Sunteți pe pagina 1din 349

I I 7, .: ; . I -. t Ill CONST. L. HRISTEA APICULTOR - = Q ,,-..:.-, : dbT-,-&q,& I * . /' t* s * , L2..4/.(A1-< C \li,J*:u& .f t -- .

f, &N,(d,pJ p * t

STUPARITUL' Tratat complet de apiculturSi cu 400 cligee. .... *-' s.,; . .. ci -.. r -,-. '-, . ..&I! , ',i i: .r . . F . t . . ' x . . . ' i , . , ., . i ,

. 1 , ,.?...I 6 I-/ ltC. +, +. ~, L~ f . ..,.&)? '<: ' ' < i * * ; . .. f . C u 1 .. _ . I G.' ',+ f , ':&.. I 1. . .+ - . ..: , ' .. . .. . # \ , . ,

a. .: EDI'J'IA I-a .L $$;?$ ' . , , . , ! .. . ! , / . , , , .. .. " \" .,' , , \ ..:;. \~ ,' . *;.; a;., , I .. .'. ,:. ..$< . :, . .. ,. . " . .'., .,. -. '.. . , ..

, ' . . , ~, *. , t , . ". % ." : .:':I.:,, d.,". . 2 2 . .' .,: . , , . , . . i , ' . , .-I.,. . ' ., . . . :* :-...;+ ... ; : , ' .' t ., . ...i . . . . . . ,, ..' -. ,

. B A R L A D ATELIERELE ..FRATII ? &::, ; * ,. .. CHI RIAC'' . . :.I. , . . . . ,% ,. ,&.: 1 9 3 5 .. , I ' i?.., ;:i:,.,:,i.s ,;;,y;;L'>Air'& ,!' , . *,& ' ;... &. .\:. .u .i -'d3~, , . , 111 , . . . i . ..

. : , . ,. . . :. , ... . . . . . . *, '< ;" -iI 7 i ) * . ~ . & e * . ~ - ,q ii & 1 * . ./j";< ., , -. <,L,, ~, : ;1 . . . . !.: . ,-. , , $,*, .?:;,\. *~ + * . ,, 1': , . -"' . I .Y;..,C j 'i'i

. r ~ , i . A'...,' '. , . , & : .Ui..l. ,...r;. ! . + ., ? ~,p:. * , L. , &gp.d.G; .,: ~', :.; . . . . . . , , ,.:., . ~ . .' 4, ., : ; : I. '-".'

, ;<:; . J , < ' ,3 & ; x-j + : ., r'

% ' : .h \\ ' 1 . DE ACELA$ AUTOR. CRESTEREA REGINELOR. Partes I-a. Editura agricolg a Ziarului Un iversul". CRESTEREA REGINELOR. Partea 11-a. ,, STUPII SISTEMATICI. EDUCATIA CASA TORIEI. Studiu social. ,) 91 p9 4 11 i 2 $ Toate drepturile reze~ate

I -. '.: \ in-

Majesfiftii Sale Regina Elisabefa Principesa' de Rornrinia - lnalta Sicpdna', #. fi lament. Enchind aceasld lucrare fostul, Sdu adminisfrafor domenial, E semn de uddncd recuno$fin/d $i nefiirrnurif ,deuon . AUTORUL

CUVANT ~NAINTE i . . . . . Pag. 9 I PARTEA PLANUL GA 19 1 I CAPITOLUL I LUCRARII CAPITOLUL I1 Ordinul hymenopteric a) Ca vieafg de exterior b) Ca vieatii de interior c) Ca organizatie intimii-ana tdmicl CAPITOLUL 111 . . . . . . . . 24 . . . . . . . 24 . . .. . 2 7 . . . . . . . . . 29 31 * -I Istorianaturali a albinelor CAPITOLUL IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Felurite rase de albine a) Rasa comuna 1 2 Rasa de Banat b) Rasa italiang c) Kas a cipriotg d) Rasa caucaziank e) Altesubdiviziuni de rase. 1. Apis dorsata 2. Ap id indica 3. Apis florea . . . . 39 . . . 40 . . . . . . 40 . . . . . . . . . 40 . . . . . . . . . . 40 . . . 41 CAPITOLUL V Regina $i vieata ei . . . . 42 a) Un ioiu . . . . . . . . . . .42 . . 48 b) Nagterea unei regine . . . . c) Fecundarea reginei . 51 d) Functii le unei reginel . . . . . . . . . 56 e) Ouatul reginei . . ,* 59 0 Rostul alirne ntatiei reginei . . . . . . . 61 g) Ovarele $i oul . . . . . . . . . 64 h) Celul a germinativa' . . . . , . 64 . . . . . . . . . . . 68 i) Ovarele \

4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37. . 37 . 37 . 38 . -.. . 4 * : ! ' , . ' 4 , '6 I " i $, $, ., i* i l . p -. < \I, , , * . *g. ^* . , 4 d .,. , .: +. '' *:. ,

-< '. %, 6. . . '. , cs> , " j %& * -* i*;,, J.dl .A: .,%$ . . . . . . . , . ,&&:.. I) Alte particularitsti gsstincte ale reginqi . . . 69 , ; j)- O u l sau ovulul '-.* ik,?;'A , ! v, 4 . 9 stu up^^ LC c nfstea 2 > 7 ;."' ....* :fb

;'*. >,+ 6.'-": ' < k?&!:;dt, .. .. . . . 3. * Il . . m) Cum moare regina Pag. . . . . . . . . 72 76 . CAPITOLUL VI ' 5 . . .. . ,. , . .\ Albinele ouiitoare . . . . . . . . . . . .,a. CAPITOLUL V11 y I.;;':..,- . -. . . .. ; .< , , I .'. L -I Triritorul: Rostulqi vieata lui

. I . a) Organul fecundator a1 trbntorului i C. ' , , ! , , ... . : ., . ~. . b) Cum se face fecundatia c) Moartea trbntorului Albina lucritoare . . . . . . . . 84 . . . . . . . . . . . 89 . . . . . 80 80 I , , L -' . ..li ,.. , i. . i . x,. $: ,, : .. ': : ! .,.t.> . : , .

. , I I -" ?,: '/ . , , !'?. . , . -.! . :.. >,\.:.k . . 1 i'L-t:. ,,..,, . . j .i..j. .;. .. ",(. , . , . . ' .. + .. , . a) Cum se fecundeazd gi se desvoltl oul 92 9 8 1 . Condi#ile de desvoltare a oul ui 2. Evolufia oului yi fazele lui p8n2i la naqferea albinei 99 b) Alciituirea a natomic2 exterioarii a albinei 106 1. Capul albinei 17 0' 2 Toracele 110 3. A ri p ile .I12 4. Picioarele 112 ~ . A ,

..,r . \ . ... ,: ,:.i::;', .... ./ p~,;:;:: j ,. , . . . \ . , ... , ' ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Abdomenul . . . . . . . . . . . c) Alcltuirea anatomici. intern5 a albi nei . 1. Creerul . . . . . . . . . 2 Aparaful digestiv . . . 3. Aparatul 'respir ator ~i circulator. . . . . 4. Aparatele de semnalizare yi c ~ l e cerifere . . 5. Sistemul nervos . . . : . . . . 6. Arnieh de apcirare yi de atac ale albinei . ' CAPITOLUL Vlll . . .. : i . .. .h. . .. ~. . ~ 7 Aparaful muscular . . 92 . .'. . . . . . 115 . 117 117 . 121 . 126 . 129 129 . 130 . . . . . . . . . 138 . . . CAPITOLUL .IX .. ... - . ,i ,) .

./:, >.pr '9 .1" :-' , , ,c &&@ , . A, Albinele tinere , . ,. , , . , ' . .. ; .:. ,,> \ .:. : . .> . :1 , >.. I:. ,~.; ,. :!.:>: . .L 1 ... , ,:.:,-.. ...LC, . , . , ,,..<.-:. , -. .,,:. . '

..ga.;. ".:., . .. . . ' ., . . . . . . . . . . . . . .144 a) Doicile . . . . . . . . . . . 144 b) Curteni3'il .e. . . . . . . . . . . .146 . '. . . . . . . . . 147 . c) Jwciugele . . - .149 d) Rbndbitele .sau.curlfitoarele . . . . . . . . ., . ,. 152 ,e) striijerele f) Ventilatoarele . . . . : . . . - . 153 &** VIEATA ALBINELOR $1 FUNCTIILE CE LE ~NDEPLINESC STUP IN 141 t g) Ceresele . . . . . . . . . . . .155.. , , . 1 . . . . .

t r-- . h) Ingineritele $i zidgritele 1. Ctimtimfele fagurilor B. Albinele in floarea vl rstei . . . . . . . ,a) Sacagitele . . . . . b) CulegStoarele de polen . . I. Polenul gi fecundarea florilor I[. Albina chimistti . . . c) Culeggtoarele de :propolis . V. Cum se cllide~fe fagure un e) Magazionerele III. Cum fabricti'albinele ceara ' . . IV. Rolul reginei in consfrucfia fagurilo r . . . . . . . . . 157 U. Glandele cerifere . . . . . . : . 157 I. Ce esie ceara Pag. ... : . , .t:"' .-,., . . T . - '7% -..I. Ce-i propolis-ul? . . . . . d) Culeggtoarele de nectar I. Nectarul $i transfo rmarea lui in miere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Albinele b i t r h e a) Moartea albinei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PARTEA 11-A #NUL fNTAlU CAPITOLUL I I STUPINA SAU PRISACA a) Cuno~tinfe generale A. .Flora melifer& $i celelalte conditii B. Locul prisgcii $i organizarea lui k . . . . . . . . . . . . . . + '.,.fa a) Apa b) Arboret C) Plante primejdioase vietii albinelor d) Pgsgri insectivore

e) Stupgrie deschiss sau Pnchisg? CAPlTOLUL I1 . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . 226 UNEI I . . . . . . . . . . . . -212 212 . 214 221 222 223 . \ L t PREGAT~RIPENTRU ORGANIZAMA PRISACI PRIMITIVE CONSTRUIREA STUPILOR PRIMITIVI ..; . ."& 1 A. stupi primitivi din sclndurii B Stupi primitivi- din paie . s, . \\ :/d . %.. - ., 2,, C. Stupi primitivi din riichitEi, I . . . . . .. . . . 234 , . . . *. .h 1

,\. ?I. . . c-. . . a . k . . ,, . ... . $ , . 1 " 1 .)'ti, . . . . . ' :: . . . . . * t'. . -. ~ . 9

..+:; : +%, . . :b?$.&<, , .y ? ..&*:m: *, 239: ;- ,. . , .'. ?,A *I.i ' . c, . c,>.; . ......; . ..., . . ,, 3 . . . -< - .. ' 7. :Ka , - . ; :'L.; . ,_,. ' F , . L \ , , . . +;.;: ' ~. ....... I - j , . . 2 . 2. .I . : ,

. --. ,

. .:+ . : , r*: ! .*$$ .* . I .;, . .. . . ,. > ., . . . . . : ;,<,-i;: : ~~;,,:.:-'" , ' .p ,. , ,, .. . I . ) , . . ..... . -. . . . . . . . . .. ' ) . 2 i ' . . , . ' , i:. " : , . .. . . . ' ,,,,A,.. . I I ' ,

. . . Pag. . , , . , , ., . , . .... ...,. . ;. .. . I >I.-.. 1 ; A . .. ':, I . . . . IV ,! . ':~;;z';.\..~i$k 'Construirea glugilor de paie .pentru acoperit ,, ,' , ;. . . . . . . .. . 'I .I . . . I I '..a. . . stupii primitivi ' E. Stupi primitivi din scorburi de copacl CAPITOLUL 111 . . . . . . . . . . 241 . PR~M~TIVE

. . . 243 .. . >. CONDUCEREA UNEI PRISACI LUCRARI DE PRIMAVARA A. Orlnduirea locului prislicii primitive a) Pregtitiri pentru transportul stupilor B. Cum se cerceteazk qi se aleg stupii primitivi I. Stup slab 1 . S t u p muribund de foame 1 . I . . . . 246 . 247 . . . . . . . . . .250 . . . . . . 250 . . . . 245 j + C. Transportul stupilor primitivi cr . .-, a) fntbrirea pentru drum a fagurilor nesiguri b) Asezarea stupilor in caruta , D . Aqezarea q i orientarea stupilor in prisac5 . 255 . . 255 -I ?. . tI E Cum s H u r n b l h cu albinele . 6 4: C. I ... ,

~' i . . . . . . . . . . F. Ajntorarea albinelor I. Adgpiitorul . . . . . . . . . 11. Hrinitorul cu polen . . . G. Cum se fac qi se noteaz& observatiile . H. Pregiit irea stupilor slabi pentru hr&nit . I. Cu? f " ~ ~ & n t r . & i t . . I. ,Furti qagul albine or . . . . . . . I. Semnele furtigagului . . . , . . 1 . Mbsurile p entru jnltiturarea f u r t i ~ a g u h i. 1 1 1 Cum putem stbrpi furti~agulPncep ut . 1. CAPITOLUL IV , . . . . 259 . . . . . . 256 257 ,, ' . . 269 . . 271 . . 272 J. Hrlinirea stupilor slabi . . . . . . . . 275 L. Cum s e d& primiivara o regin& unui stup primitiv 277 M. Curiititul periodic a1 fundu rilor . . .280 LUCRARI DE VARA . 261 . 261 .264 . 265 . 266 . 267 . 268 J A , 1, A,, Aqezarea cutiilor de recolti la stupii primitivi 282 B. Roirea artificial& 2 85 c , 292 C. Trlntoritul stupilor primitivi . . . . . . . . . , . D, Roitul natural ( . . . . . . . . . .294- . a 8 i

I w 294 ,295 298 303 .308 .SO9 310 313 E. Roiul secundar 34 1 F. Ce f acem cu roinri le tertiare qi cum oprim roitul 3 318 G, Munca roiului in noua sa locuintii 320 H. Recoltarea stupilor primitivi 321 Pregiitiri pentru roitul natural Semnele roitului natural Care sunt cauzele ce p rovoacd roitul Prinderea $i a~ezarea roiului P stup n e)Cumputemademeni'roiuri!e f) Oprirearoiurilor dinsbor . g) Cum se despart doug roiuri unite h) Cum putem cunoagte provenienta unui roiu a) b) c) d) I . . . . . . . . . . . I I :' , , I 1 I . . . . . . . . . . . . . CAPITOLUL V * . LUCRARI DE TOAMNA $1 DE IARNA A. Hrbirea de toamni a stupilor slabi +, . . 325 . .325 , .' ,..... . ',,. ., s , , , . . . . . . . - . -. , . . B. Iernarea stupilor primitivi . a) erna area stupilo

r primitivi afar5 . . b) .lernarea stupilor primitivi P casti . . n PARTEA 111-A ANUL AL WILEA CAPITOLUL' 1 1 . .' I a) Hrdnirea,'obi$nuitg cu miere sau cu s i ~ o p de zahdr b) H e &a si * tm . . y (',; . ,., 1 I . ...' . . . 330 c) Cum se orgnduiesc stupii primitivi pentru iernat . 330 ' . 326 , r ~ , . 329 . . 329 . .i : ._, . 5f; .: , t ., . .. .,, , ' '% . 4' .-. > STUPII SISTEMATICI Istoricul stupiiritului sistematic , CAPITOLUI. 11 1 r. . . . . . . .333 * . -. , +. ..! .\,? . .. , - . -<<' ' ' . , 2 . ' I

....., . . . . , .. \ , ' . . -. C>~-V . De ce-s mai buni stupii sistematici declt cei primitivi . . . .343 . ,& > $\ . CAPITOLUL 111 C0NL)ITIILE PE CARE TREBUlE SA LE ~NDEPLINEASCAUN STUP . I .. , .:.74,. ! : . . : . . . . . 345 .. a) Capacitatea stupului . . . . . . . . . . 345. , ,; , .;. .. b) Mobilitatea pdrfilor ce alclituiesc stupul . . . ; '3-47 .-'; : . xi1, ,;$;-*:;\. 4 B. Condipi de amhnunt . . . . . .,. . . . . .,p:,;s*?$i;;i L : !:;h i+! !~. A. Condivi genetale ,;.c . . :

b ~ ' : . . ~' \. , . .. .-. ' . . : -. , .~ *..; , % ., ,, : ;,? :; , . . $ , ;. . , ' . . .. :,/ . . , -* ... Y : ) " ;*,

. . a " _ : _ _ ' . .. .r . . . . . . 8 :,,,. . ;f , : c5 , . . c: _ ,. ) + . +. ,3 . . -c * .>., . - .;'1*': .y;:. $3 3 ,f

, , .=:kJ ="T, ,

C A . S T U P I ORIZONTALI I Stupul Layens . . . . . . . . . . 399 a ) Istoricul sbu . . . . . . . . . . . 399 b) Dimensiun ile stupului . 401c) Ramele stupului . . . 401 d ) Fundul stupului . . . . . . . . . 402 e) Corpul stupului . . . . . . . . . 402 f ) Urdinigul . . 403 g) Capac ul . . . . . . . . . . . 404' h)FoloaselestupuluiLayens . 405 I1. Stupul Sagot . . . . . . . . . . 406 111. Stupul Hermes . . . . . . . . . . . 407 IV. Stupul D erosne . . . . . . .407 V. Stupul Wells . . . . . . . . . . 407 B. STUPI VERTICA L1 . 408 I. Stupul divizibil . . . . . . . . . . 409 I1. Stupul Berlepsch . . . . . . . . . 411 I11. Stupul Burki-Jecker . . . . . . . . 412 IV. Stupii Gerstung . Levitchi $i regnicolor unguresc. 412 V. Stupul Voirnot . . . . . . . . . . 412 VI. Stupul Langstroth . . . . . . . . . 413 VII. Stupul Dadant . . . . . . . . . . 417 a) Corpul . . . . . . . . . . . 419 b) . Fundul . . . . . . . . . . . 42 0 c) Capacul . . . . . . . . . . . 420 d) R a m a . . . . . . . . . . . 421 VfII Stupul trapezoidal a) Corpul b) Fundul c) Particularitiitile stupului trapezoidal 1 Urdiniqul , . 2 Sccindura de sbor 3 Camera de aer qi sisfemul de uentila#ie 4 Evacuarea auforna t~ d) ' R a m a . . . . . . . . . 399 . . 422 . . . . . . . . . . . .424 . . . . . . . . . . . . . . . 426 . . 427 . . . . . . . . . . 427 . 428 . . 428 . . .429 . . . . . . . . . . .430 I i ... i*I PARTEA IV-A ' . '. CAPITOLUL I ' I FORMAREA $I :'* . "

A Ce ma'terialne trebuio pentru mnstrtlirra unui stup 4 3 7 ' ~ : ~ .>,$ ..* . ORANDUIREA UNEI PRISACI SISTEMATICE k .. * .... bT ... .

L VID 'B. Cum se construieste un stup sistematic /' Pag. . 440' . C C, Pregitirea unei camere speciale pentru laborator 442 PREGATIRI PENTRU MUTATIA COLONIILOR DIN STUPI PRIMITIVI f~ STUPI SISTEMATICI A. Pregiitirea ramelor . . . . . . . . B. Fabricarea fagurilor presav . a) fnzestrarea ramelor cu ~ i p c i b) Lzestrarea ramelor cu shmii I. Ga'urirea ramelor . ' II. Fixarea cuieor III. Cum .se htind siirmele . 447 . . 447 . . . . . 448 . . . . .449 . . . . . 450 . . . . . .450 451 a) Ale geiea cerei pentru fabricatie . . 451 b) Mijloacele practice de . a cunoa~tecear a fal$i'ficati 452 c) Cantitatea de cearii trebuincioasii uiui stup. . 456 . . . =r . . . . . . . 465 C, Fixarea foilor de cearg presatii in rame . . . 468 a) Ce un elte sali instrumente ne trebuiesc? . . 468 I. $ablonuldesciindurii . . . .468 2. Ibricul 469 3. Pintenul Voiblet 470 b) Cum se fixeazii foile de cearii presat ii f n ramele de cuib, cbt $i fn cele ale magaziei de recolt& 471 I. Fixarea cu ,aparatul electric 474 II. Fixarea cu ajutorul unui aclhnulator 475 Ritsche f ) Cum se fac fagurii presati cu presa cilindricg I. Fabricarea foilor netede de cearci II. fntipcirirea fundurilor de celub pe foile netede de cearci, la presa cu val@ri . . . . . . . . . .457 460 461 . . . . . . . . . . . . . . . 4 * . . . . . . . . CAPITOLUL 111

CONDUCEREA UNEI PRISACI SISTEMATICE LIGARIRI DE PRIMAVARA $1 LUGRARILE fN PRlSACA A. Cum se scot stupii de la iernat vi avezarea lor in prisacii 478 B. Cum putem cunoaqte primivara situatia stupilor ? 483 . . . . . . . . . . I. Semnele fundului . . . . . . . . . 483 A . *QJ" -

Pag. ) r . . . . . . . . . . . b) Biiziiitul albinelor . - c ) Ciochitul in doaga slupului . . . . . . d ) Activitatea albinelor . . C. PregHtiri pentru prima viziti de pr imHvarEi . a) Curiit;tul fundurilor . . 11. Semnele exterioare a) Greufateu sfupului . 488 .488 . . % . b). Sf~tu~ic~u -prjV;,rr.................... de la vizita CAPlTOLUL 1V - , . . 491 .488 . 489 . 490 .490 488 .. . ..-' . . -. . ~. $4 . . .. i.' .. .. -. .-.; . . ,> . I..: ~ . ' c LA STUPII DADANT '$1 LAYENS A. Cum s H te porti cu albinele a) Miisuri contra atacului albinelor b) Dibiicia stuparului B. Pumul a) Cum sii afumgm albinele b) Combustibilul . c) Afumltorul ,

. s -. . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . L Afurntjtorul Bingham ....:..... II. Af umXorul Layens . . . . . . . . . C. Ridic5torul de rame. : . .-. . . D. Care e c ea mai bun5 poiipe a apicultorului la deschiderea stupului . . . . . . . . .504 E. Cum s H deschidem stupul . . . . . . . . . 504' F. .Cercetarea stupului . 505 G. Interven* neapHrat trebuincioase la stupii cu situafi proaste . . . . . . . . . .506 a) Stupi-cu faguri mucegiiiti . 505 I . Lipsa polenului +-i ajutoraria ~ o l o n i i i c upast5 gi sirop . . . .. ' . . . . . . ' . .507 . ' . . 497 497 498 499 499 500 501 501 502 503 ... c . - . .. .. .. . ,,;. .. -. , :-, + . . A. ... . . . . . . . ._., -\. . . . . .. % .: ~

> . ,I ..... . : .... ,. . ,. . . . . . .: ..:.-.\ . ... + -.= . . . . . . . . .. - 7 ..J ., . . . .... , ' ^ .~. ..... <. . , . C . b) :Stupi avbnd rame CU- 'celule de trlntor .pjn mijlo- ... . cul -cuibului . . .. . . . . . . . . . . ........ . 509 c) Stupi s l p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 .:.. .. 511 I. Hrttni a cu- rniere m rame gata'.ccipcicit e - ~

.' II. f i ~ n i r b a 's.i ~ p de iahdr pus direct inr&6 h~ . III. Hriinirea cu fe lurite sisteme de hrcinitoare . . . ~"-7% . -.-,.*. ' . 512 . ..: .. * . <, . .:*I . . . . . : . ! I. Hriinitohl peritm urdinig . 2: H ~ n i t o r u l Alexarider . 3; ~ ~ i a ' n i t d n & ~ & i f t l e .. . s; . ;, ;-.: , . .... ' ,. ,. . ::;:i, .: , :' " : ~ ... , .. .--,, - . .:.. j . .

. . ... . . . . . . . . . ,: . . . . . . . . .: . , . L . . . . . . . . . . . . .. , ' . . 517 .; ? ... . . 516 . . . . . . . .-. . . J '-: -; ;:. ;; 517 . :,.;<,~-:+;;: ,5.fi<..;c:: :;.-, .ky:*G-, :.~.. , .' . ...--*~ . . -ky . . sZ.< ' ' .h-. ; . . z '.' . ~ . . . ;-. . . . . .+ I , , -~ ,

. . __ . .. : C ., . :r.: , .. . . :. .. . , -5 . * - 1 . ,.. .*, .2 ... -. .;...: -<&&:: ,,;$a:<::<~i;-, . . ; ..?,.,: m. .. . - . :. . F. . - . . >?f.+?,. , . . . . . . . . . .... . . . ; , : .. : . .~ , . . . . . . ....;..,';\; .7.~;. . . . . ..--; : : ~,.,.. , : ; ;;::+ &. ) .: . ....... , : I . . ;* ->:, : ...... ;a , 5%;.:; .,... -- . iy$;+~ &. . : y * ,, . ? .>-. ; -'?;?-?~

::,..,.L ,,'.+*,?..-. :~ .

.. .: A'; d ,i * .' , ,., ~ , . . . .. , . . . . , , . . , \ / . . : . . + I , '> . A *,-+. .. ' :.r.;;'<.,.I.', " -. .. . .

, % .,:;&: . ... ! . ; . . . . . . .' . t . . .. . ,. 7 . . X Pag. \. -9 a -.: 1. . > = , r * -.* L L I

.. T , ' + *. / , I 1 4. Hr~nitorulMiller yi Sibenfhal. 5. Hra'nitorul Hill . IV. Hra'nirea cu zaha'r de ca'pa'fbna' ' V. Hra'nircra cu zaha'r cubic . VI. Hra'nireu cu qerbef de zahd r ( c a d i ) 1. Cum se prepara' ~erbetul 2. Cum se da' gerbeful d) Stupi muribu nzi d e foame - . . . e) Stup mort f) Stupi orfani I. Cauzele - II. Mijloaceie d e indr@plnre . . . . - ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 . 519 . . . . 2 .. . . '51520 : 2 . 523 ' r . . . . . . . . .530 . . . . . , . 531 . 522 526 . . -528 . 529' . 530 . . t . , &. .L.. INTRODUCEKEA 532 Cafe-i timpul qel mai prieMc idtroducerii reginelor 534 \ 1 Met odele directe de introdwere . . 535 536 1 1. Mefoda arnefirii ra furn de salpetr u 2. Metoda lui ~ l r i % ' - ~ 536 . 3. Metoda lui Doolittle 537 4. Mefoda slro pirii cu apii zaharafci 537 5 Metoda iui Froissard . 531 6. Mefoda lui Snrnuel S irnrnins'. . 538 7. Mefoda lui Rooth 538 8. Mefoda lui Smelgrave 539 ; 11 Metode indirecte de introducere , , 539 I KEGLNELOIC . . . .

1 / . ' . .. - , a ! P . . (I) Coliviile sau b ) Colivii simple . i L I . , , ---, ~ I t a. ' 1 .-. I , : r_ ." 1 . ' \ . 1 .

g ) Stup cu regin2 epuizat2 . . . a 3 I. Unde pufem g k i r e g i n a .546 'II. Felurife mefode pentru ga'sirea reginei in stup, 547 ' 1. A~ezarea unui f a b r e go1 in mjflo&I iuibului 547 2. Apezarea unPi rnagazii goale deasupra sfupului547 3. fnlocuirea stupniui populaf cu un stup gal 547 4. Mefoda lui Dadanf : 548 h) Stup besmetic , ,548 I. Infroducerea unei regine fecundate 549 II. frnpreuna rea stupilor besmeiici 550 .. . . . . . . . . 540 . 540 . c) Colioii automate 1. C u ~ c aA'sprea . . . . . . . . . . 541 541 2. CUSW Piana sau Gaspir . . . . . . . 5 4 ,3. C u ~ c aMaiso nneuve . . . . . . . . .542 ..:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' . . . . . . . .. . . . . . . . . . cu~t ile . . . . . . . . . ,. . . . . ........ ... ' . . . . . . 1

1. Irnpreunarea pri . 2 impreunarea c . u iz 3 fmpreunarea pen rame cu ~ u i e t . . 4 Tmpreunareci prin schimbared stupilor . .i) Stupi bolnavi . . . . . . , . 551 . , . 551 . . . 552 . . . 553 , ' . 550 /, . , ,\,,. .,. -. BOALELE ALBINELOR . . . 553 a) Notiuni pregititoare . . . .553 ..:a _. b) Bact eriile . . . . . . . . . . . 559 _ .a$ I. Grupul animal . . . . . . . . . .559 ~ . . II. Grupul vegetal ;. 560 . .r.-.! . ..! &, ; .. . .., . A. Miisuri higienic e pentru preintiimpinarea boalelor 561 . a ) Misuri higienice privitoare. la pri saci 561 \-. 1. Distanfa dintre stupi . . ' . ; . . ; 561 . 2. . Colorarea . gi idesenarea sccindurilor de sbor 362 '..,i, . -. -. 3; Cumtenia . . l ' 562 4. Pi cioareh stupilor 562 . . . - '. .,., 5. Adiipa"toru1 ,563 6. Lampa ucigiifoare d e gciselnzye . : . .563 '. :. b) Mgsuri higie&ice privitoare la stupi 563 .1. Co nstruc#ia strtpilor. . . . . . . . 663 2( Curii#enia . ; . . . . . . . . . 564 . . ,3. Numerotarea accesoriilor sfupilor 564 -. c) M ~ S ~higieqice. priuitoarel a 6eata; intirikari a , X . ~i ... coloniilor : . . . . . . . . -* . ,564 1. Pop ula#ia s t u ~ u l u i. . . . . . . . . . . . . . .565 . . . . . , .. . .... 2. Regina. gi puferea coloniei 565 . .. 3. Stcirpireh. furtigagului 567 , .+ . .. 4 . St6rpirea piidwhilw albinelor --..-.-. . 567 . ,,>.; .,,, , . ,.".: 5s 5. n l i i t u r a e a r r . : 568' . . 's. , . .\.'. d) Mdsuri higienice , privitoare a vieata"individua1ii ! , -. a a i e o 568 ..~ . <? .. .- . . . 1.: Aerisirea i 568 . -. . ., ... 2.;Hrcinfrea 569 . .... . .\:.?.,; . ...~,. , , . . . ... . . . , 3.; Linigfea coloniei in fimpul iernii 570 . ... . . . . . . . . e) ,Alte m2 suri higienice privitoare la prisaci ~ i s t u p i 570 . .. .. .. . . , 570 . ', . ~,,;.'$ I. F o r m ' , ; . 5 , ,,'.. 2. $lopred de puc)oascj 571 ' , ,. - . , ' :.: .. ... : B; M&surT%igiedce dZ'%rdia general in caz de ,. ,,<<..? epidemic. 5 . : . :. . : ; ; , .,< .:-.:. 71. , . . --/ c . .; ,-*: -. a) -StArpirea furt iSagului, A 572';:'.;- .: ;-:;,:. : . . . .. . . . . . < . , , : .:,> : -. *.: ~ ;; -:.;..-' : .. . . . . ~. ., , ,>: +?*<.+ . ?I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

> . , \ . . . . . . . . . . . . . . . : . ' , : . . ' .\ . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ". . . . 7 *. . ,, $ , .CI 1 < t ! \ -, -1%. gL.

..\,.A _ .......,.I _i . ' , : 1 , . _ I . . . .......... . . ' . . . ./. . . . . . . . r; ' , \ ' \ ' + .. $ , . > - . I , . Y, ..-, .~. . , . , . ~ -_ ,

, - . . \. . . . . . :' - ,\b .-, .!?g-' , . ~ , :!,.I**? .:*<,:.-$.#: 2 , ,. .. : +-.. , , ,..s? , -I..<?,' ..YV ...

, , ,: .. . ~.. .... - . ... . . ..... +_.,. .;* . .... : .. . . . :3 . ?--,. " 3 \ .:.- . . . 7 . : .\ .,. . :,.. '. .. . . . . . . . ' .-. . .. . .-; . .>-. .- . . . ..... .: .576 . . 578 h) Distrugerea coloniilor . . ~ . . . 578 . . i) Unirea stupilor slabi . . . . . . . . 578 j) Zn~esnirea aerisirii 1). fnlsturarea reginei bolaa ve . . . . . . . ' 579 . A, B-OALELE A BR L. d . p V 1 , b i a r e e m Z i n t e r i a -s a) Cauzele . . . . . , . . . . . ,. .. 580 560

. se dii o reginii fecundat& c) Cum trebuie . ,& umblgm la stupii bolnavi . . . d) .fntkebuintarea scnielor e)Analizialbinelorbofnave - f ) Distrugerea coloniilor bolnave g) Stbrpirea trlntorilor b) ~ t u ~ i l b r - li orhni . . 573 . . . 573 . . . . . . .573 . . . . . .574 ' , 572 ... :\ . L %.'. ,. ... .. . ., s .T.. . . . . . . .- . ... y & .t, ,.I. ... . . +. ; .-.. .. .. . . . . .., .t . .. r '. : ><> , . ,. . . . . . . . ;: . t %.--: .

w. . . . I,&.; .. . .; . . , . . . . .. . . i.' . [ : , .. . *. .:. . . . . . . . . 580' . . . . . . . . . . . . . . 581. . . . . . . . . . . .581 . , :. . . . . . . . . . . 581 5. Iernarea indelungaia' gi hrana de props fa' cal itate . 582 6. Vizita -prea de iimpuriu . . . . . . . .583 . . . . . . . . . .58 3 7. Lipsa reginei b) Tratamentul . . . . . . . . . 584 . II. ~ o x s s t i ~ . $ r . . . . . . . - . . . . . . . . . . . 585 : a) Tratamentul . . . . . . . . . . . 586 1 . fnla'ftzrarea furfisagului gi a albinelor bolnave . 586 2. Siropul medicamentos . , . 586 I : Frigul . .> . . . ..2. Umezeala 3. Llrdini~ rnic , , 4 . Sgomoful ., . . . . . . , . . 1 , . ; : !.:. . . - .. . . ,:.. ..

,<, : ri.:.. ..: +-. r.. .. .ax. . . . . . .. .., , . .. ,. . : 1. 1 ~.* s:.. .. ... ' ,, 5 , . , ~: ,.. : . .... .<. 9% :.x. . s >' : ,: v -. .- - . , -. I, ' . - . -. il -. 3. Praful de ipeca 1 1 Bdala de Mai 1. a) Tratamentul 1 . FormoluI qi floarea d e pucioasa' IV. hchircirea $i chelia albhelor ., V. Nosema a) Simptomele b) Trat amentul ' special I. Distrugerm :coloniilor bblriave ... 2. Naftol-ul gi salol-u l . 3. Esenfa de eucalipt 4. Hra'nirea cu simp de zaha'r .VI.Amibiosa . . . . . . . . . . . . 588 . . 586 . . . . . . . . . . .587 . . . . . . ~ . . . . .587 . . . . .. .. . ..587 . 588 . . :

. . . I.*. ' .F;., . , . . . . . . . . . . . . . -594. 594 . . . . . . . . . . . . .595 a ) 1. Secarea ap elor . . , - . . . . : . . . . .596 Tratamentul . sta'ta'toare . . . . . . .'597 ' * ..'. . . . . .590' . .594 . . . .594 . . . 594 . , . . . .,

t 2 Schirnbarea reginei 3. Alfe rndsuri de preinfcirnpinarea boalei VII. Acariosa . . . . . . . . . a) Fmptomele . . . . . b) Tratamentul . . 1. Tratarnentul lui Angeloz . 2. Tratarnenful lui Froow . a) Tratamentul B. BOALELE PUIETULUI I. Pietrificarea puietului . 1 . Puietul viros 1 I. . . . . . . CELE TREI PESTE.. Pesta europeani . . . . . . . a) C u m se riispdnd e~temicrobul b) Tratamentul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Regina trebuie irnpiedecatii de a mai oua 2. Infroducerea unei regine de rasi i ifalianii 3. Polenul proaspiit 4. Forrnolul 5. Tratarnentul lui Baldenspergher 6. TraturnentulluiAngeloz. 7. Alte rniisuri 11. Pesta americani a) Tratamentul 1. Formolul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 Sackbrood-ul 1. a) Tratamen tul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , - ,, * . I. Piduchele a lnei . . . . h-. *. , . . . . . . . . . . . . . . . . . 624 i 2.-Tratarnentul sulfur6 de carbon 622 a) C u m se rispdndesc a c e ~ t i paraziti . . 623 . . . b) Tratamintul . . . . 624 1, Trafamentul cu sirop pi naHalinc cu furn de tufun pi camfor . . 625 3. Disfrugerea larvelot cu . . 625 . . . . 626 4, Colonii p u f e ~ i c e bine poPul& pi

If. Trihodes apianus . . . . . . . . . 6 2 6 . . . . . . . 627 III. Fluturele de giselniti a) Cum se Pnmulteqte . . . . . . .628 . . . . 630 . b) M h u r i .de apiirare. fmpotriva lui . - . J"y?$,L&R"-. .. >-. 42!_ -...--.,.. . .; . -:,; .. 1: -A -. . .. .: ., -.:, .. . . - . -. . . . . : , . . 1. Colonii puternice . . . .. . , . , ; . ;. . . . . ., . .

, ,-c:,,,. ,-. . .. , .-.. .,. : . 1 , ... . . . . <r ; ;. ; ;, +.;, . ... y::. I.' . . . . . . ; . . .. . . . : . , . . '-.4rF: - : : , <* . . . : : :. . .. .. ..,...:...<>... . . . ?..: -. ., ......... - . ?.:g . .,:.. ':: . . ....&*..-. ..-. .:. ..:,:-: .....; :. ,;,>..;.. .;,. - ~;. . . . . . : ,. : .~ . ;-.. -; . .:,;\,:,;, - - . , ... -- - .... , . ' . ~. .. ~ > . . . . . ) . . . . . : -. .. . % .. . . 630' .+*". .. ..,..,.. .. . ..7 . . .;... . . .~;.:.,:;. ,.. ;, :.+,. . . . .

? *L .?: . .>% ! ' - + .... ; .w:..e. - -P . ,:<*7- ." . . .. . . < , ~--i g . . I.,<:, 2 . ,<" ; 7: . L A ; -. -: z , .' ,. --:,..A *

, h\a< .*. . * XIV 3. 4. 5.' 6. . , ... - '. * ,. ,-. . _-t' . , t " 7 . 7 :,-k .' 2 Clrr6fitea fundurilor . 630 Curdfirea erefilor gi ramelor stupilor atacafi 630 Cum putem ri fagurii d e . atacul gciselnifelor 631 fnlhhrrarea rarneloi neocup ate de d i n e L 631 Distrugerea flufurelui cu uleiu mineral ~i cu pcicurd 631 7 .'Stcirpirea gciselnifelor cu ajutotvl musculifei . . . . . . . .631 ~ibrachis" . . . . . . . L , , -. 1' I . , a< %,a. . ,- * i:z-.

-7 *. .a I ' -I * . . > .a . c , .1 ;' v ,, . ) , . IV. Fluturele cap-de-mort .633 a) Miisuri ce trebuiesc luate pentru 'stiicpirea lui . 633 V. Alte insecte apivore 633 . 634 a) Cum putem lupta impotriva acestor insecte 1. Cum le putern stcirpi cuiburile cu- sulfur6 de carbon 634 VI. P$ianj enii ; 635 VII. Furnicile .635 635 a) Cum putem feri stupii de furnici? '1. Aqez area stupilor pe picioare inzestrate cu manfoane de fablci 635 636 2. Arseniatul de sodiu ~i BuZfura de carbon VIII. Pgsirile apivore 636 a) Prigoriile 637 1. C um fenm albinele , de ele ,637 b) Alte piisiiri apivore 637 IX. Sopiirla ~i ,Bro asca raioasi, .637 X. Soarecii 637 a) Cum Ii putem'Pmpiedeca d(! a piitrunde P s tup 638 n . . . . . . . . . . . - . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \. 4 CONTINUAREA VIZITEJ DE PRIMAVARA , LA STUPII 3 E ALTE ,MODELE .-. . A. Vizitarea stupilor Langstroth . bili . . . . . . . 638 . . 640 . 641 . . . . 644 ltarea cuibului P primgvarii 642 n AU MUTATlh STUPILOR DIN PRlMITlVl IN SISTEMRTICI 2 ,' -\ * % .. A. Transvazarea direct& , a) De ce avem nevoie l aceastii operatie - a . L b) PregLtiri pentru transvazarea directs . . 645 . . . 646' 645 i-. I,< . $. !,t

., C) lnstrumentele treb4ncioase la operatia transvazgrii .647 . . . . . . . . .

m d ) C u m se face mutatia fagurilor . ,648 . . e) Curn s'e face ~nutatiaalbinelor i-n stupul siste, matic -649 1. Mutaiia albinelor m prisaca', cu urdini~ul. deschis 649 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Transvazarea indirect5 . : . . .651 a) Metoda prin suprayu nerea stupuluiprimitiv . . 651 b) Metoda p i n Buprapunerea stupului sistematic . 653 , ' 2. Mutafia albinelor in laborafor, cu urdini~ul inchis 650 , , 'S - -i CAPITOLUL v . A DOUA VEITA DE P R L ~ V P ; ~ .a : .+ . . . . .@ . . .; . i, .!.: . $. &' . ' -LC . a). Miisuri pentru p r e i n t ~ m ~ i n a r efurtipgului a b) Care e ..rostul v izitei din Aprilie '; . . ~ . . $ :;.

. . %, ,\ ' . D. Vizitarea stupilor . divizlbili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B.. ~Litarda stapilor Layens . . .668 C. Vizikrea stupiloi Langstroth . . . .6 71 3 A. Vizitarea. stupii'or.~adarit; : .. . : . . . . 659 , . . . 656 .658 .. , . ,. I . ..& + . % I .., , , . . .. . . . . . a) Cum trebuie cercetatii o ram5 660 b) Mgtirea cuibului 661 c) fnlocuirea ramel or rele 662. .. d) Complectarea proviziil~r 663 e ) Schimbarea reginelor epuizat e, pe cale natural5 664 -. f) Reunirea stupilor sistematici nedesvolt ajuns 1:Pt ima metoda' . . . . 2. A do& metodd, fa lui Lay&) . . . 668 3;' A treia 'met6d~' ajutorut fa'inei de grciu) : 668 , (cu' . '

-, -- ,. , .,I ., ,: . . .. . T .I fi i . ,'.L::, . . ..- . . . .s.-. . . .. / .... I ' - ,-I . < , . ' - ' ', . . .,. .'6 1-.. . . ,-.: &jzeQ-? .;,'A.R . . . . . . .673 .

. . ... .. , . ..-2 , , :: . ., . . I.~. .Roirea-artificial5 miktii, intre,+kthpii primftivi ~ i . . .... . . . sist ematici . . 673 a) Coridit;ile,. 673 , .:. . .............. . . . - . . . . . ' ., . . -, . : :I . - ,, . ,. . .. : Is) Chnd ,., .. se face roirea artificial3. kixtii . . . . . . . 673 . , . . . . . ,

I . . ~ o i r e .prin.'muta#ie a sirrip16- . . . . . . . . . 2. Roirea prin. muf atie dub@ ,. . -.. II;.'Roirea artificial5 intre. stupii sistematici : .. . . . . ', . .:>,: . .:.;. : . .. _:, . .. . . , . *L&'4& : . . ,f . + ( . . ' . ' ? 2 , , '' , ? . < . -. , a) Cum se face roirea 1,. Roirea prin mutafie 2. Roirea prin mufafie-dubla' -.b . . 1. . . . . . . . . simplii . . . . . . . . . 680 . 674 675 677 68, 7. . , , .... .. ..~,P.I., : /.. :fd ..-:...... i.. -., ,, :,-'Q;;~ .. .; . . , . . , . 68y.

. . 1 ~ .. ., . . . . : . ' . . .- > . . . , -0~. .. ; 8 , .., .. . , : ,. : .. . .-. .. . .. ,. ,.*,. ,. ,, . . * ?, z , .. . . . ., , .. . . -, . .. . ...% . -. , , , .... ... .... .,\. .. " :"!\, . I, . . ,< ,: >. ' ;:,, .. .'<: .. , . . * ,<:7-~::~:. '. . . . :. . . . . .. '.. \*.*&&* , . . , '. "

. , 2 . . , .. L -..:. -. ' . -..: , . . , . .. . .-. . . . I ,; , , :.. . . . . .. . . . . . ...+,. ; ,', . . ... . , . . . . . . A 1 . :* . . , +> I .. . -

.~.. -. . ..?i-<.: ' > (*'? >. . ..-. --, . . . . . .. . I . ,..>>~.*??,. .- . , . *. ~- -: : , . . . . . . < : (.. -. , ; .-' ,&k

Pag. 'a A. Pregitiri pentl'u recolta de Mai, in regiunile cu s a l c h , sparcetii $i m u ~ t a r -a) . . . 682 685 Stimularea B. Prima recoltl de Mai la stupii Dadant a) Asezarea ramelor cu foi de cearZi pr esatii . b) Asezarea magaziilor de recoltii C. Recolta de Mai la stupii Layens D. Recolta de Mai la stupii Langstroth E. Rec olta de Mai la stupii divizibili. CAPITOLUL VI . . . . . . 685 689 . . . . 690 . ' . . 685 . . . 692 LUCRARI 'DEV -.: . -.' ,; ..... ?. . . .-... .> ,..j..:.. .. . . . . . ,I_ . . . . . . . * . .': . ,. .. . . t

. I . , ..,., - 1, : j+ ~ . . . , .-.. . ,. . . ; : a .. ' . '. ;, . , , . . . , . ......... .. . . . . . ,. ; . .... $ .. . .. .. . . . . . . ., ' ._I_ . . . . ,.;., i. b). in China . c) fn America d) Ce este apicultura pastoral5 e) Ce mssuri .t&uie sg lugm cdnd transportgm stupii.? . . . . f) Cum s5 a~ezgrnstupii fn c h u t e .g)Cum .se face. trahsportul , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~RA LA PADURE ,. : . i . ,' ' , ; -jar.,> ,?--I. , ' I ...... .. . .

I , : . . . ' . . ~> [.;: , . - .. .. . . * : , .............. t .-. . . .. ... . : '. . .? ., L . ' , A. Transportarea 'stupilor Layens 8. Transportarea -stupilor Langstroth C. .Tran spertarea .stupilor divizibili D. CLnd trebuie si transportiim stupii E Aqezarea stupilor in pldure . F. P ~ r ~ ~ ~ @ w q , @ W u i p s l a ) . .-.-. ,..~.,... ....... . V &.~. -. . d: 3 ......

.: ? ... T., 4.. . . . . A A. hzestrarea sectiunilor . . . . a) Ce sunt sectiunile . . . -, b) Cum se fac dectiunile . . I . . ...... . . . . . . . . . . . ' . . . . . ......... fnzestraren st&ilor cu magazi i de recoltB. 1. b) Folosirea fagurilor gata cliiditi .- . . c) Aerisirea . . . . . . . . . . . d)A~ezareastupilorla urnbt-2 . . . . . 't e) O r anizarea' coloniei B. PREG TIRI PENTRU MAREA RECOLTA .;<B.Orgnduirea definitivii a stupilor . "*. a) OrAnduireastupilor Dadant. % : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XVII I . AlcZtuirea depozitului de rame man' b) Ordnduirea stupilor Layens C) OrAndui rea stupilor Langstroth d) Orbnduirea stupilor divizibili C. APARITIA MARELUI CU LES a) Ultimile preggtiri . b) Operatiile la stupii Dadant, fn timpul recoltei 1 1. ROIREA STUPILOR SISTEMAl'ICI , CAPITOLUL VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < a) CAnd e r 5 t mlerea A. EXTRACTIA MlEREI . , a) Camera de extractie . . b) Cum se recoltau stupii altidati c) Sculele trebuincioase la recoltarea mierei 1. Ex tracforul . . 2. Desccipciciforul I. Vasul descGpp'citor II. Desccipciciforul-pl an~etci . III. Desccipcicitorul italian 3.Cufitelepentrudesccipcicit 4. Butoiul pentru transporful mierei 5. Pcilnia pmtru turnat mierea 6. Roaba de transport , 7. Trusa cu felurite unelte 8. Isgonifoarele , I. lsgonitorul Porter. II. Isgon itorul Heyrand III. Isgonitorul Maisonneuve d) Cum se poate face recoltarea fir5 isgonitoare 1. Cu ajutorul pcinzei fenicate RECOLTAREA STUPlLOR --S*lhlWI' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741 . . . .741 . . . . 742 . . 743 . . . ,743 . . . . . ,747 . . . . . . 747 . . . . . 748 . . . . . . 748 . . . . . .749 . . . . 750 . . . . . 750 . . . . . 750 ... . . . . 7 5 1 . . . .. 751 . . . . . . 752 . . . . . . 753 . . . . . 753 . . . . . 754 754 -. Peg. 720 720 721 726 727 727 727 . 732 A I I \ I . / 2.Cuajutorulafumiitorului , .755 e) Cum si ridicim magaziile de recolt2 ri . 755 1. Recoltarea stupilor Dadant @ trapezoidali 756 a) Ridicareafmagaziilor de rec oltg 756 t b) Transportarea magaziilor cu roaba P camera n 757 de extractie c) D escipicirea , 757 d) A~ezareararnelor descipicite tn extractor gi

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

, t ' . . . . . 759 111. Recoltarea stupilbr Layens . . . . . . 759 B. TOPIREA CAPACEL ELOR FAGURILOR RECOLTAT1 CU TOPITORUL SOLAR . . 760 C. ,RECOLTAREA S E C T I ~ I L O R . . . . . 761 D. DEPOZITAREA MIEREI f~ MATURATOARE 763' a) Granularea nli erei . . .. . . . . . 764 11. Recoltarea stupilor Langstroth . '\ I < I . . . . . . . . . b) Calitatea mierei . . . . .. . . c) Felul mierei . . . . . . . . d) Miere cristalizatii $i necristalizatii . . e) Sfaturi cu privire la vdnz area mierei . f) fnf~ti~area produselor . . . . . g) Ambalajul . . . . . . . . h ) Cum sg expediem bidoanele cu miere . CEREA RECOLTEI . yy.y . SYI-811* " -*-& : p1et11 \ CAPITOLUL Vlll . . 766 . . 767 . . . . . . . . . . . . . . 767 . 767 . . 768 . . . A. Mierea in medicin%. . . . . . . I. Mierea $n qreintdmpinarea diabetului . 11. Mierea ca aliment . . . . . . 1 1 Mierea .yi untura de pe~te . . . . 1. 1 V:Mierea la sugaci . . . . . . . V. Mierea In tratamentul feluritelor boale . . VI. Mierea ca leac in popor . . . . . B. Expozi#iile ' . . . . . . . . . . C. De sfacerea sectiunilor . . . . ,. . . D. Pretul , . . . . . . . . . . E Mierea fal vificatii vi mijoacele de ckoavtere . a) Analizele chimice . . . . . . . . 1. Mi erea arnestecatii cu sirop de feculci . . 2 Mierea fakificafi cu sirop de gluc&c i . . . Mierea fal~ificatcicu arnidon . . . . P. Mierea falqificafii cu gelatini . .. .. .. falqificatii cu\dextrinii 5 Mierea 6 Mierea falqificatii cu zaha'r i nuertit . . . . ' i) Cum sii expediem butoaiele cu miere j) fndem~nareagi omenia stuparuiui 1) Pub licitatea $i reclama . . . . . ' . 778 . 778 . 779 .781 779 . 784 . 786 . 786 . 787 ,787

. 768 . 769 . 771 . 772 . 772 . 774 . 775 . 776 . 777 . 778 . 1 . 787 . 787 . 787 . 788 . 788 ULTIMILE LUCRARI DE V A ~ A DUPA RECOLTA 789

XIX A. Dscarea florilor cu polen . . B. Formarea depozitului cu rame de rezervii C R amele cu polen . . . . . . D. Studii pentru selectionarea albinelor . . . . 786 . . 789 . . . . 790 . . . . 791 a) Observatiile din partizile coloni ilor . . . . 791 b) Obseryatiile f5cute cu ajutorul glosometrului ., 793 c) Obse rvatii indirecte . . . . . . . . 796 I. Puterea de iieafii a coloniilor sau dura fa uiefii albinelor. . . . . . . . . . . 796 I. Desuoltarea corpului albinelor . . . . . 797 I III. Experienfele lui Baudoux . . . . . . 799 IV. fmblinzlreh alb inelor . . . . . . . 801 E, Lupta ishpotriva g&selni@lor apgrarea fagurilor 802 qi a) A~ezareaplansetelor . . . . . . . . 802 b) Cum putem feri fagurii de atacu l giiselnifelor . 803 1 . A~ezareafagurilor . . . . . . . . . 803 2 ~rzarnentulc u sulfura de carbon' . . . . 803 . 3. Tratamentul cu paradiclorurbenzenul . . . . 804 4 Tratamentul cu fumui de pucioasii . . . . 805 . F. Deparazitarea colonii lor niipsdite de priduchi- . 806 G. Hriinirea stimulenti . . . . . . . . 806 a) Echilibrarea stupilor . . . . . . . . 808 H. hmultirea stupilor prin cumprirare de roiuri . 809 a) Scoaterea albinelot din stup . . . . . . 810 b) ASezarea roiu rilor cumpiirate, fn stupi . . . 810 ' . Pag. . \ ~ . . \ ~ o ~ i r e a qi transformarea e cerei i ah~le~erea fagurilor : b) S f ~ r ~ m a r e a fagurildr c) Topirea fagurilor . 1 . Topirea primitive 2. lopirea sistemaficc? .d) Turnarea cerei topite in forme I . Fomele pentru topit ceara 1. Topitoml francez ' 2 Topitorul eluefian . 3. Topi forul Rooth I / CAPITOLUL I X 1 LUCRARI DE TOAMNA . . . . . . . . . B. .Feluritele folosinti ale . . . . . . . . . . . . . . . cerei . . . . . ,

1 4 3 ~I ~ + . .' . a) LurnlnZrile de cear5 819 b) Fabricarea fagurilor presati 820 c) Ceara albd 82 0 d) Ceara de altoit 821 e) Ceara pentru mobile 821 f) Lac pentru mobile . 821 g ) Ceara de parchete 821 h) Ceara im~ermiabildpentru sticle 822 i) . Piele imperm iabili 822 , j) Ceara in medicini 822 1 Contra tusei ~i pentru expectorafie 822 2 Plasture (ernplastru) 822 3 Alifie pentru boale de piele 822 4 Contra sbcircit urilor 823 5 Cold-crem 823 6 Felurite unguente (alifie. ir) 823 I Unguent cu ace tat de plumb 823 /I Unguent aromatic 823 111 Unguent basilic 823 IV Unguent emol ienf sau alifie de spermanfef 823 V Unguent sirnplu 823 ~ l HLDROMELUL (VINUL DE MIERE) 7 . . . 824 a) Conditii generale 827 A Hidromelul fabricat cu struguri ( Metoda Godon) 831 a) Pregdtirile 831 b) Sdrurile Gastin 831 c) Strugurii $i ferm entalia 832 d) Pritocirea 833 e ) fnlocuirea strugurdor cu fructe 834 B Metoda f ermentatiei cu ajutorul polenului (Metoda 835 Derosne $i Layens) a) Pregdtirea m aielei 835 b) Pregdtirea solutiei 835 c) Pregitirea mustului 835 d) Limpezirea 8 36 C Hidromelul dupi metoda Jacquemine 836 a) Pregdtirea maielei 837 b) Keguli c e trebuiesc respectate la pregiitirea ninielei 837 c) Pregdtirea mursei 838 (I) (.r.il,iren fermentii{iei . . . . . . . . 838 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e) F'ritocirea . I Hidromel dulce 11 Hidromel spumos . . I1. OTETUL DE MIERE 111 TURTA DULCE . . . . . . . . . . . . . . . 839 . 839 839 . . . . . . . . 840 . . . . . . . 845 VlZlTA DE T O A M N A A STUPILOR $I PREGATIRI D E IERNARE . . . 846 a) Cum ierneazii albinele Pn stup . 847 b) Legile unei bune ierniiri . . . . 848 1 . Populafia coloniei . . . . . . . . 848 2. Hrana coloniilor . 850 3. Bun a ozenduire a stupului . . 851 ... .4. Aerisirea stupului . . . 856 4: Pregdtiri pentru iernarea coloniilor cu refine. de rezerva' . . . . . . . . . . 859 5. L i n i ~ t a coloniei in timpul iernii . . . . 859 JERNAREA ALBlNELOR . . . . . 8 60 A. Iernarea afar& . . . . . . . . . . 860 a) Cum se face turata dulce Y _ . . . a) Fabricarea ofetului din miere b) Fabricarea otetului din hidrornel . . . . . 841 . . . . . . . . . 844 . 840 . .. B Iernarea iniiuntru . . . . . 861 PARTEA VA ANUL AL TREILEA CAPITOLUL 1 k CREsTEREA REGINELOR A STUPUL-PEPINIERA . . . . A Descrierea stupului-pepinierii . .

. . 867 . . . . . . . I a) Exteriorul 1 Corpul propriu-zis 2 Urdinip.nile 3 Fundul 4 Capacul . b) Interi orul 1 Planqetele 2 Ramele 3 Diafragmele . . . . . . . . . . . . . . . . . B Cum am populat la inceput stupul-pepinierii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .870 . 870 . 871 . 871 . 873 . 874 .874 . 875 . 875 ... .. . . .876 875 .. &b :

1 a) Observatii asupra selectionirii 876 b) Alegerea reginelor pehtru priisit 877 t c) A~ezareareginelor selectionate P stupi n 878 d) Operatiile de primivarg 878 B. OPERATIILE DE CRESTEREA' REGINELOR 880 "' i A. Lucriiri pregiititoare . . 88 0 a) Pregitirea ramelor speciale de cre~tere 880 b) Asezarea ramelor operate h c uib 882 c) Orfanizarea stupului'pepinieri 882 A, d) HrAnirea stupulhi-pepinieri 882 e) fnliturarea botcilor de pe ramele vecine 882 . \ B. Formarea nucleelor , ; 884 a) Desplrt;rea coloniei in nuclee 884 b) Condi$ile . , 884 884 I . M6suri pentru a preintcimpina'unirea iucleelor 2. Temperatura 885 3. Nectarul . . .885 4. fmp6rfirea albinelor in huclee 885 C. Altoirea botcilor regale . 887 a) Altoi rea botcilor direct Pn ram2 887 b) Altoirea botcilor cu ajutorul dis'pozitivelor mobile 888 c) Altoirea botcilor cu ajutorul potiragului demontabil Maisonueuve , 889 D. Primirea botcilor regale 891 a) Cum s i umblim la stupii cgrora le-am d at o regini . . 891 E Fecundarea reginelor . , 892 a) Pregitiri pentru fecundare a reginelor 892 1 . Asigurarea intoarcerii din sborul de fecundare i stup n . 89 2 I. Agezarea paravanelor qi vopsirea urdi&gurilor 892 II. Altemarea fecund&% re ginelor 893 III. Insemnarea urdinigurilor cu obiecfe felurite 894 2. M6suri priv itoare la trcintorii selec#iona#i 895 F. Operafiile ce se fac dupii fecundare 89 6 a) Ridicarea oblona~elor .896 b) fyemnarea sau marcarea reginelor 896 c) Retez area aripel?. , , , 897 G. Care este rostul unui dtup-pepinierii , 898 I \. . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXII Pag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & , 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

xsm . . . . . . B. Ce este ' cre~tereaintensivii . : . . C. Metodele de cre~tere int ensivii . . . a) Metoda americani (Doolittle-Pratt) . . 1. Neajunsurile acestei metode . . . . b) Metoda lui Pridgen . . . . . . c) Metoda lui Alley . . . . . . d) Metoda lui Heyrand . . . . . . A. Lucriiri pregiititoare Pag. . . 902 . . 903 . . 905 . . 906 . . 912 . . 913 . . 914 . . 917 ' I Uneltele fol osite in rnetoda Heyrand . . . . 917 . 1. Decupa'torul de celule . . . . . . 917 2 Port-celulele . . . . . . . . . 917 . 6 ) Metoda Maisonneuve . . . . . . . 92 1 I Uneltele folosite in rnetoda Maisonneuve . . . 921 . 1. Tubu~orul . . . . . . . . . 921 2 C l e ~ t i p r u l . . . . . . . . . 922 . 3 Potira~uldemontabil . . . , . . . 922 . 4 Ldrgitorul . . . . . , . . . . 922 II. Operafiile acestei metode . . . . . . 922 D Stupi de fecundare . . . . . . . . . 930 a) Stupi de fe cundatie simpli sau individuali . . 931 b) Stupi de fecundatie colectivi . . . . 931 c) Stupi de fecundatie erec chi sau gemeni . . . 933 E Coliviile sau cuytil e de pistrare. . . . . 936 . a) Cu~tile colective . . . . . . . . . 937 b) Custi le individuake . . . . . . . . 937 F, ~ e c ~ d a r e a reginelor cu trgntori se lectionati . 938 G Pregiitiri pentru iernarea nucleelor . . . . 941 . H Iernarea nucleelor . . . . . . . . 942 . Bibliograf ie . . . . . . . . . . 943 Indicele alf abetic . . . . . . . . 945

. Cunoagterea vietii albinelor tine de atbt de muitii vreme, fncbt nici mintea ome neascii n'a fnsemnat pe pietre ori alte mijloace de comunicare a celor vechi, do vada unui fnceput; totul se pierde h negura vremurilor. Se gtie numai cii Egipte nii, Asirienii, Babilonienii, popoare care au triiit cu mii de ani hainte de vea cul nostru, cinsteau mult cultura albinelor, de pe urma ciirora triigeau gi un m are folos. Au scris fnaidtagii aga cum au putut gi ei, lhisgnd totugi urmagilor hsemngri vrednice de lauds gi ca scriere gi ca te-. meinice cunogtinte. Istoricu l Herodot a1 vechilor Greci spune cii albiniiritul pe vremea lui era una din cel e mai bgnoase hdeletniciri, iar numgrul stupilor c l t gi a1 albinelor de prin 6 nuturile noastre era aga de mare, cii nu puteai umbla deadreptul peste campii. M ai tbrziu, nehtrecutul cbntiiref a1 naturii, poetul latin Vergilius, a hchinat a lbinelor, in frumoasa sa operZi, Georgicele, o paste fntreagii, in care cele mai gustate $i alese versuri zugriivesc minunata lor via@. Citindu-le, ai impresia unui cbntec dulce gi adokmitor ca zumzetul de albine, ce umple prkaca h noaptezi caldii de vark clnd se hfrgfe$te cu seninul cerului, mireasma plmbntului gi par fumul florilor. Vergilius e ckl dintaiu scriitor, care; poetizbnd' via@ a-. cist or gbze, a dat fntbile cunogtinfi xkai sigure, de cliipul curn se pbate conduce o prisacii. *) .Acolo ztfliim, pentru fntbia ') Prisaoa e cuvAni m o l d o ~ e n e s cc a r e are16 l o c u l unde se q h slu piii. In a l l e p5rli se mai zice s t u p l n a , , .. , '. .. . , ~ ,, ' .. . ,.'' . . . . . . , , .. , , > -, . ._1 ...

