Sunteți pe pagina 1din 7

FIADISCIPLINEI

1.Datedespreprogram
1.1Instituiadenvmnt
superior
1.2Facultatea
1.3Departamentul
1.4Domeniuldestudii
1.5Cicluldestudii
1.6Programuldestudiu/
Calificarea

UNIVERSITATEABABEBOLYAI
FACULTATEADEISTORIEIFILOSOFIE
FILOSOFIE
FILOSOFIE
MASTERAT
FILOSOFIE,CULTURA,COMUNICARE
/MASTERNFILOSOFIE

2.Datedespredisciplin
2.1Denumireadisciplinei
Limbajicomunicareacunoaterii
2.2Titularulactivitilordecurs
Lectordr.BodeaMarcelSmilihon
2.3Titularulactivitilordeseminar
Lectordr.BodeaMarcelSmilihon
2.4Anuldestudiu 1 2.5Semestrul 1 2.6.Tipuldeevaluare E
2.7Regimuldisciplinei

3.Timpultotalestimat(orepesemestrualactivitilordidactice)
3.1Numrdeorepesptmn
4
Dincare:3.2curs
2
3.3seminar/laborator
3.4Totaloredinplanuldenvmnt 56 Dincare:3.5curs
28 3.6seminar/laborator
Distribuiafonduluidetimp:
Studiuldupmanual,suportdecurs,bibliografieinotie
Documentaresuplimentarnbibliotec,peplatformeleelectronicedespecialitateipeteren
Pregtireseminarii/laboratoare,teme,referate,portofoliiieseuri
Tutoriat
Examinri
Alteactiviti:..................
3.7Totalorestudiuindividual
144conv.
3.8Totalorepesemestru
56fiz.
3.9Numruldecredite
8

Ob.

2
28
ore
36
48
60
20
4

4.Precondiii(acoloundeestecazul)
4.1decurriculum

4.2decompetene

5.Condiii(acoloundeestecazul)
5.1Dedesfurareacursului Prezenalaoreledecursnuesteobligatorie.Prezentarealaexamennueste
condiionatdeunnumrminimdeprezene.
5.2Dedesfurarea
Activitateadeseminarobligatorie(participare,prezentrietc.)nproporiede
seminarului/laboratorului
minimum50%.

Competene
transversale

Competeneprofesionale

6.Competenelespecificeacumulate

C1.5Identificareaidescriereaprincipiilorimetodelorcercetriinfilosofieintiinelesocioumaniste
C2.1Aprofundareaperspectivelorteoreticeimetodologiceactualedinfilosofiacomunicrii,legatede
practicilecomunicriicontemporane
C2.4Evaluareacriticiconstructivamodalitilor,limiteloridificultilorderealizareacomunicrii
cunoateriindiferitelimbaje
C2.5Soluionareauneiproblemefilosoficedecomplexitateridicat,laodisciplinfilosoficspecific
programului
C6.1Definireaialegereametodeloritehniciloradecvatedesoluionareaunorproblemeinterumanei
interculturalecuunnivelridicatdecomplexitate
CT1Abordareanmodrealistiprinargumentareattteoretic,ctipracticaunorsituaiiproblem
cugradridicatdedificultatenvedereasoluionriiloreficiente
CT2Gestionareadeactivitisauproiecteprofesionalecomplexe,prinasumarearesponsabilitiin
luareadeciziilorntroechipmultidisciplinar
CT3Autogestionareaactivitilordedezvoltareprofesionalproprieiexersareaautonomieipersonale
ncondiiidestudiuidemuncimprevizibile

7.Obiectiveledisciplinei(reieinddingrilacompeteneloracumulate)
7.1Obiectivulgeneralal
disciplinei

