Sunteți pe pagina 1din 11

Calculul si compensarea unei drumuiri tahimetrice

sprijinita la capete
A. Calcule preliminare

Nr. pct.
62
3
63
4

P.s.
62
783
784

785

63

X[m]
3737,54
2742,73
3854,11
4960,03

P.v.

li[m]

3
783
3
62
784
62
783
785
783
784
63
784
1000
1001
1002
1003
785
4
785

147,71
152,9
154,24
176,55
57,57
43,18
58,42
66,06

Y[m]
3830.01
4378.57
4336,58
5300,36

Directii orizontale
I
II
127.42.84
327.42.00
102.83.00
302.86.68
127.40.66
372.42.50
285.69.16
85.70.00
377.58.00
177.58.32
285.69.84
85.67.00
354.10.84
154.12.00
211.06.00
11.08.68
354.08.66
154.10.50
252.55.16
52.56.00
38.61.00
238.59.32
252.58.84
52.58.00
294.38.84
350.27.68
382.15.52
74.30.36
0.00.84
200.02.00
167.44.00
367.46.68
0.01.16
200.03.00

H[m]
396.92
419,62
-

Unghiuri verticale
I
II
83.90.84
316.12.00
116.07.84
283.93.00
94.94.16
305.07.00
105.01.84
294.97.00
104.32.16
295.67.00
95.71.84
304.29.00
105.23.16
294.76.00
98.96.16
97.98.32
101.20.48
106.09.64

P.s.

P.v.
3

Directii orizontale
127.42.84

327.42.00

783

102.83.00

302.86.68

127.40.66

372.42.50

62

285.69.16

85.70.00

62

784

377.58.00

177.58.32

62

285.69.84

85.67.00

783

354.10.84

154.12.00

785

211.06.00

11.08.68

783

354.08.66

154.10.50

784

252.55.16

52.56.00

63

38.61.00

238.59.32

784

252.58.84

52.58.00

1000

294.38.84

1001

350.27.68

1002

382.15.52

1003

74.30.36

785

0.00.84

200.02.00

783

784

785

Media
citirilor
127.42.4
1
102.82.8
4
127.41.5
8
285.69.0
8
377.58.1
6
285.68.4
2
354.11.4
2
211.07.3
4
354.09.5
8
252.55.0
8
38.60.16

Calculul
corectiei
0

Medii
corecte
127.42.41

Unghiuri

375.40.84

+41

102.83.25

+82

127.42.41

285.69.08

21.59.16
91.89.41

+33

377.58.49

+66

285.69.08

354.11.42

+92

211.08.26

+184

354.11.42

252.55.08

-166

38.58.50

252.58.4
1

-332

252.58.11

0.01.42

0.01.42

308.00.57
256.96.84
143.03.16
186.03.42
214.00.42

167.43.59
4

167.44.00

367.46.68

785

0.01.16

200.03.00

P.v.

li[m]

Unghiuri verticale

63

P.s.

167.45.3
4
0.02.08

-33

167.45.01

-66

0.01.42

Media
citirilor

232.56.41

Distanta

1000
1001
1002
1003

57,57
43,18
58,42
66,00

98.96.16
97.98.32
101.20.48
106.09.64

B. Calculul si compensarea orientarilor.


a) Calculul orientarilor laturilor de sprijin
y
+ 200 G = 167.91.86 =62-3
x
y
f = arctg
= 45.56.92 = 634
x

i = arctg

b) Calculul orientarilor provizorii


62-783=i-400G+1=143.32.70
783-784=62-783+2-200G=35.22.11
784-785=783-784+3-200G=92.18.95
785-63=784-785+4-200G=78.22.37
63-4=785-63+5-200G=45.65.96
c) Calculul corectiilor pentru orientari
C=f- 63-4= -0.09.04
q =

c
= 0.01.80
n

d) Compensarea orientarilor
62-783=62-783+q=143.30.90
783-784=783-784+2q=35.18.49
784-785=784-785+3q=92.13.52
785-63=785-63+4q=78.15.17
63-4=63-4+5q=45.56.92
C. Calculul si compensarea coordonatelor relative
a) Calcule provizorii
X62-783=D62-783cos62-783= - 90,132m
X783-784=D783-784cos783-784= 129,719m
X784-785=D784-785cos784-785= 18,952m
X785-63=D785-63cos785-63= 59,206m