.. ... c,1, , . . \ ~. . :

, ,., ,. . I . .,.... .. . $,: ) 5 i ! . . : ,' , ;:(: , , ' '\, , . .~. . , .+\, , , ' oars, de minunata ordine ce domnegte fn cetatea cu zeci de mii de. ogtene harnic e gi viteze, gi tot acolo autorul ne desscrie rolurile prin care trece, fn scurt a ei via@, o albins, dAndu-ne totodatii gi o sumedenie de sfaturi practice, care pang azi au riimas adeviiruri nesdruncinate g cu sfintenie i urmate de prisecar ii, nogtri. Vremile de restrigte, prin care a trecut avoi omenirea, sbuciumul rn ai tuturor popoarelor din cauza niiuiilirilor barbare, gi apoi, preocuparea de n oi weziiri gi noi statorniciri, au fiicut ca secole fntregi, degi .stuparc se oc upau mereu de cregterea albinelor, nimeni sii nu mai scrie nimic despre ele. Un cglugiir necunoscut din evul me\diu, a lgsat scrii fn latinegte o cwulie demnii de luat fn seamii. Dela el gi pAni fn secolul a1 18-lea, nimeni nu s'a mai ocupa t de viata liiuntricii a stupului. Atunci, un hviitat mare, olandezul Swaderi ma n, ngscocind microscopul, cu bare a pntut vedea alGtuirea florilor sau cum e fii uritii fniiuntrul ei o musculitii ori o al. bin& -, a dovedit cii stupul e ciili iuiit nu de unrege, aga cum spuneau fnaintagii fnc i i 4 e lor, ci de o reginii; ea e mama tuturor albinelor din stup gi e 8ingura 'care prinimensul numsr a1 ou iilor depuse, duce la nesfargit' viata coloniei. S a stabilit pentru' prima oar& .c& dansa e cea care dii stupului, prin minunatele' ei fnsugiri de fnmultire, s triiluciri I /i,

I . , # . P..: . ,, , . y:, : I I t', ' / ) . , .. 1 . ., . ,' ; . i . , ., . *. t::. , , ., 1. . . 1 . nefntrecute, ca apoi, cAnd qa ar pieri fAr2 urmagii, totul sg se niirue. . De at unci studiul albiqdritului a iiigit spre cunogtinti sigure, cu temeinice princip ii ciiliiuzitoare, care au riimas pe aceiag pozitie gi pAnii* azi. Incbtul cu fn cetul s'au ridicat pionierif, caqe, fn sfoeiiri fiicute deosebit, unul fntr'un c olt a1 lumii, altul fn cellilalt, gi-au trudit mintea sii dea acestei vechi hdel etniciri, impuls de via & nou& Crist, erlepsch gi Dzierzon fn Germania, Layehs ~ LI Franta, Bertrand h Elvetia, Hrusca fn Cehoslovacia, Mehring fn Bavaria, Langs troth, Dadant gi Root fn America gi atltia altii, au fiicut pe rbnd, fel de fel de stupi sishmatici, fel de fel de magini de 'scos mierea fiirii sii strici fagu rii, au tipiirit foi de cear& cu prese anumite, ca s l fndrumeze gi i -

h , I

11 ! . I 1 > ,' / . I t sii hdemne albinele la clgditul frumos a1 fagurilor fn rame . drepte ori trapezo idale, rame pe care le scoti cAnd vrei, le cercetezi, vezi cum merge colonia, $i apoi le avezi la locul lor, fnchizlnd stupul, pentruca viafa din el sb-gi urmez e munca pling de rodnicie gi voe $i a$a a propgqit stupgritul fn ultimul secol p rin alte tgri, cb de unde fnainte un stupar, care vroia sg facg miere mulG trebu ia s i aibg prisaci fntinse $i locuri bune, din care Z albinele ,s&-gitragg nect arul, acum; fntr'o prisacL cu un numgr restrgns de stupi, puqi fntr'o regiune bu ng, se poate scoate bsutit. In minunata revistg francezg .Vie A la Campagne" din 1931 fn numkul 340, Maisonneuve, fgcgnd o descriere a unei stupgrii din LandesFranfa, spune cb acolo fn anii buni se produc aeci de vagoane de miere. In 1927 unii stupi au dat pbna la 253 Kgr. miere; fn acela$ an stupgria. unui anume Gran del, pe care o descne, a dat o medie de 160 Kgr. de fiecare colonie. Stup6 cre~t eauf fiecare zi fntr'o m&urb n nebchipuiG; cei agezaG pe cAntarele de control, f nregistrau o ui-care ce mergea de la 7 pAng la 9 Kgr. 1 zilnic. N'am crede-o, da cg articolul n'ar fi semnat de consilierul de curte Maisonneuve, savantul apicul tor, recunoscut ca atare m toat5 lumea stupkeascg. Desigur cii aceia au fost ani exceptional;, dar fn F r a n ~ , media anualg a stupilor, ca produc ,ie, ca ani buni, cu ani r&, e de 35 Kgr. de stup, iar fn America, e r a cu regiuni melifer e foartt htinse ~i bogate, se obtine normal o medie aproape dublg. La noi, care tr&m la o latitudine aproape ca a Frantei, & n'ar lipsi, ba din contra -, ca pro ductia 'sg fie mai ,mad"ca acolo. Miinoasa noastrL tarin&, u d a a de atgtea rau ri ~i pArae, smgltaG de corolile atAtor milimne de flori, c i ~ dealurile acoper ite de p ~ d u &bogate i nectar,, cu n Sesurile gi fgnefele pline de ierburi $i burueni mirositoare, ere-$ scald2 In 'soa* nesfArgit de variatele lor culori gi paffumuri, au fgc'ut sb se s p u d cu drept cuvgnt, cii aci e pra blagoslovitl d e Domnul, a laptelui gi mierei. ' De aci, de la noi, plecau ,corgbii bgrdiinoase , pline ' cu ceara ~i mierea gesudor ~i muntilor nogtri, $ cu ele se pig> 8 ' '\ 1 bT , F I

* I ' -4 -A I 1 B > 11 I , . $ % '1 7 ' ! I , c < i / .;*' k)~ I A 7 i ." -5

I \A \ L . b. \ \ . , I *i> C ' ,

. . i I " *i teau pegchegele gi birurili sultanilor, care-gi hdulceau mesele gi fgi luminau s eraiurile acelei vieti largi gi bogate de altg datii. Pe atunci nu era sdtean ca re sb nu aibg o micL prisac& pe\lbngil casii ori Kvadii, ~i chiar P pgduri, fn m ijlocul n poenilor cu floare la tot pasul, sateau stupii ascungi h iarbii pang l a brbu, stdjuiti de vre-un biitrbn sfiitos cu barba albii colilie, care de dimin eatti $i pbnii'n noapte, P i giisea de treabg g cu tovarg~elesale dragi, albinel e. BZtrAnul aduna de pe crengde copacilor sburdalnicii roi, P descbnta cu vorbe de vrajii stropindu-i cu apa Snmieresi mas a busuiocului, gi potopul acela de ar ipi bbzbitoare venea de se ageza sfios, ori pe buduroiul gata pregiitit, ori pe crengile aluaului din prisacg. Se tot mlrea numgrul stupilor pAnii toamna, cbnd venea bstutul roilor; f n a i se alegeau cei mai buni de siimbntl pentru la anul viitm; iar din ceilalfi, prisecarii, uciziind albina cu fumul de pucioasii, fi fntorceau cu gura P sus gi scoteau toti , n fagurii aceia albi gi frumogi, de mi erea parfumatii a flo.rilor din fAnefe. Budanele se umpleau piing h gurii gi ple cau la vale fn ciirute ce scktbiau sub greutate, fn chiotele ~i hazul tuturor, c a la un cules de vie. Drumul plin de praf a1 Galatilor era neobosit de Sirul chu telor, care duceau produsele prisgcilor romanegti, cu mierea limpede gi plinii d e parfumul cbmpulor noastre, ori sloiurile de cearg galbene ca gofranul. $i se f ntorceau sHtenii nogtri cu. chimirude pline de bgnet, atbt cbt a r fi luat pe ze ce chute de piiine, $i huzurul pornea i gospodgrie adus pe aripioarele strgvezii , ori fn gun qulitele fnfundate ale acestor mucenice ale muncii, albinele. Domni a fanariotg, cu urmlririle de venituri de ori ce naturz, a descurajat pe stupari i nogtri. Igi dgdea seama hriiparita stiipanire, cii acolo era un isvor de cagti g gi a pus atunci diiri mari pe el, gifncji aga de mari, cii 1-a secjituit cu to tul. Ce bung lectie ar fi sii o $tie orice stgpdnire de ori-' unde gi oricbnd, p entru tot greul prin care trece orice plugar l Dintr'o pornire spre lupG, care a desea on merge a$a de departe incat omul fgi neglijeazz Pnsu~iinterasul sbu, oam enii depe atunci, asupriti de atatea dgri aplisbtoare, au 14-

sat s i se pustiasci prisicile gi ei sii p i r i s -asci aceasti minoasi fndelet nicire. Din ce fn ce numirul stupilor s'a fmpufinat; bbtrbnii n'au mai fnvgtat p e tineri megtegugul; o boali veniti rnai tbrziu a distrus o mare parte din prisi ci; lumea s'a descurajat, iar noi am ajuns fn halul de azi, cbnd abia de rnai au zi c i la zece sate se rnai gisegte clte un stupar cu o prisaci mare 9i frumoasi . A rnai venit apoi $i exploatarea nemiloasi a pidurilor, care nu numai c i s'au tiiat pentru foc sau lucru, dar s'au scos chiar din ridicini, ca fn locul lor s i se puni cerealele, ce ar fi rnai binoase decbt pidurile. Islazurile ~ ' a u a rat gi ele; fbnetele pline de flori gi erburi fnalte, unde se pierdeau herghelii le de cai $i cirezile de cornute, au fnceput a fi $i ele desfundate, $i, fncetul cu fncetul, floare dupi floare, totul a pierit sub brazda cotropitoare gi licom ia de cbgtig a vechilor arendavi, fncbt rar de rnai vezi azi cbte una ce-9i ridi ci sfioasii fruntea din lanurile de secari ori grbu. Doak haturile bucifilor, ce le ale loturilor gi ale r i ~ i ~ i i l oopcinele $i marr, ginele de drum, de rn ai au pe ele cbteva flori. $i atunci stai gi te intrebi, de unde rnai aduni atbt a miere neobositele albine, ce sboari kilometri fntregi, pentru a aduce fn taini 6le fagurilor, aceasti comoari strivezie gi parfumati a florilor, gi cum de rnai rimbne $i azi stupiritul o ramurg hsemnati de productie $i cbgtig plugiresc? Ce trebue sg fi fost alti-dati, cbnd tot cbmpul $i pgdurea erau numai ale lor gi s e defitau fn parfum $i dulceatil fn ciuda culturilor, care au luat locul fbnetel or cu flori, , $i fn ciuda nemilo$ilor distrugitori de piiduri, care parJci-gi p useseri fn gbnd s i despoae tara de cea rnai frumoasg podoabi a ei, stufoasa coa mi a dealurilor gi a mun6lor nogtri, pidurea -, vifn ciuda atbtor strlmtoriri ce -i vin din toate p g d e , mica gi harnica noastri albin&, cutreeri fn lung $i l at clmpiile, iar' toamna stupii gem de miere, gi albingritul rimane un hsemnat i svor de clgtig, spre care a r t r e b ~ i s i se fndrepte c l t mai mu16 oameni dela fari, spre folosul pungii lor gi propgvirea @I%. Desigur cg pentru a ajunge ,acolo, va trebui mulG muncti, rabdare gi rnai cu seqm4 Pndemn gi a j u t ~ r d in partea condu\ - . , \ , /, .. , I 1 T j \ -11

\ ,L"\

dtorilor. Pe oxice cale trebue deschis gustul gi laimuritii lumea satelor de fol osul mare pe care-1 vom avea poxmind spre un stupiirit rnai rational gi pe o sca r& rnai intins& folos direct pentru buna stare $i pentru hdestularea casei siite anului. Cine nu cunoagte puterea miraculoasL a unei piciituri de miere, tezaurul de siingtate, energie gi putere, ce-1 are in ea? Cdt ar folosi fn alimentatia a ga de redusii $is putin substan6alii a copiilor de la tariil Nu e i vorbesc de e normele c+tiguri, pe care Statul le-ar avea depe urma unei bune fndrumiiri a ace st2i miinoase ramuri de productiune plugkeascii ! Canada, viizdnd cbt e de fnapo iatg sub raportul stupiiritului, cheltuevte, de zece ani fncoace, cbte 27.000 do lari pe an, cu public~fiuni grituite, premii, stupi oferiti fncepiitorilor, regi ne selebfionate trimise cu preturi mici stuparilor, asistent5 gratuitii a unui i nstitut de cerceGri apicole, etc. De unde cu dou& decenu fn urmii avea 41.000 de stupi, azi, dupii o nouii statisticii, numiirul lor a crescut pbng la 169.000 d e stupi, 'cu o producfie de trei milioane $i jumitate Kgr. miere anual. Cu banul cheltuit cu rost, la timp $i cinstit, s'a Pnfiiptuit, fntr'un timp atdt de scur t, o operii aga de mgreatii! $i la noi, cgte nu s'ar rnai putea face! Desigur ci i progresul aci merge rnai pe indelete, ciici e ,nevoe ~i de educa6e gi de exemp lul dat ; totugi, el trebue sg meargii cu un ritm rnai accentuat, rnai vioi, ca s& prindem pasul vremii gi %ii nu ne ia altii fnainte. Mai e mult oare pbnii aco lo? $i mult, gi pu$n I Mult, de vom merge agale cu lenea gi-nepiisarea ce ne stg pdnegte, putin, dacii cu pas vioi $i miisurat, ne urmiirim fink, ne piistriirn n iidejdea fn inimii $i dorinta de a ajunge rnai curbnd pe cei dinaintea noastrii 1 $i asta fmi scoate din minte o povestire &tit&odatii, nu vtiu unde : 1 U n cli liitor ce biitea odatii drumul Atenei, a fntdlnit f cale-i un filozof. n Cat tim p oare h i trebue pdnii sii ajung P orqul n lui Pericle? Mergil P rsspunse filoz oful. i . -

D a r bine, nu-mi dai cu aceasta nici un rgspuns fntrebiirii mele; zise striiinu l. Mergi! 5 riispunse din nou biitrbnul: $i ciiliitorul, crezbnd cii are aface c u vre-un biitrbn ce gi-a pierdut mintea, ridicii din umeri gi pleci mai departe. Dar abia ficu zece pagi gi filosoful din spate fi strigii: Vei ajunge la Atena fn mai putin de patru ceasuri. Ciiliitorul, mirat; se opri fn drum $i fl fntrebi l din nou : Dar de ce nu mi-ai spus-o cAnd te-am fntrebat adineaori ? x Cum pute am oare sii gtiu aceasta fnainte de a te vedea cbt de repede mergi ? riispunse . filozoful. I 1 , t I A I i 1! , . , i ' Ca sb ne atingem 6nta pe care 0' dorim gi sb gtim fn cbt timp vom ajunge la ea, avem nevok sL cunoavtem fntli miisura gi ritmul in care fntelegem sii mergem. Ce asurile vor fi ani, gi anii d e c e ~ sau secole, daci vom rbmbne fn starea i de llncezealii gi indiferentii, gi dacii atbt viata de sat, c l t gi de Stat, vor riimbne nepiisiitoare fafat5 de orice initiativb gi achvitate rodnicii fnceputii pe alocuri, gi cu atbt rnai mult se va hfiiptui atunci, cAnd buniivointa, stiir uinta, buna chibzuialii gi mai cu seams fndeninul $i ajutorul, vor veni la timp vi se vor folosi bine. Dbndu-mi seamii de fnsemniitatea unui studiu complect gi potrivit nevoilor prezente pentru stupiiritul rombnesc, de ani de zile scriu gra tuit articole prin gazete, pagini agricole gi .publica~uni specialitate, precum gi brovuri eftine gi la de fndenibna tuturor, privitoare la aceastii frumoasii $ i biinoasii hdeletnicire. 0 mdnii de oameni de inimii, strbnqi fntr'o societate centrali de apiculturii l a . Bucuregti, avbnd gi un organ propriu, , , ~ o m b n i a ~ ~ ~ i c oluptZ din greu cu nevoile gi lipsa de alii", jutor din partea s ktului, precum gi cu nepiisarea publicului. facem aci o operii national2 de rede gtep. $i ei, gi eu, voim tare a dragostei pentru albine gi s redeschidem un nou isvor. A de venituri pentru cetiiteni gi stat. - i

* . 8 .. :i . , i 8; , . :. :! . ,, -. .<:.. ~ \ :,,. . ,, . . [ V.. ,' , ... , . ~..-' 5 , ;;;.I . : , ,~ ,.1 '< .. . , ,. , , ' .< ' .,,,, ,..; ... : : ; >! .! . .~ ,

,:;':i3 L , Scot de sub teascuri, cu acest gAnd, prezentul studiu, in care e tot ce h aproap e douiizeci de ani de stupiirit am aduriat ca gtiinp pswticb. gi te~retics, la c are se adbug&, / ,.:? . ,1 'I .: , ; , > " I I . . : , :, , ,i ,. ~ ' , , I .. . .-r . . I , . . , ,. 1 ,,: . . . , , ..'. , I,. .j r ,

.., " . . . . >.' ,,: ,. .', .

ceea ce-i ese&al, o piitimagz dragoste pentru aceste micute sburiitoare cu aripi le striivezii ca lumina, a acestor ,,bgutoare de rouii", cum le numegte-marele M aeterlink, gi cu care h i fmpletesc viata de t a d , fn singuriitatea unui colt din Moldova. In ele h giisesc, privindu-le, un isvor nesecat de niii dejdi, de f ndemnuri de bine, de munc$ de curaj gi voe bun& ~i nici o clip5 fn via* mea n'am fncercat, fn toviiriigia lor, vreo deceptie ori necaz. t Am ciiutat fn aceastz lucrare sii unesc cele douii feluri de scris a literatuni apicole din lume, pe c are m'am striiduit sii o cunosc pe cbt mi-a fost cu putinfii; astfel, unii scrii tori au poetizat numai splendida via@ a acestor mucenice, f s r i a da vreo n0t; une de tehnicd, pe cbnd alfii, hitin potriv$ in recea descriere a atbtor operat; uni, n'au coborit nici un pic din mireasma-fmbiitiitoare a florilor, nimic din t riisiirirea gi wata acestei minuni, ce estupul, gi, ?n descrieri sumare, s'au mi irginit doar sd ne ariite cum se face una sau alta din cutare $i cutare lucrare fn stupiirit. Dacd, citind pe cei dintbi, nu riimbi decbt cu dragostea g dorinta de a vedea albinele la i muncd $i a le studia pe teren, cercetbnd tratatele cel orlalt;, fntbmpini adesea oboseala unei ingiriiri de situatii, care uneon te fac e sii lagi cartea din rnbini, gAsind'o fiirii interes gi plictisitoare. Eu, dupd trei-patru ani de stupgrit, abia m'am hotgrit sii studiez gi sii urmiiresc de a proape acele piirti din tratate care vorbeau de morfologia albinei. Mi se pdreq anevoios gi plic!isitor de citit : cum, e ut.l sistem nervos, sau cum actioneazi o antend, cum se articuleazii tarsul gi cum acul veninos lucreazii P apirarea f iintei. n Cbnd am pornit la lucru, m'am g ~ n d i t toate acestea la g mi-am pro pus sg dau o forms noug acestei ciir6: sii fmi preun frumosul cu practicul, poez ia cu tehnica. Am ciiutat aci de asemenea, pe cbt mi-a stat fn putintii,' sii fn liitur neologismele, aceasfi niivalii de &orbe streine, ce-a prins, dela o vreme sii ne cotropeasci graiul, fiicbndu-1 aproape de nefnteles .$i siipbnd o adevii ratii priipastie fntre piitura cult2 g popor. In aceastl lucrare, menitb sii fie cercei tat& $i de cei ce nu cunosc decbt dulcea limbii rombneascii, n a fntrebu infat neologisme, decbt acolo unde, pentru ter'm a . ^*

menii gtiintifici, n'am putut gasi cuvbntul romAnesc, care sg arate lgmurit .nof iunea potrivitii. Cetitorii vbr aprecia mgsu~afn care am reugit. Eu fnsg mi-am p us aci tot sufletul gi dragostea ce am pentru albinele mele, toate cunogtintele teoretice gi practice pe care le-am dobAndit pang azi. Multumirea mea va fi cu a devirat mare, atunci c h d voiu afla cg publicul cetitor a &sit, fn acest tratat , un fndreptar, o bung c51guzg gi care i-a deschis gustul pentru a fncepe, cu un ceas rnai devreme, sg studieze gi s&iubeascg via@ acestor minunate insecte, aga de blbnde gi bune, ce aduc atgta bine gi atbtea foloase materiale. Aceste foloa se fnsg nu se mirginesc numai la c%tigul propriu zis ce-1 putem avea prin desfac erea produselor unei prissci, ci gi prinajutorulindirect pe care albinele P1 adu c fn cbmpul plugarului. Fecundafia florilor face ca fructele s5 lege mult rnai s igur gifntr'o cantitate rnai mare. In America, de pildg, marii cultivatori de po rtocali plstesc stupardor sg ving cu stupi: fn nesfArgitele lor planta$ii, pentr d a asigura florilor o fecundare gi rodnicie cAt rnai mare. In ultimul timp s'a stabilit cu preciziune cg floarea soarelui, pusii fn preajma unei prisgci, produ ce mult rnai mult decbt cea de la o dist a n g mare, pe care albinele n'o cercet eazii ~i deci nu aduc, fn felul acesta, eleme2tul fecundator fiecgrei floricele fnparte, spre a face sg Iege sgmtlnta, pe toatg suprafata florii. Mai de luat fn se2mg sunt fnsii fndemnurile morale pe care albinele ni le dau prin felul 9x1 c are ele fnieleg sg trgiascg. Viata de munci hcordatii gi piing de devotament pen tru colectivitatea, pentru casa, stupul, cetatea fn care a deschis o c k , a iub it-oi a clgdit la ea, a apgrat-o gi a lhat-o urmagilor rnai fnfloritoare, rnai p iing de huzur gi de ngdejdi pentru un %tor perpetuu, nu e oare exemplul cel rnai viu pentru noi oarnenii, ca, din toate ce avem ca him&, suflet, putere, muncg, ssl consacrh, dacg nu totul, cel pu% o paste, acestei colectivitgti, ce, dacg pe ntru albinii e stupul, pentru noi e tara cgreia sg-i fnchinHm,-ca gi albinele, s tupului lor,grija gi dragostea noastrii, tot devotamentul gi tot ce avem n d mai bun fn fin@ noastg trecgtoare. Eu h i aduc aci partea mea de contributie, fn ca re am

Y.?; , ', I.' , ~ .-.. , . . ,. . .--A ',..%. . , - - -.. . , . , . .-. ,. -.. . ._ . ..,. ..-, - .. ,:: - ' . . _-../.x,.> ' ~ , , . . i)-.-.--.. . , . .

. . . . ~ , ... pus o fntreagg simGre gi sufletul meu htreg, h slujba unor fnvA&ninte pe care le -am dobgndit de-a-lungul anilor. -Am scrk ace as^ carte cu ggndul la copilulmeu, Cglin, pentru care mii strgduesc, ca de mic sg-i sgdesc P him& n dramstea de st up .$i de albine, ca sg-1 fac ~i pe el o albinii harnicg ce va'sg contribue cu s tropul sgu de miere, la fagurul in care eu am adunat o cornoar& parfumatii dk hv 5titLminte folositoare ?i bune pentru aceastii colectivitate ce e Tara $ Neamul meu. "$i acelasi lucru B doresc tuturor celor ce vor citi-o. 1934 Oct. 14 .C. L H. .

PARTEA I CAPITOLUL I Cllin fntr'o searit, c h d abia se ffitorsese dela studii,-sg fncep de acum a cunoaste atbt viata albinelor, cbt $i practica stuplritului ! E pentru mine, care de mic copil am trzit aproape de ele, a dorint&, ce se leag& cta pla nul fntregei mele viet; de viitor, pe care vreau sii mi-o triiiesc cu ele, fn pr eajma lor $i prin ele, ~i cred c acum cAnd fs mare gi cu studiile terminate, nic i o A piedicl nu-mi mai sf2 i cale, ca sii-mi realize2 aceastl doting. n - Ce fericit a$ fi eu, tat3,-fncepu PLANUL LUCRARII ' .* 1 i I i , . . r . . . %. In adbncul sufletului meu, spusa copiIului a fiicut sii tresarg lic&irea unei bu curii ce par'cii sta sb izbucneascii. De atbta tirnp gbndurile $i d o h f e l e mele erau fntr'o continul f r b h t a r e pentru viata de mbine a bsatului meu, viaH pe care a$ fi voit s l i-o orbnduesc ~i sii iio pregztesc sbrios. Gbndul de a-1 face un cbt mai bun apicultor, 1-am avut totdeauna. Asta m'a fiieut chiar, ca orele mele & .libertatk s l le consacru studiului ain5nunt;t atbt a vie$ii ac estor minunate 1 insecte, cbt $i al.colectivit3~ carqvi duc existen*. i n Azi, c bnd .n&diijdkescc i st.iipln~,c, fntr'o miisurl oarecare, gipractica gi 9&ia, cr ed cii voiui-8bea fndemgnarea, rlbdarea gi. sbrguinfa .Gi i-o pot transmite q a fel, fnegt din easg nu reese doar .recea.teorie ori s i d f ' i 'practic$ cipe a mbndouz sg 1,. fncheg cu. cimentul unei p.@&nice iubiii pentru aceasts gbz$ iubi re $i admiratie ,de magie.dnsemn$tate pentru un bun' apicultor ~i pentru o bun& r6Kgit5 fn fndeletnicirea sa. . -. Sunt de aceeagi pl$&, Clliie, cu dorin* t 9i vom a studia l m p ~ u n ud plan dek:lucru, pentru ca s l pofi ajunge l la InfZi ptuirea nizuinfei talw,P I I I tI I I

4 j . .I . , . I , .' 1 . ;:I : ] , ' , . : . . .. . . .. . 1 i ,.' : . -' .. ' ' ' ,I .,:',*! x; .' , > y.:i/ -, .: c .. : .

. .* . .. ., +.;.. . , . .. . ~. . : .: +. 'u < . :. ' -

20 : , w Dupii doug zile, am chemat pe biiiat fn biroul meu. IatA, Cgline, ce-am hotgrit sd fac $i cum am chibzuit mai bine, ca sg poti ajunge gi t un bun-stupar, Sg $ti i u cii P acest plan intrg doi factori esential;: tirnpul 9: riibdan rea. S5 nu te sperii dacd fi-oi spune cg deplina fnvgtdturd a stupgritului, abia fn trei an i vei putea-o cunoaqte bine. Vom Prnph-6 deci lucrgrile fn aceastg duratg de tim p, pentru ca, prip urmdrirea lor 4 de aproape ~ipracticarea fen luritelor operaf iuni, sg te g&e$ti pe calea ces bung. Vei Pncepe f prima jumiitate de an, adicg pAng P toamn n na aceasta, sg te familiarizezi cu albinele, deslugindu-ti 2n lin ii largi, orginea gi istoria albinei, pAni la formarea acestei colectivitiifi, c e se chiamd colonie. Privind e*) din prisaci, vom studia pe , argtbadu-le Pnsu~i rile, calocuitoarele acestei racterele, anatomia $i tot rostul lor, precum gi a progeniturii care le asigurd v.'itorul. 4 Fig. Nr. 1 Stup d e observafie ") *) Slupul d e obserpalie e o simp16 IBdifi pre vlz"tB c n geamuri ; in;udlru ea a r e numai o singuri ram6 cu fagure; populatla aceslui slup e redusi ca num6r d e albine, ins6 complect6 c a organizare. Cine vrea s i sibdieze viala albinelor, dB cele d o u i obloane de pe fereslre d e o parle, gi inainlea ochilor i s e d e s f i g o a r i viala unui stnp, cu to1 c e harnica lui populafie lucreazi, in vederea scopului lor unic : propigirea gi pe rpetuaree micii lor republice. *') Cligeu Dadant ,L'abeille el la Ruche'.

. I Odatg cunoscute $i date toate aceste explicatii, ne vom preocupa de alegerea unu i loc potrivit pentru o prisacg, $i fti voiu arlta cerintele gi conditiunile pri elnice pentru ca viitoarea ta fndeletnicire sd-ti reugeascg pe deplin ; vom stud ia deci locul ~i flora. Toate acestea ne vor lua tot timpul, pbni fn primgvara u rmgtoare. Stgpbni pe aceste cuno~tinfe privitoare la individ gi mediul sgu prie lnic, vom ~treceapoila praclica apicolfi cea rnai simpl8, cca a sgtenilor nogtri -, conducbn8 dupi sfaturile mele, o mici prisaci primitivg. E neapgratg nevoe f aci practica cu astfel de stupi, cgci .primitivulu, prin greutgfile ce-ti scoate fn calea dorintelor tale de a cunoaste viata din lguntru, te va face s2 piitrun zi rnai cu greu, dar rnai sigur -, fn atbtea taine. Ce bine ffi va prinde practi ca primitivg, vei vedea-o atunci, cbnd, dupg ea, vei fncepe-o pe cea sistematicg . E destul si-ti spun cg astfel vei invgfa una din cele r a fnsemnate pg~$ ni al e stupgritului: gtiinw de a cunoagte pe dinafar5 gi fgrg sg deschizi stupul, cee a ce se petrece in tntunericul acela, fn care doar numai ochigorii depringi ai g bzelor noastre, pot sg deslugeasci. fntorci un stup primitiv gi, degi priv<$ti c u atentie, nu vezi decbt fundul fagurilor, $i totugi, trebue s i gtii cum merge fntreaga colonie, cBre poate are nevoe de ajutorul tgu. Cum vei face-o ? Studiin d viata stupului dupg aparentele sale exterioare, du~kactivitateaalbinelor, du@ cantitatea d e s 'G , len ce-o c a r a , w num5rul culeggtoarelor ce pleacd la c h p .$i milte altele c e : @ i ~ o ~ u " h G ? ' E % n ~ u ~ o s & n toate ~ p. d acestea, atunci cbnd vei face stupgrit sistematic, nu .vei rnai fi nevoit, ca toatg vremea, pentru un nimic, sg deschizi mereu stupul. Albinelor nu le place acest amestec nehcetat al unei fiinte streine fn gospodgria lor, gi bunul mers a 1 coloniei se va resimti cu atbt rnai mult, cu cbt curiozitatea stuparului va fi mai mare. fn vederea scopului de a - organiza deci o micg prisacg ~ prirnitivg pentru studiu, vei merge cu mine f primgvara urn mgtoare la un stupar vecin, gi vom cumpgra cdteva budnroae cu albine. Ve3. avea atunci prilejul sg cunoyti atlt ea si-

s I r'-.. : . j . . tuatii cbte se pot prezenta fntr'o prisacg primitivg, gi-$i voiu ehlica toate ce le trebuincioase, pentru ca buna rbnduialii sii domneascii fn toate coloniile. T e voiu fnviip cum sii alegi stupii, atunci cbnd vrei sii-i cumperi; vei vedea du rn se fmpachetead, cum se transportii gi cum se ageazii fn prisaca bine randuiti i h c 4 de mai fnainte. Odatii veniti acasg cn stupii primitivi, fi vom conduce un an fntreg, dar te voiu liisa sii te lovegti de. toate greutiitile, fiiebnd to ate operafi;le, fncercbnd toate ciile- de exploatare gi experimentand toate situ atiile ce se vor prezenta. Vom hrii. . ni pe cei slabi; vorn reuni pe cei besmet ici ; vorn da regine celor ce n'au; vorn adzuga magazine de miere celor ce l e , trebue; vorn liisa o parte sii roiascii pentru a+ putea da seama unde-ti este f olosul mai mare : h roiu 6au fn recola ; vorn opri din roit pe cei care se istov esc printr'o repetaa migratiune; ii vorn apii~a boale gi furtigag; fi vorn recol ta de pe cei buni; 5 vorn alege pe cei slabi gi, fn sfhgit, fi vorn pregiiti pe toti pentru o bung iernare. IaG ce tre$ue sii gtii fn stupiiritu1 primitiv. Apoi , m'am gbndit sii te hvgt rnai htbi cum se conduc acegti stupi, pentru ca, tr&nd fntr'un mediu de tar&, sg p o sfitui pe siitenii tiii cum sii fa& gi ei un stup grit pri~ mitiv rnai rational gi, prin urmare, sg se pdatii apropia b e tul cu f ncetul de cel sistematic, pbnii la care rnai au fnci multe de hvgpt. fn iarna an ului acela gi In primivara celui-urmitor, vorn pregiiti totul ca s i pornegti sp re o apiculturti sistematicii. Vom studia rnai fntai care sunt stupii sistematic i, de cbte feluri sunt, ce caractere importante au, care e cel rnai potrivit une i. exploatlri apicole inicii sau mare, gi, dupi ce ne vorn hoar1 asupra celui rn ai bun sistem, vorn trece la constructia gi pregiitirea lui pentru primiivarii. In acelaqi timp vorn pregiiti totul: vorn fntinde sbrmele fn rame, vorn cumpiira ceara, - pe care te voiu Pnviip cum sL o analizezi,-vom lucra fagurii presati g i vorn pregiiti ramele In care urmeazii sii punem fagurii scogi din stupii primi tivi prin transvazare. *) ' .d ' .*) Transvazare e operafia d e scoatere a unui roiu de albine din stuput siiu pr irnitiv gi mularea lui intr'un stup sistematic, in ramele ciiruia s e pun gi fag urii prirnitivi c u miere, puet gi polen, legindu-i, fie c u sBrm6, fie c u gipc i subfiri d e lemn. pin6 cBnd albinele ii lipesc in Fame. ,-. . -., -. . , .. . ,

t:. . . . . >. :~ ,

w Cdnd va veni primlvara gi toate vor fi gata, la h p u l potrivit, vom muta colon iile din stupii primitivi fn cei' sistematici, gi, din ace1 moment, prisaca ta f mpreunii cu a mea, vor merge mdng fn mdng printr'o sene de operatiuni gi felurit e situatii. Astfel, pbng fn iarna celui de a1 doilea -an, ve1 trece prin tot vir ul de fncercgri trebuincioase deplinelor cunogtinte $i practici ce se cer unui p risecar cu stupi sistematici, dela vizita de primiivarg, pan5 la recolta vi iern area lor, terminlnd cu desfacerea gi transformarea feluritelor produse ale prisi cilor noastre. Pentrucg se nirnere~tecg in anul urmgtor, adicg cel de a1 treilea a 1 studiului nostu, e timpul sii schimb o parte din reginele stupilor mei, y e i putea ~i tu sg urmgregti aceastii insenmat& practicii a cregterii reginelor, mai mult decdt-trebuincioasg pentru o bung reugitg i stupgrit. n fn felul acesta, t imp de trei ani, irei putea sg ajungi sg-6 vezi visul cu oc&, sg-6 conduci singu r $i prin propriile tale cunogtin6, prisaca, pe care o vei m k i cdt vei voi, cg ci egti sigur cl.$atuncinu vei fntdmpina neplgceri, ci vei avea totdeauna multe satisfactii morale gi mai ales materiale.

I I C A P I T O L U L I1 . i E,, -. .-. \ ' " Ordinul Hymenopterrc. Seara, fn pridvorul r5coros a1 casei noastre, unde ne-am a dunat cu tofii, am fnceput s5-i dau lui Cglin cele dintbi no$uni de apiculturg. $tii desigur, Csline, dar e nevoe s5-t; rearnintesc ,- cii albinele fac parte di n acea clasii mare a insectelor gi anume din numerosul ordin a1 hymenopterelor, caracterizat prin aceea cii au patru aripi membranoase. Fac parte dinfamilia Api delor, genul Apis, iar albina noastrii domestic5 e din speta : Melifica. Ele sun t bune surate cu furnicile, viespile gi toate albinele siilbatiee, dela singurat ica Xilocopti, ce-gi face cuibul fn lemn, pAng la Dosipode gi Halicte, Prosope, Panurge gi Meliponite, ce reprezintg o scar5 crescbndii de perfect;onare P felul lor de traiu, pAnb la desgvgrgita noastrii albinii. n Desigur cii te-ai fntreba t gi tu, Ciiline, cum poate fi oare furnica categorisitii drept sorl bung cu alb ina, gi cum s'au fiicut apoi deosebiri aga de mari fntre aceste insecte cuprinse fntr'un singur ordin? Acestea le vom studia ceva mai departe. Deocamdati s5 ved em care sunt caracteristicele ce le unesc fntre ele, adicg tr5sbturile generale ce le apropie. ~ a % i a f dde exlerior. a) Hymenopterele, aproape toate, triies c maiamult sau mai putin bine organizate, fntr'un fel de republic; mici sau mari , gi de unde sunt fnliiturate elementele fzrii folos sau a ciiror ..prezenti nu e trebuincioasii decbt vremelnic. Aceste republic;, - ' . i,: i . . dupi un grad mai inapoiat sau mai fnaintat de civilizat;e, ::.- $-au organizat viata in comu n. Astfel Xilocopele singuratice, . *. ., :spre iarni, se aduni la rbdbcina unui soiu de liliac pentru .. . . , ;, ):' .

, ; . a trece iarna la un loc, pe ~ 2 n d Dosipodele, Halictele, Coletele,PanGgele, fi e tlmporar, fie permanent, f$i duc un traiu aproape fn comun. Astfel Panurgele,zice Peretz,*)-,fn ce privevte mun- , ca celulelor, fiecare se poarti ca $i cum ar fi singuri; dar toate se folosesc de o intrare comung, deci de munca uneia s ingure $i economisesc astfel timpul v osteneala de a-$i face i fiecare o altg ga lerie de egire. Ar fi interesant de qtiut dacg munca acestei galerii nu se face cumva de toate laolala ~i daci rnai multe femele nu se htelegpentru a munci cu r lndulu. Perfecfia acestor republici fn treapta cea rnai de sus * a scgrii unei c ivilizatii, o .detin fnsi furnicile $i albinele, unde munca, afecfiunea, unirea, devotamentul, sunt factorii care formeazg gi cimenteazd coeziunea lor. b) Hymen opterele se fnmultesc prinpumeroasa prbilg a unei regine, care depune un numir r nai mic ori rnai mare de 01-15. La anumite date $i la unele specii, cum sunt alb inele domestice, reginele depun p l n i la 3.500 de oug pe zi Clnd locul din col onie ajunge sg fie prea mic pentru.0 populatie ce cregte fntr'o a$a de mare mgsu rii, fnclt albindle nu rnai pot depune munca la care sunt chemate tocmai din lip s% de loc, o parte dm colonie, se desmembreazii, roe~te, emigreazg ~i pleaci sg$i organizeze o noui casi. Cu ele merg fnsotindu-le una sau rnai multe mame, car e se aleg fntre ele, $i astfel, o a l a cetate risare ca din vis, pornind muncg $i progres, acolo unde pdni atunci era singuritate $i pustiu. c) Mama coloniei, rnai la toate hymenopterele, se fecun. d e a d o singurg datg fn via@ ei $i e fn stare ca 4-5 ani, $ la udtele furnici $i zece ani, sg depung un ngmgr atbt de m are de oug, fncdt s i asigure fn toaa aceasti duraa de timp, refmprospgtarea con tinuii a coloniei cu elemente n ~ i , tinere, viguroase gi harnice. d) Toate hym enopterele f$i clidesc locuinfe miiestre. Xilocopa f$i sfredelevte migglos celul a fn lemnul uscat a1 copacilor ori sclndurilor, fmbriclnd interiorul' cu un giul giu de c e a r t $i $i duce acolo singuratica sa Gat5 pang vine . timpul rece. D osipodele .$i Halictele precum $i Bondarii fgi clgdesc ' ') Perelz, au'torul cunosculei ciifji apicole: ,Les Abeilles', . .

case fn phAnt, ee adunii h colonii mari gi fgi zidesc un fel de faguri rudimentan gi fiirii ordine, a ciiror compozitie e din Fig. Nr. 2 - Cuib de bondari ') cearii .$i o materie lemnoasii, ca hlrtia sau cartonul. Viespel~ adunate fn soci etiiti mai restrlnse ori mai mari, Igi cliidesc, ! a adiiposturi, - dintr'o subs tan ii le a_s& ce-i fn combinabe cu saliva lor, arhitectomce cui uri i form2 de clopot, fn n care fagurii paraleli gi orizontali stau fn etaje frumos suprapuse, sprijinite de pilagtri puternici. Alte specii fgi fac locuinta fn form3 de conu ri etajate, care sunt striibgtute de -0singurs uli@ medianii din vlrf qi pang la bazii, a.$a h c l t olliclnd poate fi miirit acest frumospalat babilonian, prin adiiugarea unui nou etaj Pn partea lui inferioarii. Fig. Nr. 3 Fig. Nr. 4 Cuib in form5 d e clopol c~iidild e viespi") Cuib piramida l d e viespi ') Cligeu Arnold ,Le Rucheru. ") Cligeu din Bouvier. .Communisme ch ez l e s insedes",

$i de data aceasta, furnicile $i albinele stau fn culmea civilizat;ei, ca ordine $i arhitecturg. Cele dintli, furnicile terestre sau sburgtoare, fac palate cu e taje scobite P lemn sau n fn pgmlnt. Clnd folosesc pim%ntul pentru constructie, $1 cimenteazd cu o anumitd saliva $i-i dau o astfel de triini-cie, h a t nici o vremuire, oricAt a r fi ea de rea, nu le poate distruge mgeastra lor locuintb. A stfel, sunt unele furnici australiene, Eutermele, precum $i Termitele din Africa , care-$ fac cuibul halt de clte 4-5 metri, $i, clnd ai privi de sus o adunare d e rnai multe cuiburi de acestea, ai crede cu drept cuvant cg ~ c & I oe un sat o menesc. Albinele f$i clgdesc din ceara ce singure o produc, rninunafi faguri dre pfj $i cu chilioare cxagonale, fn locuinfe adgpostite de furtuni $i ploi, punlnd u-$i f n ele de o parte hrana pentru pui, cat $i cea pentru iernarea coloniei, h rang pe care o adund fn special pentru viitoarea progeniturii" ce ya apare P pri miivar5, $i care consum5 o n mare parte din toaG munca anului din urmg. C a uiut d de inferior. a) Mai toate Hymenopterele au o minunatg organizatie a muncii, fi ecare fgurind o anumitg lucrare, dupd zdrsta ce-o are, treclnd din funcGe in fun ctie, fnceplnd cu cele mai grele pentru ca, spre bgtrlnete, sii le rsmlnd cele r nai ugoare $i care le cer sfortgri rnai reduse, deci au o diviziune a mun. --- c ii Pmpbrtitii pe categorii $i vlrste. b) Au de asemenea un simt a1 curgteniei, d us la extrem -----la unele din specii; astfel, furnicile se spa15 unele pe altel e, iar albinele nu fngddue nici cea rnai micii necuriitenie fn stup. E cunoscuti de toti stuparii pgfania voarecelui ce-a intrat fn locuinta lor, fn care $i-a g &it moartea : albinele P fac un &uli giu de cearg care-1 izoleazg complect de lu mea de afard, @ulgiu sub care descompunerea nu se rnai poate face, $i deci nu rn ai poate fi stricat aerul din stup. c) Toate au un simt practic de prevedere, ad unlndu-$i P n hambare, rnai rudimentare ori mdestrit constr uite, hrand chiar mu lf rnai multi decdt nevoile lor obivnuite, precum $i toate cele necesare inui an fntreg. Ele merg cu prevederea atbt de departe, cg-gi Bdung totdeauna rnai mult decAt au nevoi, fn vederea unor zile negre, ori a vreunui an de restrigte. , . ' A, . ..,Ye>

d) Sunt fnzestrate cu un minunat simt a!propo+fiei. Nici-odatii nu vom g k i o c olonie de Hymenoptere,-on care ar fi familia din care face parte, care sg-gi fnt reacd desvoltarea puetului peste puterile ei de acoperire, de pazii &de hcdzire, -ci P i g pgstreazg o mgsurii dreaptg i raport cu numgrul $i fo* n sa. l e) Simt ul d i w n au toate, cgliiuzindu-se de min ne prin locun necunoscut<; furnica pa r'ci a r avea o bus015 ce-i aratii mereu buna directie de urmat a drumurilor sal e vegnic paralele, cu cotiturile ce formeazg perfecte unghiuri drepte; viespile $i albinele, dacg au puncte dups care sg se poatii c&liiuzi, f$i regiisesc casa dela o depgrtare de kilometri. Desigur c i aci lucreazii anumiti factori, pe car e-i vom studia aminuntit mai tbrziu, dar din care trebue sii amintim, deocamdatt i, minunata memorie a locurilor $i a cgilor vgzduhului, ajutate de un nefntrzcut simt olfactic gi vizual. f) Au un spirit niiscocitol; cum rar sepoate vedea. Su nt cunoscute'miiestrele p r p e care furnicile le cliidesc, pentru a trice peste o -piedicg de-o clips. Invgtatul ~ e c a r pus, htr'un cuib artificial de furni ci, o farfurioarii cu apii; aceasta stanjenea, prin umiditatea ce riispbndea, bu nul mers a1 - coloniei; furnicile au ciirat fire de nisip, cu care a u umplut fa rfurioara; nisipul a absorbit apa, inlgturbnd astfel umezeala ce primejduia viat a puetului. i Dar ce a spune, Cgline, despre acest spirit nbcocitor, cbnd ai afl a cg o colonie de albine din rasa cipriotii, lipsitii de regin2 $i de ouii bune din care sg-gi poatii creyte o altg marnii, au furat ouii dela o colonie vecing $i astfel $i-au putut salva cetatea de la o adevgratii pieire? Cbtii iscusintii $i spirit l g) Simtul coopera&i e de asemenea foarte desGoltat h organizatii lor . Cine, fgciGd transvaziiri de faguri primitivi gi legati cu sfoars de Manila, n 'a vlzut cum albinele o rod fir cu fir, o scot afar5 pe urdiniv gi, cbt e firul de lung, cbteva din ele se -fn$ir5 de a lungul lui, fl prind cu fglcutele, gi, c a la o comandii, de odatii 4-5 f$i iau sborul, duc2nd departe firul, cgruia, de sus, fi dau drumul deodatii gi apoi se fntorc din nou, la aceaskii ordonatg $i u nit5 muncg. h) Educatia tineretului la diferite specii din ordinul Hym e n o p t e r b ~ o ~ c u n o s c uEa. e preocuparea cet '

lor b&tr$ne, care invat&pe tineret toate muncile, v se manii festg rnai ales la albinele-domestice gi Meliponide. i) Spiritul de sa u a1 individului pentru cole ctivitate e minunat, $1-1 posed& toate Hymenopterele. Un inuguroiu de furnicj, s gbndgrit la suprafat$ face st3 iasi fntreaga armatl dela fund, iar viespile gi a lbinele fgi ap&rii pAn2 la moarte stupul gi cuibul lor. j) Un element sihic sau sufletesc se manifest3 de asemenea, & -P O m&surd rnai redusii, la Hymenoptere: mila pentru cei b&trAni gi neputinciogi nu li-i cunoscuti. Ea se z&tii fnsg cite odatii fati de vreo regin5 b3trAn3 gi ggrboviti, pe care o hriinesc gi o tin de o parte fntr'un colt de stup, feritg de ochii cercetiitori ai celei domnitoare g i de apriga ei rgzbunare. La furnici totugi, mila e rnai sirn$t&. Experiene arun cirii cAtorva furnici fn a h de 1Angg un furnicar gi salvarea lor, cAte odaa, de la fnnec de citre tovariigele ce le sar fn ajutor, e dovadg de mil2 gi i~lbire. Acest element psihic, Cgline, primegte forme car~cteristice, cAnd e vorba de gr ija zilei de mAine a unei colonii r&mase fgri mamg. Albinele au un bocet caracte ristic, jalnic gi prelung, de parJc?i ar fi o rugi spre o pronie cereasci de la care-gi a~teaptgmAntuire. Furia luptelor,_ca ~ibucuria giisirii unui loc fmbelgu gat fn hran$ sunt de asemenea m m e s t a n de ordin sufletesc, cese observii ob i~nuitf via@ de toate zilele, mai a1,es la albine. n E recunoscut apoi cg toate au un limbaj specific fiecsrei situafii fn parte, gi despre care-$ voiu vorbi rn ai tArziu. Ca organizafie in tima-anatorniccT. asupra c&reia vom reveni cu amgnu nte ceva rnai departe, Hymenopterele au de asemena trhiituri ce le apropie $i fa arte mici deosebiri. a) Astfel, armele de atac gi apgrare sunt tan gi ascuAd.-. -,=a tite, compuse din fglcutele mai mxt sau rnai putin puternice; au un ac cu v enin, iar cele lipsite de aceastg arm&, au putin@ de a h p r o ~ c a ~Zjmagul cu un fel de otrav& sau cu diferite lichide puternic mirositoare, asfixiante gi re spingg' la toate insectele acestui ordin, cu organe sensoriale mult mai desvvltate de c8 t ale fe2 b) B a r i t f -

melelor, pentru a putea gisi repede pe acestea la fecundare ,. ~i pentru a se pu tea selections mai bine. C) Toate femelele ordinului fgi cu elemente ce vin din afari: polen, ap$ nectar la viespi gi albine -, musculite gi purici producitori de lichid dulce .gi Igptos, la f~rnici.Aceasti brans, o combing cu saliva jpe ca re anumite glande esofagiene o produc gi-~ih r h e s c astfel progenitura. d) To ate sunt inzestrate cu un sistem digestiv apropiat tuturor speciilor ordinului, cici au g u g s o m a c $2 tub digestiv. -- a desvoltat i un -weer e) AU un s i s s n --:= s foarte --2-----.-care, fn ce privegte co?il?ormatia cat $1 greutate a fn raport cu corpul lor, .fntrece chiar pe cel a1 omului. f) Un mare numir de furnici gi viespi; precum gi albina domestic&gi cea sblbaticl se reproduc prin p athen.ogen~ezbl_ _.._ --adibi fenomenul reproducerii T n n o u i X G - & o femel i nefecundatb. La albine hi, ffintele vii ce se nasc din aceste oug nefecundate, sunt numai de sex masculin. De altfel, acest dar nu-1 are numai regina coloniei , c&ci atunci cAnd aceasta lipsegte gi albinele nu-gi pot cregte o alta, se aleg din ele cAteva albine obignuite care, hrdnite special, sunt fn stare sb depund gi ele un numir de oub din care vor egi fnsg numai finte de sex masculin. g) fn sfargit, toate au tr&bturi comune gi forme apropiate, ce ne obligb sii le fnglob bm, fgri exceptie, in marele ordin a1 Hymenopterelor. Acestea, Cgline, sunt cara cteristicile generale ale ordinului din care, de-a-lungul vremurilor, s'au difer entiat speciile, aga cum le vedem azi. , brines-1 ' '

C A P I T O L U L 11 1 b I lsforia nafurald a albinelor. Dar cum s'au diferentiat aqa, Pncbt unele au deven it furnici, altele bondari, unele viespi gi, fn sfbrgit, celelalte, albine? - mi i fntrebii biiiatul meu, prins de o curiozitate mereu crescAnd&. E tocmai cele c e voiam s k $ explic, $i acum, sii trecem la istoria naturalii a creerii, difere ntierii gi desvoltiirii albinei, ciici, fn deosebi de ea ne interesgm mai mult f n studiul nostru. E o poveste fntreagii, copile, ciici n'o putem numai altfel. , ,A fost odatii ca niciodaa cii dacii n'ar fi, nu s'ar povestiu: a$a q putea-o fn cepe. fn negura vremurilor se pierd orice urme; orice cunogtinte de felul cum s' au creeat albinele, cum s'au diferentiat, cum au ciipgtat o formii gi- organizaf ie nouii. Singurele care s'au mai giisit, merg cel mai d e ~ a r t e pAng fn era t e a r s , f n stratul superior, unde se giisesc fosilele; dar aci se opresc u rmele trecutului. Ele ne vorbesc de diferentieri hotiirfte, de organizafii bine fnchegate,-cum e, de pildii, cea descoperitii de Weler fn riigina unui conifer b altic din-ace1 timp, fn ccdre s'a piistrat urma unui clan de furnici cu larvele, pupele gi puricii de frunze, cu care ele obignuesc a-gi hriini puetul, ceea ce dovedegte cii, cel putin spre sfAr$itul-acestei ere, Hymenopterele se diferentia rii qi organizarii , aparte. Despre albinii, cam tot din ace1 timp aveni dovada existentei sale. S'a giisit la Aix-de-Provence f Franta, pe o placii n gipsoass teftiarii, urma bihe piistratli f stare de fosili a n unei albine. E a e putin a tinsi de vreme gi, dupii descrierea lui FR Rillg, se aseamhii bine cu cea a noas trii, cu foarte ,...... \ I 4 _ , .-I r x A

mici modificiiri : ,Culorile sunt aproape naturale ;capul triunghiular lass d i se vadii fncg nn ochiu; mandibulele is scurte, i iar antenelor fn forms 'de sece rii li sa pot numsra cnele 'articulafii. * . Fig. Nr. 5 Albina preistorici intiperit6 inlr'o place de gips din era terliari. *) Mijlocul subtiratic e unit de abdomen printr'o gbtuiturii de culoare galbenii, a ripa dreaptz e fndoitii, iar cea stbngA, foarte bine fntipiiriG, aratZi o retea arterialii asem5nitoare cu a albinei noastre; numai o aelulii, azi dispgrutii, s e gLsevte sub stigmate, fntre celula radials, caracteristica genului, .$i bratul rnedio-transversal a1 arterei mediane. Se disting la pbntece, cinci inele care au o culoare cafenie inchisii, cu urme deslu~ite strivire ; prima pereche de.l&b ute de lipseqte, de sigur cszutii, perechea a doua, bine fntinsii, e de culoare cafenie, iar a treia, de aceeaqi culoare, cu deschiden tibio-metarsiene mult mai mari, proprii apidelor sociabile, are fnciiun pintenut, azi dispgrut la aceste articulaGu. I Din cele de mai sus, poti vedea, Cgline, cbt de putin spa schimbat albina tertia rii de-a-lungul timpului, $i, dacg lugm de bune cele afirmate de geologul Zabrov schi,-cum cii numai aceasG erii a tinut 680.000 de ani, $i In ea giisim totugi o via@hymenopterics organizatk-fti poti fnchipui pe ce drum de presupuneri trebue sii piqim, ca sii putem lgmuri fntrebarea ce ne-am pus-o mai sus. ') Cligeu din ,L'apiculleur8 1924.

Toti cercetiitorii au ales o metodg practid Pn stabilirea unui adeviir, fn jurul acestor p;resuPuneri; ei, dacl au viizut cii totul se pierde gi nirnic nu le ma i vorbegte de trecut, s'au Pntors cu fa@ spre lumea existentl, vie, cea a noastr ii, gi, studiind anumite trepte de evolufie fn timp gi pe specie, au stabilit cu oarecare preciziune, cum a fost oda. % i t gi odaa... E bine dovedit, Cdine, ci i fn lumea animalii gi vegetal$ celulele vii au proprietatea de a se modifica su b influen@ mediului gi de a se reproduce cu aceste modificiiri, transmifhdu-le u rmagilor prin ereditate. Zilnic' s e viidegte acest adeviir. CBimistul Bohn, fn studiul siiu "Chimia.. -gi Vies@", aratii cii forma gi migcarea sunt rezultatele unui chimism iniern, gi dii o sene de exemple f o a ~ t e convingiitoare; el a isbutit, cu ajutorul unei solutii iodate, sii transforme un mormoloc htr'o broas ci desiivArSit?i; tot astfel, sub influenta unor: 82run de magneziu, un piiduche de frunze capiitii aripi ;de asemenea, substantele chimice, extrase din glanda genital&.reguleazg manifestiirile esenfiale, a t l t morfologice cAt gi psihice ale sexului; ag putea da multe alte pilde de acest fel. Bouvier, in cartea sa Co munismul insecielor' scrie : .pentru ca mediul intern sii susfinii fiirii fnceta re acfiunea mediului extern, el P i schimbd nehcetat constitufia sa fizico-chimi cii, ceea ce g dii gi o schkbare corespunziitoarest&&fiziologice a indivizilor". Deci, Cdine, dintr'un ordin mare, - s l zicem a1 H y menopterelor, - s'a despri ns, de-a-lungul vremii, sub acfiunea' feluritelor elemente cu care ordinul s'a g iisit fn atingere, fn lnediuri deosebite, o diferenfiere ce-a dat nqtere la soiu ri. noi gi tot aga de deosebite. Odatii celula vital5 modificatl, ea s'a transmi s astfel, cu forma ei noud, descendenfilor, ~i s'au creeat, fn felul acesta, dif erenfierile. Acegti indivizi cu 0 altA fnfiit;sare, desigur cg s'au apropiat uni i de alfii, s'au unit, s'au fecqndat, gi un nou tip s'a creeat gi s'a fnmulfit, urmAnd o evolufie fn raport cu nevoile pe care mediul i le impunea, ajungand ast fel la o stare de fixare gi perfecfie. Legiitunle comune ordinului ins5 s'au pii strat; numai apareptele le despart P familii, genuri gi spete deosebite. fnzestr ate cu organe n felunte, aripi la unele, mandibule la altele, etc. fiecare , . -

specie nouii gi-a croit o altH formii de vieatii, unalt mijloc de traiu, gi le g iisim astfel fn &ra ter+iarii nu numai ca insecte desivtwgtie, dar chiar organiz ate fn clanui-dupii cum Weler le-a giisit ca fosile fn riigina acelui conifer te xjiar baltic, despre care am mai vorbit. Astfel deci s'a format gi albina noastr ii, pnn diferentieri, din marele ordin, gi ea fnsiigi s'a despiirt;t fn genuri g i specii, mai mult sau mai pu$n bine organizate. Dar oare sub condi$a gi fortare a ciiror elemente au fost ele' silite sii se uneascii qi sii formeze societatea de azi? $i aci, Cgline, mergem pe drumul dibuitor a1 presupunerilor, fn care des igur fnvtitatii n'au ciizut de acord. Cea mai apropiatg -de adeviir fnsii mi se pare cea a lui Dumas,*) care afirmii cii albina, fn era, secundarii, triiia la h ceput singuraticii. In regiunea unde azi sunt ziipezile nesfbrvite ale polului, acolo, fn ace1 timp, era un raiu, vegnic i ,floare, cu ciiln durii gi ume~ealb,, ~otlivitii vieti ce se puteacbatiga gi trAi unei simplu, cu organe gi organizati ; tot atbta de simplificate. Ce-ar fi putut sili oare, fn acea vreme, pe albinii , sii se alipeascg de tovariiga ei cu care se asemiina, dacii nectarul era conti nuu gi cildura nu avea variati;? De ce trbntorul a r fi triiit ca un parazit int r'o colonie unde culegiitoarele sii-i care nectar-de-a-gata, cbnd el fl ggsea la once orii din zi gi cbnd avea poftii ? De sigur cii ideea de organizatie n'au s im$it-o decAt mai tbrziu, cbnd toate acestea s'au schimbat. Intr'adevir, spre sf brgitul erei texjiare, dar mai ales la fnceputul formafi;lor quaternare, sosi o perioadii glacialii, cu frig mare care a crescut din ce fn ce. Aceastii perioadi i glaZabrowski, cialii, care durii 224.000 de ani, - dupii geol~gul schimbii cu totul conditiunile de existents ale vietiitilor; acelea care nu s'au putut adapt a noului mediu, sau au pierit, sau au emigrat spre tropice, unde ghetarii nu-gi htinsesera stgpbnirea. Albina,-ciireia, dupii cum o vedem, 6 prieste on unde est e, gi triiiegte de te intrebi cu ce, fie fn $nutul friguros a1 Groenlandei unde abia o lung, douii pe an e verdeatii gi pufine -

flori, ca gifn uscatul pustiu a1 Saharei,- e o fintg foarte uqor adaptabilg medi ului P care trgiegte gi conditiunilor noi de vieafg. n La inceput, organismul si ngur a luptat, crebndu-gi gi acoperind insecta cu pen, c e - ~ aptirau de frig, peste finbrgcgmintea ei de chitin5 simp15 gi ugoarg. A fost fnsg nefndestulgtoar e aceastti autoprecautie brganicg. Ea a simtit nevoiea de c%ldurg ma; multg, $e care i-o putea da tovgriigia unor .fiinte asemiiniitoare ei gi astfel, din doug fiinte apropiate, s'au fgcut lnai multe ; din societate i clan, din clan fn roiu mare, gi n astfel, ahptbndu-se mediului gi nevoilor, gi-a schimbat obiceiuhle, incat sfbrgitul erei ter$iare o ggsegte constituitd intr'o astfel de organizare. Albina prei~toricii,giisitti ca fosilg la Aix-de-Provence, despre care 6-am vor bit, are un sistem plros foarte pronuntat. Multe schimbbri, zice Dumas, P organi zaf;a albin nei gi a societgtii ei, dovedesc cii ea a gtiut mai repede decbt alt e animale sociabile, $i mai ales decbt omul, sti capete simA tul perfectiunii so ciale: Ceea ce noi abia fntrezbrim afirmti el, adicti principiile organizatiilor gtiintifice, diviziunea muncii,-pe care lucriirile lui Durkaim, Taylor, Henri F ord, Gilbert, Pncep sb le desprindii din haosul lor empiric,-albinele le-au fnvi itat acum 350.000 de ani. * Organiza:ia,vietii interne, Cgline, s'a fgcut printr 'o e v o ~ lutie lentb: din poligine, adicti mai multe mame fntr'o colonie, ele au ajuns monogine. Intrucbt colonia a devenit monoginii, dacg regina,-unica mamg a tuturor, gi lucrul cel mai de pret, nu s'ar fecunda, ar dispgrea Intreaga org anizatie. De atunci trbntorii au ajuns gi ei la uk mare pret. Albinele, ca s S i aibti la indembng la ,nevoe, ,le-au fnggduit o vieat2 ugoarg, feritii de primej diile din afar& i-au hriinit din belvug din propriile lor gugulite gi astfel, de unde odatl gi ei adunau nectar, au ajuns nigte paraziti buni numai pentru unicu l scop a1 fecundgrii unei viitoare regine, ce ar urma pe , tronul celei btitrane , sau din fntbmplare ucise. $i astfel, vieafa $i-a tesut nevoe cu nevoe, pbng a ajuns la perfectiunea de azi. Din minunata carte a lui Bouvier, amintitti maisus ,-

se poate urm'Ari evolufia aceasta, gi eu nu mg htind mai mult fn aceastii istori sire, cgci studiul de fa@ are alt scop. *** Era tkziu cAnd Bin terminat toat5 aceastg poveste. Glasul kigcat a lui Cdin rups e tgcerea ce se lgsase fntre noi 1 timp de cateva minunte. Ce minunat mi se pare , tat&, tot ceea ce mi-ai spusl Am retrilit acum, langfi tine, ceva din copiliir ia mea pecbnd, blbnd ~i bun, primeai la$ treburile gi sg vii sii-mi spui o poves te. Cu capul pe brafele tale, neriibdgtor, agteptam, gi tu hcepeai sg fn~iri des pre smei' gi fmpdrafi, despre Ilene cosinzene qi palata de cristal! A fost odati i cii dacii n'ar fi nu s'ar povesti 1 $i biiiatul tiicu, stiipbnit pafcg gi acum de emotia zileJor acelea! Da, Ciiline, a fost odatg. cgci lceea ce ti-am spus.. .. de n'ar fi fost, nu s'ar fi povestit. Oamenii hvgfat;, ce se ocupg cu studiul pgmbntului, a1 lucrurilor vechi, a1 rocilor, a1 erelor antideluviene, a1 fosile lor qi a1 gtiintelor naturale, afirmg cu to6, cele ce +am spus. $i trebue sii-i credem gi s l ne fmpodobim mintea cu cele ce ei se trudesc sii ne fnveie. .... .... ... -

C A P I T O L U L IV FELURITE R A S E DE ALBINE L Y C A doua zi, merglnd fn pxiiaciicu Cglin,'el singur a ob-. servat la cbfiva stupi, albine de alti%culoare decbt cele obip nuite ; de indatg fmi gi ceru liimuriri asupra acestei curiozitgfi. Dupg cele spuse asears, Cgline, ar trebui sii giise~ ti singur rkpuns fntrebiirii tale, cgci dacg diferenfierea unui ordin a me:rs p h i i acolo, fnclt a creeat specii ce par aga de deosebite unele de altele, apoi atunci cu cbt mai u ~ o r ,fn sbnu1 uneia din ele, se pot ivi mici deosebiri de formi culoare, Pnclinag, etc., datorite mediului fn care triiiesc. Deci gi albi na noastrg, pus5 fn felurite medii, s'a schimbat pufin cu timpul, crebndu-se a.$ a zisele rase, &re nu sunt ca numgr prea multe gi nici cu deosebiri prea man fnt re ele. Din cele mai cunoscute, ma$ rgspbndite vi cu caractere a cilmr diferenfi ere se poate vedea mai bine, sunt pat?:_ Rosa comund, care se giisegte in toatA Europa $1 care e cea mai r;sticb, rasa care-gi are leag&nul 4n Italia, dar $a, r kpiindit aproape pretutindeni prin ,caliafle ei hcercate gi care se pot observa u ~ o r , sa cipriolb, a1 c5rei sz--leaggn e Pn insula Cipru gi fn sf&&, cea -5~ -cazrand stAce P pbnegte 4n regiunea din Sudul Rusiei, spre Casp~ca. Prin apropi eri fntbmplgtoare sau voite, din aceste patru rase deosebite, s'a 'creeat o seri e htreagii de subdiviziuni. Aproape fiecare f a d , cu o oarecare fndeletnicire apical$ are pretentia cii gi ea are o rasii specificii, pe care o laudg mai mult . A) Astfel rasa comund,-ce de obiceiu e de culoare ctlnd neagr5, cbnd brun$-mai are nigte surate de culoare cenu~ i e ,denurnhe Caroliniene. Rasa do Banal,-tot dib cea comudi,-rAspbndit& fn t o a a = -

tara noastrii, igi are obbrSia fn Vestul Frii, chiar fn Banat, gi a fost multii vreme categorisitii drept o rasii aparte qi cea rnai veche. Ea e foarte rustics, harnicii, rezistii la geruri man, e foarte previiziitoare in privinfa vremii re le gi luptii cu mult succes contra boalelor molipsitoare. In cornparatie cu cea italianii, racolteazii rnai putin, se apirii oontra furtigagului destul de bine, dar totugi cu rnai puf;nii tiirie decbt rasa italianii; e blbndii cbnd lucriim cu ea vi nu roiegte prea, mult, iar dacg locuieqte de multii vreme in stupi sist ematici bine condugi, se pare chiar cii pierde fn mare parte, aceastii inclinare naturalii. Ea depune un puet precoce fn primiivarl ceea ce e un folos pentru ta ra noastrii, unde perioada de nectar nu e de aqa lung5 c'uratii qi flora nu-; pr ea feluritii P timp gi soiuri, n E rar cbnd reginele nu sefecundeaz2,-$i am avut prilejul s i vid cii, de$ am prelungit o cregtere de regine pbnii spre toamnii, -acestea au iegit la fecundare gi pe un timp rnai putin prielnic. Longevitatea a m stabilit-o rnai mare la rasa noast r i comunb decdt la altele cu care a n comp arat-o studiind fndelung aceastii particularitate. , Am convingerea cii selectio natii, rasa noastd ar fi superioarii multora din cele importante, de s'ar face f ntr'adeviir o selectiune metodicii $i care sii urmiireascii rnai ales piirtile s ale slabe. B) Rosa iialiond e socotitii drept cea mai desiivbrqitii ;la vedere s e deosebeqte de celelalte prin culoarea ei de un galben deschis, cu pbntecele fn conjurat de inele dungate negru cu galben,, iar pe torace,-fntre aripi,-avbnd o ridiciituri ca un scut; e cea mai harnicii albing din cele cunoscute qi e "mtrec ut2 in aceastii privirtii. numai de sora ei ,upis aurila" din America. Aceasta f nsi nu e alta decit albina rtaliand seleclionaid foarte bine dupii cele rnai qti intifice metode. Americanii, dbnd o important5 deosebitii acestui mijloc de perf ectionare a raselor, au isbutit fntr'adevbr sii creeze un tip ce corespunde tutu ror cerintelor, ca organizatie gi productie mare. Foarte blAndi clnd imbliim cu ea, igi apiirii 'de .minune stupul contra furtigagului, fiirii insii ca ea sii s e gdndeascii s i crute liniqtea vecinelor sale, pe care le atacii violent pentru + t I I d I 1 I 4

a le priida. Intr'o prisacii fn care avem douii rase, din care una italianii, vo m fi siguri cii furtigagul nu va fi starpit pln5 nu italieniziim toate coloniile , dupii care vom fi scutiti de aceasG nepliicere, luAnd totugi miisurile trebuin cioase. C) Rasa cipriofd se asemiinii la fnfiiGgare mult cu italiana; are fnsii vgrfbl pgntecelui ceva mai negru; e foarte harnicii, depune puet precoce fn prim iivarii gi se aclimatizeazg f6arte ugor. Din nefericire e foarte artiigoasg, fnt eapii pe oricine gi nu po$ lucra la stupi decdt cu miinugi fn mAnii gi bine acop erit; foarte supiiriicioasii, ea sboarii amenintiitor gi fnfeapg la cel mai rnic sgomot, g mai ales c$nd deschidem un i stup propolizat. Fig. Nr. 6 Felurilk rase de albine recunoscule prin coloralia abdominali *) Se deosebegte prin aceea cii reginele sunt f o a r t subtiratice; pot trece prin gratia Hanemann, dacg intervalele sunt ') Cligeu dupi5 Alfandery: .Le livre d e s abeilles". A , ,, . +.+, < ; I... .. , . >..-* .. ,

I I ;";' .*, ,,r i 1 , , -. . mai msri de 3 milimetri .$ 8 diviziuni, ceea ce a apropie, la prima vedere, de forma viespilor ; are de altfel, ceva comui . cu aceste surate, cgci fesgtura ciipi%celelot care fnchide puetul, o cu construiqte dintiun arnes tec i care intr3 rnai multe substante n celuloidice $i pufing ce'arg, cu totul c oitrar albinelor noastre, care folosesc, fn aceastg compozitie, o proportie de m ultii cear i gi polen. 4 1 8 . /. $ .>.. . , :,<. , ; ; .. . : '.' . \ i,:'.. . .. ,. r:.:. . , ,. . 1 ".; .. .> , .;::: . , '.. . ,.' . . ,

\ ',.,.>:. ' . , :.:.:/,,;,, 1,. .. ,. :> % . ,, . ,,. , .. b : ,.q? . . ,. . .< . .-' , : . 1 .:.. ;& .~.\, : , ' .,. ., L? 1 ?.:;I; ; :,:\, .. , , , ;:: '! ! ,., ,.. . -. 1 ;:,'. , . , . :: .. ~ . .. ., ! < I,, +,-. , ,,.. ', *, h ;. . .-,

, ,.., ., '..:. ii. ,y-; , , , " ' ,. . , , ". ., , . ' I . . + . .~ ,. . . 7 , I '- . \, .:~ > 1. ,..-. LC,!'-., k.<3:;;9 ,' , i ' .?.. * : , 2-.. ) ~ 1 , ..... , . '_ a ! ' , . I , I . , , . . ,,, . , , . .,. ~ , .

