Sunteți pe pagina 1din 2

FISA DE POST

SC CATALIN ACTUAL SERV SRL


Denumirea postului: MANICHIURISTA
Coul COR: !"#$%$
Titularul postului: FILCESCU VALENTINA&MIHAELA
Compartiment: Mani'(iura&pei'(iura
I)S'opul postului *a'ti+itati prin'ipale si responsa,ilitati :
Presteaza serviciile de manichiura-pedichiura dupa ce ofera clientului toate informatiile
necesare legate de costurile acestora.
Raspunde de folosirea integrala a timpului de lucru, de efectuarea corecta a prestatiei, de
bunurile incredintate in folosinta
II)Atri,utiile postului:
a) sar'ini -enerale:
- manichiura-pedichiura.
,) sar'ini spe'iale:
Primeste clientii care intra in firma (indiferent de adresabilitate) si ajuta la acomodarea
acestora.
Informeaza clientii asupra programului de functionare, a altor prestatii din centru, indiferent
daca tin sau nu de compartimentul manichiura.
Efectueaza la cel mai inalt standard profesional activitati specifice calificarii manichiura,
pedichiura, scoaterea bataturilor, masaj obligatoriu dupa manichiura si pedichiura, pictura
unghiilor, aplicare de unghii false, impachetari cu parafina, etc.
!upravegheaza in permanenta clientii, preocupandu-se de buna lor deservire si informare
profesionala corecta.
"sigura integral toate tehnicile de lucru necesare clientului.
Raspunde cu promptitudine la solicitarile clientului.
Raspunde de asigurarea unui climat de destindere si armonie.
"sigura si raspunde de ordinea si curatenia la locul de munca si de aplicarea tuturor masurilor
de igiena.
"sigura si raspunde de pastrarea si folosirea corecta a dotarilor din inventarul preluat in
folosinta aparatura, mobilier, consumabile (oja, acetona, vata, produse aferente desfasurarii
activitatii in cele mai optime conditii, etc#)
Respecta normele de securitate a muncii si P!I.
$tilizeaza si pastreaza in bune conditii echipamentele din dotare si asigura colectarea corecta
a resturilor si deseurilor.
Poarta echipamentul de protectie prevazut de R%I, care va fi schimbat ori de cate ori este
nevoie, pentru pastrarea igienei si aspectului estetic personal.
Respecta secretul profesional si codul de etica profesionala.
!e ocupa de actualizarea cunostintelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de
educatie continua ci conform cerintelor postului.
Indeplineste si alte sarcini trasate de sefii ierarhici.
&a locul de munca ia masurile necesare de prevenire si stingere a incendiilor precum si de
economisire a energiei electrice.
III)Des.asurarea a'ti+itatii:
-in salonul de coafura '&" (")"', "leea *aiut, +r.,,, !ector -.

I V)Cerintele postului:
!tudii necesare !coala profesionala.!tudii medii
(alificare /n domeniu conform ............................................. 0 meseria manichiurist-
pedichiurist.
V)Aptituini si eprineri ne'esare:
-simt estetic,
-inventivitate
-creativitate,
-calificare,
-vedere buna,
- o persoana curata,
-practica,
-/ndem1natica,
-sa aveti maniere
-prezenta cultivata.
VI))Conitiile postului:
-program de lucru ,2 ore . saptamana.
VII)Relatii .un'tionale:
(u colegele din centrul de infrumusetare c. de reprezentare
I/)Relatii su,oronare:
"dministratorul salonului.
"dministrator, )itularul postului,
)$3%R (")"&I+ 4&%RI+. 4I&(E!($ 5"&E+)I+" 6I7"E&"
3ata semnarii