Sunteți pe pagina 1din 21

ELABORAT DE: ............................................... Regim juridic............................... Date de identificare.....................

(nume, prenume, semnturi, tampil)

Anexa 2

PLAN DE AFACERI

A1.
I. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT Denumirea/Numele solicitantului/ Date de identificare ale acestuia PFA ISFAN DANIELA MARINELA CI.seria KS nr.307833 eliberat de SPCLEP Caransebes la data de 09.12.08 CNP 2680819354792 Domiciliul:Com.Constantin-Daicovici nr.74, jud.Caras-Severin Obiectul de activitate Cod CAEN :Cultivarea cerealelor 0111 Activitatea PFA ISFAN DANIELA MARINELA,se desfasoara dupa cum urmeaza; Cultura vegetala cu doua categori de folosinta a terenuluil (arabil si fanete), se desfasoara in suprafata agricola extravilana a localitatii Cavaran in parcelele indicate in TP anexat la dosar, asigurandu-se tehnologiile specifice culturilor(grau,porumb,cartof si legume), iar fanetele sunt utilizate prin aplicarea practicilor agricole traditionale. Forma juridica a solicitantului PFA ISFAN DANIELA MARINELA, Cod unic de inregistrare 25034432 din data de 30.01.2009, Nr.ordine in Registrul comertului F 11/25/29.02.2009 din Mun.Resita jud.CARAS SEVERIN. Elaborator plan de afaceri : Isfan Daniela Marinela, PFA, jud. Caras Severin.
Seciunea A a Planului de afaceri, se va completa de ctre solicitant pentru obinerea sprijinului n cadrul Msurii 141, n situaia n care solicitantul nu prevede obinerea de sprijin nerambursabil prin Msura 121 Modernizarea exploataiilor agricole
1

II. DESCRIEREA ACTIVITII CURENTE Istoricul activitii Administratorul PFA ISFAN DANIELA MARINELA ,isi desfasoara activitatea in exploatatia agricola incepand cu anul 2000, cand se muta din localitatea Timisoara la Cavaran pentru a lucra terenul din gospodaria sotului mostenita de la parinti.In anul 2003 obtine atestatul de agricultor de la DGAIA Resita.Productile agricole obtinute sunt consumate in gospodaria proprie iar un surplus de aproximativ 40% din volumul acestora este vandut pe piata libera. In anul 2005 cumpara 2,61 ha de teren arabil in proprietate si arendeaza an de an o suprafata tot mai mare de teren arabil ajungand in anul 2008 la o suprafata totala de 16,05 ha teren arabil arendat.In exploatatie isi mai aduc raportul sotul Isfan Adrian, fiul Isfan Bogdan elev si cumnatul Isfan Cristian. Bazele de producie ale solicitantului Terenuri agricole (ha) n anul 0
Nr Crt. 1. 2. ..... TOTAL 16,05 2,03 16,89 1,19 Localitate/ Jude Com.CAVARAN Jud.CARAS SEVERIN Suprafaa agricol total n folosin 16,05 proprietate 2,03 Arabil 16,89 Puni Din care: Fnee 1,19 Pomi Vii Alte categorii

Dotrile fermei n anul 0 2

Nr Crt

Detaliere (denumire, caracteristici tehnice, nr.) I. Cldiri pentru producia vegetal Magazie cereale Remiz utilaje II. Cldiri pentru producia zootehnic

Valoare lei 2500 1500

1. 2. ..... Total 1. 2. 3. ..... Total 1. ..... Total 1. 2. 3. 4. Total

Grajduri Saivane Padocuri III. Alte cldiri (cu excepia celor de locuit) Pensiune agroturistic IV. Maini i utilaje agricole Tractor Plug Remorca Semanatoare 25000 6000 1500 4000 40500

