Sunteți pe pagina 1din 355

DHAMMAPADA

Calea lui Buddha


Calea ctre Adevrul Final
Calea lui Dharma (legea divin)
EDITURA RAM
2001

Traducerea: Sorin Voinea
Tehnoredactare: Sorin Voinea
Adaptarea textului: Angela Maer
Coperta: !a"riela #opa
$Toate drepturile ace%tei edi&ii apar&in 'diturii (AM)
Titlul original: *Dhammapada + The ,a o- the Buddha).


D/AMMA#ADA 0S/0
CUPRINS
12T(0D3C'(' ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )4

5) S32T'M C''A C' !62D1M ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )7
8) 32 SCA32 !09 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 8:
:) AD'V;(39 SA3 FA9S39 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) :<
4) #3=12 MA1 20(0C0S> ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )??
?) T('@1A 'ST' V1A=; ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )A8
7) #(12T(+32 !'AM B2T32'CAT ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) CD
A) #(12 0BS'(VA(' ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 5DA
<) B2C'#3T39 32'1 201 FA@' ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 58?
C) S;9;E9312D B2 C'2T(39 121M11 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 54D
5D) 21C1 AC'ASTAF 21C1 AC''A ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 5?A
55) B2='9'#C132'A 120C'2T'1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )5A4
58) B'A #62; 9A F32D E1 DA2S'A@; ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 5C8
5:) C02T123; S; M'(!1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 855
54) (;S#62D'ET' M'SAG39 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 8:5
5?) ST(;93C1('A AET'#T;(11 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 84C
57) ASTA 'ST'> ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )87?
5A) 912!3(A 'ST' C'A CA(' !3ST; S3#A H ) ) ) ) 8<5
5<) D3M2'@'3 13B'ET' (6S39 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 8C<
5C) S;D12D S'M12='9' B'AT1T3D1211 ) ) ) ) ) ) ) ) ) :57
8D) 9'!'A + 'T'(2; E1 12'#31@AB19; ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ::?

:
D/AMMA#ADA 0S/0
INTRODUCERE
Bn Dhammapada %unt cuprin%e cele mai %emni-icative %utre ale lui
BuddhaF motiv pentru careF de+a lungul %ecolelorF acea%ta a generat
nenumrate comentarii Ii interpretri din partea exponen&ilor "udi%mului)
Datorit ace%tui -aptF ar putea aprea Jntre"area: mai avem nevoie de
Jnc un comentariuH Ei ce importan& ar putea avea ace%te %erii de di%cur%uriF
"aKate pe %utre din antichitateF cLnd umanitatea %e Jndreapt cu paIi repeKi
%pre un nou mileniu Ii %e con-runt cu pericolul rK"oaielor Ii a anihilrii
totaleH
Bn% ceea ce -ace acea%t colec&ie % -ie extrem de valoroa% e%te -aptul
c Jn ea %unt con&inute comentariile unui Mae%tru iluminatF 0%hoF a%upra unui
alt Mae%truF Buddha + %auF cel pu&inF a%upra cuvintelor %ale)
#Ln Jn preKent doar intelectualii %+au Jncumetat % aduc pu&in lumin
a%upra me%aMului lui Buddha + me%aM care nu are nimic de+a -ace cu intelectul)
De aceeaF printr+un e-ort intelectualF oricLt de %incer Ii de %u%&inut ar -iF nu
putem realiKa decLt o parte in-im a me%aMului lui Buddha) Doar cineva care a
experimentat %ur%a din care provin cuvintele lui Buddha poate % ne clari-ice
Ii % ne limpeKea%c me%aMul ace%tei Super"e -iin&e)
0%ho e%te per-ect pentru acea%t %arcin) Ei nu doar pentru c a aMun% la
acelaIi nivel de conItiin& ca Ii Buddha) De -aptF Jn ultimele 8? de %ecoleF
conItiin&a uman a evoluat -oarte mult) Buddha a vor"it la vremea %a de%pre o
%tare de dincolo de iluminare) Bn 0%ho putem Jn% vedea nivelul la care poate
exi%ta orice -iin& uman)
Di%cur%urile lui 0%ho nu %unt doar *comentarii de%pre. %au *interpretri
a.N el a de%coperit o cale prin care poate ptrunde direct Jn inima lui Buddha +
%au pro"a"il Buddha ptrunde Jn el Ii ei doi devin unul) 0ricum ar -iF
reKultatul e%te c prin 0%hoF cuvintele lui Buddha au un impactF au o %avoare
Ii un par-umF pe care nu le poate o-eri nici un %cola%tic Ii nici un erudit
"udi%t)
0%ho a vor"it de%pre mul&i mi%tici: de la #itagoraF #lotin Ii /eraclit Jn
!recia anticF la MahaviraF Ori%hnaF Oa"irF Man%oorF 2anaPF !oraF !oraPhF
Sarmad Jn 1ndiaN de la 9ao TKuF Chuang TKuF 9ieh TKuF Ba%hoF (inKaiF
2aa-cenF /aPuMoF Go%huF So%an Jn China Ii GaponiaF la 1i%u%F (umi Ii (a"ia
Jn 0rientul MiMlociuN iar Jn Kilele noa%tre %+a oprit IM a%upra cLtorva mi%tici
contemporaniF (amaPri%hnaF (amana Mahari%hiF !urdMie-- Ii Ori%hnamurti)
To&i cei care l+au auKit vor"ind au %im&it acelaIi lucru ca Ii mine: 0%ho nu
vor"eIte de%pre BuddhaF ci devine Jn%Ii Buddha)
'%te limpede c iu"irea lui 0%ho pentru Buddha e%te unicF iar
a-initatea dintre ei e%te magni-ic) Bn to&i cei :? de ani de di%cur%uriF 0%ho 5+a
atra% din ce Jn ce mai mult pe Buddha %pre inima %a odat cu -iecare anecdot
ro%tit Ii odat cu -iecare pove%tire din copilria Ii via&a lui)

4
D/AMMA#ADA 0S/0
Me%aMul lui Buddha e%te %imilar cu me%aMul lui 0%ho) 3ltimele %ale
cuvinte ro%tite Jn pu"licF Jn -a&a di%cipolilor %i + pe 5D aprilie 5C<C + au -o%t:
A-i aminti c eti un buddha este cea mai preioas experiena,
deoarece aceasta este eternitatea ta, nemurirea ta. Nu eti tu, ci nsi
existena ta. Tu eti una cu stelele, cu oceanele, cu cerul i cu toate fiinele.
Nu eti separat. ltimul cu!"nt al lui #uddha a fost sammasati. $ine minte%
eti un buddha. &ammasati.' (@en Mani-e%to)
!autama Buddha a cuno%cut r%pun%ulF r%pun% pe care l+au o-erit to&i
mi%ticii: elevarea conItiin&ei prin medita&ieF gLndire corectF conItientiKareF
sammasati) Sutrele %ale %unt extrem de nece%are Jn epoca noa%tr)
0%ho e%te Mae%trul care poate tran%pune Jn lim"aM modem me%aMul
etern al lui Buddha) 'l poate vor"i oamenilor contemporani Jntr+un lim"aM
acce%i"ilF indi-erent din ce parte a lumii %unt aceItia) Bn plu%F 0%ho are un
extraordinar %im& al umorului IiF imediat ce g%eIte ocaKia potrivitF nu %e
opreIte de la a r%punde %erioKit&ii Ii gravit&ii prin anecdote) De exempluF
dac i %+ar -i cerut % explice %emni-ica&ia cuvLntului tathata + acceptare + ar
-i r%pun% a%t-el:
3n "r"at cu trei -ire de pr pe cap intr Jntr+o -riKerieF cerLnd % i %e
-ac -reKa) FriKerul %e apuc de trea"F dar nici nu pune "ine pieptnul Jn prF
c un -ir cade pe podea)
*2u -ace nimic. + %pune "r"atul) *Bl voi purta acum cu crare pe
miMloc).
FriKerulF de acea%t dat -iind mai atentF Jncepe % Ji aranMeKe cele dou
-ire de prF dar dup cLteva %ecunde cade Jnc un -ir)
Br"atul Ji %pune: *2u -ace nimic) #ot % Jl port Ii dat pe %pate>.
Dac ar -i % aleg Jntre a -ace o diKerta&ie pe trei pagini de%pre
implica&iile etimologice Ii -ilo%o-ice ale termenului tathata %au a %pune o
glum "unF Itiu ce aI alege)
#rin tran%punerea Jn lim"aM contemporan a cuvintelor Ii me%aMului lui
BuddhaF 0%ho nu pierde nimic din gra&iaF iu"irea Ii magnitudinea ace%tora) Bn
di%cur%urile %ale predomin o claritate Ii o limpeKime iluminatorie) Cuvintele
%aleF %au cuvintele lui Buddha ro%tite prin elF nu %unt niciodat "anale %au
proKaiceF ciF invaria"ilF ame&itor de poetice)
Tre"uie &inut minteF %au mai "ine Jn non+minteF c Jn acea%t colec&ie nu
%unt compilate doar o %erie de cuvinte) 0ricLt de minunate ar -i cuvintele
%aleF 0%ho doreIte % ne amintim mereu c -unc&ia ace%tora e%te aceea de a ne
JmprtIi ceea ce nu poate -i ro%tit + ceea ce %e a-l Jntre %unete: tcerea)
#Ln cLnd vom putea -i capa"ili % Jn&elegem tcerea purF ace%te
volume ne vor %ervi ca un minunat pod Jntre cuvinte Ii non+cuvinte)
Ma #rem Manee%ha
#oonaF 1ndia
?
D/AMMA#ADA 0S/0
1.SUNTEM CEEA CE GNDIM
Noi suntem ceea ce ("ndim.
Tot ceea ce suntem apare prin ("ndurile noastre.
)rin ("ndurile noastre crem lumea.
)e cel care !orbete sau acionea* printr-o minte impur,
)roblemele l !or urma
Aa cum roata carului urmea* paii bi!olului.
Noi suntem ceea ce ("ndim.
Tot ceea ce suntem apare prin ("ndurile noastre.
)rin ("ndurile noastre crem lumea.
)e cel care !orbete sau acionea* printr-o minte pur,
+ericirea l !a urma
Asemeni unei umbre, care nu l prsete.
ite cum m-a ,i(nit i m-a btut,
-um m-a tr"ntit la pm"nt i m-a prdat.
Triete prin astfel de ("nduri i !ei tri n ur.
ite cum m-a ,i(nit i m-a btut,
-um m-a tr"ntit la pm"nt i m-a prdat.
Abandonea* astfel de ("nduri i triete n iubire.
.n aceast lume,
ra nu !a dispersa niciodat ura.
Doar iubirea di*ol! ura.
Aceasta este le(ea,
/tern i omnipre*ent.
0i tu !ei disprea.
0tiind aceasta, cum te mai poi certa1
-"t de uor rupe furtuna un arbore fra(il.
-aut fericirea prin simuri,
-omplace-te n a m"nca i a lene!i
0i !ei fi i tu smuls din rdcini.
2"ntul nu poate de*rdcina un munte.
3spita nu l poate atin(e pe acela
-are este trea*, puternic i umil,
7
D/AMMA#ADA 0S/0
-are se stp"nete i cunoate le(ea.
Dac ("ndurile omului sunt murdare,
Daca este nepstor i am(itor,
-um ar putea el purta roba (alben1
-el care este stp"nul naturii sale proprii,
&trlucitoare, clar i ade!rat,
Numai acela poart ntr-ade!r roba (alben.
#reaiu"i&i bodhisatt!a)))) DaF aIa prive%c -iecare -iin& uman)
#odhisatt!a Jn%eamn un "uddha Jn e%en&F un "uddha Jn %mLn&F un
"uddha adormitF dar care are poten&ialul de a %e treKi) Bn ace%t %en%F
-iecare dintre noi e%te un bodhisatt!aF Jn% nu oricine poate -i numit
bodhisatt!a + doar aceia care au Jnceput % caute luminaF care au Jnceput
% JIi dorea%c % vad r%ritul %oarelui Ii Jn a cror inim %mLn&a a
Jncol&it)
To&i cei care au pornit Jn cutarea adevrului Ii care dore%c % -ie
aten&i Ii conItien&iF to&i %unt "odhi%attva) Adevrul nu e%te departeF Jn%
-oarte pu&ini oameni dore%c % Jl g%ea%c) 2u e%te departeF dar e%te
di-icil de realiKat) Ei e%te di-icil nu datorit naturii %aleF ci pentru c noi
am inve%tit -oarte mult Jn minciuni)
Timp de vie&i Jntregi nu am -cut altceva decLt % trim atLt de
mult Jn minciunF JncLt am aMun% % ne %periem chiar Ii de cuvLntul
*adevr.) Minciunile ne o-er con-ortF %iguran&F ne -ac % vi%m -rumo%)
Bn% vi%ele vor rmLne vi%e) 'le te pot JncLnta pentru un momentF dar
dup aceea va urma -ru%trarea)
1ar cLnd vechile minciuni nu mai %unt de actualitateF imediat
inventm altele) =ine minte: numai minciunile pot -i inventateN adevrul
niciodat) Adevrul deMa exi%t> 'l tre"uie de%coperitF nu inventat)
Minciunile nu pot -i de%coperiteF deoarece ele nu exi%t)
Mintea %e %imte -oarte "ine trind Jn minciuniF deoarece atunci
%imte c devine cinevaN iar prin acea%t devenire ia naItere ego+ul) Bn
adevr nu po&i -ace nimic)))Ii atunci mintea JnceteaKF iar odat cu ea %e
diKolv Ii egoul) Ace%ta e%te ri%culF ri%cul -inal)
To&i cei care v a-la&i aici v+a&i a%umat ace%t ri%c) A&i -cut cL&iva
paIi prin Jntunericul den% al cutrii %pirituale) 1ar Dhammapada lui
Buddha nu poate -i Jnv&at decLt de un "odhi%attva)
Cuvintele lui Buddha provin din tcerea etern) 'le nu pot aMunge
la tine decLt dac le primeIti Jn tcere) Ace%te cuvinte au r%rit din
puritatea a"%olut) Ei nu pot -i Jn&ele%e decLt dac devii un vehiculF un
A
D/AMMA#ADA 0S/0
receptaculF un -laut gol Ii per-ect conItient) 1ntelectual pot -i Jn&ele%e +
%unt niIte cuvinte -oarte %imple)
Bn% chiar acea%t %implitate a lor con%tituie pro"lemaF deoarece
omul nu e%te %implu) A Jn&elege %implitatea ai nevoie de o inim %impl
Ii purF deoarece numai puritatea poate Jn&elege ceva care provine din
puritate)
Am aIteptat -oarte mult)))acum e%te momentul cel mai "un)
Semin&ele pot -i %dite) Ace%te cuvinte magni-ice Ii extrem de
importante pot -i ro%tite din nou) Timp de 8? de %ecole nu a mai exi%tat o
a%t-el de adunare) DaF au exi%tat cL&iva ilumina&i care i+au Jnv&at pe
di%cipolii lor me%aMul lui BuddhaF dar a%emenea Jntruniri mici nu pot
tran%-orma o umanitate atLt de mare) '%te ca Ii cum ai arunca Jn ocean
Kahr cu linguri&a: el nu va deveni dulce + pur Ii %implu doar vei iro%i
Kahrul)
Acum a %o%it momentul % -ie Jn-ptuit un experiment la o
a%emenea %carF JncLt % poat atinge Ii tran%-orma o parte %u"%tan&ial a
omenirii) 9a peri-erieF "ineJn&ele%F vor continua % exi%te oameni
adormi&i Ii min&i mediocreN dar Jn centruF acolo unde exi%t inteligen&aF
poate -i aprin% o lumLnare)
Acum e%te momentul cel mai oportun) Bntregul meu e-ort e%te acela
de a crea un cLmp energeticF un cLmp %piritual Jn care % poat -i ro%tite
adevrurile eterne) '%te o ocaKie -oarte rar) Doar arareoriF dup %ecole
la rLndF mai apare o a%t-el de oportunitate) 2u o pierde) Fii -oarte atent Ii
a%cult ace%te cuvinte nu doar prin minteF ci Ii prin inimF prin -iecare
-i"r a -iin&ei) #ermite+i totalit&ii tale % -ie miIcat de ele)
Dup ace%te Kece Kile de tcereF acum e%te momentul cel mai
potrivit % revenim la BuddhaF % Jl reJnviemF % Ji permitem % ptrund
Jn %u-letele noa%tre) DaF el poate -i rechematF deoarece nimeni nu di%pare
de-initiv) Buddha nu %e mai a-l JntrupatN cu %iguran& nu exi%t ca
individ + Jn% e%en&a luiF %u-letul %u e%te parte din %u-letul co%mic)
Dac vom dori cu to&ii Ii ne vom ruga din inimF atunci e%te po%i"il
ca un %u-let care a di%prut Jn 3niver%al % redevin mani-e%tat Jn
milioane de ci)
2ici un Mae%tru nu poate muri cu adevrat) #entru MaeItriF
moartea nu exi%t) Tocmai de aceea Ii %unt MaeItri: ei au cuno%cut
eternitatea vie&ii) 'i au vKut c trupul di%pareF dar trupul nu e%te tot +
e%te doar peri-ericF un ornament) Corpul e%te ca%aF oa%petele e%te
realitatea) 0a%petele %e poate plim"a dintr+o ca% Jn altaF iar Jntr+o "un
KiF cLnd nu va mai avea nici ca%F va rmLne %u" cerul li"er)))Jn%
cutarea va continua) Corpurile %e %chim"F %e na%c Ii morF Jn% Jn
<
D/AMMA#ADA 0S/0
interior exi%t o continuitateF un continuum + acea%ta e%te eternitateaF
nemurireaF "eatitudinea)
CLnd po&i iu"i un Mae%tru + un 1i%u%F un BuddhaF un 9ao TKu + Ii
druirea ta e%te totalF atunci te a-li Jn comuniune cu el)
Cuvintele mele nu %e vor a -i niIte comentariiN ele creeaK un pod)
Buddha e%te unul dintre cei mai importan&i MaeItri care au exi%tat
vreodat + e%te incompara"ilF unic) Ei dac po&i gu%ta din preKen&a -iin&ei
%aleF vei -i veInic "inecuvLntat)
V mul&ume%c tuturor) Sunt -oarte -ericit % vd cF Jn timpul
ultimelor Kece KileF mul&i au -o%t pregti&i % comunice cu mine Jn tcere)
Acea%ta e%te comuniunea -inal) Cuvintele %unt inadecvateN ele arat
cevaF dar numai par&ial) Tcerea comunic totulF reveleaK Jntregul)
1ar a -olo%i cuvintele e%te Ii un Moc periculo%F deoarece e%en&a lor va
rmLne la mineF iar la audien& va aMunge doar carca%aN Ii auditorul va
Jncepe % o coloreKe dup propria lui plcere) CuvLntul va rmLne gol Ii
nu va con&ine adevrul care era menit % Jl tran%mit) Va con&ine ceva
mult mai %rccio%) Semni-ica&ia cuvintelor poate -i di%tor%ionatF dar
nu Ii tcerea) #rin tcere ori Jn&elegiF ori nu Jn&elegi)
Bn ace%te Kece KileF lLng mine %+au a-lat dou categorii de oameni:
cei care au Jn&ele% Ii cei care nu au Jn&ele%) Bn% nu a -o%t nici mcar o
%ingur per%oan care % -i Jn&ele% greIit) Tcerea nu poate -i interpretat
%au Jn&elea% greIit + acea%ta e%te Ii -rumu%e&ea ei) Demarca&ia e%te
a"%olut: ori Jn&elegiF ori nu Jn&elegi)
#rin cuvinte e%te -oarte di-icil % Jn&elegi ceva Ii e%te extrem de
di-icil % Jn&elegi c nu Jn&elegi) Ace%tea %unt aproape de neevitat) Cel
mai pro"a"il va aprea Jn&elegerea greIit)
3ltimele Kece Kile au -o%t de o -rumu%e&e Ii "eatitudine mi%terioa%)
'u nu mai apar&in ace%tui &rm) Barca m aIteapt de -oarte mult timp +
pLn acum ar -i tre"uit % plec) '%te un miracol c Jnc m mai a-lu Jn
corp) Bn% tot meritul e%te al vo%tru: al iu"iriiF rugciunilor Ii druirii
tuturor celor de aici) To&i a&i dorit % mai rmLn pu&in lLng voiN a%t-elF
impo%i"ilul a devenit po%i"il)
Bn ace%te ultime Kile m+am %im&it complet detaIat de corp) '%te
-oarte %traniu % -ii Jn corp cLnd nu %im&i c eIti Jn corp) EiF la -el de
ciudat e%te % continui % trieIti Jntr+un loc care nu J&i apar&ine + cminul
meu e%te pe cellalt &rm) Ei chemarea e%te atLt de in%i%tent> Bn%F
pentru c a&i dorit % -iu lLng voiF compa%iunea in-init a univer%ului +
%au o putem numi compa%iunea lui DumneKeu + a -o%t cea care mi+a
permi% % mai rmLn Jn corp)
C
D/AMMA#ADA 0S/0
A -o%t %traniuF a -o%t minunatF a -o%t mi%terio%F magni-icF magic) Ei
mul&i din cei de aici au %im&it acea%ta) Mul&i au %im&it+o Jn di-erite ci)
3nii au %im&it acea%t experien& ca pe ceva -oarte Jn-ricoItorF ca Ii cum
moartea le+ar -i "tut la uI)
Al&ii %+au %im&it -oarte con-uKiF iar al&ii %+au %im&it complet Ioca&i)
Dar to&i au -o%t atinIi Jntr+un -el %au altul)
Doar noii veni&i au -o%t pu&in "uimaci + ei nu au putut Jn&elege ce %e
petrece) Bn% le mul&ume%c Ii lor) DeIi nu au putut Jn&elegeF totuIi au
aIteptat + m+au aIteptat % Jncep % vor"e%cF au dorit Ii au %perat % m
aud vor"ind) Mul&i %e temeau c nu voi mai vor"i niciodat)))era o
po%i"ilitate) 2ici eu nu eram %igur c voi mai vor"i)
Cuvintele devin din ce Jn ce mai di-icile pentru mine) 2ece%it din
partea mea un e-ort -oarte mare) AcumF cLt timp Jnc mai putem
comunica ver"alF vreau % -i&i -oarte aten&i Ii de%chiIi) Bn%F de
a%emeneaF vreau % v pregti&i % putem rmLne Jn tcere)))a%cultLnd
trilul p%rilor)))a%cultLnd "tile inimii)))doar % %tm aiciF -r % -acem
nimic))))Fi&i pregti&iF deoarece oricLnd pot Jnceta % mai vor"e%c) Ei
vreau % tran%mite&i acea%ta tuturor celor care vor % m Jn&eleag prin
cuvinte: ar -i "ine % vin aici cLt mai repedeF pentru c Jn orice Ki pot
Jnceta % mai comunic ver"al) '%te ceva impreviKi"il + %e poate JntLmpla
chiar Ii acumF Jn miMlocul -raKei) Ei nu voi mai duce la -inal propoKi&ia>
Va rmLne pentru eternitate incomplet)
Bn% de data acea%ta m+a&i atra% Jnapoi la voi)
Ace%te %utre ale lui Buddha %unt denumite Dhammapada) Tre"uie
% Jn&elegem -oarte "ine ace%t cuvLnt) Dhamma (dialectul paliF lim"a Jn
care a vor"it Buddha + termenul echivalent Jn %an%Prit e%te dharma )
Jn%eamn lege -inalF logo%) 1ar prin *lege -inal. %e -ace re-erire la -or&a
care &ine univer%ul Jn echili"ru) '%te inviKi"il Ii intangi"il + dar exi%tF
pentru c -r ea univer%ul ar colap%a) Ace%t univer% in-initF care
-unc&ioneaK atLt de armonio% Ii ritmat e%te o dovad clar a -aptului c
tre"uie % exi%te un curent %u"til care conecteaK Ii intercoreleaK totul)
2imeni nu e%te %eparat %au rupt de exi%ten&F nimeni nu e%te o in%ul +
cel mai mic -ir de iar" e%te legat de cea mai mare %tea) Di%truge Jn
totalitate un -ir de iar" Ii ai di%tru% ceva extrem de valoro% din
exi%ten&)
Bn exi%ten& nu exi%t o ierarhieN nimic nu e%te %uperior Ii nimic nu
e%te in-erior) Cea mai mic piatr e%te egal celei mai mari %teleN ace%ta
e%te un alt Jn&ele% al termenului *dhamma. + echitateF echili"ruF egalitate)
'xi%ten&a e%te a"%olut comuni%tN ea nu divide Ii nu -ace nici un -el de
di-eren&ieri) 'xi%ten&a e%te cu adevrat Mu%t)
5D
D/AMMA#ADA 0S/0
1ar al treilea Jn&ele% e%te virtuteF corectitudine) 'xi%ten&a e%te -oarte
virtuoa%) 2imic nu e%te nevirtuo%F chiar dac unele lucruri par a -i
nevirtuoa%e) Tot ce %e JntLmpl Jn exi%ten& e%te corect) 2iciodat nu %e
poate petrece ceva greIit) 3nele lucruri pot prea a -i greIiteF dar a%ta
datorit min&ilor noa%tre pline de preMudec&i)
0amenii %pun c naIterea e%te "unF iar moartea e%te reaF greIit)
2u e%te aIaF am"ele %unt corecte Ii "une)
Bn% min&ile noa%tre %unt atLt de Jngu%te) Bn&elegerea noa%tr e%te
atLt de limitat JncLt nu mai putem vedea JntregulF ci doar partea)
Suntem la -el ca o per%oan care %e Jnchide Jn ca% Ii priveIte Jn %trad
prin gaura cheii) Va vedea doar anumite -ragmente di%parate din
totalitatea %trKii: o maIinF apoi un pietonF dup aceea un copilF iar
uneori nu va vedea nimic) Bn acelaIi mod privim Ii noi exi%ten&a)
Spunem c lucrurile vin din viitorF apoi devin preKente Ii dup aceea
devin trecute)
Timpul e%te inven&ia oamenilor) Timpul nu exi%t) Bntotdeauna
exi%t doar clipa> Aici-acum> 'xi%ten&a cunoaIte doar preKentul)
Dar noi %tm Jn %patele uIii Ii privim prin gaura cheii) 2u vedem
nimicF iar dup cLteva clipe vedem trecLnd o per%oanF dup care ea
di%pare) Bnainte de apari&ieF ea era con%iderat c apar&ine viitoruluiN acel
om exi%taF Jn% pentru noi era Jn viitor) Dup aceea a aprut Jn -a&a raKei
noa%tre viKuale Ii %punem c el %e a-l Jn preKent + e%te aceeaIi per%oan>
1ar dup ce nu Jl mai putem vedeaF %punem c apar&ine trecutului) 2imic
nu apar&ine trecutului %au viitorului + totul -iin&eaK aici+acum) Modul
no%tru de conItientiKare e%te -oarte limitat)
Tocmai de aceea ne Jntre"m mereu de ce exi%t Jn lume atLt de
mult %u-erin&F "oalF violen&)))) De ceH Dac putem privi JntregulF
toate ace%te de ce+uri vor di%prea) 1ar pentru a -i capa"ili % privim
Jntregul tre"uie % ieIim a-arF % de%chidem uIa Ii % rmLnem %u" cerul
li"er)
Mintea e%te doar o gaur de al + -oarte limitat) Ce %unt ochii Ii
urechile noa%tre Jn compara&ie cu va%tul univer%H CLt putem noi vedeaH
2u prea multe) 1ar cLnd reuIim % vedem mici -ragmente din adevrF
imediat Jncepem %a ne ataIm de ele)
CLnd putem vedea JntregulF totul este exact aa cum trebuie s fie
+ ace%ta e%te Ii Jn&ele%ul expre%iei *totul e%te "ine Ii corect.) Doar
DumneKeu exi%tN diavolul e%te inven&ia omului)
3n alt %en% al cuvLntului *dhamma. poate -i DumneKeu + Jn%
Buddha nu a -olo%it niciodat ace%t cuvLntF deoarece cuvLntul
*DumneKeu. a -o%t a%ociat cu ideea de per%oanF iar el e%te o preKen&)
De aceeaF Buddha nu a -olo%it ace%t cuvLnt) Dar ori de cLte ori a vrut %
55
D/AMMA#ADA 0S/0
explice %au % arate ceva de%pre DumneKeuF el -olo%eIte termenul
*dhamma.) Mintea %a e%te precum aceea a unui om de Itiin&) Datorit
ace%tui lucru -oarte mul&i l+au con%iderat ateu + nu a -o%t ateu) 'l e%te cel
mai mare tei%t pe care l+a cuno%cut umanitatea)
Doar c nu a dorit % -olo%ea%c termenul *DumneKeu.F Jn% prin
*dhamma. el Jn&elege acelaIi lucru) *DumneKeu. Jn%eamn *ceea ce
e%te. Ii exact ace%ta e%te Ii Jn&ele%ul termenului *dhamma.)
*Dhamma. mai Jn%eamn Ii di%ciplin) Cel care doreIte %
cunoa%c adevrul tre"uie % %e di%ciplineKe) *Di%ciplin. Jn%eamn
capacitatea de a Jnv&aF de%chiderea %pre Jnv&areF receptivitate) De aici
provine Ii cuvLntul *di%cipol. + acela care e%te pregtit % renun&e la
preMudec&i Ii e%te gata % privea%c totul exact aIa cum e%teF -r nici o
concluKie preconceput)
*Dhamma. mai Jn%eamn Ii adevrul -inal) CLnd mintea %i egoul
di%parF ce mai rmLneH Ceva continu % exi%teF dar nu poate -i numit
*ceva. + de aceea Buddha Jl denumeIte *nimic.) Bn% prin ace%ta el nu
Jn&elege c nu exi%t nimicF ci doar %pune c acolo nu mai exi%t nici un
lucruF nici o dualitateF nici o di-eren&iere)
9egea -inal nu e%te un lucruF nu e%te un o"iect care % poat -i
o"%ervat) '%te propria noa%tr interioritateF e%te %u"iectivitate)
Buddha ar -i -o%t Jntru totul de acord cu gLnditorul daneK Soren
OirPegaardF care %pune: adevrul e%te %u"iectivitate) Acea%ta e%te Ii
di-eren&a Jntre -apt Ii adevr) 3n -apt e%te un lucru o"iectiv) Etiin&a
continu % cerceteKe o"iecteleF tocmai de aceea nici nu va aMunge
vreodat la adevr) Adevrul e%te interioritatea omului de Itiin&F dar el
nu priveIte niciodat la acea%taF ci continu % privea%c Jn exterior) 2u
devine conItient de propria %a -iin&)
Ace%ta e%te ultimul Jn&ele% al cuvLntului *dhamma.: interioritatea
taF %u"iectivitateF adevrul interior)
Bnc un lucru -oarte important + permite+i % ptrund Jn inima ta:
adevrul nu e%te niciodat o teorie %au o ipoteKN Jntotdeauna e%te o
experien&) Tocmai de aceeaF adevrul meu nu poate -i adevrul altcuiva)
Adevrul meu nu Jl pot JmprtIi nimnui) Adevrul e%te netran%-era"ilF
inexprima"ilF necomunica"il)
#ot explica modul Jn care am aMun% la adevrF dar nu voi putea
%pune niciodat ce e%te ace%ta) Di%ciplina poate -i explicatF Jn% nu Ii
&elul -inal) Fiecare va tre"ui % mearg %ingur pe cale) Fiecare tre"uie %
aMung %ingur la propria %a -iin& interioar) Acea%ta e%te revelat Jn
%olitudine a"%olut)
58
D/AMMA#ADA 0S/0
Al doilea termen e%te *pada.) Ei ace%ta are mai multe Jn&ele%uriF iar
unul dintre cele mai -undamentale e%te *cale.) (eligia are dou
dimen%iuni: calea Ii &inta -inal) Calea poate -i de%cri%F dar nu Ii &elul
-inal)

'%te exact ca Ii atunci cLnd i+am Jntre"a pe 'dmund /illar Ii pe
Ten%ing cum au reuIit % cucerea%c 'vere%tul) 'i ne pot explica prin ce
au trecut pLn au aMun% pe cel mai Jnalt vLr- munto% din lumeN pot % ne
o-ere o mul&ime de detalii re-eritoare la di-icult&ile pe care au tre"uit %
le depIea%c) Dar cLnd Ji vom Jntre"a ce au %im&it cLnd au aMun% la
-inalF pur Ii %implu vor ridica din umeri) 2u vor putea %pune nimic
de%pre -rumu%e&ea Ii li"ertatea pe care au %im&it+o acoloN le va -i
impo%i"il % ne JmprtIea%c priveliItea care le+a aprut Jn
-a&)))culorile norilorF aerul purF Kpada virginF al"a%trul cerului))))
#entru a Iti ce au %im&it ei tre"uie % trim Ii noi aceeaIi experien&)
*#ada. Jn%eamn caleF dar Ii pa%F etapF -undament) Toate ace%te
%emni-ica&ii %unt -oarte importante) '%te nece%ar % pornim de acolo de
unde ne a-lmF % devenim un proce%F o creItereF o devenire) #ro"lema
e%te c oamenii %tagneaKF nu curgN iar pentru a aMunge la ocean ei
tre"uie % devin un -luxF un curent viu) Ei mai Jn%eamn Ii -undamentF
deoarece ace%ta e%te adevrul -undamental al vie&ii) Fr % pornim Jn
cutarea luiF via&a nu va avea nici o %emni-ica&ieF nu poate avea nici o
glorie) Dac nu crem un pod care % ne unea%cF care % ne lege de
JntregF vom rmLne precum un -ulg Jn "taia vLntului) Cutarea %incer a
adevrului creeaK ace%t podF ne o-er o -unda&ie %olid)
Ace%te %utre din Dhammapada nu tre"uie Jn&ele%e intelectualF ci
exi%ten&ial) 'le tre"uie % ptrund Jn inima noa%trN % ne penetreKe
-iin&a Ii % devenim Jm"i"a&i de e%en&a lor) Dac Jncepem % le Mudecm
cu intelectulF atunci nu Jl vom Jn&elege pe Buddha)
#rimul Ii cel mai important lucru e%te urmtorul: nu MudecaF nu
ra&iona cuvintele lui Buddha) 2u Ji permite min&ii % caute tot -elul de
explica&ii Ii % categori%ea%c ce e%te "un Ii ce e%te ru Jn ele) #rima
cerin& e%te % le a%cultm de%chiIi Ii % le Jn&elegem prin inim) 1ar cLnd
vom reuIi % Jn&elegem direct cuvintele lui BuddhaF atunci vom cunoaIte
adevrul de%pre care vor"eIte el) Adevrul JIi are propriile %ale ci de a
convinge oameniiN nu are nevoie de nici un -el de %priMin exterior)
Adevrul nu argumenteaK niciodat: e%te un cLntecN nu un
%ilogi%m)
Noi suntem ceea ce ("ndim.
Tot ceea ce suntem apare prin ("ndurile noastre.
5:
D/AMMA#ADA 0S/0
)rin ("ndurile noastre crem lumea.
Mi%ticii orientali au %pu% dintotdeauna c lumea e%te iluKorie) AIa
e%te: ei nu doar cred c lumea e%te iluKorieF ci cuno%c c ea e%te maa)
Bn% cLnd vor"e%c Ii -olo%e%c cuvLntul %am%ara + lumea + ei nu %e re-er
la lumea o"iectivN nuF a"%olut deloc)
'i nu %e re-er la lumea plantelorF mun&ilorF animalelor Ii
oamenilorF ci la lumea interioar mental) Sam%ara nu are nimic de+a
-ace cu lumea exterioar)
Tre"uie % &inem minte trei lucruri) Buddha nu e%te deloc intere%at
de lumea exterioarF lumea o"iectelorN el nu e%te un Al"ert 'in%tein)
Acea%ta e%te prima lume: cea o"iectiv) ApoiF a doua lume e%te cea
mental + planul p%ihanaliItilorF p%ihologilor) Buddha va %pune cLteva
lucruri de%pre acea%ta + de -aptF nu va %pune decLt un %ingur lucru: c
e%te iluKorie)
#rima lume e%te cea o"iectiv pe care Itiin&a o inve%tigheaK) A
doua lume e%te cea mentalF care apar&ine domeniului p%ihologiei) 1ar a
treia e%te propria ta %u"iectivitateF interioritatea)
Cuvintele lui Buddha %unt adre%ate ace%tei a treia lumi) Bn% pLn
cLnd nu vei putea renun&a la lumea intermediarF cea mentalF nu J&i vei
putea cunoaIte niciodat %u"iectivitatea) Tocmai de aceeaF el Jncepe prin
a-irma&ia: Noi suntem ceea ce ("ndim) A%ta e%te -iecare: mintea %a) Tot
ceea ce %untem apare prin gLndurile noa%tre)
1magineaK+&i pentru o clip c nu mai ai nici un -el de gLnduri +
cine vei -i tuH Vei mai putea %pune cevaH 2uF a"%olut nimic) 2u vei mai
putea a-irma: *'u %unt catolicN eu %unt mu%ulmanN eu %unt hindu%). Toate
cuvintele au di%prut)))Bi"liaF CoranulF Vedele)))totul %+a diKolvat> 2u J&i
vei mai putea ro%ti nici mcar numele> CLnd gLndurile JnceteaKF cine
eIti tuH Doar o goliciuneF o vacuitate)
2imeni pLn la Buddha nu a mai -olo%it a%emenea termeni) Mi%ticii
vor"eau Jntotdeauna de *%inele. interior al -iin&ei + Buddha -olo%eIte
*non+%inele.) Ei eu %unt per-ect de acord cu elN el e%te mult mai aproape
de adevr) A -olo%i cuvLntul *%ine.F chiar dac e%te %cri% cu S mareF el va
continua % J&i o-ere un %entiment de %eparare)
Buddha nu -olo%eIte termenul atmanF ci exact opu%ul ace%tuia:
anatmanF non+%ine) 'l %pune c Jn momentul Jn care mintea JnceteaK %
mai -unc&ioneKe Ii Jn interior eIti complet golF atunci devii univer%al + un
%pa&iu purF necontaminat de nimic) 'Iti doar o oglind care nu mai
re-lect nimic)
Noi suntem ceea ce ("ndim. Tot ceea ce suntem apare prin
("ndurile noastre. )rin ("ndurile noastre crem lumea.
54
D/AMMA#ADA 0S/0
Dac vrei % cunoIti cu adevrat cine eItiF atunci va tre"ui % Jnve&i
% renun&i la minteF % Jnve&i % JnceteKi % mai gLndeIti) A%ta e%te
medita&ia) Medita&ia Jn%eamn pr%irea min&ii Ii ptrunderea Jn %pa&iul
non+min&ii) 1ar Jn non+minte vei cunoaIte adevrul -inalF dhamma)
1ar a trece de la minte la non+minte Jn%eamn padaF pa%ul) Ace%ta
e%te %ecretul din Dhammapada)
)e cel care !orbete sau acionea* printr-o minte impur,
)roblemele l !or urma
Aa cum roata carului urmea* paii bi!olului.
CLnd Buddha -olo%eIte -raKa *minte impur.F el %e re-er la minte
ca Jntreg) Mintea ca atare e%te impur) 2on+mintea Jn%eamn puritateN
impuritate Jn%eamn minte)
2orbete sau acionea* printr-o minte impur + prin minte + i
problemele te !or urma.... Su-erin&a e%te un produ% al min&iiF e%te um"ra
min&ii) Su-erin&a e%te un coImar) Su-eri doar pentru c dormi Ii nu te
treKeIti) EiF atLta timp cLt rmLi adormitF coImarul va continua % %e
deruleKe) 'l va lua o multitudine de -ormeF Jn% nu %e va opri)
Su-erin&a e%te un produ% al min&ii: mintea Jn%eamn %omnF
inconItien&) Mintea Jn%eamn necunoaItereN prin minte pretinKi c Itii
cine eItiF pretinKi c J&i cunoIti &elulF -r % cunoIti Jn realitate a"%olut
nimic)
Noi suntem ceea ce ("ndim.
Tot ceea ce suntem apare prin ("ndurile noastre.
)rin ("ndurile noastre crem lumea.
)e cel care !orbete sau acionea* printr-o minte impur,
)roblemele l !or urma
Aa cum roata carului urmea* paii bi!olului.
#rin *minte impur.F Buddha Jn&elege Jntreaga *minte.) '%te -oarte
di-icil de tradu%)))) Buddha Ii+a creat propriul %u lim"aMF deoarece
pentru a exprima ceva extraordinar nu putea -olo%i %en%ul o"iInuit al
cuvintelor) Bn experien&a %aF cuvintele nu pot exi%taF Jn% pentru a+Ii
de%crie %tarea interioar e%te nevoit % -olo%ea%c termeni pe care
oamenii %F Ji poat Jn&elege) Dac ar -i Jncercat % creeKe un nou lim"aMF
atunci el nu ar mai -i -o%t Jn&ele% de nimeni)
Ga""arF un mi%tic %u-itF a inventat un a%t-el de lim"aMF Jn% nimeni
nu a reuIit % Jl Jn&eleag) To&i Jl con%iderau ne"un) Cuvintele %ale nu
aveau nici un Jn&ele% pentru oamenii o"iInui&i) #arc ar -i vor"it
p%reIte) '%te ca Ii cum un engleK ar Jncerca % %e Jn&eleag cu un
chineK)
5?
D/AMMA#ADA 0S/0
3n lord care tocmai veni%e din China e%te Jntre"at de un prieten:
*Cum reuIe%c chineKii % g%ea%c pentru copiii lor tot -elul de nume ca
TingF T%inF DangH.
9ordul Ji r%punde: *'%te -oarte %implu + adun cLteva linguri Ii le
dau drumul % cad pe podea)))ding>F dang>F dong> %au orice alt %unet
audF Jl pun nou+n%cutului>.

Bn% Ii pentru un chineKF lim"a engleK va -i la -el de neinteligi"il)
Buddha a avut dou po%i"ilit&i: ori inventa un nou lim"aMF ori %e
-olo%ea de cel exi%tentF pe care oamenii Jl puteau Jn&elege) To&i MaeItrii
%+au lovit de acea%t pro"lem) 'i au -o%t nevoi&i % dea cuvintelor
o"iInuite un anumit Jn&ele%: le+au coloratF le+au ornamentatF le+au
Jn-rumu%e&at Ii Jm"og&it cu par-umul propriei lor experien&e) '%te ca Ii
cum ai cumpra cLteva %ticle goaleF pe care apoi le+ai umple cu vinul
-cut de tine) Fiecare %ticl o po&i colora Ii eticheta -oarte -rumo%F Jn%
vinul va -i acelaIi) 1ar dac apoi le vei vindeF cei care le vor cumpra vor
avea impre%ia c vinul e%te al lor Ii %e vor l%a Jm"ta&i de el)
Tocmai de aceea e%te -oarte di-icil de tradu%) Buddha a dat anumite
nuan&e cuvintelor -olo%ite de oamenii din Murul %u) A -o%t nevoit % o
-acF pentru c dacF de exempluF Jn loc de *minte pur. ar -i -olo%it
cuvLntul *non+minte.F atunci nimeni nu ar -i Jn&ele% nimic) Comunicarea
ar -i devenit impo%i"il)
9a JnceputF Buddha %e -olo%eIte de cuvinte inteligi"ile Ii apoiF
Jncet+JncetF dup ce ai cKut Jn capcan Ii te+ai l%at Jm"tat de par-umul
%uF te va convinge c mintea pur Jn%eamn non+minte) Bn% acea%ta va
dura ceva timp)
Folo%ind ace%te adMectiveF impur Ii purF Buddha -ace un
compromi%F a%t-el JncLt % nu devii Iocat Ii % Jncerci % pleci) 'l te va
%educeF te va atrageF te va -ace % devii de%chi% Ii % Jl primeIti Jn inima
ta) To&i marii MaeItri au -o%t niIte %eductori + acea%ta e%te arta lor) 9a
Jnceput te conving % guIti din apa pe care &i+o o-erF apoiF Jncet+JncetF
Jncep % ame%tece acea%t ap cu vin) 1arF dup un timpF apa va -i
eliminat total)))Ii Jntr+o "un Ki te vei treKi complet "eat) Bn% e%te un
proce% lent)
)e cel care !orbete sau acionea* printr-o minte pur,
+ericirea l !a urma
Asemeni unei umbre, care nu l prsete.
#e m%ur ce ptrunKi mai adLnc Jn ace%te %utre vei Jncepe %
Jn&elegi) Mintea impur Jn%eamn minteN mintea pur Jn%eamn non+
57
D/AMMA#ADA 0S/0
minte) Ei "eatitudinea te va inunda cLnd J&i de%coperi non+minteaF %au
mintea pur)))) +ericirea te !a urma, ca o umbr a ta, de neclintit.
Su-erin&a e%te un produ% al %omnuluiN "eatitudinea e%te un produ%
al treKiei) Tocmai de aceea nu po&i cuta Jn mod direct "eatitudinea +
acea%ta e%te un e-ect al conItientiKrii) Caut conItientiKareaF treKireaF
aten&ia Ii J&i va aprea -ericirea)
ite cum m-a ,i(nit i m-a btut,
-um m-a tr"ntit la pm"nt i m-a prdat.
Triete prin astfel de ("nduri i !ei tri n ur.
ite cum m-a ,i(nit i m-a btut,
-um m-a tr"ntit la pm"nt i m-a prdat.
Abandonea* astfel de ("nduri i triete n iubire.
3ra nu poate exi%ta decLt Jn trecut %au Jn viitorN iu"irea nu -iin&eaK
decLt Jn preKent) 3ra e%te condi&ionat de trecut Ii de viitor: cineva te+a
Mignit Ii %im&i acea%ta ca pe o ran) SauF J&i e%te team c vei -i in%ultat Ii
deMa te pregteIti cum % urIti) Bn% Jn preKent nu po&i urJ + Jncearc Ii
vei vedea c J&i va -i impo%i"il) Doar rmLi tcut Ii vei vedea c nu po&i
-ace altceva decLt % iu"eIti)
1u"irea nu e%te condi&ionat de nimic + acea%ta e%te Ii -rumu%e&ea Ii
li"ertatea ei) 3ra e%te o JnctuIare) Ei ura provoac ur) CLnd urIti pe
cinevaF vei crea ur Jn inima acelei per%oane) Bntreaga lume trieIte prin
urF invidieF violen&) #oate c nu to&i JIi mani-e%t -iKic ace%te tendin&eF
dar to&i le pun Jn ac&iune Jn minte) Tocmai de aceea am tran%-ormat ace%t
#mLnt Jntr+un iad)
1u"eIte + Ii #mLntul va redeveni un paradi%) Ei imen%a -rumu%e&e
a iu"irii e%te aceea c ea nu e%te condi&ionat de nimic) 1u"irea Jn%eamn
de%chidereF tcereF revr%area inimiiF JmprtIirea -iin&ei) 1u"irea apare
de la %ine Ii %e revar% %ingur + -r nici un motiv anume) 'a %e
JmprtIeIte %ingur)
Bn% iu"irea de%pre care vor"eIte Buddha nu e%te iu"irea pe care o
cuno%c oamenii) 1u"irea oamenilor e%te doar o alt -a&et a urii) A%tKi
iu"eIti pe cinevaF pentru c ieri acea%t per%oan era -oarte -rumoa% +
e%te o condi&ie) SauF altcineva &i+a KLm"it a%tKi Ii mLine Jl vei invita la
tine aca% Ii vei Jncepe % Jl iu"eIti datorit -aptului c &i+a artat aten&ie
Ii a -o%t "un cu tine)
2u acea%ta e%te iu"irea de%pre care vor"e%c ilumina&ii) Acea%ta e%te
doar ur deghiKat Jn iu"ire + tocmai de aceea iu"irea oamenilor %e poate
tran%-orma Jn orice moment Jn ur) GigneIte pu&in per%oana iu"it Ii vei
vedea cum acea%ta JIi va arta col&ii) To&i iu"i&ii %e ceartF %e a-l Jn
con-lictF Jn contradic&ii) Ei oamenii cred c acea%ta e%te iu"ire))))
5A
D/AMMA#ADA 0S/0
De exempluF A%tha Ii A"hiana %e iu"e%c atLt de mult JncLt A%tha
are Jn -iecare Ki cLte un ochi vLnt> Ce iu"ire> Bn% oamenii au impre%ia
c iu"irea implic neJn&elegeriF con-licteF lupte) CLnd nu %e JntLmpl
nimicF atunci %e %imt goiF lip%i&i de via&) Mul&i gLnde%c: *Dac %unt
gelo%F Jn%eamn c iu"e%c. + un non+%en% a"%olut> 1u"irea nu implic nici
o condi&ie)

1u"irea pe care o cuno%c oamenii e%te doar ur deghiKat Jn iu"ire)
1u"irea adevrat nu cunoaIte nici un trecut Ii nici un viitorF iu"irea real
e%te o revr%are %pontan a -ericirii interioare)))o JmprtIire nemotivatF
necondi&ionat a "ucuriei -iin&ei)
#%rile cLntF -lorile Jn-lore%c ))) -r un motiv anume) 1nima lor
e%te atLt de -ericit JncLt %imte c tre"uie % druia%c) De%pre acea%t
iu"ire vor"e%c eu) =ine minte ace%t lucru) Ei cLnd po&i ptrunde Jn
dimen%iunea iu"irii realeF atunci vei -i Jn paradi%) Ei vei Jncepe % creeKi
un paradi% Ii Jn Murul tu)
1u"irea creeaK iu"ireF ura d naItere numai la ur)
.n aceast lume,
ra nu !a dispersa niciodat ura.
Doar iubirea di*ol! ura.
Aceasta este le(ea,
/tern i omnipre*ent.
Ais dhammo sanantano + acea%ta e%te legeaF eternF anticF
%trveche Ii inepuiKa"il)
Care e%te legeaH Faptul c Jntunericul nu poate niciodat % diKolve
JntunericulF ura nu poate di%truge ura) 9umina e%te cea care poate
di%per%a JntunericulF iu"irea poate diKolva ura) 1u"irea e%te lumina -iin&ei
taleF iar ura e%te Jntunericul din tine) Dac Jn interior ai numai JntunericF
atunci Jn Murul tu vei r%pLndi Jntuneric) CLnd eIti lumino% Ii radieKi de
%trlucireF Jn Murul tu vei r%pLndi lumin)
3n %anna%in tre"uie % -ie o iu"ire radiantF o lumin
%trlucitoare)
Ais dhammo sanantano)))) Buddha a repetat mereu Ii mereu ace%te
cuvinte + acea%ta e%te legea etern) Doar iu"irea poate diKolva uraN doar
lumina poate di%per%a Jntunericul) De ceH Deoarece Jntunericul Jn %ine
e%te doar o %tare negativN nu are o exi%ten& de %ine %tttoareF nu e%te o
preKen& poKitiv) De aceea nu po&i ac&iona direct a%upra Jntunericului)
CreeaK lumin Ii Jntunericul va di%prea de la %ine) AcelaIi lucru e%te
vala"il Ii Jn caKul urii)
5<
D/AMMA#ADA 0S/0
Acea%ta e%te Ii di-eren&a dintre Jnv&torii morali Ii mi%tici:
moraliItii vor predica mereu legea -al%) 'i vor %triga de pe acoperiIul
ca%elor: *9upta&i cu rulN Jn-runta&i JntunericulN lupta&i cu uraF -uriaF
invidiaF %exul). Atitudinea lor e%te negativ) Bn %chim"F un Mae%tru va
Jncerca % J&i arate legea real: Ais dhammo sanantano + nu lupta cu
Jntunericul) Ei Jntunericul e%te geloKiaF invidiaF %exulF uraF -uria) Doar -
lumin))))

Cum po&i crea luminH #rin tcereF prin conItientiKareF prin aten&ieF
prin non+minte + acea%ta e%te lumina) Bn clipa Jn care eIti atentF conItientF
unde vei mai g%i uraH Bncearc % urIti pe cineva -iind pe deplin
atent))))
Ace%tea nu %unt doar niIte cuvinte in%ipideF ci adevruri care
tre"uie experimentate) Tocmai de aceea Ii %pun c nu tre"uie % le
Jn&elegi doar intelectualF ra&ional) '%te -oarte %implu: -ii atent Ii o"%erv
dac mai po&i urJ) '%te cel mai %implu lucru din exi%ten&> ConItiin&a
e%te natura -iecruia dintre noi> 3ra e%te doar mani-e%tarea min&ii)
ConItientiKarea Ii ura nu pot exi%ta %imultan) 0ri conItientiKarea
di%pare Ii atunci Jncepi % urItiN ori eIti conItient Ii ura %e diKolv)
9umina Ii Jntunericul nu pot -iin&a JmpreunF deoarece Jntunericul e%te
doar a"%en&a luminii)
3n Mae%tru adevrat te va Jnv&a cum % aMungi la DumneKeuN nu
te va Jndemna % renun&i la lume) (enun&area e%te negativ) 'l J&i va
%pune cum % atingi adevrulF nu cum % lup&i cu minciunile) Ei exi%t
milioane de minciuni) Dac vei Jncepe % lup&i cu toateF unde vei aMungeH
B&i vei iro%i milioane de vie&i Ii nu vei reKolva nimic) 1ar adevrul e%te
unul %ingurN tocmai de aceea el poate -J realiKat in%tantaneuF chiar Jn
acea%t clip)
0i tu !ei disprea.
0tiind aceasta, cum te mai poi certa1
Via&a e%te -oarte %curt) De ce % &i+o iro%eIti prin ceart Ii
con-licteH Folo%eIte+&i energia pentru a medita) #o&i lupta cu ea %au po&i
deveni o lumin %trlucitoare cu aMutorul ei + e%te aceeaIi energie)
-"t de uor rupe furtuna un arbore fra(il.
-aut fericirea prin simuri,
-omplace-te n a m"nca i a lene!i
0i !ei fi i tu smuls din rdcini.
Buddha %pune: dac te "aKeKi pe %im&uriF atunci vei -i -ragilF
deoarece %im&urile nu J&i pot da putereF ele nu J&i pot Jntri -unda&ia) 'le
%e a-l Jntr+o %chim"are permanentN %unt Jntr+un -lux continuu) 2u J&i
po&i con%trui niciodat ca%a pe ni%ipuri miIctoare)
5C
D/AMMA#ADA 0S/0
Bn acea%t clip veKi o -emeie -rumoa%F iar Jn momentul urmtor
eKi o -emeie Ii mai -rumoa%) Dac te laIi Jn voia %im&urilor te vei a-la
Jntr+o agita&ie con%tant + nu te vei putea decideF pentru c %im&urile J&i
vQr %pune mereu altceva) 9a un moment dat ceva anume pare -oarte
-rumo%F iar Jn clipa urmtoare devine complet urLt)
Buddha %pune: nu te "aKa pe %im&uri + trieIte conItient) ConItiin&a
e%te a%cun% Jn %patele %im&urilor) 2u ochii %unt cei care vd)
3n o-talmolog J&i va %pune c ochiul e%te cel care vede + nu e%te
adevrat) 'l e%te doar un mecani%mF un in%trument prin care altcineva
vede) 0chii %unt doar niIte -ere%treN o -erea%tr nu are capacitatea de a
vedea) Ferea%tra e%te o utilitate) #o&i %ta Jn dreptul ei Ii po&i privi Jn
a-ar) Dac ieIi pe %trad Ii J&i priveIti -erea%traF vei gLndi oare: *Acum
-erea%tra m vede pe mine.H 0chiul e%te doar un in%trument) Cine e%te
cel care Jl -olo%eIteH
3rechile %unt Ii ele doar niIte mecani%me) Cine le -olo%eIteH Cine
%e a-l Jn %patele lorH Cine e%te Acela care %imteH Cine e%te Acela care
gLndeIteH Continu % cau&i Jn interior Ii vei aMunge la un centru
inde%tructi"ilN altminteri via&a J&i va -i precum un -ulg Jn "taia vLntului)
2"ntul nu poate de*rdcina un munte.
3spita nu l poate atin(e pe acela
-are este trea*, puternic i umil,
-are se stp"nete i cunoate le(ea.
Medita&ia te va treKiN ea te va -ace puternic Ii umil) Medita&ia J&i va
o-eri prima licrire a -iin&ei tale) Tu nu eIti corpul Ii nici mintea + eIti
o"%ervatorul imaculatF martorul purF conItiin&a in-init) Ei cLnd atingi
ace%t martor conItientF "ru%cF Jn tine %e va petrece un lucru extraordinar:
vei -i treaK Ii vei %im&i pentru prima oar c tu exiIti) #entru prima oar
vei %im&i adevrul %uprem al -iin&ei tale)
1ar %iguran&a te va -ace puternicF te va JntriN nu vei mai -i -ragilF ci
vei deveni un munte> Acum ai o -unda&ie %olid) Devii treaKF puternic Ii
umil) Acea%t putere nu J&i va crea un ego) Vei deveni umilF deoarece vei
Iti c aceeaIi conItiin&F acelaIi o"%ervator %e a-l Jn toate cLte exi%t:
p%riF animaleF planteF rociF oameni)
Ace%tea %unt doar grade di-erite de %omn) Cineva doarme pe partea
dreaptF altcineva pe %pateF altcineva pe partea %tLng)))o piatr are
modul ei de a dormiF un copac va dormi complet di-eritF o pa%re Ii mai
di-erit + Jn%F Jn e%en&F toate %unt identice) Bn centru exi%t acelaIi
o"%ervatorF acelaIi martor etern: DumneKeu) Acea%ta te -ace % -ii umil)
Chiar Ii -a& de cea mai "anal pietricic nu vei -i cineva %pecialF
deoarece Jntreag exi%ten& e%te creat din acelaIi material: conItiin&a)
8D
D/AMMA#ADA 0S/0
1ar cLnd vei -i puternicF treaK Ii umilF atunci vei -i cu adevrat propriul
tu %tpLn)
Dac ("ndurile omului sunt murdare,
Dac este nepstor i am(itor,
-um ar putea el purta roba (alben1
Buddha a ale% pentru %anna%inii %i veIminte gal"eneF aIa cum eu
am pre-erat veIminte de culoare purpurie)
Acea%ta e%te %ingura di-eren& dintre mine Ii Buddha) !al"enul
repreKint moarteaF apu%ul %oareluiF JncetareaF %tingerea -inal)
Buddha a pu% prea mult accentul pe moarte + Jn% acea%ta a -o%t
calea lui) Ei el a aMutat pe mul&i % ating iluminarea) Bi aMuta % devin
conItien&i de e-emeritatea vie&iiF iar ace%t lucru Ji Jndemna pe cuttori %
devin conItien&i) 0ri de cLte ori un cuttor dorea % -ie ini&iatF Buddha
Ji %punea: *Mai JntLiF du+te Jntr+un cimitir %au Jntr+un loc de crema&ie a
mor&ilor Ii rmLi acolo timp de trei luni) 0"%erv tot ce %e petrece acoloN
mediteaK a%upra mor&ii Ii aminteIte+&i c Ii tu vei muri) ApoiF po&i
reveni la mine). Ace%ta era Jnceputul ini&ierii)
'xi%t doar dou atitudini: una prin care % pui accentul pe moarte
Ii cealalt prin care % pui accentul pe via&) Deoarece ace%tea %unt
%ingurele lucruri certe din exi%ten&: via&a Ii moartea) Buddha a ale%
moartea ca %im"olN de aici Ii ro"ele gal"ene)
#urpuriul repreKint via&aN e%te culoarea %Lngelui) (epreKint
r%ritul %oareluiF naItereaF exi%ten&a) 'u pun accentul a%upra vie&ii) Bn%
&elul -inal e%te acelaIi) 'u vreau ca %anna%inii mei % iu"ea%c via&a atLt
de totalF JncLt acea%t druire Ii iu"ireF acea%t inten%itate Ii dorin& de a
tri % Ji -ac % devin conItien&i)
Moartea e%te undeva Jn viitor: via&a e%te aici Ii acum) Dac te vei
gLndi la moarteF Jntotdeauna J&i vei imagina pe altcineva murindF
niciodat pe tine Jn%u&i) Via&a Jn% poate -i trit aici+acumN nu ai pentru
ce % &i+o imagineKi)
Via&a nu tre"uie imaginat Ii ra&ionatF ci trit clip de clip) 'a te
poate -ace % %capi de minte mult mai uIor decLt o poate -ace moartea)
De aceeaF alegerea mea e%te mai "un decLt aceea a lui BuddhaF pentru
c via&a o trieIti acum Ii aici) 2u ai pentru ce % mergi Jntr+un cimitir
%au oriunde Jn alt parte) Tot ce tre"uie % -aci e%te % -ii atentF oriunde
te+ai a-laF Ii % priveIti via&a)))Jn -loriF Jn p%riF Jn oamenii din MurF Jn
copiii care %e Moac Ii rLd)))Ii Jn tine>)))chiar acum> 2u ai pentru ce % te
gLndeIti la eaN nu e%te nevoie % J&i imagineKi nimic) Doar JnchiKi ochii Ii
%im&i vi"ra&ia interioar + curentul care te Jn%u-le&eIte)
85
D/AMMA#ADA 0S/0
Bn% pot -i -olo%ite am"ele metodeN eu am ale% via&a) Ei repet:
metoda mea e%te mai "un decLt a lui Buddha) Metoda lui nu a aMutat
prea mult 1ndiaN dimpotrivF a aMutat+o % devin moartF inertF in%ipid)
Sim"olul vie&ii e%te %ingurul care poate reJnvia Ii revitaliKa acea%t &ar +
Ii nu doar 1ndiaF ci Jntreaga lumeF deoarece nu numai Buddha a ale%
moartea ca %im"olF creItini%mul a -cut Ii el acelaIi lucru) Cele mai mari
religii din lumeF creItini%mul Ii "udi%mulF au ca %im"olF moartea)
Ei datorit lor)))impactul pe care l+au avut ace%tea a tran%-ormat
radical 0ccidentul Ii 0rientul)
1i%u% Ii Buddha au -o%t doi dintre cei mai mari Jnv&tori ai
umanit&iiF Jn% alegerea mor&ii ca %im"ol %+a dovedit a -i o calamitate)
'u aleg via&a Ii vreau ca ace%t #mLnt % -ie plin de via&F % pul%eKe Ii
% vi"reKe de vitalitate) Bn% ceea ce Buddha a %pu% de%pre ro"a %a
gal"enF voi %pune Ii eu de%pre ro"a mea purpurie) 'l %pune: Dac
("ndurile omului sunt murdare, dac este nepstor i am(itor, cum ar
putea el purta roba (alben1
1ar eu %pun:
-el care este stp"nul naturii sale proprii,
&trlucitoare, clar i ade!rat,
Numai acela poart ntr-ade!r roba purpurie.
Ais dhammo sanantano.
AtLt pentru a%tKi)

88
D/AMMA#ADA 0S/0
2. UN SCAUN GOL
1. Preaiubie Mae!re"
U# !cau# $%&
O !a&' 'cu'
Pre(e#area &ui )u**+a -
C, *e rar'-
.i c, *e e&%c/e#'-
DaF Su"hutiF acea%ta e%te %ingura modalitate prin care putea -i
preKentat Buddha) Tcerea e%te %ingurul lim"aM prin care %e poate
exprima el) Cuvintele %unt mult prea inadecvateF prea limitateF prea
pro-ane) Doar un %pa&iu gol)))complet tcut)))poate repreKenta -iin&a unui
"uddha)
'xi%t Jn Gaponia un templu complet golF Jn care nu exi%t nici
mcar o %tatuie a lui Buddha) Mul&i viKitatori Jntrea": *Cum e%te po%i"il
ca un templu ridicat Jn numele lui Buddha % nu ai" nici mcar o %tatuie
care % Jl repreKinteH. 1ar clugrul de acolo le r%punde rLKLnd: *Ace%t
%pa&iu golF acea%t tcere + ace%ta e%te Buddha>.
Buddha nu e%te o %tatuieF nu e%te o piatr + el e%te non+-orma)
Buddha e%te un par-um care nu poate -i repreKentat de nimic) Tocmai de
aceeaF nu a -o%t un accident -aptul c ace%te Kece Kile de tcere au
precedat di%cur%urile a%upra %utrelor lui Buddha) Acea%t tcere a -o%t
%ingura pre-a& po%i"il)
Su"hutiF ai dreptate: *3n %caun gol)))). DaF numai un %caun gol Jl
poate repreKenta) Ace%t %caun e%te gol Ii ace%t om care vor"eIte e%te Ii el
gol) '%te doar un %pa&iu gol care %e revar% la in-init) Bn interior nu e%te
decLt tcere)
8:
D/AMMA#ADA 0S/0
Bn% datorit -aptului c mul&i nu pot Jn&elege tcereaF acea%ta
tre"uie tradu% prin cuvinte) Datorit limitrii omului eu tre"uie %
vor"e%cN altminteri nu am pentru ce % o -ac) Adevrul nu poate -i ro%tit)
Ei nu va putea -i vreodat exprimat prin cuvinte) Toate %cripturile
continu % vor"ea%c despre adevrF dar nici una dintre ele nu a -o%t
capa"il % Jl exprime)
Adevrul nu poate -i ro%tit prin cuvinteF ci doar indicat) 2u poate -i
dovedit logicF Jn% iu"irea Jl poate demon%tra) Acolo unde logica d greIF
iu"irea reuIeIte) 3nde lim"aMul d greIF tcerea reuIeIte)

'u nu Jl pot dovediF Jn% a"%en&a *eului. din mine e%te chiar
dovada c el exi%t) Dac vrei cu adevrat % Jl Jn&elegi pe BuddhaF mai
"ine Ki%F dac vrei % Jl trieItiF atunci tre"uie % te apropii de acea%t
tcere interioarF % devii din ce Jn ce mai apropiat -a& de ace%t nimeni
care vor"eIte)
'u nu %unt o per%oanN acea%ta a murit cu mult timp Jn urm) Aici
e%te doar o preKen& + o a"%en& Ii o preKen&) 'u %unt a"%ent ca
per%oanF ca individN %unt preKent ca vehiculF ca pa%aMF ca un "am"u% gol)
Doar un "am"u% gol poate deveni un -laut)
'u m+am a"andonat Jntregului) Acum)))orice doreIte Divinul)))dac
vrea % vor"ea%c prin mineF eu %unt acce%i"ilN dac nu vrea % vor"ea%c
prin mineF rmLn la -el de acce%i"il) Voin&a Supremului e%te voin&a mea)
Tocmai de aceea de multe ori %unt Jn a-irma&iile mele multe
contradic&ii + deoarece eu nu pot %chim"a nimic) DumneKeu e%te
contradictoriuF pentru c DumneKeu e%te un paradox) 'l con&ine to&i polii
opuIi: lumina Ii JntunericulF iu"irea Ii uraF vara Ii iarnaF via&a Ii moartea)
3neori 'l vor"eIte de%pre moarteF alteori de%pre via&)))ce pot -ace eu H
Dac intervinF atunci voi %trica totul) Dac voi Jncerca % -iu
con%i%tentF atunci voi -i -al%) 2u pot -i real Ii adevrat decLt Jn clipa Jn
care rmLn complet de%chi% -a& de toate contradic&iile pe care
DumneKeu le con&ine)
Su"hutiF ace%t %caun e%te cu adevrat gol) Ei Jn Kiua Jn care vei
putea vedea acea%t goliciuneF ace%t corp golF atunci m vei vedea pe
mine) Acela va -i momentul Jn care di%cipolul %e JntLlneIte cu adevrat
cu Mae%trul) '%te o di%olu&ieF o diKolvareF o di%pari&ie)))pictura de rou
%+a cu-undat Jn oceanF ori oceanul a devenit pictura) '%te acelaIi lucru>
Di%cipolul di%prLnd Jn Mae%tru Ii Mae%trul di%prLnd Jn di%cipol) Ei
acolo va rmLne doar tcerea)
2u e%te un dialog> Tocmai de aceeaF religiile orientaleF Jn %pecial
"udi%mulF au atin% culmi mult mai Jnalte decLt creItini%mulF i%lami%mulF
84
D/AMMA#ADA 0S/0
iudai%mul + ace%tea rmLn rugciuni ale rugciuniiN ele %e aga& de ideea
de dialog) 1ar dialogul pre%upune dualitate)
Cartea lui Martin Bu""er + /u i tu + a devenit -aimoa% tocmai
datorit ace%tui -apt) Acea%ta e%te e%en&a rugciunii) Bn% Jn rugciune
e%te nevoie de dualitate) Ei oricLt de -rumo% Ii Jnl&tor ar -i ace%t dialogF
totuIi acolo va per%i%ta o diviKiuneF nu o unitate) (Lul Jnc nu a cur% Jn
oceanN poate c a aMun% -oarte aproape de oceanF dar Jnc e%te %eparat)
Budi%mul nu e%te o religie a rugciuniiF ci e%te o religie a
medita&iei) Ei tocmai acea%ta e%te di-eren&a dintre rugciune Ii medita&ie:
rugciunea e%te un dialogF medita&ia e%te o tcere)
(ugciunea e%te o cerereF o rugminte adre%at cuiva + indi-erent
c acel cineva e%te real %au ireal) Medita&ia e%te o goliciune a"%olutF o
tcereF o di%pari&ie Jn vacuitate) Medita&ia exi%t doar cLnd tu nu mai
eIti) 1ar Buddha e%te medita&ie) Bn ace%te Kece Kile Jn care am rma%
tcu&iF me%aMul lui Buddha a -o%t tran%mi% prin tcere) Cei care nu l+au
putut auKi prin tcereF acum Jl vor putea percepe prin cuvinte)
Medita&ia care a -o%t preKent Jn ace%te ultime Kece Kile a -o%t pu&in
di-erit de cea a lui Buddha + di-eren&a e%te -oarte micF dar extrem de
important) Ei tre"uie % -ie "ine Jn&ele% ace%t lucruF deoarece eu nu %unt
doar un comentator al lui Buddha) 2u %unt doar o oglind care Jl
re-lectN %unt un r%pun%F nu o re-lec&ie) 'u nu %unt un %cola%tic Ii nu voi
-ace o analiK Itiin&i-ic a a-irma&iilor %ale + eu %unt un poet>
Am vKut goliciunea pe care a vKut+o Ii el IiF "ineJn&ele%F eu am
vKut+o Jn propriul meu -el) Buddha are propriul %u -el de a priviF de a
-iin&a) AmLndoi am aMun% pe aceeaIi culmeF dar cile noa%tre au -o%t
di-erite) Bn ace%te ultime Kece Kile medita&ia a -o%t Jm"og&it prin
muKic + acea%ta e%te contri"u&ia mea) BuddhaF nu ar -i permi% ace%t
lucru) 'l ar -i %pu% c medita&ia tre"uie % -ie realiKat doar prin tcereN
muKica ar repreKenta o tul"urare a medita&iei) Bn ace%t punct el nu ar -i
-o%t de acord cu mine Ii ar -i in%i%tat a%upra tcerii pure)
#entru mineF muKica Ii medita&ia %unt dou a%pecte ale aceluiaIi
-enomen) 1ar -r muKicF medita&iei Ji lip%eIte cevaN -r muKicF
medita&ia e%te di-icil) Fr medita&ieF muKica e%te doar un %implu
Kgomot + armonio%F dar Kgomoto%) Fr medita&ieF muKica e%te doar o
di%trac&ie) Ei -r muKicF medita&ia tinde % devin din ce Jn ce mai
orientat %pre negativi%imF %pre moarte)
De aceeaF eu in%i%t ca medita&ia Ii muKica % mearg mLn+n mLn)
Fiecare e%te Jm"og&it prin preKen&a celeilalte)
=ine minte cei trei M: matematicF muKicF medita&ie + prima e%te
Itiin& purN a doua e%te art purF iar a treia e%te religie pur) CLnd
ace%tea trei %e JntLlne%cF atunci e%te realiKat trinitatea)
8?
D/AMMA#ADA 0S/0
Atitudinea mea e%te Itiin&i-ic) Chiar dac -ac a-irma&ii ilogiceF le
-oc Jntr+un mod -oarte logic) Chiar dac a-irm multe paradoxuriF ele %unt
realiKate Jntr+un mod logic) Etiin&a mea %erveIte religieiN Itiin&a mea nu
e%te %-LrIitulF ci un Jnceput minunat)
Atitudinea mea e%te arti%tic Ii Itiin&i-ic) 2u pot realiKa nimic
atLta timp cLt ace%t cLmp energetic nu devine muKical) MuKica e%te art
pur Ii cLnd e%te unit cu matematica devine un in%trument extrem de
puternicF devine un vehicul care J&i ptrunde interioritatea) De%igurF nu
va -i complet pLn cLnd medita&ia nu Jn-loreIte Jn interiorF pLn cLnd
medita&ia nu atinge culmea cea mai Jnalt a -iin&ei)
'u Jncerc % creeK %inteKa -inal) Acea%ta e%te trinitatea mea:
matematicF muKicF medita&ie) #o&i atinge una dintre cele trei -e&e ale lui
DumneKeuF dar experien&a nu J&i va -i la -el de "ogat ca atunci cLnd
atingi dou dintre -e&e) 1ar cLnd Jl po&i cunoaIte pe DumneKeu Jn cele trei
a%pecte ale %aleF cLnd ai aMun% la cele trei dimen%iuni ale exi%ten&eiF
atunci experien&a taF iluminareaF nirvana va -i o experien& total)
Buddha a in%i%tat doar a%upra medita&ieiN ace%ta e%te un chip a lui
DumneKeu) Mahomed a in%i%tat a%upra rugciuniiF muKiciiF cLntrii)
Tocmai de aceea Coranul e%te o %criptur Jn care e%te inclu% -oarte
mult muKic) Chiar cuvLntul *coran. Jn%eamn: *(ecit> CLnt>.
Acea%ta a -o%t revela&ia lui Mahomed) Ceva i+a %pu% Jn interior: *(ecit>
CLnt>.
Ei mai %unt religii care %+au apropiat de DumneKeu prin
matematic) Gaini%mul e%te una dintre cele mai repreKentative religii ale
ace%tei dimen%iuni) Mahavira vor"eIte ca un Al"ert 'in%tein) 2u e%te un
accident -aptul c Mahavira a -o%t prima per%oan din i%toria umanit&ii
care a vor"it de%pre teoria relativit&ii) Dup 8? de %ecoleF Al"ert
'in%tein a -o%t capa"il % o demon%treKe Itiin&i-icF Jn% Mahavira a
intuit+o cu mult Jnainte)
A-irma&iile lui Mahavira %unt a"%olut logiceF matematice)
Scripturile Maini%te nu au nici un pic de malea"ilitate + %unt complet
u%cateF aritmetice) Acea%ta e%te o alt -a& a lui DumneKeu) Ei Jn lume au
exi%tat doar trei tipuri de religie: una a matematiciiF repreKentat de
Maini%mN alta a muKiciiF repreKentat de i%lamF creItini%mF iudai%m Ii
hindui%mN Ii ultima a medita&ieiF repreKentat de "udi%mF taoi%m)
'-ortul meu e%te acela de a crea o religie complet nouF care %
con&in to&i cei trei M) '%te o aventur -oarte am"i&ioa%) 2iciodat nu a
mai -o%t Jncercat ace%t lucruN tocmai de aceea voi -i cea mai
controver%at Ii mai atacat per%oan din lume) Sanna%inii mei %+au
alturat unei per%oane -oarte periculoa%eF Jn% cltoria noa%tr va -i
minunat) #ericoleleF haKardurile nu -ac o cltorie % -ie urLtN
87
D/AMMA#ADA 0S/0
dimpotrivF o -ac minunatF pa%ionat) Toate pericolele pe care le vom
Jn-runta Jmpreun ne vor -ace % %im&im c trim cu adevrat) Cltoria
nu va -i deloc plicti%itoareF ci va -i -oarte vie) 2e vom Jndrepta %pre
DumneKeu Jn multidimen%ionalitate)
Bn mod deli"erat am precedat ace%te lecturi a%upra %utrelor lui
Buddha cu o pauK de Kece Kile de tcere) Ace%ta a -o%t un truc prin care
am Jncercat % Jl -ac pe Buddha % -ie -oarte -ericit) #oate c a -o%t pu&in
nedumerit din cauKa muKiciiF dar ce pot -ace euH A%ta e%te)

(eligia mea va -i una a dan%uluiF iu"irii Ii di%trac&iei) 'a e%te
orientata %pre via&F va accepta Ii tri via&a) Va -i o rela&ie de iu"ire cu
via&a) 2u e%te o renun&areF ci o cele"rareF o "ucurie)
2. Preaiubie Mae!re" am u# !e#ime# i#eri%r !0ecia& care a
1%! 2#%*eau#a 0re(e#" *ar ime*ia ce 2& !im 0are a 1i 1%are
*e0are *e mi#e - ce e!e 3e&45
Deva #ra%hantamF acea%ta e%te una dintre cele mai vechi pro"leme
JntLlnite de cuttori) Adevrul nu Jl po&i cuprinde + dac JncerciF %e va
Jndeprta de tine) 2u po&i po%eda adevrul + Jncearc Ii vei vedea c
rmLi cu mLinile goale) Ceea ce tre"uie % -aci e%te exact opu%ul: -ii
curaMoa% Ii la%+te po%edat de el + deoarece e%te o rela&ie de iu"ire)
#ermite+&i % -ii po%edat de el Ii atunci vei cunoaIte ce e%te el)
Bn% mintea Jncearc Jntotdeauna % Jl Jn&eleag) 'a nu e%te niciodat
%ati%-cut pLn cLnd nu are ceva Jn ghearele ei)
Adevrul e%te precum mercurul: cu cLt Jncerci % Jl %trLngi mai
mult Jn palmF cu atLt %e va %curge mai repede din mLinile tale) Ei va
aMunge atLt de departe de tine JncLt nici nu vei mai crede Jn exi%ten&a luiF
nici mcar nu Jl vei mai putea vedea)
Adevrul de%cinde de la %ineN nu po&i -ace nimic Jn privin&a lui +
tocmai ace%te ac&iuni %unt o"%tacolul) 'goul e%te cel care doreIte Jn
permanen& % ac&ioneKeF % cunoa%cF % -ac una %au alta) 1ar dac
printr+o minune nu Ji mai permi&i egoului % intervinF el va intra pe uIa
din %pate + va reveni ca o"%ervatorF ca experimentatorF Jn% acum va -i
Jmpodo"it complet di-erit)
Tocmai de aceea cLnd Jl %im&iF Jl pierKi R ego+ul a aprut acum ca
o"%ervator) 'go+ul tre"uie % %e diKolve totalF a%t-el JncLt % Ji po&i
permite adevrului % -iin&eKe) 2u te gr"i % Jl Jn&elegi %au % Jl %im&i +
doar la%+l Jn pace) 2u tre"uie % -aci nimic Jn privin&a lui) Dac po&i
rmLne Jn acea%t %tare de non+e-ortF de non+ac&iuneF atunci vei Jn&elegeF
vei cunoaIteF Jl vei %im&i) Adevrul poate -i cuno%cut doar indirectF
niciodat Jn mod direct)
8A
D/AMMA#ADA 0S/0
#ra%hantamF aici e%te pro"lema) Ei acea%t pro"lem o au to&i) DaF
%unt momente cLnd el %e a-l atLt de aproape JncLt doreIti % Jl prinKi)
Acea%t dorin& vine din lcomie Ii din team) Dorin&a e%te a min&iiF iar
mintea nu poate JntLlni adevrul)
Tot ce tre"uie e%te % rmLi tcut Ii % nu -aci nimic + nici la nivel
intelectualF nici la nivel emo&ional Ii nici la nivel -iKic) Doar rmLi
complet tcut) CreKi c e%te di-icilH A"%olut deloc) Atunci vei -i
po%edat de el Ii acea%ta e%te %ingura cale prin care Jl po&i cunoaIte)

Bmi %pui: *Am un %entiment interior %pecial care a -o%t Jntotdeauna
preKent)
Da) Bntotdeauna e%te preKent) '%te chiar -iin&a ta) '%te *materialul.
din care %untem crea&i to&i) Adevrul nu e%te ceva %eparat de tine: tu eIti
el> '%te Jn%Ii conItiin&a taF -unda&ia -iin&ei tale) 2u tre"uie % pleci
nicieri pentru a+l de%coperi) 2u e%te nece%ar % -aci nici mcar un %ingur
pa%)
9ao TKu %pune: Jl po&i de%coperi %tLnd Jn ca%a taF -r % alergi
nicieri + el e%te deMa preKent> CLnd continui % Jl cau&iF atunci te
JndeprteKi de el) Fiecare cutare te JndeprteaK de el)
Ei %unt momente cLnd Jl %im&iF cLnd %im&i c e%te Jntotdeauna acolo
+ momente de -ericireF de "ucurieF de JncLntareF de -rumu%e&eF de
minun&ie) Clipe cLnd lumea JnceteaK % mai exi%te: Jn -a&a unui r%rit
de %oare)))eIti cuprin% de -iori Ii rmLi Jnmrmurit) Atunci eIti
po%edat de el Ii Jl cunoIti) Acel r%rit de %oare te po%edF te umpleF %e
revar% Jn -iecare ungher al -iin&ei tale)
Ei atunci cunoItiF adLnc Jnuntrul -iin&ei tale vei vedea c e%en&a a
rma% Jntotdeauna acolo) 2u mai ai nevoie de cuvinteN pur Ii %implu vei
rmLne tcut Ii vei cunoaIte)
SauF cLnd iu"eIti)))ori cLnd a%cul&i o poeKie)))%au cLnd auKi trilul
p%rilor)))ori cLnd %tai Jn "taia vLntului)))%au cLnd auKi %unetul apei
unui pLrLu)))) 0ri de cLte ori te a"andoneKi exi%ten&eiF J&i permi&i % -ii
invadat de ceva necuno%cutF DumneKeu apare Jn tineF adevrul %e
revar% Jn tine) Atunci vei atinge ceva inviKi"ilF ceva intangi"ilN intri Jn
contact cu eternul)))ais dhammo sanantano + legea inepuiKa"ilF legea
etern)
0ri de cLte ori te a-li Jntr+o %tare de armonie Ii totul -unc&ioneaK
per-ectF cLnd eIti Jntr+un echili"ru per-ect)))Ii ace%te triri apar tuturor)
'le nu au nimic de+a -ace cu "i%ericile %au templele) De -apt e%te -oarte
rar ca o per%oan % aMung % %e ilumineKe Jntr+o "i%eric %au un templu)
Buddha %+a iluminat %u" un copacF Jn timp ce privea cum ultima
%tea di%prea la oriKontN nu Jntr+un templu + ci %u" un copacF privind
8<
D/AMMA#ADA 0S/0
cerul dimine&ii) 'l %+a l%at invadat de -rumu%e&ea cerului IiF Jncet+JncetF
a di%prut odat cu ultima %tea)))) Cu o clip Jnainte %e a-la acoloF iar Jn
momentul urmtor a di%prut) Bn acea clipF ultima citadel a egoului %+a
pr"uIit de-initiv) Cerul era gol Ii el a rma% gol) 1ar cLnd dou lucruri
%unt complet goaleF ele devin unul + deoarece nu po&i demarca dou
goliciuni) Dou goliciuni nu pot -i %eparate) Steaua a di%prut Ii egoul a
di%prut Ii el)))iar in interior a rma% doar un cer gol IiF "ru%cF cerul
interior Ii cel exterior %+au contopitF au devenit unul)

Bn acel momentF Buddha a devenit iluminat) Bn acea clip el a
cuno%cut dhammaF principiul univer%al al vie&iiF DumneKeuF Tao)
Mahavira nu %+a iluminat nici el Jntr+un templu + Ii pe vremea lui
exi%tau o mul&ime de temple Maini%te) Bnaintea lui au mai -o%t 8: de
tirthan4ara + maeItri ilumina&i) Tradi&ia Maini%t avea rdcini puternice
Jn 1ndiaF Jn% Mahavira nu %+a iluminat Jntr+un templu Maini%t + MainiItii ar
tre"ui % o"%erve ace%t -apt) 'l %+a iluminat Jn timp ce %ttea Jntr+o
pdure)
Mahomed %+a iluminat Jn timp ce %e a-la pe un munte) Ei l+a -el %+a
JntLmplat cu 9ao TKuF @arathu%traF Oa"irF 2anaP)))nici un iluminat nu
%+a realiKat Jn templuF "i%eric %au mo%chee)
#riveIte r%ritul %oareluiN priveIte cerul Jn%telat) Stai pe malul
unui rLu Ii a%cult+i via&a + numai aIa te po&i apropia de adevratul
templu a lui DumneKeu) 2atura e%te templul %u real) Ei %tai acolo -r
% Jncerci % po%eKi nimic)
#ra%hantamF a po%eda e%te ceva lume%cF a te l%a po%edat de
exi%ten& e%te divin) AIa cF data viitoare cLnd ai acel %entiment nu mai
Jncerca % -aci nimic Jn privin&a lui) 2u Jncerca % Jl analiKeKiF % Jl
o"%ervi %au % Jl Jn&elegi + doar la%+l % exi%te> 9a%+te invadat de el>
Dan%eaK cu el> CLnt odat cu el> Ei -ii complet a"andonat lui)
Acea%ta e%te %ingura modalitate prin care Jl po&i cunoaIte)
Bmi %pui c el di%pare imediat ce Jncerci % Jl %im&i) '%te normalF
pentru c atunci intervine eul + ace%ta e%te di%tan&a dintre tine Ii adevr)
Cu cLt egoul e%te mai mareF cu atLt di%tan&a va -i mai mare) CLnd eul nu
mai exi%tF atunci di%tan&a di%pare)
M Jntre"i: *)))dar ce e%te elH.
2u J&i pot %pune) '%te acum) A"andoneaK+te> '%te aici) 2u %e a-l
Jn cuvinteF ci Jn pauKa dintre ele) Bncearc % citeIti printre linii)
Bn% &ine minte un lucru -oarte important: pentru a+5 Jn&elege
tre"uie % te laIi invadat de el) Dar oamenilor le e%te team % nu piard
controlulF % nu %e diKolve) *Cine Itie ce %e JntLmpl cu noiH Dac nu
vom mai putea reveni la %tarea normalH.
8C
D/AMMA#ADA 0S/0
Ace%te temeri Ji -ac % %e Jnchid) Ei ace%ta e%te momentul Jn care
e%te creat di%tan&a) Di%tan&a e%te crea&ia ta) AltminteriF el e%te
Jntotdeauna aici+acum)
Bn toat lumeaF per%oanelor credincioa%e li %e %pune *oameni cu
-ric de DumneKeu. + niIte cuvinte -oarte urLte Ii -oarte denigratoare) 0
per%oan cu adevrat religioa% nu %e teme a"%olut deloc de DumneKeu)
3n om religio% Jl iu"eIte pe DumneKeu) Bn% preo&iiF tre"uie %a
%upravie&uia%c Ii tocmai de acea ei creeaKa Jn mintea oamenilor tot -elul
de no&iuni Ii idei %tupide)
Bnltur orice team) 2u ai de ce % te temi de DumneKeu)
DumneKeu Jn%eamn totalitateaF JntregulF tot ce exi%t) 2oi %untem parte
din el> Cum ar putea mLna mea % %e team de mineH Bntregul are
Jntotdeauna griM de pr&ile %aleF le iu"eIte Ii le JngriMeIteF deoarece nu
poate exi%ta -r ele) 2u poate -i indi-erent -a& de ele)
1ar cLnd cunoIti acea%taF atunci Jncepe % apar Jncrederea Ii Ji vei
permite exi%ten&ei % te invadeKe) Atunci te a"andoneKi totalului)
'u J&i pot arta caleaF dar tre"uie % mergi %ingur pe ea) B&i pot
indica %entimentulF dar nu &i+l pot explica) EiF #ra%hantamF eIti
"inecuvLntatF pentru c deMa eIti aproape) Acum tot ce tre"uie % -aci
e%te % nu mai creeKi nici o di%tan& Jntre tine Ii el) Ei ace%t lucru e%te
-oarte %implu: ai curaM Ii pIeIte Jn necuno%cut)))) 9a Jnceput va exi%ta
-ricaF Jn% nu o "ga Jn %eam Ii pIeIte Jn necuno%cut Ii atunci -rica va
di%preaF deoarece vei Iti c nu exi%t nimic de care % te temi)
Ei odat ce ai Jm"r&iIat necuno%cutulF cltoria ta va -i eternF
inepuiKa"ilF "eati-ic) Ais dhammo sanantano - etern Ii inepuiKa"il))))
6. Care e!e +%bb7-u& 'u5
AnandoF nu am aIa ceva) 2u am nevoie de un ho"") 3n ho""
e%te nece%ar pentru a te &ine ocupat) '%te ceva natural % te %aturi %
mnLnci mereu doar pLine cu unt) 1ar cLnd intervine acea%t plicti%ealF
ai doar dou alternative: ori %tai Ii nu mai -aci nimic)))ceea ce va crea
-ric Jn tineF deoarece atunci J&i po&i vedea a"i%ul din interior) De -aptF
Jn%eamn a te a-la pe muchieF Jntre via& Ii moarteN atunci J&i veKi propria
interioritate + care e%te atLt de va%t JncLt te %perieF e%te atLt de in-init
JncLt nu o po&i Jn&elege) A%t-elF cLnd %tai Ii nu -aci nimic Jncepi % te
gLndeIti la activit&ile pe care le+ai -cut %au pe care le vei -ace) A doua
alternativ e%te % devii ocupat cu o anumit activitate %tupid)
De exempluF unii colec&ioneaK tim"re + ace%ta e%te ho""+ul lor)
Stupid> Ei toate ho""+urile %unt aIa) 'le %unt doar ci prin care Jncerci
% -ugi de tine Jn%u&i)
:D
D/AMMA#ADA 0S/0
'u %unt pe deplin mul&umit Ii %ati%-cut cu mine Jn%umi) Sunt
"eati-ic Jn %olitudinea mea) 1ar a -i %ingurF -r % -aci nimic e%te o
experien& atLt de pro-und JncLtF odat ce ai gu%tat din eaF vei renun&a la
orice alt activitate) /o""+urile %unt ocupa&ii -al%e) CLnd activit&ile de
Ki cu Ki nu te mai %olicitF atunci Jncepi % devii ocupat cu activit&i -al%e)
Bncearc % Jn&elegi: Ia%e Kile pe %ptmLn lucreKi Ii eIti implicat Jn tot
-elul de lucruriN eIti o"o%it de oameniF de lumea din MurF de colegii de la
%erviciu) Ea%e Kile aItep&i cu ner"dre duminicaF pentru a te relaxaF iar
cLnd acea%ta a venitF Jncepi % te ocupi de un ho"" %tupid) Acea%ta e%te
pro"lema oamenilor + nu pot %ta -r % -ac ceva)
Ei ade%ea %e JntLmpl ca mul&i % -ie mai o"o%i&i dup Kiua de
duminic decLt dup oricare alt KiF deoarece duminica -ac atLt de multe
lucruri: %e duc la picnicF la iar" verdeF pleac la munte + -ac o mie Ii
unul de lucruri) AIteptau duminica nu pentru a %e relaxa Ii a rmLne Jn ei
JnIiIiF ci pentru a+Ii pune Jn aplicare ho""+urile %tupide)
0mul nu %e poate relaxa> 2u Itie cum % %e relaxeKe) Bn numele
odihnei Ii relaxrii -ace o mul&ime de lucruri care Ji ri%ipe%c energia:
Moac IahF poPerF gol-) Bntr+adevrF nu e%te pltit % -ac ace%te lucruriF
dar a%ta nu Jn%eamn c e%te relaxareN e%te doar o munc nepltit)
0ri de cLte ori ai timp li"erF rmLi Jn tine Jn%u&i Ii nu Jncerca % mai
-aci nimic) (mLi complet gol Ii nu Jncepe % colec&ioneKi tim"re)
Doi evrei "trLni %tteau pe o "anc Jn parc) *AcumF c ai ieIit la
pen%ieF cum J&i umpli timpulH. + Jntrea" unul dintre ei)
*Am un ho"": cre%c porum"ei. + r%punde cellalt)
*#orum"eiH Ei unde Ji &iiH #entru c Itiu c locuieIti Jntr+o
gar%onier).
*Bi &in Jn Ii-onier).
*Bn Ii-onierH Ei nu J&i murdre%c hainele Ii pe panto-iiH.
) *2uF pentru c %unt JnchiIi Jntr+o cutie).
*Bntr+o cutieH Ei cum mai re%pirH.
*S re%pireH #i nu re%pirF c %unt mor&i).
*Mor&iH =ii Jn Ii-onier porum"ei mor&iH.
*#i daF nu &i+am %pu%F e%te doar un ho"">.
8. Preaiubie Mae!re" 2# *imi#ea9a acea!a c,#* #e-ai !0u!
30reaiubi9i b%*+i!a/a4 am !im9i 2# ace& m%me# c' e!e a*e/'ra.
Dar mai ,r(iu" 0,#' :i 0%!ibi&iaea c' 2#r-% (i /%m 0uea *e/e#i
b%*+i!a/a 0'rea u# /i!....
SheelaF e%te un adevr + deoarece cLnd ro%teIti ceva cu iu"ire Ii
JncredereF acel lucru J&i ptrunde Jn inim) Bncrederea mea -ace %
:5
D/AMMA#ADA 0S/0
vi"reKe inimile tuturor celor care m a%cult de%chiIi Ii receptivi) Ei o
%pun din nou: %unte&i toi "odhi%attva + Jn e%en&)
1ar cLnd %pun acea%taF aIa e%te) Ei Jn momentul Jn care te a-li pe
aceeaIi -recven& cu mineF atunci nu mai ai nevoie de nici o dovadF de
nici un argument care % te conving de adevrul ro%tit)
'u nu am nevoie % Jmi argumenteK adevrurile) De -aptF nici un
adevr nu are vreodat nevoie % -ie %u%&inut Ii argumentat) 'u nu
vor"e%c din cap ci Jmi revr% -iinta Jn oricine e%te de%chi%) Aici e%te o
JntLlnire de energii) '%te o contopire a %u-letelor) Tocmai de aceeaF cLnd
eIti lLng mine %im&i c e%te a"%olut adevrat + nu te po&i JndoiF J&i e%te
impo%i"il)
Bn% imediat ce ai rma% %ingurF mintea Jncepe % dea naItere la tot
-elul de du"ii: *SheelaF tu o "odhi%attvaH Cum %e poate aIa cevaH Ai
uitat c Jnc Jl iu"eIti pe VeetragH Ai uitat c Jnc eIti geloa%H 2u &ii
minte de cLte ori te+ai Jn-uriat pe elH Tu o "odhi%attvaH BtrLnul %ta te
pcleIte> (Lde de tine>.
'%te ca Ii cum mergem amLndoi noaptea pe o crare) 'u am o
lantern care J&i lumineaK Ii &ie drumulF Jn% Jn clipa Jn care ne
de%pr&im Ii tu o iei Jn alt direc&ieF "ru%c veKi c te a-li Jntr+un Jntuneric
total Ii Jncepi % te Jntre"i: *Ce %+a JntLmplat cu luminaH.
9umina nu a -o%t a taF chiar dac &i+a luminat Ii &ie crarea) SimilarF
cLnd te a-li lLng mineF lumina din mine te aMut % veKi lucrurile -oarte
clar) CLnd pleci de lLng mineF te vei cu-unda Jn Jntuneric Ii vei Jncepe
% te JndoieIti de tot ce ai vKut) Te vei Jndoi de realitatea luminii careF
cu cLteva clipe mai JnainteF %e a-la Jn preaMma ta) Mintea va %pune:
*#oate ai vi%at) Cu %iguran& ai avut halucina&ii) Ce luminH 3nde veKi tu
vreo luminH Dac a exi%tatF unde a di%prutH.
Ei ace%t lucru %e va JntLmpla mereu) #entru a reuIi % veKi lumina
Ii cLnd nu eIti preKent -iKic lLng mineF va tre"ui % ptrunKi mai adLnc
Jn iu"irea pentru adevrF % ai mai mult JncredereF % -ii de%chi% Ii
receptiv) AcumF Jndoielile apar datorit -aptului c iu"irea ta pentru
mine nu e%te total) Bn -iin&a ta exi%t %pa&ii care Jnc nu m prime%cF nu
m a"%or") Ei a%ta nu e%te vala"il numai pentru SheelaF ci pentru to&i cei
care %e a-l aici) Fiecare JIi p%treaK un col&iIor al inimii numai pentru
el) 1ar lumina -iin&ei mele nu poate rmLne permanent decLt lLng aceia
care mi %+au druit totalF care mi %+au a"andonat Jn JntregimeN altminteriF
di%tan&a dintre noi va continua % exi%te)
AIadarF SheelaF cLnd eIti aiciF preKent -iKic lLng mineF Jnltur+&i
mintea) Chiar dac ulterior ea va aprea din nouF Jnva&+o % te a%culte:
cLnd nu eIti lLng mineF Jncearc totuIi % -ii Jn mine Ii lLng mine)
Bm"i"+te cu %piritul intimit&ii + Ii atunci nici moartea nu ne mai poate
:8
D/AMMA#ADA 0S/0
de%pr&iF vei -i veInic cu mine) Ei Jncrederea va per%i%taF va deveni un
-actor con%tant Jn -iin&a ta) Singurul lucru care va -i con%tant va -i
Jncrederea ta) 0rice altceva %e va %chim"aF dar nu Ii Jncrederea)
;. Mae!re" !e !criu a, *e mu&e 0r%!ii :i #%#-!e#!uri *e!0re
2#/'9'uri&e a&e :i *e!0re aci/i'9i&e *i# a!+ram. Ace!ea m' 2#1urie
1%are r'u" *e%arece /'* c' !u# c%m0&e *e0&a!ae 1a9' *e rea&iaea
*e aici. Scri!%ri&e rimi!e *e #%i" ca r'!0u#! &a ace&e mi#ciu#i #u
!u# 0ub&icae #ic'ieri. .iu c' acea!a #u are #ici % im0%ra#9'
0e#ru i#e" *ar a:a rebuie !' 0u#em 2# 0racic' 2#*em#u& &ui Ii!u!
*e a 2#%arce :i ce&'&a& %bra(5
@areenF e%te exact aIa cum tre"uie % -ie) 3n om ca mine nu poate
rmLne indi-erent pentru ceilal&i) 0 per%oan ca mine va diviKa oamenii
Jn dou categorii: cei care %unt cu mine Ii cei care %unt Jmpotriva mea)
Bn urm cu cLteva Kile am primit o %cri%oare de la un vechi prietenF
care Jmi %ugera)))) Acum exi%t dou tipuri de per%oane: devo&ii meiF cei
care m iu"e%c Ii duImanii meiF cei care m ur%c) 'l vrea % creeKe o a
treia categorie: cei care % -ie impar&iali)
1deea %a pare logicF dar nu e%te po%i"il) 2u %e poate niciodat
JntLmpla aIa ceva) De -aptF lui Ji e%te -oarte di-icil % devin %anna%in)
Mi+a -o%t prietenF coleg Ii acum Ji e%te greu % devin devotul meuN dar
nu poate deveni nici duImanF pentru c m cunoaIte de -oarte mul&i ani
Ii m iu"eIte) Acea%ta e%te pro"lema %a)
2u %e poate druiF datorit egoului) 2u poate nici % Jmi devin
duImanF deoarece m iu"eIte) A intrat Jntr+o Jncurctur Ii vrea %
g%ea%c o cale prin care % ia% din eaN acum vrea % creeKe o a treia
categorie + cei care % -ie indi-eren&iF impar&ialiF nici pentru mine Ii nici
Jmpotriva mea) 'u nu %unt intere%at de a%t-el de oameniF deoarece ei %unt
-oarte reci) #e mine m intere%eaK mai mult cei care m ur%cF aceItia
cel pu&in %unt calKiF clocote%c de energie) AceItia pot -i tran%-orma&i)
To&i cei care m ur%cF mai devreme %au mai tLrKiu Jmi vor deveni
di%cipoliF deoarece nimeni nu poate tri numai Jn ur) #rin ur nu pot
iu"i) DaF @areenF ai dreptateF pentru mine nu are nici o importan&) Chiar
dac Jntreaga lume m urIteF eu rmLn Jn "eatitudinea mea a"%olut)
Beatitudinea mea nu poate -i atin% de ura oamenilor) Bn% cei care
ur%c nu -ac altceva decLt % %e tortureKe %inguri) CLt de mult pot urJH
Mai devreme %au mai tLrKiuF rnile %e vor Jnchide %ingureF iar
antagoni%mul lor %e va tran%-orma Jn iu"ire)
@areenF mi+am amintit de o pove%te -oarte -rumoa%:
3n mi%tic %u-it a %cri% o carte de%pre Coran) 1mediat toate
autorit&ile Jn materie au com"tut+o Ii au interKi%+oF deoarece ea era o
interpretare neo"iInuit a Coranului) 2imeni nu mai %cri%e%e aIa ceva)
::
D/AMMA#ADA 0S/0
Mi%ticul Ii+a chemat di%cipolul %u cel mai apropiatF i+a dat cartea
%i i+a %pu% % i+o duc celui mai mare preot din oraI: *Fii -oarte atent la
tot ce %e petrece cLnd Ji dai cartea Ii Ji %pui c e%te un cadou de la mine)
0"%erv cum reac&ioneaK elF ce %puneF ce ge%turi -ace) Ace%ta e%te un
te%t pe care tre"uie % Jl treciF aIa c -ii -oarte atent) 9a Jntoarcere va
tre"ui % Jmi relateKi totul exact aIa cum %+a JntLmplat).
Di%cipolul a plecat Ii a -o%t atent la tot ce -acea Ii vedeaN a o"%ervat
Jn amnunt -iecare detaliu al ca%eiF al holuluiF al mo"ilei)
CLnd a aMun% Jn -a&a preotului Ii i+a JnmLnat carteaF %punLndu+i de
la cine e%teF preotul a aruncat+o imediat pe geam Ii a %pu%: *De ce nu
mi+ai %pu% Jnainte % o ating cine e%te autorul eiH Am comi% un mare
pcat atingLnd acea%t carte "le%temat>.
So&ia preotuluiF care era Ii ea preKentF i+a %pu%: *De ce eIti crud cu
"ietul tLnrH 'l nu &i+a -cut nici un rLu) Chiar dac vroiai % o arunci
puteai % o -aci dup ce pleca el) Ei nu vd de ce % o -i aruncatF pentru
c ai o "i"liotec -oarte mare + puteai % o &ii Ii pe acea%ta lLng celelalte
cr&i pe care nu le+ai citit) Dup ce pleca el puteai % -aci ce doreIti + de
ce % Jl rneIti inutilH.
Di%cipolul a pove%tit tot ce %+a JntLmplat Ii mi%ticul l+a Jntre"at:
*Care a -o%t reac&ia taH.
Br"atul a %pu%: *Am %im&it c -emeia aceea e%te o per%oan -oarte
religioa%) 0 re%pect -oarte mult) 1ar preotul e%te un om extrem de urLt Ii
de ru + Jmi venea % Jl omor>.
Atunci mae%trul a continuat: *Acum a%cult: pe mine m
intere%eaK mai mult preotul + el Jnc mai poate -i convertitF deoarece
energia %a clocoteIte) Dac poate -i atLt de plin de urF la -el de "ine
poate deveni plin de iu"ire Ii druireF deoarece e%te aceeaIi energie care
devine ur %au iu"ire) Bn ceea ce o priveIte pe %o&ia preotuluiF ea e%te o
-emeie receN pentru ea nu mai am nici o %peran& + nu mi %e poate drui
Ii nici nu m poate iu"i)
'u %unt cu totul de acord cu ace%t mae%tru %u-it) @areenF cei care
%unt Jmpotriva meaF de ce o -acH #entru c inima lor Jnc e%te vieF inima
lor tre%alt cLnd aude de mine) Ceva %+a produ% Jnuntrul lorF doar c
mintea lor nu permite acelui lucru % %e exprime) '%te ri%cant) Am
Jnceput deMa % le in-luen&eK vie&ileF iar ei nu vor % recunoa%c acea%ta)
'i vor % m eviteF dar vd c nu o pot -ace + Jncep % clocotea%c
din ce Jn ce mai puternic) De aici Ii apari&ia uriiN tocmai de aceea Ii
inventeaK tot -elul de minciuni) Bn% am %peran&e mari pentru aceIti
:4
D/AMMA#ADA 0S/0
oameni + de -aptF chiar Ji iu"e%c) Mai devreme %au mai tLrKiu vor veni la
mine)
#ro"lema real e%te cu aceia care %unt indi-eren&iF reciF impar&iali)
#ot diviKa lumea Jn dou ta"ere: prieteni Ii duImani) Ei cu cLt voi avea
mai mul&i prieteniF cu atLt vor exi%ta mai mul&i duImani) Bn via& totul
e%te echili"rat) Via&a %e echili"reaK Jntotdeauna %ingur)
'u Jn% o"%erv tot %pectacolul Ii m "ucur nemaipomenit)
@areenF nu J&i mai -ace griMi) Bn% J&i Jn&eleg atitudinea)
Bmi %pui: *%e %criu atLt de multe pro%tii Ii non+%en%uri de%pre
Jnv&turile tale Ii de%pre activit&ile din a%hram).

