Sunteți pe pagina 1din 186

CODUL DE PROCEDURA FISCALA din 24 decembrie 2003 (**republicat**)

(*actualizat*)
Top
I nchide

(Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 republicata**)


(actualizat pana la data de 3 iunie 2013*)

EMITENT: GUVERNUL

Data intrarii in vigoare:


31 Iulie 2007
Forma consolidata valabila la data de
11 Iunie 2013
Prezenta forma consolidata este valabila incepand cu data de
03 Iunie 2013
, pana la data de
30 Iunie 2013
Istoric consolidari

Atentie! Forma prezenta este o forma consolidata a unei forme republicate COD
PR FISCALA (R) 24/12/2003 ->R3.
--------------ATENIE: Prezentul act normativ va suferi
modificri i completri la data de:
1 iulie 2013 prin LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013 si ORDONANA DE URGENA nr.
50 din 29 mai 2013.
--------------*) Forma actualizat a acestui act normativ pn la data de 11
Iunie 2013 este realizat de ctre Departamentul juridic din cadrul
S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neam prin
includerea tuturor modificrilor i completrilor aduse de
ctre ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007; ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 27
februarie 2008; ORDONANA DE URGEN nr. 192 din 25 noiembrie 2008 abrogat
de ORDONAN DE URGEN nr. 226 din 30 decembrie 2008; LEGEA nr. 52 din 1 aprilie
2009; ORDONANA DE URGEN nr. 34 din 11 aprilie 2009; RECTIFICAREA nr. 34 din 11
aprilie 2009; ORDONANA DE URGEN nr. 46 din 13 mai 2009; LEGEA nr. 194 din 27 mai
2009; LEGEA nr. 324 din 20 octombrie 2009;ORDONANA DE URGEN nr. 39 din 21 aprilie
2010; ORDONANA DE URGEN nr. 54 din 23 iunie 2010; ORDONANA DE URGEN nr. 88 din
29 septembrie 2010; ORDONANA DE URGEN nr. 117 din 23 decembrie 2010; LEGEA nr. 287

din 28 decembrie 2010; LEGEA nr. 46 din 4 aprilie 2011; ORDONANA DE URGEN nr. 35
din 30 martie 2011; LEGEA nr. 126 din 20 iunie 2011; DECIZIA nr. 536 din 28 aprilie
2011; ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011; ORDONANA nr. 30 din 31 august 2011; LEGEA
nr. 188 din 24 octombrie 2011; ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012; ORDONANA DE
URGEN nr. 24 din 6 iunie 2012; LEGEA nr. 126 din 12 iulie 2012; ORDONANA nr. 16
din 23 august 2012; ORDONANA DE URGEN nr. 47 din 1 septembrie 2012; LEGEA nr. 162
din 4 octombrie 2012; ORDONANA DE URGENA nr. 84 din 12 decembrie 2012; ORDONANA
nr. 8 din 23 ianuarie 2013; LEGEA nr. 100 din 12 aprilie 2013; DECIZIA nr. 101 din 28
februarie 2013; ORDONANA DE URGENA nr. 50 din 29 mai 2013.

Coninutul acestui act aparine exclusiv S.C. Centrul Teritorial


de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neam i nu este un document cu
caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
----------**) Republicat n temeiul art. V din Ordonana Guvernului nr.
35/2006 pentru modificarea i completarea Ordonanei Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur fiscal, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 675 din 7 august 2006, rectificat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 742 din 31 august
2006, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 505/2006,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1.054 din 30
decembrie 2006, dndu-se textelor o nou numerotare.
Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal a
fost republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 863
din 26 septembrie 2005, rectificat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 974 din 2 noiembrie 2005, i a mai fost modificat
prin: Ordonana de urgen a Guvernului nr. 129/2005 pentru modificarea i
completarea Ordonanei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur
fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 887
din 4 octombrie 2005, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 166/2006, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
436 din 19 mai 2006; Ordonana de urgen a Guvernului nr. 165/2005 pentru
modificarea Ordonanei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur
fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
1.100 din 6 decembrie 2005, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 158/2006, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 444 din 23 mai 2006, rectificat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 606 din 13 iulie 2006; Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 181/2005 pentru completarea art. 1 din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 59/2005 privind unele msuri de natur fiscal i
financiar pentru punerea n aplicare aLegii nr. 348/2004 privind
denominarea monedei naionale, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 1.171 din 23 decembrie 2005, respins
prin Legea nr. 185/2006, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 443 din 23 mai 2006; Legea nr. 15/2006 pentru
aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 59/2005 privind unele msuri
de natur fiscal i financiar pentru punerea n aplicare a Legii nr.
348/2004privind denominarea monedei naionale, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 56 din 20 ianuarie 2006; Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 22/2006 pentru completarea Ordonanei Guvernului nr.
92/2003privind Codul de procedur fiscal, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 271 din 27 martie 2006, rectificat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 318 din 10 aprilie

2006, aprobat cu modificri prin Legea nr. 338/2006, publicat n


Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 629 din 20 iulie
2006; Legea nr. 343/2006 pentru modificarea i completarea Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 662 din 1 august 2006, rectificat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 765 din 7 septembrie
2006.
--------------***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform art. IV, Seciunea 1 din ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007, obligaiile
fiscale datorate bugetului general consolidat de ctre contribuabili
n anul 2006 i achitate de ctre acetia cu indicarea eronat a
numrului de eviden a plii se sting de ctre organele fiscale
competente, potrivit ordinii de stingere a datoriilor n vigoare la
data plii.
Art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 39 din 21 aprilie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010 prevede urmtoarele:
"Art. III
(1) Prin excepie de la prevederile art. 3 din Ordonana Guvernului nr.
92/2003, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
prezenta ordonan de urgen intr n vigoare la data de 1 iulie
2010, cu urmtoarele excepii:
a) prevederile art. I pct. 1, 2, 6, 24 i 26, care intr n
vigoare la data publicrii;
b) prevederile art. I pct. 27, care intr n vigoare n termen de
10 zile de la data publicrii.
(2) La data publicrii prezentei ordonane de urgen se
desfiineaz Comisia de proceduri fiscale."
****) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Prin HOTRREA nr. 34 din 22 ianuarie 2009, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 52 din 28 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea i
funcionarea Ministerului Finanelor Publice.
ncepnd cu data de 24 decembrie 2008, prin ORDONANA DE URGEN nr. 221
din 23 decembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24
decembrie 2008, s-a nfiinat Ministerul Administraiei i Internelor
prin reorganizarea Ministerului Internelor i Reformei Administrative.
nlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct n
textul formei actualizate.
*****) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Art. 21, Cap. III din LEGEA nr. 287 din 28 decembrie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 28 decembrie 2010 prevede:
"Art. 21
(1) Sumele aferente drepturilor bneti acordate personalului din
cadrul instituiilor publice finanate de la bugetul asigurrilor
sociale de stat i bugetul asigurrilor pentru omaj, din fondurile
constituite conform Ordonanei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, i Ordonanei Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor
msuri financiare, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
116/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, i care, potrivit
legii, se introduc n salariul de baz sunt prevzute n anexele nr.

6/03 i 7/04.
(2) Ordonatorul principal de credite vireaz lunar la bugetul
asigurrilor sociale de stat i la bugetul asigurrilor pentru omaj,
dup caz, sumele aferente drepturilor prevzute la alin. (1) din
fondurile constituite potrivit legii i prevzute n anexele la aceste
bugete.
(3) Cu sumele virate potrivit alin. (2) se majoreaz veniturile
bugetului asigurrilor sociale de stat i bugetului asigurrilor
pentru omaj, precum i cheltuielile de personal i transferurile
ntre uniti ale administraiei publice, prin diminuarea n mod
corespunztor a veniturilor i cheltuielilor aprobate potrivit alin.
(1).
(4) Ministerul Finanelor Publice este autorizat, la propunerea
ordonatorului principal de credite, s introduc modificrile n
volumul i structura veniturilor i cheltuielilor bugetului
asigurrilor sociale de stat i bugetului asigurrilor pentru omaj.
(5) Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurrilor
pentru omaj este autorizat s introduc modificrile n volumul i
structura veniturilor, precum i a cheltuielilor de personal ale
instituiilor publice subordonate finanate parial din venituri
proprii."
TITLUL I
Dispoziii generale
CAP. I
Domeniul de aplicare a Codului de procedur fiscal
ART. 1
Sfera de aplicare a Codului de procedur fiscal
(1) Prezentul cod reglementeaz drepturile i obligaiile prilor
din raporturile juridice fiscale privind administrarea impozitelor i
taxelor datorate bugetului de stat i bugetelor locale, prevzute de
Codul fiscal**).
------**) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie
2003.
(2) Prezentul cod se aplic i pentru administrarea drepturilor
vamale, precum i pentru administrarea creanelor provenind din
contribuii, amenzi i alte sume ce constituie venituri ale bugetului
general consolidat, potrivit legii, n msura n care prin lege nu se
prevede altfel.
(3) Prin administrarea impozitelor, taxelor, contribuiilor i a
altor sume datorate bugetului general consolidat se nelege ansamblul
activitilor desfurate de organele fiscale n legtur cu:
a) nregistrarea fiscal;
b) declararea, stabilirea, verificarea i colectarea impozitelor,
taxelor, contribuiilor i a altor sume datorate bugetului general
consolidat;
c) soluionarea contestaiilor mpotriva actelor administrative
fiscale.
(4) Prezentul cod nu se aplic pentru administrarea creanelor
datorate bugetului general consolidat rezultate din raporturi juridice

contractuale, cu excepia redevenelor miniere, a redevenelor


petroliere i a redevenelor rezultate din contracte de concesiune,
arend i alte contracte de exploatare eficient a terenurilor cu
destinaie agricol, Sncheiate de Agenia Domeniilor Statului.
-------------Alin. (4) al art. 1 a fost modificat de art. VIII din ORDONANA DE
URGEN nr. 47 din 1 septembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 635
din 6 septembrie 2012.
ART. 2
Raportul Codului de procedur fiscal cu alte acte normative
(1) Administrarea impozitelor, taxelor, contribuiilor i a altor
sume datorate bugetului general consolidat, prevzute la art. 1, se
ndeplinete potrivit dispoziiilor Codului de procedur fiscal, ale
Codului fiscal, precum i ale altor reglementri date n aplicarea
acestora.
(2) Prezentul cod constituie procedura de drept comun pentru
administrarea impozitelor, taxelor, contribuiilor i a altor sume
datorate bugetului general consolidat.
(3) Unde prezentul cod nu dispune se aplic prevederile Codului de
procedur civil.
ART. 3
Modificarea i completarea Codului de procedur fiscal
(1) Prezentul cod se modific i se completeaz numai prin lege,
promovat, de regul, cu 6 luni nainte de data intrrii n vigoare a
acesteia.
(2) Orice modificare sau completare la prezentul cod intr n
vigoare cu ncepere din prima zi a anului urmtor celui n care a fost
adoptat prin lege.
------------Art. 4 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 39
din 21 aprilie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie
2010.
CAP. II
Principii generale de conduit n administrarea impozitelor,
taxelor, contribuiilor i a altor sume datorate bugetului general
consolidat
ART. 5
Aplicarea unitar a legislaiei
(1) Organul fiscal este obligat s aplice unitar prevederile
legislaiei fiscale pe teritoriul Romniei, urmrind stabilirea
corect a impozitelor, taxelor, contribuiilor i a altor sume
datorate bugetului general consolidat.
(2) Comisia fiscal central constituit potrivit art. 6 din Codul
fiscal are responsabiliti de elaborare a deciziilor cu privire la
aplicarea unitar a prezentului cod, a legislaiei subsecvente
acestuia, precum i a legislaiei care intr n sfera de aplicare a
Ageniei Naionale de Administrare Fiscal.
------------Alin. (2) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 39 din 21 aprilie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 278
din 28 aprilie 2010.

ART. 6
Exercitarea dreptului de apreciere
Organul fiscal este ndreptit s aprecieze, n limitele
atribuiilor i competenelor ce i revin, relevana strilor de fapt
fiscale i s adopte soluia admis de lege, ntemeiat pe constatri
complete asupra tuturor mprejurrilor edificatoare n cauz.
ART. 7
Rolul activ
(1) Organul fiscal ntiineaz contribuabilul asupra drepturilor
i obligaiilor ce i revin n desfurarea procedurii potrivit legii
fiscale.
(2) Organul fiscal este ndreptit s examineze, din oficiu,
starea de fapt, s obin i s utilizeze toate informaiile i
documentele necesare pentru determinarea corect a situaiei fiscale a
contribuabilului. n analiza efectuat organul fiscal va identifica i
va avea n vedere toate circumstanele edificatoare ale fiecrui caz.
(3) Organul fiscal are obligaia s examineze n mod obiectiv
starea de fapt, precum i s ndrume contribuabilii pentru depunerea
declaraiilor i a altor documente, pentru corectarea declaraiilor
sau a documentelor, ori de cte ori este cazul.
(4) Organul fiscal decide asupra felului i volumului
examinrilor, n funcie de circumstanele fiecrui caz n parte i de
limitele prevzute de lege.
(5) Organul fiscal ndrum contribuabilul n aplicarea
prevederilor legislaiei fiscale. ndrumarea se face fie ca urmare a
solicitrii contribuabililor, fie din iniiativa organului fiscal.
ART. 8
Limba oficial n administraia fiscal
(1) Limba oficial n administraia fiscal este limba romn.
(2) Dac la organele fiscale se depun petiii, documente
justificative, certificate sau alte nscrisuri ntr-o limb strin,
organele fiscale vor solicita ca acestea s fie nsoite de traduceri
n limba romn certificate de traductori autorizai.
(3) Dispoziiile legale cu privire la folosirea limbii
minoritilor naionale se aplic n mod corespunztor.
ART. 9
Dreptul de a fi ascultat
(1) naintea lurii deciziei organul fiscal este obligat s
asigure contribuabilului posibilitatea de a-i exprima punctul de
vedere cu privire la faptele i mprejurrile relevante n luarea
deciziei.
(2) Organul fiscal nu este obligat s aplice prevederile alin. (1)
cnd:
a) ntrzierea n luarea deciziei determin un pericol pentru
constatarea situaiei fiscale reale privind executarea obligaiilor
contribuabilului sau pentru luarea altor msuri prevzute de lege;
b) situaia de fapt prezentat urmeaz s se modifice
nesemnificativ cu privire la cuantumul creanelor fiscale;
c) se accept informaiile prezentate de contribuabil, pe care

acesta le-a dat ntr-o declaraie sau ntr-o cerere;


d) urmeaz s se ia msuri de executare silit.
ART. 10
Obligaia de cooperare
(1) Contribuabilul este obligat s coopereze cu organele fiscale
n vederea determinrii strii de fapt fiscale, prin prezentarea
faptelor cunoscute de ctre acesta, n ntregime, conform realitii,
i prin indicarea mijloacelor doveditoare care i sunt cunoscute.
(2) Contribuabilul este obligat s ntreprind msurile n vederea
procurrii mijloacelor doveditoare necesare, prin utilizarea tuturor
posibilitilor juridice i efective ce i stau la dispoziie.
ART. 11
Secretul fiscal
(1) Funcionarii publici din cadrul organului fiscal, inclusiv
persoanele care nu mai dein aceast calitate, sunt obligai, n
condiiile legii, s pstreze secretul asupra informaiilor pe care le
dein ca urmare a exercitrii atribuiilor de serviciu.
(2) Informaiile referitoare la impozite, taxe, contribuii i
alte sume datorate bugetului general consolidat pot fi transmise
numai:
a) autoritilor publice, n scopul ndeplinirii obligaiilor
prevzute de lege;
b) autoritilor fiscale ale altor ri, n condiii de
reciprocitate n baza unor convenii;
c) autoritilor judiciare competente, potrivit legii;
d) n alte cazuri prevzute de lege.
(3) Autoritatea care primete informaii fiscale este obligat s
pstreze secretul asupra informaiilor primite.
(3^1) Este permis transmiterea informaiilor de natura celor
prevzute la alin. (1), inclusiv pentru perioada n care a avut
calitatea de contribuabil:
a) contribuabilului nsui;
b) succesorilor acestuia.
-------------Alin. (3^1) al art. 11 a fost introdus de pct. 2 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
(3^2) n scopul aplicrii prevederilor alin. (2) lit. a),
autoritile publice pot ncheia protocoale privind schimbul de
informaii.
-------------Alin. (3^2) al art. 11 a fost introdus de pct. 2 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
(4) Este permis transmiterea de informaii cu caracter fiscal n
alte situaii dect cele prevzute la alin. (2), n condiiile n care
se asigur c din acestea nu reiese identitatea vreunei persoane

fizice sau juridice.


-------------Alin. (4^1) al art. 11 a fost eliminat prin abrogarea pct. 2
al art. I, Seciunea 1 din ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007 de ctre pct. 1 al
articolului unic din LEGEA nr. 52 din 1 aprilie 2009, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 224 din 7 aprilie 2009.
(5) Nerespectarea obligaiei de pstrare a secretului fiscal
atrage rspunderea potrivit legii.
ART. 12
Buna-credin
Relaiile dintre contribuabili i organele fiscale trebuie s fie
fundamentate pe bun-credin, n scopul realizrii cerinelor legii.
CAP. III
Aplicarea prevederilor legislaiei fiscale
ART. 13
Interpretarea legii
Interpretarea reglementrilor fiscale trebuie s respecte voina
legiuitorului aa cum este exprimat n lege.
ART. 14
Criteriile economice
(1) Veniturile, alte beneficii i valori patrimoniale sunt supuse
legii fiscale indiferent dac sunt obinute din activiti ce
ndeplinesc sau nu cerinele altor dispoziii legale.
(2) Situaiile de fapt relevante din punct de vedere fiscal se
apreciaz de organul fiscal dup coninutul lor economic.
-------------Alin. (2) al art. 14 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANA
nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2
septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile de la
data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
ART. 15
Eludarea legislaiei fiscale
(1) n cazul n care, eludndu-se scopul legii fiscale, obligaia
fiscal nu a fost stabilit ori nu a fost raportat la baza de
impunere real, obligaia datorat i, respectiv, creana fiscal
corelativ sunt cele legal determinate.
(2) Pentru situaiile prevzute la alin. (1) sunt aplicabile
prevederile art. 23.
CAP. IV
Raportul juridic fiscal
ART. 16
Coninutul raportului de drept procedural fiscal Raportul de drept
procedural fiscal cuprinde drepturile i obligaiile ce revin
prilor, potrivit legii, pentru ndeplinirea modalitilor prevzute
pentru stabilirea, exercitarea i stingerea drepturilor i
obligaiilor prilor din raportul de drept material fiscal.
ART. 17
Subiectele raportului juridic fiscal

(1) Subiecte ale raportului juridic fiscal sunt statul, unitile


administrativ-teritoriale sau, dup caz, subdiviziunile administrativteritoriale ale municipiilor, definite potrivit Legii administraiei publice
locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, contribuabilul, precum i alte persoane care dobndesc
drepturi i obligaii n cadrul acestui raport.
-------------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 4 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast modificare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
(2) Contribuabilul este orice persoan fizic ori juridic sau
orice alt entitate fr personalitate juridic ce datoreaz impozite,
taxe, contribuii i alte sume bugetului general consolidat, n
condiiile legii.
(3) Statul este reprezentat de Ministerul Finanelor Publice prin
Agenia Naional de Administrare Fiscal i unitile sale
subordonate cu personalitate juridic.
------------Alin. (3) al art. 17 a fost modificat de pct. 3 al art. I, Seciunea 1
din ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
603 din 31 august 2007.
(4) Unitile administrativ-teritoriale sau, dup caz,
subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor sunt
reprezentate de autoritile administraiei publice locale, precum i
de compartimentele de specialitate ale acestora, n limita
atribuiilor delegate de ctre autoritile respective.
-------------Alin. (4) al art. 17 a fost modificat de pct. 4 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast modificare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
(5) Agenia Naional de Administrare Fiscal i unitile
subordonate acesteia, precum i compartimentele de specialitate ale
autoritilor administraiei publice locale sunt denumite n prezentul
cod organe fiscale.
-----------Alin. (5) al art. 17 a fost modificat de pct. 1 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 27 februarie 2008, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 163 din 3 martie 2008.
ART. 18
mputerniciii
(1) n relaiile cu organul fiscal contribuabilul poate fi
reprezentat printr-un mputernicit. Coninutul i limitele
reprezentrii sunt cele cuprinse n mputernicire sau stabilite de
lege, dup caz. Desemnarea unui mputernicit nu l mpiedic pe
contribuabil s i ndeplineasc personal obligaiile fiscale, chiar

dac nu a procedat la revocarea mputernicirii potrivit alin. (2).


(2) mputernicitul este obligat s depun la organul fiscal actul
de mputernicire, n original sau n copie legalizat. Revocarea
mputernicirii opereaz fa de organul fiscal de la data depunerii
actului de revocare.
------------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA
nr. 324 din 20 octombrie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 22
octombrie 2009, care modific pct. 1 al art. I, Cap. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 46 din 13 mai 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 347 din
25 mai 2009.
(3) n cazul reprezentrii contribuabililor n relaiile cu
organele fiscale prin avocat, forma i coninutul mputernicirii sunt
cele prevzute de dispoziiile legale privind organizarea i
exercitarea profesiei de avocat.
(4) Contribuabilul fr domiciliu fiscal n Romnia, care are
obligaia de a depune declaraii la organele fiscale, trebuie s
desemneze un mputernicit, cu domiciliul fiscal n Romnia, care s
ndeplineasc, n numele i din averea contribuabilului, obligaiile
acestuia din urm fa de organul fiscal.
(5) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile i
reprezentanilor fiscali desemnai potrivit Codului fiscal, dac legea
nu prevede altfel.
ART. 19
Numirea curatorului fiscal
(1) Dac nu exist un mputernicit potrivit art. 18, organul
fiscal, n condiiile legii, va solicita instanei judectoreti
competente numirea unui curator fiscal pentru contribuabilul absent,
al crui domiciliu fiscal este necunoscut ori care, din cauza bolii,
unei infirmiti, btrneii sau unui handicap de orice fel, nu poate
s i exercite i s i ndeplineasc personal drepturile i
obligaiile ce i revin potrivit legii.
(2) Pentru activitatea sa curatorul fiscal va fi remunerat
potrivit hotrrii judectoreti, toate cheltuielile legate de aceast
reprezentare fiind suportate de cel reprezentat.
ART. 20
Obligaiile reprezentanilor legali
(1) Reprezentanii legali ai persoanelor fizice i juridice,
precum i ai asocierilor fr personalitate juridic sunt obligai s
ndeplineasc obligaiile fiscale ale persoanelor reprezentate, n
numele i din averea acestora.
(2) n cazul n care, din orice motiv, obligaiile fiscale ale
asocierilor fr personalitate juridic nu sunt achitate potrivit
alin. (1), asociaii rspund solidar pentru ndeplinirea acestora.
TITLUL II
Dispoziii generale privind raportul de drept material fiscal
CAP. I
Dispoziii generale
ART. 21
Creanele fiscale

(1) Creanele fiscale reprezint drepturi patrimoniale care,


potrivit legii, rezult din raporturile de drept material fiscal.
(2) Din raporturile de drept prevzute la alin. (1) rezult att
coninutul, ct i cuantumul creanelor fiscale, reprezentnd drepturi
determinate constnd n:
a) dreptul la perceperea impozitelor, taxelor, contribuiilor i a
altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat,
dreptul la rambursarea taxei pe valoarea adugat, dreptul la
restituirea impozitelor, taxelor, contribuiilor i a altor sume care
constituie venituri ale bugetului general consolidat, potrivit alin.
(4), denumite creane fiscale principale;
b) dreptul la perceperea dobnzilor, penalitilor de ntrziere
sau majorrilor de ntrziere, dup caz, n condiiile legii, denumite
creane fiscale accesorii.
----------Litera b) a alin. (2) al art. 21 a fost modificat de pct. 3
al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 39 din 21 aprilie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010.
(3) n cazurile prevzute de lege, organul fiscal este ndreptit
s solicite stingerea obligaiei fiscale de ctre cel ndatorat s
execute acea obligaie n locul debitorului.
(4) n msura n care plata sumelor reprezentnd impozite, taxe,
contribuii i alte venituri ale bugetului general consolidat se
constat c a fost fr temei legal, cel care a fcut astfel plata are
dreptul la restituirea sumei respective.
ART. 22
Obligaiile fiscale
Prin obligaii fiscale, n sensul prezentului cod, se nelege:
a) obligaia de a declara bunurile i veniturile impozabile sau,
dup caz, impozitele, taxele, contribuiile i alte sume datorate
bugetului general consolidat;
b) obligaia de a calcula i de a nregistra n evidenele
contabile i fiscale impozitele, taxele, contribuiile i alte sume
datorate bugetului general consolidat;
c) obligaia de a plti la termenele legale impozitele, taxele,
contribuiile i alte sume datorate bugetului general consolidat;
d) obligaia de a plti dobnzi, penaliti de ntrziere sau
majorri de ntrziere, dup caz, aferente impozitelor, taxelor,
contribuiilor i altor sume datorate bugetului general consolidat,
denumite obligaii de plat accesorii;
----------Litera d) a art. 22 a fost modificat de pct. 4 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 39 din 21 aprilie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 278 din 28 aprilie 2010.
e) obligaia de a calcula, de a reine i de a nregistra n
evidenele contabile i de plat, la termenele legale, impozitele i
contribuiile care se realizeaz prin stopaj la surs;
f) orice alte obligaii care revin contribuabililor, persoane
fizice sau juridice, n aplicarea legilor fiscale.
ART. 23
Naterea creanelor i obligaiilor fiscale

(1) Dac legea nu prevede altfel, dreptul de crean fiscal i


obligaia fiscal corelativ se nasc n momentul n care, potrivit
legii, se constituie baza de impunere care le genereaz.
(2) Potrivit alin. (1) se nate dreptul organului fiscal de a
stabili i a determina obligaia fiscal datorat.
ART. 24
Stingerea creanelor fiscale
Creanele fiscale se sting prin ncasare, compensare, executare
silit, scutire, anulare, prescripie i prin alte modaliti
prevzute de lege.
ART. 25
Creditorii i debitorii
(1) n raporturile de drept material fiscal, creditorii sunt
persoanele titulare ale unor drepturi de crean fiscal prevzute la
art. 21, iar debitorii sunt acele persoane care, potrivit legii, au
obligaia corelativ de plat a acestor drepturi.
(2) n cazul n care obligaia de plat nu a fost ndeplinit de
debitor, debitori devin, n condiiile legii, urmtorii:
a) motenitorul care a acceptat succesiunea contribuabilului
debitor;
b) cel care preia, n tot sau n parte, drepturile i obligaiile
debitorului supus divizrii, fuziunii ori reorganizrii judiciare,
dup caz;
c) persoana creia i s-a stabilit rspunderea n conformitate cu
prevederile legale referitoare la faliment;
d) persoana care i asum obligaia de plat a debitorului,
printr-un angajament de plat sau printr-un alt act ncheiat n form
autentic, cu asigurarea unei garanii reale la nivelul obligaiei de
plat;
e) persoana juridic, pentru obligaiile fiscale datorate de
sediile secundare ale acesteia;
f) alte persoane, n condiiile legii.
ART. 26
Pltitorul
(1) Pltitor al obligaiei fiscale este debitorul sau persoana
care n numele debitorului, conform legii, are obligaia de a plti
sau de a reine i de a plti, dup caz, impozite, taxe, contribuii,
amenzi i alte sume datorate bugetului general consolidat.
(2) Pentru contribuabilii care au sedii secundare, pltitor de
obligaii fiscale este contribuabilul, cu excepia impozitului pe
venitul din salarii, pentru care pltitor de impozit este sediul
secundar obligat, potrivit legii, s se nregistreze fiscal ca
pltitor de salarii i de venituri asimilate salariilor.
--------------Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA
nr. 126 din 20 iunie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 21
iunie 2011, care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 88 din 29
septembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 30 septembrie
2010, cu un nou punct.
(3) Contribuabilii prevzui la alin. (2) au obligaia de a
declara, n numele sediilor secundare nregistrate fiscal, impozitul

pe venitul din salarii datorat, potrivit legii, de acestea.


--------------Alin. (3) al art. 26 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA
nr. 126 din 20 iunie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 21
iunie 2011, care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 88 din 29
septembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 30 septembrie
2010, cu un nou punct.
ART. 27
Rspunderea solidar
(1) Rspund solidar cu debitorul urmtoarele persoane:
a) asociaii din asocierile fr personalitate juridic, inclusiv
membrii ntreprinderilor familiale, pentru obligaiile fiscale
datorate de acestea, n condiiile prevzute la art. 20, alturi de
reprezentanii legali care, cu rea-credin, au determinat
nedeclararea i/sau neachitarea obligaiilor fiscale la scaden;
b) terii poprii, n situaiile prevzute la art. 149 alin. (9),
(10), (12) i (15), n limita sumelor sustrase indisponibilizrii.
c) reprezentantul legal al contribuabilului care, cu rea-credin,
declar bncii, potrivit art. 149 alin. (12) lit. a), c nu deine
alte disponibiliti bneti.
---------Litera c) a alin. (1) al art. 27 a fost introdus de pct. 1 al art.
I din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
71 din 30 ianuarie 2012.
(2) Pentru obligaiile de plat restante ale debitorului declarat
insolvabil, n condiiile prezentului cod, rspund solidar cu acesta
urmtoarele persoane:
a) persoanele fizice sau juridice care, anterior datei declarrii
insolvabilitii, cu rea-credin, au dobndit n orice mod active de
la debitorii care i-au provocat astfel insolvabilitatea;
b) administratorii, asociaii, acionarii i orice alte persoane
care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin
nstrinarea sau ascunderea, cu rea-credin, sub orice form, a
activelor debitorului;
c) administratorii care, n perioada exercitrii mandatului, cu
rea-credin, nu i-au ndeplinit obligaia legal de a cere instanei
competente deschiderea procedurii insolvenei, pentru obligaiile
fiscale aferente perioadei respective i rmase neachitate la data
declarrii strii de insolvabilitate;
d) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credin,
au determinat nedeclararea i/sau neachitarea la scaden a
obligaiilor fiscale;
e) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credin,
au determinat restituirea sau rambursarea unor sume de bani de la
bugetul general consolidat fr ca acestea s fie cuvenite
debitorului.
(3) Persoana juridic rspunde solidar cu debitorul declarat
insolvabil n condiiile prezentului cod sau declarat insolvent dac,
direct ori indirect, controleaz, este controlat sau se afl sub
control comun cu debitorul i dac este ndeplinit cel puin una

dintre urmtoarele condiii:


a) dobndete, cu orice titlu, dreptul de proprietate asupra unor
active corporale de la debitor, iar valoarea contabil a acestor
active reprezint cel puin jumtate din valoarea contabil a tuturor
activelor corporale ale dobnditorului;
b) are sau a avut raporturi comerciale contractuale cu clienii
i/sau cu furnizorii, alii dect cei de utiliti, care au avut sau
au raporturi contractuale cu debitorul n proporie de cel puin
jumtate din totalul valoric al tranzaciilor;
c) are sau a avut raporturi de munc sau civile de prestri de
servicii cu cel puin jumtate dintre angajaii sau prestatorii de
servicii ai debitorului.
(4) n nelesul alin. (3), termenii i expresiile de mai jos au
urmtoarele semnificaii:
a) control - majoritatea drepturilor de vot, fie n adunarea
general a asociailor unei societi comerciale ori a unei asociaii
sau fundaii, fie n consiliul de administraie al unei societi
comerciale ori consiliul director al unei asociaii sau fundaii;
b) control indirect - activitatea prin care o persoan exercit
controlul prin una sau mai multe persoane.
------------Art. 27 a fost modificat de pct. 1 al art. XI din ORDONANA DE URGEN
nr. 54 din 23 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23
iunie 2010.
ART. 28
Dispoziii speciale privind stabilirea rspunderii
(1) Rspunderea persoanelor prevzute la art. 27 se va stabili
potrivit dispoziiilor prezentului articol.
(2) n scopul prevzut la alin. (1) organul fiscal va ntocmi o
decizie n care vor fi artate motivele de fapt i de drept pentru
care este angajat rspunderea persoanei n cauz. Decizia se va
supune spre aprobare conducerii organului fiscal.
(3) Decizia aprobat potrivit alin. (2) constituie titlu de
crean privind obligaia la plat a persoanei rspunztoare potrivit
art. 27 i va cuprinde, pe lng elementele prevzute la art. 43 alin.
(2), i urmtoarele:
a) codul de identificare fiscal a persoanei rspunztoare,
obligat la plata obligaiei debitorului principal, precum i orice
alte date de identificare;
b) numele i prenumele sau denumirea debitorului principal; codul
de identificare fiscal; domiciliul sau sediul acestuia, precum i
orice alte date de identificare;
c) cuantumul i natura sumelor datorate;
d) termenul n care persoana rspunztoare trebuie s plteasc
obligaia debitorului principal;
e) temeiul legal i motivele n fapt ale angajrii rspunderii.
(4) Rspunderea va fi stabilit att pentru obligaia fiscal
principal, ct i pentru accesoriile acesteia.
(5) Titlul de crean prevzut la alin. (3) se comunic persoanei
obligate la plat. Dispoziiile art. 111 alin. (2) sunt aplicabile n
mod corespunztor.

-------------Alin. (5) al art. 28 a fost modificat de pct. 5 al art. I din


ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast modificare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
(6) Titlul de crean comunicat potrivit alin. (5) poate fi atacat
n condiiile legii.
ART. 29
Drepturile i obligaiile succesorilor
(1) Drepturile i obligaiile din raportul juridic fiscal trec
asupra succesorilor debitorului n condiiile dreptului comun.
(2) Dispoziiile alin. (1) nu sunt aplicabile n cazul obligaiei
de plat a sumelor ce reprezint amenzi aplicate, potrivit legii,
debitorului persoan fizic.
ART. 30
Dispoziii privind cesiunea creanelor fiscale ale
contribuabililor
(1) Creanele principale sau accesorii privind drepturi de
rambursare sau de restituire ale contribuabililor, precum i sumele
afectate garantrii executrii unei obligaii fiscale pot fi cesionate
numai dup stabilirea lor potrivit legii.
(2) Cesiunea produce efecte fa de organul fiscal competent numai
de la data la care aceasta i-a fost notificat.
(3) Desfiinarea cesiunii sau constatarea nulitii acesteia
ulterior stingerii obligaiei fiscale nu este opozabil organului
fiscal.
CAP. II
Domiciliul fiscal
ART. 31
Domiciliul fiscal
(1) n cazul creanelor fiscale administrate de Ministerul
Finanelor Publice prin Agenia Naional de Administrare Fiscal,
prin domiciliu fiscal se nelege:
a) pentru persoanele fizice, adresa unde i au domiciliul,
potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, n cazul n care
aceasta este diferit de domiciliu;
b) pentru persoanele fizice care desfoar activiti economice
n mod independent sau exercit profesii libere, sediul activitii
sau locul unde se desfoar efectiv activitatea principal;
c) pentru persoanele juridice, sediul social sau locul unde se
exercit gestiunea administrativ i conducerea efectiv a afacerilor,
n cazul n care acestea nu se realizeaz la sediul social declarat;
d) pentru asocierile i alte entiti fr personalitate juridic,
sediul acestora sau locul unde se desfoar efectiv activitatea
principal.
(2) Prin adresa unde locuiesc efectiv, n sensul alin. (1) lit.
a), se nelege adresa locuinei pe care o persoan o folosete n mod
continuu peste 183 de zile ntr-un an calendaristic, ntreruperile de
scurt durat nefiind luate n considerare. Dac ederea are un scop

exclusiv de vizit, concediu, tratament sau alte scopuri particulare


asemntoare i nu depete perioada unui an, nu se consider adresa
unde locuiesc efectiv.
(3) n situaia n care domiciliul fiscal nu se poate stabili
potrivit alin. (1) lit. c) i d), domiciliul fiscal este locul n care
se afl majoritatea activelor.
(3^1) Domiciliul fiscal definit potrivit alin. (1) ori (3) se
nregistreaz la organul fiscal n toate cazurile n care acesta este
diferit de domiciliul sau de sediul social prin depunerea unei cereri
de modificare a domiciliului fiscal, nsoit de acte doveditoare ale
informaiilor cuprinse n aceasta.
---------Alin. (3^1) al art. 31 a fost introdus de pct. 2 al art. I din
ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71
din 30 ianuarie 2012.
(3^2) Cererea se depune la organul fiscal n a crui raz
teritorial urmeaz a se stabili domiciliul fiscal. Cererea se
soluioneaz de organul fiscal, n termen de 15 zile lucrtoare de la
data depunerii acesteia, prin emiterea deciziei de modificare a
domiciliului fiscal care se comunic contribuabilului potrivit art.
44.
---------Alin. (3^2) al art. 31 a fost introdus de pct. 2 al art. I din
ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71
din 30 ianuarie 2012.
(3^3) Organul fiscal emite din oficiu decizia de modificare a
domiciliului fiscal ori de cte ori constat c domiciliul fiscal este
diferit de domiciliul sau sediul social, iar contribuabilul nu a depus
cerere de modificare a domiciliului fiscal.
---------Alin. (3^3) al art. 31 a fost introdus de pct. 2 al art. I din
ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71
din 30 ianuarie 2012.
(3^4) Data schimbrii domiciliului fiscal este data comunicrii
deciziei de modificare a domiciliului fiscal.
---------Alin. (3^4) al art. 31 a fost introdus de pct. 2 al art. I din
ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71
din 30 ianuarie 2012.
(4) n cazul celorlalte creane fiscale ale bugetului general
consolidat, prin domiciliu fiscal se nelege domiciliul reglementat
potrivit dreptului comun sau sediul social nregistrat potrivit legii.
TITLUL III
Dispoziii procedurale generale
CAP. I
Competena organului fiscal
ART. 32
Competena general
(1) Organele fiscale au competen general privind administrarea
creanelor fiscale, exercitarea controlului i emiterea normelor de

aplicare a prevederilor legale n materie fiscal.


(2) n cazul impozitului pe venit i al contribuiilor sociale,
prin hotrre a Guvernului se poate stabili alt competen special
de administrare.
--------------Alin. (2) al art. 32 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA
nr. 126 din 20 iunie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 21
iunie 2011, care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 88 din 29
septembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 30 septembrie
2010, cu un nou punct.
(3) Impozitele, taxele i alte sume care se datoreaz, potrivit
legii, n vam sunt administrate de ctre organele vamale.
(4) Asistena i ndrumarea contribuabililor privind aplicarea
unitar a prevederilor legislaiei privind impozitele, taxele,
contribuiile sociale i alte venituri bugetare administrate de
Agenia Naional de Administrare Fiscal se realizeaz de ctre
aceasta i de unitile sale subordonate, conform procedurii stabilite
prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale de Administrare
Fiscal.
------------Alin. (4) al art. 32 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 19 din 27 februarie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
163 din 3 martie 2008.
ART. 33
Competena teritorial
(1) Pentru administrarea impozitelor, taxelor, contribuiilor i a
altor sume datorate bugetului general consolidat, competena revine
acelui organ fiscal, judeean, local sau al municipiului Bucureti,
stabilit prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale de
Administrare Fiscal, n a crui raz teritorial se afl domiciliul
fiscal al contribuabilului sau al pltitorului de venit, n cazul
impozitelor i contribuiilor realizate prin stopaj la surs, n
condiiile legii.
------------Alin. (1) al art. 33 a fost modificat de pct. 4 al art. I, Seciunea 1
din ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
603 din 31 august 2007.
(2) n cazul contribuabililor nerezideni care desfoar
activiti pe teritoriul Romniei prin unul sau mai multe sedii
permanente, competena revine organului fiscal pe a crui raz
teritorial se afl situat fiecare sediu permanent. n cazul n care
activitatea unui sediu permanent se desfoar pe raza teritorial a
mai multor organe fiscale, competena revine acelui organ fiscal n a
crui raz teritorial ncepe activitatea acelui sediu permanent.
(3) Pentru administrarea de ctre organele fiscale din subordinea
Ageniei Naionale de Administrare Fiscal a creanelor fiscale
datorate de marii contribuabili, inclusiv de sediile secundare ale
acestora, competena poate fi stabilit n sarcina altor organe
fiscale dect cele prevzute la alin. (1), prin ordin al preedintelui

Ageniei Naionale de Administrare Fiscal.


------------Alin. (3) al art. 33 a fost modificat de pct. 4 al art. I, Seciunea 1
din ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
603 din 31 august 2007.
ART. 34
Competena n cazul sediilor secundare
(1) n cazul sediilor secundare nregistrate fiscal, potrivit
legii, competena teritorial pentru administrarea impozitului pe
venitul din salarii datorat de acestea revine organului fiscal
competent pentru administrarea obligaiilor datorate de contribuabilul
care le-a nfiinat.
(2) Competena pentru nregistrarea fiscal a sediilor secundare
ca pltitoare de salarii i venituri asimilate salariilor, potrivit
legii, revine organului fiscal n a crui raz teritorial se afl
situate acestea.
--------------Art. 34 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 126 din 20
iunie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 21 iunie 2011,
care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 88 din 29 septembrie 2010,

publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 30 septembrie 2010, cu un


nou punct.

ART. 35
Competena teritorial a compartimentelor de specialitate ale
autoritilor administraiei publice locale
Compartimentele de specialitate ale autoritilor administraiei
publice locale sunt competente pentru administrarea impozitelor,
taxelor i altor sume datorate bugetelor locale ale unitilor
administrativ-teritoriale sau, dup caz, ale subdiviziunilor
administrativ-teritoriale ale municipiilor.
-------------Art. 35 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31
august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast modificare intr n vigoare la 15 zile de la data
publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17 septembrie
2011, conform art. III din acelai act normativ.
ART. 36
Competena special
(1) n situaia n care contribuabilul nu are domiciliu fiscal,
competena teritorial revine organului fiscal n raza cruia se face
constatarea actului sau faptului supus dispoziiilor legale fiscale.
(2) Dispoziiile alin. (1) se aplic i pentru luarea de urgen a
msurilor legale ce se impun n cazurile de dispariie a elementelor
de identificare a bazei de impunere reale, precum i n caz de
executare silit.
(3) Pentru administrarea de ctre organele fiscale din subordinea
Ageniei Naionale de Administrare Fiscal a creanelor datorate de
contribuabilii nerezideni, care nu au pe teritoriul Romniei un sediu
permanent, competena revine organului fiscal stabilit prin ordin al

ministrului finanelor publice, la propunerea preedintelui Ageniei


Naionale de Administrare Fiscal.
ART. 37
Conflictul de competen
(1) Exist conflict de competen cnd dou sau mai multe organe
fiscale se declar deopotriv competente sau necompetente. n acest
caz organul fiscal care s-a nvestit primul sau care s-a declarat
ultimul necompetent va continua procedura n derulare i va solicita
organului ierarhic superior comun s hotrasc asupra conflictului.
(2) n situaia n care organele fiscale ntre care apare
conflictul de competen nu sunt subordonate unui organ ierarhic
comun, conflictul de competen ivit se soluioneaz de ctre Comisia
fiscal central din cadrul Ministerului Economiei i Finanelor.
(3) n cazul bugetelor locale, Comisia fiscal central se
completeaz cu cte un reprezentant al Asociaiei Comunelor din
Romnia, Asociaiei Oraelor din Romnia, Asociaiei Municipiilor din
Romnia, Uniunii Naionale a Consiliilor Judeene din Romnia, precum
i al Ministerului Administraiei i Internelor.
(4) Organul competent s soluioneze conflictul de competen va
hotr de ndat asupra conflictului, iar soluia adoptat va fi
comunicat organelor fiscale aflate n conflict, pentru a fi dus la
ndeplinire, cu informarea, dup caz, a persoanelor interesate.
-------------Alin. (4) al art. 37 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANA
nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2
septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile de la
data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
ART. 38
Acord asupra competenei
Cu acordul organului fiscal care, conform prevederilor prezentului
cod, deine competena teritorial, precum i al contribuabilului n
cauz, un alt organ fiscal poate prelua activitatea de administrare a
acestuia.
ART. 38^1
Schimbarea competenei
(1) n cazul n care se schimb domiciliul fiscal, potrivit legii,
competena teritorial trece la noul organ fiscal de la data
schimbrii domiciliului fiscal.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic n mod corespunztor i
contribuabililor mari i mijlocii, definii potrivit legii, n cazul
n care se modific aceast calitate.
(3) n situaia n care se afl n curs de derulare o procedur
fiscal, cu excepia procedurii de executare silit, organul fiscal
care a nceput procedura este competent s o finalizeze.
-------------Art. 38^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31
august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile de la data
publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17 septembrie

2011, conform art. III din acelai act normativ.