' I: ... , . , , " D) In sfbrgit, rnai avem rasa cqucazian&, ce-i ibtermediar5 intre italiad $i cip rioa, cu un caracter,blAndgi&coltAnd destul de multumitor. E) Desigur cii entomo logi~tii giisi serii htregi &e subvor diviziuni . acestor patru rase principale. Fiecare regiune are albina ei specific&, car2 sJa adaptat mediului. Astfel, Gro enlanda are o varietate brunii, ceva mai mare decbt albina comunti, pgroasii ~i harnici; perioada de cgldurii ~i pufinelefloq ce sunt acolo intr'un riistimp des tul de scurt, au fgckt-o sii se pregitteascii pentru un astfel de regim friguros Qi pu+ bogat f isvoare melifere. n De Femenea f Sahara, tr&eite o subdiviziune a cipriotei n care e ,sobrd ca, o cdrniid ~i ca beduinii din finuful.ei', cum .s pune Baldensperger; ea rezistii cgldurilor c e l ~ r mai man Qi, ceea ce e mai c urios, supusg la temperaturi de 8-10 grade sub zero, nu s'a resiinf;t de loc; ar e o culoare portocalie cu o frumoasg cruce galbeni pe abdomen 9;-i acoperitii de un pufugor z~uriu. fnzestraa cu un simt olfaetic ne mai pomenit E adulmec~idmir osul florilor dela kilometriPhtregi, simt desvoltat fntrJun mediu unde flode sun t atbt de rare;-$ care trebue sg o c~lilguzeasc~ oricbt de departe ar fi acestea . , In Asia trgiesc trei rase bine distincte gi ca Pnfiif;gare gi ca obiceiuri: Apis dorsafa, mult mai mare decbt ilbida noastrg gi a1 cfirei corp e mult mai .l unglret. Colorat5 foarte felurit, rasa aceasta are capul gi toracele negru, jumg tatea dinainte a toracelui foarte pgroasii, iar pbntecele galben fn .partea lui din fatii, negri spre mijloc $i cenuqiu albicios spre vbrf. Apis indicn e mai m i d decgt albina noastriiJ gi fn colonie, indivizii au culori deosebite. Astfel regina e de culoare castapie 'fnchis, trbntorii supt negri $i albinele, galben d eschis.. ' 1 , I

L b b Apis florea e cea rnai micg din toate; la colorit seamgnii i cu apis . dorsata ; abdomenul fnsg are inelele colorate gelunt cu cdte un cerc alb. \ Toate aceste trei rase, datoritii faptului c?i triiiesc fntr'o regiune caldg cum e cea a Indi ei giIndochinei, Pgi aliidesc fagurii fn aer Iiber, atgrnati de crengile copacil or, acolo unde e rnai sus $i rnai umbrg. Suntnomade; cliidesc, scot un rand ori doi de pui 6,dupg trei-patru luni, pleacg P altg parte, n mdnate mereu de acest neastdmpgrat dor de d u d , Pn vegnicg rebnoire a vietii. De sigur cii atat rase le europene cat gi celelalte care traiesc Pn diferite continente, se rnai fncruc igeazii fntre ele, formand felurite tipuri de metigi; totugi ele, h cea rnai mar e parte, ss pbtreazg cu semnele distincte atatate rnai sus. , Intr'o prisacg mar e gi care ar avea mai multe rase, e foarte ' greu sg fie selectionate fiecare fn parte, ciici aceasta ar cere, , Cgline, prea multe precautiuni gi prea multb at entie din partea prisecarului care,' dacg s'ar ocupa numai cu aceasa-fndeletnici re, gi-ar putea atinge scopul. . Metigii &re ies din aceste Incruciggri de sigur cg prime c, fn par*, cusururile qi calitiitele ascenderiflor. Ceea ce fnsg meri t&s5 fie retinut, e cg ma; totdeauna, din asemenea hcrucigiiri, caracterul lor e mult schmbat, P sensul c&devin mult n rnai riiutgcioase, gi chiar dacii qparent ele gi prixpele rezultate ce le dg o hcrucigare sunt bune, dupg cateva generati; , metigii degenereazs, i,mhAnd mai mult cu pkatale .$i p&Me slabe ale pihintelor de la originti,

CAPITOLUL V CINE P O P U L E A Z A STUPUL? A. REGINA $I V l A T A EI. d In ziua urmitoare, aproape de amiezi, biiatul din prisacii, care la vremea asta pizegte roii sii nu iasi pe negtiute gi s i ia ciile vizduhului, veni gribit s i m i cheme. - A egit un roiu gi-i nevoe sii venifi, cgci altii par'cii a r voi s i faci la fel $i singur n'ay putea s i dovedescl L-am chemat pe Cilin s i vadi yi el. Ciorchinele greu ce stitea rnai... rnai s i rupi creanga ciregului de car 2 se prinsese, P$i potolise cu totul zarva gi nurnai un forfot se rnai vedea fn ghem. 0 razi de soare funvat5 prin frunzigul des, ficu sii iasi sclipiri metalic e din miile de aripioare ce se adunaseri grbmadi acolo; cdteva fntgrziate gi rna i nebunatice, rnai dideau Pnci tdrcoale roiului. Ciilin privea atent totul, f5rH sii piardi nici o mi~care. Se apropie de roiu, fl cercetii ca gi cdnd ciiuta ce va gi, desamggit, se intoarse spre mine : Bine, aceasta e un roiu, Pnteleg, dar a$ voi sti gtiu ceva din vieata celor ce-1 cornpun. Riibdare, Ciline; ti-am spus doar fn planul de eri, c i nu vom p*i rnai depwte, pdni ce nu vei cunoagte fn a minunte locuitorii stupului, felul lor de viati gi rosturile fieciiruia. Am prin s apoi roiul fn roinita de papuri Empletitii, agezaki cu gura fn sus drept sub c iorchine gi, cu o miycare viu -

oaie, am scuturat creanga. Un geamiit 51 ciiderii se auzi din fundul roinitei $i de fndatg valuri negre de albine fncepurii s5 se reverse pe marginile ei; am a~ ezat-o Pncet jos $i, cum albinele $i-au regdsit regina ce stiitea pititii Pntr'u n colt, toate au prins a se chema bdtbnd din aripi ~i adundndu-se sub clopotul a cela dcoros. I -.. , Fig. Nr. 7 - U n roiu') Dupii ce s'au aciuat cu totu1,lam adus stupul sisternati c pregiitit de mai Pnainte cu tot ce-i trebuia, 1-am a ~ e z a t gi jos P fa@-i am a~ternuto pgturii, a cdrei margine se htindea n pe scdndura de sbor, pdnii su b stup. Cu doud pene de lemn, am ridicat put;n fn sus stupul de pe fundul siiu, aga fel fncbt albinele s i p o avea loc mai larg de intrare ~i sii nu se fn~ gri imiideascii toate la urdiniv, Pe piiturii, fn fa@ urdini~ului,am squturat roinip cu o loviturg datii in pzrnbnt .$i albinele au ciizut hpr*tiindu-se ca o apii v ie, juciiugii $i sclipitoare. C u putin'fum $i cu ajutorul unei pene de gAscii c e-o, avem la fndemAn$ am dat roiului calea spre sup. Cele dintbi care au ajuns p e pragul lui, cbnd au simtit mirosul de cearii din liiuntru, au hceput sii batii voioase din aripi $i sg le cheme pe ckle de afarii. Turma fntreagii prinse a urc a sui~ulscAndurii de sbor acoperite cu marginea pgkrii, ~i o mare parte din roiu a piitruns fniiuntru. *) Cligeu dupii Gagel: .Les abeilles el le miel'.

5 \ I < Regina ;.Km~sesen grosul trupei $i acum se fndrepta Z I I gi ea acolo unde chemarea bucuroasb a supuselor ei ti spunea i .' < I I I . 3 , . \ I 5*> + , *> , l, I \ ' I L cai e loc potrivit pentru casa nouii gi fnciipiitoare. Vezi tu, Ciiline, albina aceasta mai mare, mai lunggreaw, galben-argrnie, cu piciorugele rogietice, cu pd ntecele greoiu ~i care e gata s2 intre fn stup ? Ea e mama tuturor acestor albip e-mii gi mii-ce le-ai viizut agiifate adineaori fn ciregul nostru. Ea e singurii cu roiul acesta, ciici fntr'un stup numii o singurii regin6 poate triii. Albine le se daideau fn laituri din: cale-i gi, peste cele care, din nebiigare de seam% nu o observau cumva,-cu o semefie regalii, ea trecea pe deasupra, griibitii $i preocupatai de a ajunge rnai repede la palatul unde o aqtepta bucuria unor zile bune $i a altei vieti. ~ u ~ cum vezi, ea e Pnconjuratii cu un sentiment i i de respect .$i dragoste ; un alaiu de curtence st5 mereu fn preajmg-i $i ea nu face altii treabii In stup decdt ouai mereu, zi gi noapte, la vremea aceasta de Iuni e, $i din ce fn ce mai pu$in, pe miisurai ce timpul se riicegte. Prin deschidere a urdinivului, f sfbrvit, a intrat gi regina n noastrii. Din clipa aieea zumzetu l $i chemarea ultimelor riitiicite devenirii gi rnai puternice. $uvoiul negru a1

celor riimase afar2 se fndreptii buluc spre stup $i fiecare se griibea sii piit rundii ma; curdnd f primitoarea casii, care $-a desn chis atdt de larg portile $ i le chiami par'cii cu drag hiiuntru. Iatii, Ciiline, vezi aci clteva albine cev a mai man, mai voinice, mai gteoaie gi mai bkdgnoase, acoperite cu un puf castan iu fnchis, $i care se fnghesue de zor spre urdinig ? Acelea sunt albinele b&rbaj i, cibora noi le zicem frdnlori w ' 11 I gi care nu fac fn stup &ic deosebit $i de folos. Ei, ca gi oamenii cei lenevi, s tau gi miindncii din fruptul $i munca albinelor lucriitoare. Rostul.lor fnsii e, ca unul din ei, dacii cumva ar pieri regina $i albinele ar trebui sii-$i crease 5 o alta, sii.se poatii fmperechea odatii cu tlniira reginii, i,i, fecunddnd-o, sai o poatii face in stare sg nascii oul fecunde din care sai iasii albine lucri itoare. -

I / I , *,einllnalde;p ~aflaioo srno3" :suareq Fanp na6![3 ( , 9 -OJ 6 ! (~o.(un%j a a w ~ w r nazds , me:, nF:,!qo ap 'pm !em egelnwp 74 aJem ~ n eaqsyae 'a~vnr pnr a lnzyaunq r 4. - j u apun q w y o d oof un $alv *:,sa%la~ qeqaape n3 uyseal un asad!:,-d ! a s e o p y:,svapq3 3s d a ? q aIa 'doas qsa:,v i '=J I 'MaJ ynou o a:,sea:, # 4 - p wapu@ as-'yseo~amnu e a ~ d a))elnd -od o n q y d pa? w a d p n ~ o m p eaqqa~-(n$?dsap ysdg urp . e:,sv!<xl p asa!oa q a p a p u o :!a?uop:, p sJaw lnunq ngnad ano)qn,sapq agelndod o tnpdnqs e &s3 q e o d !eu~nu O yuk4 4 !t ! -yq e a ~ d so1 e-a~ a:, pyd ' a m p 3 'appqle PUT=) .a *n!ox mun\<au+ud e a F ! p~s0.1 d s a p mln)a!yq :,sa~sa~od 6 a r-ys qnda:,q mv 'y~esyd yfanq ' ~ o p p p s wqwn el ! !nl esm u j 6 ' qv.qq e In!oJ 'raqsa:,~ a qeoq snds 'me-! na a:, d q u I

I L .? b 4 . zAnd peretii despMtori a dous-trei celule, fac un Ioc mai fnciipiitor, unde aduc un ou sbignuit, ce era hdriizit sii scoaG albinii l ~ c r ~ t o w e ~ a ~ ~ de ~ zile ~ m a r e ~ 3 % de cAnd I-a fiicut regina-mamt gi din care ele vor face o viitoare regins. I Fig. Nr. 9 Bolci regale pe marginea unui fagure') F' , L f 34 !. . ' _ Acestui leagan regesc, noi stuparii fl zicem bolcd regold. Peste ou gi fn fusdul leagiinului, albinele-doici, recrutate din cele mai tinere albine ale coloniei, varsii o hranii galbenivorie, numiti%,,pap& regald", un lapte pe care albinele, tinere fl produc cu nigte glande esofagiene, lapte a ciirui compoz i ~ e foarte bogatii fn materii proteice, grase ~i azotoas/e, gi e e gata digerat de ele. Ce rost are aceastii hranii ? Ea are o putere minunatii asupra oului, ciici din el iese o altg fun^ care nu mai semanii cu albinele decAt f parte, gi care e menit 5 sii asigun re viitorul de mbine a1 unei colonii. ') Cliqeu dupll Dadant : "L'abeille 41 la Ruche". . I . I . 9

rC. * . b e~ $i acea noug fiintg cu totul strginl e o regina. Intfadevdr, dacg am lua o regin ti sg o compar5m cu o . albing lucrgtoare, am vedea deosebiri foarte fnsemnate f n anatomia ei, degi amhdoug au ieqit dintr'un ou fntocmai la fel. Deosebirile se datoresc atbt acestei fermecate hrane, cbt .$i locului sau botcei 4 care privil egiata $-a trecut evolufia pbni n la nagterea ei. Care sunt efectele gi deci, ca re sunt deosebirile anatomice produse de papa regal2 ? Privind, Ggline, fnfAtiqa rea celor dou5 surori, vei vedea dintfodatd cg una are: a) 0 culoare deosebitd f a@ de cealalti: regina e de cu picioarele rogietice, pe cbnd alb' ma e un galben --Si de culoare castanie qi cu picioarele negre. b) Albina are, la picioarele de dinapoi, c ule ele unde fgi adung polenul gi care reginei ii lipsesc cu totu cg ci = + ! @n'areI ce face cu ele, ea avbnd alt rost fn stup gi alG menire in viea ta ei, decbt de a cgra aurul florilor .$i dulceata lor. C) De asernenea, partea cea mai vgditii, -- p s la regind e lungAret qi bine desvoltat, pe cbnd la albin d e rkdus. Dacg am analiza apatomic pe cele douti surate, am /bw\v vedea iargvi deosebiri interne: a) Regina are o limb& mult mai scurtd decbt a albinei, cdci e a n'are nevoe sg sugd nectarul din fundul potirelor de flori, fiindcd prime~tehr ana gata datti de curtencele ce-o fnconjurd. b) Guqulita- unde se fac transforma rile nectarului, regina n'o arZ;<cdci ei i se dg o hrang gata digeratA de cele c e-o fngrijesc. Analizand fn sfbrgit pbntecele, a&c2 principals parte a corpului unei regine, vom vedea cg: c) P m ei are doug pungi numite ovare, foarte desvolt ate, pline cu oug fn felurite sttiri de desvoltare, pe cbnd albina are numai dou d ovare mici, bchircite gi nepotrivite unei reproduceri. d) Mergbnd la comparatia o gssi la reging desvoltate, pe cbn zgregte canalul rec eptacol pentru sgmbn$a btirbiiteascg, ctici' cu vremea el s'a hchircit la fel cu ovarele.

1 . \ , \ I l',.::: .<.? :. _ ,., ..... .. . , .<. ..c. : .. .')*., ,:. * * .>. , ' > , I , ' .;,. , , . . ..I"'., . ;.;, > , . <,. ... , .~ b . . t.:.: $.: . > I -'r ;!;,.. s, i,, \ . ..

'.& .:;:I I. . . . . 1 . , !.- d* > , t , . / * i S ' :1 1 ' %A, Toate aceste deosebin le ~roduce numai acea hbanii fermecati, . care mai are mar ele .folos, . erk dd o pulere de. . uitalitate unei regine, fofd d e - o albind, de aproape cin. cikeci de ori moi mare; ciici trebue sii gtii, Ciiline, cfi o r ggihd poale trdi dela 4-6 oni, pe cAnd o albid, h timpul verii gi fn perioada de lucru mare, abia de atinge 6-7 siiptiimbni. I Numai cele mai norocoase,aare se nasc spre tdamd, pentrucii nu mai au ce munci, gi deci -nu se istovesc, pot tr&, pAnii h' primdvara urmiitqare, cbnd mor. gi,. ele . dupii 2-3 sCiiptAmAni de ale rgAturCii. Iatii deci,. fn cbteva cuvinte, ce .$i cum este ~dgina noastrii. Nosl ereo unei . regine. Dar din oul ptis fntio botcii, c mmEcregte gi se nagte o. re ginii ? m'a btrebat CCiilin. Mai htAi, CCiiline, trebue s%gtii din ce se compune acea repurnit%pap5 regalii, de care ti-am vorbit fn treadit. -Ea e produs%de al binele tinere gi numai pAnii la o anumik vArstii, prin nigte glande ce se giises c lAng% faringe $i esofds, numite glandele esofagiene. Analizath aceasti hranii $a dovedit cii are : ' ri I Apii Azot Proteins Sulf 6 FosfaG Zahgr sub form5 de dextrozii v n zaharozH Felun te extrase eterate gi cenugi. . . . . . . . . . . 24.15Ofo . . $4.580,'0 . . . . . . . 30;6%,0 . . . . . . . . . 0.38/o . . . . . . . . . 0.67010

. . . . 3.350~0 17.92Oi0 . 11.7010 ? I... , .. . . ' ; .,. .. ., . , I , : I . , , Din tabloul de mai, sus,, se vede . :mares bogiitie a materiilor proteice gi a a zbtului, precum 6 a zahiirului, . elemente .a . , I. ": i'.', ,, ., . . . ,.. , ..:' , . ., ,... .. .\.. 1 : . .~,' . . . ,... .. , ..,, ,.\ '..!, . ., ...

+ . ciiror valoarea :nutritivA.e pr.ea. cunoscutii tbt de mult cercetatii de hvii@fi, se giisegte o aceasta, nu mi^ cu drept cu, v8n.t ,,regala; hrahii fermecatii,, st& n h nemigcare timp de ps gi. din .. li ca sii mai stiirui. VItamina B, a fntr'o mare cantitate fn b p a p 3. Oul pus P botd, avbnd aceastii trei zile, apoi coaja lui. se cra

C e a / b , el iese, l a patra zi, un viermigor albicio?, care, din ziua a n cincea pang fnt r'a noua, tot cregte, ajunggnd aprotspe de gura botcii. Atunci albinele fac un c apac leagiinului acelei niici principese, ce fncepe a-gi tese un giulgiu fn care se Pmbrach ca sg-$i ducs un somn de nimfii timp de cinci zile, somn din care se trezegte, ca prin farmec, o insectii pe dep& formats. In ziua secta vrea sb iea sb din pfatul ei de bear&, ,puse cu gapte zile, fnaiate de cgtre fngrijitoarelt ei, nu-i ingiidue sg pgyeascg afarg. Atunci, cu clegtigorii pe carei are la gur$ fncepe sii road5 ~is&subtieze grosimea capacului, pan& ce apare, pe marginea 'l ui, o ggurice ca o fmpunsgturg de ac, pe bare o liirgegte mereu, pink ce regala prizonierii poate s5-gi scoatii limba prin ea. Doicile ce stau sg-i ajute, se re ped de fndaG cu gugulifele pline gi ea soarbe nesdfioasg prima p i e u r g de hr arig. E par'c5 stropul de putere 'a1 voinicului din poveste, care, cu o sorbitur g de apg vie, prinde noi puteri, cii sg continue lupta cu smeii. Era gi timpul p entru aceasta, deoarce hrana, pe care nimfa o sorbise pentru toat5 vremea cat va dormi somnul h giulgiul coconului, era pe sfAr~ite. puteri noi, ea fgi incepe a cum Cu mai fnd&r&tnic$munca de eliberare. Ca gi cum o pAnzg de fiergstriiu nevii zutii ar tbia fncet, dar sigur, cu riibdare gi anevoe, u ~ a ferecatt a unei fnc hisori, tot aga cle~tigoarele rod ei ciipiicelul ce-o fnchide acolo, pAn% c$nd d esprinde cu totul gi aceastd ultimd piedicg, ce-o desparte de lumea de' dincolo. Da, htr'adevgr, o alG lume, fn care i se pregiitegte o vieat& piing de glorie, dar gi, de munc; crunt de ostenitoare l fn sf&$, iese la luming firava ei fgptur i., amort;tii par'cg de atAta stat pe loc, osteniG totugi de ultimele sfo@ri de descgtuvare, cu ochii fmpiiienjenit; ori de somnul lung a1 z i lelor de transfor mare, ori de lumina ce8strducegte fn cetatea care st5 mbndrii la picioarele ei. Ea are hcg trupul acoperit , de un pufugor cenuviu, ce par'cii ar fi praful unui cgliitor ce vine de departe, de pe alte tgrAmuri $i pe care supusele ei bcep si i i-1 scuture, ca ~i cAnd prin aceasta ar voi s'o facti sii uite cg odatg a fost aga de mica gi de pliipbndk vi s'ofncredinteze c k o agteapth de acum ,fnainte, zile fwmoase gi manI ' 4 /

dre, pentru care trcbue s& aparz fn toaa frumusetea W 2 ~ ei aurii str&lu&toare. , , Grijuliile doici o fnconjurii, ceata hrgnitoarelor se hdeasg care mai de ca re sii-gi fntindii gugulifa piing de hrang fntilritoare gi.ea, dupii ce schitead cateva migdri cu picioare.le de par'cg i-ar fi fricii sg meargg cu ele de s u b e ce-s, fncepe .s2 pheascii Pncet gi atentii pe fagure. , Albinele se dau f lii turi din calea pe care eautii sg i-o n hdrumeze printre pirurile ce se alinieazi i ca la parad4 gi regina noastrg, din clipa aceea, e stgpAna stupului, iubitii $ ren spectatll de supusele ei; f cetate e svon nou de vieafii renbcutii, cu viito r mai stralucit, cu asiguriiri de d&nuire Pncg pentru multg.vreme gi plin de spe ranfe frumoase pentru zi.lele de rnaine. De acesf ~ l a i u 4mpKrlltesc fnsii nu se bucurg toate principesele, ci nurnai aceea care, prin nagtere, a scKpat cea din- -a; t % stupul dintr'o situatie critic5; pe cdelalte, hkizite :roitului, i degi le $in fnchise fn otci, albinele le fngrijesc cu atentie, far& fnsii a le a ~iitd .pa-- multii dragoste, ciici f stup ele nu n -9i ,,la doi domni, albinele nu se fnchin6". ------- ----s-s-T=-.. < I P _-_$i aga se 'nagte, Ciiline, o printesii, care, peste cAteva zile,~ fi cu adeviira t regina stupului, cgci sg gtii cg deova camdatg, degi s'a ngscut cu darul de a putea sii dea nagtere la fiinw v i i f&ii s&fie fncg impreunatg cu un biirbat, t otu~i, din coapsa ei, aga dupg cum +am mai spus,-nu poate ie$i acum decbt numai parte bArbgteasc5, adicii trbntori, care nu sunt de un folos prea mare, ci de sc urta duratg pentru vieata'coloniei. Numai du$l ce se va Pmperechea cu un trAhtor ,'abia atunci va putea face ca din ouiile fecundate cu *siimAntaliisatii de biir bat, sii se nascii albine 1ucrAtoare ~i nu trbntori cum s'ar fi niiscut, dacii e a n'ar fi fost fecundati%. Cbnd Pfi voiu vorbi, putin rnai departe, de felul cum se fecundeazii oul, vei pricepe mai' bine mecanismul acesta fi., ziologic. Dar albinele crese vreodatii o reginii noug cAnd au o altg reging fn stup? mii fntre bg biiiatul. Da, dar 'numai cbnd regina care a stgphit in cetate PARI a ~ c i ~ a d4 yir, d u p ~ rbunci~aht de isto3 o -

cului. Ici un fir de iarbii, dincolo un ciob, putin rnai departe salcAmul ce-gi apleacii o ramurg grea pbni aproape de acoperigul altui stup, dincolo un punct n egru pe zidul alb a1 propriei ei locuinfe, ce pare a fi un numiir de ordine a1 s tupului, fn sfdrgit, totul de jur fmprejur : culoare, miros, miscare, e fnregist rat cu atentie gi migalii fiirii de seam%, de fricii ca nu cumva sii gregeascii la fnnapoierea din sborul de nunfci $i sii nimereascii intr'un alt stup, unde de sigur, gi-ar gdsi moartea. Sbor de nuntii ai zis?, m% opregte Cilin $i mii fntre abii. Da. Credeam cii ti-ai fnchipuit cii un alaiu aga de mbnd dru n'ar putea fn sofi decbt o nuntii! $i iatd cum se siivbr~egte ea: dupg ce vdrtejul acela furtu nos a tot dat tbrcoale stupului, timp in care din prisacii $i chiar din fmprejur imi au putut veni fn calea principesei un cbt rnai mare numiir de trbntori,-de o datt tbniira fecioarii fgi ia sborul fn Inaltul cerului. Albinele lucrgtoare rii mdn fn urmg vi vin de se ageazi fngrijate par'cg pe scdndura de sbor, fn pragul urdiniSului, agteptdnd fntoarcerea reginei. VArtejul se'tot ridicii fn sus, mere u fn sus, urmat gi Pngrogat de alt numiir de irdniori miri, ce nu sliibesc din o chi bobu~orulacela auriu, care, pe aripi de vis, se tot fnaltg de pare c& le-ar cere gi lor dovada destoiniciei $i a puterii, purtAndu-le fnainte ispititoarea e i fiipturg pe care le-o dg spre o fmbkfiSare diving. Incetul cu Pncetul, gloata pefitorilor se micgoreazil, cgci unii din lei se retrag din lupta aceasta de a c uceri o amantii atdt de amggitoare; cei cu puteri rnai mici, he rnai putlnd fnfr unta sfoeHrile cerute de un sbor sprig gi anevoios, lasii altora rnai puternici, rnai bine fnzestrafi dela naturi.; grija de a putea ajunge gi a-i da logodnicei sgxutul de nuntg. $i iatH c i gi clipa aceea se apropie. Mirele, unicul fericit , cel mai voinic, cel cu aripile mai puternice gi mai dibaciu fn sbor, cel pe ca re natura 1-a fnzestrat cut calitgfi mai alese, In s'fhgit.,. f ~ ajunge chinuit oarea pradl a Forinfelor sale piii timage gi acolo, fn fniilfimile albastre, sus , - atdt c$t ocbiul nu rnai poate vedea, fn linigtea gi pacea vAzduhului, fn scl ipirea soarelui, fn baia aceea de luminti $i c&ldurii,f i bnbrAtigeazii -

54 , augusta mireas& o fecundeazd, varsg P ea s&mAn@ dKan toare de vieaw milioanelor de oufi pentm ca apoi, dupg aublimul act, s i cad5 rgpus de moarte gi sg-$i plgt eascg cu vieaw, tributul nemilos a1 unei clipe de iubire, pentru care spa nbcut, a vietuit $i a dorit-o atbt! 0 singurg datg iese regina fn sborul acesta dk nun G. In faarte rare cazuri s'a vfizut ca ea sg ieasg fnc2 odat$ dup l p u h timp, gi anume atunci cbnd simte c l s2mbn$a rodnici nu e fndestultitoare pentru tot c e supusele i qteaptii dela dlnsa, fntrJoperioadg atbt de lung$ ciit dureazl ,vie aw ei. n Natura, impuniind aceastfi sfbnti taing a fmpriunfirii i conditiuni atb t de grele, a avut fn vedere selecfionarea rasei, care np se poate.perpetua de c At atunci, cbnd elementele cele mai destoinice $i puternice vin s2 contibue la e a. Dar cum se face aceastfi fecundare? mJa htrebat Gain? gi regina, au fn corpul lor n i ~ t e saci goi, pentru aerul de respirat. Acegti a, cAnd se umfli gi se umplu cu aier, m&resc volumul corpului, ugurdnd P acelagi timp greutatea specific2 a insectei, ceea ce n fngidue acesteia sg se poat2 avA nta h sus $i sfi sboare. Acegti saci, la trAnton, sunt mult mai man $i se umplu cu aer pe, mgsurii ce sborul e mai viu, mai sus, mai Gternic. TrAntorul care urm ire~te regina fecioarg fn dorinta de a pe i o ajunge, f ~ umflg aga de tare aceg ti saci, fncAt atunci cbnd se face fecundatia, aerul din ei exercitii asupra org anului fecundator o apgsare ava de puternicii, hcbt fl svbrle afar2 cu punga sem inald cu tot. n Impreunarea se face i aceastfi situafie,iar bgrbatul trebue sL m oari dupi5 acest act, cfici, organele sale fiind ievite cu totul fn afarii $i pr inse de cel ale reginei cu o ventuzii ce o are fn vbrful lor,-cbnd voievte sP se desprindti din hbrgfi~areadiving, dar fatall pentru el, zadarnic hcearcg s'o fa cg, cfici legiturile se rup, qrganele sale r2mbn legate de cele ale regind ($i . el trebue slhspii$eascg prin rnoarte, sfdnta clip&de iubire pStimag2 $i mistuito are. Mecanismul propriuzis a1 acestui act fl vei Pnfelege ma; bine ciind f6 voiu vorbi despre trhtor. - S2 vezi cum 1 Albinele, ca $i trantorul . -

. $i -a, fericitul 'mire fgi G h e i e vieata cu acest trist s f k sit a1 unei fer iciri de-o q a scurtii duratii; el, prin moarte sa, dii fnsii vieafb la milioane de outi ce vor fi rodnice; de acum fnainte, prin aceasa frnbriiti~are,el le-a s chimbat destinul $i rostul P vieatii, cgci din acea clipti, regina e mum& n proc reatoare nu numai de oud din care sd ieasd numoi bdrbati,-Pnsugire cu care a $i fost n?iscutii,-ci-ea poate da ou& fecundate, din care sd ieasd albinele lucrdto ore, singu? niidejde $i puterea de mbine a cetgti;. Unii spun p e t nedfept cti natura a gregit supunand fecundarea reginei unei legi q a de curioase gi. grele de f n d e plinit, fntrucbt sborul de nuntii ar'fi foarte primejdios, cgciafar2 multe Pntbmplgri neprevtizute o agteaptii pe regina noastrii. Frumoasele prigori i cu penele multicolore, dugmancele cele mai netmpgcate ale albinelor, vegnic cu ciocdrile deschise P goana dupg pradii, , botgrogii cenugii, rgndunelele cu n s bor de siigeat& biirzgunul cel chior, -ace1 lup a1 albinelor, despre care-$ voiu vorbi mai departe, toti nu fac altceva, decbt s i pAndeascg gi sii nimiceascii rnii de albine. Oricine igi poate Pnchipui ce priipgd poate aduce unul din acest i dugmani, cAnd dau peste o regin5 P sbor de fen cundare. Peste cetatea P care v ibread a a t e a niidejdi, trece n un suflu de moarte, de chin gi de groazk gi t oate supusele sunt cuprinse de o desniidejde ftirii de mar&, r h a s e dintr'o-' d a a fiirii sprijin, ftirii conducgtoare $i fiirti putintg de reproducere. In chilioare de mult nu mai sunt ouii mai mici de trei Ale,--singurele din care giar putea cregte o nouii regins,-.$ atunci, bietele albine &cep sg-gi plbngii nen orocirea cu ace1 bocet a a de caracteristic, pe care un stupar priceput fl Pn$ t elege de fndaa ce deschide un stup orfan. $i totugi, dacii natura a pus vieata s tupului la o astf'el de fncercrrre, a fkut-o cu m i l a fntelepciuhe. Intr'adevg r, cine nu-gi poate da ie&a cg dacg ea ar %fi or~kduit @reunarea fn stup, aceast g fecundare s'ar fi ficut cu u n trdn/or frate bun cu mireasa. Si cine nu stie . oare urmiirile rele . c e le aduce unei specii p r w d i a consangoinitd)ik? Ap oi, .". fn a doilea rand, 1 cum $i-ar=a oare alege t r h torul cel mai bine preg gtit ? Pe cand astfel, ea nu-$ alege i , ____r_ -

biirbatul, ci el se alege din gloata aceea ce numh& cu miile ~i el singur suport il o fncercare aga de chinuitoare,.aceL sbor de nun& care-i cere o htreagii preg iitire, foe& g calitk6 i fizice deosebite, fa@ de tovarigu sgi r h a g i fn urmi i. Natura, dacii ar fi ceva de corectat, vine fnsii curbnd dacg ar fi htr'adevii r o lips$ de fndreaptii lipsa *parent$ prin aceea cii micgoreazii cbt rnai mult timpul cbt regina , cere s5 fie fecundat&. Prin moartea fulgeriitoa~e mirelui, d e fndatii ce fma preunarea are loc, regina riipegte cu dbnsa organele fecundatoa re cu toate apendicele purtiitoare de ' siimiinfi. In sborul ei de coborfre $i p bnii la curiitirea gi roaderea lar de ciitre albine, apendicele organului fecund ator a1 trbntorului cu canalele lui seminale, descarcii mereu siimbntii fn punga spermatics a reginei, siimbntii care asigurii fecundarea a sute de mii de OU$ d in care vor iegi albinele lucriitoare de mbine. c q \ E uncfiile unsi regina Deci, regina e fecund5 pentru parte biirbiiteascii chiar , din clipa h care se n q t e ! mii fntrerupe Ciilin, , dupii ce-a ascultat cu atentie descrierea frumo sului sbor de nunt5. -' Da, i-am spus eu,-e o putere pe care o au unele insecte f deosebi multe Hymenoptere ca, fiirii s2 fie frnperechiate n cu masculul, s5 fi e totugi ?n stare sii dea nagtere .la fiinte vii ; aceast5 putere se chieamii,-d upii cum 6-am mai s p u s , - p a e nngenezc7, adicii putinta de a creea fiinte vii, fAr3 sii fie nevoe de fmpreunarea celor douii sexe. Unele insecte fnsii nu pot creea nefecundate, decbt numai parte femeieascii. De aceea, oamenii de gtiin tii le-au spus celor dintbi insecte androgeneze, adicg fkiitoare ,de b k bafi,' gi celorlalte ginogeneze, fiicgtoare de femele. Sunt unele care, din ouii nefecu ndate, scot at$t b5rba6 cbt $i femele, iar altele, precum e un soiu de furnici n umite termite, pot nqte, din acelagi fel de ouii, patru feluti de fiinte cu totu l deosebite unele de altele, qi ca fnfiibgare, gi ca scop. Regina noastrii fnsii , dacii n'ar fi fecundati, ar tot da nagtere mereu numai la ouii de trbntor. Iti pofi ugor hchipui unde poate ajunge un stup, fn care nimeni nu mai aduce nici u n strop de nectar, dar toatg lumea consum5 din 9 . y I rl

fl belgug, din proviziile deja adunate ; vorba Rombnului : ,,sacul oriclt de plin, are $i el fundul lui"! Pustiul ar cuprinde fn curbnd cetatea ce aladatii s t d l ucea de huzur $i veselie, gi-ar pieri htreaga ,colonic, d a d regina n'ar i e ~ i sbor de nuntii, ca, prin hpreunarea cu in trbntorul, sg poatg produce $i oug d e albine lucriitoare. Cbt de minunat2 e aceastg orbnduire a naturii I In pbntece le acestei firave fiinte, ce pan&rnai ieri eFa ccratoare numai de bdrbali, prin fecundarea ei cu un trbntor, adicg prin siimAn@ pe care bgrbatul o aduce fn fmgr eunare, pot sg ieasg de acuw fnainte fiinte femele, fn stare sg fndeplineascg al te rosturi mai fnalte, fnsufleGte de sentimente a$a de fnalte, ca cel a1 muncii, a1 devotamentului gi a1 datoriei cgtre societate, gi tot acest isvor de vieafl noug se datorevte unei clipe de h b r g fi~are, taina hgl*ilor! In J Dar o regin s fecioar5,-mg fntrebi b&atul,- iese oric h d fn sbor de nuntii ? - Nu, i-ain rg spuns, cgci regina, ca $i celelalte albine, cbnd e frig, stg fn amoeealg $i nu p oate sg sboare ; trbntorii nu ies nici atbt ; cbnd fs vbnturi prea puternice, fu rtuni ori ploi nehfbrvite, regina nu poate e$i la fecundat, $i o regins, cel mul t, d bine lucriitoare, rgmbnbnd numai cu darul cu care s'a ngscut: de a da nu~le renumai la trdnlori. , Se mai poate cbteodaa ca o reging, chiar fecundat&,s&-$i piardl puterea- ei fecundatoare; aceasta se fntbmpll cbnd r ma e ar fi fngheet-o gi apoi am readus-o la vieag din aceasta tnstg htbmplare, noi sau albinele. Ele mentele tecundatoare pe care trbntorul le-a depus Pn ea, mor foarte u$or la temp eratun joase. De aceea, cei care trimit regine $tuparilor* care au nevoe, o fac cbnd timpul e cald $i nu amenintg vreo. revenire 'bruscg a tempe~aturii reci. unw ' $i dcum, dupg ce-am spus toate acestea, s& fntoarcem, ne Cgline, iarggi la poves tea reginei noastre, pe care am b a t - o acolo sus fn bratele unui iubit noroco s prin fericirea unei clipe, dar atbt de tragic rgsplgtit prin sinistrul lui s f b i t .

. : ' . 1 I ,\ .J.: . . . : ? ,. ' : . . , , . .;-s:. 1 :;.'3 Din inSl(imile unde numai ochiul lui Dumnezeu a p u h t vedea sfbnta tainl se pr gviilegte fiirii vieat5 trupul cald fncii $i infiorat de fmbrgtiqarea pgtimagl c are 1-a contopit, fn 'ultimul siirut, cu moartea. El se priivali fiirg vies*, co borhd repede drumul sdigului ce-1 fiicuse cu putin fnainte, fndemnat de o lege m ai presus de puterea noastrg de gbndire, in cgutarea unei clipe fericite, vevnic ul drum pe care-1 bateoricine, ciirare stancoasl $i asprii, fn care se poticnesc gi se stnvesc atbtea idealuri, la capgtul ciirora vieata rena~te rnai din plin, vegnicii gi mereu fn refnnoire. $i regina, ce acum e mam$ cu puteri de a creea ~i albine lucriitoare, P i ia sborul voioasd cgtre lumea ei de $ jog. Ca un stin dard glorios, ea poartii, atiirnate de organul siu, urmele sfantului act a1 bper echerii $i-+ cautil din ochi cetatea pe care, cu cbteva minunte fnainte, o lgsas e fn 6nutul prislcii. ' Pe prag, albinele stau ingrijorate gi o a~teaptil.De fnd atl ce-o viid, fi ies fnainte, fi dau tbrcoale, o fnconjoar2 ca sg-i arate rnai bine drumul casei, de fricii ca. nu cumva s i nimereascg. fn alt stup unde 9i:ar giisi desigur moartea Cbteva se reped gi rod, cu forfecutele, rgmiigitele ce rn ai atbrni fncl de organul ei fecundat, qi tot alaiul reintrg apoi cu grabii fn c etatea h care vieata f$i fncepe un ritm nou, pornit de aceastd prezentii regall ce asigurii dsnuirea cetiitii hcii pentru multg vreme. Ea poartii in ~bntecele s gmAnt& fecundatil pentru ei, multg vreme ~i f cei 3-5 ani e mereu rodnicd, dator itg acesn tei singure fmpreungri. Cu cbt insii timpul trece, cu atbt rodnicia ei se rnicvoreazii. In primul gi cel de a1 doilea an, regina d3 contigentul cel rn ai mare de oug. De aceea, fn stupiiritul dupfi metodele noi, ~ r i n d edin c e p ce ideea,-$i ea se aplicA cu mult folos, dupii cum vezi fn prisaca mea, ca reg ina sii fie prest b d r\.&.~td.atunci &* B * b- % $ h" cbnd a T* ' I ire ,& .i $ se k$ caA. IGstuT aces p%s ml ; e~ n re+ voiu vorbi rnai pe larg &va rnai tbrziu , std f prin-. cipiul argtat cu atbta fntelepciune de unul dihtre cei rnai . de seam5 stupari ai lumii, americanul Doolitlle, care, prin* -

_4 '

rn , t i o formulli scurtii, rhpunde atgtor Insemnate chestiuni P n stupgrit: .dd-mi o regind bun6 $i fdndrd zice el - si,. tfi uoiu da o recolt& Imbel~ugald". poate fi rnai limpede de- , Ce cAt.icest principiu ? CAci o regins tgngrii va depune un mare numgr de o u i ; in timpul cel rnai scurt, ,populafia se va mdri foarte repede, ava cd in vremea marelui cules, care dureazg prea pufin din nefericire, nectarul va veni fn stup fn ral port cu n u m d ~ culegiitoarelor, pe care stupu l le are la ,timpul potrivit. fn stupArit, Ciiline, este un principiu sacru, pe c&e niciodatg sii nu-1 uiti dacii vrei sii isbute$tiin meseria aceasta gi oricin e trebue sg t;nii socoteald de el, dacii voieste sg a, . r Ouoful reginei. C IY * , $i ce face regina apoi, dupg ce s'a htors din sborul ei de nunG?, mli 4ntrebA ne rsbditor bgieatul. P&, sd vezi: ea mai stZ aga '- ei zile. t lenevind rnai lass prin celule cltiva oua e rAntor, ca apol sa d e p u a e o u i fecundate, din= cr iitoare;fntr'un, numir din -ce In ce rnai mare, in raport cu vremea de afarii gi h ~ a n a care ea o primegte dela supusele sale. pe Numdrul ouslor pe care le d epune, depdgegte clteodatg4] chiar cifra de 3.000 pe ~i gi e nevoe de un numlr a ga de mare, p e n t r u d rnai PntAi, viea* albinelor lucrgtoare e scurtg, abia de Vase siiptiimlni vara, clnd munca e P toiu,- dupA n care mor istovite. In mod natural, ele a r trebui sii triiieascg 5-6 luni daci ar s b fgr& s i munceascii gi numai a r consuma, d c i sunt gi din cele ce tr&esc atlt, dar acestea sunt n orocoasele care se nasc toamna gi n'au .de alergat he clmpii dupg flori, nici nu duc grija puilor care, i ace1 anotiip, nu rnai ies, cgci ren gina P i bpregte o iatul de fndaa'ce se lasg rgceala toamnei. g In al-doilea rand, n u m h l . de o ug- &ebuii sg fie foarte mare, c?ici, dupg cum am spus mai sus, daci perioada f n care florile au nectar din belgug trece aga de repede f n e o ,, regiune, $i n umii&i culegitoarelor ar & prea provizGle a r 6 i acelag raport gi albinele n u gf-ar putea .a h n a bran$ n necum s l mai dea gi recoltd prisecarului. . ... . i p7,.*9 a &;.:

:, _ '.,.,: .! % .,. ; \,. I ,.:, , .. . , . . \. . *. . . , , .. .\. ' : , , ;* , .$., , ,:. ~,,, ' I&, ~ . . . ,." i \. ;-. . ', . ,.

: ki Dcpunerea acestor oug fnsg e fn raport cu timpul de afarii gi cu lirana pti care albinele o dau reginei. $iiati.cum: regha, care st5 mereu fn stup unde e bine g i cald c&nd ciisu@ e bine-fncheieatii, fgrg crgpgturi, f&rg curenfi ~i cu popula tie mula, nu poate s& gtie prea bine de schimbgrile timpului de afarii, gi e'hcl inatg sg oug mereu 9i mult, mhatii de dorinta sg vadg P juru-i cAt mai multe sup use, spre fdn losul 9i propggirea cetgtii. Dar albinele, cu fntelepciunea lor ma re, .presimt dacg timpul e rece sau cald $1 taie dinport;e, sau fndoapg din belg ug pe regala ei majestate, dupii cum timpul e friguros ori cald afarii. "'De ce? Ele gtiu cg, dacl fn timpul unei prim%. veri timpur; ori toarnne iArzii,-cfrnd vremea e foarte schimbticioasg gi poate veni pe neqteptate frigu1,-reginaar oua fn gir, depungiid un mare numgr de ouii pe cAfi mai mulfi faguri, atunci-khd fri gul le-ar const~gnge nu mai poatii iegi sg afar5 dupg piisturg $i ap$ puetul ar muri nehriinit i adesea chiar neacoperit, ele ,fiind silite sii se strAng5 fn gh em ca sg-9i poatg N t r a cgldura trupurilor lor. Un puet rgcit e cea ~ n a mare primejdie ljkntru existen@ poporului, cgci o mulMe i de boale fl $menin@. De ac eea, de h-rlinesc regina dupg cum e timpul afar&. CAnd e cald; o fndctapii mult 9i ea depune atgtea oug c&,dacg ar fi cantiirite, numai cele. depuse fntr'o zi, a r depggi cu mult greutatea trupdui ei. &vg+t;; au fiicut aceste Incercgri gi-a u vgzut cg trei , mii de oug cfrntaresc O,39 grame, pe cAnd o r e g i d trage ab ia 0,22 grame. Cum se poate explica atAta putere de vies* ce'iese din pfrntecele ei? mi. fntrebg surprins biiieatul. Iat3.r cum : regha outi mereu f&rg f n t r e ~ p e r tot time pul d e i gi ftirii sii f6 preocupaa de altceva. Hrana pe car e i i-o dau albinele, e gata mestecats gi digeratii, q a c5 ea trece de-a-dreptu l hsfrnge gi alimenteazg ovarele cu elemente noi giproduc&tdire de OU& obignuite , astfel, hcfrt din hrana absorbit& nu r&&te nici, un rezid. *) Pentru aceasta $ -am mai spus fnainte cg limba, guga, stomacul gi rectul unei regine, ') Rezid = resturi nelolosiloare organismului care le dB afar&.

sunt foarte sumar construite d c i , deoarece regina primegte hrana gata digeraa ~i bung numai de asimilat, ele nu-$ au o functie prea mare. Organele de secret; e urinarii sunt hsii foarte desvoltate gi active, pentru a da afariicbt mai repe de, prisosul de apii ce se aflii h hraaii. I . + L Rosiul alimeniqfiei. Dar cum hriinesc albinele pe regina lor ? mii cercet3 mai d eparte b&eatul. Multi stupari, C&e, au avut credinte gregite fn aceast5 privinti i. Ei spuneau cii albinele 4 i hriinesc regina, g dlndu-i cu limba hrana trebuin cioass, ceea ce e cu totul gregit, ciici albinele nici n'ar putea s'o f a d , li mba lor fiind putin hcovoiatii h jos. Regina Pnsii fgi introduce limba ei fn gut a ' % hriinitoarelor, unde 2asegte x r a n a gata pfegatita fh '&il$iliv ; ea so arbe hrana gi-gi cautii mai departe de ouatul ei. Suita care o hconjoarii hsii a re toatii aten* fndreptat2 asupra regegtei ei fiipturi, clutbnd par'& sl-i ghice ascii din ochi, orice grijii gi nevoe ar avea; o hgrijesc, o hrhesc, o curiig, o mlngge cu antenele ca gi c b d ar voi 6%-i vord beascii ~i s'o distreze Pn obos itoarea ei munc$ ariitlndu-i o dragoste gi un respect, pe care adesea noi oameni i u i t h s b l diim Regilor .$i Reginelor noastre. Ea nu face nimic singurii. A ga e de obignuit5 cu aces? fel de griji din partea albinelor sale, hcilt, dacii hchidemc, o reginii singurii h cugc$ punbdu-i aliituri m%ncare dibelgug, adesea o g&sim moartii de foame, c h i ea nu $tie cum sii se Pnfrupte din bucatele puse hainte-i. De_aqet$a>44 " c&zi-~.gnii clhto_tulg-aeaGna -h-' skti=a cirtence. To ate ace~Te'*~riji care supusele ei -0 Phconjoarii, sunt cu pe deplin riispliitit e de ea prin tot ce face pentru ca cetatea sii fie mereu PncredinetiX de un viit or nefndoibs. Primiivara fncepe sii ouii cbte pufin f locul cel mai n cald .$i a ierisit a1 stupului. Ei nu-i place sii auii dcclt h celule de lucriitoare, ~i nu mai la nevoe gi cbnd fagurii aunt p E cu ouii fecundate, fncepe sg depunii ouii de trbntor. Z;)ac&un stugar aepriceput la agezarea .pentru iernat a . x I t' * + , % ,4h;,-%.+~>$k'*~ T. 2.4

, ,&&&. ~c;. "&?d j r '? ., ',:.\,* ;., r ; . I, P , .'...,, j .: ' . .ct \! .,', x j, I*-',, -..,.; C:.' . .i?I . ! ' , . .

cuibului n'a avut grijl sii fndepgrteze ramele cu celule de trantor din cuib, gi regina giiseate drept En locul cald o ram5 de acestea, hcepe sii depunii oui fn ea, oricAtZ neplgcere P; face acest 'lucru. U& Pv@ ng $ au statornicit c2 ea ou i mai cu drag fn celule mici, pentrucg fecundarea oului i-ar da senzatii ~liicut e.Dup5 cum vezi, Cdine, gi aci natura a avut grijii sii hsoteasc& cu un simt de pliicere operafiunea fecund~rii'oului,pentru ca regha s& caute mereu s i depunii ,un cat mai mare n u m b de ouii rodnice, din care vor e ~ ialbinele lucrktoare . Cu cAt vremea fncepe sZ se fncazeascii, regina oug din ce fn ce mai mult. D e dimineatil. vi'pani'n sear3, ouii mereu, iar fn timpul verii, cbnd recolta se ap ropie, ouii chiar $i noaptea. Far2 hodinii ea trece din chilioar6 h chilioarii,. lubndu-le pe toate la rand, hcepAnd cu cea din mijlocul cuibului,care-i fn fomii de elips5,-din centru fagurelui spre margine, n le cercetead fntdi pe fiecare, vede dacii leagiinul i care urmead s2i pu& oul e curat ~i bine grijit de albinel e PnsKrcihate cu acest lucru, piivegte de sus cu grije Pniiuntru .gi apoi, ridic ,hdu-se fncet pe picioarele lungi de dinapoi pe care le sprijing pe marginea cel ulei, fgi fncovoaie pdntecele ei lung ~ & care-1 fntroduce cu biigare de pe seam &in celulii gi, . Pncordbndu-gi mu$chii, dii drumul unui singur ou din cele . do uZ un cu ouA, numite oaare.. & n f o suprafa@ a fabrelui e plinii de ouk regina trece pe cea de a doua f a g gi oug fnceplnd t aceeagi ordine, n adicA din centr u spie margine. Rostul acestui fel de -a lucra fl gZsim fn faptul c& puetul de p e o. fat&,Gne de cald celuilalt de pe f& a doua a ~ n u ifagure, Fig. Nr. lo cii ci totul h organizatia unui stup, ca Cum ouZi o reginil *) tot ce porne~tede alt fel de la albinii,e aga de fntelepte~te fiicut,cii nici un locugor du se pierde nefolosit, nici un grad de ciilduri au se irosevte, nici o , ' . < ') Cligeu dup6 Layens; ,Cours complet d'apicullure".

