Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați Ministerul Educației și Cercetării Științifice

Facultatea de Medicină și Farmacie


Domeniul de licență: Sănătate
Program de studii universitare de licenţă: Medicină Aprobat în ședința Senatului
Forma de învățământ: cu frecvență din data de.....................................
Durata studiilor: 6 ani
Numărul total de credite: 360
Valabil începând cu anul universitar: 2013-2014

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Cerinţe pentru obţinerea diplomei / Verificarea normelor ARACIS
Tip ore Nr. ore % Tip credit Nr. credite %
Discipline obligatorii (OB) 4860 98,30 Credite la discipline obligatorii 348 96,67
Discipline opţionale (OP) 84 1,70 Credite la discipline opţionale 12 3,33
TOTAL 4944 100% TOTAL 360 100%
Practică (OB) 240 (960) - Credite pentru susținerea lucrării de finalizare 10 -
Ore de studiu individual (OSI) 4776 -

Discipline fundamentale 1246 25,20 Credite la discipline fundamentale 96 26,67


Discipline de domeniu 1640 33,17 Credite la discipline de domeniu 114 31,67
Discipline de specialitate 1918 38,79 Credite la discipline de specialitate 140 38,89
Discipline complementare 140 2,83 Credite la discipline complementare 10 2,78

Raport ore curs / ore aplicaţii 1834 / 3110 = 0,59 Raport Examene / Total forme verificare 43 / 84 = 51,19%

Structura anilor universitari (în săptămâni)


Activităţi didactice Sesiuni examene Vacanţe
Anul de studiu Practică
Semestrul 1 Semestrul 2 Iarnă Vară Restanţe Iarnă Primăvară Vară
Anul 1 14 14 3 3 - - - - -
Anul 2 14 14 3 3 - - - - -
Anul 3 14 14 3 3 - - - - -
Anul 4 14 14 3 3 - - - - -
Anul 5 14 14 3 3 - - - - -
Anul 6 14 14 3 3 - - - - -

Rector Decan
Prof. dr. ing. Iulian Gabriel Bîrsan Prof. dr. med. Mădălina Nicoleta Matei

2016-06-28 11:49:45 Pag. 1/8


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați Ministerul Educației și Cercetării Științifice
Facultatea de Medicină și Farmacie
Domeniul de licență: Sănătate
Program de studii universitare de licenţă: Medicină Aprobat în ședința Senatului
Forma de învățământ: cu frecvență din data de.....................................
Durata studiilor: 6 ani
Numărul total de credite: 360
Valabil începând cu anul universitar: 2013-2014

Numărul orelor pe săptămână


Anul Semestrul I Semestrul II
1 28 28
2 28 28
3 28 28
4 28 28
5 28 28
6 28 28

Rector Decan
Prof. dr. ing. Iulian Gabriel Bîrsan Prof. dr. med. Mădălina Nicoleta Matei

2016-06-28 11:49:45 Pag. 2/8


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați Ministerul Educației și Cercetării Științifice
Facultatea de Medicină și Farmacie
Domeniul de licență: Sănătate
Program de studii universitare de licenţă: Medicină Aprobat în ședința Senatului
Forma de învățământ: cu frecvență din data de.....................................
Durata studiilor: 6 ani
Numărul total de credite: 360
Valabil începând cu anul universitar: 2013-2014