DaF Ii %e vor %crie Ii mai multeF deoarece vor veni din ce Jn ce mai
mul&i oameni la mine) Milioane au pornit deMa la drum) Ei cu cLt vor
exi%ta mai mul&i care % devin intere%a&i de ace%t -enomen magni-ic carc
%e petrece Jn ace%t a%hramF cu atLt vor exi%ta al&ii care % -ie Jmpotriva
lor+ e%te nevoie de un echili"ru) '%te un proce% natural)
Se vor %crie multe %tupidit&iF pentru c to&i cei care le %criu nu au
venit niciodat aici) Dac ar -i %tat mcar o Ki Jn ace%t a%hram nu ar mai
-i putut %crie nimic) 'i %criu totul "aKLndu+%e pe niIte Kvonuri) 1ar
lucrurile negative au modul lor de a %e propaga: ele %e r%pLnde%c mult
mai repede decLt -aptele poKitiveF deoarece Jntreaga umanitate trieIte Jn
negativitate)
De exempluF ieri am primit o %cri%oare din Canada prin care %unt
JnItiin&at c guvernul canadian e%te -oarte JngriMorat de%pre tinerii
canadieni care vin la mine) Chiar a -o%t in%tituit o comi%ie care %
inve%tigheKe a%hram+ul de aiciF deoarece %e tem ca nu cumva comuna
noa%tr % devin un nou Gone%toSn) Sunt -oarte "ucuro%F pentru c Jn
clipa Jn care guvernele Jncep % %e intere%eKe de mine Jn%eamn c Jntr+
adevr %e petrece ceva) CLnd o &ar atLt de Jndeprtat e%te intere%at de
-enomenul care %e petrece aiciF Jn%eamn c totul merge %pre "ine) Ei de
ce au Jnceput ei % JIi -ac griMiH #entru c un %anna%in american %+a
%inuci%F iar altul a Jnne"unit)))) Bn% americanii %unt cu to&ii ne"uni> Ei
creKi c exi%t vreun american care % nu %e -i gLndit la %inucidereH
#%ihologii %pun c rata mare de %inucideri din America e%te datorat
-aptului c -iecrui americanF pe parcur%ul vie&iiF Ji trece prin minte de
cel pu&in patru ori % %e %inucid)
Dintr+o %ut de mii de %anna%iniF unul %ingur %+a %inuci% + Ii era Ii
american> 1ar altul a Jnne"unit)))e%te ceva normal> 0amenii mai Ii
Jnne"une%c) Bn% tot ce e%te negativ atrage imediat aten&ia) CL&i
americani %+au Jn%ntoIit Ii au trecut de la ne"unie la normalitate nu
:?
D/AMMA#ADA 0S/0
intere%eaK pe nimeni> Ei cL&i americani au -o%t convinIi % nu recurg la
%inucidere nu i+a numrat nimeni)
GurnaliItiiF reporterii %unt intere%a&i mereu numai de lucruri
negative) #Ln cLnd nu -aci ceva di-erit de prerea lorF nu po&i deveni o
Itire de %enKa&ie) !eorge Bernard ShaS %pune: dac un cLine muIc un
omF nu e%te o noutateN dar cLnd un om muIc un cLineF acea%ta e%te o
Itire cu adevrat nou)
#o&i -ace o mie Ii unul de lucruri "uneF Jn% nu te va "ga nimeni Jn
%eam) 1ar cLnd -aci un %ingur lucru alt-el decLt con%ider eiF deMa
intreaga ma%%+medie %e a-l la uIa ca%ei tale) 0amenii %unt -oarte
inventivi Ii creativi> Spune+i ceva cuiva Ii vei vedea c vor"ele tale vor
lua o nou coloraturF cLnd acel om le va repeta altcuiva)
@vonurile %e r%pLnde%c -oarte repedeN ele chiar devin -or&e
independente care %e propag %ingure)
DumneKeu %e %im&ea -oarte o"o%it) S-Lntul #etru Ji %ugereaK %
mearg pe #mLnt Ii % %tea cLteva Kile Jn compania unei pmLntence)
DumneKeu Ji r%punde: *2u) 2u mai merg niciodat pe planeta aiaF
pentru c ultima oar cLnd am -o%t acoloF Jn urm cu dou mii de aniF am
-cut greIeala % "at la uIa unei evreice Ii cred c oamenii Ii acum mai
vor"e%c de%pre acel incident>.
@vonurile %e r%pLnde%c cu repeKiciune)))) 1ar ceea ce %e %pune
de%pre mine nu e%te nimic neo"iInuitN m aIteptam) Bntotdeauna oamenii
%+au comportat aIa R cu 1i%u%F cu SocrateF cu Man%oorF cu BuddhaF cu
Oa"ir) Ar -i -o%t %urprinKtor % nu %e comporte aIa) De -aptF eu nici nu
m+aI %im&i "ine dac nu mi+ar -ace ace%te lucruri) Vreau % -iu inclu%
printre to&i "uddha care au exi%tat + Ii acea%ta e%te %ingura cale)
1i%u%F vKLnd cLt de mul&i credincioIi %unt Jn lumeF %e decide %
co"oare pe #mLnt Ii Jl ia cu el Ii pe S-Lntul #elru) 1mediat ce au aMun%F
#etru a -cut un anun& prin care %punea c a co"orLt printre oameni -iul
lui DumneKeu) 2imeni nu l+a creKut) Atunci 1i%u% l+a Jntre"at: *Ce %
-acemH Vd c nu ne crede nimeniH.
#etru Ji r%punde: *Cred c cel mai "ine ar -i % Jncerci unul din
miracolele pe care le+ai -cut Jn !alilea) Dac vei merge pe apF a%ta Ji
va -ace pe oameni % cread c tu eIti -iul lui DumneKeu).
A doua KiF pe malul unui lacF %+au adunat mii de reporteri Ii
MurnaliItiF pentru a tran%mite Jn direct marele eveniment) 1i%u% %+a urcat
Jntr+o "arc IiF la miMlocul laculuiF %+a urcat pe marginea "rcii Ii a
Jnceput % mearg pe ap) Dup cL&iva paIiF 1i%u% %e %cu-undF %pre
%tupe-ac&ia tuturor celor preKen&i)
Dup ce au aMun% la malF #etru Jl Jntrea" Iocat: *Ce %+a JntLmplatH
De ce te+ai %cu-undatH.
:7
D/AMMA#ADA 0S/0
1i%u% Ji r%punde: *De ce nu mi+ai amintit c ultima dat cLnd am
-cut acea%ta nu aveam gurile a%tea Jn picioareH.
9ucrurile %unt mult mai di-icile decLt pe vremea lui 1i%u% Ii a lui
Buddha> Bn% eu m "ucurF m %imt -oarte "ine) @areenF nu te JngriMoraF
Jndemnul meu e%te % te "ucuri Ii tu)
Bmi mai %pui: *Ace%tea m Jn-urie -oarte ruF deoarece vd c %unt
complet depla%ate -a& de realitatea de aici).
2u te enerva Ii nu te Jntri%taF pentru c prin ace%tea nu vei reKolva
nimic) Sanna%inii mei tre"uie % Jnve&e % rLd -a& de toate ace%te
lucruri %tupide + Ii ele vor deveni din ce Jn ce mai palide)
#e m%ur ce munca mea %e apro-undeaKF vor aprea din ce Jn ce
mai multe Kvonuri Ii minciuni care nu au cu nimic de+a -ace cu
realitatea) SauF chiar dac expun Jn mic m%ur anumite -apteF le vor
di%tor%iona atLt de mult JncLt nu va -i nimic adevrat Jn ele)
0amenii vor inventa tot -elul de poveIti) Dac te Jn-uriiF Jntr+un
anumit -el chiar Ji vei aMuta) 'i a%ta Ii dore%c> Ca %anna%inii mei % %e
Jn-urie Ii % nu mai Mudece limpedeF a%t-el JncLt % Ji poat ataca Ii
di%truge) Ei ei pot -i -oarte uIor di%truIiF deoarece %unt niIte per%oane
%peciale Ii -oarte inteligente)
2u te Jn-uriaF deoarece prin -urie vei cdea Jn capcana lor) CLnd
auKi de%pre a%t-el de lucruriF o"%erv+le cu aten&i Ii Jnva& % le r%punKi
prin rL%> (L%ul va -i arma ta care te va proteMa) CLnd cineva %pune ceva
ru %au mincino% de%pre mineF Jm"r&iIeaK+l Ii rLKi> A%ta Jl va -ace % %e
%imt %tupid)
A%ta e%te ceea ce Jn&elege 1i%u% prin a-irma&ia *iu"eIte+&i Ii
duImanii.) '%te -oarte uIor % J&i iu"eIti duImanii + mai di-icil e%te % J&i
iu"eIti vecinii) AIa c repet Ii euF cum a %pu% Ii 1i%u%: *1u"eIte+&i
vecinii). 'i %unt aceiaIi oameni> Bm"r&iIeaK+i Ii %rut+iN nu Ji iu"i
doar %piritual + mani-e%t+&i iu"irea) CLnd cineva %pune un non+%en%
de%pre mineF exprim+&i iu"irea -a& de el) 9a%+5 % devin %urprin% + %
%imt c ori el e%te ne"unF ori tu) 2u va Jn&elege niciodat de ce l+ai
Jm"r&iIat) A%ta Jl va -ace % dorea%c % vin Ii el aici % vad ce %e
petrece cu noi)
@areenF nu tre"uie % te Jn-urii)
Bmi %pui: * Scri%orile trimi%e de noiF ca r%pun% la acele minciuni
nu %unt pu"licate nicieri).
2ici nu vor -i pu"licateF deoarece KiareleF televiKiunileF radioul
toate %erve%c anumite intere%e) 'le vor %pune tot ce e%te negativ Ii
mincino%F pentru c un Kiar apar&ine unui hindu%F o televiKiune unui
:A
D/AMMA#ADA 0S/0
Maini%tF un po%t de radio e%te de&inut de un creItin + Ii to&i aceItia %unt
niIte aIa+KiIi oameni religioIi care %erve%c intere%ele politicienilor Ii
preo&ilor)
Ei m Jntre"i: *Etiu c acea%ta nu are nici o importan& pentru tineF
dar aIa tre"uie % punem Jn practic Jndemnul 1ui 1i%u% de a Jntoarce Ii
cellalt o"raKH.
DaF exact aIa) Acea%ta e%te cea mai "un cale de a converti pe
cineva: % Ji r%punKi la atacuri prin iu"ire) 1u"eIte+i pe to&i) (LKi de
%tupidit&ile pe care le auKi) Bucur+te de Kvonurile care circul printre
oameni) F glume pe %eama lor Ii la%+i % rmLn mu&i de uimire) A%ta
e%te ceea ce a %pu% 1i%u%: Jntoarce Ii cellalt o"raK)
Dac po&i -ace acea%taF @areenF atunci tu Jmi JndeplineIti munca)

6. ADE<=RUL SAU >ALSUL
5stlmcind falsul ca fiind ade!rat,
0i ade!ratul ca fiind fals, i pier*i din !edere inima
0i te umpli de dorine.
)ri!ete falsul ca fiind fals,
Ade!rul ca fiind ade!rat.
)ri!ete n inima ta.
rmea*-i natura.
6 minte care nu reflect este precum un acoperi fira!.
)asiuni, cum ar fi ploaia, inund casa.
.ns dac acoperiul este puternic, acolo exist un adpost.
Acela care urmea* ("ndurile impure
&ufer n aceast lume i n urmtoarea.
.n ambele lumi el sufer,
0i c"t de mult se !a chinui,
-"nd !a !edea rul nfptuit.
.ns acela care respect le(ea
/ste fericit i aici i dincolo,
.n ambele lumi el se !a bucura,
0i c"t de mult se !a ferici,
-"nd !a !edea binele fcut.
:<
D/AMMA#ADA 0S/0
)entru c mare este recolta n aceast lume,
0i mai mare este n lumea urmtoare.
6ric"t de multe cu!inte sfinte citeti,
0i oric"t de multe rosteti,
-e bine i !or aduce ele,
Dac nu le pui n practic1
2ei fi precum un cioban care numr oile altuia,
+r s mprteasc niciodat calea aceluia.
-itete c"t de puine cu!inte !rei,
0i !orbete i mai puin,
Dar acionea* n spiritul le(ii.
5enuna la cile !echi
)asiune, dumnie, prefctorie.
-unoate ade!rul i descoper pacea.
.mprtete calea.
Adevrul e%te> 2u tre"uie % depui nici un e-ort pentru a+5 inventa)
'l tre"uie de%coperitF nu inventat) Ei ce ne Jmpiedic % Jl de%coperimH
Minciuna) 2oi trim pe un munte de minciuni + Ii ace%tea %unt "arierele
care nu permit inimii % re-lecte ceea ce e%te)
Adevrul nu e%te o concluKie logic) Adevrul e%te exi%ten&F
realitate) 'l e%te deMa aici+acum + a -o%t dintotdeauna) Doar adevrul
exi%t) Atunci de ce nu Jl putem de%coperiH De ce nu reuIim % vedem
ceea ce e%teH #entru c Jnc din copilrie am -o%t Jnv&a&i o mul&ime de
minciuniF -al%it&iF preMudec&iF -ilo%o-ii)))toate ace%tea ne+au condu% %pre
ne"unie)
Adevrul nu e%te o idee) 2u tre"uie % -ii hindu% %au creItin %au
mu%ulman pentru a+l cunoaIte) Ace%te idei ne Jmpiedic % Jl cunoaItem)
Ce Jn%eamn a -i hindu%F creItinF mu%ulmanH Doar niIte idei impu%e de
%ocietateF de -amilieF de Jnv&tori) Fiecare gLndeIte: *'u %unt hindu% Ii
cuno%c totul de%pre adevrF deoarece Jn Bhagavad !ita %crie cutare Ii
cutare lucru). Acea%t cunoaItere e%te doar o minciun)
0dat ce renun&m la orice idee preconceput de%pre adevrF ne
vom a-la Jn -a&a lui + deoarece nimic altceva nu exi%t>
Bn% prin&iiF %ocietateaF "i%ericaF %i%temul educa&ional + toate JIi
"aKeaK exi%ten&a doar pe minciuni) 1mediat dup naItereF copilul e%te
Jnv&at tot -elul de -al%it&i) Ei el e%te neaMutoratF nu poate % nu JIi
a%culte prin&iiF e%te dependent de ei) 1ar acea%t dependen& a -o%t
exploatat timp de mii de ani)
:C
D/AMMA#ADA 0S/0
2imeni nu a -o%t atLt de exploatat Ii %u"Mugat cum au -o%t copiii +
nimeniF nici proletariatulF nici -emeileF nici %clavii) A%ta deoarece copiii
%unt neaMutora&i Ii complet dependen&i de -amilie) 'i %unt nevoi&i % JIi
Jm"i"e mintea cu tot -elul de idei impu%e de prin&i + altminteri nu vor
putea %upravie&ui) Vor tre"ui % devin hinduIiF mu%ulmaniF creItiniF
comuniItiF capitaliIti)
Bn loc % Ji aMutm % -ie cLt mai limpeKiF cLt mai puriF mai
re-lectiviF mai aten&i Ii mai conItien&iF noi le impregnm mintea cu o
multitudine de %traturi de pra-) A%t-elF oglinda lor interioar nu mai poate
re-lecta ceea ce e%te) 'i Jncep % vad ceea ce nu exi%t)
De aceeaF a -i religio% Jn%eamn a renaIteF a redeveni precum un
copil Ii a renun&a la tot ce te+a Jnv&at %ocietatea)

(eligia e%te re"eliune + o re"eliune Jmpotriva a tot ceea ce &i %+a
impu% din exterior) #riveIte Jn interior> Tot ce cunoIti nu e%te deloc
autenticN nu e%te cunoaIterea taF ci doar in-orma&ii acumulate Ii
Jmprumutate de la al&ii) Cum ar putea ele % -ie autentice dac nu %unt
ale taleH 'Iti doar o victim a circum%tan&elor)
'%te doar un accident -aptul c un om %+a n%cut Jn 1ndiaF iar altul
Jn Anglia) '%te un accident c te+ai n%cut Jntr+o -amilie de hinduIiF iar
altcineva %+a n%cut Jntr+o -amilie de creItini) Datorit ace%tor accidente
natura ta e%en&ial e%te pierdut + eIti -or&at % o pierKi) Bn% dac doreIti
% o recape&iF atunci va tre"ui % renaIti)
Ace%ta e%te Ii me%aMul lui 1i%u%F cLnd el i+a %pu% lui 2icodim: *#Ln
cLnd nu renaIti nu vei putea intra Jn Jmpr&ia lui DumneKeu). 'l nu
%pune c tre"uie % mori Ii apoi % renaIti %u" o alt -orm -iKic)
Acea%ta nu te va aMuta la nimicF deoarece vei trece iarIi prin acelaIi
proce%: vei avea aceiaIi prin&iF vei -i Jnv&at aceleaIi lucruri %tupideF vei
-i condi&ionat de aceeaIi %ocietate)
#rin *renaItere. 1i%u% Jn&elege c tre"uie % renun&i Jn mod
conItient la tot ce &i+a -o%t impu% din exterior) 'limin cunoaIterea pe
care o ai Ii devino inocent) Ei acea%ta e%te %ingura modalitate prin care
po&i deveni inocent) CunoaIterea e%te o contaminare) A -i Jntr+o %tare de
non+cunoaItere Jn%eamn a -i inocent Ii a -unc&iona prin acea%t %tare
e%te %ingura cale prin care po&i cunoaIte adevrul)
MediteaK a%upra ace%tor %utre magni-ice ale lui !autama Buddha)
'l %pune:
5stlmcind falsul ca fiind ade!rat,
0i ade!ratul ca fiind fals,
.i pier*i din !edere inima
0i te umpli de dorine.
4D
D/AMMA#ADA 0S/0
Mintea nu e%te nimic altceva decLt dorin&e) 1nima nu cunoaIte nici
o dorint) Toate dorin&ele apar&in capului) 1nima trieIte Jn preKentF
pul%eaK aici-acum) 'a nu cunoaIte nimic de trecut Ii de viitorF
Jntotdeauna e%te aici+acum)
Ei eu nu vor"e%c de%pre o -ilo%o-ieF ci doar a-irm un %implu -apt
care poate -i imediat o"%ervat dac priveIti Jn interior: inima "ate aici+
acum) 'a nu poate pul%a Jn trecut %au Jn viitor) 1nima cunoaIte doar
preKentul + de aceea nu poate -i decLt a"%olut pur) 2u e%te poluat de
nici un -el de amintiri %au experien&e trecuteF nu e%te contaminat de
%cripturiF de tradi&iiF de in-orma&ii) 1nima -iin&eaK aici+acum)
Mintea e%te Jn% exact opu%ul inimii: ea nu poate exi%ta Jn preKent)
Mintea ori %e gLndeIte la amintirile din trecutF ori doreIte experien&e
%imilare Jn viitor) 'a e%te complet inconItient -a& de preKent)
#entru minteF preKentul nu exi%t) Bncearc % Jn&elegi: preKentul
e%te %ingurul lucru care exi%tF dar pentru minte preKentul e%te %ingurul
lucru care nu exi%t) Trecutul e%te non+exi%ten&ialF la -el Ii viitorul + Jn%
ele %unt exi%ten&iale pentru minte)
Capul e%te pro"lema)))iar inima e%te %olu&ia) Copiii -unc&ioneaK
prin inim) #e m%ur ce cre%cF ei Jncep % urce din inim %pre cap) 1ar
cLnd au terminat deMa -acultatea au uitat complet de inim) Atunci nu vor
mai cunoaIte nimic din realitate) Adevrata cunoaItere apare Jn inimF
niciodat Jn cap) 1ar rolul univer%it&ilor Ii -acult&ilor e%te acela de a
di%trage energia din inim %pre cap)
Toate univer%it&ile din lume au -o%t duImanii umanit&ii) Func&ia
lor e%te aceea de a %ervi %tatul Ii "i%erica) Sunt agen&i care urmre%c
Jndo"itocirea Ii Jnro"irea oamenilor) Menirea lor e%te doar aceea de a
%ervi politicieniiF exploatatoriiF opre%orii)
Dac univer%it&ile %+ar -i a-lat Jn %luM"a oamenilorF atunci ele ar -i
devenit locuri unde -iin&ele umane ar -i Jnv&at % -ie re"ele) 2ici o
univer%itate nu a creat revolu&ionariF ci doar ro"o&iF oameni con-ormiItiF
conven&ionali)
'%te tri%t c Jn numele educa&iei %+a men&inut ace%t %i%tem -oarte
urLt) Bn %patele unei -a&ade -oarte -rumoa%eF %e deruleaK un proce%
a"%olut criminal) Ei crima e%te urmtoarea: ei le di%trug oamenilor
capacitatea de a iu"iF de a cuta adevrul Ii de a tri prin inim) #entru ei
mai important e%te logica Ii ra&iuneaN gLndirea e%te mai important
decLt %en%i"ilitatea)
Tocmai de aceea umanitatea %e a-l Jn ace%t hao%: ceea ce e%te
neadevrat pare a -i adevratF iar adevrul e%te con%iderat neadevrat) 'i
au reuIit % le di%tor%ioneKe oamenilor viKiunea) 1lumina&ii au luptat
Jntotdeauna Jmpotriva ace%tor intere%e ale politicienilor Ii preo&ilor)
45
D/AMMA#ADA 0S/0
Buddha %pune: 5stlmcind falsul ca fiind ade!rat i ade!ratul
ca fiind fals, i pier*i din !edere inima i te umpli de dorine.
Mintea Jn%eamn a dori) 1ar cLnd aMungi % trieIti numai prin
minte ui&i complet c Jn tine exi%t o inim care deMa trieIte Jn
DumneKeuF care -ace deMa parte din legea -undamental + ais dhammo
sanantano + Ii care e%te parte integrant din legea etern Ii inepuiKa"il)
1nima ta e%te Jn permanen& hrnit de DivinF de adevrF dar tu nu
eIti niciodat acolo) Ai plecat Ii te+ai %ta"ilit Jn cap) @i Ii noapte trieIti
numai prin minte) 2ici chiar Jn timpul %omnului nu co"ori Jn
inim)))vi%ele J&i %unt Ii ele mentale)
Vi%ul nu e%te altceva decLt o traducere a gLndirii Jn lim"aMul
%omnuluiF iar gLndirea nu e%te altceva decLt o traducere a vi%ului Jn
lim"aMul treKiei) Am"ele %unt doar niIte dorin&e) 9a ce te po&i gLndiH
!Lndirea Jn%eamn dorin&) Ei ce po&i vi%aH Vi%ele %unt Ii ele doar
niIte dorin&e)
Buddha %pune c -al%ul pare a -i realF deoarece omul a devenit -al%
-a& de propriul %u adevrF de inima %a) (evino Jn inim Ii vei -i capa"il
% veKi ce e%te adevrat Ii ce e%te -al%) Acea%ta e%te iluminareaF acea%ta
e%te revenirea aca%)
)ri!ete falsul ca fiind fals.
De unde % JncepiH Chiar de la a vedea -al%ul ca -iind -al%) Ace%ta
e%te motivul pentru care to&i ilumina&ii par a -i negativiIti) 1i%u% neagF
Buddha neag) De exempluF 1i%u% %pune: Jn trecut %+a %pu% % trieIti
dup legea dinte pentru dinteF ochi pentru ochiN cLnd cineva arunc Jn
tine cu o piatrF arunc Ii tu cu o piatr Jn el) Dar eu J&i %pun: cLnd
cineva J&i d o palmF tu Jntoarce+i Ii o"raKul cellalt) 1ar dac altcineva
J&i ia haina de pe tineF o-er+i Ii cmaIa)
Mahomed e%te Jmpotriva oricror imagini ale lui DumneKeuF
deoarece poporul %u %e Jnchina la :7? de Kei + un Keu pentru -iecare Ki a
anului) Bn perioada cLnd a trit MahomedF unul dintre cele mai mari
temple din lume era Oaa"aF unde exi%tau :7? de %tatui ale ace%tor Kei)
Mahomed a di%tru% to&i aceIti idoli) Atitudinea %a pare negativ))))
Buddha %pune: nu exi%t nici un adevr Jn Vede Ii Jn 3pani%hade)
Fii -oarte atent la cuvintele -ilo%o-iceF la %pecula&ii Ii ra&ionamente) 2u
J&i iro%i timpul de%picLnd -irul de pr) (mLi tcut> 'limin din cap orice
cunoaItere acumulat din %cripturi Ii rmLi tcut) 'l pare negativi%tF
nihili%t + Jn% numai aIa poate -i de aMutor)
0mului tre"uie % i %e %pun c -al%ul e%te -al%) 1ar pentru acea%ta
tre"uie % Jncepi prin neti, neti + nici acea%taF nici aceea) Mae%trul e%te
nevoit % Jnceap prin a+&i arta -al%itateaF iar cLnd ai reuIit % veKi ce
e%te -al%F "ru%cF Jn conItiin&a ta %e produce o tran%-ormare) Ei cLnd ai
48
D/AMMA#ADA 0S/0
devenit conItient de ce e%te -al%N Jncepi % -ii conItient de ce e%te
adevrat)
2u po&i -i Jnv&at ce e%te adevrulF dar &i %e poa&e arta ce e%te
neadevrat) AIa cum ai putut deveni condi&ionatF te po&i Ii decondi&iona)
(olul Mae%trului e%te acela de a te dehipnotiKa) 1ar cLnd ai reuIit %
%capi de orice condi&ionare + c eIti hindu%F creItinF mu%ulmanF Maini%t +
vei -i capa"il % veKi adevrul) Adevrul nu poate -i Jnv&at)
#riveIte -al%ul ca -iind -al%F
Adevrul ca -iind adevrat)
#riveIte Jn inima ta)
3rmeaK+&i natura)
3na dintre cele mai %emni-icative a-irma&ii ro%tite vreodat:
)ri!ete n inima ta. rmea*-i natura)
'l nu %pune % urmeKi Ii % a%cul&i %cripturile) 2u %pune % urmeKi
pe nimeni) 2u te Jndeamn % practici anumite reguli de conduit) 2u te
Jnva& nici o moralitate) 2u Jncearc % creeKe Jn tine un caracterF
deoarece orice caracter nu e%te altceva decLt o Jnchi%oare) 'l J&i d curaMF
te JncuraMeaK % J&i urmeKi propria natur) 'l vrea % -ii de%tul de curaMo%
Ii % J&i po&i a%culta inima)
*A+&i urma natura. Jn%eamn a curge cu tine Jn%u&i) Tu eIti
%criptura -inal)))Ii a%cun% Jn tine %e a-l o voce micu&) Dac devii
tcutF ea te va cluKi)
Mae%trul nu -ace altceva decLt % te aMute % devii conItient de
mae%trul tu interior) CLnd a reuIit acea%taF atunci el poate pleca de
lLng tine) 3n Mae%tru nu JIi Jnro"eIte di%cipolulF ci Ji o-er li"ertate
total) Ei %ingura po%i"ilitate prin care po&i o"&ine li"ertate total e%te:
rmea*-i natura) #rin *natura. Buddha Jn&elege dhamma) AIa cum
natura apei e%te % curgF a -ocului % %e Jnal&eF la -el Ii Jn interiorul tu
exi%t o e%en& etern) CLnd ai reuIit % Jnlturi toate condi&ionrile
impu%e de %ocietateF "ru%c J&i vei de%coperi natura) Ei natura ta devine
DumneKeu) Ais dhammo sanantano + acea%ta e%te legeaF etern Ii
inepuiKa"il) 0mul e%te poten&ial un dumneKeu + un bodhisatt!a)
Menirea omului e%te % devin divin) Mai pu&in decLt atLt nu te va
mul&umi nimic) #o&i avea to&i "anii din lumeF putereF pre%tigiuF dar totuIi
% rmLi complet golF -adF arid) #Ln cLnd natura ta divin nu Jn-loreIteF
pLn cLnd divinitatea interioar nu &i %e reveleaKF nu vei -i niciodat
mul&umit Ii Jmplinit)
AIa+Ki%ele per%oane religioa%e Ji Jnva& pe oameni % -ie mul&umi&i
cu pu&in) 2u acea%ta e%te Ii calea MaeItrilor) 3n Mae%tru adevrat va
crea Jn tine nemul&umire + o atLt de mare in%ati%-ac&ie JncLt nimic din
lume % nu o poat di%truge) 'l creeaK Jn tine un -ocF o dorin&
4:
D/AMMA#ADA 0S/0
arKtoareF o durereF o angoa%)))deoarece via&a curge -oarte repede Ii tu
Jnc %im&i c nu ai aMun% la DumneKeu)
3n Mae%tru J&i loveIte inima> Te -ace % plLngi Ii % te %im&i
pierdutF deoarece numai prin acea%t nemul&umire Ii neJmplinire
interioar po&i porni la drumF po&i -ace %altul Jn necuno%cut) Atunci J&i vei
-ace curaM Ii vei pomi Jn aventura -inal a vie&ii)
3rmeaK+&i natura) 2atura ta e%te conItiin&a) Bn% preo&ii te+au
Jnv&at altceva: % a%cul&i anumite reguli Ii principiiF % urmeKi cele Kece
porunciF % -ii moral + orice altcevaF numai natura ta interioar nu) 1ar
cLnd J&i vei a%culta naturaF atunci nu vei mai putea % Ji a%cul&i pe preo&iF
pe politicieni Ii pe aIa+KiIii Jnv&tori morali)
#ro"lema e%te c ei au reuIit % Ji tran%-orme pe oameni Jn niIte
%clavi) Vocea interioar a devenit aproape inaudi"il)
Ei pLn cLnd nu Jncepi % lup&i Jmpotriva lor nu vei avea nici o
Ian% de reuIit) 'xploatarea a -o%t atLt de Jndelungat Ii atLt de
oprimatoare))) cile lor %unt atLt de viclene Ii au atLt de mult putere
JncLt ce poate -ace un %ingur om Jmpotriva lorH
Bn% dac ptrunKi Jn interior Ii J&i a%cul&i inima vei o"&ine atLt de
mult -or& JncLt nici o putere de pe pmLnt nu te va mai putea Jnro"i
vreodat)
rmea*-i natura.... Dar cum % o urmeKi dac nu cunoIti ce e%te
eaH Ei nici nu &i %e permite % o cunoIti> To&i J&i dau in%truc&iuni preci%e
pe care % le urmeKi: ce % mnLnciF cum % mnLnciF cum % mergiF cum
% dormi) 1ar dac le re%pec&iF ele te vor tran%-orma Jntr+un %clavN dac nu
le urmeKi vei -i un criminalF un pcto%) 2imeni nu te va re%pecta) Dac
le urmeKiF to&i J&i vor arta re%pect Ii te vor con%idera un %-Lnt)
Societatea J&i o-er doar dou alternative: ori devii un %clav
%piritualF ori te tran%-ormi Jntr+un priKonier -iKic) 'a te condi&ioneaK atLt
de multF JncLt nu mai po&i deveni conItient de %ur%a in-init din interiorF
de vocea Divinului care J&i vor"eIte Jn permanen&)
DumneKeu nu %+a oprit niciodat din vor"it) 'l nu e%te par&ial + nu
vor"eIte doar lui Moi%e Ii lui MahomedF iar pe ceilal&i Ji ignor) Divinul
vor"eIte tuturor) Singura di-eren& e%te c unii au -o%t de%chiIi Ii
receptiviF iar al&ii %unt JnchiIi)
A deveni de%chi% -a& de natura ta interioar e%te ceea ce eu nume%c
a -i medita&ie)
=ine minte ace%te dou cuvinte) *Caracterul. e%te o inven&ie a
preo&ilor Ii politicienilorN e%te o con%pira&ie Jmpotriva omului) ConItiin&a
e%te natura ta) BineJn&ele%F un om conItient are un anumit caracterF dar
ace%ta Ji urmeaK conItiin&eiF nu e%te ceva impu% de altcinevaN e%te
propria %a deciKie) EiF Jn -unc&ie de circum%tan&ele Ii deciKiile pe care
44
D/AMMA#ADA 0S/0
tre"uie % le iaF caracterul %u e%te malea"il Ii poate oricLnd % -ie
%chim"at)
3n om de caracter + aIa+Ki% caracter + e%te ca un priKonier) Chiar
dac %itua&ia Ji arat c tre"uie % %e comporte Jntr+un anumit -elF el va
r%punde doar aIa cum a -o%t condi&ionatN va reac&iona Jntr+un mod
%tupid) '%te precum un ro"ot)
3n om conItient nu reac&ioneaKF ci r%punde + r%pun%urile %ale
%unt %pontane) 'l e%te precum o oglind) Ac&iunile %ale iau naItere din
%pontaneitateF din conItiin&) 1ar ace%te ac&iuni nu Jl vor mai Jnln&uiF nu
Ji vor mai aduce nici un -el de Parm) Va rmLne li"er) 'Iti li"er doar
cLnd J&i a%cul&i propria natur)
Bn% ace%t %-at -oarte %implu pare -oarte di-icil pentru oameni)
Fiecare copil %e naIte urmLndu+Ii propria natur darF pe m%ur ce
creIteF Jncet+Jncet pierde contactul cu ea) Acea%t legtur poate -i
re-cutF poate -i rede%coperit)
Chiar ieriF #rem ViMen m+a Jntre"at: TTCe Jn&elegi prin a ptrunde Jn
interiorH. 0 a-irma&ie atLt de %impl + *ptrunde Jn interior. + Ii mul&i nu
o Jn&eleg) Ce e%te greu de Jn&ele%H #ro"lema e%te c oamenii au -o%t
Jnv&a&i numai cum % %e Jndrepte %pre exterior) ConItiin&a nu mai Itie %
%e privea%c pe %ine) A%t-elF omul rtceIte pe %trKi Ii "ate pe la tot -elul
de uIiF iar cLnd i %e %pune: *Du+te aca%. + el Jntrea": *Cum % m duc
aca%H. 0mul. cunoaIte doar ca%ele celorlal&i Ii a uitat complet de
cminul %u) 1ar ace%ta nici mcar nu e%te undeva departe: %e a-l Jn
interiorul -iecruia) Tre"uie % Jnve&e cum % ptrund Jn interior)
Soren OirPegaard a %pu%: religia Jn%eamn interioriKare +
ptrundere Jn interior) Bn% ace%te cuvinte -oarte %imple nu %unt Jn&ele%eF
pentru c mintea nu mai Itie decLt % %e Jndrepte %pre exterior) 'a nu
cunoaIte decLt o %ingur direc&ie)
Am auKit c /enr FordF cLnd a con%truit primele %ale maIini
ace%tea nu puteau merge Ii Jn %pate + marIarierul a -o%t adugat mai
tLrKiu) Ford a realiKat nece%itatea ace%tei trepte de viteK cLnd a vrut %
Jntoarc pe un drum) #entru a Jntoarce tre"uia % mergi Pilometri Jntregi
pLn g%eai un loc de%tul de mare pentru a Jntoarce)
0mului Jn% nu tre"uie % i %e mai adauge nimic: el are deMa tot ce
Ji tre"uie) *MarIarierul. e%te preKent Jn elF doar c omul a uitat de
acea%t -acilitate) 2imeni nu Jntrea": *Ce Jn&elegi prin Jndreptare %pre
exteriorH. Bn% cLnd e%te vor"a de%pre interiorF to&i devin -oarte
%urprinIi)
A gLndi Jn%eamn a te Jndrepta %pre exteriorN a nu gLndi Jn%eamn
a -iin&a Jn interior) !LndeIte Ii te vei Jndeprta de tine) !Lndul e%te o
4?
D/AMMA#ADA 0S/0
proiec&ie) 2on+gLndul)))"ru%c eIti Jnuntru) Fr aMutorul gLndului nu
po&i ieIi Jn a-arN -r dorin&e nu te po&i Jndeprta de tine)
A %ta tcut Ii a nu -ace nimic)))nici mcar % gLndeItiF nici mcar %
doreIti)))unde vei -iH
A ptrunde Jn interior nu Jn%eamn propriu+Ki% % ptrunKi Jn
interiorF ci doar % JnceteKi % te mai Jndrep&i Jn a-ar)))Ii "ru%c te g%eIti
Jn tine Jn%uti)
#rem ViMenF nu ai de ce % Jncerci % ptrunKi Jn interiorF pentru c
dac o -aciF atunci nu vei reuIi decLt % te Jndrep&i %pre exterior) 2u te
mai Jndrepta nicieri) 2u po&i %ta -r % -aci nimicH DaF -iKic po&i
rmLne nemiIcatF nu e%te deloc di-icil) Dar Jn interiorul tu ce %e va
JntLmplaH Va -i o ne"unie de gLnduriF vi%eF %peran&eF dorin&e) 0preIte+le
Ei pe ace%tea) CumH Fii indi-erent -a& de eleF nu le mai acorda aten&ie)
9a%+le Jn pace Ii doar rmLi tcut + o"%ervLnd) =ine minte ace%t
cuvLnt: *o"%erv.F -ii atent)
EiF pe m%ur ce aten&ia %e apro-undeaKF aceeaIi energie care %e
tran%-orma Jn gLnduri Ii memorii Ii imagina&ie va -i a"%or"it de ceva
mult mai pro-und) '%te -olo%it de interioriKare Ii atunci vei Iti ce
Jn%eamn a ptrunde Jn interior)
Ace%tea nu %unt doar niIte cuvinte> 2u te gLndi la ele Ii nu Jncepe
% le cau&i un Jn&ele% aparte + a%cult+le me%aMul e%en&ial) CLnd %pun
*ptrunde Jn interior.F ptrunde Jn interior> 2u te mai gLndi la ce
Jn%eamn a%taF pentru c a%t-el vei pierde trenul)
S J&i %pun o pove%tioar:
So&ia unui -ermier a aMun% Jn micu&a halt din #addington Ii aItepta
% ia trenul) AvLnd mai mult timp li"er pLn la plecareF ea %+a gLndit %
%e cLntrea%c) A g%it un cLntar automatF %+a urcat pe elF a introdu% un
"nu& Ii pe o -ant a ieIit un "ile&el pe care %cria: *CLntreIti <D de
Pilograme Ii dup cinci minute vei rLgLi).
(uIinatF -emeia %e d imediat Mo% de pe cLntar Ii pleac prin gar)
'xact dup cinciF minuteF -emeiaF neputLndu+%e controlaF a Jnceput %
rLgLie Kgomoto%)
1ntrigatF -emeia %e duce iarIi la aparatF introduce un "nu& IiF de
data acea%taF primeIte un "ile&el pe care %cria: *CLntreIti tot <D de
Pilograme Ii pe%te cinci minute vei -i violat. FemeiaF deKgu%tatF
co"oar de pe cLntar Ii pleac %pre un %tand de KiareF unde nu %e a-la
nimeni) VLnKtorulF avLnd o Ki -oarte proa%tF apare de dup un col&F %are
la -emeieF o trage violent Jn %patele %tandului Ii Jncepe % o violeKe)
Cinci minute mai tLrKiuF -emeiaF avLnd prul ciu-ulitF un panto-
rupt Ii rochia %-LIiatF %e Jndreapt or"eIte %pre aparatul de cLntrit Ii
47
D/AMMA#ADA 0S/0
mai introduce un "nu&) AcumF pe "ile&el %cria: *Ai aceeaIi greutateF dar
de data acea%ta ai pierdut Ii trenul>.
Dac devii prea intere%at de cuvinte + *Ce Jn%eamn a ptrunde Jn
interiorH De unde provin ele etimologicH. + ViMenF vei pierde trenul) 2u
J&i mai pierde timpul cu cuvinte>
To&i intelectualii Ii -ilo%o-ii din lume %+au molip%it cu acea%t
analiK lingvi%tic a -iecrui cuvLnt) 'i nici nu %e mai Jntrea" ce e%te
DumneKeu) 2u Ji mai intere%eaK dac Divinul exi%t %au nu) 'i %unt
intere%a&i de: *Ce %emni-ica&ie are pentru oameni -olo%irea cuvLntului
DumneKeu. Atitudinea lor e%te complet greIit) 'i nu mai %unt intere%a&i
de cum % aMung la Divin)
Bn% ce Jn&elegi cLnd -olo%eIti cuvLntul *tranda-ir.H '%te ceva uIor:
Jl po&i -or&a pe -ilo%o- % te urmeKe Jntr+o grdin Ii acolo Ji po&i arta un
tranda-ir: *1at ce Jn&eleg eu cLnd -olo%e%c cuvLntul trandafir).
Dar nu va -i la -el de uIor cLnd te re-eri la DumneKeuF %au la
medita&ieF %au la interioriKare) Ace%tea %unt -enomene -oarte %u"tile)
'u nu m a-lu aici pentru a -ace analiKe lingvi%tice) Atitudinea mea
e%te a"%olut exi%ten&ial) Dac vrei cu adevrat % ptrunKi Jn interiorF
atunci o po&i -ace> Ei calea e%te -oarte %impl: o"%erv+&i gLndurile Ii nu
te identi-icaF nu te l%a purtat de ele) (mLi un o"%ervatorF nici pentru Ii
nici Jmpotriva gLndurilor) 2u MudecaF deoarece -iecare Mudecat va cauKa
identi-icare) 2u %pune: *Ace%te gLnduri %unt "uneN acele gLnduri %unt
rele). 2u comenta Ii nu condamna ce J&i apare Jn minteN doar la%+le %
treac + exact aIa cum veKi maIinile circulLnd pe Io%eaF iar tu %tai pe
marginea drumului Ii le o"%ervi nep%tor)
2u are importan& ce trece pe acolo: o "icicletF un auto"uKF un
camion) CLnd po&i % J&i priveIti tra-icul mental -r % -ii deloc ataIat
%au identi-icat cu ceea ce %e petrece acoloF atunci nu e%te departe Kiua
cLnd ace%t tra-ic va JncetaF va di%prea)))pentru c el nu poate exi%ta
decLt dac tu Ji dai energie) 2u Jl mai alimenta cu energie)))) Ei a%ta
Jn%eamn a o"%ervaF a -i atent: a nu mai da energie gLndurilor) Fiin&a ta
e%te cea care le o-er gLndurilor energie pentru a %e miIca) Alt-elF
gLndurile %unt complet neputincioa%e)
1ar cLnd auto%trada mental e%te complet goalF atunci eIti Jn
interior) ViMenF a%ta Jn&eleg eu cLnd %pun *ptrunde Jn interior.) Ei a%ta
e%te ceea ce Jn&elege Ii Buddha prin urmeaK+&i natura)
6 minte care nu reflect este precum un acoperi fira!.
)asiuni, cum ar fi ploaia, inund casa.
.ns dac acoperiul este puternic, acolo exist un adpost.
0 minte care nu re-lect)))) Buddha nu Jn&elege prin *re-lec&ie.
gLndireF ci non+gLndire) 'l vor"eIte de%pre re-lec&ie ca de%pre o oglind)
4A
D/AMMA#ADA 0S/0
CLnd %tai Jn -a&a unei oglinKiF acea%ta nu Jncepe % %e gLndea%c dac %
te re-lecteKe %au nu) #ur Ii %impluF in%tantaneuF te oglindeIte> De%pre
acea%t oglindire vor"eIte Buddha)
0 minte care nu re-lect e%te o minte care a uitat cum %
oglindea%c) 0 a%t-el de minte e%te precum un acoperiI -irav) Ei oamenii
au uitat cum % oglindea%cN ei Itiu doar % gLndea%c)
!LndeIte+te la un nou+n%cut: cLnd de%chide pentru prima oar
ochii Ii vede niIte copaciF el nu va gLndi: *AceItia %unt copaci). 'l va
vedea luminaF Jn% nu va putea % a-irme: *Acea%ta e%te lumin
electric). 'l va vedea totulF Jn% Jn interior nu va %pune nimic) A%ta e%te
ceea ce Jn%eamn oglindire) Mintea %a e%te precum o oglind pur Ii
cri%talinF pe %upra-a&a creia nu exi%t nici mcar un -ir de pra-)
CLnd te plim"i printr+o grdin Ii %pui: *Acel tranda-ir e%te -oarte
-rumo%. + cu %iguran&F nici mcar nu l+ai privit)
Doar repe&i un cliIeu vechi) 0"%ervi un r%rit de %oare Ii automat
a-irmi: *Ce r%rit -rumo%>. Dar tu nu %im&i a%taF ci doar repe&i
inconItient ceva auKit de la al&ii + de la prin&iF de la Jnv&toriF de la
prieteni) Fii atent Ii chiar vei putea auKi Jn interior vocea care a %pu% c
r%ritul %oarelui e%te un lucru -rumo%) Tu nu priveIti direct Ii imediatF
nu veKi ace%t r%ritF nu trieIti preKen&a -rumu%e&ii)
Buddha %pune: 6 minte care nu reflect este precum un acoperi
fira!. )asiuni, cum ar fi ploaia, inund casa. .ns dac acoperiul este
puternic, acolo exist un adpost.
0 minte care a uitat cum % re-lecte adevrul e%te Jntotdeauna o
victim a dorin&elor) Ei nici o dorin& nu poate -i vreodat Jndeplinit)
#Ln cLnd o dorin& aMunge % -ie realiKatF deMa Jn interior au mai aprut
alte Kece dorin&e)
1ar ace%t proce% %e deruleaK la in-init)))Ii via&a e%te -oarte %curtN
moartea poate oricLnd % J&i "at la uI)
Fiecare om vine Jn lume pentru a %e JmpliniF pentru a -i %ati%-cutF
dar to&i pleac de aici cu mLinile goale) Tocmai de aceea va tre"ui %
revin mereu Ii mereu) #Ln cLnd nu J&i Jnve&i lec&iaF vei renaIte Ii vei
lua totul de la Jnceput) De milioane de ori te+ai plim"at pe aiciF iar dac
nu eIti atent Jn acea%t via&F atunci vei pierde Ii acum trenul)
Fii atent> Bncepe % J&i cure&i oglindaF a%t-el JncLt ea % poat
re-lecta ceea ce e%te)
6 minte care nu reflect este precum un acoperi fira!. )asiuni,
cum ar fi ploaia, inund casa. .ns dac acoperiul este puternic, acolo
exist un adpost. CLnd Itii cum % re-lecteKi realitateaF atunci te vei a-la
la adpo%t) 'Iti Jn %iguran&F deoarece te a-li Jn DumneKeuF eIti parte din
adevr)
4<
D/AMMA#ADA 0S/0
Acela care urmea* ("ndurile impure
&ufer n aceast lume i n urmtoarea.
.n ambele lumi el sufer,
0i c"t de mult se !a chinui,
-"nd !a !edea rul nfptuit.
Toate gLndurile %unt impure) 3n gLnd nu poate -i pur) De aceea
vreau % repet: Buddha Jn&elege prin *gLnduri impure. doar gLnduri) 'l
-olo%eIte ace%t adMectivF *impure.F pentru a nu -i Jn&ele% greIit) 1ar cLnd
vor"eIte de%pre *gLnduri pure.F de a%emeneaF %e re-er doar la
non+gLndire) Doar Jn non+gLndire exi%t puritateF pentru c atunci eIti
complet %ingurF -r % mai exi%te nici o dualitate)
Sartre %pune: *Cellalt e%te iadul). Bntr+un -elF are dreptateF
deoarece ori de cLte ori te gLndeIti la cinevaF te a-li deMa Jn iad) Ei toate
gLndurile %unt adre%ate celorlal&i)
CLnd te a-li Jntr+o %tare de non+gLndireF Jn acea %olitudine exi%t
puritatea a"%olut) Ei Jn acea%t %ingurtate %e realiKeaK e%en&a)
.ns acela care respect le(ea
/ste fericit i aici i dincolo.
.n ambele lumi el se !a bucura,
0i c"t de mult se !a ferici,
-"nd !a !edea binele fcut.
(etro%pectivF cLnd vei vedea c ai creat un iad din via&a ta + Ii
nimeni nu e%te re%pon%a"il pentru acea%ta decLt tu Jn%u&i + vei %u-eri
-oarte mult) 2u ai nici o %cuK Ii nu po&i arunca re%pon%a"ilitatea pe
umerii altcuivaN tu %ingur eIti re%pon%a"il)
Su-erin&a va -i -oarte inten% Ii vei %im&i: *Am -o%t un pro%t)
2imeni nu m+a -cut % %u-r) Totul %+a datorat gLndurilor mele) Datorit
lor m+am Jndreptat numai %pre exterior) Ei pentru acea%ta nu e%te nimeni
re%pon%a"il decLt eu Jn%umi).
Acea%ta J&i va provoca mult %u-erin& Ii angoa%) Bn% dac urmeKi
legeaF dhammaF taoF dac J&i urmeKi naturaF atunci vei -i -ericit Ii aici Ii
Jn lumea cealalt)
Buddha nu e%te intere%at prea mult de lumea cealalt) Dar el %pune
c dac po&i -i -ericit aiciF vei -J -ericit Ii dincolo) CLnd Jn ace%t moment
eIti "eati-icF urmtorul moment nu poate -i mai pu&in "eati-icN
dimpotrivF el va -i mai "eati-icF deoarece %e naIte din ace%t moment)
SimilarF cLnd acea%t clip o trieIti prin %u-erin&F Jn urmtoarele
momente te vei cu-unda Ii mai adLnc Jn %u-erin&F deoarece devii
o"iInuit cu eaF devii din ce Jn ce mai e-icient Jn crearea ei)
Buddha nu e%te intere%at deloc de momentul viitor) 'l doar a-irm
un -apt)
4C
D/AMMA#ADA 0S/0
2u te intere%a de momentul urmtorF %au de via&a viitoareF ori de
lumea de dincolo) TrieIte -ericit acea%t clip preKent Ii urmtoarea
clip J&i va aduce mai multe -ericire) 1ar cLnd Jncepi % realiKeKi -aptul c
tu %ingur eIti re%pon%a"il de -ericirea taF atunci vei Jncepe % te cu-unKi Ii
mai mult Jn ea) 2u vei mai -i un cerIetor) Vei -i Jn&ele% c tu eIti
"eatitudinea)
)entru c mare este recolta n aceast lume,
0i mai mare este n lumea urmtoare.
6ric"t de multe cu!inte sfinte citeti,
0i oric"t de multe rosteti,
-e bine i !or aduce ele,
Dac nu le pui n practic1

Totul depinde de practic) Aici nu e%te vor"a de%pre gLnduri %au
idei minunate de%pre DumneKeuF de%pre %piritF paradi%F eli"erare) 2umai
ac&iunea direct te poate aMutaF nimic altceva Jn a-ar de practica
imediat)
Mul&i Jmi %pun: *2e plac -oarte mult di%cur%urile taleF dar noi nu
vrem % meditmF nu vrem % devenim %anna%ini) 2e place doar % te
a%cultm). Ei m Jntrea": *2u e%te JndeaMun% dac doar te a%cultmH.
'%te un non+%en%>
Dac nu vei pune Jn practicF dac nu ac&ioneKiF atunci cuvintele
mele %unt complet inutile> Bntr+adevrF vor"ele mele pot -i -oarte
atrgtoare Ii liniItitoareN ele pot convinge pe oricine Jn mod intelectualF
Jn% nu e%te JndeaMun%) 'xperien&a proprie e%te e%en&ial)
Dac eIti convin% de un anumit adevrF ac&ioneaK imediat Jn
privin&a lui> Bn% mintea e%te -oarte JnIeltoareF ea J&i va %pune: *9a%F
mai e%te Ii mLine o Ki) Acum tre"uie % Jn&elegi mai "ine ce e%te
medita&ia Ii de+a"ia dup acea%ta va urma Ii practica). Bn% Kiua de
mLine nu va veni niciodat) Ei Jn&elegerea intelectual J&i va iro%i
Jntreaga via&) Tran%-ormarea nu e%te po%i"il decLt prin experien&
direct Ii imediat)
Sanna%+ul e%te o druire totalN e%te o exprimare activ a iu"irii
-a& de mine) '%te o implicare direct Jn de%tinul meu: prin %anna% Jno&i
odat cu mine) Bn% e%te periculo% + mai uIor e%te % rmLi undeva pe
mal Ii % m a%cul&i) '%te un -el de %pectacol %piritual> Foarte -rumo%F
dar complet inutil)
Ei exact a%ta -ac oamenii cLnd %e adun pe la tot -elul de Jntruniri
%piritualeF pe care ei le denume%c satsan() Duminica merg la "i%eric Ii
a%cult %erioIi predicaF dar acea%ta nu are nici un e-ect a%upra vie&ii lor)
?D
D/AMMA#ADA 0S/0
De -apt nici mcar preotul nu e%te a-ectat de ceea ce %pune) A%ta e%te
me%eria %aN e%te pltit % predice oamenilor) 1ar cei care vin Ii a%cult
predicile %unt con%iderate per%oane religioa%e)
Mai demultF lLng ca%a Jn care locuiam aveam ca vecin un preot
creItinF un orator -oarte i%cu%it Ii elocvent) Bntr+o KiF pe cLnd Jmi arta
grdina %aF Ii Jncepu%em % vor"im de%pre una Ii de%pre altaF m+a
Jntre"at: *CreKi c ai putea % Jmi aMu&i -iulH.
*Ce %+a JntLmplat cu elH. + am Jntre"at)
#reotul mi+a r%pun%: *De la un timpF a%cultLndu+mi predicileF el a
Jnceput % Jmi ia vor"ele Jn %erio%) EiF "ineJn&ele%F Jn -a&a oamenilor
tre"uie % vor"e%c de%pre lucruri mre&e) 'l Jmi ia cuvintele prea Jn
%erio% Ii acum Jmi %pune c nu mai vrea % %e c%torea%c Ii doreIte %
devin un om %-Lnt).

2ici mcar preo&ii nu %e aIteapt de la oameni ca aceItia % Ji ia
prea Jn %erio%)
Bn% cLnd te a-li Jn preKen&a unui BuddhaF unui /ri%to% %au unui
Ori%hna nu cuvintele lor tre"uie % cau&i % le Jn&elegiF ci e%en&a ace%toraF
me%aMul pe care ele Jl tran%mit) Tre"uie doar % a%cul&i vor"ele lor IiF
cLnd %im&i c ceva Jn tine Jncepe % vi"reKeF % te Jn-ioareF le pui imediat
Jn practic) Atunci ptrunKi Jn interior)))de -aptF nu ptrunKi nicieriF ciF
"ru%cF te g%eIti Jn -iin&a ta etern) Cuvintele lor nu -ac altceva decLt %
te treKea%c) Ei acea%ta e%te %ingura cale prin care poate -i cuno%cut
eternul + ais dhammo sanantano) Singura modalitate de a cunoaIte
armonia etern a exi%ten&ei)
1ar a cunoaIte armonia etern Jn%eamn a cunoaIte "eatitudineaF
Jn%eamn a trece dincolo de timp Ii %pa&iuF Jn%eamn a depIi %u-erin&a)
Dou -emei vor"eau Jntr+o ca-enea de%pre via&a lor marital) 3na
dintre ele %pune: *So&ul meu Jmi cumpr diamante Ii "iMuterii noi de
-iecare dat cLnd cele vechi %e murdre%c>.
Cealalt exclam: *Fanta%tic>.
*Da. + continu prima -emeie + *Ii la -iecare dou luni cumprm o
maIin nou pe careF dup ce ne plicti%im de eaF o druim unui %ervitor).
*Fanta%tic>.
*1ar palatul pe care Jl avemF ce % mai %pun)))).
*Fanta%tic>.
*Dar %pune+miF tu ce+ai mai -cut Jn ultimele KileH. + Jntrea"
prima)
*AhF m+am plicti%it de %erateF "aluri Ii tot -elul de di%trac&ii Ii am
Jnceput % merg la o Icoal de "une maniere. + Ji r%punde cea de+a doua
-emeie)
?5
D/AMMA#ADA 0S/0
*0hF ce -rumo%>. + %pune prima) *Ei ce Jnv&a&i acoloH.
*Bn -iecare Ki ne Jnva& % -olo%im cuvLntul UFanta%ticV Jn loc de
U(ahat.
DaF po&i denumi un rahat ca -iind *-anta%tic.F Jn% cu ce Jl va -ace
acea%ta % -ie Jntr+adevr ceva -anta%ticH #utem Jnv&a tot -elul de
gunoaie %piritualeF religioa%e))))
Ei aici avem mul&i care %unt exper&i Jn -olo%irea Margoanelor
e%oterice) 'i vor"e%c Jntotdeauna de%pre centrii %u"tili ai corpuluiF
de%pre planurile exi%ten&ei)))Ii vor"e%c atLt de %erio% JncLt chiar par a Iti
de%pre ce vor"e%c) 'vit a%t-el de gunoaie e%oterioe> CunoaIterea
e%oteric nu are alt rol decLt acela de a Kpci oamenii)
1ar dac cineva e%te totuIi intere%at de a%t-el de lucruriF atunci ar
tre"ui % %e apuce de citit -ilo%o-ia creat de teo%o-i)
Tot ce ie%e din cLmpul de percepere direct a conItiin&ei nu poate -i
nici demon%trat Ii nici negat) Cum ai putea demon%tra c %unt Iapte
planuri ale exi%ten&eiH
3n "r"at a venit Ii mi+a artat o %chi& -cut de Jnv&torul lui) 'l
-acea parte dintr+o %ect care credea Jn 54 planuri %u"tile) Mahavira %e
a-la Jn planul cinciF Buddha Jn Ia%eF Oa"ir Ii 2anaP Jn cel de+al noulea
+ deoarece au trit Jn #unMa"F a tre"uit % -ie mai genero% cu ei) 1ar
Jnv&torul %uF (adha%SamiF %e a-la Jn al 54+lea> Ei Itii unde era pu%
MahomedH De+a"ia Jn al treilea nivel) Cum ar putea un hindu% din
#unMa" % Ji permit unui mu%ulman % urce mai %u%H Cu 1i%u% a -o%t mai
genero%: l+a aIeKat pe nivelul al patrulea> Bn% gurul %u + de%pre care nu
Itie nimeni nimic + a aMun% Jn ultimul) Ace%ta e%te numit planul
adevrului + satch-4hand)
AIa c l+am Jntre"at: *Ei celelalte planuriH.
A r%pun%: *'le doar %e apropie de adevr + cei care au aMun% Jn ele
au cuno%cut aproximativ adevrul).
Cum ar putea exi%ta aIa cevaH 0ri ai cuno%cut adevrulF ori nu l+ai
cuno%cut) Cum aI putea %pune c eu m a-lu doar aproximativ pe ace%t
%caunH Bn%F pentru a a%cunde o minciun %-runtatF putem g%i tot -elul
de expre%ii Ii cuvinte -rumoa%e)
'l veni%e % m Jntre"e ce cred eu de%pre ultimul plan exi%ten&ial)
1+am r%pun%: *'u am aMun% Jn cel de+al 5?+lea) Ei % Itii c de multe ori
cLnd am co"orLt Jn planul gurului tu ace%ta m+a rugat mereu % Ji %pun
Ii lui cum % intre Jn al 5?+lea)
?8
D/AMMA#ADA 0S/0
1mediat %+a %uprat Ii a %pu% Ke-lemitor: *2u am mai auKit
niciodat de aIa ceva>.
1+am %pu%: *Cum ai -i putut % auKiH !urul tu a aMun% doar pLn Jn
al 54+lea planF Jn% eu am aMun% Jn al 5?+lea>.
0amenilor le place % tria%c Jn tot -elul de non+%en%uri> Bn% cLnd
o %tupiditate e%te preKentat Jntr+un am"alaM -oarte %trlucitorF imediat ea
va lua Jn-a&iIarea unui lucru %piritual> 'vit a%t-el de lucruri>
Buddha %pune: 6ric"t de multe cu!inte sfinte citeti, i oric"t de
multe rosteti, ce bine i !or aduce ele, dac nu le pui n practic1
CreKul rmLne Jn lumea cuvintelor) 2umai Jncrederea pro-und te
Jndeamn %pre ac&iune) Ei a ac&iona e%te ceva ri%cant) A vor"i de%pre
cellalt trLm e%te -oarte %impluF Jn% a Jnota %pre el e%te extrem de
periculo%F deoarece nu exi%t nici o hart care % te aMute % cunoIti pe
unde % Jno&i) De -apt nimeni nu poate a-irma cu certitudine dac exi%t
%au nu un alt trLm decLt ace%ta preKent)
#Ln cLnd nu ai Jncredere deplin Jn via& Ii Jn propria ta voce
interioar nu te po&i aventura Jn cltoria %pre necuno%cut)
Bn% numai ac&iunea va dovedi c ai Jncredere Ii doar ac&iunea te
poate tran%-orma)
2ei fi precum un cioban care numr oile altuia,
+r s mprteasc niciodat calea aceluia.
Buddha %punea mereu c %unt oameni crora le place % numere
vacile altoraF -r ca ei % ai" nici mcar o %ingur vac> Ce %en% are %
numeri "anii cuivaF dac tu Jn%u&i eIti un cerIetorH Banii celuilalt nu te
vor hrniF nu te vor Jm"og&i) Doar J&i vei pierde inutil via&a>
Bn%F Jn numele religiei)))mul&i Ii+au iro%it vie&ileF pentru a de%ci-ra
me%aMul Vedelor) Al&ii Ii+au pierdut vie&ile JncercLnd % de%copere
adevratul me%aM din Bi"lie) A%ta e%te ceea ce Jn%eamn a numra oile
altcuiva>
#o&i ptrunde Jn interiorF aIa cum a -cut 1i%u%F Ii po&i auKi Bi"lia
de acolo> 1i%u% nu e%te cu nimic mai privilegiat) 2imeni nu e%te> Bn -a&a
legii eterne to&i %unt egali) Bn acea%t lume nimeni nu poate -i egal cu
altulN aici comuni%mul e%te impo%i"il)
Dar Jn lumea interioar to&i %unt egali + acolo e%te po%i"il doar
comuni%mul) De -aptF comuni%mul e%te un -enomen interior) '-orturile
pe care le -ac politicienii pentru a crea comuni%mul Jn lumea exterioar
%unt %ortite eIeculuiN nu %e poate JntLmpla aIa cevaF deoarece nu %t Jn
natura lucrurilor)
Bn (u%ia comuni%t vechile cla%e %ociale au di%prutF Jn% ele au
-o%t Jnlocuite de altele) Bn trecut exi%ta proletariat Ii "urgheKiN acum
exi%t conductori Ii conduIi) Conductorii %unt politicieniiF iar conduIii
?:
D/AMMA#ADA 0S/0
%unt oamenii de rLnd) '%te acelaIi MocF doar c participan&ii Ii+au
%chim"at numele)
Bn lumea material -unc&ioneaK legea inechit&ii: cineva e%te mai
puternic decLt tineF altcineva e%te mai inteligentF cineva e%te mai -rumo%F
altcineva e%te mai talentat)))) 0amenii %unt di-eri&i Ii ei nu pot -i -or&a&i
% devin egali + acea%ta va di%truge umanitatea) Vor rmLne veInic
inegali)
De aceeaF noul a%hram pe care Jl vom con%trui Jl voi denumi
*comun.) Comuni%mul provine din ace%t cuvLnt) Bn comuna mea va
exi%ta egalitatea interioarN Jn exteriorF oamenii vor continua % -ie cLt %e
poate de di-eri&i)))de -aptF Jn ceea ce priveIte lumea materialF -iecare
tre"uie % -ie un individ unic) Bn exteriorF -iecruia tre"uie % i %e o-ere
li"ertate a"%olutF a%t-el JncLt par-umul -iin&ei interioare %a poat ieIi la
%upra-a&)
1ar Jn interiorF acea unicitate exterioar %e va contopi Jn conItiin&a
pur a"%olut) Ei ace%te dou conItiin&e nu pot -i ierarhiKateN nimic nu
exi%t ca -iind %uperior Ii in-erior)
2u ai pentru ce % -ii intere%at de al&ii) #riveIte Jn tine Jn%u&i> 2u
mai citi tot -elul de %cripturi %tu-oa%e) #trunde Jn interior> 2u mai
a%culta vor"ele altora> BmprtIeIte+le calea> Dac JntLlneIti un iluminatF
atunci eIti noroco%N dac te Ii Jndrgo%teIti de elF atunci eIti
"inecuvLntat) 3rmeaK+i caleaF priveIte ceea ce J&i indic elF nu Jncepe %
Ji venereKi degetul) #riveIte 9una>
-itete c"t de puine cu!inte !rei,
0i !orbete i mai puin,
Dar acionea* n spiritul le(ii.
(epet: cuvLntul *lege. e%te o traducere -oarte nein%pirat a
termenului dhamma + legea eternF legea co%mic) Ace%tui cuvLnt +
*lege. + i %+au dat multe conota&ii Ii a%ocieri greIite) A ac&iona Jn %piritul
legii nu Jn%eamn a ac&iona dup Codul #enal al 1ndiei) A ac&iona Jn
%piritul legii Jn%eamn a+&i urma natura interioar)
5enun la cile !echi 7
)asiune, dumnie, prefctorie.
-unoate ade!rul i descoper pacea.
.mprtete calea.
(enun& la cile vechi)))) Va tre"ui % te deKa%ocieKi permanent de
trecut Ii % exiIti Jntr+un mod complet nou) '%te nece%ar % te %epari
de-initiv de trecut) Ei tocmai a%ta Jn%eamn a -i %anna%in: % tai dintr+o
%ingur lovitur rdcinile trecutului)
Care %unt ace%te ci vechiH Calea dorin&eiF a uriiF a %tupidit&ii) 2u
-unc&iona prin ur Ii nu mai dori % po%eKi tot -elul de lucruri %tupide) EiF
?4
D/AMMA#ADA 0S/0
de a%emeneaF nu -i %uper%ti&io%) Dac po&i -ace mcar atLta lucruF atunci
vei putea -ace %altul Jn necuno%cut)))deoarece trecutul e%te cuno%cut Ii tu
eIti o"iInuit % ac&ioneKi Jn anumite -eluri) CLnd renun&i la trecutF cLteva
Kile vei -i pu&in de"u%olatF deKorientatF nu vei mai Iti ce e%te "ine % -aci
Ii ce nu e%te "ine) Va -i pu&in durero% + Jn% ace%ta e%te pre&ul pe care to&i
tre"uie % Jl pltim dac vrem % cunoaItem adevrul)
Bn% odat ce ai depIit acea%t %tare de con-uKie: -unoate
ade!rul i descoper pacea) Atunci adevrul &i %e reveleaK Ii pacea te
cuprinde de la %ine)
.mprtete calea.
Ais dhammo sanantano.
8. PUTIN MAI NOROCOS

1. Preaiubie Mae!re" a#u& recu" c, im0 am !a 2# O&a#*a"
am 1%! c%0&e:i' *e !e#ime#u& *e a /%rbi uur%r *e!0re i#e. Am
cre(u c' u mi-ai *'rui acea!' !are *e a 1i i#!i!e#'" *ar !e 0are
c' ea 1'cea 0are :i *i# #aura mea.
Ace! !e#ime# 0ri# care !im9eam c' #u rebuie !' 0ier* #ici
m'car % !i#$ur' c&i0'" acea!' *%ri#9' *e a-i 1ace 0e c, mai mu&9i
%&a#*e(i !' *e/i#' !a##7a!i#i m-a 2#*e0'ra *e !0%#a#eiae :i
/%i%:e#ie. Seri%(iaea mi-a 0r%/%ca mu&' a#$%a!'" *e%arece m-am
c%#1ru#a cu i#*i1ere#9a" ri*icu&i(area :i *i!0re9u& ar'a *e cei&a&9i"
2# !0ecia& *e ?ur#a&i:i. E/i*e#" am reu:i !' ie! cu bi#e *i# acea!'
2#curc'ur'" *ar 2# 0ri/i#9a 1ii#9ei me&e c'&'%ria #u a 1%! c+iar @u-
@ei. Pur :i !im0&u #u am reu:i !' c%mbi# ace& !e#ime# *e eAciare
cu re&aAarea :i bucuria i#eri%ar'.
<rei !' 2mi mai !0ui c,e/a cu/i#e *e!0re ace! im0u&!
i#eri%r" *e:i 0,#' acum mi-ai *'rui a, *e mu&5
Deva AmritoF voioIenia de%pre care vor"e%c apare -oarte lent) 2u
po&i %ri "ru%c din %erioKitatea Jn care ai trit mii de vie&i) Acea%t
%erioKitate acumulat de+a lungul anilor are o -or& a ei)
(elaxarea e%te unul dintre cele mai complexe -enomene po%i"ileF
deoarece noi nu Itim altceva decLt % -im anxioIiF ten%iona&i Ii agita&i)
??
D/AMMA#ADA 0S/0
SerioKitatea repreKint chiar temelia %ociet&ii) VoioIenia poate -i
JntLlnit doar la copiiF niciodat la adul&i) Ei eu nu Ji Jnv& altceva pe
%anna%inii mei decLt % -ie voioIi Ii MucuIi ca niIte copii) 1ar pentru ca
ace%t lucru % poat -i realiKatF ei tre"uie mai JntLi % Jn&eleag Jn ce %tare
%e a-l)
Bn% Jn ceea ce te priveIteF J&i %pun: cltoria ta a -o%t o reuIit + Ii
din punct de vedere o"iectivF Ii din punct de vedere %u"iectiv) Fr % te
aItep&iF ai reuIit) #oate c altcineva Jn locul tu ar -i -o%t trimi% la %pitalul
de ne"uni)
Bmi %pui c ai -o%t copleIit de un %entiment de excitare + e%te ceva
natural) To&i cei care m Jn&eleg Ii m iu"e%c %imt imediat c tre"uie %
JmprtIea%c tuturor ceea ce %imt) '%te natural> Ei e%te adevrat c to&i
%imt c nu tre"uie % piard nici mcar o %ingur clip)
'i dore%c % Ji aMute Ii pe al&ii % %imt acelaIi lucruN vor % le %pun
altora % nu piard acea%t po%i"ilitate + care mai poate aprea pe%te cine
Itie cLte vie&i + de a veni Ii a tri lLng un Mae%tru>
CLnd iu"eIti Ii de%coperi o comoar vei dori % o Jmpar&i cu to&i)
1ar cLnd comoara e%te de aIa natur JncLt poate di%prea Jn orice KiF
atunci cum % nu %im&i c nu tre"uie % pierKi nici un moment pentru a o
deKvluiH Vei %pune tuturor de%pre ea)
1ar r%pun%urile pe care le vei primi vor -i -oarte contradictorii) Cu
cLt vei dori mai mult ca oamenii % vin la mineF cu atLt ei vor Jncerca
mai mult % te evite) Ei %ingura modalitate prin care o pot -ace e%te % te
ridiculiKeKeF % te con%idere ne"un) 'i nu Itiu % %e apere alt-el) Dac ar
a%culta de%chiIi Ii Jn&elegtoriF dac Ii+ar permite % le umpli -iin&a cu
iu"irea ta de%pre mineF atunci imediat %e vor l%a cuprinIi de acea%t
iu"ire Ii le va -i -oarte greu % %cape)
Tocmai de aceeaF Jnc de la Jnceput vor -ace tot ce pot pentru a
crea Jn tine %entimentul c greIeIti) Bn% adevrul e%te altul: ei greIe%c +
Ii acea%ta e%te dovedit de -aptul c nu te+au putut %chim"a) Au Jncercat
tot po%i"ilulF dar cu cLt au rL% mai mult de tineF cu atLt mai mult tu ai
Jncercat % Ji convingi)
EiF din punct de vedere o"iectivF cltoria ta a -o%t un %ucce% + ai
convin% mii de olandeKi % vin la mine) Ei vor mai veni -oarte mul&i) Ai
reuIit % miIti inima oamenilor) 1ar acea%ta a -o%t o mare experien& Ii
pentru creIterea ta interioar)
1mpactul pe care l+ai produ% Jnc nu &i %+a urcat la capN nu te+a
tran%-ormat Jntr+o per%oan egoi%t) DimpotrivF te+a -cut % devii mai
umil Ii mai Jn&elegtoare) #oate c nu a -o%t exact Su+SeiF Jn% ai -o%t
-oarte aproape) 2ici eu nu m aIteptam la un Su+Sei a"%olutF dar a -o%t
mai mult decLt la ce m aIteptam)
?7
D/AMMA#ADA 0S/0
AmritoF Jmi era pu&in team % nu caKi p%ihic) 'xtaKul era atLt de
puternicF iu"irea ta era atLt de pro-und pentru mineF JncLt adLnc Jn
interiorul meu Jmi era team pentru tine) Bn% ai %upravie&uit ace%tui te%t
Ii ai revenit lLng mine) Bn Murul tu %+a -cut atLt de mult vLlv Ii
agita&ie + Jn KiareF Jn revi%teF la radio Ii televiKiune + Jn% modul Jn care ai
vor"it le+a artat tuturor iu"irea din inima taF ei au avut %entimentul c tu
ai reuIit % aMungi aca%)
Mul&i au -o%t convinIi) 1ar mul&i care nu %+au l%at convinIiF au
Jnceput % %e mai gLndea%c la atitudinea lor) S Itii c au -o%t -oarte
impre%iona&i chiar Ii aceia care te+au ridiculiKatN altminteri de ce % o -i
-cutH Cum po&i rLde de cineva dac nu eIti impre%ionat de elH Cum ai
putea rLde de un ne"unF cLnd Itii "ine c el e%te ne"unH 2imeni nu poate
ridiculiKa Ii critica un ne"un>

AmritoF ai reuIit> Cltoria ta a -o%t un %ucce%) Ai %dit Jn 0landa o
%mLn& care va Jncol&i Ii va creIte) M+aI "ucura ca mul&i dintre
%anna%ini % ai" aceleaIi %entimente de extaK Ii in%i%ten& pe care le+ai
%im&it Ii tu) CuvLntul %e va r%pLndi)
Ei ori de cLte ori iu"eIti pe cinevaF pari ne"un) 1u"irea e%te
ne"unie)))dar %uperioar acelei ne"unii o"iInuite) Ei iu"irea e%te Jntr+
adevr oar"F Jn% capa"il % vad inviKi"ilul)
0amenii au expulKat din lume acea%t iu"ire Ii au acceptat doar
po%e%ivitatea Ii ura) 1u"irea adevrat nu mai -ace parte din lumea
noa%tr + noi am renun&at la ea) 1ar cLnd cineva %e a-l Jn iu"ire cu un
Mae%truF cu un BuddhaF acea%ta e%te iu"irea -inal + ea Jl Jnne"uneIte
de-initiv) 'a -ace parte din lumea de dincolo) BineJn&ele%F nimeni care nu
a trit ace%t %entiment nu Jl poate crede)
AmritoF ai impre%ia c prietenii ti cred ce %+a JntLmplat cu tineH
Cum ar putea ei % cread c tu ai reuIit % %capi de %u-erin&F cLnd ei
Jnc %e mai K"at Jn mlaItina egouluiH Cel mai %implu pentru ei e%te %
nege tot ce le %puiN ei chiar vor in%i%ta a%upra -aptului c tu halucineKiF
nu eiN J&i vor %pune c ai -o%t hipnotiKatF drogat) A%ta le o-er o
anumit con%olareF un -el de liniIte %uper-icial) AltminteriF dac tu ai
aMun% cu adevrat aca%F atunci vie&ile lor %unt Jntr+adevr inutile)
Etiu c acea%t experien& nu a -o%t plin de %pontaneitate Ii
voioIenieF dar a -o%t reuIit) DaF a -o%t Ii di-icil) Bn% data viitoare vei -i
mai MucuI Ii mai ve%el> 2u te teme> Etiu c nu vrei % te mai trimit
acolo)))dar mcar o %ingur dat)))Ii atunci planul va -i mai "un) Atunci
nu doar vei argumenta la Jntre"rile lor %tupideF ci vei dan%aF vei cLntaF
vei rLde)))Ii ei chiar te vor con%idera ne"unF dar vor -i Ii mai
impre%iona&i)
?A
D/AMMA#ADA 0S/0
'u %unt a"%olut -ericit) Ceea ce %+a petrecut Jn 0landa a -o%t per-ect
+ Ii pentru tine Ii pentru al&ii) Am -olo%it acea%t oportunitate pentru a te
aMuta % creIti) Ei ai reuIit)
'xi%ta po%i"ilitatea % dai greI)
Chiar Jn timpul revolu&iei din (u%iaF !urdMie-- i+a cerut lui
3%pen%PF di%cipolul %u cel mai apropiatF % vin din 9ondra undeva
Jntr+un %at din CaucaK) A -o%t o experien& -oarte %emni-icativ)
3%pen%PF pentru a -ace acea%t cltorieF a tre"uit % JIi vLnd Ii
mo"ilaF deoarece era -alit) Bn plu%F !urdMie-- Ji cerea % vin la el tocmai
Jn acele Kile Jn-ier"Lntate) (evolu&ionarii comuniIti ma%acrau pe to&i cei
care le erau JmpotrivF iar 3%pen%P era trecut printre primii di%iden&i pe
5i%ta neagr a comuniItilor) 'l era un matematician cuno%cut Jn Jntreaga
lume Ii to&i Ji cunoIteau ideile %ale anticomuni%te)
De -aptF nici o per%oan inteligent Ii %en%i"il nu poate -i
comuni%tN chiar ideea Jn %ine e%te un non+%en%)
Cltoria nu a -o%t deloc uIoar) 9ui 3%pen%P i+au tre"uit :D de
Kile pLn % aMung Jn %atul Jn care %e a%cundea !urdMie--) Bn tot ace%t
timpF 3%pen%P %e -rmLnta Ii %e agita: *De ce oare am pornit la drumH
To&i Jncearc % -ug din (u%iaF iar eu am venit aici>. Bn% Jn cele din
urm a aMun% la !urdMie--F iar ace%ta i+a %pu% imediat ce l+a vKut: *Du+te
Jnapoi Jn 9ondra Ii reapuc+te de lucru) A%ta e%te tot ce am vrut % J&i
%pun>.
'ra deMa prea mult) De atunci 3%pen%P nu a mai putut avea
Jncredere Jn Mae%trul %u) 'l %+a Jntor% Jn 9ondra Ii nu a mai vor"it
niciodat cu !urdMie--) DimpotrivF chiar i+a devenit opoKant) Bn% dac
ar -i avut JncredereF in%tantaneu %+ar -i putut ilumina) Acea%ta a -o%t o
metod alea% de !urdMie-- pentru a+5 aMuta pe 3%pen%P % -ac %altul)
Dar el a pierdut acea%t oportunitate Ii a murit ca o per%oan
neiluminat)
1ncrederea apare -oarte uIor cLnd lucrurile merg "ine + Jn% acea%t
Jncredere e%te inutil) CLnd lucrurile devin di-icileF periculoa%eF
impo%i"ile Ii tot nu J&i pierKi JncredereaF cLnd pare o ne"unie % mai ai
JncredereF dar totuIi acea%ta nu di%pareF atunci Jncrederea devine o -or&
tran%-ormatoare)
AmritoF te voi mai trimite o %ingur dat) De -aptF m cunoIti
"ine)))%+ar putea % te trimit de mai multe ori)))depinde) Bn% acum J&i
%pun: o %ingur dat te voi mai trimite + a%ta e%te cert)
1ar de acea%t datF planul va -i altul: vei -i plin de voioIenie Ii
%pontaneitate)
2. De ce eAi!' a, *e mu&e re&i$ii 2# &ume :i *e ce 1iecare
*i#re e&e !e a1&' 2# c%#1&ic cu %ae ce&e&a&e5
?<
D/AMMA#ADA 0S/0
!eetamF e%te natural % exi%te mai multe religii) De -aptF chiar e%te
nevoie de mai multe) Dup cum vd euF -iecare individ tre"uie % JIi ai"
religia %a proprie) Bn preKentF Jn lume %unt doar :DD de religiiN ar tre"ui
% -ie cLteva miliarde)
Fiecare individ ar tre"ui % JIi ai" propria religieF deoarece -iecare
e%te unic) Cum ar putea dou per%oane % JmprtIea%c aceeaIi religieH
'%te ceva impo%i"il) Fiecare individ tre"uie % aMung la DumneKeu pe
propria %a caleF nemai%tr"tut de nimeni altcineva)
Tocmai de aceeaF to&i ilumina&ii nu pot decLt % indice &inta -inalN
ei nu pot Jntocmi hr&i care % te conduc la Divin) 'i doar J&i arat unde
tre"uie % aMungiN iar ace%te indicii nu tre"uie % le priveIti Jntr+un mod
prea %erio%) 2u tre"uie % devii -anatic) Fanati%mul nu are nimic de+a
-ace cu religia)
0 per%oan religioa% e%te umilF de%chi% cutriiF explorriiF
aventurii) 'a va putea Jnv&a din orice %ur% po%i"il: din Bi"lieF din
CoranF din VedeF din Dhammapada) 'a Jl va putea a%culta pe BuddhaF pe
1i%u%F pe @arathu%tra) TotuIiF chiar dac va Jnv&a de la to&i cLte cevaF o
a%t-el de per%oan nu va imita pe nimeni + va rmLne ea Jn%Ii) BIi va
p%tra autenticitatea) Va -i umilF %incerF iu"itoare)
3n a%emenea om Jl va iu"i pe BuddhaF dar nu Jl va imita) Cum ar
putea cineva % Jl imite pe BuddhaH Fiecare individ e%te unic Ii
inimita"il) Tocmai de aceeaF religia -iecruia e%te unic Ii inimita"il)
Adevrul nu poate -i decLt individual)
Ei acea%ta e%te -rumu%e&ea adevrului + Jntotdeauna %e revar%
Jntr+ o a%emenea -orm JncLt -iecare poate %pune: *Ace%ta e%te darul lui
DumneKeu pentru mine). De aceea %unt atLt de multe religii) Ei e%te
minunat> Ar tre"ui % -ie cLte o religie pentru -iecare om) Mul&i Jn% au
Jncercat Ii Jncearc % creeKe o %ingur religieN acea%ta e%te o %tupiditate)
2u e%te po%i"il aIa ceva) CLnd va exi%ta o %ingur religieF atunci oamenii
JIi vor pierde li"ertateaF JIi vor paraliKa creItereaF JIi vor di%truge -iin&a)
AIa cum exi%t atLt de multe lim"aMeF la -el ar tre"ui % exi%te Ii
religii) Varietatea e%te minunat Ii ea J&i o-er po%i"ilitatea % ai de unde
alege) (eligia nu e%te Ii nu poate -i deci% prin naItere) 2aIterea nu are
nimic de+a -ace cu religia ta) (eligia Jn%eamn cutare) #oate c te+ai
n%cut Jntr+o -amilie de hinduIi + %ta e%te un lucru + Jn% dac prin&ii ti
te iu"e%c cu adevratF atunci ei nu J&i vor impune % devii hindu%)
BineJn&ele%F ei J&i vor %pune tot ce au trit Ii experimentatF Jn% J&i vor
l%a li"ertatea de a alege %ingur) Ei J&i vor %pune: *Devino mai atentF mai
maturN cunoaIte cLt mai multe lucruri Ii cLnd creKi c po&i decideF
alege+&i religia dorit).
?C
D/AMMA#ADA 0S/0
#o&i merge Jn "i%ericF Jn mo%cheeF Jn templuF Jn gurudSara Ii po&i
a%culta Ii tri ceea ce %e petrece acolo) !rdina lui DumneKeu e%te
in-init: Jn ea exi%t tranda-iriF lotuIi Ii mii de alte -lori minunate)
Alege+&i %ingur par-umul care J&i place Ii Jncearc %+i ptrunKi mi%terul)
Bn preKentF lumea nu e%te religioa%F deoarece religia e%te un
-enomen impu% de %ocietateF de prin&iF de preo&iF de %tatF de politicieni +
to&i Jncearc % impun a%upra copiilor cLt mai multe lucruri %tupide)
(eligia are nevoie de maturitateF de Jn&elegere)
2imeni nu %e naIte hindu%F mu%ulman %au creItin) Fiecare copil
e%te per-ect pur Ii inocent Ii el tre"uie % pornea%c %ingur Jn cutare)
Acea%ta e%te Ii -rumu%e&ea vie&iiF pentru c via&a e%te o cutare continu)
Ei nu tre"uie % te opreIti din cutare) '%te po%i"il ca nici o religie
exi%tent % nu Ji %ati%-ac inima + e%te -oarte "ine)
#rin acea%ta exi%t po%i"ilitatea ca Jn inima lui % ia naItere o nou
religie) A%t-elF lumea devine mai "ogat: Jn grdin a aprut Jnc o
-loareF un par-um nou)
Buddha a adu% lumii o nou religieN pLn la el nu exi%ta "udi%mul)
Dac Buddha ar -i urmat tradi&ia prin&ilor %iF a%tKi lumea ar -i -o%t mai
%rac) 0amenilor le+ar -i lip%it acea%t nou cale care % Ji conduc %pre
DumneKeu) Buddha a creat o nou viKiune)
Buddha a pornit Jntr+o cutare individual + toate per%oanele
religioa%e %unt exploratoriF cuttoriF re"eli) Ar -i -o%t mult mai %implu
pentru el % rmLn Jn palatul Jn care %+a n%cut Ii % urmeKe tradi&ia
prin&ilor %i) 'ra -oarte %implu % Jmprumute adevrul unui Jn&eleptF din
trecutF Jn% un adevr Jmprumutat nu e%te un adevrF ci o minciun)
Buddha a trecut prin -oarte multe di-icult&i) 'l a ri%cat totul:
palatulF "og&iileF regatulF via&a) Bn% prin ace%t ri%c a%umat Jn mod
deli"erat Ii pe deplin conItientF via&a a revr%at a%upra lui noi comori + o
nou religieF o nou viKiune %+a n%cut Jn lume)
Mahomed nu Ii+a urmat nici el prin&ii) 1i%u% ar -i putut % urmeKe
iudai%mulF Jn% atunci ar -i rma% complet necuno%cut) Devino un 1i%u%F
devino un BuddhaF un Mahomed> 2u te tran%-orma Jntr+un creItinF
Jntr+ un "udi%tF Jntr+un mu%ulman + exploreaK> 2u J&i iro%i via&a imitLnd
pe al&iiF deoarece atunci nu vei putea Jn-lori) 1ar religia are nevoie de
%inceritateF de autenticitate Ii %pontaneitate)
!eetamF e%te "ine c %unt Jn lume trei %ute de religii + ar tre"ui %
-ie mai multe> 'u %unt Jntotdeauna Jn -avoarea variet&ii Ii diver%it&ii)
=i+ar plcea dac Jn lume ar exi%ta un %ingur -el de -lori + doar tranda-iri
%au numai lotuIiH CreKi c te+ai -i %im&it "ine dac to&i oamenii ar vor"i
acelaIi lim"aMH Dac ar -i -o%t aIaF multe din cuvintele Ii nuan&ele
lingvi%tice de a%tKi nu ar mai -i exi%tat)
7D
D/AMMA#ADA 0S/0
Sunt lucruri care nu pot -i exprimate decLt Jn ara"N Ii %unt lucruri
care nu pot -i exprimate decLt Jn e"raicN altele pot -i %pu%e numai Jn
chineK) Dac toat lumea ar -olo%i o %ingur lim"F multe cuvinte
minunate nu ar mai putea -i ro%tite)
9ao TKu %e poate exprima doar Jn chineK) !LndeIte+te cum ar -i
artat Tao Te Ching %cri% Jn lim"a engleK)))%au german) S+ar pierde
-oarte mult din e%en&a eiN de -aptF va -i o carte complet di-erit + JIi va
pierde -rumu%e&eaF valoarea)
9im"a chineK nu -olo%eIte litereF ci %im"oluriF iar datorit ace%tui
-aptF -iecare %im"ol poate -i interpretat Jntr+o mie Ii una de -eluriN
%im"olurile %unt -luideF malea"ileF mai poetice Ii mai pu&in proKaice) 3n
%im"ol nu poate -l -olo%it pentru a %crie tratate Itiin&i-ice) #entru+ace%teaF
mai adecvat e%te lim"a engleK)
Bn% ceea ce a o-erit 9ao TKu umanit&ii nu putea -i %cri% decLt Jn
chineK) Fiecare %im"ol are o mul&ime de %emni-ica&ii) Ei -iecare individ
JIi poate alege %emni-ica&ia potrivit %trii lui mentale) 1ar pe m%ur ce
Jn&elegerea %e apro-undeaKF %emni-ica&ia %im"olurilor %e %chim" Ii ea)
Tocmai de aceeaF Jn 0rient oamenii au alt mod de a citi cr&ile)
Cine ar putea citi de nenumrate ori o carte de+a lui Bemard ShaSH Ce
%en% ar avea % o -acH 0dat ce ai citit+oF ai Ii Jn&ele%+o> Ace%ta e%te Ii
motivul pentru care a -o%t creat hLrtia recicla"il: citeIti ceva Ii apoi
arunci acea carte %au Kiar)
Tao Te Ching nu e%te o carte care % poat -i citit o %ingur dat Ii
Jn&elea% imediat) 9a prima citire ptrunKi Jntr+un anumit tip de
Jn&elegereF cel %uper-icial) Dup ce mediteKi cLteva luni Ii o reciteItiF J&i
apare o alt %emni-ica&ie a cuvintelorN iar la a treia citireF dup alte
cLteva luniF ptrunKi Ii mai adLnc Jn e%en&a ei) '%te o carte care poate -i
%tudiat Jntreaga via&)
Ei vei de%coperi mereu Ii mereu aceleaIi adevruriF pe alte ci + ele
%unt inepuiKa"ile Ii eterne) Ais dhammo sanantano: adevrul e%te etern
Ii inepuiKa"il) 2u e%te o -ic&iuneN nu e%te ceva care % po&i Jn&elege la
prima r%-oire) B&i va lua o via& Jntreag % po&i ptrunde Jn e%en&a ei)
Bn lume e%te nevoie de o cLt mai mare diver%itate Ii varietate
lingvi%tic) 'ngleKa e%te nece%ar pentru caracterul ei tehnic Ii
de-initoriu) Fiecare cuvLnt din lim"a engleK are o de-ini&ie aparte)
Etiin&a nu %+ar -i putut deKvolta Jn lip%a unui a%emenea lim"aM)
Etiin&a nu a putut aprea Jn 1ndia tocmai datorit lim"aMuluiN
%an%crita e%te o lim" poetic) 0 po&i cLnta + are o anumit melodicitateF
dar nu po&i crea un %ilogi%m cu aMutorul ei) De%igurF prin ea po&i crea
multe cLnteceF Jn% ace%tea nu %unt argumentativeF ci expre%ive)
75
D/AMMA#ADA 0S/0
9im"a ara" are o alt calitate aparte: rever"era&ia) CLnd cLn&i ceva
Jn ara"F acel cLntec J&i va r%una Ii Jn inim) 0preIte+te din cLntat Ii vei
continua % auKi cLntecul r%unLnd Jn interiorul tu) Ara"a e%te un lim"aM
al deIertului) CLnd tre"uie % %trigi pe cineva Jn deIert tre"uie % o -aci
Jntr+un anumit mod: ritmat Ii armonicF altminteri %unetul nu poate
%tr"ate o di%tan& -oarte mare)
Tocmai de aceeaF Coranul are o -rumu%e&e aparte) '%te o carte care
nu tre"uie citit + aceia care o cite%c Ji pierd e%en&aN e%te o carte care
tre"uie cLntatF dan%atF tritF nu %tudiat)
'%te minunat c exi%t atLt de multe lim"aMeF deoarece %unt multe
lucruri care tre"uie exprimateF comunicateF %pu%e) Ei datorit -aptului c
lumea %e Jnmul&eIteF lim"aMele tre"uie % devin cLt mai variateF pentru
cL vor exi%ta din ce Jn ce mai mul&i oameni ale cror preten&ii Ii cutri
vor -i cLt mai diver%e)
1ar religia nu e%te altceva decLt un lim"aM prin care poate -i
exprimat FinalulF (ealitatea) !eetamF nu e%te nimic ru Jn -aptul c
exi%t atLt de multe religii) BineJn&ele%F -aptul c exi%t neJn&elegeri Jntre
ele e%te ceva anormal) A%ta arat c aIa+KiIii preo&i au pierdut din vedere
calitatea e%en&ial a religiei pe care o %luMe%c Ii au tran%-ormat+o Jntr+o
politic) 'i %unt aceia care %e cearta Jn permanen& Ii caut %
convertea%c Ii % atrag cLt mai mul&i oameniF deoarece cu cLt au mai
mul&i adep&iF cu atLt preo&ii %unt mai puternici)
2umrul credincioIilor care Ji urmeaK or"eIte pe preo&i le o-er
ace%tora putere) De aceeaF creItinii vor ca Jntreaga lume % -ie creItinF
mu%ulmanii vor ca to&i % apar&in i%lamului) BineJn&ele%F cile lor di-erF
Jn% e-ortul Ii dorin&a e%te aceeaIi + iar dorin&a e%te una %ingur: goana
dup putere politic) '%te normal ca Jn acea%t %itua&ie % apar
neJn&elegerile Ii con-lictele) #olitica nu are nimic de+a -ace cu religia)
Bntre dou religii adevrate nu poate exi%ta nici un -el de con-licteF
ci e%te vor"a doar de gu%turi) Dac mie Jmi plac tranda-iriiF nu voi
Jncerca niciodat % te -ac % J&i plac Ii &ie ace%te -lori Ii % renun&i la
a+&i mai plcea garoa-ele + pur Ii %implu J&i accept alegerea) 2u avem
pentru ce % ne certm Ii % intrm Jn con-lict) EiF Jn plu%F nu m voi
%im&i deloc Mignit de -aptul c tu nu po&i % %u-eri tranda-irii)
!u%turile nu %e pot di%cuta) Cuiva Ji poate plcea CoranulF altcuiva
DhammapadaF iar altcuiva Bhagavad !ita + e%te per-ect Jn regul)
0amenii tre"uie % JIi JmprtIea%c unii altora ideileF Jn% niciodat %
Jncerce % Ji conving pe ceilal&i de -aptul c ideile Ii alegerile lor %unt
%uperioare) A JmprtIi Jn%eamn a iu"i) Ai de%coperit o oaK Ii Ji %pui Ii
prietenului %au vecinului tu de%pre exi%ten&a ace%teia> A JmprtIi ceea
ce de&ii Jn interior nu Jn%eamn a convinge pe altcineva % J&i urmeKe
78
D/AMMA#ADA 0S/0
calea) #oate c vecinul tu doreIte % aMung la oaK pe alt caleF de ce %
Jl o"ligi % mearg pe urmele taleH Bn% Jn preKentF preo&ii Ii to&i aIa+KiIii
oameni religioIi Jncearc % convertea%c mul&imile prin -or&F prin
mit)))prin orice miMlocF "un %au ru) Devino hindu%> Devino mu%ulman>
Adun cLt mai mul&i oameni Ii %imte c ai putere Ii Ji controleKi pe to&i)
3n creItin care trece la i%lami%m e%te con%iderat de mu%ulmani
drept un om inteligentF Jn&eleptN Jn% creItinii Jl vor con%idera un
trdtorF un om %tupid)
Dac un hindu% Jncearc % devin creItinF evidentF to&i hinduIii
vor -i Jmpotriva lui) Bn% creItinii Jl vor con%idera un %-Lnt) A%ta %+a
petrecut cu Sadhu Sundar Singh) CreItinii Jl venerau ca pe o Jncarnare a
lui 1i%u%F deoarece el a dovedit practic adevrul creItini%mului) Dar
hinduIii erau atLt de -urioIi JncLt au dorit % Jl omoare)
Ei cred c acea%ta %+a Ii JntLmplatF deoarece Jntr+o "un Ki el a
di%prut Ii nimeni nu i+a mai g%it corpul) '%te un mi%ter ce %+a JntLmplat
cu Sadhu Stindar Singh)
Aproape acelaIi lucru %+a JntLmplat Ii cu !ane%h VarniF care %+a
convertit de la hindui%m la Maini%m) To&i hinduIii au Jncercat % Jl
di%trugF Jn% chiar acea%t Jncercare a lor i+a -cut pe MainiIti % Jl
tran%-orme Jntr+un %-Lnt) Ei care a -o%t %ecretul %ucce%ului %uH Simplul
-apt c trecerea %a la Maini%m dovedea Jn mintea MainiItilor -aptul c
religia lor e%te %uperioar) *AltminteriF de ce % -i renun&at ace%t om la
hindui%mH.
!eetamF religiile care %e a-l Jn con-lict unele cu altele nu %unt
religiiN ele au devenit doar niIte politici) #olitica nu poate exi%ta -r
con-licte) Ei cLnd %e ceartF atunci totul e%te Jn regul + Jn pace Ii Jn
rK"oi tre"uie Jn permanen& % %e certe Ii % %e a-le Jn con-lict)
3n catolic Jncerca % Jl convertea%c pe un evreu la creItini%m Ii Ji
%punea ace%tuia cF dac devine catolicF toate rugciunile Ji vor -i
Jmplinite + deoarece preotul i le va JnmLna epi%copuluiF care la rLndul lui
le va da cardinaluluiF iar ace%ta i le va da #apei de la VaticanF care le va
JnmLna S-Lntului #etru printr+o gaur din cupola catedralei+papaleF iar
ace%ta i le va da Fecioarei Maria careF la rLndul eiF i le va da lui 1i%u% Ii
ace%ta Jl va convinge pe DumneKeu % Ji Jndeplinea%c rugmin&ile)
'vreul Ji r%punde: *Bn%eamn c ace%ta tre"uie % -ie intinerariulF
pentru c de multe ori m+am gLndit ce -ac cei din rai cu toate gunoaiele
de acolo) Cu %iguran& le arunc prin gaura din vLr-ul catedralei papaleF
apoi #apa le JnmLneaK cardinalilorF aceItia le dau preo&ilorF iar preo&ii le
dau oamenilor>.
(eligiile care %e a-l Jn con-lictF nu %unt religii) Atitudinea lor
con-lictual le -ace % -ie doar niIte politici) 1ar preo&ii Ii politicienii au
7:
D/AMMA#ADA 0S/0
cola"orat de mii de aniF ei %+au a-lat Jntr+o con%pira&ie Jmpotriva
oamenilorF deoarece politicienii nu pot guverna decLt prin intermediul
preo&ilor) #reo&ii domin %u-letele oamenilorF iar politicienii trupurile
ace%tora) 'i %unt doar niIte exploatatori) 'i lucreaK Jmpreun)
#oliticienii de&in o putere temporarF iar preo&ii Ji aMut % o o"&in
in%u-lLnd Jn inimile oamenilor credin&a c politicienii %unt guvernan&ii
cei mai potrivi&i pentru ei)
De exempluF "udi%mul nu a devenit religie datorit lui BuddhaF ci
datorit Jmpratului A%hoPa) Bn timpul vie&ii lui Buddha doar -oarte
pu&ini i+au JmprtIit calea + numai aceia -oarte curaMoIi Ii de%chiIi -a&
adevr) EiF Jntr+adevrF au -o%t -oarte curaMoIiF deoarece au tre"uit %
%u-ere -oarte multe din partea "i%ericii hindu%eF %ta"ilimentului religio%
acea perioad)
CLnd preo&ii "udiIti Ii+au unit -or&ele cu Jmpratul A%hoPaF la mai
"ine de dou %ute de ani de la moartea lui BuddhaF A%hoPa a Jnceput %
convertea%c mii de oameni la "udi%m) Bntreaga A%ie deveni%e "udi%t)
A%t-elF preo&ii l+au aMutat pe A%hoPa % JIi men&in putereaF iar A%hoPa i+
a aMutat pe preo&i % cLItige cLt mai mul&i adep&i)
CreItini%mul nu a devenit o religie mondial datorit lui 1i%u%) #e
vremea cLnd triaF 1i%u% nu avea decLt cL&iva di%cipoli + doar 58 di%cipoli
Ii cLteva %ute de %impatiKan&i) 1ar cLnd 1i%u% a -o%t cruci-icatF to&i l+au
pr%itN pLn Ii di%cipolii %i cei mai apropia&i au Jncetat % mai
vor"ea%c de%pre el)
Se %pune c mul&i dintre cei care Jl %impatiKauF cLnd 1i%u% %e a-la pe
cruceF au venit Ii l+au %cuipat Ii "atMocorit doar pentru a le arta
celorlal&i: *2oi nu %untem cu ace%t om) Vede&iF noi nu avem nimic de+a
-ace cu ace%t om) Suntem cu totul Jmpotriva lui). 2u duImanii lui l+au
lovit Ii "atMocoritF ci chiar aIa+KiIii %impatiKan&i ai %i)
Me%aMul lui 1i%u% nu a devenit o -or& mondial datorit luiF ci
datorit + culmea ironiei + Jmpra&ilor romani) 1i%u% a -o%t cruci-icat de
#ontiu% #ilatF un repreKentant al Jmpratului imperiului roman) #ilat nu
-acea altcev decLt % re%pecte ordinele venite de la (oma) Bn% cine %+ar
-i gLndit c dup cLteva %ecoleF (oma avea % devin locul central al
creItini%muluiH CLnd pu&inii preo&i creItini au Jnceput % ai" in-luen&
Jn cercurile ari%trocratice romaneF ei au reuIit % Jl convertea%c pe
Jmpratul Con%tantin al (omeiF la trei %ute de ani de la moartea lui 1i%u%)
1ar creItini%mul Ii+a Jnceput avLntul politic)
Budi%mulF hindui%mulF Maini%mul + toate %e "aKeaK pe politic) 'le
nu mai %unt religii adevrateF deoarece Jn numele religiei au aMun% %
-ac tot -elul de Mocuri politice)
74
D/AMMA#ADA 0S/0
'u aI dori ca lumea % ai" cLt mai multe religii autenticeF atLt de
multe JncLt % nu mai -ie nevoie de preo&i) Acea%ta e%te %ingura
modalitate prin care putem %cpa de preo&i Ii politicieni) CLnd -iecare
om JIi are propria religieF el nu va mai avea nevoie de preot + el va -i
preotul Ii tot el va -i Ii credincio%ul)
Buddha %pune: urmea*-i natura proprie) AcelaIi lucru Jl %pun Ii
eu: a%cult+&i vocea interioarN nu ai pentru ce % creKi or"eIte Jn
cuvintele Ii minciunile altora) Bn% nu %unt Jn -avoarea crerii unei
%ingure religiiN avem de%tule religii %tupide>
Bn trecut %+a Jncercat ace%t lucruF Jn ideea c a%t-el vor di%prea
con-lictele) 1%toria ne+a artat c aIa ceva nu a -o%t po%i"il) Chiar dac
Jntreaga lume devine creItinF vor Jncepe % apar tot -elul de %ciKiuni Jn
interiorul creItini%mului:
vor aprea prote%tan&iiF catoliciiF ortodoxii R Ii certurile vor reapreaN
deoarece -iecare va avea anumite preten&iiF -iecare va Jn&elege totul Jn
mod di-erit)
0 -at -oarte -rumoa% a plecat din %atul Jn care tria Ii %+a %ta"ilit
Jn 9ondra) Familia ei a cre%cut+o Jn tradi&ia %trict a catolici%mului) Dup
trei ani petrecu&i Jn 9ondraF -ata %e reJntoarce % JIi viKiteKe mama) Fata
deveni%e -oarte "ogatF avea haine %cumpeF o maIin -oarte luxoa%)
Mamei nu i+a venit % cread: *Cum ai reuIitH Ai plecat -r nici un "an
Ii acum vd c ai numai inele cu diamante Ii haine %cumpe Ii acea%t
maIin>.
Fata Ji r%punde: *MamF tre"uie % J&i mrturi%e%c c am devenit
pro%tituat>.
Doar auKind ace%t cuvLntF mama -etei %e pr"uIeIte la pmLnt)
Dup ce JIi revine din leIinF mama Ji %pune -etei: *Cum ai putut % Jmi
-aci aIa cevaH Cum ai putut % devii prote%tantH>.
A -i pro%tituat e%te Jn regulF dar a deveni prote%tant)))H Vor
reJncepe aceleaIi certuri Ii con-licte) #Ln Ii cele mai mici religii + de
exempluF Maini%mul nu are mai mult de cLteva Keci de mii de adep&i +
aMung % %e diviKeKe Ii % %e %cindeKe Jn tot -elul de %ecte Ii culte)
#ro"lema e%te c oamenii Jnc nu au devenit conItien&i de nece%itatea ca
-iecare individ % JIi ai" propria ver%iune a DivinuluiF propria %a
modalitate de a"ordare Ii atingere a lui DumneKeu)
3n "r"at intr cu o pro%tituat Jn camera ace%teia Ii rmLne
%urprin% de cLt de multe diplome vede pe pere&i)
*Toate ace%te diplome %unt ale taleH. + Jntrea" el mirat)
Fata Ji r%punde: *DaF de&in ma%teratul Jn arte -umoa%e la
univer%itatea Colum"iaF iar la univer%itatea din 0x-ord am o"&inut
ma%teratul Jn literatur).
7?
D/AMMA#ADA 0S/0
Br"atulF Ii mai uimitF o Jntrea": *Dar cum m reuIit % aMungi
Jntr+ o a%emenea pro-e%ieH.W
*2u Itiu. + r%punde -ata) *Cred c am -o%t pu&in mai norocoa%>.
Fiecare are o Jn&elegere di-eritF modalit&i di-erite de a privi
lucrurileF interpretri di-erite) Ei tuturor tre"uie % li %e permit acea%t
li"ertate)
6. Preaiubie Mae!re" 0'ri#9ii mei au 1%! mi!i%#ari cre:i#i :i
au !a 2# I#*ia mai bi#e *e 2; *e a#i. >rae&e meu e!e u# *r%$a"
!%ra mea e!e % mi#ci#%a!' i#curabi&'. Iar 2# ceea ce m' 0ri/e:e" eu
!u# a, *e !eri%a!' 2#c, c+iar *ac' *%ar 2#cerc !' (,mbe!c !im c'
m' *%r %bra?ii. Cum am a?u#! aici5

#rem #ariMatF cred c ai -o%t pu&in mai norocoa%> Acum trieIti Jn
extaK Ii vei muri Jn extaK)
Ai auKit de%pre "trLnul de <A de ani care %+a Jn%urat cu o -at de
5C aniH
Srmanul om a murit de o nou "oalF numit extaK) Doctorilor
le+au tre"uit trei Kile % Ji Itearg KLm"etul de pe -a&>
AcelaIi lucru %e va JntLmpla Ii cu tine: J&i vei tri via&a Ii vei rLde
Jn hohoteN iar dup ce vei muriF le va -i -oarte di-icil prietenilor % J&i
Itearg KLm"etul de pe "uKe)
#ro"a"il de aceea ai Ii aMun% aiciF c prin&ii ti au -o%t mi%ionari
creItini) Deoarece a -i n%cut Jntr+o -amilie de mi%ionari + -ie ei creItiniF
mu%ulmani %au "udiIti + Jn%eamn a te %tura de non+%en%ul Jn care ai
trit) A -i copilul unui preot creItin aMungi % cunoIti un lucru: c preo&ii
nu cred Jn DumneKeu) 'i doar pretindF doar poart niIte mIti)
'%te o ocaKie rar % te naIti Jn ca%a unui preotF iar dac ai ace%t
norocF atunciF Jnc din copilrieF po&i vedea -al%itatea Ii mItile purtate
de printele tu Jn timpul predicilor) 'l doar vor"eIte de%pre precepte
religioa%eF niciodat nu le pune Jn practic) Copiii care trie%c Jn -amilii
de preo&i devin conItien&i -oarte repede de ipocriKia acelor aIa+Ki%e
per%oane religioa%e)
#reo&ii exploateaK religia Ii Jncrederea oamenilor) 1ar a JnIela
Jncrederea cuiva e%te cea mai mare crim po%i"il) Bn% a%ta e%te pro-e%ia
lor: ei trie%c prin a JnIela Ii pcli)
#reotul era -oarte mLndru de noua %a ca% recent con%truit) Bntr+o
KiF Jn timp ce conver%a cu un prietenF preotul Jncepu%e % %e exprime Jntr+
un mod cu totul atei%t))))
Ace%t mod de gLndire e%te -oarte de% JntLlnit Jn toate cercurile
creItine: di%cu&ii %terpe de%pre religieF creItini%m -r DumneKeu) Dup
ce 2ietK%che a declarat c DumneKeu e%te mortF preo&ii au Jnceput % %e
77
D/AMMA#ADA 0S/0
Jntre"e ce+i de -cutH Foarte mul&i au propu% crearea unei religii creItine
care % nu %e mai axeKe pe ideea de DumneKeu TatlF a%t-el JncLt
pro-e%iunea lor % nu di%par)
#entru preo&iF DumneKeu a devenit un o"%tacolF deoarece -oarte
mul&i oameni au repul%ie -a& de cuvLntul *DumneKeu.) De aceeaF
teologii creItini di%cut Ii %e gLnde%c cum % creeKe un creItini%m care
% -ie "aKat pe ideea de DumneKeu) Ei e%te po%i"il> Deoarece exi%t
multe religii ale cror -unda&ii nu %e "aKeaK pe conceptul de DumneKeu)
#reotul JIi exprima ideile Jntr+un mod complet atei%tF cLnd
prietenul Jl Jntrerupe Ii Jl Jntrea": *#rinteF tu creKi %au nu Jn
DumneKeuH
Spune+mi directF nu m lua pe ocolite) Da %au nu) CreKi %au nu Jn
DumneKeuH.
Dup ce a eKitat cLteva %ecundeF preotul i+a r%pun%: *BineJn&ele%F
cred Jn DumneKeu> Cine creKi tu c a pltit acea%t ca%H.
Ca%a Ii "i%erica %a au -o%t con%truite datorit credin&ei oamenilorN Ii
pentru c ei cred Jn DumneKeuF implicit cred Ii Jn preot) 'l nu poate %
declare pu"lic c nu crede Jn DumneKeu) Dac ar -ace+oF atunci nu ar
mai putea -i repreKentantul lui 1i%u% printre oameni)
1ar -iecare preot Itie cu %iguran& c nu exi%t DumneKeu) Dac ar
-i -o%t conItient de -aptul c DumneKeu exi%tF atunci nici mcar nu %+ar
-i pu% pro"lema % devin preot + ar -i -o%t un 1i%u%F un BuddhaF un
MahaviraF nu un preot) 'l ar -i adu% Jn inima oamenilor ceva nou Ii
necuno%cutF un par-um nemaiJntLlnitF nu ar -i -cut parte dintr+un
%ta"iliment) 2ici un om Jn&eleptF nici o -iin& care e%te conItient Ii are o
experien& religioa% nu poate deveni un negu&tor al adevrului) 3n
Buddha JIi pr%eIte palatulN un 1i%u% %e JmpotriveIte ra"inilorF un
Mahomed renun& la tradi&ia Jn care %+a n%cut + Jntotdeauna %+a
JntLmplat aIa) 0ri de cLte ori apare o -iin& cu adevrat religioa% acea%ta
nu poate -ace compromi%uri cu politicienii Ii preo&iiF al cror unic intere%
e%te acela de a exploata Ii %u"Muga oamenii)
Anand MoP%ha mi+a %cri% c Jn 5CA7 a locuit Jn !uatemalaF exact
Jn anul Jn care %+au produ% mari cutremure Jn acea &ar) Fiind prieten cu
Ie-ul epi%copilor catoliciF Anand MoP%ha i+a %pu% ace%tuia c doreIte %
JnchirieKe o vil a-lat pe crea%ta unui munteF Jn preaMma lacului Atitlan)
Chiria pe lun era aproape ne%emni-icativF Jn% nimeni nu vroia % o
JnchirieKe deoarece exi%ta o pro"lem: dea%unra vilei %e a-la o %tLnc
care %e putea Jn orice clip pr"uIi pe%te ca%)
CLnd i+a %pu% epi%copului dorin&a %aF ace%ta a ridicat mLinile %pre
cer Ii a Jntre"at panicat: *2u te gLndeIti c %tLnca aceea %e poate oricLnd
prvli la cel mai mic cutremur pe%te ca%H.
7A
D/AMMA#ADA 0S/0
Anand MoP%ha i+a r%pun%: *Dac DumneKeu vrea % m ia lLng
elF atunci o va -ace indi-erent unde m a-lu).
'pi%copul a ridicat din umeri Ii a %pu%: *2ici tu nu creKi a%taF nu+i
aIaH.
#ariMatF ai aMun% aici tocmai datorit -aptului c ai trit Jntr+o
-amilie de mi%ionari creItini) #rin&ii ti au -o%t mi%ionari creItini Ii au
%tat 8? de ani Jn 1ndia> '%te prea mult> Bn primul rLndF au -o%t mi%ionari
creItiniF iar Jn al doilea rLnd au mai %tat Ii Jn 1ndia)))e%te mai mult decLt
nece%ar pentru a -i devenit convin% c prin&ii ti nu credeau nimic din
ceea ce -ceau)

Ei pro-e%iunea lor nu are nimic de+a -ace cu credin&aF cu Jncrederea)
Am auKit o pove%tioar -oarte -rumoa%:
Bntr+o Icoal de duminicF pro-e%oara Ji Jntrea" pe copii: TTCine
e%te cel mai mre& om din lumeH.
3n "ie&el american r%punde: *A"raham 9incoln).
3n "iat mu%ulman %pune: */aKrat Mahomed).
0 -eti& hindu% r%punde: *BhagSan Ori%hna).
Ei tot aIaF pLn cLnd Ji vine rLndul Ii unui "ie&el evreu) Ace%ta %e
ridic Ii %pune: *1i%u% /ri%to%).
#ro-e%oara rmLne mut de uimire)))dup ce JIi revineF Jl Jntrea":
*Chiar creKi ace%t lucruH.
Bie&elul Ji r%punde: *Bn inima mea Itiu c Moi%e e%te cel mai
mare + dar a-acerile %unt a-aceri).
A tri timp de 8? de ani lLng niIte prin&i mi%ionari Ii a tri Ii Jn
1ndia e%te JndeaMun% pentru a %im&i deKiluKiaF deKamgireaF -al%itatea lor)
Meritul e%te doar al lor + mul&umeIte+le> 'i te+au adu% aiciF aIa c tre"uie
% le -ii recuno%ctoare)
8. Preaiubie Mae!re" !im c' !u# % 0er!%a#' 1%are !0ecia&'.
Su# a, *e !0ecia& 2#c, *%re!c !' 1iu ci#e/a %bi:#ui. Te r%$" 0%9i"
!0u#e ce/a *e!0re acea!a5
Anand SangitoF to&i cei de aici cred acelaIi lucru) Ei nu doar de
aiciF ci de pe%te tot) Fiecare %imte Jn inima %a c e%te %pecial) A%ta e%te o
-ar% pe care DumneKeu o -ace oamenilor) CLnd Divinul creeaK un om
nou Ii Jl trimite pe #mLntF Ji IopteIte la ureche: *Tu eIti cineva %pecial)
'Iti incompara"il> 'Iti unic>.
AcelaIi lucru Jl %imte -iecare dintre noiF Jn% nimeni nu a-irm
acea%ta cu voce tareF deoarece %e teme ca nu cumva % Ji Mignea%c pe
ceilal&i) Ei chiar dac ar -ace+oF nimeni nu ar -i convin% de %pu%ele %ale)
Bncearc % Ji %pui cuiva: *'u %unt o -iin& %pecial. + Ii vei vedea c nici
nu te va "ga Jn %eam) Cum ai putea convinge pe cineva care deMa %e
7<
D/AMMA#ADA 0S/0
crede %pecialF c Ii tu eIti %pecialH DaF uneori cellalt va pretinde c e%te
convin%F Jn% adLnc Jn interiorul lui va Iti c doar el e%te %pecial Ii
deo%e"it)
3n "r"at Ji pove%tea altuia de%pre cele trei maIini pe care le aveaF
de%pre "anii pe care Ji de&inea etcetera) 9a un moment dat Jncepe % Ji
%pun %trinului de%pre cele dou amante din 2eS XorPF dar Ii de%pre
uluitoarea lui %ecretar "lond Ii de%pre negre%a cu care JIi petrecea
%-LrIiturile de %ptmLn Jn (io de Ganeiro)))cLnd %trinul Jncepe % %e
Jngl"enea%c la -a& Ii -ace un atac de cord)
9udro%ul %e opreIte din pove%tit Ii Jl aMut pe %trin % JIi revin)
Dup ce ace%ta %e ridic Jn picioareF ludro%ul Jl Jntrea": *Ce %+a
JntLmplatH. Strinul Ji r%punde: *AhF nimic neo"iInuit) Sunt alergic la
ludroIenii>.
'%te mai "ine % J&i p%treKi laudele pentru tineF deoarece to&i
oamenii %unt alergici) Bn% Jntr+un -el e%te "ine % J&i exprimi ce ai Jn
minte)
CLnd creKi c eIti %pecialF cu %iguran& J&i vei crea %ingur %u-erin&)
CLnd creKi c eIti mai Jn&elept Ii mai deItept decLt al&iiF atunci J&i vei
crea un ego -oarte puternic) 1ar egoul Jn%eamn otrav) Ei cu cLt eIti mai
egoticF cu atLt te vei %im&i mai Mignit Ii mai o-en%at de %pu%ele altora) Te
vei %epara de via&F nu vei mai curgeF ci vei deveni o %tLnc Jn miMlocul
curentului vie&ii) Vei deveni un ghe&arN J&i vei pierde toat cldura
interioarF toat iu"irea inimii) 0 per%oan %pecial nu poate iu"iF
deoarece unde va mai putea g%i ea pe altcineva care % -ie la -el de
%pecialH
Am auKit c un "trLnF de pe%te CD de aniF Jnainte % moarF a -o%t
Jntre"at: *Bntreaga via& ai %tat nec%torit) De ceH Care a -o%t motivul
pentru care nu ai g%it o -emeie cu care % te c%toreItiH Ai avut cumva
un %ecretH.
BtrLnulF de%chide ochii Ii r%punde: *DaF am avut un %ecret) 2u
e%te vor"a c am -o%t Jmpotriva c%torieiF doar c am cutat Jntreaga
via& -emeia per-ect).
*Ei din toate -emeile din lume nu ai reuIit % g%eIti una care % J&i
-ie pe placH.
*Ba daF am g%it una.
*EiH Ce %+a JntLmplatH De ce nu te+ai Jn%urat cu eaH.
*#entru c ea cuta un "r"at per-ect).
Dac ai a%t-el de idei J&i va -i -oarte di-icil % trieIti) Ei egoul e%te
-oarte JnIeltor) SangitoF el J&i poate da o nou ideeF o nou proiec&ie:
7C
D/AMMA#ADA 0S/0
*Tu eIti -oarte %pecialF extraordinar + acum Jncearc % devii un om
o"iInuitF normal). Bn% Jn ordinaritatea ta vei continua % creKi c eIti
extraordinar) 2imeni nu e%te mai o"iInuit decLt tine> Te vei a-la Jn
acelaIi Moc)
To&i oamenii aIa+KiIi umili JIi %pun: *'u %unt cel mai pio% Ii mai
umil om din lume) 2imeni nu m Jntrece). Bn% imediat ce %unt
contraKiIiF egoul din ei explodeaK) 2u e%te -oarte uIor % %capi de ego)

