Sunteți pe pagina 1din 4

AL 5- LEA SIMPOZION NA IONAL CU PARTICIPARE INTERNA IONALĂ AL SOCIETĂ II ROMÂNE DE DERMATOPATOLOGIE.

Iași, 7-9 Noiembrie 2013 Hotel Unirea

PROGRAM

Joi, 7 noiembrie 2013

MODERATORI:

Irina C ăruntu - Laura Solov ăstru

 

16:00 - 16:15

â

Cuv nt de deschidere: PRORECTOR UMF "Grigore T.Popa", Ia i

ș

 
 

Co-

ă

PRE EDINTE Simpozion a ional cu articipare nterna ional a

Ș

N

P

I

Societ ii Rom ne de Dermatopatologie, Ia i, oiembrie, 2013

ș N

ă

â

16:15 - 16:25

Electron-microscopy and Netherton syndrome Corina Cristea, Florica Doroftei, Mariana Pinteala, Anca Chiriac, Caius Solovan

16:25 - 16:35

Development of a new method for tissue contextual analysis of complex shaped cell types such as Langerin+ epidermal dendritic cells Radu Rogojanu, Christine Bangert

16:35 - 16:55

The Skin Biopsies with Granulomatous Pattern: a Diagnostic Challenge Flavia Baderca, Caius Solovan

16:55 - 17:05

Reticulohystiocytosis. A case report Tatiana ăranu, Laura Gheuca-Solovă stru,Dan Ferariu, Mihaela Paula Toader

17:05 - 17:20

Simpozionul companiei farmaceutice Solartium

 

Noi perspective ȋn tratamentul local al Acneei Vulgare: Mask Plus

ș

i

avantajele asocierii tretinoinului cu clindamicina i acidul glicolic

ș

 

î

ntr-un vehicul unic sub form de gel -

ă

. Prof. Univ. Dr. Caius Solovan

 

17:20 - 17.35

Pauză

 

17.35

- 17:55

Karl Langerhans: history of a cell and more Irina Căruntu

17:55 - 18:45

Irina Mă rgă ritescu introducing:

Keynote Speaker: Bruce Smoller,USA Developing a Dermatopathology Curriculum: The American Experience

18:45 - 19:00

Dermatopatologie în România la 5 ani Doru Aurel Chiri ă

19:00

Ceremonie de deschidere Cocktail

Vineri AM, 8 noiembrie 2013

MODERATORI:

Flavia Baderca - Cassian Sitaru

08:30 - 08:50

Modern molecular diagnosis of autoimmune dermatoses Cassian Sitaru

08.50 - 09:00

Subcorneal pustular dermatosis sneddon wilkinson-case report and discussion Andra Lungu, Flavia Baderca

09:00 - 09:10

Coexistance of pemphigus vulgaris and pemphigus vegetans like lesions in a patient. Case report and discussion Stelu a Ra iu, Patricia Cristodor, Flavia Baderca

09:10 - 09:30

An update on common vesiculo-bulos disease Aleodor Andea

09:30 - 09:50

Histopathological Features of Parapsoriasis Flavia Baderca, Caius Solovan

09:50 - 10:30

Interesting clinic-pathologic correlations Karai Laszlo

10:30 - 10:45

Pauză

MODERATORI:

Irina Margaritescu - Laszlo Karai

10:45 - 10:55

Interesting, atypical evolution of basal cell carcinoma

10:55 - 11:05

Hora iu Urechescu, Flavia Baderca, Laura Smaranda Gotia, Caius Solovan, Roxana Popescu, Marius Pricop Lipomas of Lateral Cervical Area - Clinical and Pathological Considerations Marius Pricop, Hora iu Urechescu, Caius Solovan, Octavian Mazilu , Flavia Baderca

11:05 - 11:25

Challenges in the diagnosis of diseases with annular configuration

A.

Doru Chiri ă, Irina Mărgăritescu

11:25 - 11:45

Cutaneous Leishmania: A story to tell Ibrahim Khalifeh

11:45 - 12:00

Clinico-histopathologic aspects of autoimmun type in cutaneous pathology Laura Stătescu, Dan Vata, Tatiana ăranu, Laura Gheuca Solovă stru

12:00 - 12:10

The role of basophils and mast cells in cutaneous allergic phenomena Cornelia Amalinei, Raluca Bă lan, Irina-Draga C ăruntu

12:10-12:30

Simpozionul companiei farmaceutice Pierre Fabre xomega DEFI - EMOLIENT STERIL Un nou protocol n tratamentul Dermatitei Atopice'' Speaker: Asist. Univ. Dr. Carmen- Maria Să lă vastru ,

E

î

12:30-14:00

Pr ânz

Vineri PM, 8 noiembrie 2013

MODERATORI:

Tatiana ăranu - Aleodor Andea

14:00 - 14:10

Differential histopatologic diagnosis betwen dysplstic nevus and melanoma in situ Gabriela Marinescu, Flavia Baderca