Cursul abordeaz, dintro perspectiv filosofic i interdisciplinar, la nivel de


limbaj, anumite forme contemporane de comunicare neadecvat a cunoaterii
tiinifice. Accentul este pus pe limbajul natural, limbajul filosofic i cel tiinific.
Esteavutnvedereioperspectiveticasupracomunicriicunoaterii.
Conceptul de cunoatere va fi analizat n raport cu limbajul i comunicarea
cunoaterii. Vor fi prezentate i abordate criticepistemologic revendicrile unor
constructe ideatice de a reprezenta cunoatere. Va fi examinat filosofic
legitimitatea preteniilor unor limbaje de a putea comunica anumite cunotine.
Perspectiveleasupralimbajeloricomunicriicunoateriicarevorsta,nprincipal,
la baza fundamentrii teoretice a tematicii cursului i seminariilor sunt cele din
Filosofia analitic a limbajului, din Epistemologie i din Filosofia tiinei. Va fi
argumentat i propus ca supoziie fundamental premisa: Limbajul unei
comuniti este mediul oricrei forme de cunoatere i de comunicare a
cunoaterii.. n acest curs limbajele specifice de referin sunt: limbajul filosofic,
limbajul natural, limbajele specializate ale tiinelor naturii i societii, limbajul
formalmatematic i limbajul teologic. Comunicarea cunoaterii este o activitate
cognitiv complex care urmrete modelarea i interpretarea rezultatelor prin
transgresarea interdisciplinar a domeniilor de specialitate la nivel de limbaj.
Comunicareacunoaterii,neleascaformulareaunorrezultatedintrunlimbajde
specialitatentraltlimbajdespecialitatesaunlimbajnatural,esteformadebaza
raportului limbaj/comunicare/cunoatere. Cursul i propune s prezinte felul n
care la nivel de limbaje diferite se realizeaz comunicarea, dificultile i limitele
acesteia.Seminariilevorfinmajoritatestudiidecazlegatedetemeleabordatela
curs. Se va evidenia felul n care ntro societate bazat pe cunoatere i
comunicarecunotineledintrundomeniupotficomunicateiintegratecultural
n alte domenii, cum devine cunoaterea, social, larg accesibil. Prin tematica sa
cursul are un caracter interdisciplinar. Nu se poate vorbi de interdisciplinaritate
fr comunicare ntre domenii, fr trecerea de la un limbaj de specialitate la alt
limbaj de specialitate sau la limbajul natural. Perspectiva etic a cursului este
urmtoarea: forma de utilizare a limbajului n anumite circumstane poate fi
considerat o fapt etic. Comunicarea cunoaterii este o form specific de
utilizare a limbajului care, n anumite condiii, poate constitui o fapt etic. Ea
reflect o situaie real, contemporan, la nivelul comunicrii cunotinelor,
rezultatelordintrundomeniudespecialitatenaltdomeniudespecialitatesaula

nivelullimbajuluicomun.Cumexprimmrezultatetiinifice,deexemplu,nlimbaj
filosofic, teologic, natural? Cum ajung cunotine tiinifice neutre la sensuri
valorice s fie valorizate (devalorizate) ideologic, profesional, etic etc. prin
comunicare? Utilizarea limbajului n comunicarea cotidian, n pres, la radio, la
televiziune, n coli, n universiti, n activitatea de cercetare i publicare etc.,
estefrecventnsoitdemanifestriimorale.
7.2Obiectivelespecifice

Difereniereaformelordelimbaj(specificitatealimbajelor)
Sesizareaimportaneifrontiereintrelimbaje
Limbajul:condiienecesardeposibilitateainterdisciplinaritii
Limitelecomunicriiinterdisciplinare
Comunicareainterdisciplinaracunoaterii:ofaptetic.

8.Coninuturi
8.1Curs
1.Limbajcusens/limbajfrsens/limbajnonsens

Metodedepredare
Prelegerea,dialogul

2.Jocuridelimbaj

Prelegerea,dialogul/
formulriexplicitede
problemeformulride
soluiicriticasoluiilor
3.Filosofie,tiiniscepticism
Prelegerea,dialogul/
formulriexplicitede
problemeformulride
soluiicriticasoluiilor
4.Cumsevorbeteicesecomunicdespreviaadedupvia
Prelegerea,dialogul/
formulriexplicitede
problemeformulride
soluiicriticasoluiilor
5. Exist via extraterestr? Formularea tiinific a problemei i cutarea Prelegerea,dialogul/
tiinific a unui rspuns. Interpretri filosofice. Poziii teologice. / formulriexplicitede
Amestecul de limbaje: limbaj tiinific / limbaj artistic (limbajul genului problemeformulride
literartiinificofantastic)
soluiicriticasoluiilor

Observaii

6. Vntoarea de vrjitoare mecanismul su tiinific i manipularea Prelegerea,dialogul/


ideologicalimbajului
formulriexplicitede
problemeformulride
soluiicriticasoluiilor
7. Evoluionismul: o nou paradigm tiinific, un nou limbaj tiinific Prelegerea,dialogul/
/perspectivefilosofice/mizeteologice
formulriexplicitede
problemeformulride
soluiicriticasoluiilor
8. Creaionismul tiinific / Amestecul de limbaje: limbaj tiinific / limbaj Prelegerea,dialogul
teologic