I 1 I , muncg nu este de prisos, ci totul, cu o migalg deosebitg, cu mare econornie de t imp gi material, contribuie la isbdnda cea Aare : progresul cetgF, buna stare a coloniei $i huzurul ei. Cu c l t vremea merge spre toamng, cu atlt gi regina P$i micgoreazg numgml ouglor, adicl rnai bine zis, e silit'g sg'o f a d , prin fapt ul cg albinele o hrgnesc rnai pu@. Spre sflrgitul lui Octombrie,"., se mai,~&ses s nu -,'. .ou@ fn faguri decAt . n $ n . f & w ~ $ c p rygine,.,+sreLe$himbate f i toamiiA. In , practicii totugi, a i fi de dorit ca ouaf;il""sZ'TdIr pi.eI&nge asca cAt rnai mult, gtiut End cg albinele care se nasc fn toamng, prin faptul cg nu muncesc prea mult pe clmp, au o duratg de vieat& rnai mare. Acestea vor fi c ele care, cu avlnt, dragoste gi curaj, vor pleca in primgvara viitoare, prin fur tuni, frig, vremi nouroase $i reci, sg adune polen proaspiit $i sg care apg puet ului, ce fncg de pe la fnceputul lui Februarie fgi face aparitia. De aceea, unii stupari, ca sg ingele albinele cd afarg rnai e nectar,-pentru ca ele sg nu rete ze de tot po~tia reginei, dau fiecgrei colunii, fn se$e de toampii, timp de trei siipt&nlni, un sirop de zahgr cglduffn cantitate3icg ,,-. d;'160-150 $Fame. "K& &%t%. 7TGEbT$6.'~g 'gfg9ele Eelepciuiea albinelor noasire,' care-$ hrgnesc din b elgug regina, gi ea depune oug pang mai tlrziu. E ceea ce se zice fn stupiirit, hrdnire sfimulenf~,despre care f t i voiu vorbi rnai departe. Deci cu fncepere d ela Februarie gi pdng fn octombrie, regina oug mereu, in raport cu timpul gi hra na ce primegte. Unii invgfati au stabilit cg f cei 3-4 ani din viafa sa, den pun e pang la 2.000.000 de oug, ceea ce face de 1650ori greutatea ei, gi aceasta, d a t o r i ~ faptului cg ea tot timpul primegte o hrand foarte substanfiala $i ga ta digeratg de albinele ce-o fngrijesc. Cu cAt stupul are o capacitate rnai mare , cu atAt regina ou5 rnai mult. stupii mici, albinele, din lipsa de loc fn care s?L-gi pun5 proviziile, hpiedicg pe regins de a oua, restrangAndu-i ouatul gi cd te odaG oprindu-1 cu totul. De aseL,"ntuC.-.cI1..(, L . .& k& , . fn medea, faptul cg ovarele nu sunt supuse la sfo~$griprea mar;, ele se lenevesc gi ou& din ce fn ce rnai putin. E deci de sf& populeze prisgcile noastre, pot fi n umeroase :gi re+nele

1 I L> , . I ^ I 11;. LI ' I >: i t a 1 2; p 5 4 , 1 ,'. . ; -. 4 A .? 1 < 'b , I 1 ( : > , I , I ?.'

I T i I I . \. prolifice, *) dbnd toatii puterea lor de procreafie atbt spre folosul gi progres ul cet5t;i cAt .$ pentru cbgtigul stuparului. Ouarele $i oul. r Tare mii chifiui e gAndul cum or mai fi gi aceste ovare , fmi spune C&, bdemnbndu-mii astfel fa d escrierea am& nunfit5 a acestor organe reproduciitoare. A r fi fost bine sii ~ t i rnai fnt& cum e format5 fn i totul o reginii; dar pe aceasta fi-o voiu descri e amgnuifit, atunci cbnd ffi voiu ariita cum e o albinii lucriito~re;de aceea mi i voiu miirgini sii-fi vorbesc numai despre ovarele,re- . 'ginei, adicii de ceea ce are mai fnsemnat in fiinw ei fntreagii. Natura a fnzestrat pe reginii, dupi cum ai v ~ z u t , cu o putere ziimislitoare nemai pomenitii; ea are siimiing P n douii pungi ascunse fn pbntece, fente qi acope6te de acele helube chitinoase c are fnconjoarii pbntecele ca o armurii striilucitoare, pungi numite ooare gi car e produc oude. 1nainte.de a trece fnsi la descrierea ovarelor, e bine, cred, ca mai fntbi, sii vorbim despre ou qi formatia lui, pentruc& atunci vei pricepe mul t rnai ugor rostul ovarelor gi funcfiunea lor. Celulo germinatiud. $6 Wine, c& b aza vietii vegetalelor gi animalelor, st4 acea celuld germinafivd numitii ou sau ouul, care fnchide i mijlocul ei nucleul, s.mburele din care rlisare viea*. n P h i i aci ai fnviitat gi tu la $coal$ dar mai a d h c n'ai putut piitrunde, ,ci ici dincolo de aceste notiuni, fncepe domeniul mai larg ce intrii in preocuparea oamenilor de specialitate. Datoria h e a este sL te fac sii adbncegti lucrurile gi sii fi le liimuresc, ca sii cunogti tot ck poarts interes studiului nostru. Voiu ciiuta deci sii-ti arst felul fn care e compuvi aceastii celulL germinativi i, cum se desvoltii, se fmpreunii gi ajunge insectii desiivbrgitii Iiimurindu-fi totodatii acea tainii a parthenogenezei, pe care pan&acum fi-am deslugit-o numa i fn parte. Desigur cii toate cele ce vor urma, le vom discuta pe r h d ; deocam datk pentrucii vorbim d;e ou gi ovar, ne vom miirgini numai la ele; cbnd vom vor bi de trbntor, vom vedea - ') P r o l l t l c = calltalea ce o au unele vielgfi de e s e inmulfl prim Ir'o Pr6sili5 numeroas8.

procesul de fecundare a1 oului, iar cdnd vom trece la metamorfoza lui, vom vedea dcsvoltarea sa. Oricare celuli germinativi are un nucleu, care e baza vie$; ori cirei fiinte. N u $ti; fnsi cb acest nucleu a1 oului e la rdndu-i, format din hc hegarea mai multor pirticele, pe care oamenii de $tiintile-au denumit cromosomi. Nu merg mai departe fn analiza acestora, cici deocamdatb nu intereseazi subiect ul nostru; trebue sb gtii totu~i,c i a c e ~ fcroi mosomi au, P compunerea lor, c a f e doud celule, ana de sex n masculin $i nlfa de sex femenin. Numirul cromo somilor, fn nucleul unui ou, se schimbi dela fiinti la fiinti. Oul, sau mai bine zis, ovulul produs de ovarele femeiei, contine 12 cromosomi, cel depus d e regi ni 16, iar cel mai simplu e a1 unui vierme numit ascaris ce are nunlai 2 cromoso mi. Rolul pe care-1 joaci acevti cromosomi f n desvoltarea nucleului, 6-1 voiu a r i t a atunci cdnd vom vorbi de format;a oului $i metamorfozele lui; totu~i, n 'ag putea pbgi mai departe, f b r i sb-t; spun c i aceyti cromosomi ai nucleului din ovu1,-formdnd fmpreunii cu cei ai]spermatozoidului sbmbntei masculului un n ucleu mai mare, -prin fnmulfire, ajung s& formeze, d u p i o evolu6e P timp, o f iinti asemenea pirin$lor din care a i e ~ i t . n Numirul cromosomilor din fieca re celuli osoasb, musculari, nervoasi, reproducitoare, etc. din noul sau noua nb scutb, este egal cu numirul cromosomilor din nucleul oului, la care se a d a u g i cei ai spermatozoidului, dupb fmpreunarea lor. Astfel, dacg vom diseca oricar e din celulele ce compun corpul omenesc, vom ggsi cb celula e fbcutii din 24,de cromosomi, a d i c i 12 cromosomi ce-au fost fn nucleul ovulului produs de femei e $i care s'au unit cu cei 12 cromosami ce-au fost fn nucleul spermatozoidului b iirbatului de-au format fmpreuni adevirata celulii germinativz, care s'a multipl icat $-a dat n q tere fiintei: orn. L a fel e cu viermele ascaris care, fn nucle ul ovulului, are numai 2 cromosomi; prin unirea cu nucleul spermatozoidului ce a duce cu el a16 2 cromosomi, fiecare celulg din trupul s i u va avea 4 cromosomi, care, fnmul&i, dau, dupg u n timp, navtere viermelui ascaris. Ti-am spus fns$ C iline, c i nucleul oului d e regins are in el 16 cromosomi, ceea ce ar hsempa, d pp& teoria dg mai

s L SUS, cii albina, trgntorul sau regina, ar trebui s i a i b l in celulele trupulu i lor, un numar de 32 de cromosomi, c l c i dacii Fig. Nr. 11 O v a r ~ l ereginei ') 0 ovare; E] oviduct; D] spernialica : C. Sj canalul spermatic ; 1 H] uler; V1 va gin; C j m u ~ c h i u ; A] vezicula veninoasii; R] reclul; A c ] a c u l ; C. n . v] canale conducflloare d e venin; K] c o c u l ovarului; F] so. cul c u aer. ') C l i g e ~dupe D s d ~ s : ,L'ebeille l el le Ruche",

I ) 16 ii are nucleul ovulului gi alij 16 ar trebui si-i vini dela nucleul spermatoz oidului, prin fmpreunarea celor doui nuclee, ar face tocmai 32 de cromosomi, din care, prin acela~i proces de fnmultire ca la om $i viermele ascaris, a r trebui sii iasii, dupg un timp hotikit, acea insect5 desivkgitii, care e albina lucrdf oare. Lucrunle fnsii de data aceapta ies din faigavul lor obignuit, cici daci vo m diseca oricare celulai ce compune corpul unei albine, a1 unui trantor sau a1 u nei u regine, n vom gisi fn ea decdt 16 cromosomi, adici tocmai cat am ggsitfn n ucleul ovulului, ceea ce fnseamnii c i nucleul celulei germinative dintr'un ou d epus de regini, se poate fnmulti gi da navtere unei fiinte vii, chiar fgrg $ s i mai fie ne+oe s i inee fn acfiune $i elementul birbgtesk, adicii spermatozoidul . De aceea, $-am spus cii o reginii, chiar nefecundatii, e t n stare sii nascii fiinte vii. Acesta e fenorn~nul parfhenogenezei. \ * , Fig. Nr. 12 Abdomenul rrginei ') el inelusele pfintecelllli ; N] Ian1 ganglionar a. b c . d. . nervos ; . . MI guva ; E] bvar; V] oviduct; S] spermatica; D] intestinul mijlociu ; R] inlesl inul g r o s qi reclul: A] anus; S. s ] feaca acului ; S. I] acul PI mu$. chiu ; HI glands mucoas8 ; .. c I , , AnalizAnd h s i acum nucleul unui spermatozoid de trAntor, vom vedea c i el e co mpus numai din 8cromosomi. Dar bine-fmi spuse Ciilin, atunci cei 16 cromosomi di n nucleul oului; hpreunii cu cei 8 ai spermatozoidului, vor face 24 de cromosomi , atunci cand se vor uni. Cum se face totuvi cii, analizand o celulii din albini i, gbim f ea nun mai 16 cromosomi gi nu 24 cat ar da hpreunarea celor douii nucl ee-a1 ovulului gi a1 spematozoidului ? Ce s'a ficut cu ceib*) Cllgeu dupe Praklise-lmker de Gravenhorst, 9

lalG cromosomi, de-au r h a s fn celull numai 16 cromosorni? Vei vedea acest luc ru, Cgline, cbnd P$i voiu vorbi, ceva rnai departe, despre formatia desvoltarea vi metaorfoza lui. Ne oprim deocamdatg aici cu aceste liimuriri gi s l trecem la descrierea ovarelor unei regine. Ovarele. Ovarele sunt principalele organe ale unei re+e. Forma lor se aseam&n& a unei pere cu vlrful 4n sus, fn mKrime cu cam de 6-8 milirnetri. D e vom face o tiiieturh de-a-lungul ovarului, acesta se va prezenta format dintr'o sefie de tu bulete -cam 180 la n u m b ascufite spre vbrf gi din ce P ce mai largi spre part ea n lor de jos. Viirfurile subf$ratice ale acestor tuburi se fnvduiesc unele f altele ca fntr'un coc. Analizbnd con#inutul' unui tub, n vom vedea cii el e stri ibltut de un mare numiir de ovule Pn felurite stgri de desvoltare. Ovulele acest ea sunt socotite, i n toate tubuletele, la un numir de peste un milion. Fiecare ovar se terming fn partea lui de jos, prin cbte un tub numit trompd sau ouiduct, pnn care ouiile din ovare coboars P jos, $i ambndouii oviductele se unesc Pntr' un fel de n Buzuniirav numit uter. Aliituri gi fn partea de sus a uterului, deci put;n ma; jos decat locul unde se unesc cele douii oviducte, se aflii o pungut% de culoare albg-sidefie numitii spermaiic&, uniG de uter printr'un canal Pngust numit canal spermatic, Fnzestrot cu o -sene de m u ~ c h ice lucreozb automat v i alternativ, ava cum vei vedea cbnd fb voiu vorbi de fecundarea oului. Aceastii spermaticii are o capacitate ce adiipostegte 25 de milioane de spermatozoizi ; ea are un diametru abia de un milimetru, fiind inviiluitii de 0. retea deasl de canale cu aer h ele. In partea ei de sus se mai glsesc $i alle doud glande ce pr oduc un lichid rnucos, a1 cgrui rost, $1vei vedea P curand. n Uterul se prelunge vte f jos 'vi dL fntr'o altd pungi mai n volurninoasii decht el, numitii oagin, format& din membrane suprapuse gi mu~chi care se fncordeazl spasmodic fn timpul actului de fecundafie cu trbntorul. d .* ,I I lui Oul sau ooulul. In ce privegte formatia, un ou, pbnii ce ajunge la deplina desvo ltare gi-i gata de a fi depus f celulg, are o evolu$ie n ' 4 I t

' ugoarii de urmlrit, cici, disecbnd un tub ovarian din cele dou i ovare, putem ur mlri starea de desvoltare a ovulelor ce se ggsesc de-a-lungul lui. Astfel dupbFl ammarion-fn partea de sus, acolo unde tubuletele se strdng ca fntr'un coc, vom g iisi oul In starea lui cea rnai primitivi, a$a cum porneqte orice ou, de orice f el, adicl cu prima sa celull germinatid $i nucleul sgu alcituit din cei 16 cromo somi.*) Mai jos, vom ggsi aeeastii celull germinativg organizatl fn celule ovuli gene $i altele nutritive, fiecare fn camere aparte, dar strdns apropiate. CAnd o vulul a ajuns la maturitate, avand desvoltati fndeajuns cei 16 cromosomi, el abs oarbe confinutul camerei n u t ~ t i v ede alituri $i f$i formeazii astfel ace1 oilelus nufrifiu, pe care-1 gbsim la onvice ou, de orice..naturb ar fi el. In ac eask5 stare, oul se fmbracl cu o cima~iichitinoasi, care-1 a p l r i de apisarea feluritelor organe printre care trece p l n l iese, $i care e $i un fnveliS ce1 pizevte de toate intemperiile ce-ar putea veni pe neagteptate. Inveligul fnsi are fntr'unul din capetele sale, o micg deschiz5t:ri numiti%microfil, care comun icg cu interiorul lui. In aceasG situafie, oul e gata s l iasi din cele doui ovi ducte $i s l treacl fn uter. Aci, Clline, ne oprim cu explicatia noastrg, cici n u vreau sg-$ vorbesc despre fecundarea oului pbni nu-$ voiu limuri mai fntli cum e trbntorul, din ce se compune organul s i u fecundator, cum se formeazi $i cum pgtrunde elementul blrbitest: fn organul femelei $i ajuti la fecundarea ouilor. Llsand deci s i desluqim, Ciline, pu$n mai departe, aceastl gingavg parte a vie $i intime a reginei noastre, s treH cem mai departe $i s i studiem vieata de ext eripr a acestei unice finte, $i anume particularitiGle sale esen$ale. Partea ce o are aseminiitoare cu albinele lucriitoare, o vom studia atunci ciind vorn vorb i aminunfit despre ,acestea din urmi. Alte particularitc?fi distincte a h reginei. Ca particularitgti distincte, trebu e sL amintim fnci doui lucruri, pe care albinele nu le au : felul slu de a-$i ar iita feluritele-i stiri psihice, stgri pe care albinele le aratii prin sunetele deosebite ce le scot fn anumite fmprejuriri, -sunete, pe care regina le scoate a ltfel decbt albinele lucritoare, precum 9 anna sa de atac, care e unac cu totul deosebit gi ca form5 ; $i ca fntrebuinwre, fat5 de cel pe care-1 au albinele. S6 oml ei de asemenea, are un bbzbit ceva mai sonor ~ir a gros ni ~ ') Vezi figure Nr. 13 de la pagina urrntiloare.

Fig. Nr. 1 3 - Schema unui lu'bulet ovulifer din ovarele ( v. t -- vbrful tubului ovulifer ( reginei *) 1 I c. g =celula -germinativb initial5 e. =epitelium c. f =celula folicularg c. g =c elula germinativd i evolutie n ( c. n = celula nutritiva 1 1 2, 3, 4, 5{ , . .c. n= camera nutritivg c. o= camera ovulari *) .Dupti "Gazelle Apicole". - Alfandery

de~At 1 albinelor, clar nu aga de profund gi gtilllgios ca a1 a trbntorilor. Pri secarul obignuit cu vieata albinelar gi carsre le cunoagte felul lor de a vorbi prin sunetele acestea, simte u$or cbnd P aer e o reginii, priri caracteristicul siiu bbzbit. n In ce privz~te unele- suneje ori semnale pe care regina le scoate cgteodatii, iatii ce $tiu: c h d , fn serile tkzii de varI, colonia se pregiite gte de roit, la unii stupi, - dacii stai aproape de ei,-se aude ca un tbniir5. S unt strigiitele reginei cbnd roiul a rb din cauza vremii, strigiite ciirora le ' rsspund, din palatele lor de cearii, principesele prizoniere. Vei afla mai multe lucruri interesante cgnd $6 voiu vorbi despre roit. Ceea ce fnsii e frumos de p ovestit, sun( cele privitoare la acul reginei, ac pe car; ea nu-1 scoate decbt f rnpotriva unei alte regine rivale care i-ariegi P cale gi-ar v ~ s'o detroneze. n i Oricine poate lua cu mbna. o regin5; ea nu-gi va scoate acul, czci P mdre6a eiaugusts, dispretuiegte orice, afarii de o n fiintii egal%cu ea -fnrang. S'ar z ice cii se socoate at& de sus pus&, au o predestinatie aga de diving, cii, fn af ar& de rangul ei, totul e p&mdntesc gi nu merit4 nici atacul, nici apiirarea. ce -ar schifa-o prin vreun gest fats de oricine gi orice, $i nu vede pe nimeni care sii-i primejduiascii existents ei regalii, decbt o altii reginii care ar voi si i-i ia locul. De aceea, am spus cd acul siiu, care are forma unui hanger turcesc , adicii sabie Pncovoiatii spre vbrf,,--8 scoate nnmai atunci c&nd dii lupta cu o rivals. Ce interesant este sii privegti o luptii de Eelul acesta 1 Cbnd douii rcgine se Pntblnesc, se opresc pufin in loc pentru a se miisura par'c5 d i n och i una pe alta: Inddrjite apoi, se aruncii fntr'o prim5 fnciierare, care se pare cii are rostul sii le miisoare p~terile.~ clipii mai tgrziu h s & desclegtarea l up0 tei le fndepirteazii la cbfiva pagi ; fug griibite ca gi cum imaginea morfii apropiak a uneia din ere, le-a fnfricogat fntr'atbt, c5 renuntii gi la demni4at ea $i la chemarea lor. Se opresc insg. 0 lege mai puternicii decdt vointa lor gi care trece dincolo de orice rafiune de a-gi apira vieata,-lege impusii de natur g, ~a reginele sii se aleagii prin lupte grele, pontru ca cele mai puternice sii fie stiiplne fn stupi, lege care poruncegte s se K selectioneze gi, prin riscur ile vietii, sii-gi cA+tige drept gi cinsfit gloria de a fi mame unice, le opregt e din goana in care -

. \ P be -> +* I I' c -. !. $ 1 p: p .1 , . k , -~ . r--, y ~.: . ~. . j ,. . y .2- .I~L C : 1 :. . . I : 1'. !. * f

. , K ..-. : . . ~ I;j,: :., ambndouil porniserll -spre ascunziquri $i I bpioeazti fat tii. fn fatti. Se caut ii cu griibire, fmbrancesc supusele, care nu rnai au timpul sii se fereascd fn l dturi din calea lor, le calc& trec peste ele $i h sfdr$it, se ziiresc $i se fndr eaptl cu fndbrjire una contra celeilalte, se niipustes,~,se prind fn brate, pent ru ca sii nu se mai sliibeascii nici o clip&,pbnii cbnd una din ele nu cade riip usii. Se riisucesc $i ~ad~rostogolindu-se fnluptii; una vine deasupra' gi pare c ii va iegi victorioasii, ca dupii o clipii numai, sii o vezi dedesuptul celeilal te, ciiutAnd mereu sii se striipungii cu acele. Siibiile se fncruci~eazil, loves c una de alta, alunecii mai departeciiutdnd locul se nirnerit ca sii piitrundii prin inelele pbntecelui, care se strdng ins2 gi, ca o platog$fac da acul sii alu nece mai departe P gol. n $i lupta tine mereu fiirii riisuflu, pbnii cdnd cea di nt&, sleitii de puteri, cautii sii se retragii gi sii fugii. Albinele fnsA care stau de jur fmprejur, ca la o arenii, gi privesc cu atentie fnciierarea, n'o las ii pe fugarii sii piirsseascii cbmpul de luptii $i atunci, victorioasa, dupii ce -a prins putere in ace1 riigaz de timp, se niipustegte din nou pentru a-i da lov ikra de gratie. Hangerul ascutit fn vbrf gi veninos piitrunde cu u p rinw Pn loc ul vulnerabil, $i rivala cade riipusii, dupi ce, cbteva clipe, vieafa din ea rna i palpdie fncii fn mi$ciiri desordonate. $i pe chid alaiul pornegte voios fn fru nte cu regina st2ipdnitoarecare-qi ia fn primire cetatea, albinele aruncii afari i din stup cadavrul celei fnvinse, ce mai svbcnevte Pncii fn ultimul sughit a1 m * o. Acestea ar fi, Ciiline, tot ceea ce pot sd-ti spun deocamdatii . despre re ginii gi vieata ei, fn afar& de 'actul fecundgrii, pe care 41 vei prisepe rnai b ine atunci- cbnd vom vorbi despre trbntor. Ne-a mai riimas de spus fncii un sing ur lucru deosebit, fn 1egzturii.c~ regina $i care e foarte fnsemnat, 9'1 anume, cum moare o reginii. Cum moare regina. u ' r u m . ~ -, .t :. .,. .. . ti'-' p< . : ,

l k ! . i. .. . Rareori o reginii moare 'de moarte natural$ cu toate cii' albinele o fngrijesc a $a de bine .$i o piizesc de toate riscur.de amenintiirile. Dacii friguI e prea m are $i le fnghe&, ele o fin pe reginii chiar in mijlocul ghemului, hciilzind-o c u trupuqile $i riisuflul lor. De.foame regina moare numai atunci ...? 4 ii

n cAnd cea din urmL picbturii de miere s'a terminat P stup; adesea s'au ggsit ro iuri numai cu cgteva albine sleite $i lihnite de foame, gi unde regina era vioae gi puternicii; ele pbstreazb tot ce e rnai bun fn stup pentru ea $i mor pbng la una, sacrificdndu-givieata, numai ca regina lor sB poatii trsi gi sb-$i duca rn ai departe neamul. De accidente de sbor ea e feritg, cici nu pbriisegte stupul d ecbt atunci cbnd se fecundeazd ori roiegte. De boa15 ea e cea din urmd atinsb, c bci grija albinelor gi hrana curatg $i aleasii xe-o primegte, o apbrg fntio mare misurg. Mai curbnd moare din cauza nepriceputului stupar, care, uitdnd cb regin ele din firea lor sunt foarte simtitoare la sgomote, fum gi luminii prea bruscg, cercetbnd stupul, ridicg cu stbn,obcie ramele. Adesea regina noastrL se ascunde pe letigorul lateral a1 unei rame, crezbnd cb e rnai apbrati acola 0 migcare gr e~itiia prisecarului $i ea cade victims, strivitii Prltre peretele stupului gi l etigorul ramei, lgsbnd stupul orfan, poate Pntr'o vreme cbnd colonia nu rnai e P stare sb-gi creascb o altg regins,-din lips5 de ou&. De n aceea, se cere ca, la .deschiderea unui stup, prisecarul sa' nu dea prea mult furn, sa' nu loveasca' ramele una de alta, sa' le scoata' drept in sus, tot drept sa' le introduca' qi rnai cu seama' sa' nu facti prea mult sgomot, ceea ce o fnsp&mbntZi pe regins, o face s& fuga fn negtirepe rame, iar albinele, hbnd-o drept o strbinb, s'o ucidg chiar ele. Speriat, Ciilin se uits la mine fntrebgtor. -Da, gi 6-ar piirea curi os acest sacrilegiu din partea celor pe care pbng acum f; le-am ariitat cu insug iri aga de alese gi de frumoase. $i totugi, ele urmeazb gi aci o lege a naturii, care le iApune ca i stup sb nu aibs niciodatii declt o singurb n reginb. Odatg ce ea fuge In negtire pe rame, albinele cred cg e una din afar& venitg.s& tulbur e linigtea cetbtii. Curtencile tinere o urmeaz$ ca s'o opreascg gi s'o bgteasci. , dar albinele bltrbne cred cb o gonsc, gi aceastg urmbrire nelinigtegte $i rnai mult colonia. Bgtrdnele, care au legbturi rnai pu$ine cu stiipbna lor, ocupate cu atbtea treburi din afarb gi din lguntru, -n'o rnai recunosc ugor. Ele sunt to tdeauna rnai pornite sii atace pe regina lor, decbt cele tinere. $i e destul ca una. din babele acelea rgutiicioase, cure sunt aga de geloase pe neataritarea ca sei lor, s l se repeadg dupA bieata regink cb t&b'&-

. r&ec de fndatg cbte zece, c;minprezecc be ca, 0 prfnd cu fiilcutele gi o tin str $ns de aripi, fnghesuindu-se una fn alta, o strlng ca fntr'un corset viu din car e siirmana reginii abia de-$i mai trage riisuflul. Ea scoate atunci un fiuit pre lung qi plingiitor, chemlnd par'cii h ajutor salvarea. Adesea, albinele se impar t fn doud tabere,-unele ce se s t r l n g h ghem $i altele ce vor sii scape pe r egin&,-gi atunci tutburarea fn cetate e de nedeicris ; e greu fnsii ca sii rnai scape vie din cuqca aceea de trupuri ce-o fnchingii plnii f$i dii ultima suflare . Rareori 4nsii s'a viizut ca in lupta aceasta, ele s%-atace cu acul pe reginti, $i chiar clnd 0-fac, ele o fnteapii drept'h torace, 9'I ea m ~ a re de PndaG, p aralizatii de veninul otriivitor. Mai adesea bsii moartea 2i vine prin sufocare. 4 Sunt multe, Ciiline, cauzele care hotiiriisc cbteodatii pe albine sii-gi ucid ii regina, De obiceiu, o fac clnd aceasta a ajuns prea biitrlnz $i ele $i-au cre scut o alta tlniirii gi viguroasii ;uneori o pbtreazii gi pe cea biitrlns .pe vr eun fagure -miirginag; clnd vine Ins& toamna. $i ghemul albinelor se formeazS ea f ~ primegte i h sfAr$it tragica sa moarte, Alteori, clnd stuparul nepriceput u mblii la un stup $i pune mbda pe reging dlndu-i mirosul degetelor sale, atunci a lbinele n'o rnai munogc, o prind fn fmbrii~gareastrdnsii a ghemdui $i-o ucid. . Chiar ptimiivara se hamplii ca ele sii-$i ucidii regina, dar tot din greqeala st uparului, care ori cii afumd tare stupul de o sperie $i ea fuge, ori cii deschid e brusc un stup cu sgomot, fum $i rnai ales cu luming, hcbt o t r i c o $ e a d , $i atunci ea fuge sii se ascundg fn vreun colt. De aceea, sii qtii cii primiva ra nu-i bineisii umbli prea des la stupi, rnai fnainte ca albinele sii fi desfii cut cu totul ghemul lor iernatic. sii Apoi, se ht?rmpl& rnai cad5 cltesdatii $ip radii hoatelor ce v i i fur6 stupul; acestia &t&iliregin&s&itiped, $%d cii o col onie fiiriiconducgtoare e descurajatii $ise lasii in voiea soartei. Clnd vei gii si o astfel de situatie, Ciiline, sii tau$ sii iei mburi h grabii, ciici ar fi c u putjntii fncii sii rnai smulgi din &iarele mo+ pe ac-tii nenorocitk a ciirei m oarte adesea aduce priipiidul stupului htreg. 0 desfaci din ghem ddnd pufin fum, ori, $i rnai bine, aruncbnd ghemul fntr'o farfurie cu a@; .

albinele, de frica fnnecului, !dau drumul ~i tu, prindnd ! i n sfAr$it pe august a prizonierA, o pui fntr'o cugcii .$i o redai coloniei intr'un Eel pe care-1 vei afla la timpul potrivit. $i astfel moare, Ciiline, o reginii. Acolo, fn cetatea fn care, cu ani fn urmii, zorile unei dimineti au chemat-o la o vieatii a$a de lung&, a$a de activii $i trudnici, rispliititii fn& mereu cu o dragoste $i un re spect fiirA seamiin, umbrele moriji o hviiluie, o iau $i o due... vestigiu trist a1 unei glorii ava de striilucitoare odatii. E misciitor totugi fapttll, c albi nele cipriate niciodati A nu-$ ucid regina. De-i strding p vrea sii vie f stupul i n lor, ori de e una din principesele tinere care a evit cu un roiu $i vrea si i se fntoarcii fn stupul marnii,-- unde este deja o sorii de a ei stiipbna' alea s&-on de e o reginii biitrbnii $i detronaa, niciodatli albinele nu o vor ucide, fh nici un fel. 0 fnconjoarii cu atentie $i o fmping fncet afar& din stup, pentr u ca apoi striijerele sii nu-i mai - dea pas sii piitrunctii fn cetate, unde ar aduce. &%boi $i revoltti. Iatii o conceptie nouii* de civilizafie fn obiceiurile lor $i care dovedevte & $i la ele tofu1 evoluieazli spre un ideal de perfecfie, spre care tofi tmdem, dar pe care trebuie sii miirturisim cii, i unele privint; , noi oamenii, hcii nu I-am atins. n $i a$a se fncheie, Ciiline, vieata ~ n e ir egine, 9 cu ea vi ; povestea ce +am spus-o, un col$$or numai din atbtea $i atbte a taine, gi care poate vor minuna pe vreun striinepot de a1 a u , caruia i-ai po vesti $i tu la rbndu-ti, daci fnviitat;i ce se ocupii cu ele, nu le vor desviilu i piing dtunci. ,

C A P I T O L U L VI Albinele oua'toare. auzit fnsb-fmi spune Cdlin-cb nu numai regina poate sb fac5 oub, ci $i unele alb ine. - Da, ai auzit bine vi iatd cum staulucrurile,-mb grbbesc eu sb-i rbspund. Sunt imprejuriri fn vieata stupului, cbnd regina moare pe nea~teptate, fntr'o vr eme cbnd, fiind fng, ea cum e iarna de pildii, $i nu rnai depune oub de loc, atu nci albinele nu pot sd-vi creascd o noud reginb, cbci n'au de unde. Dacb stuparu l nu observb lucrul acesta $i nu db coloniei o noub regind, lulnd precaut;ile cu venite, pe car* ti le voiu spune la timpul $i locul potrivit, atunci unele albin e, rnai ales din cele rnai tinere,-clnd timpul Pncepe sb se fncblzeascb vi munca i*n s tup pornegte, -vbzbndu-se fbrb conducbtoare, fncep sb se hrbneascb, sau r nai bine zis, sb fie hrbnite de albine, cu aceeagi hranb cu care ele hrbneau pe regina lor de rnai inainte. $tii din cele ce ti-am spuscbnd am vorbit despre pap a regala', cb aceasta are darul ca, printre alte schimbbri anatomice vi vitale, sb facd ca ovarele reginei sb fie foarte desvoltate iar tubuletele cu ovule sb f ie rnai multe la n u m k $i bine organizate, ca sd poatb rdspunde rostului pe ca re regina fl indeplinegte fn stup. Acelea~iovare se gdsesc la toate albinele, da r fnchircite, micvorate, reduse la un numdr de tubulete ovulifere ce nu trec de doubzeci. Ele, in aceasti inchircire, au urmat legea naturals dupd care, un orga n nefolosit fyi pierde din ce fn ce mbrimea $i apoi chiar puterea lui de vieatb, dispbrgnd aproape cu totul. La originb, clnd albinele singuratice ouau fiecare, desigur d - Am -

cii aceste ovare au fost rnai desvoltate, dar PndatZ ce vieata s'a organizat pe bazg de comunitate, unde rolurile au fost fmpgr$ite iar cel a1 ouatului $i creat ;ei a fost fncredintat nur a reginei, ovarele albinelor, ne rnai funcfionbnd, s' au tot ni fnchircit p i h i ce-au ajuns ceea ce le vedem azi. Fig. Nr. 14 A. Ovare de regin&'). B. Ovare-inchircile de albinl lucriloare. C . Ovare pufin desvoltale de albin6 ou6loare. . r . i I , In schimb, regina g;-a pierdut unele organe ce nu i-au rnai trebuit in noua ei s ituat;e. Astfel, pe picioarele ei de dinapoi, se mai ggsevte $i acum o urmi, und e odaG au fost co$uletele de recoltat $i care, ca $i ovarele albinei lucrgtoare, au dispgrut, h t r u cat ea nu le-a rnai fntrebuintat, odati ce-a- fost chematg sb hdeplineascii alti muncg. Limba ei s'a rnai scurtat de asemenea, pentruci n' a mai fost folositi la recoltat nectarul, iar gu~ulita stomacul nici nu-$ mai au rostul, decbt fntr'o mgsurri ~i foarte mic$ cici regina fgi ia hrana gata diger aG de albine. $i acum, dupi un -a de lung ocol, &i rispund la fntrebarea ta. Ai vizut- ca albinele f i r i regini dau pap5 regalg unor albine mai alese. Aceastg pap2 foarte bogati in materii azotoase, are darul de a miri ovarele fnchircite ale albinei noastre $i iatg cg, dupg c2Gva vreme, fncepe sg depung Q U ~ , ') Cl iges dupe Alfondery : ,Le !ivre de8 abeilleti', 2, p .* 1 .1 . : . , , F-1 I s !

DupL unii autori, darul acesta ce-1 au unele albine de a oua fn lipsa reginei lo r, s'ar datora gi faptuhi cii h c & de pe vremea cbnd acele albine erau larve, d oicile. lor le-ar fi dat in hrana obignuitii ae se dii larvelor de lucriitoare, gi o cantitate oarecare de papti regalii. Aceasta ar fi predispus fncii de pe at unci ovarele lor $i le-a fticat putin rnai mar; decAt pe ale celorlalte surate. Hriinite din nou acum din bel$ug numai cu hrana ce se dii reginelor, ele sunt h stare sii depunii un numiir oarecare de ouii, din care fnsii nu ies decbt trbnto ri, pentrucl cele depuse de albinele ouiitoare, nefiind fecundate, nu pot da nag tere la albine lucriitoare. Dupg teoria lui Marchal, albinele ouiitoare se recru teazii din fostele albine-doici, care, ne rnai avbnd puiet indeajuns pe care sti -1 hriineascii, au inghifit papa regalz ce era hiiriizitii puietului gi aceasta a dus la o desvoltare anormalii a ovarelor. Albinele, fie cti nu gtiu, fie cii s e leagii de iluzia cii astfel vor putea duce rnai departe vieata coloniei, le hr iinesc din belgug, $i varsL qi peste larvele ce ies din ouiile depuse, o mare ca ntitate de hranti. Cbnd voiesc fnsti sii-gi creascii o reginii dintr'un ou depus de o albinii ouiitoare, puiul crescut fntr'o botcii largii $i bine pregiititii, moare dacii i se dii numai acea pap2 regalb, cu care ele de obiceiu scald%larve le ce au o astfel de menire gi nu ajung niciodatii sii creascd o regin5 dintr'un astfel de ou. In ce privegte fnsii puietul, el se fnmultegte, cregte ~i 801onia riisuflti u~uratiide apiisarea chinului cii cetatea va rtimbne fiirii urmagi. M unca prinde a spori. Albinele aleargii dupii apii gi piisturii cu care sii-gi hr iineascii puii, dar vai !.. ele giisesc cdte 2-3 $i chiar 4 ouii in aceeavi chil ioarii; atunci le s ot le a$eaziiLn-altech;lioare, le hriinesc mereu gi viid cii vlermisoru 16 ~e~"u~s"e"i-n-atdt, fncbt ele sunt nevoite sii prelungeasci peret ii;,dupi cgteva zile, cbnd ciipiicelul acopere ciisue pentru ca nimfa sii-$i doa rmii sornnul trebuincios transformiirii, ele sunt silite s i facti ace1 ciipiice l rnai bombat gi rnai mare; in sfgrgit, dupi ce rnai trec cdteva zile peste soco teala dupii care ele gtiau cii ar trebui s i iasii o albinii lucriitoare, iatii cii in ziua a 24-a spar-de sub capacul doi ochi bulbucati ca de broscoiu $i un r os cu dintigorii trup mgttihblos gi greoiu. Privesc bietele albine gi nu le vine sti creadg, Ele cres... -

cuser5 cu atlta gnjg $i sperantgpui de trinfori, c4ci nu ~ t i a u sgrmanele, c5 dintr'o albing ougtoare, - oricbtg mlncare sau pap5 regal3 i-ar da, ~i oricbte oug ar oua ea,-acele oua' nu sunt fectmdafe pi din ele nu pot ie$ decliit trcint ori, cgci albinele ougtoare nu s'au fmpereehiat pentru ca sii poatii -face oug r odnice de albing lucr3toare, $i chiar de-ar fi voit, n'ar fi putut s'o f a d , c gci dela navtere, organul lor fecundator e aVa de fnchircit, fncbt triintorii nu -1 pot fecunda. Iati ce sunt acele albine - oua'toare de care m'ai fntrebat; ele ouii ca ~i regina, dar din ouiile lor nu pot i e ~ decbt trbntori. i

CAPITOLUL VII Trcintorul: rostul ~i vieafa lui. $i pentruci vieata reginei noastre e legati ag a de strbns de cea a biirbatului f i r s de care ea n'ar f in stare sii dea ; na gtere la o u l fecundate, si-t; vorbesc acum, Ciiline, gi de soarta trbntorului nostru. Dupii cum ai vizut fn roiul ce 1-am prins fn cire$ul de lbngi cash trant orii, ca Pnfiitigare, sunt aseminitori albinelor gi totugi, sunt multe lucruri c e-i deosebesc. .Inti%, trupul lor e mult mai mare-cam o datii gi jw miitate ca a 1 albinelor ; capul rotund, ochii man gi bulbucati, numgrii fiecare cam 13.000 d e fetigoare; antenele mai lungi cu o articulat;e, deci fn numir de 9, sunt inzes trate cu o putere de miros neinchipuit de desvoltati. Fig. No. 15 - Trbnlor') Un trbntor poate simti o reginii cbnd iese la f t c u ~ d ade la t dep5rtih-i de; h.wd$i&wla-Ais- kilnme t: Pn vederea acesr tui.-mare seop ce e fecund3Fea, "riat urai-a dat=,aceste douii organe : a1 vcizu!ui gi a1 mirosului, pentru ca, la sbo rul de nunti, sii poatd lua parte trlntori cbt mai striiini ca rudenie cu regina fecioari $i venifi cbt mai d-. departe, fnliiturandu-se astfel primejdia consan gvin; ti$. 9 Organul fecundator a1 trcintorului. Organul siiu fecundator desigur c i e cu tot ul altfel decbt cel a1 reginei. El e compus din doui glande numite testiculi, de forma unor boabe de fasole $i de o miirime ') Cliseu dupii Lagens: "Cours complel d'apicullure'.

cam de 415 milimetri. Ca gi ovarele reginei, acegtia sunt striibiitui$ de nigte tubulete unde se forrneazd spermatozoizii. Din amAndoi testiculii coboarii cAte un canal deferent cu incovoituri care se unesc ceva rnai jos, fntr'un altul rnai mare, numit canal ejaculator. fn locul uride se fntAlnesc canalele deferente cu cel ejaculator, se mai gdsesc douii pungi denumite vezicule serninale. . . . - .. . , . , . - ~. I ' ' ' . . . . Aparatul .::~,%: >, : , - .. .*..,, :.',: + : . I :. . . . .. ., ..,.: .- ,4" ', ,.. . ,,.. - . . . .. ., .~ ., ' .A:? ,,'.. ; ... , .- , ! .. . . .: ', . .' . * . I ::: , < , . . . genitald. - Punga d locuit a spermatozo&~or e . . . tr&ntorului e. - Ventuzadefe rgnt , f. - Canal . - . .Cctwlul. ejacdator e cea mai fnsemnat5 parte a organului genititli;al trhtorului. El-se liirgegte prelungindu-se f js n o. \ ' I a. c - Testiculi " b. - Veziculil seminal6

.Fig. Nr. 1' 6) Canal seminal ' ') ,.-. . .-. - lilb?.;;?:;,. : : . ; . ; 1 ~lideP dupk ~ ~ r ~ g * ~ a d a n t . .5.?3 ',, : ,\,~, '.re ; L ? . , . ' -' . . . i;.: $<:", . :l.::,<.J.. .c~. ,;, . -: ' * :*..%,+, , . .. .-, , . . ~ . 2 +><> --.J..~;-.~'.. ,:. . 2 " * . .. ; , a I : .,. . , . .. . '.. .,, ::., .,$.> :,,..~*.'". .i: . . :- -'::,j;; , ,..., ;3. , < . . .. . . -.! *'.' = ., rr-7'. , * ' . . ,. ' . ,. '*'*:. ,. .. . .. . :.~ , . -,. :. .,- -.-- '.. . z..:v. - > &*. . .:;+,!:>&*..$*.... Wb5 :< , ; + &?,:;!*! ,.:;z, ::-, . ;,;. ;::$ .:. ,.~,;; ; , ,L,,;<L. 'r.s~-;.>: : . ~ .::..";<. , . ' ,,.L 6 ., . " % .., n : , . \ . , $

A . r . ., , , .< , i * ' .'*<_.'.,. s . , , , 2 . "I : , - , 7 ' 3 ' +, .: >';t.-'::l";~.. fi~ ; ,. ' +

; L', -, . 7 1 ' . . , , ;, " !~ & & . , .; ~ + & b; & ; , <; + * .& .* < . .. . . . .. . .-.;, ..,@ ,-. ..7/-:.-, ; *~,: - '.. . $ .-,.'.r -.-:q&tp.:c. . : .-, .- 4 , 1 . ,. , ': , ,.<,, ' -, , , ..~. F ' :. ,.<:.(.' , ;.' ;,. $.:L-. :: : -. ,.., ,, ! \ * a , + ,.& '

.82 $i ia forma unui sac ce-a primi t numele de bulb ;acesta are de jur imprejurul s bu, nivte perigori spiral;, care ajutii ca organul bbrbiitesc sii se prindii mai bine - de organul femelei. Bulbul se strdmteazii spre partea sa de jos, pentru a se lbrgi iariigi fn spre iegire printr'o venfuza' format5 din douii cornite Pn conjurate de perigori decSi. Acesta e, Cdline, org-ariul genital a1 trlntorului. Dar inainte de a trece la descrierea functiei pe care organul o Pndeplinegte, e timpul gi locul sb-fi llmuresc cum se formeazii spermatozoizii care ajutii la f ecundarea oublor. In acelagi fel am procedat ~i ceva mai Pnainte, cdnd -- -- , t i-am vorbit despre seginii, $i n'am descris functia organului pan5 ce nu ti-am d eslugit chipul P care se formeazd oul. n Testiculii trantorului sunt striibiitut i de o serie de tubu1ete mici**) fn care se formeazd gi se desvoltdspermatozoizi i. Ce sunt acegtia? Luat P parte, fiecare nh e decdt tot n o celulii germinativi i cu nucleul siiu, gicare deci urmeazb, la timpul potrivit, aceeagi lege a fecun diirii, adicd nucleele celulei femele din oul reginei yi cu nucleul celulei din spermatozoid, unite fmpreunb, dau nagtere unei fiinte noi. Flammarion, Cum se fo rmeazii acegti spermatozoizi? DUJ~B Pncl de pe cbnd lai-va de trant0.r e de 11 z ile, celulele germinative care au un numdr de 16 cromosomi, se impart: in doud p drfi neegale cu clte 8 cromosomi; jumdtatea cea rnicii dispare $i deci rdmdne nu mai jumdtatea cea mare, care contine 8 cromosomi. fn primele trei zile ale vie$; trlntorului, aceste celule germinative se tot coboard ?n josul testiculului, de svoltandu-se $i Pnmulfindu-se, pbnd ce tot golul tubuleielor e plin de ei; fn ac ela~i timp, cele doud vezicule seminale . de- ldngii testicul produc un lichid m ucos, cu care se umple golul veziculelor. Fig. Nr. 17 V e n l u ~ aaparatalui genital al Irbnforului '). ') C l i ~ e udupe Barbo-Dadanl. i Y I 13 3-1 I , ") Vezi figure Nr. 18 dela pag. 83.

I c.f ae ss. c.e w .. Fig. Nr. 18 Tiiieturl de-a-lungul gi de-a-latul unui tub seminifer. de trtintor. . . ' 4 , . . . . *,. T ; d, ' & ~:. I) c. f. - celulii folicularl. S. e. - spermatocist. C. e. - celulii epilelianl. C. c. cimenl celular. 2) S. c. - spermatocist. S. g. - sperrnatogoni. 1 spre v6rf. -% . 1 . . . . 8.. -. > . . * '.

. C. f. celull folicularl. c. e. - celull epitelianii. c. c. - ciment celular. . I Tlieturi de-a-lungul, spre mijlocul tubului. *-. - , . .. . .L . : . *., , , 3) S. g. - spermatogoni. Tiielurii C. f. - celull folicularl. de-a-latul, , c. a . - cirnenl celular. spre C. Sp -cuib de sperrnatozoizi. sfirgitul lu.c. f. - ce lulii folicularir. bului seminifer. . . ') Cligeu dup5 ,,Gazelle Apicole' AJfandery. I C - .. - .. ,-.. % j4 .i . , . , ., . , . .,;I 1

84 * b \ \ '/ \ ' . * D u p i trecerea celor trei zile, se varsi prin canalul ejaculator h bulb, tot c onfinutul testiculelor pline de spermatozoizi pe deplin for ma^, cbt qi lichidul mucos a1 vezlculelor. fn bulb, lichidul acesta. hconjuri spermatozoizii de jur Pmprejur ca fntr'unfel de cu c i ntlmitg spematoforci, pentru ca 9 toti s i fie gata unifi ~ i1a.momentul potriGt, s i poati trece , grimad2 $i repede fn vaginu l reginei, fn clipa fecunddrii. Cum se face fecundafia. . Am ajtins '&um;-C~line , $2 la limurirea. marelui act -a1 hpreungrii. D u p i cum fi-am mai spus, acest act se sivdr$e$te h tainicele bilfimi ale cerului. Cu sacii c aer plini pbni la saturatie, trbntorul urmiie ! revte fn'sbor de libeluld *) prada dorintelor sal e, ace1 bobu$or de aur sclipitor ce se ridici mereu in sus. In clipa cdnd o ajun ge, trbntorul se prinde cu picioarele de dinainte de cele de dinapoi ale reginei , care sboarii cu ele fntinse. e Cu dibgcie, el face o migcare ca un gimnastic p e un trapez, $i, dandu-se peste cap, f$i fncovoaie pbntecele $i-1 introduce fn&e picioarelefreginei, pdnii cbnd cele doui vbrfuri ale abdomenelor se a ting. i 1 . 2 3 . ~ . . . . Fig. Nr. 19 Cum lecundeaz5 un frtlntor pe o regin;. 1) Pozitia d s sbor c l n d o ajunge. 2) $i 3 ) Pozitia in clipa feclmd6rii. , \ *')I . >. ' . . "( :.

.: , .. . . . . 4. , : . . . ' id:%.' .. , ..,. . . . . . ., .. I. , > . . ...&. - In acea clip& sacii cu a e r apasii &supra oiganului siu fecundator $5. el int rii In vaginul reginei larg deschis, gi se ~ ~ i n d e de putcrnic qu cele doud ventuae ~i periyorii sii iya spirali, c i frbntorulnr,i-1 mai poate retrage. . :' ' , : ,, :-* > >,, L . ,. ,.;:..', , \ _. . . = calul popii.. ' . ") Cligeu dup6 ,,L'apiculleurU 1935. ') Libelula > . '

' ,'., , -7 <, <. : . , -9 . . .. ' . , +-, . , .*>, ,.~. ..,,. - .. . , .,,..--.. .' .:,A.. .. :. ,; "+.?' , <.. /' . , . . .. . . . . , . , . .i ; . : ,. '. .y.; . .:,. . , . . y f i : ..: -.,+ :. . . . -..: . ., : ., : .,,* , -' 8 : ':

. s .:.,

Fig.Nr. 20') Organele fecuadatoare ale trbnlorului $i aeezarca lor in 'abdomen T I tesliculul; V. S vezicula seminal6 ; BJ bulbul; C. El canal ejaj cula1or;C. D canal delerent; R] reclul; 5, 6, 7, etc., segmenle dorsale $i l venlrale ale pbn tecelui. t Bulbul aparatului genital a1 masculvlui, cu to$i sperm'atozoig fnchi~i n , e u ~ c a f lichidului vdscos produs de veziculele seminale, r5rnAne fn gura vaginulu i, sprijinit $i (inut bine de acul reginei, $i f r l timp ce trdntorul se despri nde, murind din aceastg frnbrgtivare fatalg, mugchii acului 8; zii vaginului, . Y ..,v.' , , . / , . 1: C . , . # DCr . Fig. Nr. no*) '0ig&ndle lrbnlorului $i'reginei in momentul fecundafiei. .I-C. E canal ejaculator; B] balbul; P. p. s].porfiunecu peri spirsli; l P. p. Dl port iune cu peri drepti,P.p. 11 portiune cu peri triangulari; V] venluza; 2-'C. E da nal ejaculator; 6 bulbul; U. S A. V] ullimul segment ,. l 1 . abdominal ventral al reginei; 0 ovarul reginei; s ] spermalica reginei; Ac] 1 acul ,reginei; U. S A. Dl oltlrnul segment abdominal dorsal a1 reginei; . - T. Ac] leach acului regi nei. , . . ' C * ') ~i ") Cligeu: dup8: "Gazette ~ ~ i c o l e " - ~ l f a n ) l e r ~ . .

-i, -* '-

strdngbndu-se spasmodic, storc bulbul plin de spermatozoizii strAn$i fn cugca vb scoasi a spermatoforei; sperrnatozoizii, desf5cgndu-se din cugca lor, trec in ut er gi de acolo, prin canalul spermatic, ajung f punguta aceea ce se numeqte werm atici. n De acum fnainte, CBline, spermatozoizii f$i fncep acolo o vieaw aparte. CAnd am vorbit de aceasti%spermatici, ti-am spus cii ea e fmbr2catii cu o retea foarte fin5 cu canale de aer ce vin dela sacii cu aer sau plimAnii reginei, pli mAni la fel cu cei ai albinei gi trbntorului, ~i despre care-t; voiu vorbi cbnd ne vom ocupa de anatomia albinei gi aparatul ei respirator. Spermatozoizii, fiin d htr'un numgr de peste 20 de milioane, desigur c i au nevoie atbt de aer, cat $ i de hrang; aer primesc prin aceasG retea respiratorie, iar hrana le-o dau n cel e doui glande despre care +am vorbit f treacgt, fgri sii-ti ar5t func$a lor, gi care se afli In apropierea spermaticei. Aceste glande produc un lichid vhcos, pl in de elemente hriinitoare de prima calitate, absorbite de-a-dreptul din sAngele ce vine fncgrcat cu aceste elemente pe care regina le ia gata digerate, din hra na ce-i dau albinele. D e aci vezi, Ciline, nevoiea ca regina sg absoarbi P cann tiGti man, acea hrani plini de substante proteice $i azotoase atbt de fnsemnate , cgci nu numai pentru d h s a sau pentru a echilibra o sfortare a organismului s i u o absoarbe i cann titate mare $i de calitate aga de aleasi, ci gi pentru a hrini milioanele de spermatozoizi ce stau fn spermatica ei, precum , $1" ovulel e sale pe cale de formatie in cele dou5 ovare. Deci, CIline, acum cred cii ai fn teles taina formgrii atbtor milioane de Ginte vii, ciirora o regin2 e fn stare s i le dea nwtere 4x1 cei 3-5 'ani ai vieG ei. * I $i acum, sg ne intoarcem la trAntorul nostru, despre care fncepusem' si-ti vorbe sc $i a cgrui vieat5 vreau sg t;-o termin de descris, ca apoi, cand vom trece la studiul a%inei lucrgtoare, s i pot si-ti lgmuresc taina fecundatiei oului din c are ea se nagte. TrAntorul, fn afar5 de particu1aritif;le pe care le-ain descris cu privire la alciituirea ochilor $i antenelor sale, deosebite ca numir de cele ale albinelor, a ciror anatomie va fntregi not;unile. elementare ce-ti lipsesc deocamdaG,-mai prezintii $i alte mici deosebiri fatti de albina lucritoare. Astf el: -

b a) ii lipsesc anumite organe de recoltat, cum sunt co$uletele dela picioarele al binelor, En care acestea aducpolenul fn stup; b) nu are periile cu care sg strdn gl pgstura ori propolisul de pe flori sau copaci; c) limba lui e mai scurtk cgci n'are nevoie sg sugg nectarul, deoarece ia aceastl hranb de-a-dreptul din fagur i, cgratg acolo de muncitoarele $i devotatele albine ; d) chiar gugulifa trdntor ului nu-i atdt de complicatd ca cea a albinelor, cgci elgrimeste o hrang pe jumg tate digerats gi transformatg. Deci functiile unui trdntor se reduc la fecundatu l reginei gi, fn acest unic scop, albinele cresc un numgr de c&teva sute. fn alt e colonii, se numgrl chiar cu miile, cdci albinele le hgbdue toate gusturile $i le fndeplinesc toate nevoile. Dupg cum vezi, $i aici avem fncI un prilej rnai mu lt s l admirgm minunata organizare a societiitii albinelor noastre. Aceste fecio are f l r l prihang, care par'cg n'au alt tel fn vieab lor decdt viitorul neamul ui .$i striilucirea cetlG, gi care, pentru o picgturs de miere, aleargl ceasuri fntregi sburbnd la depgrtiiri de kilometri, dacl vid c& interesul speciei cere c a ele .sg facg un sacrificiu din munca lor, fl Pndeplinesc fgr5 murmur sau govgi re. Ele fngrijesc pe acegti lacomi, fi hrbnesc, le rabdl toatii obraznica lor fn drlsnealg, nu le cer nici o sforbre de nici un fel, iar ei le asurzesc cu sgomot ul $i bbzbitul ce-1 fac, le fncurcii trebile fn stup, gi toate aceste neajunsuri , pierderi gi lipsuri, ele le primesc fiirii a schita cel mai mic gest de nemulf bmire, fgrg a se gbndi cel putin sg le micgoreze numkul, numai gi numai ca sii s erveascl prcvederii ce le sfgtuegte ca, la caz de primejdie, cbnd adicii neamul ar avea o regind nefecundatg, sb se ggseascg f stup n un numar cdt mai mare de t rdntori, din care sg se poatd alege mirele cel mai bun. PoG oare sg stag Cgline, frirl sb te minuneze aceastg jertfA de sine, pe care albinele o pun cu atdta rA vn3 fn slujba unui ideal aga de mgret ? $tii cdt consums un trbntor fn vieajx lu i de doug luni? Invita6 au socotit cti fiecare ia din agonisita albinelor, cbte 11 grame ; socoteqte deci gi vei vedea cii la 700-800 de. trbntori, cb$ sunt de obiceiu fntr'o colonie, ele dau acestora cam a treia parte din recolta medie, ce -o plgtesc tribut anual stuparului ! Care dintre popoarele ce umplu pgmdntul @i dg, fn fiecare an, o atbt de mare parte din munca lui ? Care ar putea rgbda o to virA$ie at& de lacomg qi de 4 ? a 1 '\ : . , 4 I I 1 . :'I , -

obraenicd, fdr&s& mumute on sd se revolte? Si pentru care ideal omenesc ar fi el gata & imite aceastd dovadd deprevedere. $i: fntelepciune politics ? Se pare fn s$ -dupd unii fnvdtat;, -cd rostul- trAntorilor nu s'ar miirgini numai la actul fecundatului reginei. E u s+r ' am obsel-vat cg sunt colonii ce nu pot trdi fdri i trbnjori, $i albinele fac tot ce le std fnputintg ca sd aibg fn stup, un rium i r oarecare de trhtori, orice a m face noi, pentru ea sd cornbatem aceastd hcli nare. $i ele Ei cresc '$-i f n t r e ~ n numai nu cAnd colonia a r f i rdsleatii $i deci fdrii putintg ca trbntorii striiini sii le fecundeze regina, dar chiar cbnd colonia e vecinii- In prisacii cu multe alte colonii care au destui trantor i, ce sboard mult pe afard fn zilele calde cbnd reginele ies la fecundat. Dacd v om Miitura toti triintorii dintr'un stup deodatd, albinele vor deveni foarte nel iniqtite, ca .$i cbnd ar cguta ceva, DBnd rame numai cu celule de lucriitoare, i n care trbntorii nu pot fi c1escu6, albinele, fn desnddejdea de a vedea cii regi na lor d a r e unde depune $i oud bdrbgtegti, se chinuesc tji stricg, r o z h d , o serie de celule pbnii'n fund, ca apoi sd recliideascii, fn locul lor, cbteva celule largi de trgntori, i*n care regina vine sd oui fndatii. , fn foile de ce arii presatd cu funduri de celule de lucriitoare, albinele vor clgdi, fn partea lor de jos sipe laturi, celule mari de trbntori sau, dacd foile vor fi bine fnti nse fntre spetezele ramelor $i ele n'ar gdsi nici un loc go1 pentru astfel de lo cuinte, iror acoperi cu un strat gros de ceard, fuddurile ' presate ale celulelo r de lucriitoare-fiicute de presii, $i apoi, pe noua temelie netedii, vor porni sii ridice chilioare largi $i Pneiipgtoare pentru aceqti norocoqi ai soartei. Ba re sb fie oare pricina acestei fnddr-tnicii? Numai grija cii o viitoare reginii fecioard n'ar avea, la momentul prielnic, de cine sd fie fecundatd ? O n poate i ntrii fn aceastii dolint5 a$a de rituos afirmatd, ceva dintiun sentiment feciore lnic de fete nernsritate, pe care le atbt5 la lucm prezenta unui element bgrbdte sc? Poate e nevoie de ace$ arbitri, ce Indeamnd'mai mult la muncii pe fecioarele ce se istovesc pentru a atrage fiecare asuprii-i o privire mai atent$ o distinc tie mai bine meritatg, o dragoste oarecare l Ori poate prezenta lor e o atgtare erotic2 pentru aceste 'ci ' )l rl 4 * 4

mucenice ce tbjesc dupii realizarea unui vis: acela de a fi r gi ele odatii mame prin fericita fmbriiti~are unuia din tgt; a acei eroi cu care se fntblnesc la f iecare pas ! E cu putintii ca 'imboldul acesta sd le. predispunii sufleteSte, si i le dea un nou avbnt, un nou spor la muncii ! Poate, neprihiinita lor fiintd se multume~tenumai cu prezenta acelora ce le satisfac ceva dintr'o chemare la care au fost puse odatii sii rbpundii, $i dela care totusi au fost fndepiirtate prin tr'o hranii s d r a d pe care albinele-doici le-au dat-Q la vremea cbnd au deven it larve ! / Toate acestea s u n ~ r e s u p u n e r ila care va riispunde obser vatorul de m b i n e x n lucru fnsii e statornicit deocamdaw, Cgline : cii, daci i albinele fnliiturii sau nu trbntoriiunei colonii, ea nu va da nici mai multd n ici mai 'pufinii recoltii, d din potrivii, in rnersul obignuit a1 vietii din col onie, va f % Pntrerupere de activitate,atunci cdnd apicultorul fi va fnlgtara cu totul din stup. De aceea, albinele fac toate sfortiirile ca sg aibii un anvmit numar de trbntori, dar aceasta numai cdnd chemarea florilor din camp e mai atrdg dtoare, cbnd corolele sunt pline de nectar, clnd vgntul $die $i scald3 totul fnt r'o baie de soare caldd $i parfumatii. Merg pang acolo cu fngsduinw, fncbt, pe v remea anotimpului frumos, ei sboarii cu mule prin prisac; ~i printre strdjerele de la porfi, care n'ar ingiidui nici unei-albine striine,decal ceki fncdrcate cu nectar,-sd piitrundii fn cetate; strdjerele lasii liberii intrarea acestor cava leri fncrezuti, ca gi cbnd ar face p a ~ t e din familie, desi unu din ei aparti n altos , colonii. Nu mai spun de coloniile care, din cmze nepreviizute, ' au ri imas besmetice, adicii fiiri 'regin5 $i ftirii putintii sii-$i rnai facii Pncd u n$ fn astfel de sttipi, ei se adunii cu miile, gi eu fnsumi am avut riibdarea od atii sb num3r vreo 3.600 adus nafi de pe la alte colonii, intr'o vrente In care dbimle nu-i prea primeau. Cercetdnd ramele stupului, am giisit cii ar fi putut,dupd celulele ce le aveau,-sii tot fi crescut 250300 din ei; restul erau mosafir ii bine primifi gi larg ospiitafi f niidejdea cii din vreun ou nefecundat depus de vreo aln bin5 oustoare, o s i ias& poate o regind care va avea nevoie de fmbr iit;~areaunuia din ei toti. ' . Moaitea frcintorului. Ca gi cbnd prezenta lor ar fi fost folositoare pentru fn-

I demnul la muncii 5 c'etate numai atbt cbt afarii toate far1 mecele firii se fntr eceau fn a-gi ariita frumusetea gi bogiitia, din clipa cbnd florile nu rnai pot da belvugul de altA da'tii iar albinele fnteleg cii timpul sentimentalismului a trecut, f$i fntorc privirile de la acegti -nesbtui iubitori de buniitb~,vegnic c u' yomnul pe ochi $i cu guqa plinii. Intr'o zi, ,cbnd frigul incepe sii sii resi mtii, clnd florile, se riiresc fn cAmp $i se deschid rnai tbrziu, lipsite hsH de bogltia aceea zaharatii ce le chema cu zecile de mii' afarii . din stup altiida G, albinele fgi dau seama cii, dacd ace$ lacomi locuitori ai cetiitii ar rnai tr iii tot ava, fn scurtii vre- , me nimic nu le-ar rnai rimbne nici lor pentru iar nii $i pentru puietul de primiivarii, $i atunci se hotiiriisc sb-i . fndepiirtez e sau sii-i suprime. Poate, daciimbntorii as fi rnai la locul lor, rnai pufin fn drgsnefi ~i nu atbt de obraznici, rnai putin lacomi $i nu a$a de trbndavi, dacii ei ar veni fn ajutorul albinelor cu o d t de micii muncii fn stup, desigur cii ele i-ar rnai trece cu vederea $i n'ar lua contra lor nici o miisurii. Dar pentr ucii lucrurile nu stau a$a,-oricbt le at& prezenta lor simful de mbndrib $i le d ii un ,imbold,-viid cii balanta nu e dreaptii $i ele sunt cele fn pierdere. Cbti i vreme veneau fn stup valuri de albine fnciircate gi cu guqile d o b r a de nec tar, nu s'a biigat de seam5 cbt de repede se golesc ciimiirufele cu provizii. Al tele veneau $i le umpleau din nou $i lucrul trecea u$or. Azi hsii agonisita se d uce vizbnd cu ochii, $i vieata stupului $i viitorul cetiitii sevor resimfi, daci i lucrurile vor merge tot aga. De aceea, dupii un sfat a1 instinctului lor, albi nele se hotiitiirkc dintr'odatii sii fnerce poftele boierilor ce se risfa@ pe fa guri $i, prinzbndu-i fntr'un colt pe toti, fi bconjoarii, le pun striijere sdrav ene care sii nu-; rnai lase sii f a d nici un pas spre hambarele cu provizii, ia r ei, lihniti de foame $i sliibiinogi, mor cu sutele ori fug afar5 din stup Alti i mai fndrhnefi cautii sii le fnfrunte. Pe acegtia fnsii ele fi prind, le rod ar ipile, le rup antenele, fi ciopbeesc pbnii ce nu rnai dau nici un semn de v i e a ~ . Cbnd miicelul s'a terminat htr'un tbrziu, . curiititoarele $i cioclii fgi fncep . trudnica $i trista b r muncb. Rand pe rbnd, cadavrele sunt scoase fn pra g, $i albinele * 4 -

w L le prind cu fglcutele gi, ~n sbor, le indepiirteazii din veciniltaitea stupului, ca nu cumva miasma lor sii strice aerul fnconjuriitor. Am urmgrit de aproape ac eastii funerarii muncii $i miirturisec fir5 putin@ de indoiealii cii desigur, o f5ceau cu un sentiment de durere, sau cel putin cu piirere de riiu. Au fost biet ii trlntori pentru ele nigte sustiniitori morali in orele d e g r h munc5 $i chi n, iar azi, clnd hambarele sunt pecetluite gi frigul se apropie, chiar ele sg le fie cgliiii ce i-au riipus?! Se vede acest sentiment dill felul fn care par'& m ai alintii cu cornifele trupurile reci sau Inc5 svbcninde. Vreme. insii pentru s entimetalism, albinele nu prea au $i duc... departe..! cu cei ucigi, Lnci o iluz ie din putinele pe care vieata le-a egiiduit l Apoi totul reintrii in ordine $i m cetate domneste linivtea $i pacea.

C A P I T O L U L VIiI ALBINA L U C R ~ T ~ A R E Cum se fecundeazti ~i se desvoltd oul. A doua zi era cald gi frumos afarb. Soarele de dimineafd strdlucea puternic, dbn d de veste cii va lumina din plin Pntreaga zi ;termometrul de pe balcon arbta di mineafb 18 grade gi s'a tot urcat mereu, p&nbce-a ajuns la 25 de grade.ln prisac 5 era svon de lucru mare gi pe cbnd mb duceam spre un stup sb-1 cercetez, Cdlin mb intbmpinb cu rugbmintea de a-i arrita un stup cu albine gi a-i descri vieata $i obiceiurile lor. - AS voi sb gtiu cum se nasc, cum trbiesc gi ce fac in scurt a lor vieatb, de cbnd au vbzut lumina zilei gi pbnb ce moartea le chieamd gi pe elel.., imi spuse el. Bine, Cbline, - -5 rbspunsei gi pornii spre stupul de obse rvafie, - cel cu geamuri,--ce st5 in mijlocul prisbcii cu Fig. Nr. 22 obloanele gi perdelutele trase. Albin6 lucr6loare') Vezi, Criline, acest stup ? e mic gi f ormat numai dintr'o singurg rams, gi are o populatie in raport cu mbrimea lui; I n el vom gdsi albine de toate varstele, dela oul proaspbt pdnb la albina cea mai bitrand. Acest stup .L. fricut cu per+ de sticlb, ca sb putem vedea cum igi trb iesc vieafa albinele noastre; e numai cu o ramb, pentru ca sb putem studia colon ia din Ibuntru, cu toate tainele sale. Aceastii observare nu s'ar mai putea face dacb stupul a r avea in el mai multe rame, a$a cum sunt toti ceilalti din prisa cii. El are peste geamuri, nigte perdelute ce se pot ridica cbnd voim sb pr.ivim fnbuntru, - cbci albinelor le place sii lucreze mai mult la Pntuneric,-gi de n' ar f; construit astfel, al, *) Cligeu dupe Layens $i B o n n i e r : " C o u r s cornplel d'apicullure".

binele i-ar acoperi sticla pe diniuntru cu un strat de propolis on ceard, care a r Pntuneca interiorul, iar pe no; ne-ar lipsi de putinfa de a-1 cerceta. Peste p erdelute mai sunt douii obloane de scandurd. Ele tin de cald stupului, si intune cd interiorul 8i'mai mult. * L. b Cu aceste vorbe,. am dat oblonagele de o parte fdrL sgomot, am ridicat perdelute le negre ce acoperii sticla geamurilor $i vieata stupului ni spa ardtat dintr'o datd in toatd desfdgurarea ei. Albinele intrau $i ieveau cu grabii. Unele se mig cau fncet pe ramd, de la o chilioard la alta $i, in sfargit, dup2 ce-am mai fntb lnit in calea ochilor novtri $i vreo cativa trbntori ce se ospiitau cu liicomie din hambarele cu nectar, am descoperit $i pe regind. Tacticos, ea f$i urma sfAnt a ei chemare, ftirb a se sinchisi de prezenta noastrd: oua. Am privit-o cum fgi fndeplineSte aceastd menire gi-am fnceput sd-i povestesc lui Ciilin despre vieaf a allYinelor CBline, regina depune ouii, aga cum ti-am spus ieri. Aci, din cauzd cd locul e stramt, ea e silitd sii depund oud mai puGne; ea ouL acum in raport cu miirimea stupului, cu numiirul mic de albine ce compun colonia $i cu chilioar ele pregdtite pentru munca ei. Ea trebuie sb aibd fn vedere cii aceastb ram% mic L e ca un stup complect $i trebuie sd cupnnda, in numiir mic, tot ce se gdsegte' i cetiif;le cele mari n din prisaca noastrti: puiet, miere de rezervii, ncctar proaspbt $i pokn 'trebuincios pentru pregdtirea hranei larvelor. Iatd, in aceast d singurd rams a itupului de observatie, sus, se vede rezerva de, miere ciipbcit d ; Ejuf;n mai jos, mierea desciipbciG $i,nectarul ce-1-adac culegdtoarele de af ard; la mijloc, in form5 de cerc, pe ambndouii @tile fagurelui, se vede puietul, gi pe, la colfunle de jos iatd ~i polenul - Iatd, * ... i 1 I . 4 i * ... b ' . Y-

fn grupul de albine din &rtea noastra, regina fqi urma trudnica ei muncii. Prive gte bine,. Ciiline, f funddl chilioarei din care ren gina $-a scos acum pantecel e, gi spme-mi ce vexi? ct alb ivoSe vede-fmi rbspunde bdieatul -'un riu ca un ba stona~ sti%fn picioare sii fie oar acela un ou? ce Da, desigur,' C&Kne, ~i fricg unul fecundat, pentruci e pus fntr'o celulg micii d e albinti lucrlitoare. -4 , ! .., W I . _. ? i

x. I Cum adicii m& fntrebg el mgrimea celulei are vreo fnrAurire asupra fecundgrii ou lui ? Credeam cJai fnteles acest lucru atunci cdnd +am mai spus altii * datA, cg ea ou& mai cu plscere fn celule mici, pentrucg fecundarea oului i-ar da senzati i plscute. Fig. Nr. 23 Schema canalului~spermalofer.*) ' Canalul spermalic tBieal de-a-lungul. stiu. E. C. S j - Epitelium cilindric a1 peretelui canalului spermalofer 1; chj C. Sj C. s ] - invelig de chitin; - deschiderea canalului in spermatic&. -- canalul seminal. \ Slructura exterioari! a canalului spermalofer. - spermalica. S. p] M. C j -- m u ~ c h icompresgri. M. F] - mugchi c e s e slr8ng. M. Ej - mugchi c e s e inlind . ' '1 Cligee dupEi Alfandery : .Trait+ complel d'apiculture'.

