Sunteți pe pagina 1din 3

Metodele de examinare:::

1.Radioscopia.Definitie:=Radioscopia este metode radiologica cea mai simpla,rapida si ieftina.Ea consta


in examinarea la ecranul aparatului Roenghen a imaginilor pe care le formeaza fascicolul de raza X dup
ace a traversat o anumita reg.anatomica si se bazeaza pe urmatoarele propr.ale razelor X:propagare in
linie dreapta,penetrabilitate,absorbtie inegala si fruorescenta.
RS ne furnizeaza date importante asupra aspectului morphologic de ansamblu,raporturile,mobilitatea,
punctele durerease ale org. si functional,disociaza img.
RS trebuie efectuata systematic dupa un anumit plan incepind cu examenul de anslamblu,continuind cu
examenul pe regiuni,succesiv si simetric in diferite incidente.Ea trebuie sa aiba o durata scurta ptr a
iradia cit mai putzin bolnavul si examinatorul.
2.Formarea img radioscopice.=Principiul de baza este transformarea unei img directe obtinute prin
act.razelor Roeghen intro img electronic.Imaginea primara se form.pe un ecran cu sulfura de zinc care
este lipit in vid de un fotocatod.Diferitele parti luminoase ale img lumineaza in dif.concentr.fotocatodul
care in dependentza de puterea luminoasa elibereaza electroni cu o anumita viteza si un anumit nr de
electroni care vor bombarda un ecran secundar ..care va reda img.
7.Avantajele si dezavantajele radioscopiei.:
Avantaje:
1.activitatea la lumina zilei
2.acuitate vizuala mia buna
3.doza de radiatie mia mica
4.ieftina si rapida
5permite disocierea img.
Dezavantaje:
1.nu depisteaza lez.mici(5-6cm)
2.metoda subiectiva(lipsa unei legaturi strinse cu bolnavul)
3.iradiere
II.Radiografia.Definitie:reprez.tehnica radiologica prin care fascicolul de radiatie reziduala ce contine
inform.despre obiectul traversat este obiectivizat pe un mediu sensibil fografic.
4.Formarea img radiografice:::::Act.radiatiei asupra foliilor intaritoare a filmului determina formarea
img latente.Ptr a fi perceptibila necesita o prelucrare chimica process numit developare care in
consecinta se obtine o imagine in negative. Aceasta se explica prin aceea ca emulsia active de pe filmul
radiologic fiind expusa la razele X este impresionata si prin developare obtinem img latent care reprez o
img negative,adica ea contine zone negre si zone mai albe in dif.concentratie in dependenta de propr.de
absorbtie a corpului prin care a trecut razele X.Dece daca razele au trecut printrun corp cu o absorbtie
marita pe img.apar mai deschise la culoare si invers-cele ce nu absorb electronii ,in urma developarii
apar mai inegrite.
5.Legile formarii img radiografice:
a)Proiectia unui obiect pe filmul radiographic este mai mare ca obiectul
b)Cu cit obiectul se afla mai aproape de sursa si mai departe de film cu atit este mai marita img
c)Un obiect plan situate parallel cu cu filmul apare marit,nu sideformat
d)Un obiect situatuat oblic apare deformat
e)Un obiect dispus parallel cu razele si perpendicular cu planul apare ca o linie
f)Doua obiecte suprapuse si aflate la distante diferite pe film apar summate.
6.Criteriile de apreciere a clitatii img radiografice..::::Calitatea img depinde de contrast si
definitie.Contrastul este diferenta de inegrire in dif reg.a filmului.Definitia este determinate de
netitatea conturilor unor suprafete cu densitati diferite.
8.Avantajele si dezavantajele RG
Avantaje:
a)Este o metoda obiectiva
b)poate depista leziuni mici (chiar mm)
c)iradiere mai mica fata de RS
Dezavantaje:
a)mai costisitoare decit radioscopia
b)necesita numeroase filme ptr a putea urmari funct org.
9.Clasificarea metodelor radiologice special::::
Metodele radiologice se clasifica in metode special cu utilizarea subst.de contrast ca
radiografia,RS,teleradiografia,seriografia,digrafia si metode special cu subst.de contrast:
10.Mediile de contrast radiologice.Subst.de contrast.Clasificarea subst.
Subst.se clasifica in subst.de contrast negatic si cu contrast pozititv.Cele cu contrast negativ sunt
aerul,gaz carbonic sau gaze inerte.Cele cu contrast pozitiv reprez subst.baritate sau iodate.Cele iodate se
clasifica in subst.iodate care se elimina pe cale urinara ,pe cale biliara(mai rar folosite ) si uleiuri iodate
utilizate in cazuri exceptionale.
11.
12.Metode radiollogice special fara utilizarea subst.de contrast.===
13.Principiul tomografiei plane:===