9. Paradigma de tiinificitate a tiinelor socioumane / Istoria ca tiin / Prelegerea,dialogul


Specificitiledelimbaj/Hermeneuticafaptelor

10.Istorieipseudoistorie./Amesteculdelimbaje:limbajtiinific/limbaj Prelegerea,dialogul/
ideologic
formulriexplicitede
problemeformulride
soluiicriticasoluiilor
11.Limitealelimbajuluilimitealegndirii
Prelegerea,dialogul/
formulriexplicitede
problemeformulride
soluiicriticasoluiilor
12. Limbajul mecanicii clasice / limbajul mecanicii cuantice (despre Prelegerea,dialogul/

necesitateanoiriilimbajelor)

formulriexplicitede
problemeformulride
soluiicriticasoluiilor
13. Fractali, haos determinist (dintrun limbaj ntraltul: limbaj matematic, Prelegerea,dialogul/

limbajtiinific,limbajfilosofic)
formulriexplicitede
problemeformulride
soluiicriticasoluiilor
14.Despreceeacenusepoatevorbitrebuiessetac
Prelegerea,dialogul/

formulriexplicitede
problemeformulride
soluiicriticasoluiilor
Bibliografie(curs+seminar)

1) ARENDT Hannah Eichmann la Ierusalim Raport asupra banalitii rului, Editura Humanitas, Bucureti,
2007
2) BARSTOWAnneLlewellinWitchCraze:ANewHistoryofEuropeanWitchHunts,HarperCollins,NewYork,
1995
3) BERRATimM.EvolutionandtheMythofCreationism:ABasicGuidetotheFactsintheEvolutionDebate,
California:StandfordUniversityPress,1990
4) BRIGGSRobinWitchesandNeighbors:TheSocialandCulturalContextofEuropeanWitchcraft,Penguin,
NewYork,1996
5) BOUTOTAlainInventareaformelor,EdituraNemira,Bucureti,1997
6) CHARPAKGeorges,BROCHHenriLeciidevrjitorie.tiinaiparanormalul,Humanitas,Bucureti,2007
7) CUSHINGJamesT.ConceptefilosoficenfizicRelaiaistoricdintrefilosofieiteoriiletiinifice,Editura
Tehnic,Bucureti,2000
8) DANCYJonathan,ERNESTSosa[Editori]DicionardeFilosofiacunoaterii,vol.III,EdituraTrei,Iai,1999
9) DAWKINS Richard Un ru pornit din Eden. Codul genetic, computerul i evoluia speciilor, Editura
Humanitas,Bucureti,1995
10) DAWKINSRichardHimeracredineinDumnezeu,EdituraCurteaveche,Bucureti,2007
11) DAWKINSRichardCeasornicarulorb,EdituraHumanitas,Bucureti,2009
12) DEMOSJohnPutnamEntertainingSatan:WitchcraftandCultureofEarlyNewEngland,OxfordUniversity
Press,London,1983
13) DEVLINKeithVrstadeauramatematicii,EdituraTheta,Bucureti,2000
14) DEVLIN Keith Partida neterminat. Pascal. Fermat i scrisoarea din secolul al XVIIlea care a creat lumea
modern,EdituraHumanitas,Bucureti,2010
15) ECOUmbertoncutarealimbiiperfecte,EdituraPolirom,Iai,2002
16) FINKENTHALMichaelInterdisciplinarityTowardtheDefinitionofaMetadiscipline?,AmericanUniversity
Studies,SeriesV,Philosophy,vol.187.,[LangPeter(Ed.)],NewYork,2001
17) FLONTAMirceaDarwindupDarwinStudiidefilozofieabiologiei,EdituraHumanitas,Bucureti,2010
18) GUEDJDenisMatematicaexplicatfiicelormele,EdituraCartier,Bucureti,2008
19) HABERMASJurgenCunoatereicomunicare,EdituraPolitic,Bucureti,1983
20) HEISENBERGWernerParteaintregul.Discuiinjurulfiziciiatomice,EdituraHumanitas,Bucureti,2008
21) KUHNS.ThomasStructurarevoluiilortiinifice,Edituratiinificienciclopedic,Bucureti,1976
22) PARKRoberttiinaVoodoo.Drumuldelaprostielafraud,EdituraHumanitas,Bucureti,2006
23) SAGANCarlTheDemonHauntedWorld:ScienceasaCandleintheDark,RandomHouse,NewYork,1996
24) SHERMERMichaelDececredoameniinbazaconii.Pseudotiin,superstiiiialteaiurelialevremurilor
noastre,EdituraHumanitas,Bucureti,2009
25) STENGERSIsabelleInventareatiinelormoderne,EdituraPolirom,Iai,2001
26) THOMRenApologiedulogos,Hachette,Paris,1990
27) TIPLERFrankJ.Fizicanemuririi,EdituraTehnic,2008
28) WELLSSpencerOmuloaventurgenetic,EdituraCDPress,Bucureti,2009

