Sunteți pe pagina 1din 10

Conferința științifică jubiliară cu participare

internațională dedicată împlinirii


a 40 de ani de la fondarea
IMSP Institutul Mamei și Copilului

Centrul Național Științifico-practic de Chirrurgie Pediatrică


,,Natalia Gheorghiu”
Societatea Națională de Chirurgie Pediatrică din Republica Moldova

SEMINAR EDUCAȚIONAL DE CHIRURGIE PEDIATRICĂ


organizat în parteneriat cu:
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ,,Marie Skłodowska Curie”
(or. București, România)
Societatea Română de Chirurgie Pediatrică

PROGRAMUL ȘTIINȚIFIC
Chișinău, Republica Moldova
4-5 noiembrie 2022
PREȘEDINTELE CONFERINȚEI:

Gladun Sergiu, doctor în științe medicale, conferențiar universitar;


Directorul IMSP Institututl Mamei și Copilului (Chișinău, Moldova)

COPREȘEDINȚII SEMINARULUI:

Babuci Stanislav, doctor habilitat în științe medicale, cercetător


științific coordonator; Șeful Centrului Național Științifico-practic de
Chirurgie Pediatrică ,,Natalia Gheorghiu” (Chișinău, Moldova)

Spătaru Radu Iulian, doctor habilitat în științe medicale, profesor;


Director medical Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ,,Marie
Sklodowska Curie” (București, România)
Coordonatorii seminarului educațional
Bălănescu Laura Jalbă Alexandru
Doctor în medicină, conferențiar Doctor în științe medicale,
universitar (București, România) conferențiar universitar
(Chișinau, Moldova)

Negru Ion Cîrstoveanu Cătălin


Doctor în științe medicale, Medic primar, şef secţie TI, 
șef secție chirurgie septică şef lucrări (București, România)
(Chișinau, Moldova)

Gălinescu Mihai Golub Veniamin


Medic primar, șef secție Doctor în științe medicale,
chirurgie și ortopedie pediatrică șef secție ortopedie, traumatologie
(Bacău, România) și vertebrologie pediatrică
(Chișinău, Moldova)

Șavga Nicolae N. Nepaliuc Iurie


Doctor habilitat în științe Doctor în științe medicale,
medicale, conferențiar cercetător conferențiar universitar,
(Chișinau, Moldova) șef secție chirurgie pediatrică
(Chișinău, Moldova)

Comitetul organizatoric
Secretariat:
Vulpe Vilor, MD
Dogotari Nicolae, MD
Ambros Igor, MD
Haidarlî Doina, MD

Membri:
Boian Vaceslav, Berbeca Alexei, Celac Victoria, Danilă Alina, Draganel Andrei, Grin Florin, Lesnic Octavian,
Livșiț Irina, Malțev Mihail, Malanco Serghei, Pisarenco Aliona, Pasicovschi Tatiana, Roller Victor, Revenco
Ina, Scutaru Vadim, Seu Mihail, Sârbu Ion, Șcarevnea Victor, Sula Maxim, Tomuz Vasile, Verdeș Sorin
Miercuri, 02.11.2022
Workshop
1. Profesor Korolkov O.I. (Ucraina) – va opera un pacient cu scolioză;
2. Profesor Khmyzov S.A. (Ucraina) – va opera un pacient cu malfomație congenitală gravă a
membrului inferior.

Joi, 03.11.2022
16.00 – 20.00 Primire/inscriere participanți
18.00 – 20.00 Cocktail de bun venit; Hotelul Vila verde

Vineri, 04.11.2022

Sala 2: Secțiune de Chirurgie Pediatrică


Room 2: Department of Pediatric Surgery

08.00 – 09.00 Primire/inscriere participanți

09.00 – 09.30 Cuvant de deschidere – Gladun Sergiu, Babuci Stanislav, Radu-Iulian Spataru
Comemorarea profesorului Constantin Tica.
academician Eva Gudumac;
Ada Savin

Sesiune științifică 1 Moderatori: Eva Gudumac, Radu-Iulian Spataru, Stanislav Babuci


Teratoamele sacrococcigiene la copil, studiu retrospectiv pe 12 ani.
09.30 – 09.45 Sacrococcygeal teratoma in children, a twelve years retrospective study.
Elena Ţarcă, Elena Hanganu, Viorel Țarcă, Livia Lupu, Bogdan Savu
Iași, România

Un caz rar de teratom ovarian chistic matur gigant asociat cu trombocitopenie idiopatică la o
09.45 – 09.55 adolescentă.
A rare case of giant mature cystic teratoma associated with idiopathic thrombocytopenia in an
adolescent girl.
Fedoruc A., Gladun S., Petrovici V., Negru I., Ambros I., Malanco S., Babuci S.
Chișinău, Moldova
Tumora ovariană cu celule granuloase juvenilă gigantă la o adolescentă.
09.55 – 10.05 Granulosa cell ovarian tumor in an adolescent girl.
Fosa E., Gladun S., Ambros I., Berbeca A., Fedoruc A., Babuci V.
Chișinău, Moldova

Tratamentul chirurgical al nefroblastomului.


