Sunteți pe pagina 1din 1

Relatiile lui Viete :

- reprezinta relatiile intre radacini (gradul maxim al


polinomului indica numarul de radacini sau solutii a polinomului)
Daca avem o ecuatie de gradul II de forma : ax2 +bx+c = 0 , cu solutiile x1,x2
se pot scrie relatiile lui Viete , adica
x1+x2 = b/a
x1x2 = c/a
Daca avem o ecuatie de gradul III de forma : ax3+bx2+cx+d = 0 , cu solutiile x1 ,x2 ,x3
se pot scrie relatiile lui Viete , adica
x1+x2+x3 = b/a
x1x2+x1x3+x2x3 = c/a
x1x2x3 = d/a
Daca avem o ecuatie de gradul IV de forma : ax4+bx3+cx2+dx+e =0 ,cu solutiile x1 ,x2 ,x3 ,x4
se pot scrie reletiile lui Viete , adica
x1+x2+x3+x4 = b/a
x1x2+x1x3+x1x4+x2x3+x2x4+x3x4 = c/a
x1x2x3+x1x3x4+x2x3x4+x1x2x4 = d/a
x1x2x3x4= e/a
De exemplu : Fie ecuatia : x3+4x-6 = 0 , cu solutiile x1 ,x2 ,x3 , se cere :
a ) x1+x2+x3 = ?
b) x1x2x3 = ?
c) x12+x22+x32 = ?
d) x13+x23+x33 = ?
x3
+4x-6 = 0
ax3+bx2+cx+d = 0 , prin comparatie a=1, b=0, c=4 ,d=6
se pot scrie relatiile lui Viete , adica
x1+x2+x3 = 0/1 =0
x1x2+x1x3+x2x3 = 4/1 =4
x1x2x3 = (6)/1 = 6

a),b)

c) exista formula ( a+b+c )2= a2+b2+c2+2ab+2ac+2bc , analog pentru radacini


( x1+x2+x3)2= x12+x22+x32+ 2x1x2+2x1x3+2x2x3 ,de unde scoatem
ce ne intereseaza : x12+x22+x32 = ( x1+x2+x3)2- 2x1x2-2x1x3-2x2x3
x12+x22+x32 = ( x1+x2+x3)2- 2(x1x2+x1x3+x2x3) = 02-24 =-8
d) atunci cand se cere suma radacinilor la puterea maxima a polinomului se foloseste
ideea : ca o solutie a unei ecuatii, trebuie sa verifice ecuatia ,adica prin inlocuire sa se
ajunga la un adevar. Deci radacinile ecuatie noastre sunt : x1 ,x2 ,x3 si le punem pe rand
sa verifice ecuatia
x1 :
x13 + 4 x1- 6 = 0
x2 :
x23 + 4 x2- 6 = 0
x3 :
x33 + 4 x3- 6 = 0 , iar acum adunam cele trei ecuatii membru cu membru
x13+x23+x33+4 x1+4x2+4x3 -6-6-6 =0
x13+x23+x33+4( x1+x2+x3) -18 = 0 x13+x23+x33+4 0 -18 =0
x13+x23+x33 =18