SangitoF nimeni nu e%te %pecialF %auF toti %unt %peciali) 2imeni nu
e%te o"iInuitN oriF to&i %unt o"iInui&i) Tot ceea ce creKi de%pre tineF
extrapoleaK Ii a%upra celorlal&i Ii nu vei mai avea nici un -el de
pro"leme) #o&i alege) Dac vrei % creKi c eIti *%pecial.F atunci % &ii
minte c to&i %unt %peciali) Ei nu doar oameniiF ci Ii copaciiF p%rileF
animaleleF rocile + Jntreaga exi%ten& e%te %pecialF deoarece to&i au
aprut Ii %e vor diKolva Jn acea%t exi%ten&) 1ar dac alegi cuvLntul
*o"iInuit. + un termen care J&i con-er relaxare + tre"uie % &ii minte c
to&i %unt o"iInui&i) Bntreaga exi%ten& e%te o"iInuit)
Bnc un lucru: ceea ce gLndeIti de%pre tineF gLndeIte de%pre to&i Ii
toate + Ii egoul va di%prea) 'goul e%te iluKia creat prin ideea
preconceput c tu eIti cineva deo%e"itF complet iKolat de Jntreg) Bnltur
acea%t gLndire dual Ii egoul %e diKolv de la %ine)
;. C,#* am /e#i aici !im9eam c' Dum#e(eu e!e 1%are
a0r%a0e - 2# %rice c&i0' &-a: 1i 0uu ai#$e - 2#!' 0e m'!ur' ce rece
im0u& !im c' ace! &ucru e!e im0%!ibi&. E1 #u e!e &,#$' mi#eB 2mi
e!e *i1ici& !' 2& /'*.
De ce5 Te r%$" !0u#e-mi ce/a.
Vedant BhartiF cu %iguran& tu ai Jn minte o anumit imagine de%pre
DumneKeu) #Ln cLnd nu renun&i la acea%t imagineF nu vei experimenta
nimic) DumneKeu nu e%te o"ligat % %e con-ormeKe ideilor tale de%pre el)
Cu certitudine ai Jn minte o imagine c DumneKeu tre"uie % arate Ii %
%e mani-e%te Jntr+un anumit -el) De aceea J&i e%te di-icil) Singur J&i -aci
pro"leme)
DumneKeu poate -i cuno%cut doar cLnd renun&i la orice idei de%pre
el) 0rice gLnd acumulat Jn interior e%te o piedicF un o"%tacol) Bnltur
toate imaginileF gLndurile Ii ideile pe care le ai de%pre Divin Ii vei
rmLne %urprin%)))nu J&i vei crede ochilor + deoarece doar Divinul exi%t>
Atunci nu vei mai Jntre"a niciodat: *Ce e%te DumneKeuH. DimpotrivF
Jntre"area ta va -i: *'xi%t ceva care % nu -ie DumneKeuH.
AD
D/AMMA#ADA 0S/0
Chiar Jn ordinaritatea lucrurilor vei vedea ceva extraordinarF
magni-ic) AtunciF pietrele %e vor tran%-orma Jn diamante) AtunciF Divinul
a devenit om Ii omul a devenit DivinN ei di%par unul Jn cellalt Ii nu va
mai rmLne decLt Jntregul) AtunciF nu Jl vei mai cuta pe DumneKeu ca
-iind o entitate %eparatF ci vei vedea c el e%te totul: Divinul e%te omF
animalF piatrF mineralF vegetalF pa%re)))) 'l e%te totul>
Ei cLnd veKi tot ceea ce te JnconMoar nu ca pe niIte lucruri di-erite
de tineF ci ca pe o preKen&F ca pe o unitate eternF atunci cutarea ta
aMunge la -inal)
DumneKeu nu %e a%cunde de nimeniN oamenii au ochii JnchiIi
datorit preMudec&ilor)))un hindu% are o anumit idee de%pre DumneKeuF
un creItin are o idee complet di-eritF iar un mu%ulman Ii mai di-erit)
Divinul nu e%te mu%ulmanF nici creItin Ii nici hindu%) To&i cei care poart
a%emenea idei Jn minte %e vor cu-unda Jn Jntuneric) Cltoria lor va -i de
la Jntuneric ctre un Jntuneric Ii mai pro-und + %e vor Jndeprta de
lumin)
3n hindu% nu Jl poate cunoaIte pe DumneKeuN un mu%ulman nu
poate aMunge la DumneKeu) Mai JntLi tre"uie % J&i cure&i complet mintea
de hindui%mF de "udi%mF de creItini%mF de i%lami%m) CLnd rmLi per-ect
atent Ii conItientF cLnd doar o"%ervi Jn tcereF atunci DumneKeu erupe Ii
%e revar% pretutindeni)
Vedant BhartiF Jmi %pui: *CLnd am venit aici %im&eam c
DumneKeu e%te -oarte aproape). A%ta era imagina&ia ta)
*)))Jn orice clip l+aI -i putut atinge). A%ta era dorin&a ta)
*)))Jn% pe m%ur ce trece timpul %imt c ace%t lucru e%te
impo%i"il. + pentru c nici o imagina&ie nu poate deveni vreodat real)
2ici un vi% nu &i+l vei putea %ati%-ace vreodat) (ealitatea tre"uie
de%coperitF nu imaginat %au vi%at)
Ei mai %pui: *'l nu e%te lLng mineN Jmi e%te di-icil % Jl vd).
Doar el e%te pretutindeni) B&i e%te di-icil % Jl veKi pentru c ochii J&i
%unt JmpienMeni&i de preMudec&iF gLnduriF ideiF concepte) Fii mai viuF
precum un copil + -ii inocent) DumneKeu nu de%cinde decLt Jntr+o inim
pur Ii inocent) DumneKeu nu %e revar% decLt a%upra aceluia care e%te
complet gol de idei Ii preMudec&i Ii cunoaIteri) Divinul e%te Jntotdeauna
pregtit % J&i "at la uIN de -aptF el chiar "ateF Jn% tu nu Ji auKi "tileF
deoarece urechile nu mai aud decLt Kgomotul haotic produ% de minte Ii
milioanele de gLnduri care %e perind prin ea) Mintea ta e%te atLt de
Kgomotoa% JncLt nu mai po&i auKi nimic) 1ar Divinul nu ciocne decLt Jn
tcere)
(mLi tcutF -ii inocent)
A5
D/AMMA#ADA 0S/0
DumneKeu e%te) Doar DumneKeu exi%t)

;. TRECIA ESTE <IAD=
Atenia este calea ctre !ia.
)rostul doarme
-a i cum ar fi de,a mort.
.ns cel stp"n pe sine este trea*
0i triete !enic.
/l obser!.
/l este limpede.
-"t de fericit este8
)entru c el !ede c atenia este !ia.
-"t de fericit este,
rm"nd calea celor tre,i.
-u mare perse!eren
/l meditea*, cut"nd
9ibertate i fericire.
Aa c fii trea*, reflectea* i obser!.
9ucrea* cu atenie i (ri,.
Triete n acest mod
0i lumina !a crete n tine.
)rin obser!are i munc
-el stp"n pe el nsui se transform ntr-o insul
)e care nici un potop nu o poate inunda.
A8
D/AMMA#ADA 0S/0
3nul dintre cele mai importante lucruri care tre"uie Jn&ele%e e%te
-aptul c omul e%te adormit) Chiar Ii atunci cLnd crede c e%te treaKF de
-apt e%te adormit) Aten&ia %aF treKia %a e%te -oarte -ragil) AIa+Ki%a %tare
de veghe a omului o"iInuit e%te doar o alt -a&et a %omnului Jn care
trieIte)
De la naItere Ii pLn la moarte continui % treci prin tot -elul de
-aKe ale %omnului dar niciodat nu eIti treaK) Doar prin -aptul c &ii ochii
de%chiIi nu Jn%eamn c eIti Ii treaK) #Ln cLnd nu ai reuIit % J&i
de%chiKi ochii interiori Ii % devii plin de luminF pLn cLnd nu te po&i
vedea Jn centrul tu interiorF nu te amgi c eIti treaK)

Acea%ta e%te cea mai mare iluKie Jn care trieIte omul) Ei odat ce
el a acceptat c e%te deMa treaKF atunci nu va mai -ace nici un e-ort % %e
treKea%c cu adevrat)
#rimul lucru pe care tre"uie % Jl -aci e%te % te cu-unKi Jn interiorF
% ptrunKi Jn inim Ii % veKi clar c eIti adormit) @i Ii noapte nu -aci
altceva decLt % vi%eKi) 3neori vi%eKi cu ochii de%chiIiF alteori cu ochii
JnchiIi + dar tu vi%eKi) De -aptF nu ai devenit o realitateF ci eIti doar un
vi%) EiF "ineJn&ele%F orice ai vi%a e%te lip%it de %en%F deoarece proiec&iile
tale nu J&i vor permite % veKi realitatea)
Tocmai de aceea BuddhaF Ii nu doar BuddhaF ci to&i ilumina&ii au
in%i%tat a%upra aten&ieiF a%upra treKiei) Timp de %ecoleF Jnv&tura lor nu a
-o%t decLt una %ingur: -ii atent> Fii conItient>
Ei au creat tot -elul de metode Ii tehniciF tot -elul de cLmpuri
energetice %u"tile pentru a+i aMuta pe oameni % aMung % -ie conItien&iF
aten&i) Somnul a ptrund -oarte adLnc Jn -iin&a oamenilorN -iecare celul
Ii -i"r a trupului e%te Jm"i"at de %omn) 2u e%te un -enomen minor)
#entru a deveni un o"%ervatorF un martor conItient e%te nevoie de e-ort)
Bn acea%t privin& to&i ilumina&ii %unt de acord: omul e%te adormit
Ii tre"uie treKit la realitate) @arathu%traF 9ao TKuF 1i%u%F BuddhaF
BahauddinF Oa"irF 2anaP + to&i au cLntat acelaIi cLntec: al deIteptrii)
Chiar dac lim"aMele lor au -o%t di-eriteF cLntecul e%te acelaIi) AIa cum
apa oceanului e%te %rat indi-erent din ce parte o guItiF %imilar gu%tul
%trii de "uddha e%te acelaIi: treKia)
#ro"lema e%te c oamenii nu caut % devin conItien&iF aten&iN ei
deMa cred c %unt treMi Ii nu mai depun nici un e-ort Jn ace%t %en%) 'i au
creat tot -elul de religiiF KeiF rugciuniF ritualuri + Jn% toate ace%tea nu
%unt decLt proiec&ii ale vi%elor lor) #olitica e%te parte din vi%areF religia la
-elF poeKiaF picturaF artaF muKica + totul e%te creat Jntr+o %tare de
%omnolen& a min&ii)
A:
D/AMMA#ADA 0S/0
Bn Bi"lie %crie c DumneKeu a creat omul dup chipul Ii
a%emnarea lui + %e pare c adevrul e%te exact contrariul: omul l+a creat
pe DumneKeu dup ideile Ii vi%ele %ale) To&i Keii %unt -alIiF deoarece Ii
oamenii %unt -alIi) (eligia e%te -al%F pentru c tu eIti -al%) Scripturile nu
pot avea nici o %emni-ica&ieF deoarece creatorii lor nu au nici o
%emni-ica&ie)
Doi preo&i Mucau gol-) Cel mai tLnr dintre ei rateaK o lovitur Ii
%pune: *9a nai"a>. #reotul mai "trLn Jl apo%tro-eaK Ii Ji %pune c dac
mai ro%teIte a%t-el de "la%-emiiF DumneKeu Jl poate tr%ni)
Dup cLteva rundeF preotul tLnr rateaK iarIi o lovitur Ii repet
aceleaIi cuvinte)
DeodatF cerul %e acoper de nori Ii un -ulger Jl tr%neIte pe preotul
"trLnF care cade mort la pmLnt) Dup o pauK de cLteva clipeF din cer
%e aude o voce r%untoare: *9a nai"aF iarIi am greIit>.
@eii crea&i de oameni nu pot -i di-eri&i de creatorii lor) Bn Vechiul
Te%tament DumneKeu %pune: *'u %unt un DumneKeu -oarte gelo%> Ei m
voi rK"una crunt pe to&i cei care nu Jmi urmeaK poruncile). Cum e%te
po%i"il aIa cevaH DumneKeu nu are cum % -ie gelo% %au invidio% %au
rK"untor) 1ar dac ar -i adevrat ce %crieF atunci de ce invidia Ii geloKia
%unt con%iderate a -i niIte pcateH De ce %e mai %pune c nu tre"uie % -ii
rK"untorH Cine a creat un a%t-el de DumneKeuH Din moment ce
DumneKeu e%te rK"untorF atunci Ii cei care Jl urmeaK ar tre"ui p%ui&i
dac %unt rK"untori Ii invidioIi)
3n evreuF mai lip%it de noroc Jn via&F pleac Jn pdure Ii Jncepe %
%e roage: *0hF Doamne. + %pune el cu ochii Jnlcrima&i + *nu am -o%t eu
un evreu credincio%H 2u am druit tuturor din pu&inul pe care Jl aveamH
2u mi+am cre%cut copiii cLt am putut de "ineH 2u am JnMurat niciodatF
nu am cKut Jn patima Mocurilor de norocF nu am alergat dup -emei) De
ce eIti nedrept cu mineH De ce DoamneH De ceH.
3n nor negru apare dea%upra evreului Ii o voce puternic Ji
r%punde: *#entru c m enerveKiF d+aia>.
3n a%t-el de DumneKeu nu poate -i di-erit de oameni) Ace%t
DumneKeu e%te proiec&ia oamenilor) Ei tocmai de aceea exi%t atLt de
multe imagini ale lui DumneKeuF pentru c -iecare are o minte di-erit)
Bn %cripturile hindu%eF de exempluF Keii %unt -oarte %exuali)
Adulterul e%te -oarte JntLlnit printre Keii hinduIiF Ii ei nu JIi de%-Ioar
Mocurile amoroa%eF doar Jn paradi%F ci co"oar Ii pe #mLntN ei %e
JntrupeaK Jn oameni Ii Jncep % %educ Ii % violeKe -emei %imple) EiF
pentru ca Mocurile % -ie cLt mai palpitanteF ei %e deghiKeaK Jn Jn&elep&i
%au chiar Jn %o&iile Jn&elep&ilor)
A4
D/AMMA#ADA 0S/0
Cine a creat a%t-el de KeiH Doar niIte min&i -oarte atra%e de
%exualitate Ii perver%itate)
AcelaIi lucru e%te vala"il Ii Jn caKul celorlalte religii) TocmaiF
datorit ace%tui lucru Buddha nu a vor"it niciodat de%pre exi%ten&a lui
DumneKeu) 'l %punea: *Ce %en% are % vor"eIti de%pre DumneKeu unor
oameni complet adormi&iH 'i nu vor auKi nimic) Vor vi%a c au auKit
ceva Ii apoi vor r%tlmci totulF con-orm cu propriile lor proiec&ii Ii
imagina&ii). 1ntere%ul lui Buddha e%te % te treKea%cF nu % te aMute %
rmLi adormit)

Am auKit c un iluminat "udi%t %ttea lLng malul unei ape Ii
a%culta %u%urul ace%teia)))%e "ucura de %unetul vLntului care %u-la printre
crengile copacilor)))) 3n tLnr a venit Ii la Jntre"at: *Bmi po&i %pune Jntr+
un %ingur cuvLnt e%en&a religiei taleH.
Mae%trul a rma% tcutF ca Ii cum nici nu ar -J auKit Jntre"area)
TLnrul a %trigat: *Ai %urKit %au ceH.
Mae%trul i+a r%pun%: *=i+am auKit Jntre"area Ii &i+am Ii r%pun% la
ea: Tcerea e%te r%pun%ul) Bn acea tcere %+a a-lat r%pun%ul meu).
TLnrul a continuat: *2u pot Jn&elege un r%pun% atLt de mi%terio%)
2u po&i -i mai clarH.
Atunci Jn&eleptul a %cri% pe ni%ipF cu litere -oarte miciF cuvLntul
*medita&ie.) Br"atul i+a %pu%: *DaF acum e%te mai clarN e%te mai "ine
decLt prima dat) Mcar am un cuvLnt a%upra cruia % m gLnde%c) Dar
nu po&i -i totuIi pu&in mai clarH.
Mae%trul a %cri% acelaIi cuvLntF dar de data acea%ta cu litere mai
mari) TLnrulF %im&indu+%e pu&in tul"uratF a %pu%: *1arIi ai %cri% acelaIi
cuvLntH 2u po&i % -ii mai clarH.
A treia oarF Mae%trul a %cri% cu litere -oarte mari: M'D1TA=1')
TLnrul i+a %pu%: *Se pare c eIti pu&in ne"un).
Atunci iluminatul i+a %pu%: *DeMa am aMun% prea departe) #rimul
r%pun% a -o%t cel mai "unF al doilea nu a -o%t la -el de "unF iar al treilea
%e JndeprteaK -oarte mult de realitateF deoarece cLnd %crii medita&ie cu
litere mariF deMa ai tran%-ormat un cuvLnt Jntr+un KeuF Jntr+un idol) Ace%ta
e%te Ii motivul pentru care DumneKeu %e %crie cu liter mare) 0ri de cLte
ori vrei % tran%-ormi un vi% Jntr+o aIa+Ki% realitateF Jncepi % Jl de%crii
prin tot -elul de ornamente Ii Jn-lorituri lingvi%tice).
Mae%trul ItergLnd de pe ni%ip tot ce a %cri%F a continuat: *DeMa am
comi% un pcat) AcumF te rog pleac) A%cult+mi doar primul r%pun% +
doar atunci ro%te%c adevrul).
A?
D/AMMA#ADA 0S/0
Tcerea e%te %pa&iul Jn care te treKeItiF iar mintea Kgomotoa% e%te
%pa&iul Jn care rmLi adormit) CLnd mintea continu % *vor"ea%c.F tu
eIti adormit) CLnd rmLi tcut Ii mintea di%pare Ii po&i auKi trilul
p%rilorF dar Jn interiorul tu % per%i%te o tcere total)))ciripitul
p%rilor JnconMurat de o tcere a"%olut)))atunci Jn tine r%are
conItientiKareaF treKiaF veghea realF aten&ia adevrat) Acea%ta nu vine
din exteriorF ci r%are din interiorul tuF creIte Jn tine) AltminteriF &ine
minte: eIti adormit)
3n %o& Ii o %o&ie dormeau liniIti&i Jn patul conMugal) #e la trei
diminea&aF %o&ia vi%eaK c %e JntLlneIte pe -uriI cu un alt "r"at)
ApoiF -emeia vi%eaK c Jn %cen apare Ii %o&ul ei) SperiatF %trig
cu voce tare: *A venit %o&ul meu>.
Ei %o&ul eiF "uimacF %are imediat pe -erea%tr>
2u e%te deloc de rL% + acea%ta e%te realitateaF aIa trie%c to&i
oamenii) 0mul o"iInuit nu e%te niciodat conItient)
0 -emeieF urmLnd %-atul unei prieteneF Jncearc % Ji recLItige
drago%tea %o&ului ei IiF Jntr+o %earF imediat ce "r"atul vine aca%F Jl
de%cal&F Jl aIeaK comod Jn -otoliuF Ji aduce mLncarea la ma%F dup
care Ji o-er ceva de "ut IiF deKmierdLndu+5 Ii mLngLindu+lF Ji IopteIte
la ureche: *iu"ituleF acum nu vrei % mergem Jn camera noa%trH.
Br"atulF %tupe-iatF %pune: *S Itii c mi+ar plcea) 0ricumF cLnd
voi aMunge aca% o % am parte de un adevrat iad>.
2imeni nu e%te atent la ce %e petrece cu el Ii la ce %e JntLmpl Jn
Murul lui) DaF am devenit -oarte e-icien&i tehnologicF dar Jn ceea ce
priveIte propria noa%tr -iin& %untem Jnc Jn epoca primitiv) Totul a
devenit mecanicF automatiKat) Func&ionm precum niIte ro"o&i) 2u mai
%untem oameniF ci maIini)
A%ta a %pu% Ii !urdMie--: omul e%te o maIin) BineJn&ele%F Jn
perioada Jn care a tritF i+a -cut pe -oarte mul&i % %e %imt o-en%a&i) 2ici
unei maIini nu Ji place % i %e %pun pe numeN maIinile vor % li %e %pun
c %unt Kei + %e %imt -oarte "ine cLnd %unt ridicate Jn %lvi)
#avlov Ii SPinnerF doi renumi&i p%ihologiF au CCFC Y dreptate cLnd
a-irm c omul e%te doar o maIin "iologicF Ii atLt) Bn el nu exi%t nici
un %u-let) 2u le dau dreptate Jn mod a"%olutF deoarece ei nu au luat Jn
calcul Ii -iin&ele iluminate) Bn acel DF5 Y exi%t BuddhaF 1i%u%F
Mahavira)))Jn% ei pot -i ierta&iF deoarece nu au JntLlnit niciodat a%t-el
de -iin&eF ci doar oameni o"iInui&i)
SPinner a %tudiat Jn pro-unKime oamenii Ii Io"olanii Ii a de%coperit
c nu exi%t nici o di-eren& Jn modul de -unc&ionare al ace%tor dou
A7
D/AMMA#ADA 0S/0
*animale.) 0mulF Jntr+adevr e%te o maIin mai %o-i%ticatN Io"olanii
%unt maIini "iologice -oarte %imple) Tocmai de aceeaF p%ihologii au ale%
% %tudieKe Ii % -ac experimente pe co"aiF deoarece reKultatele la care
aMung pot -i raportate aproape total a%upra oamenilor) Spun *aproape*F
deoarece ei nu au luat niciodat Jn calcul cel mai important -enomen:
iluminareaF treKiaF conItiin&a) 3n om adevrat e%te un BuddhaF un 1i%u%F
un Mahomed) Bn% unde ar putea g%i B)F) SPinner a%t-el de oameni
adevra&iH Cu %iguran& nu Jn America)
3n "r"at Jl Jntrea" pe un ra"in: *De ce nu a ale% 1i%u% % %e na%c
Jn %ecolul 8D Jn AmericaH.

(a"inul ridic din umeri Ii %pune: *Bn AmericaH l+ar -i -o%t
impo%i"il) Bn primul rLndF unde %+ar -i putut g%i o virginH EiF Jn al
doilea rLndF de unde ar mai aprea cei trei Jn&elep&iH.
Bntr+o "i%ericF preotulF pentru a %coate Jn eviden& me%aMul
prediciiF %pune: *Toate -etele virgine % %e ridice Jn picioare).
Dup cLteva clipe de tcere generalF o -emeie %e ridic Jn picioare)
'a &inea Jn "ra&e o -eti&) #reotul Ji %pune: *Te con%ideri cumva virginH
Vd c eIti deMa mam>.
Femeia Ji r%punde: *DaF nu mai %unt virgin + dar -eti&a mea Jnc
e%teF Ii ea nu ar -i putut % %e ridice %ingur Jn picioare>.
3nde ar -i putut g%i SPinner un Buddha Jn AmericaH Ei chiar dac
ar -i reuIit % Jl g%ea%cF ideile Ii preMudec&ile %ale nu Ji vor permite %
Jl recunoa%c) Va continua % %tudieKe Io"olaniF iar prin acea%t cercetare
nu va putea aMunge la nici o concluKie real Jn privin&a -iin&ei umane)
#entru elF oamenii nu %unt decLt -orme identice cu cele ale Io"olanilorF
doar c la alt %car) Bn%F totuIi are dreptate Jn privin&a maMorit&ii
oamenilor) Ei to&i ilumina&ii vor -i de acord cu el: maMoritatea oamenilor
o"iInui&i %unt pe deplin adormi&i) 2ici mcar animalele nu %unt atLt de
adormite)
Ai o"%ervat vreodat o cprioar + cLt de atent priveIte Ii pIeIteH
Ai o"%ervat o pa%re + cLt de inteligent o"%erv tot ce %e petrece Jn Murul
eiH Te Jndrep&i %pre ea + un anumit %pa&iu J&i e%te permi%F dar dac -aci un
pa% mai multF imediat %e Jnal& Jn vKduh)
#riveIte Jn Murul tu Ii vei vedea c oamenii %unt cele mai adormite
animale)
0 -emeie cumpr un papagal %co% la licita&ieF Jn urma de%-iin&rii
unui "ordel) 1mediat ce l+a cumpratF -emeia a acoperit cu o ptur
colivia papagalului timp de dou %ptmLniF pentru a+5 -ace pe acea%ta
% uite vechiul voca"ular cu care a -o%t o"iInuit) Dup ce au trecut cele
dou %ptmLniF -emeia deKveleIte colivia) #apagalul de%chide ochii:
AA
D/AMMA#ADA 0S/0
*@"rrrr> Ca% nou). CLnd -ata -emeii intr pe uIF papagalul %pune:
*AhhF -ete noi>.
SearaF cLnd %o&ul -emeii intr pe uIF papagalul %pune: *Ah>
AceiaIi clien&i vechi) SalutF Goe>.
0mul %e a-l Jntr+o %tare deplora"il) De -aptF chiar ace%ta e%te Ii
%en%ul para"olei cu Adam Ii 'va cLnd au -o%t expulKa&i din paradi%) 'i
Ii+au pierdut conItiin&a Ii au devenit min&iF acea%ta e%te %emni-ica&ia
-aptului c au mLncat din copacul cunoaIterii) Ei ei nu doar au gu%tatF ci
chiar au devenit cunoaItere) 1ar cLnd devii minteF nu po&i decLt % J&i
pierKi conItiin&a + Ii mintea Jn%eamn %omnF cunoaItereF ideiF proiec&iiF
vi%e)
De aceea tre"uie depu% un e-ort %u%&inut pentru a deveni conItientF
atentF vigilent) Tre"uie % %capi de tot ce ai Jn minteF de toat cunoaIterea
acumulatF pentru c acea%ta te &ine adormit Ii cu cLt de&ii mai mult
cunoaItereF cu atLt vei -i mai adormit)
Am o"%ervat c per%oanele care trie%c Jn comunit&i mici + la %ateF
Jn tri"uri + %unt mult mai atente decLt pro-e%orii din univer%it&iF decLt
%cola%ticii Ii erudi&ii) To&i academicienii Ii decanii Ii rectorii nu %unt
altceva decLt niIte papagali care repet tot -elul de non+%en%uri Jnv&ate
de la pro-e%orii lorN Jn mintea lor nu exi%t decLt un hao%F o JnIiruire
logic de gLnduriF -r nici un pic de aten&ie Ii conItientiKare a -iin&ei lor
interioare)
0amenii care lucreaK Jn natur + -ermieriiF grdinariiF tietorii de
lemneF pictorii + %unt mult mai aten&i decLt per%oanele care au %tudii
univer%itareF deoarece Jn natur tre"uie % -ii atent Ii de%chi% Ii receptiv)
Bn naturF aten&ia predomin Jn copaciF Jn planteF Jn animale)))exi%t chiar
Ii experimente Itiin&i-ice care dovede%c ace%t -apt)
Dac mergi prin pdureF avLnd Jn minte dorin&a de a tia un copacF
to&i ar"orii vor Jncepe % tremure)))Ii ace%ta e%te un -apt demon%trat
Itiin&i-ic) 'xi%t aparate care pot m%ura electric ce %imt planteleF ar"oriiF
-lorile)))e%te de aMun% un %ingur gLnd ru voitor din partea ta Ii toate JIi
vor %im&i amenin&at exi%ten&a)
Cercettorii au mai de%coperit un lucru %urprinKtor: dac mergi
prin pdureF avLnd acelaIi topor Jn mLnF dar -r inten&ia %au dorin&a de
a tia nici un copacF aparatele nu vor Jnregi%tra nici o temere din partea
ar"orilor) Se pare c dorin&ele interioareF gLndurile de aver%iune Ii
rutate %unt vi"ra&ii care pot -i decodate de orice lucru viu)
Ei Jnc un lucru -oarte %emni-icativ: dac mergi Jntr+o pdure Ii
omori un animalF nu doar animalele J&i vor %im&i vi"ra&iile interioare
emi%eF ci Ii ar"orii Ii plantele) CLnd uciKi o cprioarF nu doar
cprioarele vor %im&i tri%te&e Ii teamF ci + in%tinctivF intuitiv + toate
A<
D/AMMA#ADA 0S/0
celelalte -iin&e din pdureF inclu%iv copacii Ii planteleF vor Jncepe %
perceap ceea ce %+a JntLmplat)
Totul e%te un JntregF Jn% omul %e pare c %e exclude prin
inconItien&a %a din acea%t unitate))))
Atenia este calea ctre !ia.
MediteaK pro-und a%upra ace%tui adevr)
'Iti viu doar Jn propor&ia Jn care eIti atentF conItient)
ConItientiKarea repreKint di-eren&a dintre via& Ii moarte) 2u eIti viu
doar pentru c inima J&i -unc&ioneaK)
Din punct de vedere -iKiologic po&i -i &inut Jn via& Ii cu aMutorul
unor aparate medicaleF -r % -ii deloc conItient de corp)
Vei putea re%piraF inima J&i va "ateF %Lngele va circulaF Jn% tu nu
mai eIti conItient de nimic ce %e petrece cu tine Ii Jn Murul tu + Ii po&i -i
men&inut Jn acea%t %tare timp de ani la rLnd) Bn 0ccident %unt mii de
oameni care doar vegeteaK Jn %pitale) Dar e%te acea%ta via&H Doar a
vegeta nu Jn%eamn a tri)
Bn&elep&ii au o de-ini&ie di-erit acordat vie&ii) Acea%ta con%t Jn
conItientiKare) 'i nu %pun c eIti viu doar pentru c re%piriN numai
%impla circula&ie a %Lngelui prin vene nu te -ace % devii viu) A%t-elF un
om cu adevrat viu e%te doar un iluminatF un om treaK) Bn a-ara ace%toraF
to&i ceilal&i %unt doar niIte ro"o&i)
Atenia este calea ctre !ia. Buddha %pune % devii din ce Jn ce
mai atent Ii a%t-el vei deveni mai viu) Ei via&a Jn%eamn DumneKeu + nu
exi%t alt DumneKeu) Tocmai de aceea Buddha vor"eIte de%pre via& Ii
conItientiKare) Via&a e%te &elul Ii conItientiKarea e%te metodologiaF
tehnica prin care po&i atinge via&a)
)rostul doarme....
Ei to&i %unt adormi&iN a%t-elF to&i %unt proIti) 1ar prin acea%t
a-irma&ie nu tre"uie % te %im&i Mignit) Adevrul tre"uie exprimat exact
aIa cum e%te) 3n -apt e%te un -apt) Fiecare om -unc&ioneaK Jn %omnN
tocmai de aceea -ace tot -elul de lucruri pe care nu doreIte % le -ac) Se
decide a%upra unor lucruri pe care apoi le regret)
Cum e%te po%i"il % -aci ceva de%pre care Itii c nu e%te "ineH Ei
cum nu po&i -ace ceva de%pre care Itii c e%te "ine Ii corectH De ce te
Jmpiedici mereu de aceleaIi o"%tacoleH De ce omul nu poate reveni pe
calea cea dreaptH
3n tLnr Ii timid %tudentF a crui voce era Jn% -oarte melodioa%F a
-o%t convin% de pro-e%ori % participe la o pie% de teatru melodramatic)
'l a -o%t a%igurat c nu are de %pu% decLt cLteva cuvinte: *Am venit %+&i
-ur un %rut Ii % di%par Jn cea&) Dar ce aud> 0 JmpuIctur))). + dup
care tre"uia % ia% din %cen)
AC
D/AMMA#ADA 0S/0
Dup cLteva repeti&iiF vine Kiua %pectacolului) Foarte ruIinat de
tLnra Ii -rumoa%a eroin Jm"rcat Jntr+o rochie aproape tran%parentF
%tudentul JIi drege vocea Ii %trig: *Am venit un -und %+&i %rut + adicF
%+&i -ur un %rut Ii % m car Jn pia& + nuF % di%par Jn cea&> Dar ce aud>
0 Jm"uctur + la nai"aF o JnMurturN nuF nu mai Itiu decLt c eu aici nu
am vrut % Moc Jn acea%t pie%>.
A%ta %e JntLmpl cu to&i oamenii) 0"%erv+&i via&a: tot ce -aci e%te
con-uK Ii haotic) 2imeni nu are niIte ochi limpeKi Ii clari) 2imeni nu
e%te atent) 2imeni nu aude> 2imeni nu vede> De%igurF in%trumentul +
urechea + exi%tF dar nu e%te nimeni Jn interior pentru a o -olo%i)
A%t-elF urechile Ii ochii oamenilor -unc&ioneaK ca Ii cum nu ar -i
nimeni preKent Jn interior Ii care % poat Jn&elege ceea ce percep ele)
Dac ai avea cu adevrat ochiF atunci l+ai putea vedea pe
DumneKeu pretutindeni) Ei dac ai avea urechiF ai putea a%culta Jn
permanen& muKica divinF ai putea auKi armonia cele%t a exi%ten&ei)
DarF omul %e Jmpiedic la -iecare pa%F Jn -iecare moment comite o
greIealF pe care a mai -acut+o de mii de ori) Ei totuIi -iecare are
impre%ia c e%te conItient Ii atent) (enun& la acea%t idee) Ei dac
renun&i la eaF ace%ta va -i un Jnceput "unF deoarece vei Jncepe % cau&iF
vei Jncerca % a-li ce Jn%eamn a -i atent Ii conItient) AIadarF primul
lucru pe care tre"uie % Jl Jn&elegi Ii care tre"uie % J&i ptrund Jn -iin&
e%te -aptul c eIti adormit)
#%ihologii moderni au de%coperit cLteva lucruri -oarte
%emni-icativeN chiar dac le+au de%coperit doar Jn mod intelectualF totuIi
e%te un Jnceput "un) Mai devreme %au mai tLrKiu vor aMunge % le
experimenteKe Ii exi%ten&ial)
Freud e%te un pionierN chiar dac nu a -o%t un BuddhaF el totuIi a
adu% o mare contri"u&ie p%ihologieiF deoarece a -o%t primul care a -cut
% -ie acceptat ideea c mintea inconItient e%te de nou ori mai mare
decLt mintea conItient)
GungF di%cipolul lui FreudF a mer% mai departe Ii a de%coperit
inconItientul colectiv) Bn %patele inconItientului individual exi%t
inconItientul colectiv) Acea%t de%coperireF %perF Ji va conduce pe
oamenii de Itiin& %pre de%coperirea a ceea ce au vor"it to&i ilumina&ii:
inconItientul co%mic)
Mintea conItient e%te o parte -oarte -ragil din -iin&a noa%tr) Bn
%patele ace%teia exi%t %u"conItientul + ace%ta e%te pu&in mai vagN Ji po&i
auKi IoapteleF dar nu po&i Jn&elege %emni-ica&ia lor)
Al treilea e%te inconItientulF care %e mani-e%t prin vi%e %au cLnd
%unt con%umate droguri) Dup ace%ta urmeaK inconItientul colectiv) 'l
<D
D/AMMA#ADA 0S/0
poate -i JntLlnit doar cLnd ai ptrun% adLnc Jn mintea inconItient a
individului) 1ar dup ce ptrunKi -oarte pro-und Jn inconItientul colectiv
JntLlneIti inconItientul co%mic)
1nconItientul co%mic e%te natura) 1nconItientul colectiv e%te
Jntregul umanit&ii care a trit pLn acumF iar el -ace parte din -iecare
-iin&) 1ar inconItientul individual repreKint ceea ce %ocietatea a
reprimat Jn tineF ceea ce nu &i+a permi% % exprimi) Tocmai de aceeaF el
%e mani-e%t Ii %e de%carc doar Jn vi%e Ii imagina&ii) Ei aIa+Ki%a minte
conItient)))o nume%c *aIa+Ki%. pentru c ea repreKint doar a Kecea
parte din Jntregul min&ii)
Bn% ea e%te -oarte %emni-icativF deoarece e%te o %mLn& care %e
poate tran%-orma Jn ceva mre&) Are un poten&ial extraordinar)
AIa cum Freud a de%chi% calea ctre dimen%iunea in-erioar a
conItientuluiF Sri Auro"indo a de%chi% calea ctre dimen%iunea
%uperioar a conItientului) Freud Ii Sri Auro"indo %unt doi dintre cei mai
importan&i oameni ai ace%tui %ecol) Am"ii %unt doar niIte intelectualiF
nici unul dintre ei nu a -o%t iluminatF dar amLndoi au -cut mare %erviciu
umanit&ii) 'iF din punct de vedere intelectualF ne+au -cut conItien&i de
-aptul c noi nu %untem doar ceea ce prem la %upra-a&F Jn adLncul
no%tru %e a-l multe lucruri de care nu avem ha"ar)
Freud a ptrun% Jn adLncurile conItientuluiF Sri Auro"indo a
Jncercat % %e Jnal&e %pre vLr-urile ace%tuia) Dincolo de aIa+Ki%a %tare de
conItien& o"iInuit %e a-l adevrata minte conItientN care poate -i
atin% doar prin medita&ie) CLnd min&ii conItiente o"iInuite i %e adaug
medita&iaF atunci ea devine adevrata minte conItient) 1ar dincolo de
conItientul adevrat exi%t mintea %upraconItient)
Bn medita&ie po&i o"&ine licriri ale ace%teia) Medita&ia e%te un -el de
"LM"Lial prin Jntuneric) DaF prin ea ai reuIit % de%chiKi cLteva -ere%treF
Jn% vei reveni mereu Ii mereu la %tarea de conItientiKare o"iInuit) A -i
%upraconItient Jn%eamn a atinge %amadhi+ulF Jn%eamn a atinge o
receptivitate per-ect clarF o conItientiKare integrat Ii permanent)
Atunci nu mai po&i ieIi din eaN chiar Ii Jn %omnul pro-und o vei avea)
Dincolo de %upraconItient exi%t %upraconItientul colectivF ceea ce
Jn religie %e Jn&elege prin *Kei.) 1ar mai pre%u% de %upraconItientul
colectiv %e a-l %upraconItientul co%mic + ceea ce Buddha denumeIte
nirvanaF Mahavira PaivalaF mi%ticii hinduIi moP%haF iar noi Jl putem
denumi adevr)
Ace%tea %unt cele nou %tri ale -iin&ei) 0mul o"iInuit trieIte doar
Jntr+un mic col& + Jn in-ima minte conItient) '%te exact ca Ii atunci cLnd
<5
D/AMMA#ADA 0S/0
ai avea un palat imen% Ii ai tri doar Jntr+o cmru& de la intrareF
creKLnd c aceea e%te totul)
Freud Ii Sri Auro"indo %unt doi gigan&i intelectualiF pionieriF
-ilo%o-iF Jn% amLndoi nu au -cut altceva decLt % mearg or"eIte %pre
ace%te de%coperiri) Bn loc % Ji Jnv&m pe %tuden&i -ilo%o-ia lui Bertrand
(u%%ellF Al-red 2orth ,hiteheadF Martin /eideggerF Gean+#aul SartreF ar
-i mult mai "ine % Ji Jnv&m mai multe de%pre Sri Auro"indoF deoarece
el e%te cel mai mre& -ilo%o- din acea%t epoc) Bn% el a -o%t complet
ignorat de lumea academic + dintr+un anumit motiv)
Dac Jl citeIti pe Sri Auro"indoF el te va -ace % %im&i c eIti
inconItientN
deIi el nu a -o%t un BuddhaF totuIi reuIeIte % dea ace%t %entiment tuturor
celor care Ji cite%c opera) Ei dac el are dreptateF atunci de ce nu porneIti
%pre explorarea vLr-urilor -iin&ei taleH
Freud a -o%t acceptat de lumea Itiin&i-icF dar cu -oarte mare
greutate) Sri Auro"indo Jnc nu a -o%t acceptat) De -aptF el a -o%t complet
ignorat) Freud a vor"it de%pre ceva in-erior %trii Jn care %e a-l oamenii
Jn preKent + acea%ta nu e%te ceva %tLnMenitorN omul %e %imte "ine % a-le
c mai Mo% de conItiin&a %a %e a-l %u"conItientulF apoi inconItientul Ii
dup aceea inconItientul colectiv) Faptul c ace%te %tri %e a-l %u"
nivelul la care exiIti Jn preKent te -ace % te %im&i -oarte "ine) Bn% dac
l+ai %tudia pe Sri Auro"indoF atunci te vei %im&i MignitF o-en%atF rnitF
deoarece el J&i arat c exi%t %tri de -iin&are mult %uperioare celei Jn
care trieIti acum + Ii omul nu doreIte niciodat % accepte c exi%t
ceva %uperior lui) Fiecrui om Ji place % cread c el e%te vLr-ul cel mai
JnaltF 'vere%tul exi%ten&ei + c nu mai exi%t nimic mai Jnalt decLt el)))
Tocmai de aceea oamenii moderni neag exi%ten&a lui DumneKeuF
deoarece a accepta acea%t idee Jn%eamn a accepta c exi%t ceva
%uperior lor) Ei egoul modern %e %imte -oarte "ine cLnd mintea modern
Ji %pune c nu exi%t nici un DumneKeu Ii nici o via& dup moarte)
Fiecare om %e %imte -oarte "ine cLnd JIi neag propria Jmpr&ieF propria
comoar) Bn% e%te o %tupiditate)
#uddha are dreptate. /l spune%
)rostul doarme
-a i cum ar fi de,a mort,
.ns cel stp"n pe sine este trea*
0i triete !enic.
ConItientiKarea e%te eternF ea nu cunoaIte moartea) CLnd trieIti
inconItientF adormitF va tre"ui % mori Ii % renaIti) 1ar dac vrei % %capi
din ace%t cerc vicio% al naIterii Ii mor&iiF atunci tot ce tre"uie % -aci e%te
<8
D/AMMA#ADA 0S/0
% devii per-ect conItient) Va tre"ui % te Jnal&i din ce Jn ce mai %u% pe
culmile conItiin&ei)
1ar ace%te lucruri nu tre"uie doar % le accep&i la nivel intelectual Ii
atLtN ele tre"uie % devin propria ta experien& exi%ten&ial) 'u nu Jncerc
% conving pe nimeni din punct de vedere -ilo%o-icF deoarece
convingerea -ilo%o-ic Ii teoretic nu va aduce nici un reKultat "un)
Adevrata comoar apare doar cLnd depui un e-ort conItient de a te treKi)
Bn% ace%te indica&ii intelectuale pot crea Jn tine o dorin& de a+&i
cuta e%en&aF de a deveni conItient de poten&ialul tu interiorN ele J&i arat
c eIti mai mult decLt ceea ce pari a -i)
)rostul doarme ca i cum ar fi de,a mort, ns cel stp"n pe sine
este trea* i triete !enic.
/l obser!.
/l este limpede.
A-irma&ii %imple Ii minunate) Adevrul e%te Jntotdeauna %implu Ii
minunat) Doar priveIte %implitatea ace%tor dou a-irma&ii)))Jn% cLt de
mult e%te con&inut Jn ele + lumi in-inite Jn interiorul cLtorva cuvinte) /l
obser!. /l este limpede.
Singurul lucru pe care tre"uie % Jl Jnve&i e%te % -ii atentF %
o"%ervi) 0"%erv> Fii atent la -iecare ac&iune) 0"%erv+&i -iecare gLnd)
#riveIte -iecare dorin& care apare Jn minte) Fii atent la -iecare ge%t +
cLnd mergiF cLnd vor"eItiF cLnd mnLnciF cLnd -aci "aie) Continu %
o"%ervi totul) Tran%-orm -iecare %itua&ie Jntr+o oportunitate de a -i atent)
2u mLnca Jn mod mecanicN nu te Jndopa doar + -ii -oarte atent)
Me%tec Jncet Ii o"%erv)))Ii vei -i %urprin% % veKi cLt de mult ai pierdut
pLn atunciF deoarece -iecare Jm"uctur J&i va o-eri o %ati%-ac&ie
magni-ic) CLnd mnLnci atentF mLncarea va avea alt gu%tN orice
mLncare) CLnd mnLnci inconItientF indi-erent de ce vei mLncaF nu vei
%im&i nici un gu%tF deoarece Jn interior nu e%te nimeni care % o"%erveF
care % -ie atent) MnLnc JncetF priveIte Ii o"%erv totul) Miroa%eF
gu%tF atingeF %imte "riKa Ii cldura raKelor de %oare) #riveIte 9una Ii
devino un lac tcut Ii netul"urat Jn care 9una %e re-lect Jn -rumu%e&ea ei
minunat) TrieIte -iind Jn permanen& atent)
BineJn&ele%F de multe ori vei uita % J&i p%treKi aten&ia) Dar nu J&i
-ace griMiN e%te ceva natural) Timp de milioane de vie&i ai trit Jn mod
inconItient Ii e%te normal % ui&i) Bn% imediat ce &i+ai amintit c ai uitat
% -ii conItientF redevino atent)
=ine minte un %ingur lucru: nu tre"uie % te %im&i vinovat c ui&i %
-ii atent Ii conItientN nu te Jnvinov&iF pentru c altminteri J&i vei pierde
timpul inutil) S nu J&i par ru niciodat pentru trecut> TrieIte
momentul) Dac ai uitatF ce conteaKH A -o%t natural + un o"icei vechiF
<:
D/AMMA#ADA 0S/0
iar o"iceiurile vechi mor -oarte greu) Ei a%t-el de o"iceiuri nu le+ai
acumulat doar Jn acea%t via&F ci ele &i+au Jm"i"at -iin&a timp de
milioane de vie&i) AIadarF dac %im&i c ai putut -i conItient mcar o
%ecundF mul&umeIte+i lui DumneKeu) Chiar Ii acea %ecund e%te mai
mult decLt nimic)
/l obser!. /l este limpede.
Ei cLnd eIti atentF Jn tine apare o claritateF o limpeKime) De ceH
deoarece cu cLt devii mai conItientF cu atLt nervoKitatea Ii agita&ia
interioar Jncep % di%par mai repede) Devii mult mai gra&io%) #e
m%ur ce eIti conItient Ii te o"%ervi Jn totalitateF mintea Jncepe % nu
mai alerge Jn toate pr&ileF nu va mai %porovi Jn continuuF pentru c
energia devine acum conItientiKareF aten&ie + e%te aceeaIi energie>
Din ce Jn ce mai mult energie va -i tran%-ormat Jn conItientiKare
Ii mintea nu va mai avea com"u%ti"il) !Lndurile %e vor rri Ii JIi vor
pierde puterea) Bncet+JncetF ele vor muri) Ei atunci vei putea vedea clar c
Jntre dou gLnduri apare o limpeKime) Mintea devine precum o oglind)
#ur Ii imaculat)
-"t de fericit este8 CLnd eIti limpede Ii clar eIti "eati-ic) Con-uKia
Ii hao%ul %unt rdcinile %u-erin&eiN claritatea Ii limpeKimea repreKint
-unda&ia "eatitudinii)
-"t de fericit este8
)entru c el !ede c atenia este !ia.
Ei acum vei Iti c nu exi%t moarteF deoarece treKia nu J&i va putea
-i di%tru% de nimic) CLnd va veni moarteaF o vei putea privi Ii pe
acea%ta) Vei muri treaK Ii atentN privind Ii o"%ervLnd nu ai cum % mori)
Corpul J&i va di%preaF %e va pre-ace Jn &rLnF Jn% conItientiKarea ta va
continuaN va deveni parte din Jntregul co%mic) Va deveni conItiin&
co%mic)
Bn ace%te momente Jn&elep&ii 3pani%hadelor au exclamat: Aham
#rahmamsi8 + 'u %unt A"%olutul> Bn ace%t %pa&iu extraordinar Al+/illaM
Man%oor a a-irmat: Ana:l ;a<8 + 'u %unt Adevrul>
Ei ace%te culmi %unt dreptul -iecruia) Dac nu reuIeIti % aMungi la
eleF atunci doar tu eIti re%pon%a"il pentru acea%ta Ii nimeni altcineva)
-"t de fericit este8 )entru c el !ede c atenia este !ia.
-"t de fericit este,
rm"nd calea celor tre,i.
-u mare perse!eren
/l meditea*, cut"nd
9ibertate i fericire.
<4
D/AMMA#ADA 0S/0
A%cult -oarte atent ace%te cuvinte: -u mare perse!eren.... #Ln
cLnd nu depui un e-ort total de a te treKiF nu vei reuIi nimic) '-orturile
par&iale %unt inutile) 2u po&i -i doar cldu&F pentru c atunci nu vei reuIi
% te evapori) Tran%-ormarea %e produce doar cLnd Ji o-eri toat energia
ta) CLnd clocoteItiF atunci %e produce tran%-ormarea alchimic Ii Jncepi
% te Jnal&i)
Ai o"%ervatH Apa curgeF a"urii %e Jnal&) 'xact la -el %e JntLmpl Ii
Jn -iin&: inconItien&a curgeF conItiin&a %e Jnal&) Ei Jnc un lucru:
Jnl&area e%te %inonim cu interioriKareaF curgerea Jn%eamn
interioriKare) ConItiin&a curge %pre interiorF inconItien&a curge %pre
exterior) 1nconItien&a te -ace % -ii intere%at de al&ii + J&i men&ine ochii
-ocaliKa&i a%upra altor lucruriF per%oaneF dorin&eF gLnduri)
'a te tran%-orm Jntr+un extrovertit) ConItiin&a creeaK interioritateF
te conduce %pre -iin&a ta interioar)
Am vor"it de%pre cele nou %tri de conItiin& + ace%tea cre%c
precum un copac) (amurile conItiin&ei o"iInuite %e Jnal& %pre conItiin&a
realF apoi %pre %upraconItiin&F dup aceea %pre %upraconItiin&a
colectivF iar de la acea%ta %pre %upraconItiin&a co%mic) 1ar rdcinile
vor creIte de la conItiin&a normal ctre %u"conItientF apoi %pre
inconItientF de la inconItient %e vor r%pLndi Jn inconItientul colectiv Ii
dup aceea Jn inconItientul co%mic) Bn clipa Jn care rdcinile tale ating
naturaF -lorile tale Jncep % Jn-lorea%c Jn DumneKeu) Tocmai de aceea
natura Ii DumneKeu nu %unt %epara&i + Jntr+o -iin& treaKF ei %unt unul)
0 -iin& iluminat nu e%te Jmpotriva naturiiF nu poate -i) 3n
iluminat te va aMuta % creIti Jn am"ele direc&ii: %pre natur Ii %pre
DumneKeu) Ace%ta e%te Ii e-ortul meu) Dore%c ca to&i %anna%inii mei %
-ie atLt de naturali JncLt rdcinile % le ptrund Jn cel mai adLnc col& al
-iin&ei + deoarece numai atunci o rdcin puternic Ii %olid poate
%u%&ine un ar"ore ale crui ramuri ating cerul)
Bn% de -oarte multe ori %unt Jn&ele% complet greIit) (dcinile
tre"uie % ating centrul %exualF ace%ta e%te mieKul in-erior al -iin&eiN Ii
doar atunci pot Jn-lori -lorile %upraconItiin&ei) 9otu%ul nu poate Jn-lori
decLt dac rdcinile %ale %e a-l adLnc Jn-ipte Jn nmolul lacului) Ei
ace%t lucru e%te po%i"il doar printr+o per%everen& a%idu) 0mul e%te
-oarte leneIN el e%te adormit Ii e%te leneI)
3n "r"at Ii o -emeie au -cut un legmLnt prin care -iecare
promitea c acela care va vor"i primul %e va duce % Jnchid uIa de la
intrareF de%chi% accidental de vLnt) Dup cLteva KileF doi ho&i au intrat
Jn ca% IiF vKLnd c cei doi %o&i nu -ac nici o miIcare Ii nu %pun nimicF
au Jnceput % le mnLnce mLncareaF le+au luat lucrurile valoroa%eF au
<?
D/AMMA#ADA 0S/0
violat+o pe -emeieF iar cLnd ho&ii au propu% % Ji rad "ar"a %o&uluiF
ace%ta %trig: *BineF gata) Voi Jnchide eu uIa a%ta "le%temat>.
0amenii au devenit -oarte leneIi) 9enea -ace parte din %omnul lor)
Tocmai de aceeaF per%everen&aF e-ortul %u%&inut e%te extrem de nece%ar)
2u te complace Jn ace%t %omn inconItient) 1ar dac de multe ori ui&i Ii
adormiF imediat ce J&i aminteIti c tre"uie % te treKeItiF treKeIte+te)
1mediat cLnd ai recuno%cut o raK de luminF Jndreapt+&i %pre ea toat
energia ta) 2u deveni precum un "e&iv care cade Ii adoarme acolo unde
%e nimereIte)

Trei "e&ivi mergeau pe %trad) 3nul &inea Jn mLn o "ucat de
pLineF altul un "utoiaI cu vin Ii al treilea o uI de maIin) Dup cL&iva
metriF un poli&i%t Ji opreIte Ii Ji Jntrea": *3nde v duce&iH.
*9a un picnic. + r%punde cel care avea pLinea)
*9a un picnicH. + %pune poli&i%tul) *#Linea Jn&eleg la ce v tre"uie
+Jn caK c v e%te -oameF ve&i mLnca din eaN din vin pute&i "ea cLnd v
e%te %ete) Dar la ce v -olo%eIte uIa de maIinH.
*'i "ine. + %pune cel de+al treilea "e&iv) *Dac ni %e -ace -rigF pot
oricLnd % ridic geamul).
CLnd vor"e%c de%pre %tarea de "e&ie Jn care %e a-l oameniiF nu m
re-er la "e&ia din alcool) 9comia e%te o "e&ieF po%e%ivitateaF
am"i&ia)))mintea doreIte Jn permanen& cLte ceva) Cerin&ele ei nu %e
%-LrIe%c niciodat: vrea putereF -aimF "aniF %-in&enie) Dac eIti umilF
atunci tre"uie % -ii cel mai umil om din lume) Mintea nu %e opreIte
niciodat din a dori))))
Furia e%te o alt "e&ie) Ai o"%ervat c Jn -urie po&i -ace lucruri pe
care Jn mod o"iInuit nu le+ai putea -aceH 9ucruri pe care ulterior le vei
regreta) Devino din ce Jn ce mai atent Ii -uria va di%prea)
'u nu %pun: % nu -ii niciodat -urio%) Ace%t lucru a -o%t repetat de
mii de ani Ii oamenii nu au -cut altceva decLt % JIi reprime
%entimentele) Ei cu cLt au reprimat mai multF cu atLt au devenit mai
inconItien&i) Fiecare arunc tot -elul de gunoaie Jn pivni&F iar apoi %e
mai teme % intre acolo) 2imeni nu doreIte % ptrund Jn inconItientul
%uF deoarece acolo va JntLlni tot -elul de lucruri urLteN va JntLlni tot ce a
reprimat Ii a evitat)
'u nu %pun nimnui % reprime ceea ce %imteF ci dimpotriv: nu
reprima + doar rmLi conItientF -ii atent Ii o"%erv cum J&i apare -uria) 0
po&i cunoaIte Jn dou moduri: ori % -ii violentF % te laIi po%edat de ea Ii
<7
D/AMMA#ADA 0S/0
% devii di%tructivF ori % o reprimi) Bn% exi%t o a treia cale Ii acea%ta
e%te calea tuturor "uddha: aten&iaF conItientiKareaF o"%ervarea + nici nu te
complaci Jn ea Ii nici nu o reprimi) Doar rmLi tcut Ii veKi ce %e petrece
cu tine) 1ndulgen&a creeaK o"iceiuri) Dac a%tKi eIti nervo% Ii mLine
eIti nervo% Ii tot aIa mai multe KileF nu -aci altceva decLt % te
condi&ioneKi %ingur % devii nervo%)
AIadarF indulgen&a nu te poate %cpa de ea) Tocmai de aceea toate
grupurile terapeutice care in%i%t pe exprimare rmLn "locate Jntr+un
anumit punct) BineJn&ele% e%te mult mai "ine % exprimi decLt % reprimi
ceva) Bn% exi%t o a treia alternativF mult mai important decLt ace%tea
dou) Dac exprimiF J&i -aci un o"icei din a%taN Jnve&i cum % repe&i
mereu acelaIi lucru Ii nu vei mai %cpa de el)

Bn acea%t comun exi%t pe%te ?D de a%t-el de grupuri terapeuticeF
dar rolul lor e%te doar acela de a crea un echili"ru interior) 'le aduc la
lumin tot ce a reprimat -iecareF ca hindu%F creItinF mu%ulmanF evreuF
"udi%t) Bn% ace%tea nu repreKint -inalulF ci doar te pregte%c pentru
medita&ie) 'le nu %unt &elul pe care tre"uie % Jl urmreItiF ci doar niIte
%imple metode prin care J&i arunci din %i%tem tot ce ai acumulat Jn trecut
Ii a -o%t greIit) De+a"ia atunci J&i va -i -oarte uIor % -ii atentF conItient)
Bn% -iecare tre"uie % -ie -oarte atent % nu devin dependent de
a%t-el de grupuri) Sunt mul&i crora le -ace plcere % treac dintr+un
grup Jn altulF doar pentru a+Ii ocupa timpul cu ceva)
3n grup terapeutic nu are decLt rolul de a te aMuta % %capi de ceea
ce ai reprimat Jn interiorN el te aMut % exprimiF % elimini toxinele
implementate Jn tine de %ocietate) Dar Jntr+un grup terapeutic nu creIti
cu adevrat) Dup ce vei reaMunge Jn %ocietateF vei reJncepe % reprimi)
1ar dac te hotrIti % nu mai reprimi Ii Jncerci % exprimi tot ce %im&iF
atunci te vei putea a-la Jn %itua&ii -oarte periculoa%e) 2u te vei putea
Jn&elege cu nimeni + cu %o&iaF cu copiiiF cu Ie-iiF cu colegiiF cu prietenii)
B&i va -i impo%i"il % trieIti) A%t-elF dup cLteva KileF va tre"ui % Jncepi
un alt tratament + "ioenergeticF ge%talt %au cine mai Itie ce + dup care te
vei %im&i iarIi deKpovrat) ApoiF iarIi aMungi Jn %ocietate Ii tot aIa))))
Ace%tea nu te pot aMuta cu adevratF ci doar J&i vor de%crca inima
de anumite poveri) Bntr+un grup de terapie primar po&i %triga cLt doreItiF
dar dac -aci acelaIi lucru pe %tradF cu %iguran& vei aMunge la poli&ie)
Bntr+un grup terapeutic chiar eIti JncuraMat % &ipi Ii % J&i de%carci minteaN
eIti provocat % J&i arunci a-ar tot ce ai reprimat) 1ar cLnd puroiul e%te
%co% din ran Ii acea%ta e%te l%at Jn "taia vLntului Ii a raKelor de %oareF
ea %e va vindeca de la %ine) Dar cLnd vei reveni Jn %ocietate)))cLt de mult
<A
D/AMMA#ADA 0S/0
po&i %ta Jntr+un grup terapeuticH Bn %ocietate vei -i nevoit % reprimi din
nouF deoarece nu eIti l%at % te exprimi)
A%t-elF Jn tine %e vor acumula iarIi tot -elul de gunoaie Ii vei -i
nevoit % revii acolo de unde ai plecat) '%te doar o de%crcare temporarF
"ene-ic din punct de vedere al %ociet&iiF dar care nu te poate -ace un
"uddha) Tocmai de aceea comuna mea e%te complet di-erit de in%titu&ii
precum acela din '%alen) Acolo %e termin prin grupuri + noi doar
Jncepem cu ele) 3nde ei terminF exact de acolo Jncepem noi)
Ei nu e%te o coinciden& -aptul c mii de terapeu&i %unt intere%a&i de
munca mea) 'i au venit aici)))) #rintre %anna%inii meiF cei mai mul&i
%unt #%ihoterapeu&i) #retutindeni Jn lume %e %imte nevoia de ceva mai
multN to&i %imt c doar terapia nu e%te de aMutor + o terapie nu poate -ace
pe nimeni iluminat)

1ndulgen&a creeaK o"iceiuriF reprimarea te -ace % acumuleKi Jn
interior tot -elul de otrvuri Ii toxine) #rin exprimare vei arunca otrava
%pre al&iiF Jn% ei nu vor %ta cu mLinile Jn %Ln + %e vor rK"una) Totul %e
va tran%-orma Jntr+o lupt)
1ar dac reprimi)))) Datorit inutilit&ii exprimrii Ii indulgen&eiF
preo&ii au inventat reprimarea) Acea%ta te -ereIte de pericole Ii te aMut %
-ii un cet&ean re%pectat) Te p%treaK cldu&) Bn% Jn interior J&i creeaK o
ran -oarte urLt Ii plin de puroi) Bn exterior -unc&ioneaK ca un agent
lu"ri-iantF iar Jn interior creeaK ne"unie)
Faptul c %ocietatea actual e%te cea mai Kdruncinat p%ihic %e
datoreaK trecutului) Bn mai mult de cinci mii de aniF aIa+KiIii %-in&i i+au
%-tuit pe oameni tot -elul de %tupidit&i) 0amenii devin din ce Jn ce mai
ne"uni Ii mai urL&iF iar ace%ta e%te *meritul. preo&ilorF politicienilorF
Jnv&torilor) To&i %unt re%pon%a"ili)
1eri am vor"it de%pre comi%ia trimi% de guvernul canadian pentru
a inve%tiga acea%t comunF Jn legtur cu cei doi %anna%ini americani
dintre care unul a Jnne"unit Ii cellalt %+a %inuci%) Br"atul care %+a
%inuci% avea pe%te 7D de aniN timp de 7D de ani el a -o%t catolicF iar
%anna%in nu a -o%t nici mcar timp de 7D de Kile> M Jntre": de ce nu
%unt inve%tiga&i Ii preo&ii catolicii care l+au cuno%cutH
Cellalt %anna%in care a Jnne"unit era prote%tant) 'u %unt
condamnat de ce i %+a JntLmplatF pentru c era Ii %anna%inF dar de ce nu
e%te condamnat Ii "i%erica prote%tantH 'l deveni%e %anna%in doar de
cLteva KileF iar timp de :? de ani tri%e urmLnd regulile prote%tan&ilor)
'%te o logic -oarte %tranie)))eu nu Jncerc decLt % Ji aMut pe oameni)
CLnd el a venit aiciF deMa era ne"un) Veni%e la mine dup mai "ine de
Ia%e ani de p%ihanaliK Ii p%ihoterapie) 2imic nu l+a putut aMuta Ii atunci
<<
D/AMMA#ADA 0S/0
%+a hotrLt % devin %anna%inul meu) Bi%erica prote%tant Ii preo&ii nu
l+au putut aMuta cu nimicF iar el a deci% % vin la mine) Dar era prea
tLrKiuN ei au -cut o trea" atLt de "un JncLt a -o%t impo%i"il % Jl mai
aduc cu picioarele pe pmLnt)
Ei nu a %tat aici decLt trei %ptmLni) 2u eu %unt re%pon%a"il pentru
ne"unia lui) Dar oamenii arunc Jntreaga vin a%upra mea) Dac un
%anna%in -ace cevaF nu el e%te condamnatF ci eu) Dar atLt de mul&i
hinduIi %unt arunca&i Kilnic Jn Jnchi%ori + Ii totuIi hindui%mul nu e%te
condamnat) AtLt de mul&i mu%ulmani %unt violen&i Ii ucigaIiF dar
i%lami%mul nu e%te -cut re%pon%a"il pentru comportamentul lor) '%te o
lume -oarte %tupid Ii a"%urd)
Mul&i vin Ii Jmi cer aMutorul Ii pe mai mult de CC Y dintre ei Ji pot
aMuta)
Bn% exi%t Ii caKuri Jn care rul e%te atLt de pro-und JncLt nu %e mai
poate -ace nimic pentru ei) De -aptF eu Ji pot aMuta pe to&iF pro"lema e%te
c nu mi %e permite % o -ac)
De exempluF un exhi"i&ioni%t a venit aici Jn comun Ii a Jnceput %
JIi arate goliciunea Jn -a&a %anna%inelor) 'l putea -oarte uIor % -ie
aMutat + dac i %e permitea % rmLn deK"rcat) Srmanul om nu era
deloc ru %au periculo%N nu -cea ru nimnui)))doar avea ideea a%ta
ne"unea%c de a Ioca pe cineva) AIa dorea el % atrag aten&ia) Dac
nimeni nu %+ar -i Jmpotrivit Ii i %+ar -i permi% % rmLn golF atunci Jn
cLteva %ptmLni %+ar -i vindecat complet)
Tratamentul e%te -oarte %implu> Dac i %+ar -i acordat aceeaIi
aten&ie ca oricrui omF el ar -i -o%t cel care ar -i rma% Iocat) Dac to&i ar
-i vor"it cu el ca Ii cum ar -i un om oarecareF cine I&ieF poate dup cLteva
Kile venea Jm"rcatF JncercLnd Jn -elul ace%ta % IocheKe prin
Jm"rcminte>
To&i oamenii pot -i aMuta&iF dar %ocietatea nu doreIte ace%t lucru)
2imeni nu e%te incura"il) Chiar Ii acel %ingur procent nu e%te
nevindeca"ilF dar e%te nece%ar per%everen&aF e-ortul %u%&inut)
Buddha %pune: -u mare perse!eren el meditea*, cut"nd
libertate i fericire.
MediteaK + medita&ia Jn%eamn aten&ieF o"%ervare + Ii vei atinge
li"ertatea Ii "eatitudinea)
Aa c fii trea*, reflectea* i obser!.
9ucrea* cu atenie i (ri,.
Triete n acest mod
0i lumina !a crete n tine.
<C
D/AMMA#ADA 0S/0
9umina creIte de la %ine) Tu doar devii mai atentF mai tcutF mai
meditativ Ii lumina de%cinde %ingur Jn tine) 2u ai pentru ce % pleci
undeva)
)rin obser!are i munc
-el stp"n pe el nsui se transform ntr-o insul
)e care nici un potop nu o poate inunda.
Aten&ia Ii conItientiKarea ta %e vor tran%-orma Jntr+o in%ul pe care
nu o poate invada Ii po%eda nici o pa%iuneF nici o lcomieF nici o -urie) Bn
acea%t in%ulF pentru prima datF devii un individ integrat) #entru prima
dat devii o -iin& uman)
1ar acea%t -iin& uman e%te o nece%itate a"%olut Jn epoca actualN
acea%t nou -iin& + homo no!us.
E. PRINTR-UN GEAM FNTUNECAT
1. Preaiubie Mae!re" !im c' :iu r'!0u#!uri&e. Dar *e ce &e
mai 0ermi 2#reb'ri&%r !' *e/i#' 0r%b&eme5
SavitaF nu exi%t r%pun%uriF ci doar rspunsul) Ei ace%t r%pun% nu
poate -i al min&ii) Mintea e%te o multiplicitate) 'a de&ine o mul&ime de
r%pun%uriF dar nu Ii rspunsul)
Acel r%pun% e%te o %tare a non+min&ii) 2u e%te ver"al) Bl po&i
cunoaIteF dar nu Jl po&i reduce la cunoaItere) Bl po&i cunoaIteF Jn% nu Jl
po&i ro%ti) '%te deKvluit Jn e%en&a -iin&ei tale interioare) '%te lumina care
J&i ilumineaK interiorul)
2u e%te un r%pun% la o anumit Jntre"areF ci repreKint %-LrIitul
tuturor Jntre"rilorN el nu are nici o legtur cu Jntre"rile) #ur Ii %implu
diKolv toate Jntre"rile Ii rmLi Jntr+o %tare Jn care nu mai exi%t nici o
Jntre"are)))ace%ta e%te rspunsul) #Ln cLnd nu e%te cuno%cutF nu vei
cunoaIte nimic)
Tocmai de aceea po&i %im&i c Itii o mul&ime de r%pun%uriF dar
Jntre"rile vor continua % te tortureKe) 'le apar deoarece rdcina Jnc
nu a -o%t tiat) Datorit ei vor r%ri noi -runKeF noi ramuriF noi -lori)
(dcina e%te tiat doar Jn momentul Jn care te deconecteKi de
minte Ii devii atLt de conItientF atLt de atent JncLt po&i vedea c mintea
e%te ceva %eparat de tine) 1mediat ce ai renun&at la orice identi-icare cu
CD
D/AMMA#ADA 0S/0
mintea Ii -iin&eKi ca un o"%ervator a-lat pe vLr-ul unui munte vei vedea
c mintea rmLne undeva Mo%F Jntr+o prpa%tie Jntunecat) Tu rmLi pe
culmea Jn%oritF doar ca un martor pur Ii tcutF -r % -ii identi-icat cu
nimic + "ineF ruF %-LntF impur) 1ar Jn acea%t o"%ervare toate Jntre"rile
di%par) Mintea %e evapor) (mLi precum o -iin& purF doar o exi%ten&
+ o re%pira&ieF o "taie a inimiiF pe deplin preKent Jn ace%t momentF -r
trecutF -r viitor Ii chiar Ii -r preKent)
#Ln cLnd nu J&i apare acea%t %tare vei %im&i de multe ori c de&ii
r%pun%uri la toate Jntre"rileF dar acele r%pun%uri vor crea la rLndul lor
alte Jntre"ri) 'le vor -i precum niIte pie%e de domino) #o&i citiF po&i
cunoaIteF po&i gLndiF Jn% vei -i din ce Jn ce mai cu-undat Jn minte)
#r%eIte mintea>
Tocmai de aceeaF %anna%inilor mei nu le o-er nici un -el de
r%pun%uriF ci le art care e%te r%pun%ul) 2u putem -olo%i pluralulF
deoarece el e%te unic)
'%te o %tare de tcereF de paceF de non+gLndire) Buddha o
denumeIte aten&ie corect + sammasmati) Ei el %pune c adevrul vine de
la %ineF de%cinde %ingur a%upra tuturor celor care %unt aten&iF conItien&i)
2u ai pentru ce % Jl cau&iF el vine de la %ine) Cum po&i cuta ceva ce nu
cunoItiH Ei orice vei cuta prin ignoran&F nu vei o"&ine decLt ignoran&)
Cum ar putea o minte con-uK % de%copere claritateaF limpeKimeaH
Con-uKia nu poate da naItere decLt la con-uKie + Jn cutarea realit&iiF
clarit&ii)
Ace%ta e%te motivul pentru care Buddha %pune: acela care e%te
%tpLn pe %ine e%te atent Ii clar) Ais dhammo sanantano + acea%ta e%te
legeaF eternF antic Ii inepuiKa"il)
A -i tcut Jn%eamn a cunoaIte r%pun%ul) A -i tcut)))cLnd rdcina
e%te complet tiatF ramurile nu mai pot creIte)
SavitaF Jmi %pui: *Simt c Itiu r%pun%urile).
A%ta e%te doar o iluKie) Ei mintea e%te -oarte Imecher Jn crearea
iluKiilor) 'a e%te -oarte JnIeltoare: te poate pcli chiar Ii Jn cunoaItere)
Te poate pcli Jn orice> Te poate pcli c eIti iluminat> Fii -oarte
atent> Singurul duIman al tu e%te mintea + nu exi%t altul)
Vechile %cripturi vor"e%c de%pre minteN Ii toate au un nume -oarte
%pecial acordat ei + diavolul) Diavolul nu e%te cineva exterior &ieN e%te
propria ta minte + ea e%te cea care te i%piteIteF care J&i vor"eIte Ii te
convinge de realitatea -al%urilor) Fii atent la ea> 1ar prin aten&ieF
Jntre"rile di%par + dar a%ta nu Jn%eamn c ai g%it r%pun%ul la ele)
3n iluminat nu cunoaIte nici un -el de r%pun%uri) Bn el nu mai
exi%t nici un -el de Jntre"ri) EiF datorit -aptului c nu mai are nici un
-el de Jntre"riF -iin&a %a a devenit r%pun%ul)
C5
D/AMMA#ADA 0S/0
SavitaF chiar Jn ace%t moment e%te po%i"il)
'u nu m a-lu aici pentru a+&i da in-orma&ii Ii cunoaIteriN pe
ace%tea le po&i o"&ine de la oricine altcineva) 'xi%t mii de univer%it&i Ii
"i"lioteci) Bn% e-ortul meu e%te acela de a te deKv&aF de a te -ace %
%capi de tot ce ai Jnv&atF a%t-el JncLt % po&i redeveni inocent Ii %
Jncepi % -unc&ioneKi dintr+o %tare de non+cunoaItere) A%t-el JncLt % nu
mai de&ii nici un -el de Jntre"ri Ii nici un -el de r%pun%uri Ii %
ac&ioneKi %pontanF + nu prin intermediul preMudec&ilor min&ii Ii
in-orma&iilor acumulate Jn trecut) 2u vreau decLt % redevii un copil pur
Ii inocent)))o oglind care % oglindea%c realitatea)
1ar cLnd eIti tcutF -r nici un gLnd Ii nici o in-orma&ie mentalF
atunci percep&ia J&i va -i clar Ii limpede + oglinda nu mai e%te
pr-uit)))Ii re-lect ceea ce e%te) Din acea%t oglindire orice ac&iune va -i
virtuoa%)

2. Preaiubie Mae!re" /rei ca 1iecare *i#re #%i !' 1ie u#
i#*i/i* &iber" *ar 2# im0u& mu#ci&%r *i# a!+ram rebuie !' 1im
1%are *i!ci0&i#a9i. Di!ci0&i#' :i i#*i/i*ua&iae - #u !u# e&e
*iamera& %0u!e5
Sudar%hanF daF vreau % -ii un individualF dar nu un individuali%t) Ei
aici e%te o mare di-eren&) 1ndividuali%tul Jnc nu a devenit individualF ci
doar un egoi%t) 3n individ nu are un egoF iar un ego nu poate avea
individualitate)
'goul e%te un -enomen general + to&i Jl avem> 2u e%te nimic
%pecial) To&i au un ego) '%te atLt de comun> Ceva cu adevrat neo"iInuit
e%te non+egoul)
2umai o conItiin& non+egotic poate atinge individualitatea) 1ar
prin individualitate Jn&eleg exact %en%ul literar al cuvLntului: integritateF
indiviKi"ilitateF unitateF cri%taliKare) !urdMie-- -olo%ea termenul de
*cri%taliKare. pentru individualitate) Bn% cerin&a de "aK e%te lip%a
egouluiF deoarece el e%te o entitate -al%) 'l nu J&i permite % devii realF
autentic) 2u J&i va permite % creIti) '%te -al%F e%te o iluKie) Tu nu eIti
%eparat de exi%ten&F Jn% egoul J&i va pretinde acea%t %eparare)
1ar cellalt cuvLnt care tre"uie -oarte "ine Jn&ele% e%te *di%ciplin.)
Di%ciplina nu Jn%eamn ceva impu%) Bn acea%t comun nimeni nu
impune nimic nimnui) Dac ai intrat Jn acea%t comunF ai -acut+o de
"un voie) 3Iile %unt de%chi%e + po&i pleca oricLnd doreIti) De -aptF de
intrat e%te -oarte di-icilF iar noi depunem toate e-orturile po%i"ile pentru
a+i aMuta pe noii veni&i % plece) 2imeni nu e%te Jmpiedicat % o -acF deIi
%e depun toate e-orturile pentru a te Jmpiedica % intri)
C8
D/AMMA#ADA 0S/0
Dac alegi % -aci parte din acea%t comunF acea%ta e%te deciKia ta
+ ai -o%t pregtit % te implici Jn ace%t -enomen)
Din acea%t deciKie reKult o anumit di%ciplin) #o&i hotrJ oricLnd
% pleci de aiciF dar cLt timp rmLi Jn%eamn c &i+ai luat a%upra ta o
re%pon%a"ilitate) Ei doar prin acea%t re%pon%a"ilitate po&i creIte)
'volu&ia e%te po%i"il prin Jmplinirea total a re%pon%a"ilit&ii avute)
Sunt cL&iva care Jncearc tot po%i"ilul % nu muncea%cF % nu -ac
nimic pentru comun) !%e%c tot -elul de %cuKe copilreItiF doar pentru a
evita munca) Bn% e%te o pro%tie> 'i nu pcle%c pe nimeni altcinevaF
decLt pe ei JnIiIi) 'i au venit aici pentru a munci a%upra -iin&ei lorF
pentru a depune e-orturi Ii pentru a aMunge indiviKi integri) 'i au venit
aici pentru a evoluaF pentru iluminare)))iar cLnd evit acea%t comunitateF
prin acea%ta arat c motivul lor e%te cu totul altul)
Sudar%hanF m Jntre"i: *Di%ciplina Ii individualitatea + nu %unt ele
diametral opu%eH.

2u> 3n individ e%te Jntotdeauna un -enomen integru) Cel care nu
e%te di%ciplinat nu e%te un individF ci doar un hao%F un con-lict
permanent) 'l e%te diviKatN o parte din el Ji %pune cevaF o alt parte
altceva) Ei ace%ta e%te un -apt care poate -i o"%ervat -oarte uIor)
A%ta e%te %itua&ia Jn care %e a-l maMoritatea oamenilor> Sim&i c Ii
tu te a-li Jntr+o a%emenea %tare Jn care nu po&i %pune nici daF nici nuH
Sim&i c deciKiile tale %unt Jntotdeauna luate cu Mumtate de inimH
3n individ integru Jn%eamn o -iin&F care -unc&ioneaK ca o
totalitateF ca o unitate organic) Cum creKi c po&i deveni o unitate
organicH Doar prin di%ciplin Ii conItiincioKitate)
De aceea Buddha a repetat mereu cuvintele per%everen&F e-ort
%u%&inut Ii conItient + un e-ort total) Tre"uie % %im&i c -ier"i)))daF uneori
e%te durero%F dar depinde doar de tine cum interpreteKi) Dac doreIti cu
adevrat % creItiF atunci nu e%te deloc durero% + e%te chiar ceva -oarte
plcut) Fiecare pa% -cut Jntru di%ciplinarea -iin&ei J&i o-er din ce Jn mai
mult "ucurie %u-letea%c)
Di%ciplin Jn%eamn pregtire pentru a Jnv&aN de aici Ii cuvLntul
*di%cipol.) Ce e%te un di%cipolH 3n om care e%te pregtit % Jnve&eF % %e
a"andoneKeF % -ie vulnera"il Ii de%chi% -a& de Mae%tru)
#entru a intra Jn acea%t comunF Jn ace%t cLmp "udic e%te nevoie
de curaMF de druire total) 'u nu dore%c altceva decLt ca -iecare dintre
voi % devin un individualF Jn% penMtru acea%ta tre"uie % -olo%e%c
multe metode) BineJn&ele%F vei trece prin multe JncercriF dar numai aIa
po&i % te contopeIti Jn unitatea exi%ten&ial) Timp de mii de vie&i ai trit
Jn multiplicitateF iar pentru a %cpa din acea%t capcan tre"uie % depui
C:
D/AMMA#ADA 0S/0
un e-ort %u%&inut Ii inten%N altminteri %omnul nu J&i poate -i oprit) '%te
nevoie de un Ioc -oarte puternic)
Munca Jndeplinit Jn acea%t comun nu e%te ceea ce pare la
%upra-a&) '%te cu totul altceva + o metod>
CLnd cineva vine la mine Ii Jmi %pune c vrea % -ac parte din
acea%t comunF Ji r%pund: *Du+te la DeeP%ha). 'a e%te in%trumentul
prin care lucreK> 1+am o-erit putere totalF deoarece ea e%te atLt de
iu"itoareF atLt de cald Ii de de%chi%)))ea Ji rneIte pe oameniF dar Ji Ii
vindec) Cu o mLn Ji loveIteF cu cealalt Ji JngriMeIte)
1ar cLnd te a-li Jn preaMma ei Ii veKi cum &ip Ii %e r%teIte la tine Ii
-ece o mul&ime de lucruri pentru a te provocaF ace%tea nu %unt decLt niIte
metode prin care tre"uie % Jnve&i % rmLi atent + e%te o di%ciplin prin
care Jnve&i % nu mai r%punKi Jn vechile tale moduri) Ei cLnd ea e%te
-oarte drg%toa% Ii griMulieF ca o mamF acea%ta e%te o alt metod prin
care Jncearc % creeKe Jn tine o reac&ie pe care cu %iguran& a creat+o
Jntine Ii mama ta natural)
3neoriF mamele %unt niIte -iin&e intolera"ile + iar DeeP%ha e%te o
mam per-ect>
Sudar%hanF Itiu c e%te di-icil + Jn% orice tran%-ormare e%te grea) Ei
tre"uie % creeK mai multe tehnici Ii metode) Tre"uie % lucreK a%upra
-iecrui col& al -iin&ei tale + nimic nu tre"uie % rmLn neexplorat)
#rimul principiu al di%ciplinei e%te druireaF a"andonarea total)
AparentF pare o contradic&ieF deoarece Jntotdeauna &i %+a %pu%: *Dac te
druieIti cuivaF nu mai eIti un individF ci un %clav). Dar eu J&i %pun: dac
nu te po&i a"andona total nu po&i deveni un individ Jn adevratul %en% al
cuvLntului) Druirea e%te un -enomen mre& Ii doar un om -oarte curaMo%
%e poate drui cu adevrat) #entru acea%ta J&i tre"uie o voin& de -ier) A
renun&a la a+&i mai -olo%i voin&a Jn%eamn a+&i -olo%i voin&a total) S te
Jnlturi %ingurF % te elimini complet Ii % %pui un da a"%olutF Jn timp ce
mintea Jncearc din r%puteri % %e opunF % te Jmpiedice))))
DaF uneori ai dreptate + Jn% tocmai Jn acea%ta con%t -rumu%e&ea)
Ai dreptate Ii totuIi te a"andoneKi unui lucru care pare complet ilogic)
DeeP%ha e%te ne"un> #oate c tu eIti mult mai inteligent Ii mai
ra&ional decLt ea + dar vei -i nevoit % o a%cul&iF % te a"andoneKi ei)
2e"unia ei e%te calitatea + tocmai de aceea am Ii ale%+o) #uteam % aleg
pe oricare dintre to&i aceIti doctori Ii pro-e%ori Ii terapeu&i Ii ingineriF
Jn% cum te po&i a"andona unui om de care eIti convin% c e%te normal Ii
ra&ionalH DruireaF a"andonarea nu %e poate realiKa decLt -a& de o
per%oan %au un lucru care pare a -i complet a"%urd Ii ilogic) Ei prin
acea%ta vei reuIi % te rupi de trecut)
C4
D/AMMA#ADA 0S/0
Acea%t comun e%te un la"orator de alchimie) Fiecare vine aici
-iind o multiplicitate Ii eu tre"uie % Jl modeleK Ii % Jl tran%-orm Jntr+un
individ) '%te nevoie de mult munc pentru a crea individuali puri)
Di%ciplina e%te calea pentru crearea individualit&ii) Dar &ine minte:
-ii un individualF nu un individuali%t) 1ndividuali%mul e%te doar o -a&et a
egoului) 3n individuali%t Itie c doar pretindeF c doar %e pre-ace a -i
individualF doar crede Jn ceva ce el nu e%te)
CLnd eIti un individ integru nu mai po&i crede Jn individuali%m) 1ar
cLnd ace%ta a devenit un adevr pentru -iin&a taF nu vei mai avea nevoie
% creKi Jn nimic) Credin&a e%te doar un vicleIug prin care Jncerci %
a%cunKi ceva: nu cunoIti dac DumneKeu exi%tF dar creKi c exi%t)
Credincio%ul e%te un ateu + indi-erent c e%te creItinF hindu%F "udi%t %au
mu%ulman) 'l e%te un ipocrit) #rin acea%ta Jncearc % %e pclea%c
%ingur Ii Jncearc % Jl pclea%c chiar Ii pe DumneKeu> '%te doar un
papagal care repet mecanic tot ce a auKit de la al&ii)
3n om cu adevrat integru nu are nevoie % cread Jn nimic + el
cunoaIte) Credin&a e%te nece%ar Jn ignoran&)
A -i un individual e%te o experien&> 1ndividuali%mul e%te -oarte
-acilF dar pentru a -i un individ integru tre"uie % treci printr+o di%ciplin
riguroa%) '%te nevoie de e-ortF de muncF de aten&ieF de vigilen&F de
medita&ie)
Sudar%hanF tot ce %e petrece Jn acea%t comun nu %unt altceva
decLt ci di-erite care conduc toate ctre un %ingur &el: medita&ia) Bn
"uctrieF Jn atelierele de lucruF Jn magaKineF Jn grdin + toate ac&iunile
par "anale Ii normale) 2u e%te aIa) Du+te % Ji veKi pe tLmplarii noItri
cum lucreaKN de%igurF munca lor e%te aceeaIi ca a oricrui tLmplar + dar
calitatea lor e%te complet di-erit) #articipF munceIte la un loc cu ei Ii
atunci o vei putea %im&i) 1ar acea%t calitate e%te iu"ireaF JncredereaF
druirea)
Sanna%inii mei %e a-l aici pentru c m iu"e%cN ei %tau aici pentru
a -i lLng mine) 1ar datorit -aptului c m iu"e%c %unt pregti&i % -ac
orice) Bn% ceea ce veKi Jn exterior nu e%te totul) #riveIte calitatea lor
interioar) TrieIte lLng ei Ii Jn ei) Devino un participant)
Sudar%hanF %e pare c tu Jnc eIti un %pectator) #oate c lucreKi Jn
comunF dar Jnc nu ai devenit un participant + altminteri acea%t
Jntre"are ar -i -o%t impo%i"il)
6. De ce am !e#ime#u& c' 2mi &i0!e:e ce/a5 De ce !im c'
rebuie !' 1iu a&ci#e/a5 Te r%$" a?u'-m' !' !ca0 *e ace!e $u#%aie.
Dhana XogiF dac ai Jn&ele% c %unt niIte gunoaieF atunci cum vrei
% te aMut % %capi de eleH A le recunoaIte ca -iind gunoaie Jn%eamn
aruncarea lor>
C?
D/AMMA#ADA 0S/0
Dar %e pare c tu doar m+ai auKit pe mine %punLndu+le aIaN nu a
-o%t experien&a taF ci doar ai Jmprumutat cuvintele mele Ii te ag&i de ele)
AdLnc Jnuntrul tu Itii c ele nu %unt niIte gunoaieF ci o comoar pe
care %im&i c tre"uie % o proteMeKi)
2u te po&i tran%-orma dac Jncepi % creKi or"eIte Jn cuvintele
mele) A%ta nu e%te o revolu&ieF nu e%te o conver%ie) #o&i crede Jn 1i%u%F Jn
MahomedF Jn BuddhaF Jn mine %au Jn oricine altcinevaF dar cu ce te va
aMuta acea%t credin& oar"H Doar J&i %chim"i o"iectul credin&eiF iar
mintea rmLne aceeaIi) CreKi Jn 1i%u%F Jn% el vor"eIte Jntr+un lim"aM
-olo%it Jn urm cu dou mii de ani) Contextul nu mai e%te acelaIi) 'u
vor"e%c lim"aMul %ecolului 8D) #e ace%ta Jl po&i Jn&elegeN aIa c J&i retragi
aten&ia de la 1i%u% Ii o Jndrep&i a%upra mea) '%te ceva -oarte ie-tin)
'u nu %pun c tre"uie % creKi Jn mineF ci J&i cer % renun&i la orice
credin& Ii % Jncepi % veKiF deoarece credin&a e%te oar" + priveIte cu
ochii de%chiIi> '%te Jntr+adevr acela un gunoiH Dac daF atunci nu vei
mai cere aMutorul nimnuiF pentru a %cpa de el)
2imeni nu Jntrea" pe altcineva cum % JIi arunce gunoiul din ca%)
#ro"lema e%te c tu creKi c acel gunoi e%te din aur)
3n om integru Ii autentic te poate convinge intelectual -oarte uIor
c ai Jn interior un gunoi) Bn preKen&a acelei -iin&e %im&i c eIti copleIit
de exi%ten&a %a Ii Jncepi % J&i repe&i Jn interior: *DaF e%te un gunoi). Dar
adLnc Jnuntrul tu %im&i c e%te o "ucat de aur> Tocmai de aceea J&i
apare acea%t Jntre"are: cum % renun&i la elH
Tu te ag&i %ingur de el) !unoiul nu e%te intere%at deloc de tineN
chiar dac Jl vei aruncaF nu J&i va reproIa: *De ce m+ai aruncatH. 2u J&i
va %pune nimic Ii nu J&i va crea nici un -el de pro"leme) 2u J&i va cere %
divor&eKi de el Jn mod legal> EiF dac reuIeIti % Jl arunciF cu %iguran& el
va -i mai -ericit decLt e%te acum> Va -i li"er) #ro"a"il c %+a %turat de
tine Ii vrea % tria%c %ingur) De ce nu Jl laIiH #entru c adLnc Jn
interiorul tu creKi c el e%te ceva pre&io%)
Dhana XogiF m Jntre"i: *De ce am %entimentul c Jmi lip%eIte
cevaH.
#entru c -iecare omF Jnc din copilrieF a -o%t Jnv&at c nu are nici
o valoareN c tre"uie % JIi cLItige pre%tigiul Ii pre&ioKitatea) #rin&iiF
Jnv&toriiF politicieniiF preo&ii + to&i %e a-l Jntr+o con%pira&ie Jmpotriva
copiilor) Ei cea mai "un cale e%te di%trugerea Jncrederii Jn ei JnIiIi)
#entru a di%truge Jncrederea pe care o copil o are Jn el Jn%uIi e%te
nevoie ca mai JntLi % Jl convingi de -aptul c e%te un nimeniF iar apoi %
Ji dovedeIti prin tot -elul de exemple %tupide c tre"uie % muncea%c
mult pLn % aMung cineva)))c tre"uie % lupteF % -ie am"i&io%F % nu
C7
D/AMMA#ADA 0S/0
cedeKe niciodat) A%t-elF noi Jl condi&ionm % devin violent Ii
di%trugtor) Bi implementm ideea c nu are nici o valoare dac nu Jncepe
% alerge dup "aniF dup -aimF putereF pre%tigiu)
1ar eu %pun: -iecare copil %e naIte ca un "uddha) BineJn&ele% e%te
inconItient de ace%t lucruN el nu e%te conItient de realitatea -iin&ei %ale)
DarF Jn e%en&F to&i %untem Buddha) Ei ceea ce %pun eu e%te complet
di-erit -a& de ceea ce ai auKitF tocmai de aceea apare o pro"lem) 'u J&i
%pun: chiar acum eIti un "uddha> + Jn% Jntreaga condi&ionare te -ace %
gLndeIti: *Cum e%te po%i"il aIa cevaH S -iu un "uddha chiar aici+acumH
2uF poate mLineN poate dup ce voi munci din greuF poate Jntr+o via&
viitoare)))dar chiar acumH. #are ceva impo%i"il)
#ro"lema e%te c ai creKut Ii mai creKi prea mult Jn prin&iF Jn
preo&iF Jn politicieniF Jn Jnv&tori) Ai acumulat Jn interior toate gunoaiele
%pu%e de ei Ii J&i e%te -oarte greu % le arunci + e%te Ii normalF dup atLtea
vie&i Jn care le+ai purtat cu tine) Te+ai ataIat de ele ca de cele mai
pre&ioa%e lucruri> Bn% le po&i arunca Ii po&i -i un "uddha chiar Jn acea%ta
clip>
2u e%te vor"a de atingereF ci de conItientiKare) Fii conItientF
devino atent Ii o"%erv cine eIti) 2u tre"uie % -aci nimic altceva)
Bn% cLnd m a%cul&iF o parte a min&ii J&i %pune: *DaF Mae%trul are
dreptate>. 3n -ragment din minte accept ceea ce %punF deoarece orice
aI ro%ti e%te un adevr din via&) Dar condi&ionarea impu% de %ocietate
r"u-neIte imediat ce pleci de lLng mine + mintea %e va rK"una Ii va
Jn"uIi acel micu& -ragment care a avut neruIinarea % accepte aIa ceva>
EiF de%igurF mintea e%te -oarte puternic + tocmai de aceea J&i Ii poate
di%truge inteligen&a)
1nteligen&a nu are nimic de+a -ace cu minteaN inteligen&a apar&ine
inimii) '%te o calitate a inimii) 1ntelectul e%te o calitate a min&ii) 3n
intelectual nu e%te neaprat Ii o per%oan inteligentF iar o -iin&
inteligent nu e%te neaprat nevoie % -ie Ii intelectual)
1ntelectul e%te cel care devine plin de gunoaie + Ii eu nu Jncerc
altceva decLt % J&i treKe%c inteligen&a) 1ar %ocietatea nu a Jncercat altceva
decLt % te -ac % devii inconItient de inteligen&a ta nativ) Societatea
nu doreIte ca oamenii % -ie inteligen&iF pentru c doar aIa Ji poate
controlaN %ocietatea nu poate domina Ii %u"Muga un om inteligent)
1ar oamenii a%culttori Ii %upuIi %unt numai cei %tupiKiF ei pur Ii
%implu vegeteaKF %e a-l Jntr+o %tare de iner&ie Ii nu depun nici mcar un
e-ort pentru a tri inten%) Stupiditatea e%te o"edien&F iar o"edien&a
creeaK %tupiditate)
3n -ermier aMunge Jntr+un orIel din Ve%tul Sl"aticF clrind
complet deK"rcat pe calul %u) Eeri-ul Jl opreIte imediat Ii Jl Jntrea":
CA
D/AMMA#ADA 0S/0
*/eiF coS"oF nu ai pic de re%pect % um"li deK"rcat prin oraIul no%truH
Ce %+a JntLmplat cu tineH.
Fermierul Ji r%punde: *Domnule Ieri-F % v explic) BtrLnul meu
tat m+a trimi% Jn oraI % Ji cumpr cLte ceva proviKii) #e marginea
drumului am JntLlnit o doamn care mi+a cerut aMutorul) Tatl meu m+a
Jnv&at % -iu Jntotdeauna re%pectuo% cu -emeile Ii % le aMut cLt pot de
"ine) AIa c m+am dat Mo% de pe cal Ii am aMutat+o % JIi care coIul cu
mLncare la marginea rLului) Apoi am aMutat+o % Jntind ptura Ii am
-cut tot ce mi+a cerut) 9a un moment datF ea mi+a %pu%: UCoS"oF ce+ar
-i %+&i dai Mo% ciKmele)Z AIa c eu a tre"uit % o a%cult) Dup aceea mi+a
cerut: UCe KiciF nu vrei % renun&i Ii la haineHZ Ei aIa am -cut) 1ar ea
%ttea complet deK"rcat pe pturF era goal ca un nou+n%cut) Atunci
mi+a aruncat aIa o privire Ii mi+a %pu%: UAcum treci la trea"
coS"o>Z)))Ii mi+am amintit ce tre"uia % -ac) AIa c iat+m Jn oraI>.
0"edien&a e%te o -orm a %tupidit&ii + iar %ocietatea nu doreIte %
ai"e decLt oameni %tupiKi) AceItia rmLn Jntotdeauna Jn tiparele impu%eF
%e con-ormeaK Ia"loanelor %ociale)
Ei chiar dac unii dintre ei reuIe%c % vad putreKiciunea ac&iunilor
lorF doar Jnchid ochii Ii accept pro%teIte orice explica&ie)
De exempluF 1ndia a %u-erit timp de %ecole de %rcieF -oameteF
miKerieF "oli) Bn% datorit -aptului c oamenii %unt -oarte creduli Ii cred
or"eIte Jn tot ce li %e %puneF pur Ii %implu au tran%-ormat %rcia Jn ceva
virtuo%) 'i chiar venereaK %rcia Ii -oametea) Mul&i cred c DumneKeu
i+a -cut %raciF pentru c %rcia e%te ceva pio%) 1ar cLnd renun&i la
"og&ii Ii devii un a%cet deK"rcatF milioane de oameni vor Jncepe % te
venereKeF te vor crede un mare %-LntF chiar dac Jn realitate eIti complet
%tupid) Am JntLlnit mul&i Jn&elep&i %tupiKi)
A%ta pare o contradic&ie Jn termeni + cum poate un Jn&elept % -ie
%tupidH 'l nu poate -i decLt Jn&elept> Bn% e%te -oarte di-icil Jn acea%t
lume % -ii cu adevrat Jn&elept Ii % aMungi % -ii venerat) 0amenii
Jn&elep&i %-LrIe%c deo"icei prin a -i cruci-ica&iF uciIiF tortura&iF otrvi&i) 1ar
oamenii %tupiKi aMung Jntotdeauna % -ie venera&i) 'i vor -ace exact ceea
ce le cere %ocietatea) A%t-elF cL&iva au aMun% % venereKe %rcia)
!andhi o"iInuia % Ji numea%c pe %raci daridra nara=ana +
*%racii %unt divini.) Srcia e%te divin> 0amenii %raci %unt Kei> Dac
ar -i aIaF atunci cui nu i+ar plcea % -ie %racH
Ei mai exi%t alte explica&ii: eIti %racF pentru c Jn vie&ile trecute ai
pctuit) Ace%te explica&ii puerile au -o%t inventate pentru oameni care
nu cred Jn DumneKeu) GainiIJiiF "udiItii nu vor accepta prima explica&ieN
ei au nevoie de alt explica&ie: teoria Parmei) Bn% Ii acea%ta Jndeamn la
acelaIi lucru> Dac ai comi% pcate Jn vie&ile trecuteF atunci e%te mai
C<
D/AMMA#ADA 0S/0
"ine % accep&i ceea ce trieIti Jn preKent Ii % nu opui nici un -el de
reKi%ten& %rciei) Dac te opuiF atunci J&i creeKi iarIi o Parm rea Ii vei
%u-eri Jn viitor) Mai "ine %u-er Jn tcere Ii -ii mul&umit) A%t-elF oamenii
%+au tran%-ormat Jn niIte laIiN ei nu mai au nici un -el de re"eliune
interioar)
Societatea vrea ca oamenii % -ie %tupiKiF neinteligen&i) 1nteligen&a
e%te periculoa%) 1nteligen&a te va -ace % gLndeIti %ingurF % priveIti Jn
Murul tuF nu Jn %cripturiN % creKi doar Jn experien&a ta direct)
Dhana XogiF te rog nu crede ce %pun)
'xperimenteaKF mediteaKF trieIte + pLn cLnd nu devine propria
ta Jn&elegereF nimic nu te va aMuta)
M Jntre"i: *De ce am %entimentul c Jmi lip%eIte cevaH.
#entru c Jntotdeauna &i %+a %pu% % cau&i ceva) Ai alergat Jncolo Ii
incoace Ii e%te normal % %im&i ace%t lucru) 'u J&i %pun: nu ai pierdut
niciodat ceea ce cau&i> 2u mai cuta) DeMa de&ii totul> Doar priveIte Jn
interior Ii vei g%i acolo comori inepuiKa"ile de -ericireF extaKF
"eatitudineF iu"ire)
Dac priveIti Jn interior nu pierKi nimicN Jn% cLnd te Jndrep&i %pre
exterior vei aMunge % te %im&i din ce Jn ce mai -ru%trat) EiF pe m%ur ce
Jm"trLneIti Ii veKi c via&a &i %e %curge printre degeteF te %im&i din ce Jn
ce mai di%perat) 1ar ironia e%te c tu ai deMa totul) Bntotdeauna a -o%t
preKent Jn tine)))chiar Jn acea%t clip e%te acolo)
Bn% nu m crede nici pe mine) 'u nu vreau % am lLng mine
credincioIi creduliF ci vreau % te aMut % experimenteKi) Bn momentul Jn
care a devenit experien&a ta proprieF vei -i eli"erat) Adevrul eli"ereaKF
%pune 1i%u% + nu credin&aF ci adevrul)
Dar adevrul meu nu poate -i Ii al tu) Doar adevrul tu poate -i
real pentru tine) Bntr+adevrF adevrul eli"ereaKF Jn% vreau % J&i %pun c
ace%ta tre"uie % -ie al tu + tritF experimentat) Adevrul altcuiva nu
poate -ace altceva decLt % te Jnro"ea%c)
Dhana XogiF nu J&i lip%eIte nimic) 2imnui nu Ji lip%eIte ceva) St
Jn natura lucrurilor ca nou % nu ne lip%ea%c nimic) 2oi %untem parte
din DumneKeu Ii DumneKeu e%te parte din noi) 2u avem cum % pierdem
ceva) Cum ai putea -ugi de tine Jn%u&iH 3nde ai -ugiH 0riunde te+ai a-laF
vei rmLne tu Jn%u&i + chiar Ii Jn iadF deoarece totul e%te DumneKeu)
'l te aIteapt r"dtorF tu doar tre"uie % priveIti Jnuntru)
Mai Jntre"i: *De ce %imt c tre"uie % -iu altcinevaH.
Deoarece &i %+a %pu% mereu: *Fii cineva> 3ite cLt de mre& e%te
BuddhaF Ori%hnaF /ri%to%> Fii ca ei>. Bn% dac Jncerci acea%taF cu
%iguran& vei muri -ru%tratF tri%tF neJmplinit) 2imeni nu poate -i ca
CC
D/AMMA#ADA 0S/0
Buddha) 2imeni nu e%te menit % -ie) 2imeni nu poate % -ie ca 1i%u%)
Fiecare tre"uie % -ie el Jn%uIi)
@u%iaF un mare Mae%tru din tradi&ia ha%%idicF a -o%t Jntre"at
Jnainte % moar: *@u%iaF cLnd Jl vei JntLlni pe DumneKeu + Ii a%ta %e va
JntLmpla -oarte curLnd + vei putea % Ji %pui c l+ai a%cultat credincio% pe
Moi%e Ii i+ai a%cultat pe deplin Jnv&turileH.
@u%ia a de%chi% ochii Ii ultimele %ale cuvinte au -o%t: *2u mai
vor"i pro%tii> DumneKeu nu m va Jntre"a niciodat: U@u%iaF de ce nu
ai -o%t ca Moi%eHZ 'l m va Jntre"a: U@u%iaF de ce nu ai -o%t ca @u%iaH
Fiecare tre"uie % -ie el Jn%uIi) EiF de -aptF chiar a%ta Jn%eamn a -i
iluminat: a -i tu Jn%u&i) A%ta Jn%eamn conItiin&a+hri%tic: a -i tu Jn%u&i)
Buddha nu a imitat pe nimeni) 1i%u% nu a imitat pe nimeni) CreKi c
Jnaintea lor nu au exi%tat al&i ilumina&i) CreKi c lui Buddha nu i+a %pu%
nimeni: *Fii precum Ori%hna> Fii precum #ar%hvanath> Fii precum
Adinatha>. Ei el a citit %cripturileF a auKit pove%tiri antice de%pre (amaF
Ori%hnaF #ara%uramF Jn% nu a Jncercat niciodat % imite pe cineva
+tocmai de aceea a devenit iluminat)
'l a dorit doar % -ie el Jn%uIiF a vrut % %e cunoa%c pe %ine)
1i%u% nu a Jncercat niciodat % -ie ca A"rahamF Moi%eF leKechielF ci
doar a -o%t el Jn%uIi) A%ta a -o%t crima lui Ii pentru a%ta a -o%t cruci-icat)
AceiaIi tor&ionari ai %i l+ar -i venerat dac el ar -i Jnceput % Jl imite pe
Moi%e) Ar -i -o%t precum un ro"ot care repet mecanic cele Kece porunci
Ii to&i evreii l+ar -i ridicat Jn %lvi) Bn% pentru c a -o%t el Jn%uIi a %-LrIit
prin a -i cruci-icat)
0 %ocietate putred Ii coruptF gloatele de oameni %tupiKi nu pot
tolera -iin&ele individuale) 9e e%te impo%i"il % accepte un Socrate) Etii
care a -o%t crima de care a -o%t acuKat SocrateH AceeaIi de care %unt
acuKat Ii eu> C el corupe min&ile oamenilorF min&ile tinerilor) AcelaIi
lucru Jl %pun Ii duImanii mei de%pre mine)
Socrate nu Jncerca decLt % le treKea%c inteligen&aN el era un om
autenticF iar %ocietatea %e teme de a%t-el de per%oane) CLnd oamenii
Jncep % %e treKea%c din adormire Ii Jncep % vad realitateaF atunci
va%tele intere%e ale preo&ilor Ii politicienilor nu mai pot continua) 'i nu
vor mai putea % Ji mLne pe oameni ca pe vite)
Bntre preo&i Ii politicieni exi%t o con%pira&ie: ei nu urmre%c
altceva decLt % exploateKeF % domine Ii % oprime) Ei legea lor
-undamental e%te urmtoarea: nu tre"uie % permitem apari&ia
inteligen&ei) A%t-elF Jncep % le o-ere oamenilor tot -elul de %u"%tituente)
Care %unt ace%teaH 3na e%te intelectualitatea) 9e o-eri oamenilor
educa&ieF cunoItin&e moarte Ii a%t-el Ji prinKi Jn capcan)
5DD
D/AMMA#ADA 0S/0
Ai auKit vreodat ca dintr+o univer%itate % ia% un om inteligentH
DimpotrivF dac %e JntLmpl % Jncepi %tudiile -iind un om inteligentF
dup ce vei termina vei -i doar un intelectualF un %cola%ticF un erudit care
cunoaIte toate %cripturile) Si%temul educa&ional a -o%t inventat pentru a
%u%&ine putreKiciunea %ociet&ii) 'duca&ia nu e%te -cut pentru a+i aMuta
pe oameniF ci pentru a+i men&ine Jn %clavie)
Dhana XogiF eu nu te pot aMuta % J&i arunci gunoiulF dar te pot
aMuta % devii mai conItient) Ei cLnd devii conItientF gunoiul di%pare
de la %ine) Bntr+o "un KiF "ru%cF vei %im&i c pe umerii ti nu %e mai a-l
nici o povar) ConItiin&a e%te precum lumina: cLnd -aci lumin Jntr+o
camer JntunecatF unde mai e%te JntunericulH
Buddha %pune: devino din ce Jn ce mai conItient Ii lumina va
aprea)))ais dhammo sanantano)
8. De mu&e %ri am cii 2# N%u& Te!ame# 3Im#u& Iubirii4 -
Mie mi !e 0are c' :i me!a?u& 'u e!e ace&a:i. De a!eme#ea e!e
1%are !em#i1icai/ 1a0u& c' 2# e& #u e!e 1%&%!i *e&%c cu/,#u&
3Dum#e(eu4. F# ace! mi#u#a 0%em #u $'!e!c #imic care !' 29i
c%#ra(ic' me!a?u&.
Pe *e a&' 0are" 2# *i!cur!uri&e a&e !e 0are c' !0ui eAac ace&a:i
&ucru. Am *re0ae5
Preaiubie Mae!re" u ai % /%ce 1%are 0&'cu' :i mi-ar 0&'cea
!' e au* reci,#* c,e/a !r%1e *i# e&" mai a&e! c' !im c' 2# cur,#*
/ei 2#cea !' mai /%rbe:i 2# 0ub&ic.
#remarthaF me%aMul tuturor "uddha e%te Jntotdeauna acelaIiF
deoarece adevrul e%te unul) 'xprimrile pot di-eriF Jn% -inalul e%te
acelaIi)
Milioane de degete pot arta %pre 9un) Bn% 9una va rmLne
unic) EiF de%igurF degetele vor -i di-eriteN degetul meu nu va -i identic cu
al lui 1i%u%F %au al lui Buddha + dar 9una e%te aceeaIi) Ace%t imn e%te un
deget minunat) (epreKint e%en&a tuturor Jnv&turilor ilumina&ilor din
toate epocile + trecutF preKent Ii viitor)
-hiar de-a !orbi n limbi omeneti i n(ereti,
Dar iubire nu am,
2oi fi doar precum o aram rsuntoare sau un taler *drn(nitor.
0i chiar de-a a!ea darul profeiei
0i a nele(e toate misterele i cunoaterile%
0i chiar de-a a!ea toat credina nc"t s pot munta munii,
Dar iubire nu am,
Nu sunt nimic.
0i chiar dac mi-am druit toate bo(iile sracilor
0i mi-a da trupul s fie ars,
5D5
D/AMMA#ADA 0S/0
Dar iubire nu am,
Nu-mi folosete la nimic.
3ubirea a suferit ndelun(, dar ea este plin de buntate>
3ubirea nu este in!idioas, nu se laud i nu se m"ndrete>
Nu este m"nioas sau furioas, nu ba( n seam rul i nu caut
nimic pentru ea>
Nu se bucur de dumnie, ci se bucur de ade!r>
/a suport toate, crede n toate,
&per i nd,duiete n toate lucrurile.
3ubirea nu piere niciodat>
Dar profeiile i proorocirile cu toate !or pieri>
9imba,ele !or nceta i cunoaterile !or disprea.
-ci cunoatem parial i profeim parial.
3ar c"nd !a !eni ceea ce este des!"rit,
-eea ce este parial' !a lua sf"rit.
-"nd eram copil, !orbeam ca un copil,
.nele(eam, simeam i ("ndeam ca un copil>
3ar c"nd am de!enit matur, am nlturat tot ce era copilresc.
Acum !d ca printr-un (eam ntunecat>
Dar atunci !om fi fa n fa.
Acum cunosc parial,
Atunci !oi cunoate total, aa cum sunt cunoscut i eu.
Acum mai rm"n doar acestea trei% credina, sperana i iubirea>
Dar cea mai mare dintre ele este iubirea.
Ace%tea %unt calit&ile e%en&iale ale unei per%oane religioa%e) Ace%ta
e%te me%aMul meu + ace%ta e%te mesa,ul>
9im"aMul e%te pu&in cam greoiF dar a%ta %e datoreaK -aptului c
e%te -oarte vechi + Jn% are o -rumu%e&e aparte a %aF are o poeKie aparte)
#e m%ur ce devenim din ce Jn ce mai Itiin&i-ici Ii lim"aMele vor deveni
mai tehniceF mai rigideF mai Itiin&i-ice)
Ace%t imn are o vechime de dou mii de aniF dar are o calitate
aparte: e%te plin de minun&ieF de mi%terF de inocen&) #remarthaF ai
dreptate: nu exi%t nimic Jn el care % Jmi contraKic vor"ele Ii nu exi%t
nimic Jn el pe care % dore%c %+l contraKic) Cine a %cri% ace%te rLnduri a
-o%t un iluminat)
Bn% nu e%te JndeaMun% doar % repe&i ace%te cuvinte) 'le %unt
minunate Ii e%te -oarte plcut % le cLn&iF dar nu e%te de aMun%) #une+le Jn
practic Ii via&a J&i va Jn-lori) #ermite+le % %e diKolve Jn %Lngele Ii
5D8
D/AMMA#ADA 0S/0
oa%ele taleN permite+le % te JnconMoare ca o aur) 2u doar le repeta) Aici
e%te pericolul) #o&i deveni atLt de atra% Ii -ermecat de -rumu%e&ea lor
JncLt % J&i iro%eIti Jntreaga via& repetLndu+le) Ei cu cLt le repe&i mai
multF cu atLt te vor hipnotiKa mai pro-und)))pentru c ace%t me%aM antic
e%te -oarte puternic Ii are multe %emni-ica&ii)
2u Jncerca % Jl analiKeKi lingvi%tic Ii -ilo%o-ic) '%te o rugciune>
1ar o rugciune nu e%te ceva care % poat -i %pu%F ci %im&it) 0 rugciune
nu e%te ceva care tre"uie recitatF ci trit) TrieIte+o>
DaF e%te adevrat: Acum mai rm"n doar acestea trei% credina,
sperana i iubirea> Dar cea mai mare dintre ele este iubirea.'
Te po&i gLndi la iu"ireF J&i po&i imagina multe lucruri minunate
de%pre eaF Jn% la ce te vor aMuta ace%teaH Ceea ce J&i va -i de aMutor e%te
% devii iu"ire) 1u"irea tre"uie % devin mieKul tu e%en&ial) Totul
tre"uie %acri-icat pentru iu"ire Ii totul tre"uie % devin parte integrant
din via&a ta plin de iu"ire)
Doar atunci acea%t rugciune va -i adevrat pentru tine) Ei atunci
ea nu va mai -i creItinF nu va mai apar&ine 2oului Te%tament)
Va -i ceva care -ace parte din inima taN o vei re%piraF o vei tri) Ei oricine
va veni Jn preaMma taF o va %im&iF va avea o %tr-ulgerare a ei) CLnd o
trieItiF atunci vei putea -ace pu&in lumin pe crarea oricui))))
Scripturile pot -i Jn&ele%e doar dac %unt pu%e Jn practic) Dar
oamenii -ac exact inver%: ei le cite%c Ii cred c le+au Jn&ele%) 'le %unt
-oarte %imple Ii tocmai de aceea %unt -oarte uIor de Jn&ele% Jn mod
intelectual) 0amenii %unt -oarte e-icien&i Jn a recita Ii repeta cuvintele
altora) Bn% ce Jn&eleg ei din eleH Tot ce vor Jn&elege intelectual nu va -i
corectF deoarece le va re-lecta %tarea min&ii lorF nu %tarea min&ii care a
ro%tit ace%te cuvinte)
3n -ermier Jn vLr%t de 7? de ani Ii+a vLndut -erma Ii animaleleF
hotrLndu+%e % viKiteKe lumea) #entru Jnceput a deci% % mearg mai
JntLi Jn 2eS XorPF pentru a admira KgLrie+norii)
Dup ce %+a in%talat Jn camera de la hotelF %ttea relaxat Jn patF
cLnd %e de%chide uIa camerei Ii Jn -a&a -ermierului apare o "lond
%uper"F Jm"rcat doar Jntr+un -urou tran%parent)
*0hF Jmi pare ruF %e pare c am greIit camera).
*2u. + a corectat+o "trLnul) *Te a-li Jn camera potrivitF doar c ai
JntLrKiat cam 4D de ani>.
1nterpretarea va -i Jntotdeauna %u"iectiv) Bl po&i cita pe 1i%u% Ii pe
BuddhaF dar cine va interpreta vor"ele lorH Tu) Ei care va -i Jn&elegerea
taH Ce lumin ai tuH Minunatele lor vor"e vor rmLne doar niIte cuvinte)
DaF vor -i -oarte poeticeF Jn% poeKia nu te poate eli"eraF atLta timp cLt tu
5D:
D/AMMA#ADA 0S/0
nu le experimenteKi me%aMulF atLta vreme cLt tu nu devii un o"%ervatorF
un martor al %cripturilor)
1nterpretrile J&i vor re-lecta Jntotdeauna propria minte) CLnd te
priveIti Jn oglindF nu veKi oglindaF ci doar propriul tu chip) Vei -i
capa"il % veKi oglinda doar cLnd &i+ai pierdut ma%caF cLnd ai %cpat de
minteF cLnd nu mai eIti tu) CLnd ai devenit un nimeniF vei %ta Jn -a&a
oglinKii Ii ea nu va mai oglindi nimic + tu nu vei mai -i re-lectat Jn eaF tu
nu vei mai -i preKent acolo) Bnainte de a deveni o a"%en&F a %ta Jn -a&a
unei oglinKi e%te ceva inutil)
Ei a%ta -ac to&i oamenii: cite%c Bhagavad !itaF Bi"liaF CoranulF
Dhammapada Ii doar %e citeaK pe ei JnIiIi)
0 mam Ji citea -iicei %ale dintr+o carte al crui %u"iect era
moralitatea %exual) *De%igurF Jn&eleg -aptul c po&i -i tentat % Jncerci +
to&i %untem oameni) DarF draga meaF cLnd %im&i i%pitaF pune+&i acea%t
%impl Jntre"are: merit o or de plcere o via& Jntreag de umilin&eH.
*0oohF mam. + o Jntrea" -ata + *dar cum -aci % dureKe o orH.

