Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. OK EXCHANGE HOUSE S.R.

L
SEDIU SOCIAL : BUCURESTI , STR. AVRIG NR. 56, BL. O 16, SC. A, APT. 16, SECTOR 2,
BIROURI: B-DUL IANCU DE HUNEDOARA, NR. 66, BL. 12B, SC. B, ETAJ 4, AP. 47, SECTOR 1, BUCURESTI 011746
COD UNIC INREGISTRARE 7227206 NR.DE ORDINE IN REG.COM: J40/25311/1994, COD BNR C029
TELEFON / FAX : (40-1) 211.11.30. / 211.16.84/ 210.27.12

e-mail : ok_company@clicknet.ro

Catre,
Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti
Nr. 213/18.04.2013

INFORMARE
Prin prezenta va facem cunoscut ca S.C. Ok Exchange House S.R.L., cu sediul social in
Bucuresti, Cod Unic de Inregistrare 7227206, reprezentata legal prin doamna Rosu Florica, in
calitate de administrator, are o salariata gravida, care a informat societatea asupra starii ei, in
conformitate cu prevederile art.7 al. (1) din O.U.G. nr. 96/14.10.2003 privind protectia
maternitatii la locurile de munca, aprobata prin Legea nr.25/05.03.2004:
Numele salariatei: Gingu-Imparat Ecaterina
Functia: Asistent manager
Activitatea se desfasoara la: punctul de lucru al societatii situat in Bucuresti, Sector 1,
Bld. Iancu de Hunedoara, nr. 66, bl. 12B, sc. B, et. 4, ap. 47.
Contract individual de munca incheiat si inregistrat in registrul general de evidenta al
salariatilor cu nr. 293 / 05.09.2012.

Administrator,
Rosu Florica