ART. 39
Conflictul de interese
Funcionarul public din cadrul organului fiscal implicat ntr-o
procedur de administrare se afl n conflict de interese, dac:
a) n cadrul procedurii respective acesta este contribuabil, este
so/soie al/a contribuabilului, este rud pn la gradul al treilea
inclusiv a contribuabilului, este reprezentant sau mputernicit al
contribuabilului;
b) n cadrul procedurii respective poate dobndi un avantaj ori
poate suporta un dezavantaj direct;
c) exist un conflict ntre el, soul/soia, rudele sale pn la
gradul al treilea inclusiv i una dintre pri sau soul/soia, rudele
prii pn la gradul al treilea inclusiv;
d) n alte cazuri prevzute de lege.
ART. 40
Abinerea i recuzarea
(1) Funcionarul public care tie c se afl n una dintre
situaiile prevzute la art. 39 este obligat s ntiineze
conductorul organului fiscal i s se abin de la ndeplinirea
procedurii.
(2) n cazul n care conflictul de interese se refer la
conductorul organului fiscal, acesta este obligat s ntiineze
organul ierarhic superior.
(3) Abinerea se propune de funcionarul public i se decide de
ndat de conductorul organului fiscal sau de organul ierarhic
superior.
(4) Contribuabilul implicat n procedura n derulare poate
solicita recuzarea funcionarului public aflat n conflict de
interese.
(5) Recuzarea funcionarului public se decide de ndat de ctre
conductorul organului fiscal sau de organul fiscal ierarhic superior.
Decizia prin care se respinge cererea de recuzare poate fi atacat la
instana judectoreasc competent. Cererea de recuzare nu suspend
procedura de administrare n derulare.
CAP. II
Actele emise de organele fiscale
ART. 41
Noiunea de act administrativ fiscal
n nelesul prezentului cod, actul administrativ fiscal este
actul emis de organul fiscal competent n aplicarea legislaiei
privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor i
obligaiilor fiscale.
ART. 42*)
Soluia fiscal individual anticipat i acordul de pre n avans
(1) Soluia fiscal individual anticipat este actul
administrativ emis de Agenia Naional de Administrare Fiscal n
vederea soluionrii unei cereri a contribuabilului referitoare la
reglementarea unor situaii fiscale de fapt viitoare. Situaia fiscal
de fapt viitoare se apreciaz n funcie de data depunerii cererii.
--------------

Alin. (1) al art. 42 a fost modificat de pct. 9 al art. I din


publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast modificare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011,

(2) Acordul de pre n avans este actul administrativ emis de


Agenia Naional de Administrare Fiscal n vederea soluionrii unei
cereri a contribuabilului, referitoare la stabilirea condiiilor i
modalitilor n care urmeaz s fie determinate, pe parcursul unei
perioade fixe, preurile de transfer, n cazul tranzaciilor efectuate
ntre persoane afiliate, astfel cum sunt definite n Codul fiscal.
Tranzaciile viitoare care fac obiectul acordului de pre n avans se
apreciaz n funcie de data depunerii cererii.
---------Alin. (2) al art. 42 a fost modificat de pct. 3 al art. I din
ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71
din 30 ianuarie 2012.
(3) Soluia fiscal individual anticipat sau acordul de pre n
avans se comunic numai contribuabilului cruia i sunt destinate.
(4) Soluia fiscal individual anticipat i acordul de pre n
avans sunt opozabile i obligatorii fa de organele fiscale, numai
dac termenii i condiiile acestora au fost respectate de
contribuabil.
(5) Prin cerere contribuabilul propune coninutul soluiei fiscale
individuale anticipate sau al acordului de pre n avans, dup caz.
(5^1) n scopul soluionrii cererii, organul fiscal competent*):
a) se poate deplasa la domiciliul fiscal al contribuabilului sau
n alt loc stabilit de comun acord cu acesta pentru analizarea
documentaiei n vederea fundamentrii proiectului de soluie fiscal
individual anticipat ori acord de pre n avans, potrivit procedurii
aprobate prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale de
Administrare Fiscal;
b) poate solicita contribuabilului clarificri cu privire la
cerere i/sau documentele depuse.
---------Alin. (5^1) al art. 42 a fost introdus de pct. 4 al art. I din
ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71
din 30 ianuarie 2012.
*) NOT C.T.C.E. S.A. PIATRA-NEAM:
Potrivit alin.(2) al art. III din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2012, ordinele
ministrului finanelor publice i ale preedintelui Ageniei Naionale
de Administrare Fiscal prevzute la art. 42 alin. (5^1), art. 43
alin. (4) i (5), art. 79 alin. (2), art. 109^8 alin. (2) i art. 110^1
alin. (2) din Ordonana Guvernului nr. 92/2003, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, astfel cum au fost modificate sau completate
prin prezenta ordonan, se emit n termen de 30 de zile de la data
intrrii n vigoare a prezentei ordonane, cu excepia ordinului
prevzut la art. 65 alin. (4) care se emite n termen de 60 de zile.
(5^2) Organul fiscal competent prezint contribuabilului proiectul

soluiei fiscale individuale anticipate sau acordului de pre n


avans, dup caz, acordndu-i acestuia posibilitatea de a-i exprima
punctul de vedere potrivit art. 9 alin. (1), cu excepia cazului n
care contribuabilul renun la acest drept i notific acest fapt
organului fiscal competent.
---------Alin. (5^2) al art. 42 a fost introdus de pct. 4 al art. I din
ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71
din 30 ianuarie 2012.
(5^3) Contribuabilul poate prezenta clarificrile prevzute la
alin. (5^1) lit. b) sau poate exprima punctul de vedere prevzut la
alin. (5^2) n termen de 60 de zile lucrtoare de la data solicitrii
clarificrilor necesare ori de la data comunicrii proiectului
soluiei fiscale individuale anticipate sau acordului de pre n
avans.
---------Alin. (5^3) al art. 42 a fost introdus de pct. 4 al art. I din
ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71
din 30 ianuarie 2012.
(6) n soluionarea cererii contribuabilului se emite soluia
fiscal individual anticipat sau acordul de pre n avans. n
situaia n care contribuabilul nu este de acord cu soluia fiscal
individual anticipat sau cu acordul de pre n avans emis, va
transmite, n termen de 15 zile de la comunicare, o notificare la
organul fiscal emitent. Soluia fiscal individual anticipat sau
acordul de pre n avans pentru care contribuabilul a transmis o
notificare organului fiscal emitent nu produce niciun efect juridic.
(7) Contribuabilul, titular al unui acord de pre n avans, are
obligaia de a depune anual la organul emitent al acordului un raport
privind modul de realizare a termenilor i condiiilor acordului n
anul de raportare. Raportul se depune pn la termenul prevzut de
lege pentru depunerea situaiilor financiare anuale.
(8) Soluia fiscal individual anticipat i acordul de pre n
avans nu mai sunt valabile dac prevederile legale de drept material
fiscal n baza crora a fost luat decizia se modific.
(9) Pentru emiterea unei soluii fiscale individuale anticipate,
precum i pentru emiterea sau modificarea unui acord de pre n avans,
emitentul ncaseaz tarife care se stabilesc prin hotrre a
Guvernului.
(10) Contribuabilul solicitant are dreptul la restituirea
tarifului achitat n cazul n care organul fiscal competent respinge
emiterea/modificarea soluiei fiscale individuale anticipate sau a
acordului de pre n avans.
---------Alin. (10) al art. 42 a fost modificat de pct. 3 al art. I din
ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71
din 30 ianuarie 2012.
(11) Termenul pentru emiterea unui acord de pre n avans este de
12 luni n cazul unui acord unilateral, respectiv de 18 luni n cazul
unui acord bilateral sau multilateral, dup caz. Termenul pentru

emiterea soluiei fiscale individuale anticipate este de pn la 3


luni. Dispoziiile art. 70 sunt aplicabile n mod corespunztor.
-------------Alin. (11) al art. 42 a fost modificat de pct. 9 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast modificare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
(12) Procedura referitoare la emiterea soluiei fiscale
individuale anticipate i a acordului de pre n avans va fi aprobat
prin hotrre a Guvernului.
------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform alin. (1) al art. II din ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie 2011, pentru
cererile de emitere a soluiei fiscale individuale anticipate n curs
de soluionare la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane sunt
aplicabile dispoziiile legale n vigoare la data depunerii cererii.
ART. 43
Coninutul i motivarea actului administrativ fiscal
(1) Actul administrativ fiscal se emite numai n form scris.
(2) Actul administrativ fiscal cuprinde urmtoarele elemente:
a) denumirea organului fiscal emitent;
b) data la care a fost emis i data de la care i produce
efectele;
c) datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei
mputernicite de contribuabil, dup caz;
d) obiectul actului administrativ fiscal;
e) motivele de fapt;
f) temeiul de drept;
g) numele i semntura persoanelor mputernicite ale organului
fiscal, potrivit legii;
h) tampila organului fiscal emitent;
i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a
contestaiei i organul fiscal la care se depune contestaia;
j) meniuni privind audierea contribuabilului.
(3) Actul administrativ fiscal emis n condiiile alin. (2) prin
intermediul unui centru de imprimare masiv este valabil i n cazul
n care nu poart semntura persoanelor mputernicite ale organului
fiscal, potrivit legii, i tampila organului emitent, dac
ndeplinete cerinele legale aplicabile n materie.
---------Alin. (3) al art. 43 a fost modificat de pct. 5 al art. I din
ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71
din 30 ianuarie 2012.
(4) Prin ordin al ministrului finanelor publice se stabilesc
categoriile de acte administrative fiscale care se emit n condiiile
alin. (3), de ctre organele fiscale din cadrul Ageniei Naionale de
Administrare Fiscal.*)
----------

Alin. (4) al art. 43 a fost modificat de pct. 5 al art. I din


publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71
din 30 ianuarie 2012.
--------*) NOT C.T.C.E. S.A. PIATRA-NEAM:
Potrivit alin.(2) al art. III din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2012, ordinele
ministrului finanelor publice i ale preedintelui Ageniei Naionale
de Administrare Fiscal prevzute la art. 42 alin. (5^1), art. 43
alin. (4) i (5), art. 79 alin. (2), art. 109^8 alin. (2) i art. 110^1
alin. (2) din Ordonana Guvernului nr. 92/2003, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, astfel cum au fost modificate sau completate
prin prezenta ordonan, se emit n termen de 30 de zile de la data
intrrii n vigoare a prezentei ordonane, cu excepia ordinului
prevzut la art. 65 alin. (4) care se emite n termen de 60 de zile.
(5) Prin ordin comun al ministrului administraiei i internelor
i al ministrului finanelor publice se stabilesc categoriile de acte
administrative fiscale care pot fi emise n condiiile alin. (3) de
ctre organele fiscale ale autoritilor administraiei publice
locale, iar consiliile locale stabilesc, prin hotrre, dac organele
fiscale din cadrul autoritii administraiei publice locale
respective pot emite acte administrative fiscale n condiiile alin.
(3).*)
---------Alin. (5) al art. 43 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANA
nr. 2 din 25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30
ianuarie 2012.
----------*) NOT C.T.C.E. S.A. PIATRA-NEAM:
Potrivit alin.(2) al art. III din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2012, ordinele
ministrului finanelor publice i ale preedintelui Ageniei Naionale
de Administrare Fiscal prevzute la art. 42 alin. (5^1), art. 43
alin. (4) i (5), art. 79 alin. (2), art. 109^8 alin. (2) i art. 110^1
alin. (2) din Ordonana Guvernului nr. 92/2003, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, astfel cum au fost modificate sau completate
prin prezenta ordonan, se emit n termen de 30 de zile de la data
intrrii n vigoare a prezentei ordonane, cu excepia ordinului
prevzut la art. 65 alin. (4) care se emite n termen de 60 de zile.
ART. 44
Comunicarea actului administrativ fiscal
(1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului
cruia i este destinat. n situaia contribuabililor fr domiciliu
fiscal n Romnia, care i-au desemnat mputernicit potrivit art. 18
alin. (4), precum i n situaia numirii unui curator fiscal, n
condiiile art. 19, actul administrativ fiscal se comunic
mputernicitului sau curatorului, dup caz.
(2) Actul administrativ fiscal se comunic prin remiterea acestuia
contribuabilului/mputernicitului, dac se asigur primirea sub
semntur a actului administrativ fiscal sau prin pot, cu scrisoare
recomandat cu confirmare de primire.
ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012,

---------Alin. (2) al art. 44 a fost modificat de pct. 7 al art. I din


ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71
din 30 ianuarie 2012.
(2^1) Actul administrativ fiscal poate fi comunicat i prin alte
mijloace cum sunt fax, e-mail sau alte mijloace electronice de
transmitere la distan, dac se asigur transmiterea textului actului
administrativ fiscal i confirmarea primirii acestuia i dac
contribuabilul a solicitat expres acest lucru.
---------Alin. (2^1) al art. 44 a fost modificat de pct. 7 al art. I din
ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71
din 30 ianuarie 2012.
(2^2) n cazul n care comunicarea potrivit alin. (2) sau (2^1),
dup caz, nu a fost posibil, aceasta se realizeaz prin publicitate.
---------Alin. (2^2) al art. 44 a fost modificat de pct. 7 al art. I din
ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71
din 30 ianuarie 2012.
(3) Comunicarea prin publicitate se face prin afiarea,
concomitent, la sediul organului fiscal emitent i pe pagina de
internet a Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, a unui anun n
care se menioneaz c a fost emis actul administrativ fiscal pe
numele contribuabilului. n cazul actelor administrative emise de
organele fiscale prevzute la art. 35, afiarea se face, concomitent,
la sediul acestora i pe pagina de internet a autoritii
administraiei publice locale respective. n lipsa paginii de internet
proprii, publicitatea se face pe pagina de internet a consiliului
judeean. n toate cazurile, actul administrativ fiscal se consider
comunicat n termen de 15 zile de la data afirii anunului*).
(4) Dispoziiile Codului de procedur civil privind comunicarea
actelor de procedur sunt aplicabile n mod corespunztor.
ART. 45
Opozabilitatea actului administrativ fiscal
(1) Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul n care
este comunicat contribuabilului sau la o dat ulterioar menionat n
actul administrativ comunicat, potrivit legii.
(2) Actul administrativ fiscal ce nu a fost comunicat potrivit
art. 44 nu este opozabil contribuabilului i nu produce niciun efect
juridic.
-------------Alin. (2) al art. 45 a fost introdus de pct. 12 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
ART. 46

Nulitatea actului administrativ fiscal


Lipsa unuia dintre elementele actului administrativ fiscal,
referitoare la numele, prenumele i calitatea persoanei mputernicite
a organului fiscal, numele i prenumele ori denumirea
contribuabilului, a obiectului actului administrativ sau a semnturii
persoanei mputernicite a organului fiscal, cu excepia prevzut la
art. 43 alin. (3), atrage nulitatea acestuia. Nulitatea se poate
constata la cerere sau din oficiu.
ART. 47
Desfiinarea sau modificarea actelor administrative fiscale
(1) Actul administrativ fiscal poate fi modificat, anulat sau
desfiinat n condiiile prezentului cod.
(2) Anularea ori desfiinarea total sau parial, cu titlu
irevocabil, potrivit legii, a actelor administrative fiscale prin care
s-au stabilit creane fiscale principale atrage anularea, desfiinarea
ori modificarea att a actelor administrative fiscale prin care s-au
stabilit creane fiscale accesorii aferente creanelor fiscale
principale individualizate n actele administrative fiscale anulate
ori desfiinate, ct i a actelor administrative fiscale subsecvente
emise n baza actelor administrative fiscale anulate sau desfiinate,
chiar dac actele administrative fiscale prin care s-au stabilit
creane fiscale accesorii sau actele administrative fiscale
subsecvente au rmas definitive n sistemul cilor administrative de
atac sau judiciare. n acest caz, organul fiscal emitent, din oficiu
sau la cererea contribuabilului, va emite un nou act administrativ
fiscal, prin care va desfiina sau modifica n mod corespunztor
actele administrative fiscale prin care s-au stabilit creane fiscale
accesorii sau actele administrative fiscale subsecvente.
(3) Se anuleaz ori se desfiineaz, total sau parial, chiar dac
mpotriva acestora s-au exercitat sau nu ci de atac, actele
administrative fiscale prin care s-au stabilit, n mod eronat, creane
fiscale accesorii aferente creanelor fiscale principale prin orice
modalitate.
--------------Art. 47 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 126 din 20
iunie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 21 iunie 2011,
care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 88 din 29 septembrie 2010,

publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 30 septembrie 2010, cu un


nou punct.

ART. 48
ndreptarea erorilor materiale din actele administrative fiscale
(1) Organul fiscal poate ndrepta erorile materiale din cuprinsul
actului administrativ fiscal, din oficiu sau la cererea
contribuabilului.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplic actelor administrative
fiscale pentru care s-au exercitat cile de atac prevzute de lege,
iar soluia este definitiv.
(3) Prin erori materiale, n sensul prezentului articol, se
nelege orice greeli de redactare, omisiuni sau meniuni greite din
actele administrative fiscale, cu excepia acelora care atrag

nulitatea actului administrativ fiscal, potrivit legii, sau care


privesc fondul actului administrativ fiscal.
(4) n cazul n care dup comunicarea actului administrativ fiscal
organul fiscal constat, din oficiu, c exist erori materiale n
cuprinsul su, acesta comunic contribuabilului un act de ndreptare a
erorii materiale.
(5) n situaia n care ndreptarea erorii materiale este
solicitat de contribuabil, organul fiscal procedeaz astfel:
a) dac cererea de ndreptare a erorii materiale este ntemeiat,
emite i comunic contribuabilului actul de ndreptare a erorii
materiale;
b) dac cererea de ndreptare a erorii materiale nu este
ntemeiat, respinge cererea printr-o decizie ce se comunic
contribuabilului.
(6) Actul de ndreptare a erorii materiale i decizia de
respingere a cererii de ndreptare a erorii materiale urmeaz regimul
juridic al actului iniial i pot fi contestate n condiiile legii n
care putea fi contestat actul iniial.
-------------Art. 48 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31
august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast modificare intr n vigoare la 15 zile de la data
publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17 septembrie
2011, conform art. III din acelai act normativ.

ART. 48^1
Prevederi aplicabile actelor de executare i altor acte emise de
organele fiscale
Dispoziiile art. 43 alin. (3), art. 44, 45 i 48 se aplic n mod
corespunztor i actelor de executare i altor acte emise de organele
fiscale, cu excepia cazului n care prin lege se prevede altfel.
------------Art. 48^1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANA nr. 16 din
23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august
2012.
CAP. III
Administrarea i aprecierea probelor
SECIUNEA 1
Dispoziii generale
ART. 49
Mijloace de prob
(1) Pentru determinarea strii de fapt fiscale, organul fiscal, n
condiiile legii, administreaz mijloace de prob, putnd proceda la:
a) solicitarea informaiilor, de orice fel, din partea
contribuabililor i a altor persoane;
b) solicitarea de expertize;
c) folosirea nscrisurilor;
d) efectuarea de cercetri la faa locului.
(2) Probele administrate vor fi coroborate i apreciate inndu-se
seama de fora lor doveditoare recunoscut de lege.

ART. 50
Dreptul organului fiscal de a solicita prezena contribuabilului
la sediul su
(1) Organul fiscal poate solicita prezena contribuabilului la
sediul su pentru a da informaii i lmuriri necesare stabilirii
situaiei sale fiscale reale. Odat cu aceast solicitare, cnd este
cazul, organul fiscal va indica i documentele pe care contribuabilul
este obligat s le prezinte.
(2) Solicitarea se face n scris i cuprinde n mod obligatoriu:
a) data, ora i locul la care contribuabilul este obligat s se
prezinte;
b) baza legal a solicitrii;
c) scopul solicitrii;
d) documentele pe care contribuabilul este obligat s le prezinte.
-------------Alin. (2) al art. 50 a fost introdus de pct. 15 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
ART. 51
Comunicarea informaiilor ntre organele fiscale
Dac ntr-o procedur fiscal se constat fapte care prezint
importan pentru alte raporturi juridice fiscale, organele fiscale
i vor comunica reciproc informaiile deinute.
SECIUNEA a 2-a
Informaii i expertize
ART. 52
Obligaia de a furniza informaii
(1) Contribuabilul sau alt persoan mputernicit de acesta are
obligaia de a furniza organului fiscal informaiile necesare pentru
determinarea strii de fapt fiscale. n acelai scop, organul fiscal
are dreptul s solicite informaii i altor persoane cu care
contribuabilul are sau a avut raporturi economice sau juridice.
Informaiile furnizate de alte persoane se iau n considerare numai n
msura n care sunt confirmate i de alte mijloace de prob.
------------Alin. (1) al art. 52 a fost modificat de pct. 5 al art. I, Seciunea 1
din ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
603 din 31 august 2007.
(2) Cererea de furnizare a informaiilor se formuleaz n scris i
va specifica natura informaiilor solicitate pentru determinarea
strii de fapt fiscale i documentele care susin informaiile
furnizate.
(3) Declaraia persoanelor obligate potrivit alin. (1) s
furnizeze informaii va fi, dup caz, prezentat sau consemnat n
scris.
(4) n situaia n care persoana obligat s furnizeze informaia
n scris este, din motive independente de voina sa, n imposibilitate
de a scrie, organul fiscal ntocmete un proces-verbal.

ART. 53
Furnizarea periodic de informaii
(1) Contribuabilii sunt obligai s furnizeze periodic organelor
fiscale informaii referitoare la activitatea desfurat.
(2) Furnizarea informaiilor prevzute la alin. (1) se face prin
completarea unei declaraii pe proprie rspundere.
(3) Natura informaiilor, periodicitatea, precum i modelul
declaraiilor se aprob prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale
de Administrare Fiscal.
ART. 54
Obligaia bncilor de a furniza informaii
(1) Bncile sunt obligate s comunice organelor fiscale lista
titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entiti fr
personalitate juridic ce deschid ori nchid conturi, forma juridic
pe care acetia o au i domiciliul sau sediul acestora. Comunicarea se
va face bilunar, cu referire la conturile deschise sau nchise n
perioada anterioar acesteia i va fi adresat Ministerului Finanelor
Publice.
(2) Ministerul Finanelor Publice mpreun cu Banca Naional a
Romniei vor elabora proceduri privind transmiterea informaiilor
prevzute la alin. (1).
(3) Ministerul Finanelor Publice, la cererea justificat a
autoritilor publice centrale i locale, va transmite informaiile
deinute n baza alin. (1), n scopul ndeplinirii de ctre aceste
autoriti a atribuiilor prevzute de lege.
(4) Instituiile de credit au obligaia ca, la solicitarea
organelor fiscale ale Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, s
comunice toate rulajele i/sau soldurile conturilor deschise la
acestea, datele de identificare ale persoanelor care dein dreptul de
semntur, precum i dac debitorul are sau nu nchiriate casete de
valori. Solicitarea se face pentru fiecare titular n parte. Prin
excepie de la prevederile art. 11 alin. (2), informaiile astfel
obinute vor fi utilizate doar n scopul ndeplinirii atribuiilor
specifice ale Ageniei Naionale de Administrare Fiscal.
------------Alin. (4) al art. 54 a fost introdus de pct. 2 al art. XI din
ORDONANA DE URGEN nr. 54 din 23 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 421 din 23 iunie 2010.
ART. 55
Expertiza
(1) Ori de cte ori consider necesar, organul fiscal are dreptul
s apeleze la serviciile unui expert pentru ntocmirea unei expertize.
Organul fiscal este obligat s comunice contribuabilului numele
expertului.
(2) Contribuabilul poate s numeasc un expert pe cheltuiala
proprie.
(3) Experii au obligaia s pstreze secretul fiscal asupra
datelor i informaiilor pe care le dobndesc.
(4) Expertiza se ntocmete n scris.
(5) Onorariile stabilite pentru expertizele prevzute de prezentul
articol vor fi pltite de la bugetele organelor fiscale care au apelat
la serviciile expertului, dup caz.

(6) Dac organul fiscal nu este lmurit prin expertiza efectuat,


poate dispune ntregirea expertizei sau o nou expertiz.
-------------Alin. (6) al art. 55 a fost introdus de pct. 16 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
SECIUNEA a 3-a
Verificarea nscrisurilor i cercetarea la faa locului
ART. 56
Prezentarea de nscrisuri
(1) n vederea stabilirii strii de fapt fiscale, contribuabilul
are obligaia s pun la dispoziie organului fiscal registre,
evidene, documente de afaceri i orice alte nscrisuri. n acelai
scop, organul fiscal are dreptul s solicite nscrisuri i altor
persoane cu care contribuabilul are sau a avut raporturi economice sau
juridice.
------------Alin. (1) al art. 56 a fost modificat de pct. 6 al art. I, Seciunea 1
din ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
603 din 31 august 2007.
(2) Organul fiscal poate solicita punerea la dispoziie a
nscrisurilor la sediul su ori la domiciliul fiscal al persoanei
obligate s le prezinte.
(3) Organul fiscal are dreptul s rein, n scopul protejrii
mpotriva nstrinrii sau distrugerii, documente, acte, nscrisuri,
registre i documente financiar-contabile sau orice element material
care face dovada stabilirii, nregistrrii i achitrii obligaiilor
fiscale de ctre contribuabili, pe o perioad de maximum 30 de zile.
n cazuri excepionale, cu aprobarea conductorului organului fiscal,
perioada de reinere poate fi prelungit cu maximum 90 de zile.
(4) Dovada reinerii documentelor prevzute la alin. (3) o
constituie actul ntocmit de organul fiscal, n care sunt specificate
toate elementele necesare individualizrii probei sau dovezii
respective, precum i meniunea c aceasta a fost reinut, potrivit
dispoziiilor legale, de ctre organul fiscal. Actul se ntocmete n
dou exemplare i se semneaz de organul fiscal i de contribuabil, un
exemplar comunicndu-i-se contribuabilului.
-------------Alin. (4) al art. 56 a fost introdus de pct. 17 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
(5) n cazul n care pentru stabilirea strii de fapt fiscale
contribuabilul pune la dispoziia organului fiscal nscrisuri sau alte
documente, n original, acestea se napoiaz contribuabilului,
pstrndu-se n copie, conform cu originalul, numai nscrisuri
relevante din punct de vedere fiscal. Conformitatea cu originalul a

copiilor se efectueaz de ctre contribuabil prin nscrierea meniunii


<<conform cu originalul>> i prin semntura acestuia.
-------------Alin. (5) al art. 56 a fost introdus de pct. 17 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
ART. 57
Cercetarea la faa locului
(1) n condiiile legii, organul fiscal poate efectua o cercetare
la faa locului, ntocmind n acest sens proces-verbal.
(2) Contribuabilii au obligaia s permit funcionarilor
mputernicii de organul fiscal pentru a efectua o cercetare la faa
locului, precum i experilor folosii pentru aceast aciune intrarea
acestora pe terenuri, n ncperi i n orice alte incinte, n msura
n care acest lucru este necesar pentru a face constatri n interes
fiscal.
(3) Deintorii terenurilor ori incintelor respective vor fi
ntiinai n timp util despre cercetare, cu excepia cazurilor
prevzute la art. 97 alin. (1) lit. b). Persoanele fizice vor fi
informate asupra dreptului de a refuza intrarea n domiciliu sau
reedin.
(4) n caz de refuz, intrarea n domiciliul sau n reedina
persoanei fizice se face cu autorizarea instanei judectoreti
competente, dispoziiile privind ordonana preedinial din Codul de
procedur civil fiind aplicabile.
(5) La cererea organului fiscal, organele de poliie, jandarmerie
ori ali ageni ai forei publice sunt obligai s i acorde sprijinul
pentru aplicarea prevederilor prezentului articol.
SECIUNEA a 4-a
Dreptul de a refuza furnizarea de dovezi
ART. 58
Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informaii, efectuarea
de expertize i prezentarea unor nscrisuri
(1) Soul/soia i rudele contribuabilului pn la gradul al
treilea inclusiv pot refuza furnizarea de informaii, efectuarea de
expertize, precum i prezentarea unor nscrisuri.
(2) Persoanele prevzute la alin. (1) vor fi ntiinate asupra
acestui drept.
ART. 59
Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de informaii
(1) Pot refuza s furnizeze informaii cu privire la datele de
care au luat cunotin n exercitarea activitii lor preoii,
avocaii, notarii publici, consultanii fiscali, executorii
judectoreti, auditorii, experii contabili, medicii i
psihoterapeuii, cu excepia informaiilor cu privire la ndeplinirea
obligaiilor fiscale stabilite de lege n sarcina lor.
(2) Sunt asimilate persoanelor prevzute la alin. (1) asistenii,
precum i persoanele care particip la activitatea profesional a

acestora.
(3) Persoanele prevzute la alin. (1), cu excepia preoilor, pot
furniza informaii, cu acordul persoanei despre care au fost
solicitate informaiile.
(4) n regim derogatoriu de la prevederile alin. (1)-(3), n
vederea clarificrii i stabilirii reale a situaiei fiscale a
contribuabililor, organele fiscale au competena de a solicita
informaii i documente cu relevan fiscal ori pentru identificarea
contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, dup caz, iar
notarii publici, avocaii, executorii judectoreti, organele de
poliie, organele vamale, serviciile publice comunitare regim permise
de conducere i nmatriculare a vehiculelor, serviciile publice
comunitare pentru eliberarea paapoartelor simple, serviciile publice
comunitare de eviden a persoanelor, precum i orice alt entitate
care deine informaii ori documente cu privire la bunuri impozabile
sau taxabile, dup caz, ori la persoane care au calitatea de
contribuabil au obligaia furnizrii acestora fr plat.
-------------Alin. (4) al art. 59 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast modificare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
SECIUNEA a 5-a
Colaborarea dintre autoritile publice
ART. 60
Obligaia autoritilor i instituiilor publice de a furniza
informaii i de a prezenta acte
(1) Autoritile publice, instituiile publice i de interes
public, centrale i locale, precum i serviciile deconcentrate ale
autoritilor publice centrale vor furniza informaii i acte
organelor fiscale, la cererea acestora.
(2) n realizarea scopului prezentului cod, organele fiscale pot
accesa on-line baza de date a instituiilor prevzute la alin. (1),
pentru informaiile stabilite pe baz de protocol.
------------Alin. (2) al art. 60 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 19 din 27 februarie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
163 din 3 martie 2008.
ART. 61
Colaborarea dintre autoritile publice, instituiile publice sau
de interes public
(1) Autoritile publice, instituiile publice sau de interes
public sunt obligate s colaboreze n realizarea scopului prezentului
cod.
(2) Nu constituie activitate de colaborare aciunile ntreprinse
de autoritile prevzute la alin. (1), n conformitate cu atribuiile
ce le revin potrivit legii.
(3) Organul fiscal care solicit colaborarea rspunde pentru
legalitatea solicitrii, iar autoritatea solicitat rspunde pentru
datele furnizate.

ART. 62
Condiii i limite ale colaborrii
(1) Colaborarea dintre autoritile publice, instituiile publice
sau de interes public se realizeaz n limita atribuiilor ce le revin
potrivit legii.
(2) Dac autoritatea public, instituia public sau de interes
public solicitat refuz colaborarea, autoritatea public superioar
ambelor organe va decide. Dac o asemenea autoritate nu exist,
decizia va fi luat de autoritatea superioar celei solicitate.
ART. 63
Colaborarea interstatal dintre autoritile publice
(1) n baza conveniilor internaionale, organele fiscale vor
colabora cu autoritile fiscale similare din alte state.
(2) n lipsa unei convenii, organele fiscale pot acorda sau pot
solicita colaborarea altei autoriti fiscale din alt stat pe baz de
reciprocitate.
SECIUNEA a 6-a
Sarcina probei
ART. 64
Fora probant a documentelor justificative i evidenelor
contabile
Documentele justificative i evidenele contabile ale
contribuabilului constituie probe la stabilirea bazei de impunere. n
cazul n care exist i alte acte doveditoare, acestea vor fi luate n
considerare la stabilirea bazei de impunere.
ART. 65
Sarcina probei n dovedirea situaiei de fapt fiscale
(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele i faptele care
au stat la baza declaraiilor sale i a oricror cereri adresate
organului fiscal.
(2) Organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de impunere pe
baz de probe sau constatri proprii.
(3) n vederea stabilirii scopului sau coninutului economic al
unor tranzacii, potrivit art. 11 alin. (1) din Codul fiscal, la
solicitarea organului fiscal competent, contribuabilii sunt obligai
s prezinte, n termenele stabilite de acesta, dosarul tranzaciei n
situaia n care tranzacia este ncheiat cu persoane situate n
state cu care nu exist un instrument juridic n baza cruia s se
realizeze schimbul de informaii.
---------Alin. (3) al art. 65 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANA
nr. 2 din 25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30
ianuarie 2012.
(4) Coninutul dosarului tranzaciei se aprob prin ordin al
preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal.*)
---------Alin. (4) al art. 65 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANA
nr. 2 din 25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30
ianuarie 2012.
----------*) NOT C.T.C.E. S.A. PIATRA-NEAM:
Potrivit alin.(2) al art. III din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012,

publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2012, ordinele


ministrului finanelor publice i ale preedintelui Ageniei Naionale
de Administrare Fiscal prevzute la art. 42 alin. (5^1), art. 43
alin. (4) i (5), art. 79 alin. (2), art. 109^8 alin. (2) i art. 110^1
alin. (2) din Ordonana Guvernului nr. 92/2003, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, astfel cum au fost modificate sau completate
prin prezenta ordonan, se emit n termen de 30 de zile de la data
intrrii n vigoare a prezentei ordonane, cu excepia ordinului
prevzut la art. 65 alin. (4) care se emite n termen de 60 de zile.
ART. 66
Dovedirea titularului dreptului de proprietate n scopul impunerii
(1) n cazul n care constat c anumite bunuri, venituri sau alte
valori care, potrivit legii, constituie baza impozabil sunt deinute
de persoane care n mod continuu beneficiaz de ctigurile sau de
orice foloase obinuite aduse de acestea i c persoanele respective
declar n scris c nu sunt proprietarii bunurilor, veniturilor sau
valorilor n cauz, fr s arate ns care sunt titularii dreptului
de proprietate, organul fiscal va proceda la stabilirea provizorie a
obligaiei fiscale corespunztoare n sarcina acelor persoane.
(2) n condiiile legii, obligaia fiscal privind baza impozabil
prevzut la alin. (1) va putea fi stabilit n sarcina titularilor
dreptului de proprietate. Tot astfel acetia datoreaz despgubiri
persoanelor care au fcut plata pentru stingerea obligaiei stabilite
potrivit alin. (1).
ART. 67
Stabilirea prin estimare a bazei de impunere
(1) Organul fiscal stabilete baza de impunere i obligaia
fiscal de plat aferent, prin estimarea rezonabil a bazei de
impunere, folosind orice prob i mijloc de prob prevzute de lege,
ori de cte ori acesta nu poate determina situaia fiscal corect.
(2) Stabilirea prin estimare a bazei de impunere se efectueaz n
situaii cum ar fi:
a) n situaia prevzut la art. 83 alin. (4);
b) n situaiile n care organele de inspecie fiscal constat c
evidenele contabile sau fiscale ori declaraiile fiscale sau
documentele i informaiile prezentate n cursul inspeciei fiscale
sunt incorecte, incomplete, precum i n situaia n care acestea nu
exist sau nu sunt puse la dispoziia organelor de inspecie fiscal.
(3) n situaiile n care, potrivit legii, organele fiscale sunt
ndreptite s stabileasc prin estimare bazele de impunere, acestea
identific acele elemente care sunt cele mai apropiate situaiei de
fapt fiscale.
(4) n scopul stabilirii prin estimare a bazei de impunere,
organele fiscale pot folosi metode de stabilire prin estimare a
bazelor de impunere, aprobate prin ordin al preedintelui Ageniei
Naionale de Administrare Fiscal.
(4^1) n situaia n care contribuabilii prevzui la art. 296^21
alin. (1) lit. a)-e) din Codul fiscal nu depun declaraia privind
venitul asigurat la sistemul public de pensii, organul fiscal
stabilete prin estimare baza lunar de calcul a contribuiei de
asigurri sociale la nivelul minim prevzut la art. 296^22 alin. (1)
din Codul fiscal. Dispoziiile art. 83 alin. (4) sunt aplicabile n

mod corespunztor.
------------Alin. (4^1) al art. 67 a fost introdus de pct. 1 al art. II din
ORDONANA nr. 8 din 23 ianuarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 54
din 23 ianuarie 2013.
(5) Cuantumul obligaiilor fiscale rezultate din aplicarea
prevederilor prezentului articol sunt stabilite sub rezerva
verificrii ulterioare, cu excepia celor stabilite n cadrul unei
inspecii fiscale.
-------------Art. 67 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31
august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast modificare intr n vigoare la 15 zile de la data
publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17 septembrie
2011, conform art. III din acelai act normativ.
ART. 67^1
Verificarea documentar
(1) Pentru stabilirea corect a situaiei fiscale a
contribuabililor, organul fiscal poate proceda la o verificare
documentar.
(2) Verificarea documentar const n efectuarea unei analize de
coeren a situaiei fiscale a contribuabilului, pe baza documentelor
existente la dosarul fiscal al contribuabilului, precum i pe baza
oricror informaii i documente transmise de teri sau deinute de
organul fiscal, care au relevan pentru determinarea situaiei
fiscale.
(3) n situaia n care, ca urmare a verificrii documentare,
organul fiscal constat diferene fa de obligaiile fiscale
declarate de contribuabili, procedeaz la notificarea acestora. Odat
cu notificarea organul fiscal solicit i documentele pe care
contribuabilul trebuie s le prezinte n vederea clarificrii
situaiei fiscale.
(4) n cazul n care documentele solicitate potrivit alin. (3) nu
au fost prezentate de contribuabil n termen de 30 de zile de la
comunicarea notificrii sau documentele prezentate nu sunt suficiente
pentru clarificarea situaiei fiscale, organul fiscal procedeaz la
stabilirea diferenelor de obligaii fiscale datorate prin emiterea
unei decizii sau dispune msurile necesare respectrii prevederilor
legale, dup caz.
(5) Decizia prevzut la alin. (4) este o decizie sub rezerva
verificrii ulterioare i poate fi contestat de ctre contribuabil n
condiiile prezentului cod.
(6) Procedura de aplicare a prezentului articol va fi aprobat
prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale de Administrare
Fiscal.
-------------Art. 67^1 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANA nr. 29 din
31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile de la data
publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17 septembrie

2011, conform art. III din acelai act normativ.


CAP. IV
Termene
ART. 68
Calcularea termenelor
Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor i
ndeplinirea obligaiilor prevzute de Codul de procedur fiscal,
precum i de alte dispoziii legale aplicabile n materie, dac legea
fiscal nu dispune altfel, se calculeaz potrivit dispoziiilor
Codului de procedur civil.
ART. 69
Prelungirea termenelor
Termenele pentru depunerea declaraiilor fiscale i termenele
stabilite n baza legii de un organ fiscal pot fi prelungite n
situaii temeinic justificate, potrivit competenei stabilite prin
ordin al ministrului finanelor publice.
ART. 70
Termenul de soluionare a cererilor contribuabililor
(1) Cererile depuse de ctre contribuabil potrivit prezentului cod
se soluioneaz de ctre organul fiscal n termen de 45 de zile de la
nregistrare.
(2) n situaiile n care, pentru soluionarea cererii, sunt
necesare informaii suplimentare relevante pentru luarea deciziei,
acest termen se prelungete cu perioada cuprins ntre data
solicitrii i data primirii informaiilor solicitate.
ART. 71
Cazul de for major i cazul fortuit
(1) Termenele prevzute de lege pentru ndeplinirea obligaiilor
fiscale, dup caz, nu ncep s curg sau se suspend n situaia n
care ndeplinirea acestor obligaii a fost mpiedicat de ivirea unui
caz de for major sau a unui caz fortuit.
(2) Obligaiile fiscale se consider a fi ndeplinite n termen,
fr perceperea de dobnzi, penaliti de ntrziere sau majorri de
ntrziere, dup caz, ori aplicarea de sanciuni prevzute de lege,
dac acestea se execut n termen de 60 de zile de la ncetarea
evenimentelor prevzute la alin. (1).
----------Alin. (2) al art. 71 a fost modificat de pct. 5 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 39 din 21 aprilie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 278 din 28 aprilie 2010.
TITLUL IV
nregistrarea fiscal i evidena contabil i fiscal
ART. 72
Obligaia de nregistrare fiscal
(1) Orice persoan sau entitate care este subiect ntr-un raport
juridic fiscal se nregistreaz fiscal primind un cod de identificare
fiscal. Codul de identificare fiscal este:
a) pentru persoanele juridice, precum i pentru asocieri i alte
entiti fr personalitate juridic, cu excepia celor prevzute la
lit. b), codul de nregistrare fiscal atribuit de organul fiscal;

b) pentru comerciani, persoane fizice i juridice, precum i


pentru alte entiti care se nregistreaz potrivit legii speciale la
registrul comerului, codul unic de nregistrare atribuit potrivit
legii speciale;
c) pentru persoanele fizice care desfoar activiti economice
n mod independent sau exercit profesii libere, cu excepia celor
prevzute la lit. b), codul de nregistrare fiscal atribuit de
organul fiscal;
d) pentru persoanele fizice, altele dect cele prevzute la lit.
c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;
e) pentru persoanele fizice care nu dein cod numeric personal,
numrul de identificare fiscal atribuit de organul fiscal.
(2) n scopul administrrii impozitului pe venit, n cazul
persoanelor fizice care sunt contribuabili potrivit titlului III
privind impozitul pe venit din Codul fiscal, codul de identificare
fiscal este codul numeric personal.
(3) n cazul persoanelor sau al entitilor prevzute la alin. (1)
lit. a), c) i e), atribuirea codului de identificare fiscal se face
exclusiv de ctre organul fiscal din cadrul Ageniei Naionale de
Administrare Fiscal, pe baza declaraiei de nregistrare fiscal
depuse de aceste persoane sau entiti.
(4) Prin excepie de la dispoziiile art. 18 alin. (1), pentru
contribuabilii prevzui la alin. (1) lit. e), precum i pentru
contribuabilii nerezideni persoane juridice, care realizeaz numai
venituri supuse regulilor de impunere la surs, iar impozitul reinut
este final, atribuirea codului de identificare fiscal se poate face
de organul fiscal, la solicitarea pltitorului de venit.
---------Alin. (4) al art. 72 a fost modificat de pct. 9 al art. I din
ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71
din 30 ianuarie 2012.
(5) Au obligaia depunerii declaraiei de nregistrare fiscal i
persoanele prevzute la alin. (1) lit. d) i e) care au calitatea de
angajator.
(6) Persoanele fizice care dein cod numeric personal i sunt
supuse impozitului pe venit se nregistreaz fiscal la data depunerii
primei declaraii fiscale.
(7) Declaraia de nregistrare fiscal se depune n termen de 30
de zile de la:
a) data nfiinrii potrivit legii, n cazul persoanelor juridice,
asocierilor i al altor entiti fr personalitate juridic;
b) data eliberrii actului legal de funcionare, data nceperii
activitii, data obinerii primului venit sau dobndirii calitii de
angajator, dup caz, n cazul persoanelor fizice.
(8) n scopul administrrii creanelor fiscale, organele fiscale
din cadrul Ageniei Naionale de Administrare Fiscal pot s
nregistreze, din oficiu sau la cererea altei autoriti care
administreaz creane fiscale, un subiect de drept fiscal care nu i-a
ndeplinit obligaia de nregistrare fiscal, potrivit legii.
(9) n cazurile prevzute la alin. (4) i (8), atribuirea codului
de identificare fiscal se face pe baza cererii depuse de solicitant,

cu excepia cazului n care nregistrarea fiscal se efectueaz din


oficiu.
-------------Art. 72 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31
august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast modificare intr n vigoare la 15 zile de la data
publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17 septembrie
2011, conform art. III din acelai act normativ.
ART. 73
Obligaia nscrierii codului de identificare fiscal pe documente
Pltitorii de impozite, taxe, contribuii i alte sume datorate
bugetului general consolidat au obligaia de a meniona pe facturi,
scrisori, oferte, comenzi sau pe orice alte documente emise codul de
identificare fiscal propriu.
ART. 74
Declararea filialelor i sediilor secundare
(1) Contribuabilii au obligaia de a declara organului fiscal
competent din subordinea Ageniei Naionale de Administrare Fiscal,
n termen de 30 de zile, nfiinarea de sedii secundare.
(2) Contribuabilii cu domiciliul fiscal n Romnia au obligaia de
a declara n termen de 30 de zile nfiinarea de filiale i sedii
secundare n strintate.
(3) n sensul prezentului articol, prin sediu secundar se nelege
un loc prin care se desfoar integral sau parial activitatea
contribuabilului, cum ar fi: birou, magazin, atelier, depozit i
altele asemenea.
-------------Alin. (3) al art. 74 a fost introdus de pct. 22 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
(4) Prin sediu secundar se nelege i un antier de construcii,
un proiect de construcie, ansamblu sau montaj ori activiti de
supervizare legate de acestea, numai dac antierul, proiectul sau
activitile dureaz mai mult de 6 luni.
-------------Alin. (4) al art. 74 a fost introdus de pct. 22 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
(5) Contribuabilii care nregistreaz sediile secundare ca
pltitoare de salarii i de venituri asimilate salariilor
potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu
modificrile i completrile ulterioare, nu au obligaia declarrii
acestor sedii potrivit prezentului articol.
-------------Alin. (5) al art. 74 a fost introdus de pct. 22 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626

din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile


de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
ART. 75
Forma i coninutul declaraiei de nregistrare fiscal
(1) Declaraia de nregistrare fiscal se ntocmete prin
completarea unui formular pus la dispoziie gratuit de organul fiscal
din subordinea Ageniei Naionale de Administrare Fiscal i va fi
nsoit de acte doveditoare ale informaiilor cuprinse n aceasta.
(2) Declaraia de nregistrare fiscal va cuprinde: datele de
identificare a contribuabilului, categoriile de obligaii de plat
datorate potrivit Codului fiscal, datele privind sediile secundare,
datele de identificare a mputernicitului, datele privind situaia
juridic a contribuabilului, precum i alte informaii necesare
administrrii impozitelor, taxelor, contribuiilor i altor sume
datorate bugetului general consolidat.
ART. 76
Certificatul de nregistrare fiscal
(1) Pe baza declaraiei de nregistrare fiscal depuse potrivit
art. 72 alin. (3) sau, dup caz, a cererii depuse potrivit art. 72
alin. (9), organul fiscal elibereaz certificatul de nregistrare
fiscal, n termen de 10 zile de la data depunerii declaraiei sau a
cererii. n certificatul de nregistrare fiscal se nscrie
obligatoriu codul de identificare fiscal.
-------------Alin. (1) al art. 76 a fost modificat de pct. 23 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast modificare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
(2) Eliberarea certificatelor de nregistrare fiscal nu este
supus taxelor de timbru.
(3) Contribuabilii care realizeaz venituri din activitatea de
comer sau prestri de servicii ctre populaie sunt obligai s
afieze certificatul de nregistrare fiscal n locurile unde se
desfoar activitatea.
(4) n cazul pierderii, furtului sau distrugerii certificatului de
nregistrare fiscal, organul fiscal va elibera un duplicat al
acestuia, n baza cererii contribuabililor i a dovezii de publicare a
pierderii, furtului sau distrugerii n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea a III-a.
ART. 77
Modificri ulterioare nregistrrii fiscale
(1) Modificrile ulterioare ale datelor din declaraia de
nregistrare fiscal trebuie aduse la cunotin organului fiscal
competent din subordinea Ageniei Naionale de Administrare Fiscal,
n termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin
completarea i depunerea declaraiei de meniuni.
(2) La ncetarea condiiilor care au generat nregistrarea
fiscal, contribuabilii au obligaia de a preda organelor fiscale, n

vederea anulrii, certificatul de nregistrare fiscal, odat cu


depunerea declaraiei de meniuni.
(3) n cazul modificrilor intervenite n datele declarate iniial
i nscrise n certificatul de nregistrare fiscal, contribuabilii
depun, odat cu declaraia de meniuni, i certificatul de
nregistrare fiscal, n vederea anulrii acestuia i eliberrii unui
nou certificat.
-------------Alin. (3) al art. 77 a fost introdus de pct. 24 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
(4) Declaraia de meniuni este nsoit de documente care atest
modificrile intervenite.
-------------Alin. (4) al art. 77 a fost introdus de pct. 24 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
ART. 77^1
Modificri ulterioare nregistrrii fiscale n cazul
comercianilor
(1) Modificrile intervenite n datele declarate iniial de
comerciani sau de alte entiti care se nregistreaz potrivit legii
speciale la registrul comerului se fac potrivit dispoziiilor legale
privind nregistrarea comercianilor.
(2) Modificrile intervenite n datele declarate iniial n
vectorul fiscal se declar la organul fiscal.
-------------Art. 77^1 a fost introdus de pct. 25 al art. I din ORDONANA nr. 29 din
31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile de la data
publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17 septembrie
2011, conform art. III din acelai act normativ.
ART. 78
Registrul contribuabililor
(1) Organul fiscal competent din subordinea Ageniei Naionale de
Administrare Fiscal organizeaz evidena pltitorilor de impozite,
taxe, contribuii i alte sume datorate la bugetul de stat, bugetul
asigurrilor sociale de stat, bugetul Fondului naional unic de
asigurri sociale de sntate, bugetul asigurrilor pentru omaj, n
cadrul registrului contribuabililor, care conine:
a) datele de identificare a contribuabilului;
b) categoriile de obligaii fiscale de declarare, potrivit legii,
denumite vector fiscal; categoriile de obligaii fiscale care se
nscriu n vectorul fiscal se stabilesc prin ordin al ministrului
finanelor publice;
c) alte informaii necesare administrrii obligaiilor fiscale.

(2) Datele prevzute la alin. (1) se completeaz pe baza


informaiilor comunicate de contribuabili, de oficiul registrului
comerului, de serviciul de eviden a populaiei, de la alte
autoriti i instituii, precum i din constatrile proprii ale
organului fiscal.
(3) Datele din registrul contribuabililor pot fi modificate din
oficiu ori de cte ori se constat c acestea nu corespund strii de
fapt reale i vor fi comunicate contribuabililor.
(4) Abrogat.
---------Alin. (4) al art. 78 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDONANA
nr. 2 din 25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30
ianuarie 2012.
-------------Alin. (5) al art. 78 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din ORDONANA
nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2
septembrie 2011. Aceast abrogare intr n vigoare la 15 zile de la
data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
-------------Alin. (6) al art. 78 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din ORDONANA
nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2
septembrie 2011. Aceast abrogare intr n vigoare la 15 zile de la
data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
ART. 78^1*)
Registrul contribuabililor inactivi/reactivai
(1) Contribuabilii persoane juridice sau orice entiti fr
personalitate juridic se declar inactivi i acestora le sunt
aplicabile prevederile art. 11 alin. (1^1) i (1^2) din Codul fiscal
dac se afl n una dintre urmtoarele situaii:
a) nu i ndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic,
nicio obligaie declarativ prevzut de lege;
b) se sustrag de la efectuarea inspeciei fiscale prin declararea
unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit
organului fiscal identificarea acestuia;
c) organele fiscale au constatat c nu funcioneaz la domiciliul
fiscal declarat, potrivit procedurii stabilite prin ordin al
preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal.
(2) Declararea contribuabililor inactivi, precum i reactivarea
acestora se fac de ctre organul fiscal, prin decizie, emis conform
competenelor i procedurii stabilite prin ordin al preedintelui
Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, care se comunic
contribuabilului.
(3) Contribuabilii declarai inactivi se reactiveaz dac
ndeplinesc, cumulativ, urmtoarele condiii:
a) i ndeplinesc toate obligaiile declarative prevzute de
lege;

b) i ndeplinesc toate obligaiile de plat;


c) organele fiscale au constatat c funcioneaz la domiciliul
fiscal declarat.
(4) Condiia prevzut la alin. (3) lit. a) se consider
ndeplinit i n cazul n care obligaiile fiscale au fost stabilite,
prin decizie, de ctre organele fiscale.
(5) Prin excepie de la prevederile alin. (3), contribuabilii
pentru care s-a deschis procedura insolvenei n form simplificat,
contribuabilii care au intrat n faliment sau contribuabilii pentru
care s-a pronunat ori a fost adoptat o hotrre de dizolvare se
reactiveaz de organul fiscal, la cererea acestora, dup ndeplinirea
obligaiilor declarative.
(6) Ori de cte ori se constat c un contribuabil a fost declarat
inactiv din eroare, organul fiscal emitent anuleaz decizia de
declarare a contribuabilului ca inactiv, cu efect pentru viitor i
pentru trecut.
(7) Agenia Naional de Administrare Fiscal organizeaz evidena
contribuabililor declarai inactivi/reactivai n cadrul Registrului
contribuabililor inactivi/reactivai, care conine:
a) datele de identificare a contribuabilului;
b) data declarrii ca inactiv a contribuabilului;
c) data reactivrii;
d) denumirea organului fiscal care a emis decizia de declarare n
inactivitate/reactivare;
e) alte meniuni.
(8) Registrul contribuabililor inactivi/reactivai este public i
se afieaz pe site-ul Ageniei Naionale de Administrare Fiscal.
(9) nscrierea n registrul prevzut la alin. (8) se face de ctre
organul fiscal emitent, dup comunicarea deciziei de declarare n
inactivitate/reactivare, n termen de cel mult 5 zile de la data
comunicrii.
------------Alin. (9) al art. 78^1 a fost modificat de pct. 2 al art. II din
ORDONANA nr. 8 din 23 ianuarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 54
din 23 ianuarie 2013.
(10) Decizia de declarare n inactivitate/reactivare produce
efecte fa de teri de la data nscrierii n registrul prevzut la
alin. (8).
-------------Art. 78^1 a fost introdus de pct. 27 al art. I din ORDONANA nr. 29 din
31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile de la data
publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17 septembrie
2011, conform art. III din acelai act normativ.
------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform alin. (2) al art. II din ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie 2011, n cazul
n care pn la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane nu a
fost emis ordinul preedintelui Ageniei Naionale de Administrare
Fiscal de declarare a contribuabililor inactivi/reactivai,

declararea n inactivitate/reactivarea se face n condiiile prevzute


de art. I pct. 27. Prevederile art. I pct. 27 se aplic i n cazul n
care contribuabilii au fost declarai inactivi din eroare.
ART. 79
Obligaia de a conduce evidena fiscal
(1) n vederea stabilirii strii de fapt fiscale i a obligaiilor
fiscale de plat datorate, contribuabilii sunt obligai s conduc
evidene fiscale, potrivit actelor normative n vigoare.
(2) n vederea stabilirii preurilor de transfer, contribuabilii
care desfoar tranzacii cu persoane afiliate au obligaia ca, la
solicitarea organului fiscal competent, s ntocmeasc i s prezinte,
n termenele stabilite de acesta, dosarul preurilor de transfer.
Coninutul dosarului preurilor de transfer, precum i condiiile n
care se solicit acesta se aprob prin ordin al preedintelui Ageniei
Naionale de Administrare Fiscal.*)
---------Alin. (2) al art. 79 a fost modificat de pct. 11 al art. I din
ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71
din 30 ianuarie 2012.
--------*) NOT C.T.C.E. S.A. PIATRA-NEAM:
Potrivit alin.(2) al art. III din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2012, ordinele
ministrului finanelor publice i ale preedintelui Ageniei Naionale
de Administrare Fiscal prevzute la art. 42 alin. (5^1), art. 43
alin. (4) i (5), art. 79 alin. (2), art. 109^8 alin. (2) i art. 110^1
alin. (2) din Ordonana Guvernului nr. 92/2003, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, astfel cum au fost modificate sau completate
prin prezenta ordonan, se emit n termen de 30 de zile de la data
intrrii n vigoare a prezentei ordonane, cu excepia ordinului
prevzut la art. 65 alin. (4) care se emite n termen de 60 de zile.
(3) Sunt evidene fiscale registrele, situaiile, precum i orice
alte nscrisuri care, potrivit legislaiei fiscale, trebuie ntocmite
n mod obligatoriu n scopul stabilirii strii de fapt fiscale i a
creanelor i obligaiilor fiscale, cum ar fi: jurnalul pentru
vnzri, jurnalul pentru cumprri, registrul de eviden fiscal i
altele asemenea.
-------------Alin. (3) al art. 79 a fost introdus de pct. 28 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
ART. 80
Reguli pentru conducerea evidenei contabile i fiscale
(1) Evidenele contabile i fiscale vor fi pstrate, dup caz, la
domiciliul fiscal al contribuabilului, la sediile secundare ale
acestuia, inclusiv pe suport electronic, sau pot fi ncredinate spre
pstrare unei societi autorizate, potrivit legii, s presteze
servicii de arhivare.

