Sunteți pe pagina 1din 2

Metoda SUPRARELAXARII

clc;
A=[8 1 0 0 0;1 6 -3 0 0;0 -3 6 2 0;0 0 2 5 2;0 0 0 2 8]
b=[1;3;5;7;9]
n=5;
D=diag(diag(A));
B=eye(n)-inv(D)*A;
ro=norm(eig(B),inf)
w=2/(1+sqrt(1-ro^2));
U=tril(A)+(1/w-1)*D;
B=eye(n)-inv(U)*A;
c=inv(U)*b
x=zeros(n,1);
e=A*x-b;
eps=input('eps=');
p=0
while norm(e,inf)>eps;
x=B*x+c;
e=A*x-b;
p=p+1;
end
disp('Solutia este:')
x
disp ('Solutia a fost gasita dupa numarul de pasi');