Incii de mult a fost enuntaa aceasa teorie de biologistul Kuckenmaister gi ea ar e mulfi partizani. Degi 'piirerea e bcii desbiitua de autorii apicoLt Am ajuns g i eu totugi la aceeqi convingere. Unii, pe care eu fnsii nu-i cred, spun cii sin gurii vointa reginei e ceea ce hotiiriigte, dacii cutare ou sii fie fecundat gi nu altu1,-gi anume, prin actiunea rnai slabii on rnai puternicii a mugchilor pbn tecelui asupra ovaralor'gi spermaticei. Eu nu cred cii acegtia au dreptate, ciic i odatii cu aceastii teorie, trebuind sii admitem h gi prezenfa unei vointe,-dec l a unui element psihic ~iprin aceasta cu neputintii de controlat,-susfiniitorii acestei teorii nu pot avea o bazg sigurii de sprijin. De aceea, eu fnclin sii p rimesc teoria a doua, cea iegitii din observatiile unor migciiri, a unui tot de fmprejuriiri gi date, care ne pot face sii credem cii adeviirul e rnai degrabii de partea mea, dacii nu cumva o fi r h a s nedescoperit cu totul. Teoria aceasta sustine cii un ou e fecundat ori nu, dupg cum regina fgi introduce pantecele fn tr'o celulii micii de lucriitoare sau intr'una rnai mare de trbntor; acest mecan ism se explicii astfel: celula de lucriitoare are o capacitate putin rnai micii decbt volumul abdomenulyi reginei. CAnd ea f1 introduce pentru a oua, perefi cel ulei Spasii asupra spermaticei. Aceasta, dupii cum +am rnai spus, e pus5 h &$car e de doi muSchi, unul lungiiret gi altul rotund,-- care funcfioneazii automat gi alternativ; unul din mugchi piizegte poarta spermaticei ce dg P canal, celiilal t piizegte goarta canalului ce da n f uter; cAnd cel a1 spermaticeise deschide, ne liisbnd sii t r e a d n decAt un spermatozoid, cel de jos se hchide, gi inver s, cAnd cel de jos se deschide pentru a da voie spermatozoidului sii treacii i u ter ca sii fecundeze oul, cel de sus, dela spermaticii, n -hAne hchis pentru a o pri niivala spermatozoizilor in canal. ~n cazul cAnd hsii regina ouii fhtr'o cel ulii mare de trAntor, nemai fiind nevoie de apiisarea asupra pbtecelui ei, nici actul reflex a1 deschiderii spermaticei nu se mai face, gi oul trece hainte nefe cundat, ciici mugchii nu rnai au comanda reflex& pentru deschiderea lor alternat ivii. Deci, Ciiline, celula apasii abdomenul ; aceastii mivcare se transmite spe rmaticei; printr'o contracfie automatii, ea dii drumul fn uter unui ou care a so sit acolo i acelaqi timp, n coborit din tromp& odatii cu spermatozoidul. am , -

w #. . r . \ \ . -- . . ... . , ,' . : Prin microfil, care, dupii cum am spus, n e gaura pe care o are 061 i coaja sa, spermatozoidul piitrunde <fiinteriorulsiiu. D e acuh fnainte incepe opera de inc hegare a vietii unei fiinte no;, a unei albin~ lucra'toare, care se deosebegte m ult de reginii gi trdntor, gi ca rol, gi ca fnfiitigare, gi h a t e aceste'a se datoresc numai spermatozoidulLi. Cum se face aceastii o p e 6 de fncheFig. Nr. 2 2 gare ? Aci e locul $i timpul sii-ti rgspund Capelul cu microfi~ul la fntrebare a ce mi-ai pus-o cu privire la alcbtuirea or'icbrei celule din trupnl unei albin e, trbntor sau regine $i care, dacii a r fi urmat, legea de reproducere dela o m gi viermele ascaris, a r ' f i trebuit s i aibd on 36 de cron~osomiori cel puti n 24, -- ~i totuvi, celula n'ire fn ea decdt 16. Acum cbnd ' cunogti fenomenul p a-i.tlienogonezeii adicii navterea unei fiinfe vii chiar tdintr'un ou nefecundat ,-in cazul de fats un trdntor, - urmeazk sb te l&n>uresc cum se combing in celul a gennina iva, cei 16 cromosomi a i oului cu cei 8 cromosomi ai sp.Srmatozoidulu i: lncd d&la inceput, cind ti-am dat cea dintdi nofiune a cromosomului, ti-am sp us c i fiecare cromosom are, n alcbtuirea sa, douL mici celule de sex con'rar : una masculd gi alta fernel%. Cbnd cfouii nuclee,-acela a1 oului gi a1 spermatozo idului, au unnumdr egalde cromosomi, ei se vor htregi gi din aceastii fmpreunare va ieqi o f i n t i de un sex oarecare. Ce determind sexul nouei fiinfe? Biolos ia moderns a statornicit fn aceastii privintii cii, degi douii nuclee impreunate $i cu acelaqi numdr de cromosomi in ele, par cii sunt egale, exist; totugi o de osebire de potential intre un grup de cromosomi, fie a1 spermatozoidului, fie a1 ovulului. D e cdte ori potentialul unui grup. de ci.omosorni va fi fp fauoarea cro. ., .. . . \ ..

t*-'. . .. . .. . . . ,.. , '. .: q mosomilor masculi, va iegi o fiinti femelb, :sau .c.ontrariu, de cbte ori grupul cromosomic femel va ava un potential su-' perior fat5 de grupul cromosomic' mas cul, dupii evulutia normalii de Lesvoltare a embrionului, v a ie$i o f'iintg de sex masculin. . * ., . ') Cligeu dup6,Alfandery : .T~;I~c ccrmplel d ' s p i ~ l t u r a " . . . .

J , , I , * , . , ,, .*. . .. Deci, din cele de fnai sus, poii trage concluzia cg potenfialul cromosomic e cel care hoGrdgte sexul fiintei ce urmeazd s2 se nascd. Ce se f n t h p l i in cazu l albinelor, cbnd cele doug nua1 spermatozoidului cu 8 , cromosomi gi a1 ovululu i clee, se fntAlnesc $i se fmpreuni ? Aci intervine aceastd cu 16, lege a potent ialului : cei 8 cromosomi ai spermatozoidului absorb 8 cromosomi bgrbdtegti ai o vulului, formbnd hpreund un grup numai de 8 cromosomi bdrbdtevti, fat5 de celgla lt grup de 8 cromosomi femeievti. De sigur cd potentialul fn acest caz, fl are g rupul de cromosomi bgrbgtegti. Urmeazd deci c& dupd legea biologicg amintit& mai sus, potenfialul avbndu-1 grupul mascul, --se va nqte, dupd o evolutie pe care o vei vedea mai departe, o femeld, ceea ce se $i Pntbmpl$ cdci din contopirea cr omosomicd a celor doud nuclee, va iegi, dupd douiizeci $i una de zile, acea feme ld care nu e alta declt albina Iucra'toare. Cum se face evolutia $i fnmulfjrea c elulelor, o vei vedea . atunci ~ 2 n d vom vorbi despre metamorfoza oului. Deci, Cdline, acum cred cd ai ldmuritd bine 4 minte n nofiunea parthen~~enezei, ace1 dar pe care-1 are o regini de a da navtere, chiar nefecundatt la fiinte vii: trb ntori. Dar oare o regind fecundatii nu va c'epune gi oud nefecundate ? m i fntre bd acum biiatul. De sigur cd da, Cdline, gi aceasta se intbmpli atunci cbnd unei regine i s'ar fi golit spermatica, ori spermatozoizii ar fi pierit fn urma unei fntbmpldri oarecare, sau chiar atunci cAnd, spre sfArgitul anotimpului de ouat, mugchii uterului, o b o s i ~ de atlta muncl nu rnai pot funcfiona normal $i de aceea, oudle depuse vor fi nefecundate. Dealtfel, gtii cd depunerea ouilor fecu ndate sau nefecundate mai atlrnd g'i de mdrimea celulelor fn isare regina oug. D intr'o celuld micg de albing . lucriitoare, fn care a fost depus 'un ou, dacd re gina e normall $i fecundat& totdeauna va iegi o albing lucrdtoare, cdci mdrimea celulei . fnduregte de-a-dreptul fecundarea oului; cbnd ea fgi depune insd oul h tr'o celuld largd, acesta r5\ .-d I: , s.

I ,. ' . . . , ! . 4 -.J ..I. . , .., . . < , -1 , ! ,. .< .* mbne nefecundat gi atunci, din el nu :poate iegi decbt un tr~ntbr. Cei care au c ombdtut teoria iduentei celulei fn fecundarea 02 nefecundarea7-unui ou, spunlnd & a vt ; al.-, ,. 1 . i C <. I , .si - -.. I I : .., . . .- .. : .. ,-. . . : , . a , . .&! ' .

bine lucriitoare niiscute fn aelule de 'trbntori, nu gi-au dat osteneala sii pri veascii lucrurile rnai de aproape. Eu, chiasfn aceastii varii, am putut face o a semenea observat;e : -albinele strbmtaserii gura celulelor de trbntor cbt a celo r de albine lucriitoare, pentru ca, prin apiisarea lor asupra pbntecelui reginei la introducerea lui fn celulii, biigica cu siimbntii biirbiiteascii sii fie pus ii h migcare gi deci sii fecundeze ouble, din care vor iegi albine lucriitoare d egi vor fi crescute h celule mari de trbntor. S'au rnai viizut de asemenea cbteo datii chiar regine fecundate gi prolifice depunbnd'ouii nefecundate fn celule de lucriitoare, ceea ce ar dovedi cii teoria de rnai sus n'ar ficea adeviiratii. S 'a dovedit hsii cii acest fenomen se fntbmplii rar gi numai spre sfbrgitul anoti mpului mare de ouat, datoritii faptului cii mugchii ce apasii punga cu s&m%ntiib iirbiiteascii, obosesc cbteodag gi, ne mai functionbnd, cu toat3 apiisarea peret ilor celulei de albinii lucriitoare asupra pbntecelui, punga nu se deschide, lic hidul cu siimbntii nu scaldii oul ca sii-1 fecundeze gi, degi oul e pus htr'o ce lulii micii, din el iese un trbntor, pentrucii n'a fost fecundat. Aga pare de ad eviiratg aceastii teorie, cel putin pbnii acum-ceea ce m'a fiicut sii o iau gi e Q de bung-fncbt' cresciitorii de regine, dupii cum vei vedea rnai departe, pentr u a nu avea fn prisacii dec!it trantori se1ect;onat; din anumiti stupi, hliituri i din celelalte colonii, orice ram& care are celule de trbntori. E foarte,usor s 'o facH oricine dupg 3-4 ani, timp in care gi-a ales cei rnai 6uni faguri de fel ul acesta. Ei bine l fn stupii i -care fagurii n'au celule de trbntori,-sau au f oarte n pufine pe marginile ramelor,--reginele depun numai ouii de albinA lucrii toare, sau un numiir foarte mic de ouii nefecundate .$ numai fn rare cazyi s'a p utut observa fenomenul de ..care +am vorbit rnai sus. $i dacii cineva ar pune ht r'un stup numai rame cu celule de trbntori, cateodatii, roiul, ori' Qi piiriiseg te casa fn care nu-i poate f asigurat viitorul, ori rnai ai desea albinele se pu n g strbmteazii gura celulelor de trbntor, i pentru a le da mkimea celor de albi ne lucriitoare. 4 1 d , *** * Condifiunile he desvoltare a oului. Astfel; Ciiline, $-am l h u r i t ce este ou l, cum se for.. f 1 ' , I . , . ,. ! , " . . .. '

.... <, .. , ' 1 1 . , , . . . .

* dL) rc . . meazg gi cum se fecundeazg, pentru ca din el sb iasg o albinii IucrZitoare. Depu s de reging fn chilioarg, el igi incepe o vieat2 aparte, ajutat de trei klemente cu totul trebuincioase viefji lui.'El are nevoie fn primul rind de : a) Ca'ldur a' - care trebuie sa' fie intre 27-30 grade, pentru ca oul s w d e s v o l t a n ormal. Albinele pcist&aza' aceasta' ca'ldura' in stup prin caloriile cele r&pcin desc corpurile lor. Tu gtii, Cgline, c& hrana pe care noi o lugm, ne servegte la alimenta$a shgelui yi deci la fntretinerea corpului. Aceastg hranii desvoltg fn noi, prin arderile ce se produc fn ~ o r p , anuun niit numgr de calorii, care dau ciildurg trupului. Tot aga $i albinele, ca sg-~ipgstreze c d d u ~ a trebuin cioasi, consutna' rniere . gi, cu cdt e mai frig gi deci au nevoie de mai mult5 cgldurii, cu atit vor consuma mai multii miere, pentru a produce cAt mai multe c alorii. Asa dar, cgldura.de care are nevoie un ou ca sg se desvolte normal, o gg segte in stup, produsii de albine. Puietul, ccind se desvolta', produce la rcind ul sciu, oarecare ca'ldura', care ajutg astfel propriei lui desvo1tib-i. A doua . conditie f nsemnatg e : pe care o cere oul precum ~i puietul pentru . Fgrg ume zealg caldg, ooul sau larvele s'ar usca gi-ar pieri. Un fnvgwt american, Wallace Park, a stator- ' nicit cg albinele pgstreazg fn stup umezeala trebuincioasg pr in apa adusii de afar& de cdtre cgrgtoare, care o tin in gugii gi n'o scot de ac olo, deciit atdt c&t cere nevoiea. c) fn sfdqit, ultima condif;e pentru evolutia unui ou depus P celulz, e hrana-pe. care albineh o dau puietului lor in n rapor t cu rna'rimea .ai destinafia ce vor sa' o dea oua'lor. Aceast i hrang e de dou6 feluri: papa regal&-din care hrgnesc tot timpul pe reginele, ce urmeazii sg se nasc$ gi pe care o dau oricgrei regine fn timpul cbnd aceasta oug foarte mult, precum gi o altg hrans obignuitl fiicutg din poleh, miere si apii, cu care hrgne sc puietul de- albine gi triintori. I a / yl \ ) .PI , ., . .'< -.'I ' , Evolufia olrlui ~i fazele lui pen6 l a naakrea albinei. 1 . .\ . 1 ,

\ ' . I \ ' , . , ; Oul supus acestor con'difiuni, Cliline, igi bcepe evolutia sa trecand prin trei . stiri: aceea d-e oou- in care - sta' frei zile ; -&poi se transform5 2h lami-s fhnd a p a l k 6 zile; fh sftiqit, . , . \ . -..

E ' ' pg$e$te la ultima lui transformare: starea de nirnfd in care m'rnbne 12 zile; de ci, evolufia unei albine se face in fimp de 21 de zile, din clipa in care regina a depus oul. Sb le luiim acum pe rbnd, Ciiline, pentru ca s l - 6 poti da seama mai b i n e de feluritele schimbgri prin care trece;un ou, plnii ce devine inse ct5 pe deplin desvoltatb. Starea de ou hcepe din clipa cbnd el e depus fn celu19 , fie cii e fecundat, fie c i nu, gi dureazg trei zile;'procesul de evolutie mai interesant e cel pe care-1 urmeaziioul fecundat, gi de acesta ne vom ocupa mai serios, cu toate cb $i cel nefecundat urmeazii acelagi drum. Dupii ce spermatozo idul a intrat prin microfilul oului, se produce in ou o membranii care hchide cu totul aceastii ievire, pontru ca vieata dinlduntru sb-$i urmeze astfel cursul f brii sb fie stbnjeniti de vreun element striiin din afarii. Aceeagi membranii gi -o face chiar $i oul nefecundat, de f n d a t L c q i depus f n celulii. In inte rior, Pnveligul spermatozoiduliti ae'"desface fn nigte firiSoare subfiri numite filamente, care sant ca nigte raze de jur fmprejurul sdu. Pentrucii el ia forma unui astru, invbtatii 1-au denurnit aster. Cu ajutorul acestor raze filamentoase , spermatozoidul fncepe sti fnnoate fn lichidul ce fnconjurii nucleul oului $i c are nu e decbt acel vitelus nutritiv, adicii materia hriinitoare ce-i va servi e mbrionului drept hranti. Migcarea spermatozoidului e o mi$care de rotat;e $i el o face astfel pbnb cbnd atinge nucleul oului, cu care se u n e ~ t ede fndatii, contopindu-se cuintreaga sa rnasii. fn aceastd clipii, se produce acel pmces de absorbire a celor 8 cromosomi biirbbtegti, astfel fncbt noul nucleu, unit $i mii rit, nu mai are fn el decbt pe cei 16 cromosomi cu potential prielnic grupului c romosomic mascul. Dupg ce s'a slvbrgit aceastg schimbare, nucleul fgi fncepe evo lutia sa : din lichidul inconjurtitor, care e hrana ce-1 alimenteazb, nucleul se hrtinegte, cregte gi se desvoltii, iar cromosomii se dubleazii; clnd desvoltare a lor s'a terminat, nucleul se imparte fn douii celule fiecare celulti avbnd cbt e un nucleu a1 ei cu cAte 16 cromosomi. Aceste doub celule cu nucleele lor, prin alimentare, fgi fndoiesc, la rbndu-le, numiirul compugilor ; clnd $i acegti com pugi au ajuns la deplina lor desvoltare, ambndoub celulele se fmpart, fiecare cu cbte un nucleu cu acela?; nurniir de 16. cromosomi, formbnd ~JI felul acesta pa tru celule. -

m fnmultirea aceasta merge T progresie geometric2 vreke n de trei zile, f care tim p, din micul embrion, prinde si. se n fnchege organismul viitoarei albine, fncep bnd cu organele principale care f i ajuG la alimentatie: gurii, tub digestiv, c2 i urinare, aparat respirator, fnveli? epitelian, etc. * Fig. Nr. 25') Fecundafia oului $i evolufia sa. 1, 2,3) s ~ e r m a t o z o lc u razele s a l e filamenfoese i n criularea nucleului din O V U ~ . 4) a c e l o r d o u 5 nuclee intr'unul singur. 5) Segmentei-ea nucleului i n plrfi, fiecare c u nucleul s l u a parle, c e confine un egal n u m l r d mosomi. 6, 7 , 8 ) multiplicareacelor d o u 8 nuclee i n progresie g e o m i c i , formlnd-F-4: 8: 36: 32: 64: elc., celule, fiecare c h nucleul sBu e $i cu un numrir egal d e cromosomi. s , fnmulfirea aceasta ajunge s2 seciituiascii fnsii hrana trebuincioasg acestei evo lutii, iar embrionul, mlkndu-se, ocupii tot locul liber de sub fnveliSul chitino s a1 oului, astfel c i in ziua a treia dela depunerea lui fn celulii. aceastg co ajii chitinoas5 se desface ~i din ou apare _un viermiyor alb-ivonu. De acum fnco lo, el giise~te fundul chilioarei, hrana daG de doici; fn procesul de fnmultire a celulelor f$i urmeazg drupul strgbiitut y i pbnii acum; aceste celule se fnmul tesc mereu dar se $i diferenfiazii : unele merg s2 formeze celulele chitinoase c e alciituiesc fncetul cu fncetul scheletul de chitin2 a1 organismului, altele se transform& fn celule musculare formbnd sistemul muscular. altele, fn celule ner voase formbnd sistemul newos, pe cdnd i *I Clfqeu din ,Educelion sexuelle' d e Bendry .>$ 4 i d u Unire douri e cro e l r aparl

altele se consacrii celulei reproducitoare a speciei, ~i tot aga, pbnii ce Pntre gul organism se formeazl in tot timpul cbt viermigorul fgi trece toate fazele sa le de larvii gi nimfl, gi iese insect5 pe deplin format& Acest timp e de douiize ci h i una de zile pentru un ou din care urmeazi s l iasii o al: binii lucr5toar e, de douiizeci gi patru de zile pentru unul de frbntor $i numai de gasesprezece zile pentru unul din care se nagte o regind. $i dupi toate acestea, Clline, hai acum s l privim pe geamul acestui stup de observatie,. feluritele faze ale unui ou, ca s l - ~ seama rnai bine de toate aceste transformlri. dai Iatii, colo su s, in marginea cercului cu puiet, se vede, in fundul unei celule, un ou ce st% d rept 4 picioare, ca un n bastonag, a$a cum ai spus $i tu. Acela e oul de o zi; c eva mai jos e unul putin inclinat: este oul de doul zile; dedesubt e unul culcat cu totul pe fundul chilioarei :e oul depus de trei zile. Ti-am spus c i dupa o trecere de trei zile, oul se transform5 in larod. IatH, ! Csline, - $i scotbnd o lupd din bu-. zunar, am apropiat-o de sticla geamului, vezi in celula de colo c eva albicios ? E ca un mormoloc mic,-mult rnai mic decdt oul, putin Pncovoiat, a vdnd pe el cbteva ondula,ii; e larva ce abia a iegit din ou ; e cea dint& liclri re de vieat5 a albinei; cu ochii liberi nu prea se poate vedea bine ;mai mult gh icim c i ar fi ceva acolo fn fundul alFig. Nr. 26 '1 bicios a1 chilioarei. Din a cea clips, vierFagurz c u puiel in felurile mi$orul pbgevte in noua-i stare, ace ea de 'Ieri de desvo'lare. Zarv~,stare "m care va rlmbne, dupg 'leu; j. '1 larva de cum ti-am mai spus, timp d e : G l e . zi ; I ) larv8 d e 5 zile ; Cbt tirnp st5 in ou, mormolocu~ se I] larva de 7 zile; hriinegte cu materiile ce inconjur ii gercelula c 6 ~ 6 c16 ; pl polen. i menul; de acum fnainte, vor avea grij5 de mica fiinfb suratele din stup, adicii albinele-doici, care-i varsl din gugulite le lor hrans, atbt cbt i; trebuie P fiecare zi. D a d n \ 4 rq '' 'I C l i ~ e udupe Layens $i Bonnier: .Cours complel d'apicullureu.

b~ola13asu!In!pnls n3 ~ d n a o s a 3 la3 = Bololnolug a 1, yaln~a:, Inpun3 q ala~eop'd n3 I - n p q % -u!dmg ' y ~ q u p q s a a q!-an3 n3 aIaDaJn3s urp p u n a ~ g 3 'ylon -sap $03 as a3 psnsym ad 'u a ~ e 3 a g ~ 3 e ~ q s a p q cue? 'glnla:, ugapun~~yd !ahIeI sopumqaq Iwae ale3 u p d 'yny% alj nrn ap JnJgqyJqs a y3 apaA as f d n l el ~ p u d 'la3ydy3 JsaDv * J O ~~ n q -!n a 3e3 $3 al!dsap aJe3 UIJ pflqns a)!oj ala3e n3 suymeas a3 I r '. . u 1 I I J , ' 4 -mg yugd yqonsap $03 as e6e !$ -3saun as !n[ndn.q ale aqadea ynop ala3 pug3 sugd naJam a ~ 6 a ~ : , eaJe1 'dm9 ~sa3-eu 1 .a~e36;m y j e $ a ~ q a n 0,r)ng a om el a3 dm9 ug lal-npug~uam.f[ -e4n!m1!fm I"uFlsa?u! ~6 ySn8.u~a p n w ~ y d u e ~ y s e a a e 'la~qse y y ! 'psm3sap naJanr em9 n3 !6ysus ! In.xn! ug naJam as-np u!l~ga 6 a -ug !alnIao Inpun3 ug psndap e u e ~ y y e o u q e A J e 9 -yj!Sa~B u g ma a ~ a u n d n s a ~ d gJsea3e ~3 la~nauuos?tlwm1 alp awog - a ~ d e6e ~ o p ) v a ~ a s qyou o ~ e p 'appa.rd n;, ysrrg J!paaop ap e,s !!nln~08nuja!a !a)xa !d ?pod u u d Jo1aJuaunI-e eaJa3a.q u u d T a p e 'yzonrso ap 1a3 n n / ~ ) n u d FueJq yqsea3a e eaJel y3 ! . neauflsns ( ~ O o l o n r o ~ u a , 'mn3-e yugd * ea q puaJormJ ! I-nm! 6 ug a s - n p u y a g ~ qp u e ~ yy)seaDF a!nroDyl n:, 6 naJam a q n o s q e ' ! ap WJVP u e q ug I?JVOUU~ la !!;rqfl ~ n p p o eapan e n 3 1 !!p 6 '30 ajeod as ea u!p I n ~ o b p ~ a ! ~ e a u r p O-JPJFJV we-I) a3 !a la3 fuo InJqnsapap ap eInIa3 UJ a ~ b a ~ u mn3 !zaa gs '!ody :d *uy[y=)asdn~aqu g gm L ?a eJeogyr, q gaJel o gqoAsap as mn3 Jea *y1e3a~yded ap 3a7 .ala.zur 19 ualod ' p d n mp y ~ r ? n r ~a!+zoduroo o n3 yJe3alsau& oj ~ d e yu gnd eazd y 4 m a ~ e ug YueJy o nep a1 'a~!nu6!qo arcfqle d 3 p s e a m gs JOA a m;, u!p lolame1 pug3 ad ' p ~ v i 7 a ~ pdvd Jugan3 q d a ~ p yl!nrnu '~$eunn!ma p JTJP yded yTsea3e !emnu 'aqu!euj n3 urn3.e ap e p JOA al t?.xo~saae a u g a ~ InSut?~ ampp a1 ys ! 6 ap el JOA a3 a1aseo30.10~ad 'ea~saoe a1aaJel u p a s a p JOA a a '~sug ! m o p e !~o1au$3a~ nep o aJvr, ad yded !beaa~e yu!qle z 1 6 g ~e

19a3uo ap ' ~ o l a a ~ e l JomqnJ nep ap p o J O $ U ~ J J ap al!qop '!z e w p d ug p3 eapaa me 'tqsea3e e u e ~ y z g m e ure e > -

104 4 $ -, f .Tot ceea ce ins5 a mbncat pAn5 in ziua a noua, zi i care albina, i-a pus portit2 la celulii, n larva a fngriim5dit fn intcstinul ei. Intrebarea e acum: ce face ea cu toate rezidurile acestea, c l t gi cu scutecele din fundul celulei, care, dacii ar riimbne aga, ar strica hrana ce o rnai are adunaki acolo? $i aici- natu ra a qtiut sii deslege minunat de bine problema I Larva, degi-i aga de desvoltat ii, face sfortiiri foarte mari, se fndoaie plnii ce ajunge cu capul unde P era c oada, i soarbe qestul de hranii ce rnai riimbsese fn fundul celulei $i Fnghite t oate scutecele ce-o fmbriicaserii odatii gi pe care le aruncase acolo. Apoi, fnt orclndu-se fn pozit;a ei naturalii,-dupd ce hrana a fost absorbitii de s4ngele d in organismul ei,-f$i descarcii dintr'od'atii tot continutul stomacului gi intes tinului cu toate scutecele fnghitite, gi, desbriicitndu-gi ultima cimavii ce-o a coperea, hpinge aceste reziduri fn spre peret;i celulei sale, acoperindu-le cu c bmbauta desbriicath-pentru ca leagiinul fn care-gi va face somnul ei de nimfii, sii rbmbnti c l t se poate de curat. De fndaa apoi fncepe a-gi tese un giulgiu, care e un fel de cocon sau gogoagii unde fvi va desiivlrgi evolutia, pl&i ce va iegi din celulb. Leglndu-se cu codita de fundul celulei, viermi-gorul face nigte migciiri cu capul, teslndu-~i miitiisoasa-i hainii, lucrare pe care o fndepline gte fntr'o zi gi jumiitate; dupii aceea, doarme timp de gapte zile, dupii care s e trezegte albinii pe deplin formatii, 2x1 cea de a douiizeci gi una zi dela dep unerea oului de ciitre reginii. Larva de trlntor ins% e hriinitii o zi rnai mult , tesutul coconului tine iar o zi fn plus $i somnul ce precede transformarea lar vei f nimfb, tine din nou o zi rnai mult, ceea ce n face, fn evolutia viet;i sal e, trei zile rnai mult declt la albinii g deci, el se nagte fn ziua a 24-a dela depunerka oului in i celuli. Evolutia larvei de reginii se terming mult rnai rep ede, datoritii faptului cd larva primegte tot timpu1,-dela depunerea oului .$i p lnii la ciiplcirea celulei, -acea hrani specials, numits papii regalb; clocitul oului ijne trei zile, starea de larvii cinci, tesutul coconului o zi ; dela tesu tul plnzei gi plnii la transfornarea P nimfii, trec trei zile, gi apoi alte patr u zile n de somn, p l n i ce principesa iese din palatul ei, ceea ce face jn a(* ... - 16..zile dela depunerea oului fn botca regal%. total .. 4 ='=-' h

SOT

I Deci, Caline, ca s3 rezurngm cele spuse, ft; repet c3 ,&oului,de orice fel ar fi el,-de trbntor, regin&ori albinii lucrgtoare,-6 trebuiesc trei zile pentru cloc ire $i cinci zile pentru desvoltarea ltirvei. fn ziua a noua, toate celulele sun t cbplcite, pentru albina iar nagterile se fac: pentru reginii fntr'a--, . t luc rbtoare intf ad : iar pentru trbntor f tnr. ' . Pot fi Ins5 $1 unele mai ales at unci c&nd ap rece, ceea ce-i foarte picultorul a deschis stu primejdios nu atat pentru puietul ciipbcit, care are propria lui ciildurb, cbt rnai mult pentru oui ile ce clocesc $i larvele ce sunt descoperite $i care, la o temperaturii rnai jo asb de 12 grade, tinute putin afarii, suferii gi mor, sau, fn cel rnai bun caz, I$i lungesc evo1ut;a cu cbteva zile. Unii au fiicut experiente, tinbnd puiet nea coperit de albine timp,de o orii, la o temperaturii de 2 grade fiirii sii fi avu t pierderi hsemnate ; alGi 'au mers gi, rnai departe, 6nlnd puiet intr'o liidi*, neacoperit cu albine, timp de 6 ore, la o temperaturii de 8 grade, de asemenea fbrb nici o pierdere. Aceste experiente ne dovedesc cb $i puietul are o cbldurii proprie; totuvi, eu n'a$ sfbtui pe nimeni sb deschidb un stup la o temperaturii rnai joasb d w a d e , rnai mult de cdteva minunte; pe ldngii cb o parte din pu iet rbcegte, apoi, $i albinele-trebue s l consume o cantitate foarte mare de mie re, pentru a produce echilibrul de temperaturii cerut de o bun5 desvoltare a cui bului, echilibru rupt fn-momentul cdnd colonia f$i pierde toatl ciilduia din lbu ntrul stupului, cbnd acesta e deschis. i w, + + Alca'tuirea anatomic^ exterioara' a albinei. $i acum, Ciiline, cbnd ti-am spus cum se nagte o albinii, din clipa In care regi na a depus oul fn celulii gi pbnii ce acesta gi-a terminat intreaga lui evolutie , sii trecem la cercetarea ei anatomicii. Cu notiunile de aici, Iti vei fntregi cunogtintele de amiinunte pe care nu ti le-am dat cAnd am vorbit de regin5 $i tr lntor, cbci, In general, P ce privegte alcbtuirea an natomic& reginb, trbntor gi albinii se aseambnii, afarb de particularitiifle pe care ti le-am arbtat la fie care. n descrierea alcbtuirii gi felului de vieatti a albinei, vei ggsi un plan unic fn felul sgu, cgci, odatii cu descrierea piirtilor ce alcbtuiesc o albinii, fti voiu ariita rostul fiecgrui organ f parte .$i opera ce-o hfiiptuie$te, oper b legatii de vieap stun *** -h

pului. Pentru aceasta, vom lua albina dela navtere - si pbng la moartea ei, arbt bnd-o fn toate slujbele pe care le Pndeplineqte, slujbe legate totdeauna gi de c eva organic. Capul albinei. Dacg vei deschide, Cgline, un stup gi vei scoate o r amd fn care puietul e gata de iegit, cum e cel; din celulele din mijlocul ramei stupului de observatie, vei auzi un sgomot ca cel a1 unor cari, ce rod fn noapte o b l m g de stejar dintr'o casg veche. Acesta e sgomotul ce-1 fac albinele aju nse la maturitate, cbnd rod ciipicelele cdmiirutelor unde pojghi+ de ceard le-a zdbreluit vieata de la a noua pAnd la a douizeci $i una zi, cbnd trebuie sii ias g afar&. , Fig. Nr. 28') 0 c a p d e albin5 Incr8loare; MI c a p de regin6. E] C a p d e tr lntor. 1 Iatg cd una rnai harnicb, mai voinicb, ori poa'te mai fn vbrstL ca celelalte tov arige ce fnci rod zfibrelele pot$ilor, dg fn lgturi aceastii ultimd piedicb ce s e tot fncdpgtAna sL se mai' tin2 in unele puncte. 0 doicd ce pbndegte nagterile, .tifntinde pdrintegte limba hcdrcatd cu miere din gugulitii, miefe pe care novi cea o suge cu lgcomie. * w Dar capul albinei e triunghiular-fmi spuse b&atul gi eu credeam cii e rotund I Nu, CBline, rotund e numai a1 trcintorului, care par'cL e fnconjurat de un turb an turcesc, pe cbnd al albinei are trgsiituri mai delicate. Capul e dintfo compo zifie chitinoasa' for- ' maG din plgcute, ce-se fnchee fntre ele ca ~i crani'ul omului.. , E qi. nevoie sg fie astfel apdrat, cgci el e cel care se ' lovegte , . , '1 t C t i ~ e ud u p l Layens: ,Cours d'apicullure'.

htAi de toate piedicile $i apoi, addpostegte in el, creerul gi atcitea alG organ e sensoriah fgri de care albina n'ar patea trgi. Dar la ce i-or fi servind corni tele acestea? se m i 6 bgiatul. Acestea, Cgline, sunt antenele, despre care ai h vgtat la zoologie, c i le au mai toate insectele. Sunt organeh cele mai insemnat e ale sirnfurilor. PriveSte cu lupa .$i vei vedea mai bine. Iat& ele sunt format e din doui pirG : scapelul, care-i suportul ce leags antena de cap $i flagelum, care e compus din doussprezece articulatii, pe care se v5.d n i ~ t eperigori; a cestea sunt organele cu ajutorul cgrora albinele pipgie. I Fig. Nr. 29.1 Ttiielurl de-a-lungul unei antene de IrAntor. A. s. c ] scapelul f l] flagelum 1-13] num6rul arliculaliilor a f ] locul d e articulatie a antenei , . Ir] lrahee penfru aer m] inveligul anfenei W. h] Peri sensifivi 1. mJ m~igchi e s e string c d. m] mugchi ce s e inlind B] o mice parle din flagelum mlril de 60 ori n] nerv a] legglura inlre d o u l arliculalii. Sirntul mirosului, care la albini e foarte desvoltat, fl servesc n i ~ t e mici giurele ce strgbat partea de dinainte a antenelor, printre perigorii pipgitului. Cu ajutorul mirosului, '1 Cligeu dupe Cheshire - Dadanl.

L albinele se cunosc, cgci fiecare colonie are mirosul s&ucaracteristic. D e fndaG ce o strging intrgfn stup, ele o simt, o miroase qi-o gonesc, sau o ucid. & ce pnivegte auzul, pbnd acum nu spaputut afla bine, prin ce organe aud albinele. El e h s g aud bine, cgci cel mai mic sgomot ce s'ar face fn stup, stgrnegte o mare zarvg fn fntregul roiu ; se biinuiegtecb nigte gdurele ce sunt fn partea de pe lgturi a antenelor ar fi canale auditive. Dar ce ochi mari are noua ngscut.A vor be~te Cglin. Da, de sigur, cgci ea trebuie sd vadg de departe, s K deosebeascii florile, sg le cunoascd culorile, sii gtie drumul casei gi sd vadb orice interes eazg vieafa ei de mane. Privegte-i bine de aproape qi spune-mi cum 5 vezi? Bsatu l fqi apropie lupa de ochii albihei. m. Fig. ~r Par'cg ar f fscuti din n$te fefigoare multe, multe, i ca piatra scumpg de brilia nt dela un inel. Da, ai dreptate, ~i sd gtii cb fnvgtatii le-au numgrat gi-au g h i t cg sunt 6.300, gi cg fiecare fe~goarii parte e un fn ochigor ce transmite creerului o imagine. Ckhiul reginei, din cauzti cg ea st5 mereu fn stup gi d a r e de vdzut atbtea,-n'are decbt 4.920 de fefigoare de acestea, .dar d trantorulu i fn schimb are 13.000 de fefigoare, pentrucii el trebuie sd vadg cbt mai de dep arte o reginb ce iese f2sborul de fecundare. Nr. 50 '1 - Ochiu de albinii. . \-..: I b ' . .-I %ST I y : . *) Cligeu dnpi Barbo-Dadanl: "L'abeille e l la ruche,'

110 PriveSte fnsi colo fn frunte $i vei mai vedea fncii trei ochi9ot.i ; acestora no i le zicem ocelli, gi cu ei albina se slujegte sg vadii de aproape, lg niunca ei fn lguntrul stupului. Guru e compusii din doui piirfi bine deosebite una de alt a: primaegura propriu zisii cu buze pentru pipiiit, sub care se viid doul cle~ti ~oare se deschid lateral- numite tnandib~le. ce De ele, albina se servegte precu m noi oamenii ne siujim de mAinile noastre; roade fn prirnul rand ciipiicelul ca sii i e pdaa libera din celulii; apoi, car%cu ele orice necuriiteniis'ar giisi * / Fig. Nr. 31 ') ~ l l c u l e l eunei albine , Fllculele unei viespi P stm, aruncbndu-le afarii pe urdini?. Cand albinele sunt mai n fnaintate fp vks tii .$i.fac ceara, plandibulele le ajutg la prins solzivorii de cekrit pe care-i duc fn *gur&;c&nd cliidesc, ele se slujesc de mandibule -ca de nistk mist$ pent ru a netezi pereF celulelor. Culegdtoarele de polen- f olosese . mandibulele la deschisul sacilor cu polen: ~ i fn sfbr~it, , sunt ~ i - arm& de atac, o cu care prind, sdraviin pe albinele hoate sau alti duvmani care ar indrgs& s5 1 atace l ocuinta, rozandu-le aripile $i ru'i . . < pandu-le antenele. Mandibuiele sunt di n chitind de thoare negrici~asii striilucitoare. Cu totul contrariu celor afirma te d t unii; cum cit ele ar putea ataca poamele gi aar pricidui striciiciuni, 's 'a staklit neh- . doios cg e cu xieputintii ca, albinele sd facii o astfel de st riciiciune, fntrucbt suprafata acestor clegtigoare e netedii. Dacii vedem fntr'a deviir toarnna albine ce sug must$ $e pe boabele strugurilor, nu ele au pricinui t plesnirea pielitei fine a boabelor, ci, ori cii ea a plesnit singurii, ori cai a fost htAi atacatii de viespi, care fntr'adevdr pot face pag;be de acestea, pr in faptul cii mandibulele lor sunt crestate ca o panzii de fieriistriiu. . . Toracele. , 0 albi,nifii ce s e niigtea atunci, se'chiniia, sg se ridice * fn sus, sprijinindu-se cu piciorugele de dinainte . de marginea :celulei; pieptu l sau-.trunchiul ei fncepu sii apars; era acope.. Id.. ') Cligee dupl Dadant: .~'abeille-elleruche". . . . . ~ . i . . .

rit cu un pufu~orcenugiu gi pe alocuri par'ci avea fivii de . scutece; aripioare le-i erau lipite de trup $i moi. Privegte, Ciline, aceastg parte dela cap gi p l n i unde albina e strlnsi ca fntr'un corset: se chiamg trupul sau toracele. Si pentrucg tdt ce o sg-ti spun, are nevoie de o observaije de aproape, troiu prind e o albini vi, finbnd-o cu un clegtivor, o vo'm studia aminuntit cu lupa. \ k * br , Am prins de pe sclndura de sbor a stupului nostru de observatie o culeggtoare ce venea obositg dela clmp $i stiitea fn prag si-gi tragi risuflul. Bgiatul o priv i cu atentie cbtgva vreme $i o fntoarse cAnd pe o parte, cand pe alta. Spune-mi, Cgline, ce vezi mai deosebit la toracele . acestei albine vi cum e fgcut? D u p i o cercetare atenti, care m i minunaprin ribdarea gi migala cu care era ficuti i, bHiatul incepu. : - V i d cg toracele e alcit .it din trei inele lipite fntre ele. -Bine, gi ce vezi pe ele ?-fl fntebai din nou. Pe cele de dinainte se v i d e pereche de picioruge -primele . din fati. Pe inelul . din mijloc gi care e c el mai mare, ' : o priasi o alti per&he de picioare, iar .pe spate, legate d e. acelavi inel, vid o pereche de Fig. No. 32'). - .. ciripi ceva mai man. In sfl~g it, Impiirfirea corpului unei albine. pe ultimul inel sunt legate pia] Capul ; b ] ' - ~ & ~ ~ u l al tore-, inel ciobrele cele lungi de dinapoi celui (proloinr ax) ; c] A1 dollea inel a1 lorocc?lul (mesotorax) ; dl Al Irei- $i a doua perech e de aripi, ce-s i m lea inel al loracelui (melaiorax);el Se- mult mai mici ca c ele de. d gment median ; f] Abdo,menul. nainte. ~ntade zor s i swpe din ghiarele clegtivorului. oeci, Cgline, albina .are, dupi cum ai spus, trei perechi de pic ioare qi douii perechi de aripi. ' . . \ ' . ~ .

.. . . i , . . . C . *] CUveu dupf;; Hommel : . .Apiculhrre'. , ... ..\.?. .. . , ..+*.:. ' . 1 rn , I . .:j . . . ' -"., . ..' . . . :', . '..:.. < . . ,. $3 . .., . , * ' ...A .

. 8.

Aripile. . Aripile sunt strcioaii, doui mai mari $i doug mai mici, $i-s strgbitute de niqte nervuri chitinoase tubulare, pline cu aer. Marginile aripelor mici sunt zimtuit e $i cbnd albina aceatia se prind de o scobiturz a aripei vrea sL sboare, z i m ~ ma& formbnd ambndoui, aripa mare $i mici h p r e u n i , un singur plan, pentr u ca ea sii se susfini mai bine in aer. Cbnd fnsii albina vrea sg stea pe loc .y i totuqi sii b a t i din aripi ca s i primeneascii aerul din stup ori s5 evapore ze prisosul de apii din nectar sau sii-$i cheme tovar+ele fntbrziate, aripele nu se mai prind unele de altele, ci, IucrAnd aparte, f$i fndeplinesc functia fiiri ca albina sii sboare. Fig. Nr. 33 ') Xripa unei albine. A] Aripa mare anlerioarb p. p] s c o b i ~ u r aaripei Bj Aripa mice poslerioarb h. hj cdrligele de prins C j Secfiunea aripel or legale in linipul sborului. Sub aripi, toracele mai are patru giuri mici,-cate doui In fiecare parte a corpu lui,-giuri prin care albina respirii; despre ele fnsi fti voiu vorbi mai pe larg cbnd vom studia aparatul respirator. Picioarele. Picioarele sunt formate, fieca re din cbte noui articulatii: doui scurte, care fac fegitura -cu toracele, trei mai lungi $i care se numesc, ca $i oasele dela piciorul omului: femunzl, '1 Cligeu dupii Cheshire - Dadanl: "L'abeille el la ruche'.

tibia ~i metatarsul, $i fn sfar~it,la'butele, care au cdte un 1An$$or de patru a rticulafii mici, formdnd tarsul, care se terming cu doud ghiare, ce-i servesc al binei sb se poatb agLta de peref; $i once lucru sgrunturos. Cdnd ea Pnsg e nevoi tg sP se cum ar fi sticla geamului de la urce pe un obiect lucios, acest mic stu p de observafie, intrg fn funcf;e o ventuza', ce-i ageazatg sub ghiard $i care p roduce un lichid cleios, ce-i ajutii sb se poatii fixa de suprafafa lunecoasb. ( Vezi Fig. Nr. 34-35). . Picioarele au pe ele pgr, ca niste perii, $i cdnd s'a pr ins ceva de lgbute, albina Psi freacg picioarele unul de altul $i fsi curs@ oric e murdiirie cu aceste perii. Cu picioarele de dinainte, albina recolteazb polenu l $i f$i curb@ limba, ochii gi antenele; fn special, pentru acestea din urmb, ea are o articulafiefn plus, Pntre tibie $i metatars, articulatie fn care albina f ~introduce antenele; periile ce Pni conjurb aceastg, articulat;e, curgtg bine a ntena ce are nevoie sg fie cat mai des netezitg, ca sb poati funcf;ona bine. C u picioarele mijlocii, albinele desfac fncHrcItura de polen din co$uletele picioa relor dd dinapoi ; pentru aceasta, ele sunt inzestrate cu un pinten. Ni$te perii , chibzuit agezate, ajutg albinei sg-$i curete polenul de pe trup. atunci cdnd, cercetdnd florile, ea iese din ele pudrati cu totul de praful galben-auriu, care la unele flori e a$a de bogat. Cele mai interesante de studiat sunt picioarele de dinapoi $i, pentru a le putea vedea mai bine, sii dLm drumul, Cgline, acestei harnice culegKtoare sg se ducd acasb, la treaba ei, iar noi sb trecem la floare a soarelui de colo, de pe care albinele adung polenul. . Hoarea f$i scglda culorile ei galben-strglucitoare fn lumina unui soare cald spr e care-+ h b r c e a privirile ca S% nu-i piardg nici una din miile de raze cu c are frumosul astru a mangdie de dimineat2 $i pdng'n asfintit. Din nenumgratele p otirage ce corespund, fiecare, unei alte seminfe din roata cea mare mgrginiG de petale rgsfrdnte, polenul se revarsg din .plin. Albinele culegeau de zor griimgj oarele acelea de aur fecundgtor $i diti%tor de noug vieag semintelGr ce se urzes c fn fundul pistilului. Iatii, Ciiline, picioarele de dinapoi ale albinei de aic i 1 Ele-s alcLtuite ca gi cele ale omului, din femur, tibie gimetatars. Femurul e articulafia ce s a orizontali.; tibia gi metatar. sul sunt articulafle veritic ale, iar mai jos e l?ibu@ cu tarsele . - 1 ._ ,. ! ,

Fig. Nr.,34 'j - Piciorul unei albine l u c r l k a r e . (merit d e z e c e ori ) C j Piciorul drept d e dinainte; vj arliculafie mobile penlru cur&falul anlene lor; b j perie. El Arliculalia pentru c u r ~ l a l u l antenelor (merile); vj a rliculalie; a ] per i c penlru anlene; bJ perie s i m p l l . F] Dinfii pieplenu lui pentru anlcne. (merit d e 200 ori) H Anlena pe cala d e a f i p e r i a t l ; vj arliculafia mobill; s j marginea I arliculafiei c u c a r e albina r a d e anlena; a ] anlena; bl s e c t e e a piciorului; c ] peria penlru anlene. D j Pi ciorul mijloriu din dreapla; b j A] Piciorul drept d e dinapoi pe f a f a din af are; lij ({bia a r l t h n d c o $ulelul penlru polen; p] melalarsul; lj tarsul. B j Piciorul drept de dinapoi (fala dinspre c o r p ) ; c j $ o l d u l ; W p ] p e n s a s a u cle$li$orul. *I Cligeu d u p l C h e s h i r e - D a d a n l : ,L'abeille e l la ruche'. -

~i cbrligele ei. Pgr$ile cele mai interesante de obser&t suit tibia $i metatarsu l : tibia are o scobiturg in partea dinafar5 a piciorului ca un jghiab gi e mgrg init 'de nigte tepuge cornoase, cum ar fi tepugele unui car pentru snopi; acea s cobiturii fmpreunii cu tepugele formeazg co~uletul care alfn bina adung polenul, iar tepugele i; servesc pentru a nu lgsa Pncgrcgtura sii cad2 gi s& poatl fi to todatii cbt mai mare. t Fig Nr. 35') Laba picioruluf albinei. A] Pozijia labei pe suprafafa sficlei ; pv ] veniuza intrind in funclie; f.t] perigori tactili; a.n] ghiarele; 1.01 articul afie a tarsnlui. B] Pozifia labei pe o suprafafi grunjoasi ; a.nl ghiarele intre nd in functie. 1 L , Metatarsul e o articulatie foarte desvoltatg, aproape dreptunghiularii, cu la tu rile de o grosime de 2 milimetri. fn partea intern&a fiecirui metatars, care e g i bombat putin, se vgd zece rdnduri orizontale de perigori tan. Sunt periilece c urgp polenul de pe tot trupul gi-1 varsg in coguletul tibiei; albina se servegte de piciorul drept sb umple coguletul din stbnga, iar de cel stdng, ca sg umple co~uletuldin dreapta. La fncheietura dintre tibie gi metatars se mai vede cbte o iegiturii fn afar& ca un c&rlig; cbnd cele doug articula$ii se depgrteazg, cleg tigorul acesta se apropie;\el e ca o pens2 ce senreste albinei sg prindii cu ea solzi.$orii de ceari, ce ies htre inelele abdomenului, atunci clnd albinele fabr ics ceara. Cbnd albina crede cg povara e destul de mare, fgi ia sborul spre stup ; acolo, c b d intrii, se duce de-a-dreptul la fagure unde descarcg polenul gi c u o sfoeare a pintenului de la picioarele mijlocii, desface fntreaga fncgrcgturi i gi pleacii din nou fn cbmp ca sg adune o alta. . i I 1 $ I ' -5 , fl Abdomenul. In sfhg11, Cgline, din exteriorul unei albine, ne-a mai *) Cliyeu dupi Cheshire-Dsdaql; ,Leaqeille el la ruche," I

rsmas s i observim aceasti ultimi parte, care se numegte abdornenul; el e legat de torace printr'un fel de gbtuituri find, pe unde trec organele dintr'o parte P cealaltd. n El 'e alcituit din segmente in formi de ineluse chitinoase, P numlr 6e qase la albini gi regin$ gapte la trlnn tor,-ineluge care se micgoreazi din ce f ce ping spre vlrf) n gi care sunt legate fntre ele prin ~ligtemembrane elas tice. Pe partea de dedesubt a pbntecelui, aceste ineluge ma; au Pnci patru segme nte, care sunt acoperite fn cea ma; mare parte de cele de deasupra. Cele vase in ele fnconjurd de jur imprejur pktecele, micgorlndu-se spre vbrf, pe clnd aceste patru segmente, numite segmente ventrale, nu formeazg decbt jumititi de inele. S B fim deci bine fnteleqi, Ciiline, cZ albina are pbnfeceh pe dedesubt, format di n zece segmente, adica" gase mari ~i patru rnai mici. *Inelugele au pe ele un p u f u ~ o r fin, de un galben deschis, la altele mai fnchis, sau cafeniu, arimiu , negricios, cenugiu, culori dupi care deosebim rasele unele de altele. Si la ab domen se observi o sene de giuri. prin care albina respiri, la fel cu cele pe ca re le-am vizut la torace; ele sunt in numir de douiisprezece, adici gase de fiec are parte a .ineluqelor abdominale. Interesante de observat sunt de asemenea, Ci line, cele 8 buzunare ce se vdd pe partea de dedesubt apbntecelui, Pntre ineluge ; prin ele ies solzisorii de ceari, atunci cdnd albinele sunt fn stare si-i prod uci printr'o transformare a mierei. Despre aceste glande lnsd vom vorbi ma; tbrz iu, cbnd iti voiu arita gi functiunea lor interni. Ldngi ultimile doul ineluve. ale plntecelui, se gisegte o glanda" cir un miros specific fiectirui stup in pa& . Cdnd albinele unei colonii au descoperit un isvor melifer, bitdnd din aripi, f mprigtie prin fmprejurimile locului, un miros caracteristic, pe care nu-1 pot si mt; decbt suratele aceluiagi stup, ce le vin bucuroase in htbmpinare, gi cars im preuni acea neaateptatb comoari de nectar parfumat ~i materie dulce gi hrgnitoar e. Unii invifafi merg pdnd acolo, inclt recunosc acestei glande puterea miraculo asfi de rdsplndire a unor unde hertziene, pe care tovariiSele din stup sau de pr in apropiere le simt ~i se fndreaptd spre\ ele. Nedovediti h c d pe deplin, a-

ceastri atirmatie, vei prim;-o deocarndatd, Cdline, c u dreptul de a o cerceta ~i verifica rnai tdrziu. Alccifuirea anafornicci intern6 a albinei. Termindnd, Cdline, cu descrierea fnfi f;girii extenonre a albinei, pdvim rnai departe la liirnurirea anatomiei sale in terne, la care au contribuit Pntr'o mdsurd aga de mare, Swadermnnn, inventatorul microscopului, $i o sene intreaga de savant; naturalivti, dintre care rnai inse mnafi sunt : Cheshire, Rarbo, Flammarion, Maisonneuve, Rathsamhausen, Brunich, Z ander $i multi alf;;, dupd care Pti explic $i fie azi. Micile mele studii anatom ice nu m'au dus Pnci la alte descoperiri, decdt cele fdcute de ei. Ndddjduiesc i nsd c i prin munci $i stbruinti, voiu putea cdndva s i aduc $i eu partea mea de contribuf;e la luminarea atdtor puncte de Pntrebare, ce se pun incd cercetdrilor noastre, fn care avem un larg cdmp de experiente $i- descoperiri . Creeml. fn cutiuta craniand se a f l i creerul bine addpostit de pldcile chitino ase ale capului. El e cel care centralizeazd simfurile vi fnregistreazi imaginil e. Dacd am lipsi o albind de una din antenele ei, n'am observa nici un neajuns i n felul ei de traiu, dar dacd i le-am smulge pe ambndoud, ea $i-ar pierde cu tot ul echilibrul: merge fn neatire, aleargi pe faguri f i r 5 nici o orientare $i n urnai singurd lumina o rnai impresioneazd. Regina lipsitd de antene oub fdrd nic i o normd, cdci aceste organe sunt pentru ea tovarbvele cele rnai de pref. D a r atunci albinele vorbesc fntre ele $i au chiar o judecatd! se grdbi Cdlin sb inc heie, in privinta vorbitului nu s'a putut stabili pbnd acum nimic precis; ceea c e se $tie, e cd au un mijloc de comunicare intre ele fulgerdtor de repede, prin nivte sunete cu timbre felurite, vi care se schimbd ca duratd, ton gi vibratiuni pentru fiecare situafie fn parte. Astfel, un stupar Pnvdtat a putut deosebi bin e o gamd de cincisprezece sunete de acest fel $i cu totul aparte unele de altele , pentru feluritele nevoi vi imprejurgri. Eleproduc aceste sunete cu ajutorul un or mici orificii acoperite cu cate o membrand foarte finb, orificii ce se gHsesc intre inelugele ce alcbtuiesc pbntecele albinei. -

Bocetul unei colon5 orfane f l - p a t e deosebi u p r chiar u n hcepitor; el e prelung gi pldngiitor. ' Veselia roitului e manifestatti printr'un bdzdit ascufi t, ca o muzici; cel a1 unui semnal de furtigag e repede gi mdni0s; chemdrile alb inelor fntre ele la gbsire/a unui bogat isvor melifer sau a unei locuinte potriv ite, de asemenea se deosebesc de cel a1 sborurilor obignuite ; nu mai vorbesc de striga'teh rdsboinice scoase de reginele care se caut5, se urmiresc gi vor sb s e lupte. Toate acestea dovedesa c2 albinele au un vocabular cu sunetele felurite , prin care-gi comunicg Pntre ele anumite situatii gi simtiiminte. Maeterlinck a fiivut o serie de fncercbri, pentru a vedea dacii albinele comunicii fntre ele; el a pus, in camera sa de la etaj, o farfurioarii cu miere; pe prima veniti a f nsernnat-o cu un praf rogu; ea a revenit curdnd cu alte albine, pe care le-a fns emnat la rdndul lor gi-a viizut cg erau toate din acelagi stup. Iatii o dovadii sigurii cii gi-au comunicat repede ~tirea acestei bog56 neagteptate. fn ceea ce privegte judecata albinelor, eu am ajuns la convingerea cb o au gi cii ele posed ii o inteligentb deosebitg, contrar celor ce susfin unii autori. Creerul albinel or lucriitoare e mult mai desvoltat declt a1 reginei gi a1 trdntorilor. Aceastii desvoltare se datoregte viefii pe care o duc, gi care le-a pus fn atingere cu a ga de multe gi felurite Pmprejuriri, fiinte gi lucruri, cerlnd organului sfortii ri mult mai mari ca cele ce le face creerul unei regine, -care-$ limiteazii acti vitatea la ouat fn stup, sau a1 trdntorului care duce o vieatii trdndavii gi fol ositoare niimai fntr'o anumitii direc6e : fecundatul. Apoi atbtea gi atdtea fapt e noi, apbrute ici gi colo, riislet gi felurit, mii fac sii cred cii in creer se fnchiagii o judecatii urrnatii de o lacfiune ordonatggi hotiirjtii h multe hpre juriiri. Cine ar putea pune la fndoialg, fiirii rea credintii sau fndiiriitnicie , inteligenta albinei, clnd ffi voiu spune cii un stupar, pentru a vedea ce vor face albinele, a pus intr'un stup toti fagurii numai gi numai cu celule de trdnt or ; albinele, in desniidejdea ~ i viitorul neamului e prirnejduit,-fntrucdt rei gina nu putea depune declt ouii de trdntor in acele celule largi ale fagurilor dati,-se apucarg cu rnigalb sii cliideascii de jur * 1 . 4 -

. r d k L. fmprejurul gdurii fiecdrei celule de trkntor, chte un hexagon de ceard, care, st rbmtorbnd intrarea celulei, a fdcut ca pantecele reginei, introdus prin acest ce rc, sd se poatd contracts atbt fncbt oul ce-1 depunea sb se fecundeze $i deci di n el sd iasd o albind oubtoare? Nu este oare aceasta o dovadd nefndoielnicd de i nfeligenta albinelor ? D e sigur cd a fost un timp cbnd ele, privind la nenoroci rea ce le cddea pe cap, au stat fntbi nedumerite. S'au gandit poate sd pdrdseasc b, dupd cum fac unele, aceastd locuin* fn care viitorul neamului era aya de intu necat; ele gtiau cb din chilioarele acelea largi nu pot sd iasd decbt acei brosc oi nesdtui gi lenegi ce se numesc trbntori $i nici de cum harnicele albine lucrz toare, care sd facd cetatea strdlucitd $i bogatd. Deodatd fnsd, In creerul uneia din ele, a strdfulgerat o idee. Inginerii sunt chemafi f g a b 5 sd fncern ce; ceresele sunt puse la lucru; zidarii iau solzigor cu solzi$or $i clddesc pbnd ce strbmteazd intrarea celulei cbt dimen~ i N ~~ 36') .. TBieluri de-a-lungul siun ea unei cdsute de albinb lucrdtoare. unui cap de lucriioare. Regina fncepe s+ ou d $i dupd 21 de C. Creerul zile, ies din celulele strbmtate, albine lucrdtoare,n ddejdea de mbine a stupului. Clnd s'a mai pus oare aceastd problem5 vreunei colo nii sdlbatice? Dacd albinele ar f i fost lipsite de inteligeng, cum a r fi putut ele sd ia o astfel de hotdfire? dupd cum De-ar fi fost cdlguzite numai de insti nct, afirmd rdu-voitorii, ar fi trebuit ca lfaptul sd se fi repetat deseori, pen tru ca, odatd hdeplinit, sd rdmbnd drept dogmd de urmat fn viitor pentru cazuri asemdndtoare, findcd instinctul nu e decbt un subcon$tient care cglduze$te acfiu nile, bazat fnsd pe o experien* des fncercatd $i strict aplicatd fn trecut, $i f ntipdritd fn creer in cursul istoriei speciei. Oare cbnd au mai avut strdmo~iial binei noastre sd descurce o problem5 a t l t de hcblcitd, cdci abia fn zilele no astre, fnvd*) Cliveu dupe Ralhsamhausen (Alfandery).

fat;; au nilscocit stupul cu rame rni~dtoarc, In care stuparu1, pundnd la fncercare puterea lor de judecath a agezat in stup numai faguri cu cel ule man de trdntor, pentru ca albhelor sii 1 se pun& aceastii problemii, pe care ele au deslegat-o cu i atdta rnkestrie? I Nu au inteligenfii? Dar cine le-a fnv iitat pe cele atacate de fluturele cap de mort sau pe cele neciijite de ba'rzGun i, sd cliideascg la urdini$ele prea larg deschise, nigte pilagtri, unul ldngii a ltul, ca nigte zgbrele prin care sii nu se poatd strecura decdt micutele lor tru puri? Cine ar putea sg se fndoiascii de inteligenta lor, cbnd a r a u k .cii nig te albine din rasa cipriotii, riimase f i r s reginii, dupb ce-du fncercat sii c reascI puiet depus din oud de albine luc~gtoare,viizbnd prgpiidul spre care merg , - ciici din ouii nu iegeau decdt trlntori, - s'au glndit ~5-9;procure un ou ma i mic de trei zile, singurul din care puteau sii-$i creascii o tlouii regink fur gndu-1 dintr'un stup vecin? Pentru ca ele sii ajung$ dupL fncerciiri repetate, s ii vadii atltea niidejdi ziidgrnicite, $i sii fie silite sd piitrundii cu dibgci e $i giretenie fntr'un stup vecin .fn$elbnd vigllenta strdjerelor dela poart$ si i se furi$eze plnb'n mijlocul cuibului, sii fure un ou ma; mic de trei zile, sii -1 ia fn clegtigoarele gurii, sii se strecoare din nou afar5 pe aceeagi cale, sd -1 ducl P stupul lor, sl-i n cliideascb leagiinul de cearii i care sii se desvol te, ca dupd n 16 zile sg poatd i e ~ i nouii reging care, fecundatii, ssb le ao sigure continuarea vie@ stupului, toate acestea nu aratb oare cii dibiicia, gire tenia, judecata, hotiirfrea $i actiunea s'au desbdtut fntr'un creer organizat ? Fost-a dat vr-eodatii stribunicilor lor sii fncerce o astfel de situatie, pentru cainstinctul sii glseascii chiar fn el o des- - , legare aga de dibace gi4sii l ucreze astfel? E o mare g r e ~ a l i afirmi acest lucru! sii Dar ce ai de spus de. felul in care albinele cipriote P$i respects regina 7 Ele nu gi-o ucid nicio datii $i nici chiar atuncicdnd e strsnii, ci se miirginesc doar s s o fndepiirte ze din stup cu bldndete, ceea ce ne aratii cii au atins un grad de civilizatie m ult mai fnaintat decdt alte rase de albine. Toate acestea nu sunt oare dovezi de judecatd lim~ede, de hotdriri bune ce n'au nici o legiturd cu vreun fapt oareca re din istoria speciei, fapt ce-ar fi &mas undeva i men moria rasei, fdcdnd-o si i acf;oneze astfel ? m \ .. -

. r Bar, Oline, nu vam s f b r ~ i niciodat2 cu atbtea c&tesunt de spus fnzceastb 'p riY;n@ gi e bine sb trecem mai departe ... Pe cdnd vorbeam a$a, o albing ajutatb de doica sa, ieqea din celula unde a stat fnchisb atbta vreme, $i doica cea grijulie o mdngdia gi par'cb o sprijinea sb nu cadb. Apoi fi Pntinse limba cu mierea fntbritoare $i bung la toate. Aparatul digestiv. . I - Ce e trompugoara aceea ce tot iese ca dintr'o teacb? - E limba albinei $i e fo arte interesant sg o privim de I L k aproape. Bgiatul f$i apropie lupa de cele doug sfirori ce stau la sfat.De sigur cb bbtrdna o Pnvatb cum sb facb mi9cbrile mni potrivite pentru ca sb poatb ievi mai curdnd din chilioara ei. I a ~ vezi, Cgline: lirnba are fn , vdrful ei o mic g umflbturb. Dedesubt $i deasupra se vbd doub pielite apbrate de doug fglcute sc obite A ca niqte uluce; ffilcutele se pot apropia $i depbrta. Pielitele $i fblcu c tele, cAnd se apropie uqa de alta $i 1 - - SP se s trdng bine, formeazg un fel de tub, -' --- - MI fn care limba propriu zisb intrb $i iese fbcdnd o mivcare c a a unui piston fntr'o pompg. Cdnd albina - - --. ~g vrea sb sugb un lichid-nect ar, mie---- PI re sau a+-ea f$i strdnge fdcutele $i soarbe lichidul pompdndu-1, dupg cum +am spus. Dac& vrea sg ia cu de limba ~ o l e n pe floare, b i desface fdcufele $i, cum ea e pkoasg, adunit polenul $i, ori bghite o parte din el dacg are nevoie, ori B tranh g . Nr. 37') smite co~uletelordela ~icioarele de PiirtiI e c e alciituiesc gura. dinapoi cu care-l car5 acasg. CAnd C] Clipeus; Lbrl buza supe- nectarul din fundul unei corole de rioar6; M I "lcula; Mxl . floare ar av ea cgzute fn el-scaturate xilar; A1 articulalia capului cu 1runchiul;Sml Sub-b6r bie. de albing la intrare -cbteva firs de cl arlicula,ia maxilarului; polen, ace stea de obiceiuastupb caSp] teaca iirnbii; Mtl b6rbie; nalul tubului format de f blcute $i Pgl paraglosa; Pi] p a l ~ e l e pornpa nu rnai poate furictiona pbnb lirnbii; Lj lirnba. cdnd din nou fglcutele nu se desfac ----. ' w .. .,.. r,>< ;?'~:..q.. .. : ,. . .. . . .,'.,..,--p:+,: % , . ~ .- , -(. ' , a -. .