=ine minte: nu Jl po&i Jn&elege pe 1i%u%F pe Moi%eF pe @arathu%tra)
Chipul tu %e va interpune Jntre voi)
#acientul %e plLngea doctorului de rela&ia %a conMugal) Ace%ta Ji
%punea c prima dat cLnd o -aceF %o&ia %a %e %imte minunatF dar a doua
oar el e%te plin de tran%pira&ie)
Doctorul %+a deci% % o con%ulte Ii pe %o&ia ace%tuia Ii o Jntrea":
*2u e%te %traniu c prima oar e%te minunatF iar a doua oar partenerul
tu e%te plin de tran%pira&ieH.
*De ce % -ie %traniuH. + %e mir -emeia) *#rima oar e%te Jn
ianuarieF iar a doua oar Jn iulie>.
2u po&i ptrunde direct Jn cuvintele ilumina&ilor) Mai JntLi tre"uie
% ptrunKi Jn tine Jn%u&i) BntLlnirea -undamental tre"uie % %e produc
cu tine Jn%u&i Ii atunci Ji vei Jn&elege pe to&i "uddha) Ei atunci %e va mai
produce ceva: vei vedea c 1i%u%F BuddhaF Moi%e Ii Mahomed nu %pun
lucruri di-erite)
#Ln cLnd o per%oan nu devine un martor direct al adevrului
-inalF ea va continua % cread c 1i%u% %pune cevaF Mahomed altcevaF
Buddha cu totul altcevaN va avea impre%ia c "udi%mul e%te antagoni%t
i%lami%muluiF hindui%mul e%te Jmpotriva Maini%mului) AtLta timp cLt nu
po&i experimenta direct adevrul vei continua % creKi c toate ace%te trei
%ute de religii exi%tente %e a-l Jn contradic&ie una cu cealalt) Bn% Jn
clipa Jn care ai ptrun% Ii ai realiKat adevrul -iin&ei tale interioareF toate
ace%te %ute de religii vor di%preaF %e vor diKolva de la %ine + Ii acolo va
rmLne doar religioKitatea)
5D4
D/AMMA#ADA 0S/0
Mai demult + la -el ca Ii #remartha + un mi%ionar creItin %+a du% la
un Mae%tru Ken) 'l dorea % Jl convertea%c pe ace%ta la creItini%mF aIa
c a Jnceput % Ji citea%c din #redica de pe Munte) 1mediat ce a auKit
cLteva cuvinteF Mae%trul i+a %pu%: *0preIte+te> Cine a %cri% ace%te
rLnduri a -o%t un "uddha>.
Mi%ionarul a rma% %urprin% Ii a %pu%: *Dar ace%tea %unt cuvintele
lui 1i%u%>.
Mae%trul i+a r%pun%: *2u are importan& numele %uF ceea ce e%te
important e%te c el a -o%t un "uddha) A aMun% aca%.
Ei acelaIi lucru Jl %pun Ii euF deoarece Jl cuno%cF Jl trie%c) 0dat ce
l+ai gu%tatF Jl vei cunoaIte Ii tu) Bn orice -orm J&i va aprea adevrulF Jl
vei recunoaIte imediat) Dar mai JntLi devino un martor)
;. Preaiubie Mae!re" *%ar u# !i#$ur 0a!5
DaF Digam"ara) De -aptF nici mcar unul)))deoarece nu ai unde
pleca) DeMa exi%tm Jn DumneKeu> Spun *doar un %ingur pa%.F %au *doar
un %alt.F pentru a te con%ola + deoarece alt-el nu vei Jn&elege)
Am redu% la minimum totulF a%t-el JncLt % ai impre%ia c tre"uie %
-aci cevaF pentru c oamenii nu Jn&eleg decLt lim"aMul ac&iunii) Ai
rmLne -oarte %urprin% dac &i+aI %pune: *2u tre"uie % -aci nimicF nu
tre"uie % -aci nici mcar un %ingur pa%).
Adevrul exi%t Ii pentru a+l cunoaIte nu e%te nevoie de nimic)
Doar rmLi tcutF -r % -aci nimicF primvara vine Ii iar"a creIte de la
%ine) Bn% acea%ta poate -i prea mult pentru tine) Mintea va ignora
complet ace%te vor"e %au va crede c %unt niIte pro%tii) Cum % aMungi la
DumneKeu -r % -aci nimicH Chiar ideea de *a aMunge. e%te greIit) De
aceeaF mintea are nevoie de o %curttur + pe acea%ta o poate Jn&elege)
Ace%ta e%te Ii motivul pentru care %pun *un %ingur pa%. + acea%ta e%te
cea mai %curt %curtturN mai mult nu %e poate)
3n %ingur pa%> Acea%ta e%te doar pentru a te -ace % Jn&elegi c
ac&iunea e%te ne+e%en&ial) #entru a+&i realiKa -iin&a interioar nu ai
nevoie % -aci nimic) 1ar cLnd vei -i pregtit % -aci acel pa% Ii devii
convin% c el e%te nece%arF atunci voi veni Ii J&i voi Iopti la ureche: *2u
ai nevoie de nimic + deMa eIti acolo>.
(a"iaF un mare mi%tic %u-itF mergea pe %trad)))) 'ra %trada pe care
ea mergea Kilnic Jn pia& Ii %punea oamenilor la ce adevr a aMun%) Bn
-iecare KiF Jn drumul eiF ea Jl vedea pe /a%%anF un alt "inecuno%cut
mi%ticF cum %ttea Jn -a&a uIii mo%cheii Ii %e ruga: *DoamneF te rogF
de%chide uIa> Te rogF la%+m % intru>.
5D?
D/AMMA#ADA 0S/0
Bn acea KiF (a"ia nu a mai putut %uporta) /a%%an plLngea Ii %e
ruga cu patim: *DoamneF de%chide uIa> 9a%+m % intru> De ce nu m
a%cul&iH De ce nu Jmi primeIti rugciunileH.
#Ln atunciF ea rLdea mereu ori de cLte ori Jl vedea Ii auKea pe
/a%%an cum %e ruga) Bn% Jn acea Ki nu a mai %uportat)))lacrimile luiF
cuvintele %ale pline de -oc) (a"ia %+a du% la el Ii la apucat de umeri Ii
l+a Kdruncinat: *BnceteaK ace%t non+%en%> 3Ia e%te de%chi% + de -aptF tu
eIti deMa Jnuntru>.
/a%%an a ridicat ochii %pre ea Ii acel moment a devenit un moment
de revela&ie) #rivind adLnc Jn ochii eiF el i %+a JnchinatF i+a atin%
picioarele Ii i+a %pu%: *Ai venit la timpN altminteri aI -i plLn% Jntreaga
via&> Timp de ani de Kile am -cut ace%t lucru + unde ai -o%t pLn acumH
Ei Itiu c ai trecut pe aici Jn -iecare Ki Ii m+ai vKut plLngLnd Ii tLnMind
dup tine).
(a"ia i+a %pu%: *DaF Jn% adevrul nu poate -i %pu% decLt Jntr+un
anumit momentF Jntr+un anumitF context Ii Jntr+un anume %pa&iu) Am
aIteptat clipa potrivitN Ii ea a venit a%tKi) Acum a -o%t cel mai "ine + de
aceea am venit lLng tine) Dac aI -i venit ieriF poate c te+ai -i %im&it
o-en%at %au iritat)
#oate c ai -i reac&ionat violent Ii mi+ai -i %pu%: UDe ce mi+ai
tul"urat rugciuneaHZ Ei nu e%te "ine % Jntrerupi rugciunea nimnui).
2ici mcar un rege nu are voie % Jntrerup rugciunea unui
cerIetor) Chiar Ii -a&a de un criminalF poli&ia va tre"ui % aItepte pLn
cLnd ace%ta JIi %pune rugciunea + de+a"ia dup aceea poate % Jl
are%teKe) (ugciunea nu tre"uie Jntrerupt de nimeni)
(a"ia a continuat: *Am vrut mereu % J&i %pun ace%t lucru +
U/a%%anF nu te mai pro%tiF uIa e%te deMa de%chi% + Ii tuF de -aptF chiarF
eIti Jnuntru>Z Dar a tre"uit % aItept momentul potrivit).
Digam"araF J&i %pun c nu ai nevoie decLt de *un %ingur pa%. + Jn%
%e pare c e%te ceva de necreKut pentru tineF de aceea &i+a Ii aprut
Jntre"area)
Digam"araF nu ai nevoie de nici mcar un %ingur pa%) Bn% Jnc nu
a venit momentul potrivitF cel pu&in pentru tine) CLnd va veniF J&i voi
Iopti la ureche: *Digam"araF deMa eIti Jnuntru) 2u ai nevoie % -aci nici
mcar un %ingur pa%. + deoarece acea%t cltorie nu are nimic de+a -ace
cu exteriorul)
'%te ca Ii atunci cLnd vi%eKi c te a-li undeva -oarte departe) B&i va
tre"ui mult timp % revii aca%H DeMa eIti aca%F doar c vi%eKi c te a-li
undeva departe) Tot ce ai nevoie e%te % te treKeIti)
Ei treKirea %e poate produce printr+un IocF aIa cum (a"ia l+a
Kdruncinat pe /a%%anF la -el te voi KgLl&Li Ii eu> Ai nevoie de niIte ap
5D7
D/AMMA#ADA 0S/0
-oarte rece + alt-el nu J&i vei de%chide ochii) CreKi c atunci m vei mai
Jntre"a: *Cum % aMung aca% + %unt tocmai Jn Tim"uPtu.H + nuF pur Ii
%implu vei vedea c eIti aca% Ii nu ai plecat niciodat de acolo) Doar ai
adormit Ii ai vi%at c te plim"ai prin Tim"uPtu) 2u ai aMun% niciodat cu
adevrat acolo)
2imeni nu a ieIit vreodat din DumneKeu> '%te impo%i"il +
deoarece numai Divinul exi%t) 3nde am putea plecaF undeH 2u exi%t
altceva decLt DumneKeu) 2oi %untem mereu Jn el Ii el e%te Jntotdeauna
Jn noi) Bn% tre"uie doar % ne treKim)
2ici mcar un %ingur pa% + acea%ta e%te o Imecherie pentru a te
aduce mai aproape de adevrF pentru a te de%chide) EiF Jncet+JncetF vei -i
convin%) 0 mie de paIi %unt reduIi la unul %ingur Ii apoi te voi lip%i Ii de
acel pa%) Bn% pentru acea%ta %e va petrece la momentul potrivit)
Adevrul -inal nu poate -i ro%tit decLt cLnd eIti coptF Jntr+o clip
oportun)
Ei acel moment va veni)
Doar -ii pregtit % Jl primeItiF % Ji ureK "un venit))))
G. PRIN O)SER<ARE H
)rostul este neatent i nepstor,
Dar neleptul i p*ete atenia
-a pe cea mai de pre comoar.
/l nu se las prad dorinelor.
/l meditea*.
0i prin hotr"rea sa de neclintit
/l descoper ade!rata fericire.
/l n!in(e dorina 7
0i din turnul nelepciunii sale
)ri!ete imparial
9a mulimile pline de suferin.
/l st pe !"rful unui munte
0i pri!ete la cei aflai ,os n !ale.
)lin de atenie printre cei ne(li,eni,
Trea* printre cei adormii,
5apid i a(il ca un cal de curse
5DA
D/AMMA#ADA 0S/0
&trbate n !ite* c"mpurile.
)rin obser!are i atenie,
3ndra a de!enit re(ele *eilor.
-"t de minunat este s obser!i,
-"t de stupid este s dormi.
n bhi44hu care i p*ete mintea
0i se teme de ("ndurile nedorite,
)rin focul ateniei sale
Arde toate le(turile.
n bhi44hu care i p*ete mintea
0i se teme de confu*ia ei,
Nu poate decdea.
/l a descoperit calea ctre pace.
Via&a are trei dimen%iuni Ii omul e%te li"er % aleag pe oricare
dintre ele) Acea%t li"ertate a omului e%te Ii o "inecuvLntare Ii un
"le%tem) 'l poate alege %ingur % %e Jnal&e Ii poate alege % decad) 'l
poate alege calea Jntunericului %au poate alege calea luminii)
2ici o alt -iin& nu are acea%t li"ertate de alegere) Vie&ile tuturor
celorlalte -iin&e %unt prede%tinate Ii datorit ace%tui -apt ele nu %e pot
rtci + Jn% acea%ta le -ace % %e comporte mecanic)
0mul Jnc nu e%te o -iin& total Jn adevratul %en% al cuvLntului)
'l %e a-l Jn cutare + Jnc nu e%te cri%taliKat) Tocmai de aceea el nici nu
Itie cine e%teF %au ce e%teF pentru c Jnc nu e%te) Bnainte de a cunoaIteF
mai JntLi tre"uie % exi%teF % -iin&eKe) Ei -iin&area e%te po%i"il doar dac
alege corectF pe deplin atent Ii conItient)
Gean+#aul Sartre are dreptate cLnd %pune c -iin&a uman e%te doar
un proiectF c omul nu e%te o actualitateF ci doar o po%i"ilitate) Fiin&a
uman tre"uie % devin actual + Ii e%te -oarte po%i"il ca ea % dea greI)
Milioane de oameni dau greIN e%te -oarte rar % JntLlneIti pe cineva care
Ii+a de%coperit -iin&a) 1ar acela care a reuIitF a devenit un "uddha)
Dar exi%t o cerin& e%en&ial: alegerea conItient) Alegerea oricum
tre"uie -cut + indi-erent c o -aci conItient %au nu) Bn ace%t %en% omul
nu e%te li"er % nu aleag) 9i"ertatea lui con%t Jn ce % aleag) 2u e%te
li"er % nu aleag nimic)
Milioane de oameni eIueaK Ii a%ta %e datoreaK -aptului c nu
aleg) Doar aIteaptN continu % %pere c %e va JntLmpla ceva) AIa nu %e
poate produce nimic) Tre"uie % creeKi un %pa&iuF % creeKi %itua&ia Jn
care % J&i apar ceva e%en&ial)
5D<
D/AMMA#ADA 0S/0
Bn lume exi%t dou Icoli -ilo%o-ice) 3nii cred c omul e%te n%cut
ca o e%en&: Icoala e%en&ialiIti+lor) 'i %pun c omul are un de%tin -ix)
Acea%t idee o au to&i -ataliItii) Cealalt Icoal apar&ine -ilo%o-ilor
exi%ten&ialiIti) 'i cred c omul nu e%te n%cut ca o e%en&F ci doar ca o
exi%ten&)
Care e%te di-eren&aH '%en&a e%te precum un Ia"lonN un tipar care va
-i pu% Jn practic) 2u po&i -ace nimic di-erit -a& de ce e%te %cri% Jn el) 2u
ai nici o alegere prin care % te po&i crea %ingur) '%te un punct de vedere
complet necreativN el reduce -iin&a uman la a -i doar un ro"ot)
Cealalt Icoal crede c omul nu are o e%en&N el e%te o exi%ten&
care tre"uie % JIi creeKe un centru) Tre"uie % te tran%-ormi Jntr+un
pLntec Ii % renaIti %ingur) 2aIterea -iKic nu Jn%eamn totulN va tre"ui %
renaIti)
1i%u% i+a %pu% lui 2icodim: *#Ln cLnd nu te naIti din nouF nu vei
ptrunde Jn Jmpr&ia lui DumneKeu). Ce Jn&elege el prin acea%taH C
tre"uie cumva ca 2icodim % moar -iKicH 2uF a"%olut nu) 'l Ji %pune c
tre"uie % moar ca egoF % di%par ca per%onalitateN tre"uie % moar
-a& de trecutF -a& de minte) Doar atunci %e poate naIte ca o alt -iin&)

Bn 0rientF noi i+am numit pe ilumina&i d?i, + cei n%cu&i a doua
oar) 3n "uddha primeIte darul vie&ii de la prin&ii %iN apoiF a doua
naItere Ii+o creeaK %ingur)
Fiecare dintre noi poate alege Jntre ace%te trei dimen%iuni) Dac
alegi una dintre eleF "ineJn&ele%F vei o"&ine o anumit integritateF dar
acea%ta e%te unidimen%ionalF nu e%te Jntreag) 9umea artiItilor e%te
Jntr+un -el o"iectiv + Jn% doar Jntr+un -el) 3n pictor picteaK Ii pictura
%a ia naItere ca un o"iect aparte) Dar e%te Ii ceva %u"iectivF deoarece
pictorul tre"uie % creeKe pictura Jn interiorul %uF Jn %u"iectivitatea %a)
Bnainte ca un poet % JIi cLnte poeKiaF el e%te nevoit % o cLnte Jn
interioritatea -iin&ei %ale) De+a"ia dup aceea apare Jn lumea exterioar)
'%te Itiin&i-ic Jn %en%ul c arta creeaK o"iecte Ii e%te religioa% Jn
%en%ul c tot ce creeaK eaF mai JntLi e%te imaginatF viKionat Jn interiorul
-iin&ei) '%te un pod Jntre Itiin& Ii religie) (eligia Jn%eamn interioritatea
a"%olut) '%te %u"iectivitatea total)
Ace%tea %unt cele trei dimen%iuni)
Dac devii un om de Itiin& Ii pierKi contactul cu arta Ii religiaF vei
deveni un om unidimen%ional) Vei -i o treimeF nu un Jntreg) #o&i atinge o
anumit integritateF aIa cum po&i vedea Jntr+un Al"ert 'in%tein + o
individualitate aparteF care are o -rumu%e&e deo%e"itF dar un adevr
par&ial)
5DC
D/AMMA#ADA 0S/0
De a%emeneaF po&i alege % devii un arti%t: un #ica%%oF un Van
!oghF un BeethovenF un (a"indranath TagoreF Jn% Ii atunci)))de%igurF te
vei a-la Jntr+o %itua&ie pu&in mai "unF deoarece arta e%te lumea de
miMloc) Bn tine vei avea Ii ceva religio%F nu doar Itiin&i-ic) 2ici un arti%t +
poetF muKicianF pictorF dan%ator nu poate exi%ta -r % ai" Jn %u-letul
%u un %Lm"ure al religioKit&ii: Ji va -i impo%i"il) Fr acea%ta nu va
putea -i un geniu arti%ticF ci va rmLne doar un tehnician)
Chiar Ii un om ca Sartre + care e%te un ateu convin% Ii care nu
accept c e%te religio% + e%te totuIi religio%) 'l a %cri% nuvele Ii pove%tiri
minunateF iar toate con&in interioritatea %a) Dac nu le+ar -i trit Jn
interiorF ele nu ar -i aMun% % -ie create) Acea interioritate e%te
experimentat)
0mul care %e Jndreapt %pre lumea artei va avea Jn el Ii calit&i
Itiin&i-ice) 'l va -i mai logic decLt o per%oan religioa%F va -i mai
o"iectiv + de%igurF mai pu&in o"iectiv Ii logic decLt un om de Itiin&) 'l
%e va a-la Jntr+o %tare mult mai echili"rat)
'%te mai "ine % apar&ii lumii arteiF deoarece acea%ta are cLte ceva
din toate trei dimen%iunile + Jn% totuIi nu e%te total)
0mul religio% e%te orientat %pre o %ingur dimen%iuneN el %e a-l Jn
AceeaIi %itua&ie ca Ii un om de Itiin&)
Al"ert 'in%tein e%te unidimen%ionalF !autama Buddha la -el) Ei
datorit -aptului c 0rientul e%te orientat Jntr+o %ingur direc&ieF cea
religioa%F el a %u-erit -oarte multN de alt-elF Jn aceeaIi %itua&ie %+a a-lat Ii
0ccidentul)
0rientul nu e%te accidental %rac Ii Jn-ometatN %ingur a ale% acea%t
caleF deoarece a negat Ii a re%pin% Itiin&a) A negat pLn Ii lumea realit&ii
o"iective) 1ar dac lumea e%te iluKorieF atunci cum poate % mai apar
Itiin&aH Cum ai putea crea Itiin& din ceva iluKoriuF din ceva care nu
exi%tH #rin negarea lumii materialeF implicit negi dimen%iunea Itiin&ei)
1ar cLt timp va exi%ta acea%t atitudineF Itiin&a nu va prinde niciodat
rdcini Jn 0rient) Etiin&a va -i un element %trinF ceva importat din
0ccident) Bn 1ndia %unt mul&i oameni de Itiin& care trie%c Jntr+un mod
cu totul neItiin&i-ic) 'i continu % con%ulte a%trologi Ii ghicitoareN %e
Jm"iaK Kilnic Jn !ange pentru a le -i %plate pcatele Ii %unt
%uper%ti&ioIi -a& de o mie Ii unul de lucruri + Ii totuIi %unt oameni de
Itiin&> Etiin&a a rma% ceva %uper-icial Jn %u-letele lor)
0rientul a %u-erit -oarte mult datorit ace%tei unidimen%ionalit&i)
0ccidentulF Jn %chim"F a ale% calea Itiin&eiF Jn detrimentul religiei)
0ccidentalii neag exi%ten&a %u-letuluiF a lui DumneKeu) 0mul a -o%t
redu% la un animalF iar Jn preKent e%te con%iderat doar o maIinF un
aparat "iomecanic) 0mul Ii+a pierdut toat grandoareaF toat gloria Ii
55D
D/AMMA#ADA 0S/0
%peran&a %a) Bn clipa Jn care cineva JIi pierde interioritateaF JIi pierde
pro-unKimeaF devine %uper-icial) 0ccidentalii %unt "oga&i Jn ceea ce
priveIte lucrurile materialeF dar -oarte %raci Jn ceea ce priveIte %u-letul
+Jn interior %raciF Jn exterior "oga&i)
Acea%ta e%te %itua&ia)
1ar Jntre ace%te dou dimen%iuni %e a-l cL&iva artiIti care au cLte
ceva din toate) Dar nici mcar artiItii nu %unt %ati%-cu&iF deoarece ei nu
%unt totali + au doar cLte pu&in din toate cele trei dimen%iuni) 'i %unt un
-el de pelerini care um"l Jn am"ele lumi: Jn cea a Itiin&ei Ii Jn cea a
religiei) Ei datorit ace%tui lucru ei nu pot aduce mari contri"u&ii Itiin&ei
Ii nici religiei) Cel mult ei vor -i doar niIte ornamenteF niIte podoa"e
conveniente Ii atLt)
'u propun o a patra cale) 3n om adevrat va -i Ii Itiin&i-ic Ii
religio% Ii arti%t) Ace%ta e%te un om %piritual) Aici e%te punctul Jn care eu
di-er -a& de 'in%teinF Buddha Ii #ica%%o) =ine minte ace%te di-eren&e)
Buddha e%te unidimen%ional + "ineJn&ele% e%te ceva minunat> Bn
ceea ce priveIte lumea %a interioarF el e%te un Mae%tru inconte%ta"ilF
Bn% totuIi e%te unidimen%ional)
'l a atin% o pace Ii o tcere Ii o "eatitudine uimitoareF dar nu a
contri"uit cu nimic pentru lumea o"iectivF material)
'in%tein a aMutat -oarte mult lumea o"iectivF dar Jn ceea ce
priveIte interiorul a -o%t o nulitate) 'l a %u-erit Jntreaga via& pentru c a
aMutat Ii a propu% con%truirea "om"ei atomice) Chiar i+a %cri% o %cri%oare
preIedintelui american: 'i%enhoSer: *Acum e%te momentul + dac nu
vom crea acea%t "om" atomicF rK"oiul va continua ani de Kile Ii vor
pieri %ute de mii de oameni) Singurul lucru care poate opri rK"oiul e%te
"om"a atomic).
1ar odat ce puterea + oricare ar -i ea + aMunge Jn mLinile
politicienilorF acea%ta nu mai pot -i controlat) 'i %e vor -olo%i de ea Ii
nimeni nu Ji va putea Jmpiedica % o -olo%ea%c) 1ar politicienii %unt cei
mai %tupiKi oameni + -oarte Jncuia&i Ii o"%e%ivi)
0dat ce "om"a atomic a aMun% la mLna politicienilor americaniF
ei au tre"uit % o -olo%ea%c) Ei cLnd acele dou "om"e au -o%t aruncate
a%upra oraIelor /iro%hima Ii 2aga%aPiF Al"ert 'in%tein a %u-erit -oarte
mult) Bntreaga %a via& %+a cit pentru ce a -cut)
Bn ultimele %ale clipeF cineva l+a Jntre"at: *Dac DumneKeu &i+ar
o-eri po%i"ilitateaF ai mai dori % -ii -iKician Jntr+o via& viitoareH.
'l a r%pun%: *2uF a"%olut nu> Mai degra" aI dori % -iu in%talator
decLt -iKician) Mi+a aMun%> 'u nu am -o%t o "inecuvLntare pentru lumeF ci
un "le%tem>.
555
D/AMMA#ADA 0S/0
Cu %iguran&F 'in%tein a aMutat -oarte mult omenireaF dar Jn ceea ce
priveIte interioritatea %aF el a -o%t o nulitate) #o&i de&ine multe lucruriF
Jn% atLta timp cLt nu te po%eKi pe tine Jn%u&i eIti un nimic) #o&i avea
oriceF dar -ericirea nu apare prin lucruri exterioare) Fericirea e%te o
iKvorLre interioarN e%te o treKire a energiilor tale interioare) '%te o
deIteptare a %u-letului)
Buddha a contri"uit -oarte mult Jn dimen%iunea %u"iectivit&ii) A
-o%t un mae%tru prin excelen&) 0rice %pune el e%te a"%olut adevratF Jn%
rmLne ceva unidimen%ional + nu uita ace%t lucru)
'-ortul meu e%te acela de a crea o a patra cale: o -iin& care % -ie
punctul de uniune al tuturor dimen%iunilorN un om care % de&in toate
cele trei -a&ete ale lui DumneKeu) 3n om care % ai" o minte logicF aIa
cum e%te nece%ar Jn Itiin&N care % -ie poeticF aIa cum %e cere Jn lumea
arteiN Ii care % -ie meditativ Ii conItientF aIa cum cer ilumina&ii)
Ace%t al patrulea tip de oameni repreKint %peran&a umanit&ii)
Dac omul mai doreIte % mai exi%te pe acea%t planetF atunci tre"uie %
creeKe o %inteK Jntre ace%te trei dimen%iuni) Ei acea%t %inteK repreKint
a patra cale)
'u vor"e%c de%pre BuddhaF MahaviraF 1i%u%F #atanMaliF 9ao TKu Ii
mul&i al&iiF dar &ine minte: to&i aceItia %unt unidimen%ionali)
'u caut % Jm"og&e%c via&a oamenilor prin Jnv&turile ace%tor
mari MaeItriF Jn% ei nu repreKint -inalul) AI dori ca to&i cei care m
a%cult % ptrund Ii Jn alte dimen%iuni)
Tocmai de aceeaF noua comun va -i un loc de JntLlnire Jntre 0rient
Ii 0ccidentF a %u"iectivit&ii cu o"iectivitatea) Bn noua comun vom avea
oameni de Itiin&F artiItiF poe&iF pictoriF muKicieniF meditatoriF oghiniF
mi%tici + toate tipurile de energii %e vor JntLlni Ii vor da naItere unui
adevrat -luviu %piritual) Ei acelaIi lucru Jl dore%c pentru Jntreaga
umanitate)
Buddha Ii to&i MaeItrii vor -i Jncorpora&i Jn acea%t nou
dimen%iuneF tocmai de aceea Ii vor"e%c de%pre ei) EiF de%igurF a treia
dimen%iuneF cea religioa%F e%te cea mai important dintre toate) Fr ea
totul ar -i lip%it de %u-let)
Sutrele de a%tKi:
)rostul este neatent i nepstor,
Dar neleptul i p*ete atenia
-a pe cea mai de pre comoar.
Buddha denumeIte un om ca -iind pro%t nu pentru c e%te ignorantF
nu pentru c e%te lip%it de cunoaItereF ci datorit -aptului c e%te
inconItientF %e comport ca Ii cum ar -i adormit) 0ricine ac&ioneaK -r
% -ie atent Ii -r % -ie conItient e%te un pro%t) CuvLntul ace%ta are o
558
D/AMMA#ADA 0S/0
conota&ie %pecial: inconItien&F neaten&ie + acea%ta e%te de-ini&ia pe care
o d Buddha cuvLntului *pro%t.)
3n pro%t va merge prin via& ca Ii cum ar -i un -ulg Jn "taia
vLntului) 'l nu va Iti cine e%teF nu va Iti de unde vine Ii Jncotro %e
Jndreapt) 'l urmeaK or"eIte mul&imea din Murul lui Ii trieIte complet
accidentalF -r % caute adevrulF realitatea) Bnc nu e%te un individualF
Jnc nu are o inteligen& autenticF ci doar urmeaK %-aturile prin&ilorF
preo&ilorF Jnv&torilorF politicienilor) 'l nu are nici cea mai vag idee de
ce %e a-l aiciF ce -ace Ii de ce -ace acele lucruri) 2u JIi pune niciodat
nici un -el de Jntre"ri)
A%t-el de Jntre"ri %unt -oarte incon-orta"ile pentru el + Ji creeaK
anxietate) 'l doar crede or"eIte Jn r%pun%urile primite de la al&ii Ii nu %e
JndoieIte niciodat de ele) Dar a%ta nu Jn%eamn c a aMun% % ai"
JncredereF ci pur Ii %implu JIi reprim JndoielileF deoarece ace%tea Jl
neliniIte%cF Ji creeaK di%con-ort)
3n pro%t va rmLne un hindu%F un mu%ulmanF un creItin) 'l nu %e
va Jntre"a niciodat nimic) 2u va ptrunde niciodat Jn el Jn%uIiF nu va
Jncepe % exploreKeF % %e aventureKe Jn necuno%cut + via&a %a e%te
complet lip%it de aventur) 'l e%te precum o oaie pe care nu o po&i
convinge % JIi pr%ea%c turma)
3n pro%t poate -i plin de cunoaItere + de -aptF Jntotdeauna e%te) 'l
poate -i un mare eruditF un %cola%ticF un renumit pro-e%or + prin acea%ta
JIi a%cunde pro%tia Ii %tupiditatea) AcumulLnd in-orma&ii pe
circum-erin& JIi a%cunde ignoran&a din interior)
'xi%t dou tipuri de oameni: cei care cuno%c Ii cei care nu cuno%c)
#rimii cuno%c -oarte multeF dar nu Itiu nimic + au un -el de cunoaItere
ignorant) Cel de+al doilea tip nu cuno%c nimicF dar au un -el de
ignoran& cognitiv)
CLnd Buddha -olo%eIte cuvLntul *pro%t.F el nu %e re-er la acea%t
a doua categorie + deoarece Buddha nu a cuno%cut nici el -oarte multeF la
-el ca Ii 1i%u% Ii Mahomed) 'i au -o%t oameni -oarte %impli Ii inocen&i)
Dar %implitatea Ii inocen&a lor au -o%t atLt de pure JncLt au reuIit %
ptrund Jn mieKul interior al -iin&ei lor) 'i au -o%t capa"ili % cunoa%c
adevrulN au reuIit % penetreKe Jn centrul exi%ten&ei lor) 'i nu %unt
cuno%ctoriF nu %unt Jnv&a&i) CunoaIterea lor nu are nimic de+a -ace cu
%cripturile) CunoaIterea lor a aprut prin aten&ie Ii o"%ervare) =ine
minte: cunoaIterea adevrat apare prin medita&ieF conItientiKareF
aten&ieF o"%ervare) 1ar cunoaIterea ireal apare prin Jnv&area %cripturilor)
#o&i recita mii de %cripturiF dar Jn ceea ce priveIte realitatea vei rmLne
un pro%t)
55:
D/AMMA#ADA 0S/0
Dac vrei Jntr+adevr % cunoItiF atunci tre"uie % J&i Jnlturi toat
cunoaItereaF tre"uie % deKve&i ce ai Jnv&at) Vei -i nevoit % redevii
ignorantF % devii precum un copil care priveIte plin de minun&ie Ii
uimire tot ce Ji apare Jn -a&a ochilor) Ei atunci vei -i capa"il nu doar % J&i
cunoIti propria -iin&F ci Ii -iin&a din exi%ten&)))-iin&a din %patele
copacilorF animalelorF p%rilorF pietrelor Ii %telelor) CLnd reuIeIti % te
cunoIti pe tineF vei cunoaIte tot ce exi%t)
DumneKeu e%te doar un alt nume pentru tot ce exi%t)
)rostul este neatent i nepstor. #rin *neaten&ie. Ii *nep%are.F
Buddha Jn&elege tot inconItien&) 3n pro%t pur Ii %implu nu Itie ce -ace)
'l continu % rmLn ocupat cu tot -elul de lucruriF doar pentru a nu %ta
degea"a) 2ici mcar pentru o %ingur clip nu poate rmLne neocupatF
neangaMat Jntr+o ac&iune) EiF Jn plu%F Jntotdeauna caut % %e a-le Jn
compania cuivaF deoarece %e teme % rmLn %ingur cu el Jn%uIiF Ji e%te
-ric de %ingurtate)
3nui pro%t Ji e%te -ric % ptrund Jn a"i%ul -iin&ei %aleF deoarece
acolo va vedea c tot ce cunoaIte nu are nici o importan&) CunoaItereaF
in-orma&iile Ii teoriile %ale %unt complet inutile Jn lumea interioar) 'l %e
aga& de exteriorF deoarece acolo %imte c e%te cineva) Bn lumea
interioar e%te un nimeni)

0"%erv+i pe cei din Murul tu> De -aptF acea%ta e%te cea mai mare
realiKare: aIeaK+te pe marginea unui drum Ii urmreIte+i pe oameni) Ce
-ac eiH De ce -ac acele lucruriH Ei apoi o"%erv+te pe tine + de ce -aci
cevaH #entru ceH
3n "r"at intr cu o -emeie Jn camera ace%teia de la hotel)
AmLndoi %e deK"racF dar ea Ji %pune: *Mai JntLi vreau % m alergi>
Alt-el nu m pot excita>.
Timp de dou oreF "r"atul o alearg pe -emeie prin camerF Jn%
nereuIind % o prindF pleac deKgu%tat)
A doua %earF %tLnd Jn holul hoteluluiF "r"atul vede cum aceeaIi
-emeie aga& un alt "r"at Ii urc Jmpreun Jn camer) Br"atul urc
repede pe %cara de incendiu Ii Jncepe % Ji privea%c prin geam) Fiind
MaluKele tra%eF el nu putea % le vad decLt picioarele) Timp de cLteva
minute nu a vKut decLt cLteva picioare alergLnd Jncoace Ii Jncolo)
Atunci "r"atul JIi %pune cu voce tare: *Degea"aF nu pot % vd nimic).
*Mai %tai pu&in. + %e aude o voce din %patele lui) *Dac ai -i vKut
a%ear cum un pmplu a alergat+o dou ore prin camer Ii apoi a
plecat>.
De ce -ac oamenii a%t-el de lucruriH #ur Ii %implu doar alearg
dup cai verKi pe pere&iN Jncearc di%pera&i % aMung undevaF dar nu Itiu
554
D/AMMA#ADA 0S/0
de ce dore%c ace%t lucru) Bn ace%t -elF oamenii alearg inconItien&i dup
"aniF dup putereF dup -aim) 1ar cLnd aMung % le ai"F nu Itiu ce %
-ac cu ele)
0 -emeie Ji %pune alteia: *2u J&i e%te team c te JnIeal "r"atulH
Jl vd mereu c alearg dup -emei>.
Cealalt Ji r%punde rLKLnd: *2u Jmi -ac griMiF pentru c e%te ca Ii
cum ar alerga un cLine dup maIini) CLnd un cLine aMunge % prind din
urm o maIinF %e va opri Ii nu va Iti ce % -ac mai departe) AIa e%te Ii
"r"atul meu>.
A%ta e%te %itua&ia) Cineva doreIte % devin -aimo% Ii JIi va iro%i
Jntreaga via& pentru ace%t lucruF iar cLnd devine -aimo% nu va Iti ce %
-ac) De -aptF chiar va dori % redevin necuno%cutF deoarece %imte c nu
%e mai poate relaxa) CLnd era necuno%cut putea % mearg oriunde -r
% -ie urmrit de nimeni) Bn% cLnd e%te -aimo%F pur Ii %implu nu mai are
via& particular) To&i Jncearc % Ji ptrund Jn intimitate) 2u mai poate
rLdeF nu mai poate vor"i leMer)))totul va -i di-icil)
Chiar Jn urm cu cLteva KileF preIedintele Gimm Carter a %pu% c
dac Oenned va JndrKni % candideKe Jmpotriva lui *Jl va "ate la
-und.) Acum toat lumea Jl condamn pentru ace%te cuvinte) Ei Carter %e
cieIte c l+a luat gura pe dinainte)
Dar acea%ta e%te %itua&ia: cLnd eIti -aimo% nu mai po&i -i tu Jn%u&i)
0rice %e poate tran%-orma Jntr+o crim)
3n cLItigtor al premiului 2o"el e%te un "un al tuturorF tre"uie %
apar la televiKiuneF Jn %pectacoleF Jn Kiare + Ii va -i o"ligat % %e
comporte aIa cum Ji cer ceilal&i) Via&a lui privat va -i ca Ii inexi%tent)
Mul&i oameni au "ani)))Ii nu Itiu ce % -ac cu ei)
0mul care trieIte la JntLmplare e%te un pro%t) 0mul Jn&elept
trieIte conItientF -iecare pa% Jl -ace cu mare aten&ie) Via&a %a e%te o
con%tant cutare a adevrului) 'l nu %e rtceIteF ci rmLne atent Jn
-iecare ac&iune a %a + Ii a%ta nu datorit celorlal&i) 'l e%te atent pentru c
doar aIa poate -i integratF poate deveni cri%taliKat)
#ro%tul e%te neatent Ii nep%tor) 3n om Jn&elept %e JngriMeIte de
%ineF de via&a %a Ii de ceilal&i din Murul %u) 'l e%te atent la totulF deoarece
pre&uieIte via&a) 'l Itie c via&a e%te un cadou o-erit de DumneKeu pentru
a creIteF pentru a evoluaN el Itie c nu tre"uie % JIi iro%ea%c timpul
rtcind inconItient Jncolo Ii Jncoace)
0 pro%tituat re-ormat %+a alturat Armatei Salvrii Ii acum %ttea
pe %trKi pentru a %e de%tinui oamenilor Ii a+i Jndemna %pre credin&:
*0"iInuiam % m arunc Jn "ra&ele "r"a&ilorF al"iF negriF chineKiF
engleKi) Dar acum %tau numai Jn "ra&ele Domnului 1i%u%).
*AIa %urioar. + Ji %trig un "e&iv + *i+ai pe to&i la rLnd>.
55?
D/AMMA#ADA 0S/0
0"%erv+i pe oameni Ii o"%erv+te Ii pe tine Ii vei rmLne %urprin%
cLnd vei vedea cLt de inconItient te compor&i) CLt de negliMent Ii
nep%tor> 2imeni nu a%cult ce i %e %puneF nimeni nu vede realitatea)
0chii ne %unt Jnce&oIa&iF min&ile ne %unt pline de con-uKieF -iin&ele
noa%tre nu au nici un -el de claritate) Am pierdut orice urm de claritateF
de %enKitivitate)
Fiecare ro%teIte tot -elul de cuvinte pe care nu le doreIte Ii apoi
%u-er de pe urma lor) Fiecare %pune exact ceea ce nu doreIte % %pun)
Continum % -acem tot -elul de lucruriF chiar Ii atunci cLnd Itim "ine c
nu dorim % le -acem) 0 -or& necuno%cut ne Jmpinge la ac&iune) Chiar
dac uneori ne decidem % nu mai -acem %au % nu mai %punem anumite
lucruriF totuIi le -acem + Jmpotriva deciKiilor noa%tre) 2imeni nu are
voin&F nimeni nu JIi &ine promi%iuneaF nimeni nu e%te hotrLt)
Femeia Itia c mai are de trit doar cLteva oreF aIa c JIi cheam
%o&ul lLng ea Ii Ji %pune ultima rugminte: *Etiu c nu te+ai Jn&ele%
niciodat cu mamaF dar vrei % Jmi re%pec&i o ultim dorin& Ii % mergi
%pre cimitir Jn aceeaIi maIin cu eaH.

Bine. + Ji %pune tri%t "r"atul) *Dar % Itii c Jmi va %trica toat
Kiua>
Ei acea%ta nu e%te doar o glum + Jn -iecare Ki %e JntLmpl aIa ceva)
Fiecare ro%teIte cuvinte pe care nu le doreIte Ii JIi d %eama de ce a -cut
doar cLnd rul a -o%t deMa Jn-ptuit) Cuvinte ro%tite inconItient)
Acel "r"at poate c %im&ea Jn interior % Ji arate drago%te Ii
a-ec&iune iu"itei %ale: *Fr tine Jmi va -i impo%i"il % trie%c) De acum
JnainteF o parte din mine va muri odat cu tine))). + Jn% Jn acele
momente a uitat totul)
)rostul este neatent i nepstor, dar neleptul i p*ete atenia
ca pe cea mai de pre comoar. 3n pro%t va rmLne un %clav al
in%tinctelorF al dorin&elor inconItienteF al o"iceiurilorF al %ociet&ii Jn care
%+a n%cut) Dac vecinul JIi cumpr o maIin nou Ii el va tre"ui % JIi
cumpere o alt maIin + chiar dac nu are nevoie de ea) Dac vecinul JIi
cumpr o ca% de vacan&F el va -ace tot po%i"ilul + chiar dac nu are
"ani + % JIi cumpere o ca% de vacan&) 'goul %u %e va %im&i Mignit)
0amenii trie%c Jntr+un mod cu totul pro%te%c) Fiecare imit pe
-iecare) 2imeni nu e%te atent la el Jn%uIi Ii la ce %e petrece Jn Murul %u)
'%chimoIii au o tradi&ie minunatF prin careF Jn prima Ki a unui nou
anF -iecare -amilie JIi -ace ordine Jn ca% Ii arunc tot ce e%te inutil Ii
557
D/AMMA#ADA 0S/0
nenece%ar) Sunt p%trate doar lucrurile a"%olut nece%areF iar cele care
%unt inutile %unt druite celor care au nevoie de ele)
Ca%ele Jn care trie%c e%chimoIii %unt cele mai curate din lumeN ele
au o puritate deo%e"it + nu con&in nici un lucru inutil) Sunt %pa&ioa%e +
miciF dar %pa&ioa%eN Ii Jn ele exi%t doar %trictul nece%ar))))
#riveIte Jn ca%a Jn care locuieIti: chiar ai nevoie de totulH De ce ai
adunat lucruri de care nu te -olo%eIti niciodatH Sau aduni Ii tu tot -elul
de nimicuri pentru c aIa -ac Ii ceilal&i din Murul tuH
3n om atent Ii conItient devine %tpLnul propriei %ale vie&i) 'l
trieIte cluKindu+%e dup lumina %a interioarF nu dup cum vede la
al&ii) 'l trieIte dup propriile %ale nevoi) Ei &ine minte: ace%te nevoi nu
%unt multe) Dac eIti Jn&eleptF atentF vei duce o via& plin de mul&umireF
o via& %impl)
Dar cLnd imi&iF atunci via&a &i %e va complica inutil) Ei eu nu dau
nici un -el de indica&iiF ce tre"uie p%trat Ii ce tre"uie aruncat) 2uF doar
tre"uie % priveIti la tine Jn%u&i Ii Jn ca%a Jn care locuieIti Ii % J&i
p%treKi %ingur ceea ce ai nevoie) Acea%ta e%te calea unui %anna%in)
'u nu %unt Jn -avoarea renun&rii la lucrurile materialeF dar %unt cu
%iguran& Jmpotriva p%trrii gunoaielor) Ei nu m re-er doar la o"iecte
materialeF ci Ii la dorin&eF la gLnduriF la idei)
0"%erv+&i mintea Ii veKi ce e%te %trict nece%ar Jn ea) #%treaK doar
acele gLnduri Ii dorin&e care te pot -ace Jntr+adevr -ericit Ii "eati-ic)
Bnainte % J&i doreIti cevaF gLndeIte+te de trei ori)))Ii vei rmLne
%urprin%) Dintr+o %ut de dorin&eF CC %unt complet a"%urde Ii inutile) 'le
doar te men&in ocupatN acea%ta e%te -unc&ia lor) 'le nu J&i permit % rmLi
cu tine Jn%u&i IiF tocmai pentru ace%t motivF %unt extrem de periculoa%e)
Datorit lor J&i vei iro%i via&a Ii vei muri inconItient)
... .neleptul i p*ete atenia.
Am auKit c doi %o&i au -o%t Jnne"uni&i de preKen&a -ratelui %o&ieiF
care veni%e % petreac la ei un SeeP+endF iar dup Ia%e luni %e a-la tot Jn
ca%a lor) #entru a %cpa de elF ei %+au hotrLt % Jn%ceneKe o ceart) So&ia
tre"uia % prMea%c un pui Ii %o&ul tre"uia % pretind c ace%ta era prea
prMit) Atunci Jl vor Jntre"a pe -ratele -emeii care e%te opinia lui) Dac el
ar -i %pu% c puiul nu era prea mult prMitF %o&ul i+ar -i %pu% % plece din
ca%a lor) Dac i+ar -i dat dreptate %o&uluiF atunci %o&ia l+ar -i dat a-ar) 2u
aveau cum % dea greI>
SearaF totul -iind pu% la punctF %e aIeaK cu to&ii la ma% Ii imediat
%o&ul Jncepe % %trige c puiul e%te ar%F iar %o&ia % argumenteKe c nu
e%te adevrat) Fratele ei %ttea tcut Ii privea Jn -ar-urie) Bru%cF %o&ii %+au
oprit din ceart Ii l+au Jntre"at: */arrF tu ce creKiH Cine are dreptateH.
55A
D/AMMA#ADA 0S/0
/arrF atingLnd cu -urculi&a copanul puiuluiF le %pune: *2u ItiuF dar
cred c am % mai rmLn Jnc trei luni la voi>.
Tre"uie % -i -o%t un om -oarte atent) 'l nu a cKut Jn acea%t
capcan %u"til) Dac nu ar -i -o%t conItientF cu %iguran& ar -i pierdut) 'l
nu Ii+a a-irmat opiniaF ci doar a artat un -apt: *Cred c voi mai %ta trei
luni).
TrieIte atent Ii conItient Ii nu vei cdea niciodat Jn vreo capcan)
TrieIte inconItient Ii te vei Jmpiedica la -iecare pa%N de -aptF chiar te vei
pr"uIi la pmLnt) Ei nimeni altcineva nu e%te re%pon%a"il pentru
acea%ta)
Dar neleptul i p*ete atenia ca pe cea mai de pre comoar.
0rice ar -aceF el va -ace pe deplin atent Ii conItient) Bn %chim"F omul
o"iInuit -ace totul Jn mod inconItient Ii mecanic)
0mul a devenit prea mecanic) Conduci maIinaF -umeKiF vor"eIti cu
un prietenF iar Jn interior te gLndeIti la o mie Ii unul de lucruriF
MaMoritatea accidentelor %e produc tocmai datorit ace%tui lucru) Bn
-iecare an mor Keci de mii de oameni Jn accidente de maIinF de avionF
de tren) Adol- /itler nu a uci% atLt de mul&i oameni cL&i au murit Jn
accidente) Ei cine cauKeaK ace%t lucruH 'xact comportamentul lor
mecanic)

Ce putem -aceH 2u e%te nimic di-icil) CLnd mnLnciF te Jndopi Ii
nu acorKi nici o aten&ie actului de a mLnca) CLnd -aci drago%teF nici
mcar nu priveIti chipul iu"itei %au iu"itului) Ai devenit prea in%en%i"ilN
continui % trieIti -cLnd ge%turi goaleF lip%ite de orice %emni-ica&ie) Ei
ele nu vor avea nici o %emni-ica&ieF atLta timp cLt nu eIti atent)
9umina conItientiKrii d valoare lucrurilorF le con-er
extraordinaritate) AtunciF lucrurile minore vor -i extraordinare) CLnd un
om atentF %en%i"ilF plin de iu"ire atinge o piatrF acea%ta devine cel mai
mare Ii mai pre&io% diamant) 1ar cLnd un om inconItient atinge un
diamantF el Jl tran%-orm Jntr+o "anal piatr) ConItientiKarea Ii aten&ia
d valoare vie&iiF Ji con-er %emni-ica&ie)
Mul&i oameni Jntrea": *Care e%te %en%ul vie&iiH. BineJn&ele%F ace%t
%en% a -o%t pierdutF deoarece ei Ii+au pierdut conItientiKarea + iar acea%ta
e%te cea mai de pre& comoar)
'l nu %e la% prad dorin&elor)
Ce Jn&elege Buddha prin *dorin&.H @inte) A dori Jn%eamn a nu
mai -i aici+acum) A dori Jn%eamn a te Jndrepta %pre un viitor care nu
exi%t) A dori Jn%eamn a -ugi din preKent) Dorin&a e%te echivalent cu
mintea) Bn terminologia "udi%tF dorin&a Jn%eamn minte)
55<
D/AMMA#ADA 0S/0
Ei dorin&a Jn%eamn Ii timp) Ei nu m re-er la timpul -iKiologicF ci
la cel p%ihologic) Cum J&i creeKi timpul Jn minteH #rin dorin&) Te
gLndeIti % -aci ceva mLine Ii a%t-el ai creat viitorulN Kiua de mLine nu
exi%t) Bn% tu doreIti % -aci ceva mLine Ii a%t-el creeKi un mLine
p%ihologic)
Ei oamenii creeaK Keci de ani Jn viitor) 'i chiar %e gLnde%c ce or %
-ac dup moarte) Se pregte%c pLn Ii pentru a%ta> Ei chiar ace%te
per%oane %unt con%iderate a -i religioa%e + nu %unt> Dorin&a te ia din
aici-acum Ii acea%ta e%te %ingura realitate)
Tocmai de aceea Buddha %pune: /l nu se las prad dorinelor) 3n
Jn&elept nu %e va Jndrepta niciodat %pre viitorN el trieIte Jn preKent) 1ar a
tri Jn viitor Jn%eamn a avea o via& -al%)
0 actri& renumit Jl re-uK pe un tLnr care Ji tot -cea avan%uriF pe
motiv c e%te evreu) Bntr+o KiF tLnrul Ji %pune c e%te pregtit % Ji o-ere
o %ut de mii de -ranciF Jn% actri&aF pentru a+i arta cLt de pu&in o
intere%eaK "anii luiF Ji %pune c va -ace drago%te cu el cLt timp vor arde
acele "ancnote)
A doua KiF tLnrul vine cu "aniiF Ji aranMeaK Ii le d -ocF dup care
%are imediat Jn pat lLng actri&) Dup ce %+a tran%-ormat Jn cenuI
ultima "ancnotF actri&a Jl d imediat Mo% din patul ei)
*0ricumF te+am avut. + Ji %pune el trium-tor)

'a KLm"eIte Ii Ji %pune: *DaF dar cei o %ut de mii de -ranci ai ti
au devenit acum cenuI).
@Lm"ind Ii aprinKLndu+Ii o &igarF tLnrul Ji %pune: *Ei ce
conteaKH 0ricum erau -alIi>.
0mul care trieIte Jn viitor duce o via& -al%) 'l nici mcar nu
trieIteF ci doar pretinde c e%te viu) SperF vi%eaKF JIi imagineaKF Jn%
nu trieIte cu adevrat) 1ar viitorul nu exi%tF doar preKentul exi%t) Tot
ceea ce exi%t e%te aici+acum Ii nu po&i %cpa niciodat de preKent)
Singura ieIire e%te tanhaF ceea ce Buddha denumeIte *dorin&a. + numai
aIa po&i evada din real Jn ireal)
'%te -oarte %traniuF dar mul&i Ji con%ider pe %anna%inii mei niIte
laIi) 'i %pun c prin medita&ie nu -aci altceva decLt % -ugi de lume) '%te
un non%en%> Medita&ia e%te %ingura care te poate men&ine Jn preKentN prin
ea nu po&i -ugi de lumeF ci %capi de gLndurile Ii de dorin&ele care te
JndeprteaK de via&) A medita Jn%eamn a te relaxa Jn preKentF Jn clipa
actual) Bn% to&i aceia care condamn medita&iaF de -apt ei nu -ac altceva
decLt % condamne via&a)
A medita Jn%eamn a tri cu adevrat) A te l%a cuprin% de dorin&e
Jn%eamn a -ugi de via&)
55C
D/AMMA#ADA 0S/0
/l nu se las prad dorinelor.
/l meditea*.
3n om Jn&elept revine mereu Jn preKent) Mintea %a nu va K"ura Jn
viitor %au Jn trecut) Bncet+JncetF el JIi Jnva& mintea % tria%c acum+aici
IiF a%t-elF i %e va de%chide o -erea%tr prin care va vedea cum arat cerul)
AtunciF pentru prima dat va %im&i rcoarea ploii Ii cldura %oareluiF va
%im&i "riKa vLntului Ii par-umul -lorilor) Atunci va Jncepe % %imt via&aF
deoarece mediteaK) #entru elF via&a nu va mai -i doar o idee %au un
cuvLnt -adF ci o realitate tangi"ilF o energie care curge) 'l e%te via&a)
/l meditea*.... Buddha nu e%te Jn -avoarea rugciuniiF deoarece
acea%ta e%te tot un -el de dorin&) CLnd te rogiF doreIti) (ugciunea e%te
mereu Jndreptat %pre viitorN e%te o cerin&F o rugminte) 1ndi-erent ce
anume ceri + "ani %au iluminare + rugciunea rmLne o dorin&) Cere Ii
te+ai Jndeprtat de tine Jn%u&i) Medita&ia e%te o %tare de non+cerereF de
non+gLndire) (ugciunea Jnc -ace parte din gLndireF Jntr+adevr e%te
minunatF dar rmLne limitat la nivelul gLndirii) 0 Jnchi%oareF oricLt de
-rumoa% ar -iF rmLne tot o Jnchi%oare)
0 minte care e%te plin de rugmin&iF nu va trece niciodat printr+o
tran%-ormare radical) 1ar o rugciune care iKvorIte dintr+o a%t-el de
minte nu poate avea o calitate di-erit de mintea din care a r%rit) Cum
te po&i ruga pentru ceva care e%te di-erit de tineH
(ugciunea J&i va re-lecta propria gLndire) Cum po&i trece dincolo
de minteH (ugciunea %e realiKeaK la nivelul min&ii) Doar medita&ia te
duce dincolo de minte)
Medita&ia e%te o %tare a non+min&ii) (ugciunea e%te o %tare a min&ii
religioa%eF Jn care mintea Jnc mai continu % exi%te) 1ar cLnd acea%ta
e%te Jmpodo"it cu tot -elul de ornamente Ii podoa"e religioa%eF ea
devine -oarte periculoa%)
3n "ie&el %e rtceIte de prin&ii lui Jn timp ce %e a-lau cu to&ii la
un picnic) Devenind din ce Jn ce mai Jn%pimLntat Ii temLndu+%e % nu Ji
apar Jn -a& un animal %l"atic din pdureF "ie&elul Jncepe % %e roage:
*Drag DumneKeuleF te rog aMut+m % aMung la mmica Ii la tticu Ii J&i
promit c nu voi da niciodat Jn %urioara mea mai mic>.
Bn timp ce %ttea Jn genunchi Ii %e rugaF o pa%re K"oar pe
dea%upra lui Ii %e gin&eaK Jn palmele %ale) Bie&elulF examinLnd atent
gina&ulF JIi Jndreapt ochii %pre cer Ii %pune: *DoamneF te rogF nu &i+am
cerut ace%t rahat) Chiar m+am rtcit> Crede+m)
(ugciunea J&i mani-e%t %tarea min&iiN rugciunea e%te doar o
dorin& mental) 'a nu te poate aMuta % te tran%-ormi) Medita&ia e%te
%ingura modalitate prin care po&i % tran%cenKi mintea)
58D
D/AMMA#ADA 0S/0
Ce e%te medita&iaH CuvLntul *medita&ie. e%te ade%eori a%emuit
contemplrii) Medita&ia nu e%te contemplare) Buddha -olo%eIte cuvLntul
sammasati) Ace%ta a -o%t tradu% prin medita&ieF prin conItientiKareF
aten&ieF gLndire corectF o"%ervare + Jn%F de -aptF nu exi%t un cuvLnt
care % ai"e acelaIi %en%)
1at ce Jn%eamn sammasati: conItiin& purF -r nici un con&inut)
Bn interior nu mai exi%t nici un gLndF nici o dorin&F nici o idee) Bn
sammasati nu+l contempli pe DumneKeuF nu te -ocaliKeKi a%upra nici
unui lucruF nu J&i Jndrep&i aten&ia a%upra naturiiF %cripturilorF oamenilor)
2u contempli nimic> 2u te concentreKi a%upra nici unui o"iect) #ur Ii
%implu nu -aci nimic> Mintea e%te complet goal Ii tu doar -iin&eKi Jn
acea goliciune) '%te o preKen& purF o relaxare total) Acea%ta Jn&elege
Buddha prin medita&ie)
2imeni nu a mai aMun% pe culmi atLt de mre&e cum a aMun%
Buddha) 2imeni nu a putut % exprime atLt de minunat ce e%te medita&ia)
Mul&i au realiKat iluminareaF dar nici unul dintre ei nu au putut -i atLt de
expre%iviF atLt de capa"ili % convertea%c me%aMul %uprem) /l nu se las
prad dorinelor. /l meditea*.
0i prin hotr"rea sa de neclintit
/l descoper ade!rata fericire.
Beatitudinea e%te -ericirea adevrat) Ceea ce oamenii con%ider
-ericireF nu e%te altceva decLt %u-erin&)
To&i cred c plcereaF di%trac&ia Ii amuKamentul Jn%eamn a -i
-ericit) 2u e%te aIa + ace%tea %unt doar "ucurii momentane) Adevrul are
o calitate aparte: aceea a eternit&ii) Ceva adevrat e%te eternN ceva -al%
e%te momentan)
Adevrata -ericire e%te de%coperit doar Jn clipa Jn care mintea
JnceteaK complet % mai -unc&ioneKe) 'a nu provine din exteriorF ci
r%are din %tr-undurile -iin&ei tale) Devine un -enomen lumino% + o
-LntLn a "eatitudinii)
/l n!in(e dorina 7
0i din turnul nelepciunii sale
)ri!ete imparial
9a mulimile pline de suferin.
/l st pe !"rful unui munte
0i pri!ete la cei aflai ,os n !ale.
CLnd cineva devine un "uddha + adic a depIit dorin&aF egoulF
minteaF timpul + el nu mai apar&ine ace%tui pmLnt) Va continua %
tria%c la -el ca oricare omF dar %u-letul %u %e Jnal& undeva departeF pe
un vLr- Jnalt de unde priveIte detaIat violen&aF lcomiaF am"i&ia Ii
585
D/AMMA#ADA 0S/0
ne"unia oamenilor)))care JIi iro%e%c o mul&ime de oportunit&i) Bn -iin&a
%a apare compa%iunea) #a%iunea %a %e tran%-orm Jn compa%iune)
#a%iune Jn%eamn a te -olo%i de cineva + Ii tocmai acea%ta e%te
-unda&ia imoralit&ii) A te -olo%i de cineva e%te cel mai imoral act pe care
Jl po&i -ace) Bn%eamn exploatare) Ei tocmai acea%ta nume%c oamenii a -i
iu"ire: %o&ul %e -olo%eIte de %o&ieF %o&ia de %o&N copiii %e -olo%e%c de
prin&iF prin&ii de copii + iat ce nume%c oamenii a -i iu"ire>
2uF acea%ta nu e%te iu"ireF ci doar o %trategie a min&ii) '%te otrav
acoperit de miere) '%te ceva deKgu%ttor) Acea%t iu"ire e%te
deKgu%ttoare) Tocmai de aceea Jntreaga lume arat deKgu%ttor) '%te o
iu"ire "olnav) 'a a Jm"olnvit %u-letul oamenilor)
#e m%ur ce mediteKiF ptrunKi Jn al doilea %tadiu + Jntr+o %tare Jn
care iu"irea di%pare) '%te o -aK neutrF un -el de punct mort + aIa cum
e%te punctul mort dintr+o cutie de viteKe la o maIin) Acela care %e
Jndreapt %pre %tarea de "uddha va trece Jn mod inevita"il prin ace%t
punct mortF Jn care nu va -i nici iu"itor Ii nici plin de compa%iuneN va -i
complet rece)
1ar cLnd %e atinge %tarea de "uddhaF atunci e%te de%coperit -LntLna
"eatitudinii in-inite + ais dhammo sanantanoF principiul eternit&iiF
comoara inepuiKa"il a exi%ten&ei) 1u"irea revine + de -aptF atunci e%te
pentru prima oar cLnd po&i iu"i cu adevrat) Acea%ta e%te compa%iunea)
Atunci J&i vei revr%a compa%iunea a%upra tuturorN oricine %e va a-la Jn
preaMma ta va %im&i viKiunea ta interioar)
)lin de atenie printre cei ne(li,eni,
Trea* printre cei adormii.
5apid i a(il ca un cal de curse
&trbate n !ite* c"mpurile.
Ei cLnd ai devenit -erm %ta"ilit Jn medita&ie Ii iu"ire nu mai po&i
cdea victim %omnului Ii vi%elor) (mLi treaK chiar Ii Jn timp ce dormi)
Atunci via&a ta va -i precum o %geat eli"erat dintr+un arc Jncordat +
vei K"ura cu viteKa luminii %pre &elul -inal) #entru prima oar devii o
-iin&)
5apid i a(il ca un cal de curse el strbate n !ite* c"mpurile.
)lin de atenie printre cei ne(li,eni, trea* printre cei adormii. Acea%ta
e%te&i di-eren&a Jntre Buddha Ii un om o"iInuit) Ceilal&i doar vi%eaK Ii
dormF nu trie%c cu adevratN doar %per ca Jntr+o "un Ki % aMung %
tria%c + iar acea Ki nu va veni niciodat)
3n "uddha e%te treaK) Chiar Ii atunci cLnd doarmeF el nu vi%eaK)
CLnd dorin&ele di%parF vi%ele di%par Ii ele) Vi%ele nu %unt altceva decLt
dorin&e tran%pu%e Jn lim"aMul %omnului) 3n "uddha doarme pe deplin
atent) Flacra continu % ard Jn interiorul %u) Corpul are nevoie de
588
D/AMMA#ADA 0S/0
odihnF dar nu Ii e%en&a lui + energia e%te inepuiKa"il) AcoloF Jn centrul
-iin&ei %aleF o -lacr va arde Jn permanen&) Circum-erin&a e%te cuprin%
de %omnF dar lumina va %trluci Jn continuare)
0amenii %unt adormi&i chiar Ii atunci cLnd %unt treMiN ilumina&ii
%unt treMi chiar Ii atunci cLnd dorm)
)rin obser!are i atenie,
3ndra a de!enit re(ele *eilor.
-"t de minunat este s obser!i,
-"t de stupid este s dormi.
n bhi44hu care i p*ete mintea
0i se teme de ("ndurile nedorite.
)rin focul ateniei sale
Arde toate le(turile.
*BhiPPhu.W e%te cuvLntul -olo%it de Buddha pentru %anna%in) 'u
nu am ale% acelaIi cuvLnt ca el dintr+un motiv anume) *BhiPPhu.F din
punct de vedere literarF Jn%eamn cerIetor)
Buddha a renun&at la regatul Ii palatul %u Ii a devenit un cerIetor)
DarF "ineJn&ele%F el nu era un cerIetor oarecareN cLnd pIeaF el pIea
precum un Jmprat + era mult mai gra&io% Ii mult mai "ogat decLt Jn
timpul Jn care era prin&) Bn% datorit -aptului c a renun&at la tot ce aveaF
oamenii au Jnceput % Jl numea%c bhi44huF cerIetor) EiF Jncet+JncetF
acea%t denumire le+a -o%t acordat Ii di%cipolilor %i)
'u nu vreau ca %anna%inii mei % -ie con%idera&i cerIetori) 'u
dore%c ca to&i cei care %unt lLng mine % -ie niIte adevra&i %tpLni)
Ace%ta e%te motivul pentru care am ale% termenul *%anna%in.) 3n
%anna%in e%te acela care Itie % tria%cF care Itie % cele"reKeF nu %
renun&e)
n bhi44hu care i p*ete mintea i se teme de ("ndurile
nedorite, prin focul ateniei sale arde toate le(turile.
DaF medita&ia e%te precum un -oc + ea J&i tran%-orm Jn cenuI
gLndurileF dorin&eleF amintirileN arde Jntregul trecut Ii Jntregul viitor) 'a
arde mintea Ii egoul Ii elimin tot ceea ce creKi c eIti) '%te o moarte Ii
o renaItereF o cruci-icare Ii o reJnviere) 'Iti n%cut ca nou) B&i pierKi
complet vechea identitate Ii o"&ii o nou viKiune a%upra vie&ii)
Acea%t viKiune e%te ceea ce %e Jn&elege prin dhammaF TaoF
DumneKeuF logo%) #o&i % alegi orice nume doreItiF deoarece e%te ceva
nenumit Ii -r+de+-orm) De -aptF nu %e poate %pune nimic de%pre
AcelaN pot -i -cute doar cLteva indica&ii)
n bhi44hu care i p*ete mintea
0i se teme de confu*ia ei,
58:
D/AMMA#ADA 0S/0
Nu poate decdea.
/l a descoperit calea ctre pace.
Mintea e%te con-uKia) !Lnduri pe%te gLnduriF idei pe%te ideiF vi%eF
%peran&e + toate intr Jn con-lict unele cu celelalteF cutLnd % J&i
acapereKe aten&ia) 3neori chiar m Jntre": cum pot oamenii %
%upravie&uia%cH AdLnc Jnuntrul lor %e petrece un adevrat rK"oi civil)
'%te un hao% total + a%ta e%te ceea ce noi numim minte)
Bn% cLnd eIti atent Ii conItient Ii veKi hao%ul Ii con-uKia min&iiF
atunci nu te mai identi-ici cu ea) Vei realiKa c mintea e%te ceva %eparat
Ii ea nu va mai avea nici o putere a%upra ta) EiF datorit -aptului c eIti
permanent atentF energia &i %e va Jndrepta %pre interiorF nu %pre minteN
acea%t energie e%te hrana min&ii)
1ar cLnd mintea va muriF tu renaIti ca non+minte) Acea%t naItere
e%te iluminarea) Acea%t naItere te va conduce pe trLmul pciiF
nemuririiF -ericiriiF "inecuvLntrii Ii "eatitudinii) #Ln atunci vei rmLne
Jn iadul min&ii) Bn% dac alegi % -ii conItientF chiar acum po&i -ace
%altul Jn paradi%)
Depinde de tine ce alegi) Bn iad poate aMunge oricine) Dar pentru a
aMunge Jn paradi% ai nevoie de per%everen&F e-ort %u%&inutF voin& Ii
aten&ie permanent) 1adul Jn%eamn inconItien&N paradi%ul Jn%eamn
tran%cendereF conItientiKare total) Te ridici din vale ctre vLr-ul cel mai
Jnalt po%i"il)

Ei a urca pe ace%t vLr- nece%it un e-ort -oarte mare) Tre"uie % -ii
atent la -iecare pa% e-ectuatN tre"uie % mediteKi Ii % -ii conItient de tot
ce %e petrece Jn Murul tu) 1ar Jntr+o "un Ki te vei a-la pe culmea cea mai
Jn%orit) Acea%ta e%te eli"erareaF mo4sha) Acea%ta e%te nirvana +
Jncetarea egoului Ii naIterea Divinului)
Fiecare om e%te menit % -ie dumneKeu) Ei -iecare are dreptul %
aleag %ingur ce % devin + dac %e va Jndrepta %au nu %pre
tran%-ormarea interioar) A%cult me%aMul lui Buddha) Bn% nu te limita
doar la atLt + ac&ioneaKF dedic+te total unei vie&i conItienteF implic+te)
Bn% vreau % repet: acea%ta e%te doar o dimen%iune a vie&ii +
Jntr+adevrF -oarte "ogat Ii -oarte -rumoa%F dar rmLne doar o %ingur
dimen%iune) Tre"uie % -aci ceva mai mult) 'u te Jndemn %pre o %arcin
mai di-icil decLt &i+ar -i dat Buddha) 'u dore%c ca -iecare dintre to&i cei
care au pornit pe cale % devin o %inteK + Jn -iin&a lor % -ie %intetiKate
toate cele trei dimen%iuni ale exi%ten&ei)
'%te nevoie de un om nou) Cel vechi e%te putred Ii e%te ca Ii mortF
nu mai poate %upravie&ui) A aMun% la -inal) #Ln cLnd nu ia naItere ace%t
584
D/AMMA#ADA 0S/0
om nou + Jn care % exi%te toate cele trei dimen%iuniF Jn care 0rientul Ii
0ccidentul % devin complementare + umanitatea e%te Jn pericol)
1ar eu nu Jncerc altceva decLt % aMut la crearea ace%tui om nou)
Fiecare dintre %anna%inii mei %unt participan&i la un experiment de o
importan& extraordinar) Sim&i&i+v "inecuvLnta&i) Fi&i mul&umi&i) #oate
c mul&i nu JIi dau %eama ce %e petrece aici Ii Jn ce anume au intratF dar
acum %e creeaK i%toria> Totul depinde de cLt de mult Ii cLt de pro-und
ne implicm cu to&ii Jn ace%t experiment unic)
Ei acea%ta e%te cea mai mrea& %inteK po%i"ilF nimeni nu a mai
Jncercat aIa ceva))))

I. INCEPUTUL UNEI NOI >ACE
1. Preaiubie Mae!re" #ici%*a' #u am !im9i ce/a c,#* am
a!cu&a mu(ic' c&a!ic'" iar $a&erii&e *e ar' mi !e 0ar c%m0&e
0&ici!i%are. E!e 0%!ibi& !' rec *irec *e &a 0rimu& ce#ru" ce& a&
mi#9ii" 2# ce& *e-a& rei&ea" a& i#imii :i !' !ca0 *e %ae ace!e $u#%aie
a&e arei5
2irgunF daF Jn art exi%t -oarte multe gunoaie) Dar cLnd vor"e%c
de%pre artF eu nu m re-er niciodat la gunoaiele care apar Jn numele ei)
#entru mineF arta Jn%eamn o calitate interioarN ea nu are nimic
de+a -ace cu o"iecte din care e%te con%tituit + muKicaF picturaF poeKia ci
e%te o -rumu%e&e interioarF o de%chidere %pre iu"ireF o %en%i"ilitate -a&
de naturF un dan% etern al exi%ten&eiF o conItientiKare pro-undF o
tcere))))
58?
D/AMMA#ADA 0S/0
2u e%te un gunoi: e%te Jn%Ii e%en&a exi%ten&ei)
Dar te Jn&eleg Ii Ji Jn&eleg pe to&i aceia care %imt c nu le %pune
nimic aIa+Ki%a muKic cla%icF galeriile de art Ii picturile moderne)
'%tetica e%te o atitudine arti%tic de a privi via&aF o viKiune poetic) VeKi
culorile atLt de clar JncLt -iecare copac devine o picturF -iecare nor J&i
deKvluie preKen&a lui DumneKeuN nu ignori culorile Ii %trlucirea
lucrurilorF ci rmLi atentF receptivF conItientF de%chi%F iu"itor) A%ta
Jn&eleg eu prin a avea o atitudine arti%ticF e%tetic)
MuKica tre"uie % -ie Jn inima taF "tile inimii tale %e e-ectueaK
Jntr+o armonie) 0mul poate exi%ta ca un hao%F ori ca un co%mo%) MuKica
repreKint calea de trecere de la hao% la co%mo%) 0mul poate exi%ta Ii ca
o deKordineF ca un KgomotF Jn% poate exi%ta Ii ca un templuF ca o tcere
%acrF unde muKica cele%tF muKica necreat e%te auKit de la %ine)
MaeItrii Ken denume%c acea%t tcere *%unetul unei %ingure mLini
care aplaud.) Bn 1ndiaF timp de %ecole mi%ticii l+au denumit anahat
nada * %unetul -r+de+%unet) 'l %e a-l Jn -iin&a ta Ii nu tre"uie % mergi
nicieri pentru a+5 auKi) '%te cea mai antic muKic Ii cea mai nou) '%te
vi"ra&ia exi%ten&ei tale) Dac nu o po&i auKiF Jn%eamn c eIti %urd)
EiF 2irgunF nu ai cum % o evi&i) MuKeele le po&i evitaF galeriile de
art le po&i evita + de -aptF chiar ar tre"ui % o -aci) '%te mai "ine % ui&i
complet de art) Bn% tre"uie % devii un arti%t al vie&ii)
Buddha e%te un poetF deIi el nu a %cri% nici mcar o %ingur poeKie)
TotuIiF eu in%i%t a%upra -aptului c e%te cel mai mare poet care a exi%tat
vreodat)
'l nu a -o%t precum ShaPe%peareF MiltonF Oalida% %au
(a"indranath + nuF a"%olut deloc) Dar J&i %pun: ShaPe%peareF Milton Ii
to&i ceilal&i %unt nimic Jn compara&ie cu poeKia %a) Via&a %a a -o%t poeKie
+ -elul Jn care mergeaF modul Jn care privea))))
Chiar a%ear am dat pe%te una dintre cele mai minunate a-irma&ii
ale %-intei Tere%a din Avila) 'a %pune: *Tot ce tre"uie % -aci e%te %
priveIti). Bntregul ei me%aM e%te conden%at Jn acea%t -raK -oarte
-rumoa%: tre"uie doar % priveIti) Ei -iecare dintre noi are capacitatea de
a privi Ii de a auKi Ii de a atinge) #riveIte + Ii Jl vei vedea pe DumneKeu)
A%cult + Ii vei auKi muKica Divinului) Atinge + Ii vei tri exi%ten&a)
Fiecare piatr Ii -ir de ni%ip e%te DumneKeu)
Aici nu e%te vor"a de%pre arta o"iectivN e%te o che%tiune de
atitudineF de viKiune interioar + de a vedea lucrurile arti%ticF e%tetic)
2irgunF tu ai acea%t calitate> De -aptF chiar datorit ei ai aMun% % te
%im&i plicti%it de toat muKica cla%ic Ii de toate galeriile de art la care
ai -o%t + deoareceF Jntr+un mod inconItient %im&i c Jn tine %e a-l ceva
mult %uperior ace%tora) Bn% deocamdat nu eIti conItient de acel ceva)
587
D/AMMA#ADA 0S/0
#o&i % nu mai mergi la nici o -e%tivitate arti%tic Ii vei %im&i c nu
ai pierdut nimic) Dar nu po&i % J&i evi&i interioritatea arti%tic) Dac vei
JncercaF atunci vei pierde ceva extrem de valoro% Ii iluminarea ta nu va
-i total) 0 parte a -iin&ei tale va rmLne neiluminatF un col&iIor al
%u-letului J&i va rmLne Jntunecat + Ii el va atLrna -oarte greu) Tre"uie %
devii iluminat Jn totalitatea -iin&ei tale) #trunde prin toate %traturile
-iin&eiF deoarece ace%te %traturi repreKint oportunit&i de creItere)
=ine minte: ori de cLte ori -olo%e%c cuvinte ca *muKica.F *pictura.
%au *%culptura.F eu le dau ace%tora o %emni-ica&ie aparte)
CLnd /elen OellerF o renumit %criitoare Ii %culptori&F care a -o%t
oar" Ii mut de la naItereF a venit Jn 1ndia Ii l+a viKitat pe GaSaharlal
2ehruF ea i+a atin% -a&a cu am"ele palme Ii a -o%t -oarte JncLntat) Dup
ce a atin% chipul 1ui 2ehruF ea Ii+a mani-e%tat "ucuria: *Am %im&it pe
-a&a lui 2ehru aceeaIi calitate pe care am %im&it+o cLnd am atin% %tatuile
romane + aceleaIi -orme Ii propor&iiF aceeaIi rceal).
1nima ei a -o%t aceea a unui arti%t) Ei datorit -aptului c a -o%t
oar" Ii mutF a -o%t nevoit % tria%c Ii % %imt via&a Jn mod di-erit)
DarF uneoriF un "le%tem %e poate dovedi a -i o "inecuvLntare) 'a a Jnv&at
% JIi -olo%ea%c %im&ul tactilF ol-activ Ii cel auditiv)))) CLnd atingea apa
unui pLrLuF ea Ji %im&ea rcoareaF -luxulF via&aF energiaF vi"ra&ia) 'a
vedea cu ochii interiori ai -iin&ei Ii acea%ta a aMutat+o % tria%c mult mai
total decLt oamenii o"iInui&i)

'a putea di%tinge oamenii doar dup miro%) Ei chiar putea di%tinge
Jntre un copac Ii altul doar dup par-umul emanat de -iecare dintre ei)
#utea % %imt imediat di-eren&a dintre planteF -lori))))
'a apar&ine lumii arteiF aIa cum apar&ine Ii #ica%%oF DaliF Van
!ogh Jn% ea a mai trit ceva Jn plu%)
3neori e%te -oarte %emni-icativ % J&i JnchiKi ochii Ii % atingi o
piatr ca Ii cum ai -i un or" care nu a vKut niciodat + Ii vei rmLne
%urprin%) Vei vedea Jn interior c textura acelei pietre are o
dimen%ionalitate aparte + e%te o individualitate)
2irgunF exi%t multe gunoaie Jn lumea arteiF pentru c orice ar crea
omul Jn inconItien&a %aF nu va -i decLt un gunoi) #icturile lui #ica%%o Ji
repreKint mintea %a) De -aptF prin pictur el a reuIit % rmLn %nto%
mintal) Ceea ce -acem noi aici cu aMutorul Medita&iei DinamiceF el a
reuIit prin pictur: Ii+a eliminat toate -ru%trrileF toate ten%iunile Ii
coImarurile min&ii) #ictura a -unc&ionat ca un cathar%i%)
Carl !u%tav Gung JIi Jndemna pacien&ii % picteKe + Ii mul&i dintre
ei erau complet ne"uni) 3nii chiar au creat niIte picturi -oarte -rumoa%eF
dar ele repreKentau mintea acelor ne"uni) Cum ar putea o per%oan
58A
D/AMMA#ADA 0S/0
%ntoa% % picteKe ceva %nto%H Chiar dac acea pictur are o
-rumu%e&e aparteF totuIi apar&ine unei -rumu%e&i a ne"uniei) EiF prin
acea%taF Gung a realiKat -aptul c ne"unii pot -i aMuta&i -oarte mult prin
pictur) Ei el are dreptate + pictura poate -i con%iderat o -orm de
terapie) #rin pictur exprimi ceva din interior) CLnd reuIeIti % aIterni pe
pLnK toate coImarurile tale interioareF atunci te vei eli"era de ele)
'xprimarea produce Jntotdeauna li"ertate) (eprimarea cauKeaK
JnctuIare)
De exempluF dac eIti torturat de ideea mor&ii Ii ai coImaruri
de%pre moarteF po&i -oarte "ine % te apuci % le aIterni pe hLrtie + ca
proKF poeKie + %au po&i % le picteKi Ii vei %cpa de ele) #rin acea%ta le
vei aduce din inconItient Jn mintea conItient Ii de acolo %e vor diKolva
de la %ine)
Bn% oamenii au -cut exact inver%) Timp de %ecole ni %+a %pu% %
aruncm lucrurile din conItient Jn inconItient + a%ta e%te reprimarea) DaF
Jntr+un -elF pare c ai %cpat de eleF dar nu e%te aIa) De -aptF ele doar %tau
a%cun%e Ii cLnd vor r"u-ni Jn exterior J&i vor crea multe pro"leme) Tot
ce ai reprimat te va controla din interior)
#%ihanaliKa Jncearc % aMute oamenii % JIi aduc Jn mintea
conItient tot ce au reprimat Jn inconItient) Dar pro"lema e%te c prin
acea%t terapie vei pierde ani Jntregi Ii tot nu vei aMunge la un -inal)
AnaliKa nu poate -i completN nu exi%t nici o per%oan Jn lume care %
poat a-irma c pentru ea terapia p%ihanalitic e%te complet)
#roce%ul ei e%te mult prea lent) Dou %au trei ore pe %ptmLn
mergi la p%ihanali%t Ii Ji vor"eIti ace%tuia de%pre tot ce te -rmLnt)
A%t-elF J&i vor tre"ui Jntre cinci Ii Kece ani % J&i po&i deKvlui mcar o
parte din tot ce ai Jn interior) Dar Jn timpul Jn care nu mergi la doctor ce
vei -aceH Vei continua % acumuleKi alte temeriF vei reprima alte lucruriF
deoarece trieIti Jntr+o %ocietate Jn care nu po&i -i tu Jn%u&i) 9a "i%ericF
preotul J&i %pune ceva Ii tu te con-ormeKi %upu%N la %erviciuF Ie-ul J&i
comand ce % -aci Ii ce % nu -aciF iar tu a%cul&i neputincio%N aca%F
%o&iaF copiiiF -amilia + to&i J&i vor cere % -aci ceva Ii te vor Jndemna
indirect % J&i reprimi natura))))
A%t-elF la p%ihanali%t te vei de%crca de tot ce acumuleKi Jn timpul
%ptmLnii) 'l te aMut % J&i de%tinui tot ce ai reprimat JnuntruF
deoarece %im&i c el e%te o autoritateF %im&i c el cunoaIte Ii Itie cum %
te aMute + chiar dac el poate e%te chiar mai ne"un decLt tineF totuIi J&i
o-er ace%t %entiment c po&i vor"i de%chi% de%pre orice) Ei tot ce elimini
din inconItient te -ace mai li"er) DarF a doua KiF vei continua iarIi %
umpli mintea inconItient cu tot -elul de gunoaie)
58<
D/AMMA#ADA 0S/0
Bn% mai exi%t Ii alte modalit&iF alte ci de eli"erare a gunoaielor
interioare)
#ictura e%te una dintre ace%te ci + Ii e%te mult mai %emni-icativF
deoarece prin lim"aMul picturii po&i exprima lucruri pe care nu le po&i
ro%ti prin cuvinteF iar inconItientul nu %e exprim decLt prin imagini) Bn
timpul vi%elorF el %e exprim mult mai adecvat) Tocmai de aceea
p%ihanaliItii %unt intere%a&i -oarte mult de vi%eF pentru c ace%tea
exprim ce %e a-l Jn interiorul tu -r % -al%i-ice nimic) Vi%ele %unt
pictoraleF imagini ne%o-i%ticateF inocente)
#ictura te poate aMuta % J&i aduci vi%ele Jn lumina conItiin&ei +
pictura e%te Jntr+adevr de mare aMutor) 1ar %entimentul meu e%te c
#ica%%oF dac ar -i -o%t Jmpiedicat % picteKeF cu %iguran& ar -i Jnne"unit)
#ictura l+a %alvat + deIi el nu a -o%t conItient de ace%t lucru)
#riveIte un ta"lou de #ica%%o Ii vei vedea c are Jn el Ii o parte de
ne"unieN nu te vei putea relaxaF vei %im&i c ame&eItiF vei Jncepe % te
%im&i ten%ionat Ii agitat) 1ar dac trieIti Jntr+o camer plin cu picturi
de+ale %ale e%te -oarte po%i"il % Jncepi % ai coImaruri Ii chiar %
Jnne"uneIti) #icturile %ale J&i vor provoca Ii %tLrni ne"unia interioar)
AIadarF 2irgunF po&i evita orice galerii de art Ii concerte de
muKic cla%icF dar nu vei reuIi niciodat % evi&i dimen%iunea e%tetic a
-iin&ei tale) Dac vei JncercaF vei pierde ceva -oarte valoro%)
'u nu dore%c ca %anna%inii mei % -ie unidimen%ionali) Tre"uie %
-ie cLt %e poate de Itiin&i-iciF iar cLnd %pun a%ta nu m re-er la -aptul c
tre"uie % devin -iKicieniF chimiItiF doctori + nu m re-er la ace%t lucru>
'%te doar o meta-or) Ei &ine minte: eu vor"e%c Jntotdeauna Jn
meta-oreF Jn para"oleF Jn compara&ii)
Tre"uie % -ii Itiin&i-ic) #entru a te apropia de lumea o"iectiv Ii de
a tri corectF %ingura cale e%te Itiin&a) Dac Bi"lia %pune c #mLntul nu
e%te rotundF ci platF nu te Jncrede Jn ea + -ii Itiin&i-ic Ii logic) #mLntul
e%te rotund) Bi"lia nu are nici un drept % vor"ea%c de%pre lucruri
o"iective) 'a e%te o carte religioa%N tre"uie % -unc&ioneKe Jn
dimen%iunea ei) 2u ame%teca lucrurile)
Datorit ace%tor ame%tecuri Ii con-uKii a exi%tat Jntotdeauna un
con-lict Jntre religie Ii Itiin&) Fiecare are teritoriul ei) Mai JntLiF preo&ii
au Jncercat % inter-ereKe cu lumea Itiin&eiN acum e%te exact inver% +
oamenii de Itiin& au Jnceput % inter-ereKe cu lumea religiei)
2u Jl Jntre"a pe un -iKician dac exi%t %au nu DumneKeu + a%ta nu
e%te dimen%iunea lui) Ce Itie el de%pre DumneKeuH Ei orice va %pune
de%pre DumneKeu va -i greIit)
'%te ca Ii cum te+ai duce la un chirurg Ii l+ai Jntre"a ce crede
de%pre poeKie)))%au % Jl Jntre"i pe un mare poet cum poate -i tratat o
58C
D/AMMA#ADA 0S/0
"oal) Fiecare are domeniul %u de activitate Ii nici unul nu va cunoaIte
ceva din activitatea celuilalt)
0mul de Itiin& nu are dreptul % %pun nimic de%pre interioritatea
-iin&ei umane + acea%ta nu e%te lumea lui) Bn% acum Ii el Jncearc exact
acelaIi lucru pe care l+au Jncercat preo&ii cu mai multe %ute de ani Jn
urm)
CLnd !alileo !alilei a -o%t -or&at % JIi recti-ice ultima %a carte))))
'l avea pe%te AD de aniF era -oarte "olnav Ii a -o%t totuIi -or&at % vin Jn
-a&a con%iliului papalF unde a -o%t Jntre"at: *Cum po&i %pune o a%emenea
"la%-emieF c Bi"lia nu are dreptateH Cine eIti tu % negi Bi"liaH.
'l tre"uie % -i -o%t un om cu -oarte mult umorF deoarece a %pu%:
*V rog % m ierta&i) Dar acum declar Jn -a&a voa%tr c Bi"lia are
dreptate Ii nu cartea mea) Soarele %e JnvLrte Jn Murul #mLntuluiF nu
inver%) Acum %unte&i mul&umi&iF domniile voa%treH.
Dup ce a -o%t iertat Ii i %+a permi% % plece) !alileo a mai adugat:
*Dar indi-erent ce %pun euF realitatea e%te aceeaIi [ #mLntul %e JnvLrte
Jn Murul %oarelui) Ce importan& pot avea cuvintele meleH AItrii nu m
a%cult pe mine>.
Bn Bi"lie exi%t -oarte multe a-irma&ii complet neItiin&i-iceN Jn
VedeF de a%emenea exi%t multe a-irma&ii neItiin&i-iceF ca de alt-el Jn
toate %cripturile + Ii acea%ta %+a datorat unui %ingur motiv: pentru c Jn
acele vremuriF Itiin&a nu exi%ta ca -enomen %eparat) Scripturile religioa%e
erau %ingurele cr&i exi%tenteF aIa c Jn ele %e acumulau toate in-orma&iile
po%i"ile)
'le con&ineau matematicF chimicF geogra-ieF i%torie + tot ce era
acce%i"il) EiF pe atunciF cunoaIterea era atLt de pu&in JncLt putea -i
inclu% Jntr+o %ingur carte)
Dar acumF dup multe %ecoleF omul a aMun% Jntr+o alt epocF Jn
care Itiin&a JIi are teritoriul eiF iar religia JIi are dimen%iunea ei) Tre"uie
% renun&m la tot ce e%te Itiin&i-ic Jn %cripturile religioa%e) 2ici Itiin&a
nu are nimic de+a -ace cu religiaF nici religia cu Itiin&a)
'u dore%c ca omul % devin cu adevrat Itiin&i-ic + Jn ceea ce
priveIte lumea exterioar) 1ar Jn ceea ce priveIte realitatea interioarF el
tre"uie % -ie religio%) Ei Jntre ace%te dou dimen%iuni exi%t o lume
intermediar Jn care %e JntLlneIte %u"iectivitatea cu o"iectivitatea: lumea
arteiF a e%teticiiF a -rumo%ului) 1ar Jn acea%ta po&i -i un poetF un pictorF un
muKician)
CLnd vei -i Jm"og&it de -iecare dintre ace%te trei dimen%iuniF
atunci vei deveni un om cu adevrat %piritual) 2irgunF ace%ta e%te omul
viitorului) Sanna%inii mei apar&in ace%tei a patra categorii + %unt
integra&iF cri%taliKa&iF Jntregi) 2imic nu tre"uie evitatF totul tre"uie tritF
5:D
D/AMMA#ADA 0S/0
iu"itF experimentat) Totul tre"uie a"%or"itF a%t-el JncLt % po&i deveni atLt
de "ogat cLt e%te po%i"il)
2. <rei !' mai !0ui ce/a *e!0re re&aAare5 Rea&i(e( 1a0u& c' 2#
i#eri%ru& meu eAi!' % e#!iu#e 0r%1u#*' :i cre* c' 0r%babi& #u am
1%! #ici%*a' ca0abi& !' m' re&aAe( %a&. C,#* ai !0u! c' re&aAarea
e!e u#u& *i#re ce&e mai c%m0&eAe 1e#%me#e 0%!ibi&e" am a/u %
!r'1u&$erare :i am !im9i c' acea!a e!e % 2#re9e!'ur' a 2#cre*erii
cu iubirea :i cu acce0area" *e!c+i*erea c're 2#re$" acce0area
cure#u&ui" u#iu#ea :i eAa(u&....
AnuragF relaxarea total e%te -inalul) Acela e%te momentul cLnd
devii un "uddha) Bn acel moment te realiKeKiF te ilumineKiF o"&ii
conItiin&a+hri%tic) Dar chiar acum nu po&i -i total relaxat) Bn mieKul tu
interior va per%i%ta o ten%iune pro-und)
Mai JntLi Jncepe cu circum-erin&aF pentru c aici te a-li Jn ace%t
moment) Ei nu po&i porni decLt din locul Jn care te a-li) (elaxeaK+&i
corpulF comportamentulF ac&iunile) #lim"+te relaxatF mnLnc Ii
vor"eIte liniItit Ii relaxat) 'limin din -iin&a ta gra"a Ii trieIte ca Ii cum
ai avea la di%poKi&ie o Jntreag eternitate + de -aptF chiar ai la di%poKi&ie
veInicia) 2oi %untem aici de la Jnceput Ii vom -i pLn la %-LrIit + dac
exi%t un Jnceput Ii un %-LrIit> 2oi Jntotdeauna ne+am a-lat Ii ne vom
aici) Formele %e vor %chim"aF dar %u"%tan&a rmLne aceeaIiN ornamentele
%e vor JnnoiF Jn% %u-letul rmLne acelaIi)
A -i ten%ionat Jn%eamn a -i temtorF Jn%eamn gra"F Jndoial)
Ten%iunea e%te un e-ort de a crea %iguran&F protec&ie)
Ten%iunea e%te o pregtire pentru Kiua de mLineF pentru via&a de
apoi + de team c nu Itii ce po&i JntLlni Jn viitor Ii c nu po&i Jn-runta
realitateaF Jncepi % te pregteIti dinainte) Ten%iune Jn%eamn trecut
netrit)
=ine minte un lucru -undamental: orice experien& pe care nu ai
trit+o complet %e va ag&a de tine Ii J&i va cere % o terminiF % o
completeKiF % o Jnchei> 'a %e va &ine de tine pLn cLnd o duci la "un
%-LrIit Ii odat JncheiatF %e va evapora de la %ine)
CLnd ai du% o via& par&ialF %uper-icialF atunci trecutul %e va ag&a
de tine Ii te va tortura) Vei Jncepe % trieIti precum un %omnam"ulF care
nu poate %cpa de trecut Ii care %e va teme mereu de viitor) 1ar Jntre
ace%tea exi%t %ingura realitate po%i"il + preKentul)
Va tre"ui % Jncepi prin a+&i relaxa circum-erin&a) Ei primul pa% e%te
corpul) Fii atent Ii ori de cLte ori %im&i c apare o ten%iune + la gLtF la
picioareF la %pate + Jndreapt+&i aten&ia %pre acea Kon Ii %pune+i iu"itor:
*(elaxeaK+te>.
5:5
D/AMMA#ADA 0S/0
Ei vei -i %urprin% % veKi c trupul chiar te va a%culta + e%te corpul
tu> Bnchide ochii Ii cerceteaK+&i Jntregul corpN vor"eIte cu -iecare parte
a trupului: *2u ai de ce % te JncordeKi) (mLi relaxat) 'u am griM de
tine). Bncet+JncetF corpul va Jncepe % te a%culte Ii va tri relaxat)
ApoiF treci la un alt pa%F dar numai dup ce ai reuIit % dialogheKi
cu trupul vei -i Jn %tare % J&i ordoneKi mintea) Foarte mul&i trec direct la
minte IiF a%t-elF dau greI) 2u po&i porni Jntr+o cltorie de la miMlocul ei)
Totul tre"uie luat de la Jnceput)
Dac eIti capa"il % J&i relaxeKi la voin& corpulF atunci vei putea %
J&i relaxeKi Ii mintea) 'a e%te Jn% un -enomen mult mai complex) 0dat
ce ai Jncredere Jn tine Jn%u&iF mintea va avea Jncredere Ii ea Jn tine) Va
dura ceva mai multF dar te va a%culta)
Dup ce mintea e%te relaxat treci ctre lumea inimiiF a
%entimentelorF emo&iilor + care %unt Ii mai complexeF mai %u"tile) Bn%
acum vei ac&iona printr+o Jncredere -oarte mare) Ei doar cLnd ai reuIit %
controleKi Ii % relaxeKi ace%tea trei + corpF minteF inim + vei putea
ptrunde Jn cea de+a patra dimen%iune: Jn centrul -iin&ei tale) Atunci vei
-i capa"il % relaxeKi centrul exi%ten&ei tale) Ei acea%ta J&i va o-eri o
"ucurie extraordinarF un extaK nemaiJntLlnitF o acceptare total) Vei -i
plin de "eatitudine)
Bntreaga exi%ten& dan%eaK)))p%rileF -lorileF animalele + toate %unt
relaxate Ii nu alearg nicieri) 2umai omul a cKut victim min&ii %ale)
Fiin&a uman %e poate ridica dea%upra KeilorF dar Ii poate co"orJ
mai Mo% de regnul animal) 0mul e%te o %car)

AnuragF Jncepe de la corp Ii apoiF Jncet+JncetF treci mai departeF dar
nu Jnainte de a avea corpul pe deplin relaxat) 2u %ri direct la minte)
9ucreaK a%upra trupului Ii -ii atent la cele mai mici amnunte)
#riveIte+&i modul Jn care pIeIti Ii vei vedea c totul e%te e-ectuat
mecanicF automat) 0"%erv+te Ii Jncearc % mergi Jncet Ii atent) Buddha
le %punea di%cipolilor %i: *Merge&i -oarte Jncet Ii -i&i conItient la -iecare
pa% -cut. 1ar cLnd mergi conItientF nu po&i merge decLt Jncet) Dac te
gr"eIti Ii alergi Jn toate direc&iile nu vei mai reuIi % -ii atent)
Bncearc % pIeIti Jncet Ii vei vedea c Jn corp va aprea o
conItientiKare di-erit) MnLnc Jncet Ii atent Ii vei vedea cLt de relaxat
vei -i) F totul -oarte Jncet)))a%ta pLn cLnd reuIeIti % J&i %chim"i vechiul
mod de a ac&iona)
Dup ce trupul &i+a devenit la -el de relaxat ca al unui copilF atunci
po&i trece la minte) Treci de la ce e%te mai %impluF la ce e%te mai
complex Ii Jn cele din urm vei atinge mieKul tu interior)
5:8
D/AMMA#ADA 0S/0
AnuragF Jmi %pui: *(ealiKeK -aptul c Jn interiorul meu exi%t o
ten%iune pro-und Ii cred c pro"a"il nu am -o%t niciodat capa"il % m
relaxeK total).
Ei a%ta e%te %itua&ia Jn care %e a-l to&i oamenii) '%te "ine c ai
devenit conItient de ace%t -apt + milioane de oameni nu %unt) 'Iti
"inecuvLntatF deoarece acum po&i -ace ceva) Dac nu ai -i -o%t conItientF
nu %+ar -i putut Jntreprinde nimic) ConItientiKarea e%te Jnceputul
tran%-ormrii)
Bmi mai %pui: *CLnd ai %pu% c relaxarea e%te unul dintre cele mai
complexe -enomene po%i"ileF am avut o %tr-ulgerare Ii am %im&it c
acea%ta e%te o Jntre&e%tur a Jncrederii cu iu"irea Ii cu acceptareaF
de%chiderea ctre JntregF acceptarea curentuluiF uniunea Ii extaKul)))).
DaF AnuragF relaxarea e%te unul dintre cele mai complexe
-enomene + -oarte "ogatF multidimen%ional) Ei toate ace%tea -ac parte din
el: JncredereaF druireaF iu"ireaF acceptareaF extaKulF curgerea cu
exi%ten&a) Toate J&i vor aprea cLnd Jnve&i % te relaxeKi)
'-ortul meu e%te tocmai acela de a te eli"era de orice -ru%trare Ii
angoa%F trieIte clipa Ii nu te teme de nimicF deoarece nu exi%t decLt
preKentul) Tot ceea ce exi%t e%te clipa actual) #o&i tran%-orma ace%t
moment Jntr+un paradi%F ori Jl po&i -ace % devin un iad + nu exi%t alt
iad Ii alt paradi% decLt cel creat de om) 1adul e%te atunci cLnd eIti
ten%ionatF iar paradi%ul apare Jn relaxarea total)

6. Preaiubie Mae!re" %ri *e c,e %ri ai /%rbi *e!0re u# a&
Mae!ru am !im9i c' e a1&i 2#r-% re&a9ie *e iubire cu e& :i u cur$i
0ri# !ure&e &ui. T%u:i" 2# acea!' !erie *e &ecuri e !im *e0are *e
)u**+a" #u !im c' 2i iube:i cu a*e/'ra mu#ca. S-a !c+imba ce/a
!au *%ar e!e % ima$i#a9ie a mea5
2i%hantF nu J&i imagineKi) 9Lng mine va tre"ui % -ii mereu atent Ii
pregtit % curgi) #e m%ur ce evolueKi J&i voi %pune lucruri pe care pLn
atunci nu le puteam deKvlui) 1u"irea mea nu e%te mai mic %au mai
mare pentru cineva anume + ea e%te o calitate interioar) 2u poate -i mai
mare %au mai mic + pur Ii %implu e%te)
Bl iu"e%c pe BuddhaF Jl iu"e%c pe 1i%u%F pe @arathu%traF pe 9ao TKuF
pe #atanMali + deoarece iu"e%c)))deoarece iu"e%c oameniiF planteleF
animaleleF rocileF apeleF cerulF %telele) 1u"irea mea nu e%te cantitativ)
Bn% ai dreptate c %tau deoparte + Ii Jn viitor voi %ta din ce Jn ce
mai departe) M pregte%c pentru o nou -aK) Munca mea va tre"ui %
-ac un %alt Ii pentru ace%ta e%te nevoie de mult pregtire) Munca mea
5::
D/AMMA#ADA 0S/0
tre"uie % ai" o nou calitate) Acum am Jn Murul meu oameni care au
deplin Jncredere Jn mine Ii care m iu"e%c)
9a JnceputF cLnd vor"eam ma%elor de oameniF era cu totul altceva)
Atunci eram Jn cutare de di%cipoli Ii tre"uia % -olo%e%c lim"aMul pe
care Jl cunoIteau aceItia) A -o%t ca Ii cum eram Jnv&tor Jn prima cla%
primar) A tre"uit % vor"e%c mai %uper-icialF % -iu atent la ce %pun)
ApoiF Jncet+JncetF cL&iva elevi %+au tran%-ormat din %tuden&i Jn
di%cipoli) Atunci atitudinea mea %+a %chim"at Ii ea Ii a devenit po%i"il %
comunic cu ei pe alt nivel) Dup aceea di%cipolii au devenit %anna%ini +
au Jnceput % mi %e druia%cF % Jmi urmeKe de%tinul) Via&a mea a
devenit via&a lorF -iin&a mea a devenit -iin&a lor) Comunicarea a -cut un
%alt Ii a devenit comuniune)
Acum am de%tui %anna%ini)))munca tre"uie % devin mai
pro-und) Am mai vor"it de%pre Buddha Ii Jnainte Ii am -cut+o ca Ii
cum l+aI -i l%at % curg prin mine) Bn% ace%te %erii de lecturi repreKint
Jnceputul unei noi -aKe)
2i%hantF ai intuit corect) Ei acum tre"uie % explic punctele Jn care
eu %unt di-erit de BuddhaF de 1i%u%F de Ori%hna)
De la moartea lui Buddha au trecut 8? de %ecole + mult ap a cur%
pe !ange> Totul %+a %chim"at> Dac Buddha ar reveni Jn lumeF el nu ar
niai putea % o recunoa%c)
'u apar&in ace%tui %ecol) 1ar de cLnd a trit Buddha Ii pLn Jn
preKent au aprut multe lucruri noi) De exempluF Buddha nu a Itiut
nimic de%pre Itiin& + nu a avut cum) Dar nu %pun c ar -i tre"uit %
cunoa%c + nu ar -i putut % o -ac>
'ra ceva impo%i"il) Buddha nu a cuno%cut multe lucruri pe care noi
le cunoaItem) Ei noi tre"uie % -acem o %inteK din toate ace%te lucruri)
Tre"uie % Ji alturm pe 'in%teinF pe FreudF pe Marx Ii pe mul&i al&ii)
(eligia devine mai "ogat pe Ki ce trece)
1ar eu Jncerc % adaug ceva mai mult ace%tei moIteniri religioa%e a
umanit&ii) Acum nu voi mai -i doar un vehicul) Acea%t -aK e%te
complet) #Ln acum a -o%t nevoie de eaF deoarece vroiam lLng mine
oameni care Jl iu"e%c pe BuddhaF -iin&e care Jl iu"e%c pe MahaviraF
per%oane care Jl iu"e%c pe 1i%u%)
3manitatea e%te diviKat: cL&iva %unt atraIi de 1i%u%F cL&iva de
BuddhaF cL&iva de Ori%hna)))Ii aIa mai departe) Bnc nu exi%t nici o
-iin& li"er) 'u a tre"uit % Jmi aleg oamenii din ace%te %ecte Ii culteF din
comunit&i religioa%e di-erite) Ei %ingura modalitate prin care puteam
-ace ace%t lucru era % vor"e%c "udiItilor de%pre BuddhaF altminteri cum
Ji puteam atrage %pre mineH Alt-el ei nu m+ar -i Jn&ele%) AcumF cLnd %unt
5:4
D/AMMA#ADA 0S/0
Ii trie%c lLng mine e%te cu totul altceva) 'i pot Jn&elege Ii Jn mintea lor
nu va -i creat nici un -el de con-uKie)
Dar &ine minte: iu"irea mea e%te aceeaIi) Chiar dac %tau deoparteF
iu"irea mea nu %e %chim") EiF pe m%ur ce vd c %anna%inii mei %unt
pregli&i pentru mai multF voi rmLne din ce Jn ce mai %eparat de ceilal&i
MaeItri)
Acum am proprii mei oameniF crora le pot arta clar unde di-er
-a& de ceilal&i MaeItriN unde Jncerc % aduc ceva nouN unde Jncerc %
Jm"og&e%c moItenirea %piritual a umanit&iiN unde Jmi aduc propria
contri"u&ie) EiF de%igurF din cLnd Jn cLnd tre"uie % Ji mai Ii critic + dar Ji
iu"e%c atLt de mult JncLt pot -ace ace%t lucru)
2u Jn%eamn c dac Jl critic pe BuddhaF nu Jl iu"e%c) Bi iu"e%c pe
to&i la -el + alt-el cum aI mai putea vor"i de%pre 1i%u%F de%pre BuddhaF
de%pre MahaviraH Chiar dac Ji criticF a%ta arat c iu"irea mea e%te atLt
de mare pentru ei JncLt pot % Jmi a%um ri%cul de a+i critica)
Buddha a o-erit enorm de mult umanit&iiF dar omenirea nu
%tagneaK) Ei tot ce %e JntLmpl umanit&ii Ji aduce Ii avantaMe Ii
deKavantaMe)
Bn acea%t lumeF nimic nu poate rmLne a"%olut pur) #loaia e%te
purF dar imediat ce atinge pmLntul)))de -aptF chiar Jnainte % ating
pmLntul e%te contaminat de aerul poluat din atmo%-er)
AcelaIi lucru %e JntLmpl cu -iecare adevr) CLnd Buddha a ro%tit
cevaF acele cuvinte erau a"%olut pure) Bn% imediat ce ele au aMun% la
urechile oamenilorF au devenit impure) 1ar cLnd cuvintele %ale au -o%t
aIternute Jn acea%t mare %criptur dup trei %ute de ani)))
cL&i oameni au mai p%trat exact acelaIi %en% al cuvintelor %aleH 0amenii
%unt oameni> 'i vor nuan&a Ii colora totul Jn -unc&ie de Jn&elegerea lor)
Chiar Jn Kiua mor&ii lui BuddhaF di%cipolii %i %+au diviKat Jn :7 de
Icoli> Bn clipa mor&ii %ale au aprut :7 de interpretri ale me%aMului %u)
2imeni nu a -o%t de acord cu ce a %pu% elF %au chiar dac au -o%t de acord
Jn privin&a cuvintelorF nu %+au Jn&ele% re-eritor la %emni-ica&ia ace%tora)
Bn ultimul %u an din via&F Sigmund Freud Ii+a chemat lLng el cei
mai apropia&i di%cipoli + nu %+au %trLn% mai mult de :D de per%oane)
FreudF %im&ind c e%te aproape de moarteF a dorit % ai" o ultim
JntLlnire cu ei) Dar nici nu au aMun% "ineF c to&i au Jnceput %
argumenteKe Ii % %e certe Jn privin&a cLtorva cuvinte pe care Freud le+a
%pu% cu cLteva Kile mai Jnainte) 'i au -o%t atLt de prinIi de di%cu&ie JncLt
au uitat complet de -aptul c Freud %e a-la lLng ei)
Freud i+a a%cultat r"dtor IiF la un moment datF le+a %trigat: *!ata>
0pri&i ace%t non%en%> Vede&i cumva c am muritH 3iteF %unt aici lLng
voi + de ce nu m Jntre"a&i pe mine ce am vrut % %punH Dac pute&i -ace
5:?
D/AMMA#ADA 0S/0
a%ta Jn timp ce Jnc mai trie%cF atunci m Jntre" ce ve&i -ace dup
moartea meaH Bnc %unt viu Ii m pute&i Jntre"a direct care e%te
%emni-ica&ia acelor cuvinte) 2u v mai certa&i Ii nu mai argumenta&i -r
% Iti&i de%pre ce+a -o%t vor"a>.
1ar Freud nici mcar nu a -o%t un om iluminat) Dac %e poate
JntLmpla a%ta unei per%oane neiluminateF atunci cum pot cuvintele lui
Buddha % rmLn nealterateH 'l vor"eIte de pe cele mai Jnalte culmi ale
exi%ten&ei) Bn clipa Jn care ro%teIte cevaF acel cuvLnt deMa nu mai e%te la
-el de pur cum era Jn inima %a) CLnd e%te auKit nu mai e%te la -el cum a
-o%t Jn clipa ro%tirii) 1ar cLnd aMunge % -ie interpretat))))
De multe oriF voi criticaF voi arta tot ce e%te "un Ii tot ce e%te ruF
voi explica toate avantaMele Ii deKavntaMele)))) Buddha repreKint
dimen%iunea religioa% cea mai purF dar cum % nu %pun c el e%te totuIi
unidimen%ionalH Dac nu aI %pune+oF nu aI -i corect -a& de adevr) Ar
Jn%emna c iu"irea mea nu e%te total pentru adevr) Tre"uie totuIi %
%pun c el nu a apreciat la -el de mult -rumu%e&eaF muKicaF iu"irea + nu
pot evita acea%ta) Ei atitudinea lui nu e%te nici Itiin&i-icF deoarece atunci
nu exi%ta Itiin&a) 'l e%te puritatea JntruchipatF Jn% totuIi rmLne
unidimen%ional)
1ar datorit ace%tei unidimen%ionlit&iF Jntreaga &ar a rma%
unidimen%ional) Mahavira e%te Ii el unidimen%ionalF #atanMali la -el +
to&i marii MaeItrii au -o%t unidimen%ionali) 'i au atin% cea mai pur
experien& religioa% Ii au convertit Jntreaga &ar la viKiunea lor) Dar
deKavantaMul ace%tui -apt e%te acela c oamenii au rma% %raci)
Fr Itiin&F nici o &ar nu poate deveni "ogat) Fr Itiin& Ii
tehnologie nici o &ar nu poate -i -rumoa% Jn exteriorF nu poate -i
%ntoa% Ii a-luent)
Dore%c ca 1ndia % devin "ogatF tehnologicF Itiin&i-ic + Ii nu
doar 1ndiaF ci Jntreaga lume> Ei nu vd cum Itiin&a ar putea -i Jn
detrimentul religiei) DimpotrivF cu cLt o &ar e%te mai "ogatF cu atLt va
deveni mai religioa% + deoareceF a-luen&a le o-er oamenilor
oportunit&iF -acilit&i % ptrund Jn interior) Bog&ia J&i o-er timpul Ii
%pa&iul nece%ar intro%pec&iei) Dac nu te Jndrep&i %pre interiorF a%ta e%te
trea"a ta) 2u e%te nimic ru Jn a -i "ogat) Dac o per%oan "ogat nu e%te
Ii religioa% prin acea%ta doar arat c e%te un om mediocruF %tupid)
Dac un om "ogat nu e%te Ii religio% + Jn adevratul %en% al
cuvLntului + Jl nume%c a -i %tupidN iar dac un om %rac e%te religio%F Jl
nume%c a -i cu adevrat inteligent) '%te nevoie de o inteligen& rar
pentru ca un %rac % poat deveni religio%) CLnd Oa"ir devine un om
religio% el arat mult mai mult inteligen& decLt Buddha + deoarece e%te
5:7
D/AMMA#ADA 0S/0
aproape impo%i"il % -ii religio% cLnd eIti %rac) Din moment ce nu ai
cuno%cut ce Jn%eamn a -i "ogatF cum po&i trece pe%te acea%t dorin&
preKent Jn inima -iecrui omH 2u po&i depIi Ii Jn&elege ceva decLt
dup ce ai experimentat acel lucruN doar prin experien& apare
tran%cenderea) Bn% cLnd cineva reuIeIte % tran%ceand un lucru -r %
Jl tria%cF el dovedeIte a avea o inteligen& extraordinar care Ji permite
% Jnve&e Ii % realiKeKe totul doar prin experien&ele celorlal&i)
Oa"ir a -o%t -oarte atent la oamenii "oga&i Ii a vKut inutilitatea
"og&iei) AIa a putut % renun&e la am"i&iiF la dorin&e) Buddha a -o%t un
prin&N el a trit Jn "og&ie Ii a experimentat tot ce acea%ta i+a putut o-eri +
de aici reKultLndu+i Jn&elegerea c totul e%te inutil) 'l a realiKat acea%ta
prin experien& directN Oa"ir doar prin o"%ervarea celor din Murul %u)
Cu %iguran&F Oa"ir a -o%t un om mai inteligent)
0 per%oan %rac poate deveni religioa%F dar nici o %ocietate
%rac nu poate deveni religioa%) #riveIte la &rile %race Ii vei vedea c
aproape to&i oamenii urmeaK or"eIte niIte ritualuriF -r % %imt nimic
Jn interior) 0 per%oan "ogat poate evita religiaF Jn% o %ocietate "ogat
nu poate % nu devin religioa%)
(eligia nu tre"uie %a mai venereKe %rcia) (eligia nu tre"uie % Ji
mai con%oleKe pe %raci prin totul -elul de minciuniN nu mai tre"uie % Ji
mai amgea%c prin tot -elul de vi%eN nu mai tre"uie % le %pun c %oarta
lor %e datoreaK vie&ilor trecute) AcumF oamenii pot tran%-orma ace%t
pmLnt Jntr+o oaK) Bntreaga lume poate deveni "ogat) Etiin&a a devenit
atLt de puternic JncLt poate reKolva toate neplcerile din lume + doar c
tre"uie -olo%it corect>
Ace%ta e%te motivul pentru care %unt Jn -avoarea atitudinii
occidentale) Bntr+adevrF Jn preKent 0ccidentului Ji lip%eIte %u-letul +
de&ine doar un corp) BineJn&ele%F un corp -oarte viguro% Ii vitalF dar
numai atLt) 1ar pericolul cel mai mare e%te c politicienii %tupiKi din
0rient Jncearc % imite 0ccidentul)
Toate &rile %race vor % de&in "om"e atomice + 1ndiaF #aPi%tan Ii
altele alearg Jnne"unite % con%truia%c "om"a atomic) #entru ceH
0amenii mor de -oame Ii %rcia e%te extrem de mare) De ce % -ie
arunca&i "anii pe lucruri inutileH 'i %pun c pentru aprare) Dar cine e%te
intere%at % intre Jntr+o &ar Jn care domneIte %rcia Ii miKeriaH
Chiar Kilele trecuteF 1ndia a lan%at un alt %atelit pentru cercetare)
Multe -a"rici %unt Jnchi%e datorit -aptului c nu au cum % -unc&ioneKe
-r curent electricF dar politicienii nu %e gLnde%c la a%ta)
Bn Murul planetei exi%t acum pe%te cinci %ute de %ateli&iF iar dac
toate &rile vor dori % trimit %ateli&i Jn %pa&iuF atunci Jn cL&iva Keci de
ani nu vom mai vedea pe cer decLt "uc&i de -ier care cad pe%te tot pe
5:A
D/AMMA#ADA 0S/0
pmLnt) #entru c nu to&i vor con%trui %ateli&i exact aIa cum tre"uie)
Dac pLn Ii &rile avan%ate tehnologic au pro"leme Jn con%truirea
%ateli&ilorF atunci cum ar putea &rile %race % reuIea%c % con%truia%c
%ateli&i per-ec&iH
Bn urm cu doi aniF 1ndia a lan%at primul ei %atelit + Ara"hatta) 9a
Jnceput toate in-orma&iile tran%mi%e preau Jn ordineF dar acum + dup
doi ani> + oamenii de Itiin& indieni Ii+au dat %eama c toate in-orma&iile
tran%mi%e de %atelit %unt complet eronate) A%ta arat cum -unc&ioneaK
mintea indian> Ei ei vor % Ji Jntrerup -unc&ionareaF dar nu Jl pot
opri)))aIa e%te Ii mintea indian> 0dat ce a pornit % vor"ea%cF nu mai
poate % tac)
=rile %race Jncearc % imite 0ccidentul + Jn% e%te o pro%tie) 'le
au nevoie de deKvoltare Itiin&i-icF dar nu depun nici un e-ort pentru a
acumula aparate Ii in%trumente Itiin&i-ice))))
Buddha a avut o contri"u&ie extraordinar -a& de umanitateF dar un
e-ect %ecundar a -o%t acela c 1ndia a rma% %rac) 1ar eu nu pot ignora
ace%t -apt) Tre"uie % Jl %pun) #Ln acum nu am -acut+oF dar vreau ca
oamenii mei % Jn&eleag "ine ce Jn%eamn a -i religio%)
Ei Mahavira a aMutat -oarte mult la Jm"og&irea %piritual a 1ndieiF
Jn% un reKultat al Jnv&turilor %ale a -o%t acela c tara acea%ta a rma% Jn
%clavie timp de o mie de aniN datorit me%aMului %u de non+violen&F
1ndia a devenit una dintre cele mai laIe &ri din lume)
Ori%hna are dreptate cLnd %pune % laIi totul Jn voia lui DumneKeu
+ Jn dimen%iunea religioa% exact aIa tre"uie % %tea lucrurile: Jncrederea
deplin Jn DumneKeu)
Dar nu Ii Jn dimen%iunea Itiin&i-ic R aici -unc&ioneaK un cu totul
alt mecani%m: JndoialaF nu credin&a or"ea%cF Jncrederea e%te -unda&ia
lumii religioa%eF Jndoiala e%te temelia lumii Itiin&i-ice)
Ori%hna are per-ect dreptate cLnd Ji %pune lui ArMuna: *Bncrede+te
Jn DumneKeu> A"andoneaK+te lui DumneKeu) Ai Jncredere c tot ce -ace
el e%te "ine Ii corect). Bn% care a -o%t e-ectul %ecundar al Jnv&turii
%aleH Acela c oamenii au Jnceput % nu mai acorde aten&ie %rciei Ii
miKeriei Ii "olilor) Bn dimen%iunea religioa% e%te per-ect % te
a"andoneKi lui Divinului Ii % ai Jncredere total Jn el) Dar Jn
dimen%iunea Itiin&ei e%te ceva complet greIit)
Tre"uie % %pun adevrul Ii Itiu c voi %u-eri mult din acea%t
cauKF deoarece Jn 1ndiaF oamenii nu %unt o"iInui&i % aud pe cineva
criticLndu+5 pe Mahavira %au pe Buddha) Dar nu pot % m a%cund Ii Jn
acea%t privin& eu di-er de to&i ceilal&i MaeItri)
5:<
D/AMMA#ADA 0S/0
2i%hantF mai ai pu&in r"dare Ii J&i voi %pune tot adevrul + exact
aIa cum e%te elF indi-erent de con%ecin&e) Voi aprecia tot ce merit a -i
apreciat Ii voi condamna tot ce tre"uie condamnat)
Srcia Ii %clavia indienilor a durat prea mult + e%te ceva care nu
mai poate -i tolerat Ii ignorat) 1ar pentru acea%taF Ori%hnaF Buddha Ii
Mahavira nu pot -i ierta&i + ei %unt re%pon%a"ili) Dac tot %unt venera&i Ii
ridica&i Jn %lvi pentru contri"u&ia lor %piritualF tre"uie % -ie Ii critica&i
pentru -aptul c au condu% 1ndia Jntr+o prpa%tie)
Acum a venit momentul % %punem lucrurilor pe nume) Ei aici nu
e%te vor"a doar de 1ndiaF ci de Jntreaga lume) AIa cum indienii pot imita
0ccidentulF la -el de uIor Ii occidentalii pot imita 1ndia + ei pot -ace
aceeaIi greIeal Ii pot reveni la %rcie Ii miKerieF -r % Ji mai
intere%eKe nimic din latura material)
9ucrurile tre"uie % -ie -oarte clare) Ei nu tre"uie % avem nici cea
mai mic mil pentru ceea ce e%te nedrept Ii incorect) De aceeaF 2i%hantF
%im&i acea%t di-eren& + chiar exi%t) 2u J&i imagineKi nimic) Munca mea
a trecut Jntr+o nou -aK) Ei Jnainte % aMungem Jn noua comun vreau ca
to&i % -ie pregti&i))))
8. De ce m' !im %b%!i :i 0&ici!i *e !eA5
SandhanF %exul e%te o"o%itor Ii plicti%itor + tocmai de aceea %pun
mereu c nu tre"uie evitat) #Ln cLnd nu Ji veKi %tupiditateaF nu po&i
%cpa de el) #Ln cLnd nu Jn&elegi c e%te doar o ri%ip inutil de energieF
nu Jl po&i tran%cende)
'%te "ine c ai Jnceput % te plicti%eIti de el + e%te ceva natural)
Sexul nu Jn%eamn altceva decLt energie ri%ipit) 'nergia tre"uie % %e
Jnal&e Ii atunci ea va deveni o hran pentru tine Ii J&i va de%chide poarta
ctre comori ne"nuite + ais dhammo sanantano)
Dar dac ptrunKi Jn %ex ca un maniacF mai devreme %au mai tLrKiu
te vei %im&i complet extenuat)
Doi tineri proa%pt c%tori&i %e duc Jntr+un hotel din apropierea
ca%cadei 2iagara pentru a+Ii petrece luna de miere) 1mediat dup ce %e
caKeaKF nu mai ie% din camer trei Kile la rLnd) Bn a patra KiF
recep&ionerul "ate JngriMorat la uIa lor) Dup cLteva clipe Ji de%chide
"iatulF palid Ii extenuat care Ji %pune recep&ionerului: *EtiiF noi %untem
proa%pt c%tori&i).
(ecep&ionerul Ji %pune: *Bn&elegF dar avem aici o minune care nu
mai poate -i trit Jn alt parte)))).
0 voce %u"&ire din camer Jl Jntrerupe: *Dac mai aud o %ingur
dat de che%tia aiaF % Itii c %ar pe geam>.
2u ai Jn&ele%+o> )))Timp de trei Kile Jncontinuu + -emeiaF normalF nu
mai dorea altceva decLt % %cape de acolo)
5:C
D/AMMA#ADA 0S/0
SandhanF acum e%te momentul) Bn via& exi%t lucruri mai
importante decLt %exul + ace%ta nu e%te totul) Bntr+adevr e%te importantF
dar nu e%te totul) 1ar dac rmLi prin% Jn capcana luiF atunci vei pierde
multe alte minun&ii ale vie&ii)
SandhanF e%te "ine c ai devenit conItient de ace%t -apt) Bn% &ine
minte: eu nu %unt Jmpotriva %exului) Bnv&tura mea pare paradoxalF
contradictorie) Dar nu am ce -aceF deoarece adevrul e%te paradoxal) 2u
%unt Jmpotriva %exuluiF pentru c to&i aceia care %unt au dovedit clar c
au rma% ag&a&i de %exualitate) 'u %unt Jn -avoarea luiF a%t-el JncLt dac
ptrunKi adLnc Jn -enomenul luiF el % di%par de la %ine) Ei cu cLt
ptrunKi mai conItient Jn elF cu atLt %e va diKolva mai repede) 1ar acea Ki
va -i o mare "inecuvLntare)
'%te "ine c te %im&i plicti%it) Acea%ta arat c ai atin% o anumit
cri%taliKare) Acum po&i %cpa de-initiv de el) 2u Jncerca % mai amLni)
1eIi chiar acum din el> Ei nu J&i %pun % Jl reprimiF ci doar % o"%ervi ce
%e petrece cu tine) 1ar prin acea%t o"o%eal Ii plicti%eal po&i renun&a la
%ex -r % Jl reprimi a"%olut deloc) Ei a -i li"er de %ex -r a+5 reprima
Jn%eamn a -i cu adevrat li"er) Acea%ta e%te o experien& -oarte
pro-und) 'li"erarea de %ex aMut energia % curgF % -ie canaliKat %pre
medita&ieF %pre %amadhi)
AtLt pentru a%tKi)