(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), evidenele


contabile i fiscale ale exerciiului financiar n curs se pstreaz,
dup caz, la domiciliul fiscal al contribuabililor, la sediile
secundare ale acestora sau, n perioada 1-25 a lunii urmtoare, la
sediul persoanei fizice ori juridice autorizate pentru prelucrarea lor
n vederea ntocmirii declaraiilor fiscale.
(3) Dispoziiile legale privind pstrarea, arhivarea i limba
folosit pentru evidenele contabile sunt aplicabile i pentru
evidenele fiscale.
(4) n cazul n care evidenele contabile i fiscale sunt inute
cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe lng datele
arhivate n format electronic contribuabilul este obligat s pstreze
i s prezinte aplicaiile informatice cu ajutorul crora le-a
generat.
(5) Contribuabilii sunt obligai s evidenieze veniturile
realizate i cheltuielile efectuate din activitile desfurate, prin
ntocmirea registrelor sau a oricror alte documente prevzute de
lege.
(6) Contribuabilii sunt obligai s utilizeze pentru activitatea
desfurat documente primare i de eviden contabil stabilite prin
lege, achiziionate numai de la unitile stabilite prin normele
legale n vigoare, i s completeze integral rubricile formularelor,
corespunztor operaiunilor nregistrate.
(7) Organul fiscal poate lua n considerare orice evidene
relevante pentru impunere inute de contribuabil.
TITLUL V
Declaraia fiscal
ART. 81
Obligaia de a depune declaraii fiscale
(1) Declaraia fiscal se depune de ctre persoanele obligate
potrivit Codului fiscal, la termenele stabilite de acesta.
(1^1) Declaraiile fiscale sunt documente care se refer la:
a) impozitele, taxele i contribuiile datorate, n cazul n care,
potrivit legii, obligaia calculrii impozitelor i taxelor revine
pltitorului;
b) impozitele colectate prin stopaj la surs, n cazul n care
pltitorul are obligaia de a calcula, de a reine i de a vrsa
impozite i taxe;
c) bunurile i veniturile impozabile, precum i alte elemente ale
bazei de impozitare, dac legea prevede declararea acestora;
d) orice informaii n legtur cu impozitele, taxele,
contribuiile, bunurile i veniturile impozabile, dac legea prevede
declararea acestora.
-------------Alin. (1^1) al art. 81 a fost introdus de pct. 29 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
(2) n cazul n care Codul fiscal nu prevede, Ministerul
Finanelor Publice va stabili termenul de depunere a declaraiei
fiscale.

(3) Obligaia de a depune declaraia fiscal se menine i n


cazurile n care:
a) a fost efectuat plata obligaiei fiscale;
b) obligaia fiscal respectiv este scutit la plat, conform
reglementrilor legale;
-------------Litera c) a alin. (3) al art. 81 a fost abrogat de pct. 30 al art.
I din ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
626 din 2 septembrie 2011. Aceast abrogare intr n vigoare la 15
zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv
17 septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
d) pentru obligaia fiscal nu rezult, n perioada de raportare,
sume de plat, dar exist obligaia declarativ, conform legii.
(4) n caz de inactivitate temporar sau n cazul obligaiilor de
declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata
impozitului pe venit, organul fiscal competent poate aproba, la
cererea contribuabilului, alte termene sau condiii de depunere a
declaraiilor fiscale, n funcie de necesitile administrrii
obligaiilor fiscale. Asupra termenelor i condiiilor va decide
organul fiscal potrivit competenelor aprobate prin ordin al
preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal.
------------Alin. (4) al art. 81 a fost modificat de pct. 5 al art. I, Cap. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 46 din 13 mai 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 347 din 25 mai 2009.
ART. 82
Forma i coninutul declaraiei fiscale
(1) Declaraia fiscal se ntocmete prin completarea unui
formular pus la dispoziie gratuit de organul fiscal.
(2) n declaraia fiscal contribuabilul trebuie s calculeze
cuantumul obligaiei fiscale, dac acest lucru este prevzut de lege.
(3) Contribuabilul are obligaia de a completa declaraiile
fiscale nscriind corect, complet i cu bun-credin informaiile
prevzute de formular, corespunztoare situaiei sale fiscale.
Declaraia fiscal se semneaz de ctre contribuabil sau de ctre
mputernicit.
(4) Obligaia de semnare a declaraiei fiscale se consider a fi
ndeplinit i n urmtoarele situaii:
a) n cazul transmiterii declaraiilor fiscale prin sistemul
electronic de pli. Data depunerii declaraiei se consider a fi data
debitrii contului pltitorului n baza acesteia;
b) n cazul transmiterii declaraiilor fiscale prin sisteme
electronice de transmitere la distan n condiiile art. 83 alin.
(1).
(5) Declaraia fiscal trebuie nsoit de documentaia cerut de
prevederile legale.
(6) Pentru anumite categorii de obligaii fiscale, stabilite prin
ordin al ministrului finanelor publice, organul fiscal poate
transmite contribuabililor formularele de declarare a impozitelor,
taxelor, contribuiilor i a altor sume datorate bugetului general

consolidat, instruciunile de completare a acestora, alte informaii


utile, precum i plicurile preadresate. n acest caz, contravaloarea
corespondenei se suport de ctre organul fiscal.
ART. 83
Depunerea declaraiilor fiscale
(1) Declaraia fiscal se depune la registratura organului fiscal
competent sau se comunic prin pot cu confirmare de primire.
Declaraia fiscal poate fi transmis prin mijloace electronice sau
prin sisteme de transmitere la distan. n cazul impozitelor, taxelor
i al contribuiilor administrate de Agenia Naional de Administrare
Fiscal, procedura privind transmiterea declaraiilor prin mijloace
electronice sau prin sisteme de transmitere la distan se stabilete
prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale de Administrare
Fiscal.
------------Alin. (1) al art. 83 a fost modificat de pct. 6 al art. I, Cap. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 46 din 13 mai 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 347 din 25 mai 2009.
(2) Declaraiile fiscale pot fi redactate de organul fiscal sub
form de proces-verbal, dac din motive independente de voina
contribuabilului acesta este n imposibilitatea de a scrie.
(3) Data depunerii declaraiei fiscale este data nregistrrii
acesteia la organul fiscal sau data depunerii la pot, dup caz. n
situaia n care declaraia fiscal se depune prin mijloace
electronice de transmitere la distan, data depunerii declaraiei
este data nregistrrii acesteia pe pagina de internet a organului
fiscal, astfel cum rezult din mesajul electronic de confirmare
transmis ca urmare a primirii declaraiei.
------------Alin. (3) al art. 83 a fost modificat de pct. 7 al art. I, Seciunea 1
din ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
603 din 31 august 2007.
(3^1) Data depunerii declaraiei prin mijloace electronice de
transmitere la distan pe portalul e-Romnia este data nregistrrii
acesteia pe portal, astfel cum rezult din mesajul electronic transmis
de sistemul de tranzacionare a informaiilor, cu condiia validrii
coninutului declaraiei. n cazul n care declaraia nu este
validat, data depunerii declaraiei este data validrii astfel cum
rezult din mesajul electronic.
------------Alin. (3^1) al art. 83 a fost modificat de pct. 2 al art. I din
ORDONANA nr. 16 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 618
din 28 august 2012.
(3^2) Prevederile alin. (3^1) se aplic corespunztor i
declaraiilor privind obligaiile de plat a contribuiilor sociale,
impozitului pe venit i evidena nominal a persoanelor asigurate,
depuse la organul fiscal competent sau la oficiile acreditate de
Ministerul Finanelor Publice, n format hrtie, semnat i tampilat,
conform legii.

--------------Alin. (3^2) al art. 83 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA
nr. 126 din 20 iunie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 21
iunie 2011, care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 88 din 29
septembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 30 septembrie
2010, cu un nou punct.
(3^3) Prin excepie de la prevederile alin. (3^1), n situaia n
care declaraia fiscal a fost depus pn la termenul legal, iar din
mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacionare a
informaiilor rezult c aceasta nu a fost validat ca urmare a
detectrii unor erori n completarea declaraiei, data depunerii
declaraiei este data din mesajul transmis iniial n cazul n care
contribuabilul depune o declaraie valid pn n ultima zi a lunii n
care se mplinete termenul legal de depunere.
------------Alin. (3^3) al art. 83 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din
LEGEA nr. 100 din 12 aprilie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 211
din 15 aprilie 2013, care modifica pct. 3 al art. I din ORDONANA nr. 16 din
23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august
2012.
(4) Nedepunerea declaraiei fiscale d dreptul organului fiscal s
procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor,
contribuiilor i a altor sume datorate bugetului general consolidat.
Stabilirea din oficiu a obligaiilor fiscale nu se poate face nainte
de mplinirea unui termen de 15 zile de la ntiinarea
contribuabilului privind depirea termenului legal de depunere a
declaraiei fiscale. n cazul contribuabililor care au obligaia
declarrii bunurilor sau veniturilor impozabile, stabilirea din oficiu
a obligaiei fiscale se face prin estimarea bazei de impunere,
potrivit art. 67. Pentru impozitele, taxele i contribuiile
administrate de Agenia Naional de Administrare Fiscal,
ntiinarea pentru nedepunerea declaraiilor i stabilirea din oficiu
a obligaiilor fiscale nu se face n cazul contribuabililor inactivi,
att timp ct se gsesc n aceast situaie.
------------Alin. (4) al art. 83 a fost modificat de pct. 6 al art. I, Cap. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 46 din 13 mai 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 347 din 25 mai 2009.
(4^1) Contribuabilul poate depune declaraia fiscal pentru
obligaiile fiscale ce au format obiectul deciziei de impunere prin
care au fost stabilite din oficiu obligaiile fiscale, n termen de 60
de zile de la data comunicrii deciziei. Decizia de impunere se
desfiineaz de organul fiscal la data depunerii declaraiei fiscale.
-------------Alin. (4^1) al art. 83 a fost introdus de pct. 32 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.

(5) Declaraiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane


juridice vor fi certificate de ctre un consultant fiscal, n
condiiile legii, cu excepia celor pentru care este obligatorie
auditarea*).
------------Alin. (5) al art. 83 a fost introdus de pct. 8 al art. I, Seciunea 1
din ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
603 din 31 august 2007.
------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform alin. (2) al art. II din ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007,
dispoziiile art. I pct. 8 se aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie
2008, pentru declaraiile anuale aferente anului 2007.
Conform alin. (2) al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 27 februarie
2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 3 martie 2008,
aplicarea prevederilor art. 83 alin. (5) din Ordonana Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile
i completrile ulterioare, se suspend pn la 1 ianuarie 2010.
Conform art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 35 din 30 martie 2011, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 11 aprilie 2011, aplicarea
prevederilor art. 83 alin. (5) din Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, se suspend pn la 1 ianuarie 2013.
Conform art. II din LEGEA nr. 162 din 4 octombrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 8 octombrie 2012, aplicarea
prevederilor art. 83 alin. (5) din Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, se suspend pn la 1 ianuarie 2014.
ART. 84
Corectarea declaraiilor fiscale
(1) Declaraiile fiscale pot fi corectate de ctre contribuabil,
din proprie iniiativ, pe perioada termenului de prescripie a
dreptului de a stabili obligaii fiscale.
(2) Declaraiile fiscale pot fi corectate ori de cte ori
contribuabilul constat erori n declaraia iniial, prin depunerea
unei declaraii rectificative.
(3) n cazul taxei pe valoarea adugat, corectarea erorilor din
deconturile de tax se realizeaz potrivit prevederilor Codului
fiscal. Erorile materiale din decontul de tax pe valoarea adugat se
corecteaz potrivit procedurii aprobate prin ordin al preedintelui
Ageniei Naionale de Administrare Fiscal.
(4) Declaraiile fiscale nu pot fi depuse i nu pot fi corectate
dup anularea rezervei verificrii ulterioare, cu excepia situaiilor
n care corecia se datoreaz ndeplinirii sau nendeplinirii unei
condiii prevzute de lege care impune corectarea bazei de impunere
i/sau a impozitului aferent.
(5) Prin erori, n sensul prezentului articol, se nelege erori
cu privire la cuantumul impozitelor, taxelor i contribuiilor,
bunurile i veniturile impozabile, precum i alte elemente ale bazei
de impunere.
(6) n situaia n care n timpul inspeciei fiscale

contribuabilul depune sau corecteaz declaraiile fiscale aferente


perioadelor i impozitelor, taxelor, contribuiilor i altor venituri
ce fac obiectul inspeciei fiscale, acestea nu vor fi luate n
considerare de organul fiscal.
-------------Art. 84 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31
august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast modificare intr n vigoare la 15 zile de la data
publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17 septembrie
2011, conform art. III din acelai act normativ.
TITLUL VI
Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuiilor i a altor sume
datorate, bugetului general consolidat
CAP. I
Dispoziii generale
ART. 85
Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuiilor i a altor sume
datorate bugetului general consolidat
(1) Impozitele, taxele, contribuiile i alte sume datorate
bugetului general consolidat se stabilesc astfel:
a) prin declaraie fiscal, n condiiile art. 82 alin. (2) i
art. 86 alin. (4);
b) prin decizie emis de organul fiscal, n celelalte cazuri.
(2) Dispoziiile alin. (1) sunt aplicabile i n cazurile n care
impozitele, taxele, contribuiile i alte sume datorate bugetului
general consolidat sunt scutite la plat conform reglementrilor
legale, precum i n cazul unei rambursri de tax pe valoarea
adugat.
ART. 86
Decizia de impunere
(1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent.
Organul fiscal emite decizie de impunere ori de cte ori acesta
modific baza de impunere, ca urmare a unor constatri prealabile ale
organului fiscal sau n baza unei inspecii fiscale.
-------------Alin. (1) al art. 86 a fost modificat de pct. 34 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast modificare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
(2) Pentru creanele administrate de Ministerul Finanelor Publice
prin Agenia Naional de Administrare Fiscal, prin ordin al
ministrului finanelor publice se pot stabili i alte competene
pentru emiterea deciziilor de impunere ca urmare a inspeciei fiscale.
(3) Decizia de impunere se emite, dac este necesar, i n cazul
n care nu s-a emis decizie referitoare la baza de impunere potrivit
art. 89.
(4) Declaraia fiscal ntocmit potrivit art. 82 alin. (2) este
asimilat cu o decizie de impunere, sub rezerva unei verificri
ulterioare, i produce efectele juridice ale ntiinrii de plat de

la data depunerii acesteia.


(5) n situaia n care legea nu prevede obligaia de calculare a
impozitului, declaraia fiscal este asimilat unei decizii
referitoare la baza de impunere.
(6) Decizia de impunere i decizia referitoare la obligaiile de
plat accesorii constituie i ntiinri de plat, de la data
comunicrii acestora, n condiiile n care se stabilesc sume de
plat.
(7) Pn la 1 iulie 2005, sumele reprezentnd impozite, taxe,
contribuii i alte sume datorate bugetului general consolidat,
nscrise n deciziile de impunere, n actele administrative fiscale
asimilate acestora, precum i n declaraiile fiscale, vor fi
rotunjite la 1.000 lei prin reducere cnd suma ce urmeaz a fi
rotunjit este sub 500 lei i prin majorare cnd aceasta este peste
500 lei*1).
-------*1) Sumele sunt exprimate n moned veche.
ART. 87
Forma i coninutul deciziei de impunere
Decizia de impunere trebuie s ndeplineasc condiiile prevzute
la art. 43. Decizia de impunere trebuie s cuprind, pe lng
elementele prevzute la art. 43 alin. (2), i categoria de impozit,
tax, contribuie sau alt sum datorat bugetului general consolidat,
baza de impunere, precum i cuantumul acestora, pentru fiecare
perioad impozabil.
ART. 88
Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere
Sunt asimilate deciziilor de impunere i urmtoarele acte
administrative fiscale:
a) deciziile privind rambursri de tax pe valoarea adugat i
deciziile privind restituiri de impozite, taxe, contribuii i alte
venituri ale bugetului general consolidat;
b) deciziile referitoare la bazele de impunere;
c) deciziile referitoare la obligaiile de plat accesorii;
-------------Litera d) a art. 88 a fost abrogat de pct. 35 al art. I din ORDONANA
nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2
septembrie 2011. Aceast abrogare intr n vigoare la 15 zile de la
data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
e) deciziile privind nemodificarea bazei de impunere.
------------Lit. e) a art. 88 a fost introdus de pct. 9 al art. I, Seciunea 1 din
ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 603
din 31 august 2007.
ART. 89
Deciziile referitoare la bazele de impunere
(1) Bazele de impunere se stabilesc separat, prin decizie
referitoare la bazele de impunere, n urmtoarele situaii:
a) cnd venitul impozabil este realizat de mai multe persoane.
Decizia va cuprinde i repartizarea venitului impozabil pe fiecare

persoan care a participat la realizarea venitului;


b) cnd sursa venitului impozabil se afl pe raza altui organ
fiscal dect cel competent teritorial. n acest caz competena de a
stabili baza de impunere o deine organul fiscal pe raza cruia se
afl sursa venitului.
(2) Dac venitul impozabil este realizat de mai multe persoane,
atunci acestea pot s-i numeasc un mputernicit comun n relaia cu
organul fiscal.
ART. 90
Stabilirea obligaiilor fiscale sub rezerva verificrii ulterioare
(1) Cuantumul obligaiilor fiscale se stabilete sub rezerva
verificrii ulterioare.
(2) Decizia de impunere sub rezerva verificrii ulterioare poate
fi desfiinat sau modificat, din iniiativa organului fiscal sau la
solicitarea contribuabilului, pe baza constatrilor organului fiscal
competent.
(3) Rezerva verificrii ulterioare se anuleaz numai la mplinirea
termenului de prescripie sau ca urmare a inspeciei fiscale efectuate
n cadrul termenului de prescripie.
(4) n situaia n care contribuabilul corecteaz declaraiile
fiscale n condiiile art. 84 alin. (4), se redeschide rezerva
verificrii ulterioare.
-------------Alin. (4) al art. 90 a fost introdus de pct. 36 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
CAP. II
Prescripia dreptului de a stabili obligaii fiscale
ART. 91
Obiectul, termenul i momentul de la care ncepe s curg termenul
de prescripie a dreptului de stabilire a obligaiilor fiscale
(1) Dreptul organului fiscal de a stabili obligaii fiscale se
prescrie n termen de 5 ani, cu excepia cazului n care legea dispune
altfel.
(2) Termenul de prescripie a dreptului prevzut la alin. (1)
ncepe s curg de la data de 1 ianuarie a anului urmtor celui n
care s-a nscut creana fiscal potrivit art. 23, dac legea nu
dispune altfel.
(3) Dreptul de a stabili obligaii fiscale se prescrie n termen
de 10 ani n cazul n care acestea rezult din svrirea unei fapte
prevzute de legea penal.
(4) Termenul prevzut la alin. (3) curge de la data svririi
faptei ce constituie infraciune sancionat ca atare printr-o
hotrre judectoreasc definitiv.
ART. 92*)
ntreruperea i suspendarea termenului de prescripie a dreptului
de a stabili obligaii fiscale
(1) Termenele de prescripie prevzute la art. 91 se ntrerup:

a) n cazurile i n condiiile stabilite de lege pentru


ntreruperea termenului de prescripie a dreptului la aciune;
b) la data depunerii de ctre contribuabil a declaraiei fiscale
dup expirarea termenului legal de depunere a acesteia;
c) la data la care contribuabilul corecteaz declaraia fiscal
sau efectueaz un alt act voluntar de recunoatere a impozitului
datorat.
(2) Termenele de prescripie prevzute la art. 91 se suspend:
a) n cazurile i n condiiile stabilite de lege pentru
suspendarea termenului de prescripie a dreptului la aciune;
b) pe perioada cuprins ntre data nceperii inspeciei fiscale i
data emiterii deciziei de impunere ca urmare a efecturii inspeciei
fiscale;
c) pe timpul ct contribuabilul se sustrage de la efectuarea
inspeciei fiscale;
d) pe perioada cuprins ntre data declarrii unui contribuabil
inactiv i data reactivrii acestuia.
(3) Dispoziiile dreptului comun privitoare la prescripia
extinctiv sunt aplicabile n mod corespunztor.
-------------Art. 92 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31
august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast modificare intr n vigoare la 15 zile de la data
publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17 septembrie
2011, conform art. III din acelai act normativ.
------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform alin. (4) al art. II din ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie 2011,
prevederile art. I pct. 37 sunt aplicabile i termenelor de
prescripie aflate n curs la data intrrii n vigoare a prezentei
ordonane.
ART. 93
Efectul mplinirii termenului de prescripie a dreptului de a
stabili obligaii fiscale
Dac organul fiscal constat mplinirea termenului de prescripie
a dreptului de stabilire a obligaiei fiscale, va proceda la ncetarea
procedurii de emitere a titlului de crean fiscal.
TITLUL VI^1
Procedura amiabil pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri
---------Titlul VI^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANA nr. 2 din
25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie
2012.
ART. 93^1
Procedura amiabil n cazul conveniilor de evitare/eliminare a
dublei impuneri
(1) n baza prevederilor conveniei sau acordului de evitare a
dublei impuneri, contribuabilul rezident n Romnia, care consider c
impozitarea n cellalt stat contractant nu este conform cu

prevederile conveniei ori acordului respectiv, poate solicita


Ageniei Naionale de Administrare Fiscal iniierea procedurii
amiabile.
(2) Agenia Naional de Administrare Fiscal realizeaz procedura
amiabil i n cazul n care autoritatea competent a statului cu care
Romnia are ncheiat o convenie sau acord de evitare a dublei
impuneri i solicit acest lucru.
(3) Prevederile alin. (1) i (2) se completeaz cu prevederile
Conveniei privind eliminarea dublei impuneri n legtur cu ajustarea
profiturilor ntreprinderilor asociate (90/436/EEC), a Codului de
conduit revizuit pentru punerea n aplicare efectiv a Conveniei
privind eliminarea dublei impuneri n legtur cu ajustarea
profiturilor ntreprinderilor asociate (2009/C 322/01) precum i a
conveniilor ori acordurilor de evitare a dublei impuneri ncheiate de
Romnia cu alte state.
---------Art. 93^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANA nr. 2 din
25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie
2012.
ART. 93^2
Procedura pentru eliminarea dublei impuneri ntre persoane romne
afiliate
(1) n sensul prezentului articol, prin dubl impunere se nelege
situaia n care acelai venit/profit impozabil se impoziteaz la dou
sau mai multe persoane romne afiliate ntre care s-au ncheiat
tranzacii.
(2) n cazul tranzaciilor ntre persoane romne afiliate,
ajustarea venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate,
efectuat de ctre organul fiscal competent pentru administrarea
creanelor datorate de respectiva persoan, este opozabil i
organului fiscal pentru administrarea creanelor celeilalte persoane
afiliate.
(3) Ajustarea se decide de organul fiscal competent prin emiterea
unei decizii de ajustare care st la baza emiterii deciziei de
impunere sau a deciziei de nemodificare a bazei de impunere. Decizia
de ajustare se comunic contribuabilului la care s-a efectuat
ajustarea, persoanei romne afiliate la care se refer tranzacia
ajustat, precum i organului fiscal competent pentru administrarea
creanelor datorate de persoana romn afiliat.
(4) Ajustarea este opozabil organului fiscal competent pentru
administrarea creanelor datorate de persoana romn afiliat numai
dac decizia de ajustare este definitiv n sistemul cilor
administrative i judiciare de atac.
(5) n vederea eliminrii dublei impuneri ca urmare a ajustrii
venitului sau cheltuielii, cealalt persoan afiliat poate corecta,
corespunztor deciziei de ajustare, declaraia fiscal aferent
perioadei fiscale n care s-a desfurat respectiva tranzacie.
Aceast situaie reprezint o condiie care impune corectarea bazei de
impozitare potrivit prevederilor art. 84 alin. (4).
---------Art. 93^2 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANA nr. 2 din
25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie

2012.
TITLUL VII
Inspecia fiscal
CAP. I
Sfera inspeciei fiscale
ART. 94
Obiectul i funciile inspeciei fiscale
(1) Inspecia fiscal are ca obiect verificarea legalitii i
conformitii declaraiilor fiscale, corectitudinii i exactitii
ndeplinirii obligaiilor de ctre contribuabili, respectrii
prevederilor legislaiei fiscale i contabile, verificarea sau
stabilirea, dup caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferenelor
obligaiilor de plat i a accesoriilor aferente acestora.
------------Alin. (1) al art. 94 a fost modificat de pct. 10 al art. I, Seciunea
1 din ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
603 din 31 august 2007.
(2) Inspecia fiscal are urmtoarele atribuii:
a) constatarea i investigarea fiscal a tuturor actelor i
faptelor rezultnd din activitatea contribuabilului supus inspeciei
sau altor persoane privind legalitatea i conformitatea declaraiilor
fiscale, corectitudinea i exactitatea ndeplinirii obligaiilor
fiscale, n vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru
aplicarea legii fiscale;
b) analiza i evaluarea informaiilor fiscale, n vederea
confruntrii declaraiilor fiscale cu informaiile proprii sau din
alte surse;
c) sancionarea potrivit legii a faptelor constatate i dispunerea
de msuri pentru prevenirea i combaterea abaterilor de la prevederile
legislaiei fiscale.
(3) Pentru ducerea la ndeplinire a atribuiilor prevzute la
alin. (2) organul de inspecie fiscal va proceda la:
a) examinarea documentelor aflate n dosarul fiscal al
contribuabilului;
b) verificarea concordanei dintre datele din declaraiile fiscale
cu cele din evidena contabil a contribuabilului;
c) discutarea constatrilor i solicitarea de explicaii scrise de
la reprezentanii legali ai contribuabililor sau mputerniciii
acestora, dup caz;
d) solicitarea de informaii de la teri;
e) stabilirea corect a bazei de impunere, a diferenelor datorate
n plus sau n minus, dup caz, fa de creana fiscal declarat
i/sau stabilit, dup caz, la momentul nceperii inspeciei fiscale;
f) stabilirea de diferene de obligaii fiscale de plat, precum
i a obligaiilor fiscale accesorii aferente acestora;
g) verificarea locurilor unde se realizeaz activiti generatoare
de venituri impozabile;
h) dispunerea msurilor asigurtorii n condiiile legii;
i) efectuarea de investigaii fiscale potrivit alin. (2) lit. a);
j) aplicarea de sanciuni potrivit prevederilor legale;
k) aplicarea de sigilii asupra bunurilor, ntocmind n acest sens

proces-verbal.
------------Alin. (4) al art. 94 a fost abrogat de pct. 3 al art. XI din ORDONANA
DE URGEN nr. 54 din 23 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 421
din 23 iunie 2010.
(5) Nu intr n atribuiile inspeciei fiscale efectuarea de
constatri tehnico-tiinifice sau orice alte verificri solicitate de
organele de urmrire penal n vederea lmuririi unor fapte ori
mprejurri ale cauzelor aflate n lucru la aceste instituii.
-------------Alin. (5) al art. 94 a fost introdus de pct. 38 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
ART. 95
Persoanele supuse inspeciei fiscale
Inspecia fiscal se exercit asupra tuturor persoanelor,
indiferent de forma lor de organizare, care au obligaii de stabilire,
reinere i plat a impozitelor, taxelor, contribuiilor i a altor
sume datorate bugetului general consolidat, prevzute de lege.
ART. 96
Formele i ntinderea inspeciei fiscale
(1) Formele de inspecie fiscal sunt:
a) inspecia fiscal general, care reprezint activitatea de
verificare a tuturor obligaiilor fiscale ale unui contribuabil,
pentru o perioad de timp determinat;
b) inspecia fiscal parial, care reprezint activitatea de
verificare a uneia sau mai multor obligaii fiscale, pentru o perioad
de timp determinat.
(2) Inspecia fiscal se poate extinde asupra tuturor raporturilor
relevante pentru impozitare, dac acestea prezint interes pentru
aplicarea legii fiscale.
ART. 97
Proceduri i metode de control fiscal
(1) n realizarea atribuiilor, inspecia fiscal poate aplica
urmtoarele proceduri de control:
a) controlul inopinat, care const n activitatea de verificare
faptic i documentar, n principal, ca urmare a unei sesizri cu
privire la existena unor fapte de nclcare a legislaiei fiscale,
fr anunarea n prealabil a contribuabilului;
b) controlul ncruciat, care const n verificarea documentelor
i operaiunilor impozabile ale contribuabilului, n corelaie cu cele
deinute de alte persoane; controlul ncruciat poate fi i inopinat.
(2) La finalizarea controlului inopinat sau ncruciat se ncheie
proces-verbal.
(3) n realizarea atribuiilor, inspecia fiscal poate aplica
urmtoarele metode de control:
a) controlul prin sondaj, care const n activitatea de verificare
selectiv a documentelor i operaiunilor semnificative, n care sunt
reflectate modul de calcul, de evideniere i de plat a obligaiilor

fiscale datorate bugetului general consolidat;


b) controlul electronic, care const n activitatea de verificare
a contabilitii i a surselor acesteia, prelucrate n mediu
electronic, utiliznd metode de analiz, evaluare i testare asistate
de instrumente informatice specializate.
-------------Alin. (4) al art. 97 a fost abrogat de pct. 39 al art. I din ORDONANA
nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2
septembrie 2011. Aceast abrogare intr n vigoare la 15 zile de la
data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
ART. 98
Perioada supus inspeciei fiscale
(1) Inspecia fiscal se efectueaz n cadrul termenului de
prescripie a dreptului de a stabili obligaii fiscale.
(2) La contribuabilii mari, perioada supus inspeciei fiscale
ncepe de la sfritul perioadei controlate anterior, n condiiile
alin. (1).
(3) La celelalte categorii de contribuabili inspecia fiscal se
efectueaz asupra creanelor nscute n ultimii 3 ani fiscali pentru
care exist obligaia depunerii declaraiilor fiscale. Inspecia
fiscal se poate extinde pe perioada de prescripie a dreptului de a
stabili obligaii fiscale, dac este identificat cel puin una dintre
urmtoarele situaii:
a) exist indicii privind diminuarea impozitelor, taxelor,
contribuiilor i a altor sume datorate bugetului general consolidat;
b) nu au fost depuse declaraii fiscale n interiorul termenului
de prescripie;
c) nu au fost ndeplinite obligaiile de plat a impozitelor,
taxelor, contribuiilor i altor sume datorate bugetului general
consolidat.
CAP. II
Realizarea inspeciei fiscale
ART. 99
Competena
(1) Inspecia fiscal se exercit exclusiv, nemijlocit i
nengrdit prin Agenia Naional de Administrare Fiscal sau, dup
caz, de compartimentele de specialitate ale autoritilor
administraiei publice locale, conform dispoziiilor prezentului
titlu, ori de alte autoriti care sunt competente, potrivit legii, s
administreze impozite, taxe, contribuii sau alte sume datorate
bugetului general consolidat.
(2) Competena de exercitare a inspeciei fiscale pentru Agenia
Naional de Administrare Fiscal i unitile sale subordonate se
stabilete prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale de
Administrare Fiscal. Organele de inspecie fiscal din aparatul
central al Ageniei Naionale de Administrare Fiscal au competen n
efectuarea inspeciei fiscale pe ntregul teritoriu al rii.
------------Alin. (2) al art. 99 a fost modificat de pct. 6 al art. I din

ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 27 februarie 2008,

OFICIAL nr. 163 din 3 martie 2008.

publicat n MONITORUL

(3) Competena privind efectuarea inspeciei fiscale se poate


delega altui organ fiscal. n cadrul Ageniei Naionale de
Administrare Fiscal condiiile n care se poate efectua delegarea
altui organ fiscal se stabilesc prin ordin al preedintelui Ageniei
Naionale de Administrare Fiscal.
------------Alin. (3) al art. 99 a fost modificat de pct. 12 al art. I, Seciunea
1 din ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
603 din 31 august 2007.
ART. 100
Selectarea contribuabililor pentru inspecie fiscal
(1) Selectarea contribuabililor ce urmeaz a fi supui inspeciei
fiscale este efectuat de ctre organul fiscal competent.
(2) Contribuabilul nu poate face obiecii cu privire la procedura
de selectare folosit.
ART. 101
Avizul de inspecie fiscal
(1) naintea desfurrii inspeciei fiscale, organul fiscal are
obligaia s ntiineze contribuabilul n legtur cu aciunea care
urmeaz s se desfoare, prin transmiterea unui aviz de inspecie
fiscal.
(2) Dup primirea avizului de inspecie fiscal, contribuabilul
poate solicita, o singur dat, pentru motive justificate, amnarea
datei de ncepere a inspeciei fiscale. Amnarea se aprob sau se
respinge de ctre organul fiscal prin decizie. n cazul n care
organul fiscal a admis cererea de amnare a inspeciei fiscale,
comunic contribuabilului data la care a fost reprogramat inspecia
fiscal.
(3) Avizul de inspecie fiscal cuprinde:
a) temeiul juridic al inspeciei fiscale;
b) data de ncepere a inspeciei fiscale;
c) obligaiile fiscale i perioadele ce urmeaz a fi supuse
inspeciei fiscale;
d) posibilitatea de a solicita amnarea datei de ncepere a
inspeciei fiscale.
-------------Art. 101 a fost modificat de pct. 40 al art. I din ORDONANA nr. 29 din
31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast modificare intr n vigoare la 15 zile de la data
publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17 septembrie
2011, conform art. III din acelai act normativ.
ART. 102
Comunicarea avizului de
(1) Avizul de inspecie
scris, nainte de nceperea
a) cu 30 de zile pentru

inspecie fiscal
fiscal se comunic contribuabilului, n
inspeciei fiscale, astfel:
marii contribuabili;

b) cu 15 zile pentru ceilali contribuabili.


(2) n situaia n care data de ncepere a inspeciei fiscale
nscris n aviz este ulterioar mplinirii termenului prevzut la
alin. (1), inspecia fiscal nu poate ncepe nainte de data nscris
n aviz.
(3) Avizul de inspecie fiscal se comunic la nceperea
inspeciei fiscale n urmtoarele situaii:
a) n cazul efecturii unei inspecii fiscale la un contribuabil
aflat n procedura de insolven;
b) n cazul n care, ca urmare a unui control inopinat sau
ncruciat, se impune nceperea imediat a inspeciei fiscale;
c) pentru extinderea inspeciei fiscale la perioade, impozite,
taxe i contribuii, altele dect cele cuprinse n avizul de inspecie
fiscal.
(4) Emiterea avizului de inspecie fiscal nu este necesar:
a) n cazul controlului inopinat i al controlului ncruciat;
b) n cazul unor aciuni ndeplinite ca urmare a solicitrii unor
autoriti, potrivit legii;
c) n cazul refacerii inspeciei fiscale ca urmare a unei decizii
de soluionare a contestaiei;
d) pentru soluionarea unor cereri ale contribuabilului.
(5) Contribuabilul poate renuna la beneficiul perioadei de
comunicare a avizului de inspecie fiscal prevzut la alin. (1).
(6) Data nceperii inspeciei fiscale este data menionat n
registrul unic de control. n cazul contribuabililor care nu dein sau
nu prezint organelor de inspecie fiscal registrul unic de control,
aceast dat se nscrie ntr-un proces-verbal de constatare.
(7) Dac inspecia fiscal nu ncepe la 15 zile de la data
prevzut n aviz, contribuabilul va fi ntiinat, n scris, asupra
noii date de ncepere a inspeciei fiscale.
-------------Art. 102 a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDONANA nr. 29 din
31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast modificare intr n vigoare la 15 zile de la data
publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17 septembrie
2011, conform art. III din acelai act normativ.
ART. 103
Locul i timpul desfurrii inspeciei fiscale
(1) Inspecia fiscal se desfoar, de regul, n spaiile de
lucru ale contribuabilului. Contribuabilul trebuie s pun la
dispoziie un spaiu adecvat, precum i logistica necesar
desfurrii inspeciei fiscale.
(2) Dac nu exist un spaiu de lucru adecvat pentru derularea
inspeciei fiscale, atunci activitatea de inspecie se va putea
desfura la sediul organului fiscal sau n orice alt loc stabilit de
comun acord cu contribuabilul.
(3) Indiferent de locul unde se desfoar inspecia fiscal,
organul fiscal are dreptul s inspecteze locurile n care se
desfoar activitatea, n prezena contribuabilului sau a unei
persoane desemnate de acesta.

(4) Inspecia fiscal se desfoar, de regul, n timpul


programului de lucru al contribuabilului. Inspecia fiscal se poate
desfura i n afar programului de lucru al contribuabilului, cu
acordul scris al acestuia i cu aprobarea conductorului organului
fiscal.
ART. 104
Durata efecturii inspeciei fiscale
(1) Durata efecturii inspeciei fiscale este stabilit de
organele de inspecie fiscal sau, dup caz, de compartimentele de
specialitate ale autoritilor administraiei publice locale, n
funcie de obiectivele inspeciei, i nu poate fi mai mare de 3 luni.
(2) n cazul marilor contribuabili sau al celor care au sedii
secundare, durata inspeciei nu poate fi mai mare de 6 luni.
(3) Perioadele n care derularea inspeciei fiscale este
suspendat nu sunt incluse n calculul duratei acesteia, conform
prevederilor alin. (1) i (2).
(4) Conductorul inspeciei fiscale competent poate decide
suspendarea unei inspecii fiscale ori de cte ori sunt motive
justificate pentru aceasta.
(5) Condiiile i modalitile de suspendare a unei inspecii
fiscale se vor stabili prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale
de Administrare Fiscal, respectiv prin ordin comun al ministrului
finanelor publice i al ministrului administraiei i internelor, n
cazul inspeciilor fiscale efectuate de organele fiscale prevzute la
art. 35, care se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
ART. 105
Reguli privind inspecia fiscal
(1) Inspecia fiscal va avea n vedere examinarea tuturor
strilor de fapt i raporturile juridice care sunt relevante pentru
impunere.
(2) Inspecia fiscal va fi efectuat n aa fel nct s afecteze
ct mai puin activitatea curent a contribuabililor i s utilizeze
eficient timpul destinat inspeciei fiscale.
(3) Inspecia fiscal se efectueaz o singur dat pentru fiecare
impozit, tax, contribuie i alte sume datorate bugetului general
consolidat i pentru fiecare perioad supus impozitrii.
-------------Alin. (3) al art. 105 a fost modificat de pct. 42 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast modificare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.

------------Alin. (4) al art. 105 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDONANA
DE URGEN nr. 19 din 27 februarie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
163 din 3 martie 2008.
(5) Inspecia fiscal se exercit pe baza principiilor
independenei, unicitii, autonomiei, ierarhizrii, teritorialitii

i descentralizrii.
(6) Activitatea de inspecie fiscal se organizeaz i se
desfoar n baza unor programe anuale, trimestriale i lunare
aprobate n condiiile stabilite prin ordin al preedintelui Ageniei
Naionale de Administrare Fiscal, respectiv prin acte ale
autoritilor administraiei publice locale, dup caz.
(7) La nceperea inspeciei fiscale, inspectorul este obligat s
prezinte contribuabilului legitimaia de inspecie i ordinul de
serviciu semnat de conductorul organului de control. nceperea
inspeciei fiscale trebuie consemnat n registrul unic de control.
(8) La finalizarea inspeciei fiscale, contribuabilul este obligat
s dea o declaraie scris, pe propria rspundere, din care s rezulte
c au fost puse la dispoziie toate documentele i informaiile
solicitate pentru inspecia fiscal. n declaraie se va meniona i
faptul c au fost restituite toate documentele solicitate i puse la
dispoziie de contribuabil.
(9) Contribuabilul are obligaia s ndeplineasc msurile
prevzute n actul ntocmit cu ocazia inspeciei fiscale, n termenele
i condiiile stabilite de organele de inspecie fiscal.
ART. 105^1
Reguli privind reverificarea
(1) Prin excepie de la prevederile art. 105 alin. (3),
conductorul inspeciei fiscale poate decide reverificarea unei
anumite perioade.
(2) Prin reverificare se nelege inspecia fiscal efectuat ca
urmare a apariiei unor date suplimentare necunoscute inspectorilor
fiscali la data efecturii verificrilor, care influeneaz
rezultatele acestora.
(3) Prin date suplimentare se nelege informaii, documente sau
alte nscrisuri obinute ca urmare a unor controale ncruciate,
inopinate ori comunicate organului fiscal de ctre organele de
urmrire penal sau de alte autoriti publice ori obinute n orice
mod de organele de inspecie, de natur s modifice rezultatele
inspeciei fiscale anterioare.
(4) La nceperea aciunii de reverificare, organul de inspecie
fiscal este obligat s comunice contribuabilului decizia de
reverificare, care poate fi contestat n condiiile prezentului cod.
Dispoziiile referitoare la coninutul i comunicarea avizului de
inspecie sunt aplicabile n mod corespunztor i deciziei de
reverificare.
-------------Art. 105^1 a fost introdus de pct. 43 al art. I din ORDONANA nr. 29 din
31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile de la data
publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17 septembrie
2011, conform art. III din acelai act normativ.
ART. 106
Obligaia de colaborare a contribuabilului
(1) Contribuabilul are obligaia s colaboreze la constatarea
strilor de fapt fiscale. Acesta este obligat s dea informaii, s

prezinte la locul de desfurare a inspeciei fiscale toate


documentele, precum i orice alte date necesare clarificrii
situaiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.
(2) La nceperea inspeciei fiscale, contribuabilul va fi informat
c poate numi persoane care s dea informaii. Dac informaiile
contribuabilului sau cele ale persoanei numite de acesta sunt
insuficiente, atunci inspectorul fiscal se poate adresa i altor
persoane pentru obinerea de informaii.
(3) Pe toat durata exercitrii inspeciei fiscale contribuabilii
supui acesteia au dreptul de a beneficia de asisten de specialitate
sau juridic.
ART. 107
Dreptul contribuabilului de a fi informat
(1) Contribuabilul va fi informat pe parcursul desfurrii
inspeciei fiscale asupra constatrilor rezultate din inspecia
fiscal.
(2) Organul fiscal prezint contribuabilului proiectul de raport
de inspecie fiscal, care conine constatrile i consecinele lor
fiscale, acordndu-i acestuia posibilitatea de a-i exprima punctul de
vedere potrivit art. 9 alin. (1), cu excepia cazului n care bazele
de impozitare nu au suferit nicio modificare n urma inspeciei
fiscale sau a cazului n care contribuabilul renun la acest drept i
notific acest fapt organelor de inspecie fiscal.
-------------Alin. (2) al art. 107 a fost modificat de pct. 44 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast modificare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
(3) Data, ora i locul prezentrii concluziilor vor fi comunicate
contribuabilului n timp util.
(4) Contribuabilul are dreptul s i prezinte, n scris, punctul
de vedere cu privire la constatrile inspeciei fiscale, n termen de
3 zile lucrtoare de la data ncheierii inspeciei fiscale.
-------------Alin. (4) al art. 107 a fost modificat de pct. 44 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast modificare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
(5) Data ncheierii inspeciei fiscale este data programat pentru
discuia final cu contribuabilul sau data notificrii de ctre
contribuabil c renun la acest drept.
-------------Alin. (5) al art. 107 a fost introdus de pct. 45 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
ART. 108
Sesizarea organelor de urmrire penal

(1) Organele fiscale vor sesiza organele de urmrire penal n


legtur cu constatrile efectuate cu ocazia inspeciei fiscale i
care ar putea ntruni elemente constitutive ale unei infraciuni, n
condiiile prevzute de legea penal.
(2) n situaiile prevzute la alin. (1) organele de inspecie au
obligaia de a ntocmi proces-verbal semnat de organul de inspecie i
de ctre contribuabilul supus inspeciei, cu sau fr explicaii ori
obieciuni din partea contribuabilului. n cazul n care cel supus
controlului refuz s semneze procesul-verbal, organul de inspecie
fiscal va consemna despre aceasta n procesul-verbal. n toate
cazurile procesul-verbal va fi comunicat contribuabilului.
ART. 109
Raportul privind rezultatul inspeciei fiscale
(1) Rezultatul inspeciei fiscale se consemneaz, n scris, ntrun raport de inspecie fiscal, n care se prezint constatrile
inspeciei fiscale din punct de vedere faptic i legal.
(2) Raportul de inspecie fiscal se ntocmete la finalizarea
inspeciei fiscale i cuprinde toate constatrile n legtur cu
perioadele i obligaiile fiscale verificate. n cazul n care
contribuabilul i-a exercitat dreptul prevzut la art. 107 alin. (4),
raportul de inspecie fiscal cuprinde i opinia organului de
inspecie fiscal, motivat n drept i n fapt, cu privire la acest
punct de vedere.
(3) Raportul de inspecie fiscal st la baza emiterii:
a) deciziei de impunere, pentru diferene de obligaii fiscale
aferente perioadelor verificate;
b) deciziei de nemodificare a bazei de impunere, dac nu se
constat diferene de obligaii fiscale.
(4) Deciziile prevzute la alin. (3) se comunic n termen de 30
de zile lucrtoare de la data ncheierii inspeciei fiscale.
-------------Art. 109 a fost modificat de pct. 46 al art. I din ORDONANA nr. 29 din
31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast modificare intr n vigoare la 15 zile de la data
publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17 septembrie
2011, conform art. III din acelai act normativ.
CAP. III
Dispoziii speciale privind verificarea persoanelor fizice supuse
impozitului pe venit*)
------------Cap. III a fost introdus de pct. 4 al art. IV din ORDONANA DE URGEN
nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30
decembrie 2010.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform alin. (3) al art. V din ORDONANA DE URGEN nr. 117 din 23 decembrie
2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010,
prevederile art. I pct. 29 i ale art. IV se aplic pentru veniturile
realizate ncepnd cu anul fiscal 2011.
ART. 109^1*)
Reguli privind verificarea persoanelor fizice

(1) Organul fiscal are dreptul de a efectua o verificare fiscal


prealabil documentar a ansamblului situaiei fiscale personale a
persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit reglementat de
titlul III din Codul fiscal, n condiiile prezentului cod, care se
aplic n mod corespunztor.
(1^1) Competena de exercitare a verificrii situaiei fiscale
personale pentru Agenia Naional de Administrare Fiscal i
unitile sale subordonate se stabilete prin ordin al preedintelui
Ageniei Naionale de Administrare Fiscal. Aparatul central al
Ageniei Naionale de Administrare Fiscal are competen n
efectuarea verificrii persoanelor fizice, potrivit prezentului
capitol, pe ntregul teritoriu al rii.
-------------Alin. (1^1) al art. 109^1 a fost introdus de pct. 47 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
(2) Prin situaie fiscal personal se nelege totalitatea
drepturilor i a obligaiilor de natur patrimonial, a fluxurilor de
trezorerie i a altor elemente de natur s determine starea de fapt
fiscal real a contribuabilului pe perioada verificat.
(3) Verificarea prevzut la alin. (1) const n compararea ntre,
pe de o parte, veniturile declarate de contribuabili sau de pltitorii
de venit i, pe de alt parte, situaia fiscal personal a
contribuabilului.
(4) Dac organul fiscal constat o diferen semnificativ ntre,
pe de o parte, veniturile declarate de contribuabili sau de pltitorii
de venit i, pe de alt parte, situaia fiscal personal, acesta
continu verificarea prevzut la alin. (1) prin comunicarea avizului
de verificare i stabilete baza impozabil ajustat prin utilizarea
metodelor indirecte prevzute la alin. (6). Diferena este
semnificativ dac ntre veniturile estimate calculate n baza
situaiei fiscale personale i veniturile declarate de contribuabili
sau de pltitorii de venit este o diferen mai mare de 10%, dar nu
mai puin de 50.000 lei.
(5) n situaia n care organul fiscal constat diferene
semnificative conform alin. (4), acesta solicit contribuabilului
prezentarea, n termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea
avizului de verificare, sub sanciunea decderii, de documente
justificative sau alte clarificri relevante pentru situaia sa
fiscal. Termenul se poate prelungi cu 30 de zile, o singur dat, la
solicitarea justificat a contribuabilului, cu acordul organului
fiscal.
(5^1) Persoana supus verificrii are obligaia de a depune o
declaraie de patrimoniu i venituri la solicitarea organului fiscal.
n situaia n care solicitarea are loc odat cu comunicarea avizului
de verificare, declaraia se depune n termenul prevzut la alin. (5);
n situaia n care solicitarea are loc pe perioada verificrii,
declaraia se depune n termen de 15 zile de la data comunicrii
solicitrii.
-------------

Alin. (5^1) al art. 109^1 a fost introdus de pct. 3 al art. II din


publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 54
din 23 ianuarie 2013.
(5^2) Elementele de patrimoniu i de venituri ce trebuie declarate
de persoana supus verificrii, precum i modelul declaraiei se
stabilesc prin ordin al ministrului finanelor publice.
------------Alin. (5^2) al art. 109^1 a fost introdus de pct. 3 al art. II din
ORDONANA nr. 8 din 23 ianuarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 54
din 23 ianuarie 2013.
(6) Metodele indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate
sunt urmtoarele:
a) metoda sursei i cheltuirii fondului. Metoda const n
compararea cheltuielilor efectuate cu veniturile declarate n perioada
supus verificrii;
b) metoda fluxurilor de trezorerie. Metoda const n analiza
conturilor bancare i a fluxurilor de numerar pentru a stabili
micrile de disponibiliti bneti i asocierea acestora cu sursele
de venit i utilizarea lor;
c) metoda patrimoniului. Metoda const n determinarea venitului
impozabil pe baza creterii valorii patrimoniului net al unui
contribuabil pe parcursul unui an fiscal. Creterea sau descreterea
valorii patrimoniului net se determin prin compararea valorii
patrimoniului net la nceputul perioadei cu cea de la sfritul
perioadei.
(7) Procedura de aplicare a metodelor indirecte prevzute la alin.
(6) se aprob prin hotrre a Guvernului.
(8) Obligaia de pstrare a secretului fiscal prevzut la art. 11
se aplic funcionarilor publici implicai n procedura de verificare
a situaiei fiscale personale.
------------Art. 109^1 a fost introdus de pct. 4 al art. IV din ORDONANA DE URGEN
nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30
decembrie 2010.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform alin. (3) al art. V din ORDONANA DE URGEN nr. 117 din 23 decembrie
2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010,
prevederile art. I pct. 29 i ale art. IV se aplic pentru veniturile
realizate ncepnd cu anul fiscal 2011.
ORDONANA nr. 8 din 23 ianuarie 2013,