III. OBIECTIVELE RESTRUCTURRII I DETALIEREA INVESTIIILOR PROPUSE PENTRU ATINGEREA ACESTORA

PFA ISFAN DANIELA MARINELA ,vizeaza schimbarea in structura culturilor din terenul arabil pentru a-si mari capacitatea fermei cu o suprafata mai mare de teren cu legume Introducerea unei suprafete de 2 ha de legume in camp. Infintarea unei suprafete de 0,30 ha de capsuni. Marirea suprafetei cultivate cu cartofi 1,16 ha (an 0) la 3,00 ha (an 3). Aceasta orientare este necesara avand in vedere ponderea legumelor si capsunilor in judetul Caras-Severin. Totodata se vor schimba tehnologiilor aplicate pentru culturile de cereale ramase in cultura prin achizitionarea de seminte cu potential ridicat de productie, ingrasaminte chimice PFA ISFAN DANIELA MARINELA preconizeaza ca in anul 2 sa achzitioneze si o instalatie de irigat, necesara pantru legumicultura in camp. Platile directe la hectar si subventiile de care PFA ISFAN DANIELA MARINELA va beneficia in conformitate cu legislatia nationala in vigoare vor fi utilizate de asemenea in vederea cresterii competitivitatii fermei de semisubzistenta. 1. Pentru fermele de semi-subzisten agricole vegetale Planul de cultur
Denumire cultur An 0 Suprafa* (ha) Producie (tone)**
Comercializat

An 1 Suprafa (ha) Producie (tone)

An 2 Suprafa (ha) Producie (tone)

An 3 Suprafa (ha) Producie (tone)


Comercializat

An 4 Suprafa (ha) Producie (tone)

An 5 Suprafa (ha) Producie (tone)

Realizata

Porumb Cartof. Grau. Capsuni Legume Zarzavat

10,69 1,16 5,00 0 0, 0,

30 24 15 0 0 0

28 20 12 0 0 0

10,01 1,16 5 0,10 0,29 0,29

28 24 15 0,5 0,5 1,00

8,49 2 5 0.20 0,58 0,58

36 35 18 1 1,2 3

6,55 3 5 0.3 1,00 1,00

49,5 40 25 1,5 3 7

Realizata

45 38 24 1,4 2,8 6,8

6,55 3 5 03 1,00 1,00

6,55 3 5 0,3 1,00 1,00

TOTAL

16,85

69

60

16,85

69

16,85

94,2

16,85

126

118

16,85

16.85

* In anul 0 vor fi prezentate suprafetele cultivate in anul depunerii cererii de finantare ,urmand ca in perioada anilor 1-5 sa fie prezentate supraafetele de cultura previzionata. * Se va mentiona productia totala obtinuta pentru fiecare cultura, precum si productia comercializata.

Planul de cultur pentru suprafee cultivate cu furaje


Denumire cultur An 0 Suprafa * (ha) Fanete permanenta . . TOTAL 1,19 Produci e (tone) 2,5 An 1 Suprafa (ha) 1,19 Produci e (tone) 2,5 An 2 Suprafa (ha) 1,19 Produci e (tone) 2,5 An 3 Suprafa (ha) 1,19 Produci e (tone) 2,5 An 4 Suprafa (ha) 1,19 Produci e (tone) An 5 Suprafa (ha) 1,19 Producie (tone)

2,50

90

3,50

145

5,00

230

6,50

6,50

* In anul 0 vor fi prezentate suprafetele cultivate in anul depunerii cererii de finantare urmand ca un perioada anilor 1-5 sa fie prezentate suprafetele de cultura previzionate

IV. MANAGEMENT I PREGTIREA PROFESIONAL VIZAT. PFA ISFAN DANIELA MARINELA, vizeaza imbunatatirea abilitatilor organizatorice prin planificarea si respectarea activitatilor desfasurate in interiorul fermei ,precum si imbunatatirea sistemului contabil si IT Pregatirea profesionala vizeaza : - urmarea cursurilor la facultatea de agronomie profil management contabil agricol. - urmarea unui curs de pregatire referitor la bunele practici agronome ,curs ce va fi urmat prin accesarea Masurii 111 Formare profesionala,informare si difuzare de cunostiinte. V. DEMONSTRAREA VIITOAREI VIABILITII 5

Fa de numrul total de UDE stabilit n anul 0 (situaia iniial la momentul depunerii Cererii de finanare), se previzioneaz o cretere cu cel puin 3 UDE a dimensiunii exploataiei agricole i se va demonstra creterea cu cel puin 20% a produciei destinate comercializrii. Calculul Unitii de Dimensiune Economic (UDE) Activitate Culturi vegetale Zootehnie TOTAL Unitatea de dimensiune economic a fermei n anul 0 5,098 0 5,098 Unitatea de dimensiune economic a fermei n anul 3 8,642 0 8,642
Unitatea de Dimensiune Economic (UDE) reprezint unitatea prin care se exprim dimensiunea economic a unei exploataii agricole determinat pe baza marjei brute standard a exploataiei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei uniti de dimensiune economic este de 1.200 Euro.