J. S=L=.LUIND FN CENTRUL INIMII
Aa cum meteu(arul cioplete atent
0i face ca s(eata s fie dreapt.
9a fel i neleptul
.i direcionea* ("ndurile nestatornice.
Aa cum un pete scos din ap
&e *bate pe uscat,
9a fel i ("ndurile se a(it i tremur
-"nd sunt lipsite de dorine.
/le tremur i se *bat,
54D
D/AMMA#ADA 0S/0
;oinresc n !oie.
/ste bine s le stp"neti,
)entru c aceasta i aduce fericire.
Dar c"t de subtile sunt,
0i c"t de e!a*i!e8
&arcina neleptului este s le liniteasc
0i control"ndu-le s dob"ndeasc fericirea.
)rin atenie i stp"nire
.neleptul i supune ("ndurile.
/l le oprete pere(rinarea.
Ae*at n !idul inimii
/l (sete libertatea.
9i"ertatea e%te &elul vie&ii -iecruia dintre noi) Fr li"ertateF via&a
nu are nici un %en%) 1ar a -i li"er nu Jn%eamn doar a -i li"er politicF
economicF %ocial) #rin Tli"ertate\ eu Jn&eleg eli"erarea de timpF eli"erare
de minte Ii de dorin&e) Bn momentul Jn care mintea nu mai exi%tF atunci
eIti una cu univer%ulF eIti la -el de va%t ca univer%ul)
Mintea repreKint "ariera dintre tine Ii realitate Ii datorit ace%tui
o"%tacol eIti Jnchi% Jntr+o celul Jn care nu poate ptrunde luminaF Jn
care nu po&i cunoaIte ce e%te -ericirea) TrieIti Jn %u-erin&F deoarece
-iin&a ta nu a -o%t menit % tria%c Jntr+un %pa&iu atLt de Jnchi%N -iin&a ta
doreIte % devin la -el de va%t precum univer%ulF doreIte % %e extind
Jn in-initatea exi%ten&ei) Fiin&a ta vrea % -ie oceanicF iar tu eIti doar o
pictur de rou) Cum ai putea -i -ericitH Cum ai putea -i "eati-icH
!autama Buddha %pune c dorin&a + tanha + e%te rdcina tuturor
%u-erin&elorF deoarece dorin&a creeaK mintea) Dorin&a creeaK viitorulF
%peran&eleF imagina&iile) CLnd ochii J&i %unt Jnce&oIa&i de Kiua de mLineF
nu mai po&i vedea clipa preKent)
Fiecare dorin& %e naIte Jn trecut Ii e%te proiectat Jn viitor)
Trecutul Ii viitorul repreKint %u"%tan&a min&ii) AnaliKeaK+&i mintea Ii nu
vei g%i Jn ea decLt dou lucruri: trecut Ii viitor) #reKentul e%te complet
inexi%tentF iar preKentul e%te %ingura realitateF unica exi%ten&)
#reKentul poate -i trit doar cLnd mintea a Jncetat % mai
-unc&ioneKe) Bn momentul Jn care trecutul nu te mai po%edF cLnd
imagina&iile Ii amintirile %unt complet inexi%tenteF atunci cine eIti tuH
A"%olut un nimeniF un nimic) Ei cLnd eIti un nimeniF nimeni nu te mai
poate rni + deoarece numai egoul e%te cel care poate -i rnit) 'goul nu
-ace altceva decLt % caute % -ie rnitN el exi%t prin %u-erin& Ii durere)
545
D/AMMA#ADA 0S/0
CLnd eIti un nimeniF anxietatea Ii angoa%a %unt impo%i"ile) CLnd
eIti un nimeniF Jn interiorul tu nu mai exi%t nici un %unet) Cine ar putea
crea KgomoteH 1ar acea tcere e%te cele%tF %acr) #entru prima oarF Jn
%pa&iul non+min&ii devii conItient de eterna cele"rare a exi%ten&ei)
Cu excep&ia omuluiF Jntreaga exi%ten& e%te "eati-ic) Doar omul
%+a %eparat de ea) Ei numai omul o poate -aceF deoarece el are conItiin&)
ConItiin&a %e poate mani-e%ta Jn dou moduri: ori devine o lumin
Jn tineF atLt de %trlucitoare JncLt nici un %oare nu o poate um"ri))))
Buddha o"iInuia % %pun c dac %+ar -i ridicat pe cer o mie de %oriF iar
mintea ar di%preaF atunci lumina etern interioar pur Ii %implu ar
eclip%a %trlucirea acelor aItri) '%te "eatitudineF inocen&F puritate) '%te o
minun&ie> Frumu%e&ea ei e%te inde%cripti"ilF "eatitudinea ei e%te
inepuiKa"il) Ais dhammo sanantano + acea%ta e%te legea etern)
Dac po&i % renun&i la minte chiar Ii pentru o %ingur clipF
in%tantaneu devii conItient de Mocul co%mic) Atunci eIti doar energieF iar
energia nu -iin&eaK decLt aici+acumF nu poate pr%i clipa preKent)
Acea%ta e%te o po%i"ilitate: dac devii pur conItiin&)
A doua po%i"ilitate e%te aceea de a deveni conItient de %ine + atunci
decaKi) Devii o entitate %eparat de JntregN eIti o in%ul limitat) Vei tri
precum Jntr+o Jnchi%oare: -r luminF -r li"ertateF -r nici o
po%i"ilitate de miIcare) 1ar acea%ta te va paraliKa)
ConItien&a de %ine e%te o JnctuIareN %inele e%te lan&ul) ConItiin&a
%ingur Jn%eamn li"ertate)
Bnltur %inele Ii -ii conItient> Ace%ta e%te unicul me%aM al meu +
me%aMul tuturor ilumina&ilor de+a lungul eternit&ii) '%te -oarte %implu:
renun& la minteF la egoF la %ine Ii *%ar 1ii)

Chiar Jn momentul preKent nu exi%t decLt tcere)))cine eIti tuH 0
non+entitateF un nimeni) 2u ai un numeF nu de&ii o -orm) 2u eIti nici
"r"at Ii nici -emeieF nici creItin Ii nici hindu%) 2u apar&ii nici unei &riF
nici unei ra%eF nici unei %ociet&i) Tu nu eIti mintea Ii nici corpul)
Atunci ce eIti tuH Bn acea%t tcere magni-icF ce %im&iH Doar un
%pa&iu purF o tcere etern)))Ii din ele r%are la %upra-a& o -ericire
"eati-icF -r nici un motiv anume) Acea%ta e%te natura ta %pontan)
Arta de a Jnltura mintea e%te unicul %ecret al religieiF deoarece
prin Jnlturarea min&ii -iin&a ta explodeaK Jn o mie Ii una de culori)
Devii un curcu"euF un lotu% cu un milion de petale) Bru%c te de%chiKi +
acea%ta e%te -rumu%e&ea exi%ten&ei) '%te in-init> Ei e%te a ta> Tu eIti ea>
Atunci toate %telele %trluce%c Jn interiorul tu) De -aptF nici mcar
univer%ul nu mai e%te o limit + eIti totul>
548
D/AMMA#ADA 0S/0
Tcerea J&i o-er po%i"ilitatea % te topeItiF % di%pariF % te evapori)
/xiti cu adevrat doar atunci c"nd nu eti) CLnd tu nu mai exiItiF atunci
DumneKeu -iin&eaKF atunci apare iluminareaF nirvana) CLnd tu nu eItiF
de%coperi totul + cLnd tu eItiF ai pierdut totul)
0mul a devenit conItient de %ine+egoN acea%ta e%te decderea) Toate
religiile vor"e%c de%pre acea%t pierdere a inocen&ei originareF dar cel
mai "ine e%te de%cri% Jn creItini%m) 0mul Ii+a pierdut divinitatea
datorit -aptului c a mLncat din -ructul cunoaIterii) CunoaIterea J&i
creeaK conItien&a de %ineF perceperea ca nume Ii -orm)
Ei cu cLt cunoIti mai multF cu atLt eIti mai egoi%t + tocmai de aceea
cei mai mari egoiIti din lume %unt %cola%ticiiF erudi&iiF Jnv&a&iiF
pro-e%orii) 'goul lor devine Jmpodo"it cu tot -elul de %i%teme de gLndireF
%cripturiF in-orma&ii) De aceeaF ei nu pot o-eri nimnui inocen&F
de%chidereF iu"ireF receptivitate + toate ace%tea pur Ii %implu di%par cLnd
acumuleKi cunoaItere)
1ar noi am -o%t Jnv&a&i % acumulm tot ce putem) 2imeni nu ne
Jnva& cum % -im inocen&iF cum % %im&im minun&ia exi%ten&ei) 2i %e
Jm"i" mintea cu tot -elul de denumiri de -loriF Jn% nimeni nu ne %pune
% dan%m Jn Murul -lorilor) Suntem -or&a&i % memorm tot -elul de
denumiri de mun&i Ii rLuriF dar nimeni nu ne arat cum % comunicm cu
mun&iiF cu rLurileF cu planteleF cu %teleleF cu Jntreaga exi%ten&)
Cum am putea -i -erici&iH 2u putem decLt % %u-erim) Fericirea nu
poate aprea decLt Jn clipa Jn care dan%m la uni%on cu JntregulF cLnd
cLntm armonio% cu toat orche%tra exi%ten&eiN nu putem -i "eati-ici
cLntLnd %inguri) Doar prin a"andonareF prin contopire cu totul omul
poate -i -ericit)
Acea%ta e%te li"ertatea real) 'a nu are nimic de+a -ace cu politicaF
economiaF na&ionalitateaF %ocialul) 9i"ertatea e%te %piritual)
9i"ertatea %ocialF economic Ii politic nu %unt adevrate li"ert&i
decLt Jn momentul Jn care Ji aMut pe oameni % devin %piritual li"eri)
Dac nuF ele %unt o -&rnicie) AtunciF Jn numele li"ert&iiF omul e%te
tran%-ormat Jntr+un %clav) 'tichete -oarte -rumoa%e devin niIte -a&ade
care a%cund niIte realit&i hidoa%e) Dac nu eIti li"er %piritualF nu eIti
li"er deloc) Atunci totul nu e%te decLt un gunoi)
Buddha vor"eIte de%pre adevrata li"ertateF de%pre realitate + el o
numeIte nirvana) CuvLntul *nirvana. e%te minunatN Jn%eamn Jncetarea
egouluiF Jncetarea conItiin&ei individuale) 2irvana Jn%eamn extaKF
"eatitudineF exi%ten& real)
Buddha nu repet Jn Dhammapada decLt dou -raKe: una e%te ais
dhammo sanantano + legea etern a exi%ten&ei) Tu di%pari Ii totuIi te
reg%eIti) #are paradoxal + cum po&i % mai exiIti dac di%pariH Dar prin
54:
D/AMMA#ADA 0S/0
renun&area la %inele actual devii Sinele Suprem) Di%pari ca pictur Ii
devii Jn%Ii oceanul)
Ei a doua -raK pe care o repet e%te ais dhammo !isuddh=a +
acea%ta e%te legea purit&iiF a inocen&ei) Ei ea e%te -oarte %impl: tot ce
tre"uie % -aci e%te % nu te gLndeIti la tine ca -iind minteF nu mai tre"uie
% te identi-ici cu mintea) Dar a%ta nu Jn%eamn c Buddha e%te
Jmpotriva min&ii Ii nu te Jndeamn % nu o mai -olo%eIti + tot ce doreIte
el e%te % nu te mai laIi -olo%it de minte) 1ar dac o laIi % te -olo%ea%cF
atunci devii un %clav) StpLnul a devenit un %clavF iar %clavul a devenit
%tpLn) Totul e%te cu %u%u+n Mo%)
'%te ca Ii cum ai %ta Jn cap> Cum mai po&i dan%a Ii cLntaH Via&a ta
va -i %terilF inert + va deveni o mlaItin) 1ar Jn curLnd vei paraliKa)
CLnd revii pe propriile picioareF imediat %im&i cum %+a produ% o
%chim"are radical + eIti capa"il de miIcare) A nu te miIca Jn%eamn a -i
mort)
Cum de-ine%c oamenii moarteaH CLnd nu mai po&i re%pira Ii nu te
mai po&i miIcaF atunci eIti mort) Cu cLt te po&i miIca mai energic Ii mai
vitalF cu atLt eIti mai viu) TrieIte Ii -iin&eaK multidimen%ional>
Fii naturalF devino parte integrant din natur) 2u te identi-ica cu
mintea) 2oi nu %untem decLt niIte pr&i in-inite%imale + imen% de
-rumoa%e dac trim cu JntregulF dar complet urLte dac -unc&ionm
Jmpotriva Jntregului)
Dar Jntotdeauna ni %+a %pu% c via&a e%te o lupt Ii tre"uie %
luptm dac vrem % %upravie&uim) Tre"uie % devenim victorioIiF %
aMungem renumi&i) 2i %+au in%u-lat Jn minte tot -elul de am"i&ii %tupide Ii
tocmai ace%tea repreKint cauKa %u-erin&ei noa%tre)
CuvLntul -olo%it de BuddhaF tanha'F con&ine toate -ormele
dorin&elorF am"i&iilorF realiKrilorF %peran&elor)
Ace%tea nu -ac altceva decLt % hrnea%c minteaF iar prin acea%ta
J&i otrveIti -iin&a interioar) Ei cu cLt mintea e%te mai intoxicat cu tot
-elul de a%emenea %tupidit&iF cu atLt tu devii mai ne%emni-icativ) Mintea
devine precum un cancer)
Sanna%+ul e%te o opera&ie chirurgical e-ectuat -r ane%teKie)
Buddha a tran%-ormat mii de cuttori prin %anna%) 'l a -o%t cel mai
mare chirurg)
CLnd devii conItient de cauKa %u-erin&ei taleF lucrurile Jncep % %e
%chim"e) Ei Jn clipa Jn care nu J&i mai hrneIti mintea Ii eIti conItient c
tu nu eIti eaF atunci te ridici dea%upra ei) Te vei Jnl&a din ce Jn ce mai
%u%) Mintea va rmLne undeva Jntr+o vale JntunecatF iar tu vei K"ura Jn
Jnaltul cerului) Atunci eIti un adevrat %tpLn Ii J&i vei -olo%i mintea
exact aIa cum tre"uie)
544
D/AMMA#ADA 0S/0
Sutrele de a%tKi ne arat cum putem % devenim %tpLnii min&ii)
'%te o adevrat Itiin&)
Buddha %pune:
Aa cum meteu(arul cioplete atent
0i face ca s(eata s fie dreapt,
9a fel i neleptul
.i direcionea* ("ndurile nestatornice.
MediteaK: tu J&i controleKi gLndurile %au ele te controleaK pe
tineH 'Iti dominat de gLnduriH Sunt gLnduri care te o"%edeaKF care te
-a%cineaKH Fii -oarte atent Ii o"%erv: cine e%te %tpLnulH 9e po&i
controla %au nuH
0amenii nu mediteaK niciodat a%upra ace%tui lucruF deoarece
aMung % %e %imt umili&i) 1ar a%ta le arat chiar neputin&a lor Jn a+Ii
controla %au opri gLndurile)
#e acea%t tem exi%t o para"ol ti"etan -aimoa%:
Bntr+o KiF %tpLnul unui %ervitorF %im&ind c ace%ta are o motiva&ie
a%cun% pentru care %e a-l Jn ca%a luiF Jl Jntrea": *Te rogF lucreKi la
mine de ceva timpF dar vd c %erviciul tu nu e%te -cut din iu"ire Ii
druire) Simt c nu te a-li Jn acea%t ca% decLt pentru a o"&ine ceva) Ce
anume doreItiH.
To&i %tenii Itiau c %tpLnul ca%ei putea -ace miracoleF aIa c
%ervitorul veni%e la el cu ace%t gLnd a%cun%) 1ar cLnd i %+a o-erit acea%t
oportunitateF i+a %pu%: *AI vrea % cuno%c %ecretul Jn-ptuirii
miracolelor).
StpLnul i+a %pu%: *Atunci de ce ai %tat atLt timp -r % %pui nimicH
Tre"uia % Jmi %pui din prima Ki) Te+ai chinuit inutil Ii m+ai chinuit Ii pe
mineF deoarece nu vreau % am lLng mine oameni ale cror inten&ii %
nu le cuno%c) Bn generalF -iecare doreIte cLte ceva)
Aproape to&i %unt lacomiF iar lcomia Ji -ace % devin urL&iF % nu
mai -ie ei JnIiIi) Secretul meu e%te -oarte %implu)))).
StpLnul a %cri% pe o -oaie de hLrtie o mic mantra Ii i+a JnmLnat+o
%ervitorului) #e acea "ucat de hLrtie %cria: buddham sharanam
(achchhami, san(ham sharanam (achchhami, dhammam sharanam
(achchhami + m Jnchin la picioarele lui BuddhaF m aplec Jn -a&a
temeliei comunii lui BuddhaF m %upun legii eterneF dhamma)
StpLnul i+a %pu%: *1a acea%t mantrF repet+o doar de cinci ori +
e%te un proce% -oarte %implu) Tot ce tre"uie % -aci e%te % te Jm"ieKi Jn
timp ce o repe&iF % -ii %ingur Jn camerF % rmLi tcut Ii % nu te
gLndeIti la maimu&e).
54?
D/AMMA#ADA 0S/0
Br"atul a Jntre"at uimit: *Ce vor"eItiH Bn&eleg totulF dar mai pu&in
partea cu maimu&ele) Ce legtur au ele cu miracoleleH #Ln acum
niciodat nu m+am gLndit la maimu&e>.
StpLnul ca%ei a continuat: *Acum depinde doar de tine) Acea%ta
e%te %ingura condi&ie care mi+a -o%t cerut Ii mie cLnd am primit mantra)
Acum po&i pleca liniItit Ii po&i % nu mai vii niciodat la mine) 2u mai ai
de ce % m %luMeIti inutil + &i+am druit ceea ce aIteptai) BndeplineIte
acea%t condi&ie Ii vei putea -ace orice doreIti: vei putea K"ura Jn %pa&iuF
vei putea citi gLndurile oamenilorF vei putea materialiKa tot -elul de
lucruri).
Br"atul a plecat repede aca% + uita%e pLn Ii % Ji mul&umea%c
%tpLnului %u) Bn% aIa -unc&ioneaK lcomia: ea nu arat niciodat
gratitudine) 9comia e%te doar un ho&F iar ho&ii nu %unt niciodat
recuno%ctori)
#e drum deMa Jncepu%er % Ji apar Jn minte tot -elul de gLnduri
de%pre maimu&eN el %e Jntre"a: *Ce %e JntLmplH #Ln acum nu m+am
gLndit niciodat la maimu&e) Ce %e JntLmpl cu mineH.
Bn cele din urm a aMun% aca%F a -cut un duIF dup care %+a Jnchi%
Jn camerF dar maimu&ele tot nu Jl pr%eau) DeMa intra%e la "nuieli: ce
%e JntLmplaH 2ici mcar nu Jncepu%e % incanteKe mantra) S+a aIeKat pe
%caunF Jn% Jn -a&a lui Jncepu%e % vad tot -elul de maimu&e) A Jnchi%
ochiiF dar ele tot nu di%preau) 2u Ji venea % cread> Bntreaga noapte nu
a -cut altceva decLt % Jncerce % %cape de maimu&e>
Diminea&a %+a du% la -o%tul lui %tpLn Ii i+a %pu%: *3iteF p%treaK+&i
mantra) Din cauKa ei toat noaptea nu am putut dormi) De -aptF dac m
gLnde%c "ineF nici nu dore%c % -ac miracole) Dar acumF te rogF aMut+m
% %cap Ii % nu m m+ai gLnde%c mereu la maimu&e>.
3nui om o"iInuit Ji e%te impo%i"il % %cape de un anumit gLnd> 1ar
cu cLt Jncearc mai multF cu atLt Ji va aprea mai mult Jn minte)
De aceeaF -ii atent: cine e%te %tpLnulH Tu %au minteaH 'a va
Jncerca tot ce e%te po%i"il pentru a rmLne la conducere)
Acea%ta e%te pro"lema cu care %e con-runt omul: el nu mai e%te
%tpLn + timp de %ecole a -o%t doar un %clavF iar adevratul %clav a
Jndeplinit rolul %tpLnului Ii %+a "ucurat de toate privilegiile)
Bncearc chiar a%tKi> F un duIF dup care rmLi %ingur Jn camer
Ii repet acea%t mantr %impl: buddham sharanam (achchhami,
san(ham sharanam (achchhami, dhammam sharanam (achchhami + Ii
dac reuIeIti % nu te gLndeIti la maimu&e))))
Sigmund Freud o"iInuia % %pun o pove%tioar %imilar:
547
D/AMMA#ADA 0S/0
3n "r"at intr Jntr+un hotel Ii cere o camerF dar recep&ionerul Ji
%pune: *Bmi pare ruF dar toate camerele %unt ocupate) 'xi%t o %ingur
camer li"erF Jn% acea%ta e%te chiar dea%upra apartamentului Jn care %t
un mare politician).
Br"atul a Jntre"at: *Foarte "ineF atunci o pot Jnchiria pe acea%ta).
(ecep&ionerul i+a %pu%: *2u pot % J&i JnchirieK cameraF deoarece
politicianul e%te un om -oarte ira%ci"il + poart chiar Ii un pi%tol la el>
Cine Itie ce ar putea -aceH Mi+a %pu% c va %ta aici trei Kile Ii nu vrea %
aud vreun un Kgomot Jn nici un moment al nop&ii.
Strinul i+a %pu%: *2u ai de ce % J&i -aci griMi> B&i promit c voi -i
-oarte atent) EiF Jn plu%F din acea%t noapte nu mai %unt decLt cLteva oreF
iar mLine di%+de+diminea& voi pleca) AIa c nu am cum % Jl deranMeK)
Acum e%te mieKul nop&iiF iar la cinci va tre"ui % plec) DeMa %unt -oarte
o"o%it Ii nu voi -ace altceva decLt % m "ag direct Jn pat).
(ecep&ionerul %+a l%at convin% Ii a mai adugat: *BineF dac e%te
vor"a doar de cinci oreF atunci uite cheile de la camer).
Br"atul a intrat Jn camer) DeMa era -oarte o"o%itF %+a aIeKat pe pat
IiF Jn timp ce %e gLndea la pro"lemele din Kiua viitoareF Ii+a %co% un
panto- Ii l+a aruncat Jntr+un col& al camerei) Atunci Ii+a amintit "ru%c de
cine %e a-la Jn camera de dede%u"t) AIa c al doilea panto- l+a %co% Jncet
Ii l+a aIeKat pe podea)
Dup o orF politicianul Ji "ate cu putere Jn uI) Br"atul Ji
de%chide Ii Jl Jntrea": *Am greIit cu cevaH De ce m+ai treKit din %omnH.
#oliticianulF roIu de -urieF Ji %pune: *3nde e%te cellalt panto-H Din
cauKa lui nu am reuIit % adorm la loc) 1mediat ce am auKit Kgomotul
produ% de primul panto-F m+am treKit Ii am aIteptat al doilea Kgomot)
Am Jncercat Jn orice modalitate % %cap de acea%t ideeF dar nu am reuIit)
#ur Ii %implu m+a o"%edat> Ce ai -cut cu al doilea panto-H Etiu c nu are
de ce % m intere%eKe ce -aci cu panto-ii tiF Jn% nu pot %cpa de
acea%t idee) #Ln cLnd nu a-lu unde e%te cel de+al doilea panto- nu voi
reuIi % adorm>.
'%te -oarte di-icil % %capi de un gLnd a"%urdF de o idee care nici
mcar nu are legtur cu tine) Acea%ta te va "LntuiF te va tortura
neJncetat)
0amenii nu prive%c Jn interior) 'i %imt c dac prive%c Jnuntrul lor
%e vor %im&i umili&i) EiF Jntr+adevrF a te vedea tran%-ormat Jntr+un %clav
e%te ceva umilitor) Mintea de&ine tronul de atLt de multe vie&iF JncLt nu
vrea % mai recunoa%c -aptul c nu ea e%te adevratul %tpLn)
Fiecare -iin& uman e%te conItiin&F nu minte) '%en&a ta e%te
conItiin&a) Mintea nu e%te altceva decLt o mul&ime de in-orma&ii
acumulateF gunoaie din trecut) Tu eIti di-erit de ea)
54A
D/AMMA#ADA 0S/0
0"%ervF -ii atent Ii vei vedea c exi%t o di%tan& Jntre tine Ii ea)
1mediat ce apare un gLndF o"%erv+5) Fii atent la elF -r % dai naItere
nici unei ra&ionri) 2u tre"uie % -aci altceva decLt % Jl o"%ervi + exact
ca o oglind) 2u ai de ce % -ii pentru el %au Jmpotriva lui) Ei atunci vei
vedea clar un lucru: tu eIti %eparat de el) !Lndurile apar Ii di%parF iar tu
exiIti veInic) (e-lec&ia din oglind nu e%te oglinda) 1ndi-erent de cLt de
multe lucruri oglindeIte eaF oglinda rmLne aceeaIi) 0glinda e%te doar
capacitatea de a re-lecta tot ce Ji apare Jn -a&: lcomieF -urieF invidieF
ur)
Bn% %i%temul no%tru de educa&ie Ii Jnv&mLnt e%te complet greIit)
9im"aMele ne o-er tot -elul de no&iuni Ii idei greIite) De exempluF cLnd
veKi c J&i apare gLndul -oameiF imediat %pui: *Mie Jmi e%te -oame. +
e%te un non+%en%) 0mului nu are cum % Ji -ie -oameN el poate doar %
conItientiKeKe -oamea) ConItiin&a nu are nimic de+a -ace cu -oamea %au
cu %a&ietatea) De -aptF corpului Ji e%te -oame + iar tu eIti conItient de
ace%t lucru) #ur Ii %implu re-lec&i %itua&ia Jn care %e a-l trupul)
#entru a -i exact tre"uie % %pui: *Sunt conItient de -aptul c
trupului Ji e%te -oame) Vd c ace%t corp di-erit de mine are nevoie %
mnLnce).
SSami (amF unul dintre cei mai mari mi%tici indieniF Jn timpul cLt
a viKitat America o"iInuia % nu -olo%ea%c niciodat cuvLntul *eu.)
CLnd -acea re-erire la per%oana %aF el %punea: *9ui (am Ji e%te -oame)
9ui (am Ji e%te %ete) 9ui (am Ji e%te %omn).
9a JnceputF maMoritatea americanilor nu Jl Jn&elegeau dac e%te
vor"a de%pre el %au de%pre altcineva) Mul&i Jntre"au: *De%pre care (am
vor"eItiH 3nde e%te ace%t (amH. 1ar el le %punea artLnd %pre el Jn%uIi:
*Ace%tui (am Ji e%te -oame Ii %ete) Ace%t corp %imte -oamea).
Mul&i l+au Jntre"at: *Dar de ce nu %pui %implu: UMie Jmi e%te
-oameHZ Ce %en% are % ne JnvLrtim Jn Murul degetuluiH.
1ar (am le %punea: *2u pot a-irma ceva ce nu e%te adevrat) 2u pot
%pune c mie Jmi e%te -oameF cLnd de -apt nu am cum % %imt -oamea).
0dat %+a JntLmplat % %tea Jntr+un parc Ii cL&iva oameni %+au %trLn%
Jn Murul lui Ii au Jnceput % Jl Jntre"e tot -elul de lucruri) 3n "r"at l+a
Jntre"at: *Am auKit c Jn perioada Jn care a trit Ori%hnaF oamenii care Jl
auKeau cLntLnd la -laut uitau complet de %luM"ele lor Ii Ji urmau vrMi&i
oriunde mergea) Care a -o%t %ecretul %uH.
(am nu purta pe corp decLt o %impla pLnK) Cand a auKit acea%t
Jntre"areF el Ii+a dat Mo% pLnKa de pe trup Jn loc % r%pundF a creat o
%itua&ie) To&i mi%ticii Jncearc % ac&ioneKe prin %itua&iiF nu prin cuvinte)
Ei el a Jnceput % um"le gol prin parc) 1mediatF to&i cei de lLng el au
Jnceput % Jl urmeKe> Ei nu doar aceItiaF ci Ii al&i trectori> 9a un
54<
D/AMMA#ADA 0S/0
moment datF (am chiar a Jnceput % alerge Jncet + Ii to&i au alergat Jn
urma lui>
Dup cLteva minuteF (am %+a oprit lLng un copac Ii a %pu%: *De
ce m urma&iH #entru ceH 'u nici mcar nu am cLntat la -laut>.
0ri de cLte ori apare o -iin& care trieIte Jn DivinF oamenii devin
JncLnta&iF vrMi&i de preKen&a ei) 'l le+a %pu%: *Voi %unte&i JncLnta&i de
(amF iar (am nu a -cut nimic %pecialN doar %+a deK"rcat Ii a Jnceput %
alerge prin parc + exact ca un copil).
Cineva care nu cunoItea modul lui de vor"ireF a Jntre"at: *Dar cine
e%te ace%t (amH. Ei el a r%pun%: *Ace%t corp e%te (amF mintea acea%ta
e%te (am + eu %unt doar un o"%ervatorF aIa cum e%te -iecare dintre voi)
AIa cum voi a&i privit ace%t corp alergLnd Jn %oarele dimine&iiF la -el
l+am privit Ii eu) Dar voi l+a&i privit din exteriorF eu din interior) To&i nu
%untem decLt niIte martori).
Acea%ta e%te calea prin care po&i % nu te mai identi-ici cu mintea:
rmLi un o"%ervatorF -ii un martor)
Buddha %pune: Aa cum meteu(arul cioplete atent i face ca
s(eata s fie dreapt, la fel i neleptul i direcionea* ("ndurile
nestatornice. 2umai atunci e%te po%i"il % devii un martor + cLnd &i+ai
redu% gLndurile doar la a -i niIte o"iecte care pot -i o"%ervate) Atunci ai
devenit un %pectator Ii ai %cpat de %clavie) CLnd ai devenit un
o"%ervator vei putea % J&i controleKi gLndurile + Ii atunci te vei putea
-olo%i de gLnduri) 1ar un gLnd "un e%te un gLnd care te %luMeIte Jn
totalitate>
Mintea e%te cel mai %o-i%ticat mecani%m din Jntreaga exi%ten&) Dar
pentru a o -olo%i la adevrata ei capacitate tre"uie % o %tpLneIti) Bn% %+
a JntLmplat exact inver%: ea Ji controleaK pe oameni) '%te ca Ii cum un
Io-er uit complet de -aptul c el conduce maIina Ii %e la% condu% de
maIin oriunde Jl conduce acea%ta) Accidentul e%te inevita"il> Acea%ta
e%te %clavia Jn care trie%c oamenii)

Mintea e%te un "iocomputer extraordinar) Bn% atLta timp cLt te laIi
condu% de elF -r % interviiF vei rmLne doar un %clav + Ii acea%t
%clavie e%te -oarte periculoa%) AIadarF primul lucru pe care tre"uie % Jl
-aci e%te % -ii -oarte atent la ea Ii % nu Ji permi&i % o ia pe drumuri
greIite) Aa cum un meteu(ar i cioplete s(eile i le face s fie
drepte.
Mintea omului o"iInuit nu %e a-l Jntr+o %tare de armonie) Totul a
devenit complicatN Jn interiorul min&ii e%te un hao% permanent) 2imeni
nu Itie de ce -ace anumite lucruriN nimeni nu Itie unde %e JndreaptF
nimeni nu Itie de ce trieIte aIa cum trieIte) 0mul %e la% po%edat de
54C
D/AMMA#ADA 0S/0
-iecare gLnd care Ji apare Jn minte + de aceea Ii via&a tuturor a devenit o
dramF o ri%ip inutil de energie)
#riveIte Jn interior Ii vei vedea cLt de contradictorii %unt gLndurile)
3nul %pune cevaF altul altceva) 3n gLnd apro" cevaF alt gLnd neag acel
lucru + Ii a%t-el nu vei -ace altceva decLt % J&i pierKi timpul inutil) 3nde
creKi c vei aMunge dac te laIi purtat de ace%te valuri mentaleH 3nele te
vor aduce la &rmF altele te vor purta Jn larg) De -aptF te vei JnvLrti Jn
cerc Ii via&a nu J&i va deveni o Jn-lorireF o maturitate real)
ControleaK+&i gLndurile> 0"%erv+&i mintea Ii vei vedea c acolo
e%te o adevrat Mungl + toate crrile %unt pierdute) Vrei % te miItiF dar
nu Itii Jn ce parte % o iei Ii aMungi mereu Jn acelaIi loc din care ai plecat)
Ei to&i %e a-l Jn aceeaIi %itua&ie ca Ii tine) Bi veKi pe unii care alearg pe
lLng tine Ii ai impre%ia c ei cuno%c drumul Ii Jncepi imediat % Ji
urmeKi or"eIte) CLnd Ji veKi pe ceilal&i c %unt plini de am"i&ieF tu cum ai
putea % te opreItiH Vei continua % alergi Jn cercF -r % cunoIti cu
adevrat ce -aciF %pre care &el te Jndrep&i) Ce doreIti cu adevrat de la
via&H #utereH BaniH FaimH Ei chiar dac le o"&ii pe toate ace%teaF ce
vei reKolvaH
De%igurF dac vei avea "ani vei %cpa de %rcieF dar %u-erin&a %e va
JnKeciF pentru c via&a nu &i %e va tran%-orma) Tu vei -i acelaIi) Vei locui
Jntr+o ca% mai mareF Jn% vei -i acelaIi) Dac pLn atunci ai %im&it
anxietate pentru c ai trit Jntr+o coli"F acum anxietatea va -i Ii mai
mareF deoarece anxietatea are mai mult %pa&iu Jn care % %e de%-Ioare)
Dac ai -o%t complet ignorantF cum creKi c te vor aMuta "anii % %capi de
ignoran&H Ai impre%ia c -aima Ii renumele J&i vor ri%ipi pro%tiaH #o&i
deveni cea mai cuno%cut per%oan din lumeF dar Jntunericul din interior
va -i acelaIiN %au e%te po%i"il % devin Ii mai Jntunecat)
#rimul lucru ...neleptul i direcionea* ("ndurile nestatornice.
'l nu le permite gLndurilor % o ia pe crri contradictorii) 2u permite ca
un gLnd % -ie di%tru% de altul) 'l e%te %tpLnul Ii nu le permite
gLndurilor % Jl %tpLnea%c)
'l le -olo%eIte ca pe niIte in%trumente -olo%itoare Ii a%t-el aMunge %
-ie JmplinitF deoarece Itie unde %e Jndreapt Ii cunoaIte ce -ace)
3n Jn&elept e%te per-ect conItient de direc&ia %pre care merge) 'l nu
alearg %imultan Jn toate pr&ileF ci e%te integratF cri%taliKat) 'l e%te cu
adevrat puternicF iar acea%t putere iKvorIte chiar din -iin&a %a) 2imeni
nu i+o poate luaN nu e%te dependent de nimeni Ii de nimic) 2ici chiar
moartea nu Ji poate lua acea%t putere interioar magni-ic)
Bn% maMoritatea oamenilor trie%c Jntr+o %tare de ne"unie)
MaMoritatea %unt ne"uni> Etiu c voi -i criticat pentru ace%te a-irma&iiF dar
ce pot -ace eu dac ace%ta e%te adevrulH Ei Jntotdeauna adevrul doare)
5?D
D/AMMA#ADA 0S/0
Chiar Ii eu %imt durere Jn %u-let pentru acea%t %tare Jn care -iin&eaK
oamenii) Ceea ce noi numim oameni %unt doar niIte animaleN de -aptF
nici mcar animale nu %untF deoarece un animal e%te mai inocentF el nu
poate -i tra% la r%pundere pentru nici una dintre ac&iunile %ale) 3n
animal trieIte aproape numai prin re-lexe Ii in%tincte) Bn% oamenii %unt
cu to&ii anormaliN acea%t planet a devenit un -el de %pital pentru
ne"uni)
Oahlil !i"ran pove%tea ade%ea o para"ol:
3n renumit pro-e%or de -ilo%o-ie a Jnne"unit Ii a -o%t du% la
o%piciu) Bntr+o KiF prietenul lui %+a gLndit % Jl viKiteKe) Dup ce a aMun% la
%pitalF %+a aIeKat pe o "anc lLng el Ii l+a Jntre"at: *Cum te %im&i aiciH
'Iti tratat "ineH.
2e"unul a rL% Ii a %pu%: *AhF m %imt -oarte "ine> Aici e%te mai
"ine decLt printre oamenii de a-ar) Acum m %imt Jn %iguran& + pentru
c m %tura%em de to&i ne"unii ia de a-ar> De -aptF chiar ar -i "ine Ii
pentru tine % %tai aici) Doar aici po&i JntLlni oameni cu adevrat
%ntoIi).
Acea%ta e%te de-ini&ia pe care o d un ne"un %nt&ii: el e%te
%nto% Ii anormali %unt to&i cei care nu %e a-l Jn o%piciu)
Ei acelaIi criteriu e%te adoptat Ii de oamenii din %ocietate: dac te
compor&i la -el ca to&i ceilal&iF atunci eIti %nto%)
Bn% Jntreaga i%torie a umanit&ii dovedeIte clar -aptul c oamenii
%unt ne"uni) Bn trei mii de ani au exi%tat cinci mii de rK"oaie> #utem
numi acea%t umanitate ca -iind %ntoa%H To&i %unt lacomiF invidioIiF
po%e%ivi) Fiecare %e a-l Jn competi&ie cu ceilal&i din Murul %u) Sunt oare
oamenii %ntoIi mintalH
0datF MarP TSain a dat un anun& Jn KiarF un anun& care %e dorea a
-i doar un -el de anecdot Ii Jn care %punea c a pierdut o pi%ic atLt de
neagr JncLt nu poate -i vKut la lumina Kilei) A doua KiF aproape o mie
de oameni i+au %cri%F pretinKLndu+i c i+au vKut pi%ica)

#riveIte Jn Murul tuF o"%erv+i pe oameni Ii vei -i %urprin% % veKi
ce hao% exi%t) 1ar ace%t hao% e%te numit Ii con%iderat a -i normal) Dar ce
e%te normalH Care e%te de-ini&ia unei -iin&e umane normaleH
3n om adevrat tre"uie % -ie plin de iu"ireF plin de "eatitudine) 0
-iin& uman real tre"uie % -ie curaMoa%F -ericitF extaticF % rLd Ii %
cele"reKe Ii I %e "ucure de toate lucrurile pe care i le o-er via&a) 3n
omF Jn adevratul %en% al cuvLntuluiF e%te total Jn tot ce -ace) !Lndurile
%ale %unt drepteN el nu va -i nici diplomatF nici politician + nu va %pune
ceva Ii va Jn&elege cu totul altceva) 'l nu va pcli Ii nu va JnIela pe
5?5
D/AMMA#ADA 0S/0
nimeniN nu J&i va KLm"i Jn -a& Ii pe la %pate te va "le%tema) 'l nu e%te un
inamicF ci un adevrat prieten)
1pocriKia oamenilor Jn%eamn ne"unie) Acea%t atmo%-er
%chiKo-renic i+a Jnne"unit pe to&i) Bnc nu am reuIit % crem o -iin&
uman %ntoa%) 1ar dac nu vom reuIi nici Jn viitorul apropiatF atunci
%oarta umanit&ii e%te pecetluit) Bn preKentF oamenii inconItien&i au Jn
mLinile lor atLt de mult putere JncLt pot oricLnd da naItere unui alt
rK"oi mondial + Ii planeta va -i di%tru%>
'%te nece%ar o tran%-ormare radical Ii acea%ta e%te po%i"il doar
dac a%cultm me%aMul ilumina&ilor)
...neleptul i direcionea* ("ndurile nestatornice.
Aa cum un pete scos din ap
&e *bate pe uscat,
9a fel i ("ndurile se a(it i tremur
-"nd sunt lipsite de dorine.
!Lndurile nu pot tri -r dorin&eF aIa cum peItii nu pot tri -r
ap) 1ar noi nu -acem altceva decLt % dorim Jn -iecare clip una %au alta)
2u vom putea niciodat % oprim gLndirea dac vom continua % dorim)
#entru acea%ta tre"uie % tiem chiar de la rdcin dorin&a)
Ce po&i dori de la via&H Cei care %+au realiKatF aceia care au aMun%
% cunoa%c adevrul %pun c nu exi%t nimic care % merite dorit) Doar
trieIte> TrieIte cLt po&i de total Ii trieIte pe deplin clipa) 2u ai ce %
doreIti) Dorin&a nu -ace altceva decLt % te conduc %pre viitor)
Bea din momentul preKentF deoarece numai acum po&i g%i uIa care
% te conduc la DumneKeu) Divinul nu Jn%eamn decLt preKent) Dac
vrei % -aci parte din Jntreg)))acea%ta e%te %ingura modalitate prin care
po&i deveni %nto% + atunci va tre"ui % Jnve&i cum % te relaxeKi Jn clipa
preKent)
Mori -a& de trecut Ii viitor Ii trieIte aici-acum) 2u Ji permite
min&ii % plece din preKent) 'a va dori % alerge Jn permanen& Jncoace Ii
JncoloF de la un lucru la altulF de la o per%oan la alta)
Ai o %o&ieF dar mintea alearg dup neve%tele altora) Ai copiiF Jn%
ei nu par niciodat mai -rumoIi decLt copiii vecinilor) 1ar"a e%te
Jntotdeauna mai verde Jn grdina altuia) To&i par mai -erici&i decLt tine)
Ei apoiF logicF Jncepi % ra&ioneKi: *'i %unt -erici&i pentru c au ca%e
mai mariF maIini mai noiF copiii Ii neve%te mai -rumoa%e + aIadar tre"uie
% o"&in Ii eu ace%te lucruri Ii atunci voi -i -ericit). #rin acea%ta J&i
condi&ioneKi -ericireaF iar -ericirea e%te %tarea ta natural) Ei Jn clipa Jn
care &i+ai condi&ionat -ericireaF vei rmLne ne-ericit Ii vei %u-eri Jntreaga
via&)
5?8
D/AMMA#ADA 0S/0
Fericirea e%te calitatea inerent a vie&ii) 2u J&i tre"uie nimic pentru
a -i -ericit + tu deMa eIti viu) Fii conItient de -iin&a ta Ii vei vedea c de&ii
deMa totul) Tocmai de aceea mi%ticii au %pu% Jntotdeauna c "eatitudinea
e%te Jn%Ii natura -iin&ei umane) Dar mintea alearg Jn permanen& dup
tot -elul de pro%tii)
Sultanul JIi cheam eunucul Ii Ji %pune: *A%tKi vreau % Jmi aduci
neva%ta numrul 8?7).
'unucul pleac imediatF trece prin holF ie%e Jn grdin Ii intr Jn
palatul haremului) Dup cLteva minute %e Jntoarce la %ultan cu neva%ta
8?7) Dup ceva timpF %ultanul Ji %pune: *2u m+am %turat) Adu+mi+o Ii
pe neva%ta <A).
'unucul iarIi %e gr"eIte % Ji Jndeplinea%c porunca %ultanului Ii
vine la ace%ta cu neva%ta <A) ApoiF %ultanul o vrea pe %o&ia 7< Ii dup
aceea pe neva%ta C8)
CLnd %+a Jntor% cu neva%ta numrul C8F eunucul era -oarte palid Ii
re%pira din greu) DeodatF el cade la pmLnt Ii moare)
Morala: nu iu"irea te omoarF ci cLt de mult alergi dup ea)
Mintea alearg mereu dup cLte ceva) 'a nu poate rmLne
niciodat liniItitF tcut) (elaxarea Ii tcerea Jn%eamn moartea min&ii)
Tocmai de aceea Jn&elep&ii @en %pun c dac po&i %ta mcar o or Jn
-iecare Ki Jn tcereF -r % -aci a"%olut nimicF nici chiar % incanteKi o
mantr)))deoarece prin acea%ta nu J&i vei potoli mintea) Mintea Jn%eamn
activitate: indi-erent c e%te -iKic %au mental)
MaeItrii @en %pun c tot ce tre"uie % -aci e%te % rmLi tcut Ii %
nu -aci nimic) Ace%ta e%te cel mai di-icil lucru din lume) Bn% odat ce ai
cuno%cut %ecretul)))) Dac po&i timp de cLteva luni % %tai Kilnic cLteva
ore -r % -aci nimicF ci doar % rmLi tcutF atunci multe lucruri vor
Jncepe % %e produc) Te vei %im&i %omnoro%F vei vi%a) Bn minte vor
aprea o mul&ime de gLnduri: *Ce -aciH De ce J&i pierKi timpul inutilH Bn
acea%t vreme puteai % -aci ro%t de niIte "ani) Sau puteai vedea un -ilmF
te puteai di%tra) De ce % nu a%cul&i la radioH
De ce % nu priveIti un -ilm la televiKorH 0ri ai putea citi Jn Kiar ce
%+a mai JntLmplat prin lume) De ce % %tai degea"aH.
Mintea va argumenta Jn o mie Ii unul de -eluriF Jn% tu doar va
tre"ui % o a%cul&iF -r % Ji acorKi importan&)))) Ei va Jncerca tot -elul
de trucuri: va Jncepe % halucineKeF % vi%eKeF % devin %omnoroa%) Va
Jncerca tot po%i"ilul pentru a te convinge % -aci ceva) Dar dac nu o
a%cul&i Ii per%evereKi Jn tcerea taF atunci Jntr+o "un Ki vei vedea c
%oarele a r%rit)
Bntr+o "un KiF mintea %e va plicti%i Ii te va pr%iF deoarece a
Jn&ele% c nu te poate pcli cu nimic> Ei atunci nu vei mai avea nici un
5?:
D/AMMA#ADA 0S/0
vi%F nici o halucina&ieF nici o dorin&) #ur Ii %implu vei rmLne tcut Ii nu
vei mai -ace nimic)))Ii totul e%te tcereF pace Ii "eatitudine) Ai ptrun% Jn
Jmpr&ia lui DumneKeuF ai cuno%cut Adevrul)
/le tremur i se *bat,
;oinresc n !oie.
/ste bine s le stp"neti,
)entru c aceasta i aduce fericire.
0"%erv+&i mintea Ii vei vedea clar cLt de ne%tatornic e%te) Vei
vedea cum gLndurile alearg Jn toate direc&iileF -iind complet
incon%i%tente Ii lip%ite de %en%)
Bncepe % J&i o"%ervi gLndurile Ii apoi %crie pe hLrtie tot ce ai
gLndit) A%ta te va aMuta % devii mai conItient) AIterne pe hLrtie tot ce J&i
trece prin minte + Ii nu inventa nimicF nu le Jn-rumu%e&aN nu le -ace %
arate mai "ine) Timp de un %-ert de or %crie pe hLrtie exact ceea ce J&i
trece prin cap Ii apoi citeIte cu voce tare: vei rmLne uimit) Cum te po&i
gLndi la a%t-el de lucruriH Vei vedea c %unt gLnduri care nu au nici o
legtur unul cu altul)
AuKi un cLine ltrLnd Ii mintea Jncepe in%tantaheu % -unc&ioneKe:
J&i aminteIti de cLinele pe care l+ai avut Jn copilrieF iar apoi %ari cu
gLndul la un "un prieten pe care l+ai avut tot Jn copilrie)))Ii apoi treci la
pro-e%orii de la Icoal) Bn ace%t -el mintea hoinreIte pe%te tot) 3n
%implu cLineF care nici mcar nu te cunoaIte Ii nu are nimic de+a -ace cu
tine a declanIat tot ace%t proce%)
Mintea %are Jn permanen& de la un lucru la altul) Ei ea are atLt de
multe in-orma&ii JncLt poate da naItere la tot -elul de lumi)
CLnd vei reuIi % o o"%ervi vei Jn&elege adevrul din %utrele lui
Buddha: ele tremur i se *bat, hoinresc n !oie) 'le nu te a%cult
delocF ci au propria lor voin&) Fiecare gLnd in%i%t % tria%c Ii % -ie
a%cultat) 'l nu vrea % i te opuiN -iecare gLnd JIi doreIte propria %a
individualitate)
1ar ace%te milioane de gLnduri nu -ac altceva decLt % di%trug
individualitatea -iin&ei taleF deoarece -iecare dintre ele pretinde Ii %e
doreIte a -i o entitate %eparat) Ei dac Jncerci % %pui cevaF imediat vor
%ri ca ar%e: *Dar cine eIti tuH Cum J&i permi&i % interviiH.
Buddha %pune c pLn cLnd nu J&i controleKi gLndurileF nu exi%t
nici o po%i"ilitate % trieIti "eati-ic) Vei rmLne Jn %u-erin&F vei tri
haotic Ii Jn con-uKie)
3n de&inut introvertit Ji %pune "ru%c p%ihiatrei %ale: *Simt aIa o
dorin& de a te %trLnge de gLt).
Femeia Ji %pune: *Foarte "ineF acum %untem pe calea cea "un>.
5?4
D/AMMA#ADA 0S/0
Fiecare Jn&elege altceva) 'xi%t -ilo%o-i care %pun c totul Jn lume
e%te lip%it de %en%F iar al&ii %u%&in c totul are %en% Ii c trim Jntr+o lume
ra&ionalF logic) Depinde de unghiul din care priveItiN depinde de
educa&ia Ii condi&ionarea pe care o ai)
De exempluF dac ai -o%t cre%cut Jntr+o -amilie Jn care %e con%um
carneF atunci &i %e va prea ceva normal % mnLnci carne) 1ar cLnd vei
JntLlni un om vegetarianF atunci pur Ii %implu nu vei crede c e%te po%i"il
aIa ceva + poate chiar vei Jncepe % Jl ridiculiKeKi: *AceIti vegetarieni
%unt doar niIte oameni proItiN ei cred c dac nu con%um came %unt
religioIi). Ei dac ai -o%t cre%cut Jntr+o ca% Jn care nu %+a vor"it decLt
de%pre vegetariani%mF Ji vei privi pe ceilal&i ca -iind niIte monItri) 2ici
mcar nu Ji vei con%idera -iin&e umane)
2imeni nu cunoaIte ce e%te "ine Ii ce e%te ruF ci Itie doar ce i+au
%pu% al&ii: prin&iiF pro-e%oriiF politicieniiF preo&ii) 1ar acea%ta nu e%te o
cale prin care po&i deveni cu adevrat %nto%) Va tre"ui % devii mai
conItientF mai atentN va tre"ui % deciKi %ingur ce tre"uie % -aciF nu %
ac&ioneKi dup cum J&i %pun al&ii) (enun& la a mai imita) Fii atent Ii
conItientiKeaK -iecare clip + devii o -iin& uman doar Jn momentul Jn
care o"%ervi cu acurate&e totulF cLnd ra&ioneKi %ingur Ii Jncepi % trieIti
aIa cum %im&iF con-orm naturii tale interioare) Ei atunci vei -i li"er + Ii
numai li"ertatea d naItere "eatitudinii)
A -i li"er Jn%eamn a+&i controla minteaN de -aptF acea%t aIa+Ki%
minte nici mcar nu e%te a taF ci a -o%t Jmprumutat de la al&ii) 0 parte
din ea Ji apar&ine mamei taleF o alt parte tatlui tuN un -ragment provine
de la pro-e%oriF alt -ragment de la preo&i Ii politicieniF din cr&i Ii
%cripturi))))
#riveIte Jn interior Ii vei rmLne %urprin%: nu ai o minte a ta) Totul
e%te Jmprumutat de la al&ii> Totul e%te o imita&ie> 'Iti un -enomen care a
aprut Jn urma inter%ectrii mai multor %ur%e) Cum ai mai putea -i
autenticH Ei toate ace%te -ragmente nu %e vor Jn&elege niciodat unele cu
altele)
Bn% un %ingur lucru nu e%te Jmprumutat de la nimeni: conItiin&a
interioarF aten&ia ta nativ) BaKeaK+te numai pe ea Ii niciodat pe
minte) (mLi independent de orice altcevaF Jn a-ar de e%en&a -iin&ei tale)
Dar c"t de subtile sunt,
0i c"t de e!a*i!e8
&arcina neleptului este s le liniteasc
0i control"ndu-le s dob"ndeasc fericirea.
2u va -i deloc uIor) Bntr+adevr e%te o %arcin di-icilF deoarece
mintea e%te -oarte IireatF iar gLndurile %unt extrem de %u"tile)
5??
D/AMMA#ADA 0S/0
3n %oldat Ji explic unui camarad teoria tran%migrrii %u-letului Ii
Ji %pune c dac va -i omorLt pe cLmpul de lupt Ii corpul %u va putreKi
acoloF atunci Jn acel loc va creIte o -loare)
*Ei acela voi -i euH. + Jl Jntrea" camaradul)
*2uF %tai pu&in) Dup aceea vine o vac Ii mnLnc -loarea Ii la%
Jn locul ei o "aleg) Apoi eu m voi plim"a cu prietena mea pe acel
cLmp Ii Ji voi pove%ti prin ce am trecutF moment Jn care vd "alega Ii
%pun: USalutF Bill> S Itii c nu te+ai %chim"at deloc>Z*
Fii -oarte atent> Mintea e%te extrem de evaKiv) Dac vei Jncerca %
o prinKiF tu vei -i Jn di-icultate) Dac Jncerci % o arunci pe uIF ea va
intra pe -erea%tr) Dac Jncerci % o reprimiF atunci va -unc&iona din
inconItient + ceea ce e%te mult mai periculo%F deoarece te va controla Jn
continuare Ii nu vei mai -i deloc conItient de -aptul c te po%ed)
1namicul nu mai e%te viKi"ilF dar continu % exi%te) Ei cLnd el e%te
inviKi"ilF atunci e%te -oarteF -oarte periculo%)
Dar c"t de subtile sunt, i c"t de e!a*i!e8 &arcina neleptului este
s le liniteasc.... AIadarF &ine minte: nu tre"uie % le reprimi Ii nici %
Jncerci % le prinKi) Sarcina Jn&eleptului e%te % le liniItea%c Ii
controlLndu+le % do"Lndea%c -ericirea)
Doar prin liniItirea lor po&i aMunge % le controleKiN nu le po&i liniIti
JncercLnd % le controleKi) =ine -oarte "ine minte ace%t proce%: pare
%imilarF dar nu e%te) De -aptF chiar e%te ceva complet di-erit) Mai JntLi va
tre"ui % le liniIteIti)
Cum le po&i liniItiH Doar prin o"%ervare pa%ivF prin aten&ie) Doar
le priveIti -r % ra&ioneKiF -r % le Mudeci Ii -r % %pui c unele din
ele %unt "uneF iar altele %unt rele) Bn clipa Jn care ai -cut cea mai mic
di-eren&iereF atunci ai cKut Jn capcana min&ii)
Doar priveIte> Fii atent> Bnv&toriiF pro-e%oriiF preo&iiF nimeni nu
te Jnva& % -ii atent Ii doar % %tai % priveIti Jn tcere)))) B&i apare Jn
minte gLndul % omori pe cineva care te enerveaK) Acea%ta e%te o parte)
1mediat JIi -ace apari&ia alt gLndF care %pune: *2uF ace%ta e%te un pcat>
2ici mcar nu ar tre"ui % gLndeIti aIa ceva).
Acea%ta e%te o alt parte a min&ii) 1nevita"ilF maMoritatea Jncep % %e
identi-ice cu prima parteF cea moral: *DaF ace%ta %unt euN acea%ta e%te
conItiin&a mea). 2u e%te> Acea%ta e%te doar o condi&ionare) Societatea
Ii+a implementat Jn tine un in%trument prin care % te poat controla din
interiorN e%te doar o %trategie prin care te condi&ioneaK Ii prin care tu nu
Itii cu adevrat ce e%te "ine Ii ce e%te ru)
(mLi inocent> Doar o"%erv> 0 parte a min&ii %pune: *3cide+l pe
acel om + e%te duImanul tu) 'l te+a Mignit de moarte>. 0 alt parte
%pune: *2uF a%ta e%te ceva imoralN e%te un pcat) Dac vei da cur% ace%tui
5?7
D/AMMA#ADA 0S/0
impul% vei %u-eri Jn iad Ii Jn via&a urmtoare vei -i pedep%it Jn acelaIi
mod). =ine minte: Ii acea%t a doua parte e%te tot mintea care J&i
vor"eIte) 0"%erv am"ele pr&iN -ii atent la contradic&ia min&ii Ii nu te
identi-icaF nu te l%a atra% de nici una dintre pr&i)
'goul doreIte Jntotdeauna % %e identi-ice cu partea moralF
deoarece prin acea%ta %e %imte important: *'u %unt un %-Lnt) 3ite> 2u
%unt Jn -avoarea violen&ei). 2u te l%a prin% Jn nici o capcan a min&iiF
pentru c dac o -aci vei rmLne un %clav) S-in&ii Ii pctoIii nu %unt
altceva decLt niIte %clavi)
3n om cu adevrat li"er e%te dea%upra "inelui Ii rului) 'l e%te doar
conItiin& Ii nimic altceva) 'l e%te aten&ieF o"%ervare pur Ii inocent) Ei
dac po&i -i atent -r % te identi-ici cu nimicF Jncet+Jncet mintea va
Jnceta % te mai comande IiF Jntr+o "un KiF vei vedea c ea a di%prut
complet + Jn tine va exi%ta doar tcerea Ii tu vei -i %uveran)
)rin atenie i stp"nire
.neleptul i supune ("ndurile.
/l le oprete pere(rinarea.
Ae*at n !idul inimii
/l (sete libertatea.
1ar cLnd mintea nu mai exi%tF unde mai po&i alergaH Bru%cF vei
ptrunde Jn inim) Co"ori din minte Ii intri Jn inim) Ei acela e%te palatul
tu real) Mintea e%te doar un produ% al %ociet&iiN inima e%te o exten%ie a
lui DumneKeu)
Ei ace%t lucru e%te po%i"il doar cLnd eIti atent Jn interior Ii exteriorF
cLnd o"%ervi Ii conItientiKeKi totul -r % Mudeci Ii -r % te identi-ici
cu nimic)
.neleptul i supune ("ndurile. /l le oprete pere(rinarea. Ae*at
n !idul inimii el (sete libertatea.
Mintea Jn%eamn %clavieF inima e%te li"ertate) Mintea e%te
%u-erintF inima Jn%eamn "eatitudine %uprem)
Ais dhammo sanantano.

10. NICI ACEASTA" NICI ACEEA
1. Preaiubie Mae!re" care e!e *i1ere#9a 2#re i#e :i cei&a&9i
%ame#i *e!'/,r:i9i5
5?A
D/AMMA#ADA 0S/0
SunilF eu nu %unt de%vLrIitF eu doar %unt DumneKeu + aIa cum eIti
Ii tuF aIa cum %unt planteleF animaleleF %telele) 'u nu apar&in nici unei
categorii) *De%vLrIire.F *realiKare. + toate ace%tea %unt doar niIte
etichete inventate de MurnaliIti) 'u nu pot -i etichetat Ii nici categori%itN
aIa cum nici tu nu po&i -i) Toate categori%irile %unt -al%e) Cu cLt ptrunKi
mai pro-und Jn tine Jn%u&iF cu atLt vei de%coperi mai mult ceea ce eIti +
nici acea%taF nici aceea) Bn&elep&ii 3pani%hadelor %pun: neti, neti + nici
acea%taF nici aceea) 2u e%te aplica"il nici o categorie)
Vreau % J&i %pun o pove%tioar -oarte -rumoa% de%pre Buddha)
3n a%trolog a vKut cLteva urme ale paIilor lui Buddha Ii a Jnceput
% le %tudieKe) Dup ce a -cut cLteva calcule a%trologice a rma% uimit:
acei paIi tre"uiau % -ie ai unui Jmprat mondialF ai unui conductor al
umanit&ii) A%trologulF neItiind c urmele apar&in lui BuddhaF a repetat
calculele Ii a aMun% la acelaIi reKultat) AcumF el nu mai Itia ce % cread:
cum era po%i"il ca un conductor [ cha4ra!artin [ al celor Ia%e
continenteF al Jntregii lumi % %e plim"e printr+o pdure Jn 1ndiaH
Bn toate %cripturile Jn care a cutat a de%coperit acelaIi lucru:
%emnele artau clar c ele apar&in unui Jmprat mondial) A%trologul a
pornit pe urma acelor paIi Ii a aMun% Jn apropierea lui Buddha)
Buddha Iedea cu ochii JnchiIi la um"ra unui copac) CLnd l+a vKutF
a%trologul a rma% Ii mai %urprin%: chipul lui Buddha radia de %trlucireF
gra&ia Ii -rumu%e&ea %a Ji ptrundeau -iin&a Ii Jl -ceau % tre%alte de
-ericire) DarF a%trologul nu a putut % nu remarce -aptul c acel om era
totuIi un cerIetor>
A%trologul %+a aIeKat la picioarele lui Buddha Ii l+a Jntre"at: *Cine
e%ti tuH Calculele mele a%trologice mi+au artat c tre"uie % -ii Jmpratul
lumiiF un cha4ra!artin) Ce -aci aici %u" ace%t copacH 0ri cr&ile mele de
a%trologie greIe%cF ori am halucina&ii).
Buddha i+a r%pun%: *2uF cr&ile tale nu greIe%c + Jn% exi%t ceva
care nu apar&ine nici unei categoriiF nici mcar aceleia a unui conducator
mondial) 'u exi%tF dar nu %unt cineva Jn particular.

A%trologul i+a %pu%: *Acum %unt Ii mai con-uK) Cum po&i exi%taF
dar -r % -ii cineva Jn particularH Cum e%te po%i"il aIa cevaH 2u po&i -J
un nimeni> Cu %iguran&F tu tre"uie % -ii un Keu care viKiteaK pmLntul
+ vd a%ta Jn ochii ti>.
Buddha a r%pun%: *2u %unt Keu).
A%trologul i+a %pu%: *Atunci tre"uie % -ii un (andhar!a + un
muKician cele%t).
Buddha i+a r%pun%: *2u %unt un (andhar!a).
5?<
D/AMMA#ADA 0S/0
A%trologul a tot continuat % Ji pun Jntre"ri Ii Jn cele din urm i+a
%pu%: *2u po&i % -ii un nimeni) 'Iti cumva un regeH Cine eIti tuH 2u
eIti un animalF nici ar"ore Ii nici piatr + ce anume eItiH.
1ar r%pun%ul lui Buddha e%te de o -rumu%e&e Ii de o importan&
extraordinar: *'u %unt doar "uddha + doar conItientiKare Ii nimic
altceva) 2u apar&in nici unei categorii) Fiecare etichetare Ii categori%ire
repreKint o identi-icareF iar eu nu am nici o identitate).
Sunil SethiF exact ace%ta e%te Ii r%pun%ul meu: eu nu apar&in nici
unei categoriiN iar un om de%vLrIit apar&ine unui categorii + eu %unt doar
conItientiKare) 'u %unt aten&ie) Ei prin a%ta nu %pun c de&in ceva %pecial)
2uF to&i Ii toate %unt la -el ca mine) Ei tu eIti la -el de divin ca BuddhaF
Ori%hnaF /ri%to%) Totul e%te divinF deoarece numai Divinul exi%t)
Ace%ta e%te primul lucru pe care tre"uie % Jl Jn&elegi: eu nu apar&in
nici unei categorii) Ei nici tu nu apar&ii vreunei categorii) CreKi c eIti
hindu%F creItin %au mu%ulmanH Ai impre%ia c eIti al" %au negruH
ConItiin&a nu poate avea o culoareN nu poate -i "ogat %au %racF
-eminin %au ma%culin)
ConItiin&a e%te conItiin&> A realiKa acea%ta Jn%eamn a a-irma
r%picat: Aham #rahmasmi> + 'u %unt DumneKeu> 1ar acea%ta nu e%te o
categorie) #rin acea%t a-irma&ieF pur Ii %implu di%par toate categori%irile
Ii diviKrile) Ace%ta e%te Jn&ele%ul cuvLntului *DumneKeu.)
CLnd Man%oor %pune: Ana:l ha<> [ 'u %unt Adevrul [ el %pune
acelaIi lucru) 'l %pune: *'u %unt ConItiin&a).
2u pot pretinde c %unt de%vLrIit + nu %unt)
Al doilea lucru: Jntre mine Ii ceilal&i aIa+KiIi oameni de%vLrIi&i
exi%t multe di-eren&e) Ei cea mai -undamental e%te urmtoarea: ei
neag via&aF iar eu o iu"e%c) 'i %unt Jmpotriva vie&iiF eu dore%c %
ptrund cLt mai mult Jn ea) 'i %unt Jn -avoarea renun&rii Ii evadrii din
via&F eu %unt Jn -avoarea cele"rrii ei) #entru eiF %ingurul me%aM care
exi%t e%te: *(enun&>. #entru min: *Bucur+te>Cele"reaK> TrieIte
deplin>. iar a -ugi de via&F nu e%te altceva decLt o %inucidere) Bucur+te
Ii trieIte via&a Ii atunci vei reuIi % cunoIti ce e%te DumneKeu)

CLnd -iin&a J&i trieIte la maximumF cLnd inten%itatea ei e%te totalF
cLnd nu te mai re&ii Ii dan%eKi cu JntregulF cLnd cLn&i Ii cele"reKi)))cLnd
iu"irea ta e%te atLt de in-init JncLt % nu mai exiIti ca entitate %eparat Ii
devii una cu energia iu"irii atunci accep&i via&a) Ei via&a e%te DumneKeu)
'u %unt Jn -avoarea vie&iiF ei %unt Jmpotriva ei + o neag Ii o
re%ping) Ei cum po&i nega ceva ce eIti chiar tuH #rin acea%ta nu vei reuIi
decLt % creeKi ipocriKie) Toate acele per%oane aIa+Ki% de%vLrIite Ii
realiKate au creat ipocriKie Jn inima oamenilor) 'le nu au permi%
5?C
D/AMMA#ADA 0S/0
autenticitateaF %pontaneitateaF naturale&eaN ele i+au tran%-ormat pe oameni
Jn niIte %chiKo-renici)
AceIti aIa+KiIi de%vLrIi&i repreKint cauKa ne"uniei oamenilor) 1ar
di-eren&ele dintre ne"unia ta Ii a altora e%te doar de cLteva grade) Fiecare
om e%te diviKat) Ei cine a -cut ace%t lucruH 'xact per%oanele pe care noi
le con%iderm %-inte) 'i ne+au condi&ionat timp de %ecole: *2u te l%a
po%edat de %im&uri) 2eag+&i natura> 9upt cu via&a) 2u te l%a Jn-rLnt de
curentul vie&ii. Bn% tu eIti parte din ace%t curent + cum ai putea lupta cu
elH Cum te po&i Jn-runta cu propria ta naturH 9upt Ii vei -i Jnvin%) 1ar
dac eIti o per%oan %incerF atunci vei Jnne"uniN dac nu ai Jnne"unitF
acea%ta arat c nu eIti %incer + %pui un lucru Ii -aci cu totul altceva)
3n homo%exual %e caKeaK Jntr+un motelF dar nema-Jind camere
li"ereF el e%te nevoit % Jmpart camera cu un %trin) (ecep&ionerul Ji d
cLteva detalii homo%exualului de%pre colegul %u de camerF dup care
adaug: *S Itii c Jl cuno%c de mult timp Ii Itiu c Ii el are orientri mai
do%niceF Jn% de dragul moralit&ii va tre"ui % depui pu&in munc de
lmurire cu el).
A doua Ki diminea&F recep&ionerul Jl Jntrea": *'iF cum a mer%H
=i+a luat mult pLn % Jl convingiH.
/omo%exualul Ji r%punde: *2uF a"%olut deloc) 2ici mcar nu a
tre"uit % vor"e%c cu el).
9a care recep&ionerul Ji %pune: *0hF DumneKeule> Bn%eamn c din
greIeal te+am trimi% Jn camera Jn care era caKat epi%copul no%tru>.
1pocriKia e%te un produ% al -alIilor %-in&i Ii oameni religioIi) Ei ei
nu pot -i decLt -alIiF pentru c dac un om a aMun% la iluminare nu mai
are cum % -ie de%vLrIit + el e%te Jn%Ii a%emenea lui DumneKeu> Ei el
Itie c to&i %unt la -el ca elF doar c nu %unt conItien&i de ace%t lucru) 1ar
cLnd a-irm: *'u %unt DumneKeu. + nu o -ace Jn mod comparativF el nu
va Jn&elege prin acea%ta: *3iteF eu %unt mai %-Lnt decLt tine). Tot ceea ce
vrea % %pun e%te: *'u %unt ceea ce eIti Ii tuF doar c tu Jnc nu ai
devenit conItient de realitatea ta).

To&i de&inem Jn interior aceeaIi comoarF doar c unii %unt
conItien&i de eaF iar al&ii nu) Ei mai devreme %au mai tLrKiu -iecare va
aMunge % o cunoa%cF deoarece cLt timp te po&i JnvLrti Jn Murul ei -r %
te Jmpiedici de eaH
CLnd %pun c eu %unt DumneKeuF pur Ii %implu nu -ac altceva decLt
% a-irm c Jntreaga umanitate e%te divin) Toate -iin&ele %unt DumneKeuN
Divinul e%te 'xi%ten&a) 3n %-Lnt declar c el e%te realiKat Ii to&i ceilal&i
%unt pctoIi) 'l creeaK o %uperioritateF o ierarhie) Ei ace%ta e%te
57D
D/AMMA#ADA 0S/0
%ecretul prin care aMunge % Ji controleKe pe oameni: -acLndu+i % %e
%imt vinova&i Ii impuri)
Ei cum po&i *aMuta. un om % %e %imt vinovatH CondamnLnd tot ce
e%te natural: %exulF mLncarea + tot ce e%te natural Jn -iin&)
#reotul cartierului aMunge la o petrecere cu gLndul de a opri
de%tr"larea enoriaIilor %i) Dup ce a %unat in%i%tent la uIF Ji de%chide
Jn cele din urm %tpLnul ca%ei) #reotul Ji %pune: *Am auKit c ave&i o
petrecere mai deocheat Ii v rog % o opri&i) 3n adevrat credincio%)))).
*2u e%te nimic deocheat. + Jl Jntrerupe gaKda) *'%te doar un %implu
Moc de ghicit) Fiecare -emeie e%te legat la ochi Ii tre"uie % identi-ice
"r"a&ii din camer doar prin atingerea mem"relor genitale ale ace%tora)
#rinteF mai "ine hai % participi Ii tuF pentru c deMa pLn acum &i+a -o%t
%trigat numele de opt ori>.
De+a lungul %ecolelorF preo&ii nu au -cut decLt un %ingur lucru: %
Ji Jnve&e pe oameni % JIi nege naturaF % lupte Jmpotriva lor JnIiIi)
Acea%ta e%te di-eren&a Jntre mine Ii aceIti aIa+KiIi %-in&i: eu accept
Ii iu"e%c via&a) Ei nu %pun c via&a e%te totulF c nu mai po&i evoluaF c
acea%t via& material repreKint -inalul) Bn via& ai po%i"ilitatea %
evolueKiF % creItiF % te maturiKeKi %piritual + Jn% acea%t creItere
tre"uie % pornea%c din iu"ire necondi&ionat -a& de via&) Doar prin
trire plenar po&i tran%cende via&a)
Bntr+adevrF dore%c % depIeIti %exulF dar nu Jl condamn) Sexul
e%te o dorin& natural Ii JIi are locul Ii rolul %u Jn exi%ten&) Dar nu
tre"uie % te opreIti la elN %exul e%te doar un JnceputF prin el ai o
%tr-ulgerare a lumii de dincolo) Bntr+un orga%m %exual pro-und devii
conItient pentru prima dat de ceva care nu apar&ine egouluiF min&ii Ii
timpului) Bn orga%mul %exualF pentru cLteva clipeF totul di%pare Ii tu nu
mai -aci parte din lumea material + eIti doar %pa&iu pur)
Bn% acea%ta e%te doar o licrire + pentru care plteIti un pre& -oarte
mare) Tre"uie % mergi mai departe Ii % cau&i ci Ii metode prin care %
rmLi permanent Jn acea %tare) A%ta e%te ceea ce eu nume%c a -i
iluminareF realiKareF de%vLrIire) 3n iluminat trieIte permanent Jntr+o
%tare orga%mic)
Ceea ce o per%oan o"iInuit atinge doar din cLnd Jn cLndF cu mare
e-ortF o per%oan %piritual trieIte Jn acea%t %tare -r % depun nici
cel mai mic e-ort) 'l -iin&eaK pe acel pi%cF Jn timp ce omul o"iInuit doar
Jl JntreKreIte de la deprtare)
'u nu %unt Jmpotriva %exuluiF deoarece %exul e%te prima -erea%tr
ctre exi%ten&a %piritual) Ei nu %unt nici Jmpotriva mLncriiF pentru c
nu re%ping nimic din ceea ce produce -ericire Ii extaK) #rin toate ace%te
experien&e materiale + mLncareF iu"ireF muKicF dan%F natur + aMungi %
575
D/AMMA#ADA 0S/0
devii conItient de -aptul c exi%t ceva mai multF ceva inviKi"il Ii
intangi"il) Ace%ta e%te motivul pentru care Jn 3pani%hade Jn&elep&ii
%pun: Annam #rahman + mLncarea e%te DumneKeu) 0 a-irma&ie -oarte
%emni-icativ) Cum poate -i a%emuit mLncarea cu DumneKeuH Cum pot
-i ele -cute %inonimeH Bn% acei mi%tici au Itiut -oarte "ine ce %pun +
gu%tul mLncrii e%te gu%tul lui DumneKeu) A gu%ta Ii tri orice plcere
Jn%eamn a gu%ta din DumneKeu + chiar dac e%te ceva -oarte JndeprtatF
doar o re-lec&ie palid)
(e-lec&ia 9unii de pe %upra-a&a unui lac repreKint 9unaF chiar dac
nu o vei putea g%i Jn lac) Dac vei Jncerca % %ari Jn lac nu vei reuIi
decLt % Ji tul"uri re-lec&ia) Fii pu&in mai inteligent: priveIte %pre cerF
acolo unde %e a-l 9una)
DumneKeu %e re-lect Jn mLncareF Jn %exF Jn muKicF Jn dan% + Jn o
mie Ii unul de lucruri din via&) 0"%erv atent acea%t re-lec&ieF ce J&i
indic ea Ii Jncepe % te Jndrep&i %pre original)
Acea%ta e%te di-eren&a -undamental Jntre mine Ii ceilal&i aIa+KiIi
oameni realiKa&i) 'u nu %unt Jmpotriva vie&ii + nici Jmpotriva %exuluiF
nici a mLncriiF nici a plcerilor trupeIti) 2u %unt Jmpotriva con-ortului
material %au a luxului)
Chiar ieri am primit o Jntre"are: *2u cumva Ii tu eIti un ipocritH
De ce trieIti Jn ace%t luxH. Cu %iguran& tre"uie % -i -o%t un indian) Ei
nici mcar nu cunoaIte %en%ul adevrat al cuvLntului *ipocrit.)
3n ipocrit e%te o per%oan care %pune un lucru Ii -ace cu totul altul)
3n ipocrit e%te un om a crui via& interioar e%te complet opu% de cea
exterioar) 'u nu %unt Jmpotriva luxului Ii con-ortului + nu am -o%t
niciodat) 'u nu %unt ma%ochi%t Ii nu cred c tortura e%te calea prin care
po&i aMunge la ceva)
'u dore%c ca Jntreaga planet % tria%c Jn luxF Jn%F din pcateF
deocamdat ace%t lucru nu e%te po%i"il) MaMoritatea oamenilor nu au
parte nici mcar de %trictul nece%arF de lucrurile vitale pentru a tri)
Dar nu m voi chinui cu a%t-el de gLnduriF deoarece prin acea%ta nu
Ji voi aMuta cu nimic) De ce % mai exi%te Jnc un om care % %u-ereH 2u
%unt deMa prea mul&iH
'u nu cred Jn %rcie Ii %u-erin&) Ei nu duc o via& du"l) Via&a
mea e%te -oarte %impl + %impl Jn %en%ul c are o anumit integritate) 'u
-ac exact ceea ce %pun) 'u cred Jn luxN iar pentru mineF religia e%te luxul
%uprem) Dac nu Ji pot aMuta pe to&i % tria%c -erici&iF cel pu&in Itiu c
eu trie%c -ericit) Altminteri aI primi Jndemnul: *DoctoreF mai JntLi
vindec+te pe tine).
Bn% toate ace%te per%oane aIa+Ki% de%vLrIite %untF de -aptF
Jmpotriva "un%trii) Sunt niIte ipocri&i> 'i vor"e%c de%pre %rcie Ii
578
D/AMMA#ADA 0S/0
de%pre %piritualitatea %rcieiF dar cu to&ii trie%c Jn lux + %unt niIte
-a&arnici Ii niIte ipocri&i)
'u ur%c %rcia> 2u o re%pect Ii nici nu o aprecieK) 0amenii au
rma% %raci datorit %tupidit&iiN mintea %uper%ti&ioa% Ji tran%-orm pe
oameni Jn %raci) 2imeni nu are de ce % -ie %rac) Dac oamenii ar -i
mai conItien&i Ii ar realiKa cLt de mult ru le+au -cut condi&ionrile
preo&ilor Ii politicienilor Jn cLteva mii de ani))))
3n renumit gLnditor germanF Count Oe%erlingF dup cltoria %a
prin 1ndia a %cri% Jn Murnalul %u: *Bn acea%t cltorie am devenit
conItient de dou lucruri) 3nul: c a -i %rac Jn%eamn a -i %piritualN iar
al doilea: c a -i "olnavF Jn-ometatF %u-erind Jn%eamn a -i %-Lnt).
'u nu Jnv& pe nimeni aIa ceva) 'u dore%c ca to&i %anna%inii mei
% tria%c Jntr+un con-ort cLt %e poate de mare) Acea%t comunitate de
oameni tre"uie % -ie un model pentru Jntreaga lume) Sanna%inii mei
tre"uie % tria%c ve%eli Ii -erici&i din toate punctele de vedere: -iKicF
p%ihologic Ii %piritual) #lcerile corpuluiF "ucuriile min&ii Ii -ericirea
%piritului + toate tre"uie % -uKioneKe Ii % -unc&ioneKe Jn armonieF pentru
c doar aIa poate lua naItere o nou -iin& uman)
A%ta e%te ceea ce %pun eu: -iecare om tre"uie % -ie Itiin&i-icF e%tetic
Ii religio%) 1ar din JntLlnirea ace%tor trei dimen%iuniF din contopirea
ace%tor trei rLuri poate lua -iin& a patra cale) Ei acea%ta e%te calea mea)
0rice atitudine nenatural adoptat -a& de via& creeaK patologii)
'a nu Ji poate -ace pe oameni % devin %ntoIiN dimpotrivF Ji va
Jnne"uni mai ru)
#acientul Ji %pune p%ihiatrului: *DoctoreF tre"uie % m aMu&i) De
cLteva %ptmLni nu vi%eK nimic altceva decLt mLncare).
Doctorul: *Dar -emei nu vi%eKi niciodatH.
#acientul: *Ba daF vi%eK cum torn pe ele Petchup).
CLnd reuIeIti % condi&ioneKi pe cineva Ii % Jl -aci % %e %imt
vinovat pentru -aptul c mnLnc + ceea ce au -cut de mii de ani preo&ii
+ el va Jncepe % vi%eKe numai mLncare)
1ar a mLnca e%te un act naturalF %nto%F normalN a vi%a c mnLnci
e%te o "oal cronic + de -aptF prin vi% corpul J&i arat c Ji lip%eIte ceva)
Cine vi%eaK mLncareH Doar o per%oan care Ii+a reprimat dorin&a
pentru hran) Bncearc Ii veKi ce %e va JntLmpla: nu mLnca nimic o Ki
Jntreag)))) Tot timpul nu te vei gLndi decLt la mLncareN mintea nu va
-ace altceva decLt % graviteKe Jn Murul ideii de hran) 1ar noaptea ce
creKi c vei vi%aH
(eprim+&i in%tinctul %exual natural Ii tot timpul vei avea vi%e
erotice) Tot ce reprimi va Jncepe % %e mani-e%te Jn vi%e) 3n om cu
57:
D/AMMA#ADA 0S/0
adevrat %nto% nu mai are ce % vi%eKe + deoarece el trieIte total Ii nu
reprim nimic) 1nconItientul %u rmLne curat Ii gol) Vi%ele nu %unt
altceva decLt mani-e%tarea inconItientului)
'u iu"e%c via&a Ii ace%ta e%te me%aMul meu) AceIti aIa+KiIi oameni
religioIi nu iu"e%c via&aN %unt Jmpotriva ei) AceItia %unt vinova&ii pentru
%itua&ia patologic Jn care %e a-l a%tKi umanitatea)
Bn al doilea rLndF ei %unt intere%a&i numai de lumea de dincolo de
moarteN eu nu %unt intere%at decLt de via&a preKent) Bn% a%ta nu
Jn%eamn c nu cred Ii Jn lumea cealalt + aici nu e%te vor"a de%pre a
crede %au nu Jn eaN eu o cuno%c + dar &ine minte: lumea cealalt nu poate
lua naItere decLt din preKent) Tran%-orm+&i via&a actualF trieIte natural
Ii %pontanF -ii viu Jn adevratul %en% al cuvLntului Ii atunci Ii lumea de
dincolo va -i minunat)
Buddha %pune Jn primele %ale %utre c dac acea%t via& e%te
-rumoa%F atunci cealalt va -i Ii mai -rumoa%) Dar dac acum te
gLndeIti numai la ce va -i dup moarteF J&i vei proiecta Ii imagina tot
-elul de lucruriF vei -ace via&a actual % devin urLt)
2u ai pentru ce % J&i -aci griMi Ii % te gLndeIti la Kiua de mLine +
clipa preKent e%te JndeaMun%) TrieIte acum -iind plin de -ericire Ii
extaK)))Ii clipa urmtoare va -i Ii mai extatic) Ace%ta e%te %ecretul care
de%cuie toate uIile)
TrieIte momentul> 'u nu cred decLt Jn clipa preKent) S-in&ii
de%pre care vor"eIti tu nu -ac altceva decLt % %e gLndea%c la viitorF la
rai Ii iadF la pedep%e Ii recompen%e dup moarte + lucruri a"%olut inutile
Ii -r ro%t) 0amenii %unt deMa -oarte con-uKiN nu are %en% % devin Ii
niai con-uKi)
Bnv&tura mea e%te -oarte %impl Ii la o"iect: trieIte clip de clip
-r % proiecteKi nimic Jn viitor)))"ucur+te de tcerea actualF de
%erenitatea Ii -rumu%e&ea momentului preKent) Ei din ace%t preKent va lua
naItere un viitor mult mai "un) AcelaIi lucru Jl %pune Ii Buddha: viitorul
te urmeaK precum o um"r)
Dac preKentul J&i e%te hido%F viitorul va -i un iadN cLnd preKentul
tu e%te minunatF atunci viitorul va -i un paradi%)
Bn al treilea rLndF pLn Jn preKentF to&i aceIti aIa+KiIi %-in&i au
diviKat umanitatea Jn creItiniF hinduIiF mu%ulmaniF "udiItiF MainiIti)))%unt
pe%te trei %ute de religii Jn lume Ii pe%te trei mii de culte Ii %ecte) AceIti
%-in&i au creat ur Jn %u-letele oamenilor) 'i vor"e%c de%pre iu"ireF Jn%
pe de alt parte creeaK contextul Jn care % apar rK"oaiele) (eligiile
%+au a-lat mereu Jn con-lict unele cu altele) Bn numele iu"irii Ii al religiei
574
D/AMMA#ADA 0S/0
%+a vr%at cel mai mult %Lnge) 2ici mcar politicienii nu au -o%t atLt de
criminali cum %unt aceIti aIa+KiIi oameni religioIi)
SunilF %-in&ii de care vor"eIti tu %unt ori hinduIiF ori mu%ulmaniF ori
creItini) 'u nu %unt nici creItin Ii nici hindu% + eu %unt un nimeni) Ei
%ingura mea dorin& e%te % Ji -ac pe oameni % devin niIte nimeni) 'u
vreau % te aMut % %capi de toate poverile Ii condi&ionrile pe care &i le+a
impu% %ocietatea) '%te JndeaMun% !' 1ii + nu ai pentru ce % *e/ii un
hindu% %au un creItin) 2u ai de ce % mergi la templuF la mo%chee %au la
"i%eric) Bntreaga exi%ten& e%te un templuF iar copacii Ii %telele Ii rLurile
Ii mun&ii venereaK Jntregul + totul %e a-l Jn medita&ie)))priveIte Jn Murul
tu)
#riveIte atent> #riveIte -r preMudec&iF -r nici un creK Ii Jl vei
vedea pe DumneKeu) 2u ai cum % nu Jl veKiF deoarece e%te pretutindeni>
B&i e%te impo%i"il % nu Jl veKiF pentru c el e%te totul) Tot ce ai nevoie
e%te o inim inocent Ii pur) 1ar un hindu% nu poate -i inocentF un
mu%ulman nu are cum % -ie inocent) 'i %unt plini de teoriiF teologiiF
in-orma&iiF cunoaIteri + Ii+au Jmpovrat -iin&a cu tot -elul de gunoaie)
Bn% nu %pun c Mahomed nu are dreptateN eu nu vor"e%c de%pre
BuddhaF /ri%to% %au Ori%hna) 'i au cuno%cut adevrulF dar adevrul lor
nu poate -i Ii al tu + tre"uie % Jl de%coperi %ingur) Adevrul e%te
netran%-era"ilN adevrul nu poate -i Jmprumutat) Vei -i nevoit % cau&i
%ingurN pentru c adevrul e%te Jntotdeauna al individului)
Adevrul meu e%te doar al meuN e%te experien&a mea) Bntr+adevrF
pot vor"i de%pre elF pot % Jl cLntF % Jl exprim prin extaK + dar ceea ce
am experimentat rmLne totuIi de ne+exprimat) 2ici o %criptur nu a -o%t
capa"il % Jl exprime) Toate %cripturile nu -ac decLt % Jl indice)
Scripturile repreKint compa%iunea celor care au aMun% la -inalF Jn%
oricLt de mult compa%iune ar -i avutF totuIi nu au reuIit % JIi exprime
experien&a individual)
(a"indranathF Jnainte % moarF a -o%t Jntre"at de cineva: *Ar
tre"ui % -ii -ericit Ii % Ji mul&umeIti lui DumneKeu + eIti cel mai mare
poet care a trit vreodat pe ace%t pmLnt) Ai %cri% Ia%e mii de poeme Ii
poeKiiN nimeni nu a mai reuIit ace%t lucru)
#Ln Ii ShelleF care e%te con%iderat cel mai mare poet din
0ccidentF nu a reuIit % %crie decLt dou mii de poeKii) Tu eIti de trei ori
mai mare>.
0chii lui (a"indranath %+au umplut de lacrimi) 1nterlocutorul %u
nu Jn&elegea ce %e JntLmpl: *De ce plLngiH Ar tre"ui % Ji mul&umeIti lui
DumneKeu> 'l &i+a o-erit o via& plin de %ati%-ac&ii Ii Jmpliniri) Ai reuIit
tot ce JIi poate dori un om).
57?
D/AMMA#ADA 0S/0
(a"indranath i+a %pu% + Ii Jncearc % ptrunKi Jn e%en&a ace%tui
me%aM: *2u am realiKat nimic> Acele Ia%e mii de poeme %unt dovada
eIecului meu) Am Jncercat % exprim cevaF dar nu am -o%t capa"il) De
-iecare dat cLnd am JncercatF am dat greI) Ei am Jncercat tot timpul
vie&ii mele) 1ar cLntecul pe care tre"uia % Jl cLnt a rma% nero%tit) Acum
Jl voi lua cu mine>.
AcelaIi lucru %+a JntLmplat Ii cu BuddhaF cu MahomedF cu
@arathu%tra + cu to&i cei care au cuno%cut realitatea) 2u po&i -i credincio%
Ii religio% Jn acelaIi timp) Dac vrei % -ii cu adevrat religio%F atunci
tre"uie % renun&i la toate creKurile) Acea%ta e%te a treia di-eren&
-undamental Jntre mine Ii aceIti aIa+KiIi %-in&i)
'u Ji Jnv& pe oameni % -ie religioIiF nu credincioIi) Tre"uie %
cau&i Ii % exploreKi %ingur) 2u lua niciodat nimic de+a gataN adevrul
tre"uie % iKvora%c din -iin&a ta interioar) 2u crede or"eIte pe oricine)
Adevrul tre"uie % devin experien&a ta per%onal + tre"uie % devii un
martor al %u) Ei Jn clipa Jn care ai reuIit % Jl trieItiF nu vei mai -i
capa"il % %pui c eIti creItin %au hindu% %au mu%ulman) Toate ace%te
-ilo%o-ii Ii teologii nu -ac altceva decLt % te JndeprteKe de tine Jn%u&i)
Atitudinea mea e%te exi%ten&ial) 'u nu o-er nici o dogm Ii nici o
doctrin -ilo%o-ic %au teologic) DimpotrivF chiar Jncerc % te eli"ereK
de toate doctrinele) Dore%c ca -iecare -iin& % -ie li"er Ii complet lip%it
de doctrineF creKuri Ii preMudec&i) Vreau ca -iecare individ % -ie pe
deplin gol) Ei Jn acea%t goliciune a"%olut tu eIti DumneKeu + aIa cum
%unt Ii euF aIa cum e%te Ii Buddha) Acea%t goliciune J&i de%chide uIile
ctre divinitatea interioar)
'u nu %unt un %-LntN %unt un om la -el de o"iInuit ca oricare altul +
iar a -i o"iInuit %au a -i extraordinar Jn%eamn a -i unul Ii acelaIi lucru)
'u nu %unt %uperior nimnui Ii nici in-erior cuiva) 2imeni nu e%te
%uperior %au in-erior) Cu to&ii apar&inem unei %ingure realit&i + cum ar
putea exi%ta ceva %uperior Ii ceva in-eriorH
2. Am % 2#rebare &a care #u am reu:i !' 0rime!c u# r'!0u#!.
.iu c' e!e % 2#rebare !u0i*'" *ar !im c' rebuie #ea0'ra !'
cu#%!c r'!0u#!u&. Ne 0%9i !0u#e care e!e !c%0u& crea9iei" *e ce
eAi!' /ia9a" *e ce eAi!' %u&5 Eu #u cre* 2# acci*e#e.
#rem #atricPF Jntre"area e%te Jntr+adevr %tupid + ai dreptate) Ei
e%te o Jntre"are la care nu exi%t r%pun%) Dac vei g%i pe cineva care %
J&i r%pundF acela nu va -ace altceva decLt % creeKe Jn tine alte
Jntre"ri) Via&a e%te un mi%ter + tocmai de aceea nu %e poate r%punde la
Jntre"area ta) 2u po&i Jntre"a *de ceH. + pentru c dac o -aci Ii &i %e va
r%pundeF atunci via&a nu va mai -i un mi%ter)
577
D/AMMA#ADA 0S/0
Acea%ta e%te e-ortul pe care Jl depune Itiin&a: % di%trug mi%terul
vie&ii) Ei calea prin care Jncearc % -ac ace%t lucru e%te % o-ere
r%pun%uri la -iecare *de ceH.) 0amenii de Itiin& cred c Jntr+o Ki vor
o"&ine r%pun%uri la toate) AIa ceva nu e%te po%i"il) Chiar dac vor reuIi
% deKlege toate mi%terele vie&ii materialeF totuIi va rmLne Jntre"area:
*De ce exi%t via&H Care e%te &elul vie&iiH #entru ce toate ace%teaH.
Ei acea%ta e%te Jntre"area -inal + pentru ea nu exi%t r%pun%)
De exempluF exi%t de%tui teologi care %pun c DumneKeu a creat
lumea pentru c a dorit % aMute umanitatea) 0 a"%urditate> Ce -el de
r%pun% e%te ace%taH 'l a creat umanitatea pentru a o aMuta> Dar Jn primul
rLnd de ce a creat+oH Al&ii %pun c DumneKeu a creat via&a pentru c %e
%im&ea %ingur) Dac pLn Ii DumneKeu %e %imte %ingurF atunci nu exi%t
nici o po%i"ilitate pentru om % devin un "uddha)
Dar ce -acea DumneKeu Jnainte % creeKe lumeaH Bru%cF dup o
eternitateF a Jnceput % %e %imt %ingur)))cumH #ro"a"il la micul deMun>
Timp de eoni Jntregi a rma% %ingur IiF deodatF a %im&it c vrea altceva)
Ei de ce a -o%t nevoie % creeKe atLt de multe planete Ii -iin&eH
#utea -oarte "ine % JIi creeKe o -emeie Ii era de aMun%>
1ar a%tKi cum %e %imte DumneKeuH 2u cumva prea ocupatH
#ro"a"il c acum va dori % -ie iarIi %ingur Ii JIi -ace planuri cum %
di%trug lumea> Ce DumneKeu e%te ace%taH Cum poate -i Divinul o
per%oan care % %imt %ingurtateaH
Toate ace%tea %unt doar niIte r%pun%uri %tupide)
Mai %unt unii care %u%&in c Jntreaga crea&ie e%te doar un Moc al
Divinului + lila) 0are nu poate DumneKeu % %tea liniItit Ii tcutH Ei ce
-el de Moc e%te ace%taH /itlerF Mu%%oliniF StalinF Mao TKe DunF !ingi%
/an)))ace%ta % -ie Mocul DivinuluiH Miliarde de oameni au -o%t ma%acra&i
Ii noi mai putem numi acea%t crea&ie Mocul lui DumneKeuH Dac ar -i
dorit % creeKe un MocF de ce nu %+a limitat la gol- %au la IahH De ce %
tortureKe oameniiH Bn lume exi%t atLt de mult %rcie Ii %u-erin&F iar
aceIti ne"uni %pun c lumea e%te Mocul lui DumneKeu> Sunt copii care %e
na%c paraliKa&iF "olnaviF or"i)))ce -el de DumneKeu e%te ace%taH 0ri e%te
un ne"unF ori nu e%te DumneKeu)
#atricPF a%t-el de r%pun%uri nu J&i pot -i de nici un aMutor + ele nu J&i
vor -ace nici un "ineN dimpotrivF chiar J&i vor da naItere la alte Jntre"ri)
Bn% J&i pot %pune atLt: via&a nu are un %en% Jn %ineF nu poate avea un
%en%)
Totul e%te inclu% Jn via&N ea nu are cum % ai" un ro%t anume) DaF
o maIin are un ro%tN ea te poate tran%porta mai uIor dintr+un loc Jntr+
altul) /rana are Ii ea un ro%t: te &ine Jn via&) 0 ca% are rolul de a te
57A
D/AMMA#ADA 0S/0
proteMa)))) Totul e%te inclu% Jn via&N dar via&a Jn %ine nu are nici un ro%tF
deoarece nu e%te un miMloc ctre un -inal anume)
Via&a nu are un &elN via&a nu %e Jndreapt nicieri) Via&a doar e%te>
2u a -o%t niciodat creat + uit complet de acea%t idee a crea&ieiF pentru
c dac nu o -aciF atunci Jn minte J&i vor aprea Ii mai multe Jntre"ri
%tupide) Via&a a -o%t dintotdeauna aici Ii va -i pentru eternitate + Jn -orme
di-eriteF Jn mani-e%tri di-eriteF dan%ul va continua veInic) Ais dhammo
sanantano + acea%ta e%te legea etern)
Ei tocmai acea%ta e%te -rumu%e&ea vie&ii + c nu are nici un %en%>
Dac ar -i avutF atunci nu ar mai -i -o%t minunat) Atunci ar -i exi%tat o
motiva&ie Ii totul ar -i devenit ceva -oarte %erio%) #riveIte un tranda-ir
%au un crin + ce ro%t au ei Jn lumeH 9otu%ul %e de%chide diminea&aF iar
cucul Jncepe % cLnte)))pentru ceH 2u e%te ceva magni-icH Fiecare lucru
e%te un -inal Jn el Jn%uIi)
Via&a e%te minunatN ea nu are un ro%t extrin%ec) '%te exact ca un
cLntec al unei p%riF %au al %u%urului apeiF %au al vuietului vLntului))))
0mul e%te mereu orientat ctre ceva anumeF deoarece mintea nu
poate exi%ta -r % caute un &el) Mintea e%te cea care d naItere la tot
-elul de Jntre"ri: *Care e%te %en%ul vie&iiH. 1ar dac primeIti un anumit
r%pun%F imediat va Jntre"a: *Ei care e%te ro%tul ace%tui &elH De ce exi%t
elH. Ei mintea va continua aIa la in-init)
#atricPF m Jntre"i: *Care e%te %copul crea&ieiH.
9umea nu a -o%t creat) CuvLntul *crea&ie. e%te incorect) 9umea a
exi%tat dintotdeaunaF e%te etern) 2u exi%t nici un creator) DumneKeu nu
e%te creatorul vie&iiN DumneKeu e%te Jn%Ii energia creativ a exi%ten&ei +
e%te o creativitate permanentF nu un creator) 'l nu e%te un poetF ci
poeKia Jn%IiF nu e%te un dan%atorF ci dan%ul Jn%IiF nu e%te o -loareF ci
par-umul Jn%uIi)
Mai Jntre"i: *De ce exi%t via&aH.
Ace%te Jntre"ri par -oarte -ilo%o-ice Ii te po&i tortura cu ele vie&i
JntregiF dar %unt a"%urde) '%te la -el ca Ii cLnd ai Jntre"a: *Ce gu%t are
culoarea verdeH. #riveIte la -iecare cuvLnt din Jntre"area ta : *via&a. Ii
*exi%ten&a. e%te unul Ii acelaIi lucruN a le -olo%i Jmpreun e%te o
tautologie) De -aptF Jntre"area ta %un Jn modul urmtor:
*De ce via&a e%te via&H. Fii -oarte atent la lim"aMul pe care Jl
-olo%eItiF pentru c el te poate induce -oarte uIor Jn greIeal)
#o&i Jntre"a: *De ce un tranda-ir e%te un tranda-irH. Dar ai -i -o%t
mul&umit dac tranda-irul ar -i -o%t o garoa-aH Dac via&a nu ar -i exi%tat
ai -i -o%t mul&umitH 1magineaK+&i c nu exiItiF c eIti doar o -antom
-r corp Ii -r minte Ii c te Jntre"i: *De ce nu exi%t via&H Ce %+a
57<
D/AMMA#ADA 0S/0
JntLmplat cu via&aH De ce a di%prutH. AceleaIi Jntre"ri te vor per%ecuta
la in-init)
Via&a e%te un mi%ter) Bn ea nu exi%t nici un %en%F nici un &elF nici o
logic) #ur Ii %implu exi%t) De ce % J&i pierKi vremea -ilo%o-Lnd la
ne%-LrIitH CLt timp e%te aiciF de ce % nu o trieItiH De ce % nu dan%eKiF
% cLn&iF % iu"eIti Ii % mediteKiH De ce % nu ptrunKi din ce Jn ce mai
adLnc Jn ace%t mi%ter numit *via&.H #oate c Jn e%en&a -iin&ei tale vei
a-la r%pun%ul) Dar ace%t r%pun% va veni Jn aIa -el JncLt nu Jl vei putea
exprima) '%te ca Ii cum ai Jncerca % explici gu%tul mierii) Tu Itii c e%te
dulceF Jn% cum po&i explica dulcea&a %aH
To&i ilumina&ii cuno%cF dar nu pot %pune nimic) 1ar idio&ii nu cuno%c
nimic Ii continu % o-ere tot -elul de r%pun%uri %tupide) 'i %unt -oarte
pricepu&i Jn a crea r%pun%uri)
CLnd Buddha %e apropia de un oraI %au de un %atF cL&iva di%cipoli
mergeau Jnainte Ii %trigau oamenilor: *Buddha va veni Jn oraIul vo%truF
dar v rugm % nu Ji pune&i niciodat ace%te 55 Jntre"ri). Ei una dintre
ele era chiar ceea ce m Jntre"i tuF #atricP: de ce exi%t via&aH Alta era:
cine a creat lumeaH Bn acele 55 Jntre"ri era con&inut toat -ilo%o-ia) De
-aptF dac renun&i de-initiv la ace%te Jntre"riF nu J&i va mai rmLne nimic
de Jntre"at)
Buddha o"iInuia % %pun c ace%te Jntre"ri %unt a"%urde Ii
impo%i"il de r%pun% + dar nu pentru c nu %e cunoaIte r%pun%ul la eleF
ci pentru c nu %t Jn natura lucrurilor % poat cineva % r%pund la ele)
3n mare -ilo%o-F MaulingaputtaF a venit la Buddha Ii a Jnceput % Ji
pun Jntre"ri dup Jntre"ri) #ro"a"il a -o%t Jncarnarea lui #atricP>
Buddha l+a a%cultat atent timp de o Mumtate de orF dar -r % Ji %pun
nimic) Maulingaputta a Jnceput % %e %imt %tLnMenit de tcerea lui
BuddhaF deoarece %im&ea c Jntre"rile %ale %unt -oarte importante Ii
%emni-icative)
Bn cele din urmF Buddha l+a Jntre"at: *Vrei cu adevrat % cunoIti
r%pun%ulH.
Maulingaputta i+a r%pun%: *Altminteri de ce creKi c am venit la
tineH Am cltorit mai mult de o mie de Pilometri pLn % aMung aici) Da)
pentru c alt-el nu porneam Jn acea%t cltorie in-ernal). EiF &ine minteF
Jn acele vremuriF o mie de Pilometri repreKenta o di%tan& enorm>
2u era ca Jn Kilele noa%tre % te urci Jn avion Ii Jn cLteva ore %
aMungi la de%tina&ie) 2uF tre"uia % te pregteIti -oarte mult pentru o
a%t-el de cltorie) EiF Jn plu%F Buddha nu era o -iin& care % %tea Jntr+un
%ingur locN el cltorea Jn permanen& dintr+un %at Jntr+altul) #uteai
aMunge Jntr+un %at %au oraI IiF cLnd %perai c ai aMun% la de%tina&ieF a-lai
57C
D/AMMA#ADA 0S/0
c el a plecat de mai "ine de trei luni din acel 5oc) AIa c porneai %pre
alt de%tina&ie))))
Buddha l+a Jntre"at din nou: *(epet + chiar vrei % cunoIti
r%pun%ulH (%punde prin da %au nuF pentru c va depinde -oarte mult
modul Jn care r%punKi.
*Da>. + a %pu% hotrLt Maulingaputta)
Atunci Buddha a continuat: *BineF timp de doi ani rmLi Jn
preaMma mea -r % m Jntre"i nimicF -r % vor"eIti cu mine) (mLi
tcut doi ani lLng mine Ii dup aceea m vei putea Jntre"a orice doreIti
Ii eu J&i promit c J&i voi r%punde).
ManMu%hreeF un mare di%cipol de+al lui BuddhaF %ttea lLng un
copac IiF auKind di%cu&ia lorF a iK"ucnit Jn rL% + rLdea atLt de molip%itor
JncLt Maulingaputta l+a Jntre"at pe Buddha: *Ce %+a JntLmplat cu ace%t
omH AIa din %eninF Jncepe % rLd precum un ne"unH 2oi nici mcar nu
am vor"it cu el + de ce rLde %ingurH.
ManMu%hree era un -ilo%o- renumit Jn Jntreaga &ar) 'l veni%e la
Buddha Jn%o&it de o mie de di%cipoli Ii cltori%e pentru a+5 JntLlni mai
mult de dou mii de Pilometri) 1ar dup ce a aMun%F Buddha i+a cerut Ii
lui acelaIi lucru)
Buddha i+a %pu%: *2u ItiuF Jntrea"+5 pe el).
Maulingaputta %+a apropiat de ManMu%hree Ii l+a Jntre"at ce %e
JntLmplF iar ManMu%hree i+a r%pun%: *S Itii c aIa m+a pclit Ii pe
mine) Bnainte % Jl JntLlne%c eram Ii eu un -ilo%o- ca Ii tineF iar dup ce
am Jncuviin&at % rmLn lLng el timp de doi aniF mi+au di%prut toate
Jntre"rile) AIa c dac vrei % a-li r%pun%urile la Jntre"rile taleF cere+i
%a J&i r%pund pe loc) Cei doi ani au trecut -r % Ji %imt)))eu doar m
"ucuram de preKen&a luiF %or"eam din nectarul -iin&ei %ale) 'ra
incredi"il> De -aptF adLnc Jn interiorul meu nici nu mai doream % %e
%-LrIea%c cei doi aniF pentru c atunci ar -i tre"uit % Ji pun Jntre"rile Ii
% plec) Speram ca el % -i uitat Jn&elegerea noa%tr + Jn% exact Jn Kiua Jn
care %+au Jmplinit doi aniF Buddha a venit la mine Ii mi+a %pu%:
UManMu%hreeF acum m po&i intre"a ce doreIti)Z Am privit Jn interior Ii
nu am g%it nici o Jntre"are Ii nici o entitate care % pun Jntre"ri + era o
tcere total) Atunci am rL%F a rL% Ii el Ii m+a atin% pe umrF %punLndu+
mi: UAcum po&i pleca)Z MaulingaputtaF ace%ta e%te motivul pentru care
am iK"ucnit Jn rL%)
#entru c vd c Ii cu tine Jncearc acelaIi truc) 1ar dup doi ani nu
Jl vei mai putea Jntre"a nimic + Maulingaputta va di%prea de-initiv) AIa
cF in%i%tF dac vrei un r%pun%F Jntrea"+l acum).
Buddha i+a %pu% lui Maulingaputta: *#entru a+&i r%punde tre"uie
totuIi % aItep&i doi ani>.
5AD
D/AMMA#ADA 0S/0
#atricPF acelaIi r%pun% &i+l o-er Ii &ie: mediteaKF rmLi lLng mine
Jn tcere Ii vei vedea c toate Jntre"rile vor di%prea) 'u nu %unt
intere%at de r%pun%uriF ci de diKolvarea Jntre"rilor) Ei cLnd ele vor
di%prea Ii tu vei di%prea + nu ai cum % exiIti -r Jntre"ri) Atunci vei
triF vei -i "eati-icF extatic> 2ici mcar nu J&i po&i imaginaF nu po&i vi%a
ce pierKi> Acum doar rmLi tcut Ii priveIte Jn tine)))) Ei mi%terele vie&ii
&i %e vor revelaF unul dup altul)))pentru eternitate)
6. Am 2#,&#i mai mu&9i !1i#9i !0iriua&i 2# im0u& /ie9ii me&e -
*e ce %9i au u# &imba? 1%are *i1ici& *e 2#9e&e!5
Oamla OantF pentru c ei nu cuno%c nimic) Dac ar -olo%i un lim"aM
%impluF aIa cum -olo%e%c euF un lim"aM o"iInuitF atunci nu ar mai putea
% JIi a%cund ignoran&a) 'i %e a%cund Jn %patele unor cuvinte pompoa%e
+ ace%ta e%te %ecretul lor) Ei oamenii %unt atLt de %tupiKi JncLt dac %imt
c nu Ji pot Jn&elege Jncep % cread c ei %unt cu adevrat Jn&elep&i)
1ncomprehen%i"ilul li %e pare ceva mre&N ceea ce pot Jn&elege li %e
pare ceva %uper-icial) Tocmai de aceeaF de+a lungul %ecolelor aIa+KiIii
%-in&i de%pre care vor"eIti au -olo%it lim"aMe -oarte greoaie Ii
neinteligi"ile: latinaF %an%critaF ara"aF greaca veche)
CLnd Ji a%cul&i nu po&i % Ji Jn&elegiF dar nici nu po&i %pune: *2u
Jn&eleg. + pentru c a%ta e%te ceva umilitor) AIa c Jncepi % dai din cap:
*DaF e%te adevrat). 'i JIi a%cund ignoran&aF tu J&i a%cunKi ignoran&a +
e%te o con%pira&ie mutual) Ei to&i Itiu ace%t lucru>
Dac mergi la un doctorF ace%ta J&i va da o re&et %cri% Jn latin %au
Jn greac) De ce nu poate %crie ceva %implu Ii la o"iectH De ce % nu
%crie Jn engleK %au Jn hindu%H EiF pentru o %impl rcealF J&i pre%criu o
mul&ime de medicamente [ pentru ceva atLt de %impluF J&i %pun %
cumperi o mul&ime de medicamente) 1ar de%pre %cri%ul medicilor ce %
mai vor"e%c)))nici chiar ei nu Ii+l Jn&eleg)
Am auKit c Mulla 2a%ruddin -olo%ea o re&et medical pentru o
mul&ime de lucruri: mergea cu trenul pe grati%F deoarece controlorul nu
putea Jn&elege ce %crie Ii credea c e%te o apro"are de la vreun Ie- de+al
luiN intra la cinematogra-F o"&inea tot -elul de gratuit&i) CLnd l+am
JntLlnitF 2a%ruddin mi+a %pu%: *Timp de dou luni acea%t re&et mi+a
-o%t de mare aMutor + am intrat cu ea Jn cele mai ne"nuite locuri: Jn
audien& la primarF Jn mini%tere) To&i Jmi permit % -ac ce vreauF pentru
c nu Jn&elege nimeni ce %crie pe ea).
Ace%ta e%te un %ecret "inecuno%cut de to&i aIa+KiItii %-in&i: tre"uie
% -olo%ea%c un lim"aM cLt mai neinteligi"ilF pentru c alt-el pot -i
decon%pira&i) 'i %e -olo%e%c de cuvinte mari doar pentru a+Ii a%cunde
ignoran&a) CiteaK din %cripturi anticeF a%t-el JncLt oamenii o"iInui&i %
aMung % %e %imt in-erioriF necuno%ctori)
5A5
D/AMMA#ADA 0S/0
3n preotF care urma % &in o predic Jntr+un orIel din %udul
AmericiiF a -o%t gKduit de o enoriaI a "i%ericii localeF o vduv tLnr)
A doua Ki diminea&F Jn timpul micului deMunF predicatorul Ji %pune
gaKdei %ale: *Sor AmF Jn toat cariera mea ecleKia%tic nu am mai avut
parte de o atLt de pro-und o%pitalitate Ii gratitudine pline de druire Ii
completitudine -a& de un %emen Jntru %u-erin&F aIa cum a demon%trat
minunata ta inim plin de cldur Ii receptivitate).
Sora AmF Ji KLm"eIte %upu% Ii Ji %pune: *#rinte #ar%onF eu nu
%unt atLt de elevat Jn gLndire Ii nu pot Jn&elege toate cuvintele mre&e
pe care le+ai ro%titF dar d+mi voie % Jmi mani-e%t admira&ia Ii re%pectul
-a& de %-in&enia voa%trF un om cu adevrat dedicat trup Ii %u-letF dar
mai ale% trup -a& de cauKa credincioa%elor care duc lip% de un partener
Jn apriga lupt Jmpotriva rului %ingurt&ii>.
0ricine poate -olo%i cuvinte mre&eF Jn% aceia care cuno%c cu
adevrat nu pot -i pcli&i) Bn cr&ile lui /egel exi%t propoKi&ii care %e
de%-Ioar pe pagini Jntregi) #Ln cLnd aMungi la -inalul paragra-uluiF
deMa ai uitat Jnceputul) '%te aproape impo%i"il % Jn&elegi ceva) Tocmai
de aceeaF Jn timpul vie&iiF /egel a -o%t con%iderat cel mai mare -iMo%o-
din lume) Dar pe m%ur ce %cola%ticii au Jnceput % Ji %tudieKe -oarte
aten&i cr&ileF au de%coperit c el nu %pune nimic deo%e"it Ii nimic
important) Bn generalF toate a-irma&iile %ale %unt un non+%en% + dar ro%tite
prin cuvinte -oarte mari)
Cuvintele pompoa%e Ji -a%cineaK pe oameniF Ji hipnotiKeaK)
OantF m Jntre"i: *De ce au to&i un lim"aM -oarte di-icil de Jn&ele%H.
#entru c dac nu Jl auF atunci cine i+ar mai a%cultaH CreKi c ar
putea %pune ceva cu adevrat %emni-icativH
3n -ermierF care avea doi -ii cam leneIiF %e hotrIte % Ji pun pe
aceItia la trea"F aIa c le %pune % cure&e ,C+ul din curtea ca%ei)
Bie&iiF dorind % %cape cLt mai repede de acea%t %arcinF -ac o groap
Jn -a&a "udei Ii %cot toat miKeria din vechea gaur de "ud Jn cea nou)
2oapteaF "trLnul printe %e treKeIte Ii pleac %pre "ud) Fr % JIi
la nici o lampF urmeaK crarea cuno%cutF cLnd cade Jn groapa -cut
copiii %i Ii Jncepe % %trige: *Sri&i> Foc> Foc>.

