Sunteți pe pagina 1din 6

FISA DISCIPLINEI 1.

Date despre program


1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Institutia de invatamint superior Facultatea Departamentul Domeniul de studii Ciclul de studii Programul de studii/Calificarea Forma de invatamint Codul disciplinei

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Constructii Structuri Inginerie Civila Licenta Constructii Civile Industriale i Agricole/Inginer IF-invatamint cu frecventa

2. Date despre disciplina


Fundatii Inginerie civila S.L.dr.ing. Vasile FARCA S.L.dr.ing. Nicoleta Maria ILIES curs/Cluj/limba romana 2.5 Anul de studii IV 2.6 Semestrul 2 2.7 Evaluarea Examen 2.8 Regimul disciplinei O/DS
2.1 2.2 2.3 2.4 Denumirea disciplinei Aria tematica (subject area) Responsabili de curs Titularul disciplinei

3. Timpul total estimat


TOTAL Credit An/ Sem Denumirea disciplinei Nr. sapt. Curs Aplicaii Curs Aplicaii [ore/sem.] S L P Stud. Ind.

[ore/spt.] S L P

IV/2

Fundatii

14

42

42

72

156

6 3 42
Ore

3.1 Numar de ore pe saptamina 3.2 din care curs 3.3 6 3 3.4 Total ore din planul de inv. 3.5 din care curs 3.6 84 42 Studiul individual Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notite Documentara suplimentara in biblioteca, pe platformele electronice si pe teren Pregatire seminarii/laboratore, teme, referate, portofolii, eseuri Tutoriat Examinari Alte activitati

aplicatii aplicatii

28 10 28 2 4 -

3.7 3.8 3.9


4.1 4.2

Total ore studiul individual Total ore pe semestru Numar de credite


De curriculum De competente

72 156 6

4. Preconditii (acolo unde este cazul)

5. Conditii (acolo unde este cazul)


5.1 5.2 De desfasurare a cursului De desfasurare a aplicatiilor

6. Competente specifice acumulate


CUNOTINE TEORETICE Cunoaterea, nelegerea conceptelor, teoriilor i metodelor de baz ale domeniului ingineriei civile i ale ariei de specializare Construcii Civile, Industriale si Agricole; utilizarea lor adecvat n comunicarea profesional Utilizarea cunotinelor de baz pentru explicarea i interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaii, procese, proiecte etc. asociate domeniului ingineriei civile C1. Recunoaterea elementelor i structurilor de fundare ale construciilor din domeniul ingineriei civile C1.1 Identificarea rolului structural i funcional al fundatiilor unei construcii civile, industriale i agricole. C1.2 Explicarea alctuirii constructive a diferitelor fundatii pentru construcii civile, industriale i agricole. C2. Dimensionarea elementelor i structurilor de fundare ale construciilor din domeniul ingineriei civile C2.1 Identificarea materialelor de construcii pentru fundaii i a tipurilor de fundaii n construcii. C2.2 Descrierea aciunilor i stabilirea ncrcrilor prin corelare cu factorii de amplasament C3. Proiectarea tehnologic i economic pentru lucrri de execuie, exploatare si intretinere a fundaiilor C3.1 Descrierea proceselor tehnologice pentru realizarea fundaiilor construciilor civile, industriale i agricole. C3.2 Explicarea proprietilor materialelor de construcii utilizate pentru realizarea fundaiilor i tehnologiile de punere n oper pentru fundaiile construciilor civile, industriale i agricole. C4. Organizarea i conducerea procesului de execuie, exploatare si intretinere a fundaiilor constructiilor din civile, industriale si agricole C4.1 Selectarea documentelor specifice organizrii procesului de execuie a fundaiilor construciilor civile, industriale i agricole. C4.2 Precizarea resurselor materiale i umane necesare execuiei, utilizrii i ntreinerii fundaiilor construciilor civile, industriale i agricole. C5. Respectarea cerinelor de calitate i dezvoltare durabil specifice fundaiilor construciilor civile, industriale i agricole C5.1 Identificarea i utilizarea reglementrilor tehnice specifice fundaiilor construciilor civile, industriale i agricole C5.2 Adaptarea metodelor de calcul folosite in dimensionarea fundaiilor construciilor civile, industriale i agricole la particularitile de comportare ale acestora ABILITI Aplicarea unor principii i metode de baz pentru rezolvarea de probleme/situaii bine definite, tipice domeniului ingineriei civile n condiii de asisten calificat Utilizarea adecvat de criterii i metode standard de evaluare pentru a aprecia calitatea, meritele i limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode i teorii Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii i metode consacrate n domeniul ingineriei civile C1. Recunoaterea elementelor i structurilor de fundare ale construciilor din domeniul ingineriei civile C1.3 Reprezentarea grafic i modelarea diferitelor tipuri de fundaii pentru construcii civile, industriale i agricole n scopul ntocmirii unei documentaii tehnice specifice. C1.4 Aprecierea calitii fundaiei unei construcii civile, industriale i agricole, utiliznd criterii de evaluare specifice domeniului. C1.5 Particularizarea coninutului i detalierea studiilor de fundamentare pentru documentaii tehnice pe faze de promovare a investiiei pentru fundaiile construciilor civile, industriale i agricole. C2. Dimensionarea elementelor i structurilor de fundare ale construciilor din domeniul ingineriei civile C2.3 Utilizarea metodelor de calcul specifice tipurilor de structuri i metodelor de dimensionare a elementelor componente ale fundaiei unei construcii civile, industriale i agricole n scopul ntocmirii unei documentaii tehnice specifice. C2.4 Evaluarea, selectarea i utilizarea optim a diferitelor materiale care intr n alctuirea fundaiilor. C2.5 Transpunerea rezultatelor calculelor de dimensionare n documentele tehnice ale proiectului pentru construcii civile, industriale i agricole. C3. Proiectarea tehnologic i economic pentru lucrri de execuie, exploatare si intretinere

