Sunteți pe pagina 1din 26

ROMNIA

Aprobat RECTOR

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI

UNIVERSITATEA DE ARTE GEORGE ENESCUFACULTATEA DE COMPOZIIE, MUZICOLOGIE, PEDAGOGIE MUZICAL I TEATRU Str. Horia nr. 7-9, IAI 700126 Tel. +40-232-212548; Fax.+40-232-212551___________________________________ METODOLOGIA ORGANIZRII I DESFURRII CONCURSULUI DE ADMITERE Domeniul TEATRU iulie/septembrie 2012 Generaliti n Domeniul Teatru concursul de admitere la studii licen se desfoar astfel n conformitate cu prevederile art. 142, 145, 151, 156, 158, 163, 174, 176, 199, 200 si 277 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 133/2000 privind invatamantul universitar si postuniv ersitar de stat cu taxa, peste locurile finantate de la bugetul de stat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 441/2001, cu modificaril e ulterioare, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor si studentilor care au primit distinctii la olimpiad ele scolare internationale organizate pentru invatamantul preuniversitar si a doctoranzilor care au obtinut rezultate deosebite in activitatea de cercetare, cu modificarile si completarile ulterioare, al Hotararii Guvernului nr. 966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare, a structurii institutiilor de invatamant s uperior, a domeniilor si programelor de studii

universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, a locatiilor geografice d e desfasurare, a numarului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de invatamant sau limba de predare, precum si a numarului maxim de studenti care pot fi scolarizati, cu modificarile ulterioare, al Hotararii Guv ernului nr. 404/2006 privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de masterat, al Hotararii Guvernului nr. 681/2011 privi nd aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat si al Hotararii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionare a Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. I. ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ADMITERE Pentru coordonarea centralizat a lucrrilor privind pregtirea, organizarea, ndrumarea i controlul concursului de admitere, la Universitatea de Arte George Enescu Iai, funcioneaz comisia de admitere central condus de Rector, n componena creia intr decanii facultilor, prorectorul cu activitatea didactic i calitatea n nvmnt i un secretar, n persoana unui cadru didactic. La nivelul celor trei faculti, funcioneaz cte o comisie de admitere pe facultate condus de decani, n componena crora intr prodecanul facultii, directorii de departamente i un secretar numit dintre cadrele didactice ale facultii. Comisiile pe faculti sunt subordonate comisiei de admitere pe universitate. Ele asigur nscrierea, verific dosarele cu acte ale candidailor i confirm legalitatea nscrierii, organizeaz concursul de admitere la nivel de facultate, sprijin comisia pe institut n preluarea lucrrilor, confruntarea borderourilor, corecturilor, trecerea notelor finale pe lucrri, deschiderea lucrrilor, calculul i verificarea mediilor generale ale candidailor. Ele propun listele nominale ale personalului didactic i tehnicoadministrativ ce urmeaz a fi antrenat n aciuni de examinare practic i oral a candidailor, de verificare a lucrrilor scrise, de rezolvare a contestaiilor depuse de candidai, ca i listele nominale de personal

didactic i administrativ ce urmeaz a fi antrenat n aciuni de supraveghere a candidailor, verificarea identitii lor i sigilarea lucrrilor, de introducere n sala de concurs (listele vor fi aprobate de ctre Departamentul TEATRU Metodologie de admitere studii licen Sesiunea iulie septembrie 2012 1Departamentul TEATRU Metodologie de admitere studii licen Sesiunea iulie septembrie 2012 2 comisia de admitere pe institut). Repartizarea cadrelor didactice i a celorlalte persoane pe aciuni concrete se face de ctre Rector, la propunerea decanilor, pentru fiecare prob de concurs. n acest scop, pe toat durata desfurrii concursului, ntregul personal didactic i tehnico administrativ, nominalizat conform celor precizate mai sus, este la dispoziia decanilor i implicit a Rectorului, pentru a putea fi mobilizat i convocat operativ. Instruirea ntregului personal al facultii antrenat n desfurarea concursului de admitere va fi fcut n mod obligatoriu de ctre decan, n preziua nceperii concursului. n dimineaa probei Comisiile de examinare sunt propuse de comisiile de admitere pe facultate. Nu vor fi numite n comisiile de admitere i nici n alte aciuni legate de admitere la facultatea respectiv, cadrele didactice care au rude printre candidai sau au pregtit n particular candidai pentru concursul de admitere. Cadrele didactice i celelalte persoane antrenate n concursul de admitere care se abat de la respectarea acestor norme sau care, prin activitatea lor, prejudiciaz buna organizare i desfurare a concursului, securitatea deplin a lucrrilor, aprecierea obiectiv a candidailor i nregistrarea corect a