ART. 109^2
Locul i durata desfurrii verificrii
(1) Verificarea se desfoar la sediul organului fiscal sau, la
cererea persoanei supuse verificrii, la domiciliul su sau la
domiciliul/sediul persoanei care i acord asisten potrivit art. 106
alin. (3).
(2) Durata efecturii verificrii este stabilit de organul fiscal
i nu poate fi mai mare de 6 luni, respectiv de 12 luni n cazul n
care sunt necesare informaii din strintate.
------------Art. 109^2 a fost modificat de pct. 4 al art. II din ORDONANA nr. 8 din

23 ianuarie 2013,

publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 23 ianuarie


2013.
ART. 109^3*)
Avizul de verificare
Avizul de verificare prevzut la art. 109^1 alin. (4) va cuprinde:
a) temeiul juridic al verificrii;
b) data de ncepere a verificrii;
c) perioada ce urmeaz a fi supus verificrii;
d) posibilitatea de a solicita amnarea datei de ncepere a
verificrii. Amnarea se poate solicita o singur dat, pentru motive
justificate;
e) solicitarea de informaii i nscrisuri relevante pentru
verificare.
------------Art. 109^3 a fost introdus de pct. 4 al art. IV din ORDONANA DE URGEN
nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30
decembrie 2010.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform alin. (3) al art. V din ORDONANA DE URGEN nr. 117 din 23 decembrie
2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010,
prevederile art. I pct. 29 i ale art. IV se aplic pentru veniturile
realizate ncepnd cu anul fiscal 2011.
ART. 109^4*)
Raportul de verificare i decizia de impunere
Rezultatul verificrii va fi consemnat ntr-un raport scris n
care se vor prezenta constatrile din punct de vedere faptic i legal.
Raportul va sta la baza emiterii deciziei de impunere sau, dup caz, a
unei decizii de ncetare a procedurii de verificare, n cazul n care
nu se ajusteaz baza impozabil.
------------Art. 109^4 a fost introdus de pct. 4 al art. IV din ORDONANA DE URGEN
nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30
decembrie 2010.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform alin. (3) al art. V din ORDONANA DE URGEN nr. 117 din 23 decembrie
2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010,
prevederile art. I pct. 29 i ale art. IV se aplic pentru veniturile
realizate ncepnd cu anul fiscal 2011.
TITLUL VII^1
Cooperarea administrativ n domeniul fiscal
---------Titlul VII^1 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANA nr. 2
din 25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30
ianuarie 2012.
CAP. I
Dispoziii generale
---------Capitolul I al Titlului VII^1 a fost introdus de pct. 13 al art. I
din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
71 din 30 ianuarie 2012.
ART. 109^5
Scopul

(1) Prezentul titlu reglementeaz normele i procedurile potrivit


crora Romnia coopereaz cu celelalte state membre n vederea
realizrii unui schimb de informaii care este n mod previzibil
relevant pentru administrarea i aplicarea legilor interne ale
statelor membre n privina taxelor i impozitelor prevzute la art.
109^6.
(2) Prezentul titlu conine i dispoziii privind schimbul de
informaii prevzut la alin. (1) prin mijloace electronice, precum i
norme i proceduri potrivit crora Romnia coopereaz cu Comisia
European pe teme de coordonare i evaluare.
(3) Prezentul titlu nu afecteaz aplicarea n Romnia a normelor
privind asistena reciproc n materie penal i nu aduce atingere
ndeplinirii niciunei obligaii a Romniei n temeiul altor
instrumente juridice, inclusiv acorduri bilaterale sau multilaterale,
n ceea ce privete cooperarea administrativ extins.
---------Art. 109^5 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANA nr. 2 din
25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie
2012. Conform alin. (1) al art. III din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2012 astfel cum
a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 162 din 4 octombrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 8 octombrie 2012, prevederile art. 109^5
se aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie 2013.
ART. 109^6
Sfera de aplicare
(1) Prezentul titlu se aplic tuturor tipurilor de taxe i
impozite percepute de ctre stat, unitile administrativ-teritoriale
ori subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, ori n
numele acestora.
(2) Fr a aduce atingere alin. (1), prezentul titlu nu se aplic:
a) taxei pe valoarea adugat, taxelor vamale i accizelor, care
fac obiectul unei alte legislaii a Uniunii Europene privind
cooperarea administrativ dintre statele membre;
b) contribuiilor obligatorii la sistemul de securitate social
pltibile statului sau instituiilor de securitate social de drept
public.
(3) Taxele i impozitele, astfel cum sunt prevzute la alin. (1),
nu se interpreteaz n niciun caz ca incluznd:
a) taxele, cum ar fi cele pentru certificate i alte documente
emise de autoritile publice;
b) contribuiile de natur contractual, cum ar fi sumele
stabilite pentru utilitile publice.
(4) Prezentul titlu se aplic taxelor i impozitelor prevzute la
alin. (1), percepute n cadrul teritoriilor unde tratatele Uniunii
Europene sunt aplicabile n temeiul art. 52 din Tratatul privind
Uniunea European.
---------Art. 109^6 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANA nr. 2 din
25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie
2012. Conform alin. (1) al art. III din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2012 astfel cum
a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 162 din 4 octombrie 2012, publicat n

MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 8 octombrie 2012, prevederile art. 109^6
se aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie 2013.
ART. 109^7
Definiii
n sensul prezentului titlu, termenii i expresiile de mai jos au
urmtoarea semnificaie:
a) autoritate competent a unui stat membru - autoritatea care a
fost desemnat ca atare de ctre statul membru respectiv. n cazul n
care acioneaz n temeiul prezentului titlu, un birou central de
legtur, un departament de legtur sau un funcionar autorizat este
considerat, de asemenea, autoritate competent prin delegare, potrivit
art. 109^8;
b) birou central de legtur - un birou care a fost desemnat ca
fiind responsabilul principal pentru contactele cu alte state membre
n domeniul cooperrii administrative;
c) departament de legtur - orice birou, altul dect biroul
central de legtur, care a fost astfel desemnat n vederea schimbului
direct de informaii n temeiul prezentului titlu;
d) funcionar autorizat - orice funcionar care este autorizat s
fac schimb direct de informaii n temeiul prezentului titlu;
e) autoritate solicitant - biroul central de legtur, un
departament de legtur sau orice funcionar autorizat al unui stat
membru care nainteaz o cerere de asisten n numele autoritii
competente;
f) autoritate solicitat - biroul central de legtur, un
departament de legtur sau orice funcionar autorizat al unui stat
membru care primete o cerere de asisten n numele autoritii
competente;
g) anchet administrativ - toate controalele, verificrile i
alte aciuni ntreprinse de statele membre n exercitarea atribuiilor
lor, n scopul asigurrii aplicrii corecte a legislaiei fiscale;
h) schimb de informaii la cerere - transmiterea de informaii
efectuat pe baza unei cereri adresate de statul membru solicitant
statului membru solicitat ntr-un caz specific;
i) schimb automat - comunicarea sistematic a informaiilor
predefinite ctre alt stat membru, fr cerere prealabil, la
intervale regulate prestabilite. n contextul art. 109^12,
informaiile disponibile se refer la informaii din dosarele fiscale
ale statelor membre care comunic informaiile respective, care pot fi
accesate potrivit procedurilor de colectare i procesare a
informaiilor din acel stat membru;
j) schimb spontan - comunicarea nesistematic, n orice moment i
fr o cerere prealabil, a unor informaii ctre un alt stat membru;
k) persoan - orice persoan fizic ori juridic, orice asociere
de persoane creia i este recunoscut, prin lege, capacitatea de a
ncheia acte juridice, dar care nu are statut de persoan juridic,
sau orice alt entitate, indiferent de natura ori forma acesteia, fie
c are sau nu personalitate juridic, care deine ori gestioneaz
active care, alturi de venitul generat de acestea, sunt supuse unor
taxe ori impozite care fac obiectul prezentului titlu;
l) mijloace electronice - utilizarea unui echipament electronic
pentru procesarea, inclusiv compresia digital, i stocarea datelor i

prin utilizarea transmisiei prin fir a transmisiei radio, a


tehnologiilor optice sau a altor mijloace electromagnetice;
m) reea CCN - platforma comun bazat pe reeaua comun de
comunicaii (CCN) dezvoltat de Uniunea European pentru a asigura
toate transmisiile prin mijloace electronice ntre autoritile
competente din domeniul vamal i fiscal.
---------Art. 109^7 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANA nr. 2 din
25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie
2012. Conform alin. (1) al art. III din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2012 astfel cum
a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 162 din 4 octombrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 8 octombrie 2012, prevederile art. 109^7
se aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie 2013.
ART. 109^8
Autoritatea competent din Romnia
(1) Autoritatea competent din Romnia pentru aplicarea
prevederilor prezentului titlu, precum i pentru contactele cu Comisia
European este Agenia Naional de Administrare Fiscal.
(2) Prin ordin al ministrului finanelor publice, la propunerea
preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, se
desemneaz biroul central de legtur. Autoritatea competent din
Romnia este responsabil de informarea Comisiei Europene i a
celorlalte state membre cu privire la desemnarea biroului central de
legtur.*)
(3) Prin ordinul prevzut la alin. (2), biroul central de legtur
poate fi desemnat responsabil i de contactele cu Comisia European.
Autoritatea competent din Romnia este responsabil de informarea
Comisiei Europene cu privire la acest lucru.
(4) Autoritatea competent din Romnia poate desemna departamente
de legtur cu competene repartizate potrivit legislaiei sau
politicii sale naionale. Biroul central de legtur are
responsabilitatea de a actualiza lista departamentelor de legtur i
de a o pune la dispoziia birourilor centrale de legtur din
celelalte state membre interesate, precum i a Comisiei Europene.
(5) Autoritatea competent din Romnia poate desemna funcionari
autorizai. Biroul central de legtur are responsabilitatea de a
actualiza lista acestor funcionari autorizai i de a o pune la
dispoziia birourilor centrale de legtur din celelalte state membre
interesate, precum i a Comisiei Europene.
(6) Funcionarii implicai n cooperarea administrativ n temeiul
prezentului titlu sunt considerai, n orice situaie, ca fiind
funcionari autorizai n acest sens, potrivit condiiilor prevzute
de autoritile competente.
(7) n cazul n care un departament de legtur ori un funcionar
autorizat, desemnat potrivit alin. (4) sau (5), trimite ori primete o
cerere sau un rspuns la o cerere de cooperare, acesta informeaz
biroul central de legtur din Romnia, potrivit procedurilor
prevzute de acesta din urm.
(8) n cazul n care un departament de legtur ori un funcionar
autorizat, desemnat potrivit alin. (4) sau (5), primete o cerere de
cooperare care necesit o aciune n afara competenei care i-a fost

repartizat potrivit legislaiei ori politicii naionale din Romnia,


el transmite fr ntrziere aceast cerere biroului central de
legtur din Romnia i informeaz autoritatea solicitant. n acest
caz, perioada prevzut la art. 109^11 ncepe n ziua urmtoare
transmiterii cererii de cooperare ctre biroul central de legtur.
---------Art. 109^8 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANA nr. 2 din
25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie
2012. Conform alin. (1) al art. III din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2012 astfel cum
a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 162 din 4 octombrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 8 octombrie 2012, prevederile art. 109^8
se aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie 2013.
----------*) NOT C.T.C.E. S.A. PIATRA-NEAM:
Potrivit alin.(2) al art. III din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2012, ordinele
ministrului finanelor publice i ale preedintelui Ageniei Naionale
de Administrare Fiscal prevzute la art. 42 alin. (5^1), art. 43
alin. (4) i (5), art. 79 alin. (2), art. 109^8 alin. (2) i art. 110^1
alin. (2) din Ordonana Guvernului nr. 92/2003, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, astfel cum au fost modificate sau completate
prin prezenta ordonan, se emit n termen de 30 de zile de la data
intrrii n vigoare a prezentei ordonane, cu excepia ordinului
prevzut la art. 65 alin. (4) care se emite n termen de 60 de zile.
CAP. II
Schimbul de informaii
---------Capitolul II al Titlului VII^1 a fost introdus de pct. 13 al art. I
din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
71 din 30 ianuarie 2012.
SECIUNEA 1
Schimbul de informaii la cerere
---------Seciunea 1, Capitolul II, Titlul VII^1 a fost introdus de pct.
13 al art. I din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2012.
ART. 109^9
Procedura aplicabil schimbului de informaii la cerere
La cererea autoritii solicitante din alt stat membru,
autoritatea solicitat din Romnia comunic acesteia orice informaii
prevzute la art. 109^5 alin. (1) pe care le deine sau pe care le
obine n urma anchetelor administrative.
---------Art. 109^9 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANA nr. 2 din
25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie
2012. Conform alin. (1) al art. III din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2012 astfel cum
a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 162 din 4 octombrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 8 octombrie 2012, prevederile art. 109^9
se aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie 2013.
ART. 109^10

Anchete administrative
(1) Autoritatea solicitat din Romnia asigur efectuarea oricror
anchete administrative necesare pentru a obine informaiile prevzute
la art. 109^9.
(2) Cererea prevzut la art. 109^9 poate conine solicitarea
motivat a unei anchete administrative specifice. n cazul n care
autoritatea solicitat din Romnia decide c nu este necesar nicio
anchet administrativ, aceasta comunic de ndat autoritii
solicitante din alt stat membru motivele acestei decizii.
(3) Pentru a obine informaiile solicitate sau a efectua ancheta
administrativ cerut, autoritatea solicitat din Romnia urmeaz
aceleai proceduri ca atunci cnd acioneaz din propria iniiativ
ori la cererea unei alte autoriti din Romnia.
(4) n cazul n care autoritatea solicitant din alt stat membru
i solicit n mod expres, autoritatea solicitat din Romnia
transmite documente originale, cu condiia ca acest lucru s nu
contravin dispoziiilor n vigoare din Romnia.
---------Art. 109^10 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANA nr. 2 din
25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie
2012. Conform alin. (1) al art. III din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2012 astfel cum
a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 162 din 4 octombrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 8 octombrie 2012, prevederile art.
109^10 se aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie 2013.
ART. 109^11
Termene pentru schimbul de informaii la cerere
(1) Autoritatea solicitat din Romnia furnizeaz informaiile
prevzute la art. 109^9 n cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult
de 6 luni de la data primirii cererii. n cazul n care autoritatea
solicitat din Romnia deine deja informaiile cerute, transmiterea
acestora se face n termen de dou luni de la data primirii cererii.
(2) Pentru anumite cazuri speciale, autoritatea solicitant din
alt stat membru i cea solicitat din Romnia pot conveni asupra unor
termene diferite de cele prevzute la alin. (1).
(3) Autoritatea solicitat din Romnia confirm autoritii
solicitante din alt stat membru, dac este posibil prin mijloace
electronice, primirea unei cereri fr ntrziere, dar nu mai mult de
7 zile lucrtoare de la primire.
(4) n termen de o lun de la primirea cererii, autoritatea
solicitat din Romnia notific autoritii solicitante din alt stat
membru orice nereguli ale cererii, precum i nevoia unor eventuale
informaii suplimentare. ntr-un astfel de caz, termenele prevzute la
alin. (1) se calculeaz din ziua urmtoare celei n care autoritatea
solicitat din Romnia primete informaiile suplimentare necesare.
(5) n cazul n care autoritatea solicitat din Romnia nu este n
msur s rspund n termenul stabilit, aceasta notific autoritii
solicitante din alt stat membru fr ntrziere, dar nu mai mult de 3
luni de la primirea cererii, motivele nerespectrii termenului i data
la care consider c va fi n msur s ofere un rspuns.
(6) n cazul n care autoritatea solicitat din Romnia nu se afl
n posesia informaiilor solicitate i nu este n msur s rspund

sau refuz s rspund unei cereri de informaii din motivele


prevzute la art. 109^21, aceasta notific autoritii solicitante din
alt stat membru motivele sale fr ntrziere, dar nu mai mult de o
lun de la data primirii cererii.
---------Art. 109^11 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANA nr. 2 din
25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie
2012. Conform alin. (1) al art. III din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2012 astfel cum
a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 162 din 4 octombrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 8 octombrie 2012, prevederile art.
109^11 se aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie 2013.
SECIUNEA a 2-a
Schimbul automat obligatoriu de informaii
---------Seciunea a 2-a, Capitolul II, Titlul VII^1 a fost introdus de
pct. 13 al art. I din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2012.
ART. 109^12
Sfera de aplicare i condiiile schimbului automat obligatoriu de
informaii
(1) Autoritatea competent din Romnia comunic autoritii
competente a oricrui alt stat membru, prin schimb automat,
informaiile referitoare la perioadele de impozitare care ncep dup
data de 1 ianuarie 2014 i care sunt disponibile cu privire la
rezidenii din acel stat membru i la urmtoarele categorii specifice
de venituri i de capital, astfel cum sunt acestea nelese n temeiul
legislaiei naionale din Romnia:
a) venituri din munc;
b) remuneraii pltite administratorilor i altor persoane
asimilate acestora;
c) produse de asigurri de via neacoperite de alte instrumente
juridice ale Uniunii Europene, n cazul schimbului de informaii sau
al altor msuri similare;
d) pensii;
e) proprietatea asupra bunurilor imobile i venituri din bunuri
imobile.
(2) nainte de data de 1 ianuarie 2014, autoritatea competent din
Romnia informeaz Comisia European cu privire la categoriile
specifice de venituri i de capital prevzute la alin. (1) despre care
au informaii disponibile, precum i orice modificri ulterioare care
au fost aduse.
(3) Autoritatea competent din Romnia poate indica autoritii
competente a oricrui alt stat membru faptul c nu dorete s
primeasc informaii referitoare la categoriile de venituri i de
capital prevzute la alin. (1) sau c nu dorete s primeasc
informaii cu privire la venitul ori la capitalul care nu depete un
anumit plafon, iar Romnia informeaz Comisia European n acest sens.
n cazul n care Romnia nu informeaz Comisia European despre
oricare dintre categoriile cu privire la care deine informaii
disponibile poate fi considerat drept stat care nu dorete s
primeasc informaii potrivit alin. (1).

(4) nainte de data de 1 iulie 2016, autoritatea competent din


Romnia pune la dispoziia Comisiei Europene, n fiecare an,
statistici cu privire la volumul schimburilor automate i, n msura
posibilului, informaii cu privire la costurile i beneficiile
administrative i de alt natur relevante legate de schimburile care
au avut loc i orice poteniale modificri att pentru administraiile
fiscale, ct i pentru teri.
(5) Comunicarea informaiilor are loc cel puin o dat pe an, n
termen de 6 luni de la sfritul anului fiscal din Romnia pe
parcursul cruia au devenit disponibile informaiile.
(6) n cazul n care Romnia convine cu alte state membre s fac
automat schimb de informaii referitoare la categorii suplimentare de
venituri i de capital n cadrul unor acorduri bilaterale sau
multilaterale pe care le ncheie, Romnia comunic acordurile
respective Comisiei Europene care le pune la dispoziia tuturor
celorlalte state membre.
---------Art. 109^12 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANA nr. 2 din
25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie
2012. Conform alin. (1) al art. III din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2012 astfel cum
a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 162 din 4 octombrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 8 octombrie 2012, prevederile art.
109^12 se aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie 2015.
SECIUNEA a 3-a
Schimbul spontan de informaii
---------Seciunea a 3-a, Capitolul II, Titlul VII^1 a fost introdus de
pct. 13 al art. I din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2012.
ART. 109^13
Sfera de aplicare i condiiile schimbului spontan de informaii
(1) Autoritatea competent din Romnia comunic autoritii
competente din orice alt stat membru interesat informaiile prevzute
la art. 109^5 alin. (1), n oricare dintre urmtoarele situaii:
a) autoritatea competent din Romnia are dovezi pe baza crora
presupune c pot exista pierderi fiscale ntr-un alt stat membru;
b) o persoan impozabil obine o reducere sau o scutire de
impozit n Romnia, care ar putea determina o mrire a impozitului ori
o obligaie de plat a impozitului ntr-un alt stat membru;
c) afacerile ntre o persoan impozabil din Romnia i o persoan
impozabil din alt stat membru sunt realizate printruna sau mai multe
ri, astfel nct s rezulte o scdere a impozitului n Romnia ori
n cellalt stat membru sau n amndou;
d) autoritatea competent din Romnia are dovezi pe baza crora
presupune c poate avea loc o diminuare a impozitului n urma unor
transferuri artificiale ale profiturilor n cadrul unor grupuri de
ntreprinderi;
e) informaiile transmise unui stat membru de ctre autoritatea
competent a altui stat membru au permis obinerea unor informaii
care pot fi importante n evaluarea impozitului datorat n cel de-al
doilea stat membru.

(2) Autoritatea competent din Romnia poate s comunice, prin


schimb spontan, autoritilor competente din celelalte state membre
orice informaii de care are cunotin i care pot fi utile acestora.
---------Art. 109^13 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANA nr. 2 din
25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie
2012. Conform alin. (1) al art. III din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2012 astfel cum
a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 162 din 4 octombrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 8 octombrie 2012, prevederile art.
109^13 se aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie 2013.
ART. 109^14
Termene pentru schimbul spontan de informaii
(1) Autoritatea competent din Romnia creia i se pun la
dispoziie informaiile prevzute la art. 109^13 alin. (1) transmite
informaiile respective autoritii competente a oricrui alt stat
membru interesat, ct de curnd posibil, dar nu mai trziu de o lun
de la data la care informaiile au fost puse la dispoziie.
(2) Autoritatea competent din Romnia creia i se comunic
informaiile n temeiul art. 109^13 confirm, dac este posibil prin
mijloace electronice, primirea acestor informaii autoritii
competente care le-a furnizat, fr ntrziere, dar nu mai mult de 7
zile lucrtoare de la primire.
---------Art. 109^14 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANA nr. 2 din
25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie
2012. Conform alin. (1) al art. III din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2012 astfel cum
a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 162 din 4 octombrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 8 octombrie 2012, prevederile art.
109^14 se aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie 2013.
CAP. III
Alte forme de cooperare administrativ
---------Capitolul III al Titlului VII^1 a fost introdus de pct. 13 al art. I
din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
71 din 30 ianuarie 2012.
SECIUNEA 1
Prezena n birourile administrative i participarea la anchetele
administrative
---------Seciunea 1, Capitolul III, Titlul VII^1 a fost introdus de pct.
13 al art. I din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2012.
ART. 109^15
Sfera de aplicare i condiii
(1) Prin acord ntre autoritatea solicitant din alt stat membru
i autoritatea solicitat din Romnia i potrivit condiiilor
stabilite de aceasta din urm, funcionarii mputernicii de
autoritatea solicitant din alt stat membru pot, n vederea schimbului
de informaii prevzut la art. 109^5 alin. (1), s fie prezeni n
birourile n care i desfoar activitatea autoritile

administrative ale Romniei i/sau s fie prezeni la anchetele


administrative efectuate pe teritoriul Romniei. n cazul n care
informaiile solicitate sunt incluse n documente la care funcionarii
autoritii solicitate din Romnia au acces, funcionarii autoritii
solicitante din alt stat membru primesc copii ale acestor documente.
(2) n msura n care acest lucru este permis potrivit legislaiei
din Romnia, acordul prevzut la alin. (1) poate prevedea c, atunci
cnd funcionarii autoritii solicitante din alt stat membru sunt
prezeni n timpul anchetelor administrative, ei pot intervieva
diverse persoane i pot examina diverse registre. Refuzul unei
persoane care face obiectul unei anchete de a respecta msurile de
control luate de funcionarii autoritii solicitante din alt stat
membru este tratat de ctre autoritatea solicitat din Romnia drept
un refuz mpotriva propriilor si funcionari.
(3) Funcionarii mputernicii de statul membru solicitant
prezeni n Romnia potrivit alin. (1) trebuie s fie n msur s
prezinte n orice moment o mputernicire scris n care le sunt
indicate identitatea i calitatea oficial.
---------Art. 109^15 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANA nr. 2 din
25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie
2012. Conform alin. (1) al art. III din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2012 astfel cum
a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 162 din 4 octombrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 8 octombrie 2012, prevederile art.
109^15 se aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie 2013.
SECIUNEA a 2-a
Cooperarea administrativ prin efectuarea de controale simultane
---------Seciunea a 2-a, Capitolul III, Titlul VII^1 a fost introdus de
pct. 13 al art. I din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2012.
ART. 109^16
Controale simultane
(1) n cazul n care Romnia convine cu unul sau mai multe state
membre s efectueze controale simultane, fiecare pe teritoriul
propriu, ale uneia ori mai multor persoane care prezint un interes
comun sau complementar, pentru a face schimb cu informaiile astfel
obinute, sunt aplicabile prevederile alin. (2)-(4).
(2) Autoritatea competent din Romnia identific n mod
independent persoanele pentru care intenioneaz s propun un control
simultan. Ea notific autoritilor competente din celelalte state
membre implicate orice cazuri pentru care propune efectuarea unui
control simultan i indic motivele acestei alegeri, precum i
perioada n care trebuie efectuate aceste controale.
(3) Autoritatea competent din Romnia decide dac dorete s
participe la controalele simultane i confirm autoritii competente
care a propus controlul simultan acordul su sau i comunic refuzul
su motivat.
(4) Autoritatea competent din Romnia desemneaz un reprezentant
nsrcinat cu supravegherea i coordonarea operaiunii de control.
----------

Art. 109^16 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANA nr. 2 din
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie
2012. Conform alin. (1) al art. III din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2012 astfel cum
a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 162 din 4 octombrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 8 octombrie 2012, prevederile art.
109^16 se aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie 2013.
SECIUNEA a 3-a
Notificri administrative
---------Seciunea a 3-a, Capitolul III, Titlul VII^1 a fost introdus de
pct. 13 al art. I din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2012.
ART. 109^17
Cereri de notificare
(1) La cererea autoritii competente a unui stat membru,
autoritatea competent din Romnia comunic destinatarului, potrivit
art. 44, toate actele i deciziile emise de autoritile
administrative ale statului membru solicitant i care se refer la
aplicarea pe teritoriul su a legislaiei privind taxele i impozitele
reglementate de prezentul titlu.
(2) Cererile de notificare precizeaz obiectul actului sau al
deciziei care trebuie notificat() i indic numele i adresa
destinatarului, precum i orice alte informaii care pot facilita
identificarea acestuia.
(3) Autoritatea solicitat din Romnia informeaz de ndat
autoritatea solicitant din alt stat membru cu privire la rspunsul
su la cererea respectiv i i comunic, n special, data la care
actul sau decizia a fost notificat() destinatarului.
(4) Autoritatea solicitant din Romnia formuleaz o cerere de
notificare n temeiul prezentului articol numai n cazul n care nu
este n msur s efectueze notificarea potrivit normelor care
reglementeaz notificarea instrumentelor n cauz n Romnia sau n
cazul n care o astfel de notificare ar cauza dificulti
disproporionate. Autoritatea competent din Romnia poate transmite
orice document, prin scrisoare recomandat sau prin sisteme
electronice de transmitere la distan, n mod direct unei persoane
aflate pe teritoriul unui alt stat membru.
---------Art. 109^17 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANA nr. 2 din
25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie
2012. Conform alin. (1) al art. III din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2012 astfel cum
a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 162 din 4 octombrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 8 octombrie 2012, prevederile art.
109^17 se aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie 2013.
SECIUNEA a 4-a
Rezultatul utilizrii informaiilor
---------Seciunea a 4-a, Capitolul III, Titlul VII^1 a fost introdus de
pct. 13 al art. I din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2012.
25 ianuarie 2012,

ART. 109^18
Condiii
(1) n cazul n care autoritatea competent din Romnia furnizeaz
informaii n temeiul art. 109^9 sau 109^13, aceasta poate solicita
autoritii competente care primete informaiile s transmit
rezultatul utilizrii informaiilor primite. n cazul n care i se
solicit un asemenea rspuns, autoritatea competent din Romnia care
a primit informaiile transmite autoritii competente care a furnizat
informaiile rezultatul utilizrii informaiilor, fr a aduce
atingere normelor privind secretul fiscal i protecia datelor,
aplicabile n Romnia, n cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult
de 3 luni de la momentul n care se cunoate rezultatul utilizrii
informaiilor solicitate.
(2) Autoritatea competent din Romnia transmite anual celorlalte
state membre rezultatul utilizrii informaiilor ce fac obiectul
schimbului automat de informaii, potrivit msurilor practice
convenite bilateral.
---------Art. 109^18 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANA nr. 2 din
25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie
2012. Conform alin. (1) al art. III din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2012 astfel cum
a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 162 din 4 octombrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 8 octombrie 2012, prevederile art.
109^18 se aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie 2013.
SECIUNEA a 5-a
Schimbul de experien i de bune practici
---------Seciunea a 5-a, Capitolul III, Titlul VII^1 a fost introdus de
pct. 13 al art. I din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2012.
ART. 109^19
Sfera de aplicare i condiii
(1) mpreun cu Comisia European i celelalte state membre,
autoritatea competent din Romnia examineaz i evalueaz cooperarea
administrativ prevzut de prezentul titlu i fac schimb de
experien n scopul mbuntirii acestei cooperri i, dac este
cazul, al elaborrii unor norme n domeniile respective.
(2) Alturi de Comisia European i celelalte state membre,
autoritatea competent din Romnia poate elabora orientri cu privire
la orice aspect considerat necesar pentru schimbul de bune practici i
schimbul de experien.
---------Art. 109^19 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANA nr. 2 din
25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie
2012. Conform alin. (1) al art. III din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2012 astfel cum
a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 162 din 4 octombrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 8 octombrie 2012, prevederile art.
109^19 se aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie 2013.
CAP. IV
Condiii aplicabile cooperrii administrative

---------Capitolul IV al Titlului VII^1 a fost introdus de pct. 13 al art. I


din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
71 din 30 ianuarie 2012.
ART. 109^20
Transmiterea de informaii i documente
(1) Informaiile comunicate Romniei de ctre statele membre sub
orice form potrivit prezentului titlu intr sub incidena secretului
profesional i se bucur de protecia conferit informaiilor de acest
tip n temeiul legislaiei din Romnia. Astfel de informaii pot fi
utilizate pentru administrarea i aplicarea legislaiei din Romnia
referitoare la taxele i impozitele prevzute la art. 109^6. Aceste
informaii pot fi utilizate, de asemenea, pentru evaluarea i
aplicarea altor taxe i impozite prevzute la art. 178^2 sau pentru
evaluarea i aplicarea contribuiilor obligatorii la sistemul de
securitate social. De asemenea, acestea pot fi folosite n legtur
cu procedurile judiciare i administrative care pot implica sanciuni,
iniiate ca urmare a nclcrii legislaiei fiscale, fr a aduce
atingere normelor i dispoziiilor generale care reglementeaz
drepturile fptuitorului, suspectului sau inculpatului ori
contravenientului, precum i ale martorilor n cadrul acestor
proceduri.
(2) Informaiile i documentele primite de Romnia potrivit
prezentului titlu pot fi utilizate n alte scopuri dect cele
prevzute la alin. (1), cu permisiunea autoritii competente a
statului membru care comunic informaii potrivit prezentului titlu i
numai n msura n care acest lucru este permis n temeiul legislaiei
din Romnia. O astfel de permisiune se acord de Romnia dac
informaiile pot fi utilizate n scopuri asemntoare n Romnia.
(3) Dac autoritatea competent din Romnia consider c
informaiile primite de la autoritatea competent a unui alt stat
membru pot fi utile, n scopurile prevzute la alin. (1), autoritii
competente a unui al treilea stat membru, le poate transmite acesteia
din urm, cu condiia ca aceast transmitere s respecte normele i
procedurile prevzute de prezentul titlu. Autoritatea competent din
Romnia informeaz autoritatea competent a statului membru din care
provin informaiile cu privire la intenia sa de a transmite
informaiile respective unui stat membru ter. n situaia n care
Romnia este stat membru din care provin informaiile, aceasta se
poate opune transmiterii informaiilor respective n termen de 10 zile
lucrtoare de la data primirii comunicrii din partea statului membru
care dorete s transmit informaiile.
(4) Permisiunea de a utiliza potrivit alin. (2) informaiile
transmise n temeiul alin. (3) poate fi acordat numai de ctre
autoritatea competent din Romnia.
(5) Informaiile, rapoartele, declaraiile i orice alte
documente, precum i copiile certificate sau extrasele din aceste
documente, obinute de autoritatea solicitat din alt stat membru i
comunicate autoritii solicitante din Romnia n temeiul prezentului
titlu, pot fi invocate ca dovezi de ctre organismele competente din
Romnia, n acelai mod ca informaiile, rapoartele, declaraiile i
orice alte documente similare furnizate de o autoritate din Romnia.

---------Art. 109^20 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANA nr. 2 din
25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie
2012. Conform alin. (1) al art. III din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2012 astfel cum
a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 162 din 4 octombrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 8 octombrie 2012, prevederile art.
109^20 se aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie 2013.
ART. 109^21
Limite
(1) Autoritatea solicitat din Romnia furnizeaz autoritii
solicitante dintr-un alt stat membru informaiile prevzute la art.
109^9, cu condiia ca autoritatea solicitant s fi epuizat sursele
uzuale de informaii pe care le-ar fi putut utiliza n aceast
situaie pentru a obine informaiile solicitate, fr a risca s pun
n pericol atingerea scopului urmrit. Autoritatea solicitant din
Romnia solicit informaiile prevzute la art. 109^9 autoritii
solicitate din alt stat membru numai n situaia n care au fost
epuizate sursele uzuale de informaii pe care le-ar fi putut utiliza
n aceast situaie pentru a obine informaiile solicitate, fr a
risca s pun n pericol atingerea scopului urmrit.
(2) Prezentul titlu nu impune Romniei obligaia de a efectua
anchete sau de a comunica informaii, n cazul n care efectuarea
acestor anchete sau obinerea informaiilor respective pentru
propriile scopuri ar fi contrar legislaiei din Romnia.
(3) Autoritatea competent din Romnia poate refuza s furnizeze
informaii, n cazul n care statul membru solicitant nu este n
msur, din motive juridice, s furnizeze informaii similare.
(4) Furnizarea de informaii poate fi refuzat n cazul n care ar
conduce la divulgarea unui secret comercial, industrial sau
profesional ori a unui procedeu comercial sau a unor informaii a
cror divulgare ar fi contrar ordinii publice.
(5) Autoritatea solicitat din Romnia comunic autoritii
solicitante din alt stat membru motivele refuzului de a rspunde la
cererea de informaii.
---------Art. 109^21 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANA nr. 2 din
25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie
2012. Conform alin. (1) al art. III din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2012 astfel cum
a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 162 din 4 octombrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 8 octombrie 2012, prevederile art.
109^21 se aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie 2013.
ART. 109^22
Obligaii
(1) n cazul n care un stat membru solicit informaii n temeiul
prezentului titlu, Romnia recurge la mecanismul su de colectare de
informaii pentru a obine informaiile solicitate, chiar dac acestea
nu i sunt necesare pentru propriile scopuri fiscale. Aceast
obligaie nu aduce atingere art. 109^21 alin. (2)-(4), ale cror
dispoziii nu pot fi n niciun caz interpretate n sensul autorizrii
Romniei s refuze furnizarea informaiilor pentru simplul motiv c

acestea nu prezint un interes naional.


(2) Prevederile art. 109^21 alin. (2) i (4) nu pot fi n niciun
caz interpretate ca permind autoritii solicitate din Romnia s
refuze furnizarea de informaii pentru simplul motiv c aceste
informaii sunt deinute de o banc, de o alt instituie financiar,
de o persoan desemnat sau care acioneaz n calitate de agent ori
de administrator, sau c informaiile respective se refer la
participaiile la capitalul unei persoane.
(3) Fr a aduce atingere alin. (2), Romnia poate refuza
transmiterea informaiilor solicitate n cazul n care aceste
informaii se refer la perioade de impozitare dinainte de data de 1
ianuarie 2011, iar transmiterea unor astfel de informaii ar fi putut
fi refuzat n temeiul art. 124^35 alin. (1) din Codul fiscal dac ar
fi fost solicitate nainte de data de 11 martie 2011.
---------Art. 109^22 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANA nr. 2 din
25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie
2012. Conform alin. (1) al art. III din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2012 astfel cum
a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 162 din 4 octombrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 8 octombrie 2012, prevederile art.
109^22 se aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie 2013.
ART. 109^23
Lrgirea cooperrii extinse oferite unei ri tere
n cazul n care Romnia ofer unei ri tere o cooperare mai
extins dect cea prevzut de prezentul titlu, Romnia nu poate
refuza o astfel de cooperare extins cu niciunul dintre celelalte
state membre care doresc s iniieze o astfel de cooperare extins
reciproc cu Romnia.
---------Art. 109^23 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANA nr. 2 din
25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie
2012. Conform alin. (1) al art. III din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2012 astfel cum
a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 162 din 4 octombrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 8 octombrie 2012, prevederile art.
109^23 se aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie 2013.
ART. 109^24
Formulare-tip i formate electronice
(1) Cererile de informaii i de anchete administrative formulate
potrivit art. 109^9 i rspunsurile aferente, confirmrile de primire,
cererile de informaii generale suplimentare i declaraiile de
incapacitate sau de refuz formulate n temeiul art. 109^11 se trimit,
n msura posibilului, pe baza unui formular-tip adoptat de Comisia
European, potrivit procedurii prevzute la art. 26 alin. (2)
dinDirectiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind
cooperarea administrativ n domeniul fiscal i de abrogare a
Directivei 77/799/CEE . Formularele-tip pot fi nsoite de rapoarte,
declaraii sau orice alte documente, precum i de copii certificate
ori de extrase din acestea.
(2) Formularul-tip prevzut la alin. (1) include cel puin
urmtoarele informaii care trebuie furnizate de ctre autoritatea

solicitant:
a) identitatea persoanei care face obiectul examinrii sau al
anchetei;
b) scopul fiscal urmrit.
(3) n msura n care se cunosc i n acord cu evoluiile
internaionale, autoritatea solicitant din Romnia poate furniza
numele i adresa oricrei persoane despre care se crede c deine
informaiile solicitate, precum i orice element care poate facilita
colectarea de informaii de ctre autoritatea solicitat din alt stat
membru.
(4) Informaiile spontane i confirmarea acestora, prevzute la
art. 109^13 i, respectiv, art. 109^14, cererile de notificri
administrative prevzute la art. 109^17 i rezultatul utilizrii
informaiilor prevzut la art. 109^18 se transmit prin intermediul
formularului-tip adoptat de Comisia European, potrivit procedurii
prevzute la art. 26 alin. (2) din Directiva 2011/16/UE .
(5) Schimbul automat obligatoriu de informaii prevzut la art.
109^12 se efectueaz utiliznd un format electronic standardizat
conceput pentru facilitarea unui astfel de schimb automat i bazat pe
formatul electronic existent n temeiul art. 124^8 din Codul fiscal,
care trebuie utilizat pentru toate tipurile de schimburi automate de
informaii, adoptat de Comisia European potrivit procedurii prevzute
la art. 26 alin. (2) din Directiva 2011/16/UE .
---------Art. 109^24 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANA nr. 2 din
25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie
2012. Conform alin. (1) al art. III din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2012 astfel cum
a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 162 din 4 octombrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 8 octombrie 2012, prevederile art.
109^24 se aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie 2013.
ART. 109^25
Msuri practice
(1) Informaiile comunicate n temeiul prezentului titlu se
furnizeaz, n msura posibilului, prin mijloace electronice,
utiliznd reeaua CCN.
(2) n situaia n care Comisia European efectueaz orice
adaptare a reelei CCN, Romnia este responsabil s efectueze orice
adaptare a sistemelor sale necesar pentru a permite schimbul de
informaii de acest tip prin intermediul reelei CCN. Romnia renun
la orice cerere de rambursare a cheltuielilor ocazionate de aplicarea
prezentului titlu, exceptnd, dup caz, cheltuielile cu onorariile
pltite experilor.
(3) Cererile de cooperare, inclusiv cererile de notificare, i
documentele anexate pot fi redactate n orice limb aleas de comun
acord de autoritatea solicitat i autoritatea solicitant. Cererile
respective sunt nsoite de o traducere n limba oficial sau n una
dintre limbile oficiale ale statului membru al autoritii solicitate
numai n situaii speciale, cnd autoritatea solicitat motiveaz
cererea de traducere.
---------Art. 109^25 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANA nr. 2 din

25 ianuarie 2012,

publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie


2012. Conform alin. (1) al art. III din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2012 astfel cum
a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 162 din 4 octombrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 8 octombrie 2012, prevederile art.
109^25 se aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie 2013.
ART. 109^26
Obligaii speciale
Autoritatea competent din Romnia dispune toate msurile necesare
pentru:
a) a asigura o coordonare intern eficace a msurilor de
organizare prevzute la art. 109^8;
b) a stabili o cooperare direct cu autoritile celorlalte state
membre, prevzute la art. 109^8;
c) a asigura buna funcionare a sistemului de cooperare
administrativ prevzut de prezentul titlu.
---------Art. 109^26 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANA nr. 2 din
25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie
2012. Conform alin. (1) al art. III din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2012 astfel cum
a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 162 din 4 octombrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 8 octombrie 2012, prevederile art.
109^26 se aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie 2013.
CAP. V
Relaiile cu Comisia European
---------Capitolul V al Titlului VII^1 a fost introdus de pct. 13 al art. I
din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
71 din 30 ianuarie 2012.
ART. 109^27
Evaluare
(1) Autoritatea competent din Romnia mpreun cu statele membre
i Comisia European examineaz i evalueaz funcionarea sistemului
de cooperare administrativ prevzut de Directiva 2011/16/UE i
transpus prin prezentul titlu.
(2) Autoritatea competent din Romnia transmite Comisiei Europene
orice informaii pertinente necesare pentru evaluarea eficacitii
cooperrii administrative prevzute de prezentul titlu n ceea ce
privete combaterea fraudei i a evaziunii fiscale.
(3) Autoritatea competent din Romnia transmite Comisiei Europene
o evaluare anual a eficacitii schimbului automat obligatoriu de
informaii prevzut la art. 109^12, precum i rezultatele practice
obinute. Formularul i condiiile de transmitere a evalurii anuale
se adopt de ctre Comisia European potrivit procedurii prevzute la
art. 26 alin. (2) din Directiva 2011/16/UE .
(4) Informaiile comunicate Comisiei Europene de autoritatea
competent din Romnia n temeiul alin. (2) i (3), precum i orice
raport sau document elaborat de Comisia European pe baza acestor
informaii pot fi transmise altor state membre. Astfel de informaii
transmise Romniei intr sub incidena secretului profesional i
beneficiaz de protecia acordat informaiilor asemntoare conform

legislaiei din Romnia. Rapoartele i documentele ntocmite de


Comisia European pot fi utilizate de Romnia doar n scopuri
analitice, fr a se publica sau a se pune la dispoziia unei alte
persoane ori a unui alt organism fr acordul expres al Comisiei
Europene.
---------Art. 109^27 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANA nr. 2 din
25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie
2012. Conform alin. (1) al art. III din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2012 astfel cum
a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 162 din 4 octombrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 8 octombrie 2012, prevederile art.
109^27 se aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie 2013.
CAP. VI
Relaiile cu rile tere
---------Capitolul VI al Titlului VII^1 a fost introdus de pct. 13 al art. I
din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
71 din 30 ianuarie 2012.
ART. 109^28
Schimbul de informaii cu rile tere
(1) n cazul n care autoritatea competent din Romnia primete
de la o ar ter informaii care sunt n mod previzibil relevante
pentru administrarea i aplicarea legilor din Romnia n privina
taxelor i impozitelor prevzute la art. 109^6, autoritatea competent
din Romnia poate, n msura n care acest lucru este permis n
temeiul unui acord cu ara ter respectiv, s comunice aceste
informaii autoritilor competente ale statelor membre pentru care ar
putea fi utile i oricrei autoriti solicitante din alt stat membru.
(2) Autoritatea competent din Romnia poate transmite unei ri
tere, potrivit normelor interne privind comunicarea datelor cu
caracter personal ctre rile tere, informaii obinute n temeiul
prezentului titlu, dac toate condiiile de mai jos sunt ndeplinite:
a) autoritatea competent a statului membru din care provin
informaiile i-a dat acordul cu privire la comunicarea acestora;
b) ara ter n cauz s-a angajat s coopereze pentru strngerea
dovezilor care s ateste caracterul neregulamentar sau ilegal al
tranzaciilor care sunt susceptibile s contravin legislaiei fiscale
ori s constituie o nclcare a acesteia.
---------Art. 109^28 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANA nr. 2 din
25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie
2012. Conform alin. (1) al art. III din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2012 astfel cum
a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 162 din 4 octombrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 8 octombrie 2012, prevederile art.
109^28 se aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie 2013.
CAP. VII
Dispoziii generale i finale
---------Capitolul VII al Titlului VII^1 a fost introdus de pct. 13 al art. I
din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.

71 din 30 ianuarie 2012.


ART. 109^29
Protecia datelor
Toate schimburile de informaii efectuate n temeiul prezentului
titlu se realizeaz cu respectarea Legii nr. 677/2001 pentru protecia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i
libera circulaie a acestor date, cu modificrile i completrile
ulterioare.
---------Art. 109^29 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANA nr. 2 din
25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie
2012. Conform alin. (1) al art. III din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2012 astfel cum
a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 162 din 4 octombrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 8 octombrie 2012, prevederile art.
109^29 se aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie 2013.
TITLUL VIII
Colectarea creanelor fiscale
CAP. I
Dispoziii generale
ART. 110
Colectarea creanelor fiscale
(1) n sensul prezentului titlu, colectarea const n exercitarea
aciunilor care au ca scop stingerea creanelor fiscale.
(2) Colectarea creanelor fiscale se face n temeiul unui titlu de
crean sau al unui titlu executoriu, dup caz.
(3) Titlul de crean este actul prin care se stabilete i se
individualizeaz creana fiscal, ntocmit de organele competente sau
de persoanele ndreptite, potrivit legii. Asemenea titluri pot fi:
a) decizia de impunere;
b) declaraia fiscal;
c) decizia referitoare la obligaii de plat accesorii;
d) declaraia vamal;
e) decizia prin care se stabilesc i se individualizeaz datoria
vamal, impozitele, taxele i alte sume care se datoreaz n vam,
potrivit legii, inclusiv accesoriile;
f) procesul-verbal de constatare i sancionare a contraveniei,
ntocmit de organul prevzut de lege, pentru obligaiile privind plata
amenzilor contravenionale;
g) decizia de atragere a rspunderii solidare emis potrivit art.
28;
h) ordonana procurorului, ncheierea sau dispozitivul hotrrii
instanei judectoreti ori un extras certificat ntocmit n baza
acestor acte, n cazul creanelor fiscale stabilite, potrivit legii,
de procuror sau de instana judectoreasc.
-------------Alin. (3) al art. 110 a fost modificat de pct. 48 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast modificare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.

ART. 110^1
Evidena creanelor fiscale
(1) n scopul exercitrii activitii de colectare a creanelor
fiscale, organele fiscale din subordinea Ageniei Naionale de
Administrare Fiscal organizeaz, pentru fiecare contribuabil,
evidena creanelor fiscale i modul de stingere a acestora.
(2) Contribuabilii au acces la informaiile din evidena
creanelor fiscale potrivit procedurii aprobate prin ordin al
preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal.*)
---------Art. 110^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANA nr. 2 din
25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie
2012.
----------*) NOT C.T.C.E. S.A. PIATRA-NEAM:
Potrivit alin.(2) al art. III din ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2012, ordinele
ministrului finanelor publice i ale preedintelui Ageniei Naionale
de Administrare Fiscal prevzute la art. 42 alin. (5^1), art. 43
alin. (4) i (5), art. 79 alin. (2), art. 109^8 alin. (2) i art. 110^1
alin. (2) din Ordonana Guvernului nr. 92/2003, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, astfel cum au fost modificate sau completate
prin prezenta ordonan, se emit n termen de 30 de zile de la data
intrrii n vigoare a prezentei ordonane, cu excepia ordinului
prevzut la art. 65 alin. (4) care se emite n termen de 60 de zile.
ART. 111*)
Termenele de plat
(1) Creanele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor
prevzute de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementeaz.
(2) Pentru diferenele de obligaii fiscale principale i pentru
obligaiile fiscale accesorii, stabilite potrivit legii, termenul de
plat se stabilete n funcie de data comunicrii acestora, astfel:
a) dac data comunicrii este cuprins n intervalul 1-15 din
lun, termenul de plat este pn la data de 5 a lunii urmtoare;
b) dac data comunicrii este cuprins n intervalul 16-31 din
lun, termenul de plat este pn la data de 20 a lunii urmtoare.
(3) Pentru obligaiile fiscale ealonate sau amnate la plat,
precum i pentru accesoriile acestora termenul de plat se stabilete
prin documentul prin care se acord nlesnirea respectiv.
(4) Pentru creanele fiscale, administrate de Ministerul
Finanelor Publice, care nu au prevzute termene de plat, acestea vor
fi stabilite prin ordin al ministrului finanelor publice.
(4^1) Pentru creanele fiscale stabilite pe baza declaraiilor
fiscale crora li se aplic prevederile art. 114 alin. (2^1) i care
au termenul de plat diferit de data de 25, acesta se nlocuiete cu
data de 25 a lunii prevzute de actul normativ care le reglementeaz.
------------Alin. (4^1) al art. 111 a fost introdus de pct. 8 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 27 februarie 2008, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 163 din 3 martie 2008.