Competente profesionale

Deprinderi dobndite: (Ce tie s fac)

Cunotine teoretice, (Ce trebuie sa cunoasc)

a fundaiilor C3.3 Proiectarea proceselor tehnologice specifice diferitelor faze de realizare a fundaiilor pentru construcii civile, industriale i agricole n vederea execuiei. C3.4 Aplicarea criteriilor de alctuire i amplasare a funaiilor construciilor civile, industriale i agricole n scopul selectrii adecvate a tehnologiilor i utilajelor. C3.5 Transpunerea tehnologiilor selectate n proiectul tehnologic pentru fundaiile construciilor civile, industriale i agricole. C4. Organizarea i conducerea procesului de execuie, exploatare si intretinere a fundaiilor constructiilor din civile, industriale si agricole C4.3 Evaluarea costurilor resurselor necesare pentru execuia, utilizarea i ntretinerea fundaiilor construciilor civile industriale i agricole n scopul ntocmirii documentaiei financiare. C4.4 Programarea i optimizarea activitilor specifice execuiei, utilizrii i ntreinerii fundaiilor construciilor civile ndustriale i agricole cu respectarea specificaiilor din documentaia de urbanism. C4.5 Elaborarea documentaiei tehnice privind organizarea i conducerea lucrrilor de execuie, utilizare i ntreinere a fundaiilor construciilor civile, industriale i agricole. C5. Respectarea cerinelor de calitate i dezvoltare durabil specifice fundaiilor construciilor civile, industriale i agricole C5.3 Respectarea principiilor i utilizarea metodelor de alctuire i calcul specific fundaiilor construciilor civile, industriale i agricole i cerinelor identificate n ntocmirea unei documentaii tehnice. C5.4 Aplicarea prevederilor standardelor de calitate pentru proiectarea fundaiilor unei construcii civile, industriale i agricole. C5.5 Elaborarea unor documente tehnice privind gradul de satisfacere a cerinelor i rezolvarea eventualelor neconformiti aprute n proiectarea, execuia, utilizarea i ntreinerea fundaiilor construciilor civile, industriale i agricole. Dup parcurgerea disciplinei studenii vor fi capabili: S reprezinte grafic elementelor unei construcii existente prin releveu i s utilizeze un program de grafic pentru construcii civile, industriale i agricole. S dimensioneze fundaiil din materiale clasice, supuse la ncrcri standard, specifice construciilor civile, industriale i agricole, utiliznd programe de calcul specializate. S elaboreze antemsurtorilor i fiele tehnologice S elaboreze/aplice proiectul de organizare de antier pentru un fundaiile unui obiect de construcie simplu de construcii civile, industriale i agricole. S evalueze gradul de satisfacere a cerinelor enunate n vederea identificrii neconformitilor pentru fundaiile unui obiect simplu de construcii civile, industriale i agricole. Executarea responsabil a sarcinilor profesionale, n condiii de autonomie restrans i asisten calificat Aplicarea strategiilor de munc eficient i responsabil, de punctualitate, seriozitate i rspundere personal, pe baza principiilor, normelor i a valorilor eticii profesionale. Familiarizarea cu rolurile i activitile specifice muncii n echip i distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate Aplicarea tehnicilor de munc eficient n echip, pe diverse paliere ierahice. Contientizarea nevoii de formare continu; utilizarea eficient a resurselor i tehnicilor de nvare pentru dezvoltarea personal i profesional Documentarea n limba romn i ntr-o limb strin, pentru dezvoltarea profesional i personal, prin formare continu i adaptarea eficient la noile specificaii tehnice.