Anul de studiu 1 - anul universitar 2016-2017


Nr. crt. Semestrul I (14 săpt.) Semestrul II (14 săpt.)
(Nr.opț./Nr.disc.)
Disciplina Tip Cod OSI
C S L P E/V/P Credite C S L P E/V/P Credite
1 Anatomie-embriologie Obligatorie 1303.1OB01F 2 - 6 - E 8 2 - 6 - E 9 286
2 Biochimie Obligatorie 1303.1OB02F 2 - 3 - V 5 3 - 3 - E 6 176
3 Fiziologie Obligatorie 1303.1OB03F 3 - 3 - E 7 - - - - - - 126
4 Biofizică şi fizică medicală Obligatorie 1303.1OB04F - - - - - - 3 - 3 - E 5 66
5 Biologie celulară şi moleculară Obligatorie 1303.1OB05F 2 - 2 - E 4 - - - - - - 64
6 Informatică medicală şi biostatistică Obligatorie 1303.1OB06F - - - - - - 1 - 3 - V 4 64
7 Limbi moderne Obligatorie 1303.1OB07C - 2 - - V 2 - 2 - - V 2 64
8 Educaţie fizică Obligatorie 1303.1OB08C - 2 - - V 2 - 2 - - V 2 64
9 Practică Obligatorie 1303.1OB09D - - - 4 săptămâni x 40 ore V 2 -
10 Medicină şi cultură 1303.1OP10F 46
Opţională 1 - - - V 2 - - - - - -
(1 / 2) Probleme filosofice ale medicinei 1303.1OP11F 46
Discipline obligatorii 9 4 14 - 9 4 15 - 910
(ore fizice pe săptămână)
3E+3V 28 3E+4V 30 (ore/an)
27 28
Discipline opţionale 1 - - - - - - - 46
TOTAL (ore fizice pe săptămână)
1V 2 - - (ore/an)
1 -
TOTAL 10 4 14 - 9 4 15 - 796
(ore fizice pe săptămână)
3E+4V 30 3E+4V 30 (ore/an)
28 28

Rector Decan
Prof. dr. ing. Iulian Gabriel Bîrsan Prof. dr. med. Mădălina Nicoleta Matei

2016-06-28 11:49:45 Pag. 3/8


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați Ministerul Educației și Cercetării Științifice
Facultatea de Medicină și Farmacie
Domeniul de licență: Sănătate
Program de studii universitare de licenţă: Medicină Aprobat în ședința Senatului
Forma de învățământ: cu frecvență din data de.....................................
Durata studiilor: 6 ani
Numărul total de credite: 360
Valabil începând cu anul universitar: 2013-2014

Anul de studiu 2 - anul universitar 2017-2018


Nr. crt. Semestrul I (14 săpt.) Semestrul II (14 săpt.)
(Nr.opț./Nr.disc.)
Disciplina Tip Cod OSI
C S L P E/V/P Credite C S L P E/V/P Credite
1 Fiziologie Obligatorie 1303.2OB01F 2 - 4 - E 6 2 - 4 - E 6 192
2 Histologie Obligatorie 1303.2OB02F 2 - 2 - E 5 3 - 2 - E 5 174
3 Anatomie topografică aplicată Obligatorie 1303.2OB03F 2 - 4 - E 6 - - - - - - 96
4 Anatomie Obligatorie 1303.2OB04F 3 - 3 - E 6 - - - - - - 96
5 Genetică medicală Obligatorie 1303.2OB05D - - - - - - 2 - 3 - E 6 110
6 Parazitologie Obligatorie 1303.2OB06D 2 - 2 - E 5 - - - - - - 94
7 Imunologie generală Obligatorie 1303.2OB07D - - - - - - 2 - 2 - V 5 94
8 Asistenţa primară a stării de sănătate Obligatorie 1303.2OB08D - - - - - - 1 - 2 - V 2 18
Ştiinţele comportamentului (sociologie medicală, psihologie medicală, deontologie
9 Obligatorie 1303.2OB09D - - - - - - 2 - 2 - V 2 4
medicală, bioetică)
10 Educaţie fizică Obligatorie 1303.2OB10C - 2 - - V 2 - - - - - - 32
11 Practică Obligatorie 1303.2OB11D - - - 4 săptămâni x 40 ore V 2 -
12 Parazitologie clinică 1303.2OP12F 46
Opţională - - - - - - 1 - - - V 2
(1 / 2) Algeziologie 1303.2OP13F 46
Discipline obligatorii 11 2 15 - 12 - 15 - 910
(ore fizice pe săptămână)
5E+1V 30 3E+4V 28 (ore/an)
28 27
Discipline opţionale - - - - 1 - - - 46
TOTAL (ore fizice pe săptămână)
- - 1V 2 (ore/an)
- 1
TOTAL 11 2 15 - 13 - 15 - 796
(ore fizice pe săptămână)
5E+1V 30 3E+5V 30 (ore/an)
28 28