(5) Pentru creanele fiscale ale bugetelor locale care nu au


prevzute termene de plat, acestea se stabilesc prin ordin comun al
ministrului administraiei i internelor al ministrului finanelor
publice.
(6) Contribuiile sociale administrate de Ministerul Finanelor
Publice, dup calcularea i reinerea acestora conform reglementrilor
legale n materie, se vireaz pn la data de 25 a lunii urmtoare
celei pentru care se efectueaz plata drepturilor salariale.
------------Alin. (7) al art. 111 a fost abrogat de pct. 5 al art. IV din
ORDONANA DE URGEN nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform alin. (3) al art. V din ORDONANA DE URGEN nr. 117 din 23 decembrie
2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010,
prevederile art. I pct. 29 i ale art. IV se aplic pentru veniturile
realizate ncepnd cu anul fiscal 2011.
------------Alin. (8) al art. 111 a fost abrogat de pct. 5 al art. IV din
ORDONANA DE URGEN nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform alin. (3) al art. V din ORDONANA DE URGEN nr. 117 din 23 decembrie
2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010,
prevederile art. I pct. 29 i ale art. IV se aplic pentru veniturile
realizate ncepnd cu anul fiscal 2011.
------------Alin. (9) al art. 111 a fost abrogat de pct. 5 al art. IV din
ORDONANA DE URGEN nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform alin. (3) al art. V din ORDONANA DE URGEN nr. 117 din 23 decembrie
2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010,
prevederile art. I pct. 29 i ale art. IV se aplic pentru veniturile
realizate ncepnd cu anul fiscal 2011.
Art. XI din ORDONANA nr. 30 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 627 din 2 septembrie 2011 prevede:
"Art. XI
(1) Pentru obligaiile fiscale restante la 31 august 2011,
penalitile de ntrziere se anuleaz sau se reduc, astfel:
a) penalitile de ntrziere se anuleaz dac obligaiile
principale i dobnzile aferente acestora se sting prin plat
voluntar sau compensare pn la 31 decembrie 2011;
b) penalitile de ntrziere se reduc cu 50% dac obligaiile
principale i dobnzile aferente acestora se sting prin plat
voluntar sau compensare pn la 30 iunie 2012.
(2) Pentru dobnzile datorate pn la data stingerii i stabilite
prin decizii comunicate dup aceast dat, condiia se consider
ndeplinit dac dobnzile se sting pn la termenul de plat prevzut

laart. 111 alin. (2) din Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare.
(3) n cazul prevzut la alin. (1), se desfiineaz, total sau
parial, chiar dac mpotriva acestora s-au exercitat ori nu ci de
atac, actele administrative fiscale sau titlurile executorii prin care
s-au stabilit creane fiscale accesorii aferente creanelor fiscale
principale, stinse potrivit alin. (1).
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplic n mod corespunztor i
pentru o cot de 50% din majorrile de ntrziere, reprezentnd
componenta de penalitate a acestora, aferente obligaiilor fiscale
stinse prin plat sau compensare."
ART. 111^1
Prevederi speciale privind scadena i declararea creanelor
fiscale
Creanele fiscale pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor
legi care le reglementeaz, scadena i termenul de declarare se
mplinesc la 25 decembrie sunt scadente i se declar pn la data de
21 decembrie. n situaia n care data de 21 decembrie este zi
nelucrtoare, creanele fiscale sunt scadente i se declar pn n
ultima zi lucrtoare anterioar datei de 21 decembrie.
--------Art. 111^1 a fost introdus de art. 7 din ORDONANA DE URGENA nr. 84 din 12
decembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 13 decembrie
2012.
Certificatul de atestare fiscal
ART. 112
(1) Certificatul de atestare fiscal se emite de organul fiscal
competent la solicitarea contribuabililor. Certificatul se emite i
din oficiu sau la solicitarea altor autoriti publice, n cazurile i
n condiiile prevzute de reglementrile legale n vigoare.
Prevederile art. 11 se aplic n mod corespunztor.
(2) Certificatul de atestare fiscal se elibereaz pe baza datelor
cuprinse n evidena pe pltitor a organului fiscal competent i
cuprinde creanele fiscale exigibile, existente n sold n ultima zi a
lunii anterioare depunerii cererii, denumit lun de referin, i
neachitate pn la data eliberrii acestuia.
(3) n situaia n care se emit certificate de atestare fiscal n
primele 5 zile lucrtoare ale lunii, acestea vor cuprinde creanele
fiscale exigibile, existente n sold la sfritul lunii anterioare
lunii de referin i neachitate pn la data eliberrii acestora.
(4) Certificatul de atestare fiscal se emite n termen de 5 zile
lucrtoare de la data depunerii cererii i poate fi utilizat de
persoana interesat pe o perioad de pn la 30 de zile de la data
eliberrii. n cazul persoanelor fizice, perioada n care poate fi
utilizat este de pn la 90 de zile de la data eliberrii. Pe perioada
de utilizare, certificatul poate fi prezentat de contribuabil, n
original sau n copie legalizat, oricrui solicitant.
(4^1) Organul fiscal emitent poate nscrie n certificatul de
atestare fiscal sumele certe, lichide i exigibile pe care

contribuabilul solicitant le are de ncasat de la autoriti


contractante definite potrivit Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 342006
privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor
de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de
servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006.
nscrierea se face n baza unui document eliberat de autoritatea
contractant prin care se certific c sumele sunt certe, lichide i
exigibile.
-------------Alin. (4^1) al art. 112 a fost introdus de pct. 49 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
(5) n certificatul de atestare fiscal vor fi cuprinse orice alte
meniuni cu privire la situaia fiscal a contribuabilului, prevzute
prin ordin al ministrului finanelor publice.
(6) Orice persoan care deine pri sociale la o societate
comercial poate solicita eliberarea unui certificat de atestare
fiscal al societii.
---------Alin. (6) al art. 112 a fost introdus de pct. 15 al art. I din
ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71
din 30 ianuarie 2012.
------------Art. 112 a fost modificat de pct. 7 al art. I, Cap. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 46 din 13 mai 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 347 din
25 mai 2009.
ART. 113
Certificatul de atestare fiscal emis de autoritile
administraiei publice locale
(1) Certificatul de atestare fiscal se emite de organul fiscal
competent al autoritii administraiei publice locale, la solicitarea
contribuabilului sau a notarului, respectiv a mputernicitului
acestuia, conform delegrii date de ctre contribuabil.
-------------Alin. (1) al art. 113 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 126
din 12 iulie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 iulie
2012, care modific pct. 50 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie 2011.
(2) Certificatul de atestare fiscal se elibereaz pe baza datelor
cuprinse n evidena pe pltitor a organului fiscal competent i
cuprinde creanele fiscale exigibile, existente n sold n prima zi a
lunii urmtoare depunerii cererii.
(3) Certificatul de atestare fiscal se emite n termen de cel
mult dou zile lucrtoare de la data solicitrii i poate fi utilizat
de contribuabil pe toat perioada lunii n care se emite. Pe perioada
de utilizare, certificatul poate fi prezentat de contribuabil, n
original sau n copie legalizat, oricrui solicitant.
--------------

Alin. (3) al art. 113 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 126
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 iulie
2012, care modific pct. 50 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie 2011.
(4) Pentru nstrinarea dreptului de proprietate asupra
cldirilor, terenurilor i a mijloacelor de transport, contribuabilii
trebuie s prezinte certificate de atestare fiscal prin care s se
ateste achitarea tuturor obligaiilor fiscale de plat datorate
autoritii administraiei publice locale n a crei raz se afl
nregistrat fiscal bunul ce se nstrineaz, potrivit alin. (2),
inclusiv sumele reprezentnd amenzi existente n evidena organului
fiscal. Pentru bunul care se nstrineaz, impozitul datorat este cel
recalculat pentru a reflecta perioada din an n care impozitul se
aplic persoanei care nstrineaz, potrivit Codului fiscal.
(5) Actele prin care se nstrineaz cldiri, terenuri, respectiv
mijloace de transport, cu nclcarea prevederilor alin. (4), sunt nule
de drept.
(6) Prevederile alin. (4) i (5) nu sunt aplicabile n cazul
procedurii de executare silit, procedurii insolvenei i procedurilor
de lichidare.
-------------Art. 113 a fost modificat de pct. 50 al art. I din ORDONANA nr. 29 din
31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast modificare intr n vigoare la 15 zile de la data
publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17 septembrie
2011, conform art. III din acelai act normativ.
CAP. II
Stingerea creanelor fiscale prin plat, compensare i restituire
ART. 114
Dispoziii privind efectuarea plii
(1) Plile ctre organele fiscale se efectueaz prin intermediul
bncilor, trezoreriilor i al altor instituii autorizate s deruleze
operaiuni de plat.
(2) Plata obligaiilor fiscale se efectueaz de ctre debitori,
distinct pe fiecare impozit, tax, contribuie i alte sume datorate
bugetului general consolidat, inclusiv majorri de ntrziere.
Dispoziiile art. 1093 din Codul civil se aplic n mod
corespunztor*).
------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Art. III din ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007, prevede:
"Art. III
(1) Prevederile art. I pct. 17 se aplic ncepnd cu data de 1
ianuarie 2008. La aceeai dat se abrog prevederile art. 114 alin. (2)
din Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal,
republicat.
(2) Pentru contribuabilii care pltesc integral i la termenele
prevzute de lege obligaiile fiscale i care nu au alte obligaii
fiscale restante, prevederile art. I pct. 17 se aplic pentru plata
obligaiilor fiscale ncepnd cu cele aferente lunii septembrie 2007."
(2^1) Debitorii vor efectua plata impozitelor, taxelor,
din 12 iulie 2012,

contribuiilor i a altor sume datorate bugetului general consolidat,


prevzute prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale de
Administrare Fiscal, ntr-un cont unic, prin utilizarea unui ordin de
plat pentru Trezoreria Statului pentru obligaiile datorate bugetului
de stat i a unui ordin de plat pentru Trezoreria Statului pentru
celelalte obligaii de plat*).
------------Alin. (2^1) al art. 114 a fost introdus de pct. 17 al art. I,
Seciunea 1 din ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007.
------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Art. III din ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007, prevede:
"Art. III
(1) Prevederile art. I pct. 17 se aplic ncepnd cu data de 1
ianuarie 2008. La aceeai dat se abrog prevederile art. 114 alin. (2)
din Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal,
republicat.
(2) Pentru contribuabilii care pltesc integral i la termenele
prevzute de lege obligaiile fiscale i care nu au alte obligaii
fiscale restante, prevederile art. I pct. 17 se aplic pentru plata
obligaiilor fiscale ncepnd cu cele aferente lunii septembrie 2007."
(2^2) Distribuirea sumelor din contul unic se face de organul
fiscal competent, distinct pe fiecare buget sau fond, dup caz,
proporional cu obligaiile datorate*).
------------Alin. (2^2) al art. 114 a fost introdus de pct. 17 al art. I,
Seciunea 1 din ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007.
------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Art. III din ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007, prevede:
"Art. III
(1) Prevederile art. I pct. 17 se aplic ncepnd cu data de 1
ianuarie 2008. La aceeai dat se abrog prevederile art. 114 alin. (2)
din Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal,
republicat.
(2) Pentru contribuabilii care pltesc integral i la termenele
prevzute de lege obligaiile fiscale i care nu au alte obligaii
fiscale restante, prevederile art. I pct. 17 se aplic pentru plata
obligaiilor fiscale ncepnd cu cele aferente lunii septembrie 2007."
(2^3) n cazul n care suma pltit nu acoper obligaiile fiscale
datorate unui buget sau fond, distribuirea n cadrul fiecrui buget
sau fond se face n urmtoarea ordine:
a) pentru toate impozitele i contribuiile cu reinere la surs;
b) pentru toate celelalte obligaii fiscale principale;
c) pentru obligaiile fiscale accesorii aferente obligaiilor
prevzute la lit. a) i b).

-------------Alin. (2^3) al art. 114 a fost modificat de pct. 51 al art. I din


ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast modificare intr n vigoare la data de
1 octombrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
(2^4) Metodologia de distribuire a sumelor pltite n contul unic
i de stingere a obligaiilor fiscale se aprob prin ordin al
preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal*).
------------Alin. (2^4) al art. 114 a fost introdus de pct. 17 al art. I,
Seciunea 1 din ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007.
------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Art. III din ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007, prevede:
"Art. III
(1) Prevederile art. I pct. 17 se aplic ncepnd cu data de 1
ianuarie 2008. La aceeai dat se abrog prevederile art. 114 alin. (2)
din Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal,
republicat.
(2) Pentru contribuabilii care pltesc integral i la termenele
prevzute de lege obligaiile fiscale i care nu au alte obligaii
fiscale restante, prevederile art. I pct. 17 se aplic pentru plata
obligaiilor fiscale ncepnd cu cele aferente lunii septembrie 2007."
(2^5) Plata obligaiilor fiscale, altele dect cele prevzute la
alin. (2^1), se efectueaz de ctre debitori, distinct pe fiecare
impozit, contribuie i alte sume datorate bugetului general
consolidat*).
------------Alin. (2^5) al art. 114 a fost introdus de pct. 17 al art. I,
Seciunea 1 din ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007.
------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Art. III din ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007, prevede:
"Art. III
(1) Prevederile art. I pct. 17 se aplic ncepnd cu data de 1
ianuarie 2008. La aceeai dat se abrog prevederile art. 114 alin. (2)
din Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal,
republicat.
(2) Pentru contribuabilii care pltesc integral i la termenele
prevzute de lege obligaiile fiscale i care nu au alte obligaii
fiscale restante, prevederile art. I pct. 17 se aplic pentru plata
obligaiilor fiscale ncepnd cu cele aferente lunii septembrie 2007."
(2^6) n situaia n care plata se efectueaz de ctre o alt
persoan dect debitorul, dispoziiile art. 1.472 i 1.474 din Legea nr.
287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificrile ulterioare,
se aplic n mod corespunztor.

------------Alin. (2^6) al art. 114 a fost modificat de pct. 4 al art. I din


ORDONANA nr. 16 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 618
din 28 august 2012.
(2^7) Prin excepie de la prevederile alin. (2^2), n cazul n
care debitorii beneficiaz de nlesniri la plat potrivit
reglementrilor legale n vigoare ori se afl sub incidena Legii nr.
85/2006 privind procedura insolvenei, cu modificrile i completrile
ulterioare, distribuirea sumelor achitate n contul unic se efectueaz
de ctre organul fiscal competent, potrivit ordinii prevzute la art.
115 alin. (1) sau (3), dup caz, indiferent de tipul de crean.
--------------Alin. (2^7) al art. 114 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din
LEGEA nr. 126 din 20 iunie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 433 din
21 iunie 2011, care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 88 din 29
septembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 30 septembrie
2010, cu un nou punct.
(3) n cazul stingerii prin plat a obligaiilor fiscale, momentul
plii este:
a) n cazul plilor n numerar, data nscris n documentul de
plat eliberat de organele sau persoanele abilitate de organul fiscal;
b) n cazul plilor efectuate prin mandat potal, data potei,
nscris pe mandatul potal;
c) n cazul plilor efectuate prin decontare bancar, data la
care bncile debiteaz contul pltitorului pe baza instrumentelor de
decontare specifice, astfel cum aceast informaie este transmis prin
mesajul electronic de plat de ctre instituia bancar iniiatoare,
potrivit reglementrilor specifice n vigoare, cu excepia situaiei
prevzute la art. 121, data putnd fi dovedit prin extrasul de cont
al contribuabilului;
c^1) n cazul plilor efectuate prin intermediul cardurilor
bancare, data la care a fost efectuat tranzacia, astfel cum este
confirmat prin procedura de autorizare a acesteia; procedura i
categoriile de impozite, taxe, contribuii i alte venituri ale
bugetului general consolidat care pot fi pltite prin intermediul
cardurilor bancare se aprob prin ordin al preedintelui Ageniei
Naionale de Administrare Fiscal.
------------Lit. c^1) a alin. (3) al art. 114 a fost introdus de pct. 11
al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 27 februarie 2008, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 3 martie 2008.
d) pentru obligaiile fiscale care se sting prin anulare de timbre
fiscale mobile, data nregistrrii la organul competent a documentului
sau a actului pentru care s-au depus i anulat timbrele datorate
potrivit legii.
(4) Pentru creanele fiscale administrate de Agenia Naional de
Administrare Fiscal i unitile subordonate, organul fiscal, la
cererea debitorului, va efectua ndreptarea erorilor din documentele
de plat ntocmite de acesta i va considera valabil plata de la
momentul efecturii acesteia, n suma i din contul debitorului

nscrise n documentul de plat, cu condiia debitrii contului


acestuia i a creditrii unui cont bugetar.
(5) Prevederile alin. (4) se aplic n mod corespunztor i de
ctre celelalte autoriti publice care, potrivit legii, administreaz
creane fiscale.
(6) Cererea poate fi depus n termen de 5 ani, sub sanciunea
decderii. Termenul ncepe s curg de la data de 1 ianuarie a anului
urmtor celui n care s-a efectuat plata.
--------------Alin. (6) al art. 114 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA
nr. 126 din 20 iunie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 21
iunie 2011, care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 88 din 29
septembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 30 septembrie
2010, cu un nou punct.
(7) Procedura de ndreptare a erorilor va fi aprobat prin ordin
al ministrului finanelor publice.
------------Alin. (8) al art. 114 a fost eliminat prin abrogarea ORDONANEI DE URGEN nr.
192 din 25 noiembrie 2008, publicate n MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 4
decembrie 2008 de ctre art. 14 din ORDONANA DE URGEN nr. 226 din 30 decembrie
2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 30 decembrie 2008.
------------Alin. (9) al art. 114 a fost eliminat prin abrogarea ORDONANEI DE URGEN nr.
192 din 25 noiembrie 2008, publicate n MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 4
decembrie 2008 de ctre art. 14 din ORDONANA DE URGEN nr. 226 din 30 decembrie
2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 30 decembrie 2008.
------------Alin. (10) al art. 114 a fost eliminat prin abrogarea ORDONANEI DE URGEN
nr. 192 din 25 noiembrie 2008, publicate n MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 4
decembrie 2008 de ctre art. 14 din ORDONANA DE URGEN nr. 226 din 30 decembrie
2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 30 decembrie 2008.
------------Alin. (11) al art. 114 a fost eliminat prin abrogarea ORDONANEI DE URGEN
nr. 192 din 25 noiembrie 2008, publicate n MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 4
decembrie 2008 de ctre art. 14 din ORDONANA DE URGEN nr. 226 din 30 decembrie
2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 30 decembrie 2008.
------------Alin. (12) al art. 114 a fost eliminat prin abrogarea ORDONANEI DE URGEN
nr. 192 din 25 noiembrie 2008, publicate n MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 4
decembrie 2008 de ctre art. 14 din ORDONANA DE URGEN nr. 226 din 30 decembrie
2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 30 decembrie 2008.
------------Alin. (13) al art. 114 a fost eliminat prin abrogarea ORDONANEI DE URGEN
nr. 192 din 25 noiembrie 2008, publicate n MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 4

decembrie 2008 de ctre art. 14 din ORDONANA DE URGEN nr. 226 din 30 decembrie
2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 30 decembrie 2008.
------------Alin. (14) al art. 114 a fost eliminat prin abrogarea ORDONANEI DE URGEN
nr. 192 din 25 noiembrie 2008, publicate n MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 4
decembrie 2008 de ctre art. 14 din ORDONANA DE URGEN nr. 226 din 30 decembrie
2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 30 decembrie 2008.
------------Alin. (15) al art. 114 a fost eliminat prin abrogarea ORDONANEI DE URGEN
nr. 192 din 25 noiembrie 2008, publicate n MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 4
decembrie 2008 de ctre art. 14 din ORDONANA DE URGEN nr. 226 din 30 decembrie
2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 30 decembrie 2008.
------------Alin. (16) al art. 114 a fost eliminat prin abrogarea ORDONANEI DE URGEN
nr. 192 din 25 noiembrie 2008, publicate n MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 4
decembrie 2008 de ctre art. 14 din ORDONANA DE URGEN nr. 226 din 30 decembrie
2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 30 decembrie 2008.

ART. 115*)
Ordinea stingerii datoriilor
(1) Dac un contribuabil datoreaz mai multe tipuri de impozite,
taxe, contribuii i alte sume reprezentnd creane fiscale prevzute
la art. 21 alin. (2) lit. a), iar suma pltit nu este suficient
pentru a stinge toate datoriile, atunci se sting datoriile corelative
acelui tip de crean fiscal principal pe care o stabilete
contribuabilul sau care este distribuit, potrivit prevederilor art.
114, de ctre organul fiscal competent, dup caz, stingerea
efectundu-se, de drept, n urmtoarea ordine:
a) sumele datorate n contul ratei din luna curent din graficul
de plat a obligaiei fiscale pentru care s-a aprobat o ealonare la
plat, precum i dobnda sau majorarea de ntrziere, dup caz,
datorat n luna curent din grafic sau suma amnat la plat,
mpreun cu dobnda sau majorarea de ntrziere, dup caz, datorat pe
perioada amnrii, n cazul n care termenul stabilit pentru plata
sumelor respective se mplinete n luna curent, precum i
obligaiile fiscale curente de a cror plat depinde meninerea
valabilitii nlesnirii acordate;
----------Litera a) a alin. (1) al art. 115 a fost modificat de pct. 7
al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 39 din 21 aprilie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010.
b) toate obligaiile fiscale principale, n ordinea vechimii, i
apoi obligaiile fiscale accesorii, n ordinea vechimii. n cazul
stingerii creanelor fiscale prin dare n plat, se aplic prevederile
art. 175 alin. (4^1);

-------------Litera b) a alin. (1) al art. 115 a fost modificat de pct. 52


al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie 2011. Aceast modificare intr n
vigoare la data de 1 octombrie 2011, conform art. III din acelai act
normativ.
c) sumele datorate n contul urmtoarelor rate din graficul de
plat a obligaiei fiscale pentru care s-a aprobat ealonarea, pn la
concurena cu suma ealonat la plat sau pn la concurena cu suma
achitat, dup caz, precum i suma amnat la plat mpreun cu
dobnda sau majorarea de ntrziere datorat pe perioada amnrii,
dup caz;
----------Litera c) a alin. (1) al art. 115 a fost modificat de pct. 7
al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 39 din 21 aprilie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010.
d) obligaiile cu scadene viitoare, la solicitarea
contribuabilului.
(2) Vechimea obligaiilor fiscale de plat se stabilete astfel:
a) n funcie de scaden, pentru obligaiile fiscale principale;
b) n funcie de data comunicrii, pentru diferenele de obligaii
fiscale principale stabilite de organele competente, precum i pentru
obligaiile fiscale accesorii;
c) n funcie de data depunerii la organul fiscal a declaraiilor
fiscale rectificative, pentru diferenele de obligaii fiscale
principale stabilite de contribuabil.
(3) Pentru debitorii care se afl sub incidena Legii nr.
85/2006 privind procedura insolvenei, cu modificrile i completrile
ulterioare, ordinea de stingere este urmtoarea:
a) obligaii fiscale cu termene de plat dup data deschiderii
procedurii insolvenei, n ordinea vechimii, cu excepia celor
prevzute n planul de reorganizare confirmat;
b) sume datorate n contul ratelor din programele de pli ale
obligaiilor fiscale, cuprinse n planul de reorganizare judiciar
confirmat, precum i obligaiile accesorii datorate pe perioada
reorganizrii, dac n plan s-au prevzut calcularea i plata
acestora;
c) obligaii fiscale datorate i neachitate cu termene de plat
anterioare datei la care s-a deschis procedura insolvenei, n ordinea
vechimii, pn la stingerea integral a acestora, n situaia
contribuabililor aflai n stare de faliment;
d) alte obligaii fiscale n afara celor prevzute la lit. a)-c).
------------Alin. (3) al art. 115 a fost modificat de pct. 8 al art. I, Cap. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 46 din 13 mai 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 347 din 25 mai 2009.
(3^1) Prin excepie de la prevederile alin. (1), n cazul
contribuabililor care beneficiaz de ajutor de stat sub form de
subvenii de la bugetul de stat pentru completarea veniturilor
proprii, potrivit legii, se sting cu prioritate obligaiile fiscale

aferente perioadei fiscale la care se refer subvenia, indiferent


dac plata este efectuat din subvenie sau din veniturile proprii.
------------Alin. (3^1) al art. 115 a fost introdus de art. VI din ORDONANA DE
URGEN nr. 24 din 6 iunie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 384 din
7 iunie 2012.
(3^2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), n cazul
obligaiilor fiscale de plat stabilite de organele de inspecie
fiscal, precum i a amenzilor de orice fel, se stinge cu prioritate
obligaia fiscal sau amenda pe care o alege contribuabilul.
-----------Alin. (3^2) al art. 115 a fost introdus de pct. 5 al art. I din
ORDONANA nr. 16 din 23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 618
din 28 august 2012.
(4) Organul fiscal competent va comunica debitorului modul n care
a fost efectuat stingerea datoriilor prevzut la alin. (1), cu cel
puin 5 zile nainte de urmtorul termen de plat a obligaiilor
fiscale.
------------Alin. (4) al art. 115 a fost modificat de pct. 8 al art. I, Cap. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 46 din 13 mai 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 347 din 25 mai 2009.
------------Alin. (5) al art. 115 a fost abrogat de pct. 9 al art. I, Cap. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 46 din 13 mai 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 347 din 25 mai 2009.
------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform alin. (3) al art. II din ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007,
dispoziiile art. I pct. 13, 18, 19, 23, 30 i 37 se aplic i
procedurilor n curs la data intrrii n vigoare a prezentei
ordonane.

ART. 116*)
Compensarea
(1) Prin compensare se sting creanele statului sau unitilor
administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentnd
impozite, taxe, contribuii i alte sume datorate bugetului general
consolidat cu creanele debitorului reprezentnd sume de rambursat, de
restituit sau de plat de la buget, pn la concurena celei mai mici
sume, cnd ambele pri dobndesc reciproc att calitatea de creditor,
ct i pe cea de debitor, cu condiia ca respectivele creane s fie
administrate de aceeai autoritate public.
(2) Creanele fiscale ale debitorului se compenseaz cu obligaii
datorate aceluiai buget, urmnd ca din diferena rmas s fie
compensate obligaiile datorate altor bugete, n mod proporional, cu
respectarea condiiilor prevzute la alin. (1).

(3) Creanele fiscale rezultate din raporturi juridice vamale se


compenseaz cu creanele fiscale ale debitorului reprezentnd sume de
restituit de aceeai natur. Eventualele diferene rmase se
compenseaz cu alte obligaii fiscale ale debitorului, n ordinea
prevzut la alin. (2).
(4) Dac legea nu prevede altfel, compensarea opereaz de drept la
data la care creanele exist deodat, fiind deopotriv certe, lichide
i exigibile.
(5) n sensul prezentului articol, creanele sunt exigibile:
a) la data scadenei, potrivit art. 111;
b) la termenul prevzut de lege pentru depunerea decontului cu
sum negativ de TVA cu opiune de rambursare, n limita sumei
aprobate la rambursare prin decizia emis de organul fiscal potrivit
legii;
c) la data depunerii cererii de restituire, n limita sumei
aprobate pentru restituire prin decizia emis de organul fiscal
potrivit legii, pentru cererile de restituire a accizei sau taxei pe
valoarea adugat, dup caz, depuse potrivit Codului fiscal;
-------------Litera c) a alin. (5) al art. 116 a fost modificat de pct. 53
al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie 2011. Aceast modificare intr n
vigoare la 15 zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al
Romniei, respectiv 17 septembrie 2011, conform art. III din acelai
act normativ.
d) la data comunicrii deciziei, pentru obligaiile fiscale
principale, precum i pentru obligaiile fiscale accesorii stabilite
de organele competente prin decizie;
e) la data depunerii la organul fiscal a declaraiilor fiscale
rectificative, pentru diferenele de obligaii fiscale principale
stabilite de contribuabil;
f) la data comunicrii actului de individualizare a sumei, pentru
obligaiile de plat de la buget;
g) la data primirii, n condiiile legii, de ctre organul fiscal
a titlurilor executorii emise de alte instituii, n vederea
executrii silite;
h) la data depunerii cererii de restituire, n limita sumei
aprobate pentru restituire prin decizia emis de organul fiscal
potrivit legii, pentru sumele de restituit conform art. 117.
-------------Litera h) a alin. (5) al art. 116 a fost introdus de pct. 54
al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n
vigoare la 15 zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al
Romniei, respectiv 17 septembrie 2011, conform art. III din acelai
act normativ.
(5^1) Creanele fiscale rezultate din cesiunea notificat potrivit
prevederilor art. 30 se sting prin compensare cu obligaiile
cesionarului la data notificrii cesiunii.
-------------Alin. (5^1) al art. 116 a fost introdus de pct. 55 al art. I din

ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011,

publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626


din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
(6) Compensarea se constat de ctre organul fiscal competent, la
cererea debitorului sau din oficiu. Dispoziiile art. 115 privind
ordinea stingerii datoriilor sunt aplicabile n mod corespunztor.
(7) Organul fiscal competent comunic debitorului decizia cu
privire la efectuarea compensrii, n termen de 7 zile de la data
efecturii operaiunii.
-------------Art. 116 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 88 din 29 septembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 30
septembrie 2010.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 88 din 29 septembrie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 30 septembrie 2010 prevede:
"Art. II
(1) Prevederile art. I pct. 1 i 3 se aplic creanelor care
ndeplinesc condiiile de exigibilitate prevzute la art. 116 alin.
(4) dup data de 1 noiembrie 2010.
(2) Prevederile art. I pct. 1 i 3 se aplic creanelor care la
data de 1 noiembrie 2010 nu au fost stinse, dac sunt ndeplinite
urmtoarele condiii:
a) o crean ndeplinete condiiile de exigibilitate prevzute la
art. 116 alin. (4) la data de 1 noiembrie 2010, iar a doua crean
ndeplinete condiiile de exigibilitate prevzute la art. 116 alin.
(4) dup data de 1 noiembrie 2010. n acest caz compensarea opereaz
cu data la care a doua crean ndeplinete condiiile de
exigibilitate;
b) ambele creane ndeplinesc condiiile de exigibilitate
prevzute la art. 116 alin. (4) la data de 1 noiembrie 2010. n acest
caz compensarea opereaz cu data de 1 noiembrie 2010.
(3) Executarea silit se suspend de drept i n cazul n care la
data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen exist o
cerere de restituire/rambursare n curs de soluionare, iar cuantumul
sumei solicitate este egal cu sau mai mare dect creana fiscal
datorat de debitor. n acest caz executarea silit se suspend la
data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen."
ART. 117
Restituiri de sume
(1) Se restituie, la cerere, debitorului urmtoarele sume:
a) cele pltite fr existena unui titlu de crean;
b) cele pltite n plus fa de obligaia fiscal;
c) cele pltite ca urmare a unei erori de calcul;
d) cele pltite ca urmare a aplicrii eronate a prevederilor
legale;
e) cele de rambursat de la bugetul de stat;
f) cele stabilite prin hotrri ale organelor judiciare sau ale
altor organe competente potrivit legii;

g) cele rmase dup efectuarea distribuirii prevzute la art. 170;


h) cele rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate sau din
reinerile prin poprire, dup caz, n temeiul hotrrii judectoreti
prin care se dispune desfiinarea executrii silite.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), sumele de restituit
reprezentnd diferene de impozite rezultate din regularizarea anual
a impozitului pe venit datorat de persoanele fizice se restituie din
oficiu de organele fiscale competente, n termen de cel mult 60 de
zile de la data comunicrii deciziei de impunere.
(2^1) Prin excepie de la prevederile alin. (1), sumele ncasate
prin poprire, n plus fa de creanele fiscale pentru care s-a
nfiinat poprirea, se restituie din oficiu de organul fiscal n
termen de cel mult 5 zile lucrtoare de la data ncasrii.
---------Alin. (2^1) al art. 117 a fost introdus de pct. 16 al art. I din
ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71
din 30 ianuarie 2012.
(3) Diferenele de impozit pe venit de restituit mai mici de 5 lei
vor rmne n evidena fiscal spre a fi compensate cu datorii
viitoare, urmnd a se restitui atunci cnd suma cumulat a acestora
depete limita menionat.
(4) Prin excepie de la alin. (3), diferenele mai mici de 5 lei
se vor putea restitui n numerar numai la solicitarea
contribuabilului.
(5) n cazul restituirii sumelor n valut confiscate, aceasta se
realizeaz conform legii, n lei la cursul de referin al pieei
valutare pentru euro, comunicat de Banca Naional a Romniei, de la
data rmnerii definitive i irevocabile a hotrrii judectoreti
prin care se dispune restituirea.
(6) Dac debitorul nregistreaz obligaii fiscale restante,
sumele prevzute la alin. (1), (2) i (2^1) se vor restitui numai dup
efectuarea compensrii potrivit prezentului cod.
---------Alin. (6) al art. 117 a fost modificat de pct. 17 al art. I din
ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71
din 30 ianuarie 2012.
(7) n cazul n care suma de rambursat sau de restituit este mai
mic dect obligaiile fiscale restante ale debitorului, se va efectua
compensarea pn la concurena sumei de rambursat sau de restituit.
(8) n cazul n care suma de rambursat sau de restituit este mai
mare dect suma reprezentnd obligaii fiscale restante ale
debitorului, se va efectua compensarea pn la concurena obligaiilor
fiscale restante, diferena rezultat restituindu-se debitorului.
(9) Procedura de restituire i de rambursare a sumelor de la
buget, inclusiv modalitatea de acordare a dobnzilor prevzute la art.
124, se aprob prin ordin al ministrului finanelor publice.
ART. 118
Obligaia bncilor supuse regimului de supraveghere special sau
de administrare special
Bncile supuse regimului de supraveghere special sau de
administrare special i care efectueaz plile dispuse n limita

ncasrilor vor deconta zilnic, cu prioritate, sumele reprezentnd


obligaii fiscale cuprinse n ordinele de plat emise de debitori
i/sau creane fiscale nscrise n adresa de nfiinare a popririi
transmis de organele fiscale.
CAP. III
Dobnzi, penaliti de ntrziere sau majorri de ntrziere
----------Denumirea Cap. III din Titlul VIII a fost modificat de pct. 8
al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 39 din 21 aprilie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010.
ART. 119
Dispoziii generale privind dobnzi i penaliti de ntrziere
(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden de ctre debitor a
obligaiilor de plat, se datoreaz dup acest termen dobnzi i
penaliti de ntrziere.
(2) Nu se datoreaz dobnzi i penaliti de ntrziere pentru
sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligaii fiscale
accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silit,
cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum i sumele reprezentnd
echivalentul n lei al bunurilor i sumelor confiscate care nu sunt
gsite la locul faptei.
(3) Dobnzile i penalitile de ntrziere se fac venit la
bugetul cruia i aparine creana principal.
(4) Dobnzile i penalitile de ntrziere se stabilesc prin
decizii ntocmite n condiiile aprobate prin ordin al preedintelui
Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, cu excepia situaiei
prevzute la art. 142 alin. (6).
----------Art. 119 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 39 din 21 aprilie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28
aprilie 2010.
ART. 120
Dobnzi
(1) Dobnzile reprezint echivalentul prejudiciului creat
titularului creanei fiscale ca urmare a neachitrii de ctre debitor
a obligaiilor de plat la scaden i se calculeaz pentru fiecare zi
de ntrziere, ncepnd cu ziua imediat urmtoare termenului de
scaden i pn la data stingerii sumei datorate inclusiv.
-------------Alin. (1) al art. 120 a fost modificat de pct. 1 al art. I din
ORDONANA DE URGENA nr. 50 din 29 mai 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 320 din 3 iunie 2013.
(2) Pentru diferenele suplimentare de creane fiscale rezultate
din corectarea declaraiilor sau modificarea unei decizii de impunere,
dobnzile se datoreaz ncepnd cu ziua imediat urmtoare scadenei
creanei fiscale pentru care s-a stabilit diferena i pn la data
stingerii acesteia inclusiv.
(3) n situaia n care diferenele rezultate din corectarea
declaraiilor sau modificarea unei decizii de impunere sunt negative
n raport cu sumele stabilite iniial, se datoreaz dobnzi pentru

suma datorat dup corectare ori modificare, ncepnd cu ziua imediat


urmtoare scadenei i pn la data stingerii acesteia inclusiv.
(4) Prin excepie de la prevederile alin. (1), se datoreaz
dobnzi dup cum urmeaz:
a) pentru impozitele, taxele i contribuiile stinse prin
executare silit, pn la data ntocmirii procesului-verbal de
distribuire inclusiv. n cazul plii preului n rate, dobnzile se
calculeaz pn la data ntocmirii procesului-verbal de distribuire a
avansului. Pentru suma rmas de plat, dobnzile sunt datorate de
ctre cumprtor;
b) pentru impozitele, taxele, contribuiile i alte sume datorate
bugetului general consolidat de ctre debitorul declarat insolvabil
care nu are venituri i bunuri urmribile, pn la data trecerii n
evidena separat, potrivit prevederilor art. 176.
(5) Modul de calcul al dobnzilor aferente sumelor reprezentnd
eventuale diferene ntre impozitul pe profit pltit la data de 25
ianuarie a anului urmtor celui de impunere i impozitul pe profit
datorat conform declaraiei de impunere ntocmite pe baza situaiei
financiare anuale va fi reglementat prin norme metodologice aprobate
prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale de Administrare
Fiscal.
(6) Pentru obligaiile fiscale neachitate la termenul de plat,
reprezentnd impozitul pe venit, se datoreaz dobnzi dup cum
urmeaz:
a) pentru anul fiscal de impunere, dobnzile pentru plile
anticipate stabilite de organul fiscal prin decizii de pli
anticipate se calculeaz pn la data plii debitului sau, dup caz,
pn la data de 31 decembrie;
b) dobnzile pentru sumele neachitate n anul de impunere,
potrivit lit. a), se calculeaz ncepnd cu data de 1 ianuarie a
anului urmtor pn la data stingerii acestora inclusiv;
c) n cazul n care impozitul pe venit stabilit prin decizia de
impunere anual este mai mic dect cel stabilit prin deciziile de
pli anticipate, dobnzile se recalculeaz, ncepnd cu data de 1
ianuarie a anului urmtor celui de impunere, la soldul neachitat n
raport cu impozitul anual stabilit prin decizia de impunere anual,
urmnd a se face regularizarea dobnzilor n mod corespunztor.
(7) Nivelul dobnzii este de 0,04% pentru fiecare zi de ntrziere
i poate fi modificat prin legile bugetare anuale.
----------Alin. (7) al art. 120 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 46 din
4 aprilie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie
2011, care modific pct. 10 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 39 din 21
aprilie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010.
----------Art. 120 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 39 din 21 aprilie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28
aprilie 2010.
ART. 120^1
Penaliti de ntrziere

(1) Plata cu ntrziere a obligaiilor fiscale se sancioneaz cu


o penalitate de ntrziere datorat pentru neachitarea la scaden a
obligaiilor fiscale principale.
(2) Nivelul penalitii de ntrziere se stabilete astfel:
a) dac stingerea se realizeaz n primele 30 de zile de la
scaden, nu se datoreaz i nu se calculeaz penaliti de ntrziere
pentru obligaiile fiscale principale stinse;
b) dac stingerea se realizeaz n urmtoarele 60 de zile, nivelul
penalitii de ntrziere este de 5% din obligaiile fiscale
principale stinse;
c) dup mplinirea termenului prevzut la lit. b), nivelul
penalitii de ntrziere este de 15% din obligaiile fiscale
principale rmase nestinse.
(3) Penalitatea de ntrziere nu nltur obligaia de plat a
dobnzilor.
----------Art. 120^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 39 din 21 aprilie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28
aprilie 2010.
ART. 121
Dobnzi i penaliti de ntrziere n cazul plilor efectuate
prin decontare bancar
(1) Nedecontarea de ctre unitile bancare a sumelor cuvenite
bugetului general consolidat n termen de 3 zile lucrtoare de la data
debitrii contului pltitorului nu l exonereaz pe pltitor de
obligaia de plat a sumelor respective i atrage pentru acesta
dobnzi i penaliti de ntrziere la nivelul celor prevzute la art.
120 i 120^1, dup termenul de 3 zile.
(2) Pentru recuperarea sumelor datorate bugetului i nedecontate
de unitile bancare, precum i a dobnzilor i penalitilor de
ntrziere prevzute la alin. (1), pltitorul se poate ndrepta
mpotriva unitii bancare respective.
----------Art. 121 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 39 din 21 aprilie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28
aprilie 2010.
ART. 122*)
Dobnzi i penaliti de ntrziere n cazul compensrii
n cazul creanelor fiscale stinse prin compensare, dobnzile i
penalitile de ntrziere sau majorrile de ntrziere, dup caz, se
calculeaz pn la data prevzut la art. 116 alin. (4).
----------Art. 122 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 88 din 29 septembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 30
septembrie 2010.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 88 din 29 septembrie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 30 septembrie 2010 prevede:
"Art. II

(1) Prevederile art. I pct. 1 i 3 se aplic creanelor care


ndeplinesc condiiile de exigibilitate prevzute la art. 116 alin.
(4) dup data de 1 noiembrie 2010.
(2) Prevederile art. I pct. 1 i 3 se aplic creanelor care la
data de 1 noiembrie 2010 nu au fost stinse, dac sunt ndeplinite
urmtoarele condiii:
a) o crean ndeplinete condiiile de exigibilitate prevzute la
art. 116 alin. (4) la data de 1 noiembrie 2010, iar a doua crean
ndeplinete condiiile de exigibilitate prevzute la art. 116 alin.
(4) dup data de 1 noiembrie 2010. n acest caz compensarea opereaz
cu data la care a doua crean ndeplinete condiiile de
exigibilitate;
b) ambele creane ndeplinesc condiiile de exigibilitate
prevzute la art. 116 alin. (4) la data de 1 noiembrie 2010. n acest
caz compensarea opereaz cu data de 1 noiembrie 2010.
(3) Executarea silit se suspend de drept i n cazul n care la
data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen exist o
cerere de restituire/rambursare n curs de soluionare, iar cuantumul
sumei solicitate este egal cu sau mai mare dect creana fiscal
datorat de debitor. n acest caz executarea silit se suspend la
data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen."
ART. 122^1
Dobnzi i penaliti de ntrziere n cazul deschiderii
procedurii insolvenei
n cazul contribuabililor crora li s-a deschis procedura
insolvenei, pentru creanele fiscale nscute anterior sau ulterior
datei deschiderii procedurii insolvenei se datoreaz dobnzi i
penaliti de ntrziere potrivit legii care reglementeaz aceast
procedur.
-------------Art. 122^1 a fost modificat de pct. 56 al art. I din ORDONANA nr. 29
din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2
septembrie 2011. Aceast modificare intr n vigoare la 15 zile de la
data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
ART. 122^2
Dobnzi i penaliti de ntrziere n cazul contribuabililor
pentru care s-a pronunat o hotrre de dizolvare
(1) Pentru creanele fiscale nscute anterior sau ulterior datei
nregistrrii hotrrii de dizolvare a contribuabilului la registrul
comerului, ncepnd cu aceast dat nu se mai datoreaz i nu se
calculeaz dobnzi i penaliti de ntrziere.
(2) n cazul n care prin hotrre judectoreasc irevocabil a
fost desfiinat actul care a stat la baza nregistrrii dizolvrii, se
calculeaz dobnzi i penaliti de ntrziere ntre data
nregistrrii la registrul comerului a actelor de dizolvare i data
rmnerii irevocabile a hotrrii de desfiinare.
----------Art. 122^2 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANA DE

URGEN nr. 39 din 21 aprilie 2010,

publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 278


din 28 aprilie 2010.
ART. 123
Dobnzi n cazul nlesnirilor la plat
Pe perioada pentru care au fost acordate nlesniri la plata
obligaiilor fiscale restante se datoreaz dobnzi pentru obligaiile
fiscale ce fac obiectul nlesnirii la plat, cu excepia celor
prevzute la art. 119 alin. (2).
----------Art. 123 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 39 din 21 aprilie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28
aprilie 2010.
ART. 124
Dobnzi n cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget
(1) Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget
contribuabilii au dreptul la dobnd din ziua urmtoare expirrii
termenului prevzut la art. 117 alin. (2) i (2^1) sau la art. 70,
dup caz, pn la data stingerii prin oricare dintre modalitile
prevzute de lege. Acordarea dobnzilor se face la cererea
contribuabililor.
---------Alin. (1) al art. 124 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71
din 30 ianuarie 2012.
(2) Nivelul dobnzii este cel prevzut la art. 120 alin. (7) i se
suport din acelai buget din care se restituie ori se ramburseaz,
dup caz, sumele solicitate de pltitori.
----------Alin. (2) al art. 124 a fost modificat de pct. 17 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 39 din 21 aprilie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 278 din 28 aprilie 2010.
ART. 124^1
Majorri de ntrziere n cazul creanelor datorate bugetelor
locale
(1) Prin excepie de la prevederile art. 119 alin. (1) i art.
120^1, pentru neachitarea la termenul de scaden de ctre debitor a
obligaiilor de plat datorate bugetelor locale, se datoreaz dup
acest termen majorri de ntrziere.
(2) Nivelul majorrii de ntrziere este de 2% din cuantumul
obligaiilor fiscale principale neachitate n termen, calculat pentru
fiecare lun sau fraciune de lun, ncepnd cu ziua imediat urmtoare
termenului de scaden i pn la data stingerii sumei datorate
inclusiv.
(3) Prevederile art. 119-124 sunt aplicabile n mod corespunztor.
(4) Pentru sumele de restituit de la bugetul local se datoreaz
dobnd. Nivelul i modul de calcul al dobnzii sunt cele prevzute la
alin. (2).
-----------

Art. 124^1 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANA DE URGEN


publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28
aprilie 2010.
CAP. IV
nlesniri la plat
ART. 125
nlesniri la plata obligaiilor fiscale
(1) La cererea temeinic justificat a contribuabililor, organul
fiscal competent poate acorda pentru obligaiile fiscale restante,
att naintea nceperii executrii silite, ct i n timpul efecturii
acesteia, nlesniri la plat, n condiiile legii.
(2) La cererea temeinic justificat a debitorilor, persoane fizice
sau juridice, creditorii bugetari locali, prin autoritile
administraiei publice locale care administreaz aceste bugete, pot
acorda, pentru obligaiile bugetare restante pe care le administreaz,
urmtoarele nlesniri la plat:
a) ealonri la plata impozitelor, taxelor, chiriilor,
redevenelor, contribuiilor i a altor obligaii la bugetul local;
b) amnri la plata impozitelor, taxelor, chiriilor,
contribuiilor i a altor obligaii la bugetul local;
c) ealonri la plata majorrilor de ntrziere de orice fel, cu
excepia majorrilor de ntrziere datorate pe perioada de ealonare;
d) amnri i/sau scutiri ori amnri i/sau reduceri de majorri
de ntrziere, cu excepia majorrilor de ntrziere datorate pe
perioada de amnare;
e) scutiri sau reduceri de impozite i taxe locale, n condiiile
legii.
(3) Procedura de acordare a nlesnirilor la plat pentru creanele
bugetare locale se stabilete prin acte normative speciale.
(4) Pentru acordarea nlesnirilor la plat creditorii bugetari
locali vor cere debitorilor constituirea de garanii.
(5) Pentru obligaiile la bugetul local, datorate i neachitate
dup data de 1 iulie 2003 de ctre persoanele fizice, garania este:
a) o sum egal cu dou rate medii din ealonare, reprezentnd
obligaii bugetare locale ealonate i majorri de ntrziere
calculate, n cazul ealonrilor la plat;
b) o sum rezultat din raportul dintre contravaloarea debitelor
amnate i majorrile de ntrziere calculate i numrul de luni
aprobate pentru amnare la plat, n cazul amnrilor la plat.
(6) Pentru obligaiile la bugetul local, datorate i neachitate
dup data de 1 iulie 2003 de ctre persoanele juridice, garania este
de 100% din totalul creanei bugetare locale pentru care sa acordat
nlesnirea.
CAP. V
Constituirea de garanii
ART. 126
Constituirea de garanii
Organul fiscal solicit constituirea unei garanii pentru:
a) suspendarea executrii silite n condiiile art. 148 alin. (7);
b) ridicarea msurilor asigurtorii;
c) asumarea obligaiei de plat de ctre alt persoan prin
nr. 39 din 21 aprilie 2010,

angajament de plat, n condiiile art. 25 alin. (2) lit. d);


d) n alte cazuri prevzute de lege.
ART. 127
Tipuri de garanii
Garaniile pentru luarea msurilor prevzute la art. 126 se pot
constitui, n condiiile legii, prin:
a) consemnarea de mijloace bneti la o unitate a Trezoreriei
Statului;
b) scrisoare de garanie bancar;
c) ipotec asupra unor bunuri imobile din ar;
d) gaj asupra unor bunuri mobile;
e) fidejusiune.
ART. 128
Valorificarea garaniilor
(1) Organul fiscal competent se ndestuleaz din garaniile depuse
dac nu s-a realizat scopul pentru care acestea au fost constituite.
(2) n cazul garaniilor prevzute la art. 127 lit. a) i b),
organul fiscal va dispune instituiei de credit ori unitii de
trezorerie a statului, dup caz, virarea sumei de bani n conturile de
venituri bugetare corespunztoare.
(3) Valorificarea garaniilor prevzute la art. 127 lit. c)-e) se
realizeaz prin modalitile i procedurile prevzute de dispoziiile
art. 159 alin. (2)-(7) i ale art. 160-171, care se aplic n mod
corespunztor.
-------------Art. 128 a fost modificat de pct. 58 al art. I din ORDONANA nr. 29 din
31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast modificare intr n vigoare la 15 zile de la data
publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17 septembrie
2011, conform art. III din acelai act normativ.
CAP. VI
Msuri asigurtorii
ART. 129
Poprirea i sechestrul asigurtoriu
(1) Msurile asigurtorii prevzute n prezentul capitol se dispun
i se duc la ndeplinire, prin procedura administrativ, de organele
fiscale competente.
(2) Se dispun msuri asigurtorii sub forma popririi asigurtorii
i sechestrului asigurtoriu asupra bunurilor mobile i/sau imobile
proprietate a debitorului, precum i asupra veniturilor acestuia, cnd
exist pericolul ca acesta s se sustrag, s i ascund ori s i
risipeasc patrimoniul, periclitnd sau ngreunnd n mod considerabil
colectarea.
(3) Aceste msuri pot fi luate i nainte de emiterea titlului de
crean, inclusiv n cazul efecturii de controale sau al antrenrii
rspunderii solidare. Msurile asigurtorii dispuse att de organele
fiscale competente, ct i de instanele judectoreti ori de alte
organe competente, dac nu au fost desfiinate n condiiile legii,
rmn valabile pe toat perioada executrii silite, fr ndeplinirea
altor formaliti. Odat cu individualizarea creanei i ajungerea

acesteia la scaden, n cazul neplii, msurile asigurtorii se


transform n msuri executorii.
(4) Msurile asigurtorii se dispun prin decizie emis de organul
fiscal competent. n decizie organul fiscal va preciza debitorului c
prin constituirea unei garanii la nivelul creanei stabilite sau
estimate, dup caz, msurile asigurtorii vor fi ridicate.
(5) Decizia de instituire a msurilor asigurtorii trebuie
motivat i semnat de ctre conductorul organului fiscal competent.
(6) Msurile asigurtorii dispuse potrivit alin. (2), precum i
cele dispuse de instanele judectoreti sau de alte organe competente
se duc la ndeplinire n conformitate cu dispoziiile referitoare la
executarea silit, care se aplic n mod corespunztor.
(7) Bunurile perisabile i/sau degradabile sechestrate
asigurtoriu pot fi valorificate:
a) de ctre debitor cu acordul organului de executare, sumele
obinute consemnndu-se la dispoziia organului de executare;
b) prin vnzare n regim de urgen n condiiile art. 159 alin.
(4).
------------Alin. (7) al art. 129 a fost modificat de pct. 4 al art. XI din
ORDONANA DE URGEN nr. 54 din 23 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 421 din 23 iunie 2010.
(8) n cazul nfiinrii sechestrului asigurtoriu asupra
bunurilor imobile, un exemplar al procesului-verbal ntocmit de
organul de executare se comunic pentru nscriere Biroului de carte
funciar.
(9) nscrierea face opozabil sechestrul tuturor acelora care, dup
nscriere, vor dobndi vreun drept asupra imobilului respectiv. Actele
de dispoziie ce ar interveni ulterior nscrierii prevzute la alin.
(8) sunt lovite de nulitate absolut.
(10) Dac valoarea bunurilor proprii ale debitorului nu acoper
integral creana fiscal a bugetului general consolidat, msurile
asigurtorii pot fi nfiinate i asupra bunurilor deinute de ctre
debitor n proprietate comun cu tere persoane, pentru cota-parte
deinut de acesta.
(11) mpotriva actelor prin care se dispun i se duc la
ndeplinire msurile asigurtorii cel interesat poate face contestaie
n conformitate cu prevederile art. 172.
ART. 130
Ridicarea msurilor asigurtorii
Msurile asigurtorii instituite potrivit art. 129 se ridic, prin
decizie motivat, de ctre creditorii fiscali, cnd au ncetat
motivele pentru care au fost dispuse sau la constituirea garaniei
prevzute la art. 127, dup caz.
CAP. VII
Prescripia dreptului de a cere executarea silit i a dreptului
de a cere compensarea sau restituirea
ART. 131
nceperea termenului de prescripie