57,56
43,15
58,40
65,75

X62-63= 117,745m
Y62-783=D63-783sin62-783= 111,391m
Y783-784=D783-784sin783-784= 80,011m
Y784-785=D784-785sin784-785= 152,647m
Y785-63=D785-63sin785-63= 165,689m
Y62-63= 509,738m
H62-783=D63-783ctgz62-783= 36,054m
H783-784=D783-784ctgz783-784= 12,149m
H784-785=D784-785ctgz784-785= - 11,573m
H785-63=D785-63ctgz785-63= - 14,496m
H62-63= 22,134m
b) Calculul corectiilor
c=Vj-Ve

x62 63 = x63 x62 = 116,57m

V j = y62 63 = y63 y62 = 508,57m


H = H H = 22,7m
62 63 63 62
c x
= 1,878 10 3 m
D
c y
=
= 1,867 10 3 m
D
c
= H = 9,049 10 4 m
D

q x =
q y

q H

c) Compensarea coordonatelor
X62-783=X62-783+qXD62-783= - 90,401m
X783-784=X783-784+ qXD783-784= 129,432m
X784-785=X784-785+ qXD784-785= 18,663m
X785-63=X785-63+ qXD785-63= 58,875m
X62-63= 116,569
Y62-783=Y62-783+ qYD62-783= 111,123m
Y783-784=Y783-784+ qYD783-784= 79,726m
Y784-785=Y784-785+ qYD784-785= 152,359m
Y785-63=Y785-63+ qYD785-63= 165,360m

Y62-63= 508,568m
H62-783=H62-783+ qHD62-783= 36,183m
H783-784=H783-784+ qHD783-784= 12,286m
H784-785=H784-785+ qHD784-785= -11,433m
H785-63=H785-63+ qHD785-63= -14,336m
H62-63=22,7m
D. Calculul coordonatelor absolute ale punctelor de drumuire
X783=X62+X62-783= 3647,139m
X784= X783+X783-784= 3776,571m
X785= X784+X784-785= 3795,234m
X63= X785+X785-63= 3854,11m
Y783=Y62+Y62-783= 3941,133m
Y784= Y783+Y783-784= 4020,859m
Y785= Y784+Y784-785= 4173,218m
Y63= Y785+Y785-63= 4338,57m
H783=H62+H62-783= 433,103m
H784= H783+H783-784= 445,389m
H785= H784+H784-785= 433,956m
H63= H785+H785-63= 419,62m
E. Calculul coordonatelor absolute ale punctelor radiate.
a) Calculul coordonatelor relative
785-1000=784-785+5-200G= 186.52.36
785-1001=784-785+6-200G= 242.41.20
785-1002=784-785+7-200G= 277.29.04
785-1003=784-785+8-200G= 366.43.88
X785-1000= D785-1000cos785-1000 = -56,275m
X785-1001= D785-1001cos785-1001= -33,923m
X785-1002= D785-1002cos785-1002= -20,393m
X785-1003= D785-1003cos785-1003= = -56,82m
Y785-1000= D785-1000sin785-1000= 12,09m
Y785-1001= D785-1001sin785-1001= -26,667m
Y785-1002= D785-1002sin785-1002= -54,723m
Y785-1003= D785-1003sin785-1003= -31,569m

H785-1000= D785-1000ctgz785-1000= 0,938m


H785-1001= D785-1001ctgz785-1001= 1,367m
H785-1002= D785-1002ctgz785-1002= -1,107m
H785-1003= D785-1003ctgz785-1003= -6,315m
b)Calculul coordonatelor absolute
X1000=X785+X785-1000= 3738,959m
X1001= X785+X785-1001= 2761,311m
X1002= X785+X785-1002= 3774,841m
X1003= X785+X785-1003= 3852,054m
Y1000=Y785+Y785-1000= 4185,308m
Y1001= Y785+Y785-1001= 4146,551m
Y1002= Y785+Y785-1002= 4118,485m
Y1003= Y785+Y785-1003= 4141,649m
H1000=H785+H785-1000= 434,894m
H1001=H785+H785-1001= 435,323m
H1002=H785+H785-1002= 432,851m
H1003=H785+H785-1003= 427,641m

Calculul si compensarea unei drumuiri de nivelment


geometric sprijinita la capete
A. Calculul si compensarea cotelor punctelor de drumuire
a) Controlul citirilor
Pct.