Rector Decan
Prof. dr. ing. Iulian Gabriel Bîrsan Prof. dr. med. Mădălina Nicoleta Matei

2016-06-28 11:49:45 Pag. 4/8


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați Ministerul Educației și Cercetării Științifice
Facultatea de Medicină și Farmacie
Domeniul de licență: Sănătate
Program de studii universitare de licenţă: Medicină Aprobat în ședința Senatului
Forma de învățământ: cu frecvență din data de.....................................
Durata studiilor: 6 ani
Numărul total de credite: 360
Valabil începând cu anul universitar: 2013-2014

Anul de studiu 3 - anul universitar 2018-2019


Nr. crt. Semestrul I (14 săpt.) Semestrul II (14 săpt.)
(Nr.opț./Nr.disc.)
Disciplina Tip Cod OSI
C S L P E/V/P Credite C S L P E/V/P Credite
1 Semiologie medicală Obligatorie 1303.3OB01D 2 - 6 - V 8 3 - 6 - E 7 212
2 Semiologie chirurgicală Obligatorie 1303.3OB02D 2 - 3 - V 6 2 - 4 - E 6 206
3 Fiziopatologie Obligatorie 1303.3OB03D 2 - 2 - E 5 2 - 2 - E 5 188
4 Morfopatologie Obligatorie 1303.3OB04D 2 - 2 - V 5 2 - 2 - E 4 158
5 Bacteriologie şi virusologie Obligatorie 1303.3OB05D 2 - 2 - E 4 2 - 2 - V 4 128
6 Metodologia cercetării ştiinţifice Obligatorie 1303.3OB06F 1 - 2 - V 2 - - - - - - 18
7 Practică Obligatorie 1303.3OB07D - - - 4 săptămâni x 40 ore V 2 -
8 Imunologie clinică 1303.3OP08F 46
Opţională - - - - - - 1 - - - V 2
(1 / 2) Introducere în neuroștiințe 1303.3OP09F 46
Discipline obligatorii 11 - 17 - 11 - 16 - 910
(ore fizice pe săptămână)
2E+4V 30 4E+2V 28 (ore/an)
28 27
Discipline opţionale - - - - 1 - - - 46
TOTAL (ore fizice pe săptămână)
- - 1V 2 (ore/an)
- 1
TOTAL 11 - 17 - 12 - 16 - 796
(ore fizice pe săptămână)
2E+4V 30 4E+3V 30 (ore/an)
28 28

Rector Decan
Prof. dr. ing. Iulian Gabriel Bîrsan Prof. dr. med. Mădălina Nicoleta Matei

2016-06-28 11:49:45 Pag. 5/8


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați Ministerul Educației și Cercetării Științifice
Facultatea de Medicină și Farmacie
Domeniul de licență: Sănătate
Program de studii universitare de licenţă: Medicină Aprobat în ședința Senatului
Forma de învățământ: cu frecvență din data de.....................................
Durata studiilor: 6 ani
Numărul total de credite: 360
Valabil începând cu anul universitar: 2013-2014