29) WITTGENSTEINLudwigTractatusLogicoPhilosophicus,EdituraHumanitas,Bucureti,2001
30) WITTGENSTEINLudwigCercetriFilozofice,EdituraHumanitas,Bucureti,2003
31) VonWRIGHTGeorgHenrikExplicaieinelegere,EdituraHumanitas,Bucureti,1995

8.2Seminar
Metodede Observaii
predare
1:Limbajcusens/limbajfrsens/limbajnonsens
Analizde

concept propriuzis [P.: 4.126.], concept de baz [P.: 4.12721, 5.451, 5.476.], concept textei
formal [P.: 4.126, 4.127, 4.1271, 4.1272, 4.12721, 4.1273, 4.1274.], a fi cu sens[P.: 3.13, dezbatere/
3.326,3.4,4,4.243,5.1241,5.525,6.1263,6.1264,6.31.],gramatic[P.:3.325.],gramatic prezentrii
logic [P.: 3.325], limbaj [P.: 3.032, 3.325,3.343, 4.001,4.002, 4.014,4.0141,4.025, 4.121, referate
5.4731,5.535,5.6,5.62,6.12,6.233,6.43.],logicalimbajului[P.:4.002,4.003.],cenupoatefi
gndit P.: 4.114.], lips de sens [P.: 4.461, 5.132, 5.1362, 5.5351.], limbaj cotidian [P.:
3.323,4.002,5.5563.],logicsintactic[P.:3.327.],necesitatelogic[P.:5.1362,6.37,6.375],
nonpropoziie[P.:5.5351.],nonsens[P.:3.24,4.003,4.124,4.1272,4.1274,4.4611,5.473,
5.5303, 5.5351, 5.5422, 5.5571, 6.51, 6.54.], scriere conceptual [P.: 3.325, 4.1272, 4.1273,
4.431, 5.533, 5.534.], scriere hieroglific [P.: 4.016.], sintax logic [P. 3.325, 3.33, 3.334,
3.344, 6.124.], a spune [P.: 3.031, 3.1432, 3.221, 4.022, 4.0624.063, 4.1212, 4.461, 4.465,
5.14,5.142,5.435.441,5.47,5.513,5.53015.5303,5.535,5,542,5.61,5.62,5.631,6.001,6.11,
6.342,6.36,6.51,6.521,6.53.],cenupoatefispus[P.:6.522]
[WITTGENSTEINLudwigTractatusLogicoPhilosophicus,EdituraHumanitas,Bucureti,2001]

2:Jocuridelimbaj
[WITTGENSTEINLudwigCercetrifilosofice,EdituraHumanitas,Bucureti,2003]/ParteaI.,pp.
89325.

3:Filosofie,tiiniscepticism
[SHERMERMichaelDececredoameniinbazaconiipseudotiin,superstiiiialteaiureliale
vremurilornoastre,EdituraHumanitas,Bucureti,2009/pp.13105]

4:Cumsevorbeteicesecomunicdespreviaadedupvia
[SHERMERMichaelDececredoameniinbazaconiipseudotiin,superstiiiialteaiureliale
vremurilornoastre,EdituraHumanitas,Bucureti,2009/pp.109136]

5:Existviaextraterestr?Formulareatiinificaproblemeiicutareatiinifica
unuirspuns.Interpretrifilosofice. Poziii teologice./Amesteculdelimbaje:limbaj
tiinific/limbajartistic(limbajulgenuluiliterartiinificofantastic)
[SHERMERMichaelDececredoameniinbazaconiipseudotiin,superstiiiialteaiureliale
vremurilornoastre,EdituraHumanitas,Bucureti,2009/pp.137149]
6: Vntoarea de vrjitoare mecanismul su tiinific i manipularea ideologic a
limbajului
[SHERMERMichaelDececredoameniinbazaconiipseudotiin,superstiiiialteaiureliale
vremurilornoastre,EdituraHumanitas,Bucureti,2009/pp.150167]