CL&iva vecini Ji %ar Jn aMutor IiF dup ce l+au %co% din groapF Jl
Jntrea" pe "trLn: *De ce ai %trigat c arde cevaH.
BtrLnulF plin de rahat pLn pe%te capF le %pune: *Crede&i c a&i -i
venit vreunul dintre voi dac aI -i %trigat: U(ahat> (ahat>ZH.
Motivul pentru care ei -olo%e%c cuvinte di-icile de Jn&ele% e%te
-oarte %implu: dac nu ar -ace+oF cine ar mai veni % Ji a%culteH 'i nu pot
5A8
D/AMMA#ADA 0S/0
vor"i ca mine + eu -olo%e%c lim"aMul Jn&ele% de to&iF pentru c eu vor"e%c
-iin&ei umane> 2u &in un monologF ci e%te un dialog Jntre prieteniF o "Lr-a
+ nu o predic)
Ei po&i -olo%i cuvinte o"iInuite doar cLnd ai cu adevrat ceva de
tran%mi%) Dac nu cunoIti nimicF atunci Jncepi % -olo%eIti tot -elul de
termeni Ii cuvinte neinteligi"ile)
8. Preaiubie Mae!ru" #u !u# %9i 0re%9ii cei mai 2#r'i9i
*u:ma#i ai &ui Dum#e(eu5
Deepe%hF nu to&i preo&iiF ci doar cL&iva + #apaF aatolahiiF imamii)
AceItia %unt adevra&ii duImani ai lui DumneKeuN re%tul %unt doar niIte
%rmani oameni care Jncearc % JIi cLItige pLinea) 'i nu au nimic de+a
-ace cu DumneKeu + nu %unt nici pentru el Ii nici Jmpotriva lui) 'i nu au
timp pentru Divin) '%te doar o pro-e%ie + un -el de cerIit> Ei a%ta pentru
c nu Itie cum % JIi cLItige pLinea prin alt modalitate + Jn %pecial Jn
1ndia)
Bn 1ndiaF preo&ii %unt "rahminiiF iar aceItia %unt cei mai %raci
oameni) 'i nu Itiu ce % -ac altceva Ii nici nu au voie % -ac altceva +
tradi&ia nu le permite) 'i nu au voie % -ie tLmplariF croitoriF
comercian&i)))) Timp de %ecole JntregiF ei nu au -cut decLt un lucru: % %e
roage la Kei Ii % Jndeplinea%c tot -elul de ritualuri) Bn% dac nu -aci
altceva decLt % te rogi la DumneKeuF vei muri de -oame) DumneKeu nu
are cum % J&i ver%e "ani din cerN niciodat nu %+a JntLmplat aIa ceva) De
aceeaF me%eria lor e%te % cLItige "ani de pe urma cunoaIterii teologice)
3n preot o"iInuit nu are cum % -ie un duIman al lui DumneKeuN de
-aptF el nici nu e%te intere%at de DumneKeu)
Bmi aminte%c de un preot care locuia Jn apropierea ca%ei Jn care am
copilrit) Bn -iecare Ki Jl torturam cu Jntre"ri de genul: *'xi%t
DumneKeuH '%te %u-letul nemuritorH Care e%te -ilo%o-ia ParmeiH. Bntr+o
KiF el mi+a %pu%: *Te rogF nu m mai plicti%i cu a%t-el de Jntre"ri) 3iteF
J&i %pun adevrul: eu nu cuno%c nimic din toate ace%tea) #Ln acum
nimeni nu m+a mai Jntre"at a%emenea lucruri) S Itii c eIti o paco%te>
0amenii nu vor altceva decLt % JIi venereKe Keii Ii atLt + iar pentru a%ta
eu prime%c dou+trei rupii pe Ki) Acea%ta e%te me%eria meaN am Ii eu
-amilieF copii Ii tre"uie % Ji Jntre&in)
1ar dup ce Jmi termin ritualurile Ii vin aca%F te g%e%c pe tine care
m Jntrea" vrute Ii nevrute> Cui creKi c Ji pa% de DumneKeuH> A%tKiF
am cLItigat doar dou rupii toat Kiua Ii de+a"ia ne aMunge % mLncm o
dat pe Ki) Altceva nu Itiu % -ac + te rogF la%+m % trie%c liniItit).
Deepe%hF nu to&i preo&ii %unt Jmpotriva 1ui DumneKeuF doar cei care
%unt -oarte Iire&i Ii vicleni) 'iF de -aptF %unt adoratorii diavolului Ii tot ei
5A:
D/AMMA#ADA 0S/0
%unt re%pon%a"ili pentru -aptul c Jn lume apar atLt de pu&ini ilumina&i)
Bn% ceilal&iF aproape CC YF %unt doar niIte oameni %rmani care nu Itiu
cum % JIi cLItige exi%ten&a alt-el) Tradi&ia nu le permite % cerIea%cF aIa
c JIi cLItig pLinea -olo%ind o metod acceptat de to&i)
3n "r"at vede pe o Io%ea o reclam -luore%cent pe care %cria:
*3n Oilometru pLn la Bordelu\ Bunicii.) Bmpin% de curioKitate Ii
totodat contrariat de -aptul c o "trLn JIi poate -ace reclam atLt de
evident la o ca% de toleran&F "r"atul %e opreIte Jn -a&a ca%ei Ii "ate la
uI)
BtrLna Ji de%chideF Jl invit Jnuntru Ii Ji %pune: *Te co%t doar doi
dolari). Dup ce a primit "aniiF "trLna continu: *AcumF mergi pe ace%t
holF iar la captul lui intri pe uIa din dreaptaF dup care o trLnteIti cu
putere).
Br"atul porneIte pe holF de%chide uIa din dreaptaF dup care o
trLnteIte cu putere Ii vede c %e a-l Jn curtea din %patele ca%eiF printre
niIte panouri pline cu -emei goale) CLnd %e apropie de primul panouF
"r"atul vede un "ile&el pe care %cria: *Ai mil de o %rman "trLn Ii
nu mai %pune ace%t %ecret nimnui + Jncerc Ii eu % Jmi -ac un trai mai
"un).


11. FNDELEPCIUNEA INOCENDEI
-um ar putea o minte tulburat
& nelea( calea1
Dac un om este tulburat
5A4
D/AMMA#ADA 0S/0
/l nu !a fi niciodat plin de cunoatere.
6 minte netulburat,
-are nu mai caut s !ad ce este bine i ce este ru,
6 minte aflat dincolo de ,udecat,
6bser! i nele(e.
-unoate c trupul este un !as fra(il>
0i transform-i mintea ntr-un castel,
.n fiecare ncercare
)ermite-i nele(erii s lupte pentru tine.
& apere ceea ce ai c"ti(at.
)entru c imediat ce corpul este lepdat,
Atunci ce mai poate el simi1
n butean inert, care *ace pe pm"nt,
-e mai poate el cunoate1
-el mai apri( duman nu i poate face at"t de mult ru
-um i fac propriile tale ("nduri, dac sunt nep*ite
.ns odat ce sunt controlate,
Nimeni nu i poate face un bine mai mare,
Nici mcar tatl sau mama ta.
Mai demult am -o%t Jntre"at: *Ce e%te -ilo%o-iaH. Am r%pun%:
*Filo%o-ia e%te arta de a pune Jntre"ri greIite). 0r"ul Jntrea": *Ce e%te
luminaH. + a%ta e%te -ilo%o-ie) Surdul Jntrea": *Ce e%te muKicaH. + a%ta
e%te -ilo%o-ie)
CLnd un or" Jntrea": *Cum Jmi pot recpta vedereaH. + deMa
acea%ta nu mai e%te -ilo%o-ieF ci religie) CLnd un %urd %e duce la un
doctor pentru a -i tratatF atunci el %e Jndreapt %pre calea religiei)
Filo%o-ia e%te doar o %pecula&ieN -r % cunoIti nimicF Jncerci %
inventeKi adevrul) Ei adevrul nu poate -i inventatF iar tot ce poate -i
inventat nu poate -i adevarat) Adevrul tre"uie de%coperit) 'l deMa
exi%t)))tot ce tre"uie % -aci e%te % J&i de%chiKi ochii + % veKiF % auKiF %
%im&iF % -ii preKent) Adevrul e%te Jntotdeauna aici+acumF dar noi %untem
a"%en&i Ii datorit ace%tui lucru nu putem vedea adevrul)
Mereu punem tot -elul de Jntre"riF dar niciodat nu punem
Jntre"area corect: *Cum % -iu preKentH Cum % devin o preKen&H.
Bntre"m de%pre adevr Ii ace%t lucru ne JndeprteaK de elF
deoarece Jntre"area implic un r%pun% primit de la altcineva) 2imeni nu
5A?
D/AMMA#ADA 0S/0
J&i poate deKvlui adevrul) Ace%ta nu poate -i %pu%) 9ao TKu %pune: *3n
adevr care poate -i ro%tit nu mai e%te un adevr). 0dat ce a -o%t ro%titF
el a devenit o minciun)
De ceH #entru c o per%oan care cunoaIteF Itie c aceea nu e%te o
in-orma&ieN altminteri ar -i -o%t -oarte %implu % o %pun tuturor Ii to&i ar
-i aMun% % cunoa%c) Adevrul e%te cuno%cut doar prin experien&
interioar) '%te precum gu%tul) 2imeni nu poate explica ce %imte cLnd
mnLnc miere + e%te impo%i"il)
'xi%t lucruri care nu pot -i Jn&ele%e decLt prin experien& direct)
DumneKeu e%te experien&a -inalF complet inexprima"il Ii
netran%-era"il) Tot ce po&i -ace e%te % dai anumite indiciiN Jn% Ii acele
indicii nu pot -i primite decLt de o inim de%chi% Ii receptiv)
Dac le interpreteKi prin minteF atunci le vei pierdeF deoarece
mintea nu cunoaIte altceva decLt trecutul) 'a va r%tlmci totul prin
preMudec&ileF du"iile Ii con-lictele ei interioare) Toate ace%tea %e vor
impune a%upra adevrului Ii te vor Kpci) Mintea unui om o"iInuit nu
%e a-l Jntr+o %tare Jn care % poat vedeaF %im&iF tri)
(eligia nu Jn%eamn altceva decLt crearea unui %pa&iu Jn minteF
prin care % po&i vedea directF % -iin&eKi imediatF -r nici o diviKareF cu
claritate Ii receptivitate) 0 minte plin de gLnduri nu poate percepeN
gLndurile o vor "ruia Ii nu Ji vor permite % vad realitatea) 1ar dac %e
JntLmpl % ptrund ceva dincolo de gLnduriF acel lucru va aMunge Jn
centrul -iin&ei tale total di%tor%ionat) Va -i un -enomen complet di-erit)
Buddha o"iInuia mereu % repete un lucru de trei ori) Cineva l+a
Jntre"at: *De ce repe&i mereu un lucru de trei oriH.
Buddha a r%pun%: *2ici mcar de trei ori nu e%te de aMun%) CLnd
%pune ceva o %ingur datF atunci nu vei auKi decLt cuvintele mele) 1ar
acelea nu vor -i pentru tine decLt niIte %unete goale) A doua oar vei
putea auKi con&inutul lorF dar vei -i atLt de vrMit de el JncLt nu Jl vei
putea percepe) 9e auKiF Jn% nu le Jn&elegi + de aceea repet de trei ori un
lucru). Ei eu m repet -oarte de%F pentru %implul motiv c omul e%te
adormit) Tre"uie % m repetF deoarece alt-el nu am cum % aMung Jn
centrul %u) 'l tre"uie treKit Ii pentru acea%ta tre"uie % m apropii cLt
mai mult de e%en&a -iin&ei %ale) #oate crede c aude IiF daF %unt momente
Jn care e%te -oarte aproape de treKie + nu e%te nici treaK Ii nici adormitF %e
a-l undeva la miMloc)
De exempluF Jn -iecare diminea& exi%t cLteva clipe Jn care %omnul
a di%prutF dar Jnc nu eIti treaKF nu po&i %pune c eIti treaK) #o&i auKiF
Jntr+un mod -oarte vagF ciripitul p%rilorF %o&ia vor"ind cu vecinulF
copiii pregtindu+%e % plece la Icoal + dar totul Jntr+un mod -oarte vagF
5A7
D/AMMA#ADA 0S/0
nu totalF ci par&ial) Dup care adormi la loc) Bntr+o clip auKi Kgomotul
tra-icului Ii Jn urmtoarea clip te cu-unKi Jn inconItien&)
Cercettorii %pun c nici un om nu doarme pro-und timp de opt ore
+ %omnul %e de%-Ioar %inu%oidal: uneori vi%eKiF apoi adormi pro-undF
dup care te apropii de %tarea de veghe Ii tot aIa) #o%i"ilitatea de a te
treKi de-initiv e%te Jn momentul Jn care te a-li Jn apropierea %trii de
veghe + atunci orice Kgomot mai puternic te poate aduce la veghe)
Ace%ta e%te Ii e-ortul tuturor ilumina&ilor: ei aIteapt momentul
potrivit Jn care % te poat treKi total) Atunci doar te vor KgLl&Li pu&in Ii
J&i vei de%chide ochii Ii vei vedea totul clar)
DumneKeu nu poate -i explicatF ci doar vKutF tritF experimentat)
1ar prin explica&ii nu -aci altceva decLt % te JndeprteKi de elN tocmai de
aceea preo&iiF teologiiF pro-e%oriiF erudi&ii nu au nimic de+a -ace cu
religia) 'i %unt cei care au Jndeprtat religia de lume + deoarece ei
Jncearc % Jl explice Divinul) 'i %unt cei care ne+au o-erit atLt de multe
explica&ii JncLt ne+au Kpcit total) AcumF maMoritatea oamenilor %unt
complet con-uKi) #Ln Jn preKentF oamenii nu au -o%t niciodat Jntr+o
%tare mai Malnic + Ii a%ta datorit -aptului c acum #mLntul a devenit
un mic %at)
Bn antichitateF de exempluF "udiItii nu cunoIteau decLt me%aMul lui
BuddhaN mu%ulmanii decLt cuvintele lui MahomedN creItinii decLt ceea
ce a %pu% 1i%u%) Bn% Jn preKent %untem moItenitorii unor va%te acumulri
de in-orma&ie %piritual: Itim ce a %pu% 1i%u%F @arathu%traF #atanMaliF
BuddhaF MahaviraF 9ao TKu + Ii %ute de alte explica&ii care ne+au -cut %
cdem Jntr+o con-uKie total) 1ar %ingura modalitate de a %cpa din
acea%t dilem e%te % renun&m la totF Ii nu treptatF ci total) Ace%ta e%te
me%aMul meu)
Ei a renun&a la tot nu Jn%eamn a uita ce a %pu% 1i%u%F Buddha %au
MahaviraN prin acea%t aIa+Ki% renun&are chiar ne vom apropia mai mult
de ei) #rin renun&are eu Jn&eleg renun&area la tradi&iile Ii conven&iile Ii
doctrinele Ii dogmele impu%e de preo&i Ii teologi + care nu au -cut
altceva decLt % ne exploateKe) CLnd vom uita complet de Bi"lie
Bhagavad !itaF CoranF VedeF atunci vom o"&ine o claritate interioar
extraordinar)
EiF pentru a ne deKpovra inimileF avem nevoie de acea%ta
puri-icare) Doar Jn acel momentF Jn acea tcere purF vom -i capa"ili %
Jn&elegem)
Buddha %pune:
-um ar putea o minte tulburat
& nelea( calea1
5AA
D/AMMA#ADA 0S/0
Mii de cuttori au %tat Jn preaMma lui Buddha + aIa cum %tau Ii aici
mii de oameni + Ii i+au pu% tot -elul de Jntre"ri) Dar Buddha nu era
deloc intere%at de acele Jntre"riN nu era intere%at % o-ere r%pun%uri)
1ntere%ul luiF %ingurulF era acela de a le arta oamenilor calea + Jn%
o"%tacolul venea tocmai din partea lor: Jntre"rile Ii r%pun%urile pe care
le aIteptauF in-orma&iile Ii ideile acumulate de+a lungul anilor Ji -ceau
% nu poat Jn&elege Ii vedea calea) Tocmai de aceea Buddha %pune:
-um ar putea o minte tulburat s nelea( calea1
AIa cF Jn loc % le o-ere r%pun%uri Ii explica&iiF Buddha a Jnceput
% le Itearg toat cunoaItereaF toate preMudec&ile Ii ideile Ii concep&iile
mentale) 1ndia nu l+a iertat niciodat pe Buddha pentru ace%t lucru)
1mediat dup moartea %aF mintea tradi&ional a ace%tei &ri a Jnceput %
%mulg din rdcini toate plantele %dite de el) Buddha pur Ii %implu a
-o%t expulKat din &ar) Cel mai mare -iu al ace%tei &ri nu Ii+a putut g%i
adpo%t aiciN me%aMul %u a tre"uit % caute adpo%t pe alte meleaguri)
Ei nu e%te ceva accidentalF Jntotdeauna %+a JntLmplat aIa) 'vreii
5+au condamnat pe 1i%u%F l+au torturat Ii cruci-icat Ii 1i%u% a -o%t cea mai
mare Jn-lorire po%i"il a conItiin&ei evreieIti + el a -o%t 'vere%tul
conItiin&ei umane) Bn% de ce l+au re%pin%H Bn loc % -ie -erici&i Ii %
dan%eKe de "ucurieF ei l+au omorLt + a%ta pentru c evreii %+au %im&it
mediocri Jn preKen&a %a) Acea%ta a -o%t crima %a) Ei pentru a%ta a tre"uit
% -ie pedep%it + pentru -aptul c a adu% Jn inima oamenilor atLt de mult
"ucurie Ii iu"ireF el a -o%t uci%> Dar aIa %tau lucrurile: mintea unui om de
rLnd nu %e poate %im&i "ine Jn preKen&a unei -iin&e care o -ace % %e %imt
mediocr Ii ne%emni-icativ)
1i%u% nu a -o%t uci% de evreiF ci de mintea mediocr) Bn caKul %u %+a
JntLmplat ca mintea mediocr % ac&ioneKe prin intermediul evreilor)
AcelaIi lucru %+a petrecut Ii cu Buddha: el nu a -o%t iertat nici pLn acum
de hinduIi + Ii el a -o%t cel mai mare hindu% n%cut vreodat) 'l a
repreKentant chinte%en&a hindui%mului) Tot ce au %pu% 3pani%hadeleF el a
readu% Jn actualitate) Buddha a repreKentat realiKarea %uprem a ace%tei
&riF dar a -o%t aruncat de aici)
Budi%mul a di%prut complet din 1ndia) De ceH 'l e%te -oarte
re%pectat Ii iu"it Jn Ti"etF CoreeaF GaponiaF TailandaF BurmaF Sri 9anPaF
China) Bntreaga A%ie Jl iu"eIte de mii de ani + atLt de unice Ii pregnante
iau -o%t cuvintele) Dar 1ndia l+a uitat complet + ca Ii cum nici mcar nu
ar -i exi%tat)
1ar cLnd %pun 1ndia m re-er la mintea mediocrF nu are nimic de+a
-ace cu indienii) Mintea mediocr nu permite niciodat apari&ia
geniurilor) Ei cu cLt o minte e%te mai %tupidF cu atLt va dori Jn preaMma
ei numai min&i %tupide + a%emntoare ei)
5A<
D/AMMA#ADA 0S/0
Am auKit o pove%tioar -oarte intere%ant:
Bntr+un %pital de ne"uni a -o%t numit un nou %upraveghetor Ie-F
deoarece cel vechi a tre"uit % ia% la pen%ie) Dup ce to&i ne"unii Ii+au
luat rma% "un de la vechiul lor Ie-F %+au pregtit % Jl JntLmpine cum %e
cuvine pe noul numit)
2e"unii erau -oarte -erici&i cu venirea noului Ie-) Vechiul Ie- era
pu&in uimit: Jn preKen&a %a ei nu erau niciodat -erici&i) AIa c nu a
reKi%tat tenta&iei Ii i+a Jntre"at: *De ce %unte&i atLt de "ucuroIiH CLnd
eram eu printre voi era&i mereu triIti Ii %im&eam c m re%pinge&i).
2e"unii i+au r%pun%: *DaF pentru c tu nu erai ca noi) 'Iti un om
%nto% Ii a%ta ne -ace % ne %im&im %tingheri) Bn% noul %upraveghetor
arat exact ca noi) #entru noiF tu erai un %trin + el e%te de+al no%tru>.
Ei chiar aIa era + noul %upraveghetor arta pu&in cam ne"un)
Acea%t planet a -o%t Jntotdeauna un %pital de ne"uni + iar ori de
cLte ori apare o per%oan %ntoa%F to&i %e Jntorc Jmpotriva ei) @eci de
mii de per%oane au venit la Buddha Ii l+au Jntre"at: *3nde e%te
DumneKeuH Ce e%te DumneKeuH. EiF Jn %pecial "rahminiiF pundit+iiF
%cola%ticii care cunoIteau pe de ro%t %cripturile Jl Jntre"au: *Tu creKi Jn
DumneKeuH Dac daF atunci explicF de-ineIte+&i credin&a).
Buddha r%pundea mereu: -um ar putea o minte tulburat s
nelea( calea1 'l o"iInuia % %pun: *Te rogF nu m+ai Jntre"a ceva de
DumneKeu) '%te ca Ii cum un or" ar Jntre"a ce e%te lumina + nimeni nu Ji
va putea r%punde) 'u %unt un doctor care J&i trateaK ochiiF a%t-el JncLt
% J&i recape&i vederea) Atunci vei putea vedea Ii vei Jn&elege %ingur ce
e%te lumina) Faptul c eu vd lumina nu te aMut cu nimicF atLta timp cLt
nu o veKi Ii tu) Chiar dac voi Jncerca % &i+o de%criu nu vei Jn&elege
nimic).
De -apt e%te impo%i"il % Ji de%crii unui or" ce e%te lumina) 9umina
e%te o experien& exi%ten&ialF inde%cripti"il) 1ar DumneKeu e%te lumina
luminilorF %ur%a tuturor luminilor) Cum o po&i percepe dac eIti or"H
De aceeaF Buddha nu a vor"it niciodat de%pre DumneKeu) 1ar
"rahminii Ii pundit+ii r%pLndeau Kvonurile c: *Ace%t om nu cunoaIte
nimic) 'l nu a reuIit % r%pund la o Jntre"are -oarte %impl: U'xi%t %au
nu DumneKeuHZ 'l nu a %pu% nici daF nici nu) Dac ar -i cuno%cut
adevrulF atunci ar -i putut r%pundeN dar el %e a%cunde dup degete Ii
%pune: UCum aI putea %pune ceva de%pre elH Cum ar putea -i explicatH Z
Adevrul e%te c el nu Itie nimic) 'l nici mcar nu crede Jn
DumneKeuF doar Ji amgeIte Ii pcleIte pe oameni).
/induIii au inventat chiar Ii o pove%te de%pre Buddha) 'i %pun c
DumneKeu a creat lumea Ii Jn acelaIi timp a creat raiul Ii iadul + iadul
5AC
D/AMMA#ADA 0S/0
pentru aceia care urmau % -ie pedep%i&i Ii raiul pentru cei care vor -i
recompen%a&i) Bn% au trecut mii de ani Ii nimeni nu aMun%e%e Jn iadF
deoarece nimeni nu pctui%e) De%igurF diavolul nu mai avea r"dare + a
aIteptat Ii a tot aIteptat Ii nu i+a cKut Jn mLini nici mcar un %ingur
%u-let>
Foarte -urio%F diavolul a venit 1a DumneKeu Ii i+a %pu%: *De ce ai
mai creat iadulH #entru ceH Am o"o%it % tot aIteptm Ii % nu avem nici
mcar un client) 2imeni nu pctuieIte) AIadarF dac nu ai de gLnd % ne
dai de lucruF mai "ine di%truge+ne de-initiv>.
DumneKeu a r%pun%: *De ce nu ai venit mai devremeH 'u am uitat
complet de iadF dar te voi aMuta) Bn curLnd m voi naIte ca !autama
Buddha Ii voi corupe min&ile oamenilor) Du+te Jnapoi la locul tu de
munc Ii vei vedea c Jn %curt timp vei -i -oarte ocupat).
Ei chiar aIa %+a JntLmplat) #ove%tea continu Ii %pune c DumneKeu
%+a Jntrupat ca !autama Buddha Ii a corupt mintea oamenilorF le+a
di%tru% credin&aF tradi&iileF a creat con-uKie Ii Jndoial Jn inima lor Ii de
atunci iadul e%te %upra+aglomeratF iar diavolul Jl roag mereu pe
DumneKeu: *Te rogF opreIte totul> Am o"o%it Ii nu mai putem -ace -a&
la atLt de mul&i pctoIi) #or&ile iadului au aMun% % nu mai -ie Jnchi%e
niciodat) 0amenii vin Jn valuri>.
0 pove%te -oarte %tranie Ii plin de viclenie) Bi po&i vedea vicleniaH
#e de o parteF Buddha e%te acceptat ca avatar)))hinduIii %unt mult mai
Iire&i decLt evreii) AceItia doar l+au re%pin% pe 1i%u% Ii nu l+au acceptat ca
-iu al lui DumneKeu) /induIii %unt mult mai %u"tili Ii mai ra-ina&i +
civiliKa&ia lor e%te mult mai antic) Ei cu cLt o civiliKa&ie e%te mai
"trLnF cu atLt e%te mai viclean)
Buddha e%te acceptat ca -iind a Kecea Jncarnare a lui DumneKeuF
dar totuIi DumneKeu %+a Jntrupat Jn chipul lui Buddha doar pentru a
corupe min&ile oamenilor) AIadarF chiar dac Buddha e%te DumneKeuF nu
a%culta> Bn&elegi truculH 'i nu Ji neag lui Buddha divinitatea + de -apt
e%te impo%i"ii % Ji negi lui Buddha divinitatea)
/)!) ,ell% a %pu% c !autama Buddha e%te un paradox: el e%te cel
mai divin om Ii totuIi cel mai lip%it de divinitate) Buddha nu a vor"it
niciodat oamenilor de%pre DumneKeuN DumneKeu lip%eIte din
Jnv&tura lui) EiF totuIiF nu a exi%tat o -iin& mai gra&ioa% Ii mai divin
decLt Buddha + o -loare de lotu%F o conItiin& pur Ii cri%talin Ii la -el de
proa%pt cum %unt picturile de rou luminate raKele %oarelui)
'i nu au putut % Ji nege dumneKeireaF au -o%t nevoi&i % Jl accepte
ca -iind DumneKeu) Bn% nu i+au acceptat niciodat atitudinea Ii me%aMul
%uF pentru c dac ar -i -cut+oF atunci tot %ta"ilimentul religiei %+ar -i
pr"uIit) 'l J&i JndeprteaK din minte orice creK Ii preMudecatN de -aptF
5<D
D/AMMA#ADA 0S/0
el chiar %u%&ine mereu c un om care trieIte prin creKuri Ii credin&e
Jmprumutate nu va putea cunoaIte niciodat adevrul) Dar nici nu te
Jndeamn % devii un necredincio%F pentru c Ii acea%ta e%te tot o
credin&F e%te un creK Jn %en% negativ) 2uF el J&i %pune % nu -ii nici
credincio% Ii nici necredincio%)
Atitudinea lui Buddha e%te aceea a unui agno%tic) 'l nu e%te nici
ateu Ii nici credincio% + e%te un cuttor) Ei el doreIte ca -iecare %
rmLn de%chi% Ii receptiv cutrii) Continu % cau&i -r % ai Jn minte
nici un -el de idei preconceputeF pentru c altminteri J&i vei proiecta
ideile a%upra realit&ii) Ei tot ce vei proiecta nu va -i altceva decLt o
halucina&ieF un vi%) Tre"uie % -ii complet gol) Dac vrei cu adevrat %
cunoIti adevrul rmLi complet golF -r % ai Jn interior nici o ideeF nici
un &elF nici o ideologie) Func&ioneaK prin %tarea de non+cunoaItere) 1ar
acea%ta e%te %tarea de minun&ie)
'xi%t o a-irma&ie a lui 1i%u% care nu e%te men&ionat Jn Bi"lieF dar
%u-i&ii au p%trat+o) Su-i&ii au p%trat multe a-irma&ii minunate %pu%e de
1i%u%) 1ar dac mediteKi a%upra ei vei Jn&elege motivul pentru care nu a
-o%t Jnregi%trat Jn Bi"lie)
1i%u% a %pu%: *BinecuvLntat e%te cel care %e minuneaKF pentru c a
lui va -i Jmpr&ia lui DumneKeu). Fericit e%te cel care %e minuneaK) 3n
adevr care nu a -o%t men&ionat Jn Bi"lie) De ceH #entru c prin Bi"lie
%+a Jncercat crearea unei religiiF unui %ta"ilimentF unei %ecte Ii unei
ideologii) 1ar un om care %e minuneaK Ii trieIte -iecare clip plin de
JncLntare nu poate avea nici o ideologie)
BinecuvLntat e%te acela care %e minuneaKF deoarece doar prin
acea%ta poate redeveni precum un copilF inocent) Ei doar Jn inocen& po&i
cunoaIte ceea ce e%te) -um ar putea o minte tulburat s nelea(
calea1
De aceeaF ori de cLte ori cineva venea la Buddha Ii Ji punea tot
-elul de Jntre"ri de%pre exi%ten&F de%pre mi%terele vie&iiF Buddha Ji
r%pundea: *Mai JntLi mediteaK) #ermite+i min&ii % %e liniItea%cF % nu
mai -ie tul"urat) #otoleIte -urtuna min&ii Ii permite+i tcerii % JIi -ac
apari&iaF deoarece doar prin tcere po&i vedea realitatea) 'u J&i pot arta
cum % devii tcut Ii dup aceea nu vei mai avea nevoie de %-aturile
nimnui) 0dat ce ai rma% tcut vei -i capa"il % veKi calea Ii vei putea
aMunge %ingur la -inal).
1ar mintea uman e%te -oarte tul"urat) Fiecare om trieIte Jntr+o
%tare de %chiKo-renieN -iecare e%te diviKat Ii prin mintea %a hoinre%c Jn
voie mii Ii mii de gLnduri) Ei ace%t lucru %+a datorat religiei Ii politiciiF
deoarece ace%tea nu pot exploata decLt prin diviKare Ii hao%) A%t-elF Jnc
din copilrie eIti Jnv&at % -ii Jmpotriva corpuluiN acea%ta e%te cauKa
5<5
D/AMMA#ADA 0S/0
principal datorit creia apar diviKrile Ii %ciKiunile interioare) *9upt
cu trupulF pentru c el e%te duImanul tu) Corpul e%te cel care te conduce
%pre iad) 9upt mereu cu el> @i Ii noapte> Ei doar aIa Jl vei putea
Jnvinge) Ei numai atunci vei putea intra Jn Jmpr&ia lui DumneKeu).
Ace%te non+%en%uri le+au -o%t impu%e oamenilor timp de %ecole) Ei
reKultatul e%te c to&i au devenit diviKa&i Ii au Jnceput % lupte cu trupul
-iKic) 1ar adevrul e%te c tu Ii trupul %unte&i o %ingur energie) Corpul
e%te %u-letul viKi"ilF iar %u-letul e%te corpul inviKi"il) 'le nu %unt
diviKateF ci %unt dou pr&i ale unui %ingur Jntreg) Tre"uie % J&i accep&i
trupulF % Jl iu"eItiF % Jl re%pec&i Ii % Ji -ii recuno%ctor) Doar aIa vei
putea aMunge la o anumit integritateF cri%taliKareN altminteri vei rmLne
tul"urat) 1ar trupul nu te va l%a -oarte uIor % %capi de elN chiar dac vei
lupta %ute de vie&iF el va -i mereu Jnvingtor)
Dar &ine minte: eu nu %pun c nu po&i depIi trupul) #rin duImnie
Ii con-lict nu Jl vei putea JnvingeN Jn% printr+o atitudine prietenoa%F
iu"itoareF de Jncredere vei putea trece dincolo de el) Acea%ta e%te
atitudinea mea: corpul e%te templul Ii tu eIti Keitatea care %lIluieIte Jn
el) Templul te proteMeaKF te apr de ploaieF de -rigF de cldur) 'l %e
a-l Jn %erviciul tu> De ce % lup&i cu elH '%te la -el de %tupid ca Ii
atunci cLnd un Io-er Jncepe % lupte cu maIina pe care o conduce) Ce va
o"&ine prin acea%taH 2imicF doar JIi va di%truge maIina Ii nu va mai
putea cltori nicieri) MaIina e%te un vehicul minunatF ea te poate
conduce Jn cele mai Jndeprtate locuri)
Corpul -iKic e%te cel mai complex mecani%m din exi%ten&) '%te
ceva magni-ic> Ei "inecuvLnta&i %unt cei care %e minuneaK> Bncepe %
%im&i ace%t %entiment de minun&ie -a& de corpul tuF deoarece el e%te
cel mai apropiat de tine) DumneKeu %e apropie de tine prin corp) Bn el %e
a-l inclu% apa oceanelorF -ocul %telelorF &rLna pmLntuluiF aerul
atmo%-erei) Trupul tu repreKint Jntreaga exi%ten&F toate elementele) Ei
ce tran%-ormare> Ce metamor-oK> #riveIte &rLna Ii apoi priveIte+&i
corpul + ce tran%-ormare magni-icF iar tu nu te+ai minunat niciodat de
el> #ra-ul a devenit divin + ce mi%ter mai mare po&i doriH 1ar tu eIti chiar
Jn centrul ace%tui mi%ter> Trupul uman e%te un mecani%m extraordinar) Ei
Jn -iecare clip po&i vedea miracole)))din noroiul unei mlaItine %e naIte
un lotu% minunat))))
0amenii de Itiin& au con%truit multe maIinrii complicateF dar
ace%tea %unt nimic Jn compara&ie cu trupul uman) #Ln Ii cel mai
complicat Ii mai %o-i%ticat computer e%te o Mucrie Jn compara&ie cu
mecani%mul interior al corpului -iKic) Ei noi am -o%t Jnv&a&i % luptm
cu el) A%ta creeaK pro"lemeF diviKareF con-lict)
5<8
D/AMMA#ADA 0S/0
Ei pentru c Jncepi % lup&i cu tine Jn%u&i + ceea ce e%te un -apt
complet %tupid + via&a J&i devine din ce Jn ce mai lip%it de inteligen& Ii
din ce Jn ce mai plin de %tupiditate) Ei atunci Jncepi % doreIti mari
tran%-ormri: nu mai vrei % exi%te Jn tine nici un -el de invidieF -urieF
angoa%) '%te impo%i"il> Dac de la Jnceput ai pornit cu a%t-el de idei
greIiteF cum ai impre%ia c mai po&i crea Jn interior %pa&iul nece%ar
tran%-ormrii Ii unde -uria % devin compa%iuneF ura % devin iu"ireF
lcomia altrui%m Ii druireF Ii unde %exul % devin %amadhiH Cum po&i
%pera % atingi a%emenea tran%-ormriF Jn timp ce te a-li Jntr+o %tare atLt
de tul"uratH
Fundamental e%te % devii Jntreg) Fii unul Ii atunci totul va deveni
po%i"il + pLn Ii impo%i"ilul devine po%i"il)
-um ar putea o minte tulburat s nelea( calea1
Calea e%te extrem de %impl Ii direct) #Ln Ii un copil o poate
Jn&elege) '%te la -el de %impl cum unu plu% unu -ac doiF %au chiar mai
%impl) '%te la -el de %impl ca Ii cLntecul unei p%riF ca Jn-lorirea unui
lotu% + %impl Ii -rumoa%F %impl Ii de o grandoare extraordinar) Dar
numai o minte netul"urat o poate Jn&elegeF doar o minte tcut are
capacitatea % o vadN altminteri vei continua % trieIti Jn invidie Ii Jn
po%e%ivitateF Jn -urie Ii Jn ur) 9a %upra-a& vei pretinde c eIti un %-LntF
iar adLnc Jn interiorul tu vei rmLne un pcto%) Ei cel mai mare pcat
e%te % J&i diviKeKi -iin&a) Cel mai mare pcat po%i"il nu e%te cel -cut
Jmpotriva altoraF ci acela pe care Jl comi&i Jmpotriva ta) Acea%ta e%te o
%inucidereF iar prin condamnarea corpului nu vei -ace decLt % devii un
ipocrit Ii % duci o via& pre-cut)
Dou -emei di%cutau Jntr+un compartiment de tren) #e unul din
%caune %e a-la un "r"at care pretindea c doarme) CLnd una dintre
-emei i %e plLnge celeilalte cLt de %cumpe %unt rochiile Ii "luKele Jn
magaKineF cealalt Ji r%punde: *Ar tre"ui % J&i -aci un prieten care % -ie
di%pu% % J&i dea Jn -iecare lun cLte cinci %ute de dolari + Jn %chim"ul
unei mici aten&ii din partea ta) So&ii din Kiua de a%tKi nu mai -ac nici un
-el de cadouri neve%telor).
*Dar dac nu Jmi pot g%i un prieten care % Jmi dea cinci %ute de
dolariH.
*Atunci J&i g%eIti doi care % J&i dea -iecare cLte 8?D).
Bn acel moment "r"atul de%chide ochii Ii le %pune: *Acum Jncerc
% dorm) M treKi&i Ii pe mine cLnd aMunge&i la pre&ul de 8D de dolari).
2imeni nu trieIte decLt prin ipocriKie Ii -&rnicie) Cel care
pretinde c e%te %-Lnt poate -i cel mai mare pcto%F iar cel care pretinde
c e%te treaK e%te pro-und adormit)))tot -elul de minciuni Ii mIti + a%ta
pentru c %ocietatea creeaK contextul Jn care nimeni % nu tria%c
5<:
D/AMMA#ADA 0S/0
autenticF Jn care to&i % aMung % condamne via&a) Societatea nu J&i o-er
decLt dou alternative: ori % -ii one%t Ii con%iderat un criminalF ori % -ii
necin%tit Ii con%iderat un om re%pecta"il) 'a nu o-er nimnui o a treia
alternativ) De ceH #entru c a treia alternativ creeaK un 1i%u%F un
BuddhaF un Ori%hna + iar Jn preKen&a unei a%t-el de -iin&eF un om o"iInuit
%e %imte mediocruF umilitF in%ultat)
AIadarF nu te l%a JnIelat de aparen&e) Bn aproximativ CCFC Y din
caKuriF nimeni nu e%te ceea ce arat a -i) Doar arareori po&i g%i un
BuddhaF un 1i%u% + o -iin& care % -ie exact aIa cum e%teF al crei
interiorit&i % -ie exact ca Ii ceea ce arat Jn exterior) 2u te l%a JnIelat
de aparen&e)
0 actri& aga& un vaga"ond Ii Jl duce Jn apartamentul eiF deoarece
vKu%e c ace%ta avea niIte Jncl&ri -oarte mari Ii ea auKi%e c "r"a&ii
cu picioarele mari au Ii peni%uri -oarte mari) Actri&a Ji d % mnLnceF Ji
d % "ea o %ticl de vin Ii apoi Jl duce Jn pat)
A doua KiF "r"atul %e treKeIte Ii vede pe noptier Kece dolari %u"
care %e a-la un "ilet: *Cumpr+&i niIte panto-i pe m%ur).
AIa decidem to&iF doar privind exteriorul) De -aptF din moment ce
nu ne cunoaItem propria interioritateF cum am putea privi altceva decLt
exteriorulH 2u cunoaItem arta de a privi Jn interior) Mai JntLi e%te
nece%ar % Jnv&m acea%t artF % ptrundem pro-und Jn conItiin&F Jn
mieKul -iin&ei Ii atunci vom putea privi Jn -iin&a -iecrui om) Atunci
nimeni nu te va mai putea pcliF deoarece nu mai veKi %uper-icialitateaF
ci priveIti direct e%en&a + veKi realitatea)
-um ar putea o minte tulburat s nelea( calea1
0 minte tul"urat nu poate Jn&elege nimic) 'a %e a-l Jntr+o %tare Jn
care Jn&elegerea nu e%te po%i"il) 1ar Jn&elegere nu Jn%eamn cunoaItere)
0 minte tul"urat poate deveni cel mult cuno%ctoare + priveIte+i pe
pro-e%ori Ii Jnv&tori Ii %cola%tici) Ce cuno%c eiH DecLt niIte in-orma&ii
%terile care Ji -ac % %e a-unde mai mult Jn ignoran&) De -aptF
cunoaIterea lor nu Ji aMut la nimicF chiar Ji Jmpiedic % %cape de
con-lictul interior) CunoaIterea nu a aMutat niciodat pe nimeni) 'a J&i
o-er re%pecta"ilitate Ii atLt) '%te o cltorie egoticN Ii cu cLt egoul e%te
mai puternicF cu atLt te vei a-la Jntr+un con-lict mai mareF deoarece egoul
e%te un -enomen -al%)
Ei cLnd Jncepi % te ataIeKi de -al%F pierKi din vedere realul) CLnd
Jncepi % J&i pui rdcinile Jn -al%itateF pierKi contactul cu realitatea)
3n Jnv&at e%te la -el de inconItient ca un anal-a"et) 'iF de -aptF nu
%unt deloc di-eri&i + %ingura di-eren& dintre ei e%te cantitativ: unul
de&ine mai multe in-orma&iiF altul de&ine mai pu&ine) 1ndi-erent c eu
cuno%c o mie Ii unul de lucruriF iar tu cunoIti doar cLtevaF Jntre noi nu
5<4
D/AMMA#ADA 0S/0
e%te nici o di-eren&) Altcineva poate cunoaIte un milion de lucruriF
poate -i o 'nciclopedia Britanic pe dou picioare + nu are nici o
importan&)
3n "uddha nu e%te un om al cunoaIteriiF ci o -iin& a Jn&elegerii + el
vede directF cunoaIte exi%ten&ial) 'l e%te plin de viKiuniF nu de gLnduri Ii
in-orma&ii + e%te o claritateF o oglind curat Ii cri%talinF o conItientiKare
pur)
0mul o"iInuit trieIte precum un %omnam"ul) 2imeni nu Itie ce
-ace Ii de ce -ace anumite lucruriN nimeni nu Itie de ce trieIteF unde %e
Jndreapt) Via&a e%te accidentalF iar o via& accidental e%te o via&
inconItient)
3n "r"at %e a-la la teatru Jmpreun cu %o&ia %a) Bn pauKa dintre
dou acteF "r"atul pleac %pre toaletF dar intr pe o uI greIit Ii %e
treKeIte Jntr+o grdin -oarte -rumoa%) !Lndindu+%e c nu e%te -rumo%
% -ac direct pe pmLntF ridic o -loare dintr+un ghiveci Ii JIi -ace
nevoile acoloF dup care pune planta la loc)
Br"atul %e Jntoarce Jn %al Ii vede c actul deMa a Jnceput) *Ce %+a
JntLmplat pLn acum Jn ace%t actH. + o Jntrea" el pe %o&ia %a)
'a Ji r%punde rece: *Ar tre"ui % ItiiN DeMa ai participat Jn el>.
0mul trieIte inconItient) 2imeni nu e%te atentF nu e%te conItient)
0"%erv+i pe cei din Murul tuF o"%erv+te pe tine Jn%u&i) Fii atent la tot
ceea ce -aci Ii vei -i uimit)))nici mcar nu J&i va veni % creKi c po&i tri
atLt de inconItient) #riveIte+&i via&a> Bn -iecare Ki min&i -r nici un
motiv> 1ar cLnd ai vKut c ai min&it vei -i %urprin%: de ce ai min&itH Fr
nici un motivF pur Ii %implu doar dintr+un o"icei mecanicF o rutin) SauF
pur Ii %impluF Jntr+o Ki eIti tri%t -r un motiv anume)
'xi%t cercettori care %pun c omul ar tre"ui % JIi -ac un
calendar al %trilor pe care le are + cred c e%te o de%coperire
%emni-icativ) Scrie Jntr+un Murnal cum te+ai %im&it Jn -iecare Ki timp de o
lun: luni diminea&a ai avut o %tareF la prLnK altaF iar %eara cu totul alta)
Bn ace%t modF dup trei %au patru %ptmLni vei -i %urprin% % veKi c Jn
-iecare Ki a %ptmLniiF la aceeaIi orF ai avut o anumit %tare)
1ar %trile pe care le ai nu %unt datorate circum%tan&elor exterioareF
deoarece -iecare Ki e%te di-erit) '%te ceva interior + deIi vei g%i %cuKe Jn
exteriorF pentru c nimeni nu doreIte % -ie re%pon%a"il pentru propria
%u-erin&) To&i %e %imt "ine % Ji -ac pe al&ii re%pon%a"ili pentru %u-erin&a
%au tri%te&ea prin care trec) 1ar dac nu g%e%c ceva de care % %e legeF
atunci Jncep % inventeKe)
5<?
D/AMMA#ADA 0S/0
Bn ace%t %en%F oamenii au devenit -oarte creativi) So&ul %e Jntrea":
*De ce %unt tri%tH. Ii g%eIte o mie Ii una de %cuKe: c %o&ia i+a vor"it
Jntr+un anumit -elF c Ie-ul nu e%te corect cu elF c vecinul i+a aruncat o
privire rutcioa%F c pre&urile %unt mariF c Io%elele %unt
aglomerate)))poate g%i orice %cuK) EiF a%t-elF va picta Jntreaga lume
Jntr+o culoare %um"r Ii el %e va %im&i liniItitF deoarece va %im&i c
tri%te&ea nu a aprut datorit lui)
Bn alt Ki te vei %im&i -oarte energic Ii ve%el + Ii iarIi vei g%i tot
-elul de %cuKe: *'%te o diminea& minunat + totul e%te atLt de -rumo%:
trilul p%rilorF %trlucirea %oareluiF al"a%trul cerului>. Bn% dac eIti
-oarte atent vei vedea c totul depinde de tine) '%te aceeaIi roat
interioar care %e JnvLrte Ii care J&i d tot -elul de %tri)
BineJn&ele%F exi%t Ii circum%tan&e exterioareF dar ace%tea nu %unt
niIte cauKeN cel mult pot declanIa un proce% care %e a-l deMa Jn interior)
0 anumit %tare poate -i aMutat % erup printr+o circum%tan& exterioar)
Dac acea%t circum%tan& nu ar exi%taF atunci proce%ul ar -i -o%t
declanIat de altceva)
Cei care au trit iKola&i au deveni conItien&i de ace%t -apt) Buddha
o"iInuia % JIi trimit di%cipolii Jn iKolare) Bn noua comun Ii noi vom
avea peIteri %u"terane Jn care -iecare %anna%in % poat petrece o lun
de Kile Jn iKolare a"%olut) Ei atunci nu mai po&i da vina pe
circum%tan&ele exterioareF nu mai ai cum % -aci pe nimeni re%pon%a"il
de %trile care J&i apar) Acolo vei -i %ingur)))Ii pere&ii cavernei) Ei vei -i
%urprin%: Jntr+o Ki eIti -ericitF Jn alt Ki eIti tri%tN cLteodat te %im&i lacomF
alt dat te %im&i invidio%F iritatF -urio% + deIi nu exi%t nimeni altcineva
lLng tine) CLteodat te vei %urprinde cum J&i %pui %ingur tot -elul de
minciuniF deoarece nu vei avea cui % le %pui altcuiva)
*#o&i % J&i o-er ceva de "utH. + o Jntrea" un "r"at pe o tLnr)
*2uF mul&ume%c. + r%punde -ata) *2u "eau).
*Atunci ce+ai %pune de o cin Jn camera meaH.
*2u cred c e%te potrivit aIa ceva).
2eavLnd %ucce% cu a%t-el de atitudini %u"tileF "r"atul o a"ordeaK
direct: *Sunt -ermecat de -rumu%e&ea ta Ii J&i voi da orice J&i doreIti dac
eIti de acord % J&i petreci noaptea cu mine).

*0hF nuF domnule) 2u aI putea pentru nimic Jn lume % -ac aIa
ceva).
*Spune+mi. + continu "r"atul re%emnat + *tu chiar nu ai nici un
de-ectH.
*0hF "a daF Jntotdeauna Jmi place % mint>.
5<7
D/AMMA#ADA 0S/0
0"%erv+te de cLte ori min&i pe Ki + -r nici un motiv + Ei de cLte
ori te Jn-urii %au devii reprimat Ii vei vedea c trieIti Jntr+o lume
%u"iectiv) Bn&elegerea Jn%eamn a Jn&elege -unc&ionarea -undamental a
vie&ii) 1ar prin acea%t Jn&elegere tran%-ormarea nu e%te deloc di-icil) De
-aptF Jn&elegerea Jn %ine devine tran%-ormare)
-um ar putea o minte tulburat s nelea( calea1
Dac un om este tulburat
/l nu !a fi niciodat plin de cunoatere.
CuvLntul *cunoaItere. nu Jn%eamn ceea ce oamenii Jn&eleg prin
cunoaItere) CLnd Buddha -olo%eIte ace%t termenF el Jn&elege
Jn&elepciuneF nu in-orma&ieN Jn&elegereF nu cunoaItere)
Dac un om este tulburat...dac %e a-l Jn con-lict interiorF Jn
con-uKieN dac e%te diviKat Ii %cindat)))nu va -i niciodat plin de
cunoaItere)
Bn&elepciunea are nevoie de unitateF de integrareF de cri%taliKare a
conItientiKriiF de o"%erva&ie Ii aten&ie total a%upra ac&iunilor
Jntreprin%eF a%upra gLndurilorF emo&iilor)))a%upra a tot ce %e petrece Jn
lumea ta interioar) Ei doar prin o"%erva&ieF %e produce un miracol) #rin
aten&ie Ii conItientiKare vei deveni alt om: nu vei mai putea min&iF nu vei
mai putea % te pre-aci Ii nu vei mai purta nici o ma%c) CLnd vei -i pe
punctul de a %pune o minciunF %au cLnd vei Jncepe % te %im&i tri%tF o
micu& voce interioar J&i va Iopti: *Fii atent + caKi iarIi Jn aceeaIi
capcan).
Acea%ta e%te calea tran%-ormrii energiilor interioare + ais dhammo
sanantano + acea%ta e%te calea puri-icriiF acea%ta e%te legea etern a
tran%-ormrii)
6 minte netulburat,
-are nu mai caut s !ad ce este bine i ce este ru,
6 minte aflat dincolo de ,udecat,
6bser! i nele(e.
Acea%ta e%te prima cerin&: 6 minte netulburat, care nu mai caut
s !ad ce este bine i ce este ru....
'%te o a-irma&ie extraordinar de important Ii revolu&ionar)
Buddha %pune: nu cuta % veKi ce e%te "ine Ii ce e%te ruF deoarece prin
acea%ta te vei diviKa %ingur Ii vei deveni un ipocrit)
Te vei pre-ace c eIti de partea "inelui IiF Jn %chim"F vei -ace
numai ru) 1ar Jn momentul Jn care Jncepi % creKi c un lucru e%te "un Ii
altul e%te ru devii ataIat Ii identi-icat)
De exempluF veKi pe marginea drumului o %ut de dolari) Acum
apare Jntre"area: % o ridici %au nuH 0 parte din tine va %pune: *'%te
5<A
D/AMMA#ADA 0S/0
per-ect Jn regul % o ridici) 2u te vede nimeni IiF de -aptF nu -uri nimic +
cineva a pierdut aceIti "ani Ii dac nu Ji iei tuF Ji va lua altcineva> AIa c
de ce % pierKiH '%te Jn regul>.
Bn% o alt parte J&i va %pune: *'%te greIit + aceIti "ani nu J&i
apar&in) Bntr+un anumit -elF indirectF Jn%eamn a+i -ura) Cel mai "ine e%te
% te duci la poli&ie Ii % Ji dai acoloF dup care uit complet de ei) Dac
vrei % Ji ridiciF a%ta e%te o lcomie + Ii lcomia e%te un pcat>.
Cu care dintre ace%te dou -ragmente ale min&ii te vei identi-icaH
MaMoritatea %e vor ataIa de partea care %pune c e%te un act imoral % iei
"anii altcuivaF deoarece prin acea%ta egoul %e va %im&i %ati%-cut) *3iteF
tu eIti o per%oan %-LntN nu eIti un oricine) To&i ar -i iuat imediat %uta de
dolariF dar tu eIti un adevrat %-Lnt Ii nu te+ai gLndit deloc la tine Jn%u&i).
Te identi-ici cu mintea moral) Bn% exi%t Ii po%i"ilitatea % ridici acei
"ani) Bn acea%t %itua&ie vei -i de partea min&ii morale Ii vei condamna
total mintea care a -o%t de acord % ia "anii) AdLnc Jn interiorul tu o vei
condamna Ii vei %pune: *'u am -o%t Jmpotriv) 2u a -o%t un act virtuo%
% iei acei "ani) 'u Itiu c a -o%t doar un in%tinct animalicF dar nu am
avut cum % m Jmpotrive%c + Jn% Itiu c a -o%t ceva greIit).
Bntotdeauna te identi-ici cu atitudinea "unF moral Ii te
deKa%ocieKi total de ac&iunea imoral + deIi ai Jntreprin%+o) AIa apare
ipocriKia)
S-Lntul Augu%tin o"iInuia % %pun Jn rugciunile %ale: *DoamneF
iart+mF deoarece voi -ace lucruri pe care Itiu c nu tre"uie % le -ac Ii
nu voi -ace lucruri pe care Itiu c tre"uie % le -ac).
Ace%ta e%te con-lictul Ii prin el apar pro"lemele Ii tul"urrile) De
aceeaF Buddha ne+a deKvluit un %ecret) Ei ace%t %ecret te poate %cpa de
toate identi-icrile: deKa%ocierea de mintea moral + pentru c Ii ea -ace
parte tot din minte) '%te acelaIi Moc: o parte J&i %pune c e%te "ineF iar o
alt parte J&i %pune c e%te ceva ru) Mintea e%te cea care creeaK
con-lictele) Mintea e%te Jntotdeauna dualN ea trieIte Jn dualitate) 'a
iu"eIte Ii urIte aceeaIi per%oanN vrea % -ac ceva Ii totuIi nu vrea % Jl
-ac) Mintea Jn%eamn con-lict) 2u te identi-ica)
Buddha %pune: rmLi un martor Ii o"%erv tot ce J&i %pune mintea)
Bn% tu Jn&elege: *'u nu %unt nici acea%taF nici aceea + neti, neti) 'u %unt
doar un martor)* Ei doar atunci exi%t po%i"ilitatea % J&i apar
Jn&elegerea)
6 minte netulburat, care nu mai caut s !ad ce este bine i ce
este ru, o minte aflat dincolo de ,udecat, obser! i nele(e.
A trece dincolo de ru Ii de "ine e%te calea o"%ervriiF aten&ieiF
conItientiKrii) Ei doar prin aten&ie e%te po%i"il tran%-ormarea) Acea%ta
e%te Ii di-eren&a dintre moralitate Ii religie) MoraliItii %pun: *Alege
5<<
D/AMMA#ADA 0S/0
"inele Ii re%pinge rul). 0 -iin& cu adevrat religioa% va %pune: *#ur Ii
%implu o"%erv) 2u alege nimic) (mLi conItientN trieIte Jn conItiin&a
unic).
(eligia e%te -oarte di-erit de moralitate) Moralitatea e%te mediocr
+ nu e%te calea ctre divin) Moralitatea e%te doar o %trategie %ocial)
Tocmai de aceea Jntr+o anumit %ocietate ceva e%te "ine Ii Jn alt
%ocietate acelaIi lucru e%te ru Ii greIit) Bn 1ndiaF de exempluF un lucru
e%te complet greIitF iar acelaIi lucru e%te per-ect "un Jn Gaponia) A%tKiF
toat lumea con%ider un lucru ca -iind "unF iar mLine to&i vor con%idera
acel lucru ca -iind ru) Moralitatea e%te un produ% %ocialN e%te o %trategie
de a controla oamenii) '%te poli&i%tul din tineF preotul din tineF
Mudectorul din tine + e%te un truc al %ociet&ii prin care caut % te
hipnotiKeKe Ii % J&i impun conceptele ei) A%t-elF dac te naIti Jntr+o
-amilie de vegetarieniF atunci Ji vei con%idera niIte pctoIi pe cei care
con%um carne)
Mai demultF un clugr Maini%t mi+a %pu%: *Bmi plac -oarte mult
cr&ile taleF dar de ce Ji men&ioneKi pe 1i%u%F MahomedF (amaPri%hna
alturi de MahaviraH 2u ar tre"ui % Ji pui Jn aceeaIi oalF deoarece
Mahavira e%te Mahavira) De ce Ji alturiH.
9+am Jntre"at: *De ce nuH.
Mi+a r%pun%: *1i%u% a "ut vinF a mLncat carneF %+a alturat
pro%tituatelor + ce pcate mai mari poate -ace cinevaH.
Mahomed a mLncat Ii el carne Ii a trit cu nou -emei> 3n om
religio% tre"uie % renun&e la -emei + iar el a avut nou> 3n numr
per-ect) De -aptF nu exi%t nimic dincolo de nouN ci-ra nou repreKint
-inalulF dup ea totul %e repet))))
*Mahomed %+a c%torit cu nou -emeiF a mLncat carne + cum po&i
% Jl men&ioneKi alturi de MahaviraH Ei cum po&i % Jl pui alturi Ii pe
(amaPri%hnaH Ace%ta a mLnca peIte).
3n "engaleK nu poate % nu mnLnce peIte)
Singura lui critic a -o%t c i+am pu% pe to&i aceItia alturi)
1ar dac Jl Jntre"i pe un creItin)))) 9+am Jntre"at odat pe un
mi%ionar creItin: *Ce %pui de%pre ace%t clugr Maini%tH. Ei i+am pove%tit
tot)
'l a r%pun%: *DaF are dreptate> Cum po&i % Jl alturi pe Mahavira
lLng 1i%u%H 1i%u% %+a %acri-icat pentru umanitate + Mahavira ce a -cutH
Mahavira a -o%t doar un egoi%t care %+a gLndit doar la mLntuirea
lui) 2u i+a p%at deloc de ceilal&i> 'l nu %+a JngriMit de "olnaviF nu i+a
vindecat pe or"iF nu a %culat pe nimeni din mor&i) Doar a meditat timp de
58 ani prin mun&i Ii pduri + poate exi%ta un egoi%m mai mareH 9umea
%u-er Ii el nu a aMutat pe nimeni cu nimic) Doar a meditat pe malurile
5<C
D/AMMA#ADA 0S/0
rLurilor + ce lux> S trieIti -r % te intere%eKe de nimeni> 1i%u% %+a
%acri-icat Ii a murit pentru noi) Cum po&i % Ji pui alturiH.
Ei el pare a avea dreptate) Cum po&i decideH Buddha nu a aMutat
nici el pe nimeniF nu a vindecat "olnaviF nu a Jnviat pe nimeniF nu a mer%
pe ap + doar a meditat) #are -oarte egoi%t> 'l ar -i tre"uit % con%truia%c
IcoliF %pitaleF or-elinateF cantine %ociale)))dar el ce a -cutH Doar a
meditat> Ce -el de %piritualitate e%te a%taH Dup cum vd creItinii
lucrurileF %ta e%te doar un egoi%m)
Cine are dreptateH Ei cine poate decide cine are dreptateH To&i
trim dup preMudec&ile pe care le avem)
Adevrul e%te c am"ii greIe%c + Ii clugrul Maini%t Ii mi%ionarul
creItin) Deoarece amLndoi Mudec + iar a Mudeca e%te o greIeal) 1i%u% e%te
1i%u% + el a avut via&a %a) Buddha a trit dup cum a %im&it el)
#er%onalit&i uniceF expre%ii unice ale Divinului) 2imeni nu copiaK pe
nimeni) Ei e%te minunat c via&a e%te atLt de variat) Dac ar -i exi%tat
doar ilumina&i precum 1i%u%F atunci ei ar -i artat precum niIte maIini
Ford pe linia de a%am"lare + totul ar -i -o%t arid Ii in%ipid) '%te minunat
c 1i%u% a -o%t unic Ii irepeta"il) Ei e%te minunat c Buddha e%te unic Ii
irepeta"il)
0 per%oan cu adevrat religioa% nu di-eren&iaK Ii nu alege) 3n
morali%t nu poate evita alegereaN el devine un Mudector par&ial) Ace%t
clugr Maini%tF o per%oan -oarte %tupidF Jncepe % Jl Mudece pe 1i%u%F pe
(amaPri%hnaF pe Mahomed) 'l nu Itie nimicF nu Jn&elege nimicF nu a
meditat niciodat + nici mcar nu %+a privit Jn interiorF dar totuIi e%te
pregtit % Ji Mudece pe al&iiF
'l a venit la mine pentru a Jn&elege ce e%te medita&ia Ii pentruF a
Jnv&a % mediteKe) Medita&ia Jnc nu i+a aprutF dar Mudecata)))) Ei nici
mcar nu i+a -o%t ruIine de ce a -cut + e%te o per%oan -oarte arogant)
Ei acelaIi lucru e%te vala"il pentru mi%ionarul creItin> 2ici el nu
cunoaIte nimic de%pre medita&ieN nu Itie ce a -cut Buddha %au
Mahavira) 2u cunoaIte nimic de%pre modurile %u"tile Jn care
-unc&ioneaK un "uddha) Chiar prin iluminarea %aF Buddha a -cut cel
mai mare %erviciu umanit&ii + nimic mai mult nu e%te po%i"il)
BineJn&ele%F el nu a vindecat "olnavi Ii nu a vindecat ochii -iKici ai unui
or"F dar a de%chi% ochii %pirituali la milioane de oameni + ace%ta e%te un
%erviciu adevrat>
A aMutat mii de oameni % vad Ii % aud cu adevratF % Jn&eleag
+ ace%ta e%te un %erviciu real)
Bn% acel mi%ionar creItinF doar pentru c %e a-l la conducerea unei
Icoli Ii a unui %pitalF %e crede cineva importantN crede c are autoritatea
5CD
D/AMMA#ADA 0S/0
de a critica Ii Mudeca) Morali%tul critic Ii compar JntotdeaunaN per%oana
religioa% nu -ace niciodat aIa cevaF ci trieIte Jntr+o conItiin& acritic)
6 minte aflat dincolo de ,udecat, obser! i nele(e. 'l doar
o"%erv Ii Jn&elege) Dac Buddha l+ar -i JntLlnit pe 1i%u%F ar -i Jn&ele%N
dac 1i%u% ar -i aMun% Jn preaMma lui MahaviraF ar -i Jn&ele%) Doar privindF
o"%ervLnd Ii trind direct + aIa apare Jn&elegerea)
-unoate c trupul este un !as fra(il>
0i transform-i mintea ntr-un castel.
#rin *minte.F Buddha Jn&elege conItiin&) #rin *minte.F Buddha
Jn&elege MinteF cu liter mare + nu mintea o"iInuitF ci Mintea Jn care
di%par toate gLndurile) Tran%-orm+&i Mintea Jntr+un ca%tel mre&F
deoarece ace%t trup e%te e-emer Ii va di%prea + nu te "aKa pe el)
.n fiecare ncercare
)ermite-i nele(erii s lupte pentru tine.
& apere ceea ce ai c"ti(at.
Ei aminteIte+&i Jn permanen&F deoarece lupta e%te Jndelungat Ii
cltoria di-icil) De multe ori te vei Jmpiedica Ii vei uita Ii vei Jncepe %
Mudeci Ii % critici) Ade%ea vei Jncepe % te identi-ici cu una %au cu alta Ii
egoul va prelua controlul) 0ri de cLte ori apare egoulF identi-icareaF
MudecataF critica aminteIte+&i imediat: o"%erv Ii -ii atentF priveIte %implu
Ii J&i va aprea Jn&elegerea)
1ar Jn&elegerea e%te %ecretul tran%-ormrii) Dac J&i po&i Jn&elege
-uriaF imediat %e va revr%a a%upra ta compa%iunea) Dac po&i Jn&elege
%exulF imediat vei aMunge Jn %amadhi) *F#9e&e$erea. e%te cel mai
important cuvLnt pe care tre"uie % &i+5 aminteIti)
)entru c imediat ce corpul este lepdat,
Atunci ce mai poate el simi1
n butean inert, care *ace pe pm"nt,
-e mai poate el cunoate1
2u te "aKa pe corp Ii nu te limita la el) Folo%eIte+5F re%pect+5F
iu"eIte+5F JngriMeIte+5F dar &ine minte: Jntr+o "un Ki va tre"ui % renun&i
la el) '%te doar o colivieN Jn curLnd pa%rea va K"ura din el) Bnainte % %e
petreac ace%t lucruF ai -oarte mare griM de pa%re) Cur&+&i conItiin&aF
deoarece ea va merge cu tine) Bn&elegerea te va Jn%o&i dincoloF nu trupul
-iKic)
AIa c nu J&i pierde timpul prea mult cu corpulF deoarece &rLna %e
va Jntoarce Jn &rLn)
Tu nu apar&ii &rLneiN tu eIti ceva mai mult + tu eIti necuno%cutul)
Cminul tu %e a-l Jn necuno%cutN aici eIti doar un viKitator) Bucur+te
de viKit Ii -olo%eIte+o cLt po&i de mult pentru a deveni cLt mai matur Ii
5C5
D/AMMA#ADA 0S/0
pentru a Jn&elege cLt mai multF a%t-el JncLt % te po&i Jntoarce aca% pe
deplin Jn&elept)
-el mai apri( duman nu i poate face at"t de mult ru
-um i fac propriile tale ("nduri, dac sunt nep*ite.
CLnd gLndurile nu %unt controlateF cLnd %unt neo"%ervateF mintea
J&i e%te cel mai mare inamic)
.ns odat ce sunt controlate,
Nimeni nu i poate face un bine mai mare
Nici mcar tatl sau mama ta.
Dar aceeaIi minteF cLnd e%te controlat + prin medita&ieF o"%erva&ieF
aten&ie + e%te tran%-ormat) 'a devine cel mai "un prieten al tu) 2imeni
nu te poate aMuta mai mult decLt ea)
Mintea e%te precum o %car: nepKitF te va conduce Jn Mo%N pKit
te va conduce Jn %u%) AceeaIi %car> Mintea e%te o uI: nepKitF te va
Jmpinge %pre exteriorN pKit te va conduce %pre tine Jn%u&i) AceeaIi
minteF cLnd e%te necontrolatF devine -urieF urF invidieN pKitF devine
compa%iuneF iu"ireF lumin)
Fii atent Ii o"%erv totul) 2u Mudeca Ii nu critica nimic) 2u deveni
un morali%t: creeaK o conItiin& religioa% + iar prin acea%ta eu Jn&eleg o
aten&ie total care nu alege nimicF o conItiin& -r+de+alegere) #ermite+i
ace%tei -raKe % ptrund Jn tine: c%#:ii#9' 1'r'-*e-a&e$ere) Acea%ta
e%te e%en&a me%aMului lui Buddha + ais dhammo sanantano)


12. )EA PN= LA >UND .I DANSEAC=
5C8
D/AMMA#ADA 0S/0
1. Preaiubie Mae!re" /rei !' !0ui mai mu&e *e!0re 1a(a 2#
care !e a1&' mu#ca a5 Sri RamaKri!+#a" L. Mri!+#amuri :i c+iar
Sri Rama#a Ma+ari!+i 0ar a 1i u#i*ime#!i%#a&i. A 2#cerca cum/a
Gur*?ie11 % aiu*i#e mu&i*ime#!i%#a&'5 Dac' *a" acea!a a 1%!
cau(a 0e#ru care a 1%! a, *e $re:i 2#9e&e!5
AMit Sara%SatiF dac vrei cu adevrat % Ji aMu&i pe oameni e%te
natural % -ii Jn&ele% greIit) Dac nu vrei % Ji aMu&iF atunci nimeni nu te
va Jn&elege greIit + ei te vor venera) Dac doar vor"eIti Ii -ilo%o-eKiF ei
nu %e vor teme de tineF pentru c atunci %imt c nu le a-ecteKi via&a)
Ei %e vor %im&i -oarte "ine % cunoa%c tot -elul de teorii Ii %i%teme
-ilo%o-iceF deoarece ace%tea le vor hrni egourile + vor deveni mai
cuno%ctoriF mai in-orma&i) Ei -iecare doreIte % -ie cLt mai cuno%ctor)
Acea%ta e%te cea mai %u"til hran pentru ego)
Dar dac doreIti cu adevrat % Ji aMu&iF atunci apar pro"lemele)
Cuvintele tale vor Jncepe % le a-ecteKe via&a Ii egourile lor %e vor %im&i
rniteN inter-ereKi cu %ecole Jntregi de reprimri Ii condi&ionri Ii
o"iceiuri mecanice) CreeKi un antagoni%m Jn ei Ii vor Jncepe % %e team
de tine) A%t-elF vor Jncerca tot po%i"ilul % te Jn&eleag greIitF % J&i
r%tlmcea%c vor"ele)
0amenii unidimen%ionali %unt niIte -lori minunateF dar nu de prea
mare aMutor) Ori%hnamurti a vor"it mai "ine de 4D de ani)))aceloraIi
oameni + -r % le tran%-orme deloc conItiin&a) De%igurF ei au devenit
mai cuno%ctoriF mai in-orma&iF mai argumentativi Ii mai logici) Dac
vrei % di%cu&i cu ei vei vedea c te vor conduce Jntr+o lume -oarte
ra&ionalN ei vor analiKa totul: conItiin&aF aten&iaF medita&ia)))) Au devenit
-oarte e-icien&i Jn a cataloga Ii eticheta totulF dar Jn ceea ce priveIte
conItiin&a interioar au rma% la -el de mediocriF cu o %ingur di-eren&:
acum %tupiditatea lor %e a%cunde Jn %patele Kidului cunoaIterii
Jmprumutate de la G) Ori%hnamurti) 'l a rma% doar un -enomen
intelectualF deoarece nu a putut ptrunde Jn via&a oamenilor) Ei e%te
-oarte periculo% % ptrunKi Jn via&a cuiva)
Sri (amana Mahari%hi e%te Ii el magni-ic: %ttea tcut Jn templul
lui Ii oamenii veneau Ii Ji o-ereau -lori Ii Jl venerauF iar el doar o"%erva
totul Jn tcere) De%igurF el are o -rumu%e&e Ii o gra&ie aparteF dar Ii
ace%tea %unt unidimen%ionale + nu le poate a-ecta via&a oamenilor)
5C:
D/AMMA#ADA 0S/0
Foarte pu&ini au reuIit % Jn&eleag me%aMul %u) MaMoritateaF cel
mult au -o%t miIca&i emo&ional) AIa cum Ori%hnamurti Ji miIc pe
oameni din punct de vedere intelectual)
Ei la -el %+a JntLmplat cu (amaPri%hna) Foarte mul&i erau miIca&i
emo&ional Ii plLngeau de -ericire cLnd %e a-lau Jn preaMma lui) Dar a%ta
nu i+a tran%-ormat) Acele lacrimi de "ucurie au -o%t doar momentaneN
cLnd au revenit aca%F ei au rma% la -el cum erau cLnd au plecat)
!urdMie-- e%te Jn% un pionier) 0dat cu !urdMie-- a Jnceput un nou
concept al vie&ii %pirituale) 'l Ii+a intitulat calea *a patra\W + aIa cum o
nume%c Ii eu pe a mea) Bn% el a -o%t -oarte direct Ii datorit ace%tui lucru
a -o%t Jn&ele% greIit) 'l nu a -o%t intere%at % Jmpart oamenilor
cunoaItereF in-orma&iiN nu dorea % le o-ere teoriiF vi%eF -anta%me) 'l nu a
-o%t deloc preocupat de %entimentele Ii emo&iile oamenilor) Ei nici nu a
dorit % -ie veneratN %ingurul %u intere% a -o%t pentru tran%-ormare)
1ar a tran%-orma o per%oan e%te o %arcin -oarte di-icilN pentru
acea%ta ai nevoie de o dalt cu care % ciopleIti tot ce e%te greIit Ii urLt Jn
om) 1ar oamenii au inve%tit atLt de mult Jn minciun Ii amgiri + Ii a%ta
nu doar la %upra-a&F ci Ii Jn centrul lor + JncLt %e tem % pornea%c pe
calea tran%-ormrii) Doar cei -oarte curaMoIi au putut ptrunde Jn lumea
lui !urdMie--) '%te nevoie de -oarte mult curaMN tre"uie % -ii pregtit %
moriF pentru c doar aIa po&i renaIte)
!urdMie-- a -o%t un -el de moaI) 'l nu a -o%t un Jnv&torF ci un
Mae%tru) Ori%hnamurti a rma% un Jnv&tor) (amana Mahari%hi a rma%
un iluminat magni-ic + o %tea -oarte Jndeprtat pe care o po&i privi Ii
de%pre care po&i %crie poeKii minunateF dar numai atLt) A rma% un
-enomen di%tant) 3n om o"iInuit nu putea %pera % %e apropie de elF
deoarece di%tan&a era enorm) Ei el nu -acea nici un e-ort pentru a %curta
acea%t di%tan& + doar Jn -oarte pu&ine caKuri a -cut+oF Ii a%ta doar cLnd
a %im&it c merit e-ortul) Cum ai -i putut % te apropii de elH Dac tu ai
-i -o%t capa"il % creeKi un pod pLn la Mahari%hiF atunci nu ai mai -i
avut nevoie % Jl -aci) 3n om care are o a%emenea capacitate %e poate
tran%-orma %ingur + nu mai are nevoie de un Mae%tru) AtLta timp cLt
Mahari%hi nu a dorit % creeKe podulF era impo%i"il % te apropii de el)
Ei el a rma% Jntotdeauna -oarte di%tant) 2u %e implica Jn nimic) 'l
Itia c %u-erin&a e%te -al%) Ei chiar aIa e%te + dar nu pentru cei care
%u-er) Acela care e%te treaK Itie c omul care plLnge Ii %u-er Jn %omn
nu -ace altceva decLt % vi%eKe) Bntr+adevrF Jn ceea ce priveIte o -iin&
treaKF %u-erin&a nu exi%t) Bn% chiar dac acea%ta e%te iluKorieF pentru
per%oana care doarme e%te un adevr) 1ar acela care doarme pro-und Ii
vi%eaK tot -elul de lucruri nu %e poate apropia de o -iin& treaK)
5C4
D/AMMA#ADA 0S/0
'videntF e%te impo%i"il) 'l nici mcar nu poate -i conItient de
-aptul c poate exi%ta cineva care % -ie treaKN atLt de a-undat e%te Jn
inconItien&a %a) Doar cel iluminat %e poate apropia de cel care vi%eaK)
Bn% a tul"ura %omnul cuiva e%te un act periculo%) 2imeni nu vrea % -ie
deranMat din vi%ele %aleF chiar dac maMoritatea %unt doar niIte coImaruri)
0amenii au idei -oarte %tranii + oamenii adormi&iF idio&iF %tupiKiF dar
cu to&ii au idei de%pre eli"erare) 'i nu %unt li"eriN nu au cum % -ie) CLt
timp dormi nu po&i -i li"er) Cum ai putea % -ii li"er Jn timp ce vi%eKiH
Bn% ei au idei -oarte mre&e Ii cLnd %unt deranMa&i din vi%ele lor %e %imt
-oarte irita&i) De aceeaF compa%iunea lui !urdMie-- a -o%t mult mai
pro-und decLt cea a lui Ori%hnamurtiF (amana %au (amaPri%hna)
(amaPri%hna e%te Ii el minunat + Ji cLnta mereu lui DumneKeuF %e
rugaF dan%aF rLdea) 'l tria Jn lumea de dincolo) 'l nu a -cut altceva
decLt % reamintea%c oamenilor c acea%t via& nu e%te totulF c Jn
acea%t via& %e poate JntLmpla ceva minunat + Jn% doar atLt) #rin el nu
po&i o"&ine decLt o -oarte -irav amintire a %trii reale) 1ar via&a omului
o"iInuit e%te atLt de %tranie JncLt acea%t amintire nu va crea nici o
muta&ie Jn elN va uita tot) Bntr+adevrF pe momentF te vei %im&i -ericit Ii
extaKiat Ii vei dori % aMungi mereu lLng acel om pentru a repeta
%entimentele aprute Jn tineF Jn% cLnd aMungi aca% vei redeveni tu
Jn%u&i)
A%ta e%te ceea ce Buddha numeIte *a numra oile altcuiva.) 'l e%te
o -loare magni-icF Jn% doar prin privire nu devii un tranda-irN Ii nici nu
po&i deveni precum (amaPri%hna doar privind la el) '%te nece%ar mult
e-ort) Va tre"ui % urci prin tot -elul de mun&i Ii % treci printr+o mul&ime
de pericole)
#Ln cLnd un Mae%tru nu %e apropie de tine Ii nu J&i tul"ur
%omnulF pLn cLnd nu ptrunde Jn -iin&a ta Ii te %coate din ignoran& e%te
aproape impo%i"il) Bn% maMoritatea %e vor Jn-uria pe o a%t-el de -iin& +
cine %e %imte "ine cLnd e%te treKit din %omnH Mintea pre-er Jntotdeauna
% rmLn Jn dimen%iunea cuno%cutuluiF -amiliarului) Chiar dac %u-erF
ea %e teme de tot ce e%te nouF deoarece Jn lumea necuno%cutului nu poate
exi%ta Ii tu tre"uie % Jnve&i din nou % trieIti) Ei cine doreIte % Jnve&eH
To&i %e %imt mul&umi&i cu Ia"loanele Jn care trie%c + de ce % JIi mai -ac
pro"leme cu altcevaH
1ar cLnd JntLlneIti un om cum e%te !urdMie--F el J&i va diKolva tot
gunoiul acumulat Jn interior) Ei o -ace -r mil> 3neori el va %pune
lucruri care nu %unt adevrateF Jn% o -ace doar pentru a te aMuta % %capi
de preMudec&i Ii idei preconcepute)

5C?
D/AMMA#ADA 0S/0
3n prieten m+a Jntre"at: *Cum e%te po%i"il ca un om cum a -o%t
!urdMie--F o -iin& care de&inea atLt de mult inteligen& % nu Jn&eleag Ii
% nu cunoa%c energia PundaliniH.
'l a -o%t Jmpotriva ideii de Pundalini Ii o"iInuia % %pun c cel
mai ru lucru care i %e poate JntLmpla unei per%oane e%te ridicarea
energiei PundaliniF pe care o denumea *Punda"u--er.
Foarte pu&ini au reuIitF % Jl Jn&eleag) 'l i+a %chim"at numele
datorit teo%o-ilor) AceItia au dat naItere Jn lume curentului de Pundalini
ogaF Jn% ei pur Ii %implu nici nu Itiau de%pre ce vor"e%c) Doar au
inventat tot -elul de teorii Ii idei de%pre Pundalini)
De -aptF dintr+o %ut de cr&i de%pre PundaliniF CC %unt un non+%en%)
1ar to&i cei care veni%er Jn apropierea lui !urdMie-- au trecut Jnainte prin
tot -elul de cercuri teo%o-iceF au %tudiat -ilo%o-iiF ideologiiF doctrine
%pirituale) 'l nu a Jncercat decLt % le %pul"ere cunoaIterea JmprumutatN
de aceea era Jmpotriva energiei Pundalini) Ei el cunoItea mult mai "ine
-iin&a uman decLt Blavat%PF Annie Be%antF AlcottF 9ead"eater + aceItia
au -o%t exper&i Jn crearea doctrinelor) 'i chiar au reuIit % dea naItere
unei miIcri mondiale Jn care %e vor"ea de%pre aureF corpuri %u"tileF
Pundalini)))cuvinte noi Jmprumutate din lumea %piritual) Ei Jn Murul
ace%tor cuvinte au creat lumi Ii planuri imaginare)
!urdMie-- are dreptate % o denumea%c Punda"u--er) Ei el are
dreptate cLnd %u%&ine -aptul c cel mai ru lucru care i %e poate JntLmpla
cuiva e%te ridicarea energiei Pundalini) Bn% nu tre"uie % ui&i c el a
vor"it Jntr+un anumit context di%cipolilor de%pre puterea Pundalini +
deoarece primul lucru pe care tre"uie % Jl -ac un Mae%tru e%te %
di%trug cunoaIterea -al%F Jmprumutat)
Bnainte de a deveni -amiliar cu adevrulF -al%ul tre"uie % di%par)
Ei uneori Mae%trul tre"uie % -ie -oarte dur Ii % a-irme lucruri care nu
%unt cu adevrat reale) Oundalini exi%tF Jn% pentru CC Y dintre oameni
ea nu e%te aplica"il)
Bn% exi%t oameniF precum !opi Ori%hnaF care %criu cr&i de%pre
Pundalini Ii puterea Iarpelui Ii marea inteligen& care apare ca urmare a
ridicrii ace%tei energii) Dar genialitatea lui !opi Ori%hna Jnc nu exi%t>
Ce -el de geniu e%te elH Cel multF dovada pe care o repet mereu e%te c
a Jnceput % %crie poeKii + a"%olut puerile> Bntreaga %a via& a -o%t un
-unc&ionar pu"lic IiF dup cum %pune elF pLn la ridicarea energiei
Pundalini nu a putut niciodat %crie poeKii) Dar poeKiile %ale Ji re-lect
via&a pe care a trit+o pLn acum + ele nu au nici o -rumu%e&eF nici o
grandoareF nici o melodicitate) 1ar el %pune lumii c Jn momentul Jn care
energia Pundalini %e ridic de+a lungul coloanei verte"raleF Jncepe % %e
mani-e%te puterea latent a %u-letului)
5C7
D/AMMA#ADA 0S/0
CLt de mul&i oghini au cLItigat premiul 2o"elH Ei cL&i oghini au
adu% o contri"u&ie Jn lumea Itiin&eiF Jn artF Jn poeKieF %culpturF muKicH
CL&i dintre aceIti oameni care Ii+au treKit energia Pundalini au aMutat la
"un%tarea lumiiH
!opi Ori%hna nu vor"eIte de%pre PundaliniF ci de%pre Punda"u--er)
!urdMie-- l+ar -i pu% la punct imediat) Dar oamenii %unt -oarte atraIi de
%tupiditatea %piritualF de mi%tici%mul a"erantF de gunoaiele e%oterice)
Bncearc % vor"eIti cuiva de%pre centrii energetici ai -iin&eiF de%pre
treKirea energiei Pundalini Ii vei vedea c Ji acapareKi aten&ia imediat) Ei
nici nu e%te vreo nevoie % cunoIti ceva + doar inventeKi ce vrei)))pentru
c mi%ticii MainiItiF mi%ticii "udiIti Ii cei creItini nu au vor"it Ii nu au
cuno%cut niciodat nimic de%pre Pundalini) Su-i&ii nu au avut nici ei
ha"ar de acea%t energie numit Pundalini) Doar hinduIii Ii oghinii
vor"e%c de%pre ea)
'xi%t ceva Jn legtur cu acea%t energieF dar nu ceea ce li %e
%pune oamenilor) CunoaIterea Ii in-orma&iile vehiculate Jn Murul ideii de
Pundalini %unt toate niIte %tupidit&iF iar !urdMie-- a avut tot dreptul % le
condamne) 'l a condamnat Jntreaga miIcare teo%o-ic Ii tocmai de aceea
teo%o-ii au -o%t Jmpotriva lui) 'i nu au cuno%cut nimicF dar au reuIit %
dea naItere unei miIcri mondiale) Au -o%t doar niIte politicieni Ii
%cola%ticiF nu %u-lete realiKate)
!urdMie-- a %pul"erat multe creKuri) 'l a di%tru% unul dintre cele
mai -undamentale creKuri) 'l %punea: *2u exi%t %u-let) 2imeni nu %e
naIte cu un %u-let + %u-letul e%te creat prin e-ort Ii munc %u%&inut) Ei
doar -oarte pu&ini au -o%t capa"ili % Jl creeKe) Toate milioanele de
oameni care trie%c pe #mLnt %unt lip%ite de %u-let).
#oate exi%ta un Ioc mai mareH *2u ai un %u-let) Bn interiorul tu nu
exi%t nimicN eIti doar un corpF un mecani%m) DaF ai o poten&ialitate %
devii %u-letF dar tre"uie % munceIti din greu pentru a+5 o"&ine) 9uxul
-inal e%te o"&inerea unui %u-let).
Timp de %ecoleF preo&ii au %pu% oamenilor contrariul) A%ta a creat o
idee greIit Jn mintea -recruia) Ei datorit ace%tui -aptF to&i gLnde%c:
*Atunci de ce % Jmi mai -ac griMiH DeMa %unt nemuritor) Corpul va muriF
dar eu voi dinui). 1ar !urdMie-- %punea: *2uF cLnd trupul va muri Ii tu
vei muri) Doar -oarte rar apare o -iin& care poate %upravie&ui corpului +
un BuddhaF un 1i%u%F dar nu tu> #ur Ii %implu vei muri Ii vei di%prea
-r urm>.
Ce Jncerca !urdMie-- % -acH S di%trug din rdcin toate
creKurile Ii ideile Jmprumutate de la al&ii Ii care nu J&i permit % lucreKi
a%upra ta) 'l %punea oamenilor: *2u ave&i %u-leteF ci %unte&i doar niIte
vegetale care trie%cF %e o-ile%c Ii mor + nimic mai mult).
5CA
D/AMMA#ADA 0S/0
'l a -o%t cu adevrat un Mae%tru prin excelen&) 'l te Ioca atLt de
puternic JncLt aMungeai %ingur % te Jntre"i: *Ce voi -aceF voi rmLne
Jntreaga via& o vegetalH. Crea Jn -iecare o a%emenea %itua&ie JncLt pur
Ii %implu porneai Jn cutareF pentru c nimeni nu doreIte % moar)
1deea cum c %u-letul e%te nemuritor nu a -cut altceva decLt % Ji
aMute pe oameni % %e con%oleKe cu -aptul c moartea nu e%te decLt o
odihnF un %omn pro-und Ii odihnitor) Dar !urdMie-- %punea: *'%te un
non+%en%> #Ln cLnd nu J&i vei -i creat un %u-letF dup moarteF mort vei
rmLne).
Bncearc % Jn&elegi di-eren&a: &i %+a %pu% c te+ai n%cut cu un
%u-letF iar !urdMie-- J&i %pul"er total ace%t creK) 'l %pune: *Acum nu eIti
altceva decLt o oportunitate) Te po&i -olo%i de eaF ori po&i % di%pari
de-initiv).
Bn% !urdMie-- doar a -olo%it o tehnic) Fiecare %e naIte cu un %u-let) Dar
ce po&i -ace cu oamenii care au -olo%it adevrurile doar ca pe niIte
con%olriH 3n Mae%tru mai tre"uie % Ii mint + Ii doar un mare Mae%tru
are dreptul % o -ac + doar pentru a te treKi din %omn)
De exempluF dormi pro-und Ii eu te KgLl&Li % te treKeItiF dar nu Jmi
dai nici o aten&ie) AtunciF deodatF %trig: *Foc> Foc>.Ei imediat Jncepi %
alergi) 1ar a-ar vom reKolva amLndoi %itua&ia) B&i voi %pune c m+am
-olo%it de ace%t Iiretlic pentru a te treKi)
0dat ce &i+ai cuno%cut %u-letulF !urdMie-- J&i va Iopti la ureche:
*Acum nu J&i mai -ace griMi) 3it tot ce &i+am %pu%) A -o%t doar un truc)
1ar dac nu m -olo%eam de el nu reuIeam niciodat % te treKe%c).
Bn% a%t-el de -iin&e %unt mereu Jn&ele%e greIit) A Jn&elege un om ca
!urdMie-- e%te ceva aproape impo%i"il) 2u Jl po&i Jn&elege decLt dac te
apropii de el) Ei munca e-ectuat de !urdMie-- a -o%t o munc plin de
%ecrete + nu %e poate alt-el) Munca adevrat poate -i -cut doar Jntr+o
Icoal Jnvluit Jn mi%ter) '%te a%cun%N nu e%te pu"lic Ii nici nu poate
-i) Bn 'vul Mediu mi%ticii %+au a%cun% Jn %patele alchimieiN au tre"uit %
di%par datorit creItinilor) CreItinii au di%tru% tot ce era Jn con-lict cu
teologia lor) 'i nu au permi% nimnui % vor"ea%c %au % practice
metode Ii tehnici contrare doctrinei lor: *CreItini%mul e%te %ingura cale).
Mi%ticii au tre"uit % di%par) Ei ei %+au a%cun% Jn %patele unei idei
utopice) To&i %puneau: *2oi nu avem nimic de+a -ace cu %piritualitateaN
%untem doar niIte alchimiIti) 2oi cutm % de%coperim %ecretul vie&ii
ve%nice) Dorim % g%im miMloace prin care % tran%-ormm metalele
o"iInuite Jn aur). EiF doar pentru a+i pcli pe preo&iF ei au con%truit
la"oratoare -oarte %tranii)))dac intri Jntr+un a%emenea la"orator vei -i
uimit % veKi acolo tot -elul de epru"eteF ier"uriF planteF rdciniF
%u"%tan&e chimice)
5C<
D/AMMA#ADA 0S/0
Ei tot ce -ceau ei acolo nu era decLt ceva de -a&ad + munca
adevrat %e petrecea undeva Jn %patele Icolii)
1ar munca real era aceea de a aMuta la crearea unei -iin&e
cri%taliKateF de a lua naItere conItientiKarea) Munca adevrat e%te
medita&ia) CreItini%mul Jn% nu accept medita&ia) 'l con%ider c
rugciunea e%te de aMun%) CreItinii nu permit cutarea interioar) 'i %pun
c a merge Jn -iecare duminic la "i%eric Ii a citi cLteva paragra-e din
Bi"lie e%te de aMun%) Doar niIte Mucrii prin care oamenii %unt &inu&i
ocupa&i)
Ei Jn 1ndia mi%ticii au trit %u" identit&i -al%e)
Chiar ieri am citit o pove%tioar %u-it + iar !urdMie-- JIi are
rdcinile Jn tradi&ia %u-it) 'l chiar e%te un %u-it) Toate %ecretele pe care
le cunoaIte au provenit de la %u-i&i)
3n di%cipol a venit la un mae%tru Ii i+a %pu%: *Am o pro"lem) Cel
mai "ogat om din oraI pleac Jntr+o cltorie Ii m+a rugat % am griM de
-iica lui cLt timp e%te plecat) 'l are o -at -oarte -rumoa%F iar eu %unt un
clugr -oarte re%pectat Jn oraIN to&i Itiu c %unt celi"atar Ii Jmi
Jndepline%c plin de evlavie toate %arcinile) Bmi e%te teamF deoarece Jmi
cuno%c %l"iciunile) De -aptF chiar %unt -oarte %periatF pentru c m %imt
-oarte atra% de acea%t -at) De multe ori am -o%t invitat Jn ca%a lor Ii am
Jncercat tot po%i"ilul % evit JntLlnirea cu ea> 1ar acum e%te prea mult:
timp de Ia%e %au nou luni voi tri %ingur cu ea Jn ca%) Etiu c nu m pot
a"&ine) Ce % -acH.
Mae%trul i+a %pu%: *Etiu un om care te poate aMuta) Du+te la el). Ei
i+a %pu% cum % aMung la un ne"un dintr+un oraI vecin)
Clugrul l+a Jntre"at: *Dar cum m poate aMuta un ne"unH Am
auKit de acel ne"un Ii pot %pune c e%te complet %rit de pe -ix> Chiar m
poate el aMutaH.
Mae%trul i+a r%pun%: *Du+te la elF dar -ii -oarte atent) 0"%erv tot
ce %e petrece acolo).
Di%cipolul %+a du% la ne"un) 3n "iat -oarte tLnr Ii -oarte -rumo% Ji
turna vin Ii ne"unul Jl "ea)
=rile mu%ulmane au -o%t Jntotdeauna preponderent homo%exuale+
tocmai de aceea Jn paradi%ul mu%ulman credincioIilor li %e promit "ie&i
tineri Ii -rumoIi) '%te ceva mult mai avan%at> Bn paradi%ul hindu% Ii Jn
cel creItin nu %unt admi%e nici un -el de per%oane homo%exuale)
DumneKeul creItin Ii iudaic e%te -oarte rK"untor cu homo%exualii)
DumneKeul mu%ulman e%te mai Jngduitor: el le permite credincioIii %
%e "ucure Ii de -ete Ii de "ie&i + -iecare cu plcerea lui>
Acel "iat tLnr Ji turna vin ne"unului Ii ace%ta Jl "ea cu -oarte
mare plcere)
5CC
D/AMMA#ADA 0S/0
Di%cipolul %+a %im&it deKgu%tat Ii a uitat complet de ce i+a %pu%
Mae%trul: *Du+te la el Ii -ii -oarte atent). Di%cipolul a uitat tot Ii l+a
Jntre"at pe ne"un: *Cum J&i permi&i aIa cevaH Ce %e JntLmpl aiciH.
2e"unul a rL% Ii i+a %pu%: *Ace%t "iat e%te -iul meu) EiF vino pu&in
mai aproape + paharul meu nu con&ine decLt ap) Ceea ce Jmi toarn el
nu e%te vinF ci ap).
Di%cipolul a Jntre"at: *Atunci de ce pretinKi c "ei vinH Sticla din
care J&i toarn el e%te -cut %pecial pentru a con&ine vin) Ei nimeni nu
%oar"e apa cu atLt de mare plcere cum o "ei tu + de ce te pre-aciH.
2e"unul a %pu%: *A%t-el JncLt nimeni % nu ai" Jncredere Jn mine
Ii % Jmi Jncredin&eKe Jn JngriMire -ata lui) Ace%ta e%te %-atul de care ai
nevoie>.
2e"unul era un mi%tic Ii pro"a"il a reuIit % Ji citea%c gLndurile
di%cipolului) *)))A%t-el JncLt nimeni % nu poat conta pe mineF m pre-ac
c %unt ne"un) Bn ace%t mod rmLn %ingur Ii -ericit) DarF te rogF nu mai
%pune ace%t %ecret nimnui) #entru c dac o -aci va tre"ui % m mut Jn
alt oraI) 2e"unia Ii imoralitatea mea %unt create de mine) Ei dac vrei cu
adevrat % lucreKi a%upra taF atunci - ca mine) Du+te Jnapoi Ii Jncepe %
te compor&i pro%teIteF ne"uneIteF imoral + cel pu&in pre-+te> + Ii nimeni
nu te va mai deranMa).
!urdMie-- a trit Ii el o via& -oarte mi%terioa%N nici mcar nu a -o%t
pu"lic) Ecoala lui a -o%t %ecret) 2imeni nu Itia cu adevrat ce %e
petrecea acolo)
Ei acelaIi lucru %e va JntLmpla Ii Jn noua etap a muncii mele)
2oua mea comun va -i un loc %ecretF a%cun%) 9a exterior va preKenta o
-a&ad: tLmplariF %culptoriF olari)))a%t-el JncLt viKitatorii vor avea
%pectacolul pe care Jl aIteapt) 'i vor putea vedea creativitatea
%anna%inilor: picturiF %culpturiF cr&i)))) Ei vor -i caKa&i Jntr+un hotel de
cinci %teleF vor avea la di%poKi&ie cLteva pi%cineF %e vor putea recrea Jn
apropierea unui lac minunat + dar nu vor Iti nimic din ce %e petrece Jn
%pate) Totul tre"uie % -ie a%cun%F altminteri nimic nu e%te po%i"il)
AI dori % mai deKvlui cLteva %ecreteF deoarece nu vreau % mor
Jnainte de a le JmprtIi celor de lLng mine) Dup ce nu voi mai -iF cred
c nimeni nu va putea % Jmi continue munca) 'u de&in %ecrete din
teoi%mF din tantra Ii din ogaF din tradi&ia %u-it Ii din Ken) Am trit
aproape Jn toate tradi&iile din lumeN am -o%t un cltor timp de multe
vie&i) Ei am adunat miere de la multe -lori)
Mai devreme %au mai tLrKiu va tre"ui % plec de aici + Ii nu voi mai
putea intra Jn alt corp) Acea%ta e%te ultima mea via&) Vreau %
JmprtIe%c cu cei de lLng mine toat mierea pe care am %trLn%+oF a%t-el
JncLt Ii ei % o poat drui altora Ii % nu di%par de pe #mLnt)
8DD
D/AMMA#ADA 0S/0
Bn% o voi -ace Jntr+un mod -oarte %ecreto%N de aceeaF AMit
Sara%SatiF nu pot vor"i de%pre a%ta) DeMa am %pu% prea mult> 2ici nu ar
-i tre"uit % %pun atLt de multe) Munca mea e%te doar pentru aceia care
Jmi %unt pe deplin devota&i)
Avem un "irou de pre% prin care Jncercm % in-ormm cLt mai
mul&i oameni de -enomenul care %e petrece aici) Dar Jn noua comun
munca adevrat va di%prea din ochii lumii) Biroul de pre% va
-unc&ionaF Jn% pentru alte %copuri) 0amenii vor veni aici Ii a%t-el vom
putea alegeN vom putea invita per%oane care %unt cu adevrat de%chi%e Ii
dornice % pornea%c Jn cutarea %piritual) 'i vor deveni participan&iF %e
vor altura celorlal&i Ii %e vor diKolva Jn cLmpul energetic al comunei)
Bn% munca adevrat va -i a"%olut %ecret) Se va de%-Iura doar Jntre
mine Ii cei care %e druie%c)
Ei Jntre noi nu va -i nici o di-eren&) 'u voi deveni din ce Jn ce mai
tcutF deoarece o comun adevrat nu -unc&ioneaK prin cuvinteF ci prin
tcere) #e m%ur ce -iecare va primi din ce Jn ce mai mult energie din
tcereF eu voi rmLne din ce Jn ce mai tcut) Dar p%treK o comoar
extraordinar pentru -iecare) Fii receptiv))))
1ar datorit -aptului c munca va deveni din ce Jn ce mai
mi%terioa%F Jn lume vor Jncepe % apar din ce Jn ce mai multe Kvonuri)
0amenii vor deveni %u%picioIi IiF pentru c nu pot Jn&elege nimicF Jncep
% inventeKe tot -elul de lucruri) AIa cF AMit Sara%SatiF tre"uie % -ii
pregtit Ii pentru a%ta)
Dar nu tre"uie % J&i -aci prea multe griMi) Va -i o Icoal a
mi%terului) A%emenea Icoli au exi%tat Jn timpul vie&ii lui @arathu%traN el
chiar a creat una) Multe Icoli au mai exi%tat Jn Ti"etF Jn 'giptF Jn 1ndia)
CLnd #itagora a viKitat 1ndiaF el chiar a %cri% de%pre ace%te Icoli ale
mi%terelor) #itagora a -o%t ini&iat Jn multe Icoli din 'gipt Ii 1ndia) 1i%u% a
-o%t Jnv&at de e%enieniF o Icoal iudaic antic Ii -oarte mi%terioa%)
Tot ce a -o%t minunat Ii mre& Jn i%toria umanit&ii a aprut prin
intermediul cLtorva -iin&e care Ii+au unit -or&ele pentru cutarea
interioar) Comuna mea va -i o Icoal a mi%terelor pentru explorarea
interiorit&ii -iin&ei) Acea%ta e%te cea mai mare aventur po%i"il Ii cel
mai minunat dan%)
2. Preaiubie Mae!re" care e!e c+eia re(%&/'rii ace!ui 0u((&e5
)u**+a !0u#eN /%rbe:e mai 0u9i# :i 'cerea e!e mi#u#a'" 0e#ru
c' ce a: 0uea !0u#e eu5 P%/e:i *i# recu" /i!e *i# /ii%r" b,r1e
!earbe*e !au ar$ume#e &%$ice - 1a&!uri a&e &imbii.
T'cerea e!e mi#u#a'" :i %u:i....