rezultatelor concursului vor fi sancionate disciplinar, conform Chartei Universitii. Toate documentele legate de organizarea concursului de admitere (lucrri scrise, borderouri nseriate i liste cuprinznd rezultatele concursului de admitere) se pstreaz la sediul comisiei de admitere pe Universitate, n dulapuri de fier, sigilate, pn la ncheierea aciunii de verificare a contestaiilor. Cheile se pstreaz de ctre secretarul comisiei de admitere, iar sigiliul de ctre Rector. Cataloagele utilizate pentru nregistrarea rezultatelor probelor de concurs se tampileaz i se nseriaz nainte de nceperea concursului i, dup terminarea aciunii de verificare a contestaiilor, se pstreaz n arhiv. NSCRIEREA CANDIDAILOR nscrierea candidailor la concursul de admitere se face la secretariatul Facultii de Compoziie, Muzicologie, Pedagogie muzical i Teatru str. Horia nr. 7-9, tel 0232/212548. La concursul de admitere se pot nscrie ceteni romni sau strini (UE) care se ncadreaz n urmtoarele categorii: - Absolveni de liceu cu diplom de bacalaureat sau ai unor coli echivalente cu liceul, indiferent de anul absolvirii; a) Studeni din nvmntul de stat. Acetia beneficiaz de subvenia de la bugetul de stat numai pe durata unui singur ciclu complet de studii universitare (anii de studiu finalizai cu finanare de la bugetul de stat se scad din durata de studiu a noii specializri). Dac prima specializare este urmat n regim cu tax, cea de a doua specializare poate fi studiat cu finanare de la bugetul de stat. b) Studenii din nvmntul particular. c) Absolvenii nvmntului superior de stat cu diplom de licen (sau examen de stat seriile anterioare anului 1994), d) Absolvenii cu diplom de licen/absolvire ai nvmntului superior particular. n urma reuitei la admitere, acetia au dreptul s urmeze o a doua specializare n instituiile de nvmnt superior de stat, pe locurile finanate de la buget.

e) Absolvenii de liceu cu diplom de bacalaureat, care au obinut, n unul din ultimii doi ani de studiu, premii la Olimpiadele colare naionale i internaionale, la disciplinele de specialitate Acetia pot urma dou specializri din aceeai facultate sau din faculti diferite, conform Hotrrii Guvernului nr. 1004/2002, fr taxe de colarizare i au dreptul de a se nscrie n nvmntul universitar fr susinerea probelor 1, 2, i 3 din etapa a II-a a examenului de admitere, dar au obligatia de a se prezenta la proba 2 din Etapa eliminatorie. (conf. alin 3, art 7 Ordin Nr. 3.313-2012). Departamentul TEATRU Metodologie de admitere studii licen Sesiunea iulie septembrie 2012 3 f) Absolvenii fr diplom de licen/absolvire ai nvmntului public i privat au dreptul s se prezinte la admiterea pentru studiul unei noi specializri. Bugetul de stat va subveniona un singur ciclu complet de studii universitare. g) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, in aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii romani, inclusiv in ceea ce priveste taxele de scolarizare. Recunoasterea studiilor efectuate de catre acestia in afara Romaniei se va realiza de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Un candidat poate fi admis si inmatriculat ca student la cel mult doua programe de studii concomitent, indiferent de institutiile de invatamant care le ofera. Un candidat declarat admis poate beneficia de finantare prin granturi de studii pentru un singur program de licenta. Candidatul declarat admis la mai multe facultati opteaza pentru programul de studii care va fi finantat prin granturi de studii prin depunerea diplomei ciclului de studii anterior absolvit, dupa caz, in original, la facultatea pe care doreste sa o urmeze, respectand termenul de depunere stabilit de aceasta din urm. Candidatii admisi pe locurile

finantate prin granturi de studii au obligatia sa depuna, pana la data de 27 iulie/17 septembrie 2012, diploma de bacalaureat sau adeverinta, in original, la secretariatul facultatii/departamentului. Neprezentarea actelor, in original, din vina exclusiva a candidatului admis, in termenul stabilit, duce la pierderea locului finantat prin granturi de studii Acte necesare la nscriere (depuse ntr-un dosar plic): Cerere tip de nscriere - procurat de la secretariatul facultii Certificatul de natere n copie legalizat; Diploma de bacalaureat sau diploma echivalent cu aceasta, n original. n cazul n care candidatul s-a nscris pentru concurs i la o alt facultate, n locul diplomei de bacalaureat n original va anexa copia legalizat precum i copia legitimaiei de concurs la prima facultate (care se autentific dup original de ctre secretariatul la care se face nscrierea). Candidaii care au promovat examenul de bacalaureat n sesiunea iunie-iulie 2012 sau n sesiunea august-septembrie 2012, pot prezenta la nscriere, n locul diplomei de bacalaureat, adeverina eliberat de liceu, n care se menioneaz media general de la bacalaureat, mediile obinute n anii de liceu i faptul c nu a fost eliberat diploma. Adeverin din care s rezulte calitatea de student - pentru studenii care doresc s urmeze o a doua specializare, respectiv diploma de bacalaureat n copie legalizat (originalul rmnnd la prima facultate), pentru studenii care doresc s urmeze o a doua facultate. Diploma de licen sau diploma de absolvire / nsoit de copie, pentru absolvenii care doresc s urmeze o a doua facultate; Adeverin medical tip M.S. 18.11, eliberat de cabinetele colare sau de dispensarul teritorial, din care s rezulte c viitorul candidat e apt pentru profilul i specializarea la care concureaz. Candidaii cu afeciuni cronice vor prezenta adeverine medicale vizate de comisia medical judeean de orientare colar i profesional, n care se va meniona expres gradul deficienelor; 4 fotografii tip buletin de identitate;