7: Evoluionismul: o nou paradigm tiinific, un nou limbaj tiinific /perspective


filosofice/mizeteologice
[SHERMERMichaelDececredoameniinbazaconiipseudotiin,superstiiiialteaiureliale
vremurilornoastre,EdituraHumanitas,Bucureti,2009/pp.1181216]

Analizde
textei
dezbatere/
prezentrii
referate
Analizde
textei
dezbatere/
prezentrii
referate
Analizde
textei
dezbatere/
prezentrii
referate
Analizde
textei
dezbatere/
prezentrii
referate/
Video:
Roswell
UP2009
Analizde
textei
dezbatere/
prezentrii
referate
Analizde
textei
dezbatere/
prezentrii
referate

8:Creaionismultiinific/Amesteculdelimbaje:limbajtiinific/limbajteologic

Analizde

textei
[SHERMERMichaelDececredoameniinbazaconiipseudotiin,superstiiiialteaiureliale dezbatere/
vremurilornoastre,EdituraHumanitas,Bucureti,2009/pp.195239]
prezentrii
referate
9: Paradigma de tiinificitate a tiinelor socioumane / Istoria ca tiin / Analizde

textei
Specificitiledelimbaj/Hermeneuticafaptelor
dezbatere/
[SHERMERMichaelDececredoameniinbazaconiipseudotiin,superstiiiialteaiureliale prezentrii
referate
vremurilornoastre,EdituraHumanitas,Bucureti,2009/pp.241256/285321]
10:Istorieipseudoistorie./Amesteculdelimbaje:limbajtiinific/limbajideologic

Analizde

textei
[SHERMERMichaelDececredoameniinbazaconiipseudotiin,superstiiiialteaiureliale dezbatere/
vremurilornoastre,EdituraHumanitas,Bucureti,2009/pp.257321]
prezentrii
referate
Analizde

11:Limitealelimbajuluilimitealegndirii
textei

[LIVIOMarioEsteDumnezeumatematician?,EdituraHumanitas,Bucureti,2011/Logicienii: dezbatere/
prezentrii
Reflecieasupraraionamentului,pp.191223]
referate

12:Limbajulmecaniciiclasice/limbajulmecaniciicuantice(desprenecesitateanoirii Analizde

textei
limbajelor)
dezbatere/
[HEISENBERG Werner Partea i ntregul. Discuii n jurul fizicii atomice, Editura Humanitas, prezentrii
Bucureti,2008/Mecaniccuanticifilosofiekantian,pp.157167;Discuiidesprelimbaj,pp. referate
168187]

1314: Fractali, haos determinist (dintrun limbaj ntraltul: limbaj matematic, limbaj Analizde

textei
tiinific,limbajfilosofic)
dezbatere/
[BODEA Marcel Haos i determinism: predicie i anticipare. O distincie conceptual prezentrii
referate
epistemologic,StudiaUniversitatisBabeBolyai.Philosophia,L,1/2005,pp.83102]
Bibliografie:Bibliografiadelacursspecificseminarului

9.Coroborareaconinuturilordisciplineicuateptrilereprezentanilorcomunitiiepistemice,asociaiilor
profesionaleiangajatorireprezentatividindomeniulaferentprogramului
Coninutul cursului este compatibil cu coninutul unor cursuri de specialitate predate la faculti de profil
realistiumanist:matematic,fizic,biologie,istorie,sociologie,teologie.

10.Evaluare
Tipactivitate
10.4Curs

10.5Seminar/laborator

10.1Criteriideevaluare

10.2metodedeevaluare

cunoatereametodei,a
concepteloriteoriilor,
capacitateadeadezvoltao
argumentaieproprie
(opiniiiiconvingeri
personale)nraportcu
temelestudiate
Participareactiv
Referate/eseuri/traduceri/
proiecte,etc

Examen

10.3Ponderedinnota
final
66%

Verificarecontinuu

34%

10.6Standardminimdeperforman
ndeplinireacerinelorminimeobligatorii
parcurgereabibliografieiminimaleobligatorii
participarealaminim50%dinseminarii

Datacompletrii

Semnturatitularuluidecurs

Semnturatitularuluideseminar

..........................

...............................

...................................

Dataavizriindepartament

Semnturadirectoruluidedepartament

...........................................

............................