Anul de studiu 4 - anul universitar 2019-2020


Nr. crt. Semestrul I (14 săpt.) Semestrul II (14 săpt.)
(Nr.opț./Nr.disc.)
Disciplina Tip Cod OSI
C S L P E/V/P Credite C S L P E/V/P Credite
1 Medicină internă (cardiologie, pneumologie, hematologie, diabetologie) Obligatorie 1303.4OB01S 4 - 6 - E 10 2 - 2 - E 4 224
2 Chirurgie generală Obligatorie 1303.4OB02S 2 - 3 - E 4 2 - 3 - E 4 100
3 Farmacologie şi farmacologie clinică Obligatorie 1303.4OB03D 2 - 2 - E 5 1 - 1 - E 2 126
4 Igienă - sănătatea mediului Obligatorie 1303.4OB04D 2 - 2 - V 5 - - - - - - 94
5 Radiologie Obligatorie 1303.4OB05S 2 - 2 - E 4 - - - - - - 64
6 Ortopedie-traumatologie Obligatorie 1303.4OB06S - - - - - - 2 - 2 - E 5 94
7 Urologie Obligatorie 1303.4OB07S - - - - - - 2 - 2 - V 5 94
8 Puericultură Obligatorie 1303.4OB08S - - - - - - 1 - 2 - E 2 18
9 Biochimie clinică Obligatorie 1303.4OB09D - - - - - - 1 - 1 - V 2 32
10 Anestezie şi terapie intensivă Obligatorie 1303.4OB10S - - - - - - 1 - 1 - V 2 32
11 Oncologie Obligatorie 1303.4OB11S - - - - - - 1 - 1 - V 2 32
12 Practică Obligatorie 1303.4OB12D - - - 4 săptămâni x 40 ore V 2 -
13 Chirurgie minim invazivă şi actualităţi în chirurgie 1303.4OP13F 46
Opţională 1 - - - V 2 - - - - - -
(1 / 2) Diagnosticul în genetică şi biologie medicală 1303.4OP14F 46
Discipline obligatorii 12 - 15 - 13 - 15 - 910
(ore fizice pe săptămână)
4E+1V 28 5E+5V 30 (ore/an)
27 28
Discipline opţionale 1 - - - - - - - 46
TOTAL (ore fizice pe săptămână)
1V 2 - - (ore/an)
1 -
TOTAL 13 - 15 - 13 - 15 - 796
(ore fizice pe săptămână)
4E+2V 30 5E+5V 30 (ore/an)
28 28

Rector Decan
Prof. dr. ing. Iulian Gabriel Bîrsan Prof. dr. med. Mădălina Nicoleta Matei

2016-06-28 11:49:45 Pag. 6/8


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați Ministerul Educației și Cercetării Științifice
Facultatea de Medicină și Farmacie
Domeniul de licență: Sănătate
Program de studii universitare de licenţă: Medicină Aprobat în ședința Senatului
Forma de învățământ: cu frecvență din data de.....................................
Durata studiilor: 6 ani
Numărul total de credite: 360
Valabil începând cu anul universitar: 2013-2014

Anul de studiu 5 - anul universitar 2020-2021


Nr. crt. Semestrul I (14 săpt.) Semestrul II (14 săpt.)
(Nr.opț./Nr.disc.)
Disciplina Tip Cod OSI
C S L P E/V/P Credite C S L P E/V/P Credite
1 Pediatrie Obligatorie 1303.5OB01S 2 - 6 - V 6 2 - 6 - E 10 256
2 Medicină internă (gastroenterologie, nefrologie ) Obligatorie 1303.5OB02S 2 - 6 - E 15 - - - - - - 338
3 Neurologie şi neurochirurgie Obligatorie 1303.5OB03S - - - - - - 3 - 4 - E 6 82
4 Medicină de urgenţă Obligatorie 1303.5OB04S 2 - 4 - E 5 - - - - - - 66
5 O.R.L. Obligatorie 1303.5OB05S - - - - - - 1 - 2 - E 4 78
6 Endocrinologie Obligatorie 1303.5OB06S 2 - 2 - E 2 - - - - - - 4
7 Pneumoftiziologie Obligatorie 1303.5OB07S 1 - 1 - V 2 - - - - - - 32
8 Oftalmologie Obligatorie 1303.5OB08S - - - - - - 1 - 2 - V 2 18
9 Medicina muncii şi boli profesionale Obligatorie 1303.5OB09D - - - - - - 1 - 2 - V 2 18
10 Chirurgie şi ortopedie pediatrică Obligatorie 1303.5OB10S - - - - - - 1 - 2 - E 2 18
11 Practică Obligatorie 1303.5OB11D - - - 4 săptămâni x 40 ore V 2 -
12 Endoscopie digestivă diagnostică şi terapeutică - noţiuni de bază 1303.5OP12F 46
Opţională - - - - - - 1 - - - V 2
(1 / 2) Patologia drogurilor 1303.5OP13F 46
Discipline obligatorii 9 - 19 - 9 - 18 - 910
(ore fizice pe săptămână)
3E+2V 30 4E+3V 28 (ore/an)
28 27
Discipline opţionale - - - - 1 - - - 46
TOTAL (ore fizice pe săptămână)
- - 1V 2 (ore/an)
- 1
TOTAL 9 - 19 - 10 - 18 - 796
(ore fizice pe săptămână)
3E+2V 30 4E+4V 30 (ore/an)
28 28