lista cu lucrrile alese de candidai (la specializarea Artele spectacolului) diplome de laureat, concursuri (fotocopie xerox), dac este cazul certificat de cstorie n fotocopie (xerox), dac este cazul. Copie xerox buletin de indentitate Chitan taxa de nscriere 200 RON. Taxa de admitere NU se returneaz n cazul n care candidatul se retrage din concurs. Pentru candidaii care se nscriu la mai multe Departamentul TEATRU Metodologie de admitere studii licen Sesiunea iulie septembrie 2012 4 specializri n cadrul Universitii de Arte George Enescu, taxa de admitere se pltete o singur dat. Cererea pentru scutirea taxei de nscriere, la care se anexeaz actele doveditoare. Atestatul de recunoastere a studiilor - dac este cazul Certificat de competenta lingvistica pentru limba romana eliberat de catre institutii abilitate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - dac este cazul La nscriere candidaii vor avea asupra lor un act de identitate (buletin sau paaport).

Sunt scutii de tax de admitere: orfanii de ambii prini; cei care provin de la casele de copii sau plasament familial; copiii eroilor-martiri ai Revoluiei din Decembrie 1989; candidaii rnii n Revoluia din Decembrie 1989; copiii personalului didactic din nvmntul de stat (n activitate, pensionar, decedat), copiii personalului auxiliar i administrativ al Universitii de Arte Dup ncheierea definitiv a nscrierii, comisiile de admitere ntocmesc listele nominale ale candidailor nscrii, n ordine alfabetic, pe faculti i pe specializri. Vizate de decan i aprobate de

rector, acestea se afieaz pe panoul de admitere cu 24 de ore nainte de nceperea primei probe. Orice sesizare a candidailor privind inexactitatea datelor de pe aceste liste se verific imediat i se corecteaz, cu aprobarea decanului, cel mai trziu cu 3 ore nainte de nceperea primei probe. n ziua premergtoare primei probe, la orele 12.00 candidaii primesc o legitimaie de concurs. Pe baza acesteia i a buletinului de identitate vor fi admii n sala de concurs. PROGRAMUL DE DESFURARE a concursului se afieaz dup ncheierea nscrierilor, cel trziu cu 24 de ore nainte de nceperea primei probe, indicndu-se: - pentru probele scrise denumirea probei, data i ora nceperii, durata de desfurare, repartizarea pe sli a candidailor; - pentru probele orale/ practice denumirea probei, sala, data i ora de intrare la concurs a fiecrui candidat. Probele se desfoar ntre orele 08.00-20.00; n cazul probelor practice/orale, ultimul candidat va intra n sal la ora 19.00. DESFURAREA EXAMENULUI DE ADMITERE Concursul de admitere se desfoar n perioada 19 - 21 iulie 2012 (prima sesiune) - 13 - 15 septembrie 2012 (a doua sesiune). nscrierea candidailor se face n perioada 16 17 iulie 2012 (prima sesiune) i - 10 - 11 septembrie 2012 (a doua sesiune) la secretariatul Facultii de Compoziie, Muzicologie, Pedagogie muzical i Teatru, Str. Horia nr. 7-9, tel. 032/212548Departamentul TEATRU Metodologie de admitere studii licen Sesiunea iulie septembrie 2012 5 SPECIALIZRI 1. ARTELE SPECTACOLULUI Direcii de studiu: a. ACTORIE

b. ACTORIE / PPUI / MARIONETE c. REGIE TEATRU

2. Teatrologie-JURNALISM TEATRAL Numar de locuri bugetare 1. ARTELE SPECTACOLULUI a. ACTORIE: 10 locuri bugetare b. ACTORIE / PPUI / MARIONETE: 8 locuri bugetare c. REGIE: 6 locuri bugetare

2. Teatrologie-JURNALISM TEATRAL 8 locuri bugetare

Numrul locurilor cu tax aprobate de Senatul Universitii de Arte George Enescu Iai este: - pentru Actorie - 1 loc cu tax - pentru Regie - 1 loc cu tax - pentru Teatrologie-JURNALISM TEATRAL - 1 loc cu tax Numrul locurilor pentru cetenii din Republica Moldova aprobate de Senatul Universitii de Arte George Enescu Iai este: - pentru Actorie - 2 locuri - pentru Teatrologie-JURNALISM TEATRAL - 3 locuri

