Sunteți pe pagina 1din 1

Teme orientative pt proiect

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Titlurizarea implicarea bancilor in operatiuni cu titluri perspective si provocari


Gestiunea riscurilor cu ajutorul instrumentelor financiare derivate (ex. Derivative pe riscul de credit)
Gestiunea riscului de lichiditate la nivelul unei institutii de credit
Gestiunea riscului de credit la nivelul unei banci
Rolul agentiilor de rating in contextul crizei financiare a ultimilor ani
Modele de estimare a riscurior de credit
Basel 3 vs Basel 2 perspective si provocari
Optimizarea gestiunii interne a profitabilitatii bancilor comerciale
Analiza activitatii si performantelor bancilor listate la BVB ( BRD, TLV si BCC) in perioada 2005 2014
evolutii comparative la nivel national si european.
Implicatiile crizei asupra cerintelor de capital si modelului de business bancar
Gestiunea rezervelor internationale evolutii, perspective si provocari la nivel global (ex. Norvegia, Elvetia)
Efectele evolutiei creditarii asupra cresterii economice Romania in context European impact si solutii
Impactul evolutiei cursului de schimb / ratei dobanzii asupra profitabilitatii unei institutii de credit
Uniunea Bancara si ajustarea sectorului bancar
Fuziuni si achizitii in sistemul bancar romanesc
Simularea fundamentarea procesului de creditare a unei companii non-financiare listate la categoria I / II la
BVB
Riscul de rambursare anticipata
Creditarea in franci elvetieni si yeni japonezi
Reglementarea si supravegherea bancara
Gestiunea activelor si pasivelor bancilor centrale (evolutii comparative minim 7 banci centrale)
Surse de autofinantare a bancilor centrale (evolutii comparative minim 7 banci centrale)
Rolul guvernantei corporative in gestiunea riscurilor institutiilor de credit
Gestiunea activelor si pasivelor unei banci islamice