(1) Dreptul de a cere executarea silit a creanelor fiscale se


prescrie n termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmtor
celui n care a luat natere acest drept.
(2) Termenul de prescripie prevzut la alin. (1) se aplic i
creanelor provenind din amenzi contravenionale.
ART. 132
Suspendarea termenului de prescripie
Termenul de prescripie prevzut la art. 131 se suspend:
a) n cazurile i n condiiile stabilite de lege pentru
suspendarea termenului de prescripie a dreptului la aciune;
b) n cazurile i n condiiile n care suspendarea executrii
este prevzut de lege ori a fost dispus de instana judectoreasc
sau de alt organ competent, potrivit legii;
c) pe perioada valabilitii nlesnirii acordate potrivit legii;
d) ct timp debitorul i sustrage veniturile i bunurile de la
executarea silit;
e) n alte cazuri prevzute de lege.
ART. 133
ntreruperea termenului de prescripie
Termenul de prescripie prevzut la art. 131 se ntrerupe:
a) n cazurile i n condiiile stabilite de lege pentru
ntreruperea termenului de prescripie a dreptului la aciune;
b) pe data ndeplinirii de ctre debitor, nainte de nceperea
executrii silite sau n cursul acesteia, a unui act voluntar de plat
a obligaiei prevzute n titlul executoriu ori a recunoaterii n
orice alt mod a datoriei;
c) pe data ndeplinirii, n cursul executrii silite, a unui act
de executare silit;
d) n alte cazuri prevzute de lege.
ART. 134
Efecte ale mplinirii termenului de prescripie
(1) Dac organul de executare constat mplinirea termenului de
prescripie a dreptului de a cere executarea silit a creanelor
fiscale, acesta va proceda la ncetarea msurilor de realizare i la
scderea acestora din evidena analitic pe pltitori.
(2) Sumele achitate de debitor n contul unor creane fiscale,
dup mplinirea termenului de prescripie, nu se restituie.
ART. 135
Prescripia dreptului de a cere compensarea sau restituirea
Dreptul contribuabililor de a cere compensarea sau restituirea
creanelor fiscale se prescrie n termen de 5 ani de la data de 1
ianuarie a anului urmtor celui n care a luat natere dreptul la
compensare sau restituire.
CAP. VIII
Stingerea creanelor fiscale prin executare silit
SECIUNEA 1
Dispoziii generale
ART. 136
Organele de executare silit
(1) n cazul n care debitorul nu i pltete de bunvoie

obligaiile fiscale datorate, organele fiscale competente, pentru


stingerea acestora, procedeaz la aciuni de executare silit,
potrivit prezentului cod, cu excepia cazului n care exist o cerere
de restituire/rambursare n curs de soluionare, iar cuantumul sumei
solicitate este egal cu sau mai mare dect creana fiscal datorat de
debitor.
----------Alin. (1) al art. 136 a fost modificat de pct. 4 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 88 din 29 septembrie 2010, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 669 din 30 septembrie 2010.
(2) Organele fiscale care administreaz creane fiscale sunt
abilitate s duc la ndeplinire msurile asigurtorii i s efectueze
procedura de executare silit.
(3) Creanele bugetare care se ncaseaz, se administreaz, se
contabilizeaz i se utilizeaz de instituiile publice, provenite din
venituri proprii i cele rezultate din raporturi juridice
contractuale, precum i creanele care se ncaseaz, se administreaz,
se contabilizeaz i se utilizeaz de Banca de Export-Import a
Romniei EXIMBANK - S.A., provenite din fondurile alocate de la
bugetul de stat, se execut prin organe proprii, acestea fiind
abilitate s duc la ndeplinire msurile asigurtorii i s efectueze
procedura de executare silit, potrivit prevederilor prezentului cod.
(4) Organele prevzute la alin. (2) i (3) sunt denumite n
continuare organe de executare silit.
(4^1) Organele de executare prevzute la alin. (4) sunt competente
i pentru executarea silit a creanelor prevzute la art. 141 alin.
(1^2).
-------------Alin. (4^1) al art. 136 a fost introdus de pct. 59 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
(5) Pentru efectuarea procedurii de executare silit este
competent organul de executare n a crui raz teritorial se gsesc
bunurile urmribile, coordonarea ntregii executri revenind organului
de executare n a crui raz teritorial i are domiciliul fiscal
debitorul sau organul de executare competent, desemnat potrivit art.
33, dup caz. n cazul n care executarea silit se face prin poprire,
aplicarea msurii de executare silit se face de ctre organul de
executare coordonator.
(5^1) Coordonarea executrii silite n cazul n care s-a dispus
atragerea rspunderii solidare cu debitorul aflat n stare de
insolvabilitate, n condiiile art. 27, ori n cazul prevzut la art.
25 alin. (2) lit. e) revine organului de executare n a crui raz
teritorial i are domiciliul fiscal debitorul sau organului de
executare competent desemnat potrivit art. 33 alin. (3), dup caz.
-------------Alin. (5^1) al art. 136 a fost introdus de pct. 60 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17

septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.


(5^2) Coordonarea executrii silite n cazul n care s-a dispus
atragerea rspunderii membrilor organelor de conducere, potrivit
dispoziiilor cap. IV din Legea nr. 85/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare, revine organului de executare n a crui raz teritorial
i are/i-a avut domiciliul fiscal debitorul insolvent sau organului
de executare competent desemnat potrivit art. 33 alin. (3), dup caz.
-------------Alin. (5^2) al art. 136 a fost introdus de pct. 60 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
(5^3) Organul de executare coordonator n cazul prevzut la art.
164 alin. (2) este cel n a crui raz teritorial i are domiciliul
fiscal sau i desfoar activitatea debitorul ale crui bunuri au
fost adjudecate.
-------------Alin. (5^3) al art. 136 a fost introdus de pct. 60 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
(6) n cazul n care, potrivit legii, s-a dispus atragerea
rspunderii membrilor organelor de conducere, n conformitate cu
dispoziiile cap. IV din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenei, i
pentru creane fiscale, prin derogare de la prevederile art. 142 din Legea
nr. 85/2006, executarea silit se efectueaz de organul de executare n
condiiile prezentului cod.
(7) Atunci cnd se constat c exist pericolul evident de
nstrinare, substituire sau de sustragere de la executare silit a
bunurilor i veniturilor urmribile ale debitorului, organul de
executare n a crui raz teritorial se afl domiciliul fiscal al
debitorului poate proceda la indisponibilizarea i executarea silit a
acestora, indiferent de locul n care se gsesc bunurile.
(8) Organul de executare coordonator va sesiza n scris celelalte
organe prevzute la alin. (5), comunicndu-le titlul executoriu n
copie certificat, situaia debitorului, contul n care se vor vira
sumele ncasate, precum i orice alte date utile pentru identificarea
debitorului i a bunurilor ori veniturilor urmribile.
(9) n cazul n care asupra acelorai venituri ori bunuri ale
debitorului a fost pornit executarea, att pentru realizarea
titlurilor executorii privind creane fiscale, ct i pentru titluri
ce se execut n condiiile prevzute de alte dispoziii legale,
executarea silit se va face, potrivit dispoziiilor prezentului cod,
de ctre organele de executare prevzute de acesta.
(10) Cnd se constat c domiciliul fiscal al debitorului se afl
n raza teritorial a altui organ de executare, titlul executoriu
mpreun cu dosarul executrii vor fi trimise acestuia, ntiinnduse, dac este cazul, organul de la care s-a primit titlul executoriu.
ART. 136^1
Reguli speciale privind executarea silit a creanelor datorate

bugetelor locale ale unitilor administrativ-teritoriale sau, dup


caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor
(1) Autoritile administraiei publice locale sunt obligate s
colaboreze i s efectueze procedura de executare silit a creanelor
fiscale datorate bugetelor locale ale unitilor administrativteritoriale sau, dup caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale
ale municipiilor.
(2) n situaia n care debitorul datoreaz impozite, taxe sau
alte venituri la bugetul local i nu are bunuri urmribile pe raza
teritorial a respectivei uniti administrativ-teritoriale sau a
subdiviziunii unitii administrativ-teritoriale a municipiului,
competena pentru efectuarea procedurii de executare silit revine
organului fiscal n a crui raz teritorial se afl bunurile
urmribile.
(3) Organul fiscal din cadrul autoritii administraiei publice
locale care administreaz creanele fiscale prevzute la alin. (2),
denumit n prezentul articol autoritate solicitant, solicit, n
scris, organului fiscal din cadrul autoritii administraiei publice
locale n a crui raz teritorial se afl situate bunurile mobile sau
imobile, denumit n prezentul articol autoritate solicitat,
efectuarea procedurii de executare silit.
(4) Cererea conine, n mod obligatoriu, urmtoarele informaii:
a) datele de identificare a debitorului;
b) valoarea creanei de recuperat;
c) valoarea creanelor fiscale accesorii stabilite, potrivit
legii, pn la data solicitrii;
d) contul n care se vireaz sumele ncasate;
e) orice date necesare pentru identificarea bunurilor urmribile,
dac este cazul.
(5) Cererea este nsoit obligatoriu de o copie a titlului
executoriu.
(6) Autoritatea solicitat confirm, n scris, primirea cererii,
n termen de 10 zile de la data primirii.
(7) Autoritatea solicitat poate refuza efectuarea procedurii de
executare silit n urmtoarele cazuri:
a) titlul executoriu nu este valabil;
b) cererea nu conine toate informaiile prevzute la alin. (4).
(8) Sumele realizate prin executare silit se vireaz autoritii
solicitante. Prevederile art. 168 se aplic n mod corespunztor.
-------------Art. 136^1 a fost introdus de pct. 61 al art. I din ORDONANA nr. 29 din
31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile de la data
publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17 septembrie
2011, conform art. III din acelai act normativ.
ART. 137
Executarea silit n cazul debitorilor solidari
(1) Organul de executare coordonator, n cazul debitorilor
solidari, este cel n a crui raz teritorial i are domiciliul
fiscal debitorul despre care exist indicii c deine mai multe
venituri sau bunuri urmribile.
(1^1) Coordonarea executrii silite n cazul n care s-a dispus

atragerea rspunderii solidare n condiiile art. 27 i 28 revine


organului de executare n a crui raz teritorial i are domiciliul
fiscal debitorul aflat n stare de insolvabilitate sau insolven sau
organul de executare competent, desemnat potrivit art. 33, dup caz*).
------------Alin. (1^1) al art. 137 a fost introdus de pct. 23 al art. I,
Seciunea 1 din ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007.
------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform alin. (3) al art. II din ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007,
dispoziiile art. I pct. 13, 18, 19, 23, 30 i 37 se aplic i
procedurilor n curs la data intrrii n vigoare a prezentei
ordonane.
(2) Organul de executare coordonator nscrie n ntregime debitul
n evidenele sale i ia msuri de executare silit, comunicnd
ntregul debit organelor de executare n a cror raz teritorial se
afl domiciliile fiscale ale celorlali codebitori, aplicndu-se
dispoziiile art. 136.
(3) Organele de executare sesizate, crora li s-a comunicat
debitul, dup nscrierea acestuia ntr-o eviden nominal, vor lua
msuri de executare silit i vor comunica organului de executare
coordonator sumele realizate n contul debitorului, n termen de 10
zile de la realizarea acestora.
(4) Dac organul de executare coordonator, care ine evidena
ntregului debit, constat c acesta a fost realizat prin actele de
executare silit fcute de el nsui i de celelalte organe sesizate
potrivit alin. (3), el este obligat s cear n scris acestora din
urm s nceteze de ndat executarea silit.
ART. 138
Executorii fiscali
(1) Executarea silit se face de organul de executare competent
prin intermediul executorilor fiscali. Acetia trebuie s dein o
legitimaie de serviciu pe care trebuie s o prezinte n exercitarea
activitii.
(2) Executorul fiscal este mputernicit n faa debitorului i a
terilor prin legitimaia de executor fiscal i delegaie emis de
organul de executare silit.
(3) n exercitarea atribuiilor ce le revin, pentru aplicarea
procedurilor de executare silit, executorii fiscali pot:
a) s ntre n orice incint de afaceri a debitorului, persoan
juridic, sau n alte incinte unde acesta i pstreaz bunurile, n
scopul identificrii bunurilor sau valorilor care pot fi executate
silit, precum i s analizeze evidena contabil a debitorului n
scopul identificrii terilor care datoreaz sau dein n pstrare
venituri ori bunuri ale debitorului;
b) s ntre n toate ncperile n care se gsesc bunuri sau
valori ale debitorului, persoan fizic, precum i s cerceteze toate
locurile n care acesta i pstreaz bunurile;
c) s solicite i s cerceteze orice document sau element material
care poate constitui o prob n determinarea bunurilor proprietate a

debitorului.
(4) Executorul fiscal poate intra n ncperile ce reprezint
domiciliul sau reedina unei persoane fizice, cu consimmntul
acesteia, iar n caz de refuz, organul de executare va cere
autorizarea instanei judectoreti competente potrivit dispoziiilor
Codului de procedur civil.
(5) Accesul executorului fiscal n locuin, n incinta de afaceri
sau n orice alt ncpere a debitorului, persoan fizic sau
juridic, se poate efectua ntre orele 6,00 - 20,00, n orice zi
lucrtoare. Executarea nceput va putea continua n aceeai zi sau n
zilele urmtoare. n cazuri temeinic justificate de pericolul
nstrinrii unor bunuri, accesul n ncperile debitorului va avea
loc i la alte ore dect cele menionate, precum i n zilele
nelucrtoare, n baza autorizaiei prevzute la alin. (4).
(6) n absena debitorului sau dac acesta refuz accesul n
oricare dintre ncperile prevzute la alin. (3), executorul fiscal
poate s ptrund n acestea n prezena unui reprezentant al poliiei
ori al jandarmeriei sau a altui agent al forei publice i a doi
martori majori, fiind aplicabile prevederile alin. (4) i (5).
ART. 139
Executarea silit mpotriva veniturilor bugetului general
consolidat
Impozitele, taxele, contribuiile i orice alte venituri ale
bugetului general consolidat nu pot fi urmrite de niciun creditor
pentru nicio categorie de creane n cadrul procedurii de executare
silit.
ART. 140
Executarea silit mpotriva unei asocieri fr personalitate
juridic
Pentru executarea silit a creanelor fiscale datorate de o
asociere fr personalitate juridic, chiar dac exist un titlu
executoriu pe numele asocierii, pot fi executate silit att bunurile
mobile i imobile ale asocierii, ct i bunurile personale ale
membrilor acesteia.
ART. 141
Titlul executoriu i condiiile pentru nceperea executrii silite
(1) Executarea silit a creanelor fiscale se efectueaz n
temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor prezentului
cod de ctre organul de executare competent n a crui raz
teritorial i are domiciliul fiscal debitorul sau al unui nscris
care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.
(1^1) n titlul executoriu emis, potrivit legii, de organul de
executare prevzut la alin. (1) se nscriu toate creanele fiscale
neachitate la scaden, reprezentnd impozite, taxe, contribuii i
alte venituri ale bugetului general consolidat, precum i accesoriile
aferente acestora, stabilite n condiiile legii. Cu excepia cazului
n care prin lege se prevede c un nscris constituie titlu
executoriu, niciun titlu executoriu nu se poate emite n absena unui
titlu de crean n baza cruia se stabilesc, n condiiile legii,
creane fiscale principale sau accesorii.
--------------

Alin. (1^1) al art. 141 a fost modificat de pct. 62 al art. I din


publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast modificare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
(1^2) Executarea silit a creanelor bugetare rezultate din
raporturi juridice contractuale se efectueaz n baza hotrrii
judectoreti sau a altui nscris care, potrivit legii, constituie
titlu executoriu.
-------------Alin. (1^2) al art. 141 a fost introdus de pct. 63 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
(2) Titlul de crean devine titlu executoriu la data la care
creana fiscal este scadent prin expirarea termenului de plat
prevzut de lege sau stabilit de organul competent ori n alt mod
prevzut de lege.
(3) Modificarea titlului de crean atrage modificarea titlului
executoriu n mod corespunztor.
(4) Titlul executoriu emis potrivit alin. (1) de organul de
executare competent va conine, pe lng elementele prevzute la art.
43 alin. (2), urmtoarele: codul de identificare fiscal, domiciliul
fiscal al acestuia, precum i orice alte date de identificare;
cuantumul i natura sumelor datorate i neachitate, temeiul legal al
puterii executorii a titlului.
(5) Pentru debitorii obligai n mod solidar la plata creanelor
fiscale se va ntocmi un singur titlu executoriu.
(6) Titlurile executorii emise de alte organe competente, care
privesc creane fiscale, se transmit n termen de cel mult 30 de zile
de la emitere, spre executare silit, potrivit legii, organelor
prevzute la art. 136.
(7) Netransmiterea proceselor-verbale de constatare i sancionare
a contraveniilor n termen de 90 de zile de la emiterea de ctre
organele competente atrage anularea acestora prin decizie de ctre
conductorul organului emitent. Conductorul organului emitent al
titlului executoriu are obligaia emiterii deciziei de imputare a
contravalorii contraveniei personalului care se face vinovat de
ntrziere. Decizia de imputare se comunic de ctre organul emitent
persoanei vinovate, care trebuie s achite contravaloarea
contraveniei n termen de 15 zile de la data comunicrii deciziei. La
expirarea acestui termen, decizia devine titlu executoriu.
Contravaloarea contraveniei nscrise n decizia de imputare se face
venit la bugetul de stat sau bugetul local cruia i se datora,
potrivit legii, amenda contravenional. Termenul de 90 de zile se
prelungete cu perioada scurs n procedura de contestare a
proceselor-verbale de constatare a contraveniei.
-------------Alin. (7) al art. 141 a fost modificat de pct. 64 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011,

din 2 septembrie 2011. Aceast modificare intr n vigoare la 15 zile


de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
(8) n cazul n care titlurile executorii emise de alte organe
dect cele prevzute la art. 33 alin. (1) nu cuprind unul dintre
urmtoarele elemente: numele i prenumele sau denumirea debitorului,
codul numeric personal, codul unic de nregistrare, domiciliul sau
sediul, cuantumul sumei datorate, temeiul legal, semntura organului
care l-a emis i dovada comunicrii acestora, organul de executare va
restitui de ndat titlurile executorii organelor emitente.
(9) n cazul n care titlul executoriu i-a fost transmis spre
executare de ctre un alt organ, organul de executare i va confirma
primirea, n termen de 30 de zile.
(10) Instituiile publice finanate total sau parial de la
bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele
fondurilor speciale, dup caz, care nu au organe de executare silit
proprii, transmit titlurile executorii privind venituri ale bugetului
general consolidat, spre executare silit, organelor fiscale din
subordinea Ageniei Naionale de Administrare Fiscal. Sumele astfel
realizate se fac venit la bugetul din care sunt finanate instituiile
publice.
------------Alin. (10) al art. 141 a fost modificat de pct. 5 al art. II din
ORDONANA nr. 8 din 23 ianuarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 54
din 23 ianuarie 2013.
(10^1) Instituiile publice finanate integral din venituri
proprii, care nu au organe de executare silit proprii, pot transmite
titlurile executorii privind venituri proprii organelor fiscale din
subordinea Ageniei Naionale de Administrare Fiscal sau, dup caz,
organelor fiscale ale unitilor administrativ-teritoriale ori
subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor. Sumele
astfel realizate se fac venit la bugetul de stat sau la bugetul local,
dup caz.
------------Alin. (10^1) al art. 141 a fost introdus de pct. 6 al art. II din
ORDONANA nr. 8 din 23 ianuarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 54
din 23 ianuarie 2013.
(11) Instituiile publice finanate total sau parial de la
bugetul local, care nu au organe de executare silit proprii, transmit
titlurile executorii privind venituri ale bugetului local, spre
executare silit, organelor fiscale ale unitilor
administrativteritoriale sau, dup caz, subdiviziunilor administrativteritoriale ale municipiilor. Sumele astfel realizate se fac venit la
bugetul local.
-------------Alin. (11) al art. 141 a fost modificat de pct. 64 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast modificare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.

-------------Alin. (12) al art. 141 a fost eliminat, prin abrogarea pct. 25


al art. I, Seciunea 1 din ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007 de ctre pct. 1 al
articolului unic din LEGEA nr. 52 din 1 aprilie 2009, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 224 din 7 aprilie 2009.
ART. 142
Reguli privind executarea silit
(1) Executarea silit se poate ntinde asupra veniturilor i
bunurilor proprietate a debitorului, urmribile potrivit legii, iar
valorificarea acestora se efectueaz numai n msura necesar pentru
realizarea creanelor fiscale i a cheltuielilor de executare.
Executarea silit a bunurilor proprietate a debitorului, urmribile
potrivit legii, se efectueaz, de regul, n limita a 150% din
valoarea creanelor fiscale, inclusiv a cheltuielilor de executare*).
------------Alin. (1) al art. 142 a fost modificat de pct. 26 al art. I, Seciunea
1 din ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
603 din 31 august 2007.
------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform alin. (5) al art. II din ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007,
dispoziiile art. I pct. 24-27 se aplic procedurilor de executare
silit ncepute dup data intrrii n vigoare a prezentei ordonane.
(1^1) Sunt supuse sechestrrii i valorificrii bunurile
urmribile proprietate a debitorului, prezentate de acesta i/sau
identificate de ctre organul de executare, n urmtoarea ordine:
a) bunurile mobile i imobile care nu sunt direct folosite n
activitatea ce constituie principala surs de venit;
b) bunuri care nu sunt nemijlocit predestinate pentru desfurarea
activitii care constituie principala surs de venit;
c) bunurile mobile i imobile ce se afl temporar n deinerea
altor persoane n baza contractelor de arend, de mprumut, de
nchiriere, de concesiune, de leasing i altele;
d) ansamblu de bunuri n condiiile prevederilor art. 158;
e) maini-unelte, utilaje, materii prime i materiale i alte
bunuri mobile, precum i bunuri imobile ce servesc activitii care
constituie principala surs de venit;
f) produse finite*).
------------Alin. (1^1) al art. 142 a fost introdus de pct. 27 al art. I,
Seciunea 1 din ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007.
------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform alin. (5) al art. II din ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007,
dispoziiile art. I pct. 24-27 se aplic procedurilor de executare

silit ncepute dup data intrrii n vigoare a prezentei ordonane.


(1^2) Organul fiscal poate trece la sechestrarea bunurilor din
urmtoarea categorie din cele prevzute la alin. (1^1) ori de cte ori
valorificarea nu este posibil*).
------------Alin. (1^2) al art. 142 a fost introdus de pct. 27 al art. I,
Seciunea 1 din ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007.
------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform alin. (5) al art. II din ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007,
dispoziiile art. I pct. 24-27 se aplic procedurilor de executare
silit ncepute dup data intrrii n vigoare a prezentei ordonane.
(2) Bunurile supuse unui regim special de circulaie pot fi
urmrite numai cu respectarea condiiilor prevzute de lege.
(3) n cadrul procedurii de executare silit se pot folosi
succesiv sau concomitent modalitile de executare silit prevzute de
prezentul cod.
(4) Executarea silit a creanelor fiscale nu se perimeaz.
(5) Executarea silit se desfoar pn la stingerea creanelor
fiscale nscrise n titlul executoriu, inclusiv a dobnzilor,
penalitilor de ntrziere sau majorrilor de ntrziere, dup caz,
ori a altor sume, datorate sau acordate potrivit legii prin acesta,
precum i a cheltuielilor de executare.
----------Alin. (5) al art. 142 a fost modificat de pct. 19 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 39 din 21 aprilie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 278 din 28 aprilie 2010.
(6) n cazul n care prin titlul executoriu sunt prevzute, dup
caz, dobnzi, penaliti de ntrziere, majorri de ntrziere sau
alte sume, fr s fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi
calculate de ctre organul de executare i consemnate ntr-un procesverbal care constituie titlu executoriu, care se comunic
debitorului*).
----------Alin. (6) al art. 142 a fost modificat de pct. 19 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 39 din 21 aprilie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 278 din 28 aprilie 2010.
------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform alin. (3) al art. II din ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie 2011,
contestaiile formulate mpotriva proceselor-verbale prevzute la art.
142 alin. (6) i art. 168 alin. (2) din Ordonana Guvernului nr. 92/2003,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, n curs de
soluionare la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane, se
soluioneaz n condiiile i potrivit procedurii n vigoare la data
depunerii contestaiei.
(7) Fa de teri, inclusiv fa de stat, o garanie real i

celelalte sarcini reale asupra bunurilor au un grad de prioritate care


se stabilete de la momentul n care acestea au fost fcute publice
prin oricare dintre metodele prevzute de lege.
ART. 143
Obligaia de informare
n vederea nceperii executrii silite, organul de executare
competent se poate folosi de mijloacele de prob prevzute la art. 49,
n vederea determinrii averii i a venitului debitorului. La cererea
organului fiscal, debitorul este obligat s furnizeze n scris, pe
propria rspundere, informaiile solicitate.
ART. 144
Precizarea naturii debitului
n toate actele de executare silit trebuie s se indice titlul
executoriu i s se arate natura i cuantumul debitului ce face
obiectul executrii.
ART. 145
Somaia
(1) Executarea silit ncepe prin comunicarea somaiei. Dac n
termen de 15 zile de la comunicarea somaiei nu se stinge debitul, se
continu msurile de executare silit. Somaia este nsoit de un
exemplar al titlului executoriu.
(2) Somaia cuprinde, pe lng elementele prevzute la art. 43
alin. (2), urmtoarele: numrul dosarului de executare; suma pentru
care se ncepe executarea silit; termenul n care cel somat urmeaz
s plteasc suma prevzut n titlul executoriu, precum i indicarea
consecinelor nerespectrii acesteia.
ART. 146
Drepturi i obligaii ale terului
Terul nu se poate opune sechestrrii unui bun al debitorului,
invocnd un drept de gaj, drept de ipotec sau un privilegiu. Terul
va participa la distribuirea sumelor rezultate din valorificarea
bunului, potrivit legii.
ART. 147
Evaluarea bunurilor supuse executrii silite
(1) naintea valorificrii bunurilor, acestea vor fi evaluate.
Evaluarea se efectueaz de organul de executare prin experi
evaluatori proprii sau prin experi evaluatori independeni.
Evaluatorii independeni sunt desemnai n condiiile art. 55. Att
evaluatorii proprii, ct i evaluatorii independeni sunt obligai s
i ndeplineasc atribuiile ce le revin, astfel cum reies din
prezentul cod, din actul prin care s-a dispus expertiza, precum i din
actul prin care au fost numii.
(2) Organul de executare va actualiza preul de evaluare innd
cont de rata inflaiei.
(3) Atunci cnd se consider necesar, organul de executare va
proceda la o nou evaluare.
(4) Organul de executare poate proceda la o nou evaluare n
situaii cum sunt: cnd se constat modificri ale preurilor de
circulaie pe piaa liber a bunurilor, cnd valoarea bunului s-a
modificat prin deteriorri sau prin amenajri. Prevederile alin. (1)
sunt aplicabile n mod corespunztor.
--------------

Alin. (4) al art. 147 a fost introdus de pct. 65 al art. I din


publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011,

ART. 148
Suspendarea, ntreruperea sau ncetarea executrii silite
(1) Executarea silit se poate suspenda, ntrerupe sau poate
nceta n cazurile prevzute de prezentul cod.
(2) Executarea silit se suspend:
a) cnd suspendarea a fost dispus de instan sau de creditor, n
condiiile legii;
b) la data comunicrii aprobrii nlesnirii la plat, n
condiiile legii;
c) n cazul prevzut la art. 156;
d) pe o perioad de cel mult 6 luni, n cazuri excepionale, i
doar o singur dat pentru acelai debitor, prin hotrre a
Guvernului;
e) n alte cazuri prevzute de lege.
(2^1) Executarea silit se suspend i n cazul n care, ulterior
nceperii executrii silite, se depune o cerere de
restituire/rambursare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau
mai mare dect creana fiscal pentru care s-a nceput executarea
silit. n acest caz, executarea silit se suspend la data depunerii
cererii.
----------Alin. (2^1) al art. 148 a fost introdus de pct. 5 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 88 din 29 septembrie 2010, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 669 din 30 septembrie 2010.
(2^2) Pe perioada suspendrii executrii silite, actele de
executare efectuate anterior, precum i orice alte msuri de
executare, inclusiv cele de indisponibilizare a bunurilor, veniturilor
ori sumelor din conturile bancare, rmn n fiin.
-------------Alin. (2^2) al art. 148 a fost introdus de pct. 66 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
(2^3) Suspendarea executrii silite prin poprire bancar are ca
efect ncetarea indisponibilizrii sumelor viitoare provenite din
ncasrile zilnice n conturile n lei i n valut, ncepnd cu data
i ora comunicrii ctre instituiile de credit a adresei de
suspendare a executrii silite prin poprire.
-------------Alin. (2^3) al art. 148 a fost introdus de pct. 66 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.

(3) Executarea silit se ntrerupe n cazurile prevzute expres de


lege. Executarea silit nu se ntrerupe pe perioada n care un
contribuabil este declarat insolvabil.
(4) Executarea silit nceteaz dac:
a) s-au stins integral obligaiile fiscale prevzute n titlul
executoriu, inclusiv obligaiile de plat accesorii, cheltuielile de
executare i orice alte sume stabilite n sarcina debitorului,
potrivit legii;
b) a fost desfiinat titlul executoriu;
c) n alte cazuri prevzute de lege.
(5) Msurile de executare silit aplicate n condiiile
prezentului cod se ridic prin decizie ntocmit n cel mult dou zile
de la data la care a ncetat executarea silit, de ctre organul de
executare. Nerespectarea termenului atrage rspunderea potrivit art.
227 alin. (2).
---------Alin. (5) al art. 148 a fost modificat de pct. 19 al art. I din
ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71
din 30 ianuarie 2012.
(5^1) n msura n care creanele fiscale nscrise n titluri
executorii se sting prin plat, prin poprire sau prin alte modaliti
prevzute de prezentul cod, sechestrele aplicate pe acele titluri
asupra bunurilor, cu valoare mai mic sau egal cu suma creanelor
fiscale astfel stinse, se ridic, prin decizie ntocmit de organul de
executare, n cel mult dou zile de la data stingerii.
------------Alin. (5^1) al art. 148 a fost modificat de pct. 14 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 27 februarie 2008, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 163 din 3 martie 2008.
(5^2) Organul de executare ridic poprirea bancar pentru sumele
care depesc cuantumul creanelor nscrise n adresa de nfiinare a
popririi n situaia n care, din informaiile comunicate de bnci
rezult c sumele indisponibilizate n favoarea organului de executare
acoper creanele fiscale nscrise n adresa de nfiinare a popririi
i sunt ndeplinite condiiile pentru realizarea creanei.
---------Alin. (5^2) al art. 148 a fost introdus de pct. 20 al art. I din
ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71
din 30 ianuarie 2012.
(5^3) Poprirea bancar se ridic i n situaia n care organul de
executare constat c poprirea a rmas fr obiect.
---------Alin. (5^3) al art. 148 a fost introdus de pct. 20 al art. I din
ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 71
din 30 ianuarie 2012.
(6) n cazul n care popririle nfiinate de organul de executare
genereaz imposibilitatea debitorului de a-i continua activitatea
economic, cu consecine sociale deosebite, creditorul fiscal poate
dispune, la cererea debitorului i innd seama de motivele invocate
de acesta, fie suspendarea temporar total, fie suspendarea temporar

parial a executrii silite prin poprire. Suspendarea se poate


dispune pentru o perioad de cel mult 6 luni de la data comunicrii
ctre banc sau alt ter poprit a suspendrii popririi de ctre
organul fiscal.
(7) Odat cu cererea de suspendare prevzut la alin. (6)
debitorul va indica bunurile libere de orice sarcini, oferite n
vederea sechestrrii, sau alte garanii prevzute de lege, la nivelul
sumei pentru care s-a nceput executarea silit.
(8) Dispoziiile alin. (7) nu se aplic n cazul n care valoarea
bunurilor deja sechestrate de creditorul fiscal acoper valoarea
creanei pentru care s-a nceput executarea silit prin poprire.
ART. 148^1
Suspendarea executrii silite n cazul depunerii unei scrisori de
garanie bancar
(1) n cazul contestaiilor formulate mpotriva actelor
administrative fiscale prin care se stabilesc creane fiscale,
executarea silit se suspend sau nu ncepe pentru obligaiile fiscale
contestate dac contribuabilul depune la organul fiscal competent o
scrisoare de garanie bancar la nivelul obligaiilor fiscale
contestate. Valabilitatea scrisorii de garanie bancar trebuie s fie
de minimum 6 luni de la data emiterii.
(2) n situaia n care pe perioada de valabilitate a scrisorii de
garanie bancar contestaia este respins, n totalitate sau n
parte, organul fiscal execut garania n ultima zi de valabilitate a
acesteia dac sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii:
a) contribuabilul nu pltete obligaiile fiscale pentru care sa
respins contestaia;
b) contribuabilul nu depune o nou scrisoare de garanie bancar;
c) instana judectoreasc nu a dispus, prin hotrre executorie,
suspendarea executrii actului administrativ fiscal potrivit Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile i completrile
ulterioare.
(3) Scrisoarea de garanie bancar rmne fr obiect n
urmtoarele situaii:
a) contestaia a fost admis, n totalitate;
b) instana judectoreasc admite, prin hotrre executorie,
cererea contribuabilului de suspendare a executrii actului
administrativ fiscal potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificrile i
completrile ulterioare.
(4) Pe toat perioada suspendrii executrii silite potrivit
prezentului articol, creanele fiscale ce fac obiectul suspendrii nu
se sting, cu excepia situaiei n care contribuabilul opteaz pentru
stingerea acestora potrivit art. 115 alin. (3^2).
------------Alin. (4) al art. 148^1 a fost introdus de pct. 7 al art. II din
ORDONANA nr. 8 din 23 ianuarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 54
din 23 ianuarie 2013.
------------Art. 148^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANA nr. 16 din
23 august 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august

2012.
SECIUNEA a 2-a
Executarea silit prin poprire
ART. 149
Executarea silit a sumelor ce se cuvin debitorilor (1) Sunt
supuse executrii silite prin poprire orice sume urmribile
reprezentnd venituri i disponibiliti bneti n lei i n valut,
titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deinute i/sau
datorate, cu orice titlu, debitorului de ctre tere persoane sau pe
care acetia le vor datora i/sau deine n viitor n temeiul unor
raporturi juridice existente.
(2) Sumele reprezentnd credite nerambursabile sau finanri
primite de la instituii sau organizaii internaionale pentru
derularea unor programe ori proiecte nu sunt supuse executrii silite
prin poprire, n cazul n care mpotriva beneficiarului acestora a
fost pornit procedura executrii silite.
(3) n cazul sumelor urmribile reprezentnd venituri i
disponibiliti n valut, bncile sunt autorizate s efectueze
convertirea n lei a sumelor n valut, fr consimmntul
titularului de cont, la cursul de schimb afiat de acestea pentru ziua
respectiv.
(4) Sumele ce reprezint venituri bneti ale debitorului persoan
fizic, realizate ca angajat, pensiile de orice fel, precum i
ajutoarele sau indemnizaiile cu destinaie special sunt supuse
urmririi numai n condiiile prevzute de Codul de procedur civil.
(5) Poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau
persoane juridice se nfiineaz de ctre organul de executare,
printr-o adres care va fi comunicat terului poprit, dispoziiile
art. 44 cu privire la comunicarea actului administrativ fiscal
aplicndu-se n mod corespunztor. Totodat, va fi ntiinat i
debitorul despre nfiinarea popririi.
------------Alin. (5) al art. 149 a fost modificat de pct. 5 al art. XI din
ORDONANA DE URGEN nr. 54 din 23 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 421 din 23 iunie 2010.
(6) Poprirea nu este supus validrii.
(7) Poprirea nfiinat anterior, ca msur asigurtorie, devine
executorie prin comunicarea copiei certificate de pe titlul
executoriu, fcut terului poprit, i ntiinarea despre aceasta a
debitorului.
(8) Poprirea se consider nfiinat din momentul primirii adresei
de nfiinare de ctre terul poprit. n acest sens, terul poprit
este obligat s nregistreze att ziua, ct i ora primirii adresei de
nfiinare a popririi.
(9) Dup nfiinarea popririi, terul poprit este obligat:
a) s plteasc, de ndat sau dup data la care creana devine
exigibil, organului fiscal, suma reinut i cuvenit, n contul
indicat de organul de executare;
b) s indisponibilizeze bunurile mobile necorporale poprite,
ntiinnd despre aceasta organul de executare.
(9^1) n situaia n care, la data comunicrii adresei de

nfiinare a popririi, terul poprit nu datoreaz vreo sum de bani


debitorului urmrit sau nu va datora n viitor asemenea sume n
temeiul unor raporturi juridice existente, va ntiina despre acest
fapt organul de executare n termen de 5 zile de la primirea adresei
de nfiinare a popririi.
------------Alin. (9^1) al art. 149 a fost introdus de pct. 8 al art. II din
ORDONANA nr. 8 din 23 ianuarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 54
din 23 ianuarie 2013.
(10) n cazul n care sumele datorate debitorului sunt poprite de
mai muli creditori, terul poprit i va anuna n scris despre
aceasta pe creditori i va proceda la distribuirea sumelor potrivit
ordinii de preferin prevzute la art. 170.
(11) Pentru stingerea creanelor fiscale, debitorii titulari de
conturi bancare pot fi urmrii prin poprire asupra sumelor din
conturile bancare, prevederile alin. (5) aplicndu-se n mod
corespunztor. n acest caz, odat cu transmiterea somaiei i a
titlului executoriu, fcut debitorului potrivit art. 44, se transmite
bncii la care se afl deschis contul debitorului adresa de nfiinare
a popririi. Despre aceast msur va fi ntiinat i debitorul.
-------------Alin. (11) al art. 149 a fost modificat de pct. 67 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast modificare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
(12) n msura n care este necesar, pentru achitarea sumei
datorate la data sesizrii bncii, potrivit alin. (11), sumele
existente, precum i cele viitoare provenite din ncasrile zilnice n
conturile n lei i n valut sunt indisponibilizate n limita sumei
necesare pentru realizarea obligaiei ce se execut silit, astfel cum
aceasta rezult din adresa de nfiinare a popririi. Din momentul
indisponibilizrii, respectiv de la data i ora primirii adresei de
nfiinare a popririi asupra disponibilitilor bneti, bncile nu
procedeaz la decontarea documentelor de plat primite, respectiv la
debitarea conturilor debitorilor, i nu accept alte pli din
conturile acestora pn la achitarea integral a obligaiilor fiscale
nscrise n adresa de nfiinare a popririi, cu excepia:
a) sumelor necesare plii drepturilor salariale, inclusiv a
impozitelor i contribuiilor aferente acestora, reinute la surs,
dac, potrivit declaraiei pe propria rspundere a debitorului sau
reprezentantului su legal, rezult c debitorul nu deine alte
disponibiliti bneti;
b) sumelor necesare plii accizelor de ctre antrepozitarii
autorizai. n acest caz, debitorul va prezenta unitii bancare odat
cu dispoziia de plat i copia certificat, conform cu originalul, a
autorizaiei de antrepozitar;
c) sumelor necesare plii accizelor, n numele antrepozitarilor
autorizai, de ctre cumprtorii de produse energetice;
d) sumelor necesare plii impozitelor, taxelor i contribuiilor
de care depinde meninerea valabilitii nlesnirii. n acest caz,

debitorul va prezenta unitii bancare odat cu dispoziia de


copia certificat, conform cu originalul, a documentului prin
aprobat nlesnirea la plat.
---------Alin. (12) al art. 149 a fost modificat de pct. 21 al art.
ORDONANA nr. 2 din 25 ianuarie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL
din 30 ianuarie 2012.

plat i
care s-a
I din

nr. 71

(12^1) Pe perioada popririi asigurtorii, bncile accept pli


din conturile debitorilor dispuse pentru stingerea sumelor prevzute
la alin. (12), precum i pentru stingerea obligaiilor fiscale
aferente bugetelor administrate de organul fiscal care a nfiinat
poprirea.
-------------Alin. (12^1) al art. 149 a fost introdus de pct. 68 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
(13) nclcarea prevederilor alin. (9), (10), (12) i (15) atrage
nulitatea oricrei pli.
------------Alin. (13) al art. 149 a fost modificat de pct. 5 al art. XI din
ORDONANA DE URGEN nr. 54 din 23 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 421 din 23 iunie 2010.
(14) n cazul n care executarea silit este suspendat ori
nceteaz, potrivit legii, organul de executare ntiineaz de
ndat, n scris, bncile ori, dup caz, terul poprit pentru
sistarea, temporar, total sau parial a indisponibilizrii
conturilor i reinerilor. n caz contrar banca este obligat s
procedeze potrivit dispoziiilor alin. (12).
-------------Alin. (14) al art. 149 a fost modificat de pct. 69 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast modificare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
(15) n situaia n care titlurile executorii nu pot fi onorate n
aceeai zi, bncile vor urmri executarea acestora din ncasrile
zilnice realizate n contul debitorului.
(16) Dispoziiile alin. (10) se aplic n mod corespunztor.
ART. 150
Executarea silit a terului poprit
(1) Dac terul poprit ntiineaz organul de executare c nu
datoreaz vreo sum de bani debitorului urmrit, precum i n cazul n
care se invoc alte neregulariti privind nfiinarea popririi,
instana judectoreasc n a crei raz teritorial se afl domiciliul
sau sediul terului poprit, la cererea organului de executare ori a

altei pri interesate, pe baza probelor administrate, va pronuna


meninerea sau desfiinarea popririi.
(2) Judecata se face de urgen i cu precdere.
(3) Pe baza hotrrii de meninere a popririi, care constituie
titlu executoriu, organul de executare poate ncepe executarea silit
a terului poprit, n condiiile prezentului cod.
SECIUNEA a 3-a
Executarea silit a bunurilor mobile
ART. 151
Executarea silit a bunurilor mobile
(1) Sunt supuse executrii silite orice bunuri mobile ale
debitorului, cu excepiile prevzute de lege.
(2) n cazul debitorului persoan fizic nu pot fi supuse
executrii silite, fiind necesare vieii i muncii debitorului, precum
i familiei sale:
a) bunurile mobile de orice fel care servesc la continuarea
studiilor i la formarea profesional, precum i cele strict necesare
exercitrii profesiei sau a altei ocupaii cu caracter permanent,
inclusiv cele necesare desfurrii activitii agricole, cum sunt
uneltele, seminele, ngrmintele, furajele i animalele de
producie i de lucru;
b) bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al
debitorului i familiei sale, precum i obiectele de cult religios,
dac nu sunt mai multe de acelai fel;
c) alimentele necesare debitorului i familiei sale pe timp de
dou luni, iar dac debitorul se ocup exclusiv cu agricultura,
alimentele strict necesare pn la noua recolt;
d) combustibilul necesar debitorului i familiei sale pentru
nclzit i pentru prepararea hranei, socotit pentru 3 luni de iarn;
e) obiectele necesare persoanelor cu handicap sau destinate
ngrijirii persoanelor bolnave;
f) bunurile declarate neurmribile prin alte dispoziii legale.
(3) Bunurile debitorului persoan fizic necesare desfurrii
activitii de comer nu sunt exceptate de la executare silit.
(4) Executarea silit a bunurilor mobile se face prin sechestrarea
i valorificarea acestora, chiar dac acestea se afl la un ter.
Sechestrul se instituie printr-un proces-verbal.
(5) Pentru bunurile mobile anterior sechestrate ca msur
asigurtorie nu este necesar o nou sechestrare.
(6) Executorul fiscal, la nceperea executrii silite, este
obligat s verifice dac bunurile prevzute la alin. (5) se gsesc la
locul aplicrii sechestrului i dac nu au fost substituite sau
degradate, precum i s sechestreze alte bunuri ale debitorului, n
cazul n care cele gsite la verificare nu sunt suficiente pentru
stingerea creanei.
(7) Bunurile nu vor fi sechestrate dac prin valorificarea
acestora nu s-ar putea acoperi dect cheltuielile executrii silite.
(8) Prin sechestrul nfiinat asupra bunurilor mobile, creditorul
fiscal dobndete un drept de gaj care confer acestuia n raport cu
ali creditori aceleai drepturi ca i dreptul de gaj n sensul
prevederilor dreptului comun.
(9) De la data ntocmirii procesului-verbal de sechestru, bunurile

sechestrate sunt indisponibilizate. Ct timp dureaz executarea silit


debitorul nu poate dispune de aceste bunuri dect cu aprobarea dat,
potrivit legii, de organul competent. Nerespectarea acestei
interdicii atrage rspunderea, potrivit legii, a celui n culp.
(10) Actele de dispoziie care ar interveni ulterior
indisponibilizrii prevzute la alin. (9) sunt lovite de nulitate
absolut.
(11) n cazurile n care nu au fost luate msuri asigurtorii
pentru realizarea integral a creanei fiscale i la nceperea
executrii silite se constat c exist pericolul evident de
nstrinare, substituire sau sustragere de la urmrire a bunurilor
urmribile ale debitorului, sechestrarea lor va fi aplicat odat cu
comunicarea somaiei.
ART. 152
Procesul-verbal de sechestru
(1) Procesul-verbal de sechestru va cuprinde:
a) denumirea organului de executare, indicarea locului, a datei i
a orei cnd s-a fcut sechestrul;
b) numele i prenumele executorului fiscal care aplic sechestrul,
numrul legitimaiei i al delegaiei;
c) numrul dosarului de executare, data i numrul de nregistrare
a somaiei, precum i titlul executoriu n baza cruia se face
executarea silit;
d) temeiul legal n baza cruia se face executarea silit;
e) sumele datorate pentru a cror executare silit se aplic
sechestrul, inclusiv cele reprezentnd dobnzi, penaliti de
ntrziere sau majorri de ntrziere, dup caz, menionndu-se i
cota acestora, precum i actul normativ n baza cruia a fost
stabilit obligaia de plat;
----------Litera e) a alin. (1) al art. 152 a fost modificat de pct. 20
al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 39 din 21 aprilie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010.
f) numele, prenumele i domiciliul debitorului persoan fizic
ori, n lipsa acestuia, ale persoanei majore ce locuiete mpreun cu
debitorul sau denumirea i sediul debitorului, numele, prenumele i
domiciliul altor persoane majore care au fost de fa la aplicarea
sechestrului, precum i alte elemente de identificare a acestor
persoane;
g) descrierea bunurilor mobile sechestrate i indicarea valorii
estimative a fiecruia, dup aprecierea executorului fiscal, pentru
identificarea i individualizarea acestora, menionndu-se starea de
uzur i eventualele semne particulare ale fiecrui bun, precum i
dac s-au luat msuri spre neschimbare, cum sunt punerea de sigilii,
custodia ori ridicarea de la locul unde se afl, sau de administrare
ori conservare a acestora, dup caz;
h) meniunea c evaluarea se va face naintea nceperii procedurii
de valorificare, n cazul n care executorul fiscal nu a putut evalua
bunul deoarece acesta necesit cunotine de specialitate;
i) meniunea fcut de debitor privind existena sau inexistena

unui drept de gaj, ipotec ori privilegiu, dup caz, constituit n


favoarea unei alte persoane pentru bunurile sechestrate;
j) numele, prenumele i adresa persoanei creia i s-au lsat
bunurile, precum i locul de depozitare a acestora, dup caz;
k) eventualele obiecii fcute de persoanele de fa la aplicarea
sechestrului;
l) meniunea c, n cazul n care n termen de 15 zile de la data
ncheierii procesului-verbal de sechestru debitorul nu pltete
obligaiile fiscale, se va trece la valorificarea bunurilor
sechestrate;
m) semntura executorului fiscal care a aplicat sechestrul i a
tuturor persoanelor care au fost de fa la sechestrare. Dac vreuna
dintre aceste persoane nu poate sau nu vrea s semneze, executorul
fiscal va meniona aceast mprejurare.
(2) Cte un exemplar al procesului-verbal de sechestru se pred
debitorului sub semntur sau i se comunic la domiciliul ori sediul
acestuia, precum i, atunci cnd este cazul, custodelui, acesta din
urm semnnd cu meniunea de primire a bunurilor n pstrare.
(3) n vederea valorificrii organul de executare este obligat s
verifice dac bunurile sechestrate se gsesc la locul menionat n
procesul-verbal de sechestru, precum i dac nu au fost substituite
sau degradate.
(4) Cnd bunurile sechestrate gsite cu ocazia verificrii nu sunt
suficiente pentru realizarea creanei fiscale, organul de executare va
face investigaiile necesare pentru identificarea i urmrirea altor
bunuri ale debitorului.
(5) Dac se constat c bunurile nu se gsesc la locul menionat
n procesul-verbal de sechestru sau dac au fost substituite sau
degradate, executorul fiscal ncheie proces-verbal de constatare.
Pentru bunurile gsite cu prilejul investigaiilor efectuate conform
alin. (4) se va ncheia procesul-verbal de sechestru.
(6) Dac se sechestreaz i bunuri gajate pentru garantarea
creanelor altor creditori, organul de executare le va trimite i
acestora cte un exemplar din procesul-verbal de sechestru.
(7) Executorul fiscal care constat c bunurile fac obiectul unui
sechestru anterior va consemna aceasta n procesul-verbal, la care va
anexa o copie de pe procesele-verbale de sechestru respective. Prin
acelai proces-verbal executorul fiscal va declara sechestrate, cnd
este necesar, i alte bunuri pe care le va identifica.
(8) Bunurile nscrise n procesele-verbale de sechestru ncheiate
anterior se consider sechestrate i n cadrul noii executri silite.
(9) n cazul n care executorul fiscal constat c n legtur cu
bunurile sechestrate s-au svrit fapte care pot constitui
infraciuni va consemna aceasta n procesul-verbal de sechestru i va
sesiza de ndat organele de urmrire penal competente.
ART. 153
Custodele
(1) Bunurile mobile sechestrate vor putea fi lsate n custodia
debitorului, a creditorului sau a altei persoane desemnate de organul
de executare sau de executorul fiscal, dup caz, ori vor fi ridicate
i depozitate de ctre acesta. Atunci cnd bunurile sunt lsate n
custodia debitorului sau a altei persoane desemnate conform legii i

cnd se constat c exist pericol de substituire ori de degradare,


executorul fiscal poate aplica sigiliul asupra bunurilor.
(2) n cazul n care bunurile sechestrate constau n sume de bani
n lei sau n valut, titluri de valoare, obiecte de metale preioase,
pietre preioase, obiecte de art, colecii de valoare, acestea se
ridic i se depun, cel trziu a doua zi lucrtoare, la unitile
specializate.
(3) Cel care primete bunurile n custodie va semna procesulverbal de sechestru.
(4) n cazul n care custodele este o alt persoan dect
debitorul sau creditorul, organul de executare i va stabili acestuia
o remuneraie innd seama de activitatea depus.
ART. 153^1
nlocuirea bunurilor sechestrate
La solicitarea debitorului, organul fiscal poate nlocui
sechestrul asupra unui bun mobil cu sechestrul asupra altui bun mobil
sau imobil i numai dac bunul oferit n vederea sechestrrii este
liber de orice sarcini. Dispoziiile art. 142 alin. (1) sunt
aplicabile n mod corespunztor.
-------------Art. 153^1 a fost introdus de pct. 70 al art. I din ORDONANA nr. 29 din
31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile de la data
publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17 septembrie
2011, conform art. III din acelai act normativ.
SECIUNEA a 4-a
Executarea silit a bunurilor imobile
ART. 154
Executarea silit a bunurilor imobile
(1) Sunt supuse executrii silite bunurile imobile proprietate a
debitorului. n situaia n care debitorul deine bunuri n
proprietate comun cu alte persoane, executarea silit se va ntinde
numai asupra bunurilor atribuite debitorului n urma partajului
judiciar, respectiv asupra sultei.
(2) Executarea silit imobiliar se ntinde de plin drept i
asupra bunurilor accesorii bunului imobil, prevzute de Codul civil.
Bunurile accesorii nu pot fi urmrite dect odat cu imobilul.
(3) n cazul debitorului persoan fizic nu poate fi supus
executrii silite spaiul minim locuit de debitor i familia sa,
stabilit n conformitate cu normele legale n vigoare.
(4) Dispoziiile alin. (3) nu sunt aplicabile n cazurile n care
executarea silit se face pentru stingerea creanelor fiscale
rezultate din svrirea de infraciuni.
(5) Executorul fiscal care aplic sechestrul ncheie un procesverbal de sechestru, dispoziiile art. 151 alin. (9), (10) i (11),
art. 152 alin. (1) i (2) i art. 153^1 fiind aplicabile.
-------------Alin. (5) al art. 154 a fost modificat de pct. 71 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast modificare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17

septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.