Se va calcula totalul UDE din producia vegetal i/sau zootehnic pentru anul 0 i respectiv pentru anul 3, conform seciunii specifice din Cererea de finanare Stabilirea dimensiunii economice a fermei.

De asemenea,asa cum rezulta din sectiunea trei a planului de afaceri,volumul productiei destinat comercializarii va inregistra o crestere cu peste 30%in anul trei comparativ cu anul 0. VI. EVALUAREA PRINCIPALELOR RISCURI: -- Procesul de aprovizionare scumpirea inputurilor. -- Piata de desfacere :interes si preturi scazute pe piata pentru anumite produse obtinute in ferma. -- Calitatea managementului;neadaptarea managementului la cerintele si oportunitatile de pe piata

VII. BUGETUL DE VENITURI I CHELTUIELI (se completeaz numai de PFA) 6

INDICATORI Venituri Sectorul vegetal Sectorul zootehnic TOTAL VENITURI Cheltuieli Sectorul vegetal Sectorul zootehnic TOTAL CHELTUIELI REZULTAT BRUT

AN 0* 33000 0 33000 28000 0 28000 5000

AN 3* 54450 0 54450 39200 0 39200 15250

*/ Pentru anul 0 datele se preiau din Registrul de venituri i cheltuieli, existent la solicitant (PFA), iar pentru anul 3, indicatorii se vor estima.

OPIS
NR. NR. Titlul documentului Crt. Pagina 1. Cerere de finantare 1-6 2. Certificatul de inregistrat eliberat de catre Oficiul Registrului Comertului 7-9 3. Cazier judiciar fara inscrieri care ii privesc sanctiuni economico-financiare ale 10 solicitantului 4. Cazier fiscal eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice 11 5. Document de la societate bancara cu datele de indentificare ale bancii, unde 12 solicitantul are deschis contul pentru primirea sprijinului nerambursabil in cadrul FEADR (adresa bancii codul IBAN al contului in care se deruleaza operatiunile cu APDRP) 6. Planul de afaceri 13-19 7. Copie dupa actul de proprietate al terenului 20-26 8. Extras din Registrul Fermelor 27-29 9. Extras din Registrul Agricol 30 10. Extras din Registrul Animalelor 11. Certificat de producator 31 12. Document care atesta ca solicitantul este inregistrat intr-o forma asociativa 13. Copia actului de indentitate al solicitantului 32 14. Declaratia pe propria raspundere a solicitantului din care acesta se angajeaza ca 33 toate activitatile prevazut in Planul de afaceri sa fie realizate cu respectarea legislatiei nationale in vigoare si dupa caz, sa obtina Autorizatia de functionare in acord cu aceasta, pana la prima verificare a comformitatii cu Planul de afaceri 15. Declaratia pe pripriea raspundere a solicitantului prin care acesta se obliga sa 34 urmeze, in primi 3 ani de la primirea sprijinului un curs de formare profesionala prin masura 111Formare profesional , informare si difuzre de cunostinte in cel putin unul din domeniile:managementul exploatatiei agricole, contabilitatea fermei, protectia mediului, agricultura ecologica etc.