10.05 – 10.20 Surgical treatment of nephroblastoma.
Radu-Iulian Spataru
București, România

Dificultăți diagnostice în limfangiomul chistic al mediastinului anterior la copii.


10.20 – 10.30 Diagnostic difficulties in cystic lymphangioma of the anterior mediastinum in children.
Negru I., Ambros I., Malanco S., Petrovici V., Crevceanschi E., Babuci S.
Chișinău, Moldova

Bula pulmonară gigantică la copii. Considerațiuni de diagnostic și morfopatologice.


10.30 – 10.40 Giant pulmonary bulla in children. Diagnostic and morphopathological considerations.
Ambros I., Petrovici V., Malanco S., Babuci S.
Chișinău, Moldova

Tratamentul chirurgical al chistului hidatic pulmonar la copii.


10.40 – 11.00 Surgical treatment of pulmonary hydatid cyst in children.
Babuci S., Dogotari N., Crevceanschi E.
Chișinău, Moldova

11.00 – 11.20 Coffee Break

Sesiune științifică 2 Moderatori: Bernic Jana, Bogdan Savu, Negru Ion

Rolul modificărilor morfopatologice în dezvoltarea unor complicații postoperatorii la


11.20– 11.30 pacienții cu atrezie de esofag cu fistulă esotraheală inferioară.
The role of morphopathological changes in the development of postoperative complications
in patients with esophageal atresia with lower esotracheal fistula.
Haidarlî Doina, Petrovici V., Babuci S.
Chișinău, Moldova

Complicații la distanță în atrezia de esofag.


11.30– 11.40 Distant complications in esophageal atresia.
Dan Alexandru Iozsa
București, România

Corelații clinico-diagnostice și morfopatologice în malformația pulmonară congenitală a


11.40 – 11.50 căilor respiratorii de tip I la nou-născut cu detresă respiratorie progresivă.
Clinico-diagnostic and morphopathological correlations in congenital pulmonary
malformation of the airways type I in the newborn with progressive respiratory distress.
Revenco I., Petrovici V., Haidarlî D., Maniuc A. Babuci S.
Chișinău, Moldova

Enterocolita ulecero-necrotică la prematuri. Dificultăți de diagnostic și tratament.


11.50 – 12.00 Necrotizing enterocolitis in premature infants. Difficulties in diagnosis and treatment.
Pisarenco Aliona
Chișinău, Moldova

Erori de diagnostic si tratament ale fistulei esotraheale.


12.00 – 12.10 Diagnostic and treatment errors of the esotracheal fistula.
Dan Alexandru Iozsa
București, România

Sechestrare pulmonară extralobară infradiafragmatică retroperitoneală la nou-născut:


12.10 – 12.20 Prezentare de caz clinic.
Retroperitoneal infradiaphragmatic pulmonary sequestration in a newborn:
Clinical case report.
Pisarenco Aliona, Revenco Ina, Babuci S.
Chișinău, Moldova

Managementul corpilor străini al tractul digestiv la copii.


12.20 – 12.30 Management of foreign bodies of the digestive tract in children.
Nepaliuc Iu., Mihalcean V., Gheras E.
Chișinău, Moldova

12.30 – 13.00 Coffee Break

Sesiune științifică 3 Moderatori: Nepaliuc Iu., Litovcenco Anatol, Revenco Ina


Aspecte terapeutice in sindromul de duplicatie caudală.
13.00 – 13.10 Therapeutic aspects in caudal duplication syndrome.
Dan Alexandru Iozsa
București, România

Abordul chirurgical minim-invaziv in diverse forme de apendicita acuta la copii.


13.10 – 13.20 The minimally invasive surgical approach in various forms of acute appendicitis in children.
Ambros Igor
Chișinău, Moldova

Rezultate ale tratamentului chirurgical al hidrocefaliei la copii.


13.20 – 13.30 Results of the surgical treatment of hydrocephalus in children.
Bajurea Ala, Pogreban Elena
Chișinău, Moldova

Dizrafiile spinale. Algoritm de diagnostic și tratament.