Rector Decan
Prof. dr. ing. Iulian Gabriel Bîrsan Prof. dr. med. Mădălina Nicoleta Matei

2016-06-28 11:49:45 Pag. 7/8


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați Ministerul Educației și Cercetării Științifice
Facultatea de Medicină și Farmacie
Domeniul de licență: Sănătate
Program de studii universitare de licenţă: Medicină Aprobat în ședința Senatului
Forma de învățământ: cu frecvență din data de.....................................
Durata studiilor: 6 ani
Numărul total de credite: 360
Valabil începând cu anul universitar: 2013-2014

Anul de studiu 6 - anul universitar 2021-2022


Nr. crt. Semestrul I (14 săpt.) Semestrul II (14 săpt.)
(Nr.opț./Nr.disc.)
Disciplina Tip Cod OSI
C S L P E/V/P Credite C S L P E/V/P Credite
1 Obstetrică-ginecologie Obligatorie 1303.6OB01S 2 - 8 - E 10 - - - - - - 160
2 Psihiatrie Obligatorie 1303.6OB02S 2 - 3 - E 7 - - - - - - 140
3 Boli infecţioase Obligatorie 1303.6OB03S - - - - - - 2 - 4 - E 6 96
4 Medicină de familie Obligatorie 1303.6OB04S - - - - - - 2 - 4 - E 6 96
5 Dermatologie Obligatorie 1303.6OB05S 2 - 2 - E 5 - - - - - - 94
6 Medicină legală Obligatorie 1303.6OB06S 2 - 2 - V 4 - - - - - - 64
7 Neonatologie Obligatorie 1303.6OB07D 1 - 4 - V 4 - - - - - - 50
8 Sănătate publică şi management sanitar Obligatorie 1303.6OB08D - - - - - - 1 - 2 - V 3 48
9 Chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă Obligatorie 1303.6OB09S - - - - - - 1 - 2 - E 3 48
10 Reumatologie şi balneofizioterapie Obligatorie 1303.6OB10S - - - - - - 2 - 2 - V 3 34
11 Epidemiologie Obligatorie 1303.6OB11D - - - - - - 1 - 2 - E 3 48
12 Chirurgie oro-maxilo-facială Obligatorie 1303.6OB12D - - - - - - 1 - 1 - V 2 32
13 Elaborarea lucrării de licență Obligatorie 1303.6OB13D - - - 4 săptămâni x 40 ore V 2 -
14 Sexologie 1303.6OP14F 46
Opţională - - - - - - 1 - - - V 2
(1 / 2) Cardiologie intervenţională 1303.6OP15F 46
Discipline obligatorii 9 - 19 - 10 - 17 - 910
(ore fizice pe săptămână)
3E+2V 30 4E+4V 28 (ore/an)
28 27
Discipline opţionale - - - - 1 - - - 46
TOTAL (ore fizice pe săptămână)
- - 1V 2 (ore/an)
- 1
TOTAL 9 - 19 - 11 - 17 - 796
(ore fizice pe săptămână)
3E+2V 30 4E+5V 30 (ore/an)
28 28

Rector Decan
Prof. dr. ing. Iulian Gabriel Bîrsan Prof. dr. med. Mădălina Nicoleta Matei

2016-06-28 11:49:45 Pag. 8/8