Sunteți pe pagina 1din 49

CIVILIZAÞIA DUNÃREANÃ - RÃDÃCINI

CIVILIZAÞIA DUNÃREANÃ - RÃDÃCINI

CIVILIZAÞIA DUNÃREANÃ - RÃDÃCINI

Plãcuþele de plumb de la Sinaia - o sursã excepþionalã de cunoaºtere a istoriei ºi civilizaþiei dacilor

Plãcuþele de plumb de la Sinaia - o sursã excepþionalã de cunoaºtere a istoriei ºi civilizaþiei

Plãcuþele de plumb de la Sinaia - o sursã excepþionalã de cunoaºtere a istoriei ºi civilizaþiei

Plãcuþele de plumb de la Sinaia - o sursã excepþionalã de cunoaºtere a istoriei ºi civilizaþiei
Plãcuþele de plumb de la Sinaia - o sursã excepþionalã de cunoaºtere a istoriei ºi civilizaþiei

RÃDÃCINILE ADÂNCI ALE CIVILIZAÞIEI DANUBIENE

RÃDÃCINILE ADÂNCI ALE CIVILIZAÞIEI DANUBIENE

PE URMELE CAUCONILOR Despre paleografia limbii române

PE URMELE CAUCONILOR

Despre paleografia limbii române

Formarea ºi dãinuirea comportamentului istoric în ecosistemele spaþiului carpato-dunãrean

PREMERGÃTORII SCRISULUI ÎN VALEA DUNÃRII

comportamentului istoric în ecosistemele spaþiului carpato-dunãrean PREMERGÃTORII SCRISULUI ÎN VALEA DUNÃRII

PERSONALITATEA ªI OPERA EPISCOPULUI DAC NICETA DE REMESIANA

PODOABELE NEOLITICULUI ÎN SPAÞIUL GEOGRAFIC ROMÂNESC

PERSONALITATEA ªI OPERA EPISCOPULUI DAC NICETA DE REMESIANA PODOABELE NEOLITICULUI ÎN SPAÞIUL GEOGRAFIC ROMÂNESC

Lykantropia ºi organizarea junilor la daci ºi popoarele ariene

Lykantropia ºi organizarea junilor la daci ºi popoarele ariene

Necropola tumularã geto-dacicã de la Cucuteni, jud. Iaºi

SUBSTRATUL GETO-DAC REFLECTAT ÎN RITUALURILE DE ÎNMORMÂNTARE LA ROMÂNI

Agricultura ºi vegetaþia silvicã pe teritoriul României, din neoliticul aceramic pânã în sec. al II-lea e.n.

Ritualul de sacrificiu al „mesagerului“ la geto-daci

Ritualul de sacrificiu al „mesagerului“ la geto-daci

Contribuþii privind exploatarea aurului în Dacia preromanã

Contribuþii privind exploatarea aurului în Dacia preromanã

Datini ºi obiceiuri ale geto-dacilor

Tezaurul de la Pietroasa ºi prinþesa Khnumet (1914-1876 î.e.n.)

Tezaurul de la Pietroasa ºi prinþesa Khnumet (1914-1876 î.e.n.)

Tezaurul de la Pietroasa ºi prinþesa Khnumet (1914-1876 î.e.n.)

STRÃROMÂNUL IOAN DE SCHITOPOLIS ÎN LUMINA CERCETÃRILOR ULTIMELOR DECENII

Vechi rezonanþe getice în numele cuprinse în „Biblia de la Bucureºti” (1688)

Industria casnicã textilã - suport al autohtoniei ºi continuitãþii noastre în Carpaþi

Industria casnicã textilã - suport al autohtoniei ºi continuitãþii noastre în Carpaþi