Ocuparea locurilor - la ambele specializri se face n ordinea descresctoare a mediilor, innd cont de opiunea candidatului. PROBELE DE CONCURS La specializarea ARTELE SPECTACOLULUI (ACTORIE i ACTORIE / PPUI / MARIONETE) concursul de admitere este organizat n dou etape: Etapa I-a eliminatorie (apreciat cu admis-respins) are loc n data de 19 iulie 2012 (pentru prima

sesiune) i 13 septembrie 2012 (pentru sesiunea a doua) Etapa a II-a (notat cu dou note de la 1 la 10 corespunztoare punctajului acordat celor trei probe de concurs din care va rezulta nota final) are loc n perioada 20-21 iulie 2012 (pentru prima sesiune) i 1415 septembrie 2012 (pentru sesiunea a doua) Etapa I 19 iulie 2012 (prima sesiune) i 13 septembrie 2012 (sesiunea a doua) ELIMINATORIE Departamentul TEATRU Metodologie de admitere studii licen Sesiunea iulie septembrie 2012 6 Pentru cele dou direcii de studii: Actorie i Actorie/Ppui/Marionete probele de concurs din etapa I sunt comune. Probele se noteaz cu calificativul ADMISRESPINS. Fiecare component a probei este eliminatorie. Proba 1, practic, 10- 15 minute Prezentarea unor versuri, a unui fragment de povestire sau basm i a unui monolog din repertoriul candidatului. - Coninutul probei: Versurile din repertoriul candidatului trebuie s acopere toate genurile: liric, epic, dramatic. Tematica povestirilor trebuie s fie ct mai divers, pentru a permite candidatului utilizarea unei variate game de mijloace de exprimare (de la oapt la o vorbire n for; de la comedie la dram; de la liric la absurd). Monologul prezentat n prima etap s fie selectat din literatura dramatic clasic sau contemporan. Propunerile de repertoriu prezentate de candidat la nscrierea la concurs vor avea la baz lucrrile literare de gen studiate n clasele de liceu. Se vor avea n vedere lucrri ale autorilor indicai n paginile manualelor de literatur romn i universal din clasele: IX, X XI, XII, din anii 1992-2012. La aceste lucrri se pot aduga i altele, provenite din lecturile particulare ale

candidatului, pe care acesta le consider potrivite pentru alctuirea repertoriului destinat probelor de aptitudini. Proba 2, oral 5 10 minute Interviu - Coninutul probei: Comentarea criteriilor de alctuire a repertoriului individual. Discutarea unor diverse aspecte legate de implicarea candidatului n viaa cultural artistic (nevoia de lectur, participarea la spectacole, concerte, expoziii). Un moment important al interviului va cuprinde: o discuie despre cunotinele generale ale candidatului cu privire la dramaturgia romneasc i universal studiat n clasele de liceu i n cadrul lecturilor particulare. Se au n vedere urmtorii autori : W. Shakespeare, Moliere, A.P.Cehov, B.P. Hasdeu, V.Alecsandri, I.L.Caragiale, B.Delavrancea, L. Blaga, Camil Petrescu, M. Sebastian, T. Mazilu, M. Sorescu. lectura la prima vedere a unui text dat de comisie Aducerea n discuie a motivaiilor psiho-sociale ale candidatului privind orientarea sa profesional. Dup susinerea probei 2 candidatul i poate modifica opiunea exprimat la nscriere Cele dou probe ale Etapei I se susin ntr-o singur zi. Etapa a II-a - practic, 20-21 iulie 2012 (prima sesiune) i 14-15 septembrie 2012 (sesiunea a doua) Departamentul TEATRU Metodologie de admitere studii licen Sesiunea iulie septembrie 2012 7 Actorie i Actorie/Ppui/Marionete n cadrul Etapei a II-a, candidaii pentru cele dou direcii de studii se prezint la concurs, conform

primei direcii de studiu pentru care au optat. Direcii de studiu: ACTORIE ACTORIE / PPUI / MARIONETE Proba 1. Testarea calitilor ritmice i muzicale : Prezentarea unei buci muzicale la alegerea candidatului. Verificarea auzului muzical (prin reproducerea unei linii melodice). Verificarea simului ritmic (prin reproducerea unui ritm). Proba de micare scenic i de dans (pe o melodie adus de profesorul examinator de micare). La aceast prob, candidaii se vor prezenta n costume de micare (tricou, colani, papuci de scen). La proba de micare scenic, profesorul examinator poate indica o stare sau o situaie. La proba de dans, se urmrete interpretarea cntat i dansat a unei melodii pregtite (se accept i caset audio pentru acompaniament, la solicitarea candidatului). Proba 2. Exerciii de improvizaie cu un obiect pe teme date de comisie: Candidatul va trage un bilet pe care este indicat un obiect selectat din lumea obiectelor utilitare. Pe baza obiectului desemnat, el i imagineaz un scenariu, cruia i d via printr-o aciune logic i coerent. Obiectul este folosit la valoarea lui utilitar. Al doilea exerciiu presupune metamorfozarea obiectului pornind de la forma i caracteristicile lui reale, dar ajungndu-se la sugerri cu valoare de simbol. Obiectul joac alte funcii dect cele pentru care a fost creat. (Un baston devine un cal bun de clrit n joaca unui copil). Proba 3 Prezentarea unei povestiri, a unor versuri (altele dect cele din etapa I), a unui monolog /dialog la alegerea candidatului i a comisiei. (Repertoriul candidatului va cuprinde