7 Obiectivele disciplinei (reiesind din grila competentelor specific acumulate)


7.1 7.2 Obiectivul general al disciplinei Obiectivele specifice Dezvoltarea de competente in domeniul fundatiilor in sprijinul formarii profesionale 1.Asimilarea cunostintelor teoretice privind fundatiile constructiilor civile, industriale si agricole. 2. Obtinerea deprinderilor pentru proiectarea fundatiilor constructiilor civile, industriale si agricole

Competene transversale

Abiliti dobndite: instrumente tie s mnuiasc)

(Ce

8. Continuturi
8.1. Curs (titlul cursurilor + programa analitica) 1 2 3
Fundaia i terenul de fundare Importana proiectrii corecte a fundaiilor. Clasificarea fundaiilor. Alegerea adncimii minime de fundare. Materiale utilizate la fundaii. Principii generale privind proiectartea geotehnic a terenului de fundare. Procese ce se produc n pmnt la ncrcarea acestuia. Generaliti privind calculul terenului de fundare. Calculul terenului de fundare. Calculul la starea limit de deformaii. Calculul la starea limit de capacitate portant. Principii generale de conformare de rezisten a infrastructurilor. Definiii. Cerine privind proiectarea substructurii i a fundaiilor. Alegerea tipului de fundaie. Calculul eforturilor n elementele substructurii. Schematizarea pentru calculul infrastructurii. Fundaii rigide.Domenii de folosire. Fundaii izolate rigide. Stabilirea suprafeei n plan a tlpii fundaiei. Dimensionarea blocului de beton simplu. Dimensionarea cuzinetului. Calculul armrii cuzinetului. Fundaii pentru stlpi metalici. Fundaii continue de beton simplu. Prevederi generale de alctuire. Dimensionarea fundaiilor. Fundaii continue excentrice. Alctuirea i calculul lor. Probleme speciale privind dimensionarea fundaiilor continue rigide. Fundaii continue rigide pentru structuri cu diafragme. Fundaii cu descrcri pe reazeme izolate. Fundaii realizate pe placa suport a pardoselii. Fundaii continue pentru construcii cu perei portani amplasate pe terenuri compresibile. Fundaii la cldiri amplasate pe teren bun de fundare n zone cu seismicitate ridicat. Fundaii elastice. Fundaii izolate centrice tip talp de beton armat. Alcturie general. Determinarea seciunii fundaiei. Fundaii izolate excentrice tip talp de beton armat. Fundaii izolate cu mic excentricitate. Fundaii izolate cu mare excentricitate. Calculul armturii de rezisten. Calculul fundaiilor excentrice cu grind de echilibrare. Fundaii continue de beton armat. Domenii de aplicare. Alctuirea fundaiilor. Armarea fundaiilor. Fundaii izolate tip pahar. Stabilirea suprafeei n plan. Stabilirea dimensiunilor transversale. Armarea fundaiilor. Fundaii continue de beton armat sub stlpi. Domenii de folosire. Alctuirea fundaiilor. Armarea fundaiilor. Calculul grinzilor continue de fundare. Metode aproximative. Modele de calcul pentru dimensionarea fundaiilor continue. Metode de calcul bazate pe admitetea ipotezei coeficientului de pat. Radiere de beton armat. Domenii de folosire. Elemente constructive. Calculul armrii radierelor. Fundaii pe chesoane deschise. Domenii de folosire. Elemente constructive. Dimensionarea fundaiei pe cheson. Tehnologia de execuie. Fundaii pe piloi. Domenii de folosire. Clasificarea pilotului i fundaiilor pe piloi. Realizarea piloilor. Calculul capacitii portante a piloilor i fundaiei pe piloi. Calculul tasrii fundaiei pe piloi. Proiectarea fundaiilor pe piloi. Punerea n oper a betonului sub nivelul apei. Imbuntirea terenurilor slabe n vederea fundrii de suprafa. Compactarea pmntului. Perne de pmnt i balast. mbuntirea pmnturilor prin procedeee chimice. Consolidarea fundaiilor. Cauzele pierderii stabilitii fundaiior. Soluii de consolidare a fundaiilor. Metode de predare Observatii