Pct.

Citiri pe mira

Medii

H calc

Altitudinea

st.

viz.

Citiri inregistrate

Corectii
inap.

inapoi

29
S1

343,985

342,255
-0,00166

2,684
2,144
1,604

2,144

343,370
341,225

-1,02966

1,109
1,883

344,48
341,488

2,665
2,437
2,210

+26
st+32
st+19
+69
dr+9
dr+33
dr+50

H29-30=a-b= 1,214m
H30-31=a-b= -1,028m
H31-32=a-b= 0,274m
c) Calculul corectiilor
c=Vj-Ve= -5mm
HRn29= 341,043m
HRn32= 341,494m
Vj=455mm
c
= 1,66mm
n

342,255

-1,028
1,116

0,274
2,437

341,225
-0,00166

2,391
2,163
1,604
3,186
1,799
1,944
2,434
1,047
2,072
3,355

b)Caculul diferentelor de nivel provizorii

q=

1,21234

341,871
342,083

1,657
1,116
0,577

32
S3

1,729

2,215
1,903

31

31

341,043
-0,00166

1,969
1,729
1,489

+29
+80

calculat

H
corect
1,214
2,943

30

30

inai.

inainte

3,181
2,943
2,706

+19
+77

S2

inter.

planului
de vizare

2,163

341,498

0,27234
343,6615

340,476
341,862
341,717
341,228
342,614
341,589
340,306

d) Compensarea diferentelor de nivel


H29-30=H29-30+q=1,21234m
H30-31=H30-31+q= -1,02966m
H31-32=H31-32+q= 0,27234m
H29-32=0,45502m
e) Calculul cotelor absolute ale punctelor de drumuire
H+19=H29+H29-19= 341,871m
H+77=H29+H29-17= 342,083m
H30=H29+H29-30= 342,255m
H+29=H30+H30-29= 344,48m
H+80=H30+H30-80=341,488m
H31=H30+H30-31= 341,225m
H+26=H31+H31-26= 340,476m
H+69=H31+H31-69= 341,228m
H32=H31+H31-32= 341,494m
B. Calculul cotelor absolute ale punctelor din profilul transversal
a)Calculul altitudinii planului de vizare

H VS1 ' = H 29 + C 29 = 343,986m

S1 "
V

= H 30 + C 30 = 343,984m

H VS1 = 343,985m
H VS 2 ' = H 30 + C 30 = 343,371m

S2 "
V

= H 31 + C 31 = 343,369m

H VS 2 = 343,370m
H VS3 ' = H 31 + C31 = 343,662m

S3 "
V

= H 32 + C 32 = 343,661m

H VS3 = 343,6615m

b)Calculul cotelor absolute ale punctelor radiate

H st + 32 = H VS3 C + 32 = 341,862m
H st +19 = H VS3 C st +19 = 341,871m
H + 69 = H VS3 C + 69 = 341,228m
H dr + 9 = H VS3 C dr + 9 = 342,614m
H dr + 33 = H VS3 C dr + 33 = 341,589m
H dr +50 = H VS3 C dr +50 = 340,306m

Universitatea tehnica de constructii Bucuresti


Facultatea de constructii civile, industriale si agricole
Sectia C.C.I.A.

Lucrarea 3A
Calculul si compensarea unei drumuiri tahimetrice
sprijinita la capete

Popescu Monica
Anul IA, Grupa 4
2006-2007

Universitatea tehnica de constructii Bucuresti


Facultatea de constructii civile, industriale si agricole
Sectia C.C.I.A.

Lucrarea 3B
Calculul si compensarea unei drumuiri de nivelment
geometric sprijinita la capete

Popescu Monica
Anul IA, Grupa 4
2006-2007