') Cligeu dupl Ralhsamhausen (Alfandery). , . ~<.. : .,c, .>* , , .... .k:.! >, j . ~5,;*ZL: ' <, : ,;. 7 , ; ..-a . . . - .:. . .;a . *.; ."*ThH, , : . , , . -'.:. . .. : . . ~ .: .* , <. , .' .,. - a ---- : , . . . .-;.2.; .., ' &A%-, .

,..: , . > . :., j:+ .., ,?,. ,.~. - , d:<<.f:';: . .. >? , : ,>$$2, $ ;: . .* < : ? .; : .. . . . ~ ~ . ,. . , . . . . .. ,, .-. ,, . .

g albina f$i curiifii limba de bobugorul de polen, ca apoi i iariigi pistonu1 si i intre fn functie fn- tubul refiicut repede, sugand ultimile piciituri de necta r din fundul florii. Unii autori au sustinut cii albina ar linge numai, gi n'ar suge lichidele; s'a dovedit drept un neadevdr aceastii spusii ciici, ddndu-se si rop rnai gros on rnai subtire, s'a putut vedea cii albinele carii fn celule mult rnai repede pe cel subt;re decdt pe cel fngrogat, prin faptul c i acesta din ur mii trece mult rnai anevoie prin tubul, fn care pistonul merge rnai greu. CAnd l ichidul e prea gros gi pompa nu-1 rnai poate absorbi, intrii fn functie al$e dou ii glande care sunt In gurii, llngii esofag gi produc o salivii ce fnmoaie $i su bfiazii lichidul, pentru a-1 putea pompa astfel. Aceste glande servesc gi la sch imbiirile pe care nectarul le suferii fnainte de a fi prefiicut fn miere. \ Dar cum hriinegte albina de colo pe noua niiscutii ?m i fntrerupe din nou biiiatul. Fie cg hriinegte o albinii, Ciiline, ori varsii hranii larvelor din chirioare, a lbina-doicii fgi contractii nigte glande liiptoase t e se giisesc la baza limbii , fn gurii, $i ele produc acea papii de care +am rnai spus,-sau scoate din gugii mierea ~i hrana pregiititii din polen gi nectar, gi aceastii hranii alunecd fn jos pe ulucelul ce-1 are fiilcuta de jos; limba fiind piiroasii, retine la vdrf $i pe toatii suprafata ei aceastii hranii, pe care o fntinde sii o sugii tinerel or albine sau reginei, ori o *varsii peste larvele ce le creste fn celulele cu p uiet. Limba, irnpreunii cu guru, intestinul mijloca~ ciiruia unii autorii-au rna i dat ~i numele de stomac,~cu intestinul subfire gi gros, formeazii fntreg apara tul digestiv a1 albinei. Stii, acum, Ciiline, cii mierea nu-i altceva decat nect arul florilor, dar nu gtii fncii de sigur cii acest nectar trece ' printr'o sene fntreagii de transformiiri ce se fac- h corpul albinei,' pdnii sii ajungii rnie re curatii. Tubul digestiv, la albinii, nu e+iumai ceea ce noi, oamenii, fnteleg em prin tub digestiv, adicii un conduciitor de alimente ce-s trimise rnai depart e in organe, care le transform5 fn hranii pentru sdnge; la albinii, o parte din tubul digestiv are tntr'adeviir acest rost, dar gi .fncii unul de o hsernnbtate mult rnai mare,-acela despre care ti-am spus,-adicii transformarea nectarului in miere precum v pregatirea hranei pentru puiet. i . ,

123 S i le luim pe rand, dupi functiile ce le fndeplinesc. Nectarul odati absorbit d e culegitoare cu limba, trece prin esofag, P gu~a',care e un adeva'rat, laborato r chimic a1 albinei, n servind 4 acelagi timp $i de magazie pentru hrana'. n Fig. NI.38') Lirnba $i lubul digesliv. ' fn gu@ e fabrica cea mare, care transformi $i nectarul fn miere, $i pregiteqte $ i hrani puietului; guSa e ca o punga' subfire, ca'ptu~ita'insti pe dina'untru cu peri~ori inclinafi spre fundul ei. Ea e cea mai Pnsemnati parte a htregului apa rat digestiv $i iati cum lucreazi ea la preschimbarea nectarului h miere: se $ti e c i nectarul e o secretie a florilor ; analizele. au stabilit c i el contine: 7S0io api, 22O10 zaharozii, adici zahir de trestie $i 3010 felurite minerale. Po mpat de limbs, ac%st nectar ajunge P gugg, unde Pncepe a f; prelucrat sub actiun ea n . sucurilor acide pe care le produce guga, aceste sucuri dar ') Cligeu dupe Barbo-Dadant: ,,L1abeille et la ruche'.

asamilna cu sucul gastric din stomacul nostru, 9;-i tran- sformat P miere, prin schimbarea zaharozei-adiciX a zahirului n de trestie din nectar fn glucoza' adic i zahix de strugure, care e mult mai ugor de digerat decdt cel dintbi. Aceastii schimbre de zaharuri se n mgea u e t-r sucul gugei, care transformi astfel necta rul se ndmevte inverfina'. .Acidul formic care se giisegte P miere, tot in guga vine de n se fnglobeazi, fntr'o cantitate foarte m i d de altfel. Aceastii prelu crare chimicii odatii fndeplinitii, mierea fncepe sii se filtreze; apa pe care o contine, este extras2 gi d a t i afarii pe cbile urinare, iar bobitele de polen sunt strecurate printre perigorii peret;lor gugii, fiind impinse catre fundul e i, spre deschiderea ce d& in stomac. Mierea astfel pregititii, e pus5 in celule unde, dupi ce se evaporeazii din ea apa ce i-a rnai rimas,-e acoperiti cu un cii piicel de cearii foarte subtire. Dar am spus cb guga pregiitegte $i hrana pentru puiet, gi iatii cum: c%nd albina vrea sii hrbneascii o larvii, P d i o hranii l gptoasi pe i care o scoate prin gurii din n i ~ t e glande agezate 18ngii faring e, gi care produc un suc liptos numai Fig. Nr. 39 ') c%nd albinele sunt tinere. Gura inl~slinului mijlociu Cdnd hrbnesc o larvl de lucr2c e comunicB c u guva. t oare o n trdntor, albinele fi dozeazb aceastii hrapi Ibptoasi. fn primele trei z ile ea e aceea$i pentru orice fel de larvi. Dupii aceea, celor de albine lucriit oare le-o dau htr'o dozb din ce fn ce mai mici $i amestecati cu miere gi polen, pe cdnd larvelor de regin& l e - ~ servesc curatb ~i fiirb nici un amestec. Hran a larvelor e pregiititb tot in gugi. A doua parte a tubului digestiv e intestinu l mijloca~;pdni acum toti entomologii I-au denumit stomac, aga precum 1 gisirn E toate tratatele 1 n de apiculturb; s'a constatat insb cb albina d a r e o diges tie gastric5 ci una quasi-pancreatici, dupii expresia lui Maisonneuve; se gbsesc in acest intestin, fermen6 foarte aseminb+r d? -') C l i ~ e u dupd Peter's: ,,Ma melhode en apiculure".

L 125 tori cu tripsina, care descompune materiile albuminoide, dar care funcfioneazd f ntr'un mediu alcalin; de aceea, s'a statornicit cd denumirea cea GL mai potrivit d acestei pdrfi din aparatul digestiv a1 albinei sd fie: intestin mijloca~. e cL pEl tugit pe toatd suprafata lui cu un numdr nesfirgit de glande pline cu sdruri de calciu, care ajutd mult la digestia ahmentelor ce intrd fn intestinul miiloc ag. Are o lungime de Fig. Nr. 40 *) l o milimetri $i o ldrgiGanglioni producBtor i de s a l i v i $i pap; regal& me de 21 milimetn. PenC] creerul; G . fl glanda frontal;; G. ml trued n'ar fncdpea in glanda mandibular6 ; C . d. gl,canal d e s cur- toatg lungimea sa f n abdomen, se indoaie de citeva ori in jurul lui insdgi , fnconjurbd gi partea inferioard a gucjii. In partea de jos a intestinului mijl ocag, se afld, de jur imprejur, tuburile Malpighi, care sunt cdile de filtrare s au de urinare ale insectei. Filtrarea se face pe aici; organismul ref;ne tot cei folosegte, iar ceea ce nu-i trebuie se varsd fn intestinul subfire gi apoi hce l gros, de unde e dat afard prin rect. Intestinul subfire e format din muSchi st riat; gi pdrogi, Pnvelifi cu o membranii chitinoasg. Cel gros are proprietatea d e 3 se fntinde foarte mult, fntruclt albina, fn anumite anotimpuri ca de pildd i arna e silitd numai sd consume gi sd depoziteze ?resturile hranei in acest intes tin, pentru un timp 4 de 5-6 luni. fhtestinul are gase glande rectale, care prod uc o diastazg - catalasa - gi n u d cand albina, stand fn repaosul iernatic, e s ilitd sg grdrn$cleascd resturile de hrand fn intestinul gros, acest fe<ent solub il oxideazg aceste resturi din intestin pi apdrii albina de a se fmbolndvi de ot rgvurile pe care le-ar putea confine. gere a glandelor; G . 1 1 glanda lingual;. * * I \ I f+, ' 9 I L 3 3') C l i ~ e udupe Alfandery : ,Trail6 d'apiculture". .: ! !

Aparatul respirator pi circulator. Pe cbnd explicam toate acestea lui Ciilin, di n sbor se agezii pe floarea soarelui o albinii, obositii pesemne de atbta alergg turii. De sigur cii venea de departe $i spa agezat Ilngii suratele ce adunau pol enul, pentru ca sii se hodineascii, ciici nici nu culegea pdsturl fn co~uletele picioarelor, nici nu-gi vbra capul sii soarbii din vrenn potirag de floare, stro pul de nectar ce sta ascuns fn fund. De ce oare albina care a venit acum, nu se apucii de nici o treabii? mii htrebii biiiatul. E obositii $i se hodinegte pu$n fi riispund eu. Dar dupii ce se cunoa~teacest lucu? urmeazii el din ce fn ce mai curios. Prive$te mai cu atentie la ea, Ciiline, gi vei vedea cii abdomenul ei s e migcii repede, - repede, dupii cum unui cal ce-a gonit tare, i se bat vintrele le pgntecelui. Si la albinii tot -a-i: cu c l t e mai obositii, cu at&t riisuflu l Pi e mai repede. Dar atunci ea are pliimani ca $i noi! De sigur cii are $i ea un aparat respirator gi ti-am vorbit de el odatii P treaciit, pe cdnd P t i pove steam cum se n face fecundarea reginei cu un trlntor. Da, fmi amintesc, mi-ai sp us cii fiecare trbntor, ca ~i albina, are ccite doi saci pentru aerul de respimt , saci care, atunci ccind se urnplu cu aer, miiresc volumul inseqtei gi ii micgo reazci greutatea ei specificii,dcindu-i astfel putin fa sii se inalfe. fntocmai, Ciiline; acei saci sunt pldmbnii albinei $i se gdsesc nu fn torace ca la noi, o amenii, ci in phntecele ei. Aerul fn ei nu piitrunde, ca la noi, prin gurii gi t rahee de ajunge '". ?+' la pliihlni, ci printr'o serie de zece perechi de giiiri mici, numite stigmate, care sunt agezate: 6 perechi sub pcintece, intre inelu~e leabdomenului gi patru perechi sub torace. Stigmatele sunt previizute cu un fel de supape numite lobi ce au pe ei perigori spiral; $i deSi, pentru a nu liisa si i intre fn organism elementele striiine ce s'ar giisi fn aerul de respirat. Aeru l, odatii piitruns 4n .sacii de respirat prin cele zece perechi de stigmate, umf lii sacii gi se riispdndegte prin mai multe tubule#e foarte fine, numite trahee, care tes Pntreaga mas2 a corpului, striibiitbnd aripile, picioarele, antenele, creerul, A-

L . e * b L C . .. etc. Acolo oxigeneazii sdngele gi ia acidul carbonic produs din arderile ce se f ac fn corp, pentru ca apoi sb-1 dea afar%. Autorii apicoli au crezut mult timp c b albinele absorb aerul prin stigmatele toracice gi-1 dau afar2 prin cele ale ab domenului. fnsd fn urma pref;oaselor studii ale lui Buisson, s'astabilit cd albi na fl absoarbe prin toate stigmatele, dbndu-1 afar5 fnsd numai prin cele toracic e. Acest aparat repirator e fn strbnss legdturb, - ca gi la noi, cu aparatul cir culator. $tii doar c5 aerul ce-1 absorb plgmbnii nog tri, oxigeneazd sbngele. Ox igenul produce arderile tuturor n i . c ~ + ~ ~ p . ~ rgteniilor pe care slngele ie addce ,*&-, plgmAni, gi, cum din aceastd ardere.'iese+,, un alt gaz numit bi oxid de carbon, acesta e aruncat afar5 din pldmbni prin e q i r a tie. SAngele a stfel curstat merge la inimd, care-1 trimite apoi prin totcorpul, pentru a-gi ur ma mereu aceleaSi drumuri gi aceleagi scopuri. La albinb e acela~i lucru, numai cb ea Fig. Nr. 41 '1 nu are artere, vine ~ i . v a s ecapilare ca la Aparatul re spirator. noi, oamenii, prin care sdngele s5 circule, 1, 2, 3, 4, elc.1 stigrnac i la ea sangele circula' in voie in tot corl e ; A] sacii c u aer; TJ pul, irnpi ns fiind de inirna', care nu e decaf Irahee. o pung6 lungGrea#a' terminatti prin tfo aorta' scurta', inconjurnta' de o serie de rnu~chi laferali. SAngele se vars g din aortd de-a-dreptul f masa corpun lui; aici fntdlnegte tubuletele fncdrcate cu aerul trimis de sacii de respirat. Oxigeaul din aerul tubuletelor strdbate p ereGi acestora, oxigeneazg slngele gi acesta d5 afar5, tot prin peretu vaselor, bioxidul de carbon provenit din ardei-i. Cdnd sacii cu aer, sub actiunea unor mu gchi ai abdomenului, se contractd, stigmatele se deschid, gi aerul stricat din v ase. ~i saci este dat afar& Apoi, prin dilatarea mugchilor abdominali, stigmatel e se deschid gi alt aer proaspdt pdtrunde fnduntru, supapele se hchid gi aerul p dtrunde din nou adlnc fn toate vasele, fg- . cbndu-$i mereu opera de curitire. M igcarea aceasta se face *' " \ : *) Cligeu dupl Ceneslrini $i Asprea: ,,ApicolturaU.

C de 20-50 on pe minut. La frig, migcarea e mic~oratb mult, dar la cald e foarte m are. La nevoie, cbnd supapele se fnchid, albinele se pot alimenta cbtbva vreme, cu aer din sacii sbi traheeni ; de pildb, cbnd cade in apd, a r urma sb se asfix ieze de indatb, prin faptul cb n'ar mai avea oxigenul gi aerul trebuincios, pe c are h s b fl gbsevte fn sacii traheeni $i rezistb astfel dela 5 pbnb la 15 minut e, timp fn care se poate salva. Dupb Brunich, albina care sboard, respirb prin s tingmatele dela torace $i numai cbnd e fn repaos on vrea sb-gi ia sborul, respir b prin stigmatele abdomenului. Deci, acum cbnd vezi albina aceea ce se hodinegte acolo pe floarea soarelui gi care-gi migcs aga de repede plntecele, ff; vei da seama cb ea respirb gi cb, cu cbt mivcarea pbntecelui e mai repede fbcutb,cu atb t e mai obositb. Fig. Nr. 42 * ] Aparalul circulalor. Sacii .cu aer mai au $i ro stul A l aorla ; ll inima ; MI m u ~ c h i ica, prin apdsare, sb.dea afar5 din a paralului circulolor. intestinul prea.multlhcbrcat, rezid u d e ce s'au ingrbmbd it in el. De aceea, albina nu poate da afarii murddriile de cbt in sbor $i, atun ci cbnd, htbmplbtor, vei vedea cZ t o t u ~ iea f$idepune murdbriile pe faguri o n pe ramele din stup, va fi o. dovadb pentru tine cb e bolnavb gi cb intestinul de iarnd, cbnd ele nu einu functioneaza normal. In.perioada ies de loc din stup , fngrbmbdesc $n intestine toate resttirile acestei fndelungate hrbniri, gi abia fn primbvarb, cu ocazia primului sbor, fgi descarcbintestinele. Aceste resturi Pngrbmbdite nu-s E cantitate prea mare, dacb albina miinbncd atbt n cbt sb-gi t; e sufletul, gi calitatea hranei e aleasb $i f cea mai n mare parte digeratb. Dac b fnsb din anumite cauze -frig, sgomot, sdrunciniituri sau nelinigte-provocate d e lipsa de aer, ') Cligeu dupii .Alfandery: ,,Trail6 d'apicullureu. --

I , + I I. -.. +:, % .- .'.I+ . . ori de vreun goarece intrat 4 stup, sau o luminii prea maren albinele sunt silit e sii consume o cantitate de brans rnai mare de c l t au trebuintii de obiceiu, se griimgdesc prea multe reziduri, intestinul se umflii tare, supapele nu rnai f unctioneazii normal gi atunci albinele, ne rnai putlnd sii le ret;nii in intesti n, le depun i stup, infectand aerul gi fmbolniivind n tovariigele. Boala aceasta se numegte diaree gi asupra ei voiu reveni rnai t&rziu. De aceea, pentru albine , sii ai grijii totdeauna sii piistrezi hrana cea rnai bung $i sii le feregti ia rna de patru primejdii: frigul, sgomoful; Iumina prea puternica' $i lipsa de aer , care, la un loc sau fiecare fn parte, nelinigtesc albinele fntr'atbt, incbt le fmbolniivesc. . Aparatele de semnalizare $i cele cerifere. Tot intre inelele plnte celui, pe langii stigmatele de respirat, se mai aflii nigte ga'uri foade mici, p reva'zute cu c6te o rnembrana' foarte fina'. Cu ajutorul lor, albina scoate felu rite sunete. De asemenea, pufin rnai spre mijlocul abdomenului $i sub inelele ce -1 formeazii, se ggsesc patru perechi de buzuna'rage, prin care ies solzigori; d e ceark pe care lucriitoarele P fabricti din hrana ce fnghit $i care se transfor m& fntio i substantii -'ca gi griisimea la animale piin nivte glande secretgrii ce se aflii sub inelul al treilea gi al gaselea al pdntecelui. Clnd voiu vorbi d espre albinele cerese, putin rnai departe, f(i voiu da, Ciiline, toate deslugiri le cu privire la, existents gi funcfiona;ea acestor glande. Sistemul nervos. Dar despre sistemul nervos a1 albinei, pdnii acum nu mi-ai spus nirnic mb fntampjni i b&atul cu o curiozitate din ce f ce rnai mare. n fn treaciit ti-am spus doar c ii albina e inzestrat2 cu atltea simturi, unele din ele foarte desvoltate. La al binii, aceste simturi sunt localizate h antene ; de acolo pornesc la creer nigte mrdoane nervoase ca nigte s l m e de telefon. De fndatg ce unul din aceste sim@ ri vine fn atingere cu ceva, impresia se transmite la creer care, judec h d , ho ariigte cutare sau cutare migcare. ( gi la noi, oamenii, sistemul nervos al albi nei are centre 3 nervoase conytiente $i reflexe; la noi, centrele nervoase congt iente sunt & creer, iar centrele reflexe sunt & gira spin;rii .6 marele simpatic . g; ' T +$?% . -? % . x .

, -. ' \ - , .: : .. :. :: < . .. .... .' . .' ~. . ) .. ; , ' *

La albinii, fn cap sunt doi ganglioni care formeazg creerul; din ei pleacii strg bdtand tot corpul, un cordon neruos, pe care sunt fmate din loc & loc, qapfe per echi de ganglioni ceva mai mici : douci perechi sunf in forace, cornandand mi~ci irile Fig. Nr. 43 ' I Sisternu1 nervos. A ] creerul c u conductele spre ochi, antenele ~i ganglionii frontali. B] cordon ganglionar cu ramificaliile lui. aripelor gi celbr trei perechi de picioare, iar restul de cinci ganglioni se gci sesc in abdomen, agezati de-a-lungul cordonului ce vine de la creer .$istrdbate gltuitura sau corsetul dintre torace gi phtece. Ei ordoneazs migcdrile gugii, du pg ordinele congtiente ale creerului, precum gi alte organe de acolo, cum sunt : sacu cu aer, migcgrile mugchilor, stigmatele, etc. La regins, ultimul ganglion comandd miScgrile reflexe ale aparatului genital. Armele de apa'mre qi afac ale albinei. Ca ori~icare fiintg din lume, albina are ei ea o armd ') Cliqeu dupg Barbo-Dadant: .L1abeille et la ruche'. ly

de luptg, pe care o folosegte gi la atac gi la apirare, a t ~ n c i cbnd nevoiea o cere ;aceasti arm5 de apkare e acul cu ohin, pe care albina fl are fn partea de jos a abdomenului; el e singurul dintre org.ane care nu lucreazg reflex, ci s ub directa comandi a creerului. Tocmai despre el voiam gi eu s i te fntreb m i o pregte Cilin. Pentru a-1 studia $i pricepe bine, trebuie sb-1 privegti 2 deplina lui actiune n spusei eu, $i lu&nd o albing de pe floarea sbarelui, am ptins-o d e torace, argthd-o biiatului. Albinita se sb5tea fic&nd tot felul de migcgri cu pbntecele, cercbnd mereu sit m i btepe. fi vezi acul, Ciline ? Acesta intra $i i egea mereu din teaca lui, ca gi cbnd ar fi voit s i ne tot arate cii e o arm2 pr imejdioasi; ba odaG a scos $i o picituri de venin fn vdrf. ,,Ia seamau- par'ci n e-ar fi spus-,nu numai cu sulita aceasta ft; voiu giun pielea, ci pe ldngg ea ma i am aici ceva $i mai pu ternic qi mai dureros: veninul". Bgiatul $-a apropiat l upa $i privea cu atenfie. Dar nu-i un ac ca oticare - h i spune el.- Se vid pe e l nivte ccirlige fntoarse ca la o undiwl ...m b Fig. Nr. 44 *] TBieturl de-a-lungul unei jurnititi de a c . A] canalele penfru a injecla veninul in ranl. B] chrligele c a n i ~ l eundite c e afundl acul in ranl. - .Da, gi cu aceste cA rlige acul se prinde fn locul unde ?nteap& firg s i se desparG de be+a cu venin din pktecele vitezei apkitoare a cet%fii. Aceste undite, de fndatii ce acul a in trat i piele, se a g a g gi nu-i mai dau voie s i iasi. n Pentru ca sg-ti dai ma i bine seama de felul cum lucreazi, am si-las albina aceasta si-Ifii fntepe brat ul gi atunci vei studia atent, cu ajutorul lupei, tot mecanisqul acestei arme pr imejdioase, pe care albina o fndreaptg contra oricui i se pare cg i-ar fi un du~ man. Mi-am rgsfrbnt mAneca dela &mqa $i acolo unde pielea e '1 Cliqeu dupe Peter 's : ,Ma metkode en apiculture".

mai netedb, lbsat albina sii-gi prindb acul, ceea ce aceasta se $i grabi sii fac b. Dups cbteva smucituri, albina I"gi lug sborul lbsbndu-mi fn ran5 aculfmpreunb cu begica de venin. E a hcepu ar@goas8 sb sboare pe lbngb noi, fncercbnd sb ne fnfepe din nou, ca gi cbnd nu gi-ar fi dat seama cii-i sunt zadarnice acum orice sforfbri. fn curbnd ea va muri, ciici nici c, albina' nupoate trcii mult fcirci acul sciu, care e un organ foarte insemnat, ce formeazb un tot nedespbrtit de f iinta ei. Bbiatul privea cu atentie fncordatb migciirile ordonate ale acului ce intra din ce in ce mai adbnc fn rang. Fig. Nr. 45') Begica cu venin $i acul. A ] begica alirnenlatl de glandele produc lloare de substante acide si alcalinz, $ i canalele conducEiloare de venin ; B] begica cu venin; C] palpele acului ; D acul. j Dar acul tot mai miqcb devi-i singur, ~i vbd cb tot intrb din ce fn ce mai adbnc fn brat. '1 Cliveu dupli Barbo-Dadanl: "L'abeille el la ruche".

1 6 iat5 cum se explicii mecanismul acului gi a1 bevicii cu venin. Acul, care e form at dintr'o materie chitinoasd . tare, degi pare cb este htreg, totugi e tdiat dr ept in doua' de-a-1ungul sdu ; ambndouii jumiitA6le din care-i alcdtuit acul, au clte un giintulet siipat pe dinguntru, care formeazg un canal. PBr$le de afar5 ale celor dou2 jurnbti.6, au unditele pe care le-ai vgzut. Prima jumdtate de ac e mai lung2 putin ca cea de a doua. Prin canalul ce-i siipat fn mijlocul celor - Da, gi I L ' 26 Fig. Nr. 46 '1 Cum lucreazii acul in rang. B. A ] pielea; I $i 111 acul c u cele do115 jumiiliifi ale lui, c e lucreasuccesiv ~i allernant. . doug jumgtiiti de ac, functioneazg un piston care absoarbe veninul din punga cu venin gi~ tot injecteazg otraa v5 hi rang. Acest piston e pus fn migcare de nigt e mugchi, care contract5 begica cu venin, gi migcg gi cele doud jum2- . tt ce fo rmeazd acul; migcarea ce o fac Pnsd aceste doug 5; jurntitiit;, e alternantii $i anume : clnd prima jumgtate de ac pgtrunde f piele gi se agatii cu unditele, ce a de a doua jun . miitate se sprijing fn mivcarea ei pe rezistenta undifelor tov arhei sale gi atunci ea pgtrunde ceva mai adlnc decgt prima - jumgtate. Mi~carea repeti apoi invers, adicg prima juse mgtate haintea& sprijinindu-se pe clrligel e celei de a doua jumiit&$i, pgtrunzilnd, la rAndu-i, mai adgnc gi tot *a mai de parte, pan& clnd fntregul ac a pgtruns fn rang gi nu rkdlhe '1 Cligeu dupii Peter's: ,Ma melhode d'apiculture".

afar& decbt begica cu venin. fn felul acesta, acul produce doug efecte: injectea zg otrava la o adbncime cbt rnai mare, iar prin migcgrile lui convulsive, face c a durerea sg fie $i rnai puternicg. Pe cbnd diideam toate aceste liimuriri, acul s'a tot migcat, pang ce-a piitruns cu totul in rang; bevica cu ,venin he . cont racta mereu, ca $i cbnd ar fi fost ceva viu care-gi continua o vieat5 aparte. Ve zi tu, Ciiline? acul acesta cu tot aparatul produciitor de otravii e ca o lume n ouii cu o vieatii proprie ; invitati; n'au pgtruns fn deajuns tot ceea ce priveg te acul albinei gi ngdiijduiesc cg voiu putea ajunge sg dau la iveall ceva rnai tbrziu, lucruri interesante,cu privire la o vieatii'proprie a acului albinei. E intfadevgr uirnitor, sb afli cii dacii scoatem acul unei albine cu punga lui de venin, cbt $i cu glandele ce fabricii otrava, $i-1 punem fntr'un mediu ciildut, de pildii, o cutie cu vats tinutii la o anumitii temperahrg, acul e in stare s6 tra'iascci singur cciteva ore, fiicand mereu miqcgrile sale caracteristice, ca $ i cbnd a; fntepa. Dacg vom apropia degetul de vbrful egu gi vom apgsa putin vata pentru ca astfel sb giiseascg un sprijin, acul, de fndatg ce simte cg' ar putea sg-gi fndeplineascii rostul, se agatii de deget gi prin mivciirile descrise rnai sus, piitrunde fn rang. El simte de fndatb atingerea vbrfului siiu cu pielea pr in nigte pdpe foarte sensibile cu care e fnzestrat ~i care-1 vestesc cii poate i ntra fnacfiune. Abia dupg ce punga cu otravii e desciircatii, acul, ca gi cbnd $ i-ar fi fmplicat sufletul, riimbne nemigcat pentru totdeauna, pierzbndu-~iultima sclipire de vieat5 ce rnai diiinuia fntf fnsul. miatul stiitea fncii pe gbnduri, ca vi cbnd i-ar fi trebuit un riigaz de timp ca sii adbnceascg cele ce i-am spus. A luat apoi lupa $-a privit rnai de aproape b egica cu venin, singura care se rnai vedea afarii, ciici acul era de mult vbr*lt cu totul fn brat. Dar acest venin din begicii... de unde provine oare? Organism ul - fncepui eu ia din alimentafia albinei, prin distilatie, douii elemente alca line ~i acide, fn propo4i diferite, nestabilite fncg pbnii azi. Deasupra begicii cu venin sunt doua' glande :una care produce elementul aicalin gi cealala, elem entul acid, alimentbnd astfel begica cu venin. .

135 Pentru ca veninul sg-gi facg efectul, trebuie ca atbt acidul formic cbt gi alcal inul sii se combine fn begicg) c k i dacg numai unul din ele ar fi fabricat gi c eliilalt ar lipsi, nu s'ar fntlmpla nimic deosebit, atunci cbnd e pompat in rang . Glanda care produce acidul formic, dii fn amestecul din . begicii, cea rnai ma re cantitate. Dupiianotimp, aceastgglandi miiregte sau micgoreazii port;a de aci d formic din amestec, gi atunci va fi o scar2 gradatii de durere fntr'o rang inj ectat5 cu venin, dupii cum acidul e h rnai mare sau rnai micgcantitate. Aga se e xplicii de ce fnfepbturile din timpul ierniisun rnai putin dureroase decbt cele din timpul verii, cbnd glanda aceasta produce acid formic din plin; fn ace1 timp , al-I bina are nevoie de o cantitate rnai mare de acid formic, pe care-1 folose Ste in combinatia mierei. Acest acid formic e fncorporat de-a-dreptul fn mierea chiar din gugg, intrbnd htr'o foarte micg cantitate gi fn hrana ce-o primesc lar vele. Asa se explicii iariigi de ce o albint de hdatg ce iese din celula ei, chi ar dacii n'a primit nici o piciturg de miere, e fn stare s I fntepe gi acul ei c ontine aceleagi elemente acide $i alcaline ca la cele bgtrbne, - fntr'o cantitat e mult rnai micl de sigu< elemente pe care le-a luat 'din hrana datg de doici, p e cbnd era fncii larvii. J * Am scos apoi acul albinei, a cirui begicg cu venin nu g rnai migca deloc; P i sc ursese fntreaga ei otravii fn r a n t care s'a umflat foarte putin, hroiindu-se. Pe cbnd stiiteam algturi de biiiat gipriveam fnceputul acesta de activitate, o albinii rnai hiirfilgoasii veni de-l htep&gipeel. Ura! Ciline, iatii gi botezul tau fn noua vieat& de stupar !-gi biiiatul rbdea bucuros, apucbnd acul cu begica de venin cu tot, ca sg-1 scoatg afar& Iatk dragul meu, gi aici ai ceva de fnvii bt! Ti-am rnai spus odatti cum lucrea& acul gi gtii cg begica cu venin fgi varsd mereu veninul in locul fntepat. Deci, cu cbt vei scoate rnai Yepede acul, cu at bt va fi. rnai bine, dar niciodatii sii nu-1 tragi afarii apucbdu-1 de begicg, c iici atunci, strbngbnd begica, fntreaga cantitate de venin o injectezi singur fn rang .$i faci rnai riiu; cu unghia sau cu lama unui cufit, pofi scoate ugor acu l ridicAndu-1 d e jos h sus. De sigur cii nimanui nu-i poate fi pliicutg fntepii tura al-

. binei; chiar stuparii cu fndelungatfi experientii gi care au pri-mit multe fntep iituri, tot suferii putin din pricina lor; la fatii rnai cu seam& ele sunt chiar dureroase; nu rnai spun de cazuri nenorocite, ca de pildi atunci cbnd o albinif nteapd pe cineva drept fn lumina ochiului; acela e sigur cii nu va rnai rimbne c u el, ciici i se va scurge. De aceea, e bine sii porti totdeauna o mascci pe faf a'; ea va fi ori din voal, care hsii cam fniibugi, ori din piinzci de sfirma' cu sutii de jur imprejurul margirdor unei pilirii de paie. Culoarea cea rnai bung e cea neagra', ciici e .mai odihnitoare pentru ochi gi ai putinta sii vezi lnai b ine. fmpletitura de s k m i tine cam cald gi de aceea, cea rnai buna' e ceci din fire de pa'r de cal. A. + UIL _ f s 4 .j B. C. Fig. Nr. 47 ') Cum lrebuie sc03 acul din rang. A) acul infipl in piele c u punga s a d e venin; B) felul gregil d e a scoale acul din ran8 ; C ) cum lrebuie s c o s acul din rang. + ' fncolo, poti urnbla prin prisacii cu mbnecile hakei suflecate, cAci chiar de te fnteapii albinele, organismul se deprinde repede cu otrava ~i locul nici nu se r nai umflii gi nici rana nu rnai e aga de dureroasii, rnai ales dacd scoti repede acul. E bine fnsi ca atunci cAnd te fnteapii rnai multe deodatii, sii te retrag i putin, pentrucii mirosul veninului iritii albinele rnai tare decbt once gi ele , crezbnd cii se aflii fn fata unui dugman, se reped rnai multe gi fnteapii in a celagi loc. Sunt persoane care nu pot suferi deloc intepiiturile albinelor gi to tugi vor s i facii apiculturii; acelea vor avea cbte o pereche de mcinu~ii mbini $i vor purta pe 'deasupra n hainelor un halat alb, care la mbneci 'e previizut cu un elastic ce le fine sfrbnse, pentru ca nici o albini sii nu poati pitrunde pe dedesubt. Culoarea halatului e bine sii fie a l b l ciici e o culoare linigti toare. Negrul hsH ! iritii. e ') ~ e s e n dupe Peter's: -Ma melhode d'apicullure". *

Cei care prezintg fenomene de intoxicatie din cauza intepgturilor de albine $i a u urticare sau bgtiii de inimg, etc., sunt sfgtuiti sg se opreascg de a mai lucr a la albine, cgci de sigur, organismul lor se va deprinde foarte greu cu otrava, care uneori le poate fi chiar fatal& Pentru vreun vizitator care sufere de inim 2, e bine sb ai tincfura' de Calendula arvensis (Ilinica') ce se pune pe o bucgt icd de zahdr $i se db bolnavului. Tinctura sg fie proaspdtd. 0 durere mare se po ate ostoi atinghnd locul htepat cu un tampon cu vel sau cu amoniac lichid. Frunz a de pcifrunjel frecatd pe i- r ae o are o nta. iqlG2e foarte bun$ cgci nu numai cg bride durere, dar nici umflgtura nu se mai produce. Aceasta, aplicatg pe ran d sub forma unei picgturi, pdtrunde prin tesuturile pielei, se amestecg cu venin ul, fl descompune gi-1 face cu totul nevdtgmgtor. Trebuie fnsg aplicatg de fndaa ce albina a intepat $i pielea sa fie ldsatii sii se usuce singurii. Foarte bung ~i cu efect imediat e cea fntrebuintaa de gospodinele noast $i din care se pune p u ~ n g pe rand. fn caiuri de intoxicatie cu prea multe fntepgturi, vorn ,fac e ca bolnavul sg verse, provochndu-1 la aceasta cum vom crede mai---bhe; apoi va bea o jumdtate de pghgrut cu a p l alc~olizatg, care s'a pus amoniac concentrat fn doze : pentru fn copii 5-6 picgturi, pentru femei 8 pidturi, pentru b k b a ~ 10-12 picaturi. Chnd fntepgtura albinei ori a unei viespi s'a rodu us pe limb& aceasta se umflg uneori atht de tare, fncht bolnavul sparputea asfixia ; fn ace st caz, e bine s5 se frece locul fntepat cu un ciitel d cg fntepgtura e pe limb& spre fnghititoare, se me usturoiu $i se va da bolnavului sg-1 mestece $i sg-1 h ghitii; umflarea limbii ori a amigdalelor nu se va mai produce $i bolnavul se va liniqti. &v&@$i, Cgline, au ngscocit multe feluri de doctorii, numite apifuge, cu care te ungi pe mAini fnainte de fnceperea opera$ilor; ele au proprietatea de a goni albinele, care astfel nu mai Enteapg; aceste doctorii fnsg sunt costisit oare $i chteodatg chiar primejdioase sinWifii noastre. Cine vrea totuqi sg-.yi p repare singur un astfel de apifuge, va pune fntr'o

/tick cu alcool de 50-60 grade, floare de soc, de doua ori cam cat se ia In cinc i degete, la 150 grame de. spirt, o va lisa sii dospeascii bine la soare timp de douii siiptiimlni, f 0 va lim~ezi, apoi o va strecura printr'o cdrpii deasl, gi cu acest preparat fgi va unge mainile hainte de a p o n i vreo ( operalie la st upi. Acum numai despre aparatul muscular ne-a mai rgmas sii vorbim. 1 i Aparatul muscular. Din explicatia anatomic%gi functionalii a atbtor organe, ai i nteles de sigur, Ciiline, c i acestea nu pot sii meargii decdt conduse de mugchi care se fntind ori sk fncordeazii reflex, sub comanda creerului gi a nervilor c orespondenti. fntr'adevsr, intregul corp a1 albinei e hzestrat cu o musculaturii foarte putekicii h raport cu miirimea ei. Mugchii functioneazii mai mult fniiun tru, stdnd in nigte teci, f i x a ~de scheletul fntregblui organism cu nigte lig amente. Fiecare organ fn parte are o musculaturg a sa proprie, cu fibre longitud inale, spirale sau rotorii. Fibrele au o forms cilindricii gi grosimea lor miiso ars dela a 9-a pAnii la a 35-a parte dintr'un milimetru ; fiecare fibrii are dea-lungul ei un canal a1 Fig. Nr. 48 *) 0 firbrl muscularl din m u ~ c h i iaripelor ; grosimea ei abia are a 10-a parle dintr'un milimelru. clirui diametru e dela a 5-a pdnl la a 10-a parte dintr'un milirnetru,-dues 'vol umul fntreg a1 mugchiului; canalele acestea au numeroase celule fn ele. Fiecare fib& are vieata ei aparte, cdci celulele lor interne au un hvelig pe care se gii segte o fntreagii retea de tubulete *) Cligeu dupl Alfandery: ,Traile complel d'apiculture'.

foarte fine, pline cu aerul primit din sacii traheeni. fn felul acesta, fiecare celul& muscular& respir5, fnlbhrlnd din ea toxinele provenite din sforfirile fib re;. Fig. Nr. 49') CBleva fibre ale unui mugchiu. S e vede lanlul nucleelor din canal e. Analizlnd anatomic, vom gbsi cb cei mai puternici mugchi sunt cei ai aripelor, c are fntr'adevbr cer sforfgrile cele mai mari ; apoi vin cei ai picioarelor precu m $i ai maxilarelor, ai limbii, faringelui vi aparatului digestiv. Muvchii abdom enului, care contract5 sacii traheeni, sunt de asemenea deosebit de puternici, c 5ci ei trebuie sb apese bine acegti saci pentru ca aerul s5 ptitrunds pAn5 fn ce le mai departate colturi ale 'organismului, unde fiecare celulg trebuie s5 respi re $i sii trgiascii. Muvchi cu earecare hsemntitate mai are albina la acul cu ve nin, iar regina la aparatul ,sbu procreator. $i cu aceast5 ultim5 parte, Csline, am terminat studiul anatomic extern vi intern a1 albinei. Din el po$i vedea. cl te minun5t;i ne scoate fnainte natura I Numai c5, la fiecare pas, odatii. cu atl ta mirare ce ne cuprinde, apare $i descurijarea, vgzbnd cAt de putine lucruri cu noavtem cu adevgrat, $? clte taine ne mai fnconjurg fncii. *) Cligeu dupe Alfandery: "Trail6 complet d'apicullure'. *

Sute gi sute de hvgtati, oameni de vtiintii gi piitima9i cercetiltori ai adevgni lui, ce gi-au consacrat o fntreagg vieaw unui. studiu, vgd, dupg decenii, ori ci i teoria lor era gregitg, on c& cea mai mare parte din taing rgmbne fncl fn umbr ii. $i cu toate acestea, nimic nu trebuie s5 ne facg sg avem mai mult curaj de a merge pe drumul acestor fnaintagi, decbt faptul &,-la capdtul scurtei clipe ce e vieata noastrg f a g de vegnicia ei, cu putinul ce fiecare din noi vom aduce,v om ~idica colt din nemrirginitul tainelor, gi yom pune umiun rul gi sfo+rile noa stre pentru ca adevtirul sg iasg la. luming. Adevtirull Da, acesta e singurul sc op, singura tintti a gcestor sforttiri demne de laud& pe care omenirea le face p entru ca cei ce vin, sg se foloseascg de ele, s i poatg iubi pe Dumnezeu mai mul t fnc$ $i sg admire nehcetat mgreata Sa @*erg, desgvkgit5 gi ~ l i n g atgta far mec: natura. de $i acum, dupg ce +am spus toate acestea, sg fncheiem, C a n e , acest capitol insemnat, ce-ti descrie felul de a fi a1 unei albine gi psr$ile di n care-i alcgtuit$ pentru ca mai tkziu, cbnd vom vorbi de viea* din lguntrul stu pului, sg-ti poti da seama mai bine de chipul cum lucreazg albinele h feluritele lor fnsgrciniiri. +m ' 'Y . d

C A P I T O L U L IX A doua zi, mergbnd spre prisaci, Cilin m i intdmpinii voios, ruglndu-mi si-i a r i t cum igi desfiigoari vieafa albinele fntr'un stup gi cum e orlnduiti societa tea aceasta minunatii, despre care el a rnai auzit cbndva. D e sigur c i acum, dupi ce-ai viizut cum e o reginii gi care-i e rostul, cum fi trantorul gi vieafa lui, cum evoluiazi un ou p l n i ajunge albini desivbrgitii gi cum e alcituirea sa anatomici, nu ne-a rnai rimas de vizut decdt aceasti sin guri parte, pentru a cunoagte totul cu privire la vieata acestor muncitoare, gi anume : minunata oganizare a sfupului. Intr'adeviir, e o societate vrednici de i rnitat, cLci nici in lumea noastri omeneascl, legile privitoare la vieata noastr l intimi gi social%,nu sunt aga de bine orbnduite, respectate gi urmate cu sfinf enie ca la albine. Niciieri repartitia muncii nu e rnai chibzuitii, rnai bine Pm pbrfiti pe categorii ~i varste ; niciiieri nu gisirn o ordine rnai desivbrgiti $ i o dragoste rnai mare fntre surorile din aceeavi casi, nicgieri un conduciitor de popor rnai iubit, rnai respectat, rnai alintat $i rdsplitit cu atdtea nesfdrv ite. dovezi de dragoste, aga precum respecti gi iubesd albinele pe regina lor; n iciieri, fn sfbgit, nu giisim pildele unui curaj nefnfrbnt, ale unui sacrificiu dus pdnd la moarte, ale unei munci fLrb riigaz; niciiieri o dovadii mai temeinic ii de inteligentamcedepii~egte, f afarii de furnici, - n pe a oricirei alte inse cte, inteligentii pe care eu o sus+n cu toat5 ciildura $i toatd convingerea, P c iuda atdtor cercetgtori n ce-au tggiiduit-o; nicgieri o rnai mare, rnai puternic k rnai pgtimagii grijg pentru viitor, decbt la aceste mici gbze, care stiipbnesc o comoarii nesfbr$iG de calitiifi $i sentimente halte. L t *, c '

totugi, se giisesc unii care sii spunii cii albinelor le lipsegte inima gi cii l a ele nu s'ar vedea o gradatie fn exprimarea sentimentelor. Marele Maeterlinck, cel rnai piitimag iubitor a1 albinelor, giisegte totugi albinei noastre anumite pii~$ slabe. El vede anume o vinii fn faptul cii in afarii de stup, ele nu au ni ci un sentiment de ajutorare fntre semeni gi nici. un simtgmbnt a1 milei, ci pri vesc ca nigte striiine de neam, pe oricare dintre ele ar fntblni-o pe c&le largi ale viizduhului sau pe adormitorul srin a1 florilor parfumate. .Numai fn 19untr ul stupului" zice el ,,sentimentele ei sunt desiivbrgite". Sii-mi fie Pnggduit s ii nu impiirtggesc aceastg vedere a marelui maestru. Eu giisesc c l tocmai prin aceasta ele' rdspund unei legi puternice, care le-a fngHduit s treacii, dupd mil ioane de ani, H din starea de siilbiitiicie la cea de prosperitate, prin faptul cii orice gi oricine se giisegte f afar% de zidurile cetiifii lor, n n e socotit ca striiin gi primejdios. E o lege politicii P care sentimentul nu-gi are rostu l, dacii interesul neamului o cere astfel. Un roiu ieqit dintr'un stup, daci a P nceput sg-gi orbnduiascii o vieatii nouii, cu o individualitate proprie,-nu se r nai Pnapoiazii nici c&nd la casa veche gi chiar dacg a r voi s'o facii, albinele riimase 1-ar isgoni, socotindu-1 cu totul striiin, ca gi cAnd a r veni acum cu grinduri duSmgnoase. Dacii a r fi altfel $i dacd fn stup ar putka intra oricare din cele ce-au rnai fost candva acolo, striijerele n'ar rnai putea deosebi pe ho atele striiine c e i n sii prade stupul, gi, din rlnduiala desiivbrgita ce domne a mai'nainte fn cetate, ne-am trezi dintr'odatii P cea rnai mare neor+nduialg, j af gi deciidere. n De aceea, albinele nu se pceocupii niciodatii de ceea ce se f ntrim 1% unei striiine, dintf un alt stup. ce privegte anumite sentirnente de mi lk iariigi nu sunt de aceeagi pdrere cu cei ce n'o recunosc. Maeterlinck zice ci i, dacii o albinii e strivitd, afar5 din stup, atunci alte tovariige ale ei se a pr'opie grgbite gi sug de hdatii piciitura de miere pe care moarta ar rnai aveao in gug$ triigrind de aici concluzia cii albinele a r fi lipsite de sen.timentu l milei. A vedea astfel lucrurile e, dupii mine, o gregalii ! Mai fntiii, cine a r putea spune cii, fiicbnd aceasta, ele nu hcearcg 4 k

in sufletul lor, vreun sentiment de durere 7 $i ca sii rbspund acestui exemplu p rin altul asemiiniitor, pot spune: cine oare fn focul unei lupte, ar putea ziiri vreun sentiment de mil5 pe fa@ unui soldat ce ia dela camaradul siiu, mort albt uri, ultimele cartuge r h a s e , on cea din urmii rezervii de pesmefi sau picbt ura de apii ce mai lucegtefn fundul gamelei? $i totugi, el va face toate acestea cu un gest aproape maginal, dar cu' convtiin* cii, apiirbndu-gi vieafa lui gi a tovariivilor de luptb, prin acest gest fgi slujegte -neamul .$i wra. Pentru alb ine, mierea e esen@ de vieatii, de care nu individul se folosegte, ci colectivit atea, cetatea, neamul, gi ar considera ca o risipii $i o dezertare dela datorie, dacii ar liisa o cornoirii sii s e iroseascii acolo, cbnd 'din ea a r putea rii siiri o altii vieafii nouii. Albina, care nu are nirnic mai sfant gi nici un alt ideal Sdecbt viitorul stupului, ar socoti drept o crimii sii pgriiseas* acolo o rezervi, care mbine, cine $tie dacii nu va fi cea din urrnii, cu care, hrgnind pe stiipbna lor,cdnd toat& colonia n'ar mai avea nimich hambare, scapii Pntregul stup dela o moarte sigurii, $i neamul fntreg poate sii-gi urmeze astfel rnai de parte sfAnta lui chemare. piireDe aceea, eu nu mii unesc fn aceastii privintii c u rile maestrului meu ~i ale altor scriitori ce vgd altfel lucrurile, ci giisesc cii'n albinb e o scarii de sentimente, pe care nu le putem observa f n toate fm prejurbrile, dar a ciiror acfiuni, judecate h lumina preocupiirilor qi datoriilo r noastre omene~ti,-trebuie sii le vedem gi fn aceste mici gaze, dacii, i n ceea ce ne privevte pe noi, le giisim bune, drepte, naturale. $i acum, Ciiline, hai sii-fi argt cum fgi duc albinele vieafa h stupul lor. * Ne-am fndreptat ambndoi spre stupul de observatie pe care-1 mai deschisesem gi i eri, gi i-am ridicat oblonqele gi perdelutele negre ; prin gearnul de stick, vie a* dinliiuntru ni spa Infiifigat 'dintr'odatii h deplina ei activitafe. Acum, Ci ilipe, dupii ce pofi deosebi regina de trantor $i pe acesta de albinele lucriito are, trebuie Iatii, cea de colo cu fmbriicihintea catifelat5 gi striilucitoare, e albina pe c are am vkut-o ieri niiscandu-se, iar -

cea care iese acum cu pufugor cenugiu, cu ochii hpiienjeniti, cu aripele mototol ite vi moi, e o noui p k u t A gi sorL cu cea care o ajuti acum s i iasi la lumi nl. Ele s m f albine tinere. Vecina ei de dincolo are o ugoari chelie pe torace; dar abdomenul e fncii acoperit cu pir, gi 'aripele fi sudt htregi; . ea e albin a in floarea ucirsfei. Privegte acum pe cea de acolo, care stA nemigcatri pe ram l gi acoperi puietul! Ea e cu aripele sdrelite de atbta umblet gi cdrat; nu rnai are pdr pe torace gi pbntece, gi htreaga-i fnfi~gare d i impresia unei bitrbne$ i fmpovirate. Ea e cea rnai bdfrcina' din stup. A fost gi dbnsa odatd ca suratel e ei de alituri, pe care le vezi venind cu p&ttur'a aurie fn co~uletelepicioarel or. Vieata ei fnsi n'a fost rnai lungi de 6 siptimlni ~i acum rnai are putin de triit. Daci s'ar fi niscut toamna, atunci ar fi triiit pbni fn primiivrrrii, cic in'ar fi fost istoviti de muncii. Fiecare din toate acestea, p e v r s u r d ce fnainteazd fn vbrsti, fndeplinesc o noui slujbg f stup. Aceste slujbe n nu-s fic ute la Zmtbmplare, ci dupi o ordine desdvbr$itZi. GeneraGe cu generat;e, dupd cu m zilnic urmeazi navterile, ele trec prilytr'o scari crescbndi a muncii, $i ince pbnd cu cele rnai ugoare, pi\esc spre cele grele, pentru ca la biitrbnete, din n ou sci treaci l a . altele care le fngiduie gi cbte putini odihnl. Feluritele hd atoriri fncep $i se termini cu anumite functiuni organice, functiuni care au o a numitd limits $i d r ~ reazd numai pbni la o oarecare vbrsti, *-a fncbt o alhii+ ," chiar dacd ar vrea s i rimdnd mereu numai la acelagi fel demunci, n'ar puteao fndeplini, cici organismu1 sdu n'ar I%punde cerintelor ce-i impun acea munci. Ceea ce vreau s i spun acum, vei fntelege rnai bine cbnd fG voiu vorbi, ceva rna i departe, despre fdatoririle unei albine fn vieata stupului. Acum, conform plan ului propus, .vom urmtiri, Ciiline, vieata albinelor nowtre, hcepbnd cu cea rnai tbnirii, cea de abia niscutii, ~i sfbqind cu cea rnai b i t r b n i ce-gi termi ni prin moarte vieaw asta de trudi. Vei studia astfel, pe rbnd, functiile ce le indeplinesc $i tot ceea ce e legat de fiecare fn parte. A. ALBINELE TINERE. a ) Doicile. r* Uitii-te la albina ceea de cola, care ajutii surorei sale Y

rnai mici sg iasg din celulti; e ai ea nhcutA de o zi ori dou3; $-a fnceput prim a slujbii ; ea e albina-doicci;nu numai pentrucg fngrijegte de puietul ce se nag te, dar tot ea hrgnegte din bel~ u g larvele pbnL fn -ziua a noua, cbnd altele.v in ~i cZpgcesc gi chilioarele. Albinele-doici, dupti cum $-am rnai spus, sunt si ngurele ce au darul de a putea scoate din nigte glande qezate I&gti esofag, o pa pa' ka'ptoasa', cu care hriinescpuietul. Din hrana pe care o hghite'doica, gland ele eatrag pgrfile hrgnitoare pe care le transform2 fn pap2 liiptoasg, fntocmai cum mamiferele transformg hrana fn lapte. Aceste glande fnsg nu functioneazg pre a multg vreme, ci numai h t & ~ ~ vbrstei fragede a albinei, pentru ca apoi, ul dbnd din ce fn ce mai putin, sg ajungd cu vremea d se fnchirceascti. Atunci, alb ina e chemau sg fndepheascA altti functie. 0 singurg exceptie suferii aceastg le ge fn ceea ce pri;. vegte glandele lgptoase: ele nu-gi pierd puterea lor de prod ucfie la albinele care se nasc toamna tbrziu gi acestea pot atunci sd hrgneascg cu succes puietul tdngr de prim&var?i; aceastg abatere se motiveazg foarte bine prin faptul cg albinele n&cute toamna, ne mai wand dupg ele alt puiet de hrgnit gi glandele ne d i func$on+nd de loc pang fn primgvarg, abia atunci fncep ele pr oducp lor normal& Aceasta e o lege ce face parte din fnsiigi organizarea vie$ii stupului. , ktr'adeviir, dacd am fnchide fntr'o cugcg o albluatg dela una din fu nctiile ei-sg zicem,'de doicg-gi am ame-o astfel hrhind-o criltgva vreme, de fnd atl ce i-am de drumul, ea ar refncepe acelagi lucru, de acolo de unde 1-a b a t , d e i vbrsta la care a ajuns ca prizonierl i-ar fi dat dreptul s& treacg peste unele functii gi s& se apuce de lucrul pe cate-1 fac tovadSele ngscute odatd cu ea. , Poti trage de aici concluzia, cg ea se supune astfel unei legi b h e stab ilite, lege ce hotirggtefn timp gi ppd clzise, vieafa ~i funcwe pe care p albing trebuie sg le f n d e p l i n e a s c ~ ~ e - a r b a s repetentg fn cugca fn c are am fnchis-o, ea nu fntelege sg t r e a d peste o materie nefnvgtatg gi sg-gi ajungg dintr'o datii camaradele din acelagi contigent, camarade ce de mult i-au h a t fnainte, au fnvg$at, an practicat o mun& oarecate gi-au fnaintat la slujb e mai plgcute. ori mai-grele. .Stupibitur - Coaet L Hrietea. - lo

146 Albinel~doicipreg&tesc fn afar2 de papa I~pfoasa', hmgi na obivuitd pentru celel alte lame. Ele alcgtuiesc P gugii un n amestec de miere, apii gi polen, pe care1 vamg fn celulele, unde larvele fgi fmplinesc desvoltarea lor, dupg ce rnai fnt Ai hrana aceasta a fost cu totul digerati. de albin3, pentru ca larva numai s o absoarbg gi fn intestinul ei sg nu rgrnhng reH ziduri, ce-ar primejdui vieah din leagiinul unde-gi face evolutia. De sigur c& h grija pe care, ceaq cu ceas,;o c ere atbta sumedenie de lame, albinele-doici f ~ fmpart feluritele hgri' jiri yi anume: unele produc papa laptoasti, altele preggtesc hrana obignuitii, altqle -a jutg noilor n k u t e la iegirea din leaggnul celulelor, curstindu-le gi dbiidule prima picgturg de miere Pnti.ritoare $i h sfbrgit, altele, ajutate de astg da tg gi de albinele bfitrAne, stau fn nemigcare deasupra puietului sg-i ting de ca ld, pentru ca acesta sA-$i poatg urma normala lui desvoltare. 1 b ) Curtencile. Din ceata acestor albine-doici, se recruteazii tji garda reginei . Iaa, privegte-o cum e hconjuratli numai de albine tinere. Curtea ce-o urmeazii e demng de admirat; regina e fnsotitii pretutindeni; unele se tin dupg ea cbnd merge la ouat, o mAngAie cu antenele gi-o cvriifi, pe cAnd altel'e merg fnainte gi cerceteazg cu de-a-mgnuntul fiecare celuls, ca sg nu aibii nimic hguntru, atu nci cbnd Majestatea Sa a r depune oul. , Rolul lor principal hsii e hra'nim regi nei. Aceasta, pe mgsurg ce depune ougle, cere un prisos de brad, pe care s doici le se g~gbesc i i-1 dea, sub forma cea rnai perfect% ~i ugor de asimilat. Glande le lor lucreazii din plin ~ i - dau nui rnai acea minunat% pap5 lgptoasii, despr e care $-am vorbit. Rareori o amested ele gi cu foarte putin polen. & disecfiile fiicute unor regine, s'au giisit, Pn foarte rare cazuri, mici bobugoare de pole n, care sunt fnsg, h cea'mai mare parte, eata digerate fn guga hriinitoarelor no astre. Astfel, ele dau reginei lor tot ceea ce-i rnai bun h stup ca hran&, fngri jind-o cu ce'a rnai deosebitg dragoste gi respect. Dupg trecerea cltorva zile, h care albinele tinere hdeplinesc aceastg slujb$glandele lor lgptoase ne rnai fun ctionand, ele piigesc spre un alt rol fn vieah stupului. Acum cred c'ai priceput cele ce voiam sg-t; lgmuresc, cAnd ti-am spus & feluritele hsgrcin5ri fncep gi se terming cu anuinite functiuni organice, care au o limiti. stabilia * *

Pe clnd diideam biiiatului aceste Ihuriri, un zumzet vesel gi aparte fncepu sii umple prisaca. Priviriim atenti la stupii vecini; la cltiva din ei,\albinele se agitau igind fn numtir mare fn fata urdinigului. Ce-o fi asta ?-mii fntrebii Cii lin -par'cii ar fi un roiu ca gi cel pe care I-am prim zilele trecute ! Nu,-i-am riispuns eu zlmbind, kprivegte gi apoi judecii gi tr age o InvZ+iiturii,ciici n ic&eri poate nu se cere md mult ca E stupiirit, calitatea de bun observator. Num ai astfel, poti n fnviifa repede gi bine, gi chiar rnai mult decAt tot ceea c e i scris fn cdr$le din lume,-despre albintirit. Iatii, i atentl fntre cele ce sbo arti fn fa@ urdinhu, lui, nu vei vedea de loc albine biitrbne, ciici acestea vin griibite dela cbmp gi intrii de fndbt5 cu F v a r a lor anevoioasii s'o descarc e, pentru ca apoi, din nou sii se avbnte afarii; cestelalte toate; nu sunt decbt albine tinere. Ele sunt niiscute acum opt-nouii zile ~i azi e prima datii ,c$nd ies din stup, unde pbnii acum au fiicut slujba de doici. De azi fnainte, ele su nt chemate sii fndeplineascii alte treburi mai grele, gi care le vor cere o munc d mai fncordatii gjun curaj mai nefnfrlnt, gi au nevoie sii se, liimureascii asu pra lumii de afarii) lume fn care-gi vor fncepe fn curlnd lucrul. Prisaca vuia de zumzet; jocul nebunatic a1 sburdalnicelor albinite iegite pentru fntbia &rii ca sii-gi facii primul lor sbor, umplea fntregul viizduh de un c h t e c vesel, ce se asemiina cu fndeptirtate chiote de fliiciii, la horii. legeau pe prispa casei, igi fntindeau pu$n aripele hcerclndu-le dacd le pot migca, se legiinau apoi pe picioarele de dinapoi $54 fnfepenindu-se bine pe cele de. dinai nte, incepeau tacticos sii-gi netezeascii aripele,cabgi cbnd ar fi vrut sii le g teargii de un colb nevizut vi sii le fac5 mai strtilucitoal'e. Se pregiiteau doa r de cea mai frumoasii zi djn vieat% ziua nuntii lor cu soarele, acest cald fndr iigit, dar adesea amiigitor, fn lumina ciiruia fgi vor scdda f i n e , qi care l e va mlngsia cu bratele-i calde gi dulci ale razelor lui, pe c h d ele, visiitoa re, se vor fmbiita de parfumul unui cimbrigor, ciiruia fi vor sorbi, nesii~oase, Ecoarea ddce gi Pntiiritoare din fundul pdtirului. Azi e prima z i . c h d pqesc i lumea de an

148 h L r . : I . ' . : , >.,! , '".. ' . ' I. /.a c'.*:;*. "&. . ;: ',* z ' farii, lume despre care suratele lor le-au povestit & sigur atbtea lucruriminuna te, gi acum nu se mai s a t u s privind-o gi admirand-o. fn ochii lor cu mii de fefi~oare, oglindegte .aievea luse mea de basme ce presimteau c 2 . v giisi-o ai ci, gi par'& nu ~ le vine sii creadii cii ea poate fi aga de minunatii gi plinii de atbtea frumuse6. Stratul florilor ce miirgine~teprisaca le arats o gamb fhtr eagii de culori yii $i fmbietoare. Din teiul de aliituri, le vine o boare parfum atii $i caldii, ce se fmprg~tie$n tot viizduhul. Lanul de floarea soarelui sclip e~te aurulsub ca razele soarelui, iar ele toate stau gi ascultii cantecul ametit or a1 aripelor bbzbitoare, pe care tovariqele fl scot, cAntec aparte gi plin G f ericire, prevestitor de o vieatb noul..., ca o che-, e mare diving. / Deodatk ne riibdarea le cuprinde: li se pare cii tot ce v&d din prag e prea pufin ~i cu ori zonturi prea strbmte. Lumea aceea noug nu poate fi numai atat cbt se poate oglin di acolo jos. Instinctiv, stigmatele pbntccelui se deschid, a.erul ngvsle~tedint r'odatg fn sacii de respirat, nicicand aga de tare urnflat; ca acum ~ i simtindu -se ugoare de tot ;fat& de cum , erau cu o clip& mai fnainte, simt nevoiea par'c ii sii-~i htindg anpele, ca sii-$i pgstreze un echilibru. Vibratiile pornesc vij elios ~i sborul primul sbor le leaggnii btr'o . lume, gi mai mare, gi mai fnchti itoare, lume pe care acum o privesc de sus $i o admirii atat cii nu se mai satur g. 0 bucurie le nZviilegte ava dirrtr'odatii htreaga lor fiintl. E fericirea des iivdqitg ce le h b a t $ 1e leaggnii gi le duce fntrJo altg lume, pe cbnd acele aparate muzicale dintk inelele pbntecelui, -prin care ele fSi comunicii de depar te on de aproape once au nevoie,-desviiluie aceastii stare sufleteascg prin sune te cu totul aparte, chiuitbare qi' vesele. E cantecul minunat a1 primului sbor d e recunoqtere! Francezii au dat acestui sbor un nume foarte nimerit: jocul artif iciilor. Si fntr'adeviir, par'cb a r fi chiar aga; privindu-1, ai cu adeviirat p grerea cii acele bobu~oare aurii cu gherocul nou catifelat a1 tinereg, alergAnd nebunatice de jur h p r e jurul stupului, cu aripele st~.iilucitoare,fn care soa rele r k frange sclipiri a mii de curcubeie, sunt o reviirsare de focuri de arti ficii frumos colorate, htr'o noapte i care un nabab n fgi fncbntii oaspetii mu$ de admb.a$e ~i frumusete. -