Proiect pentru accesarea masuri 141, sprijinirea fermelor de semi-subzistenta

Original

TITLU PROIECT

DIVERSIFICAREA PRODUCTIEI LEGUME, FRUCTE SI CEREALE DESTINATE COMERCIALIZARII

Constantin Daicovici nr 74 Jud Caras-Severin PFA ISFAN DANIELA MARINELA

Proiect pentru accesarea masuri 141, sprijinirea fermelor de semi-subzistenta

Copie

TITLU PROIECT

DIVERSIFICAREA PRODUCTIEI LEGUME, FRUCTE SI CEREALE DESTINATE COMERCIALIZARII

Constantin Daicovici nr 74 Jud Caras-Severin PFA ISFAN DANIELA MARINELA

10

B2 VIII. DESCRIEREA PROIECTULUI DE INVESTIII

1. Denumirea investiiei, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitii i oportunitii acesteia. Se va descrie conformitatea obiectivelor investiiei urmrite prin proiect cu obiectivele Msurii 121 i se va preciza capacitatea propus a se realiza la finalizarea investiiei. Se va descrie modul n care investiiile propuse prin proiect sunt n acord cu potenialul agricol al zonei. Dup caz, se va meniona locurile de munc nou create. 2. Descrierea investiiilor ce urmeaz a fi executate n vederea adaptrii unitii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului/standardelor la care se adapteaz (pentru proiectele care vizeaz adaptarea unitii la standardele specifice). 3. Piata de aprovizionare/desfacere, concurena i strategia de pia ce va fi aplicat pentru valorificarea produselor/serviciilor obinute prin implementarea proiectului. POTENIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI Denumire furnizor de Adresa Produs Valoare
2

% din total

Seciunea B a planului de afaceri mpreun cu seciunea A, se va completa de ctre solicitant pentru proiectul de investiii care prevede achiziii de utilaje i maini agricole, alte dotri din surse proprii i/sau prin msura 121 Modernizarea exploataiilor agricole

11

materii prime/materiale auxiliare/produse/servici i

furnizat i cantitate aproximativ

aproximativ (Lei)

achiziii

Nr.crt 1 2 3

POTENIALII CLIENI AI SOLICITANTULUI Client (Denumire i Valoare % din vnzri adresa) (Lei)

4. Responsabil legal (nume, prenume, funcie n cadrul organizaiei, studii i experien profesional), relevante pentru proiect 5. Descrierea achiziiilor propuse a se realiza prin proiect, repectiv denumirea, numrul, valoarea i caracteristicile tehnice i funcionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/dotrilor ce urmeaz a fi achiziionate prin Msura 121 (achiziiile trebuie s fie fundamentate n funcie de capacitatea de producie existent i/sau prognozat). Nr. crt. 1 2 3 Denumire/Tip utilaj/echipament Numr buci Valoare fr TVA (Lei) TVA (Lei) Total cu TVA (Lei)

TOTAL

Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea i tehnologia aplicat n cadrul proiectului (plan de cultur pe perioada de cinci ani, plan de producie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnic i altele). 6. Durata de realizare (luni) i etape principale Grafic de ealonare a investiiei exprimat valoric pe luni i activiti. Se vor evideia investiiile referitoare la adaptarea la standardele comunitare care trebuie s se ncadreze n perioada de graie. 7. Devizul investiiei, cu detalierea pe structura devizului general, nsoit de devizele pe obiecte, conform legislaiei n vigoare (HG nr.28/09.01.2008). (Detaliai cheltuielile eligibile i neeligibile pe elemente). n estimarea costurilor invesiei prin ntocmirea bugetului estimativ se va verifica n Baza de date de preuri pe de site-ul APDRP i se vor printa i ataa la cererea de finanare paginile referitoare la bunurile i serviciile incluse n proiect, identificate n baz.

12

n situaia n care valorile bunurilor/servciilor nu se ncadreaz n limitele din Baza de date de preuri, se vor atasa trei oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depesc valoarea de 50.000 EUR i o ofert pentru categoriile de bunuri/servicii care se ncadreaz ntre 10.000 EUR i 50.000 EUR. La ofertele de servicii, se vor meniona i tarifele corespunztoare. Atenie: la dosarul cererii de finanare vor fi ataate numai paginile relevante din ofertele respective, cuprinznd preul, furnizorul i caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate la punctul 5 de mai sus (maxim 2 pagini/ofert). ATENIE! Invesiile de nlocuire nu sunt eligibile. Trebuie avute n vedere urmtoarele: Cheltuielile aferente nlocuirii unei/unui maini/utilaj/echipament sunt eligibile NUMAI cnd prin investiie se realizeaz cel puin: Crete capacitatea de producie cu cel puin 25% fa de cea iniial (fr proiect); SAU Se modific tehnologia aplicat iniial; SAU Se modific natura produciei.

8. Finanarea investiiei Din valoarea total a investiiei de ....LEI ajutorul public nerambursabil este de LEI: Curs Euro / leu ..din data de.... Procent finanare public = .% Cheltuieli eligibile (Lei) Euro Ajutor public nerambursabil Sursele de finanare pentru completarea necesarului de finanare din care: - autofinanare - mprumuturi TOTAL PROIECT

Cheltuieli neeligibile (Lei) Euro

Total (Lei) Euro

Pentru ncadrarea cheltuielilor eligibile din buget n limitele prevzute n fia tehnic a msurii 121 se va utiliza cursul de schimb Euro/Lei publicat pe pagina web a Bncii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data ntocmirii memoriului justificativ.