(6) Sechestrul aplicat asupra bunurilor imobile n temeiul alin.
(5) constituie ipotec legal.
(7) Dreptul de ipotec confer creditorului fiscal n raport cu
ali creditori aceleai drepturi ca i dreptul de ipotec, n sensul
prevederilor dreptului comun.
(8) Pentru bunurile imobile sechestrate organul de executare care
a instituit sechestrul va solicita de ndat biroului de carte
funciar efectuarea inscripiei ipotecare, anexnd un exemplar al
procesului-verbal de sechestru.
(9) Biroul de carte funciar va comunica organelor de executare,
la cererea acestora, n termen de 10 zile, celelalte drepturi reale i
sarcini care greveaz imobilul urmrit, precum i titularii acestora,
care vor fi ntiinai de ctre organul de executare i chemai la
termenele fixate pentru vnzarea bunului imobil i distribuirea
preului.
(10) Creditorii debitorului, alii dect titularii drepturilor
menionate la alin. (9), sunt obligai ca, n termen de 30 de zile de
la nscrierea procesului-verbal de sechestru al bunului imobil n
evidenele de publicitate imobiliar, s comunice n scris organului
de executare titlurile pe care le au pentru bunul imobil respectiv.
ART. 155
Instituirea administratorului-sechestru
(1) La instituirea sechestrului i n tot cursul executrii
silite, organul de executare poate numi un administrator-sechestru,
dac aceast msur este necesar pentru administrarea imobilului
urmrit, a chiriilor, a arendei i a altor venituri obinute din
administrarea acestuia, inclusiv pentru aprarea n litigii privind
imobilul respectiv.
(2) Administrator-sechestru poate fi numit creditorul, debitorul
ori alt persoan fizic sau juridic.
(3) Administratorul-sechestru va consemna veniturile ncasate
potrivit alin. (1) la unitile abilitate i va depune recipisa la
organul de executare.
(4) Cnd administrator-sechestru este numit o alt persoan dect
creditorul sau debitorul, organul de executare i va fixa o
remuneraie innd seama de activitatea depus.
ART. 156
Suspendarea executrii silite a bunurilor imobile
(1) Dup primirea procesului-verbal de sechestru, debitorul poate
solicita organului de executare, n termen de 15 zile de la
comunicare, s i aprobe ca plata integral a creanelor fiscale s se
fac din veniturile bunului imobil urmrit sau din alte venituri ale
sale pe timp de cel mult 6 luni.
(2) De la data aprobrii cererii debitorului, executarea silit
nceput asupra bunului imobil se suspend.
(3) Pentru motive temeinice organul de executare poate relua
executarea silit imobiliar nainte de expirarea termenului de 6
luni.
(4) Dac debitorul persoan juridic cruia i s-a aprobat

suspendarea conform prevederilor alin. (2) se sustrage ulterior de la


executare silit sau i provoac insolvabilitatea, se vor aplica n
mod corespunztor prevederile art. 27.
SECIUNEA a 5-a
Executarea silit a altor bunuri
ART. 157
Executarea silit a fructelor neculese i a recoltelor prinse de
rdcini
(1) Executarea silit a fructelor neculese i a recoltelor prinse
de rdcini, care sunt ale debitorului, se efectueaz n conformitate
cu prevederile prezentului cod privind bunurile imobile.
(2) Pentru executarea silit a recoltelor i a fructelor culese
sunt aplicabile prevederile prezentului cod privind bunurile mobile.
(3) Organul de executare va hotr, dup caz, valorificarea
fructelor neculese sau a recoltelor aa cum sunt prinse de rdcini
sau dup ce vor fi culese.
ART. 158
Executarea silit a unui ansamblu de bunuri
(1) Bunurile mobile i/sau imobile, proprietate a debitorului, pot
fi valorificate individual i/sau n ansamblu dac organul de
executare apreciaz c astfel acestea pot fi vndute n condiii mai
avantajoase.
(2) Organul de executare i poate schimba opiunea n orice faz
a executrii, cu reluarea procedurii.
(3) Pentru executarea silit a bunurilor prevzute la alin. (1)
organul de executare va proceda la sechestrarea acestora, potrivit
prevederilor prezentului cod.
(4) Prevederile seciunii a 3-a privind executarea silit a
bunurilor mobile i ale seciunii a 4-a privind executarea silit a
bunurilor imobile, precum i ale art. 165 privind plata n rate se
aplic n mod corespunztor.
SECIUNEA a 6-a
Valorificarea bunurilor
ART. 159
Valorificarea bunurilor sechestrate
(1) n cazul n care creana fiscal nu este stins n termen de
15 zile de la data ncheierii procesului-verbal de sechestru, se va
proceda, fr efectuarea altei formaliti, la valorificarea bunurilor
sechestrate, cu excepia situaiilor n care, potrivit legii, s-a
dispus desfiinarea sechestrului, suspendarea sau amnarea executrii
silite.
(2) Pentru a realiza executarea silit cu rezultate ct mai
avantajoase, innd seama att de interesul legitim i imediat al
creditorului, ct i de drepturile i obligaiile debitorului urmrit,
organul de executare va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate
n una dintre modalitile prevzute de dispoziiile legale n vigoare
i care, fa de datele concrete ale cauzei, se dovedete a fi mai
eficient.
(3) n sensul alin. (2) organul de executare competent va proceda
la valorificarea bunurilor sechestrate prin:
a) nelegerea prilor;
b) vnzare n regim de consignaie a bunurilor mobile;

c) vnzare direct;
d) vnzare la licitaie;
e) alte modaliti admise de lege, inclusiv valorificarea
bunurilor prin case de licitaii, agenii imobiliare sau societi de
brokeraj, dup caz.
(4) Dac au fost sechestrate bunuri perisabile sau supuse
degradrii, acestea pot fi vndute n regim de urgen. Evaluarea i
valorificarea acestor bunuri se vor face de ctre organele fiscale, la
preul pieei. Procedura de evaluare i valorificare se aprob prin
ordin al ministrului finanelor publice, la propunerea preedintelui
Ageniei Naionale de Administrare Fiscal.
------------Alin. (4) al art. 159 a fost modificat de pct. 6 al art. XI din
ORDONANA DE URGEN nr. 54 din 23 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 421 din 23 iunie 2010.
(5) Dac din cauza unei contestaii sau a unei nvoieli ntre
pri data, locul sau ora vnzrii directe sau la licitaie a fost
schimbat de organul de executare, se vor face alte publicaii i
anunuri, potrivit art. 162.
(6) Vnzarea bunurilor sechestrate se face numai ctre persoane
fizice sau juridice care nu au obligaii fiscale restante.
(7) n sensul alin. (6), n categoria obligaiilor fiscale
restante nu se cuprind obligaiile fiscale pentru care s-au acordat,
potrivit legii, reduceri, amnri sau ealonri la plat.
ART. 160
Valorificarea bunurilor potrivit nelegerii prilor
(1) Valorificarea bunurilor potrivit nelegerii prilor se
realizeaz de debitorul nsui, cu acordul organului de executare,
astfel nct s se asigure o recuperare corespunztoare a creanei
fiscale. Debitorul este obligat s prezinte n scris organului de
executare propunerile ce i s-au fcut i nivelul de acoperire a
creanelor fiscale, indicnd numele i adresa potenialului
cumprtor, precum i termenul n care acesta din urm va achit
preul propus.
(2) Preul propus de cumprtor i acceptat de organul de
executare nu poate fi mai mic dect preul de evaluare.
(3) Organul de executare, dup analiza propunerilor prevzute la
alin. (1), va comunica aprobarea indicnd termenul i contul bugetar
n care preul bunului va fi virat de cumprtor.
(4) Indisponibilizarea prevzut la art. 151 alin. (9) i (10) se
ridic dup creditarea contului bugetar menionat la alin. (3).
ART. 161
Valorificarea bunurilor prin vnzare direct
(1) Valorificarea bunurilor prin vnzare direct se poate realiza
n urmtoarele cazuri:
a) pentru bunurile prevzute la art. 159 alin. (4);
b) naintea nceperii procedurii de valorificare prin licitaie,
dac se recupereaz integral creana fiscal;
c) dup finalizarea unei licitaii, dac bunul/bunurile
sechestrate nu au fost vndute i se ofer cel puin preul de

evaluare.
(2) Vnzarea direct se realizeaz prin ncheierea unui procesverbal care constituie titlu de proprietate.
(3) n cazul n care organul de executare nregistreaz n
condiiile prevzute la alin. (1) mai multe cereri, va vinde bunul
persoanei care ofer cel mai mare pre fa de preul de evaluare.
(4) Vnzarea direct a bunurilor se face chiar dac se prezint un
singur cumprtor.
-------------Alin. (4) al art. 161 a fost introdus de pct. 72 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
ART. 162
Vnzarea bunurilor la licitaie
(1) Pentru valorificarea bunurilor sechestrate prin vnzare la
licitaie organul de executare este obligat s efectueze publicitatea
vnzrii cu cel puin 10 zile nainte de data fixat pentru
desfurarea licitaiei.
(2) Publicitatea vnzrii se realizeaz prin afiarea anunului
privind vnzarea la sediul organului de executare, al primriei n a
crei raz teritorial se afl bunurile sechestrate, la sediul i
domiciliul debitorului, la locul vnzrii, dac acesta este altul
dect cel unde se afl bunurile sechestrate, pe imobilul scos la
vnzare, n cazul vnzrii bunurilor imobile, i prin anunuri ntr-un
cotidian naional de larg circulaie, ntr-un cotidian local, n
pagina de internet sau, dup caz, n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea a IV-a, precum i prin alte modaliti prevzute de lege.
(3) Despre data, ora i locul licitaiei vor fi ntiinai i
debitorul, custodele, administratorul-sechestru, precum i titularii
drepturilor reale i ai sarcinilor care greveaz bunul urmrit.
(4) Anunul privind vnzarea cuprinde urmtoarele elemente:
a) denumirea organului fiscal emitent;
b) data la care a fost emis;
c) numele i semntura persoanelor mputernicite ale organului
fiscal, potrivit legii, i tampila organului fiscal emitent;
d) numrul dosarului de executare silit;
e) bunurile care se ofer spre vnzare i descrierea lor sumar;
f) preul de evaluare ori preul de pornire a licitaiei, n cazul
vnzrii la licitaie, pentru fiecare bun oferit spre vnzare;
g) indicarea, dac este cazul, a drepturilor reale i a
privilegiilor care greveaz bunurile;
h) data, ora i locul vnzrii;
i) invitaia, pentru toi cei care pretind vreun drept asupra
bunurilor, s ntiineze despre aceasta organul de executare nainte
de data stabilit pentru vnzare;
j) invitaia ctre toi cei interesai n cumprarea bunurilor s
se prezinte la termenul de vnzare la locul fixat n acest scop i
pn la acel termen s prezinte oferte de cumprare;
k) meniunea c ofertanii sunt obligai s depun n cazul
vnzrii la licitaie, pn la termenul prevzut la alin. (7), o tax

de participare ori o scrisoare de garanie bancar, reprezentnd 10%


din preul de pornire a licitaiei;
l) meniunea c toi cei interesai n cumprarea bunurilor
trebuie s prezinte dovada emis de organele fiscale c nu au
obligaii fiscale restante;
m) data afirii publicaiei de vnzare.
(5) Licitaia se ine la locul unde se afl bunurile sechestrate
sau la locul stabilit de organul de executare, dup caz.
(6) Debitorul este obligat s permit inerea licitaiei n
spaiile pe care le deine, dac sunt adecvate acestui scop.
(7) Pentru participarea la licitaie ofertanii depun, cu cel
puin o zi nainte de data licitaiei, urmtoarele documente:
a) oferta de cumprare;
b) dovada plii taxei de participare sau a constituirii garaniei
sub forma scrisorii de garanie bancar, potrivit alin. (11) ori (12);
c) mputernicirea persoanei care l reprezint pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice de naionalitate romn, copie de pe
certificatul unic de nregistrare eliberat de oficiul registrului
comerului;
e) pentru persoanele juridice strine, actul de nmatriculare
tradus n limba romn;
f) pentru persoanele fizice romne, copie de pe actul de
identitate;
g) pentru persoanele fizice strine, copie de pe paaport;
h) dovada, emis de organele fiscale, c nu are obligaii fiscale
restante fa de acestea.
(7^1) Ofertele de cumprare pot fi depuse direct sau transmise
prin pot. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin
telex sau telefax.
-------------Alin. (7^1) al art. 162 a fost introdus de pct. 73 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
(7^2) Persoanele nscrise la licitaie se pot prezenta i prin
mandatari care trebuie s i justifice calitatea prin procur
special autentic. Debitorul nu va putea licita nici personal, nici
prin persoan interpus.
-------------Alin. (7^2) al art. 162 a fost introdus de pct. 73 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
(7^3) n cazul plii taxei de participare la licitaie prin
decontare bancar sau prin mandat potal, executorul fiscal va
verifica, la data inerii licitaiei, creditarea contului curent
general al Trezoreriei Statului indicat de organul de executare pentru
virarea acesteia.
-------------Alin. (7^4) al art. 162 a fost introdus de pct. 73 al art. I din

ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011,

publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626


din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
(8) Preul de pornire a licitaiei este preul de evaluare pentru
prima licitaie, diminuat cu 25% pentru a doua licitaie i cu 50%
pentru a treia licitaie.
(9) Licitaia ncepe de la cel mai mare pre din ofertele de
cumprare scrise, dac acesta este superior celui prevzut la alin.
(8), iar n caz contrar va ncepe de la acest din urm pre.
(10) Adjudecarea se face n favoarea participantului care a oferit
cel mai mare pre, dar nu mai puin dect preul de pornire. n cazul
prezentrii unui singur ofertant la licitaie, comisia poate s l
declare adjudecatar dac acesta ofer cel puin preul de pornire a
licitaiei.
(11) Taxa de participare reprezint 10% din preul de pornire a
licitaiei i se pltete n lei la unitatea teritorial a Trezoreriei
Statului. n termen de 5 zile de la data ntocmirii procesuluiverbal
de licitaie, organul fiscal va restitui taxa de participare
participanilor care au depus oferte de cumprare i care nu au fost
declarai adjudecatari, iar n cazul adjudecrii, taxa se reine n
contul preului. Taxa de participare nu se restituie ofertanilor care
nu s-au prezentat la licitaie, celui care a refuzat ncheierea
procesului-verbal de adjudecare, precum i adjudecatarului care nu a
pltit preul. Taxa de participare care nu se restituie se face venit
la bugetul de stat, cu excepia cazului n care executarea silit este
organizat de organele fiscale prevzute la art. 35, caz n care taxa
de participare se face venit la bugetele locale.
(12) Pentru participarea la licitaie, ofertanii pot constitui i
garanii, n condiiile legii, sub forma scrisorii de garanie
bancar.
(13) Scrisoarea de garanie bancar, constituit n condiiile
alin. (12), se valorific de organul de executare n cazul n care
ofertantul este declarat adjudecatar i/sau n situaiile prevzute la
alin. (11) teza a treia.
ART. 163
Comisia de licitaie
(1) Vnzarea la licitaie a bunurilor sechestrate este organizat
de o comisie condus de un preedinte.
(2) Comisia de licitaie este constituit din 3 persoane desemnate
de organul de conducere al creditorului bugetar.
(3) Comisia de licitaie verific i analizeaz documentele de
participare i afieaz la locul licitaiei, cu cel puin o or
naintea nceperii acesteia, lista cuprinznd ofertanii care au depus
documentaia complet de participare.
(4) Ofertanii se identific dup numrul de ordine de pe lista de
participare, dup care preedintele comisiei anun obiectul
licitaiei, precum i modul de desfurare a acesteia.
(5) La termenele fixate pentru inerea licitaiei executorul
fiscal va da citire mai nti anunului de vnzare i apoi ofertelor

scrise primite pn la data prevzut la art. 162 alin. (7).


(6) Dac la prima licitaie nu s-au prezentat ofertani sau nu s-a
obinut cel puin preul de pornire a licitaiei conform art. 162
alin. (8), organul de executare va fixa un termen n cel mult 30 de
zile, n vederea inerii celei de-a doua licitaii.
(7) n cazul n care nu s-a obinut preul de pornire nici la a
doua licitaie ori nu s-au prezentat ofertani, organul de executare
va fixa un termen n cel mult 30 de zile, n vederea inerii celei dea treia licitaii.
(8) La a treia licitaie creditorii urmritori sau intervenieni
nu pot s adjudece bunurile oferite spre vnzare la un pre mai mic de
50% din preul de evaluare.
(9) Pentru fiecare termen de licitaie se va face o nou
publicitate a vnzrii, conform prevederilor art. 162.
(10) Dup licitarea fiecrui bun se va ntocmi un procesverbal
privind desfurarea i rezultatul licitaiei.
(11) n procesul-verbal prevzut la alin. (10) se vor meniona, pe
lng elementele prevzute la art. 43 alin. (2), i urmtoarele:
numele i prenumele sau denumirea cumprtorului, precum i domiciliul
fiscal al acestuia; numrul dosarului de executare silit; indicarea
bunurilor adjudecate, a preului la care bunul a fost adjudecat i a
taxei pe valoarea adugat, dac este cazul; toi cei care au
participat la licitaie i sumele oferite de fiecare participant,
precum i, dac este cazul, menionarea situaiilor n care vnzarea
nu s-a realizat.
ART. 164
Adjudecarea
(1) Dup adjudecarea bunului adjudecatarul este obligat s
plteasc preul, diminuat cu contravaloarea taxei de participare, n
lei, n numerar la o unitate a Trezoreriei Statului sau prin decontare
bancar, n cel mult 5 zile de la data adjudecrii.
(2) Dac adjudecatarul nu pltete preul, licitaia se va relua
n termen de 10 zile de la data adjudecrii. n acest caz,
adjudecatarul este obligat s plteasc cheltuielile prilejuite de
noua licitaie i, n cazul n care preul obinut la noua licitaie
este mai mic, diferena de pre. Adjudecatarul va putea s achite
preul oferit iniial i s fac dovada achitrii acestuia pn la
termenul prevzut la art. 162 alin. (7), caz n care va fi obligat
numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaie.
(3) Cu sumele ncasate din eventuala diferen de pre, percepute
n temeiul alin. (2), se vor stinge creanele fiscale nscrise n
titlul executoriu n baza cruia s-a nceput executarea silit.
(4) Dac la urmtoarea licitaie bunul nu a fost vndut, fostul
adjudecatar este obligat s plteasc toate cheltuielile prilejuite de
urmrirea acestuia.
(4^1) Suma reprezentnd diferena de pre i/sau cheltuielile
prevzute la alin. (1) i (4) se stabilesc de organul de executare,
prin proces-verbal, care constituie titlu executoriu potrivit
prezentului cod. Contestarea procesului-verbal se face potrivit
procedurii prevzute la titlul IX.
------------Alin. (4^1) al art. 164 a fost introdus de pct. 11 al art. I, Cap. I

din ORDONANA DE URGEN nr. 46 din 13 mai 2009,

publicat n MONITORUL OFICIAL


nr. 347 din 25 mai 2009.
(5) Termenul prevzut la alin. (1) se aplic i n cazul
valorificrii conform nelegerii prilor sau prin vnzare direct.
ART. 165
Plata n rate
(1) n cazul vnzrii la licitaie a bunurilor imobile
cumprtorii pot solicita plata preului n rate, n cel mult 12 rate
lunare, cu un avans de minimum 50% din preul de adjudecare a bunului
imobil i cu plata unei dobnzi sau majorri de ntrziere, dup caz,
stabilite conform prezentului cod. Organul de executare va stabili
condiiile i termenele de plat a preului n rate.
----------Alin. (1) al art. 165 a fost modificat de pct. 21 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 39 din 21 aprilie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 278 din 28 aprilie 2010.
(2) Cumprtorul nu va putea nstrina bunul imobil dect dup
plata preului n ntregime i a dobnzii sau majorrii de ntrziere
stabilite.
----------Alin. (2) al art. 165 a fost modificat de pct. 21 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 39 din 21 aprilie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 278 din 28 aprilie 2010.
(3) n cazul neplii avansului prevzut la alin. (1),
dispoziiile art. 164 se aplic n mod corespunztor.
(4) Suma reprezentnd dobnda sau majorarea de ntrziere, dup
caz, nu stinge creanele fiscale pentru care s-a nceput executarea
silit i constituie venit al bugetului corespunztor creanei
principale.
----------Alin. (4) al art. 165 a fost modificat de pct. 21 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 39 din 21 aprilie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 278 din 28 aprilie 2010.
ART. 166
Procesul-verbal de adjudecare
(1) n cazul vnzrii bunurilor imobile, organul de executare va
ncheia procesul-verbal de adjudecare, n termen de cel mult 5 zile de
la plata n ntregime a preului sau a avansului prevzut la art. 165
alin. (1), dac bunul a fost vndut cu plata n rate. Procesul-verbal
de adjudecare constituie titlu de proprietate, transferul dreptului de
proprietate opernd la data ncheierii acestuia. Un exemplar al
procesului-verbal de adjudecare a bunului imobil va fi trimis, n
cazul vnzrii cu plata n rate, biroului de carte funciar pentru a
nscrie interdicia de nstrinare i grevare a bunului pn la plata
integral a preului i a dobnzii sau majorrii de ntrziere, dup
caz, stabilite pentru imobilul transmis, pe baza cruia se face
nscrierea n cartea funciar.
----------Alin. (1) al art. 166 a fost modificat de pct. 22 al art. I din

ORDONANA DE URGEN nr. 39 din 21 aprilie 2010,

publicat n MONITORUL OFICIAL


nr. 278 din 28 aprilie 2010.
(2) Procesul-verbal de adjudecare ntocmit n condiiile alin. (1)
va cuprinde, pe lng elementele prevzute la art. 43 alin. (2), i
urmtoarele meniuni:
a) numrul dosarului de executare silit;
b) numrul i data procesului-verbal de desfurare a licitaiei;
c) numele i domiciliul sau, dup caz, denumirea i sediul
cumprtorului;
d) codul de identificare fiscal a debitorului i cumprtorului;
e) preul la care s-a adjudecat bunul i taxa pe valoarea
adugat, dac este cazul;
f) modalitatea de plat a diferenei de pre n cazul n care
vnzarea s-a fcut cu plata n rate;
g) datele de identificare a bunului;
h) meniunea c acest document constituie titlu de proprietate i
c poate fi nscris n cartea funciar;
i) meniunea c pentru creditor procesul-verbal de adjudecare
constituie documentul pe baza cruia se emite titlu executoriu
mpotriva cumprtorului care nu pltete diferena de pre, n cazul
n care vnzarea s-a fcut cu plata preului n rate;
j) semntura cumprtorului sau a reprezentantului su legal, dup
caz.
(3) n cazul n care cumprtorul cruia i s-a ncuviinat plata
preului n rate nu pltete restul de pre n condiiile i la
termenele stabilite, el va putea fi executat silit pentru plata sumei
datorate n temeiul titlului executoriu emis de organul de executare
competent pe baza procesului-verbal de adjudecare.
(4) n cazul vnzrii bunurilor mobile, dup plata preului,
executorul fiscal ntocmete n termen de 5 zile un proces-verbal de
adjudecare care constituie titlu de proprietate.
(5) Procesul-verbal de adjudecare ntocmit n condiiile alin. (4)
va cuprinde, pe lng elementele prevzute la art. 43 alin. (2), i
elementele prevzute la alin. (2) din prezentul articol, cu excepia
lit. f), h) i i), precum i meniunea c acest document constituie
titlu de proprietate. Cte un exemplar al procesului-verbal de
adjudecare se va transmite organului de executare coordonator i
cumprtorului.
(6) n cazul valorificrii bunurilor prin vnzare direct sau
licitaie, predarea bunului ctre cumprtor se face de ctre organul
de executare pe baz de proces-verbal de predare-primire.
-------------Alin. (6) al art. 166 a fost introdus de pct. 74 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
ART. 167
Reluarea procedurii de valorificare
(1) Dac bunurile supuse executrii silite nu au putut fi
valorificate prin modalitile prevzute la art. 159, acestea vor fi
restituite debitorului cu meninerea msurii de indisponibilizare,

pn la mplinirea termenului de prescripie. n cadrul acestui termen


organul de executare poate relua oricnd procedura de valorificare i
va putea, dup caz, s ia msura numirii, meninerii ori schimbrii
administratorului-sechestru ori custodelui.
(2) n cazul bunurilor sechestrate ce nu au putut fi valorificate
nici la a treia licitaie, cu ocazia relurii procedurii n cadrul
termenului de prescripie, dac organul de executare consider c nu
se impune o nou evaluare, preul de pornire a licitaiei nu poate fi
mai mic dect 50% din preul de evaluare a bunurilor.
(3) n cazul n care debitorii crora urma s li se restituie
bunuri potrivit alin. (1) nu se mai afl la domiciliul fiscal declarat
i, n urma demersurilor ntreprinse, nu au putut fi identificai,
organul fiscal va proceda la ntiinarea acestora, cu procedura
prevzut pentru comunicarea prin publicitate potrivit art. 44 alin.
(3), c bunul n cauz este pstrat la dispoziia proprietarului pn
la mplinirea termenului de prescripie, dup care va fi valorificat
potrivit dispoziiilor legale privind valorificarea bunurilor intrate
n proprietatea privat a statului, dac legea nu prevede altfel.
(4) Cele artate la alin. (3) vor fi consemnate ntr-un
procesverbal ntocmit de organul fiscal.
(5) n cazul bunurilor imobile, n baza procesului-verbal prevzut
la alin. (4) n condiiile legii se va sesiza instana judectoreasc
competent cu aciune n constatarea dreptului de proprietate privat
a statului asupra bunului respectiv.
CAP. IX
Cheltuieli
ART. 168
Cheltuieli de executare silit
(1) Cheltuielile ocazionate cu efectuarea procedurii de executare
silit sunt n sarcina debitorului.
(1^1) Sumele reprezentnd cheltuieli de nscriere la Arhiva
Electronic de Garanii Reale Mobiliare a creanelor cuprinse n
titlurile executorii emise de ctre organele fiscale sunt considerate
cheltuieli de executare silit.
-------------Alin. (1^1) al art. 168 a fost introdus de pct. 75 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
(2) Suma cheltuielilor cu executarea silit se stabilete de
organul de executare, prin proces-verbal, care constituie titlu
executoriu potrivit prezentului cod, care are la baz documente
privind cheltuielile efectuate*).
------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform alin. (3) al art. II din ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie 2011,
contestaiile formulate mpotriva proceselor-verbale prevzute la art.
142 alin. (6) i art. 168 alin. (2) din Ordonana Guvernului nr. 92/2003,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, n curs de
soluionare la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane, se

soluioneaz n condiiile i potrivit procedurii n vigoare la data


depunerii contestaiei.
(3) Cheltuielile de executare silit a creanelor fiscale se
avanseaz de organele de executare, din bugetul acestora.
(4) Cheltuielile de executare silit care nu au la baz documente
care s ateste c au fost efectuate n scopul executrii silite nu
sunt n sarcina debitorului urmrit.
(5) Sumele recuperate n contul cheltuielilor de executare silit
se fac venit la bugetul din care au fost avansate, cu excepia sumelor
reprezentnd cheltuieli de executare silit a creanelor fiscale
administrate de Ministerul Finanelor Publice, care se fac venit la
bugetul de stat, dac legea nu prevede altfel.
CAP. X
Eliberarea i distribuirea sumelor realizate prin executare silit
ART. 169
Sumele realizate din executare silit
(1) Suma realizat n cursul procedurii de executare silit
reprezint totalitatea sumelor ncasate dup comunicarea somaiei prin
orice modalitate prevzut de prezentul cod.
(2) Creanele fiscale nscrise n titlul executoriu se sting cu
sumele realizate conform alin. (1), mai nti creanele fiscale
principale, n ordinea vechimii, i apoi creanele fiscale accesorii,
n ordinea vechimii. Prevederile art. 115 alin. (2) referitoare la
ordinea vechimii sunt aplicabile n mod corespunztor.
-------------Alin. (2) al art. 169 a fost modificat de pct. 76 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast modificare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
(2^1) Prin excepie de la prevederile alin. (2), n cazul sumelor
realizate prin plat sau compensare, stingerea se face potrivit
prevederilor art. 114 i 115.
------------Alin. (2^1) al art. 169 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din
LEGEA nr. 126 din 20 iunie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 433 din
21 iunie 2011, care completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 88 din 29
septembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 30 septembrie
2010, cu pct. 6.
(3) Dac suma ce reprezint att creana fiscal, ct i
cheltuielile de executare este mai mic dect suma realizat prin
executare silit, cu diferena se va proceda la compensare, potrivit
art. 116, sau se restituie, la cerere, debitorului, dup caz.
(4) Despre sumele de restituit debitorul va fi ntiinat de
ndat.
ART. 170
Ordinea de distribuire
(1) n cazul n care executarea silit a fost pornit de mai muli

creditori sau cnd pn la eliberarea ori distribuirea sumei rezultate


din executare au depus i ali creditori titlurile lor, organele
prevzute la art. 136 vor proceda la distribuirea sumei potrivit
urmtoarei ordini de preferin, dac legea nu prevede altfel:
a) creanele reprezentnd cheltuielile de orice fel, fcute cu
urmrirea i conservarea bunurilor al cror pre se distribuie;
b) creanele reprezentnd salarii i alte datorii asimilate
acestora, pensiile, sumele cuvenite omerilor, potrivit legii,
ajutoarele pentru ntreinerea i ngrijirea copiilor, pentru
maternitate, pentru incapacitate temporar de munc, pentru prevenirea
mbolnvirilor, refacerea sau ntrirea sntii, ajutoarele de
deces, acordate n cadrul asigurrilor sociale de stat, precum i
creanele reprezentnd obligaia de reparare a pagubelor cauzate prin
moarte, vtmarea integritii corporale sau a sntii;
c) creanele rezultnd din obligaii de ntreinere, alocaii
pentru copii sau de plat a altor sume periodice destinate asigurrii
mijloacelor de existen;
d) creanele fiscale provenite din impozite, taxe, contribuii i
din alte sume stabilite potrivit legii, datorate bugetului de stat,
bugetului Trezoreriei Statului, bugetului asigurrilor sociale de
stat, bugetelor locale i bugetelor fondurilor speciale;
e) creanele rezultnd din mprumuturi acordate de stat;
f) creanele reprezentnd despgubiri pentru repararea pagubelor
pricinuite proprietii publice prin fapte ilicite;
g) creanele rezultnd din mprumuturi bancare, din livrri de
produse, prestri de servicii sau executri de lucrri, precum i din
chirii sau arenzi;
h) creanele reprezentnd amenzi cuvenite bugetului de stat sau
bugetelor locale;
i) alte creane.
(2) Pentru plata creanelor care au aceeai ordine de preferin,
dac legea nu prevede altfel, suma realizat din executare se
repartizeaz ntre creditori proporional cu creana fiecruia.
ART. 171
Reguli privind eliberarea i distribuirea
(1) Creditorii fiscali care au un privilegiu prin efectul legii i
care ndeplinesc condiia de publicitate sau posesie a bunului mobil
au prioritate, n condiiile prevzute la art. 142 alin. (7), la
distribuirea sumei rezultate din vnzare fa de ali creditori care
au garanii reale asupra bunului respectiv.
(2) Accesoriile creanei principale prevzute n titlul executoriu
vor urma ordinea de preferin a creanei principale.
(3) Dac exist creditori care, asupra bunului vndut, au drepturi
de gaj, ipotec sau alte drepturi reale, despre care organul de
executare a luat cunotin n condiiile art. 152 alin. (6) i ale
art. 154 alin. (9), la distribuirea sumei rezultate din vnzarea
bunului, creanele lor vor fi pltite naintea creanelor prevzute la
art. 170 alin. (1) lit. b). n acest caz, organul de executare este
obligat s i ntiineze din oficiu pe creditorii n favoarea crora
au fost conservate aceste sarcini, pentru a participa la distribuirea
preului.
(4) Creditorii care nu au participat la executarea silit pot

depune titlurile lor n vederea participrii la distribuirea sumelor


realizate prin executare silit, numai pn la data ntocmirii de
ctre organele de executare a procesului-verbal privind eliberarea sau
distribuirea acestor sume.
(5) Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea
silit se va face numai dup trecerea unui termen de 15 zile de la
data depunerii sumei, cnd organul de executare va proceda, dup caz,
la eliberarea sau distribuirea sumei, cu ntiinarea prilor i a
creditorilor care i-au depus titlurile.
(6) Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea
silit se va consemna de executorul fiscal de ndat ntr-un procesverbal, care se va semna de toi cei ndreptii.
(7) Cel nemulumit de modul n care se face eliberarea sau
distribuirea sumei rezultate din executarea silit poate cere
executorului fiscal s consemneze n procesul-verbal obieciile sale.
(8) Dup ntocmirea procesului-verbal prevzut la alin. (6) niciun
creditor nu mai este n drept s cear s participe la distribuirea
sumelor rezultate din executarea silit.
CAP. XI
Contestaia la executare silit
ART. 172
Contestaia la executare silit
(1) Persoanele interesate pot face contestaie mpotriva oricrui
act de executare efectuat cu nclcarea prevederilor prezentului cod
de ctre organele de executare, precum i n cazul n care aceste
organe refuz s ndeplineasc un act de executare n condiiile
legii.
(2) Dispoziiile privind suspendarea provizorie a executrii
silite prin ordonan preedinial prevzute de art. 403 alin. 4 din
Codul de procedur civil nu sunt aplicabile.
(3) Contestaia poate fi fcut i mpotriva titlului executoriu
n temeiul cruia a fost pornit executarea, n cazul n care acest
titlu nu este o hotrre dat de o instan judectoreasc sau de alt
organ jurisdicional i dac pentru contestarea lui nu exist o alt
procedur prevzut de lege.
(4) Contestaia se introduce la instana judectoreasc competent
i se judec n procedur de urgen.
ART. 173
Termen de contestare
(1) Contestaia se poate face n termen de 15 zile, sub sanciunea
decderii, de la data cnd:
a) contestatorul a luat cunotin de executarea ori de actul de
executare pe care le contest, din comunicarea somaiei sau din alt
ntiinare primit ori, n lipsa acestora, cu ocazia efecturii
executrii silite sau n alt mod;
b) contestatorul a luat cunotin, potrivit lit. a), de refuzul
organului de executare de a ndeplini un act de executare;
c) cel interesat a luat cunotin, potrivit lit. a), de
eliberarea sau distribuirea sumelor pe care le contest.
(2) Contestaia prin care o ter persoan pretinde c are un

drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmrit


poate fi introdus cel mai trziu n termen de 15 zile dup efectuarea
executrii.
(3) Neintroducerea contestaiei n termenul prevzut la alin. (2)
nu l mpiedic pe cel de-al treilea s i realizeze dreptul pe calea
unei cereri separate, potrivit dreptului comun.
ART. 174
Judecarea contestaiei
(1) La judecarea contestaiei instana va cita i organul de
executare n a crui raz teritorial se gsesc bunurile urmrite ori,
n cazul executrii prin poprire, i are sediul sau domiciliul terul
poprit.
(2) La cererea prii interesate instana poate decide, n cadrul
contestaiei la executare, asupra mpririi bunurilor pe care
debitorul le deine n proprietate comun cu alte persoane.
(3) Dac admite contestaia la executare, instana, dup caz,
poate dispune anularea actului de executare contestat sau ndreptarea
acestuia, anularea ori ncetarea executrii nsei, anularea sau
lmurirea titlului executoriu ori efectuarea actului de executare a
crui ndeplinire a fost refuzat.
(4) n cazul anulrii actului de executare contestat sau al
ncetrii executrii nsei i al anulrii titlului executoriu,
instana poate dispune prin aceeai hotrre s i se restituie celui
ndreptit suma ce i se cuvine din valorificarea bunurilor sau din
reinerile prin poprire.
(5) n cazul respingerii contestaiei contestatorul poate fi
obligat, la cererea organului de executare, la despgubiri pentru
pagubele cauzate prin ntrzierea executrii, iar cnd contestaia a
fost exercitat cu rea-credin, el va fi obligat i la plata unei
amenzi de la 50 lei la 1.000 lei.
CAP. XII
Stingerea creanelor fiscale prin alte modaliti
ART. 175
Darea n plat
(1) Creanele fiscale administrate de Ministerul Finanelor
Publice prin Agenia Naional de Administrare Fiscal, cu excepia
celor cu reinere la surs i a accesoriilor aferente acestora, precum
i creanele bugetelor locale pot fi stinse, la cererea debitorului,
oricnd, cu acordul creditorului fiscal, prin trecerea n proprietatea
public a statului sau, dup caz, a unitii administrativ-teritoriale
a bunurilor imobile, inclusiv a celor supuse executrii silite*).
------------Alin. (1) al art. 175 a fost modificat de pct. 30 al art. I, Seciunea
1 din ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
603 din 31 august 2007.
------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform alin. (3) al art. II din ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007,
dispoziiile art. I pct. 13, 18, 19, 23, 30 i 37 se aplic i
procedurilor n curs la data intrrii n vigoare a prezentei

ordonane.
(1^1) n cazul creanelor fiscale stinse prin dare n plat, data
stingerii este data emiterii deciziei prevzute la alin. (3).
-------------Alin. (1^1) al art. 175 a fost introdus de pct. 77 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
(1^2) Dispoziiile alin. (1) sunt aplicabile i persoanelor care
devin debitori potrivit art. 25 alin. (2) lit. d). n acest caz, prin
excepie de la prevederile alin. (1), bunurile imobile oferite n
vederea stingerii prin dare n plat trebuie s nu fie supuse
executrii silite i s nu fie grevate de alte sarcini, cu excepia
ipotecii constituite n condiiile art. 25.
-------------Alin. (1^2) al art. 175 a fost introdus de pct. 3 al art. I din
ORDONANA DE URGENA nr. 50 din 29 mai 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 320 din 3 iunie 2013.
(2) n scopul prevzut la alin. (1), organul fiscal transmite
cererea, nsoit de propunerile sale, comisiei numite prin ordin al
ministrului finanelor publice sau, dup caz, prin act administrativ
emis n condiiile legii de ctre autoritile administraiei publice
locale. n aceleai condiii se stabilete i documentaia care
nsoete cererea.
-------------Alin. (2) al art. 175 a fost modificat de pct. 78 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast modificare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
(3) Comisia prevzut la alin. (2) va analiza cererea numai n
condiiile existenei unor solicitri de preluare n administrare,
potrivit legii, a acestor bunuri i va hotr, prin decizie, asupra
modului de soluionare a cererii. n cazul admiterii cererii, comisia
va dispune organului fiscal competent ncheierea procesului-verbal de
trecere n proprietatea public a bunului imobil i stingerea
creanelor fiscale. Comisia poate respinge cererea n situaia n care
bunurile imobile oferite nu sunt de uz sau de interes public.
(4) Procesul-verbal de trecere n proprietatea public a bunului
imobil constituie titlu de proprietate.
(4^1) n cazul n care operaiunea de transfer al proprietii
bunurilor imobile prin dare n plat este taxabil, cu valoarea
stabilit, potrivit legii, plus taxa pe valoarea adugat, se stinge
cu prioritate taxa pe valoarea adugat aferent operaiunii de dare
n plat.
------------Alin. (4^1) al art. 175 a fost introdus de pct. 15 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 27 februarie 2008, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 163 din 3 martie 2008.

(5) Bunurile imobile trecute n proprietatea public conform alin.


(1) sunt date n administrare n condiiile legii, cu condiia
meninerii, pe o perioad de 5 ani, a uzului i a interesului public.
Pn la intrarea n vigoare a actului prin care s-a dispus darea n
administrare, imobilul se afl n custodia instituiei care a
solicitat preluarea n administrare. Instituia care are bunul n
custodie are obligaia inventarierii acestuia, potrivit legii.
-------------Alin. (5) al art. 175 a fost modificat de pct. 4 al art. I din
ORDONANA DE URGENA nr. 50 din 29 mai 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 320 din 3 iunie 2013.
(6) La data ntocmirii procesului-verbal pentru trecerea n
proprietatea public a statului a bunului imobil nceteaz msura de
indisponibilizare a acestuia, precum i calitatea de administratorsechestru a persoanelor desemnate conform legii, dac este cazul.
(7) Eventualele cheltuieli de administrare efectuate n perioada
cuprins ntre data ncheierii procesului-verbal de trecere n
proprietatea public a statului a bunurilor imobile i preluarea n
administrare prin hotrre a Guvernului sunt suportate de instituia
public solicitant. n cazul n care Guvernul hotrte darea n
administrare ctre alt instituie public dect cea solicitant,
cheltuielile de administrare se suport de instituia public creia
i-a fost atribuit bunul n administrare.
(8) n cazul n care bunurile imobile trecute n proprietatea
public conform prezentului cod au fost revendicate i restituite,
potrivit legii, terelor persoane, debitorul va fi obligat la plata
sumelor stinse prin aceast modalitate. Creanele fiscale renasc la
data la care bunurile imobile au fost restituite terului.
(9) n cazul n care, n interiorul termenului de prescripie a
creanelor fiscale, comisia prevzut la alin. (3) ia cunotin
despre unele aspecte privind bunurile imobile, necunoscute la data
aprobrii cererii debitorului, aceasta poate decide, pe baza situaiei
de fapt, revocarea, n tot sau n parte, a deciziei prin care s-a
aprobat stingerea unor creane fiscale prin trecerea bunurilor imobile
n proprietatea public, dispoziiile alin. (8) aplicndu-se n mod
corespunztor.
(10) n situaiile prevzute la alin. (8) i (9), pentru perioada
cuprins ntre data trecerii n proprietatea public i data la care
au renscut creanele fiscale, respectiv data revocrii deciziei prin
care s-a aprobat darea n plat, nu se datoreaz dobnzi, penaliti
de ntrziere sau majorri de ntrziere, dup caz.
-----------Alin. (10) al art. 175 a fost modificat de pct. 23 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 39 din 21 aprilie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 278 din 28 aprilie 2010.

-----------Art. 175^1 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din ORDONANA DE URGEN

nr. 39 din 21 aprilie 2010,

publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28


aprilie 2010.
ART. 176
Insolvabilitatea
(1) n sensul prezentului cod, este insolvabil debitorul ale crui
venituri sau bunuri urmribile au o valoare mai mic dect obligaiile
fiscale de plat sau care nu are venituri ori bunuri urmribile.
(2) Pentru creanele fiscale ale debitorilor declarai n stare de
insolvabilitate care nu au venituri sau bunuri urmribile,
conductorul organului de executare dispune scoaterea creanei din
evidena curent i trecerea ei ntr-o eviden separat.
(3) n cazul debitorilor prevzui la alin. (2), prin excepie de
la dispoziiile art. 148 alin. (3), executarea silit se ntrerupe.
Organele fiscale au obligaia ca cel puin o dat pe an s efectueze o
investigaie asupra strii acestor contribuabili, care nu constituie
acte de executare silit.
(4) n cazurile n care se constat c debitorii au dobndit
venituri sau bunuri urmribile, organele de executare vor lua msurile
necesare de trecere din eviden separat n evidena curent i de
executare silit.
(5) Dac la sfritul perioadei de prescripie nu se constat
dobndirea unor bunuri sau venituri urmribile, organele de executare
vor proceda la scderea creanelor fiscale din evidena analitic pe
pltitor, potrivit art. 134. Scderea se face i n cursul perioadei
de prescripie n cazul debitorilor, persoane fizice, decedai sau
disprui, pentru care nu exist motenitori care au acceptat
succesiunea.
(6) Creanele fiscale datorate de debitori, persoane juridice,
radiai din registrele n care au fost nregistrai potrivit legii se
scad din evidena analitic pe pltitor dup radiere, indiferent dac
s-a atras sau nu rspunderea altor persoane pentru plata obligaiilor
fiscale, n condiiile legii.
------------Alin. (6) al art. 176 a fost modificat de pct. 12 al art. I, Cap. I
din ORDONANA DE URGEN nr. 46 din 13 mai 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 347 din 25 mai 2009.
ART. 177
Deschiderea procedurii insolvenei
(1) n vederea recuperrii creanelor fiscale de la debitorii care
se afl n stare de insolven, Agenia Naional de Administrare
Fiscal i unitile sale subordonate, respectiv compartimentele de
specialitate ale autoritilor administraiei publice locale, vor
declara lichidatorilor creanele existente, la data declarrii, n
evidena fiscal pe pltitor.
(2) Dispoziiile alin. (1) se aplic i n vederea recuperrii
creanelor fiscale de la debitorii aflai n lichidare n condiiile
legii.
------------Alin. (2) al art. 177 a fost modificat de pct. 31 al art. I, Seciunea
1 din ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.

603 din 31 august 2007.