- dou sau trei titluri pentru monolog (din dramaturgia studiat n coal sau din lecturile particulare): - un dialog selectat din lucrrile de literatura dramatic naional i universal studiate n liceu sau din pagini de proz dramatizat (schie, nuvele, povestiri, romane): - povestirile i versurile vor fi alese dintre lucrrile studiate n liceu). Probele vor fi notate cu o note de la 1 la 10. Cele trei probe ale Etapei a II-a se susin n zile diferite. Proba 1 i Proba 2 se susin n prima zi, iar Proba 3 se susine a doua zi. La specializarea ARTELE SPECTACOLULUI - REGIE concursul de admitere este organizat n dou etape: Etapa I-a eliminatorie (apreciat cu admis-respins) - 19-20 iulie 2012 (pentru prima sesiune) i 13 14 septembrie 2012 (pentru sesiunea a doua).Departamentul TEATRU Metodologie de admitere studii licen Sesiunea iulie septembrie 2012 8 Etapa a II-a (notat cu o not de la 1 la 10 corespunztoare punctajului acordat celor trei probe de concurs din care va rezulta nota final) are loc n data de 21 iulie 2012 (pentru prima sesiune) i 15 septembrie 2012 (pentru sesiunea a doua). Etapa I 19-20 iulie 2012 (prima sesiune) i 13 - 14 septembrie 2012 (sesiunea a doua) ELIMINATORIE Probele de concurs din Etapa I pentru direcia de studiu Regie se noteaz cu calificativul ADMIS RESPINS. Fiecare component a probei este eliminatorie. Proba 1, - oral - 30 min minute - Coninutul probei: Test de aptitudini i de cunotine de cultur teatral.

- Descrirea unui spectacol receptat recent (teatru, teatru tv / radiofonic). Testarea spiritului de observaie, a memoriei vizuale, a fanteziei creatoare i a capacitii de a sugera o aciune dramatic. - Fiecare candidat va primi, pentru 1 minut, o reproducere foto, urmnd s explice conflictul de via pe care l reptrezint i s memoreze ct mai mult detalii din respectiva reproducere. - Fiecare candidat va primi un bilet cu trei cuvinte (2 din ele desemnnd obiecte iar al treilea o stare sufleteasc), candidatul urmnd s imagineze o scurt situaie dramatic. Recitarea unei poezii la alegerea candidatului. Proba 2, - scris 3 ore - Coninutul probei: Analiza unui fragment din textele dramatice ale repertoriului de concurs i transpunerea lui n imagini posibile scenice. BIBLIOGRAFIE I.L.Caragiale -O noapte furtunoas I.L.Caragiale D-ale carnavalului M. Sebastian - Steaua fr nume M. Sebastian Jocul de-a vacanta T. Mazilu - Protii sub clar de lun W. Shakespeare - Romeo i Julieta J. B. Moliere - Avarul C. Goldoni - Slug la doi stpni A. P. Cehov - Unchiul Vanea E. Ionescu - Rinocerii Matei Viniec - Angajare de cown Camil Petrescu Jocul ielelor Cele dou probe ale Etapei I se susin n zile diferite. Etapa a II-a - practic, 21 iulie 2012 (pentru prima sesiune) i 15 septembrie 2012 (pentru sesiunea a

doua)- 30 min Regie Transpunerea scenic a unui fragment dintr-o pies cuprins n repertoriul de concurs ( la alegerea comisiei) respectnd urmtoarele condiii: Departamentul TEATRU Metodologie de admitere studii licen Sesiunea iulie septembrie 2012 9 - maximum 3 personaje (cele trei personaje vor fi interpretatre de colegii de concurs alei de candidat); - decor unic (stabilit de membrii comisiei); - utilizarea a cel mul 3 obiecte de recuzit (obiecte puse la dispoziia candidailor de ctre comisie). BIBLIOGRAFIE I.L.Caragiale -O noapte furtunoas I.L.Caragiale D-ale carnavalului M. Sebastian - Steaua fr nume M. Sebastian Jocul de-a vacanta T. Mazilu - Protii sub clar de lun W. Shakespeare - Romeo i Julieta J. B. Moliere - Avarul C. Goldoni - Slug la doi stpni A. P. Cehov - Unchiul Vanea E. Ionescu - Rinocerii Matei Viniec - Angajare de cown Camil Petrescu Jocul ielelor Etapa a II-a va fi validat cu o not de la 1 la 10. Admiterea la specializarea Teatrologie-JURNALISM TEATRAL se

desfoar n dou etape.

ETAPA I-Eliminatorie Examen oral, 15 minute/candidat Colocviu pe teme de cultur teatral (literatur dramatic, specificul

activitii profesionitilor scenei, spectacole, personaliti ale vieii teatrale romneti, preri personale asupra fenomenului teatral contemporan). Proba se noteaz cu cu calificativul ADMIS RESPINS.

ETAPA a II-a Examen scris Prezentarea uneia din piesele anunate n bibliografia examenului (subiect,

momente-reper ale aciunii dramatice, personaje). Comentarea unuia din personajele piesei. Proba se evalueaz cu note de la 1 la 10.

