Sunteți pe pagina 1din 6

CityConta

http://www.cityconta.ro

Blog de contabilitate

Conditii obligatorii pentru achizitii


- provenind de la persoane fizice 1.

Achizitii de bunuri

Documentele justificative provenite din tranzactii/operatiuni de cumparare a unor bunuri de


la persoane fizice, pe baza de borderouri de achizitii,

pot fi nregistrate n contabilitate numai n cazul n care se face dovada


intrrii n gestiune a bunurilor respective
conform Anexei 1 , lit A, punctul 4 din OMF 3512/2008

Borderou de achizitii
1. serveste ca :
a. document de inregistrare in gestiune a bunurilor cumparate
b. document justificativ de inregistrare in contabilitate a valorii bunurilor
cumparate
c. document pentru justificarea sumelor platite ca avans sau pentru decontarea
sumelor platite pentru achizitii.
2. Se intocmeste , in 2 exemplare, de catre cel care face aprovizioanarea cu bunuri
de pe piata taraneasca , de la producatorii individuali sau alte persoane fizice , in
momentul achizitiei.
Ambele exemplare merg la gestionar pentru semnarea de primire a bunurilor si
intocmirea NIR-ului.
Exemplarul 1 - merge mai departe la departamentul contabilitate spre inregistrarea
in contabilitate a contravalorii bunurilor cumparate.
Exemplarul 2 - ramane la carnet.

CityConta

www.cityconta.ro

3. Se semneaza de catre persoana care face achizitia si de catre gestionarul care


primeste bunul.
4. Se arhiveaza :
Exemplarul 1 - la contabilitate
Exemplarul 2 - la achizitor

Exista doua tipuri de borderouri de achizitii care se pot intocmi in cazul achizitiilor
de la persoane fizice :
Borderou de achizitii ( de la persoane fizice )
Borderou de achizitii ( de la producatori individuali )

cod 14-4-13
cod 14-4-13/b

5. Cerintele minime :

Borderou de achizitii ( persoane fizice )


-

denumirea unitatii ( CUI, sediu, judet )


denumirea, numarul si data intocmirii formularului
produsul, codul, UM, cantitatea, pretul si valoarea achizitiei
semnaturi : achizitor, gestionar
Borderou de achizitii ( producatori individuali )

denumirea unitatii ( CUI , sediu, judet )


denumirea, numarul si data intocmirii formularului
nr si data contractului
producatorul : nume / prenume, domiciliu, act identitate
produsul, codul, UM, cantitatea, pretul si valoarea achizitiei
avans acordat , suma platita, semnatura de primire a sumei
semnaturi : achizitor, gestionar

NIR
Pe baza borderoului de achizitii se intocmeste NIR-ul pentru a putea face dovada
intrarii in gestiune a bunurilor respective.

CityConta

www.cityconta.ro

Unitatea
Codul de identificare fiscala..
Numar de inmatriculare la Registrul Comertului..
Sediul
Judetul.

BORDEROUL DE ACHIZITII
Nr.Data...

Produsul

Cod

ACHIZITOR,

UM

Cantitate

Pret unitar

GESTIONAR,

Valoare

CityConta

www.cityconta.ro

Unitatea
Codul de identificare fiscala..
Numar de inmatriculare la Registrul Comertului..
Sediul
Judetul.

BORDEROUL DE ACHIZITII
(de la producatori individuali)
Nr.Data...
Contract :
nr.data.
Producator : nume si prenumedomiciul
Act identitate..seria.numar
Produs

Cod

ACHIZITOR,

UM

Cantitate

Pret unitar

Valoare

Avans

Suma
platita

GESTIONAR,

Semnatura

CityConta
Unitatea :

www.cityconta.ro
DenumireaSocietatii SRL

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE


Nr

Data

Factura / Aviz insotire marfa

Subsemnatii, membrii ai Comisiei de Receptie , am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de


cu vagonul / auto nr DDF
dsfdsfsddf
Documente insotitoare :

Delegat : dfdfd

FACT. DFDF

constatandu-se urmatoarele :
Produs

Comisia de receptie ( nume, prenume )

UM

Facturat

Semnatura

Receptionat

Pret unitar

Valoare

Primit in gestiune
Data primirii

Semnatura

CityConta
2.

www.cityconta.ro

Achizitii de servicii

In cazul in care documentele se refera la cheltuieli pentru prestari de servicii efectuate de


persoane fizice impuse pe baza de norme de venit,

pentru a fi inregistrate in contabilitate, acestea trebuie sa aiba la baza :


contracte sau conventii civile, incheiate in acest scop,
si
documentul prin care se face dovada platii, respectiv dispozitia de
plata/incasare.
conform Anexei 1 , lit A, punctul 5 din OMF 3512/2008