8D5
D/AMMA#ADA 0S/0
Su#eu& !0%r%/'ie&ii &a % ca#' cu ceai #u e!e a&ce/a *ec, u#
ec%u a& ciri0iu&ui 0'!'ri&%r - e#er$ie cur$,#* 2#r-u# c%!m%! 0&i# *e
1ericire.
Preaiubie Mae!re" care e!e c+eia re(%&/'rii ace!ui 0u((&e5
2irgunF nu Jl privi pe !autama Buddha Jntr+un mod prea %erio%)
Tcerea e%te minunatF dar cine &i+a %pu% c vor"ria nu e%te -rumoa%H
De -aptF cu cLt te "ucuri mai mult de vor"ireF cu atLt mai pro-und J&i va
-i tcerea)
AceItia %unt niIte poli opuIi Ii ei %e echili"reaK unul pe cellalt)
CLnd munceIti din greu KiuaF noaptea vei dormi mai pro-und) #oli opuIi:
munca di-icil induce un %omn mai adLnc) '%te ilogic> 9ogic ar -i -o%t
exact inver%: % te odihneIti Jntreaga KiF % practici relaxareaF a%t-el JncLt
noaptea % po&i dormi mai pro-und) Dar DumneKeu e%te non+logic)
#are ceva normal: cineva care a practicat relaxarea Jn timpul Kilei
% doarm mai adLnc Jn timpul nop&ii> 1ar cel care a -cut exact inver% +
care a muncit din greu: a %pat grdinaF a crat lemneF a adu% ap din
-LntLn + Ii care %+a extenuat Jntreaga Ki % nu poat dormi deloc
noapteaN deoarece el a practicat activitatea) Bn% via&a nu -unc&ioneaK
logic)
Via&a -unc&ioneaK prin poli opuIi) Via&a e%te dialecticF nu logic)
'%te o dialectic: teKF antiteK + am"ele %e echili"reaK una pe cealalt
Ii devin o %inteK) ApoiF %inteKa devine iarIi o teK Ii creeaK o
antiteK)))Ii aIa mai departe) Via&a nu e%te ari%totelianF ci hegelian)
'%te per-ect % vor"eIti mult) EiF cLnd o -aciF -+o total + tran%-orm
vor"irea Jn medita&ie> Cuno%cLnd per-ect c e%te doar o %porovialF
totuIi te po&i "ucura de ea) De -aptF po&i -i enorm de -ericitF deoarece e%te
doar o vor"ire> Ei apoi devino tcut)
Ciripitul p%rilor e%te minunatF dar ai o"%ervat c Jn momentul Jn
care %e opre%cF acolo rmLne doar tcereaH Acea tcere e%te apro-undat
de cLntecul p%rilor) 1ar tcerea care urmeaK -urtunii e%te cea mai
pro-und dintre toate)
2irgunF nu Jl privi pe Buddha prea %erio%) 'l poate -i con%iderat un
om -oarte %erio% + Jn de-initiv e%te Ii el unidimen%ional) Ceea ce %pun
eu)))dac i+ai -i pu% aceeaIi Jntre"are lui BuddhaF el ar -i r%pun% alt-el)
Ar -i %pu%: *2irgunF te apropii de punctul e%en&ial) 0preIte vor"ria Ii
%poroviala) Spune doar ceea ce e%te a"%olut nece%arN limiteaK+te la
minimum. 'l &i+ar -i %ugerat % -ii -oarte telegra-ic) Dac po&i %pune
ceva Jn trei cuvinteF atunci nu o %pune Jn patru) Cu cLt elimini mai multe
cuvinteF cu atLt mai "ine)
Bn%F J&i %pun din experien&a meaF dac J&i opreIti vor"ireaF atunci
tcerea J&i va -i %uper-icialF va -i doar un -el de tri%te&e)
8D8
D/AMMA#ADA 0S/0
2u va avea nici un -el de pro-unKime) De unde % JIi ia
pro-unKimeH 2u poate deveni pro-und decLt cu aMutorul polului %u
opu%) Dac vrei % te odihneItiF atunci dan%eaKF aleargF %ri + permite+i
-iecrei -i"re a corpului % pul%eKe de energie) EiF apoiF nu va urma decLt
relaxarea + tu nu vei mai tre"ui % -aci nimic + relaxarea %e produce de la
%ine)
Bn% &ine minte: eu nu %pun % "Lr-eIti Jmpotriva cuiva) Acea "Lr-a
va -i o violen&N nu mai e%te vor"rieF ci o rutate camu-lat Jn vor"rie)
Vor"ria tre"uie % -ie doar o art purF -r nici o motiva&ie + o glum
de dragul de a glumiN o "Lr-a de dragul de a "Lr-i inocent) Ei a%ta te va
p%tra vital Ii voio%) 1ar cLnd di%pare)))cLt de mult po&i vor"iH 'xi%t o
limit Jn toate) *Sunetul %porovielii la o can cu ceai. nu poate continua
la ne%-LrIit) Bn curLnd ceaiul %e va termina Ii di%cu&ia va di%prea)))Ii
rmLne doar tcerea))))
'%te "ine c p%rile nu l+au auKit pe Buddha)
2irgunF nu aI dori % devii "udi%t) Cuno%c de%tui clugri "udiIti Ii
to&i %unt atLt de %erioIi Ii de gravi JncLt %erioKitatea lor a devenit o "oal)
'i nu pot rLdeF nu pot glumi) De -aptF mul&i care Jmi cite%c cr&ile Ii dau
pe%te glumele meleF pur Ii %implu JIi Jnchid ochii Ii trec pe%te acele
pa%aMe) Se Jnchid Jn ei Ii nu m pot ierta) 'i nu pot concepe ca Buddha %
-ie alturat rL%ului) Ei acelaIi lucru e%te vala"il Ii pentru 1i%u%)
2u deveni prea %erio%) Me%aMul meu e%te acela al -ericirii Ii
voioIeniei) Bn ace%t punct di-er de Buddha) Buddha e%te o per%oan
-oarte %erioa%N nu exi%t nici mcar o %ingur %tatuie care % Jl repreKinte
rLKLnd %au mcar KLm"ind) DaF exi%t %tatui chineKeIti Ii MaponeKe care Jl
arat rLKLnd Ii + uneori + chiar rLKLnd Jn hohote) Dar aceia %unt "uddha
chineKi Ii MaponeKi)
De -aptF %tatuile chineKeIti Ii MaponeKe %unt complet di-erite de cele
indiene) Buddha indian e%te repreKentat ca o per%oan -oarte %erioa%)
Corpul %u e%te atletic: umerii Ii pieptul Ji %unt -oarte mari Ii
mu%culoa%eF iar talia Ji e%te -oarte mic + aproape c nici nu are "urt)
Buddha chineK e%te exact inver%: "urta Ji e%te -oarte mare IiF Jn anumite
%culpturiF chiar po&i vedea c acea%ta vi"reaK de rL%F iar chipul Ji e%te
complet di-eritF e%te rotund Ii %eamn cu -a&a unui copil) Bn %chim"F
chipul lui Buddha indian are tr%turile unui Alexandru cel MareN el e%te
repreKentat prin in-luen&ele primite de la imperiile grec Ii roman)
1ndienii Jl repreKint pe Buddha ca -iind un om -oarte %erio% Ii
grav) 2ici nu J&i po&i Jnchipui c acel om ar putea vreodat % rLd) Bn%
cLnd "udi%mul a aMun% Jn ChinaF acolo a JntLlnit o -ilo%o-ie total opu%)
A%t-elF "udi%mul a devenit teKaF iar taoi%mul a devenit antiteKa: JntLlnirea
dintre Buddha Ii 9ao TKu)
8D:
D/AMMA#ADA 0S/0
Statuia care Jl repreKint pe Buddha Jn China e%te Mumtate
!autama Buddha Ii Mumtate 9ao TKu + ei %unt contopi&i Jn aceeaIi
%tatuie) Burta Ji apar&ine lui 9ao TKu Ii tcerea Ji apar&ine lui Buddha)
Acea%ta a -o%t cea mai mrea& JntLlnire care %+a produ% vreodat Jn
lume) Ei din ea a aprut un -enomen -oarte pro-und Ii %emni-icativ:
@enul)
@enul nu e%te nici "udi%t Ii nici taoi%tF %au e%te am"ele Ii mai mult)
De -aptF dac 9ao TKu Ii Buddha %+ar -i JntLlnit -iKicF ei nu ar -i cKut de
acord a%upra nici unui punct) 9ao TKu a -o%t un om al rL%ului) 'l mergea
din %at Jn %at pe "ivolul %u + pro"a"il c arta ca un clovn) Ei
Jntotdeauna rLdeaF chiar %e ro%togolea pe pmLnt de rL% + rLdea Jn hohote
de a"%urditatea vie&iiF de ridicolul exi%ten&ei)
Buddha Ii 9ao TKu %unt doi poli opuIi) #ro"a"il tocmai de aceea
-ilo%o-iile lor %+au putut contopi) Fiecare %eparat era incomplet +
JntLlnirea le+a adu% completitudine) 2ici 9ao TKu nu ar -i -o%t de acord
cu Kenul Ii nici Buddha) Am auKit o pove%tioar:
Bn paradi%F Jntr+o ca-eneaF BuddhaF Con-uciu% Ii 9ao TKu di%cutau
liniIti&i) 0 -emeie -oarte -rumoa%F proprietara ca-eneleiF vine Ii le pune
pe ma% elixirul vie&ii) Buddha Jnchide imediat ochii Ii %pune: *2u m
pot uita la aIa ceva> 2u merit % m uit + via&a e%te %u-erin&) 2aIterea
Jn%eamn %u-erin&N via&a nu produce decLt moarte) 9ua&i imediat acea%t
%ticl de pe ma%N altminteri nu Jmi voi mai de%chide ochii>.
Con-uciu% Ii+a &inut ochii pe Mumtate Jntrede%chiIi + el crede Jn
calea de miMloc + Ii a %pu%: *'u nu Jl pot nega -r % Jl gu%t). 'l era un
om Itiin&i-ic Ii metodic) *Cum po&i %pune ceva -r % experimenteKiH
2u po&i niciodat a-irma nimic dinainte) AIa c d+mi % gu%t pu&in din
ace%t elixir al vie&ii). Dup ce gu%tF el %pune: *DaF Buddha are dreptate:
e%te amar Ii impo%i"il de "ut) Sunt cu totul de acord cu Buddha Ii Ji
%u%&in punctul de vedere) Dar totuIi el greIeIteF deoarece nu putea %pune
nimic -r % Jl gu%te) DeIi a avut dreptateN totuIi greIeIte) 'u pot %pune
a%taF deoarece am gu%tatF am experimentat).
9ao TKu ia %ticla IiF Jnainte ca -emeia % %pun cevaF el d pe gLt
tot con&inutul %ticlei) A "ut tot elixirulF %+a Jm"tat Ii a Jnceput %
dan%eKe -r % %pun nimic) Dup ce Ii+a mai revenit pu&inF Buddha Ii
Con-uciu% l+au Jntre"at: *'iF tu ce %puiH.
9ao TKu le r%punde: *2u e%te nimic de %pu%) Via&a tre"uie "ut Jn
totalitate Ii doar atunci po&i cunoaIte realitatea) 1ar cLnd cunoIti nu mai
ai nimic de %pu%) 'a nu poate -i categori%it) Su-erin&a Ii "eatitudinea
%unt doar niIte categorii + via&a e%te dincolo de orice dualitate) 2u o po&i
cunoaIte cu adevrat decLt Jn totalitatea ei Ii eu am cuno%cut+o) Voi nici
mcar nu a&i gu%tat din ea)
8D4
D/AMMA#ADA 0S/0
Con-uciu% a gu%tat pu&in din eaF dar partea nu tre"uie niciodat %
decid ceva de%pre Jntreg) Doar eu pot %pune ceva de%pre elF Jn% nu voi
%pune pentru c e%te ceva inexprima"il) Dac vre&i cu adevrat % Jl
cunoaIte&iF atunci voi putea comanda o alt %ticl) Bm"ta&i+v cu
licoarea vie&ii Ii dan%a&i + acea%ta e%te %ingura cale>.
Acea%ta e%te %ingura cale prin care po&i cunoaIte ceva)
BntLlnirea dintre "udi%m Ii taoi%m e%te cel mai %traniu -enomen din
lume) Ei era de aIteptat % %e JntLmple aIa cevaF deoarece polii opuIi
Jntotdeauna %e atrag unii -a& de al&ii + aIa cum polii opuIi ai unui
magnet %e atrag unul %pre altul)
Budi%mul a cltorit din 1ndia Jn China) Taoi%mul nu a aMun%
niciodat Jn 1ndiaF deoarece taoi%mul a -o%t atLt de intoxicat de extaK Ii
"eatitudine + de ce %+i mai pe%e de altcevaH Budi%mul a tre"uit %
cltorea%c) SerioKitatea a devenit o povar -oarte ap%toare) 0dat ce
Buddha a di%prutF odat ce lumina %+a %tin%F "udi%mul a devenit o piatr
-oarte grea pe umerii di%cipolilor) 'i au tre"uit % g%ea%c altceva care
% compen%eKe %erioKitatea din -ilo%o-ia lor)
2irgunF nu -i prea %erio%) Bucur+te de micile lucruri ale vie&iiF de
micile "ucurii din via&) Toate contri"uie la Jm"og&irea -iin&ei tale) Ei
&ine minte: non+%erioKitatea e%te una dintre cele mai -undamentale
calit&i pe care 1e are o per%oan cu adevrat religioa%)
3n tLn r -oarte evlavio% a venit la un ra"in Ii i+a %pu%: *#ro"lema
e%te apetitul meu %exual) CLnd dau mLna cu o -emeieF imediat m %imt
excitat + m excit chiar Ii cLnd vd o -emeie trecLnd pe lLng mine)
Ace%t lucru m tul"ur -oarte multF deoarece Jmi iu"e%c cu adevrat
%o&ia).
(a"inul Ji %pune: *2u J&i -ace griMiF -iule) B&i po&i a%tLmpra apetitul
ori de cLte ori doreItiF atLta vreme cLt cina o mnLnci Jn propriul tu
camin)
Ace%t ra"in e%te -oarte Jn&eleptF non+%erio% Ii priveIte via&a ca pe o
Moac) Sanna%inii mei tre"uie % -ie complet non+%erioIi + Ii doar atunci
%e vor putea "ucura de am"ele lumi) #o&i avea o prMitur Ii o po&i
mLnca) A%ta e%te adevrata art) 9umea acea%ta Ii lumea cealaltF %unetul
Ii tcereaF iu"irea Ii medita&ia + cLnd toate ace%tea %unt trite %imultan Ii
armonio%F atunci po&i cunoaIte e%en&a Ii pi%cul propriei tale -iin&e)
6. Ce !0ui *e!0re 1aim%a!a a1irma9ie a &ui Nie(!c+e c'
Dum#e(eu e!e m%r5
2eeraMF Friederich 2ietK%che %pune c DumneKeu e%te mort + a%ta
Jn%eamn c Jnainte a trit) Dup cum cuno%c euF el nu a -o%t niciodat
viu)
8D?
D/AMMA#ADA 0S/0
Cum ar putea DumneKeu % moar dac nu a tritH DumneKeu nu
e%te o per%oanF de aceea el nu poate -i nici mort Ii nici viu) #entru mineF
DumneKeu e%te Jn%Ii via&a> DumneKeu e%te %inonim cu exi%ten&aN
tocmai de aceea nu po&i %pune nimic de%pre el) DumneKeu e%te via&a> Ei
via&a e%te veInic)))e%te un continuumF o eternitate -r de Jnceput Ii -r
%-LrIit)
2ietK%che a vrut % %pun c DumneKeul pe care l+au venerat
oamenii inconItient nu mai e%te relevant) Bn% lui Ji plcea % -ac
a-irma&ii -oarte dramatice) Bn loc % %pun: *DumneKeul venerat de
oameni a devenit lip%it de importan&. + el a %pu%: *DumneKeu e%te
mort. 1ar Jntr+un -elF a-irma&ii de ace%t gen ptrund -oarte rapid Jn
conItiin&a oamenilor) Dac ar -i %pu%+o Jntr+un mod -ilo%o-icF atunci nu ar
mai -i avut acelaIi e-ectN a%t-elF a-irma&ia %a direct Ii dur a devenit cea
mai important a-irma&ie din ultimele %ute de ani) 2ici o alt a-irma&ie
nu a avut un impact mai mare a%upra gLndirii Ii comportamentului
uman)
DumneKeu creItin e%te mort) DumneKeul e"raic e%te mort + a%ta a
vrut % %pun 2ietK%che) 1ar pLn acum au exi%tat atLt de mul&i Kei Ii
dumneKei care au di%prut)))cineva chiar a -cut o li%t) Am citit acea
li%t Ii nu am cuno%cut nici mcar un nume) 'l a men&ionat aproape ?D
de Kei) @eii Ii dumneKeii egipteni au di%prut + Ii nici mcar egiptenii nu
Ji cuno%c) Ei a exi%tat o vreme cLnd pentru aceIti dumneKei erau
%acri-ica&i oameniF %e purtau rK"oaieF cruciadeN Bn numele credin&ei erau
di%tru%e %ateF oraIeF &ri) 1ar a%tKi nici nu mai cunoaItem numele lor) Am
citit acea li%t Ii nu am cuno%cut nici mcar unul %ingur)
Mul&i Kei au -o%t inventa&i de oameniF iar cLnd ei %+au plicti%it de
inven&iile lor au trecut la altceva + exact cum un copil %e plicti%eIte de
Mucria lui Ii vrea alta)
AceIti Kei Ii dumneKeu vor continua % %e na%c Ii % di%parF dar
ei nu repreKint Divinul) *Adevratul DumneKeu. Jn%eamn via& + ais
dhammo sanantano + legea inepuiKa"il a exi%ten&ei) Cum ar putea muriH
2u e%te po%i"il) Formele %e %chim"))))
Am auKit c DumneKeu a viKitat recent metroul din 2eS XorP)
Cineva a %cri% pe un Kid: *DumneKeu e%te mort + %emnat 2ietK%che). A
doua KiF dede%u"t era %cri%: *2ietK%che e%te mort + %emnat DumneKeu).
Se pare c aIa e%te) Dar am un me%aM Ii mai "un pentru tine:
Bn metroul din 9ondra cineva a %cri% un me%aM -oarte JncuraMator:
*DumneKeu e%te mortF dar nu J&i -ace griMi + Maria e%te iarIi
Jn%rcinat>.

8D7
D/AMMA#ADA 0S/0
8. P%9i !0u#e ce/a *e!0re /i#%/'9ie :i 1ric'5
9ati-aF -rica e%te naturalF vinov&ia e%te crea&ia preo&ilor) Frica e%te
ceva inerent -iin&ei Ii e%te ceva e%en&ial) Fr -ric nu ai avea cum %
%upravie&uieIti) '%te ceva normal Ii natural) Ei datorit -ricii nu J&i vei
pune mLna Jn -ocF nu vei Jngurgita otravF nu te %inuciKi) Datorit -ricii
cLnd auKi un claxon de camion %ri imediat Jntr+o parte)
Dac un copil nu ar avea ace%t %entiment de -ricF el nu va avea
cum % %upravie&uia%c) Frica e%te o metod de protec&ie) Ei nu e%te
nimic ru Jn ea + ai tot dreptul % J&i proteMeKi via&a) Via&a e%te atLt de
pre&ioa% Ii tre"uie % o proteMeKi + iar -rica te aMut) Frica Jn%eamn
inteligen&) Doar idio&ii Ii im"ecilii nu %e temN tocmai de aceea tre"uie %
Ji proteMm Ii % avem griM de eiF pentru c alt-el vor Jncepe % %e arunce
de pe cldiriF %e vor arunca %inguri Jn aerF %e vor avLnta Jn oceaneF ori pot
Jncepe % mnLnce tigri Ii Ierpi)))pot -ace orice>
Frica e%te inteligen& + a%t-el JncLtF cLnd J&i apare un Iarpe Jn -a&F
% po&i %ri din calea lui) 2u e%te o laIitateF ci doar o ac&iune per-ect
inteligent) Bn% exi%t dou po%i"ilit&i))))
Frica poate deveni pervertitF anormalF patologic) Atunci J&i va -i
team de lucruri de care nu tre"uie % te temi + deIi po&i g%i argumente
care % J&i %u%&in -rica anormal) De exempluF cineva %e teme % intre
Jntr+o ca%) 9ogic nu po&i dovedi c el greIeIte) 'l J&i va %pune: *Cum
Jmi po&i garanta c acea%t ca% nu va cdea cLnd intru eu Jn eaH. To&i
Itim c cldirile %e pot Ii pr"uIi Ii nimeni nu poate da o garan&ie
categoric Ii de-initiv c acea ca% nu va cdea + orice %e poate
JntLmpla)))un cutremurF un uragan) AltcinevaF de pildF %e teme % circule
cu trenul Ii altuia Ji e%te -ric % urce Jn avion))))
A%emenea temeri arat neinteligen&) Atunci ar tre"ui % te temi Ii
de propriul patF deoarece mai mult de C? Y din oameni mor Jn pat + deci
ace%ta e%te cel mai periculo% loc) Din punct de vedere logic ar tre"ui %
rmLi cLt mai departe de patul Jn care dormi) Dar a%ta J&i va -ace via&a
impo%i"il)
Frica poate deveni anormal Ii datorit ace%tei po%i"ilit&iF preo&ii
Ii politicienii au -olo%it+o Jn intere%ul lor) 'i au tran%-ormat+o Jntr+o
patologie Ii atunci le+a -o%t -oarte uIor % Ji exploateKe pe oameni)
#reo&ii %unt cei care au inventat teama de iad) CiteIte Jn %cripturi Ii vei
vedea cu cLt de mult plcere de%criu ei chinurile Ii tortura din iad)))cLt
de detaliat o -ac)
Adol- /itler a citit a%t-el de %cripturiN el %+a in%pirat din ace%tea
pentru a+Ii pune Jn aplicare ideile) 'l nu era un om atLt de inteligent Ii
creativ Jncat % poat inventa %ingur lagrele de concentrare Ii metodele
8DA
D/AMMA#ADA 0S/0
de exterminare)))el le+a copiat din %cripturile religioa%e + preo&ii l+au
aMutat -oarte mult) De -aptF el doar a practicat ceea ce %pun preo&ii)
#reo&ii au vor"it mereu de%pre iadul care Ji aIteapt pe oameni
dup moarte) AIa c /itlerF %+a gLndit: *De ce % Ji mai la% pe oameni %
aItepteH Mai "ine creeK iadul chiar Jn acea%t lume) A%t-el JncLt % ne
o"iInuim cu el).
Am auKit c mai demult un om a muritF a aMun% Jn iadF a "tut la
poart Ii a cerut % intre) Diavolul l+a privit Ii l+a Jntre"at: *De unde
viiH.
*Din !ermania).
Diavolul i+a %pu%: *AhaF eIti germanF atunci nu mai ai de ce % vii
aici + deMa ai trit ceea -acem noi aici> Acum te po&i duce Jn rai) Ei chiar
dac te+aI l%a % intri vei g%i ace%t loc -oarte plicti%itor) 2oi Jnc nu am
aMun% la e-icien&a voa%tr).
Bnc nu %+a auKit de camere de gaKare Jn iadF dar pe ace%t pmLnt
au exi%tat) Bntr+o %ingur camer de gaKare %ute de oamenii di%preau
Jntr+o %ecund) EiF ceea ce e%te -oarte %urprinKtorF Jn ace%t %ecol ]]
omul a rma% un animal) Acele camere de gaKare erau prevKute cu
geamuri prin care putea -i urmrit %pectacolul din interior>
Sute de oameni %tteau a-ar Ii priveau cum alte %ute de oameni %e
tran%-ormau Jn -um Jn cLteva %ecundeF Ji putem numi pe aceItia -iin&e
umaneH Dar &ine minteF a%ta nu are de+a -ace doar cu !ermaniaF aceeaIi
%itua&ie e%te JntLlnit pretutindeni pe glo") 0mul a rma% acelaIi)
#reo&ii au devenit conItien&i de -aptul c in%tinctul de con%ervare
e%te un in%trument prin care oamenii pot -i -oarte uIor exploata&i) 'i au
-o%t atLt de Jndoctrina&i de minciunile preo&ilor JncLt au aMun% % cad la
picioarele preo&ilor Ii % le cear: *Salva&i+ne> Doar voi ne pute&i %alva>.
Ei preo&ii acceptau rolul de %alvatoriF pentru "inele Ii "un%tarea tuturorF
dar numai dac oamenii a%cultau -r crLcnire predicile Ii urmau or"eIte
ritualurile %tupide impu%e de preo&i)
#oliticianul a devenit Ii el conItient de -aptul c oamenii pot -i
controla&i prin -ric) Dac Ji po&i -ace % %e teamF atunci Ji po&i domina)
2a&iunile nu exi%t decLt datorit -ricii) Frica de America Ji &ine pe ruIi
%clavii comuniItilorN -rica de (u%ia Ji &ine pe Americani %clavii
guvernan&ilor) Teama de cellalt)))1ndia %e teme de #aPi%tanF paPi%taneKii
%e tem de indieni) '%te o lume atLt de %tupid> Am aMun% % ne -ie -ric la
unii de ceilal&i Ii a%t-el politicienii au devenit importan&i) #oliticianul
%pune: *'u v voi %alva Jn acea%t lume). #reotul %pune: *'u v voi
aduce %alvarea Jn lumea cealalt). AmLndoi %e a-l Jntr+o con%pira&ie
Jmpotriva oamenilor)

8D<
D/AMMA#ADA 0S/0
FricaF cu aMutorul politicienilor Ii preo&ilorF creeaK %entimentul de
vinov&ie + dar -rica Jn %ine e%te un in%tinct natural) 0mul a devenit atLt
de -ragil Ii delicat JncLt orice cuvLnt Jl poate -ace % tremure) Ei atunci Ji
po&i %pune orice Ii el te va a%culta + Itiind "ine c e%te o %tupiditateF
cuno%cLnd "ine -aptul c e%te un non+%en%F dar cine Itie)))H Din -ricF
omul poate -i -or&at % -ac orice)
0 tLnr %e duce la un medic Ii Ji %pune: *DoctoreF de -iecare dat
cLnd merg la teatru m apuc tuIea Ii %trnutul) Ce % -acH Bn %eara a%ta
am "ilete la un alt %pectacol Ii nu vreau % Ji deranMeK iarIi pe
%pectatori)W*
Medicul Ji d un pahar Ii Ji %pune -emeii % "ea tot) Femeia %e
con-ormeaK IiF dup ce Jnghite totF %im&ind un gu%t neo"iInuit Jn gurF Jl
Jntrea" pe doctor ce anume i+a dat % "ea)
Ace%ta Ji r%punde: *A -o%t o doK du"l din apa lui #luton) Acum
nu vei mai JndrKni % tuIeIti %au % %trnu&i).
)))Vd c nu ai Jn&ele%+o) 2u ai Jncercat niciodat apa lui #lutonH
Bncearc Ii vei vedea c nu vei mai avea curaM % %trnu&i %au % tuIeIti)
Du+te la AMit Sara%Sati Ii cere+i % J&i dea apa lui #luton Ii atunci vei
Jn&elege gluma) '%te ceva exi%ten&ial) #entru c nu ai prin%+oF J&i voi
%pune alta:
Bntr+o diminea&F ca"ana lui Goe a -o%t deva%tat de o ur%oaic)
Dup ce Goe %e Jntoarce aca% Ii vede ce %+a JntLmplatF ia urma ur%oaicei
Ii imediat ce o vede o JmpuIc mortal)
CLnd % pleceF Goe nu %e poate a"&ine Ii JIi %ati%-ace pa%iunea cu
trupul mort al ur%oaicei) 9a un moment datF Goe %imte c e%te urmrit de
un alt vLntor a-lat Jntr+un tu-iI apropiat) (ealiKLnd ce a Jn-ptuitF Goe %e
duce cu arma Jndreptat %pre cellalt vLntor Ii Ji %pune: *Ai -cut
vreodat drago%te cu o ur%oaicH.
VLntorul Ji r%punde: *2uF dar m pregte%c % Jncerc>.
0mul poate -i -or&at % -ac orice + pentru a %e %alva) 1ar datorit
-aptului c patologia creat de preo&i nu e%te naturalF natura ta %e revolt
Jmpotriva ei IiF uneori cLnd -aci ceva naturalF apare vinov&ia)
9ati-aF vinov&ie Jn%eamn a avea o idee nenatural Jn minteF o
preMudecat prin care ai impre%ia c via&a tre"uie % -ie Jntr+un -el %au
altul) #reo&ii Ii politicienii J&i %pun ce % -aci Ii ce % nu -aciF iar Jntr+o
"un Ki te treKeIti c ac&ioneKi exact aIa cum J&i dicteaK inima) Atunci te
Jntorci Jmpotriva ideologiei Ii datorit ace%tui -apt te %im&i vinovatF te
ruIineKi Ii creKi c eIti in-erioarF nedemn de re%pect)

8DC
D/AMMA#ADA 0S/0
Bn% prin implementarea Jn mintea oamenilor a tot -elul de idei
nenaturale nu Ji po&i tran%-orma) De aceeaF preo&ii au -o%t capa"ili %
exploateKe oameniiF dar nu Ii %+i tran%-orme) 'iF de -aptF nici nu %unt
intere%a&i de tran%-ormareN %ingurul lor intere% e%te % &in oamenii
Jnro"i&i) 'i creeaK o ma%cF o conItiin& %ocial Ii J&i %pun: *A%ta e%te
greIitN aia e%te corect). #oate c tu %im&i exact inver% Jn interiorul tuF
dar ei J&i %pun c nu e%te aIa) Ei ei Jncep % te hipnotiKeKe Jnc din
copilrie) Acea%t hipnoK a ptrun% adLnc Jn tine Ii aproape c a devenit
parte din -iin&a ta) 'a e%te cea care te opreIte din tran%-ormare)
'i &i+au %pu% c %exul e%te greIit + dar %exul e%te un -enomen
natural) Ei nu e%te nimic ru Jn a -i atra% de o -emeie %au de un "r"at)
'%te ceva natural) Bn% moralitatea J&i %pune: *2u e%te "ineN nu e%te
moral. A%t-elF Mumtate din tine doreIte % ac&ioneKe aIa cum e%te corectF
iar cealalt Mumtate te trage Jnapoi) 2u te po&i decideN ai aMun% diviKatF
%ciKionat) Dac te hotrIti % te duci cu un "r"atF Jn interior te vei
tortura %ingur: *Am comi% un pcat). 1ar dac nu te duciF natura ta te va
chinui: *M Jn-ometeKiF nu m laIi % trie%c).
0mul e%te legat Ii de mLini Ii de picioare) 0rice va -ace va %u-eri)
Ei a%ta au dorit Jntotdeauna preo&ii + ca oamenii % %u-ereF deoarece
numai aIa pot veni la el pentru a+i cere %-atul Ii aMutorul) Cu cLt %u-er
mai multF cu atLt va alerga mai repede la preot)
Bertrand (u%%ell are dreptate cLnd %pune c dac omului i %e o-er
li"ertate a"%olut + li"ertate de acea%t aIa+Ki% conItiin& %ocial Ii
moralitate + Ii dac e%te aMutat % devin integrat Ii naturalF % tria%c
prin Jn&elegere Ii Jn&elepciuneF aIa cum Ji dicteaK propria lui lumin
interioarF -r % urmeKe %-aturile altcuivaF atunci toate religiile vor
di%prea din lume)
'u %unt per-ect de acord cu el) Ace%te aIa+Ki% religii vor di%prea
din lume dac oamenii nu vor mai %u-eriN ei nu vor mai cuta nici o
%alvare) Dar (u%%ell merge mai departe Ii %pune c religia va di%prea
de-initiv din lume) Bn ace%t punctF el greIeIte) Vor di%prea doar religiile
-al%e IiF datorit ace%tui -aptF pentru prima dat Jn i%toria umanit&ii va
aprea o po%i"ilitate pentru naIterea religiei autentice) Atunci nu vor mai
exi%ta creItiniF mu%ulmaniF hinduIi + pe #mLnt %e va r%pLndi doar
religioKitatea) 0amenii vor tri doar aIa cum Ji Jndeamn conItiin&a)
Atunci nu va mai exi%ta vinov&ieF deoarece acea%ta nu poate niciodat
% tran%-orme pe nimeni) 0amenii vor rmLne la -elF doar vor di%prea
acele lucruri -al%e care Ji Jmpiedic % JIi vad -iin&a lor adevrat)
Su"%tan&ialF nu %e poate %chim"a nimic prin vinov&ieF prin teamF prin
raiF prin iad) Toate ace%te idei %unt complet greIite)

85D
D/AMMA#ADA 0S/0
Acum a venit momentul Jn care putem recunoaIte c toate religiile
vechi au dat greI) 'le nu au aMutat+pe nimeni+cu nimic) De%igurF au
exi%tat cLteva -iin&e magni-ice + un BuddhaF un MahaviraF un 1i%u% + dar
din milioane de oameniF doar -oarte rar %+a JntLmplat % Jn-lorea%c o
-loare %au dou) Ace%tea %unt excep&ii Ii ele nu pot -i pu%e la %ocoteal)
To&i ilumina&ii pot -i numra&i pe degete)
Dac un grdinar planteaK Kece mii de %emin&e Ii primvara
Jn-loreIte doar un %ingur copacF Jl po&i numi pe acel om grdinarH 2uF el
nu Itie nimic de%pre grdinrit) Acel copac Jn-lorea oricumN meritul nu Ji
revine grdinarului) 'l a dat greI cu re%tul %emin&elor)
Cu to&ii am trit Ii trim Jntr+o lume complet greIitN Ii noi %untem
cei care am aMutat la crearea ace%tei %itua&ii) 0amenii continu % %e
tran%-orme la nivel %uper-icial + un hindu% devine creItinF un creItin
devine hindu% Ii totul rmLne la -el) Doar prin %chim"area -ormei
exterioare nu a-ecteKi cu nimic interiorul)
0 pro%tituat re-ormat %ttea la un col& de %trad %Lm"t noaptea
Ii %triga oamenilor cLt de mult a -o%t aMutat de Armata SalvriiF
punctLndu+Ii di%cur%ul prin "ti ritmice Jntr+o to")
*Fra&ilor Ii %urorilorF am pctuit> ("um>) Am -o%t o -emeie -oarte
rea Ii plin de vicii> ("um>) 0"iInuiam % "eau> ("um>) Bmi pierdeam
nop&ile Jn caKinouri> ("um>) M pro%tituam> ("um> "um>) Bn -iecare
%Lm"t noaptea ridicam mor&ii din mormLnt> ("um> "um> "um>) Acum
ce -ac Jn -iecare %Lm"tH Stau pe %trada a%ta pctoa% Ii "at din
nenorocita a%ta de to">.

855
D/AMMA#ADA 0S/0
16. CONTINU= S= MERGI
-ine !a cuceri aceast lume
0i lumea morii cu toi *eii ei1
-ine !a descoperi
&trlucitoarea cale a le(ii1
Tu !ei reui, aa cum acela
-are caut flori
6 descoper pe cea mai frumoas
0i mai rar dintre toate.
.nele(e c acest trup
/ste doar spuma unui !al,
mbra unei umbre.
&mul(e floarea dorinelor
0i apoi, complet ne!*ut,
+u(i de re(ele morii.
0i continu s mer(i.
@oartea l ia pe acela care adun flori,
-"nd cu mintea sa distrat i simuri nsetate
-aut n !an fericirea
.n plcerile acestei lumi.
@oartea l spulber
Aa cum potopul mtur un sat cufundat n somn.
@oartea l n!in(e
-"nd mintea sa distrat i simurile nsetate
-aut s adune florile efemere.
/l nu !a reui !reodat
& i mplineasc plcerile aici.
Albina adun nectarul florilor
+r s le distru( frumuseea sau parfumul.
9a fel i neleptul rm"ne nemicat i pere(rinea*.
)ri!ete-i propriile (reeli,
-e ai fcut sau ai lsat nefcut.
0i nu b(a n seam (reelile altora.
-a o floare frumoas>
858
D/AMMA#ADA 0S/0
&trlucitoare, dar lipsite de mireasm,
&unt cu!intele bune i sterpe
Ale celui care nu faptuiete ce spune.
-a o floare frumoas>
&trlucitoare i pline de mireasm,
&unt cu!intele bune i ade!rate
Ale celui care faptuiete ce spune.
Aa cum dintr-un morman de flori
)ot fi mpletite o mulime de (hirlande,
.nfrumuseea*-i !iaa cu ct mai multe fapte bune.
DumneKeu nu e%te adevratul centru al cutrii %pirituale + moartea
e%te) Fr moarte nu ar -i exi%tat nici o religie) Moartea e%te cea care Jl
Jndeamn pe om % caute nemurireaF eternitatea)
Moartea ne JnconMoar din toate pr&ileF aIa cum un ocean
JnconMoar o in%ul) Acea%ta poate -i inundat Jn orice moment) Clipa
urmtoare poate nu va veni niciodat) Animalele nu %unt religioa%eF
pentru %implul motiv c ele nu %unt conItiente de moarte) 'le nu %e pot
imagina murindF chiar dac vd alte animale murind) '%te un %alt uriaI
de la a vedea pe cineva murind Ii pLn la a aMunge la concluKia *Ii eu voi
muri.) Animalele nu %unt atLt de atente Ii de conItiente Ii nu au cum %
aMung la o a%emenea concluKie)
MaMoritatea oamenilor nu %unt cu adevrat -iin&e umaneF ci
%u"umane) 3n om e%te cu adevrat matur Jn momentul Jn care aMunge la
concluKia: *Dac to&i morF atunci eu nu pot -i o excep&ie). 0dat ce Jn
inima ta a ptrun% acea%t concluKieF via&a nu J&i mai poate -i aceeaIi) 2u
vei mai avea cum % rmLi ataIat de via& aIa cum erai Jn trecut) Din
moment ce tot vei pierde totulF de ce % mai -ii po%e%ivH Dac Jntr+o "un
Ki va di%prea totulF de ce % te ag&i Ii % %u-eri pentru tot -elul de
+nimicuriH Timpul nu e%te important + mLineF poimLine)))cine ItieH Totul
va di%prea IiF clip de clipF via&a &i %e %curge printre degete)
Bn Kiua Jn care devii conItient de -aptul c vei muriF c moartea e%te
o certitudine a"%olut)))de -aptF %ingura certitudine din via& e%te
moartea) Bn% noi continum % evitm acea%t pro"lem a mor&ii)
Continum % ne l%m acapara&i de tot -elul de lucruriF doar pentru a
uita de moarte) CLteodat vor"im de%pre lucruri mre&e + DumneKeuF raiF
iadF Kei + doar pentru a evita realitatea) Ei care e%te realitateaH #entru
tineF cu %iguran& c nu DumneKeuF ci moartea) Ce cunoIti de%pre
DumneKeuH Cum po&i % cau&i ceva de%pre care nu cunoIti nimicH Va -i o
cutare goal + va -i doar o curioKitate copilrea%c)
85:
D/AMMA#ADA 0S/0

0amenii %tupiKi Jntrea" de%pre DumneKeuF per%oana inteligent
Jntrea" de%pre moarte) 1ar cei care Jntrea" de%pre DumneKeu nu vor
aMunge niciodat % Jl cunoa%cN doar aceia care %e intere%eaK de moarte
aMung % cunoa%c Divinul + deoarece moartea te tran%-ormF J&i %chim"
Jn mod radical viKiunea) ConItiin&a J&i e%te a%cu&it Ii Ile-uitF pentru c
ai ridicat cea mai %emni-icativ Jntre"are a vie&ii) Ei prin acea%t
provocare nu mai po&i rmLne adormit mult timpN va tre"ui % te treKeIti
Ii % -ii atent a%t-el JncLt % po&i JntLlni conItient realitatea mor&ii)
AIa a Jnceput pove%tea lui Buddha:
Tatl lui Buddha era un rege iu"it de poporul %u) 1ar Jn Kiua
naIterii lui Buddha Jn Jntregul regat era o "ucurie extraordinar)
0amenii erau -erici&i c regele lor are un moItenitor care % Ji conduc
Jntr+un mod la -el de Jn&elept Ii devotat) Tatl 1ui Buddha tran%-orma%e
regatul Jntr+unul dintre cele mai "ogate Ii mai a-luente regate din lume)
#Ln la "trLne&eF regele nu reuIi%e % ai" nici un copil) To&i %e
rugau pentru rege Ii doreau ca ace%ta % ai" un moItenitor) Bn cele din
urm regeleF la "trLne&eF a reuIit % primea%c un -iu + a -o%t o naItere
neaIteptat) A -o%t o mare "ucurie Jn Jntreaga &ar> To&i a%trologii %+au
adunat la palatul regal Ii au Jnceput % Ji preKic regelui de%pre Buddha)
1+au dat numele Siddhartha + care Jn%eamn Jmplinire) (egele era
mul&umit Ii JmplinitF dorin&a %a a -o%t %ati%-cut: Jntreaga %a via& Ii+a
dorit un -iu Ii acum Jl aveaN de aici Ii numele Siddhartha + Jmplinirea
unei dorin&e pro-unde)
Ace%t "iat i+a Jmplinit via&a regelui) Cei mai mari a%trologi au
venit la curtea regalF cu excep&ia unui a%trolog tLnrF Oodanna) Bnainte
de naItereF regele i+a Jntre"at: *Ce %e va JntLmpla cu via&a -iului meuH.
To&i au ridicat dou degeteF cu excep&ia lui OodannaF care a ridicat un
%ingur deget)
(egele le+a %pu%: *2u Jmi vor"i&i prin %im"oluri + eu %unt un om
%implu Ii nu Itiu nimic de%pre a%trologie) Ce Jn%eamn ace%te dou
degete ridicateH.
1+au r%pun%: *'l ori va deveni un conductor al lumii +
cha4ra!artin + ori va renun&a la lume Ii va deveni un iluminatF un
"uddha) Ace%tea %unt alternativeleF de aceea am ridicat dou degete).
(egele era JngriMorat de acea%t a doua po%i"ilitateF deoarece %e
temea c regatul %u va rmLne -r conductor) *Dac el renun& la
lumeF atunci cine Jmi va moIteni regatulH. AIa c regele l+a Jntre"at pe
Oodanna: *Tu de ce ai ridicat un %ingur degetH.
Oodanna i+a r%pun%: *#entru c %unt a"%olut %igur c el va renun&a
la lume + el va deveni o -iin& treaKF un om iluminat).
854
D/AMMA#ADA 0S/0

(egele nu a -o%t deloc mul&umit cu r%pun%ul primit de la
Oodanna) Adevrul e%te Jntotdeauna di-icil de acceptat) 'l pur Ii %implu
l+a ignorat pe OodannaN nu l+a apreciat a"%olut deloc + adevrul nu e%te
niciodat apreciat Jn acea%t lume) DimpotrivF adevrul e%te pedep%it Ii
lovit Jn mii de -eluri) De -aptF pre%tigiul lui Oodanna a Jnceput % %cad
chiar din acea Ki) Datorit -aptului c el nu a -o%t recompen%at de regeF
%+a r%pLndit Kvonul c nu era un a%trolog priceput) To&i ceilal&i a%trologi
erau de acord Jn privin&a celor dou po%i"ilit&iF numai Oodanna %punea
altceva)
(egele i+a Jntre"at pe a%trologi: *Voi ce crede&iH Ce aI putea -ace
a%t-el JncLt % Jl Jmpiedic % renun&e la lumeH 2u vreau % Jl vd
devenind un cerIetorF un %anna%in) Vreau % Jl vd cum aMunge cel mai
mare conductor al celor Ia%e continente + un cha4ra!artin). A%ta e%te
am"i&ia tuturor prin&ilor) Cui i+ar plcea ca -iul %au -iica lui % -ug Jn
pdure Ii % tria%c prin peIteriH
Dorin&ele noa%tre %unt extroverte) (egele era un om o"iInuitF ca
oricare altul + cu aceleaIi dorin&e Ii am"i&ii) Ei a%trologii i+au %pu%: *#o&i
-ace ceva: o-er+i cLt de multe lucruri po&iF -+i toate plcerileF o-er+i tot
luxul Ii con-ortul po%i"il) 2u Ji permite % a-le ceva de%pre exi%ten&a
"olilorF "trLne&ii Ii Jn %pecial a mor&ii) Dac reuIeIti % Jl -aci % nu a-le
nimic de%pre moarteF atunci el nu va renun&a la lume).
Bntr+un -elF ei aveau dreptateF deoarece moartea repreKint
pro"lema e%en&ial) 0dat ce acea%ta &i+a aprut Jn inimF %tilul de via&
pe care l+ai avut va -i cu totul altul) Dac acea%t via& %e va %-LrIi prin
moarteF Jn%eamn c via&a acea%ta nu e%te realF Jn%eamn c acea%t
via& e%te doar o iluKieF un vi%) Adevrul tre"uie % -ie etern dac e%te
adevr + doar dorin&ele %unt momentane) 1ar dac via&a acea%ta %e
termin odat cu apari&ia mor&iiF atunci ea e%te o irealitateF e%te ceva
Jnrdcinat Jn ignoran&) 2oi o trim Jn aIa -el JncLt ea ne conduce %pre
un -inal)
#utem tri Jn aIa mod JncLt % devenim parte din curentul etern al
exi%ten&ei) Ei doar moartea poate % ne o-ere o tran%-ormare atLt de
radical)
A%trologii i+au %pu%: *2u Ji permite % a-le nimic de%pre moarte).
AIa c regele a -cut toate aranMamentele po%i"ile Ii i+a o-erit -iului %u
trei palateF pentru anotimpuri di-erite) 1ar Jn ace%te palate nu avea voie %
intre nici un "trLn) Bn Murul lui Buddha triau doar tineri Ii tinere -oarte
-rumoa%eF a%t-el JncLt el % rmLn -a%cinat de dorin&ele Ii de vi%ele
materiale) Bn Murul %u a -o%t con%truit o lume de vi%) !rdinarii erau
85?
D/AMMA#ADA 0S/0
o"liga&i % adune orice -runK u%cat + pentru c cine ItieH 'ra po%i"il ca
pLn Ii o -runK u%cat % Ji treKea%c Jntre"ri) Ei chiar %+a JntLmplat)
VKLnd cum cad petalele unui tranda-irF Buddha %+a Jntre"at: *Ce
%e JntLmpl cu ace%t tranda-irH. AIa a Jnceput totul)
#Ln la vLr%ta de 8C de aniF el a -o%t &inut Jntr+o ignoran& total)
Dar cLt de mult puteau %+i a%cunde realitateaH Moartea e%te un -enomen
atLt de important + cLt de mult Jl putea evitaH Mai devreme %au mai
tLrKiu urma % cunoa%c lumea) AcumF regele era -oarte "trLn Ii Buddha
deveni%e adole%cent Ii dorea % cunoa%c oamenii din regat Ii modul Jn
care trie%c aceItia) De aceeaF regele i+a permi% % ia% din palatF dar
interKi%e%e oricrui "trLn %au cerIetor % %tea pe %trad dac Buddha
urma % treac pe acolo) 2ici un %anna%in nu era l%at % intre Jn oraIF
deoarece Buddha %e putea Jntre"a: *De poart ace%t om o ro"
portocalieH Ce %+a JntLmplat cu elH De ce arat atLt de di-erit Ii atLt de
detaIat Ii di%tantH 0chii %i au o %trlucire aparteF preKen&a lui radiaK o
calitate di-erit) Ei a%t-el putea aprea ideea de renun&are IiF
-undamentalF pro"lema mor&ii)))dar Jntr+o "un Ki tre"uia % %e JntLmple)
2u are cum % -ie evitat))))
Ei noi -acem acelaIi lucru) Dac vedem o proce%iune -unerarF le
a%tupm copiilor ochii %au Ji trimitem imediat Jn ca%)
#ove%tea vie&ii lui Buddha e%te -oarte %emni-icativ Ii %im"olic)
2ici un printe nu Ji permite copilului %u % pun Jntre"ri %tLnMenitoare
de%pre moarte) Ace%ta e%te Ii motivul pentru care con%truim cimitirele Jn
a-ara oraIelor) Moartea e%te elementul centralN cimitirele tre"uie % %e
a-le exact Jn centrul oraIelorF a%t-el JncLt to&i % treac Kilnic pe lLng ele
Ii % JIi amintea%c mereu de%pre moarteF de%pre e-emeritatea vie&ii) Dar
noi Jncercm % le a%cundemN le Jn-rumu%e&m cu tot -elul de -lori Ii
con%truc&ii -rumoa%e) 0mul Jncearc % a%cund -enomenul mor&ii + Ii Jn
%pecial Jn 0ccidentF moartea e%te ceva ta"u> AIa cum mai demult %exul a
-o%t un %u"iect ta"uF acum moartea a devenit un -enomen ta"u)
Bn lume e%te nevoie de oameni precum Sigmund FreudF care %
expun oamenilor -enomenul mor&ii) Bn 0ccidentF cLnd moare cinevaF
corpul Ji e%te Jm"l%matF par-umatF decorat) Acum exi%t chiar
%pecialiIti pentru a%t-el de munci) Ei dac vei vedea un cadavru aranMat
de a%t-el de %pecialiItiF vei rmLne %urprin% + el %au ea va arta chiar mai
"ine decLt arta Jn timp ce tria> 0"raMii Ji %unt vop%i&iF pielea Ji e%te
pudrat atLt de "ine JncLt nu mai arat deloc al" %au vine&ieN acela nu va
mai arta ca un cadavruF ci ca o per%oan care doarme liniItit Jntr+un loc
tcut)
0amenii doar %e amge%c %inguri> Ei nu Jl pcle%c pe cel care a
muritF deoarece el nu %e mai a-l aici) Acolo e%te doar un corp inertF un
857
D/AMMA#ADA 0S/0
cadavru) Bn% noi ne amgim %inguri pictLndu+i chipulF Jn-rumu%e&Lndu+i
corpulF Jm"rcLndu+5 -rumo% Ii conducLndu+5 la mormLnt Jn maIini
ultraluxoa%e + Ii %punem c -acem a%ta Jn memoria luiF Jn %emn de
apreciere pentru per%oana care a -o%t) Dar cLt timp triaF acea per%oan
era criticat de to&iF nimeni nu o aprecia)
Ei a%ta am -cut dintotdeaunaN nu Jncercm decLt % ne amgim
%inguri) Bn-rumu%e&m moarteaF a%t-el JncLt % nu ne mai apar Jn minte
nici o Jntre"are re-eritoare la moarte) Ei continum % trim Jn iluKia c
Jntotdeauna altcineva moare + evidentF o concluKie logic) Fiecare %e
con%ider excep&ionalN -iecare are impre%ia c DumneKeu Jl va -eri de
moarte)
Dar &ine minte: nimeni nu e%te di-erit de ceilal&i) Ais dhammo
sanantano + exi%t o %ingur legeF etern Ii aplica"il tuturor) To&i trec
prin aceleaIi -enomeneF indi-erent ca %unt %raci %au "oga&iF -rumoIi %au
urL&iF inteligen&i %au proItiF %-in&i %au pctoIi + legea e%te per-ect Ii
echita"il)
1ar moartea e%te -oarte comuni%t + ea Ji -ace pe oameni egali) Ei nu
-ace nici o excep&ieF nu ocoleIte pe nimeniF -ie el un Alexandru cel Mare
%au un cerIetor)
Bntr+o "un KiF Siddhartha tre"uia % cunoa%c ace%te lucruri Ii
chiar le+a cuno%cut) 'l tre"uia % participe la un -e%tival al tinerilor) 'ra
o %r"toare Jnchinat noului anF Jn care %e dan%a Ii %e cLnta Jntreaga
noapte) Buddha tre"uia % de%chid acea%t ceremonie)
Bn timp ce mergea Jn carul %uF Buddha a JntLlnit exact acele
lucruri de care %e temea tatl %u) Mai JntLi a vKut un "olnav + aceea a
-o%t prima %a JntLlnire cu "oala) 'l Ii+a Jntre"at viKitiul: *Ce %+a
JntLmplat cu ace%t omH.
#ove%tea e%te minunat) ViKitiul era %-tuit de rege % mint Ii % Ji
%pun lui Buddha orice altcevaF dar numai adevrul nu) Se %pune c un
%u-let neJntrupatF un %u-let iluminat l+a po%edat pe viKitiu Ii l+a -or&at pe
ace%ta % %pun adevrul) Fr % vreaF viKitiul i+a r%pun%: *Acel om
e%te "olnav).
Buddha a Jntre"at imediat + o Jntre"are pu% de un om cu adevrat
inteligent: *Bn%eamn c Ii eu m pot Jm"olnviH.
ViKitiulF neavLnd cum % mintF a r%pun% a-irmativ) ViKitiul dorea
% r%pund negativF darF -r % vreaF din gura %a au ieIit cuvintele: *DaF
oricine va aMunge % %e Jm"olnvea%c + chiar Ii tu).
ApoiF Jn drumul lorF au JntLlnit un "trLn Ii mai tLrKiu o proce%iune
-unerar) 1ar Buddha a pu% aceeaIi Jntre"are: *Ei eu voi aMunge % morH.
ViKitiul i+a r%pun%: *DaF prin&e) 2imeni nu poate %cpa de moarte) Bmi
pare ruF dar a%ta e%te %itua&ia + chiar Ii tu vei muri).
85A
D/AMMA#ADA 0S/0
Atunci Buddha i+a %pu%: *Bntoarce carul) 2u are %en% % mai merg
la nici un -e%tival)
DeMa %unt ca Ii "olnavN deMa %unt ca Ii Jm"trLnit Ii %unt aproape de
moarte) Dac tot voi muri Jntr+o "un KiF atunci ce ro%t mai au toate
ace%teaH De ce % trie%cH Doar pentru a aItepta moarteaH Bnainte de a
apreaF vreau % a-lu dac exi%t ceva care nu moare niciodat) De acum
Jnainte Jntreaga via& mi+o voi drui cutrii nemuririi) 1ar dac exi%t
aIa cevaF atunci %ingurul lucru %emni-icativ Jn via& e%te % de%coperi
imortalitatea). EiF Jn timp ce %punea ace%te cuvinteF Jn deprtare a vKut
un %anna%inF un clugr Jm"rcat Jntr+o ro" portocalie) Sanna%inul
mergea -oarte Jncet Ii meditativ) Buddha a Jntre"at: *Ce %e JntLmpl cu
acel omH. ViKitiul i+a r%pun%: *#rin&eF acelaIi lucru doreIti % Jl -aci Ii
tu) Acel om a Jn&ele% -aptul c moartea e%te inevita"il Ii a pornit Jn
cutarea nemuririi).
Chiar Jn acea noapteF Buddha Ii+a pr%it palatul Ii a pornit Jn
cutarea adevrului)
Moartea e%te cel mai important lucru din via&) 1ar cei care accept
provocarea mor&ii vor -i r%plti&i din a"unden&)
Buddha %pune:
-ine !a cuceri aceast lume
0i lumea morii cu toi *eii ei1
-ine !a descoperi &trlucitoarea cale a le(ii1
'l caut % J&i %tLrnea%c aten&iaF vrea % te provoace) Caut % J&i
ridice o Jntre"are Jn inim: -ine !a cuceri aceast lume i lumea morii
cu toi *eii ei1
Acea%t lume e%te lumea mor&iiF iar Keii crea&i de oameni prin
imagina&ie -ac Ii ei parte din acea%t lume + Ii ei %unt muritori) TuF lumea
acea%taF Keii crora te JnchiniF cu to&ii vor muriF deoarece acea%t lume
e%te creat prin dorin& Ii imagina&ie)
Tu nu Itii cine eIti + cum ai putea % cunoIti lumea realH Cum ai
putea % cunoIti DivinulH Tot ce cunoIti e%te o proiec&ieF un -el de vi%)
EiF cLnd vi%eKiF vi%ul pare real) Bn -iecare noapte vi%eKi IiF Jn timpul
vi%uluiF nu te gLndeIti niciodat dac acela e%te real %au nuF nu J&i pui
nici un -el de Jntre"ri)
!urdMie-- o"iInuia % le %pun di%cipolilor %i: *Bn -iecare noapte
cLnd v duce&i la culcareF Jn momentul Jn care %unte&i pe punctul de a
adormiF dar %omnul Jnc nu a aprut Ii Jnc %unte&i pu&in
conItien&i)))acele momenteF acele intervale dintre %omn Ii veghe %unt
extrem de %emni-icative) #une&i+v o Jntre"are Ii continua&i % o repeta&i
pLn cLnd adormi&i) 0 Jntre"are -oarte %impl: e%te realH Continua&i %
repeta&i Jntre"area pLn cLnd adormi&iF a%t-el JncLt Jntr+o "un Ki % v
85<
D/AMMA#ADA 0S/0
pute&i Jntre"a chiar Jn timpul vi%ului dac acela e%te real %au nu). Ei acea
Ki va -i cu adevrat "eati-ic)
Dac te po&i Jntre"a Jn timp ce vi%eKi dac vi%ul e%te realF imediat
vi%ul di%pare) Bru%cF Jn interior %e va produce o treKire: vei deveni treaK
Jn timp ce dormi) Somnul va continuaF Jn% tu vei -i conItientN o
experien& magni-ic) Corpul rmLne adormitF mintea doarme Ii eaF dar
ceva dincolo de minte Ii corp rmLne treaKN martorulF o"%ervatorul
continu % -ie conItient) *'%te realH. + dac J&i po&i pune acea%t
Jntre"are Jn timp ce vi%eKi)))-oarte di-icil de &inut minteF deoarece Jn
timpul vi%elor ui&i complet de tine Jn%u&i Ii te identi-ici cu experien&a
oniric) Ace%ta e%te un truc + Jn timp ce adormi Jntrea"+te Jn
permanen&: *'%te realH '%te realH. Adormi punLndu+&i acea%t Jntre"are)
EiF Jntr+un interval cuprin% Jntre trei Ii nou luni %e va produce
miracolul + Jn timp ce vi%eKiF "ru%c J&i va aprea Jntre"area: *'%te realH.
Ei vei tri una dintre cele mai pro-unde experien&e po%i"ile) Bn clipa Jn
care &i+ai pu% acea%t Jntre"areF vi%ul va di%prea Ii acolo nu va rmLne
decLt vacuitate Ii tcere) Somnul va continuaF dar totuIi pe lLng el va
per%i%ta Ii lumina conItientiKrii)
Ei doar atunci vei putea -i conItient de -aptul c acea%t via& e%te
iluKorieN atunci vei putea vedea c lumea dorin&elor Ii am"i&iilor e%te
doar un vi% vKut cu ochii de%chiIi) 1ar cLnd reuIeIti % veKi c acea%t
lume e%te un vi%F te a-li aproape de iluminare)
Dar &ine minteF credin&a nu te va aMuta) #o&i crede cu toat
convingerea c acea%t lume e%te iluKorie + Jn 1ndia milioane de oameni
repet papagaliceIte: *Acea%t lume e%te maaF iluKorie.) Bn% ceea ce
-ac ei nu provine din experien& direct Ii autentic) 'i doar i+au auKit pe
al&ii repetLnd aceleaIi cuvinte Ii le repet Ii ei) 2u au aMun% % cunoa%cN
de aceeaF credin&a lor nu le+a tran%-ormat Jn nici un -el via&a) 'i trie%c Jn
acea%t lume la -el ca to&i ceilal&i oameniF care cred c lumea -iKic e%te
real + Jntre ei nu exi%t nici o di-eren& calitativ)
Care e%te di-eren&a Jntre o per%oan materiali%t Ii o aIa+Ki%
per%oan religioa%H 2ici una) 3n materiali%t nu merge la "i%eric %au la
templu) Bn%F uneoriF un om nereligio% poate -i chiar mai one%t Ii mai
%incer Ii mai autentic decLt o per%oan care %e con%ider evlavioa% Ii
credincioa% + deoarece per%oana religioa% e%te deMa ne%incer cu ea
Jn%Ii prin -aptul c accept % cread or"eIte Jn ceva -r % -i
experimentat direct) (eligioKitatea ei e%te "aKat pe neone%titate + Ii
ace%ta e%te cel mai mare pcat pe care Jl poate -ace cineva: % creKi Jn
DumneKeu -r % cunoIti nimic de%pre DumneKeuN % creKi Jn via&a
85C
D/AMMA#ADA 0S/0
etern -r % o trieIti Jn mod direct) 0 a%t-el de religioKitate e%te
ne%incerN
Ii nu e%te de mirare -aptul c Jn &ri religioa%e precum 1ndia g%eIti
oameni mult mai ne%inceri Ii mai pre-cu&i decLt Jn &rile aIa+Ki%
materiali%te din 0ccident)
MaterialiItii occidentali %unt mult mai %inceri Ii mai de%chiIi)
0amenii religioIi din 1ndia %unt -orate vicleniF mincinoIi Ii pre-cu&iN iar
dac au aMun% % Jl pclea%c pLn Ii pe DumneKeuF atunci pe cine nu
vor pcliH CLnd religia J&i e%te -al%F Jntreaga via& J&i va -i -al%) 0
per%oan %incer Ii curaMoa% va %pune: *#Ln cLnd eu nu aMung % Jl
cuno%c pe DumneKeuF nu voi crede Jn nimic). Acea%ta e%te o"%erva&ia
mea: ateii %unt mult mai capa"ili % Jl cunoa%c pe DumneKeu decLt
aIa+KiIii credincioIi)
-ine !a cuceri aceast lume i lumea morii cu toi *eii ei1 -ine !a
descoperi strlucitoarea cale a le(ii1
Ais dhammo sanantano + cine va de%coperi legea etern Ii
inepuiKa"ilH Ais ma((o !isuddh=a + cine va de%coperi calea purit&ii Ii
inocen&ei eterneH CineH Buddha te provoac Ii apoi J&i %pune:
Tu !ei reui, aa cum acela
-are caut flori
6 descoper pe cea mai frumoas
0i mai rar dintre toate.
DaF tu po&i cuceri acea%t lume a mor&ii + deoarece Jn e%en&a -iin&ei
tale -aci parte din eternitateF nu din temporalitate) 'xiIti Jn timpF dar
apar&ii eternit&ii) 'Iti o aIchie a eternit&ii care a ptrun% Jn lumea
temporalit&ii) 'Iti nemurireaF trind Jntr+un corp al mor&ii) ConItiin&a nu
cunoaIte nici moartea Ii nici naIterea) Doar trupul e%te cel care moare Ii
ia naItere) #ro"lema e%te c nu eIti conItient de conItiin&a ta nu eIti atent
la conItiin&a ta)
Ei acea%ta e%te arta de a medita: !' *e/ii c%#:ie# *e c%#:ii#9a a) Bn
momentul Jn care ai aMun% % cunoIti cine %lIluieIte Jn ace%t corpF chiar
Jn acea revela&ie ai tran%cen% moartea Ii lumea mor&ii) Ai tran%cen% tot ce
e%te e-emer)
Tu !ei reui, aa cum acela care caut flori o descoper pe cea
mai frumoas i mai rar dintre toate.
1i%u% %pune: caut i !ei (si, cere i i se !a da, bate i i se !a
deschide) '%te nece%ar o voin& -oarte puternicN e%te nece%ar dorin&a
de a cuta) AIa cum Itiin&a caut Jn lumea o"iectivF religia e%te o
cutare Jn %u"iectivitate) Etiin&a caut Jn ceea ce %e vedeN religia caut
chiar Jn cel care are capacitatea de a vedea) (eligiaF de%igurF e%te Itiin&a
Itiin&elor) Etiin&a nu poate -i niciodat mai important decLt religiaN e%te
88D
D/AMMA#ADA 0S/0
impo%i"il ca Itiin&a % -ie mai important decLt religiaF deoarece Itiin&a
Jn de-initiv e%te o activitate uman)
'%te ceea ce -aci + dar cine e%te cel care ac&ioneaKH #ictorul nu
poate -i niciodat mai pu&in decLt pictura %aN poetul nu are cum % -ie
mai pu&in decLt poeKia %a) 0mul de Itiin& cunoaIte -oarte multe de%pre
lumea exterioarF -r % cunoa%c nimic de%pre el Jn%uIi)
Al"ert 'in%teinF Jn ultimele %ale KileF a %pu%: *3neori m gLnde%c
c via&a mi+am iro%it+o inutil) Am cutat Jn cele mai Jndeprtate %tele Ii
am uitat complet de mine Jn%umi + Ii eu mi+am -o%t cea mai apropiat
%tea>.
Doar pentru c %untem conItien&iF lum de+a gata ace%t lucru) Cel
care mediteaK cautF "ate la uIa -iin&ei %ale Ii nu la% Jn um"r nici un
col&iIor al -iin&ei) 'l culege cea mai rar dintre -lori Ii va -i Jmplinit) DaF
exi%t o mul&ime de -loriF dar nici una nu %e poate compara cu -loarea
conItiin&ei) Acea%ta e%te cea mai rar Ii mai minunat dintre toate + e%te
lotu%ul cu o mie de petale) #Ln cLnd nu aMungi % Jl cunoItiF nu vei
cunoaIte nimic) #Ln cLnd nu aMungi % Jl de%coperiF toate "og&iile
materiale vor -i inutile)
.nele(e c acest trup
/ste doar spuma unui !al,
mbra unei umbre.
&mul(e floarea dorinelor
0i apoi, complet ne!*ut,
+u(i de re(ele morii.
0i continu s mer(i.
Corpul e%te un -enomen momentan) 'l exi%t pentru o anumit
perioad de timp + e%te precum %puma -cut de un val care %e %parge la
mal) 'a arat atLt de -rumoa% Ii al" + dar imediat ce ai atin%+oF deMa a
di%prut)
AcelaIi lucru e%te vala"il Ii pentru corp) 'l e%te -oarte -rumo%F dar
moartea Jl urmeaK Jn -iecare clip) De -aptF Jn momentul Jn care %+a
n%cutF el deMa a Jnceput % moar) Clip de clipF an de an)))ceea ce
numeIti Kiua de naItere ar tre"ui % numeIti Kiua ce ne apropie de
moarte) Cel care JIi cele"reaK cea de+a ?D+a Ki de naItereF de -apt JIi
cele"reaK cel de+al ?D+lea an de cLnd a Jnceput % moar) Dac ar tre"ui
% tria%c AD de aniF atunci va mai avea doar 8D de trit) Timp de ?D de
aniF pu&in cLte pu&inF deMa a Jnceput % moar>
Clip de clip murimF Jn ceea ce priveIte corpul)))%puma %e diKolv)
Ei nu te l%a pclit de aceIti AD de aniF deoarece ei nu Jn%eamn nimic
Jn va%titatea eternit&ii + e%te doar o %pum e-emer)
885
D/AMMA#ADA 0S/0
.nele(e c acest trup este doar spuma unui !al, umbra unei
umbre. 2u e%te nici mcar o um"rF ci um"ra unei um"re) Buddha
accentueaK irealitatea corpului)
'%te ecoul unui ecouF ceva -oarte Jndeprtat de realitate) DumneKeu
e%te real + Jl po&i numi adevr) Buddha Jl numeIte dhamma + legea)
DumneKeu e%te realitatea -inalN %u-letul e%te um"ra DivinuluiF iar corpul
e%te um"ra unei um"re) Treci de la corp la %u-let Ii de la %u-let la
dhamma) 2u te opri pLn cLnd nu aMungi la legea eternF pentru c nu %e
Itie + a%tKi eIti aiciF mLine po&i di%prea) 2u J&i pierde timpul alergLnd Ii
dorind lucruri inutile) 0amenii adun tot -elul de gunoaie IiF Jntr+o "un
KiF %e treKe%c c Ii+au pierdut -r ro%t via&a) 1ar dincolo nu mai pot lua
nimic cu ei)
Se %pune cF Jnainte % moarF Alexandru cel Mare le+a cerut
miniItrilor %i % -ie Jngropat cu mLinile atLrnLnd Jn a-ara %icriului)
MiniItrii l+au Jntre"at: *De ceH 2imeni nu a mai -o%t Jngropat aIa> De
unde &i+a venit acea%t idee excentricH #entru ce % rmLi cu mLinile Jn
a-ara %icriuluiH.
Alexandru le+a r%pun%: *Dore%c ca oamenii % vad c pLn Ii euF
Alexandru cel MareF plec din acea%t lume -r nimic) 2u iau nimic cu
mine) Bntreaga via& am alergat dup tot -elul de lucruriN am muncit din
greu Ii m+am K"tut % cucere%c Jntreaga lumeN am adunat o mul&ime de
"og&iiF dar la moarte nu iau nimic cu mine) Vreau % le art oamenilor
c mi+am iro%it via&a inutil Ii vreau % Ji -ac % Jn&eleag % nu Jmi
urmeKe exemplul).
&mul(e floarea dorinelor i apoi, complet ne!*ut, fu(i de re(ele
morii.
Dac nu mai ai nici un -el de dorin&F atunci moartea nu mai poate
avea nici o putere a%upra ta) Mintea care doreIte e%te prin% Jn pla%a
mor&ii Ii noi %untem plini de dorin&e: pentru "aniF putereF pre%tigiuF
-aimF re%pect + o mie Ii una de dorin&e) Dorin&a creeaK lcomieF
lcomia creeaK competi&ieF iar competi&ia d naItere invidiei) 3n lucru
conduce la altul Ii aIa ne l%m prinIi Jn ne"unia lumii + iar cauKa
ace%tei ne"unii e%te chiar dorin&a)
0dat ce ai %dit %mLn&a dorin&elor)))a dori Jn%eamn a vrea % ai
mai mult) Ai o anumit cantitate de "aniF dar doreIti % ai du"lu) Ei nu te
gLndeIti niciodat c indi-erent cLt de mul&i "ani ai nu vei -i niciodat
%ati%-cut) Dac nu po&i -i mul&umit cu Kece mii de rupiiF atunci cum ai
putea -i mul&umit cu o %ut de mii de rupiiH Fericirea Ii %ati%-ac&ia nu
vine din cantitatea "anilorF ci din calitatea -iin&ei interioare) De -aptF cele
Kece mii de rupii J&i ddeau deMa o mul&ime de "ti de cap Ii J&i creau
888
D/AMMA#ADA 0S/0
anxietate + a%t-elF cLnd vei avea o %ut de mii de rupiiF anxiet&ile Ii
pro"lemele J&i vor -i de Kece ori mai mari)
Ei oricLt de multe ai aveaF Jntotdeauna va exi%ta cineva care % ai"
mai mult decLt tine + de aici apare invidia Ii invidia e%te "oala %u-letului)
Cu excep&ia medita&ieiF nu exi%t nici un alt tratament pentru ea) 3n
doctor J&i poate aMuta corpul % nu mai ai" -e"rF de exempluF dar numai
un Mae%truF numai un "uddha te poate aMuta % %capi de -e"ra %u-letului)
Foarte pu&ini oameni %u-er de -e"ra trupuluiF dar aproape to&i %u-er de
acea%t -e"r a %piritului: invidia)
'%te impo%i"il % -ii primul Jn toate) #oate c eIti cel mai "ogat om
din lumeF dar chipul % nu J&i -ie -rumo% Ii armonio%) 3n cerIetor J&i
poate %tLrni invidie + corpul %uF chipul Ii ochii %i %unt mai -rumoIi
decLt ai tiF Ii de aici apare invidia) 3n cerIetor Jl poate -ace invidio% pe
un Jmprat)
2apoleon nu era un om -oarte Jnalt + el m%ura doar 5F?? m) 2u
vd nimic Jn neregul Jn acea%taN e%te per-ect Jn regul + Ii eu am aceeaIi
Jnl&ime Ii nu am %u-erit niciodat de pe urma ace%tui lucru) #entru ce %
%u-rH #icioarele tot pe pmLnt %tau> Dac o per%oan Jnalt de 5F?? m ar
-i %tat la Mumtate de metru Jn aerF atunci ar -i -o%t o pro"lem> Dar
2apoleon a %u-erit -oarte mult datorit -aptului c nu era un om Jnalt) EiF
de%igurF el a trit numai printre militariF care erau to&i -oarte Jnal&i Ii
%oliKi)
'l o"iInuia % %tea pe ceva care % Jl arate mai Jnalt)))) AcelaIi lucru
%+a JntLmplat Ii cu primul mini%tru al 1ndieiF GaSaharlal 2ehru) Ei el
m%ura tot 5F?? + e%te ceva cu acea%t Jnl&ime> 3ltimul vice+rege al
1ndieiF 9ordul Mount"atten era -oarte Jnalt) CLnd 2ehru a depu%
MurmLntul Jn -a&a lui Mount"attenF 2ehru %ttea cu o treapt mai %u%
decLt Mount"atten + a%ta pentru a arta egali)))un pro-und %entiment de
in-erioritate din partea lui 2ehru)
2apoleon %u-erea Ii el de ace%t %entiment de in-erioritate) Bntr+o KiF
Jn timp ce vroia % -ixeKe acele unui cea%ornic de pereteF garda lui de
corpF vKLnd c 2apoleon nu reuIeIte % aMung la cea%ornicF i+a %pu%:
*9a%+m % te aMut) 'u %unt mai mare ca tine Ii pot eu % potrive%c
cea%ul).
2apoleon %+a Jn-uriat imediat Ii i+a %pu%: *#ro%tule> Cere+&i %cuKe
imediat> 2u eIti mai mare ca mineF ci doar mai Jnalt) Fii atent cum
vor"eIti> Cum adic eIti mai mare decLt mineH. 2apoleon %+a %im&it
-oarte o-en%at Ii %rmanul %oldat nu a realiKat c prin cuvintele *mai
mare. Jl va Migni pe 2apoleon)
'%te -oarte di-icil % ai totul Jn lume Ii % -ii primul Jn toate) '%te
impo%i"il> Cineva va avea Jntotdeauna mai mul&i "ani decLt tineN
88:
D/AMMA#ADA 0S/0
altcineva va -i mai -rumo% decLt tineF va avea un corp mai %olidF va -i
mai inteligent)))te vei compara Ii vei %u-eri)

!old%tein mergea prin pdure cLndF deodatF %e JntLlneIte cu KLna
cea "unF care Ji %pune: *#entru c ai reuIit % m JntLlneIti J&i voi
Jndeplini trei dorin&eF dar &ine minteF tot ce J&i doreItiF prietenul tuF
,ein"ergF va avea du"lu.
Bn timp ce %e Jntorcea aca%F !old%tein %+a gLndit: *2u mi+ar %trica
% am o vil). Ei imediat ce a aMun% aca% a vKut c Jn locul c%u&ei %ale
micu&eF avea acum o vil -oarte -rumoa%) DarF privind pe%te drum a
vKut c ,ein"erg avea dou vile) Dup ce Ii+a reprimat invidiaF
!old%tein a intrat Jn vila %a Ii Jn minte i+a aprut gLndul: *AI dori % nu
mai %tau %ingur Ii % am o partener la -el de -rumoa% ca Sophia
9oren). 1n%tantaneuF lLng el a aprut o -emeie -oarte -rumoa%) Dar
cLnd a privit pe geamF !old%tein l+a vKut pe ,ein"erg pe "alcon cu
dou -emei extraordinar de -rumoa%e)
*'h. + a o-tat !old%teinF gLndindu+%e la KLna cea "un + *acum nu
mai dore%c decLt % Jmi tai un te%ticul>.
1nvidia e%te invidie)))) Dac nu po&i avea totulF mcar po&i opri pe
altcineva % ai") 1nvidia devine di%tructivF violent) Ei invidia e%te
um"ra dorin&ei) Dorin&a Jntotdeauna compar Ii oriunde exi%t
compara&ie exi%t Ii %u-erin&) 0amenii JIi iro%e%c via&a dorind tot -elul
de lucruriF -iind invidioIiF comparLndu+%e cu al&ii) Chiar dac DumneKeu
J&i va Jndeplini trei dorin&eF vei -ace acelaIi lucru ca Ii !old%tein +
deoarece to&i oamenii %e comport ca niIte evrei) Doar un "uddha nu
e%te evreuN altminteriF toti ceilal&i %unt)
2atura dorin&ei e%te evreia%c) 'a doreIte din ce Jn ce mai mult) 1ar
to&i cei care trie%c prin dorin&e vor cdea victime mor&ii) Doar un om
care Jn&elege %tupiditatea actului de a doriF de a -i invidio%F de a -i lacom
Ii care devine conItient de tot ace%t non%en% trece dincolo de moarte) 'l
Jnvinge moartea) 'l %e -ace nevKut) Buddha -olo%eIte un cuvLnt -oarte
-rumo%: i apoi, complet ne!*ut, fu(i de re(ele morii.
Moartea poate vedea doar o per%oan care trieIte Jn podoa"ele
dorin&elor) Moartea nu poate vedea decLt dorin&a) CLnd ai %cpat de
dorin&eF ai devenit inviKi"ilN moartea nu te mai poate atingeF deoarece
-r dorin&e eIti doar conItiin& pur Ii nimic altceva) 2u te mai
identi-ici cu trupul %au cu mintea) 2u mai cunoIti decLt un lucru: tu eIti
un martor) Moartea nu te mai poate vedea + tu o veKi pe ea)
Bn mod normal e%te exact inver%: tu nu po&i vedea moarteaF ea te
vede pe tine + deoarece dorin&a e%te gro%ier Ii poate -i vKut de moarte)
ConItiin&a e%te inviKi"ilF nu e%te materie + e%te energie purF lumin) Tu
884
D/AMMA#ADA 0S/0
po&i vedea moarteaF dar moartea nu te poate vedea pe tine) Ei a vedea
moartea e%te o experien& minunat) #ur Ii Iimplu vei iK"ucni Jn rL% cLnd
veKi c moartea e%te neputincioa% Jn -a&a ta)
#uterea ei %t Jn mintea care doreIte) Tu Ji dai putere prin dorin&ele
tale) Ei cu cLt doreIti mai multeF cu atLt te vei teme mai mult de moarte)
Cu cLt ai mai multF cu atLt vei -i mai anxio% + e%te ceva naturalF deoarece
te vei teme c la moarte nu vei mai avea nimicF &i %e va lua totul)
&mul(e floarea dorinelor i apoi, complet ne!*ut, fu(i de re(ele
morii.
0i continu s mer(i.
=ine minte acea%t -raK: Ii continu % mergi)
Atunci Jncepe adevrata cltorie) Bnainte de acea%ta nu -ceai
decLt % te JnvLrti Jn cercul aceloraIi dorin&e: pentru "aniF putereF
pre%tigiu)))pentru mai mul&i "ani Ii putere Ii pre%tigiu + niIte cercuri
vicioa%e care nu te+au condu% nicieri) 0dat ce ai renun&at la dorin&eF
conItiin&a J&i e%te eli"erat de povara lor) Ei acumF cltoreIte mai
departe + acum po&i ptrunde Jn exi%ten&a in-initF po&i ptrunde Jn
eternitatea exi%ten&ei) Ei &i %e vor de%chide mi%tere dup mi%tere) Bntreaga
exi%ten& J&i va %ta la picioareF Jn totalitatea ei e%te a ta ...i continu s
mer(i.
@oartea l ia pe acela care adun flori,
-"nd cu mintea sa distrat i simuri nsetate
-aut n !an fericirea
.n plcerile acestei lumi.
@oartea l spulber
Aa cum potopul mtur un sat cufundat n somn.
Dac eIti prea di%trat de dorin&eF plceri Ii eIti prea avid % J&i
%ati%-aci %im&urile trupeIti Ii cau&i pro%teIte -ericirea Jn lumea materialF
atunci moartea te va %pul"era aIa cum un potop di%truge de pe -a&a
pmLntului un %at cu-undat Jn %omn)
Cel care caut -ericirea Jn exterior e%te un om adormit) 'l nu Itie ce
-aceF deoarece -ericirea nu poate -i de%coperit Jn exterior) Ei ceea ce
pare a -i -ericire %e dovedeIte Jn cele din urm a -i %ur%a ne-ericirii)
9umea exterioar doar J&i promiteF dar nu J&i o-er niciodat nimic) CLnd
te a-li -oarte departeF lucrurile par -oarte -rumoa%e) Cu cLt te apropii mai
mult de eleF veKi c ace%tea Jncep % di%par) Dup ce te+ai K"tut % le ai
Ii dup ce ai depu% atLt de mult e-ort vei vedea c ele nu te mul&ume%c
cu nimic) 2u J&i va veni % creKi ce %e JntLmpl + totul a -o%t un miraM)
9ucrurile %unt -rumoa%e doar de la di%tan&) CLnd le de&ii Itii c nu
e%te nimic Jn ele) Banii %unt %emni-icativi doar pentru cei care nu Ji au)
Aceia care Ji au le cuno%c inutilitatea) Faima Ii renumele %unt importante
88?
D/AMMA#ADA 0S/0
doar pentru cel care nu %e "ucur de ele) Cel care le are)))pur Ii %implu
e%te %tul de eleN doreIte % -ie un om ca oricare altul Ii necuno%cut de
nimeni)
Voltaire a %cri% Jn memoriile %ale c Jn perioada Jn care nu era
-aimo%F %ingura lui dorin& era % devin renumitN era gata % %acri-ice
totul pentru -aim) Ei &ine minte: cLnd cau&i un anumit lucruF Jn cele din
urm Jl vei o"&ine) Voltaire %cria: *Am o"o%it % m cunoa%c to&iF
deoarece acum nu mai am o via& particular + ori de cLte ori ie% pe
%tradF o mul&ime de oameni m JnconMoar % le dau autogra-eF %
vor"ea%c cu mineF % Jmi cear %-aturi Jn legtur cu talentul de a %crie)
M+am %turatN parc aI -i un circar am"ulant).
Faima %a a atin% a%emenea culmi JncLt a devenit periculoa% pentru
via&a lui) 0dat chiar %+a JntLmplat % aMung aca% aproape complet
deK"rcatN avea hainele rupteF Kdren&uiteN era lovit Ii %Lngera Jn mai
multe locuri + deoarece Jn Fran&a acelor vremuriF printre oameni circula
%uper%ti&ia c dac iei o "ucat de hain a unui om -aimo% vei aMunge Ii
tu -aimo%) Mul&i admiratori l+au JnconMurat Ii au Jnceput % Ji rup
haineleF % Jl KgLrie)
Dup ce a aMun% aca%F el a %cri%: *Ce pro%t am -o%t % dore%c %
aMung -aimo%) CLt de -rumo% era cLnd nu m cunoItea nimeni Ii eram un
om li"er) Acum nu voi mai -i niciodat li"er).
Voltaire dorea % devin un nimeni) Ei el Ii+a dorit atLt de mult %
redevin necuno%cutF JncLt dorin&a i %+a Jndeplinit) Bn acea%t via& nimic
nu e%te permanent) Spre %-LrIitul vie&ii %aleF Voltaire nu mai era cuno%cut
de nimeni) 0amenii l+au uitat complet Ii la mormLnt a -o%t condu% doar
de trei per%oane Ii de un cLine) Cei care pLn atunci erau gata % Jl %-LIie
doar ca %+l atingF acum nici nu mai Itiau c exi%t) To&i admiratorii %i
au citit Jn Kiare de%pre moartea lui Ii mul&i %+au Jntre"at: *DarF cumF mai
triaH.
Dac ai -aimF vei dori % %capi de ea) Dac ai "aniF nu vei Iti ce %
-aci cu ei) Dac eIti re%pectat de oameniF devii %clavul lorF deoarece
tre"uie % le JndeplineIti aIteptrileN altminteriF re%pecta"ilitatea ta va
di%prea) Doar cLnd nu eIti renumit creKi c -aima e%te ceva
%emni-icativ) CLnd nu eIti re%pectatF J&i doreIti % -iiN cLnd eIti re%pectatF
va tre"ui % plteIti pentru acea%ta) Cu cLt cineva te re%pect mai multF
cu atLt te va %upraveghea mai de aproape + J&i vei pierde toat li"ertatea
Ei vei -i nevoit % te compor&i aIa cum aIteapt ceilal&i)
Buddha %pune c pe%te un %at adormit %e va a"ate cu %iguran&
potopul mor&ii)
@oartea l n!in(e
-"nd mintea sa distrat i simurile nsetate
887
D/AMMA#ADA 0S/0
-aut s adune florile efemere.
/l nu !a reui !reodat
& i mplineasc plcerile aici.
2imeni nu poate -i mul&umit Jn lume + e%te ceva impo%i"il) 2u po&i
deveni decLt din ce Jn ce mai nemul&umitF deoarece mul&umirea Ii
%ati%-ac&ia apar Jn momentul Jn care J&i Jndrep&i aten&ia %pre interior)
Mul&umirea apar&ine naturii tale interioareN mul&umirea nu are nimic de+a
-ace cu lucrurile materiale) DaF ace%tea J&i o-er un anumit con-ort
nece%ar unei vie&i normaleF dar tu vei rmLne acelaIi: c%#1%rabi&
#emu&9umi) De -aptF cLnd ai tot ce J&i tre"uie Ii nu mai tre"uie % -aci
nimic pentru a+&i cLItiga exi%ten&aF atunci tot timpul vei rmLne conItient
de nemul&umirea ta interioar)
Tocmai de aceea oamenii -oarte "oga&i %unt mult mai ne-erici&i
decLt cei %raci) 9ogic nu ar tre"ui % -ie aIaF dar via&a nu e%te logic)
Via&a nu urmeaK logica ari%totelian) 0ccidentalii "oga&i rmLn -oarte
uimi&i cLnd vd pe chipul indienilor atLta mul&umire Ii Jmpcare cu ei
JnIiIi) 'i nu au nimicF dar totuIi arat -oarte mul&umi&i) Ei aIa+KiIii %-in&i
Ii mahatma indieni %e laud: *=ara noa%tr e%te cu adevrat %piritual +
uite> oamenii %unt mul&umi&i chiar dac %unt %raciF pentru c ei %unt
"oga&i Jn interior).
'%te un non+%en%) 2u %unt deloc "oga&i Jn interior) Mul&umirea de
pe chipul indienilor e%te doar o ma%cF nu e%te un produ% al realiKrii
interioare) 'i nu au timp % -ie nemul&umi&iF deoarece Jn -iecare Ki
tre"uie % -ie preocupa&i cu cLItigarea "anilor pentru traiul Kilnic) 2u JIi
permit % %tea % %e vaite> 'i %unt atLt de %u-erinKi JncLt nu au timp % JIi
vad %u-erin&a> 2u au cuno%cut niciodat plcerea Ii %ati%-ac&iaF de aceea
nu JIi pot compara %u-erin&a cu nimic)
Doar Jntr+o &ar "ogat oamenii au timp % gLndea%c: *AcumF ce
-acemH Avem tot ce ne putem doriF dar Jn interior ne %im&im tot goi).
A%t-elF ei porne%c Jn cutarea interioar)
CerIetorii arat mul&umi&iF deoarece ei nu au cuno%cut gu%tul
"og&iei) Dar o per%oan "ogat devine -oarte nemul&umit) Datorit
"og&iei %aleF ea devine conItient de inutilitatea "og&iilor)
@oartea l n!in(e c"nd mintea sa distrat i simurile nsetate
caut s adune florile efemere. /l nu !a reui !reodat s i
mplineasc plcerile aici.
2u po&i -i %ati%-cut cu lucrurile materiale) '%te impo%i"il) Cu cLt ai
mai multeF cu atLt vei -i mai nemul&umit Ii J&i vei crea mai multe
pro"leme) EiF Jn cele din urmF vKLnd c lucrurile exterioare nu J&i aduc
nici o mul&umireF vei Jncepe % te gLndeIti la %inucidere)
88A
D/AMMA#ADA 0S/0
Bn &rile "ogate rata %inuciderilor e%te mult mai mare decLt cea din
&rile %race) 1ar cei care nu %e %inucid aMung atLt de nemul&umi&i JncLt
Jnne"une%c) Ei numrul ne"unilor e%te mult mai mare Jn &rile "ogate)
Bntr+un -elF a -i "ogat e%te periculo%N "og&ia te poate Jndemna la
%inucidere %au te poate Jndrepta %pre ne"unie) Dar ea e%te la -el de
%emni-icativ Ii Jn %en%ul c te poate Jndrepta %pre religieF %pre
interioritatea -iin&ei tale) Totul depinde doar de tine + alternativele rmLn
de%chi%e) 0 per%oan "ogat poate deveni ori %inucigaIF ori poate
Jnne"uniF ori %e poate Jndrepta %pre medita&ie)
3n %rac nu poate -i nici %inucigaI Ii nici nu JIi poate permite %
Jnne"unea%cN el nu are ce % mnLnce Ii tre"uie % JIi pun mintea la
contri"u&ieF a%t-el JncLt % poat cLItiga "ani pentru a %upravie&ui)
MunceIte din greu Ii Jntreaga energie Ii+o Jndreapt %pre e-ortul -iKicN nu
JIi permite % JIi iro%ea%c energia pentru a gLndi) Bn -iecare Ki tre"uie %
JIi cLItige pLinea Ii nu JIi permite luxul de a+Ii pune Jntre"ri
exi%ten&iale) EiF de a%emeneaF nu %e poate Jndrepta nici %pre medita&ie) 'l
va -i un om credincio%F va merge la "i%eric %au la templuF dar o -ace
pentru a cere aMutor de la providen&N doreIte % ai" o via& mai "unF %
1 %e Jn%ntoIea%c %o&iaF % Ji intre copiii la -acultateF % nu rmLn -r
%luM"N Calitatea religiei %ale e%te di-erit)
Bn lume exi%t dou tipuri de religioKit&i: cea a %racilor + -oarte
materiali%t Ii lumea%cF Ii cea a "oga&ilor + -oarte %piritualF
non+materiali%t) (ugciunile unui om "ogat nu pot -ace re-erire la "ani
%au la "og&ii)
FaridF un %-Lnt %u-itF a -o%t rugat de niIte %teni: *FaridF AP"arF
regele no%tru te viKiteaK -oarte de% + de ce nu Jl rogi % ne aMute %
con%truim o IcoalH Bn %atul no%tru nu exi%t o Icoal).
Farid le+a %pu%: *De ce % aItept % vin regele la mineH Am % m
duc eu la el).
Farid a plecat %pre DelhiF unde a -o%t JntLmpinat cu -oarte mult
drago%te + deoarece to&i Itiau cLt de mult era re%pectat de AP"ar) Farid a
-o%t condu% Jn mo%cheea privat a lui AP"ar) Farid a intrat -r % -ac
nici un Kgomot Ii a aIteptat Jn %patele lui AP"ar pLn ce ace%ta JIi
termina rugciunea) 1mediat ce a intrat FaridF AP"ar Ii+a Jncheiat
rugciunea cu cuvintele: *DoamneF d+mi mai multe "og&iiF mai mult
putereF mai multe regate) DoamneF aMut+m % devin cel mai mare rege
din lume).
FaridF auKind cuvintele regeluiF %+a Jntor% Ii a plecat) Bn timp ce
co"ora %crileF AP"ar l+a aMun% din urm Ii l+a Jntre"at: *'%te pentru
prima oar cLnd vii la mine Jn palat Ii pleci -r % %tai de vor" cu
mineH. Farid i+a r%pun%: *Veni%em cu ideea c eIti un om "ogatF dar
88<
D/AMMA#ADA 0S/0
a%cultLndu+&i rugciunea am realiKat c Jnc eIti un om %rac) Din
moment ce Jnc mai te rogi % ai "ani Ii "og&iiF atunci nu are ro%t % cer
ceva de la un om %rac)
Veni%em cu gLndul % te rog % ridici o Icoal Jntr+un %at %rac)
Acum nu mai pot % J&i cer aIa ceva> De -aptF chiar voi -ace o chet Jn %at
Ii J&i voi aduce "anii Ii aurul oamenilor> 1ar Jn ceea ce priveIte IcoalaF
dac tu Ji po&i cere lui DumneKeuF eu de ce % nu o pot -aceH De ce % nu
Jl rog pe DumneKeu directH #entru ce % -olo%e%c un intermediarH.
Acea%t pove%tioar a -o%t %cri% chiar de AP"ar) Bn auto"iogra-ia
%aF el %pune: *#entru prima dat am realiKat -aptul cF daF nu eram de%tul
de "ogatF "og&iile pe care le aveam nu reuIi%er % m mul&umea%c)
Banii Ii puterea nu mi+au o-erit nimicF dar eu continuam % dore%c mai
multeF aproape complet inconItient> '%te timpul % termin cu a%emenea
pro%tii) Via&a %e %curge printre degete Ii eu Jnc mai dore%c tot -elul de
gunoaie).
=ine minte: religia care apare Jn urma unei vie&i a"undente are un
par-um di-erit -a& de religia care apare Jn urma unei vie&i pline de nevoi
-iKice)
(eligia unui om %rac e%te %racN religia unui om "ogat e%te
"ogat) Ei eu aI dori % creeK Jn lume o religie "ogatN tocmai de aceea
nu %unt Jmpotriva Itiin&eiF tehnologieiF indu%trialiKrii) 2u %unt Jmpotriva
crerii unei %ociet&i a-luenteF %unt cu totul Jn -avoarea eiF deoarece
acea%ta e%te o"%erva&ia mea: religia aMunge la apogeu cLnd oamenii au
aMun% % -ie complet -ru%tra&i de "og&iile lumeIti Ii %ingura modalitate
prin care pot aMunge % -ie -ru%tra&i e%te % le experimenteKe total)
Albina adun nectarul florilor
+r s le distru( frumuseea sau parfumul
9a fel i neleptul rm"ne nemicat i pere(rinea*.
Buddha Ii+a denumit clugrii *cerIetori.F madhu4ari) MadhuPari
Jn%eamn a %trLnge mierea precum o al"in) Sanna%inul "udi%tF
bhi44huF merge din ca% Jn ca% Ii cerIeIteN el nu cerIeIte niciodat de la
o %ingur ca%F deoarece ar -i prea mult pentru locuitorii acelui cmin)
De aceeaF el adun cLte pu&in de la -iecare ca%F a%t-el JncLt % nu -ie o
povar pentru nimeni) Ei nu mai merge niciodat la ca%ele la care a mai
-o%t) Albina adun nectarul florilor fr s le distru( frumuseea sau
parfumul. 1a atLt de pu&in de la -iecare -loare JncLt nu le di%truge
-rumu%e&ea %au par-umul) Floarea nici mcar nu realiKeaK preKen&a
al"inei))))
Buddha %pune: un om conItient trieIte Jn acea%t lume precum o
al"in) 'l nu di%truge niciodat -rumu%e&ea Ii par-umul ace%tei lumi) 'l
trieIte Ii %e miIc Jn tcere Ii nu cere decLt atLt cLt are nevoie) Via&a %a
88C
D/AMMA#ADA 0S/0
e%te %impl Ii el nu acumuleaK nimic pentru Kiua de mLine) Al"ina nu
adun nimic pentru Kiua de mLineF Kiua de a%tKi e%te %u-icient)
9a fel i neleptul rm"ne nemicat i pere(rinea*) 0 a-irma&ie
-oarte %tranie: nemicat i pere(rinea*) Centrat Jn interiorF iar Jn
exterior rmLne Jn continu miIcareN Jnrdcinat Jn interiorF iar Jn
exterior mergLnd permanent dintr+un loc Jn altulF -r % %e ataIeKe de
nimicF deoarece dac rmLi prea mult timp Jn preaMma unei per%oane %au
unui loc apare tendin&a de a le po%eda) Bn&eleptul e%te precum o al"in)
Chiar ieri am citit "iogra-ia unui poet) 'l %pune: *Am de%coperit un
lucru -oarte ciudat: cLnd m Jndrgo%te%c de o per%oanF nu o pot
po%eda)
1ar dac Jncerc % o po%edF imediat vd c Ji di%trug -rumu%e&ea
acelei per%oane) Dac m ataIeK de eaF Jntr+un -el %au altul rne%c acea
per%oan Ii Ji di%trug li"ertatea.
#oe&ii %unt oameni -oarte %en%i"iliN ei pot deveni conItien&i de
multe lucruri de care oamenii o"iInui&i nu au ha"ar) Mul&i poe&i %unt
conItien&i de -aptul c po%e%ivitatea Ii ataIamentul nu -ac altceva decLt
% di%trug -rumu%e&ea) Doar Jn clipa Jn care -iin&eKi precum o al"in te
vei putea "ucura de prietenieF iu"ireF druire) A po%eda Jn%eamn a
tran%-orma cealalt per%oan Jntr+un lucruN Ji di%trugi %piritul + Ii acea%ta
nu poate -i -cut decLt Jn momentul Jn care nu iu"eItiF cLnd &i+ai ma%cat
ura prin iu"ire)
Buddha %pune: trieIte precum o al"in + "ucur+teF cele"reaKF
cLntF dan%eaK + Ii experimenteaK tot ce po&iF deoarece numai prin
experien& direct devii matur) Dar nu -ii po%e%ivF nu te opri nicieri)
Continu % curgi + nu deveni %tagnant) Bn interior -ii centratF cri%taliKatF
iar Jn exterior continu % peregrineKi)
#riveIte+&i propriile greIeliF
Ce ai -cut %au ai l%at ne-cut)
Ei nu "ga Jn %eam greIelile altora)
Bn mod normalF oamenii o"iInui&i caut % treac cu vederea
propriile lor greIeli Ii % accentueKe greIelile altora) AIa -unc&ioneaK
egoul) 'goul %e %imte -oarte "ine cLnd vede: *3iteF to&i greIe%c atLt de
multF numai eu nu greIe%c deloc). Ace%ta e%te un truc prin care Jncerci %
te di%culpi de tot ce -aci)
Buddha %pune: rever%eaK proce%ul) Dac vrei cu adevrat % te
tran%-ormiF atunci nu mai privi la greIelile altora + nu e%te trea"a ta ce
-ac ceilal&i) 2u ai dreptul % inter-ereKi) Ei de ce % o -aciH Dar nu %cpa
din vedere propriile tale greIeliF pentru c numai prin ele te po&i
tran%-orma)
8:D
D/AMMA#ADA 0S/0
CLnd Buddha %pune priveIte+&i propriile greIeliF ce ai fcut sau ai
lsat nefcutF el nu Jn&elege prin acea%ta % Jncepi % te cieIti Ii % te
%im&i vinovatN nu te Jndeamn % te lauKi c ai -cut un lucru "un)
2u) 'l pur Ii %implu te Jndeamn % priveIti %pre tine Jn%u&iF a%t-el
JncLt Jn viitor % J&i aminteIti Ii % nu mai repe&i nici o ac&iune greIitF ci
% pui accent numai pe ceea ce e%te "ine + nu pentru cin&F ci pentru
amintire) Acea%ta e%te Ii di-eren&a Jntre atitudinea creItin Ii cea "udi%t)
CreItinii JIi aminte%c doar pentru a %e ciN prin acea%ta ei JIi creeaK tot
-elul de %entimente de vinov&ie) Budi%mul nu a creat niciodat
%entimente de vinov&ie Jn %u-letul oamenilor) Trecutul a trecut Ii e%te
veInic du% + nu mai ai pentru ce % J&i -aci griMi -a& de el) Doar
aminteIte+&i % nu mai repe&i aceleaIi greIeli) Fii mai atent)
-a o floare frumoas>
&trlucitoare, dar lipsite de mireasm,
&unt cu!intele bune i sterpe
Ale celui care nu fptuiete ce spune.
Aceia care repet mecanic %cripturile nu -ac altceva decLt % -ie precum
niIte papagaliN cuvintele lor %unt lip%ite de pro-unKime) 'i %unt precum
niIte -lori -oarte -rumoa%eF dar care nu eman nici un par-um) Sunt
precum niIte -lori din pla%tic + ace%tea nu pot -i viiF nu pot avea par-um)
#ar-umul e%te po%i"il doar cLnd vor"eIti din propria ta experien&F nu din
%cripturiN cLnd eIti un martor al adevruluiF nu ca un %cola%tic %au
Jnv&atF ci cLnd vor"eIti ca un om care e%te cu adevrat treaK)
-a o floare frumoas>
&trlucitoare i pline de mireasm,
&unt cu!intele bune i ade!rate
Ale celui care fptuiete ce spune.
=ine minte: #u re0ea cu/i#e&e a&%ra) 'xperimenteaK direct Ii
ro%teIte doar ceea ce ai trit Ii cuvintele J&i vor avea %u"%tan&F
pro-unKimeN cuvintele tale vor radia de Jn&elepciune Ii vor emana
par-umul "eatitudinii) 'le vor atrage oameniiN Ii nu doar atLt + Ji va Ii
in-luen&a) Cuvintele tale vor -i Jm"i"ate cu Jn&elepciune Ii cei care le vor
auKi vor -i tran%-orma&i prin ele) Cuvintele tale vor -i viiF vor avea un F
pul% aparte)
Aa cum dintr-un morman de flori
)ot fi mpletite o mulime de (hirlande,
.nfrumuseea*-i !iaa cu c"t mai multe fapte bune.
#ermite+i vie&ii tale % devin o ghirland de -lori + o ghirland de
-apte "une) Dar acele -apte "uneF dup cum %pune BuddhaF apar doar
cLnd devii mai atentF mai conItient) Ac&iunile "une nu pot -i cultivateF
aIa cum e%te cultivat caracterulN -aptele "une %unt produ%e ale
8:5
D/AMMA#ADA 0S/0
conItientiKrii tale) Budi%mul nu pune accentul pe caracterF ci pe
conItiin& + acea%ta e%te cea mai mrea& contri"u&ie adu% umanit&ii Ii
evolu&iei umanit&ii)

18. R=SPNDE.TE MESALUL
1. Preaiubie Mae!re" %u& 0are 1%are 0ara*%Aa&N rebuie !'
1ii %a& :i %u:i !' r'm,i u# mar%r" u# %b!er/a%rB rebuie !' e
cu1u#(i %a& 2# iubire :i %u:i !' r'm,i !i#$ur" u#ic. Su#' 1%are
mi!eri%! :i m' !im c%m0&e 0ier*u'" c%#1u(' :i *e(%rie#a'. Am
0%r#i &a *rum5
#rem 3rMaF via&a e%te -rumoa% tocmai pentru c e%te paradoxal)
Sarea ei o -ace paradoxal + nu e%te doar dulceF ci Ii %rat) Dac ar -i
-o%t doar dulceF atunci ar -i -o%t ca Kaharina+ cancerigen)
Via&a e%te mi%terioa%F deoarece e%te "aKat pe paradoxuri) Ei te
%im&i con-uK tocmai pentru c ai avut o idee -ix de%pre via&F &i+ai
imaginat via&a Jntr+un anumit -el + nu i+ai permi% % curg aIa cum e%te
ea) Vrei % impui a%upra ei un anumit conceptF o logic proprie) Con-uKia
e%te propria ta crea&ie)
Bncearc % impui a%upra vie&ii o anumit logic Ii vei deveni -oarte
con-uKF deoarece via&a nu are nici o o"liga&ie % J&i urmeKe logica) Via&a
e%te aIa cum e%te) Tre"uie % o a%cul&i) Bn ea exi%t toate culorile po%i"ile
+ e%te un curcu"eu) Bn% tu vrei ca ace%t curcu"eu % -ie doar verde %au
roIu + iar el con&ine tot %pectrul de culori) Ce vei -ace cu celelalte Ia%e
culori care nu -ac parte din conceptul tuH 0ri va tre"ui % le ignoriF ori
vei -i nevoit % le reprimiF % le negi exi%ten&a)))) Bn% orice vei -aceF
via&a nu va renun&a la culorile eiN ele vor -i acolo + negateF reprimateF
re%pin%eF vor %ta acolo Ii vor aItepta momentul Jn care % J&i explodeKe Jn
conItiin&)
EiF cLnd vor explodaF vei deveni con-uK) Con-uKia e%te
re%pon%a"ilitatea ta) Via&a nu e%te deloc con-uK) Via&a e%te mi%terioa%F
niciodat con-uK) 1ar tu nu vrei ca ea % -ie mi%terioa%F ci doreIti % -ie
matematicF logicF clar + de aici Ii di-icultatea Jn care te a-li) Acea%ta
nu a -o%t creat de via&) Bnltur+&i concep&iile Ii priveIte direct))))
Atunci vei vedea c -urtuna aduce cu ea o tcere minunat + care e%te
logic> Tcerea de dup -urtun e%te una dintre cele mai pro-unde
8:8
D/AMMA#ADA 0S/0
-enomene din via&) Dac nu ar exi%ta -urtuniF tcerea ar rmLne
%uper-icialF lip%it de pro-unKime) Dup -urtun)))cu cLt -urtuna e%te
mai mareF cu atLt tcerea e%te mai pro-und) '%te paradoxal)
Ei e%te paradoxal doar cLnd doreIti % impui a%upra ei o anumit
logic) Cum ar putea -urtuna % creeKe tcereH Acea%ta nu %e potriveIte
cu gLndirea ta Ii devii con-uK) Dar de ce ar tre"ui % %e potrivea%cH
Via&a tre"uie doar privit directF nu ai de ce % J&i impui concep&iile
a%upra ei) #riveIte atentF -r % ai r%pun%uri deMa pregtite) 2u tri
prin preMudec&iN -iin&eaK directF inocent) Func&ioneaK dintr+o %tare de
ne+cunoaItere) Ei atunci)))atunci via&a nu mai e%te deloc con-uK) '%te o
"ucurie enormF un extaK magni-icF o cele"rare "eati-ic)
Via&a ar -i -o%t complet plicti%itoare dac DumneKeu ar -i urmat
gLndirea ari%totelian) '%te o "inecuvLntare pentru noi c DumneKeu nu
a cuno%cut nimic de%pre Ari%totel Ii nu a citit cr&ile %aleN e%te o uIurare
c DumneKeu nu crede Jn logicF ci Jn dialectic) De aici Ii paradoxurile)
#o&i iu"i Ii Jn acelaIi timp po&i rmLne %ingur) De -aptF nu po&i -i
%ingur Ii unic decLt Jn momentul Jn care iu"eIti pro-und) #ro-unKimea
iu"irii creeaK un ocean Jn Murul tu Ii tu devii o in%ul %inguratic) DaF
oceanul JIi %parge valurile de &rmul tuF dar cu cLt %unt trLntite mai
multe valuri %pre tineF cu atLt tu devii mai integratF mai JnrdcinatF mai
centrat)
1u"irea are valoare doar datorit -aptului c J&i o-er %olitudine) 'a
J&i creeaK %pa&iul Jn care po&i -i tu Jn%u&i)
#rem 3rMaF tu ai o anumit idee de%pre iu"ire Ii acea%ta J&i creeaK
pro"leme + nu iu"irea Jn %ineF ci ideea pe care o ai de%pre iu"ire) 1deea
e%te cF Jn iu"ireF iu"i&ii di%par unul Jn cellaltF %e diKolv unul Jn
vellalt) DaF exi%t a%t-el de momente de di%olu&ie + dar acea%ta e%te
-rumu%e&ea vie&ii Ii a tot ce e%te exi%ten&ial: c Jn clipa Jn care iu"i&ii %e
diKolv unul Jn cellaltF Jn acelaIi moment ei pot deveni -oarte
conItien&iF -oarte aten&i) Acea di%olu&ie nu e%te o %tare de "e&ieN acea
di%olu&ie nu e%te inconItient) 'a J&i o-er o mare conItientiKare) #e de o
parteF iu"i&ii %e diKolv unul Jn cellalt + pe de alt parteF pentru prima
datF -iecare dintre ei JIi vede -rumu%e&ea %olitudinii -iin&ei) Cellalt Ji
de-ineIte %olitudineaN ei %e de-ine%c unul pe cellalt) Datorit celuilalt ai
-o%t capa"il % J&i veKi propriul %ineN cellalt devine o oglind Jn care te
re-lec&i) 1u"i&ii %unt niIte oglinKi unul pentru cellalt) 1u"irea Ji -ace
conItien&i de adevratul lor chip)
De aceeaF pare -oarte contradictorie Ii paradoxal a-irma&ia:
*1u"irea aduce %olitudine). Tu credeai c iu"irea produce unitateF
contopire) 'u nu %pun c nu creeaK Ii unitateF dar pLn cLnd nu eIti
%ingur cum po&i -i unit cu cinevaH Cine va -i acolo pentru a %e uniH CLt
8::
D/AMMA#ADA 0S/0
timp nu te cunoIti pe tineF Jn %olitudinea ta a"%olutF cum po&i -i unit cu
cinevaH #entru unitate e%te nevoie de dou per%oaneF de dou -iin&e
independente)
Ei unitatea nu poate -i real decLt Jn momentul Jn care %e produce
Jntre dou per%oane complet independente) Dac ele %unt dependente
una de cealaltF atunci aceea nu e%te unitate + e%te doar o %clavieF o
JnctuIareF o ro"ie inconItient)
Dac ele %unt dependente una de cealaltF po%e%iveF ataIateF dac
nu JIi permit % -ie li"ereF atunci %unt doi duImaniF nu iu"i&iN ele nu %e
aMut Jn deKvoltarea %u-letului) Ce iu"ire e%te a%taH #oate c e%te doar o
rela&ie creat pentru a %cpa de -rica de %ingurtateN de aceea %e Ii aga&
una de cealalt) Dar iu"irea adevrat nu cunoaIte nici o -ric) 1u"irea
real e%te capa"il % rmLn complet %ingur Ii din acea %olitudine %
r%ar unitatea)
Oahlil !i"ran %pune: doi iu"i&i %unt precum doi %tLlpi ai unui
templu + ei %priMin acelaIi acoperiIF dar totuIi %unt %epara&iN uni&i Jn ceea
ce priveIte acoperiIulF Jn% complet %olitari Jn ceea ce priveIte -iin&a
individual) SpriMin Ii tu templul iu"iriiF dar rmLi Jnrdcinat Jn -iin&a
taF centrat Jn %inele tuF -r % -ii di%tra% de nimic) Ei atunci vei
cunoaIte Ii -rumu%e&ea Ii puritatea Ii unitatea %olitudinii Ii vei cunoaIte
-ericireaF dan%ulF muKica unit&ii)
'%te minunat cLnd cineva cLnt %ingur la un in%trument + e%te
-oarte -rumo% % auKi %unetele unui -laut) Dar Ii orche%tra are -rumu%e&ea
%a) 1ar iu"irea le cunoaIte pe amLndou: Itie % cLnte Ii %ingur Ii Itie %
cLnte armonio% Ii ritmat cu cellalt)
Bn realitate nu exi%t nici o contradic&ie + contradic&ia apare doar
datorit ideii tale greIite) (enun& la acea%t idee Ii unde vei mai vedea
paradoxuriH Con-uKia apare doar prin concluKii) CLnd &i+ai -ormat o
anumit concluKie Ii via&a pare a -i di-erit de ceea ce creKi tuF atunci
devii con-uK) DecLt % Jncerci % %chim"i via&aF mai "ine Jnltur+&i
concluKiile mentale)
2u tri niciodat prin concluKii> A%ta repet Kilnic: nu -unc&iona
printr+o %tare de cunoaItere) CunoaItere Jn%eamn concluKii Ii toate
concluKiile %unt Jmprumutate) Via&a e%te atLt de va%t JncLt nu poate -i
conden%at Jntr+o concluKie) Toate concluKiile %unt par&iale) Ei ori de cLte
ori o parte pretinde c e%te JntregulF acolo ia naItere -anati%mulF
ortodoxi%mulN aIa apare mintea %tupid)
#rem 3rMaF tu %pui: *Tre"uie % -ii total Ii totuIi % rmLi un martorF
un o"%ervator)))pare -oarte paradoxal).
Doar pareF paradoxul e%te aparentN altminteriF a -i total Jn%eamn a
-i un martor) 0ri de cLte ori eIti total Jn cevaF Jn tine apare o
8:4
D/AMMA#ADA 0S/0
conItientiKare extraordinar + devii un o"%ervator) 1n%tantaneu> Ei a%ta nu
Jn%eamn c practici conItientiKarea) Dac eIti total)))Jntr+o "un KiF
dan%eaK %au cLnt total Ii vei Jn&elege ce %pun)
Ei eu nu J&i o-er niIte concluKii logice: ace%tea %unt indiciiF indica&ii
exi%ten&iale) Dan%eaK total> Ei vei -i %urprin%) Vei %im&i ceva nou) CLnd
dan%ul devine totalF iar dan%atorul %+a diKolvat complet Jn dan%F acolo va
aprea o conItientiKare aparte) Te vei pierde Jn dan%: dan%atorul va -i
di%prut Ii va rmLne doar dan%ul) EiF totuIiF nu vei -i inconItientF
a"%olut deloc + dimpotriv> 'Iti mai conItient ca niciodat>
Dar dac Jncepi % te gLndeIti la a%taF atunci JIi va -ace apari&ia
paradoxul) Atunci nu vei reuIi % Jn&elegi Ii vei deveni con-uK)
'xperimenteaK) Tot ceea ce J&i %pun e%te pentru a te aMuta %
experimenteKi) 'u nu J&i dau in-orma&ii Jmprumutate + ci doar cLteva
indicii cu aMutorul crora po&i gu%ta din calit&ile multidimen%ionale ale
vie&ii)
Mai %pui: *#are -oarte paradoxal)))% te cu-unKi total Jn iu"ire Ii
totuIi % rmLi %ingurF unic). 2u e%te aIa) Dar %e pare c tu eIti ataIat
prea mult de concluKiile taleN de aici Ii apare ideea: *Am pornit la
drumH.
Bntr+un -elF daF ai pornit la drum Ii ai Jnceput % renun&i la toate
preMudec&ileF concluKiile Ii in-orma&iile Jmprumutate de la al&ii) 'u
Jncerc % te readuc Jn lumea inocen&ei) Bncerc % J&i o-er o nou naItereF
a%t-el JncLt % redevii un copil + plin de uimire Ii minun&ie)
Copiii nu vd nicieri paradoxuri + Ii tocmai acea%ta e%te
-rumu%e&ea lor) 3n copil J&i poate %pune: *2u pot tri -r tine nici o
clip. + iar Jn momentul urmtorF plin de -urieF % &ipe: *2u vreau % te
mai vd vreodat). 'l e%te total Jn am"ele %ale a-irma&iiN iar dup alte
cLteva momente % %tea Jn "ra&ele tale Ii % %e %imt -ericit + Ii Jn acea%ta
e%te total)
Copiii %unt totali Jn -iecare clip Ii ei nu vd nici un -el de
contradic&ii) CLnd un copil e%te -urio%F el e%te -uria Jn%IiN iar cLnd
iu"eIteF e%te iu"irea Jn%Ii) 'l trieIte -r % creeKe Jn interiorul %u nici
un -el de con-uKie Ii nici un -el de paradox) 'l nu Itie cum tre"uie % -ieF
aIa c pur Ii %implu JIi permite % %e mani-e%te Jn -unc&ie de %itua&ie + el
curge cu via&a)
3rMaF tu te+ai oprit undevaF te+ai "locat) De&ii prea mult cunoaItere
Ii acea%ta -unc&ioneaK ca o "arier) 'a nu J&i va permite % curgi cu
mine Ii nici cu oamenii mei) 2u te va l%a % curgi cu via&aF nu J&i va da
voie % curgi cu DumneKeu)
DumneKeu e%te Ii Ki Ii noapteF Ii var Ii iarnF Ii naItere Ii
moarteF))iar tu tre"uie % -ii capa"il % a"%or"i toate ace%te aIa+Ki%e
8:?
D/AMMA#ADA 0S/0
paradoxuri) Dac o po&i -aceF -r % devii con-uKF iluminarea nu e%te
departe)