Bibliogafie pentru specializarea TEATROLOGIE I. L. Caragiale, O noapte furtunoasa Mihail Sebastian, Steaua fr nume Marin Sorescu, Matca William Shakespeare, Romeo i Julieta William Shakespeare, Hamlet A. P. Cehov, Trei surori

III. 2.3 BAREM DE NOTARE pentru admiterea la specializarea Artele spectacolului Direciile de studiu: Actorie. Actorie/Ppui/Marionete ETAPA I ELIMINATORIE Departamentul TEATRU

Metodologie de admitere studii licen Sesiunea iulie septembrie 2012 10 Proba 1. (versuri, povestire , monolog) Aspectul fizic armonios al candidatului (nu ne referim la frumuseea fizic).......................1 punct. Vorbire inteligent i expresiv (acurateea diciei) i coordonarea natural a expresiei vocale cu cea corporal ......................................2 puncte. Disponibilitatea de a comunica ideile principale, nuanarea elementelor de subtilitate ale textului, profunzimea dramatic i sinceritate, naturalee, originalitate n exprimare............................................................................3 puncte TOTAL = 6 puncte Proba 2. (interviu) Capacitatea de a prezenta un repertoriu n acord cu disponibilitile i aptitudinile personale ale candidatului......1 punct Puterea de analiz a lucrrilor dramatice studiate n anii de coal ...1 punct Vorbire inteligent i expresiv (acurateea diciei) .............1 punct TOTAL = 3 puncte Nota etapei I se obine adunnd punctaujul de la Proba 1 cu punctajul de la Proba 2 i 1 punct din oficiu. Acumularea a minim 7 puncte, la etapa I-a, determin calificativul ADMIS. Rezultatul etapei I-a se afieaz dup ultima prob prezentat. Numele candidailor admii vor fi afiate pe o list, n ordine

alfabetic, indiferent de direcia de studiu pentru care candidaii au optat. Baremul de notare pentru probele practice i de aptitudini, valabil ambelor direcii de studiu n etapa a II-a : Proba 1. Testarea aptitudinilor muzicale i ritmice: Reproducerea corect a liniei melodice..................................4 puncte Sincronizarea micrii corporale cu melodia i ritmul muzical....................................................4 puncte Puterea de concentrare i relaxare ............. ...1 punct Din Oficiu................................................................................1 punctDepartamentul TEATRU Metodologie de admitere studii licen Sesiunea iulie septembrie 2012 11 TOTAL = 10 puncte

Proba 2. Exerciiile de improvizaie pe teme propuse de comisie: Spontaneitate.........3punct Originalitate i fantezie (putere de imaginaie).... 3 puncte Expresivitate..3 puncte Din Oficiu..............................................................................................1 punct TOTAL = 10 puncte

Proba 3. (versuri, povestire , monolog, dialog) Vorbire inteligent i expresiv (acurateea diciei) i coordonarea natural a expresiei vocale cu cea corporal .......................................4 puncte

Disponibilitatea de a comunica ideile principale, nuanarea elementelor de subtilitate ale textului, profunzimea dramatic i sinceritate, naturalee, originalitate n exprimare..........................................................................5 puncte Din Oficiu..................................................................................1 punct TOTAL = 10 puncte Nota etapei a II-a este dat de media aritimetic a notelor obinute la fiecare prob. BAREM DE NOTARE pentru admiterea la specializarea Artele spectacolului Direcie de studiu: Regie ETAPA I ELIMINATORIE Proba 1. Capacitatea de a-i exprima opiniile teatrale. ...................................................1 punct Acuitatea memoriei vizuale ..............................................................................2 puncte Capacitatea de a contura din imagini o stare conflictual ...............................2 puncte Imaginaie i fantezie n construcia unui moment teatral................................3 puncte Capacitatea de a motiva opiunea i de a descoperi sensuri dramatice n genul liric......................................................................................................................1 punct Din oficiu............................................................................................................1 punctDepartamentul TEATRU Metodologie de admitere studii licen Sesiunea iulie septembrie 2012 12 TOTAL = 10 puncte Proba 2. Putere analitic n nelegerea unui text dramatic.............................................4 puncte Imaginaie i adecvare n transpunerea unui text dramatic...............................5 puncte Din oficiu...........................................................................................................1 punct TOTAL = 10 puncte

Nota etapei I se obine astfel: Se adun puncatujul de la Proba 1 cu punctajul de la Proba 2 i se face media aritimetic. Acumularea a minim 7 puncte, la etapa I-a, determin calificativul ADMIS. Rezultatul etapei I se afieaz dup ultima prob prezentat. Numele candidailor admii vor fi afiate pe o list, n ordine alfabetic, indiferent de direcia de studiu pentru care candidaii au optat. BAREM DE NOTARE pentru admiterea la specializarea Regie ETAPA a II- a Abiliti de conturare a personajelor i de coordonare a interpreilor...........3 puncte Capacitatea de a se adapta la condiii de spaiu impuse.................................3 puncte Capacitatea de a utilza obiectele n ct mai multe sensuri expresive.............3 puncte Din oficiu........................................................................................................1 punct TOTAL = 10 puncte Nota etapei a II-a se obine adunnd punctajul. Barem de notare pentru admiterea la specializarea Teatrologie: Etapa I-proba eliminatorie: Cunotine generale despre teatru, literatur dramatic i via teatral

contemporan....................................................................................................6 puncte Logica i acurateea discursului ....3 puncte Din oficiu .........1 punct TOTAL = 10 puncte Proba se evalueaz cu note de la 1 la 10. Nota etapei I se obine adunnd punctaujul i 1 punct din oficiu. Acumularea a minim 7 puncte, la etapa I-a, determin calificativul ADMIS.