, ,

Ele sboarii ht&i fntr'un cerc restrans, apoi din ce fn ce mai mare, pentru a-gi putea fntipiiri fn minte fiecare particularitate ce 0 are stupul gi imprejurimil e lui, ca nu cumvas i gregeasci nimerind fn altul vecin, unde striijerele dela p oartii le-ar prinde gi le-ar ucide. $i aga f ~ leaginii ele fericirea vreme ca l a o jumiitate i dd ceas. Obosite apoi,-csci primul sbor e ca gi primii pagi ai c opilului, care e fericit cdnd fi face, dar cade repede dupii sfowrea fiicutii, e le vin sii se ageze pe scandura de sbor, d ~ p g mai fntg, au avut grijii sb-gi goleascii intestinele, fn ce, care erau fngriimiidite toate rbmiigitele alimenta t;ei de pe cand erau larve gi pdnii acum. Ca o chemare fn fata ciireia, vrlnd-ne vrand, trebuie sb-gi plece capul, ca gi $colarul cgruia clopotelul ii amint e ~ t e recreatia gi jocul au trecut, cb tinerele albine intr$ una clte una, fn stup . fn psisib&, dintrJodatg, nu se mai aude decat obign'bitul cdntec al.albinelor ce vin fn sbor, zorite, cu povara dela camp, $i linigtea obignuitii a muncii pun e din nou stiiplnire peste tot. fn stupugorul nbstru de observatie, au intrat ap oi nebunaticele ce-gi fiicuserii p l n i atunci sborul de recunoagtere gi-au tre cut pe rand, fiecare, la migiiloasa lor muncii dinliiuntru. * d ) Rcindc?ai#ele sau cura'fitoarele., Privegte, Ciiline, pe fundul stupugodui g i spune-mi ce vezi acolo ? Sunt douii albine, ce par cii se lupti cu o a treia. Nu, dragul meu, una din albine e moarti gi cele douii se trudesc s'o care afar5 din stup ; ele fbc parte din ceata cum#itoarelor, care au o nesfAr$it de felurit ai ocupatie h stup. Astfel, celece se ciisnesc cu cadavrul tovariigei lor, au pe cele mai triste din hsiirciniiri : ele sunt cioclii, care scot afarii din stup pe cele ce PntArnplgtor mor acolo, ciici trebuie sii gtii cii albinele, de obice iu, clnd hi simt sfbqitul aproape, singure ele ies sa rhoam' afara', ca nu cumva sL hgreuieze lucrul stupulhi cu o muncii de prisos. Dupii ce-a scos cadavrul af arii pe schdura de' sbor, albina cioclu fl prinde bine cu cbrligele picioarelor ~ iumflhn, du-~i pputernic sacii cu aer, fgi ia sborul. minunata lor orfn

1 \ , , I \ . \., ;' I r 1, I 1 j. I' , ganieafie, albinele ~ t i u cg, dacg toate cadavrele vor fi lgsate jos fn f a F stupului, descompunerea lor ar strica aerul, sau .c$ dacb o molimb* bbntuie h t r e ele, primejdia molipsirii va fi cu atbt mai mare, cu cAt apropierea cadavrel or de stup va f i rnai mare. De aceea, el'e car8 aceste cadavre cAt rnai departe Qi, dacg a urmbri cu ochii albinele aceluiqi stup fn sborui rile acestea funera re, a vedea cb ele strgbat aceeqi directie, i spre un loc anumit, cdt rnai depar te de stup; de acolo din fni%ltLne,ele slobozesc tfrpul tovariigei trecute in al t8 lume, . de obiceiu cam fn acela$ loc unde au &sat gi pe altele care muriser5 mai hainte. Nu te face oare aceasta sb crezi cii fn organizafia lor au gi cimiti re f locuri bine stabilite, in care-gi lasb din sbor, n scumpele rbmbgite ale ce lor care au fost tovarbge de bucurii, muncii $i dureri ? $i aga $i este. Eu a .c urgtit, IAngb prisacg, un anumit & loc presbrat cu nisip, acolo unde un stup fgi liisa de obiceiu din sbor, cadavrele. Timp de trei siiptiimbni, am urmiirit sbo rurile acistea triste gikam vbzut cii toate albinele, cand ajungeau acolo, 18sau povara neinsufletitii sii cad% de sus, tocrnai peste locul unde f$i dormeau som nul de veci, cele ce murisers mai hainte. i , Alte curiifitoare aruncb afarii or ice urmii de praf, cur+ celulele din care a iegit puietul, ca sii le pregzteascb pentru o noug clocire, dau afarii rumegugul de cearii gi curiitii stupul de ori ce murdgrie fntbmpl3toare. Hai sii strecurbm acum prin urdinig, un capiit de sfo arii $i sb privegti ce vor face curiifitoarele. I 6 5 14 I ape; a Am luat din buzunar o sfoarii de negarb, ce-o aveam la hdembnb. Am scurtat-o gi dupa ce am strecurat-o prin urdinig, ne-am agezat la geamul stupului de observatie, pentru a le pbndi once migcare. Ca gi cum s'ar f i furigat un dugman in stup, albinele au fnceput rnai htAi sb se agite; se vede

cii era prima impresie dupb alarma datii de striijerele dela poartii; dupii o cl ips, in care de sigur ele gi-au putut comunica cii nu-i nici o primejdie, fiecar e gi-a reluat lucrul. Din ceata curbt;toarelor, s'au apropiat vreo cinci albine, au dat tbrcoale sforii de par'& ar fi vrut s'o miisoare; apoi, fiirii sfialii, trei din ele au prins-o voinicegte cu clegtigorii dela gurii ; de sigur cii era I i j 1 1 *1 '

n e e b + a . put;n cam grea, ciici, ca gi cum ar fi fost chemate gi altele fn ajutor, s'au ap ropiat repede gi rezervistele, s'au fngirat gi ele de-a-lungul frbnghiutei, trii gbnd fiecare din toate puterile acea neagteptatii piedicii ce' le apgruse deodat ii fn casa lor. fncet, fncet, sfoara a fnceput sii Enainteze spre urdinig gi dup ii o muncii de un sfert de orii, era scoasii cu totul pe scbndura de sbor gi aru ncatii jos. S'au reEntors apoi linigtite I gi, ca gi cbnd nimic neobighuit nu s' ar fi fntbmplat, g'- au reluat toate munca pe care o piiriisiserg pentru o clipi i. Dar dacii fn stup ar pgtrunde ceva, pe care nu 1-ar putea scoate afarg, ce-ar face atunci? mii fntrebii biiiatul, ai cgrui ochi scbnteiau de curiozitate. E c u putintii ki o astfel de htAmplare nepreviizutl ca de pildii, intrarea in stup a unui goricel, pe care albinele fl ucid acolo. De sigur cii pentru slabele lor puteri, ar fi zadarnic chiar gi pentru un roiu fntreg sii fncerce a-1 trage afar ii. De aceea, fn astfel de ocazii, ele chiamii fn ajutor pe tovariigele lor cere sele, adicii fabricantele de cearii, gi pe inginerife, care rniisoarii, viid ce este de fiicut gi fn scurtii vreme un giulgiu de cearii i propolis *) Enconjurii goricelul. Lipsit de aer gi h p u n s cu atbtea ace care contin acid formic, ca dsvrul nu putrezegte, ci se usucii ca o mumie egipteanii gi astfel, au sciipad d e primejdia unui aer stricat din casa lor gi a altor nepliiceri ce s'ar mai ivi, dacii trupul nehsuflet;t a1 . mosafirului nepoftit ar fi hceput sii se descompu ng acolo sub acfiunea umezelii gi a d d u r i i stupului. Rbndhitele acestea fac din zori gi pbnVn searii atbta treabii In stup, cbt nici n'ai crede. Gbndegte-t e numai cbt dau de lucru bietelor curiifitoare, chiar miile de trbntori, care nu numai cii stau ca nigte Bimbaga-Paga pe sofale ~i mhbncii dulceturi, dar nici n u-.$ hgrijesc de propriile lor nevoi fire~ti, mergbnd cu lenea pang acolo, cii s e murdiiresc fgr5 rugine chiar h stup. Ele s&t silite sii arunce afar5 din stup tot ce fac acegti lenegi, sii gteargii totul, sii cur5te bine, fncbt te btrebi d um de mai pot dovedi cu atgta treab5; gi tot1.16) casa lor e curag ca un pahar d e cristal, pe care-1 privegti fa zarea lurninii vi tot nu-i g h g t i nici o pa& \ *) P r o p o l i s s u b s t a n f a riiginoesti a mugurllor d e copaci, pe c are albinele o aduni c a sii lipeascii c u e a inkriorul slupului pi criipZiturile l ui. :A - .L , \

, ,-2 I ',

Toatii .aceastii rnunci pe care o fac tinerile albine, e c i un stagiu ce li se cere, ca sii se deprindg cu toate treburile, dela cele rnai uvoare pang la cele rnai aspre gi dela cele rnai plzcute, pan5 la cele rnai desgustiitoare. Ele fac ca gi ace1 lord bogat, despre care citeam f gazete, care a pus pe fiul sgu, n -c gruia vroia sii-i fncfedinteze o mare fntreprindere hotelier.5, sii treaci prin toate serviciile : a fnceput cu serviciul barometric (a1 closetelor), a trecut a poi la c u r ~ ~ t vi l q e u zatul camerilor, rnai tdrziu la budtiirie, apoi ca om de serviciu, portar vi i sfargit, stiipbn liber gi priceput, pe care n nimic nu putea sii-1 invele sau sd-1 sperie. Bgiatul m i asculta uimit de toate acest ea, par'cii ar fi urmgrit pe biitrdna gi buna lui bunicg, care in prima copiliil ie fi spunea pove~ticu zmei gi feG frumogi Ce lucruri minunate 1 spuse el fntiun tdrziu. D a ! ~i sunt fnci atbtea $i atdtea de spus I ' ... - Iatii, privegte spre urdini? gi spune-mi ce vezi acolo ? Vdd cdteva albine ce stau gi primesc pe cele care vin dela cbmp gi parJc$ le cer ceteazi. Da, ai dreptate; acelea sunt strtijerele; ele se recruteazd tot din cel e ce $i-au ficut odatd sborul de recunoagtere, cat $i din albinele rnai bitrdne, ce nu rnai pot lucra la cdmp. De fndati ce o albinl se apropie,-fie ea dintr'al e lor sau strdink-ele 6 ies fn cale gi-o opresc o clipd. Printr'un joc a1 cornit elor, cu care se pipiie gi se miroase, ele recunosc dacd albina sositi e tovariq a ce vine Pnckcati dela cbmp, o n vreo tdlhirifd ce se apropie cu gdnduri rele. Pe cea dintdi o primesc cu bucurie, i se dau la o parte din cale gi-o lass sii i ntre fn stup, pe cdti vreme pe cea din urmi o prind voiniceSte,-dacd n'o ia repe de la fug$ -ostrdng cu clegtigoarele, i o trag de picioare, P rod aripele, o fnt eapi gi-o ucid. Cele care scapii, sunt ca vai de capul lor de ciufulite gi sdrel ite. Strijerele sunt cdt se poate de grijulii $i severe. Nu fngiduie nimgnui-afa r5 de tovariige-si intre fn casa lor $i sunt rare cazurile cdnd pot fi piiciilit e. Numai fluturele cap de mort, care in nopijle de v a r i umblii pe la urdinigu ~i,sii vadi care e rnai putin pizit, piitrunde cdte o data fnduntruri, vegnic la com dupa mierea din faguri, $i fnfrange veghea pizitoare~ -

d 3 B c lor. El scoate un tipAt ascutit gi pldngiitor, asemiiniitor cu a1 reginei atunci cbnd e prinsii P cugca vie de trupuri de albin ne gi e hotiidtii mot$i. Albinel e, cbnd aud acest tipiit, se cutremurii de groazii. Cine atacii oare pe scumpa l or stiipdnb ! ' Un vuiet de neliniqte cuprinde toatii cetatea $i albinele, speri ate, $9; piiriisesc fiecare lucrul gi aleargii innebunite par'cii, sii vadii pri mejdia. Striijerele gi-au uitat cohsemnul; se duc gi ddnsele sii sarii in ajutor ul mamei lor, a celei care le asiguri viitorul neamului gi viea a cetgfii. fn ac est timp, hotul de fluture intri h stup in mijlocul acestei zarve gi se duce lin i~tit la faguri, din care mgndncii cu liicomie pdnii ce se saturii bine; apoi, p e aceeagi cale ~i cu acelagi viclevug, pgrlsegte stupul. Adese ori Pnsb, $i rnai ales atunci cdnd rep2tii aceastii manevrii asupra unei singure colonii,-albinel e igi dau seama cii sunt plciil:lr yi la slrigllul lui, In loc ca striijerele si i fugii,le rnai vine fn ajutor o fntreagii armatii de rezervii, care se Pmpotriv evte cu fnddrjire nepoftitului mosafir. D a c i fndriisnetul hot se fndiiriitni~ e~te totugi in fncercarea de-a piitrdnde fn cetate, soarta Pi este pecetluitii p e veci, ciici apbrbtoarele, cu riscul viet;i lor, f1 ucid, gi-i fac $i lui un co yciug frumos de cearii. Cdnd totugi numiirul acestor fluturi e prea mare $i albi nele sunt prea neciijite de vizitele lor dese, ele chiamii cliiditoarele $ ziibr eluiesc uga largii pe unde intrii el, clgdind nigte pilagtri din cearii gi propo lis, astfel. fncdt sfortirile lui de a rnai piitrunde hiiu~atru,riimdn zadarnice . Aga dar, albinele Qi piizesc avutul cetiitii lor, aga precum noi, oamenii, ne apiiriim casa gi agonisita noastrii !-hi spuse Cilin. Si cu rnai mult curaj fnci i gi sacrificiu, ciici once albin5 din colonie e g a t . sii-$i dea viea* pentru binele comun, $i fiirg a 'se gbndi cii moare pierzdndu-gi acul, nu stii o clip& la fndoialg sii-1 fnfingii fn orice dugman, ce-ar ameninta siguranta gi avutul cetiit;i: Dar sii trecem rnai departe ... f J Ventilatoarele. * Iat$ colo jos la urdinig, se rnai v&d nigte albine ce stau cu pgntecele ridicat, Wiltate pu$n pe picioarele de dinapoi,

bdz&nd de zor cu aripele. Unele bat aerul stand Pndreptate cu capul spre interio rul stupului, pe cdnd tovariigele lor, a~ezate invers,-adic5 spre ievire -fac ac eeagi munc5. Acestea sunt ventilatoarele. Cele ce stau Pntoarse spre interior, i ntroduc n aerul de afar5 P stup, pe cdnd cele ce bat dinaripi, fntoarse spre ieg ire, scot afar5 aerul stricat ; astfel, se organizeazii in sfup o primenire nein trerupta' de aer. Ele gtiu cii atdt albinele ce-s fnguntru, cAt ~i regina $i mai ales puietul, au nevoie necontenit de aer proaspgt pentru respirat, iar cel car e e stncat ar ie$i cu mare greutate prin strlmta deschiz5tm-2 a urdinigului, dac g n'ar fi scos afar% printr'o mi~care iute a aripelor. fn timpul verii, clnd cil dura e fn5bugitoare fn casii, acestea sunt neobosite; curentul rece a1 aerului c e se primeFig. Nr. 50') Albinele la urdini~ulstupului. I] sentinel6 c e recunoagle o lucri toare c e vrea s l intre in stup; 21 ventilatoarele; 51 curilitoare trigend o al bin6 moarti ; 41 culegitoare de nectar hodinindu-se pe spicul unui fir d e iarbi , inainte d e a inlra in stup ; 51 culegltoare c u polen ; 6 trbntori. 1 *) Cligeu dupB Layens: "Cours complel d'apiculturea.

negte mereu, ajutii fagurilor sii-$i pdstreze forma gi tiiria. Dacii aceastii ve ntilatie nu s'ar rnai putea face dintr'o cauzii oarecare, toat& clidirea miireat 5 a palatului de ceari star priibugi, mierea sparPmpriigtia curglnd ggrlii, pui< tul ar muri .$i toatii truda atltor zeci de mii de albine ar fi zadarnicii ~i fn treaga cetate ar pieri. Deci, rolul acestor ventilatoare e foarte fnsemnat, ciic i pgstreazii un echilibru potrivit temperaturii din liuntrul stupului, printr'o primenire rnai deasii ori rnai rarii a aerului, dupa cum timpd de afarii e cald sau rece. Albine ventilatoare nu sunt fnsii numai la intrarea stupului; i a a , sus, h hambarele unde culegiitoarele aduc nectarul, se vede o a l a serie de alb ine ce fac aproape acelqi serviciu. Ele hsd au alt rol: acela de a scoate prisos ul de apii pe care-1 are nectarul, pentru ca sii dea mierei o fnchegare rnai mar e, vtiut fiind cg, dacii nectarul ar riimlne cu toatii cantitatea de apii ce con tine, ar fermenta cur&id gi hiicrindu-se, ar fi primejdios pentru albinele ce 1ar consuma. 4 , * g) Ceresele. , I acum, Ciilim, sii trecem la limurifea uneia din cele mai fnsemnate ocupatii a un ei albine tinere; vei afla lu,cruri foarte interesante gi ceva rnai grele ca cel e de plnii acum. Fii deci atent la sele ce+ voiu spune! Ain mutat apoi putin per etele de sticlii a1 stupului nostru de observatie aga fel, h c l t h t r e ram5 gi geam sii rimgnii un loc go1 cam de 38 milimetri, iar sus, paralel cu rama, am agiitat o speteazg de lemn. Am fnchis oblonul stupugorului nostru gi-am trecut la geamul opus, ciiruia i-am ridicat- perdeluta cea neagrii. Dar pentruce toate acestea ? mii htrebii Cdlin. Ca sii vezi cum produc albinele ceara. gi De hdatii ce albinele viid cii au loc liber h stup, rnai ales clnd acesta e mic .$i popul atia numerohsa, iar timpul se gi apucd de cliidit alti faguri. e prielnic, Dista nfa ce-am socotit-o c i ar fi cam de 38 mibetri, e neapgrat trebuincioask cici t rebuie . finem seamii cii fntre & faguri, albinele lass un spa$iu de 11 milimetr i, prin care sii umble; apoi, fagurele are gi el o grosime de 21-22 milimetri - $i -

pentru amAndouZ rbndurile delcelule, $i dincolo de el e nevoie din nou de un loc liber mai strlmt, unde albinele sg poatd umbla. 0 perdea vie -de , albine stgtea atbrnatii de befigorul pus sus. Primul girag era prins bine cu &ia&le picioarelor de dinainte gi de el atbrnau ?n jos giruri fntregi de alte albine, agatate unele de altele, picioare de picioare. Fig. Nr. 51 ') Ceresele cliidind un fagure. 0 nemigcare impresionantii stgpbnea Pntregul grup, ca gi cbnd toate ar fi fost p rosternate fntr'o rug5 m u a , fntr'un extaz sau somn hipnotic, rgmase acolo ca f n t i o agteptafe a unui duh ce trebuia sii le fnsufleteascg de odatg. D a r p entruce dorm aceste albine ?- fntrebg bgiatul. $i totugi, Ciiline, ele fac acuma una dintre cele mai grele munci, care cere sfortgri mari organismului, ~i pe ca re o albinii bgtrbng gi istovitgnu mai e in stare sg le f a d . Numai albinele t inere, din cele care fncg n'au iegit la cules, cbt gi cele care au un mic stagiu in aceastg ultimg slujbii, sunt in stare s5 lucreze ceara. ') Cligeu dupil Dadant: ,L'abellle el la ruche'.

I ) Ce esfe ceam ? Degi mi-ai liimurit odatii cum se fabric5 si ce este ceara, ai fiicut-o fn trece re .$i cu prea put;ne explicatiuni, fmi luii vorba biiiatu1,- gi de aceea, te ro g sii-mi dai liimuriri ma; bogate, ca sii pot pricepe mai bine. Voiu fncepe mai ht&i sri-t; rrispund la prima tntrebare: ce esfe ceara gi apoi: cum se fabric6 e a, Ce este ceara? Maeterlinck zice cri e ;sufletul mierei, care la rAndu-i, e du hul florilor, scos la luminii de un sursur tain'c, pentru a se schimba fn lumina mirositoare a sfintelor noastre altare, ca o amintire a originei sale, Pn care e atbta parfum, atgta cer albastm .$i atbta luminri strrivezieU. Astfel o descri e poetul, pe ~ 2 n d prozaicul om de gtiintg, sobru gi miisurat fn exprimarea no fiunilor, spune c& ceam nu esfe dectit o fransfonnam a mierei, pe care albinele o fnghit htrJo cantitate mai mare sau mai mi&. Aceasta, fn anumite condifiuni de temperaturii, mediu ~i timp, se transform5 Pntr'o materie nouii, parfumatii gi de culoare albii, numitri ceard. ~ . , I , II) Glandele cerifere. Hrana aceasta, dup& ce e supusri unor transformihi de digestie gi secret;e, la f el cu cele ce, se produc Pn corpul animalelor clnd hrana se transformii Pn griis ime, iese sub form& de solzigori de cearl din niate glande ce se gkesc sub inelu l a1 treilea gi a gaselea a1 abdomenului. 1 a i e ' c bc Fig. Nr. 52 ') Glandele cerlfere. I.ml inleslinul mijlocag; g] guga; I,g] inlest inul gros a. b. c. dl glandele cerifere.

Aceate glandc au fost mult studiate de naturaligti, din-. tre care hsii Rotshamh ausen ne dii celt mai pretioase amii, nunte. El spune cii Pntre a1 7-lea gi a1 1 0-lea segment ventrql, sunt douai ,rlnduri de glande cerifere, formate din celul e cil&drice. 1 ' Fiecate albinii lucrcitoare are deci opt 2 glande cerifem. Glan dele acestea nu se pot vedea, Gindciii sunt' acoperite de ineluvele plntecelui, dar daca 3 desfacem un segment ventral fn locul unde se gaisevte glanda, se vede o patl albh ovalai, numitii oglinda ceriferii care, cercetatii la un micros4 co p mai puternic, aratai c3 e strlibiitutii ,de nenumiira#i' pori, prin care 5 cea ra iese afarg, filtrlndu-se. Fiecare celdii glandularcl e acoperitd Fig. Nr. 53' ) cu o membranii de chitin$ avlind pe Mlrlrea $i reslriingerea glanea 35-50 de p ori. delcr crrifere. - 11 celulele glandei incep a Cbnd glanda ceriferii Pncepe sii lucre srhirnbbndu-3i forma ; lucreze, celulele, &re la hceput sunt 2 $1 31 c elulele glandei lubnd forma a~unailir 4 1 cum iese cubice, devin cilindrice. : c eara printre spatilie cetulare ; ~1~ se alungesc din ce in ce $i 51-Celulele gla ndei re-$i iau forma lor cubic6 demai inain- deodata apar Pntre ele spatii goale , le, in stare de repeos. care, dupg Amhart, contin aerul trebuincios celulei, atunci cbnd fabricai ceara. D U ~pu* timp, L continutul cel ulei devine grunturos gi e scos sub forma unui solzi~or strgveziu, care iese afa rii tntre segmentele abdominale. g De hdatai ce glanda .$-a terminat sekretia sa , celulele Pi iau forma lor cubic3 de mai 'nainte. Solzi#orii sunt striivezii, d e forma penthgonului neregulat, ; de culoare albd gi foarte u ~ o r i abia cbtev a sute cbntiiresc cat greutatea unui bob de grlu. Dacii vrei sii-i vezi, CAline, iatii, ridicii fhcet stupu~orul de pe fundul siiu, ciici de sigur vei giisi cAt iva ciizuti acolo, din grupul albinelor de sus care-i produc. Pe fund am giisit htr'adevair trei solzigori, pe care Cglin i-a luat cu multii biigare de seam5 $i i-a privit de aproape cu lupa. *) Cligeu dupl Rolsharnhausen. ' .

N'ai sii g5segti nimic deosebit la ei, afar5 de caracterele pe care ti le-am arg tat mai sus. Fig. Nr. 54.) 'Gland8 ceriferil. Lr C $i totu~i, acegti solzi~ori,care nu-s decAt cearii cutat&, pe puvi la felurite h cercgri, reactii chimice, descompuneri tji separa$i fn atomi, fnvgpfii i-au ggsi t vrednici de luat h seamg. Astfel, Hommel stabilegte cg 100 grame de ceam' con% 65-66 grame de acid cerotic, care e un corp,solid, alb, ce se topegte la 78 gra de cgldurii gi e solubil f alcool clocon tind. fn rest sJamai @sit :30 grarne de miricinci; substan@ cristaling ce se aprinde la 72 grade cglduril, precum ~i 4 5 grame de cemleinif, o substan@ mbale, foarte solubilg in alcool, ce se topegte la 28 grade cgldurg gi e pu+ acid&. . Vezi deci, Cgline, ce de~arte-idela descr ierea poeticil pe care am fAcut-o mai 'nainte gi pAn5 la socoteala cea asprg a c himigtilor! Si totugi, atbt poetul cbt $i omul de $tiin*, se Pntregesc unii pe a ltii, cgci amAndoi spun adevhul : unul cu figuri fmmoase gi cu patos, celdalt cu gtiin* rece dar precis&. III) Cum fabn'cif albinele ceara. Stii acum aga dar, ce este ceara. Sg'vedem acuma, cum o fac a B e l e . Ti-am sp us mai sus, cg ea e ~rodusul rnierei pe care I \ . t ,?, ') Cligeu dupi ~ a d a n i : .L'tibellle et la ruche'. i

e I' it I / . I .. , t . , 1 . < + , r kA. I .I . t L \ aIbinele o Ilnghit, gi care, supusii unor mfluenfe gi conditiuni, se transform5 h acea substantii SgrasA numitii cearci. Pentru ca sii-ti pofi da mai bine seama de cum se face ea, e nevoie sii+ e ~ p l i c mai htAi o serie de lagenti sau de influente cu totul trebuincioase la fabricarea derei. Aceste .condifiuni sunt, unele privitoare la albine, deci indfviduah gi dimde,, altele privitoare la medi ul Pnconjuriitor, ppecum S;' la buna situatie i care se gssegte colonia ca nun m ar gi conducere, gi acestea .sunt condifiile indirede. Condifiile ,pnvitoare la albine sunt urmiitoarele : albineh a2i fie tinere deci h deplinii putere, pentru cii numai astfel glandele secretdrii funcfioneazg bine, gi apoi, s6 consume o hm nci imbel~ugotci,de calitate bun6 @ care se asimileazd a' tofu1 pi ugor. I Condi Gile privitoare la mediu gi starea coloniei suntd: btupul sci aibci o temperafur 6 urcatcii colonia sci fie binepoptrlatd gi,in raporf 'cu m6rimea sfupului precu m gi cu locul liber pentru construirea fagurilor, iar pentru ca fagurii sii fie dintre cei folositori,-adicii cu cat mai multk celule de albine lucriitoare, e n evoie ca in fruntea c6loniei sd fie o reginci tcin 6 ~ 6@ prolifi'cci. Sii l h u r i m acum mai pe larg toate aceste condifii, pentru ca sg vedem cum,se fabric& ceara de albine. PrImul element ariitat adineaori e o hranci imbelpzgatci gi de bunci calitate. Trebuie, sii spun de la hceput, cii ceara e produsii numai din miere. Chiar dacii hriinim stnpul cu sirop de zahiir pentru a bdemna albiriele l a cliidit, ele transform& ace1 zahiir tot fn miere, din care apoi iese ceara. Po lenul intrii fntio micii mAsur8 ~i el, dar e un element ce serveste nu la secret ia propriu zis$ ci pentru hrana organismului, albinei, gtiut fiind cii el, bogat cum e in azot, dii albinelor o energie deosebitii. Pang la Hubier,-secolul a1 1 9-lea, se credea cii ceara ajar fi decbt produsul polenului pe care ' albinele f l car8 fn -&$uletele picioarelor. El ins8 a pus sub un clopot de sticlii un roiu ,-c8niia &a pus nigte speteze de lemn de care sii se agate,-~il-ahrinit numai CI I sirop de miere. Dupii o oarecare trecere de timp, h care nici o albinii n'a pu tut iegi la cbmp ca s8 aducii polen, ele au hceput s8 cliideascii din cear$ fagu rele, care era prin m a r e numai produsul siropului cu,

' . m I ,

care se hriinise colonia; albinele secretau aceastii ceari sub formii de solzi$o ri, ce apgreau fntre inelele pbntecelui. Dar c l t i miere consumii albina pentr u o anumitii cantitate de cearii ? mii fntrebii Ciilh. E o chestiune fncii foart e viu desbiituG, cgci mai toij observatorii se dezic unii pe al6. Unii spun cii 2 ' 1 2 kilograme de miere ar da 1 kilogram de ceari, pe cbnd alfii sustin c5 pe ntru aceastii cantitate de cearii 1 kilogram trebuie de zece ori mai multi miere decbt afirmase primul, adicii 25 de kilograme. Primii-adici cei cu cantitatea m ici de miere-trebuie sii recunoascii cum c i albinele consumii uneori foarte mul t pentru a cliidi aceeavi cantitate, pentru care aiteori consumii mult mai putin . De sigur cii socotelilz au fost fiicute pe cgnd era un timp cald $i nectarul d in flori n'a fost pus la socotealii, $i cu drebt cuvbnt, cici nu se putea gti pr ecis cantitatea de nectar pe care albinele au adus-o fn stup. Cei de a1 doileaca re sustin cii trebuie o cantitate foarte mare de miere: 25 de kilograme miere ge ntru unul de cearii-trebuie $i ei sii recunoascg, cii cifra au stabilit-o Entr'u n timp clnd, fie cii temperatura era sciizut2 nenormal, fie cii anotimpul rece e ra fnaintat, on vlrsta albinelor mare gi regina put;in prolifici; chiar da& nu t oate aceste elemente au contribuit la acest prost rezultat, ci numai unul din el e, tot n'ar fi fost cu putintii s i se tragi o concluzie dreaptii din rezultatel e cgpgtate. Deci, ca sg putem afla adeviiratul raport dintre consumat;a de miere $i productia de cearii, trebuiesc fndeplinitk o serie fntreagii de condifiuni; o medie totugi se poate ,face, gi ea e f jurul cifrei de 10 kilograme de miere p entru 1 kilon gram de cearii. Calitatea hranei intri de asemenea fn condifiile d e w sus ; i htr'adevgr, d a d ea nu-i bung, se cer organismilui 'sf%iiri deosebi te pentru digestie,-ciici intestinele se .umplu cu resturi ce fmpiedicii buna fu nctionare a glandelor secretorii,-caloriile produse sunt cu mult micgorate $i de ci hriinirea organismului se face mai fncet gi mai cu greu, ceea ce iarii$ e fn paguba cantititii, care ar trebui sii egaleze calitatea. Vezi deci, c i atunci c bnd albinele fncep sii 'clideascii, ele trebuie sii aibila dispozitie o hranci i rnbelyugutii $i de bun& . , califate. %9

L . Ele fgi umplu gi guqa gi stomacul; de aceea, digestia i e face aga de hcet, ciic i albinelor le trebuiesc 18-24 de ore de cbnd s'au alimentat gi pbnl ce glandele Pncep s5 fabrice ceara. n Sucurile din stomac fac ca mierea sii se transforme f cearii, dupii ce albinele fgi iau pozitia lor de agteptare, agii$ate ca o perde a unele de altele. Dar cum, se face aceastii transformare ? -mii fntr ebg griibi t biiiatul. & : transforme fn grisime, trece prin filtrul ficatului care, printr'un proces. gKco genic, o transformii gi o d l sbngelui; orga.nismul o consumii fn arderile inter ne, hriinind sangele, iar prisosul fl piistreazii pentru timpuri de lipsii. Atun ci cbnd omul nu poate manca,-fie cii-i bolnav, fie cii dare ce m h c a , ~ organ ismul ia -din aceste rezerveqi se hriinegte. Acelagi proces 9.l giisirn gi la al binii;,-eaconsums o cantitate mare de miere, tot. aga ca gi animilul pus la fngr ii~at,-~is G fntr'6 nernigcare absolutii, pentru. ca organismul sii poatii face transformiide trebuincioase. Fig. Nr. 55 bis *') Care es'te rostul acestui repao s ? Se qtie cii P6nlecele albinei pentm orice migcare, organismul cheltuegte o c u cele 8 buzungrege. energie oqrecare ; energia cheltuftii cere, la rbndu-i; sii fie Pnlocuitii, ~i hrana e singura ce-o poate fnlocui. ' gi '*). Clipee:.dupi D adaht: "L'abeille el la &hoe. m- Tu gtii cg ,la oameni, hrana, ca sg se ,Albine secrelind solzisori de Fig. Nr.'55 ') cear6 albti, c e cad in jos. -

Deci, dacii albina s'ar migca, o parte din hrana absorbit& fn loc sii meargg la fabricarea grgsimii, a cerei, in cazd nostfu ar fi cheltuitii pentru a fnlocui e nergia risipit5 cu migcarea f5cut5. fn a1 doilea rbnd, actiunea intestinului, ca re f cazul an cesta lucreazg intocmai ca ~i ficatul nostru, avbnd-se crede vreo celul5 hepatic5 special& necunoscuti fnci pan5 azi, are nevoie de c5ldurb intern & ca s5 poat5 face transformarea. Cildura internii o d5 hrana pe care o consumii organismul, precum gi mediul fnconjurtitor. Dac5 albina s'ar migca din loc in l oc, o parte din ciildura ei internii s'ar riispbndi ira transformarea organics a hranei fn cearii nu s'ar rnai putea face normal, sau, fn tot cazul, cer~kdun ad aos mai m a e de hran5. Iatii deci, c i toate conditiunile trebuiesc fndeplinite deodatb, pentru ca opera s i poat5 f i dusH p&n5 la capst. Totugi, am viizut c i aceastd cantitate depinde- gi de a l ' ' factori : principalul e temperatura. Ea fnrburegte*foarte mult la fabricarea cerei, atdt fn ce plivegte cantitatea de hran5 pe care o consumi albinele, cdt gi durata fn care aceastii hrani se trans form5 fn cear5. Crtnd e frig, albinele n u pop lucra de loc la fabricarea cerei. Abia la o -temperaturl de cel putin 20 grade, glandele lor fncep s i producgcea rg, dar numai cbnd nevoiea e de nefnlgturat gi au la fndemdn5 o cantitate mare d e hrani. PAn$ acolo merg cu economia ce-o fac fn aceastii privintk Pncbt primzva ra, pentru a cgp5ci cu cear5 puietul depus de regins L+L g ajuns in ziua a noua de desvoltare, rod marginiie celulelor i dela fagurii mirginagi gi fac cZipgcele le de care au nevoie, pentru a nu consuma o prea mare cantitate de miere. Ele- a gteapt5 timpul cald gi frumos, care, pe 1Angi c& ridicii temperatura din Euntrul stupului, dar deschide gi afar5 fn cbmp bobocii atbtor flori, care dau nectarul ce le ajutii mult la construit, gi astfel nu consumi din proviziile gata agonis ite. P& Temperatura cea mai pottivita' la care albinele c l ~ d e s c mai " spom ic, este de 36 grade Celsius. Totugi, Ciline, sii nu crezi .c5, daci o anumitii limit5 e depQitii, albina nu reactioneazg. La 42 grade, ea nu rnai . produce cea r5 de loc, cLci solzigorii sunt foarte moi gi nu se rnai pot -construi fagurii c u e. i + t'it I I * . p , i I I i) I + h ' I 1

+ + 1. 14 ,

D,e Pndatd ce tin~pulfncepe sd se r5coreascd, glandele nu rnai produc ceara. Tot ugi, nu-i de mirare sb gbsevti chiar i timpul iernii clGva solzi$oli pe fundul s tupului. Ei provin n dela vreo clteva albine tinere ce-au consumat o prea mare c antitate de miere,gi-au stat In nemigcare fn mijlocul ghemului, unde cbldura est e rnai mare. Se poate trage de aici concluzia cd: de ccite ori albinelc se indoa pci cu o cantitate mare de miere, sunt tinere ~i au un mediu cald, glandele ceri fere intra' in funcfiune, transformci hrana in cearii $i aceasta apare fntre ine lele plntecelui, sub form5 de solzigori. Dar v k s t a albinelor ce rol are aici ?-md intrebg bziatul. Doar ti-am spus odatd, cd feluritele slujbe ale albinei fn cep $i se sflrgesc cu anumite funcfiuni organice, care au o anumitd limits $i nu mai plnd la o anumitd vbrsti. Glandele lbptoase ale doicii, care au funcfionat l a Pnceput din plin, oare nu gi-au pierdut, hcetul cu fncetul, puterea? Tot aga . yi cu glandele producdtoare de ceard: ele nu-gi iau o deplind desvoltare, declt din ziua a zecea a vieGi albinei, dupb ce aceasta gi-a fdcut prirnul ei sbor. de recunoagtere gi curat;rea intestinelor. fntr'adevdr, glandele acestea n'ar fi p utut sd funcfioneze rnai devreme, din rnai multe cauze : una nu e fncd destul de bine doveditb gi anume : desvoltarea glandelor cerifere n'ar f i complectb. Eu nu cred aceasta, cdci albina se nagte cu totul pregdtitd pentru vieata pe care o fncepe. Cred cd neTuncfionarea acestor glande se datoreyte rnai curbnd urmdtoar elor doub cauze bine cunoscute : h primul rand, albina c hemati5 sd ingrijeascd de puiet fn prima epocd a vietii sale, Intrebuinteaza' toata' hrana ce-o absoarb e pentru a o transforma ifi acea papci lciptoasci, atcit de trebuincioasa' larue lor. Pe ma'surci ce albina inainteaza' in vcirstci yi puterea de functionare a g landelor liptoase scade, organismul incepe sci alimenteze celelalte glande, ce v or fi de folos coloniei in altci direcfie: aceea a clciditului fagurilor. fn a1 doilea rand, albina n'ar E i putut produceceard din prirnele zile ale viefii ei, prin faptul cb intestinul sdu era plin cu rezidurile ce i-au rdmas acolo h c d de pe cdnd era nimfb, reziduri peste care s'au rnai addugat ~i cele provenite di n hrana ce-a luat-o cat a stat In stup, plnd yi-a fdcut sborul de curdfire, -

Odatg fntoarsg in stup, a rnai trebbluit pe ici, pe cob, ca apoi, hrgnindu-se di n belgug cu miere, sg fnceapii sfAnta muncg de zidar. Pe ma'sura' ins5 ce albina imba'trcinegte, glandele cerifere fgi sla'besc puterea de productie, iar organi smul slbbit pi gdrbovit wnsumii pentru propria lui nevoie, o mare parte din hran g $i deci, glandele acestea fabric5 ceara intr'o cantitate din ce in ce rnai mic a'; functionlnd rnai puijn, f$i pierd cu vremea puterea lor de folosintii $i-atu nci albinele bitrAne ri.mln sii rnai faca' ccit6oa vreme serviciul de culeg6toar e, dupI care trec la munci mai uyoare in lguntrul stupului, pbng ce le vine gi l or ceasul s g - ~ idoarmg somnul cel veynic. Cele tinere dau cantitatea cea mai mare de ceam, cu o consurnafie mica' de miere, gi de aceea, sfupii cu regine pro lifice c1a'desc mult rnai mulfi faguri gi mult rnai repede, cgci mereu 51 stup s unt contigente mari de albine tinere, gata oricbnd la orice muncg, oricbt de ist ovitoare, $i cu cdt rnai putin5 consumafie de hranii. ' IV) Rolul reginei in construcfia fagurilor. cerei! In. fabricarea i spuse bsatul. - Da, Ei rgspunsei 1- fnsg numai fntr'o oarkcare mgsurg. Rolul unei regine prolifice se rgsfrdnge 'mai mult -asupra construcfiei fagurilor cu un atat rnai mare numiir de celule de albine lucrgtoare. Explicatia acestui adevgr e urmbtoarea : Cbnd roiul fncepe a-gi clgdi o casii noug, regina , ca o adevgratii stiipAn$ st2 pe l h g g lucrdtoare gi le PndeamnL sg lucreze c at rnai repede $i rnai mult. E a e nergbdgtoare sg-gi vada casa gata cat rnai cu rand, ca sii-$i poatii depune fn celule ougle, viitorul de mAine a1 cetiitii. CA nd regina e tbngrii, numiir ~l de ouA ce depune e foarte mare qi ea fntrece i hi rnicie pe cliiditoare, q a cgle poate fine n pe acestea din scurt. Albinele, Pnd emnate de prezenta reginei, silit7 de refnnoitele ei cereri, clgdesc repede ~i n umai celule mici de albine [ucra'toare. Abia fntr'un tarziu, c&nd ceresele au ck dit cu mulh r A v ~ i ? iatdt cbt regina nu le mai poate dovedi cu ouatul, ele s e apucg sii zideasd celule de trantor, pentru care au o r&Mii deosebitii. . : , . - Atunci acesta e rolul reginei ,prolifice -h , A

i f 66 tor, cbnd regina nu le supravegheazb? Pentrucii de hdatii ce ilbinele viid cii v iitorul de mbine a1 stupului puietul din rame e asigurat, se duc cu gbndul reped e la agon$ita casei, $i cum ele gtiu cii b cliiditul celulelor mari intrg mult m ai pufin material gi cg un fagure cu astfel de chilioare 4 pot face mai repede, se .$i apucii de 1 cladit astfel de celule. D e aceea, e nevoiede o reginb tbnbr ii, citci ea le hdrumeazb munca spre cliiditul celulelor mici, din care vor iegi albine lucrbtoare, deci spre folosul cel rnai mare a1 coloniei. Natura a hzestr at-o fn acest scop cu o autoritate de netiigiiduit gi o pla'cere fizica' deosebi ta', pe care o sirnte afunci cdnd depune in chilioare oua' fecundate. Urmbrind a cest ,din urmb scop, ea exercitii autoritatea ei asupra clbditoarelor, care o as cult5 $4 fac pe plac, dar placul ei e en legiiturb cu viitorul stupului, care va avea astfel un cbt mai mare numiir de albine lucriitoare. &a e de aded r a t ce ea c e - ~ spun, fncdt un cunosciitor, privind numai doi faguri dintr'un roiu, + ar putea spune cu precizie care e vdrsta reginei. Dar dupii ce se cunoagte aceas ta? Dupg felul celulelor gi ordinea pe care au urmat-o albinele fn clgditul lor. CAnd regina este prolificii, ouatul ei n merge i acelagi pas cu cliiditul, gi e a poate controla pe zidiirite, poruncindu-le s i cliideascii numai celule mici. C$nd regina e de o putere prolifici mijlocie, deci Pncepe sii dea semne de fmbii trbnire, ea silegte la fnceput pe cerese sii-i facii celule de albine .lucriitoa re, dar cum ea htdrzie cu ouatul, cuditoarele i-o iau fnaGte v zidesc f h i i i controlul ei, deddndu-se repede la vechea lor fnclinare : aceea de a clbdi celul e de trdntor. Regina ajungAnd la acestea, nu vrea sii depun? oub fn ele gi se ap ropie din nou gi supravegheazii construirea fagurilor ;giretele ei supuse se apu cii iariigi de chilioare strdmte, gi tot aga mereu, hcbt dacii ai privi un fagur e de acestea, 1-ai vedea fnvrbtat cu celule mici >i mari. Dacb regina e bbtrdnb, apoi ele fgi fac de cap; clgdesc cum trebuie un fagure cu celule mici, ca apoi tot stupul sg-1 umple cu celule mari. - Dar de ce clgdesc ele mai cu seamil celule de trbnx .. . . , .

, Din cele ce $-am spus, Cgline, poti vedea cbtg hsemngtate are o regin5 tbngrg fn construirea. fagurilor ai P hn dernnul pe care ea B dii pentrv a grgbi producer ea cerei. De aceea, am adgugat la condi$unile de producere a cerei-temperatura, hrana ~i viirsta albinelor-~i tnfluanfa reginei, care la un loc, au o mare fnrlu rire asupra acestor mistice fecioare ale muncii. , * V) Cum se clc?de+-te un fagure ? ag vrea fnsi sii vgd gi sb ~ t i u cum se clgdeate un fagure 1 - mg fntarnpina c u vorba Cglin. Aici voiam gi eu S% ajungem. Privegte perdeaua aceasta vie ce ata rng, prinsa de betigorul fixat sus Ibngii rami gi care st5 i depling nemign care . De ieri de cbnd am lgrgit locul dintre rams gi geam gi-am pus aceastg gipcg de care sg se prindg albinele, ele ai-au dat fndatg seama de folosul ce-l pot trag e din aceastg noul r3nd;ialg gi, fndopbndu-se cu miere, s'au apucat de l u c ~ . VgzAndu-le cum stau ava, ai patea spune cg nq fac ni-, mic gi totuvi, ele lucre azg la cea mai grea gi trudnicg muncii : ckidesc, sca fcind materia din propriul lor organism. Ele stau aici aggtate de. optsprezece ore gi acum e timpul nimeri t ctind hrana fnghititi ieri, sg se'preschimbe fn acea materie grass, pe care o produc glandele cerifere. Privevte albina aceea Pntoarsl cu pantecele spre geam gi cgreia i se poate vedea cum au fnceput sg-i aparii, -Pn cele patru perechi de buzungrage dintre inelele abdomenului, solzigori de cearg albg ; cat5 gi urmgre gte pe cat mai atent, ce va face micub .aceea de acum hainte. Iatg, acum s'a des prins cu multg biigare de seams din ghirlanda fnsuflefiti a tovarggelor ei, pe c lnd alta se grgbegte sg refaci lantul desfgcut de aceastH verigg vie.Agitat5 apo i, a prins sg se urce ca pe o scarg, pe trupurile suratelor ce stgtean h c g fn nemi$care, pbnL ce-a ajuns sus la befivorul, de care era prins primul $rag de al bine. Nimic nu e hceput acolo. Ea e prima venitii care pune piatra de temelie a viitorului palat ce va avea mii de ciimiirute gi sute de etaje, cici trebuie sg gtii, Csline, cg un decimetru patrat de fagure cuprinde, pe ambele salepa'$, 850 de cerule mici de albini7 Iucrc?toare, sau 530 de celule mari de trdntor, - Tare I 1 .,-2 ' 1' J1 I i I - <

I . # : a \. . ,. -

Par'cK o emot;e a prins-o deqgats, c h i trupul ei t.mmurA ca o frunzii biitutii -'n dung5 de un vbnt repede, gi o agitatie nestiipbnit.5 o face sii nu-$ mai. gi iseascb locul. A miisurat cu pas'grgbit aproape fntreaga lungime a giragului de tovargge aggtate, a @truns printr'un Ioc go1 de-a. luat par'cii miisura liifimei befigorului~iapoi gi-a h a t locul drept pe linia mijlocie a suportului gipcei de sprijin pentru viitorul fagure. Cu pe%orii feposi c e i poarta' metatarsd pic iorului de dinapoi, albina a desprins unul din cei opt solzigori ce-i purta fntr e inelele pc2ntecelui .vi, prin mijlocirea perechei a doua de picioare I-a trecu t primei perechi. ClegtiSoareie gurii 1-au prins apoi gi hcep . acum a-1 mesteca .bine cu saliva pe care , glandele salivare o produc din belgug, dbndu-i astfel triiinicia de care pojghita moale are atbta nevoie. Saliva e materia principalc i cu care albina cimenteazci solGor cu solzGor, care, ca nigte' mici ckiimizi st riivezii gi parfumate, vor forma, fncetul cu ihcetul, minunatul palat a ciirui t emelie s'a pus acum. Repede de parc'ar htelege cb' timpul e prefios .@ alte sura te trebuie sii vinii acolo sii-~i aducii si partea lor de cqntribut;e, albina fg i scoate astfel toti sdzigorii ce-i fniilbeau p&nteceleca &gte punctigoare albe pe fonduhcafeniu a1 fmbriiciimintei ei piiroase, gi ii pune 'unul lbngii Fig. Nr . 56 *) altul, lipin&-i bine cu ajutorul salivei. Solzigor str6veziu d e tea* Ap oi se depgrteaz& griibitg pentru 4 ' rB prins de pe abdomen lua loc h josul perdelei ce fncepe sii se c u periile lep dse ale mepicioruloi $e dinapoi. sl~ngmigte ici pe colo, ca apa dormindii a pe unei cascade fnghetate, ce prinde liciirir; sub razele unui soare cald. Una cbte una, albinitele vin sii continue lucrul fnceput, g sus, pe speteazii, fncepe a se desena un zig-zag regulat, din i josul cgruia pornegte o fiigie dreaptii de cearii, fn care deocamdatii nu se p oate deosebi nimic Iimpede. ') Cligeu dupe Dadanl: "L'abeille el la ruche".

.. Am stat. ava Aai bine de\ dous - ore, p h i i ce o albing, venitg din josul perdelei, a apgrut pe vantier. 0 su5atii la fel cu ea, trece P n partea ce alaltii a micei fiivii de cearii vi toate salahoritele ce vin, aduc acum s o l z i g o ~ ce-i pun fgrg prea multi5 socotealii, dar care, de Fig. Nr. 57 ') Albin ti ducdnd la gurl un solzi- astg datg, nu se mai due sg lua$or d e cearl pentru a-l amesleca geascg f n jos fgSia, ci se kvirii pe fundul fii~ieinetede de i cea rii; ceresele P mestec5 bine, fi apas5 gi-i lass acolo, depiirtbndu-se apoi grii bite. Nu vtiu de undc- dar par'cii din grupul cereselor, -a ieqit deoXat5' o alb inb ce-a venit de s'a avezat ciilare pe una din liniile de ;ear5 ridicatii la ht bmplare pe fZiaia de cearii netedii. Stii p u h ca vi cbnd ar voi s l ia o hofir fre g r a d ; cu cornifele pe care le tot migc$ fncepe apoi sii mcisoare distanf ele, se fnvbrtevte fn juru-i ca vi cbnd ar voi sii tragii o circomferinfii qi fn cepe sii sculpteze migiilos pe fundul de cearii, trei romburi c q i impreunii la turile. Fixeazg apoi colturile, unghiurile $i liniile unde trebuie sb se Pnalte chilioare. Deodatk i se pare c i o anumitii distang -nu-i potrivitii. Smulge cu cle~tivoarele gurii ghemotocul de solzi~oripus mai inainte de o cereasii, fl gnm oaie fnc5 odatii pentru a-1 face, mai mliidios vi apoi B zidegte la locul potriv it, dupii ce mai fntbi cu cornitele, a mai reviizut incii odatb miisura. D e cea laltii parte a f+ei de cearii, o altii tovarii~ii cereasii lucreazii la altii ch ilioarii ce vine tocmai P dreptul n celei cliidite pe fata opus%. Cbnd li se par e cii lucrarea e terrninatii, ca vi cbnd datoria le era limitatii numai la clf;v a solzigori de ziduri, se depiirteazg vi intrii sfioase in mulfime.' Ai viizut, Ciiline, albina ce-a plecat acum de colo de unde fncepuse lucrul 7 Ca ea mai sun t mu-lte f stup. Dacii vom n fnsemna-o .pe spate cu o culoare dupg care d o pute m deosebi dintre celelalte, o vom vedea tot timpul apiirdnd, cbnd cu salivl. ') Cliveu dupl Alfandery : .Trail6 d'apicullure'.

ici, c&nd colo, pe fagurele Pnceput, dtind indrurndri gi indreptdnd, mdsurcind g i potrivind drept celulele, fa'ccind lega'fura dintre feluritele ca'sufe prin al tele mai putin regulate, zise ,,celule de trecere" ~i siivA19ind astfel o slujbi i ca $i inginerii nogtri; de aceea, i-am zis chiar albina inginer. Aceste albine , fmpreunii cu zidiiritele, ~ t i u cum trebuie fiicutg temelia pe care se reazi ml celulele. E foarte interesant ' sii afli cg temelia, adicii zidul despiirtito r dintre cele douii rdnduri de celule ale aceluiaSi fagure, e mult rnai gros f n partea lui de sus pang la mijloc, declt dela mijlocul fagurelui in jos. Albinel e ~ t i u toatii greutatea celulelor de jos $i cii a continutului din ele, se sp rijinii pe temelia aceea de sus, care, cu cbt e rnai groasii, cu atdt e rnai tra inicii. Lipirea fasus pe betigor, e fntr'adeviir rnai neregulat fiigurelui, cut& dar cu materialul cel rnai mult, cel rnai bun ~i cimentat cu cbt rnai multii sa livii. . * I I ) Cdmdrufele fagurilor. Celulele fncep sii se deseneze bine acum 2n noul fagure gi slrguitorul meu elev mii roagii sii-i spun c e ~ ;despre ele. fn aceastii privinfq 6 riispund vei ptl tea sii-ti dai seama rnai bine, privind fagurele cel vechiu. din rama stupului n ostru de observa~e. Iatii, P cea rnai mare parte, fagureh e compus din cefule n mici de albine lucrdfoare. Etajele se coboarii de sus fn jqs 9; piing la trei de gete dela speteaza de jos, se viid numai celule mici. Apoi apar celulele mari de trcintori, care sunt mult rnai inciipiitoare gi lungi atunci clnd au puiet h el e, gi rnai cu seami clnd sunt ciipiicite, ciici ele intrec in lungime cu vreo 3 milirnetri celulele de albine lucriitoare. fntre celulele mici .$i cele de trlnt or, vezi altele care nlau o formii regulatii ca celelalte; ele sunt celulele de trecere, ciici dela mici la mai-sau invers, albinele au nevoie de n i ~ t e celu le mijlocii, care' hsii nu se pot folosi pentru crescutul puilor, ci numai pentr u piisturd sau nectar. fn sflrgit, albinele rnai cliidesc nigte celule nurnite b otci, h care fgi cresc reginele. . Dar sii le studiem ge rAnd pe fiecare adicii rnai bine zis, sg ne oprim rnai cu seams asupra celulelor de lucrgtoare, cAci ce le de t h t o r sunt aaemenea lor, numai ceva rnai -

-F mad,-~i apoi sii vorbim despre acelea, fn care albinele Egi cresc reginele. Fig. Nr. 58 *) Pragmenl dintr'un fagure cl8dil. O ] celul6 d e lucr6loare ; MI c elul6 d e 'lr6nlo1 ; i] celule d e Irecere ; m] b o l c 6 d e reginfi terminal6 ; c ] i n ~ e p u l u r id e botci nelerminale. Iat$ cdsutele acestea sunt ca n i ~ t eexagoane cu laturile egale; peretii unei celule sunt comuni cu pere$i celulelor vecine din partea opusd; ele sunt clddite pe temelia comund din mijloc ~i se sprijind unele pe altele ; fiecare celuld ar e fundul format din cbte trei romburi ~i fiecare romb intrg fn alcdtuirea unei c elule de pe partea opus3 ; deci fiecare celuld corespunde fn partea ei opusd, al tor trei celule. Construind astfel, au deslegat fiird sd ?tie, o problem& din ce le mai grele, cdci ddnd aceastd form5 celulelor, au gdsit mijlocul cel mai sigur sti consume ccit mai pufin material, iar spafiul s& fie cdt mai mult folosit, p enfru un numtir ccit mai mare de celule. Dacd albinele spar fi luat dupd alcdtui rea trupurilor lor, ar fi putut sd dea celulelor o Fig. Hr. 5 9 ' ) formd cilind ricd, d u ~ d cum fac alte a ~ i n e Reanires a celu'r pe sdlbatice, deci care d a b ajuns fncd la bra3 fete e l e aczleiagi dul de civilizatie a1 albinei noast re. piramide. Dar atunci, cbt material s'ar fi pierdut, F ') Cligeu dupii Lagens ~i Bonnier: "Cours d'apianlture'.

&ci Pntre atbtea cilindre puse unele 1bngA altele, ar fi riimas locuri goale gi nefolbsite, miirginite totugi de pereti de cearii. Pe cbnd %a, de vreme ce albin a clldevte celula fn forma unei prisme exagonale, fiecare laturii corespunde, la rbndu-i, unei celule vecine, folosindu-se astfel un spafiu mic ~i econornisindu -se o mare parte din material. Dar cbnd vom privi fundul celulelor, vom vedea ce va gi rnai mult : aici economia e rnai mare, cgci dacii fundurile ar fi fost dre pte, ar fiintrat mai multii cearg, iar trAinicia constructiei ar fi fost cu mult rnai redusg. btr'adevgr, dacii celulele a r corespunde fiecare numh unei singur e celule de pe partea opusg, atunci greutatea mierei ori a puietului a r apiisa prea tare fundul comun de la mijloc gi 1-ar strica, atunci cbnd mierea ori puiet ul ar fi qezate nurnai pe o singurii parte a fagurelui. Ugor fgi poate hchipui o ricine, urmlde ce-ar iegi din faptul c l un fund nJar rnai avea forma lui de la hceput; clci ce s'ar face o larvii $t cum s'ar desvolta ea, cbnd cea vecinii ar avea prea mult loc gi ea ar fi fnghesuitii h t r e un fund bombat apre dbnsa $i un ciiplcel ce nu poate fi altfel construit decbt la fel gi la aceeqi Pniil$ime ca a celulei vecine? Albinele hsZ, cu htelepciunea gi socoteala inginerilor cons tructori, au format fundul din trei romburi ce se htblnesc, toate, fn acelagi pu nct; fiehare romb din cele trei ce alciituiesc un fund, intrl fn combina$ia alto r trei celule de pe partea opusii a fagurelui ; celula 'se sprijinii deci pe alt e trei celule, nu pe una singurh cum ar fi h cazul cbnd albinele ar cliidi celul e cilindrice; fundul deci nu-gi poate schimba forma, iar triiinicia fagurelui gi forma celulelo~ rgmbne asiguratl. Dacii vom privi marginile de sus ale acestor chilioare, le vom vedea pu$in rnai ingrogate decdt pere$ii cehlelor ;rostul aces tei tntgriri a mgrginilor fl glsirn in -faptul c l albinele, fn feluritele lor l ucriiri, stau agiitate de celule, merg pe deasupra lor, iau adesea nectarul folo sitor pentru a le acoperi cu cgpgcele, fie pentru clp'iicitul puietului, fie pen tru mierea ajunsl la deplinii maturitate. Un lucru minunat de asemenea, privind cum sunt construite celulele, e forma inclinatci a acestora, fn fagure ; poa$ia lor nu e orizontalii pe baza fagurelui, ci pu% bclinatii, de / -

sus P jos, pentru ca mierea sii nu se scurgii atunci cbnd n ciisuta se umple de tot. Adbncimea celulelor la fncepu t nu e rnai mare de 1 1 milimefri. Ele se rna i miiresc puf;n, pe miisurii ce fundurile se fngroa~ii cu pojghitele atbtor rbnd uri de larve clocite, dar aceasti adbncime riimbne la fel rnai totdeauna. Singur e celulele de trcintori sunf rnai mari in adcincime,-cgci trdntorii sunt mai man ca volum, puijn rnai lunguiefi decdt albinele,- ~i pentru ca simetria celulelor sii nu fie stricatii, albinele bombeazii ciipgcelele cu care fnchid larvele ace stea, fncdt dela fund $i pdnd deasupra ciipiicelului poate fi o lungime de 15 mi limefri. ~ i N ~ .. -1 ~ 60 CeluIe leiate de-a.lunAcestea a r fi, Ciiline, toate liimuririle gul lor penlru a s e ve- ce-ti pot da despre construirea, forma qi dea '''Iinarea pe care miirimea celulelor de lucriitoare $i trlntori. le-o dau a lbinele. i n ce priveqte fnsii b o t c i l ~fn care ele f$i cresc reginele, aces te regule $i legi nu mai au valoare. Botcile regale au cu totul altd fnfiiti~are .Asemgniitoare . . cu boabele de poarng coarng, sunt construite cu o cantitate f oarte mare de cearii. 'Economia obi~nuitii,pe care albinele o fac cdnd e vorba d e celelalte celule, aici nu-.$ rnai are rostu1,Albinele $iu c$ dacii botca e bin e construit$ cu pereti; groqi, largii ~i lung%, larva din liiuntrul ei va fi bin e desvoltatii; aceastd desvoltare atdrnii ~i de hrana ce i se d ~ hranii care tr ebuie sii fie , cAt rnai fmbel~ugatg. Botca h deobpte are aproape w $ g ~ f & d p & n e gi un diamefmde - n &2 iar daeii a m canfgrl-o, am giisi-o aproape de 10 00 de ori mai grea deccit o celulci obisnuitci. Se poate vedea de aici, cdtii ri sipg de material fac albinele la construirea acestora vi de sigur c& acest nea~t eptat prisos are rostul sgu: botcile, fiind izolate de celelalte celule En care cloceqte puietul, au nevoie de pere$ groqi, fn care schirnbbrile de temperaturii sii nu fie de loc simfite, pe c&nd la puietul obignuit, ciildura unei lafie aju ti qi celei vecine gi deci nu e ') ~ t i g e udupa Layens gi Bonnier: .Cours d'apicullure',

nevoie de material bogat f acest scop. Apoi, trlinicia lor tren buie sii fie bin e asigurati, cunoscutii fiind Pnsemniitatea pe care o reginii nouii o are pentru ,viitorul $i vieata unei colonii. Albinele fac 'botcile cu mult mai mult6 pl6cere pe marginea fagurilor decht la m ijlocul lor. Acolo au rnai mult loc-liber $i nu stbnjenesc cu nimic circulatia dintre faguri. Aerule mult rnai curat gi din b elqug, czci pe de o paste ventilatia se face mult mai activ la margin; decbt fn mijlocul unui cuib, iar pe de alta, locul liber pentru desvoltarea botcii, fl gt isesc rnai / curbnd la margini decbt In mijlocul centrului. Totugi, sunt n cazur i cAnd albinele Iqi clidesc botci chiar 4 mijlocul fagurelui cu puiet. Albinele nu clidesc f n s ~ ~ c e s t nu- ~ , e mite botci de salvare, decbt atunci cAnd regina le moare pe neavteptate, datoriti unei fntbmplbri' oarecare gi, fn graba lor, U u plffjtori a doug-trei celule, lasl i fundul acestei noi $i span tioase case, un singur ou, I 1 inundii cu pap& regal5 $i apoi prelungesc marginile celulei acest eia In afarii, pentru ca regina viitoare sg se poati desvolta in voie $i bine. f n acest scop, fiindci locul dintre faguri e strbmt, ele prelungesc botca drept i n jos, rozlnd peretii altor trei, patru celule, aga fel Incbt botca sg pea% avea In totul-dela fund $i pan5 la capac,-lungimea sa obligatorie de 24-25 milimetri . ,Albinele, fn cliiditul acestor botci, aduc prea putinii Fig. 61 '1 cear5 noui i; folosesc c w a ce Botci d e salvare i n &u :-l l d seea, mijlocul unui fagure . culoarea lor totdeauna e la fel cu cea a fagurelu~ pe care s u n t m i t e . s a c s fagurele e vechiu $=~cios, $i botca va avea aceeagi culoare, sau dacl ace sta e alb .yi nou, ea va fi alb-giilbuie. Preferinta lor e insi mult rnai mare p entru ast* ~ I I *) Cligeu dupi! Peter's. -\

fel de cear8, Gndc8-i mult rnai ugoarg de mestecat $format; nu se dau fnsi fn li ituri de a construi celule gi din faguri vechi,-dacg nevoiea o cere gi dacg locu l e rnai potrivit, iar oul nu rnai cere ,sii fie mutat prea departe. Suprafa@ ex terioarii a botcilor fn primele zile, e nete: d i ~i fiind foarte subtire, i se poate strica ugor forma. Albinele fnsii, d m e au ciipiicit botca, fncep s'o fng roage cu un strat gros de cearg, pe care deseneazii adesek mici fnceputuri de ce lule gi astfel botcile iau felurite forme. Vezi deci, Ciline, cat5 miiiestrie gi fnfelepciune-i .tn tot ce fac albinele noastre. Dar dacii ai privi fndeaproape ~i ai studia bine fntregul cliidirilor unui stup, n'ai putea sii nu riimai uimit . Regularitatea drumurilor dintre fagurii cliidifi la aceeagi distanti unii de a lt;i, piefile ce-gi lasii clte o datii in mijlocul fagurilor ca sii poatii trece rnai ugor fn timp cle iarnii dela o ram5 l a . alta, toatii aceastg cetate orga nizatii ca un mare or-, cu luminii din belgug, aerisire nefntreruptii, economie de cddurii pentru vremea rece gi organizarea chibzuitii n unor curenti riicorogi de aer t timpul verilor cdduroase, toate te n fac sii vezi c i nu numai noi, oa menii, suntern fnzestrati de Dumnezeu cu minte luminatii ~i bine fndrumats, ci, ca . noi, $ rnai sunt gi alte fiinfe In lumea aceasta, care se aseamiinii fn org anizafie ~i munci. fnglmfatii vor zice: Instinct! Da, poate l Dar atunci, acegti Pncrezuti care, pentrucii-s oarneni, socot cii nu rnai pot fi egalafi, necum fn trecufi, trebuie sgadmitii cA,-dacii legi aga de chibzuite pot s i dea fnf5ptuir i atlt de minunate niscute numai din instinct, gi dacii denumesc toate acestea c u un cuvAnt cafe fncii are o dotiune atbt de vagii,-atunci intrii gi ei, n cu to t ce fac, cugetii gi organizeazii, i acelagi fel de a fi ju1 decati 6 sub aceeag i notiune. $i tot vorbind w, h t r e timp, ,sus pe speteaza gipcei pus5 Pntre ram5 gi gearn ul stupului de ubserva$ie, a apgrut, ca din vis, fiicutii nici nu gtiu cum, o pA nzi de ceari n albii .$i iimaculatii, ca o horbotii f care o mlnii de megter isc usit a sculptat gingigiile unui motiv de chivot antic. Ce e aceasta? m5 fntrebg nedumerit Cglin. E fnceputul palatului de cearii a npului fagure, ce 1 phi4 m h e va fi lungit p Z 'in josul stu~ului. &i * -