13.30 – 13.40 Spinal dysraphia. Diagnostic and treatment algorithm.
Scutaru Vadim, Litovcenco Anatol, Bajurea Ala, Scutaru Rodica, Bulhac Olga.
Chișinău, Moldova

Atrezia de intestin subțire complicată cu peritonita meconială intrauterină. Particularități de


13.40 – 13.50 conduită medico-chirurgicală.
Small bowel atresia complicated with intrauterine meconium peritonitis. Particularities of
medical-surgical conduct.
Pisarenco Aliona
Chișinău, Moldova

Tratamentuk mininvaziv al herniilor inghinale la copii.


13.50 – 14.00 Minimally invasive treatment of inguinal hernias in children.
Ambros Igor, Jalbă Alexandru
Chișinău, Moldova

14.00 – 14.20 Coffee Break

Sesiune științifică 4 Moderatori: Postolache Sergiu, Pryimakova Vira, Malțev Mihail

Analiză comprehensivă a cazurilor de shu care au necesitat dializă în Republica


14.20 – 14.30 Moldova pe perioada anilor 2017-2021.
Comprehensive analysis of shu cases that required dialysis in the Republic of
Moldova during the years 2017-2021.
Postolache S., Ciuntu A., Petrovici V., Bernic J.,Gavriluță V., Secu V.
Chișinău, Moldova

Results of ERAS protocol implementation in pediatric urology.


14.30 – 14.40 Результаты внедрения стратегии ERAS в клинике детской урологии.
Pryimakova Vira
Ukraine

Managementul avansat al căilor aeriene dificile la pacientul pediatric.


14.40 – 14.50 Advanced management of the difficult airway in the pediatric patient.
Maniuc Angela
Chișinău, Moldova

Strive hi ventilation technique in laryngeal surgery.


14.50 – 15.00 STRIVE Hi анестезия в ларенгеальной хирургии.
Stefaniya Patsyurko
Ukraine

Multimodal analgesia in children: current principles and approaches.


15.00 – 15.10 Мультимодальная анестезия у детей: современные принципы и подходы.
Mariana Prokopchuk
Ukraine
Particularitățile asistenței anestezico-reanimatologice în malformațiile congenitale la nou-
15.10 – 15.20 născuți și sugari.
Peculiarities of anesthesia and resuscitation assistance in congenital malformations in
newborns and infants.
Maniuc Angela
Chișinău, Moldova

Morbiditatea toxicologică în secţia de reanimare, toxicologie şi metode extracorporale de


15.20 – 15.30 detoxicare a sângelui pe parcursul perioadei 2002 – 2021.
Toxicological morbidity in the intensive care unit, toxicology and extracorporeal blood
detoxification methods during the period 2002 – 2021.
Postolache S., Pasicovschi T., Secu V., Gorea I., Beresteanu C.
Chișinău, Moldova

DISCUȚII
15.30 – 16.00 Discussions
Дискусии

Sedinta Societății Naționale de Chirurgie Pediatrică


17.00 – 18.00 (pentru membrii societății)

Vineri, 04.11.2022
Sala 3: Secțiune de Traumatologie și Ortopedie Pediatrică
Room 3: Department of Traumatology and Pediatric Orthopedics

08.00 – 09.00 Primire/inscriere participanți

Sesiune științifică 1 Moderatori: Khmyzov Sergii, Savga Nicolai G., Herdea Alexandru
Differential diagnosis of pain syndromes in children in the area of the hip joint.
09.00 – 09.30 Korolkov Oleksandr
Lviv, Ukraine

Congenital Hip Dislocation. What, How and When.


09.30 – 09.50 Khmyzov Sergii, Katsalap Elisaveta
Harkov, Ukraine

Minimally invasive technologies in the treatment of orthopedic pathology in children.


09.50 – 10.10 Ershov D.V., Korolkov О.I., Zelenetsky I.B.
Lviv, Dnipro, Ukraine

Own experience of surgical treatment of funnel-shaped chest deformity in children and


10.10 – 10.30 adolescents using the Nuss-Park method".
Andriy Dvorakevych and co-authors,
Lviv, Ukraine

Children with the thoracic insufficiency syndrome: clinical manifestations, diagnostics and
10.30 – 10.45 treatment.
Savga N.G., Savga N.N.
Chișinău, Moldova

10.45 – 11.15 Managementul epifiziolizei juvenile.


Management of juvenile epiphysiolysis.
Rusanovschi Gr., Romasco Iu.
Chișinău, Moldova

11.15 – 11.30 Coffee Break

Sesiune științifică 2 Moderatori: Korolkov О.I., Savga Nicolai N., Garbuz Ivan F.,

Congenital Lower Limb Anomalies. Classifications. Treatment.


11.30 – 12.00 Khmyzov Sergii
Harkov, Ukraine

Lower limb deformities correction using ExFix in children.