Etapa a II-a, proba scris: Prezentarea sintetica a subiectului in contextul dramaturgic specific

autorului...3 puncte Aprecierea argumetat a valorii dramatice de ansamblu a piesei i a

personajelor....................................................................................................2 puncte Comentarea critic a unui personaj ...3 puncte

Logica i acurateea prezentrii........................................................1 punct Departamentul TEATRU Metodologie de admitere studii licen Sesiunea iulie septembrie 2012 13 Din oficiu...1 punct TOTAL = 10 puncte Proba se evalueaz cu note de la 1 la 10. NOTARE, BAREMURI Probele practice i de aptitudini Examinarea candidailor se face de 3 - 5 cadre didactice care apreciaz n mod independent, cu note de la 10 la 1, fiecare component a subiectului sau a probei. Fiecare cadru didactic primete un borderou n care trece, cu cerneal, notele acordate pentru fiecare tem, subiect sau component a probei i media acestora. Mediile acordate de fiecare membru al comisiei de exminare fiecrui candidat se trec ntr-un borderou centralizator de ctre secretarul comisiei de admitere pe facultate sub ndrumarea i controlul decanului sau al efului de departament, apoi se face media final a fiecrui candidat la proba respectiv. Notarea se efectueaz imediat dup examinarea tuturor candidailor unei specialiti, n mod independent, fr discuii apreciative preliminare ntre membrii comisiei. n cazul n care ntre mediile examinatorilor diferena este mai mare de un punct, la calcularea mediei finale a probei se exclud extremele, lundu-se n considerare mediile rmase. Notele acordate candidailor la probele practice de aptitudini i orale nu se trec n legitimaiile de

concurs ale candidailor, ci numai n borderourile de concurs i rmn secrete pn la finele concursului de admitere. NOTAREA Nota final pentru specializarea ARTELE SPECTACOLULUI DE TEATRU, Actorie i Actorie/Ppui/Marionete, fcndu-se media aritmetic, fr rotunjire, a notelor obinute n etapa a IIa (probele 1, 2 i 3). Media de admitere la specializarea ARTELE SPECTACOLULUI DE TEATRU, Regie este dat de nota obinut n etapa a doua a examenului de admitere. Media de admitere la specializarea Teatrologie-JURNALISM TEATRAL este dat de nota obinut n etapa a doua a examenului de admitere. Nota minim de admitere este 5 (cinci).

STABILIREA SUBIECTELOR PENTRU PROBELE DE CONCURS La ambele specializri, candidaii vor prezenta odat cu actele de nscriere lista cu poezii, povestiri, monologuri, dialoguri avnd n vedere cele specificate la Coninutul probelor. Testarea aptitudinilor muzicale i ritmice Candidatul propune comisiei de examinare o melodie (de orice gen) pe care urmeaz s o cnte. La cererea candidatului se admite acompaniament de pian sau acompaniament de pe o caset audio. Candidatul trebuie s reproduc 2 fragmente ritmico-melodice alese pe baz de bilet. Comisia de admitere pe facultate stabilete n prealabil numrul de bilete, n funcie de numrul candidailor, dup care mpreaun cu 2 cadre didactice de la specializarea muzic a facultii, selecteaz biletele cu cele 2 fragmente ritmico-melodice, avnd n vedere o ct mai mare egalitate a gradului de dificultate. Proba de micare i de dans se susine pe o Departamentul TEATRU Metodologie de admitere studii licen Sesiunea iulie septembrie 2012 14

melodie nregistrat, aleas de profesorul de micare. Biletele aprobate de ctre decan, ca subiecte de examen vor fi multiplicate n prezena secretarului comisiei de admitere ntr-un numr egal cu numrul de membri ai comisiei de examinare. Exerciii de improvizaie pe teme propuse de comisie Comisia de admitere stabilete cu 2 ore nainte de nceperea probei, un numr de obiecte pe care le pune n sala de concurs. n timpul concursului candidatul trage un bilet pe care este specificat obiectul cu care improvizeaz.

DESFURAREA PROBELOR DE CONCURS

Probele practice i de aptitudini La aceste probe examinarea se va face individual, candidaii fiind repartizai, n ordine alfabetic, n serii de cte 5 persoane. Prezentarea n faa comisiei se face individual. n fiecare din cele dou etape ale concursului de admitere, se va avea n vedere programarea a cel mult 15 candidai. Pentru etapa I- eliminatorie, numrul de zile va fi stabilit dup ncheierea nscrierilor la concurs, conform numrului de candidai nscrii, iar pentru etapa a II-a se va proceda potrivit numrului de candidai rmai n concurs. La intrarea n sal candidaii prezint buletinul de indentitate i legitimaia de concurs. Candidatul este invitat s prezinte subiectele propuse de el n fia de repertoriu individual sau de pe bilet. Examinarea candidailor se face n ordinea afirii i intrrii n examen. La toate probele practice i de aptitudini i la toate probele orale, cadrul didactic examinator este singurul care discut cu candidatul n concurs. (Membrii comisiei pot s-i adreseze ntrebri sau teme). Pe durata desfurrii probelor practice i orale, n slile de examinare au acces n afara comisiei de examinare i a candidailor, numai membrii comisiei de admitere pe institut i facultate, desemnai de Rector i Decan pentru supraveghere i

control. Se interzice cu desvriere circulaia cadrelor didactice examinatoare de la o sal de examinare la alta.