5 6

7 8

Expunere, discutii, studii de caz

10

11 12 13 14

Video-proiector

8.2. Aplicatii (seminar/lucrari/proiect)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Proiectare zid de sprijin de greutate / beton armat. Proiectare zid de sprijin de greutate / beton armat. Proiectare zid de sprijin de greutate / beton armat Proiectare fundaii continue rigide. Proiectare fundaii continue rigide. Proiectare fundaii continue rigide. Proiectare fundaii izolate rigide, elastice. Proiectare fundaii izolate rigide, elastice. Proiectare fundaii izolate rigide, elastice. Proiectare fundaii izolate rigide, elastice. Proiectare fundaii pe radier general. Proiectare fundaii pe radier general. Proiectare fundaii de adncime. Proiectare fundaii de adncime.

Metode de predare

Observatii

Bibliografie

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Programe, soft-uri:

Geotehnic i fundaii, Lito IPCN, 1983, V.Pop, A.Popa Geotehnic i fundaii, Ed. Didactic i Pedagogic, 1982, M. Punescu, V.Pop, T.Silion Calculul structurilor de rezisten pe mediu elastic, A. Popa, F. Roman, 2000 Proiectarea fundaiilor, Pop V., Popa A., etc:, lito UTCN, 1987. Fundaii n condiii speciale de fundare. Lito IPCN 1992, A.Popa, col. Manoliu I. - Fundaii i procedee de fundare, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti 1985 Normativ de proiectare a fundaiilor de suprafa NP-112-2004 Fundaii. ndrumtor de proiectare. MatrixRom. 2001, N.Radulescu, H. Popa, A. Munteanu STAS 3300/1-2-1985. Teren de fundare. Principii generale de calcul. Calculul terenului de fundare n cazul fundrii directe. SR EN 1997-1 : 2006 Eurocode 7: Proiectarea geotehnic. Partea 1: Reguli Generale. Principles of Foundation Engineering, PC Boston, 1990, Braja M. Das Proiectarea i executarea fundaiilor, Ed.Tehn.1985, M.J. Tomlinson Mecanizare lucrrrilor de mbuntire a terenului de fundare, Ed. Tehn. 1990, Punescu M., Vt I. Fundarea eficient n cond. de teren dificile. Ed. Tehn. Buc. 1992, Vladimir D. Dianu Aplicatii de inginerie geotehnica, Ed. Papyrus Print, Cluj Napoca, 2011, F.Roman Consolidarea fundatiilor, Ed. UT Press, Cluj Napoca, 2009, A.Popa, N.Ilies 1. Soft-ul Autocad 2. Soft-ul Microsoft Office: Word, Excel.

9. Coroborarea continuturilor disciplinei cu asteptarile reprezentantilor comunitatii epistemice, asociatiilor, profesionale si angajatori din domeniul aferent programului
Competentele dobndite vor fi necesare angajatilor care-si desfasoara activitatea ca i: Profesori n nvmntul gimnazial, Ingineri construcii civile, industriale i agricole, Proiectani ingineri construcii,Reprezentani comerciali n domeniul constructii civile, industriale i agricol, Ingineri constructori in administratia publica locala, Ingineri de executie, Inginer de utilizare (achiziii, ntreinere), Ingineri constructori dezvoltare imobiliara

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare Curs Aplicatii Rezolvarea unei probleme si raspunsuri pentru 3-4 intrebari din teorie Proiectarea fundaiilor conform temei de proiect si susinerea soluiei proiectate

10.2 Metode de evaluare 10.3 Ponderea din


Proba scrisa durata evaluarii 22,5 ore Proba practica/orala durata 10-15min/ tema de proiect nota finala 70% 30%

10.4 Standard minim de performanta


Curs: Problema rezolvata (nota minim 5) si raspuns corect la fiecare dintre intrebari (pentru fiecare intrebare nota minim 5). Aplicaii: Susinerea fiecarei teme de proiect i obinerea notei minime 5(cinci).

Calculator, softuri Autocad, Mathcad, Microsoft Excel, videoproirector

Expunere si aplicatii

Data completarii 19 aprilie 2012

Titularul de Disciplina S.L.dr.ing. Nicoleta ILIE

Responsabil de curs S.L.dr.ing. Vasile FARCA Director departament Prof.dr.ing. Zoltan KISS

Data avizarii in departament Septembrie 2012