12.00 – 12.20 Iershov Dmitro, Chornenkiy Anton
Dnipro, Ukraine

Идиопатическая ходьба на носках у детей.


12.20 – 12.35 Рахман П.М. Корольков А.И.
Chernivtsi, Lviv, Ukraine

Place of External Fixation in Pediatric Orthopaedic & Trauma.


12,35 – 12.55 Khmyzov Sergii, Hrytsenko Anton
Harkov, Ukraine

Interdisciplinary approach to conservative treatment osteoligamintous dyplasia in children.


12.55 – 13.15 Bordian N.S., Garbuz I.F., Mazur V.G., Ignatov A.D., Antonyuk M.B., Gozun A.O., Butenko
O.G., Sibelev R.I., Gaidukevich O.S., Gaidey S.S.
Tiraspol, Transnistria

Применение препаратов ботулинотоксина в комплексном лечении контрактур у


13.15 – 13.30 больных детским церебральным параличом.
Ершов Д.В., Рахман П.М., Корольков А.И.;
Dnipro, Chernivtsi, Lviv, Ukraine

13.30 – 14.00 Coffee Break

Sesiune științifică 3 Moderatori: Saied Muchsen A., Golub Veniamin N., Rusanovschi Grigorii

Complex Treatment of Osteogenesis Imperfecta in Ukraine. Nowadays.


14.00 – 14.20 Khmyzov Sergii, Katsalap Elisaveta
Harkov, Ukraine

Тройная остеотомия таза в комплексном хирургическом лечении дисплазии


14.20 – 14.35 тазобедренных суставов у детей стершего возраста.
Triple pelvic osteotomy in the complex surgical treatment of hip dysplasia in older children.
Трутяк И.Р., Корольков А.И., Зеленецкий И.Б.
Lviv, Harkov, Ukraine

Minimally invasive surgical techniques in the treatment of perthes' disease.
14.35 – 14.50 Korolkov O.І., Fizor F.D.
Lviv, Odessa, Ukraine

Coxa vara – is it always surgery?


14.50 – 15.05 Rakhman P.M, Korolkov O.I, Fizor F.D.
Chernivtsi, Lviv, Odessa, Ukraine

Report topic the use of endoscopic and minimally invasive surgery in the treatment of spinal
15.05 – 15.20 pathologies in adolescents and adults.
Saied M.A., Gai L.A., Hadzhyieva M.H.
Odessa, Ukraine

Transdermal nucleoplasty and nucleotomy in treating intervertebral hernias in adolescents and


15.20 – 15.35 adults with radicalischemic symptom.
Savga N.G., Savga N.N.
Chișinău, Moldova

Informatic management computer system in the Orthopedics - Surgery patients clinic of


15.50 – 16.05 SCUC "Grigore Alexandrescu"
Herdea Alexandru, Hetea Alin
București, România

DISCUȚII
15.50 – 16.30 Discussions
Дискусии

Sâmbătă, 05.11.2022
Sala 2: Secțiune de Chirurgie Pediatrică
Room 2: Department of Pediatric Surgery

Masă rotundă comună cu participarea obstetricienilor,


neonatologilor și chirurgilor pediatri

Moderatori: Pisarenco Aliona, Catalin Cirstoveanu

Tratamentul chirurgical al herniei diafragmatice congenitale.


09.00 – 09.30 Surgical treatment of congenital diaphragmatic hernia.
Radu-Iulian Spataru
București, România

Managementul HDC in NICU.


09.30 – 10.00 Catalin Cirstoveanu
București, România

Hernia diafragmatică la nou-născuți


10.00 – 10.30 Pisarenco Aliona,
Chișinău, Moldova

Probleme de diagnostic și tratament în unele defecte diafragmatice rar întâlnite la


10.30 – 11.00 copii.
Diagnostic and treatment problems in some rare diaphragmatic defects in children.
Babuci S.
Chișinău, Moldova

Discuții la tema: Consensus în managementul postnatal standardizat al sugarilor cu


11.00 – 12.00 hernie diafragmatică congenitală.
Consensus in the standardized postnatal management of infants with congenital
diaphragmatic hernia.

Sala de protocol al Clinicii “Emilian Coțaga”

12.15 – 14.15
Lecție. Prezentarea pacienților. Discuții.
Managementul despicaturilor de buză si de palat.
Radu-Iulian Spataru
București, România

Sala 3: Secțiune de Traumatologie și Ortopedie Pediatrică


Room 3: Department of Traumatology and Pediatric Orthopedics

09.00 – 13.00 Masă rotundă: Prezentarea pacienților și discuții

S-ar putea să vă placă și