STABILIREA I COMUNICAREA REZULTATELOR CONCURSULUI

Mediile generale obinute de candidai la concurs sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la facultatea, profilul, specializarea la care au candidat. Rezultatele primei etape se afieaz pe liste nominale n ordine alfabetic separat pentru candidaii admii i separat pentru candidaii respini, dup fiecare prob eliminatorie. n etapa a II-a rezultatele se afieaz la finele concursului de admitere, pe liste separate candidaii admii i candidaii respini, n ordine alfabetic. Candidaii care nu se prezint la una din probe primesc din oficiu nota 0 (zero) i pierd concursul de admitere. Candidaii care i retrag actele nainte de afiarea rezultatelor finale ale concursului sunt considerai retrai din concurs. Rezultatele concursului de admitere, verificate i aprobate de comisia de admitere pe Facultate, se aduc la cunotin prin afiare, specificndu-se ora i data afirii. Pe listele respective se vor indica, n dreptul fiecrui candidat mediile finale obinute la probele de concurs i media general. Admiterea candidailor se face n limita locurilor acordate pentru fiecare specializare program (direcie) de studiu, a opiunilor exprimate la nscriere i n ordinea descresctoare a mediilor. Nu este admis depirea numrului de locuri alocat. n eventualitatea existenei mai multor candidai cu medie egal cu cea a ultimului admis departajarea se face pe baza notei de la Proba I (Muzic) sau a etapei a II-a, din proba 3 (Actorie i Actorie/Ppui/Marionete), pe baza notei de la proba din etapa a II-a (Regie teatru), pe baza notei de la Limba i literatura romn (Teatrologie).

Dac un candidat a renunat la calitatea de student dobndit prin concurs, locul rmas liber se Departamentul TEATRU Metodologie de admitere studii licen Sesiunea iulie septembrie 2012 15 ocup n ordine dup cum urmeaz: cu unul din candidaii reuii cu media general egal cu cea a ultimului declarat admis, aplicnd criteriile de departajare menionate mai sus. cu un candidat declarat reuit n urma contestaiilor. cu un candidat respins, cu medie mai mare sau egal cu media minim de admitere, n ordinea strict descresctoare a mediilor. Pentru locurile rmase libere la una dintre specializri se organizeaz un al doilea concurs de admitere. Dac locurile nu se ocup nici n aceast situaie, acestea sunt pierdute de drept. DEPUNEREA I REZOLVAREA CONSTESTAIILOR

Contestaiile se admit numai la probele scrise i se depun la comisia central de admitere a Universitii de Arte George Enescu n termen de 48 de ore de la afiarea rezultatelor. La probele practice i orale nu se primesc contestaii. Rezolvarea contestaiilor se face n maximum 3 zile de la expirarea termenului de depunere a acestora, iar comunicarea rezultatelor se face prin afiare. Rezultatele la contestaiile din etapa I se afieaz cel mai trziu cu 24 de ore nainte de nceperea etapei a II-a. Lucrrile ale cror notri au fost contestate vor fi recorectate de ctre o comisie, numit de comisia central de admitere pe institut, format din alte cadre didactice dect cele care le-au corectat n timpul concursului. Dac media acordat la recorectare difer de media iniial cu un punct sau mai puin de un punct, rmne valabil media iniial. n caz contrar, se supune spre validare comisiei de admitere media

recorectat, contestaia fiind admis. Lucrrile notate cu 9,00 sunt primite la contestaie. Dac n urma recorectrii nota obinut este mai mare cu un punct contestaia se admite. Lucrrile notate peste 9,00 sunt primite la contestaie. Dac n urma recorectrii nota obinut este mai mare dect 9,00 contestaia se admite. n cazul contestaiilor admise se recalculeaz media general a candidatului respectiv, acesta fiind introdus n lista general de clasificare a candidailor n ordinea mediilor, cu consecinele ce decurg din noua clasificare. Decizia comisiei de contestaii este definitiv. n oricare din situaii, aplicarea prevederilor de mai sus nu va influena n nici un fel situaia celor declarai iniial admii i nici repartizarea lor pe specializri sau sexe. Dup expirarea termenului de rezolvare i de rspuns la contestaii, rezultatul concursului de admitere se consider definitiv i nu mai poate fi modificat. Candidaii declarai admii sunt nmatriculai n anul I de studii pentru anul universitar 2012/2013 prin decizia Rectorului. Actele candidailor respini se restituie la cerere, dup ncheierea concursului de admitere, sau dup afiarea rezultatelor la proba eliminatorie. DECAN Prof. univ. dr. Laura Vasiliu