Procentul de finanare public se va stabili n funcie de condiiile impuse de fia tehnic a msurii aferente proiectului ntocmit de solicitant; Pentru proiectele cu finanare public mai mare de 50% din valoarea eligibil, se va motiva solicitarea procentului. 9. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiiei

13

Valoarea total (LEI), Valoare eligibil (LEI); Durata de realizare (luni) nsotit de graficul de ealonare a investiiei exprimat valoric pe luni i activiti; Capaciti de producie rezultate ca urmare a investiiei (n uniti fizice). ATENIE! Dac solicitantul i propune prin realizarea investiiei creterea viabiliii economice ca obiectiv pentru mbuntirea perfomanei generale a exploataiei agricole, va completa Anexele C. 10. Proiecii financiare i indicatori financiari (Anexele C) pentru ndeplinirea obiectivului de cretere a viabilitii economice. Proiecii financiare (Anexe C): Prognoza ncasrilor i plilor pentru anii 1, 2 i 3 de implementare; Prognoza ncasrilor i plilor anii 1-5 de previziune; Indicatori financiari. 10.1. Prognoza ncasarilor i plilor pentru anii 1, 2 i 3 de implementare Se vor completa anexele C1, C2 i C3(vezi atenionarea de mai jos) cu datele privind fluxurile de numerar (ncasri/pli) aferente activitii agricole/ productive /prestri servicii, precum i cu cele aferente activitii de investiii i finanare. Detalierea se face pe luni de implementare. Atenie la rndul Disponibil de numerar la sfritul perioadei acesta nu poate fi negativ n nici una din lunile de implementare! ATENIE! Durata maxim de execuie a investiiei cofinanat din FEADR este de 2 ani de la data ncheierii contractului de finanare pentru investiiile n achiziiile simple de utilaje, instalaii, echipamente i dotri noi, de mijloace de transport specializate, precum i a altor mijloace de transport stabilite prin fia msurii. 10.2. Prognoza ncasarilor i plilor anii 1- 5 de previziune Se va completa anexa C4 cu datele privind fluxurile de numerar (ncasri/pli) aferente activitii agricole/ productive /prestri servicii, precum i cu cele aferente activitii de investiii i finanare. Detalierea se face pe fiecare an de previziune. Atenie la rndul Disponibil de numerar la sfritul perioadei acesta nu poate fi negativ n nici unul din anii de previziune! 10.3. Indicatori financiari ATENIE! n aceast seciune a Planului de afaceri, se vor prelua indicatorii, n limitele stabilite de APDRP n cadrul Memoriului justificativ pentru accesarea msurii 121. Se va evalua pentru anii 2, 3, 4 i 5 de la data finalizrii investiiei i respectiv pentru anii 1-5 pentru proiectele aferente Msurii 121. n cazul investiiilor 14

privind nfiinarea de plantaii, proieciile se vor efectua din anul n care se obine producie/venituri conform tehnologiilor de producie i a specificului proiectului). Indicatorii se calculeaz n mod automat, cu excetia Valorii investiiei care se preia din Bugetul Indicativ. Limitele indicatorilor care trebuie respectate sunt urmtoarele: 1. Valoarea investiiei (VI) = valoarea total a proiectului fr TVA, se preia din bugetul proiectului; 2. Durata de recuperare a investiiei (Dr) trebuie s fie maxim 12 ani. Este un indicator ce exprim durata de recuperare a investiiei (exprimat n ani); 3. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) trebuie s fie 1,2, pentru anii evaluai; Valoarea actualizat net (VAN) trebuie sa fie pozitiv. Disponibilul de numerar la sfritul perioadei (rndul 60 din anexa C4 Flux de numerar trebuie s fie pozitiv n anii de previzionare evaluai.
4.

ATENIE! La Planul de afaceri se vor ataa tabelele din seciunea economic a cererii de finanare pentru Msura 121 - Anexa C1 la Anexa C5 - ntocmite pentru ntreaga activitate a solicitantului (activitatea curent i activitatea viitoare, inclusiv proiectul).

