Sunteți pe pagina 1din 2

Consultanta finantari proiecte UE ciupercarie

Sursa articolului este


Consultanta fnantari proiecte UE ciupercarie
Infiintarea unei ciupercarii se poate realiza prin accesare de fonduri europene. Ambitia si determinarea
sunt doua calitati esentiale pentru un asemenea proiect. Investitia se poate realiza prin doua modalitati:
A. Prin programul de dezvoltare rurala, masura 112 Instalarea tinerilor fermieri corelata cu masura 121
Modernizarea exploatatiilor agricole astfel:
A. Prin masura 112 se finanteaza cu maxim 2!.""" euro, instalarea la conducerea unei ferme a unui
beneficiar cu varsta de maxim #" ani. In vederea obtinerii unui puncta$ mare se recomanda ca:
1. Solicitantul sa detina o ferma de semi subzistenta %existenta unui teren exploatat in ultimii ani&
aceasta poate sa fi apartinut unui membru al familiei.
2. Solicitantul sa fie proprietarul exploatatiei agricole.
'. Solicitantul sa faca parte dintr(o forma asociativa.
)upa acceptarea cererii se ofera *"+ din suma solicitata, restul de #"+ urmand a se primi dupa
realizarea actiunilor mentionate in planul de afaceri, ce va trebui realizat.
Suma de 2!.""" euro obtinuta prin masura 112, poate fi folosita ca si cofinantare pentru masura 121.
)esigur pentru a evita eventuale intarzieri de plata este recomandata si existenta unui capital propriu al
solicitantului.
,. ,. Prin masura 121 Modernizarea exploatatiilor agricole se pot realiza proiecte de dimensiuni mari
cu o finantare de #" + % conform -.idului solicitantului:&
2.* /aloarea maxima a fondurilor nerambursabile %intensitatea spri$inului&
Prin Masura 121 se acorda fonduri nerambursabile 0n proportie de !"+ 1! + %pentru
perioada 2""1 2""2&, respectiv 0n proportie de #"+ *!+ %pentru perioada 2"1"
2"1'& din valoarea eligibila a proiectului, fondurile reprezent3nd cofinantarea publica, la
care trebuie sa se adauge contributia privata.
Plafonul minim acceptat pentru un proiect finantat prin Masura 121 este de !.""" de 4uro
aceasta suma reprezent3nd valoarea totala eligibila a proiectului.
& Partea de cofinantare poate fi obtinuta prin accesarea unui credit garantat in proportie de maxim 5"+
de 6ondul de -arantare 7urala, cu conditiile specifice. ,eneficiarul poate garanta cu imobile sau
terenuri personale la accesarea creditului, urmand ca in momentul finalizarii investitiei sa poata garanta
cu aceasta.
Ambele variante necesita o planificare detaliata, luand in calcul furnizorii de materii prime, utila$ele
necesare, productia estimativa, pietele de desfacere, resursele umane necesare si previziuni de
venituri si c.eltuieli.
4tapele de lucru pentru realizarea unui proiect 64A)7 pentru ciupercarii sunt urmatoarele :
1. Infiintarea firmei: recomandat asociat unic sub #" ani, obiect de activitate principal, cultivarea
ciupercilor,89) caen "11', secundar procesare "1#1
:eren:
; (sc.ita cadastrala
; (studiu geote.nic
; (ridicare topo cu curbe de nivel
; (plan de incadrare in zona
; (act de concesionare, comodat catre firma nou infiintata pe minim 1" ani , inc.eiat la notariat
'. 6aza de 8< %certificat de urbanism&( documentatie
#. 9btinerea avizelor pentru 8< %fisele=memoriile te.nice=planse&
!. )emarare S6 %studiu de fezabilitate conform g.idului solicitantului pentru masura respectiva&
*. Avize in original=acte firme=documentatie pentru S6 = planse > documentatie pentru cerere de
finantare
; ?iua 1> depunere cerere %obtinere aviz de conformitate&
; ?iua 2!('" > 8larificari , daca este nevoie, pentru evaluarea te.nica
; )ureaza maxim * luni de la depunerea clarificarilor semnarea contractului cu Agentia de plati. Speram
ca acest termen sa nu fie depasit
; )e la semnarea contractului cu Agentia de plati dureaza maxim '" zile intocmirea P: pentru A8
; )upa cca 2 (1" luni %daca verificarea eligibilitatii si semnarea contractului respecta termenii de mai
sus& se poate incepe investitia
; :ermen de aprovizionare cu compost maxim luna 1#(1! de la demarare proiect te.nic pentru 8<
9ferim : ::
; (Proiect te.nic ciupercarie pentru autorizatie de construire, cu detalii de executie %inclusiv
documentatia pentru obtinerea avizelor in faza de certificat de urbanism&
; (Intocmire dosar pentru studiu de fezabilitate %economic, te.nologic&
; (:e.nologie
; (8onsultanta pentru proiect P@)7, dosare de ac.izitii, implementare proiect
; (6urnizare constructie = ec.ipament
; (Pregatire de personal
; (:e.nolog
; (Piata de desfacere