1luminarea e%te %tarea Jn care toate paradoxurile au di%prut) Tu
doar priveIti via&a a:a cum e!e) Atunci nu mai ai nici un -el de
concluKiiF nici un -el de compara&iiF nici un -el de %cuKe Ii ra&ionamente)
Atunci cum ai mai putea -i con-uKH #e mine nu m poate nimeni -ace %
devin con-uK + e%te impo%i"il + deoarece eu nu trie%c prin concluKii)
Fr concluKiiF -r Mudec&iF -r ra&ionamenteF -r cunoaItereF doar
gu%t via&a aIa cum e%te) '%te un mi%terF nu un paradox)
8. Preaiubie Mae!re" eu #u cre* % /%rb' 2# &e$'ur' cu ace!
mi!er. Nu eAi!' a:a ce/a- Eu cre* c' u *%ar 29i 1aci rec&am' &a
#%ua c%mu#'" *e%arece bir%u& #%!ru *e 0re!' e!e 0rea &e#e: :i #ici
#u e!e &a 1e& *e i!e9 ca i#e.
SarManoF nu e%te vor"a de a crede %au nu + chiar aIa e%te) #ro"lema
credin&ei apare doar cLnd nu eIti conItient de realitate) CLnd nu Itii care
e%te adevrulF atunci Ii credin&a Ii necredin&a %unt %emni-icative)
'u nu %pun c tre"uie % creKi Jn mi%terul de%pre care vor"e%c) Ei
nici nu J&i %pun % nu creKi + tot ce %pun e%te: Vino cu mine> #riveIte>
9a%+m % te treKe%c)))chiar aIa e%te)
Tu Jn% Jmi %pui: *'u nu cred o vor" Jn legtur cu ace%t mi%ter).
Foarte "ine) Te rogF nu crede nimicF pentru c dac o -aciF atunci nu vei
mai -i capa"il % experimenteKi) 1ar eu nu %unt intere%at de credincioIiF ci
numai de cuttori reali) DarF te rogF nu o lua pe ghiciteF deoarece
acea%ta nu te va aMuta) !hicitul va deveni un creK + dac vei repeta mereu
aceleaIi cuvinteF -r % le experimenteKiF atunci ace%tea vor deveni o
"arier) Credin&a Ii necredin&a %unt dou "ariere -oarte %u"tile) =ine
minte: ori de cLte ori vor"e%c de%pre credin&F includ Jn acea%ta Ii
necredin&a + deoarece ele %unt dou -a&ete ale aceleiaIi moneKi) 0dat ce
ai creat Jn Murul tu o anumit credin& + indi-erent de unde e%te
Jmprumutat: din Bi"lieF Da% OapitalF Mein Oamp-F Bhagavad !itaF ori
%cornit de tine + acea%ta va deveni o "arier inviKi"ilF un vl care odat
ce &i %+a aIternut a%upra ochilor nu J&i va mai permite % veKi nimic)
Chiar ieri am citit de%pre un experiment) SarMano) mediteaK a%upra lui)
3n naturali%t a -cut urmtorul experiment: Jntr+un acvariu a pu%
un geam tran%parentF Jmpr&ind acvariul Jn dou) Bntr+o parte a pu% mai
mul&i peIti miciF iar Jn cealalt parte a pu% o Itiuc)
1mediat ce a -o%t pu% Jn partea %a de acvariuF Itiuca %+a repeKit
imediat %pre ceilal&i peItiF dar %+a ale% doar cu o lovitur Jn cap) AceiaIi
lucru %+a petrecut de cLteva Keci de ori Ii de -iecare dat a aMun% la
acelaIi reKultat) Bn cele din urmF vKLnd c e-orturile %ale nu Ji provoac
8:7
D/AMMA#ADA 0S/0
decLt durereF Itiuca a a"andonat vLntoareaN a%t-el cF dup cLteva KileF
cLnd geamul de%pr&itor a -o%t ridicatF Itiuca a continuat % %e JnvLrte
doar Jn partea ei de acvariu))))
2u acelaIi lucru %e JntLmpl Ii cu noiH
!eamul de%pr&itor nu mai exi%taF dar Jn mintea Itiucii per%i%ta
credin&a c el Jnc %e a-l acolo) Etiuca era convin% c geamul Jnc %e
a-la la locul lui Ii ea nu va putea -ace nimic) Bn calea ei nu %e a-la nimicF
dar totuIi Itiuca nu %e Jndrepta %pre prad) Ei putea % o -ac> Ceea ce o
Jmpiedica nu era altceva decLt propria ei credin&) EiF de%igurF credin&
creat prin proprie experien&F SarMano + nu prin ghicit)
Bn% Itiuca e%te doar un peIte + Jl putem ierta c a aMun% la
concluKia: *Acolo e%te cevaF o "arier care nu Jmi permite % trec Jn
partea cealalt). 1ar cLt timp a -o%t l%at Jn acel acvariuF Itiuca nu a mai
Jncercat vreodat % treac linia de%pr&itoare + Jnota pLn Jn dreptul ei Ii
apoi %e Jntorcea)
Bn aceeaIi %itua&ie %e a-l Ii -iin&ele umane) 3n hindu% are o "arier
Jn Murul %uF un mu%ulman are alt "arierF un Maini%t alta + to&i trie%c Jn
%patele unor "ariere tran%parente Ii datorit ace%tora nu pot vedea mai
departe)
SarManoF via&a e%te un mi%ter) 1ar comuna mea va -i doar un
experiment de trire totalF de ptrundere Jn via& dincolo de orice
"ariere + "ariere ale credin&eiF ideologieiF catolici%muluiF comuni%mului)))
dincolo de cuvinte)
0mul nu e%te ceea ce pare a -i: e%te mult mai mult) Ei nici -lorile
nu %unt doar ceea ce par a -i + depinde de tine) CLnd un om de Itiin&
priveIte o -loareF el vede doar o parte a ei + partea Itiin&i-icN el
-unc&ioneaK printr+o "arier tran%parent Ii nu trece niciodat de ea) 'l
va privi partea material a -lorii) Floarea nu mai e%te -rumoa%F deoarece
-rumu%e&ea nu -ace parte din conceptele %ale) 'l o va m%uraF o va
cercetaF va cuta % a-le din ce e%te con%tituitF ce culoare areF cLt de
mult ap re&ine etcetera)))Ii nu %e va gLndi niciodat la -rumu%e&ea ei)
CLnd poetul priveIte o -loareF el nu %e gLndeIte niciodat la
greutatea eiF la elementele din care e%te ea con%tituit) #entru elF un
tranda-ir repreKint -rumu%e&e purN e%te ceva care a de%cin% pe pmLnt
din lumea de dincolo) 'l are o viKiune di-eritF mult mai %emni-icativ Ii
mai mrea& decLt viKiunea unui om de Itiin&)
Dar cLnd un mi%tic priveIte aceeaIi -loareF el Jncepe % dan%eKe + el
e%te extaKiat Ii "eati-icF deoarece acea -loare e%te Jn%Ii DumneKeu)
3n tranda-ir con&ine Jn el Jntregul univer% + toate %telele Ii
planeteleF toate lumile po%i"ile Ii impo%i"ile %unt con&inute Jn acel micu&
tranda-ir) 'l e%te echivalent cu DumneKeu + nici mai mult Ii nici mai
8:A
D/AMMA#ADA 0S/0
pu&in + exact echivalentul lui DumneKeu) 3n mi%tic %e va Jnchina Jn -a&a
tranda-irului)

0mul de Itiin& va rLdeF poetul %e va %im&i pu&in uimit)))) 0mul de
Itiin& va rLde de %tupiditatea mi%ticului: *Ce -aciH Te rogi la un
tranda-irF la un copacF %au la un rLuH '%te un non%en%> '%te o
%uper%ti&ie>. 'l va re%pinge Ii va nega lumea mi%ticului)
#oetul %e va %im&i pu&in uimit) 'l poate Jn&elege cum cineva %e
poate "ucura de -rumu%e&ea tranda-iruluiF dar nu va putea niciodat %
priceap cum cineva e%te Jn %tare % %e Jnchine tranda-iruluiH A%ta e%te
dincolo de capacitatea %a de Jn&elegere) Va rmLne %urprin% Ii va crede c
mi%ticul e%te un om ne"un)
0mul de Itiin& Jl va con%idera %uper%ti&io%F ignorant) #oetul Jl va
privi ca -iind un ne"unF un excentric + deoarece mi%ticul trece de toate
"arierele po%i"ile) Tocmai de aceea e%te Ii numit mi%ticF pentru c el
trieIte Jn mi%terioKitate)
SarManoF ceea ce %pun de%pre noua comun e%te per-ect adevrat) Ei
nu %pun prea multe de%pre eaF deoarece e%te periculo%) 2u vreau % atrag
aici oameni nepotrivi&i) AIa c nu -ac altceva decLt % dau cLteva indicii
pentru cei care %unt capa"ili % le Jn&eleag) 'u vor"e%c Jntr+un anumit
codF care poate -i Jn&ele% doar de aceia care caut mi%terul Ii miraculo%ul)
To&i ceilal&i vor -i re%pinIi + nu de mineF ci de propriile lor preMudec&iF
de propriile lor "ariere tran%parente)
Ei po&i vedea cum ace%t lucru %e petrece chiar aici> 0ameni din
toat lumea vin Kilnic aici + cine Ji goneIteH Cu to&ii %unt "ineveni&iF dar
-oarte pu&ini au curaMul % rmLn + "arierele lor tran%parente nu le
permit % %e implice) Ei e%te "ine c nu rmLnF pentru c ar crea
tul"urri) Dintre to&iF doar cL&iva %unt capa"ili % Jn&eleag
incomprehen%i"ilul)
Bn% indi-erent c m creKi %au nuF a%cult acea%t anecdot:
Doi homo%exuali vor"eau) #rimul %pune: *Ai auKit de ultima
de%coperire Itiin&i-icH Actul %exual normal cauKeaK cancer).
Al doilea: *Chiar aIaH.
#rimul: *2uF "ineJn&ele% c nu> Dar r%pLndeIte Ii tu Kvonul>.
SarManoF indi-erent c m creKi %au nuF te rogF r%pLndeIte me%aMul>
Me%aMul meu tre"uie % aMung Jn cele mai Jndeprtate col&uri ale lumii)
(%pLndeIte+5> Ei nu te teme) Mie Jmi revine %arcina % Jl -ac % devin
adevrat %au nu) Dac g%e%c oameni potrivi&i + Ii chiar am g%it de%tui +
%e va materialiKa)
Ace%t mi%ter de%pre care vor"e%c va aMunge % %e materialiKeKe) Dar
%e va materialiKa doar pentru aceia care %unt pregti&i % JIi riIte
8:<
D/AMMA#ADA 0S/0
preMudec&ileF care %unt pregti&i I JIi %acri-ice concluKiile) SarManoF vd
c Ii tu eIti unul dintre aceItia) Am Jncredere Jn tine)
Ei Itiu c nu ai pu% acea%t Jntre"are pentru tineF ci pentru ceilal&i +
deoarece Itiu -oarte "ine c eIti aproape ne"un) 2u eIti doar un poetF ci
aproape ai devenit un mi%tic) Etiu c acea%ta nu e%te o Jntre"are care &i+a
aprut din inim) 1nima ta Jmi apar&ine Ii e%te cu totul de acord cu mine)
2imeni nu JIi poate pKi inima de mine) Bn momentul Jn care
cineva %e apropie de mineF %ingurul lucru de care %unt intere%at e%te
inima lui) Bi voi vor"i min&iiF dar voi privi ctre inim) Chiar Ii la prima
JntLlnire cu cinevaF imediat vd ce e%te po%i"il Ii ce e%te impo%i"il cu
acea per%oan)
#e SarMano l+am iu"it din primul moment) Bn capul %u poate avea o
mul&ime de teorii Ii cunoaIteri Ii in-orma&ii + a%ta nu m intere%eaK)
Singurul lucru de care %unt preocupat e%te -aptul c el are o inim
extraordinar de -rumoa% + Ii acea%t inim poate -i tran%-ormat Jntr+o
inim de mi%tic)
6. Preaiubie Mae!re" 2#9e&e$erea mea *e!0re mi#e e!e c'
%ae ac9iu#i&e 2mi a0ar *i#r-% *%ri#9' *e a c%mu#ica. P,#' :i ce&
mai !ubi& $,#* e!e % c%#/er!a9ie" % 2#cercare *e a-i 1ace 0e cei&a&9i
!' eA0erime#e(e :i !' 2mi /eri1ice eAi!e#9a.
Rea&i(,#* 1a0u& c' eu !u# !i#$uru& care 2mi 0% eA0erime#a
eA0erie#9e&e :i &e 0% *a /a&i*iae" %a' acea!' ac9iu#e #e#ece!ar'
ar rebui !' *i!0ar'. E!e a, *e !im0&u :i *e e/i*e#. De ce acea!'
rea&i(are #u a?u#$e %u:i 2# ce#ru& meu i#eri%r5
#rem StevenF Jnc nu e%te o realiKare + e%te tot o in-orma&ieF o
gLndireN de%igurF te a-li pe drumul cel "unF dar Jnc nu a devenit o
realiKare) *(ealiKare. e%te un cuvLnt -oarte %emni-icativ) Tre"uie % Jl
-olo%eIti -oarte atent) Te po&i gLndi la lucruri extraordinareF dar ele nu %e
tran%-orm Jn realiKare interioar doar prin gLndire) Te po&i gLndi la
DumneKeu Ii po&i aMunge la concluKia c DumneKeu exi%t Ii po&i %im&i
c nu ai nici o Jndoial de%pre exi%ten&a lui DumneKeu + totuIi acea%ta nu
e%te o realiKare)
(ealiKare Jn%eamn realitateF nu o idee> Chiar dac ai o idee "unF
acea%ta e%te doar o idee + ea nu te poate tran%-orma Ii nu poate ptrunde
Jn adLncul -iin&ei tale) 0rice idee e%te peri-eric + aIa cum un val nu
poate exi%ta decLt la %upra-a&a oceanului) Bn adLncul oceanului nu exi%t
valuri) 9a %upra-a&a lui %e poate de%-Iura o adevrat -urtunF dar adLnc
Jn interiorF oceanul e%te calm Ii tcut + doar circum-erin&a poate -i
tul"urat)
8:C
D/AMMA#ADA 0S/0
!Lndirea e%te o tul"urare a circum-erin&ei -iin&ei) 1deileF oricum ar
-i ele %unt peri-erice) 0amenii cred c ideile greIite %unt peri-erice Ii cele
"une apar&in centrului + nu e%te aIa)
Bune %au releF nu e%te nici o di-eren&) 0 idee e%te o idee Ii rmLne
peri-eric)
Doar o"%ervatorul poate tri Jn centru)
AIadarF primul lucru pe care tre"uie % Jl realiKeKi e%te -aptul c nu
ai realiKat nimic) 0dat ce ai realiKat cevaF acea%ta te va tran%-orma
in%tantaneu Ii atunci nu mai poate aprea Jntre"area: *'%te atLt de
%implu Ii de evident) De ce acea%t realiKare nu aMunge totuIi Jn centrul
meuH. Ace%t *de ceH. nu mai e%te po%i"il) CLnd realiKeKi cevaF
caracterul J&i e%te tran%-ormat imediat) 1ar caracterul e%te um"ra
conItiin&ei) 0dat ce conItiin&a e%te nou Ii purF caracterul devine Ii el
nou Ii pur)
Dac Jntre"i cum % te tran%-ormiF atunci realiKarea de%pre care
vor"eIti e%te doar o idee + Ii nu te Jncrede niciodat Jn idei) 'le te
pcle%c Ii te amge%c) 9e po&i acumula gLndind c ai devenit "ogatF dar
Jntr+o "un Ki vei vedea c vor di%prea Ii tu vei rmLne -r nimic + Jn
palm vei &ine doar niIte monede -al%e) Atunci vei %u-eriF deoarece vei
vedea c nu ai -cut altceva decLt % aduni niIte moneKi -al%e)
Bn al doilea rLndF StevenF mai %pui: *Bn&elegerea mea de%pre mine
e%te c toate ac&iunile Jmi apar dintr+o dorin& de a comunica) #Ln Ii cel
mai %u"til gLnd e%te o conver%a&ieF o Jncercare de a+i -ace pe ceilal&i %
experimenteKe Ii % Jmi veri-ice exi%ten&a).
De ceH De ce vrei ca al&ii % J&i veri-ice exi%ten&aF % o-ere validitate
exi%ten&ei taleH #entru c Jnc te JndoieIti de exi%ten&a ta) Bnc nu Itii c
exiItiN Itii c -iin&eKi doar cLnd al&ii J&i %pun acea%ta) DepinKi de prerile
Ii opiniile altora)
Dac ei %pun c eIti -rumo%F atunci te gLndeIti c aIa e%te) Dac J&i
%pun c eIti inteligentF creKi c eIti inteligent) De aceeaF doreIti % Ji
impre%ioneKi pe oameni + cu inteligen&a taF cu -rumu%e&ea Ii
Jn&elepciunea taF deoarece cLnd veKi ceva Jn ochii lor %im&i c ei &i+au
recuno%cut mre&ia)
Ace%ta e%te Ii motivul pentru care te Jn-urii imediat ce auKi c eIti
MignitF %im&i c J&i e%te %tricat imaginea cLnd cineva J&i %pune c eIti un
idiotN altminteriF de ce % J&i -aci griMiH 2u e%te trea"a ta) CLnd cineva te
-ace idiotF aceea e%te pro"lema lui) Doar prin %implul -apt c &i+a adre%at
niIte cuvinte nu ai devenit idiot) Dar dac depinKi de prerile altoraF
atunci chiar devii idiot)
AIa trim cu to&ii Jn %ocietate) Bn permanen& Jncercm % Ji
impre%ionm pe cei din Murul no%tru) De aceea am Ii aMun% % trim ca
84D
D/AMMA#ADA 0S/0
niIte %claviF pentru c Jn clipa Jn care Jncerci % impre%ioneKi pe cinevaF
inevita"il tre"uie % Ji urmeKi ideileN alt-el nu Jl po&i impre%iona) Tre"uie
% te con-ormeKi ideilor %ale Ii % demon%treKi c te JncadreKi Jn tipar)
Dac trieIti Jntr+o %ocietate de vegetarieniF tre"uie % -ii Ii tu
vegetarian + Ii atunci to&i te vor con%idera un %-Lnt)
#o&i cpta re%pect doar cLnd urmeKi ideile celor printre care
trieIti) '%te o Jn&elegere tacit: tu le %priMini Ii accep&i ideile Ii a%t-el ei
vor tri cu impre%ia c au dreptate Jn tot ceea ce %pun) ApoiF ei te vor
%priMini Ii te vor re%pectaF deoarece eIti o per%oan "un Ii corect care
trieIte con-orm normelor lor) Te vor apreciaF te vor ridica Jn %lviF te vor
onora Ii te vor numi un mare %-Lnt) #entru ei e%te o mare mul&umire %
vad c o per%oan le re%pect ideologia) Tu le urmeKi ideileF ei J&i
re%pect per%onalitatea) '%te o Jn&elegere mutual) Ei to&i tri&i Jn iluKieN
cu to&ii %unte&i victime aceleiaIi a-aceri halucinante)
De ce % doreIti % primeIti acceptul altoraH Dac ai aMun% % J&i
cunoIti -iin&a interioarF dac ai reuIit % trieIti -rumu%e&ea Ii
grandoarea Ii gloria -iin&ei taleF ce te mai intere%eaK ce %pun al&iiH
Buddha trecea printr+un %at Ii oamenii de acolo erau cu to&ii
Jmpotriva lui) De ceH #entru c Buddha %e n%cu%e Jn acel %atF copilri%e
printre ei Ii %tenii nu puteau concepe -aptul c un om dintre ei % poat
deveni iluminat) 'ra o mare o-en% adu% egourilor lor)
Tocmai de aceea 1i%u% %pune: un pro-et nu e%te re%pectat Ii iu"it Jn
cminul %u) 1i%u% Jn%uIi a -o%t alungat din locul Jn care %+a n%cut) 'l %+a
du% acolo doar o %ingur dat + dup ce %+a iluminat) CLnd 1i%u% a %pu%:
*Am realiKat adevrul + eu %unt -iul lui DumneKeu. + to&i %+au Jn-uriat
atLt de ru JncLt l+au luat cu -or&a Ii l+au du% pe un munteF cu ideea de
a+5 arunca Jn prpa%tie) Au vrut % Jl omoare Ii el a tre"uit % %cape din
mLinile lor + Ii de atunci nu a mai clcat niciodat pe acolo)
Buddha trecea prin %atul Jn care %+a n%cutF a-lat undeva la grani&a
dintre 1ndia Ii 2epalF Ii oamenii %+au %trLn% Jn Murul lui Ii au Jnceput % Jl
JnMure) Timp de o Mumtate de orF el i+a a%cultat Jn tcereF dup care a
%pu%: *#e%te pu&in timp %e va -ace -oarte cald Ii tre"uie % aMung Jn %atul
urmtorF unde m aIteapt oamenii) 2u mai pot rmLne) V rogF dac
vre&i % Jmi %pune&i mai multeF aItepta&i pLn m Jntorc) Atunci v voi %ta
la di%poKi&ie Ii v pot a%culta cLt dori&iF putem comunica mai mult timp)
Dar acumF v rogF tre"uie % plec).
AtLt de calm Ii de liniItitF iar %tenii aproape c erau gata % Ji ia la
"taie) CLnd au auKit ce a %pu%F to&i au rma% tcu&i)))cineva din mul&ime
a %trigat: *2u veKi c noi te JnMurmH 2oi nu di%cutm cu tine> 2u
Jn&elegi c vrem % te MignimH.
845
D/AMMA#ADA 0S/0
Buddha a r%pun%: *A%ta am vKut Ii pot Jn&elege ce %pune&i + dar
a%ta nu e%te trea"a mea> Dac %unte&i nervoIiF a%ta e%te pro"lema voa%tr)
2u e%te trea"a mea % m ame%tec Jn via&a cuiva) Dac v place % -i&i
nervoIiF atunci -i&i nervoIi> Bn% eu nu am ce % v %pun).
*De -aptF tot ce v pot %pune e%te c am aMun% prea tLrKiu) Dac
vroia&i cu adevrat % m Migni&i Ii % m tul"ura&iF atunci tre"uia %
veni&i la mine cu mult timp Jn urm + Ii atunciF cu %iguran&F aI -i
reac&ionat -oarte violent> Dar acumF dup ce mi+am realiKat -iin&a
interioarF am Jn&ele% c eu nu depind de opiniile nimnui) Ceea ce
gLndi&i de%pre mine arat ceva de%pre voi JnIivF nu de%pre mine> 'u m
cuno%cN de aceea nu depind de prerile nimnui) 0amenii ignoran&i
tre"uie % depind de al&ii).
StevenF acea%t tendin& de a comunica Ii de a aItepta
recunoaIterea celorlal&i arat c Jn tine Jnc per%i%t JntunericulN
altminteri nu ai mai putea dori % comunici cu al&ii) Ei eu nu %pun c un
om realiKat Jncepe % nu mai comunice cu nimeni + nu) Doar el poate
comunicaF poate vor"i cu adevratF deoarece el are ce %pune) TuF ce po&i
comunicaH Ce po&i JmprtIi oamenilorH 'Iti doar un cerIetor care
cerIeIte de la al&ii: *V rogF -i&i "uni cu mine Ii da&i+mi cevaF a%t-el JncLt
% m %imt Ii eu "ine) M %imt -oarte ne-ericit Ii ne%emni-icativ +
o-eri&i+ mi ceva care % Jmi dea valoare>. A%ta nu e%te comunicare)
Comunicarea e%te po%i"il doar cLnd Jn -iin&a ta a aprut un cLntecF
o -ericireF o "eatitudine + ceva care % po&i JmprtIi) Ei atunci nu doar
vei comunicaN la nivel pro-undF nu va -i doar o comunicare ver"alF ci va
aprea o comuniune) 1ar atunci nu vei mai -i un cerIetorF ci un Jmprat)
Doar ilumina&ii pot comunica Ii JmprtIi) Ceilal&i nu au nimic de
%pu% Ii de druit) De -aptF ce -aci cLnd vor"eIti cu cinevaH 0amenii
%porovie%c Jn permanen& Ii dac nu o -ac cu voce tareF atunci o -ac Jn
mintea lor + ei JIi pun Jntre"ri Ii tot ei r%pund) Dialogul %e de%-Ioar
cu o per%oan imaginar))))
Acea%ta e%te o %tare de ne"unie) De -aptF nu e%te ne"unieF ci
ne+normalitateF deoarece un ne"un a ieIit din %-era %nt&ii mintale) 0
per%oan anormal e%te ne"un Jn interiorF dar -a& de al&ii %e mani-e%t
ca Ii cum ar -i per-ect normal) AIa c ace%ta e%te cel mai potrivit
cuvLnt: anormal)
2ormalitatea %e produce doar Jn momentul Jn care eIti complet
tcut + atunci eIti %nto%F cLnd mintea nu mai exi%t) Mintea e%te ori
ne"unF ori anormal) 2on+mintea repreKint %ntatea adevrat) Ei
doar prin non+minte po&i Jn&elegeF po&i realiKaF nu doar -iin&a taF ci Fiin&a
+ Jn%Ii Fiin&a 'xi%ten&ei) Atunci po&i JmprtIiF po&i comunicaF po&i iu"i
Ii cele"ra)
848
D/AMMA#ADA 0S/0
Bnainte de acea%taF tot ce -aci e%te doar un e-ort di%perat de a
con%trui o anumit imagine de%pre tine) Ei imaginea ta va -i haoticF
deoarece ea e%te con%truit pe ideile Ii opiniile altora + va -i ceva
contradictoriu)
Cineva gLndeIte de%pre tine c eIti urLtF altcineva crede c eIti
-rumo%F c eIti incompara"il) Ce vei -ace re-eritor la ace%te dou opiniiH
Tu nu Itii cine eItiN dar ace%te dou preri exi%t + cum vei MudecaF cum
vei ra&iona cine are dreptateH Vei -i atra% de a doua prere Ii vei re%pinge
prima opinie) Dar aici nu e%te vor"a de%pre a plcea %au a re%pinge ceva)
2u po&i ignora prima opinie + ea exi%t) De%igurF o po&i reprima Jn
inconItientF dar va continua % exi%te)
A%t-elF acumuleKi Jn interior o mul&ime de preri Ii idei: de la
prieteniF de la prin&iF de la pro-e%ori Ii colegiF de la preo&i Ii
politicieni)))iar Jn urma lor J&i vei -orma o imagine de%pre tine Jn%u&i) Va
-i ceva haotic) Ei aIa trieIte orice om) 2imeni nu trieIte cri%taliKatF
Jntr+un centru %ta"ilF deoarece nu cunoaIte centrul care poate crea ordine
Ii echili"ru)
Ace%t centru eu Jl nume%c medita&ie + ais dhammo sanantano)
Acea%ta e%te legea etern Ii inepuiKa"ilF legea -inal: doar cei care
devin conItien&i cuno%c cine %unt cu adevrat) Ei cLnd au aMun% %
cunoa%cF atunci nimeni nu le mai poate Kdruncina cunoaIterea) 2imeni>
Bntreaga lume poate %pune cevaF Jn% dac ai aMun% la realiKareF pentru
tine nu mai are nici o importan& ce %pun ceilal&i)
Bntreaga lume a %pu% c 1i%u% a -o%t ne"un) Bn Kiua Jn care a -o%t
cruci-icat nu %e a-la lLng el nimeni care % Jl %priMineN %ute de oameni
%+au %trLn% Jn Murul lui Ii nimeni nu a -o%t Jn -avoarea lui) To&i credeau c
e%te un ne"un)
Bn acele timpuri exi%ta o"iceiul ca Jn preaMma anumitor %r"toriF
regele % eli"ereKe un condamnat la moarte) Etii pe cine au ale% oamenii
% -ie eli"eratH #ontiu% #ilat %e aItepta ca to&i % cear eli"erarea lui
1i%u%F dar nimeni nu a %trigat Jn -avoarea lui 1i%u%) To&i au cerut
eli"erarea lui Bara"a% + un ho& Ii criminal cuno%cut Jn tot oraIul) 2imeni
nu a putut ierta un om atLt de inocent cum a -o%t 1i%u%) De ceH
Dar 1i%u% a rma% de neKdruncinat Jn realiKarea %a) Bntreaga lume
era Jmpotriva luiF dar el Itia c DumneKeu e%te cu el) 'l a murit calm Ii
liniItitF avLnd o minte tcut Ii netul"uratF ro%tind o rugciune unic:
*TatF iart+i pe aceIti oameniF pentru c nu Itiu ce -ac) Amin)))). #entru
c nu Itiu ce -ac> 'i Jl cruci-icauF iar inima lui 1i%u% era plin de
compa%iune pentru ei)
84:
D/AMMA#ADA 0S/0
CLnd cunoItiF cunoIti Jn mod a"%olut) CLnd %e produce realiKareaF
acea%ta e%te atLt de total JncLt nu mai are importan& ce %pun %au ce
cred ceilal&i) Ei nu mai ceri apro"area Ii recunoaIterea nimnui)

8. De ce !im mereu c' !eAu& :i ba#ii !u# 0r%1u#* &e$ae 2#re e&e 5
2irmalF aIa e%te) Banii Jn%eamn putereN iar puterea poate -i
-olo%it Jn multe direc&ii) #rin ea po&i cumpra %exF Ii de+a lungul
epocilor a -o%t -olo%it -oarte mult pentru ace%t lucru) (egii Ii Jmpra&ii
aveau Jntotdeauna Keci Ii %ute de neve%te) Chiar Jn %ecolul no%truF cu :D
%au 4D de ani Jn urmF niKamul din /dera"ad a avut cinci %ute de %o&ii>
Se %pune c Ori%hna a avut Iai%preKece mii de neve%te> #Ln mai
demult credeam c e%te doar un "a%mF dar cLnd am a-lat c niKamul din
/dera"ad a putut &ine cinci %ute de neve%teF nu mi %e mai pare
impo%i"il + Ori%hna l+a Jntrecut pe niKam doar de :8 de ori> 3manF pare
po%i"il)
Ei to&i regii din lume au -cut acelaIi lucru) Femeile au -o%t -olo%ite
ca niIte vite) Bn marile palate ale Jmpra&ilorF -emeile erau numrate Ii
Jn%emnateF pentru c a%t-el Ji era mai uIor regelui % le cear %ervitorilor:
*A%tKi vreau % o aduce&i pe -emeia numrul 4D5). 'xact F ca Jn
armat)))%olda&ii nu mai %unt %triga&i dup numeF ci dup numere) Ei e%te
ceva -oarte %emni-icativ)
2umerele %unt doar niIte ci-re matematice) 'le nu re%pirF nu au
inimaF nu au %u-let) CLnd un %oldat moare Jn rK"oiF pe placa lui -unerar
%crie: *Aici Kace numrul 5?). Familia primeIte JnItiin&area c -o%tul lor
-iuF *numrul 5?.F a cKut Jn lupt) Dac ar -i -o%t Jn%cri% numele luiF
atunci totul ar -i -o%t complet di-erit) Atunci el era un %o&F iar %o&ia Ji va -i
vduv acumN era un tatF iar copiii %i vor rmLne or-aniN era un -iu care
JIi JngriMea prin&ii "trLniF care acum vor rmLne neaMutora&i Ii %inguri)
Dar cLnd numrul 5? a muritF ace%ta va putea -i imediat %chim"at cu un
alt numr) 2umrul 5? nu are prin&iF nu are rudeF nu are -amilie + e%te
doar un numr> Ace%ta e%te un truc p%ihologicF prin care nimeni nu "ag
de %eam ce %e petrece cu adevrat cu el)
So&iile erau numrate Ii Jn%emnate Ii cu cLt aveai mai multe
neve%teF cu atLt artai c eIti mai "ogat) 'ra un -el de m%urtoare
%ocial)
/induIiiF Jn %pecial cei din cultul ara %amaMi%F Jl critic pe /aKrat
Mohammed c a avut nou %o&ii + dar nu %pun nimic de Ori%hnaF care a
avut Iai%preKece mii de iu"ite) Ei el nu repreKint o excep&ie) Bn acea%t
&arF ca de alt-el Jn toate &rileF -emeile au -o%t exploatate + Ii calea prin
844
D/AMMA#ADA 0S/0
care le po&i exploata cel mai uIor o repreKint "anii> Bntreaga lume a
%u-erit de pe urma pro%titu&ieiF acea%ta degradeaK -iin&ele umane) Ei ce
e%te o pro%tituatH Doar o -emeie care a -o%t redu% la un mecani%m care
poate -i cumprat Jn orice clip)
Dar &ine minte: %o&ia ta nu e%te -oarte di-erit) 0 pro%tituat e%te
precum un taxiF iar %o&ia ta e%te precum o maIin proprietate per%onal +
e%te o Jn&elegere permanent) 0amenii %raci nu pot apela la taxiuriF de
aceea pre-er aranMamentele %ta"ile) 0amenii "oga&i JIi pot permite orice
Ii pot Jnchiria cLte taxiuri dore%c + pe via&> Ei cu cLt %unt mai "oga&iF cu
atLt vor avea mai multe taxiuri la di%poKi&ie>
Cuno%c pe cineva care a avut :7? de maIini + una pentru -iecare Ki)
Ei a avut o maIin con%truit complet din aur))))
Banii Jn%eamn putereF iar puterea poate cumpra orice) AIa cF
2irmalF nu greIeIti cLnd %pui c exi%t o legtur %trLn% Jntre "ani Ii
%ex)
Mai tre"uie % Jn&elegi Jnc un lucru) #er%oana care reprim %exul
devine mai orientat %pre "aniF deoarece "anii vor %u"%titui %exul) Banii
vor deveni iu"irea %a) #riveIte un om avarF un o"%edat dup "ani: -ii
atent cum atinge "ancnota de o %ut de rupii + parc Ii+ar mLngLia iu"ita)
0"%erv cum priveIte aurulF %trlucirea pe care o are Jn ochi) Banii au
devenit iu"irea %aF Kei&a %a) Bn 1ndiaF oamenii au aMun% % %e Jnchine la
Keul "anilor) 'xi%t o anumit Ki cLnd -oarte mul&i %e Jnchin la
"ancnoteF la moneKi)))) 0ameni inteligen&i % -ac lucruri atLt de %tupide>
Sexul poate deveni -urie dac e%te reprimat) Sexul poate -i
canaliKat Jn orice direc&ie: el poate deveni am"i&ieF cutarea puteriiF a
"anilorF -aimeiF re%pecta"ilit&iiF %-in&eniei etcetera)
0mul are o %ingur energie + Ii acea%ta e%te energia %exual) Ei ea a
-o%t -olo%it pentru o mul&ime de lucruri) '%te o energie extrem de
puternic Ii poten&ial)
0amenii alearg dup "ani Jn %peran&a c a%t-el vor avea mai mult
%ex) Banii le o-er li"ertatea de a alege)
#er%oana a crei %exualitate a devenit un -enomen tran%-ormat e%te
eli"erat de "aniF de am"i&ieF de dorin&a de a -i -aimoa%) Toate ace%tea
di%par in%tantaneu din via&a %a) Bn clipa Jn care energia Jncepe % %e
ridiceF energia %exual devine iu"ireF medita&ieF rugciune Ii toate
mani-e%trile in-erioare di%par)
Sexul Ii "anii %unt pro-und a%ociate) 2irmalF ideea ta are ceva
adevr Jn ea)
3n "r"at e%te auKit %trigLnd din camera unui "ordel: *2u> 2u aIa>
0ri %tai aIa cum vreau euF cum %e poart la noi Jn BrooPlnF ori
la%+m+n pace>. )
84?
D/AMMA#ADA 0S/0
Matroana urc la etaMF intr Jn camer Ii Ji %pune -etei: *@eldaF ce %e
JntLmpl cu tineH A%cult+5 pe domnu\ .
Dup ce matroana pleacF -ata %e Jntinde pe podea Ii "r"atul trece
la ac&iuneF Jntr+un mod per-ect "anal) 9a -inalF -ata %e ridicF %e Jm"racF
JIi aprinde o &igar Ii %pune: */mieF %ta e%te %tilul vo%truF hmmH.

DaF %ta e%te. + r%punde mLndru clientul)
AIa o -ace&i voi Jn BrooPlnH.
DaF chiar aIa>.
Ei ce e%te atLt de di-erit Jn elH.
Bn BrooPln Jl -ac pe degea"a).
0amenii devin o"%eda&i ori de "aniF ori de %ex) Ei o"%e%ia poate
oricLnd % -ie Jndreptat %pre cealalt direc&ie) Bn% cu aMutorul "anilor
po&i cumpra putereF po&i cumpra orice) De%igurF nu po&i cumpra
iu"ireF ci numai %ex) Sexul e%te o comoditateF iu"irea nu e%te)
2u po&i cumpra rugciuniF dar Ji po&i cumpra pe preo&i) #reo&ii
%unt doar niIte comodit&i + rugciunea nu e%te o comoditate) Ei tot ce
poate -i cumprat e%te ceva o"iInuitF normalF "anal) Ceea ce nu poate -i
cumprat e%te %acru) =ine minte: %acrul e%te dincolo de mondenF
mondenul %e a-l Jntotdeauna Jn raKa de ac&iune a "anilor Ii puterii)
1ar %exul e%te cel mai monden lucru din lume)
3n "r"at intr Jntr+un modern "ordel Ii "ar de noapte din
ChicagoF "ar condu% de Ie-ul ma-iei locale care dorea % JIi
Jm"unt&ea%c imaginea pu"licN Barul era con%truit la nivelele
%uperioare ale unui KgLrie+nori) Br"atul e%te JntLmpinat de o -at -oarte
-rumoa% Jm"rcat Jntr+o lenMerie %ex) Fata Jl conduce Jntr+un "irou Ii
Jl Jntrea" cL&i "ani e%te di%pu% % cheltuia%c) 'a Ji %pune c pre&urile
variaK de la cinci dolariF pLn la o mie de dolariF Jn -unc&ie de calitatea
Ii numrul de -ete dorite) Dintr+o parte a "iroului %e ridic un televiKor
ultramodern Ii -ata Jncepe % Ji explice "r"atului imaginile care apar pe
ecran) #re&urile cele mai mari %unt pentru camerele de la etaMul %uperiorF
care au oglinKi pe tavanF paturi du"leF cLte trei %au patru -ete Jn camer
etcetera) #re&urile %cad pe m%ura calit&ii %erviciilor IiF a%t-elF pentru
numai cinci dolari te po&i "ucura de *o mmic neagr ca tciunele Ii cu
nrile cLt doi carto-i.F Ji explica tLnra)
Clientul %t pu&in pe gLnduri) Dup cLteva clipe Jntrea": *Ei nu
ave&i ceva mai ie-tin de cinci dolariH.
Fata Ji r%punde: *BineJn&ele% c avem: la etaMul al IapteleaF pe
acoperiIF un dolar numrul + cu auto%ervire).
Banii %unt a%ocia&i cu %exulF deoarece %exul poate -i cumprat) Ei
tot ce poate -i cumprat -ace parte din lumea "anilor)
847
D/AMMA#ADA 0S/0
=ine minte un lucru: via&a J&i va rmLne goal Ii %ear"d dac
cunoIti doar lucrurile care pot -i cumprate Ii vLndute) Bndreapt+&i
aten&ia %pre lucruri care nu pot -i cumprate %au vLndute + IiF pentru
prima datF te vei putea ridica %pre Jnl&imi ne"nuite)

Bim"i%araF un mare regeF auKi%e c Mahavira atin%e%e %amadhi) Bn
terminologia Maini%tF %amadhi e%te denumit sama=i4 + %tarea -inal a
medita&iei) Bim"i%ara avea tot ce JIi putea dori Jn acea%t lume) De cLnd
auKi%e c altcineva de&inea ceva ce el nu aveaF Bim"i%ara era -oarte
tul"urat: *Ce e%te ace%t sama=i4H Cum % ai" cineva ceva ce eu nu
amH. Ei el nu era omul care % %e re%emneKe aIa uIor)
Bim"i%ara a pornit imediat Jn cutarea lui Mahavira IiF dup ce l+a
g%itF i+a %pu%: *CLt doreIti pentru sama=i4H Am venit % cumpr ace%t
lucru) B&i pot drui orice doreItiF dar vreau % Jmi dai ace%t %amadhiF
acea%t medita&ie + ce e%te eaH 3nde e%teH Mai JntLi vreau % o vd>WW
Mahavira a rma% pu&in Iocat de %tupiditatea regeluiF dar el era un
om politico%F aIa c i+a %pu%: *2u tre"uia % cltoreIti atLt de departe)
Chiar Jn capitala ta am un di%cipol care a aMun% la acea%t %tare Ii el e%te
atLt de %rac JncLt va dori cu %iguran& % JIi vLnd realiKarea) 'u nu
vreau % o vLndF pentru c nu am nevoie de "ani) Dup cum veKi %unt
complet deK"rcat Ii nu am nevoie de haine) Sunt per-ect mul&umit + nu
am nevoie de nimic) Ei chiar dac mi+ai drui Jntregul regat nu Jl voi
accepta) 'u am avut propriul meu regat la care am renun&at) Am de&inut
tot ce ai Ii tu>.
Bim"i%ara cunoItea pove%tea lui MahaviraF aIa c nu a mai in%i%tatF
doar l+a rugat: *BineF cine e%te ace%t omH D+mi adre%a lui).
Mahavira i+a %pu%: *'l e%te -oarte %rac Ii trieIte chiar la marginea
oraIului) #oate c nu ai -o%t niciodat acoloF dar Jl vei g%i) Ei el J&i va
vinde ceea ce doreItiF pentru c are o %o&ieF copii + tre"uie % JIi Jntre&in
-amilia).
'ra o glum) Bim"i%ara a plecat -ericit Ii %+a du% direct la marginea
capitaleiF unde nu a mai -o%t niciodat pLn atunci)Celor de acolo nu le+a
venit % cread ce vd + un car din aurF %ute de %olda&iF Keci de %ervitori)
(egele %+a oprit Jn -a&a coli"ei di%cipolului) Ace%ta a ieIit Ii %+a
Jnchinat la picioarele regelui: *Ce pot -ace pentru tineF MaMe%tateH
CuvLntul tu e%te ordin pentru mine).
Bim"i%ara i+a %pu%: *Am venit % cumpr acel lucru numit
%amadhiF medita&ieF Ii %unt gata % J&i plte%c oricLt ceri).
Sracul a Jnceput % plLng Ii i+a %pu%: *Bmi pare ru) Bmi pot da
via&a pentru tineF chiar Jn ace%t moment po&i % Jmi tai capul + dar cum aI
84A
D/AMMA#ADA 0S/0
putea % J&i vLnd medita&iaH 2u e%te ceva vanda"ilF nu e%te o comoditate)
'%te o %tare a conItiin&ei) Mahavira a -cut o glum pe %eama noa%tr).
#Ln cLnd nu cunoIti ceva ce nu poate -i vLndut Ii cumpratF pLn
cLnd nu cunoIti ceva care % -ie dincolo de "aniF nu ai cuno%cut via&a
real) Sexul nu %e a-l dincolo de "ani + iu"irea e%te)
Tran%-orm+&i %exul Jn iu"ire Ii apoi iu"irea Jn rugciune + a%t-el
JncLtF Jntr+o "un KiF Jmpra&i Ii regi precum Bim"i%ara % devin
invidioIi pe tine) Devino un MahaviraF un 1i%u%F un BuddhaF un
@arathu%traF un 9ao TKu) Doar atunci vei -i trit Ii vei -i cuno%cut
mi%terele vie&ii>
Banii Ii %exul %e a-l pe treapta cea mai de Mo%F iar maMoritatea
oamenilor trie%c doar Jn lumea "anilor Ii %exului + Ii ei au impre%ia c
a%ta e%te via&) 2u trie%cF ci doar vegeteaK + e%te un -el de moarte lent)
Via&a are multe dimen%iuni pe care tre"uie % le de%coperiN via&a e%te o
comoar in-init care nu poate -i de%coperit Jn acea%t lume) 2ici %exul
Ii nici "anii nu &i+o pot deKvlui) Dar tu po&i aMunge la ea)
B&i po&i -olo%i energia %exual pentru a aMunge la eaF J&i po&i -olo%i
"anii Ii puterea pentru a o atinge) BineJn&ele%F nu poate -i atin% prin
"ani %au prin %exF dar te po&i -olo%i de energia %exual Ii de puterea
"anilor pentru a crea un %pa&iu Jn care % de%cind tran%cendentalul)
'u nu %unt Jmpotriva %exuluiF Ii nici a "anilor + &ine minte ace%t
lucru) AminteIte+&i+5 mereu> Dar cu %iguran& %unt Jn -avoarea
tran%cenderii lor) Folo%eIte+te de orice) 2u nega nimic) Dac ai "ani po&i
medita mult mai uIor decLt o per%oan %racF deoarece ai timp pentru
tine Jn%u&i) B&i po&i con%trui un mic templu Jn ca%N J&i po&i crea o grdin
Jn care % rmLi cu tine Jn%u&i Ii Jn care medita&ia % r%ar mai uIor)
CLnd eIti "ogat J&i po&i permite vacan&e la munteF po&i rmLne %ingur Kile
Jntregi Ii po&i tri -r % J&i -aci nici un -el de griMi) Dac ai "aniF
-olo%eIte+i pentru ceva ce "anii nu pot cumpraF dar pentru care ei pot
crea un %pa&iu)
'nergia %exual e%te ri%ipit dac rmLne limitat doar la %exF Jn%
ea devine o adevrat "inecuvLntare cLnd e%te tran%-ormat: %ex nu de
dragul %exului + -olo%eIte %exul ca o comuniune a iu"irii) #riveIte %exul
ca o uniune a dou %u-leteF nu a dou trupuri -iKice) Folo%eIte+te de %ex
ca de un dan% meditativ al energiilor) Ei un dan% e%te mult mai "ogat
cLnd e%te realiKat de un "r"at Ii o -emeie Jmpreun + iar %exul e%te
dan%ul -inal: dou energii care %e contope%cF dan%eaKF %e "ucur)
Folo%eIte+te de %ex ca de o tram"ulin) CLnd atingi punctul
culminant din orga%mF devino conItient de ce %e JntLmpl Jn tine + vei -i
%urprin%: timpul a di%prutF mintea a di%prutF egoul %+a diKolvat) #entru
84<
D/AMMA#ADA 0S/0
o clip predomin doar tcerea> Ei acea%t tcere e%te realitatea>
Acea%t tcere poate -i realiKat Ii prin alte miMloaceF Ii chiar cu
mai pu&in ri%ip de energie) Tcerea poate -i atin% prin medita&ie) De
-aptF cLnd o per%oan ptrunde conItient Jn actul %exualF mai devreme
%au mai tLrKiu ea %e va Jndrepta %pre medita&ie)
ConItientiKarea experien&ei %exuale te va aMuta % realiKeKi -aptul c
acelaIi lucru poate -i atin% Ii -r %exualitate) AceeaIi liniIte a"%olut
poate -i trit doar rmLnLnd tcut Ii ne-cLnd nimic) Mintea poate
di%preaF timpul %e poate evaporaF egoul %e poate diKolva + Ii Jn acel
moment eIti orga%mic)
0rga%mul %exual e%te doar ceva momentan Ii tot ce e%te momentan
va produce -ru%trareF ne-ericireF %u-erin& Ii tri%te&e) Dar calitatea de a -i
orga%mic poate deveni o continuitate Jn -iin&a ta + ace%ta e%te par-umul
tu) Bn% e%te po%i"il numai prin medita&ieF nu doar prin %ex)
Folo%eIte %exulF "aniiF corpulF lumea + Jn% &elul tu real e%te %
aMungi la DumneKeu) DumneKeu tre"uie % rmLn &inta)

84C
D/AMMA#ADA 0S/0
1;. STR=LUCIREA A.TEPT=RII

)arfumul lemnului de santal,
Al leandrului i iasminului,
Nu pot *bura contra !"ntului
Dar parfumul !irtuii
-ltorete chiar i mpotri!a !"ntului,
)"n la captul lumii.
@ai presus dec"t parfumul lemnului de santal,
Al leandrului, al lotusului albastru i al iasminului
/ste cel al !irtuii8
@ireasma lemnului de santal sau a leandrului
Nu cltorete prea departe.
Dar parfumul !irtuii
&e nal n ceruri.
Dorina nu a,un(e niciodat n calea
6amenilor !irtuoi i tre,i.
&trlucirea lor i menine liberi.
-"t de frumos crete lotusul
.n murdria de pe mar(inea drumului.
)arfumul su pur nc"nt"ndu-i inima.
rmea*-l pe cel trea*
0i printre orbi
9umina nelepciunii tale
2a strluci !enic pur.
0mul nu e%te o -iin&F ci o devenire) 0mul e%te un proce%F o
po%i"ilitateF o poten&ialitate) 0mul nu e%te Jnc actual) 'l Jnc nu e%te un
produ% -inal) 0mul nu %e naIte ca o e%en&F ci ca o exi%ten&)))un %pa&iu
8?D
D/AMMA#ADA 0S/0
in-init Jn care %e pot JntLmpla -oarte multeF %au nu %e poate JntLmpla
nimic + totul depinde de el)
0mul tre"uie % %e creeKe %ingur) 'l nu e%te un produ% -init) Ei
omul %e poate crea doar %ingur + nimeni nu o poate -ace Jn locul lui)
Fiecare tre"uie % lucreKe %ingur a%upra %aN -iecare %e treKeIte %ingur)

Acea%ta e%te mre&ia Ii grandoarea Ii gloria -iin&ei umane: e%te
%ingura -iin& de pe planet care are li"ertatea de a -i) Toate celelalte
-iin&e au un Ia"lon pe care tre"uie % Jl urmeKe) 3n papagal nu poate -i
decLt un papagalN un leu nu poate -i decLt un leu + nu %e poate pune Jn
di%cu&ie pro"lema ca un leu % devin altceva decLt e%te)
3n om e%te un %emn de Jntre"are: el poate -i omF %au poate % nu
-ie om) 3n om poate cdea mai Mo% de regnul animal Ii %e poate ridica
dea%upra Keilor) Acea%t %tare e%te iluminarea + realiKarea poten&ialului
tu Jn totalitatea lui)
3n "uddha e%te dincolo de Kei) Ace%ta e%te unul din motivele
pentru care hinduIii nu l+au putut ierta niciodat pe !autama BuddhaF
deoarece el a %pu% c un "uddha %e a-l dincolo de Kei) @eii %unt Ii ei
adormi&iN de%igurF vi%ele lor %un& mai -rumoa%e Ii mai JncLnttoare) 'i
trie%c Jn paradi% Ii via& lor e%te plin de plceri) #aradi%ul nu e%te
altceva decLt un pur hedoni%m) 1adul e%te exact opu%) 1adul e%te durereF
raiul e%te plcereN iadul e%te un coImarF raiul e%te un vi% JncLnttor) Dar
vi%ele %unt vi%eN dulci %au amareF nu are importan&)
3n "uddha e%te treaK Ii nu mai vi%eaK) Scripturile "udi%te %pun c
Jn momentul Jn care Buddha %+a iluminatF Keii din ceruri au de%cin%
a%upra lui Ii au Jnceput % Jl venereKe) /induIii nu au putut uita acea%t
ideeF deoarece pentru ei Keii din ceruri + 1ndra Ii ceilal&i + %unt %upremi)
Cum pot niIte "udiIti arogan&i % %pun c Keii au co"orLt din ceruri Ii
i+au %plat picioarele lui BuddhaH
Budi%mul a ridicat umanitatea pe culmile ei cele mai Jnalte) 2ici o
alt religie nu a reuIit ace%t lucru) 0mul a devenit centrul exi%ten&ei)
Dup cum %pune BuddhaF nu DumneKeu e%te centrul exi%ten&eiF ci omul
treaK) #eri-eria e%te populat de cei care %unt adormi&i Ii or"iN centrul
e%te con%tituit din cei care au ochi Ii vd) Ceea ce 2ietK%che a %pu% dup
dou mii de aniF Buddha realiKa%e deMa)
3n mare poetF Chandida%F a -o%t -oarte impre%ionat de !autama
Buddha + cine nu ar -i impre%ionat de o a%emenea -iin&H 'l a %pu%:
sabar upar manusAsat=a, tahar upar nahin + adevrul omului e%te cel
mai mare adevrF nu exi%t alt adevr mai mre&) Bn% cLnd Buddha
vor"eIte de%pre omF el %e re-er la cel iluminatF nu la omul o"iInuit +
8?5
D/AMMA#ADA 0S/0
ace%ta e%te Jnc pe drumF proce%ul %e a-l Jn de%-Iurare) 0mul o"iInuit
e%te doar o %mLn&)
SmLn&a poate avea patru po%i"ilit&i) 'a poate rmLne veInic o
%mLn&F Jnchi%F -r % comunice cu exi%ten&aF complet moartF
deoarece via&a Jn%eamn comuniune cu exi%ten&a) SmLn&a e%te moartF
ea Jnc nu a comunicat cu pmLntulF cu aerul cu vLntulF cu %oarele Ii
%telele)
'%te complet %ingurF Jncap%ulatF JnmormLntat Jn propriul ei
coIciug)
A doua po%i"ilitate e%te aceea prin care %mLn&a JIi -ace curaM Ii %e
a-und Jn %olN pentru acea%ta are nevoie de -oarte mult curaMF deoarece ea
va muri ca %mLn& Ii va Jncepe comuniunea cu exi%ten&aF va deveni una
cu pmLntul) '%te nevoie de mult curaMF pentru c cine ItieH Acea%ta
poate -i moartea -inalF dup care nu mai urmeaK nici o naItere) Cine Ji
poate garanta c va mai continua % exi%teH '%te un ri%c Ii -oarte pu&ini
JndrKne%c % JIi a%ume ace%t ri%c)
A -i un %anna%in e%te Jnceputul unui Moc de noroc) A deveni
%anna%in Jn%eamn a ri%ca tot ce ai cuno%cutF a renun&a la toate
%ecurit&ile Ii convenien&ele) #ur Ii %implu J&i de%chiKi -ere%trele Ii
aItep&i)))cine Itie cine poate intraH #oate veni un prietenF %au poate
ptrunde un duIman) 2u ai nici o %iguran& Ii rmLi complet vulnera"il)
A%ta a Jnv&at Buddha timp de 48 de ani: el a tran%-ormat %emin&ele Jn
plante + -iin&ele umane Jn %anna%ini)
3n %anna%in e%te o plant delicat Ii -ragil) SmLn&a nu %e a-l
niciodat Jn pericol + &ine minte ace%t lucru) 'a e%te per-ect proteMat)
Dar planta %e a-l mereu Jn pericol) SmLn&a e%te precum o piatrF dur
Ii impenetra"il) #lanta Jn% tre"uie % treac printr+o mul&ime de
primeMdii) Ace%ta e%te al doilea %tadiu: %mLn&a %e diKolv Jn %olF omul
di%pare ca ego Ii per%onalitate)
A treia po%i"ilitateF care e%te Ii mai rarF deoarece nu toate plantele
ating Jnl&imea Ii maturitatea la care pot Jn-lori)))) Foarte pu&ine -iin&e
umane ating %tadiul al doilea Ii extrem de pu&ini oameni reuIe%c %
treac Jn cel de+al treilea + Jn-lorirea) De ce nu pot Jn-loriH Datorit
lcomieiF avari&ieiF %u-erin&ei)))pentru c ei nu iu"e%c)
#entru a deveni o plant e%te nevoie de curaMN pentru a deveni o
-loare e%te nevoie de iu"ire) 0 -loare Jn%eamn de%chidereN copacul JIi
de%chide inima Ii JIi eman par-umulF JIi druieIte %u-letul exi%ten&ei)
SmLn&a poate deveni o plant deIi e%te di-icil % renun&e la armurF dar
Jntr+un -el e%te -oarte %implu) SmLn&a doar acumuleaKF adun din ce Jn
ce mai mult pmLnt Jn Murul ei) Copacul adun din apF din aerF de la
%oareN lcomia %a nu e%te tul"uratF dimpotrivF am"i&ia lui e%te
8?8
D/AMMA#ADA 0S/0
Jmplinit: el devine mai JnaltF mai mre&) EiF la un moment datF aMunge %
ai" atLt de mult JncLt tre"uie % druia%c) DumneKeu i+a o-erit atLt de
multeF JncLt copacul nu poate decLt % mul&umea%c + Ii %ingura cale prin
care Ji poate mul&umi e%te % JmprtIea%c exi%ten&ei din darurile
primite) Atunci copacul Jn-loreIte)
Al patrulea %tadiu e%te acela al mire%meiF al par-umului) Floarea
e%te Jnc materialF dar par-umul ei e%te imaterial)
2u Jl po&i vedeaF e%te ceva inviKi"il) 2u Jl po&i decLt miro%i) '%te
nevoie de o Jn&elegere -oarte pro-und Ii %en%i"il pentru a purta un
dialog cu mirea%ma -lorii) Ei dincolo de par-um nu mai exi%t nimic)
Mirea%ma a di%prut Jn univer% Ii a devenit una cu el)
Ace%tea %unt cele patru %tadii ale %mLn&ei Ii tot ace%tea %unt
%tadiile prin care trece -iin&a uman) 2u %tagna ca %mLn&N -+&i curaM Ii
renun& la egoF la %iguran&F la comodit&i Ii devino vulnera"il) Dar nu te
limita la a -i un copacF deoarece un copac -r -lori e%te %racF e%te gol)
3nui copac -r -lori Ji lip%eIte ceva e%en&ial + el nu are nici o -rumu%e&e)
Ei -r iu"ire nu exi%t -rumu%e&e) 1ar un copac nu poate iu"i decLt prin
-lorile %ale) 'l a luat atLt de mult de la %oareF de la aerF din apF din
pmLntN acum e%te timpul % druia%c>
Via&a tre"uie % ating un echili"ru) Dup ce ai luat atLt de multeF
acum e%te timpul % druieIti) Devino precum o -loare> Ei doar cLnd
devii o -loare exi%t po%i"ilitatea % te tran%-ormi Jntr+un par-um) Dar
&ine minte: nu rmLne doar un "ul"F pentru c alt-el mirea%ma nu J&i va -i
r%pLndit Jn univer%) Ei atLta timp cLt nu emani par-umF nu eIti li"erF
vei tri Jn JnctuIare)
Acea%t JnctuIare e%te numit de Buddha %am%ara + lumea) 1ar
chemarea li"ert&iiF eli"erarea -inal o numeIte nirvana + di%olu&ia
a"%olut) #artea di%pare Jn JntregN pictura de rou %e contopeIte cu
oceanul Ii devine ocean) Bn Kiua Jn care di%pari Ii devii oceanulF cLnd
di%pari ca entitate individualF atunci ai atin% realiKarea -iin&ei tale)
Acea%t -iin&are e%te %tarea de dumneKeire) Acea%t experien&
cri%taliKat e%te mLntuireaF %alvareaF moP%haF PaivalaF nirvana) #o&i
-olo%i orice cuvLnt doreItiF deoarece toate Jn%eamn acelaIi lucru:
li"ertatea a"%olut a %ineluiF -r limitri Ii -r hotare)
)arfumul lemnului de santal,
Al leandrului i iasminului,
Nu pot *bura contra !"ntului.
'%te evident> #ar-umul unei -lori -ace parte din lumea material) 'l
poate cltori doar cu aMutorul vLntuluiN nu %e poate Jmpotrivi lui) 'l
tre"uie % re%pecte legile materiei) 'l e%te materie) Ei datorit -aptului c
e%te %upu% ace%tor legiF el nu e%te cu adevrat li"er + e%te li"er doar Jn
8?:
D/AMMA#ADA 0S/0
%en% relativ) #ar-umul e%te mult mai li"er decLt -loareaF -loarea e%te mai
li"er decLt copaculF iar copacul e%te mai li"er ca %mLn&a) Bn% toate
ace%te li"ert&i %unt relativeF nu a"%olute)
Buddha %pune: &inta e%te li"ertatea a"%olutF tran%cenderea tuturor
legilor) Doar prin tran%cenderea lor po&i deveni parte din legea -inal: ais
dhammo sanantano. 2umai prin tran%cenderea limitrilor materiei
gro%iere vei -i capa"il % devii in-init precum cerul)
EiF pLn cLnd nu ai devenit univer%alF nu &i+ai atin% poten&ialul)
0mul e%te menit % devin univer%alF iar el %+a tran%-ormat Jntr+o
per%oan ne%emni-icativF a devenit un priKonier Jnchi% Jn propria %a
carapaceF o celul -r uIi Ii -ere%treF o exi%ten& urLtF JnconMurat de tot
-elul de patologii + egoF lcomieF -urieF geloKieF invidieF po%e%ivitate)
AceItia %unt tovarIii 1ui) Ce par-um mai poate experimenta elH
0mul Jnc nu a cuno%cut iu"irea -r plcere) 'l nu a cuno%cut nici
o %tare Jn care % nu exi%te nici un -el de limitri) 0mul e%te %upu% legilor
materiei) 'l e%te Jnc %upu% -or&ei gravita&iei Ii nu a cuno%cut nimic din
-rumu%e&ea gra&iei) 'l nu Itie decLt % -ie atra% de pmLnt + nici mcar nu
a ridicat ochii %pre cerF ce % mai vor"im de%pre Jnl&are)
Bn exi%ten& exi%t dou legi univer%ale: una e%te legea gravita&ieiF
legea materieiF gro%ierN cealalt e%te legea gra&ieiF legea divinuluiF ceea
ce Buddha numeIte legea etern Ii inepuiKa"il + ais dhammo
sanantano) 3n alt nume al gra&iei e%te levita&ia) Dar cuvLntul *gra&ie.
e%te mult mai poetic)
)arfumul lemnului de santal, al leandrului i iasminului nu pot
*bura contra !"ntului) 'l are anumite limitri: nu poate cltori decLt
prin intermediul vLntului) 2u e%te complet li"er) #Ln cLnd nu exiIti Jn
li"ertate totalF ceva J&i va lip%i) Dac eIti %upu% legilor materialeF atunci
eIti un priKonier) Chiar dac ace%te legi te+au legat cu un lan& -oarte
mareF totuIi rmLi priKonierul lor)
AIa %tau lucrurile: dac lan&ul e%te mai lungF ui&i complet de
Jnchi%oare) De exempluF aIa+numitele na&iuni + 1ndiaF #aPi%tanF GaponiaF
!ermania + toate %unt doar niIte Jnchi%ori -oarte va%te) Bncearc % ieIi
din grani&ele &rii Jn care locuieIti Ii atunci vei vedea c eIti un priKonierF
Jn% Jnchi%oarea e%te atLt de mare JncLt nu Ji veKi KidurileN Jn interiorul ei
te po&i plim"a unde doreIti) Dar Jncearc % treci Jn alt Jnchi%oare Ii te
vei lovi de limitrile Jnchi%orii tale)
#Ln cLnd nu vor di%prea toate na&iunile din lumeF oamenii vor
rmLne niIte %claviN umanitatea nu va -i altceva decLt o Jnchi%oare
planetar) Ei nu are nici o importan& dac Jnchi%oarea e%te mare %au
mic)))) @idurile ei nu %unt -iKiceF ci -oarte %u"tile + paIapoarteF viKe))))
2imeni nu e%te li"er % mearg unde doreIte)
8?4
D/AMMA#ADA 0S/0
Aproape Jn toate con%titu&iile din lume e%te garantat dreptul la
li"era circula&ieF dar ace%tea %unt doar niIte cuvinte) 2imeni nu e%te
li"er) Dac vrei % viKiteKi (u%ia J&i va -i aproape impo%i"ilN dac vrei %
aMungi Jn China nu vei putea)
2a&iunile au devenit doar niIte Jnchi%ori imen%e Ii aIa+numi&ii
politicieni Ii prim+miniItri %unt gardienii) Cei care vor"e%c de%pre
li"ertate nu %unt altceva decLt niIte poli&iIti)
'i %pun c ne apr pentru "inele no%truF dar de -apt ei ne pKe%c %
nu putem %cpa din ghearele lor)
3n ru% era pe moarteF cLnd aude o "taie Jn uI) BtrLnul Jntrea":
*Cine e%teH.
0 voce -oarte grav Ji r%punde: *Moartea).
BtrLnul r%u-l uIurat: *Slav Domnului> Credeam c e%te poli&ia
%ecret).
Ei Jn interiorul ace%tor Jnchi%ori va%te %e a-l Jnchi%ori mai
mici)))celule Jn celule)))) 1ndia e%te o Jnchi%oare -oarte mareN Jn interiorul
ei exi%t Jnchi%ori mai mici: hindui%mulF i%lami%mulF creItini%mulF
Maini%mul) CreItinul tre"uie % mearg la "i%ericN nu are voie % intre Jn
templeN hindu%ul e%te o"ligat % mearg numai la templele hindu%e Ii nici
mcar % nu %e gLndea%c la "i%erici) 'l a -o%t Jnv&at Ii condi&ionat c
"i%erica nu e%te un loc religio%N creItinii au -o%t Jnv&a&i c numai
"i%ericile %unt locuri religioa%e + toate celelalte religii %unt -al%e Ii te
conduc la rtcire) Ei nu po&i -i %alvat decLt dac eIti creItin) 1ar Jn
interiorul creItini%mului exi%t catolici%mF prote%tan&iF "aptiItiN Ii Jn
interiorul ace%tora exi%t %ecte Ii mai mici)
ApoiF exi%t Jnchi%orile politice: cineva e%te comuni%tF altcineva
e%te capitali%tF altcineva %ociali%t)))Ii aIa mai departe) 1ar cLnd nu eIti
mul&umit cu partidele politiceF creeKi tot -elul de clu"uri Ii miIcri))))
Setea omului de a -i priKonier e%te atLt de mare JncLt el pur Ii %implu nu
poate exi%ta ca -iin& uman) 2imeni nu e%te %ati%-cut doar cu -iin&a %a)
EiF Jn loc % ieIim din ace%te celuleF noi continum % le decorm Ii
% le -acem % devin din ce Jn ce mai con-orta"ile) To&i trim %u"
in-luen&a legii gravita&iei Ii nu ne putem Jmpotrivim vLntului + via&a
noa%tr e%te -oarte gro%ier) Buddha %pune: -ii -oarte atent + ce -aci cu
via&a taH MediteaK a%upra taF cum trieItiH
Dar parfumul !irtuii
-ltorete chiar i mpotri!a !"ntului,
)"n la captul lumii.
Buddha %pune: Bn interiorul -iin&ei tale exi%t o -loare mult mai
-rumoa% decLt toate -lorile) Frumu%e&ea ei e%te chiar li"ertatea ei
a"%olut) 'a %e poate Jmpotrivi vLntului) 3n om cu adevrat virtuo%
8??
D/AMMA#ADA 0S/0
trieIte Jn li"ertateN el nu urmeaK nici un -el de %cripturi Ii nici un -el de
porunci) 'l nu urmeaK decLt propria %a lumin interioar) 'l trieIte aIa
cum Ji dicteaK inima + e%te un re"el)
Dar Buddha vor"eIte de%pre par-umul virtu&ii reale Ii nu de%pre
aIa+KiIii *oameni de caracter.F de aIa+numi&ii oameni morali Ii %-in&i
AceItia nu %unt li"eri) De -aptF par-umul %antalului e%te mult mai li"er
decLt aceIti aIa+numi&i oameni religioIi)
'i trie%c doar urmLnd niIte legi create de om) #ar-umul -lorilorF
cel pu&inF urmeaK legile naturii) Dar aIa+Ki%ele per%oane virtuo%e
urmeaK legile oamenilor + legi create de oameni or"iF %tupiKiF ignoran&iF
legi -cute de oameni care nu Itiu ce Jn%eamn treKirea)
Cine a creat ace%te legiH Cine a creat con%titu&iileH Ei cine e%te
re%pon%a"il pentru "unul mer% al %ociet&iiH 2iIte or"i care au impre%ia
c vdN doar pentru c au citit Ii au acumulat mai multe in-orma&ii ei
cred c au dreptul % comande celorlal&i) Ei nu are nici o importan& cLt
de multe cunoaIte un or" de%pre lumin + un or" rmLne or") 0"%erv+i
pe aIa+KiIii %-in&i Ii vei -i %urprin%> + ei trie%c Jntr+o JnctuIare mult mai
mare decLt oamenii de rLnd)
Mai demultF un clugr Maini%t mi+a trimi% un me%aM prin care m
in-orma c doreIte % m vad) 'l dorea de mul&i ani % vin la mineF dar
mereu a amLnat) AcumF el %e a-la Jn oraI Jmpreun cu di%cipolii %i Ii a
vrut % vin Jn comunF dar di%cipolii nu l+au l%at) Ce -el de %-Lnt e%te
cel ai crui di%cipoli Ji dicteaK ce % -acH Bn% acea%ta e%te o Jn&elegere
mutual: ei Jl a%cult Ii Jl re%pect ca pe un adevrat %-LntF iar pentru
acea%ta el e%te de acord % -ac anumite compromi%uri)
To&i aIa+KiIii %-in&i Ii lideri religioIi %unt %clavii propriilor lor
di%cipoli) '%te o lume atLt de %tupid Ii de ridicol + Jntreaga %itua&ie e%te
a"%urd) 9a %upra-a&F %-Lntul pare a -i -actorul de deciKieN el le d
oamenilor %-aturiF JndemnuriF porunci) Dar priveIte mai Jn pro-unKime Ii
vei vedea realitatea + %-Lntul %e con-ormeaK di%cipolilor Ii
credincioIilor lui) Ei ei de&in putereaF deoarece ei te pot venera %au
renega) Dac te con-ormeKi preMudec&ilor Ii ideilor %tupide pe care le au
aceItiaF atunci ei &i %e vor JnchinaN altminteriF nu vei mai -i privit ca un
%-Lnt) 'i te pot -ace %-Lnt %au pcto% + depinde doar de tine)
1+am trimi% Maini%tului un me%aM Jn care Ji %puneam: T*'%te %tupidF
ridicol> De ce tre"uie % J&i Jntre"i di%cipoliiH Cine e%te conductorulF tu
%au eiH.
'l mi+a r%pun%: *DaF ai dreptateF dar eu depind de ei) 9a vLr%ta
mea nu Ji pot pr%iF deoarece niciodat nu am lucrat Jn via&a mea)
Depind de ei pentru hranF haineF adpo%t).
8?7
D/AMMA#ADA 0S/0
Bn&elegi aranMamentulH A%ta e%te numit %piritualitate IiF de -aptF
e%te doar o a-acere>
3n om cu adevrat virtuo% e%te li"er Ii el e%te atLt de li"er JncLt %e
poate Jmpotrivi vLntuluiF %e poate revolta Jmpotriva %ociet&iiF a
trecutuluiF a tuturor conven&iilor) De -aptF prin Jn%Ii preKen&a luiF el -ace
acea%ta + el JIi a-irm li"ertatea Jmpotrivindu+%e %tupidit&ilor Ii
conven&iilor trecutului)

Datorit ace%tui lucru Ii eu %unt condamnat pe%te tot Jn acea%t &ar
IiF acumF Jncet+JncetF voi Jncepe % -iu condamnat Ii renegat Jn Jntreaga
lume) To&i dore%c ca eu % m con-ormeK ideilor generale Ii % urmeK tot
ce e%te conven&ional Ii ortodox) Atunci vor -i cu to&ii gata % m
venereKe) Ei chiar am primit me%aMe de la hinduIiF prin care mi %e %ugera
% m la% Jn voia vLntului Ii voi -i con%iderat un %-Lnt) 9e+am r%pun%:
*'u nu %unt intere%at % devin un %-Lnt Ii nici % -iu venerat) 'u vreau
doar % -iu eu Jn%umi) Ei nu voi -ace nici un -el compromi%F cu nimeni +
oricine ar -i el).
Ace%ta e%te motivul pentru care to&i au Jnceput % -ie Jmpotriva
mea) #entru -aptul c nu m la% purtat de valF ei %e %imt -oarte Migni&i)
Dar dac eIti virtuo%)))Ii ce e%te virtuteaH 2u e%te un caracter cultivat din
exterior) Virtutea e%te par-umul medita&ieiN tocmai de aceea %pun c ea
nu are nimic de+a -ace cu moralitatea Ii caracterul)
0 pro%tituat din 1eru%alim era pu% la Kid Ii oamenii erau
pregti&i % o omoare cu pietre) 1i%u% aMunge Jn ultimul moment Ii le
%pune: *Cine e%te -r de pcatF % ridice piatra Ii % arunce). DeodatF
din mul&ime JIi -ace apari&ia o "trLnicF ridicLnd dea%upra capului o
piatr -oarte mare)
1i%u% %e uit la "trLn Ii %pune: *EtiiF mamF uneori chiar m
%uperi>.
0mul moralF puritanF care are un caracter cultivat e%te Jntotdeauna
pregtit)))de -aptF %ingura %a "ucurie e%te doar % condamneF % di%trugF
% cruci-iceF % trimit cLt mai mul&i oameni Jn iad) 'l e%te gata % %u-ereF
e%te gata % treac printr+o mie Ii una de au%terit&iF doar pentru a %e
"ucura de %entimentul de %uperioritateF pentru a putea %pune altora: *To&i
%unte&i niIte pctoIiF doar eu %unt Jntr+adevr %-Lnt).
3n %-Lnt adevrat are o calitate complet d--erit) 'l nu e%te
morali%tN el Itie % ierteF pentru c Ii DumneKeu l+a iertat atLt de mult) 'l
cunoaIte limitele -iin&elor umaneF deoarece Ii el a %u-erit datorit
ace%tora) 'l poate Jn&elege Ii poate ierta)
3n morali%t nu e%te niciodat Jn&elegtor Ii nici ierttorN el nu poate
iertaF deoarece a trecut prin multe peniten&e Ii au%terit&i) 'l Ii+a cultivat
8?A
D/AMMA#ADA 0S/0
caracterul cu atLt de mult munc Ii %ingura lui plcere e%te % %e
con%idere %uperior altora) Cum ar putea ierta greIelile cuivaH Dac va
iertaF atunci nu %e va putea "ucura de cltoria egotic pe care a pornit)
A%ce&ii %unt cei mai egoiIti oameni din lume) #er%oana virtuoa%
nu e%te a%cetic)
#ove%tea e%te %pu% chiar de Buddha:
Bn cei Ia%e ani Jn care a trit prin pduri a practicat multe au%terit&i
+ acea%ta era calea tradi&ional de cutare a adevrului)
'l Ii+a torturat corpulF a po%tit atLt de mult JncLt rm%e%e piele Ii
o%) 'ra atLt de %la" JncLt %tomacul i %e lipi%e de Iira %pinrii + Jntre
%tomac Ii %pate nu %e mai a-la nimic) Deveni%e atLt de %l"it JncLt nu a
putut % treac printr+un rLu -oarte micF 2iranMana) Chiar am -o%t acolo
% vd acel rLu + e%te aproape un pLrLu) Dar Buddha nu l+a putut trece +
Ii nici nu era anotimpul ploio%) Bn acea KiF Buddha a avut o mare
revela&ie: *Am -o%t atLt de violent cu mine). 'l avea cinci di%cipoliF
adep&i ai a%ceti%mului radical) Buddha deveni%e un -el de conductor al
lorF deoarece el era cel mai JnverIunat Jn torturarea corpului) Bn% Jn acea
%earF Buddha a deci%: *'%te %tupid % Jmi tortureK corpul) Ei cum Jmi
pot de%coperi %u-letul dac Jmi chinuie%c trupulH Dac am aMun% % nu
pot trece nici ace%t rLu micu&F 2iranManaF cum voi reuIi % traver%eK
va%tul ocean al lumiiH Corpul are nevoie de hranF de haineF de JngriMireF
de putere Ii energieF a%t-el JncLt % pot contemplaF medita).
'l a renun&at la orice au%terit&i Ii cei cinci di%cipoli l+au pr%it
imediat) 'i au %pu%: *!autama a decKut din %tarea lui de %-in&enie) 2u
mai avem de ce % Jl urmm). 'i au %tat lLng el doar pentru c Buddha
urma Ii accepta %tilul lor de tortur + erau doar niIte ma%ochiIti) Ei chiar
a doua KiF Buddha a devenit iluminat) (enun&Lnd la toate au%terit&ileF
eliminLnd tot ce era inutil Ii Ji cauKa con-licte interioareF el a devenit atLt
de liniItit Ii de tcut JncLt a putut vedea clar realitatea) Bn tcerea %aF
toate tul"urrile au Jncetat) Diminea&aF %oarele r%reaF iar Buddha %e
Jnl&a Ii el Jn -iin&a %a) Atunci a devenit un "uddha)
Virtutea real apare din tcereF din medita&ie Ii relaxare + nu prin
e-ortF lupt %au con-lict)
Buddha a plecat imediat Jn cutarea celor cinci prieteni Ii le+a %pu%:
*2u v mai tortura&i inutil) Acea%ta nu are nimic de+a -ace cu %-in&enia)
2u are nimic de+a -ace cu religia). Medita&ia e%te prima Ii apoi urmeaK
caracterul) 1ar dac medita&ia Jnc nu a aprutF atunci caracterul cultivat
e%te doar o ipocriKie) AIa+KiIii oameni care %e nume%c %-in&i nu %unt
altceva decLt niIte pre-cu&i Ii niIte ipocri&i) 'i %pun cevaF dar -ac
complet altceva) 9a %upra-a& arat un lucruF iar Jn -iin&a lor %imt un cu
totul alt lucru)
8?<
D/AMMA#ADA 0S/0
#reo&iiF %-in&iiF imamii %unt mult mai urL&i decLt oamenii o"iInui&iF
deoarece ei %unt mai diviKa&i) 'i au reprimat atLt de multe JncLt
conItientul Ii inconItientul lor %+au rupt complet unul de cellalt) 'i
predic un lucruF dar practic cu totul altceva) #uritatea Ii %-in&enia lor
nu %unt decLt niIte mIti)
AceItia nu %unt oameni virtuoIi) Buddha nu vor"eIte de%pre o
a%t-el de virtuteF ci de%pre virtutea care Jn-loreIte din medita&ie) Ei
Buddha in%i%t -oarte mult a%upra medita&iei + dh=ana)
Acea%ta e%te contri"u&ia %a -undamental adu% lumii) Atitudinea %a
-undamental e%te % te aMute % te centreKi Ii atunci circum-erin&a J&i va
-i plin de lumin)
#reo&ii %pun c mai JntLi tre"uie % practici caracterul Ii apoi
centrul -iin&ei %e va tran%-orma) '%te un non+%en%) Centrul nu poate urma
niciodat circum-erin&a + e%te impo%i"il) Dar circum-erin&a va urma
Jntotdeauna centrul) Tran%-orm+&i centrul Ii nu J&i -ace griMi de%pre
peri-erie) Medita&ia tre"uie % -ie prima Ii totul va urma de la %ine)
1i%u% %pune: *Cuta&i mai JntLi Jmpr&ia lui DumneKeu Ii vi %e va
da totul).
Ceea ce %pune 1i%u% prin *Jmpr&ia lui DumneKeu.F Buddha
Jn&elege *medita&ie.) Cuvintele lui Buddha %unt mult mai Itiin&i-ice decLt
cele -olo%ite de 1i%u%N 1i%u% e%te mult mai poetic decLt Buddha) 1i%u%
vor"eIte Jn para"oleN Buddha -olo%eIte un lim"aM mai logicF mai
matematic) 'l e%te un om care nu %pune ceva care % poat -i r%tlmcit)
'l nu vrea % -olo%ea%c poeKiaF deoarece poeKia e%te vag Ii poate -i
interpretat Jn multe moduri) 'l vor"eIte ca un matematicianF a%t-el JncLt
-iecare cuvLnt al %u % ai" o conota&ie preci%)
...parfumul !irtuii cltorete chiar i mpotri!a !"ntului, p"n la
captul lumii.
@ai presus dec"t parfumul lemnului de santal,
Al leandrului, al lotusului albastru i al iasminului
/ste cel al !irtuii8
#ar-umul -lorilor e%te -oarte %u"tilF dar Jn compara&ie cu par-umul
virtu&ii e%te -oarte gro%ier) Virtutea are un par-um care cltoreIte Jn cele
mai Jndeprtate col&uri ale lumii)
De exempluF aici au venit oameni din toate pr&ile lumiiF unii chiar
neItiind ce caut aiciN dar ceva i+a atra%F o -or& necuno%cut le+a ptrun%
Jn inim Ii i+a Jndemnat % aMung lLng mine) 3neori chiar Jmpotriva
dorin&ei lor) Mintea le %punea: *2u pleca> 2u ai ce % cau&i acolo). Dar
totuIi au aMun% aiciN au %im&it par-umul + un par-um inviKi"il)
Ei -oarte mul&i vor mai veni la mine) #ar-umul Ji Jm"at Ii Ji va
-ace % aMung aici) 0ricine %e a-l Jn cutarea adevrului va aMunge
8?C
D/AMMA#ADA 0S/0
lLng mine) '%te ceva ireKi%ti"il) Ei aIa %+a JntLmplat Jn toate timpurile)
Mii de oameni au aMun% Jn preaMma lui BuddhaF mii de cuttori au
cltorit %pre MahaviraF %pre 9ao TKuF %pre @arathu%tra + pentru nici un
motiv anumeF deoarece tot ce %puneau ei putea -i citit Ii Jn %cripturi)
Ceea ce %pun eu poate -i citit de oricine Jn Bhagavad !itaF in
Bi"lieF Jn CoranF Jn DhammapadaF Jn 3pani%hadeF Jn Tao Te Ching + dar
par-umul nu poate -i %im&it Jn %cripturi) Ace%tea %unt niIte -lori u%cate)

'le tre"uie % -ie readu%e la via& de un "uddhaN altminteri nu pot
emana nici un par-um)
Ace%ta e%te Ii motivul pentru care vor"e%c de%pre DhammapadaF
Bhagavad !itaF Bi"lie + le aMut % re%pire din nouF le revitaliKeK) Bmi
Jndrept par-umul a%upra trupului lor) De aceeaF un creItin adevratF un
iu"itor al lui /ri%to%F prin cuvintele mele va %im&i c Ji vor"eIte /ri%to%)
SauF un "udi%t adevratF prin cuvintele mele Jl va auKi chiar pe Buddha
vor"indu+i + Jntr+un lim"aM al %ecolului ]])
@ai presus dec"t parfumul lemnului de santal, al leandrului, al
lotusului albastru i al iasminului este cel al !irtuii8 '%te atLt de %u"til
JncLt poate cltori Jmpotriva vLntuluiF poate depIi toate legileN %e poate
ridica Jn ceruriF Jn po-ida legii gravita&iei)
@ireasma lemnului de santal sau a leandrului
Nu cltorete prea departe.
Dar parfumul !irtuii
&e nal n ceruri.
#ar-umul unei -lori nu poate cltori prea departe) 'l e%te -init Ii nu
poate -iin&a decLt pentru pu&in timp) Dar par-umul unui "uddha e%te
in-init Ii poate cltori Jn toate col&urile univer%ului + el e%te dincolo de
timp Ii %pa&iu) De -aptF el va continua % -iin&eKe chiar Ii dup di%pari&ia
corpului -iKic)
Corpul unui "uddha poate % nu mai exi%te Jn plan -iKicF dar
par-umul %u va -i %im&it timp de %ecole Ii chiar milenii de cei care %unt
Jntr+adevr receptivi Ii %enKitivi) '%te po%i"il % -ii un contemporan al lui
Buddha chiar acum) Chiar Jn ace%t moment e%te po%i"il comuniunea Ii
comunicarea cu 1i%u%) Floarea nu mai exi%tF Jn% par-umul %u a devenit
parte din univer% + copacii l+au a"%or"itF norii Ii vLnturile l+au a%imilat)
1i%u% nu mai exi%t Jn corp -iKicF dar 1i%u% a devenit univer%al) Dac Itii
cum % "ei din univer%alF dac Itii cum % intri Jn contact cu univer%alulF
atunci vei vedea c to&i "uddha %unt vii Ii contemporani)
Ace%ta e%te Ii e-ortul meu: % Ji aduc Jn momentul preKent pe 1i%u%F
pe BuddhaF pe @arathu%traF pe 9ao TKu) Din moment ce po&i -i
contemporan al ace%tor mre&e -iin&e realiKateF ce ro%t mai are % te
87D
D/AMMA#ADA 0S/0
limiteKi la a -i contemporan cu lumea o"iInuitH Ce %en% are % continui
% trieIti Jn preaMma vecinilor JnchiIi Jn celulele lorF cLnd po&i -i un
vecin cu !autama BuddhaH
DaF e%te po%i"il + prin tran%cenderea timpului Ii %pa&iului) 1ar Jn
medita&ie po&i realiKa ace%t lucru) Bn medita&ie nu mai Itii unde eItiF nu
niai cunoIti timpul Ii nici %pa&iul + pur Ii %implu exiIti)
Bn ace%t momentF cLnd doar exiItiF Buddha e%te lLng tineN de -aptF
eIti JnconMurat de to&i ilumina&ii din toate timpurile)
#entru prima oar vei tri o via& plin de %emni-ica&ie) '%te
po%i"ilF deoarece par-umul -or e%te eternF nu poate di%prea)
Ei atunci toate %cripturile devin vii pentru tine) Citind Bi"liaF nu
citeIti doar o %impl carteF ci Moi%e J&i va vor"i directF 1i%u% va %ta chiar
Jn -a&a ta)
Dorina nu a,un(e niciodat n calea
6amenilor !irtuoi i tre,i.
&trlucirea lor i menine liberi.
Dorin&a Jn%eamn lcomieF nemul&umireF nerecunoItin& -a& de
clipa preKentN de aceea J&i Jndrep&i aten&ia %pre viitor) @iua de a%tKi J&i
e%te goal Ii %im&i c nu po&i tri decLt cu %peran&a Kilei de mLine) Cine
ItieF poate c mLine %e va JntLmpla ceva Ii vei -i -ericit) Dar Kiua de
mLine nu J&i poate aduce decLt moarte)
Dorin&ele nu %unt niciodat Jmplinite) St Jn natura lucrurilor ca ele
% nu poate -i realiKate) 0 per%oan treaK priveIte direct Jn mintea
doritoare Ii Jncepe % rLd) Mintea care doreIte e%te cea mai %tupid
minteF deoarece doreIte ceva care nu poate -i realiKat) Dorin&a nu e%te
altceva decLt o amgire) AIa cum nu po&i %coate ulei din ni%ipF la -el e%te
Ii cu dorin&a + nu po&i realiKa nimic cu ea)
Dorin&a te &ine ocupat + evidentF ace%ta e%te unicul ei &el: doar J&i
promite Ii te -ace % %peri la in-init) Dorin&a e%te precum un politician
care J&i %pune: *AIteapt + dup cinci ani totul va -i "ine) Doar cinci ani
Ii lumea va deveni un paradi%). 1ar politicienii %pun ace%t lucru de mii de
ani Ii umanitatea e%te atLt de neinteligent JncLt continu % Ji cread pe
politicieni) 'a doar Ji %chim" pe politicieni Jntre eiN de aceea exi%t
Jntotdeauna dou %au mai multe partide politice)
3n partid rmLne la putere patru %au cinci aniN Ii Jn tot ace%t
r%timp promite o mul&ime de lucruri) 1ar cLnd oamenii au devenit %tui
de cuvintele goale ale politicienilorF Jncep % JIi Jndrepte ochii %pre
cellalt partid Ii Jl aduc pe ace%ta la putere) ApoiF dup al&i cinci aniF
pLn cLnd Ii ace%t partid %cade Jn ochii oamenilorF primul partid Jncepe
% JIi recapete credi"ilitatea Ii revine la putere) Memoria oamenilor e%te
atLt de %la" JncLt politicienii Ji pot amgi cum dore%c)
875
D/AMMA#ADA 0S/0
Dorin&a e%te un politician) 0 dorin& te &ine ocupat timp de cL&iva
aniN apoiF dup ce nu ai o"&inut nimic altceva decLt -ru%trareF J&i Jndrep&i
aten&ia %pre alt dorin&) 1ntri pe mLna altui politician) Bnainte ai alergat
dup "aniN dup ce ai o"o%itF Jncepi % cau&i putere Ii -aim)
Dorin&a e%te atLt de JnIeltoare Ii amgitoare JncLt poate Jm"rca Ii
-orme religioa%e) '%te pregtit % poarte orice ma%c) 'a te va -ace %
gLndeIti c dup moarte te vor aItepta tot -elul de plceri Ii de "ucurii Jn
paradi%)))vei %ta %u" un copac al dorin&elor Ii te vei gLndi la tot ce vrei)
Dar ce J&i vei putea doriH Dorin&ele %unt Jntotdeauna %tupideF
deoarece ele apar din minte) Ce plceri vei cutaH Bnchipuie+&i c ai aMun%
Jn paradi%: ce vei -ace acoloH Vei Jncepe % J&i doreIti un palatF o maIinF
-emei %au "r"a&i)))ce altcevaH AceleaIi lucruri> Ei vei o"&ine aceleaIi
-ru%trri)
Dorina nu a,un(e niciodat n calea oamenilor !irtuoi i tre,i.
Buddha %pune: un om cu adevrat virtuo% e%te acela care a devenit
per-ect conItient de calitatea amgitoare a dorin&elor IiF a%t-elF dorin&a nu
Ji mai ptrunde niciodat Jn minte) Singura cale prin care po&i rmLne
-r dorin&e e%te medita&iaF aten&iaF conItientiKarea) Aten&ia creeaK Jn
tine o lumin Ii Jn acea lumin Jntunericul dorin&ei nu poate ptrunde)
&trlucirea lor i menine liberi. CLnd eIti atent Ii conItient Jn
-iin&a ta apare o luminoKitateF o inteligen& remarca"il) 0mul o"iInuit
trieIte Jn %tupiditate) Bn momentul Jn care ai devenit acordat medita&ieiF
atunci J&i apare o inteligen& care nu %e mai poate l%a pclit de
dorin&) Bn acea inteligen&F pentru prima datF vei Jncepe % Jn&elegi
lucrurile aIa cum %unt) Bn mod normalF Jn&elegerea omului o"iInuit e%te
doar o neJn&elegere) #oate creKi c eIti -oarte inteligentF dar numai
oamenii %tupiKi gLnde%c c %unt inteligen&i) 1nteligen&a Jn %ine e%te
cpmplet inconItient de ea Jn%Ii) 'a -unc&ioneaK per-ectF dar -r %
creeKe un egoF -r % dea naItere unui %entiment de %uperioritate) '%te
-oarte umil Ii %impl)
0mul o"iInuit nu poate Jn&elege nimic din ce Ji apare Jn via&) 'l
citeIte Bi"lia Ii crede c a Jn&ele%+o) 2ici di%cipolii -oarte apropia&i ai lui
1i%u% nu l+au Jn&ele%) Ei repetF 1i%u% a -o%t unul dintre cei mai ghinioniIti
MaeItri din cL&i au exi%tat + nu doar pentru c a -o%t cruci-icat Ii a avut
numai trei ani Jn care % JIi druia%c me%aMulF ci pentru c a avut lLng
el oameni neinteligen&i)
Bn Kiua Jn care 1i%u% a -o%t prin% Ii to&i Itiau c a -o%t trdat de 1udaF
1i%u% Ii+a Jntre"at di%cipolii: *Ave&i ceva % m Jntre"a&iH Dac ave&iF
atunci Jntre"a&i acumF pentru c nu voi mai -i mult timp lLng voi). Ei
Itii ce au Jntre"at eiH 2umai tLmpenii Ii %tupidit&i + cine va %ta Jn
dreapta lui DumneKeuF cine va -i mai mare Jn paradi%> 1i%u% cu %iguran&
878
D/AMMA#ADA 0S/0
c tre"uie % -i plLn% de durere) Bn inima %a a Jnceput % %e roageF aIa
cum a -acut+o Ii mai tLrKiu pe cruce: *TatF iart+i pentru c ei nu Itiu ce
% Jntre"e).
Di%cipolii %i l+au Jntre"at: *Mae%treF am vrea % a-lm cLteva
lucruri) Bn Jmpr&ia lui DumneKeuF de%pre care ai vor"it atLt de multF
e%te cert c tu vei %ta la dreapta DomnuluiN dar cine va %ta Jn dreapta taH
Dintre noi to&iF cine va -i al doilea dup tineH Care va -i ierarhiaH.

Mae%trul lor urma % -ie Jnchi% Ii cruci-icatF iar ei erau intere%a&i de
ierarhia din paradi%) Ce %tupiditate> M mir cum de i+au acceptat poKi&ia
lui 1i%u%> #uteau -oarte "ine % o pun la Jndoial Ii pe acea%ta> 'i au
%pu%: *DaF %untem de acord c tu vei %ta Jn dreapta lui DumneKeuF dar
cine va -i al doilea dup tineH Dar al treileaH Vrem % Itim clar>.
Acea%ta e%te mintea am"i&ioa%F mintea plin de dorin&e + ea nu l+a
Jn&ele% deloc pe 1i%u%) Ei %e %pune c Jn momentul Jn care a auKit ace%te
Jntre"riF 1i%u% a cKut Jn genunchi Ii a Jnceput % %e roage) 2imeni nu a
Itiut la ce %+a rugatF dar eu %unt convin% c a %pu%: *DoamneF iart+i pe
aceIti oameniF pentru c ei nu Itiu nici mcar ce % Jntre"e). 'l a plLn%
cLnd a vKut c pLn Ii cei mai apropia&i di%cipoli ai %i nu au Jn&ele%
mai nimic) Bntreaga via& el le+a %pu% % nu dorea%cF % nu -ie am"i&ioIi)
'l le+a %pu% mereu: *Cei care %unt primii Jn acea%t lume vor -i ultimii Jn
Jmpr&ia Tatlui meuF iar cei care vor -i ultimii aici vor -i primii
dincolo). Bn% ei nu au Jn&ele% nimic din vor"ele %ale)
Bn&elegerea greIit e%te inevita"ilF deoarece mintea omului
o"iInuit e%te %urd) Bn timp ce vor"eItiF -ii atent Ii vei vedea c nimeni
nu a%cult + to&i doar %e pre-ac c a%cult) 0 mie Ii unul de gLnduri le
trec prin minteN de -aptF ei nici mcar nu %unt preKen&i lLng tine) Bn timp
ce %e a-l Jn #oonaF de -apt %e a-l Jn BeiMing) 0amenii %unt -oarte
ciuda&i> Ei ei a%cult Jntotdeauna doar cuvinteleF niciodat Jn&ele%ulF
me%aMul ace%tora + cum ar putea % Jn&eleagH Cuvintele pot -i a%cultate
de minteF e%en&a lor poate -i primit doar de inim) 2imeni nu Itie %
a%culte cu inimaF iar a a%culta prin inim Jn%eamn a -i di%cipolN a a%culta
prin inim Jn%eamn JncredereF iu"ireF druireF iar Jn -inal empatie) 3n
di%cipol devine una cu mae%trul + el aude cuvintele mae%trului chiar
Jnainte ca ace%ta % le ro%tea%c) 'l primeIte par-umul inviKi"il al -iin&ei
mae%trului)
1nviKi"ilul poate -i prin% numai Jn pla%a inimii)
Doar a crede or"eIte Jn cineva nu J&i tran%-orm via&a) Aici nu e%te
vor"a de%pre a urma %au a crede or"eIteN e%te vor"a de a+5 Jn&elege pe
cel care e%te treaKF de a tri de%chi% Jn preKen&a luiF de a -i receptiv + iar
prin acea%t Jn&elegere a inimiiF imediatF %e produce tran%-ormarea)
87:
D/AMMA#ADA 0S/0
CLnd capul Jn&elegeF el va Jntre"a: *Dar cumH DaF aIa e%teN dar
cum pot aMunge la acea%taH. =ine minte acea%t di-eren&: Jn minteF
cunoaIterea Ii ac&iunea %unt dou lucruri di-eriteN Jn inimF cunoaIterea
e%te ac&iune)
Socrate %pune: cunoaIterea e%te virtute + Ii nici el nu a -o%t Jn&ele%)
2ici mcar di%cipolii %iF #laton Ii Ari%totelF nu l+au Jn&ele% corect) #rin
Jn&elegereF Socrate Jn&elege virtuteF deoarece a Jn&elege Jn%eamn a
a%culta clar)
De exempluF J&i %pun: *3iteF acea%ta e%te o uI Ii o po&i -olo%i
pentru a ieIi din camer) 2u mai Jncerca % ieIi prin Kid) 2u te+ai %turat
de cLt te+ai lovitH. Tu ce vei -aceH Dac m vei -i a%cultat clarF atunci vei
-i Jn&ele% Ii vei trece la ac&iune) Bn% dac Jmi vei %pune: *DaF Jn&eleg
per-ectF dar cum pot ieIi prin uIH. + a%ta arat c tu ai a%cultat doar cu
mintea) 2umai capul poate Jntre"a *cumH. Mintea pune Jntotdeauna
Jntre"ri care par -oarte pertinente la %upra-a&F dar %unt a"%olut ridicole)
1nima nu Jntrea" niciodat + ea a%cult Ii ac&ioneaK) A%cultarea Ii
ac&iunea %unt una Jn inimN iu"irea cunoaIte Ii ac&ioneaK in%tantaneu)
1nima are o inteligen& a ei) Mintea e%te intelectualF inima e%te
inteligent)
-"t de frumos crete lotusul
.n murdria de pe mar(inea drumului.
)arfumul su pur nc"nt"ndu-i inima.
=ine minteF a%cult cu inima) Dac inima e%te JncLntat de cevaF
atunci po&i -i %igur c via&a J&i e%te tran%-ormatN conItiin&a J&i devine mai
clarF inteligen&a J&i e%te eli"erat)
-"t de frumos crete lotusul n murdria de pe mar(inea drumului)
CuvLntul -olo%it de Buddha pentru lotu% e%te pan4af e%te unul dintre cele
mai -rumoa%e cuvinte + el Jn%eamn *ceva care %e naIte din murdrie.)
9otu%ul e%te unul dintre cele mai miraculoa%e -enomene din exi%ten&N
tocmai de aceea el a -o%t ale% de orientali ca %im"ol al tran%-ormrii
%pirituale) Buddha e%te repreKentat %tLnd pe un lotu%F Vi%hnu %t Ii el pe
un lotu%) De ce lotu%ulH Deoarece el repreKint o tran%-ormareF o
metamor-oK) 2oroiul e%te murdarF Jn% din el apare -rumu%e&ea
lotu%ului)
Buddha %pune: via&a o"iInuit e%te doar un noroi murdar + dar Jn ea
e%te a%cun% po%i"ilitatea apari&iei lotu%ului) Murdria poate -i
tran%-ormat) Sexul poate -i tran%-ormat Jn %amadhi) Furia poate deveni
compa%iune) 3ra poate deveni iu"ire) Tot ce arat negativ Ii urLt poate -i
tran%-ormat) Mintea poate -i golit Ii tran%-ormat Ii atunci ea devine o
muKic cele%t)
rmea*-l pe cel trea*
874
D/AMMA#ADA 0S/0
0i printre orbi
9umina nelepciunii tale
2a strluci !enic pur.
Dar %ingura po%i"ilitate prin care po&i ieIi din acea%t miKerie e%te
apropierea de o -iin& treaK) Bn preKent eIti complet adormitN doar
cineva care e%te treaK te poate treKiF te poate aMuta % %capi din ace%t
%omn)

!urdMie-- o"iInuia % %pun: *Dac te a-li Jn Jnchi%oareF doar
cineva din a-ara Jnchi%orii te poate aMutaF poate aranMa % evadeKiN
altminteri J&i va -i impo%i"il % %capi). 1ar oamenii %unt atLt de
hipnotiKa&i JncLt au aMun% % cread c Jnchi%oarea Jn care trie%c e%te
cminul lor) 'i nici nu o mai con%ider Jnchi%oare) A%t-elF Jntreaga lor
via& nu -ac altceva decLt % JIi decoreKe celulele Ii % le compare cu
altele care %unt mai urLte Ii mai Jntunecate) To&i trie%c Jn Jnchi%oare)
Doar cineva care e%te li"erF care a -o%t cLndva Jnchi%F dar care
acum e%te li"erF te poate aMuta % %capi din celula Jn care trieIti) 'l te
poate aMuta % devii conItient de realitateF te poate dehipnotiKaF
decondi&iona) 'l are li"ertate de miIcare Ii poate aMunge la tine printr+o
mie Ii una de po%i"ilit&i)
Dar %ingura %peran& e%te % aMungi Jn contact cu o a%t-el de -iin&)
Cel care e%te eli"erat e%te numit sat(uru + Mae%tru) Dac %e JntLmpl %
g%eIti un Mae%truF atunci nu pierde acea%t ocaKie + druieIte+te luiF
Jm"i"+te cu preKen&a luiF permite+i par-umului lui % J&i ptrund Jn
inim Ii nu va -i departe Kiua cLnd te vei treKi Ii tuF vei deveni un
"uddha)
Continu % J&i aminteIti: pLn cLnd nu devii un "uddhaF via&a J&i
e%te o pierdere de timp) Doar cLnd eIti un "uddha via&a va avea o gra&ie
aparteF o -rumu%e&eF o inteligen&F o %emni-ica&ie Ii o "inecuvLntare
extraordinar)

87?
D/AMMA#ADA 0S/0
1E. ASTA ESTE -
1. Preaiubie Mae!re" 2#%*eau#a ai !0u! c' ma?%riaea
&ucruri&%r :i !'ri&%r !u# *%u' eAreme a&e u#ui !i#$ur 1e#%me#.
A!a 2#!eam#' c' ura e!e 0%&u& %0u! a& iubirii. Au#ci 2#!eam#' c'
0%9i !' ur':i &a 1e& *e u:%r cum iube:i5 Iubirea e!e mi#u#a'. Ura
e!e a, *e ur,'" *ar %u:i a0are :i ea.
@areenF iu"irea e%te %tarea natural a conItiin&ei) 2u e%te nici
uIoar Ii nici di-icil) Ace%te cuvinte nu i %e pot aplica) 1u"irea nu e%te
un e-ortN de aceeaF nu poate -i uIoar %au di-icil) '%te precum re%pira&ia>
1u"irea e%te chiar -iin&a ta)))dar acea%t iu"ire a devenit aproape
impo%i"il) Societatea nu Ji permite % %e mani-e%te) Societatea te
condi&ioneaK atLt de mult JncLt nu mai po&i -ace altceva decLt % urIti)
Atunci ura e%te uIoar Ii iu"irea e%te nu doar di-icilF ci impo%i"il)
0mul a devenit di%tor%ionat) Bn% nu putea -i tran%-ormat Jntr+un %clav
decLt prin acea%t di%tor%ionare Ii tul"urare a -iin&ei) #oliticienii Ii
preo&ii au con%pirat Jmpotriva omului timp de milenii) 'i au tran%-ormat
umanitatea Jn niIte %clavi) 'i au di%tru% cea mai mic po%i"ilitate de
re"eliune + iar iu"irea e%te re"eliuneF deoarece iu"irea nu a%cult decLt
ceea ce Ji %pune inima)
1u"irea e%te periculoa% deoarece ea te tran%-orm Jntr+o -iin&
individualF iar "i%erica Ii %tatul nu permit apari&ia oamenilor
individuali) 'i nu vor % vad -iin&e umane + dore%c % controleKe niIte
turme de oi) 'i vor ca oamenii % arate ca niIte -iin&e umaneF dar ale
cror %u-lete au -o%t atLt de di%tru%e JncLt %unt aproape irepara"ile)
Ei %ingura modalitate prin care po&i di%truge un om e%te % Ji
anihileKi %pontaneitatea iu"irii) CLnd oamenii vor iu"iF na&iunile nu vor
mai exi%taN na&iunile exi%t doar prin ur) 1ndienii Ji ur%c pe paPi%taneKiF
paPi%taneKii Ji ur%c pe indieni + ace%te dou &ri nu pot exi%ta decLt prin
877
D/AMMA#ADA 0S/0
ur) Bn iu"ireF grani&ele %e vor diKolva Ii cine %e va mai con%idera creItin
Ii cine evreu %au hindu%H CLnd apare iu"ireaF religiile vor lua %-LrIit)
CLnd va -iin&a iu"ireaF atunci cine %e va mai duce la templuH #entru
ceH 0mul %e a-l Jn cutarea lui DumneKeu pentru c Ji lip%eIte iu"irea)
DumneKeu nu e%te altceva decLt un %u"%tituent pentru iu"irea care
lip%eIte) Datorit -aptului c nu eIti "eati-icF nu eIti liniItit Ii extaticF
ace%ta e%te motivul pentru care Jl cau&i pe DumneKeu + altminteriF de ce
% te o"o%eIti % o -aciH
Dac via&a J&i e%te un dan%F atunci deMa Jl cunoIti pe DumneKeuF
inima plin de iu"ire e%te DumneKeu) 2u e%te nevoie de nici o cutareF
nu e%te nevoie de nici o rugciune Ii de nici un -el de preo&i Ii temple)
#reo&ii Ii politicienii %unt duImanii umanit&ii) 'i %e a-l Jn %trLn%
legturF deoarece preo&ii vor % domine %u-letul oamenilorF iar
politicienii corpul lor) 1ar %ecretul e%te acelaIi: di%truge iu"irea) Atunci
un om va deveni o exi%ten& lip%it de orice %u"%tan&) Atunci vei putea
-ace orice doreIti cu -iin&ele umaneF deoarece nimeni nu %e va JmpotriviF
nimeni nu va avea curaM % %pun ceva)
1u"irea d curaM Ii JndeprteaK orice temere + iar opre%orii %e
"aKeaK tocmai pe temeri Ii -ric) 'i creeaK Jn om o mie Ii una de
temeri) 9a %upra-a& to&i JIi p%treaK o anumit -a&adF dar adLnc Jn
interior exi%t %traturi+%traturi de temeri)
3n om plin de temeri nu poate decLt % ura%c + ura e%te reKultatul
natural al -ricii) 3n om -rico% va -i plin de -urie Ii va -i Jmpotriva vie&ii)
#entru elF moartea pare a -i o %tare de relaxare) 0mul -rico% e%te
%inucigaI Ii neag via&a) #entru elF via&a e%te ceva periculo%F deoarece a
tri Jn%eamn a iu"i + cum ai putea tri alt-elH AIa cum trupul are nevoie
% re%pire pentru a triF %u-letul are nevoie de iu"ire) Ei iu"irea oamenilor
e%te complet otrvit)
#entru a putea otrvi energia iu"iriiF ei au creat o diviKare Jn om)
Au creat Jn interiorul -iin&ei umane un adevrat rK"oi civil) 1ar Jn ace%t
con-lict J&i vei di%ipa Jntreaga energieN de aceea via&a J&i e%te lip%it de
vitalitate Ii de "ucurie) 'a nu a"und Jn energieF a devenit complet
in%ipidF neinteligentF inert)
1u"irea a%cute inteligen&aF -rica o amor&eIteF o Jndo"itoceIte) Cine
doreIte ca omul % -ie inteligentH Cu %iguran&F nu cei care de&in puterea)
Cum ar putea % dorea%c aIa cevaH 'i vor ca oamenii % rmLn %tupiKi
Ii mediocriF pentru c altminteri vor Jn&elege %trategia Ii Mocul de
dominare al politicienilor Ii preo&ilor) Bn ceea ce priveIte muncaF ei
aIteapt e-icien& din partea %upuIilorF dar nu inteligen&N ace%ta e%te Ii
motivul pentru care umanitatea trieIte la minimul poten&ialului ei)
87A
D/AMMA#ADA 0S/0
0amenii de Itiin& %pun c omul o"iInuit JIi -olo%eIte doar ? Y din
poten&ialul inteligen&ei %ale) Dac un om de rLnd -olo%eIte doar atLtF
atunci cLt -olo%e%c per%oanele -oarte talentateF geniileH Ce po&i %pune
de%pre un 'in%teinF un MoKartF un BeethovenH Sercettorii %u%&in c nici
ei nu -olo%e%c decLt 5D Y din capacitatea creierului + %auF cel mult 5? Y)
1magineaK+&i o lume Jn care -iecare JIi -olo%eIte integral
poten&ialul pe care Jl are)))atunci Keii ar -i invidioIi pe acea%t planet)

Atunci #mLntul va -i un paradi% rLvnit de toate -iin&ele cele%te)
Dar acum e%te un iad)
@areenF tu %pui c tre"uie % -ie mai uIor % iu"eIti decLt % urIti)
CLnd un om e%te l%at li"erF -r % Ji -ie "gate pe gLt tot -elul de
otrvuriF atunci nu ar avea nici o pro"lem) 'l va iu"iF va tri Jn iu"ire)
'%te ca Ii cum un rLu: nu poate curge decLt Jn Mo%N %auF cum a"urul nu %e
poate ridica decLt Jn %u% + p%rile cLntF plantele Jn-lore%cF %oarele
%trluceIte) Totul va -i natural Ii %pontan>
Dar omul nu e%te l%at Jn pace) 1mediat ce %e naIte un copilF
opre%orii %unt pregti&i % %ar a%upra lui pentru a+i di%truge energiile Ii
a+i di%trage aten&iaF a%t-el JncLt % nu devin niciodat conItient de -aptul
c duce o via& -al%F c trieIte exact aIa cum nu a -o%t menit Ii c:
ace%ta nu e%te %u-letul lui real) A%ta e%te motivul pentru care milioane de
oameni %u-er + deoarece ei %imt Jn adLncul -iin&ei lor c au -o%t deruta&i
Ii devia&iF %imt c ceva nu e%te Jn regul))))
1u"irea e%te -oarte -acil dac unui copil i %e permite % crea%c
li"erF dac e%te aMutat % %e maturiKeKe Jn mod natural + pe calea legiiF
dhamma) CLnd un copil e%te aMutat % tria%c Jn armonie cu natura Ii cu
el Jn%uIiF cLnd e%te %priMinit Ii Jndemnat % -ie el Jn%uIiF o lumin pentru
el Jn%uIiF atunci iu"irea e%te -oarte %impl) #ur Ii %implu va -i iu"itor>
3ra va -i aproape impo%i"ilF deoarece Jnainte de a putea urJ pe
cinevaF mai JntLi tre"uie % J&i -ie creat o otrav Jn -iin&) 2u po&i drui
ceva cuiva decLt dac de&ii ceva) #o&i urJ doar cLnd eIti plin de ur) 1ar a
-i plin de ur Jn%eamn a tri Jn iad) Ei nu po&i -i plin de ur decLt dac te
rneIti %ingur) Bnainte de a rni pe altcinevaF mai JntLi tre"uie % te
rneIti pe tine) '%te -oarte limpede: Jnainte de a putea urJF tre"uie % treci
prin %u-erin& Ii durere) 1ar cellalt poate c nu J&i va accepta deloc uraF o
poate re%pinge) Ace%ta poate -i un "uddha + el doar va rLde) Te va iertaF
dar nu va reac&iona) Ei nu vei putea % Jl rneIti dac nu reac&ioneaK) Bn
-a&a lui te vei %im&i complet neputincio%)
DeciF nu e%te neaprat aIaF c cellalt va -i rnit) Dar un lucru e%te
%igur: dac urIti pe cinevaF mai JntLi tre"uie % J&i rneIti %u-letulF
tre"uie % -ii atLt de plin de otrav JncLt % o po&i arunca a%upra altora)
87<
D/AMMA#ADA 0S/0
3ra e%te complet ne+natural) 1u"irea e%te o %tare de %ntateN ura
e%te o "oal) Boala apare doar cLnd pierKi calea naturalF cLnd nu mai
eIti Jn armonie cu exi%ten&aF cu -iin&a ta interioar +