Am tras apoi perdelukle negre' precum gi oblonul din partea aceea, ciici albinel or le place sii lucreze la fntuneric, nesupgrate de luminii gi, de ochii nogtri iscoditori. B. ALBINELE IN FLOAREA VKRSTEI Pe scbndura de sbor a ciizut ca din cer, greoaiegi obosit5, o culeggtoare. E fnc iircatii $i are co~uletele picioarelor iloldora de aurul florilor, care i-a pole it cu sclipirea lui galbenii; toatg catifeaua gherocului ei cafeniu gi fncg nou. D a r aceasta ce e ? mg fntrebii plin de curiozitate b&iatul. Nu vezi? E o cule g~toare,care, dupii ce fncii de acunl cbteva zile gi-a Pmplinit sta 'ul de 14-15 zile cbt trebuie sii trebiiluiascd prin stup, Ce-a mai fost gi'n ziua aceea! D e dimineaw, un svon de glasuri ale tovariigelor de aceeaqi vbrstg, a trezit-o di n somn. D e altfel, vai de capul somnului acela, ciici toatii noaptea s'a tot fr Lmbntat fn agteptarea zilei de mbine, ca gi fetele de miiritat, ciirora, a doua zi, trebuia sii le vind petitorii atdt de mult liiudei gi agteptati. fn zorii zi lei, pe cgnd abia se ziirea o liciirire de luxninii ce se furiga pe urdinig, au gi fnceput toate fn stup sii se friimbnte cu neastbmpiir. fn sfbrgit ! S'a termi nat cu chinul dinliiuntru ! AuEciipat de necazul curiititului, a1 striijii, a1 d iidiicitului larvelor, aceastg robotealii pe loc gi a ciirei rezultat nu se pute avedea, tot ce le-a tinut acolo inlguntru ~i nu le diidea pas SO sbu' gheascii a farii fn soare. 0 razii de fericire gi mgndrie le-a luminat gi lor v i e a e ace asta de roabe a tuturor gi a nimgnui, vieatii ce au dus-o fn truda stupului: a f ost atuncf 'cbnd le-a venit gi lor rbndul sg-gi hriineamii pe scumpa lor stiipbn ii ; dar aceastii fericire fu aSa de scurtii. Acum ins% uitii toate necazurile. E zi de sikbiitoare. E siirbgtoarea muncii celei adeviirate, pentru care once al binii simte chemarea ei pe aceastii lume: s i culeagci nectarul floric lor, sii alerge pe cgmpiile smiilete, peste piidurile a ciiror vbrfuri se clatinii la boa rea vbntului ce-i aduce pe aripele lui parfumuri fmbiitiitoare, fn lumina soarel ui blbnd gi dulce, i cgldura lui piitimagii, i,i sii umple stupul de licoarea ac eea n -

I dulce gi parfumat$ agoniseala de mAine pentru generawe ce vor ur a-o. . cfinrsoa rele s'a urcat bine pe cer ~i crainicii vestesh o zi linigtitA gi bun$ toate tov ariigele au iegit pe pragul atupului, pe care nu-1 mai trecuserii de o siiptiimf ing dela sborul de recunoagtere. 0 boar* riicoroasii se alintii f aer; dar razel e sparelui n ,lumineazii din ce fn ce rnai puternic. Sclipirile boabelor, de rou g r3sfrfing.fn viizduh mii gi rnii de curcubeie. 0 linigte desiivPr$tii stiipiln egte f toatii curtea gi prisaca. Dohr din n piidurea din dosul casei, vine un sv on de frunzi. fn departare un liitrat rar de copoiu ce gonegte ceva fnchipuit ca un hguit deplirtat de'haitag, ce se pierde fn viiile muh~lor. $i totul se desfi igoarii fnaintea ochilor micutelor albine, le h b a t g de P fericire ce par'cii pgtrunde fn toate gi pe care ar voi s'o miirturiseasc$ s'o fmpiirtiiqeascii cu cineva. Cu cine ? Da, ele gtiu de sigur cui au sii dea acest prisos demulturnire ce le niipiidegtd sufletul; ele gtiu cui sii a d u d dooada acestui sentiment: soarelui acela, ce, din fdlfjrne, le fmbr3t;seazii cu razele lui calde, gi flori lor din cfimp, ce le trimit chemarea lor parfumatii. Ele au fnteles cii tot ce s imt, tot ce doresc fn clipa aceea, fericirea ce le Mtruade gi le 4nfioarii, porn eate dintr'un trecut fndepktat, pierdut in urmLle cu milioane gi milioane de ani ,$i cii tot airul atfitor generatii de pan& la ele, s tresirit de aceeagi feric ire ce-o fncearcii gi ele azi. $i gi-ciu lnat sborul spre c h p u l cu trifoiu a lb vi cu sparcetii, de unde boarea de vAnt le aducea parfiunuri hbiitiitoare. , Si aga au pornit la culesl Dar biitrhele din stup le-au spus cli fntgia datorie a unei culegiitoare r&n&nz tot p ' j a cea mare : progenitura de mgne, viitorul cetiitii, puii din chilioar@? apoi h m lor gl @ cea a coloniei, pentru zilele de mai ftiniu $i aga, ele fncep ht%isii care apa' . pblen. . C h d sunt $ ceva rna i obignuite cu aceastii munch unele din ele rnai cars vi propolis, pentru lipitu l criipiiturilor, netezitul pere.tilor vi btZtrirea marginilor celulelor; cele m ai mdte insa' cara' necfarulflorilor. Sii le lugm, Ciiline, pe rand, pe fiecare gi sii le vedem rosturile, a+a cum am &cut gi p h i i acum. a) Sacagifele. Pe c b d vorbeam despre toate adestea gi priveam prin i I i ..., ... ' '-1I f #I i 1 *

t gearnul stupului nostru de observatie, o dbing ce stgtea lini~titg ceva mai depa rte,se apropie de grupul doicilor $i-i intinse uneia din ele limba. Tovarsga pir u c5 pompeazii ceva dela cea dintdi. Ce-or fi fgcbnd acele doug albinite de acol o ? l Una e doic5; am v6zut-o cum hrgnea adineaori larvele, dar nu $tiam cg $i d oicile sunt hriinite la rbndu-le, de a1tele.- spuse CAlin. ,Nu, dragul meu, doic a aceea nu ia h a n g dela tovargga ei, ci primegte numai apa cu care va preggti , P guy%, n din rniere yi polen, hrana ce-o va da puilor. . . Aceste albine sunt sacagifele sau ciir~toarelede apii, gi vieab lor e foarte grea gi aspri. primgv ara, pentrucg nevoiea cea mai mare de apb o au albinele tocmai In acest mp, cAnd desvoltarea cuibului e. foarte mare. Atunci, pe orice e, ele trebuie sg iasg la &rat care, fiind rece, le fnghiatii, le amoeegte gi .pier s5rmanele de . ele, c u miile. Un cerceator a aratat cii sunt zile friguroase, fn Fig. Nr. 62 care ace ste sacagite au pierit InSacagilele sau c6rltoareIe trJun numgr de 3.000-3.500 l a un de a p i . (Layens) singur stup gi btr'o singurg zi. D e aceea vezi colo fn prisaca mea adiipgtorul acela ; primgvara fi pun de cdte 2-3 ori pe zi, apg cal dg cu puGng sare; apa picuri pe schdura cu scobituri gi albinele nu n-,ai sunt s ilite s5 alerge cine gtie unde, pentru a aduce fn stup, un strop de apg. Sunt mu lte feluri de adgpgtoare ca acesta, dar f$ voiu vorbi despre ele mai tdrziu. Apa aceasta pe care o sduc albinele, n'o pun fn'celule, aga cum fac cu nectarul ori $olenu1 florilor, ci o tin iomagazinatg in gu$ulitele lor, de unde o dau apoi a lbinelor-doici, pentru preggtirea hranei puietului. Dacg ar pune-o fn celule, ea spar evapora repede sub actiunea c21durii dinlguntru,-care e Fig.. Nr. 63 de ' 7 36 grade, -vaporii 2 Adtiptitor 4 I ' ' 1 , 4 -

II I I I I I CT I ~r 9 . R I aceqtia s'ar condensa pe pereGi stupului qi-ar fine frig, csci prisosul de umeze alg coboari temperatura totdeauna. Pe clnd aga, dacg ele o fin fn gugulite gi nu lass in stup decgt atAt cAt cere nevoiea, se p ~ s t r e a z ~ fnlguntru un ech ilibru fntre umezealg $i ciildurg, echilibru aga de trebuincibs bunei desvoltdri a puietului, cafe s'ar usca dacg umezeala ar lipsi cu totul. Dar cum au ajuns s tuparii sg dovedeascg fun& pe care o fndeplinesc aceste biete sacagite ? Cercetg torul Walace Parck a fgcut urmgtoarea experieng : A dat apg colorat5 cu un color ant neviitgmiitor, unei colonii dintr'un stup de observafie gi-a fnsemnat pe fie care albing ce venea sZ sugg apa din adgpgtorul astfel orgnduit. Aceleagi albine fnsemnate veneau mereu la adgpgtor ~i prin striivezimea pbtecelui, la lumink ac eastii apg coloratii cu care ele se adzpau, se putea observa foarte bine. Spre s ear& ' hsg, el observ5 cdteva sute de albine cu pantecele striiveziu, degi nu fu seserii la adgpgtor, cgci nu erau hsemnate. A doua zi numgrul lor era de 1 3 0 ; analizhdu-le, a giisit In gugg gi .0 stomac apa colorat& amestecat5, parte cu m iere,-fntr'o propoI$e mai mare sau mai mid,-parte cu polen. Tot Parck* mai fiicu t, Cgline, fn privinfa aceasta gi alte observatii interesante. Astfel, el a vgzu t cum albinele, clnd au la fndemlng o cantitate de a p i mai mare, strang oemic5 parte din ea fn celulele apropiate de puiet, amestednd-o hsti cu putins miere. A ceastg lucrare o fac fn anumite fmprejurgri: ca s I reguleze temperatura gi umez Aala, cgnd una din aceste doug condifii lipsegte. De obiceiu Pnsii, sacagifele, care sunt adevgrate rezervoare de ap&, amestecg h propria lor g~.$$apa cu miere $i aceasta fgi are o foarte bung motivare. Albina, de-ar sta cu guga piing numai cu apg, nu s'ar mai putea hrgni; organismul h s g ia din aceastg ap5 rnieratii, partea hrgnitoare, refnnoindu-gi astfel mereu provizia, de cdte ori simte nevoi ea. Eu am fgcut anul trecut o experien*, pe care o voiu continua mereu, pbng ce voiu ajunge la rezultate multumitoare. .Voind ca prin ajutorul unui calorifer, s L pot pgstra 9n cuib o temperaturii statornicg, fsrg ca timpul de afar2 sg poaG actions neprielnic asupra puietului toamna gi primgvara,-am agezat la doi stupi, acest calorifer previizut cu un regulator automat gi o sene de termometre, h af arg g i h lguntrul stu- ' pilor. Degi timpul astg primgvarg a fost foarte rece, stupii a ., .

, \ ( I > , . --, -A t I P

mei de e ~ p e r i e s F mergeau de minune, puietul se desvoltase foarte malt fa t5 de cel a1 altor colonii, gi albinele se duceau mereu fn sboruri la ciiratul a pei gi polenului: La o cercetare a unuia din stupi, am g b i t 0dat5 ciipu, ietu l ciipiicit luase o culoare brunii-fnchis, biitdnd fn r q u . Multe ciipiicele, fn loc sii fie bombate, erau addncite, iar alte ' * celule cu larve nu erau acop erite fncg, degi larvele erau biae desvoltate, normale . gi triiiau. Am crezut, cii am de a . face cu vreo boa15 nouii. Microscopul meu avea lipsii o lentik gi nu puteam s&-mi dau bine seama fn fata ciirei primejdii mii giiseam, ~i pentruci i am gisit ! larve moarte fn fundul celulelor, n'am mai stat o + i clip3 la glnd uri gi am sacrificat fntreaga colonie. Experienta am urmat-o apoi cu stupul a1 d oilea, ce-mi riimhese la calorifer. Abia dupii cercetiiri migzloase, am aflat pr icina : ajutorul meu, umbldnd odatii la regulatorul automat a1 caloriferului, a urcat clteva zile atlt de mult temperatura din stupi, fncgt a uscat un foarte ma re numiir de larve, care au $i murit din cauzii cii frigul de afar5 fmpiedeca pe ciiriitoarele de apg sii aducii o provizie fndestuliitoare pentru a echilibra c iildura cu urnezeala. Un burete plin cu apii, pus pe fundul stupului de experien tii, mi-~hgiiduit apoi. sii urc, cbt am voit, temperatura, fgrii ca sii mai obse rv pierderea suferitii odatii, ciici albinele veneau gi sugeau apa din burete gi o riispbndeau fn cuib . atdt cat nevoiea d cerea, piistrand astfel un echilibru stabil inke cgldurii gi umezealii. Deci, apa e un element foarte trebuincios pe ntru buna desvoltare a unei colonii. Iarna, albinele o giisesc depusii din conde nsarea vapocilor, pe pereGi G u n t k i ai s tupului, iar vara, o adunii de oriu nde, ditnd preciidere intotdeauna apei mai ciildute gi putin skatii. Clnd fnsii florile fncep sii aibii nec-tar, albinele nu mai cautii atdt de multii ap$ ciici nectarul fnsugi are f el o foarte mare cantitate, pe care albinele o n folosesc ca atare. 1 riu Ciilin asculta mirat fngiruirea atdtor luckxi interesante. fn timpul acesta, pe scandura de sbor, s'a liisat de sus gi spa oprit, gAfAind de obosealii, o culegi itoare cu piciorugele fnckcate cu polen.

181 Dupg un rbgaz doar de cBteva clipe, a pornit bcet & urce povara fn chilioarele h arnbarului cu pgstur5. De fricgsg nu-$ rgstoarne comoara, rnergea cu picioarele cu tofu1 depa'r fate unul de altul, ca nu cumva, atingbndu-le, din coguletele p b e sti se rislpeascg aurul acela fn gi pufos, adunat cu ai tbta trud& Ajungbnd In coltul fagurelui, unde suratele obignuiesc sg depunb polenul, albina se agezg pe marginea unei celule, pe jumgtate cu polen de aceeagi culoare. Privi fnsuntr u ava cum obignuiesc ele sb facg peritru ca nu cumva celula sb aibb fn ea vreun ou, lam& sau rniere. Tinbndu-se bine apoi cu picioarele de marginea celulei, alb ina noastrg fndesg i lZuntrul chilioarei ambndoug picioan rele fncgrcate cu pole n. Pintenii dela picioarele mijlocii au intrat fn fun+. Cu o migcare fndernbnati ci primul cog f u descgrcat 2n celulii, pentru ca s se Pntbqle A acelqi lucru gi cu povara celui de a1 doilea Rgsufla din greu... era obositg 1 Se vedea cum i s e miscau repede, hainte ~ifndgrgt, inelugele p h tecelui. S a t u putin ... s se hodineascb... gi plecb din nou... A Fig. Nr. 64 CulegEiloerea de polen pe sc6ndura de sbor. (Alfanderg) I) Polenul pi fecundarea flotilor. Ggsesc, Cbline, cb rgu nu-i sg fmprospgtiim cu aceastii ocazie, cBteva not;uni d e botanic5 gi sg vedem care-i rostul polenului 2n vieata florilor gi cum fgi fnf rgtesc interesele gi se a j u a una pe alta, albina noastrg gi cu floarea. Ai au zit mereu de fecundarea florilor cu ajutorul acestor mici gbze ce aduc cn ele tr essrirea dragostei, a hperecherii, a unei vieti noi ce iese din aceasts unire, d ar de sigur c3 n'ai adAncit fncg destul aceasta. Sii f n c e r c h sJo facem fmp reung. Cunogti alcgtuirea unei flori :sepalele ce fnconjurg b o b o d -

pAn3 ce acesta se deschide, r3mAn jos la baza floni, formAnd ca un pofir cu un t esut tare, din care apar fntAi, mijinde, scutecele petahlor; acestea se desvolts apoi frumos, riisfrbngAndu-$i f lumina soarelui mgtiisoasele $i involtele corol e cu parn fumuri $i culori felurite, dela floare la floare. fn timp ce ele se de schid, fn mijlocul lor se ivegte gi pistilul, ce ascugde fn fund de tot, ovarul, ce meline, dupd fecundafie, va forma ssmbnta dgtgtoare de vieat5 noug ; fn vArf ul acestui pistil std lipiciosul stigmat, ce va adsposti, la caldu-i sln, pe mir ele adus de sburiitoare. Pistilul e inconjurat de un numgr de stamine, ce cu mln drie poartg pe capetele lor acele antere, cenu-s altg ceva decelt niqte desagi p lini de polenul galben-auriu, mov, roviatic, cenuviu, dupd cum fl au feluritele flori. Aceste stamine pot fi rnai lungi decbt pistilul, precum se fntAmpl5 la ce le mai multe dintre florile care au o fecundafie directg; la altele, staminele c u anterele lor sunt, ori rnai scurte ca pistilul, ori astfel agezate, fnclt pole nul anterei coapte, nu se poate scutura de-a-dreptul pe stigmat $i de aceea e ne voie de mij~Lcireaunui element strgin, pentru ca acest polen sg poatd fi transpo rtat gi sd fecundeze floarea; de obiceiu, acest mijlocitor fntre anterd gi stigm at -cdrgu$ul polenului pe care fl poartd dela o floare la alta -e o albind sau o altd insectd. Astfel, mai toate florile din familia labiatelor-de pildg jalevul -au o fecundatie fncrucigatd, fdcutd mai ales prin mijlocirea albinelor. Floare a e astfel alcdtuitd, fnclt una din petalele de sus e ca un coif ce acoperd cele patru stamine cu anterele lor, pentru a le feri de ploi, frig $i alte fntiirnpl gri neprevdzute. Rostul acestui coif P giisim fn grija cea mare pe care o 1 are floarea ca sd nu se prgpddeascii acest element bdrbdtesc ce e polenul, $i care t rebuie sd meargti la fecundatul florii vecine, ce-i trimite chemarea ei fmbietoa re. Jos, petala e ca un pridvor primitor $i larg, cu uga deschisd ca a unei inim i de fecioard fericitd, ce agteaptd sosirea pefitoarei mult dorite. Nectarul din fund, plin de dulceatl gi parfum, e masa regeascd pe care floarea i-o agterne a cestei vestitoare de bine, in potirul plin de zahdrul tesuturilor, ce mAine va a limenta ovulul. $i pet;toarea sose~te,se ageazd voioasd cu zumzet de aripioare p e marginea pridvorului florii, ca $i cgnd a r cgnta acolo vestire pentru nuntd v orniceascd, ce aduce cu ea iubirea ddtiitoare de vieat2 noud. I I 1 -+II ! 1 4

I C II ' + ~r r t Dar ca gi inima fecioarei care, pbnii sg cunoascg fericirea, se st~bnge sfioasg gi se fere~te,q a gi floarea jalegului; ea are ca o perdea care-i fnchide intrar ea In palatul cu ugile , din .fat8 larg deschise gi albina trebuie ,si.-gi facii loc cu oarecare greutate pe u$a a doua, mai' din fund, mai fngustA $i cu un pra g h a l t ; de vrea sii se fnfrupte din belgugul ospgtului dulce din fundul poti rului, albina trebuie sii piqeascii pragul acesta ce-i st2 de-a-curmezigul drumu lui ; de cum apasii cu piciorul pe el, anterele cu polen finute de stigmatele lo r, se pleacii sfioase $i mbngbie trupul catifelat a1 albinei, prgfuind-o cu pulb erea lor aurie, ca gi c&nd ar voi s'o fmpodobeascii cu o peteald de mireass, tri mis5 fn dar florii, cu care se va cununa d e fndatii. Dupg ce gi-a luat p r ~ m u l , can desigur nu-i umple g u ~ u l i p fnciipiitoare, petitoarea pleacg spre floarea de aliituri, fn care, pe aceeagi cale gi migc&nd aceleagi ugi vrgjite, &i face loc gi pgtrunde fniiuntru. De data aceasta polenul de .pegherocul ei cat ifelat, se lipegte pe vlscosul vbrf a1 stigmatului vi din clipa aceea, floarea c e gi-a primit mirele mult agteptat, se preggtegte pentru marea nunt5, ce va Fig. Nr. 65 veni fn curbnd. Floarea de jaleg cercetatB de o albinB. Mirele ! Cbnd zi ci acest cuSBgeata mat6 cum albina vine gi cercethnd nectarul, ajut6 la rerun- v ant, C a n e , fti hchipui cine dalia florii. gtie ce chipeg Fiit-Frumos ce vine sg bat5 la poarta castelului fermecat a1 zbnei care doarme, gi clnd colo, privi ndp-1, te fntrebi dacg acesta poate fi pumit astfel! E doar a t l t cbt ochiul d e abia fl poate vedea ; un bobugor auriu, adesea rotund, totugi cu sute de forme , dela - floare la floare. Ca sii-1 pofi vedea mai bine, f(i trebuie o lupii mak e, sau chiar un microscop. fdiifigarea acestui mire fericit ia fogme deoscbite s ub sticla cercetqii. fnveligul bobugorului, pe care fnvii@+i1-au denumit exin6, e neted bri sgrunturos gi cu o retea de mid ccirlige ;la floarea labiatelor gi l a toate cele cu hcrucivre indirectii, polenul este &

. ,..,':. . :7 '. ., , ,~ , ;-, _ . ' ,. . li , % G , . .) 'alcitkit astfel, pentru ca prin aceste mici undife, sti se p a t 3 , .agile de insecta ce vine gi cerceteazti florile. > . , ,t Fig. Nr. 66 Bobugoa're de polen dela felurile flori. (Bee ~ d r l d ) I ] polen de viorele; 21 polen de ghiocel; 31 polen de floare de piir; 41 de floare de mure; 51 polen de floare de prun; 61 polen de floare de piir f; 71 polen de floare de arlar; 81 yolen de floare de salcie; 91 polen de de miir; 11 polen de floare de lavandii; 1 1 polen de 8 1 floare de prun ec; 121 polen de floare de gofran. m polen phdure floare s8lbaf

Cbt e de mic, Cgline, gi c b a vieat5 sdcnegte totuvi 51 acest bobuvor -auriu l Printre carligele de agitat se vid nigte giurele, care nu-s decbt porii prin car e respirg gi absoarbe apa; de-1 d e s p i b gi-1 priuim la microscop, vedem c i h liuntrul siu e aldtuit din doua' celule: una genninativd $i alta vegetativ6, a mAndoai hviluite fntr'o membrani mai subfire decbt cea dela suprafat$ fnvelig pe care f n v i t a ~ 1-au numit infina'. De f n d a ~ acest fericit ales a soarte i d a qezat pe ce 1 s h u l stigrnatului, sub actiunea umezelii, el pxinde s i g ermineze ; inveligul de afar&-exina se crapi ~i printr'o deschizituri a porilor sgi, P$i pornegte h jos, prin tubul stilului, o coditi lung5 gi &b$re, pbni ajun ge' fn ovar, unde gisegte ovulul cu inicrofilul siu. . . Fig. Nr. 67 N B A ] Cum s e f a t e - . fecundafia florilor. I] TEtieturii de-h-luagul unei flor i ;2 $i 4 Ovarul florli tn ,amtinuntele .sale. B ] B o b de polen ;Cv] celula ve getativii ; Cg] celula germinatlvP1; Prl ,por a1 exinei; In] intinti. El exin6; N) nucleul celulei: vegetative ; n] . nncleul celulei germinative. '

186, Prin mictofil, piitrunde mai htgi codita prelungitii a bobugorului de polen, dea-lungul ciiruia sJau coborPt rhereu cele doug celule-vegetativa gi germinativii -care erau fnchise fn fnveligul lor, de mtinii gi pe care, piiriisindu-I, prin a ceastii legiiturii fiicuti h t r e bobugorul de polen de sus gi microfilul oului de jos, piitrund fn camera oului, in ciiutarea celuleigerminative a acestuia. A mAndoul nucleele germinative se unesc, fgi amestecii continutwile lor gi din cli pa acestei bicrucigiiri, care e nunta lor, va porni sii iasL o nouii vieat&., Ar fi h& multe de spus, Cgline, h ce privegte felul cum fgi urmeazb gi cum se desv oltii, spre chemarea ei, aceastii nouii hchegare, dar \o liisiim, ciici nu ktrii fn preocuparea studiului nostru. Trebuie sii @ minte, cii fenomenul de fecundar e a1 &lembntuluibiirbiitesc.$ femeiesc, cAt gi desvoli tarea vietii celei noi ce pornegte de acolo, 'se face intocmai ca la oul fecundat ori nefecundat a1 regin ei. Printr'o hmultire in progresie geometric5 a celulelor gi crornosomilor, siim A@a se desiivArgegte pAnii ajunge la maturitate, ceea ce dovedegte cii algci ori -om, vierme sau floare, parcurg toate acelqi drum, sub forme pu(in deosebite, ' +re marea chemare a Celui Atotputernic : vieafa. $i astfel, Cgline, se face, cu ajutorul albinei noastre, ferifi de ochii iscoditori gi miirturii strsne, sfAnta nu/ntii a , unei flori. Agricultorii au gtiut sii tragii folos de pe urma acest ui hinunat mijlocitor a1 fecundiirii florilor, cark e albina, ca sii poafi face sii rodeascii mai mult cAmpiile gi livezile lor. E cunoscutii h aceastii privint ii experienta marelui Darwin care, acoperind cu o phzii subtire nivte flori de t rifoiu,-pe care astfel albinele sii nu le poatii cerceta,-a ajuns ca, dupi termi narea fecundatiei gi coacerea semintelor,. sii nu giiseascii nici o siimAntii h ovare, pe cAnd, la florile vecine, a putut numiira 2.290 de serni@e la trifoiul albrgi2.700 la trifoiul rogu, la un numir de flori egal cu cel acoperit cu pAnza subtire, la care albinele nJau ajuqs ca s& le poatii fecunda. Minunata revistii apicolii americanii: American Bee Journal, scrie asupra rodniciei unei livezi, fn care au fost adugi stupi, urmiitoarele : ,,fntr'una din griidinile fimei W. R . Roasch Company, fn apropiere de Hart-Mischingam, de pe o suprafat5 da opt hect are, sJa observat o sciidere fnsem'

natA a recoltei Pn ultimii ani. Recolta acestei livezi,, ce avea 22 de ani de ex istentii, fnpcare timp a fost bine fngrijitg, nu depiigea fn ultimii ani product ia de 254 de hectolitri, pecbnd, cu ani de zile fnainte, de sigur pe cbnd pomii erau mai tineri, aceastg produc~e ajungea pbnii la 580 de hectolitri. S'au dat a siguriiri proprietarului, cg livada ar putea da mult rnai mult, d a d fecundatia s'ar face normal. Prin fmpreivrinii nuee ggsea nici o prisacii, fiindcg piimbnt ul era nisipos ii plantere melifere, rare. 'Ca sg se fndrepte aceastii stare de 1ucrurfi.s'a fncheiat o Entelegere cu apicultorul C. I. Freeman, ce locuia la 13 0 km. depirtare. Cdnd bflorirea a fnceput, 200 de stupi fur5 transportati fn gri idid. - Albinele riimaserii fntre pomi 11 z&, recoltand fn acest timp cbte 15 ki lograme miere de stup, adicii un total de 3.000 de kilograme. Ca sii se convingi i pe deplin de folosul albinelor, proprietarul a acoperit un cireg cu un voal cu tesiitura rarg, dar prin care albinele- nu puteau sit t r e a d ; ace1 c i r e ~nu fgcu decbt 2 kilograme de cire~e,pe cbnd un altul, de aceeagi vbrstii yi put ere, dar pe care albinele l-au cercetat fn voie, a dat 22 de kilograme de cireye . Recolta livezii a fost de 1.450 de kilograme mere gi 265.000 de kilograme cire ge, fntrecbnd cu mult cele mai optimiste agteptiiri ale firmei Roasch Company". Un alt exemplu a1 fecunda$iei florilor cu ajutorul albinclor e cazul perilor, pe care Europenii i-au dus de i-au siidit fn Australia, continent care, pbnii la s osirea lor acolo, nu n poseda acest soiu de pomi roditori. Cum f regiune nu se g iiseau stupi, ani de zile perii fn Austi-alia n'au rodit de loc, pbnl cbnd n'au fost aduse din Europa cbteva calonii cu albine, care sii ajute la fecundat;a flo rilor qi fn felul acesta pomii sg rodeascii. . Darwin, cel mai mare cercetiitor naturalist $i fiziolog englez, pretinde chiar, & de-a-lungul mileniilor, unek or chidee gi-an schimbat formele dupii cele ale .insectelor care le aduceau polenul trebuincios fecundatiei. E bine cunoscGt felul ; de fecundatie a1 florii de ~an ilie fiindcii polenul e greu, pentru a putea fi transportat cu ajutorul insectel or de pe o floare pe alta, indigenii rup florile de sex masculin gi se duc de le scuturii polenul peste ramurile care poartii flonle de sex femenin, ajutbnd ast fel la fecundarea ~ i . rodirea vaniliei. II) Albina chimisfc. Pe c k d ri spune am biiatului toate acestea, tot privind . . .. . , , ,. .. . . " ' ,. .. * .'. . i

. : " ' - 4. , ' , . . . ; - <,.. :,> . . c ;* 1 '. . . ,:i,...', G .. . A 4 I .. . , f > .. i , . . . i;..

\ L*' > , .I I 188 pe geamul stupului n o s h de observatie, dela o celulg vecing unde iucrau n u ~ t i uce, veni o albinai care-$ v&ri repede capul P celula cu polenul desn cg rcat mai adineaori de ,cule-. @toar$a ce plecase la d m p pentru a aduce o n o d incgrciiturA. .fl scoase apoi'bi prinse a mesteca bine cu salivg bobuqoarele ac elea aurii, pe care apoi hcepu sg le fndese bine cu capul h celulI, astfel ca ni ci o moleculg de aer s I nu mai Fig. Nr. 68 Floere de pgr i6lall in lung. rgmgng fntre grgunjoare, pentru a] cup6 ; bl sepalele ; c j petal~le ; ca polenul s H nu se strice. dj slaminele; o] ovare in care s e afl6 . Vezi, Cgline, *aceasta e ovulele S gi S ; f j slil ; g s i ma albina-chimistci; ea $tie cii saliva se im preun6 cu fermenfii polenului si fransformci materiile albumitlorrse in pepfone* ), iar gomele **)in mateni zaharoase, Ec !!li ) 3 %"+. d , C 4 X' ' '' t * 1 ri I \ 1 % a

Fig. Nr. 69 Sluplria porlaliv6*de 200 slupi inclircafi in patru camioane-automob ile gi 1 care adunl in fiecare an, 3.000 kgr. miere in 1 zile, de pe florile de cireg. mlr $i prun, din livada firmei Roasch. (American Bee Journal) , *) P e p t o n e = p r o d u s u l unei solufii' acide a pepsinei. 0. ) Qome=mat erii vdscoase sau gumodse c e s e glsesc intr'un produs dulce (de ex: in nectar) $1 asemiin6loare cu cleiul copacilor. b bI .

fa'ccind din acesf polen o hrana' foarfe, uqoarii de asimilat pentru larvele, ca re vor fi hriinite cu ea. F k g ackasta, laryele a r n muri, ciici vestitul Hube r, cu u s secol P urmg, a dovedit cg albinele . fnchise mikteh. active ce le aju fd la desooltarea lor, numai in se pot gcisi. Pe vremea cbnd polenul lipseSte, a lbinele. 8 fnlocuiesc cu fiiinii de ceriale, rnai ales cu aceea care are, fntr' o oarecare mgsurii, aceleqi elemente ,hriinitoare; frebuie ins6 ca aC binele sa' aiba' @ p@n polen in combinafia hrdnei, preggtitk dupii cum +i vAzut, de albina chimistg gicare ciapiit6 astfel deosebite proprietiifi biologice gi fntGtoare. Eu urmiiresc f dean proape, fn studiile mele, combinafiile pe care poleniil le f ace in aosebitele lui kansformiiri gi cred cii la urn& voiu ajunge la ceea ce de mult bgnuesc i privinta polenului gi anume, n cg el cuprinde de sigur acea subs tant3 numiti?i glutahion, ce se giisegte gi fn drojdia de bere. E pr=a cunoscuti i fn lumea gtiint;ficii marea j n f l u e n ~pe care o au toate compusele cu glu tahion, atbt Pn ce privevte energia, d t mai ales puterea sa vindecgtoare de bol i, pentru ca s& mai s W aici. fn Polenul intrii h foarte mare mhurii c h i a ~ f abricatia cerei, dar fn mod cu totul indirect.. Din cauea lucrgrii anevoioase pe care organismul o face 'atunbi c h d fabric& ceara, el are nevoie de o caritita te p r ~ p r i e hrahh cai-e sii-1 kusde t;nii gi si-i piistreze puterea. de act iiim si c&ldur~; Stim cii polenul confine acele materii azotoase, \hidroca~buroa segi grase, foarte bogate in puteii hrAnitoare. ~i. . de . aheeaj albina S i g h riinegte organisniul cu polen $i miere, pki~tru &chilibra sfora @rilece le face atunci cbndproduce ceara. S'a dirl6ul~t aceas+% ' tii consumatie de .polen Aerie .piing 1& 4Ot0 di2i greetatea ceki. . ,Albkele cGleg&toara de polen iurit h&td&u .ir& dintre , cele .tinere, fiindeii celor bgtrbne le sunk roa&;$i: priile picia a- ' , . relor gi tepugele coguletelor. Nieiodatii n'ai $6,; cir' o &le vezi, g& are aduce in acelasi timp in cwule#e& 'ti, pol&. de hiai mulie feluri. Chiar atu nci cAnd fl adunii 3n stup, fl Ipune aparte, pe categorii, dupg culori gi putere a htihitoare,gi dacg uxieori, din lips5 de loc, culegiitoarea e silitii sg pun&, un-polen de. un fel pestk altul provenit dela alte felun de f l a i . acesta e b&tut bine gi despiirt;t de cel din&. . Culeggtoarele umplu chilioarele,i care p un polen numai pe n ' d B i f '1 ct 4 , ,' i ' 5 . .. > . . . , , .+ , . :, !; .. . \.. ' 1 . ~ l '

:.I c, i ' ; ' -. :,.: : l ,/I ' '7 : ! , , ..:? \ ' . .('...':. <; :. ,. , ~ c T I .. [\ . ,., -I < 1 i . !. . .:I , .:. : , I ., ;. . .

. . . .. . . :., ,' '' L g <, :. i ::< ,;:;.. .' 2 :,, . , ; ! .L ., , : '. >\ , L t . 8 I, :.

ttei shrturi, pentru ca adesea sii umple golul cu cbte o piciiturii de miere, 6 sii le lipeascl gi cbte un ciipiicel pe deasipra; astfel ele izoleazii cu totul polenul de aer, pentru ca sii nu se strice cu timpul, iar atunci cAnd fi vine rb ndul pentru consuma$ie, albhele sii-1 poaG ggsi proaspiit gi bun de o Pntrebuint are directii ~i imediatii. Din cele s$use mai inainte, Cgline, poti intelege dec i bine, ce-i polen~l pentru albinele noastre. Pentru puiet, el e ced mai de seam s hrang, f<'care se giisesc materiile de care are nevoie pentru desvoltarea lui. Analizat de fnvgtatul de Plata, s'a giisit cii polenul con1 azot sub form~? glo bulinci, pepfone, etc, 8010 zahiir de de fine 9 0 trestie, 91x1 amidon, acizi gr asi, colestering si felurite substanfe rciqinoase $i colorante, iar restul fl fo rmeazii alte elemente, ca de pildii: acid malic *), fosfa$. de calciu gi magnezi u, un fel de gelatin2 aniqalii ~i materii albuminoase uscate. fn ce privegte gre utatea, $'a stabilit cii hciirciitnra cdor douii coguri cdntiire~ten mijlociu ca m 0,012 grame; totuvi, can4 titA$ile tatale adunate de culegiitoare fn stup, se ridicii cdte odatii la cifre foarte mari; astfel, un fnviitat a socotit cii o co lonie a- a h h a t fntr'un an, 50 kgr. de polen, pe 'care 1-a consu- ' mat cu pu ietul siiu, iar o parte l-a adunat fn ramele miirginage, c5ci am, uitat sii-ti s pun c totdeauna albinele pun pole&n A ramele din d w a n stanga r wcuibului, ca sb-1 sib5 mai . . la la cresterea puietulu~. CtZunloarele de polensunt foarte mi ci $i nu depGesc adesea a suta parte dintr'un milimetru, dupii cum giisegte Homm el. Unele plante sunt foarte bogate fn polen, de pildii co&ferele,-care riispbnd esc nori galbeni ce cad ca o ploaie fin5 $i pufoasii. Tot Hommel, in, ce privegt e culoarcia polenului, - a sunt totugi plante giisit cii fndeobgte galbenul pred o&ii.Dar a1 ciiror polen e colorat fn felurite chipuri. De pild$ ~olenul gramkee lor e alb, cel de salcie e cenuviu; cel de conifere, piipiidie, miicri~,bobitel, a1 arborilor fructiferi, a1 alunului, e galben inchis, 'pe cbnd a1 crinului alb egalben striilucitor; cel de mugcat% e rogu, cel a1 riichitelor e albastru-viol et; e verde miisliniu la iarba rogie, brun la multe feluri de crini, stacojiu la nalba mare, negru la-trifoiul hciirnat $i mac, etc. . Albinele noastre fl cauti i cu nesat mai ales primiivara, --,XU ' *..< .aw 'J Acid m a l i o = a c i d scos din mere ~i alle frucle.

I cbnd puietul e P plinii desvoltare ~ i - I n recolteazii cu deosebire dimineata, cbnd el e umed de roug ~i se tine mai bine fn prgjinele co~uletelordela picioar e. Ele fac recolta l u h d polenul cu periqorii cu care sunt acoperite, priifuin du-se pe cap, pe antene, torace, abdomen $i picioare ;apoi,-fie c l sboar2, fie cii stau pe loc $i bat din aripele desfgcute astfel ca sg nu se fnalte,-ele adun g pulberea ackasta aurie cu periile ce le au la picioarele de dinapoi, a 'umezes c cu salivg y i p trecbnd-o cu ajutorul picioarelor mijlocii, o hdeasg in covule tele picioarelor de dinapoi $i o' duc acasg. fncgrcgtura va depiivi totdeauna ca pacitatea propriu zisii 'a co$uletelor, care, avbnd pe margini n i ~ t e tepuge ca un, car Pncgrcat, fac ca ele 89 poatii adfiposti $i duce o cat mai mare canti tate de polen deodatl. C) Culegiifoarele de propolis. . 8 _ * . . Pe cand Pi dgdkam aceste liimuriri tbngrului meu apicultor, pe scbndura de sbor, veni o a l a culegiitoare. Ea a pggit *&bits pe urdini~ $i-a yrins a se ridica pe peretele din lguntru a stupului nostru de observatie. Copulefele sale pline 1 de o materie bmnii strducifoare, erau.'lnciircate pbng la vbrf. Ea nu mergea fn sii cu picioarele h Igturi, ca albinele cgrti. toare de polen,. ci s t r h s e l bngg coapse, ca gi clnd s'ar fi ferit sit nu se atingii de alte,tovar+e, care iar ie$i din fntbmplare in cale $i pe care le-ar putea stbnjeni. Deodatii, se opr evte la marginea unde cei doi pereti a i stupu$orului nostru de observatie are o micii criipgturii. Cu . pintenul piciorului din mijloc, scoate fncet $i cu biig are de seamii, povara din co$ulet, o prinde cu ghiara aceluiwi picior, o trecela picioarele de dinainte $i de acolo, o apucg cuclevtivoarele, vi, c h d i s'a pgrut cg e destul de moale 6 ud.at, 41 fntinde fn criipiitura perefelui, netezin du-1 cu buzele ca gi un zidar megter, ce tencuiegte pere$ii cu o mistrie minunat &; nu 15mbne nici un grunj gi nici un go1 neacoperit. I) Cei propolis-ul ? ' I s Albina de colo, fi spun biiiatului, -care tot privea nedumerit : ea fii12 sii mi i fntrebe, la e culegiitoama de propolis; albinele lustruiesc pereti; stupului d e-1 fac ca o oalg sm&lt;t&pe diniiuntru. Aceastg lucrare are un q a r e rost: sc zindurile lustruite cu acest pmdus, nu rnai absorb umezeala din -

i 'r I . stup gi mucegaiul nu se rnai poafe pnnde ;deci, pnn e1,'e asiguratci at& cumleni a ~i ttciinicia casei, cciit gi scinditatea l o c u i t o a ~ . lor ei, prin fap tul cii nu se pktreazci inla'untru o umezeal2i nefolositoare. Tot cu el, albinel e despart gi umplu crSp5turile peretilor, pe unde a r putea pgtrunde curenti; re ci 6 primejdiogi sau chiar gaze, ~i rnai ales acei fluturi de gbselnitii, ce fac atbtea pagube h stupu r&u supravegheati gi nefngrijiti. D e multe ori s'au ggsi t la unele colonii, felurite animale ucise, ca : broagte, goricei, gopbrle, care erau invelite, dupg cum fi-am rnai spus, cu un strat de cearb ~i propolis, Gnut e izolat, fiiri aer, pentru ca sii qu putrezeasc5 gi s i nu strice aerul din stu p. fn @rile unde fluturele cap de m o d atacl mult stuFig. Nr. 70 pii, albinele construesc din propolis, CulegFiloere d e propolis, a d u n i n - nigte gratii l a intrare, pentru ca du-1 d e p e muguri d e p l o p (Amold) acegtia sg nu ma; p oatg piitrunde fngun tru. Albinele 21 rnai folosesc gi la intiirirea marginilor celulelor in partea lor de sus, ciirora le dau astfel o triiinicie cu mult rnai mare ; gi chiar la construirea botcilor regale il fo- , losesc, rnai ales la tra inica lor cimentare de marginea fagurelui. Acest produs-propolis-ul-e o rnaterie foarte lipicioasa', cu bazci de rci~inci,pe care albinele o recolteaza' de pe r nuguni sa'lciilor, alunilor, mesteaca'nilor ~i rnai ales ai brazilor. E o secret ie pe care copacul o trimite mugunlor, pentru ca s i le dea un hvelig care sg-i apere de frig sau de un prisos de evaporare, rnai ales primivara. Plantele sunt foarte previiziitoare fn aceastb privintb. Am citit, nu-mi amintesc h ce revisti i, cum copacii din regiunile tropicale, -pentru a hliitura evaporafia putinei ap e pe care o au la fndembnii, eva~oratie care se face activ prin frunze, pmduc un fel de cearg care le acopere suprafata, impiedecdnd astfel pierderea unei prea mari cantitbfi de a p i ; altii merg pang acolo, h c b t se despoaie . . I Y -

, cu totul de frunze, pentru a prefntlmpina o prea mare seceti. Tot a$a $i cu prop olis-ul: planta f$i acopere scutecele viitoarelor flori sau frunze, cu aceastg m aterie ngclgioasd, ca o pojghitg de lac, ce nu 'lasg s5 iasg afar5 umezeala gi n ici st% ptitrundg Inguntru frigul dguniitor a1 brumei de primbvarg. Fig. Nr. 71 Urdinig inchis de albine, cu gralii de propolis. (Peter's) I * IC , rr Propolis-ul ce se ggseyte 2n stup, are fns5 fn compozitia lui $i o cantitate oar ecare de cears, ce variazii dela 25-40/o, pentru ca d fie mai ugor de Intins gi ml nuit fn feluritele fntrebuintgri, la care fl folosesc albinele. Caracteristicele lui sunt pufine : e lipicios ~i lucios, se - infa're~fe rece ~i SP inmoaie la c ald, topindu-se la 78 grade la ccildura'. Se' fntrebuinteazg in industriile , fe luritelor vopsele $i lacuri, fiind foarte cgutat gi scump. i n farmacie, e folos it drept cataplasme la tumori ~i furuncule, iar amestecat cu vaseling, e folosit fn tratamentul hemoroizilor. De asemenea, e fntrebuinfat fn oprirea slngelui gi ca cicatrizant a1 rgnilor, precuin gi fn bolile de piept $i rgguqeli prin aburu l gi fumul ce-1 face, mai ales clnd provine din conifere, &ci are o pronuntat5 e senp de terebenting. fn gospoddrie e fntrebuintat cu mult folos la atuparea gsur ilor vaselor cu vin sau mur5turi. Cresciitorul de regine-a~n~pie&nafeluritele lu i ope 4i i gi-de ceva p r o p o E %upti cum vei vedea mai tlrziu. j, In prindere a roiului, s t u e a - B folose t e cu mult succes, -. rul a m e s t e ~ w ~ l + ~ g u t ; n- g * ~ a e ~ t g i -= s X* CIL Y peret;; r o i s r T : r a r e o r i se intgmplb ca roii sb nu vlng g1 sg se a$eie de-a-dreptul in cgciula aceea de papurii rgcoroasg, pus& la umbra copacului Pntre crengi $i care fi chiarnii cu fmbie- torul parfum a1 propolis-ului. Pentru toate aceste scopuri, prisecarul P1 recolteazs de -wc er i --- . -

1:. i I + . < I oriunde 91 gdsegte : pe ramele stupului, la fncheietura plan$etei ce s G deasupr a ramelor, la urdiniv, etc; el 1 rade Sine cu 1 un cutit $i-1 pdstreazd Pntr'o c utie, ferit de cdldurd prea mare. I d ) Culega'toarea de nectar. $i acum, Cdline, cdnd am termimt jnviruirea atdtor $i atdtor munci pe care le fa c albinele, ajungem $i la cea din urmd gi cea rnai fnsemn&X funct;e ce-o Pndepli nesc, aceea care asigurd de-a-dreptul tram1 coloniei, fn rostul cdreia f$i gdses c cel rnai de seamd $el a1 vie+ lor. Voiu vorbi de culega"toarea de nectar, de s lujba cea de pe urmd a albinei, dar $i cea rnai istovitoare, pe care ea o face f n vieafa de afarb. D e clnd a iesit in sborul de culegdtoare $i cetatea a Pnvest it-o cu acest titlu mult a ~ t e p t a t de care par'cd albina $i e aga de mbndr d, ea a trecut pe rcind, dela ca'ratul apei, la ace1 a1 polenului pi propolis-ul ui, pi ccind copulefele-i au inceput sa' se rnai ruineze pi penile sa' se toceas ca', albina noasfrd abia atunci a luat calea florilor. Se pare cd'n structura lo r organic%, dupd cum ti-am fiecare organ are un rost, cu un anumit timp rnai spu s, de intrare h functie, atunci cdnd altul fnceteazd, iar munca $i-o fndeplinevt e p h d la istovirea totals a organului respectiv. Cu greu rnai poate Pndeplini o albind ceea ce numai eu cAteva zile mai fnainte fiicea cu zor $i folos, cLci f orfa cerutd de o funct;e organic% e cheltuitii zadarnic, cLci nimic nu se rnai p oate scoate dintr'un organ sleit de puteri. Doicii nu mai poate fi o albind clii ditoare, cdci glandele ceri fere $i-au Pnceput activitatea, chiar in clips cbnd glandele ldptoase au tncetat de a-$i rnai da tributul. Exceptia o rnai fac doar rarele Fig. Nr. 72 floare culegdtOare mai tinere, care, neCulegetoare de neciarp e de trifoiu alb. (Alfanderg) putAnd sd clddeascb din pricina unor 2ntAmpldri di n afard : frig, anotimp nepotrivit culesului, *

etc. ies totugi la cdmp s5 adune nectarul, p e n t ~ uca apoi, pentru un scurt t imp, sii mai poatd produce o cantitate foarte micii de cearii. De asemenea, vei mai vedea o albind culegiitoare de nectar adundnd 6 polen. 0 va face numai atunc i cand, i n ciiutarea acelei minunate picdturi dulci, a dat peste o floare ale c iirei stamine sunt doldora de praful cel auriu gi pufos, gi d a r e cum sii cule agii nectarul, dacg nu-gi va face cu sila loc printre ele, ca si. ajungd cu limb a fn fundul potirului gi sii o soarbd de acolo. D e aceea, albina f$i lash tocma i la urmz aceast5 sfAntii gi pldcutii munci : culesul mierei, ca gi cAnd a r voi acum, clnd biitrdnefea nu-i mai d i pas sd iasd fn cbmpie, gi trebuie sd plece fn altii lume,-sd ducd cu ea acolo, amintirea unui suav parfum de floare, a unei biii sfintite ce a luat-o zilnic fn potirul lor, de unde a sorbit cu nesatiu pi cdtura aceea limpede gi sclipifoare ca o ispitii dulce, pe care a scos-o acolo f loarea, drept Pmbierea unei iubiri nefmpdrtdgite fncb pdnii atunci. $i albina, a ceastii zeitii cu aripi striivezii, se socoate trimisa unei puteri divine, ca si i aline un foc ce mistuie floarea, sd coboare vieata din sfarnine fn stigmat gi sd fie, cum zice aga de frumos rninunatul poet Michelet : ,,preotul inaripat car e cununa' florile". E a face hpreunarea diitdtoare de vies@ nouii, soarbe prisos ul acela zaharos drept plat%' a muncii sale isbiivitoare, gi-1 duce drept prinos gi laudii, cetiitii sale, reginei ei, viefii de mAine a stupului, ce trebuie si i ddinuiascii mereu acolo, pbnii h, ziua cbnd zdbralnicul rnor6i va fdlfai gi la poarta unde strhjerele nu vor mai avea ce pdzi! Ea gtie una gi bung, c2 neamul albiniiresc - triiiegte ji progreseazd prin muncii zilnics gi cii pcrindarea gen eratiilor nu trebuie htreruptii, ciici fiecare albini se simte datoare sii n u f ie ultima din neamul ei. $i de aceea, culeggtuatea noastrii va alerga, pe orice tirnp,--cbtd vreme ioarele e cald, florile o chiamii gi puterile o mai ajutd,-sg ,adu& fn hambarele parfumate, sucul cel dulce, ce se rihfa* h lumina zilei. Iati i, Cdline, vezi albina ce- s'a coborit acum din sbor qi stii sii se hodineascd? E a nu are nici polen gi nici propolis, gi nu e nici aga de tdndrd ca sii fie cg rgtoare de a p t ciici se vede aceasta dupd gherocul ei catifelat, ros pe alocur ea. Deci nu poate fi altceva decaf Q cdega'ioare de nectar, aga dar, o fabn'canf ci de miere, -

/ -> I) Nectarul gi transformarea lui in miere. Dar cum se transformti f n miere acest nectar, pe care a l h e l e fl sorb din p otirul florilor ? mb fntrebii Cglin. Dar par'cg +am mai spus odatii, cb nectarul e o picbturii zaharoasb ce sufere o hsemnatg transformare din clipa fn care alb ina P1 soarbe $i, pbng 91 depune fn celulel El nu e decbt zahlrul, cu care se al imenteazg planta. De sigur cb acest zahgr nu-i la fel cu acel pe care-] avem noi i oeanismul no-, n cgci planta consumii un altfel de zahgr, pe care 1-am p u t q numi, mai bine zah6r vegetal, fntrucgt fl g"asim f foarte mari cant?t+ fn sfec la $i trestia de zahgr; chin migtii h s b 1-au numit zaharozd Dacg vom analiza c himicevte nectarul, vom gHsi cg e format dintr'o mare cantitate de apii: 70-8001 0~fn care sunt dizolvate felurite zaharuri, dintre care zaharoza se ggseyte fn d ea mai mare cantitate. Celelalte zahamri, care se asearnking mult cu zaharoza su nt : glucoza, dextrina, gomele gi manitele, ce sunt Pns5 Pn propor$i foarte mici fat2 de zaharozg. D e asemenea,. nectarul mai cuprinde materii azqtoase, putn f osfat de fier ki de calciu, acid formic gi vitamine P proi n portii mici. Dar pr incipalele e~emente sunt zaharoza $i glucoza, care variazii fnsg foarte mult del a plant& la plantii. Iat&cantititile de materii zaharoase ievite la analizii, gi isite de Bonnier $i de Plata, dupg cum ni le prezintg Hommel 'fn minunata sa car te : ~ ~ i c u l t u r e . Plantele examinate : Lomicera Peryclimenum Lavandula vera Fristilaria imperialis Bignonia radicans Protea melifera Hoya carnosa ' Api rGlucoz5 Zaharozii 12,OO 8O ,O 1,00 OJ43 0O ,O 35,65 '4 ~ a n t i t g tla l piix$ de nectar proaspiit. i a 76 9,O 80 7,5 95 1,5 85% 14'8 4 82 17,06 59 4,99 I Aici, Cgline, trebuie sg fac o micg parantezg: tu $tii cg organismul omenesc nu poate asimila decbt un singur fel glucoza De fndatii ce noi consumgm un zade zah gr: hgr de altL naturti, ficatul fncepe s; lucreze : transform5 acel zahk Pn glu cozii, fl tine Pnmagazinat 4 el $i-1 dli s4ngelui n -. 4

atunci cdnd acesta are nevoie s5 ahmenteze organismul. Tot a$a face orice organi sm viu, ciici glucozele sunt zaharurile cele mai ugor. de asimilat. Albina proce deazg la fel. Nectarul natural, de fndatii ce-i sorbit de albinii $i intrg in gu qa ei, care, dupii cum fi-am mai spus altii datii, e un adeviirat laborator, e*t pansforhlat P rniere, cu ajutorul an celui suc ce se numevte invetfind, suc pe,c are flproduc glandele tubului digestiv $i care are proprietatea de a transforma fn doug glucoze : zaharoza, - adicg zahiirul de trestie, glucozd propnu zise, adicii zahiirul fructelor, $i levulozii. As tfel, Layens, analizbnd nec tarul pr oaspiit a1 florilor de sparcetii, a giisit urm2toarele p r o p 0 6 de materii za haroase : ( zaharozg 5 ; 72 * Nectarul proaspgt de sparcetii. . g17ucozii a . . 458 100 piirfi materii zaharoase. Nectarul de sparcets, transformat fn miere. : - . zaharozg glucozg la . .100 8,20 91,80 p6rti malerii ziihiiroase. 0 . L, I 1 Deci, cantitatea de glucozii, adicii de zahgr de fructe, tocmai cel pe care orga

nidmu1 omenesc fl consumg rnai mult, s'a miirit aproape de zece ori mai mult fn raport cu cantitatea de zaharozii, pe care organismul nostru nu-1 poate asimila. Tare a$ vrea s2 vtiu cum se formeazg nectarul fn flori, ciici botanica noash2 d e liceu e prea redusg fn aceastg privinfg 1 imi vorbi bgiatul. Acesta fmi era gi gdndul, Ciiline, $i deci ascultii : $ti? cg pentru fiecare plantii $i vietuitoa re, zahgrul e unul dintre cele mai fnsemnate elemente hriinitoare. Orice siimbn@ din care va ie$i o plant& are la fndembna ei, zahgml sub felurite forme: amidon , feculg, pulpii, etc; dm -acest zahgr, planta extrage hrana ei trebuincioasii ; ea c r e ~ t e gi se desvoltii dacg gi alte. elemente cum e apa, ciildura $i lum ina, vin sgqi dea partea lor' de contribufie la aceastii operg. Ceea ce face mic a siirndnt.2, planta o face toatg vieafa ei. Din tot ce seva fi aduce prin riidi icini, ea aduni hrang de rezervg ca sii poatii 'rezista fn timpurile de restrigt e. +xste. -

. 198 rezerve sunt fn deosebi materii zaharoase, p e care planta le duce Pn floare, ca sii hriineasci cu ele semintele din ovanl ei, seminte..care vor asigura m h e v ieata speciei. Floarea e Pnzestratii fnsii cu n i ~ t eglande interne, numite gl ande nectarifere, ce stau la baza ei; ele adunii o mare cantitate de z a h h $i piistreazii un echilibn Entre ceea ce planta ar voi s i trimeatii fn floare gi c eea ce sernintele ovarului au nevoie pentru desvoltarea lor. Dupii Layens, acest e glande nectarifere, cercetate de el gi Donnier, au pe suprafata lor nigte orga ne foarte mici $i numeroase, aldtuite, fiecare, din cdte doug celule aparte, car e au htre ele un osiciu strdmt, prin care interion1 tesuturilor cu zahar comunic ii cu aerul dela exterior; aceste organe se numesc stomate. *J , Cdnd plqnta nu poduce nectar, nu ies prin aceste orificii decdt vapori de apii, dar atunci cdnd , -datoritii unei hprejuriiri fericite, cum este o ploaie bung, nrurmatii de o v reme cglduroast ori ?u-' rnai o atmosferii saturatii cu vapori de apii, planta e ste striibgtutii de o mare cantitate de sevii, ce-i vine dela riidiicinii Fig. N r. 73 T6ielurede-a-lalui unei qi trece prin tesuturile cu zahiir ale planflOride ielelOr' tei. Aceastii sevii, devenind zaharatii fn merit6 la microscop. tesutu rile nectarifere, iese atunci sub form2 (Bonnier) ,. 1 gi ,,. 21 glande necla- d e piciituri, foarte mici prin stomatele -. rifere. c. I si c. 21 ovare. floriii a fn cantitate cu atbt rnai mare, . cu cat apa de jos se urcii sus htr'o rnai ma re miisurii. Picgturile acestea mici stau ca o sudoare fin5 pe glandele nectarif ere, pentru ca apoi, adundndu-se din ce P ce rnai n multe, sii formeze o piciitu rii rnai mare, care cade gi se adun i fundul Fotirului florii noastre. Cdnd avem de a face A n cu o floare meliferi, productia nectarului e mereu refnnoitii, $i albinele o sorb cu atAt rnai mult, cu cbt ea se produce in cantitiiti mai mari. Astfel se explici de ce vedem aceeaqi floare, dupii pufin timp cercetatii tot c u atlta interes $ migalii de o albinii, cu i toate c l o altg tovaritgii c<legii toare, fi sorbise cu putin rnai Pnainte nectarul. , , . a ') S t o m a t e l g t i u r i prin care s e sirecoarir afar6 lichidele dulci di n tesulurile unei planle.

Fig. Nr. 74 0 parle. din floarea unei i crucilere v6zu16 la micro. e un fenomen ce se produce z gi n0apte 8i care se face fncet, prin .evastop. (Bonnier) n. nl glande neclarifere ; poratia, apei, cu ajutorul tuturoi organegr pic6luri mici c e c a d din glanda neclarifer6 ; GI lot lor sale ce vin fn atixigere cu atmosfe ra. unde s e adun6 nectarul in Sub influenta luminii gi absorbirea intoarse; rai elor calde ale soarelui de citre clol?iietur&de-a.lungul unei staparle din ovar. rofila din frunze, se p r d u c e P timpul n mine ; Liniile negre arat6 locul z ilei, un alt fenomen, ' ~ anume o evai unde s e adun6 sucul planlei. activg a ap ei din Lichidul zaharos nu vine fnsi fn glande de cbt atunci, cbnd planta e fn conditiu ni prielnice pentru transpiratie, fenomen care. ajutg la producerea lui; fn acel agi timp, glandele nectarifere nu fac altceva decbt s i descarce, sub form2 de s udoare, din prisosul proviziilor de zahbr, o cantitate cu atbt mai mare, cu cat conditiunile de transpiratie ale sunt mai riel nice. .~ l a n t e i TranspiraGa plantei, dupd Hommel, ' pe oare naturali~ au numit-o cloro~va~o~afie. tii AtAt transpiratia cbt vi cloro evaporatia merg mbni 'in man;%,producAnd fn plant& o foarte vie circulaGe a apei , pe care rgdgcinile o sorb din pgmbnt, fnsi, de fndatii ce vine noaptea, echili brul acesta se strick transpiratia continu2 mai domol, cloroe'vapora$ia fnceteaz g, dar cgci lipsegte lumina soarelui care s'o produci. Atunci, seva care se adun g mereu fn tesuturi vi nu ; mai poate fi evaporat5, noaptea lipsind fenomenul de cloroe- ' vaporatie, se strecoari din ~tesuturi gi trece prin glandele nectarif ere, se filtreazg prin stomatele lor, ce-s Pncarcate au materii Fig. Nr. 75 zaha roase $i se ,aduni fn p o t i d TlieIur& de-a-lungul unei glande floG, de unde d imineata albinele neclarifere a florii numite , w e - vin de 0 iau. Iatg nectaru ll chiug6'. (Bonnier) Unii autori,-dintre care mai cu nl fesulurile glandei ;s] oriflciul pe unde secreteaz6 nectarul ;.gj.seam2 Layens,,-susfin c2 fn afar& ~ i c e l u r ad e neelor ; cl 'fesutul pe- de aceste fenomene produc~toi&e talei ; fesuturile rnsi umbrite sunt denectar Pn floare, p r o d u c t i ~ q n .=ole un de se- edoni aah8rul. pOratie -

tarului s'ar mai datora gi unei puteri de absorbifie, pe care lichidele zaharoas e din -glandele nectarifere, o exercitd asupra lichidelor din fesutunle infenoar e. Cbnd, datoritii une; atmosfere umede gi cildurii prea mari de peste zi, fngri imiidirea sevei e mare, aceasta strsbate nu numai glandele nectarifere ale flori lor, ci frece prin fesutul frunzelor @ .chiat pnn scoarfa plantei, de unde albin eh o sug cu multa' pldcere. fn celulele scoartei, planta adunii proFig. Nr. 76 v izii de zahir. Cbnd umezeala e mare $i Codita unei frunze d e ms- evaporatia nu se face hdeajuns prin cezsriche. (Bonnier) ea ce aruncii frunzele afari, atunci, din p] codifa frunzei; g] pistomatele scoaeei copacului, se strecoarg chtura d e nectar; n] lo&l umbrit e locul glandei pri~osulde sev$ care,' fn trecerea ei p rin nectarifere. tesuturile scoaeei, a mai topit o parte din reaervele gzsite ac olo. SPastfel apare pe scoa*, un suc zaharos, pe care ,albinele fl sug cu licomi e, mai ales atunci cAnd celelalte isvoare de nectar din florile cbmpului gi ale pidurii s'au terminat. De asemenea, fenomenul sk ~ r o d u c e atunci ciiqd, dup ii cbteva zile gi prea calde .$i f%r# pic de umezeaki, urmelizii nap$ prea reci. Ce uimit am riimas acum vreo 15 ani fn-urmk pe cbnd nu cuno~teamtoate acestea ~ i am viizut cum albinele celor cbtiva Fig. Nr. 77 Albinele rzcolldnd neclarul extra-floral d e pe frunzele d e sleja;. (Bonnier)

I r \ stupi ee-i aveam 'la Ivegti-Tutova, recoltau ceva siropos . dege . . smaea unui ulm bgtrAn I Acela era tot un nectar, numit de botani~fi nectar extra-floral, pr odus tot de niqte g l a d e nectarifere, ceva mai rudimenfare ~i pe care planta le are in fnmza' ~i in scoarft?. Per. Sc. ,. Le. 7 L R. M. Li. I Fig. Nr. 78 Tulpinii tiiiatl de-a-curnlezigul. (Demetrescu) EpJ epiderma; S c l scoart6 v d e ; S c ] ocoartii fiir6. clorofil8; Per] periciclu ; Lo] lernn; Li] l o c libor ;%] stomat6 ; ca] carnar6 substomalic6. % \., I L Astfel, Hommel v norentin, un alt botanist, au gLsit i glande nectarifere la ric h, f bobul cZrnos care fnconjoarg n fructul; prunul, cirequl, salcAmul gi mimoza , le au la coada fsunzelor, gherghina chiar pe frun~e,mg&richea fn locul unde fo ile sunt legate de tulping-qi e foarte cgutat fn primgvarg cbnd nu se gtisegte a lt isvor de nectar,-la boz f capn sula ce tine florile inchise. Bobitelul sau cu tcurigul care Enfloreqte iarna, fvi a d u ~ g nectarul fn petalele corolei fn fo rmi de cornet. Aceste gland% sunt foarte diferite ca structurii ~i se deosebesc mult de cele'ale florilor. .-- . -. I I 1 -1. , c .\ ij 1

I ..

S-ar putea să vă placă și