14:10 - 14:30

Polyomaviruses in human cutaneous neoplastia: an update Aleodor Andea, Ann Arbor

14:30 - 14:40

Merkel cell carcinoma:differential diagnostic issues Andriescu Corin, Nutu V, Căruntu Irina, Giusca Simona, Ciobanu Delia

14:40 - 15:00

Challenging melanocytic lesions Irina Mărgăritescu, A. Doru Chiri ă

15:00 - 15:10

Erythema dyschromicum perstans - a diagnostic challenge Diana Degeratu, Gabriela Gherman, Flavia Baderca

15:10 - 15:20

Extragenital form of extramammary paget disease, pathological aspects and differential diagnoses Daniel Boda, C. Căruntu

15:20 - 15:30

Pleomorphic adenoma: a rare localosation on the upper lip Andriescu Corina, Tamas Camelia, Giusca Simona, Caruntu Irina, Ciobanu Delia

15:30 - 15:40

Cutaneous mastocytosis. Problems of clinical diagnosis of 4 cases Virgil Pătra ș cu , Raluca Niculina Ciurea, Oana Enache, Alina Maria Vîlcea, Loredana Elena Stoica

15:40 - 15:50

Sweet Syndrome in patient with IgA Monoclonal Gammapathy Crina Petean, Adelina Timofte, Flavia BADERCA

15:50 - 16:00

HIV associated Kaposis sarcoma with oral involvement: two cases report Adelina Timofte, Flavia Baderca

16:00 - 16:10

Pauză

MODERATORI:

Aurel Doru Chiri ă - Ibrahim Khalifeh

16:10 - 16:30

Cd30+ Lymphoproliferative Processes: An Update Laszlo Karai,

16:30 - 16:40

Mycosis fungoides histopathologic aspects Laura Stă tescu, Dan Vata, Tatiana ăranu, Laura Gheuca Solovă stru

16:40 - 16:50

Cutaneous T cell lymphoma CD8 positive Georgiana Rotaru, Daniela Radivoi, Flavia BADERCA

16:50 - 17:00

DRESS syndrome induced by allopurinol mimicking a cutaneous T cell lymphoma Crina Petean, Flavia Baderca

17:00 - 17:10

Cutaneous and histopathological aspects in a B-cell lymphoma Georgiana Rotaru, Daniela Radivoi, Flavia BADERCA

17:10 - 17:50

Cutaneous Manifestations of Visceral Diseases Bruce Smoller

17:50 - 18:00

Cutaneous metastases lead to the diagnosis of renal cancer Ioana Gencia, Flavia Baderca

18:00 - 18:10

Challanges of cutaneous metastases from visceral cancers

Tatiana ă ranu , Laura Gheuca-Solov stru, Raluca S rbu, Dan Ferariu, Mihaela Paula Toader 18:10 - 18:40 Simpozionul companiei farmaceutice Janssen Ustekinumab o nouă op iune terapeutică pentru pacien ii cu psoriasis sever

ă

a

19:00

Cina festivă Intrare pe bază de invita ie

Sâmbătă, 9 noiembrie 2013

MODERATORI:

Laura Solovăstru - Aleodor Andea

08:30 - 09:40

Lymphomatoid papulosis-hostopathologic aspects Laura Stătescu, Dan Vata, Tatiana ăranu, Laura Gheuca Solovăstru

08:40 - 08:50

Pityriasis rubra pilaris versus Psoriasis- Case report Anamaria Ciurcia, Gabriela Gherman, Flavia Baderca

08:50 - 09:00

Can I live normaly with vasculitis? Ciprian Pilut, Ovidiu Darie, Flavia Baderca

09:00 - 09:10

Morphological, immunohistochemical changes and electronmicroscopy of pilo-sebaceous complex in hirsute women after the antiandrogenic treatment Maria Rotaru, Anca Sin, M. Raica

09:10 - 09:20

Primary cutaneous cryptococcosis in pacient with biologic therapy Andrada Iftode, Anca Chiriac, C. Solovan

09:20 - 09:30

Cutaneous metastases of lung cancer Izabel Haiduc, Patricia Cristodor, Flavia BADERCA

09:30 - 09:40

Histological and immunohistochemical expression of cutaneous hyperandrogenism in pilo-sebaceous units Maria Rotaru, Anca Sin, M. Raica

09:40 - 10:30

Curs cu slide-uri virtuale/Self assessment course Aleodor Andea

10:30 - 10:45

Pauză

10:45 - 12:15

Sesiune de Corela ii clinico-patologice Irina Mărgăritescu, Tatiana ăranu, Flavia Baderca, Aleodor Andea, Bruce Smoller, Laszlo Karai, Aurel Doru Chiri ă

12:15 - 12:30

Ceremonia de închidere