15

C3 VII. DESCRIEREA PROIECTULUI DE INVESTIII

1. Denumirea investiiei, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitii i oportunitii acesteia. Se va descrie conformitatea obiectivelor investiiei urmrite prin proiect cu obiectivele Msurii 121 i se va preciza capacitatea propus a se realiza la finalizarea investiiei. Se va descrie modul n care investiiile propuse prin proiect sunt n acord cu potenialul agricol al zonei. 1. Descrierea investiiilor ce urmeaz a fi executate n vederea adaptrii unitii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului/standardelor la care se adapteaz (pentru proiectele care vizeaz adaptarea unitii la standardele specifice). 2. Piaa de aprovizionare/desfacere, concurena i strategia de pia ce va fi aplicat pentru valorificarea produselor/serviciilor obinute prin implementarea proiectului. POTENIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI Denumire furnizor de materii Adresa Produs Valoare prime/materiale furnizat i aproximativ auxiliare/produse/servicii cantitate (Lei) aproximativ % din total achiziii

Nr.crt 1 2 3

POTENIALII CLIENI AI SOLICITANTULUI Client (Denumire i Valoare % din vnzri adresa) (Lei)

4. Date tehnice ale investiiei 4.1. Date generale Zona i amplasamentul (regiunea, judeul, localitatea) investiiei, suprafaa i situaia juridic ale terenului care urmeaz s fie ocupat (definitive i/sau temporar) de lucrare;
Seciunea C a planului de afaceri mpreun cu seciunea A, se va completa de ctre solicitant pentru proiect care prevede lucrri de construcii montaj realizate prin msura 121 Modernizarea exploataiilor agricole
3

16

Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic, studii topografice, nivelul maxim al apelor freatice, date climatice) dac investiia o impune. 4.2. Caracteristicile principale ale construciilor Pentru cldiri: deschideri, travei, aria construit, aria desfurat, numrul de niveluri i nlimea acestora, volumul construit; Pentru reele: lungimi, limi, diametre, materiale, condiii de pozare etc. 4.3. Structura constructiv Pentru cldiri i reele se va face o descriere a soluiilor tehnice avute n vedere, cu recomandri privind tehnologia de realizare i condiiile de exploatare ale fiecrui obiect. 4.4. Principalele utilaje de dotare ale construciilor (centrale termice, hidrofoare, ascensoare etc.) Situaia existent a utilitilor i analiza acestora Se vor descrie modul de asigurare a acestora i soluiile tehnice adoptate. Instalaii aferente construciilor Se vor descrie soluiile adoptate pentru instalaiile de iluminat, fora, cureni slabi, ap, canalizare etc. 5. Avize i acorduri Avizele i acordurile emise de organele n drept, potrivit legislaiei n vigoare, privind: certificatul de urbanism, cu ncadrarea amplasamentului n planul urbanistic, avizat i aprobat potrivit legii; alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispoziiilor legale. 6. Caracteristici tehnice i funcionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotrilor ce urmeaz a fi achiziionate prin proiect i prezentarea tehnic a construciilor n care urmeaz a fi amplasate utilajele/dotrile (inclusiv utiliti). Se vor preciza de asemenea denumirea, numrul i valoarea utilajelor/ echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotrilor care vor fi achiziionate, cu fundamentarea necesitii acestora (utilizai formatul tabelar prezentat mai jos). Nr crt 1 2 3 Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea i tehnologia aplicat n cadrul proiectului (plan de cultur pe o perioad de cinci ani, plan de producie pe o perioad de cinci ani pentru ferma zootehnic i altele). 17 Denumire/Tip utilaj/echipament Numr buci Valoare fr TVA (Lei) TVA (Lei) Total cu TVA (Lei)

