Sunteți pe pagina 1din 8

Metoda lanturilor Markov

(utilizata pentru determinarea facilitatii comsumatorului fata de o marca)

Piata de vinuri din Romania este impartita de trei mari intreprinderi. Ponderile din piata detinute de fiecare intreprindere sunt urmatoarele:

Adyon - Pinnot Noir 60% Videlmar - Cabernet Sauvignion 15% Vinalcool - Feteaska Regala 25%

Coeficientii de fidelitate ai clientilor pentru cele trei intreprinderi sunt constanti de la o luna la alta, si au urmatorile valori:

Adyon - Pinnot Noir 50% Videlmar - Cabernet Sauvignion 55% Vinalcool - Feteaska Regala 60%

Ceilalti se orienteaza spre alte produse astfel:

Produse Pinnot Noir Cabernet Sauvignion Feteaska Regala Pinnot Noir 30% 30%

Reorientari catre: Cabernet Sauvignion 15% 10%

Feteaska Regala 35% 15% -

Considerand constante probabilitatile de tranzactie vom determina evolutia in continuare a ponderii celor trei produse.
1

Vom reprezenta grafic in coordonate timp-probabilitate evolutia preferintelor pentru cele trei tipuri de vinuri si vom face analiza economica.

Obiectivele sunt stabilite prin intermediul a patru politici:

1. 2. 3. 4.

piata produs pret promovare

Ipoteze: 1. 2. 3. 4. numarul tipului de vin din clasa de vinuri este limitat; de-a lungul unei perioade un consumator cumpara numai produsul unu tip; timpul este o variabila discreta atunci cand se prognozeaza valorile viitoare ale ponderilor pe piata ale unui produs; probabilitatea trecerii de la o scara la alta se considera a fi constanta.

<Rezolvare> Consideram: St = (0,60; 0,15; 0,25) - matricea starilor initiale

- matricea de trecere (probabilitatea de a trece de la t la t+1)

St+1 - starea previzionata pentru momentul t+1

Adyon - Pinnot Noir 42% Videlmar - Cabernet Sauvignion 19,75% Vinalcool - Feteaska Regala 38,25%

Adyon - Pinnot Noir 38,4% Videlmar - Cabernet Sauvignion 20,98% Vinalcool - Feteaska Regala 40,612%

Adyon - Pinnot Noir 37,68% Videlmar - Cabernet Sauvignion 21,36% Vinalcool - Feteaska Regala 40,095%

Adyon - Pinnot Noir 37,53% Videlmar - Cabernet Sauvignion 21,49% Vinalcool - Feteaska Regala 40,96%
3

Adyon - Pinnot Noir 37,507% Videlmar - Cabernet Sauvignion 21,55% Vinalcool - Feteaska Regala 40,94%

Adyon - Pinnot Noir 37,501% Videlmar - Cabernet Sauvignion 21,57% Vinalcool - Feteaska Regala 40,925%

Datele le putem sintetiza in urmatorul tabel: luna1 Adyon - Pinnot Noir Videlmar - Cabernet Sauvignion Vinalcool - Feteaska Regala
0.42 0.197500 0.3825

luna 2
0.384 0.209875 0.406125

luna 3
0.3768 0.213644 0.409556

luna 4
0.37536 0.21498 0.40966

luna 5
0.375072 0.215509 0.409419

luna 6
0.375014 0.215733 0.409253

Din care rezulta urmatorul grafic:

Analiza economica: Din grafic reiese o usoara descrestere a preferintelor clientilor pentru vinul Pinnot Noir, o mentinere a nivelului preferintelor clientilor pentru vinurile Videlmar - Cabernet Sauvignion si Vinalcool - Feteaska Regala.

Modelarea evoluiei pe pia a unor produse concureniale cu lanuri Markov


Lantul Markov este definit de matricea sa stochastica P si de distributia initiala aj In multimea de rezultate posibile si independente E1,E2 ...etc fiecarui element i se asociaza o probabilitate pk Rezultatul incercarii depinde numai de rezultatul precedent Fiecarei perechi Ej,Ek i se asociaza probabilitatea Pjk,daca se realizeaza Ej probabilitatea de realizare a lui Ek este Pjk. Probabilitatile de trecere sunt reprezentate sub forma matricelor patratice cu toate elementele nenegative si cu proprietatea ca suma elementelor unei aceleiasi linii este egala cu 1. Metoda de lucru: Se determina cota de participare a fiecarui produs in totalul pietii acelor produse,procentual Se determina,procentual,coeficientii de fidelitate ai clientilor fata de fiecare produs in parte. Se determina procentual,coeficientul clientilor nefideli si reorienarile acestora,pentru fiecare produs in parte si catre ce produs s-au reorientat. Se construieste matricea probabilitatilor de tranzitie (P) in functie de coeficientul de fidelitate si de reorientarile cumparatorilor in 2 perioade succesive-matricea clientilor care migreaza catre
5

alte produse,pe produs, se completeaza pe diagonala principala cu procentajul clientilor fideli pe produs.Suma elementelor fiecarei linii va fi egala cu 1. Se scrie distributia initiala sub forma unui vector linie,cu elementele formate din ponderile de piata ale produselor la momentul zero.Suma elementelor vectorului va fi egala cu 1. Se determina ponderea pe piata a produselor din prima perioada prin inmultirea matricii P cu vectorul linie. Pentru perioada urmatoare ponderea pe piata a produselor se determina prin inmultirea rezultatului anterior (vectorul linie rezultat) cu aceeasi matrice a probabilitatilor de tranzitie (P),a clientilor fideli si clientilor care parasesc produsul. Ponderea pe piata este rezultatul algoritmului de mai sus. Se analizeaza evolutia cotelor de piata a fiecarui produs,in functie de perioada observata intrun tabel centralizator al valorilor lunare pentru fiecare produs in parte.Se intocmeste graficul pentru intreaga perioada pe abscisa-observatii lunare,si cota de piata-pe ordonata,care releva tendintele vanzarii pe produs. Se trag concluziile din aceasta situatie centralizata Se stabilesc strategiile de crestere a cotelor de piata (vnzrii)