7. Durata de realizare (luni) i etape principale Grafic de ealonare a investiiei exprimat valoric pe luni i activiti. n procesul de estimare a duratei de execuie a obiectivelor de construcii i a planificrii activitilor, ncepnd cu data semnrii contractului de finanare cu Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, proiectantul va lua n calcul i perioadele de timp nefavorabil realizrii investiiilor. Se vor evidenia investiiile referitoare la adaptarea la standardele comunitare care trebuie s se ncadreze n perioada de graie. 8. Devizul investiiei, cu detalierea pe structura devizului general, nsoit de devizele pe obiecte, conform legislaiei n vigoare (HG nr. 28/09.01.2008). Valoarea total a investiiei cu detalierea pe structura devizului general, nsoit de devizele pe obiecte, conform legislaiei n vigoare (HG 28/09.01.2008). n cazul n care apar cheltuieli eligibile i neeligibile, se vor prezenta devize pe obiect separate, (pe categorii de cheltuieli, eligibile si neeligibile). Nu sunt permise att cheltuieli eligibile ct i neeligibile n cadrul cap. 4.1. Construcii i instalaii fr a se detalia pe devize pe obiect lucrrile corespunztoare spaiilor/instalaiilor ce se vor executa. Pentru restul subcapitolelor aferente cap. 4 se vor preciza care sunt echipamentele, utilajele/montajul care sunt neeligibile. n estimarea costurilor invesiei prin ntocmirea bugetului estimativ se va verifica n Baza de date de preuri pe de site-ul APDRP i se vor printa i ataa la cererea de finanare paginile referitoare la bunurile i serviciile incluse n proiect, identificate n baz. n situaia n care valorile bunurilor/servciilor nu se ncadreaz n limitele din Baza de date de preuri, se vor ataa trei oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depesc valoarea de 50.000 EUR i o ofert pentru categoriile de bunuri/servicii care se ncadreaz ntre 10.000 EUR i 50.000 EUR. La ofertele de servicii, se vor meniona i tarifele corespunztoare. ATENIE! La dosarul cererii de finanare vor fi ataate numai paginile relevante din ofertele respective, cuprinznd preul, furnizorul i caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate la punctul 3.8 de mai sus (maxim 2-3 pagini/ofert). Pentru lucrri, proiectantul va declara sursa de preuri folosit. ATENIE! Invesiile de nlocuire nu sunt eligibile. Investiiile de nlocuire sunt definite dupa cum urmeaz: Investiie de nlocuire nseamn o investiie care nlocuiete pur i simplu o cldire sau o main existent, sau pri din aceasta, cu o nou cldire sau main modern, fr a crete capacitatea de producie cu cel puin 25% sau fr a modifica n mod fundamental natura produciei sau tehnologia utilizat. Demolarea complet a unei cldiri agricole vechi de cel puin treizeci de ani i nlocuirea cu o cldire modern sau renovarea substanial a unei cldiri agricole nu sunt considerate investiii de nlocuire. Renovarea este considerat substanial atunci cnd costurile sale reprezint cel puin 50% din valoarea noii cldiri. 18

Trebuie avute n vedere urmtoarele meniuni: Cheltuielile aferente construirii unei cldiri noi, care nlocuiete una existent avnd o vechime mai mare de 30 (treizeci de ani) SUNT eligibile; Daca cldirea existent propus pentru nlocuire are o vechime mai mic de 30 ani, cheltuielile NU sunt eligibile. n acest caz, se va depune documentul care s certifice vechimea cldirii; Cheltuielile aferente nlocuirii unei/unui maini/utilaj/echipament sunt eligibile NUMAI cnd prin investiie se realizeaz cel puin: - Crete capacitatea de producie cu cel puin 25% fa de cea iniial (fr proiect); SAU - Se modific tehnologia aplicat iniial; SAU - Se modific natura produciei. Cheltuielile aferente renovrii unei cldiri sunt eligibile NUMAI dac acestea reprezint cel puin 50% din valoarea noii cldiri. 9. Finanarea investiiei Din valoarea total a investiiei de ....LEI, ajutorul public nerambursabil este de .. LEI. Curs Euro / leu ..din data de.... Procent finanare public = .% Cheltuieli eligibile (Lei) Euro Ajutor public nerambursabil Sursele de finanare pentru completarea necesarului de finanare din care: - autofinanare - mprumuturi TOTAL PROIECT

Cheltuieli neeligibile (Lei) Euro

Total (Lei) Euro

Pentru ncadrarea cheltuielilor eligibile din buget n limitele prevzute n fia tehnic a msurii 121 se va utiliza cursul de schimb Euro/Lei publicat pe pagina web a Bncii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data ntocmirii memoriului justificativ.

Procentul de finanare public se va stabili n funcie de condiiile impuse de fia tehnic a msurii aferente proiectului ntocmit de solicitant; Pentru proiectele cu finanare public mai mare de 50% din valoarea eligibil, se va motiva solicitarea procentului. 10. Date privind fora de munc i managementul proiectului (se vor prezenta elemente n plus fa de cele prezentate n cadrul seciunii A a planului de afaceri), referitoare la: a. Fora de munc 19

Total personal existent .. din care personal de execuie .. Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei Locuri de munc nou-create. .. b. Management Responsabil legal (nume, prenume, funcie n cadrul organizaiei, studii i experiena profesional), relevante pentru proiect. Dac solicitantul i propune prin realizarea investiiei creterea viabilitiii economice ca obiectiv pentru mbuntirea perfomanei generale a exploataiilor agricole, va completa Anexele C. 11. Proiecii financiare i indicatori financiari (Anexele C) pentru ndeplinirea obiectivului de cretere a viabilitii economice Prognoza ncasrilor i plilor pentru anii 1, 2 i 3 de implementare; Prognoza ncasrilor i plilor anii 1-5 de previziune; Indicatori financiari. 11.1. Prognoza ncasrilor i plilor pentru anii 1, 2 i 3 de implementare Se vor completa anexele C1, C2 si C3 (vezi atenionarea de mai jos) cu datele privind fluxurile de numerar (ncasri/plii) aferente activitii agricole/ productive /prestri servicii, precum i cu cele aferente activitii de investiii i finanare. Detalierea se face pe luni de implementare. ATENIE! La rndul Disponibil de numerar la sfritul perioadei acesta nu poate fi negativ n nici una din lunile de implementare! ATENIE! Durata maxim de execuie a investiiei cofinanat din FEADR este de 3 ani de la data ncheierii contractului de finanare si prin excepie, pentru investiiile n achiziiile simple fr leasing financiar de utilaje, instalaii, echipamente i dotri noi, de mijloace de transport specializate, precum i a altor mijloace de transport stabilite prin fia msurii durata maxim de execuie este de 2 ani. 11.2. Prognoza ncasrilor i plilor : anii 1- 5 de previziune Se va completa anexa C4 cu datele privind fluxurile de numerar (ncasri/pli) aferente activitii agricole/ productive /prestri servicii, precum i cu cele aferente activitii de investiii i finanare. Detalierea se face pe fiecare an de previziune. ATENIE! La rndul Disponibil de numerar la sfritul perioadei acesta nu poate fi negativ n nici unul din anii de previziune! 11.3. Indicatori financiari ATENIE! n aceast seciune a Planului de afaceri, se vor prelua indicatorii, n limitele stabilite de APDRP n cadrul Studiului de Fezabilitate pentru accesarea Msurii 121. Se va evalua pentru anii 2, 3, 4 si 5 de la data finalizrii investiiei i 20

respectiv pentru anii 1-5 pentru proiectele aferente msurii 121. (n cazul investiiilor privind nfiinarea de plantaii, proieciile se vor face din anul n care se obine producie/venituri conform tehnologiilor de producie i a specificului proiectului). Indicatorii se calculeaz n mod automat, cu excepia Valorii investiiei care se preia din Bugetul Indicativ. Limitele indicatorilor care trebuie respectate sunt urmtoarele:

Valoarea investiiei (VI) = valoarea total a proiectului fr TVA, se preia din bugetul proiectului; Durata de recuperare a investiiei (Dr) trebuie s fie maxim 12 ani. Este un indicator ce exprim durata de recuperare a investiiei (exprimat n ani); Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) trebuie s fie 1, 2, pentru anii evaluai; Valoarea actualizat net (VAN) trebuie s fie pozitiv. Disponibilul de numerar la sfritul perioadei (rndul 60 din anexa C4 Flux de numerar trebuie s fie pozitiv n anii de previzionare evaluai.

12. Prile desenate


Plan de amplasare n zon (1:25.000-1:5.000); Plan general (1:5.000-1:500); Plan de situaie cu amplasarea reelelor de utiliti, surse de ap i receptori ape uzate (1:1.000-1:500); Planuri de arhitectur - planurile nivelurilor, seciuni pentru principalele obiecte de construcii; Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic.

ATENIE! La Planul de afaceri se vor ataa tabelele din seciunea economic a Cererii de finanare pentru Msura 121 - Anexa C1 la Anexa C5 - ntocmite pentru ntreaga activitate a solicitantului (activitatea curent i activitatea viitoare, inclusiv proiectul).

21

S-ar putea să vă placă și