(3) Cererile organelor fiscale privind nceperea procedurii
insolvenei se vor nainta instanelor judectoreti i sunt scutite
de consemnarea vreunei cauiuni.
(4) n situaia n care organul fiscal din subordinea Ageniei
Naionale de Administrare Fiscal deine cel puin 50% din valoarea
total a creanelor, Agenia Naional de Administrare Fiscal poate
decide desemnarea unui administrator judiciar/lichidator, stabilindu-i
i remuneraia. Confirmarea administratorului judiciar/lichidatorului
desemnat de Agenia Naional de Administrare Fiscal de ctre
judectorul-sindic se va face n cadrul primei edine, conform art. 11
alin. (1) lit. d) din Legea nr. 85/2006, cu modificrile ulterioare.
------------Alin. (4) al art. 177 a fost introdus de pct. 17 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 27 februarie 2008, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 163 din 3 martie 2008.
(5) n dosarele n care organul fiscal deine cel puin 50% din
valoarea total a creanelor, acesta are dreptul s verifice
activitatea administratorului judiciar/lichidatorului i s i
solicite prezentarea documentelor referitoare la activitatea
desfurat i onorariile ncasate.
------------Alin. (5) al art. 177 a fost introdus de pct. 17 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 27 februarie 2008, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 163 din 3 martie 2008.
ART. 178
Anularea creanelor fiscale
(1) n situaiile n care cheltuielile de executare, exclusiv cele
privind comunicarea prin pot, sunt mai mari dect creanele fiscale
supuse executrii silite, conductorul organului de executare poate
aproba anularea debitelor respective. Cheltuielile generate de
comunicarea somaiei i a adresei de nfiinare a popririi sunt
suportate de organul fiscal.
-------------Alin. (1) al art. 178 a fost modificat de pct. 79 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast modificare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
(2) Creanele fiscale restante aflate n sold la data de 31
decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anuleaz. Plafonul se
aplic totalului creanelor fiscale datorate i neachitate de
debitori.
-------------Alin. (2) al art. 178 a fost modificat de pct. 79 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast modificare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
(3) n cazul creanelor fiscale datorate bugetelor locale, suma

prevzut la alin. (2) reprezint limita maxim pn la care, prin


hotrre, autoritile deliberative pot stabili plafonul creanelor
fiscale care pot fi anulate.
CAP. XII^1
Asistena reciproc n materie de recuperare a creanelor legate
de taxe, impozite, drepturi i alte msuri
-------------Cap. XII^1 din Titlul VIII a fost introdus de pct. 80 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la data de
1 ianuarie 2012, conform art. III din acelai act normativ.
SECIUNEA 1
Dispoziii generale
-------------Seciunea 1 din Cap. XII^1, Titlul VIII a fost introdus de pct.
80 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n
vigoare la data de 1 ianuarie 2012, conform art. III din acelai act
normativ.
ART. 178^1
Scopul
Prezentul capitol stabilete norme privind asistena n vederea
recuperrii n Romnia a unor creane stabilite ntr-un alt stat
membru al Uniunii Europene, precum i asistena n vederea recuperrii
ntr-un alt stat membru al Uniunii Europene a creanelor stabilite n
Romnia.
-------------Art. 178^1 a fost introdus de pct. 80 al art. I din ORDONANA nr. 29 din
31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast completare intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012,
conform art. III din acelai act normativ.
ART. 178^2
Sfera de aplicare
(1) Prezentul capitol se aplic urmtoarelor creane:
a) tuturor taxelor, impozitelor i drepturilor de orice fel
prelevate de ctre un stat membru sau n numele acestuia ori de ctre
subdiviziunile sale teritoriale sau administrative, inclusiv
autoriti locale, sau n numele acestora ori n numele Uniunii
Europene;
b) rambursrilor, interveniilor i altor msuri care fac parte
din sistemul de finanare integral sau parial a Fondului European
de Garantare Agricol (FEGA) i a Fondului European Agricol pentru
Dezvoltare Rural (FEADR), inclusiv sumelor care se percep n legtur
cu aceste aciuni;
c) prelevrilor i altor drepturi prevzute n cadrul organizrii
comune a pieei din sectorul zahrului.
(2) Prezentul capitol se aplic i pentru:
a) sanciunile administrative, amenzile, taxele i suprataxele n
legtur cu creanele pentru care se poate solicita asisten
reciproc potrivit alin. (1), care sunt stabilite de autoritile
administrative responsabile de perceperea taxelor, impozitelor sau
drepturilor n cauz sau de desfurarea de anchete administrative n

privina acestora ori care sunt confirmate de organismele


administrative sau judiciare la cererea autoritilor administrative
menionate;
b) taxele pentru certificate i alte documente similare emise n
legtur cu procedurile administrative privind taxele, impozitele i
drepturile;
c) dobnzile, majorrile de ntrziere, penalitile de ntrziere
i costurile n legtur cu creanele pentru care poate fi solicitat
asisten reciproc potrivit alin. (1) ori potrivit lit. a) sau b) a
prezentului alineat, dup caz.
(3) Prezentul capitol nu se aplic:
a) contribuiilor obligatorii la sistemul de securitate social
care trebuie pltite fie statului membru sau unei subdiviziuni a
acestuia, fie instituiilor de securitate social de drept public;
b) taxelor care nu sunt prevzute la alin. (2);
c) drepturilor de natur contractual, cum ar fi sumele stabilite
pentru utiliti publice;
d) sanciunilor cu caracter penal impuse n cadrul unei proceduri
penale sau altor sanciuni cu caracter penal care nu intr sub
incidena prevederilor alin. (2) lit. a).
-------------Art. 178^2 a fost introdus de pct. 80 al art. I din ORDONANA nr. 29 din
31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast completare intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012,
conform art. III din acelai act normativ.
ART. 178^3
Definiii
n sensul prezentului capitol, termenii i expresiile de mai jos
au urmtoarea semnificaie:
a) autoritate solicitant - un birou central de legtur, un birou
de legtur sau un departament de legtur al unui stat membru care
transmite o cerere de asisten cu privire la o crean prevzut la
art. 178^2;
b) autoritate solicitat - un birou central de legtur, un birou
de legtur sau un departament de legtur al unui stat membru cruia
i este transmis o cerere de asisten;
c) persoan - orice persoan fizic sau juridic, orice asociere
de persoane creia i este recunoscut, prin lege, capacitatea de a
ncheia acte juridice, dar care nu are statut de persoan juridic,
sau orice alt entitate, indiferent de natura ori forma acesteia, fie
c are sau nu personalitate juridic, ce deine ori gestioneaz active
care, alturi de venitul generat de acestea, sunt supuse unor taxe,
impozite sau drepturi care fac obiectul prezentului capitol;
d) mijloace electronice - utilizarea unui echipament electronic
pentru procesarea, inclusiv compresia digital, i stocarea datelor i
utilizarea transmisiei prin fir, a transmisiei radio, a tehnologiilor
optice sau a altor mijloace electromagnetice;
e) reea RCC - platforma comun bazat pe reeaua comun de
comunicaii (RCC) dezvoltat de Uniunea European pentru toate
transmisiile prin mijloace electronice ntre autoritile competente
din domeniul vamal i fiscal.
--------------

Art. 178^3 a fost introdus de pct. 80 al art. I din ORDONANA nr. 29 din
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast completare intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012,
conform art. III din acelai act normativ.
ART. 178^4
Autoritatea competent din Romnia
(1) Autoritile competente din Romnia pentru aplicarea
prevederilor prezentului capitol sunt:
a) Agenia Naional de Administrare Fiscal, pentru creanele
prevzute la art. 178^2 alin. (1) lit. a) i b), cu excepia
creanelor prevzute la lit. b);
b) Autoritatea Naional a Vmilor, pentru creanele prevzute la
art. 178^2 alin. (1) lit. a) i b) care se datoreaz n cadrul
operaiunilor vamale;
c) Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur, pentru
creanele prevzute la art. 178^2 alin. (1) lit. c).
(2) Autoritile prevzute la alin. (1) sunt competente i pentru
asisten la recuperarea creanelor prevzute la art. 178^2 alin. (2),
aferente creanelor principale pentru a cror asisten la recuperare
sunt competente.
(3) Prin ordin al ministrului finanelor publice, la propunerea
preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, se
desemneaz biroul central de legtur, care este responsabil pentru
contactele cu alte state membre n domeniul asistenei reciproce care
face obiectul prezentului capitol, precum i pentru contactele cu
Comisia European.
(4) Autoritile competente din Romnia pot desemna birouri de
legtur care s fie responsabile de contactele cu alte state membre
n materie de asisten reciproc n ceea ce privete unul sau mai
multe tipuri sau categorii specifice de taxe, impozite i drepturi
prevzute la art. 178^2.
(5) n cazul n care un birou de legtur primete o cerere de
asisten reciproc ce necesit msuri care nu in de competena ce ia fost atribuit, acesta nainteaz cererea, fr ntrziere, biroului
competent, dac este cunoscut, sau biroului central de legtur i
informeaz autoritatea solicitant n consecin.
(6) Autoritile competente din Romnia informeaz Comisia cu
privire la biroul su central de legtur i la orice birouri de
legtur pe care le-a desemnat.
(7) Toate comunicrile sunt trimise de ctre biroul central de
legtur sau n numele acestuia, de la caz la caz, cu acordul biroului
central de legtur, asigurndu-se eficiena comunicrii.
-------------Art. 178^4 a fost introdus de pct. 80 al art. I din ORDONANA nr. 29 din
31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast completare intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012,
conform art. III din acelai act normativ.
SECIUNEA a 2-a
Schimbul de informaii
-------------Seciunea a 2-a din Cap. XII^1, Titlul VIII a fost introdus de
pct. 80 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n
31 august 2011,

MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie 2011. Aceast completare


intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012, conform art. III din
acelai act normativ.
ART. 178^5
Furnizarea de informaii
(1) La cererea autoritii solicitante, autoritatea solicitat
furnizeaz orice informaii pe care le apreciaz c sunt relevante
pentru autoritatea solicitant, n vederea recuperrii creanelor sale
prevzute la art. 178^2. n scopul furnizrii acestor informaii,
autoritatea solicitat asigur realizarea oricror anchete
administrative necesare pentru obinerea acestora.
(2) Autoritatea solicitat nu este obligat s furnizeze
informaii:
a) pe care nu le-ar putea obine n vederea recuperrii creanelor
similare nscute n statul membru solicitat;
b) care ar divulga un secret comercial, industrial sau
profesional;
c) a cror divulgare ar aduce atingere securitii statului membru
solicitat sau ar fi contrare ordinii publice a acestuia.
(3) Autoritatea solicitat nu poate refuza furnizarea de
informaii pentru simplul motiv c aceste informaii sunt deinute de
o banc, de o alt instituie financiar, de o persoan desemnat sau
care acioneaz n calitate de agent ori de administrator sau c
informaiile respective se refer la participaiile la capitalul unei
persoane.
(4) Autoritatea solicitat informeaz autoritatea solicitant n
legtur cu motivele de refuz al unei cereri de informaii.
-------------Art. 178^5 a fost introdus de pct. 80 al art. I din ORDONANA nr. 29 din
31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast completare intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012,
conform art. III din acelai act normativ.
ART. 178^6
Schimbul de informaii fr cerere prealabil
n cazul n care urmeaz s se efectueze o rambursare/restituire
de impozite, taxe sau drepturi, altele dect taxa pe valoarea
adugat, ctre o persoan stabilit ori avnd domiciliul ntr-un alt
stat membru, statul membru din care urmeaz s se efectueze
rambursarea/restituirea poate informa statul membru unde este
stabilit sau unde i are domiciliul persoana respectiv cu privire
la rambursarea/restituirea ce urmeaz a se efectua.
-------------Art. 178^6 a fost introdus de pct. 80 al art. I din ORDONANA nr. 29 din
31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast completare intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012,
conform art. III din acelai act normativ.
ART. 178^7
Prezena n birourile administrative i participarea la anchetele
administrative
(1) Prin acord ntre autoritatea solicitant i autoritatea
solicitat i n concordan cu procedurile stabilite de autoritatea
solicitat, funcionarii autorizai de autoritatea solicitant pot, n

vederea promovrii asistenei reciproce prevzute de prezentul


capitol:
a) s fie prezeni n birourile n care autoritile
administrative ale statului membru solicitat i desfoar
activitatea;
b) s fie prezeni la anchetele administrative efectuate pe
teritoriul statului membru solicitat;
c) s nsoeasc funcionarii competeni din statul membru
solicitat n cursul procedurilor judiciare din respectivul stat
membru.
(2) Acordul prevzut la alin. (1) lit. b) poate prevedea ca
funcionarii din statul membru solicitant s poat intervieva persoane
i examina registre, n cazul n care legislaia n vigoare n statul
membru solicitat permite acest lucru.
(3) Funcionarii autorizai de autoritatea solicitant care
utilizeaz posibilitile oferite prin alin. (1) i (2) sunt n msur
s prezinte n orice moment o mputernicire scris n care le sunt
indicate identitatea i calitatea oficial.
-------------Art. 178^7 a fost introdus de pct. 80 al art. I din ORDONANA nr. 29 din
31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast completare intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012,
conform art. III din acelai act normativ.
SECIUNEA a 3-a
Asisten pentru notificarea documentelor
-------------Seciunea a 3-a din Cap. XII^1, Titlul VIII a fost introdus de
pct. 80 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie 2011. Aceast completare
intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012, conform art. III din
acelai act normativ.
ART. 178^8
Cererea de notificare a anumitor documente referitoare la creane
(1) La cererea autoritii solicitante, autoritatea solicitat
notific persoanei creia i sunt destinate, denumit n continuare
destinatar, toate actele i deciziile, inclusiv pe cele de natur
judiciar, privind o crean sau recuperarea acesteia, emise de statul
membru solicitant.
(2) Cererea de notificare prevzut la alin. (1) este nsoit de
un formular-tip care conine cel puin urmtoarele informaii:
a) numele, adresa i orice alte informaii utile pentru
identificarea destinatarului;
b) scopul notificrii i termenul n care aceasta ar trebui
efectuat;
c) o descriere a documentelor anexate, a tipului de crean i a
valorii creanei pentru care se formuleaz cererea;
d) numele, adresa i alte date de contact cu privire la biroul
responsabil de documentele anexate i, n cazul n care este diferit,
biroul de la care se pot obine informaii suplimentare privind
documentele notificate sau posibilitile de a contesta obligaia de
plat.
(3) Autoritatea solicitant depune o cerere de notificare n

temeiul prezentului capitol numai atunci cnd nu poate efectua


notificarea n conformitate cu normele care reglementeaz notificarea
documentului n cauz n statul membru solicitant sau atunci cnd o
astfel de notificare ar cauza dificulti disproporionate.
(4) Autoritatea solicitat informeaz de ndat autoritatea
solicitant n privina oricrei aciuni ntreprinse n urma cererii
de notificare, n special n legtur cu data notificrii documentului
ctre destinatar.
-------------Art. 178^8 a fost introdus de pct. 80 al art. I din ORDONANA nr. 29 din
31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast completare intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012,
conform art. III din acelai act normativ.
ART. 178^9
Mijloace de notificare
(1) Autoritatea solicitat se asigur c procedura de notificare
n statul membru solicitat se efectueaz potrivit reglementrilor
legale i practicilor administrative naionale n vigoare n statul
membru solicitat.
(2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere niciunei alte forme de
notificare utilizate de o autoritate competent a statului membru
solicitant, n conformitate cu normele n vigoare n respectivul stat
membru.
(3) O autoritate competent stabilit pe teritoriul statului
membru solicitant poate notifica direct orice document prin scrisoare
recomandat sau prin pot electronic unei persoane dintr-un alt stat
membru.
-------------Art. 178^9 a fost introdus de pct. 80 al art. I din ORDONANA nr. 29 din
31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast completare intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012,
conform art. III din acelai act normativ.
SECIUNEA a 4-a
Msurile asigurtorii sau de recuperare
-------------Seciunea a 4-a din Cap. XII^1, Titlul VIII a fost introdus de
pct. 80 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie 2011. Aceast completare
intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012, conform art. III din
acelai act normativ.
ART. 178^10
Cererea de recuperare
(1) La cererea autoritii solicitante, autoritatea solicitat
recupereaz creanele care fac obiectul unui titlu ce permite
executarea n statul membru solicitant.
(2) De ndat ce autoritatea solicitant are cunotin despre
orice informaii relevante cu privire la cazul care a motivat cererea
de recuperare, aceasta le transmite autoritii solicitate.
-------------Art. 178^10 a fost introdus de pct. 80 al art. I din ORDONANA nr. 29
din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2
septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la data de 1

ianuarie 2012, conform art. III din acelai act normativ.


ART. 178^11
Condiii aplicabile cererilor de recuperare
(1) Autoritatea solicitant nu poate formula o cerere de
recuperare dac i atta vreme ct creana i/sau titlul care permite
executarea acesteia n statul membru solicitant sunt contestate n
statul membru respectiv, cu excepia cazurilor n care se aplic art.
178^14 alin. (6).
(2) nainte ca autoritatea solicitant s formuleze o cerere de
recuperare se aplic procedurile de recuperare adecvate disponibile n
statul membru solicitant, cu urmtoarele excepii:
a) atunci cnd este evident c nu exist active pentru recuperare
n statul membru solicitant sau c astfel de proceduri nu vor duce la
plata integral a creanei i c autoritatea solicitant deine
informaii specifice care indic faptul c persoana n cauz are
active n statul membru solicitat;
b) atunci cnd aplicarea unor astfel de proceduri n statul membru
solicitant ar cauza dificulti disproporionate.
-------------Art. 178^11 a fost introdus de pct. 80 al art. I din ORDONANA nr. 29
din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2
septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la data de 1
ianuarie 2012, conform art. III din acelai act normativ.
ART. 178^12
Titlul executoriu i alte documente nsoitoare
(1) Orice cerere de recuperare este nsoit de un titlu uniform
care permite executarea n statul membru solicitat. Acest titlu
uniform care permite executarea n statul membru solicitat reflect
coninutul principal al titlului iniial care permite executarea i
constituie baza unic a msurilor asigurtorii i de recuperare luate
n statul membru solicitat. Acesta nu face obiectul niciunui act de
recunoatere, completare sau nlocuire n respectivul stat membru.
(2) Titlul uniform care permite executarea conine cel puin
urmtoarele informaii:
a) informaii relevante pentru identificarea titlului iniial care
permite executarea, o descriere a creanei, inclusiv natura acesteia,
perioada acoperit de crean, orice date relevante pentru procesul de
executare i valoarea creanei i diferitele componente ale acesteia,
precum creana principal i creanele fiscale accesorii datorate;
b) numele, adresa i alte informaii utile pentru identificarea
debitorului;
c) numele, adresa i alte date de contact cu privire la biroul
responsabil de evaluarea creanei i, n cazul n care acesta este
diferit, biroul de la care se pot obine informaii suplimentare
privind creana sau posibilitile de a contesta obligaia de plat.
(3) Cererea de recuperare a unei creane poate fi nsoit de alte
documente referitoare la crean emise de statul membru solicitant.
-------------Art. 178^12 a fost introdus de pct. 80 al art. I din ORDONANA nr. 29
din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2
septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la data de 1
ianuarie 2012, conform art. III din acelai act normativ.

ART. 178^13
Recuperarea creanei
(1) n scopul recuperrii creanei n statul membru solicitat,
orice crean pentru care a fost formulat o cerere de recuperare este
tratat ca i cnd ar fi o crean a statului membru solicitat, cu
excepia cazului n care prezentul capitol prevede altfel. Autoritatea
solicitat utilizeaz prerogativele conferite i procedurile legale
din statul membru solicitat aplicabile creanelor cu privire la
aceleai taxe, impozite sau drepturi ori, n absena acestora, cu
privire la taxe, impozite sau drepturi similare, cu excepia cazului
n care prezentul capitol prevede altfel.
(2) Dac autoritatea solicitat consider c pe teritoriul
statului su nu se colecteaz taxe, impozite sau drepturi identice ori
similare, aceasta utilizeaz prerogativele conferite i procedurile
legale din statul membru solicitat aplicabile creanelor rezultate din
impozitul pe venitul persoanelor fizice, cu excepia cazului n care
prezentul capitol prevede altfel.
(3) Statul membru solicitat nu este obligat s acorde creanelor
altor state membre preferinele acordate pentru creane similare
aprute n respectivul stat membru, cu excepia cazurilor n care
statele membre vizate convin altfel sau exist dispoziii contrare n
legislaia statului membru solicitat. Un stat membru care acord
preferine pentru creane altui stat membru nu poate refuza acordarea
acelorai faciliti pentru aceleai creane sau pentru creane
similare altor state membre, n aceleai condiii.
(4) Statul membru solicitat recupereaz creana n moneda sa
naional.
(5) Autoritatea solicitat informeaz cu diligena necesar
autoritatea solicitant cu privire la orice aciune ntreprins cu
privire la cererea de recuperare.
(6) ncepnd cu data la care este primit cererea de recuperare,
autoritatea solicitat percepe dobnzi pentru plata cu ntrziere,
potrivit legislaiei n vigoare n statul membru solicitat. n cazul
Romniei sunt aplicabile prevederile art. 120.
(7) Autoritatea solicitat poate, n cazul n care legislaia n
vigoare n statul membru solicitat permite acest lucru, s acorde
debitorului un termen de plat sau s acorde pentru aceste creane
ealonarea la plat i s perceap dobnd n acest sens. Autoritatea
solicitat informeaz ulterior autoritatea solicitant cu privire la
orice astfel de decizie.
(8) Fr a aduce atingere art. 178^20 alin. (1), autoritatea
solicitat i transfer autoritii solicitante sumele recuperate
aferente creanei, precum i dobnzile prevzute la alin. (6) i (7).
-------------Art. 178^13 a fost introdus de pct. 80 al art. I din ORDONANA nr. 29
din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2
septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la data de 1
ianuarie 2012, conform art. III din acelai act normativ.
ART. 178^14
Litigii
(1) Litigiile cu privire la crean, la titlul iniial care
permite executarea n statul membru solicitant sau la titlul uniform

care permite executarea n statul membru solicitat i litigiile legate


de validitatea unei notificri efectuate de o autoritate competent a
statului membru solicitant sunt de competena autoritilor competente
ale statului membru solicitant. Dac, n cursul procedurii de
recuperare, creana, titlul iniial care permite executarea n statul
membru solicitant sau titlul uniform care permite executarea n statul
membru solicitat este contestat() de o parte interesat, autoritatea
solicitat informeaz respectiva parte interesat c o astfel de
aciune trebuie introdus de aceasta din urm n faa autoritii
competente a statului membru solicitant, potrivit legislaiei n
vigoare n statul respectiv.
(2) Litigiile cu privire la msurile de executare luate n statul
membru solicitat sau cu privire la validitatea unei notificri
efectuate de o autoritate competent a statului membru solicitat sunt
introduse n faa organismului competent pentru soluionarea
litigiului al statului membru respectiv, potrivit legislaiei n
vigoare a acestui stat.
(3) Atunci cnd una dintre aciunile prevzute la alin. (1) a fost
introdus n faa organismului competent al statului membru
solicitant, autoritatea solicitant informeaz autoritatea solicitat
cu privire la aceasta i precizeaz care sunt elementele creanei ce
nu fac obiectul contestaiei.
(4) De ndat ce autoritatea solicitat primete informaiile
prevzute la alin. (3), fie din partea autoritii solicitante, fie
din partea prii interesate, aceasta suspend procedura de executare
n ceea ce privete partea contestat a creanei, n ateptarea
deciziei organismului competent n materie, cu excepia cazurilor n
care autoritatea solicitant formuleaz o cerere contrar, potrivit
alin. (6).
(5) La cererea autoritii solicitante sau n cazul n care se
consider necesar de ctre autoritatea solicitat, fr s se aduc
atingere art. 178^16, autoritatea solicitat poate recurge la msuri
asigurtorii pentru a garanta recuperarea, n msura n care
reglementrile legale n vigoare n statul membru solicitat permit
acest lucru.
(6) Potrivit reglementrilor legale i practicilor administrative
n vigoare n statul membru n care i are sediul, autoritatea
solicitant poate cere autoritii solicitate s recupereze o crean
contestat sau o parte contestat a creanei, n msura n care
reglementrile legale i practicile administrative n vigoare n
statul membru solicitat permit acest lucru. Orice astfel de cerere se
motiveaz. Dac rezultatul ulterior al contestaiei este favorabil
debitorului, autoritatea solicitant are obligaia de a rambursa orice
sum recuperat, precum i de a plti orice compensaie datorat,
potrivit reglementrilor legale n vigoare n statul membru solicitat.
(7) Dac autoritile competente ale statului membru solicitant
sau ale statului membru solicitat au iniiat o procedur amiabil, iar
rezultatul procedurii poate afecta creana cu privire la care a fost
solicitat asisten, msurile de recuperare sunt suspendate sau
blocate pn la ncheierea procedurii respective, cu excepia
cazurilor de urgen imediat datorate fraudei sau insolvenei. n
cazul n care msurile de recuperare sunt suspendate sau blocate, sunt

aplicabile prevederile alin. (5).


-------------Art. 178^14 a fost introdus de pct. 80 al art. I din ORDONANA nr. 29
din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2
septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la data de 1
ianuarie 2012, conform art. III din acelai act normativ.
ART. 178^15
Modificarea sau retragerea cererii de asisten pentru recuperare
(1) Autoritatea solicitant informeaz imediat autoritatea
solicitat cu privire la orice modificare ulterioar adus cererii
sale de recuperare sau cu privire la retragerea cererii sale,
preciznd motivele modificrii sau retragerii acesteia.
(2) Dac modificarea cererii este rezultatul unei decizii luate de
organismul competent prevzut la art. 178^14 alin. (1), autoritatea
solicitant comunic decizia respectiv mpreun cu un titlu uniform
revizuit care permite executarea n statul membru solicitat.
Autoritatea solicitat continu msurile de recuperare pe baza
titlului revizuit. Msurile asigurtorii sau de recuperare deja luate
pe baza titlului uniform iniial care permite executarea n statul
membru solicitat pot continua pe baza titlului revizuit, cu excepia
cazului n care modificarea cererii se datoreaz lipsei de
valabilitate a titlului iniial care permite executarea n statul
membru solicitant sau a titlului uniform iniial care permite
executarea n statul membru solicitat. Dispoziiile art. 178^12 i
178^14 sunt aplicabile n mod corespunztor.
-------------Art. 178^15 a fost introdus de pct. 80 al art. I din ORDONANA nr. 29
din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2
septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la data de 1
ianuarie 2012, conform art. III din acelai act normativ.
ART. 178^16
Cererea de msuri asigurtorii
(1) La cererea autoritii solicitante, autoritatea solicitat ia
msurile asigurtorii necesare, dac acestea sunt permise de
legislaia sa naional i n conformitate cu practicile sale
administrative, pentru a asigura recuperarea n cazul n care creana
sau titlul care permite executarea n statul membru solicitant este
contestat() la momentul formulrii cererii sau n cazul n care
creana nu face nc obiectul unui titlu care s permit executarea n
statul membru solicitant, n msura n care sunt, de asemenea,
posibile msuri asigurtorii, ntr-o situaie similar, n temeiul
legislaiei naionale i al practicilor administrative ale statului
membru solicitant. Documentul elaborat pentru a permite aplicarea de
msuri asigurtorii n statul membru solicitant i referitor la
creana pentru care se solicit asistena reciproc, dac este cazul,
nsoete cererea de msuri asigurtorii n statul membru solicitat.
Acest document nu face obiectul niciunui act de recunoatere,
completare sau nlocuire n statul membru solicitat.
(2) Cererea de msuri asigurtorii poate fi nsoit de alte
documente referitoare la crean, emise n statul membru solicitant.
-------------Art. 178^16 a fost introdus de pct. 80 al art. I din ORDONANA nr. 29

din 31 august 2011,

publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2


septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la data de 1
ianuarie 2012, conform art. III din acelai act normativ.
ART. 178^17
Normele aplicabile cererilor de msuri asigurtorii
Pentru aplicarea dispoziiilor art. 178^16 sunt aplicabile, n mod
corespunztor, dispoziiile art. 178^10 alin. (2), art. 178^13 alin.
(1)-(5), art. 178^14 i 178^15.
-------------Art. 178^17 a fost introdus de pct. 80 al art. I din ORDONANA nr. 29
din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2
septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la data de 1
ianuarie 2012, conform art. III din acelai act normativ.
ART. 178^18
Limite ale obligaiilor autoritii solicitate
(1) Autoritatea solicitat nu este obligat s acorde asistena
prevzut la art. 178^10-art. 178^16 dac recuperarea creanei este de
natur s genereze, din cauza situaiei debitorului, grave dificulti
de ordin economic sau social n statul membru solicitat, n msura n
care reglementrile legale i practicile administrative n vigoare n
respectivul stat membru permit o astfel de excepie n cazul
creanelor naionale.
(2) Autoritatea solicitat nu este obligat s acorde asistena
prevzut la art. 178^5 i la art. 178^7-178^16 dac cererea iniial
de asisten, potrivit art. 178^5, 178^7, 178^8, 178^10 sau 178^16,
este efectuat cu privire la creane care au o vechime mai mare de 5
ani, acest termen ncepnd de la momentul scadenei creanei n statul
membru solicitant i pn la momentul cererii iniiale de asisten.
n cazul n care creana sau titlul iniial care permite executarea n
statul membru solicitant sunt contestate, termenul de 5 ani ncepe din
momentul n care n statul membru solicitant se stabilete faptul c
nu mai este posibil contestarea creanei sau a titlului care permite
executarea. n cazul n care se acord o amnare a plii sau un plan
de ealonare a plii de ctre autoritile competente din statul
membru solicitant, termenul de 5 ani ncepe din momentul n care
ntregul termen de plat a expirat. Cu toate acestea, n aceste
cazuri, autoritatea solicitat nu este obligat s acorde asisten cu
privire la creane care sunt mai vechi de 10 ani, termen calculat de
la momentul scadenei creanei n statul membru solicitant.
(3) Un stat membru nu este obligat s acorde asisten dac
valoarea total a creanelor reglementate de prezentul capitol, pentru
care se solicit asisten, este mai mic de 1.500 euro.
(4) Autoritatea solicitat informeaz autoritatea solicitant n
legtur cu motivele refuzului unei cereri de asisten.
-------------Art. 178^18 a fost introdus de pct. 80 al art. I din ORDONANA nr. 29
din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2
septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la data de 1
ianuarie 2012, conform art. III din acelai act normativ.
ART. 178^19
Aspecte privind prescripia
(1) Aspectele privind termenele de prescripie sunt reglementate

exclusiv de legislaia n vigoare n statul membru solicitant.


(2) n ceea ce privete suspendarea, ntreruperea sau prelungirea
termenului de prescripie, toate demersurile efectuate n vederea
recuperrii creanelor de ctre autoritatea solicitat sau n numele
acesteia, n temeiul unei cereri de asisten, care au drept efect
suspendarea, ntreruperea sau prelungirea termenului de prescripie,
n conformitate cu legislaia n vigoare n statul membru solicitat,
sunt considerate a avea acelai efect n statul membru solicitant, cu
condiia ca efectul corespunztor s fie prevzut n reglementrile
legale n vigoare n statul membru solicitant.
(3) Dac suspendarea, ntreruperea sau prelungirea termenului de
prescripie nu este posibil n temeiul reglementrilor legale n
vigoare n statul membru solicitat, toate demersurile efectuate n
vederea recuperrii creanelor de ctre autoritatea solicitat sau n
numele acesteia n temeiul unei cereri de asisten care, dac ar fi
fost efectuate de ctre autoritatea solicitant n propriul stat
membru sau n numele acesteia, ar fi dus la suspendarea, ntreruperea
sau prelungirea termenului de prescripie, potrivit legislaiei n
vigoare n statul membru solicitant, sunt considerate a fi fost
efectuate n statul membru solicitant, n ceea ce privete efectul
respectiv.
(4) Prevederile alin. (2) i (3) nu afecteaz dreptul
autoritilor competente din statul membru solicitant de a lua msuri
pentru a suspenda, ntrerupe sau prelungi termenul de prescripie,
potrivit reglementrilor n vigoare n statul membru respectiv.
(5) Autoritatea solicitant i autoritatea solicitat se
informeaz reciproc cu privire la orice aciune care ntrerupe,
suspend sau prelungete termenul de prescripie a creanei pentru
care au fost solicitate msuri asigurtorii sau de recuperare sau care
poate produce acest efect.
-------------Art. 178^19 a fost introdus de pct. 80 al art. I din ORDONANA nr. 29
din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2
septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la data de 1
ianuarie 2012, conform art. III din acelai act normativ.
ART. 178^20
Costuri
(1) n plus fa de sumele prevzute la art. 178^13 alin. (8),
autoritatea solicitat urmrete s recupereze de la debitor
cheltuielile legate de recuperare pe care le-a suportat i le reine,
potrivit reglementrilor legale n vigoare din statul membru
solicitat.
(2) Statele membre renun reciproc la toate cererile privind
rambursarea cheltuielilor rezultate din asistena reciproc pe care
i-o acord potrivit prezentului capitol.
(3) Cu toate acestea, n cazul unor recuperri care creeaz
dificulti deosebite, care implic cheltuieli foarte mari sau care se
refer la crima organizat, autoritatea solicitant i autoritatea
solicitat pot s convin asupra unor modaliti de rambursare
specifice cazurilor n spe.
(4) Fr a aduce atingere alin. (2) i (3), statul membru
solicitant rmne rspunztor fa de statul membru solicitat pentru

toate cheltuielile i toate pierderile suportate n legtur cu


aciunile recunoscute ca fiind nejustificate, n ceea ce privete fie
fondul creanei, fie valabilitatea titlului emis de autoritatea
solicitant care permite executarea i/sau aplicarea de msuri
asigurtorii.
-------------Art. 178^20 a fost introdus de pct. 80 al art. I din ORDONANA nr. 29
din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2
septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la data de 1
ianuarie 2012, conform art. III din acelai act normativ.
SECIUNEA a 5-a
Dispoziii generale aplicabile tuturor tipurilor de cereri de
asisten
-------------Seciunea a 5-a din Cap. XII^1, Titlul VIII a fost introdus de
pct. 80 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie 2011. Aceast completare
intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012, conform art. III din
acelai act normativ.
ART. 178^21
Formulare-tip i mijloace de comunicare
(1) Cererile de informaii n temeiul art. 178^5 alin. (1),
cererile de notificare n temeiul art. 178^8 alin. (1), cererile de
recuperare n temeiul art. 178^10 alin. (1) sau cererile de msuri
asigurtorii n temeiul art. 178^16 alin. (1) se transmit prin
mijloace electronice, utilizndu-se un formular-tip, cu excepia
cazurilor n care acest lucru nu este posibil din motive tehnice. n
msura posibilului, aceste formulare se folosesc i pentru
comunicrile ulterioare cu privire la cerere.
(2) Titlul uniform care permite executarea n statul membru
solicitat, documentul care permite aplicarea de msuri asigurtorii n
statul membru solicitant i celelalte documente prevzute la art.
178^12 i 178^16 se transmit, de asemenea, prin mijloace electronice,
cu excepia cazurilor n care acest lucru nu este posibil din motive
tehnice.
(3) Formularul-tip poate fi nsoit, dac este cazul, de rapoarte,
declaraii i orice alte documente sau de copii certificate pentru
conformitate sau extrase din acestea, care sunt, de asemenea,
transmise pe cale electronic, cu excepia cazurilor n care acest
lucru nu este posibil din motive tehnice.
(4) Formularele-tip i comunicrile pe cale electronic pot, de
asemenea, s fie utilizate pentru schimbul de informaii n temeiul
art. 178^6.
(5) Dispoziiile alin. (1)-(4) nu se aplic informaiilor i
documentaiei obinute prin prezena n birourile administrative
dintr-un alt stat membru sau prin participarea la anchetele
administrative dintr-un alt stat membru, potrivit art. 178^7.
(6) n cazul n care comunicrile nu se efectueaz pe cale
electronic sau prin intermediul formularelor-tip, acest lucru nu va
afecta valabilitatea informaiilor obinute sau a msurilor luate
pentru executarea cererii de asisten.
--------------

Art. 178^21 a fost introdus de pct. 80 al art. I din ORDONANA nr. 29


publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2
septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la data de 1
ianuarie 2012, conform art. III din acelai act normativ.
ART. 178^22
Limba utilizat
(1) Toate cererile de asisten, formularele-tip pentru notificare
i titlurile uniforme care permit executarea n statul membru
solicitat sunt trimise n limba oficial sau n una dintre limbile
oficiale ale statului membru solicitat sau sunt nsoite de o
traducere n una dintre aceste limbi. Faptul c anumite pri sunt
scrise ntr-o limb alta dect limba oficial sau una dintre limbile
oficiale ale statului membru solicitat nu afecteaz valabilitatea
acestora sau a procedurii, n msura n care acea limb este stabilit
de comun acord ntre statele membre interesate.
(2) Documentele a cror notificare este solicitat potrivit art.
178^8 pot fi transmise autoritii solicitate ntr-o limb oficial a
statului membru solicitant.
(3) n cazul n care o cerere este nsoit de alte documente
dect cele prevzute la alin. (1) i (2), autoritatea solicitat
poate, dac este necesar, s cear autoritii solicitante o traducere
a acestor documente n limba oficial sau n una dintre limbile
oficiale ale statului membru solicitat sau n orice alt limb asupra
creia statele membre interesate au convenit bilateral.
-------------Art. 178^22 a fost introdus de pct. 80 al art. I din ORDONANA nr. 29
din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2
septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la data de 1
ianuarie 2012, conform art. III din acelai act normativ.
ART. 178^23
Divulgarea informaiilor i a documentelor
(1) Informaiile comunicate sub orice form, n temeiul
prezentului capitol, sunt reglementate de obligaia pstrrii
secretului fiscal i beneficiaz de protecia acordat informaiilor
similare n temeiul legislaiei naionale a statului membru care le-a
primit. Astfel de informaii pot fi utilizate n scopul aplicrii de
msuri asigurtorii sau de executare n privina creanelor care intr
sub incidena prezentului capitol. De asemenea, astfel de informaii
pot fi utilizate pentru evaluarea i impunerea contribuiilor
obligatorii la sistemul de securitate social.
(2) Persoanele acreditate n mod corespunztor de Autoritatea de
Acreditare de Securitate a Comisiei Europene pot avea acces la aceste
informaii numai n msura n care acest lucru este necesar pentru
ntreinerea i dezvoltarea reelei RCC.
(3) Statul membru care furnizeaz informaiile permite utilizarea
acestora n alte scopuri dect cele prevzute la alin. (1) n statul
membru care primete informaiile, n cazul n care, n temeiul
legislaiei statului membru care furnizeaz informaiile, informaiile
pot fi utilizate n scopuri similare.
(4) n cazul n care autoritatea solicitant sau solicitat
consider c informaiile obinute n temeiul prezentului capitol ar
putea fi folositoare, n scopurile prevzute la alin. (1), unui al
din 31 august 2011,

treilea stat membru, ea poate s transmit respectivele informaii


acestui al treilea stat membru, cu condiia ca transmiterea acestor
informaii s fie conform cu normele i procedurile stabilite n
prezentul capitol. Aceasta informeaz statul membru de la care provin
informaiile cu privire la intenia sa de a transmite informaiile
respective unui stat membru ter. Statul membru de la care provin
informaiile se poate opune acestei transmiteri a informaiilor, n
termen de 10 zile lucrtoare de la data la care a primit comunicarea
din partea statului membru care dorete s transmit informaiile.
(5) Permisiunea de a utiliza, n temeiul alin. (3), informaii
care au fost transmise n temeiul alin. (4) poate fi acordat numai de
ctre statul membru de unde provin informaiile.
(6) Informaiile comunicate sub orice form n temeiul prezentului
capitol pot fi invocate sau utilizate drept probe de toate
autoritile din statul membru care primete informaiile, pe aceeai
baz ca i informaiile similare obinute n respectivul stat.
-------------Art. 178^23 a fost introdus de pct. 80 al art. I din ORDONANA nr. 29
din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2
septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la data de 1
ianuarie 2012, conform art. III din acelai act normativ.
SECIUNEA a 6-a
Dispoziii finale
-------------Seciunea a 6-a din Cap. XII^1, Titlul VIII a fost introdus de
pct. 80 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie 2011. Aceast completare
intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012, conform art. III din
acelai act normativ.
ART. 178^24
Aplicarea altor acorduri privind asistena
(1) Prezentul capitol nu aduce atingere ndeplinirii niciunei
obligaii de furnizare de asisten mai extins, care decurge din
acorduri sau nelegeri bilaterale ori multilaterale, inclusiv n
domeniul notificrii actelor judiciare sau extrajudiciare.
(2) n cazul n care Romnia ncheie astfel de acorduri sau
nelegeri bilaterale ori multilaterale cu privire la aspecte
reglementate de prezentul capitol i care nu se refer la cazuri
individuale, informeaz fr ntrziere Comisia n acest sens.
(3) Atunci cnd acord asisten reciproc mai extins n temeiul
unui acord sau al unei nelegeri bilateral(e) ori multilateral(e),
Romnia poate utiliza reeaua de comunicaii electronice i
formularele-tip adoptate pentru punerea n aplicare a prezentului
capitol.
-------------Art. 178^24 a fost introdus de pct. 80 al art. I din ORDONANA nr. 29
din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2
septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la data de 1
ianuarie 2012, conform art. III din acelai act normativ.
ART. 178^25
Norme de aplicare
Normele de aplicare a dispoziiilor art. 178^4 alin. (3) i (4),

art. 178^5 alin. (1), art. 178^8, art. 178^10, art. 178^12 alin. (1)
i (2), art. 178^13 alin. (5)-(8), art. 178^15, art. 178^16 alin. (1)
i ale art. 178^21 alin. (1)-(4) sunt normele aprobate de Comisie.
-------------Art. 178^25 a fost introdus de pct. 80 al art. I din ORDONANA nr. 29
din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2
septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la data de 1
ianuarie 2012, conform art. III din acelai act normativ.
ART. 178^26
Raportare
(1) Romnia, prin intermediul biroului central de legtur,
informeaz Comisia anual, cel trziu pn la 31 martie, cu privire la
urmtoarele:
a) numrul de cereri de informaii, de comunicare i de recuperare
sau de msuri asigurtorii transmise fiecrui stat membru solicitat i
primite de la fiecare stat membru solicitant n fiecare an;
b) valoarea creanelor pentru care se solicit asisten pentru
recuperare i sumele recuperate.
(2) Romnia, prin intermediul biroului central de legtur, poate
furniza, de asemenea, orice alte informaii care ar putea fi
folositoare pentru a evalua asistena reciproc oferit n temeiul
prezentului capitol.
-------------Art. 178^26 a fost introdus de pct. 80 al art. I din ORDONANA nr. 29
din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2
septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la data de 1
ianuarie 2012, conform art. III din acelai act normativ.
-------------Cap. XIII din Titlul VIII a fost abrogat de pct. 81 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast abrogare intr n vigoare la data de 1
ianuarie 2012, conform art. III din acelai act normativ.
-------------Seciunea 1 din Cap. XIII, Titlul VIII a fost abrogat de pct. 81
al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie 2011. Aceast abrogare intr n
vigoare la data de 1 ianuarie 2012, conform art. III din acelai act
normativ.
-------------Art. 179 a fost abrogat de pct. 81 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31
august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast abrogare intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012,
conform art. III din acelai act normativ.
-------------Art. 180 a fost abrogat de pct. 81 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31
august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast abrogare intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012,

conform art. III din acelai act normativ.


-------------Art. 181 a fost abrogat de pct. 81 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31
august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast abrogare intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012,
conform art. III din acelai act normativ.
-------------Seciunea a 2-a din Cap. XIII, Titlul VIII a fost abrogat de pct.
81 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie 2011. Aceast abrogare intr n
vigoare la data de 1 ianuarie 2012, conform art. III din acelai act
normativ.
-------------Art. 182 a fost abrogat de pct. 81 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31
august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast abrogare intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012,
conform art. III din acelai act normativ.
-------------Art. 183 a fost abrogat de pct. 81 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31
august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast abrogare intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012,
conform art. III din acelai act normativ.
-------------Art. 184 a fost abrogat de pct. 81 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31
august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast abrogare intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012,
conform art. III din acelai act normativ.
-------------Art. 185 a fost abrogat de pct. 81 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31
august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast abrogare intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012,
conform art. III din acelai act normativ.
-------------Art. 186 a fost abrogat de pct. 81 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31
august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast abrogare intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012,
conform art. III din acelai act normativ.
-------------Art. 187 a fost abrogat de pct. 81 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31
august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast abrogare intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012,
conform art. III din acelai act normativ.

-------------Art. 188 a fost abrogat de pct. 81 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31
august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast abrogare intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012,
conform art. III din acelai act normativ.
-------------Art. 189 a fost abrogat de pct. 81 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31
august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast abrogare intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012,
conform art. III din acelai act normativ.
-------------Seciunea a 3-a din Cap. XIII, Titlul VIII a fost abrogat de pct.
81 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie 2011. Aceast abrogare intr n
vigoare la data de 1 ianuarie 2012, conform art. III din acelai act
normativ.
-------------Art. 190 a fost abrogat de pct. 81 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31
august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast abrogare intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012,
conform art. III din acelai act normativ.
-------------Art. 191 a fost abrogat de pct. 81 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31
august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast abrogare intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012,
conform art. III din acelai act normativ.
-------------Art. 192 a fost abrogat de pct. 81 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31
august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast abrogare intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012,
conform art. III din acelai act normativ.
-------------Art. 193 a fost abrogat de pct. 81 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31
august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast abrogare intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012,
conform art. III din acelai act normativ.
-------------Art. 194 a fost abrogat de pct. 81 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31
august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast abrogare intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012,
conform art. III din acelai act normativ.

-------------Art. 195 a fost abrogat de pct. 81 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31
august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast abrogare intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012,
conform art. III din acelai act normativ.
-------------Art. 196 a fost abrogat de pct. 81 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31
august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast abrogare intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012,
conform art. III din acelai act normativ.
-------------Art. 197 a fost abrogat de pct. 81 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31
august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast abrogare intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012,
conform art. III din acelai act normativ.
-------------Seciunea a 4-a din Cap. XIII, Titlul VIII a fost abrogat de pct.
81 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie 2011. Aceast abrogare intr n
vigoare la data de 1 ianuarie 2012, conform art. III din acelai act
normativ.
-------------Art. 198 a fost abrogat de pct. 81 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31
august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast abrogare intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012,
conform art. III din acelai act normativ.
-------------Art. 199 a fost abrogat de pct. 81 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31
august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast abrogare intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012,
conform art. III din acelai act normativ.
-------------Art. 200 a fost abrogat de pct. 81 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31
august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast abrogare intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012,
conform art. III din acelai act normativ.
-------------Art. 201 a fost abrogat de pct. 81 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31
august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast abrogare intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012,
conform art. III din acelai act normativ.

-------------Art. 202 a fost abrogat de pct. 81 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31
august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast abrogare intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012,
conform art. III din acelai act normativ.
-------------Art. 203 a fost abrogat de pct. 81 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31
august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast abrogare intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012,
conform art. III din acelai act normativ.
-------------Art. 204 a fost abrogat de pct. 81 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31
august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast abrogare intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012,
conform art. III din acelai act normativ.
TITLUL IX
Soluionarea contestaiilor formulate mpotriva actelor
administrative fiscale
CAP. I
Dreptul la contestaie
ART. 205
Posibilitatea de contestare
(1) mpotriva titlului de crean, precum i mpotriva altor acte
administrative fiscale se poate formula contestaie potrivit legii.
Contestaia este o cale administrativ de atac i nu nltur dreptul
la aciune al celui care se consider lezat n drepturile sale printrun act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, n condiiile
legii.
(2) Este ndreptit la contestaie numai cel care consider c a
fost lezat n drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau
prin lipsa acestuia.
(3) Baza de impunere i impozitul, taxa sau contribuia stabilite
prin decizie de impunere se contest numai mpreun.
(4) Pot fi contestate n condiiile alin. (3) i deciziile de
impunere prin care nu sunt stabilite impozite, taxe, contribuii sau
alte sume datorate bugetului general consolidat.
(5) n cazul deciziilor referitoare la baza de impunere,
reglementate potrivit art. 89 alin. (1), contestaia se poate depune
de orice persoan care particip la realizarea venitului.
(6) Bazele de impunere constatate separat ntr-o decizie
referitoare la baza de impunere pot fi atacate numai prin contestarea
acestei decizii.
ART. 206
Forma i coninutul contestaiei
(1) Contestaia se formuleaz n scris i va cuprinde:
a) datele de identificare a contestatorului;
b) obiectul contestaiei;
c) motivele de fapt i de drept;

d) dovezile pe care se ntemeiaz;


e) semntura contestatorului sau a mputernicitului acestuia,
precum i tampila n cazul persoanelor juridice. Dovada calitii de
mputernicit al contestatorului, persoan fizic sau juridic, se face
potrivit legii.
(2) Obiectul contestaiei l constituie numai sumele i msurile
stabilite i nscrise de organul fiscal n titlul de crean sau n
actul administrativ fiscal atacat, cu excepia contestaiei mpotriva
refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal.
(3) Contestaia se depune la organul fiscal, respectiv vamal, al
crui act administrativ este atacat i nu este supus taxelor de
timbru.
ART. 207
Termenul de depunere a contestaiei
(1) Contestaia se va depune n termen de 30 de zile de la data
comunicrii actului administrativ fiscal, sub sanciunea decderii.
(2) n cazul n care competena de soluionare nu aparine
organului emitent al actului administrativ fiscal atacat, contestaia
va fi naintat de ctre acesta, n termen de 5 zile de la
nregistrare, organului de soluionare competent.
(3) n cazul n care contestaia este depus la un organ fiscal
necompetent, aceasta va fi naintat, n termen de 5 zile de la data
primirii, organului fiscal emitent al actului administrativ atacat.
(4) Dac actul administrativ fiscal nu conine elementele
prevzute la art. 43 alin. (2) lit. i), contestaia poate fi depus,
n termen de 3 luni de la data comunicrii actului administrativ
fiscal, la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat.
-------------Alin. (4) al art. 207 a fost modificat de pct. 82 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast modificare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
ART. 208
Retragerea contestaiei
(1) Contestaia poate fi retras de contestator pn la
soluionarea acesteia. Organul de soluionare competent va comunica
contestatorului decizia prin care se ia act de renunarea la
contestaie.
(2) Prin retragerea contestaiei nu se pierde dreptul de a se
nainta o nou contestaie n interiorul termenului general de
depunere a acesteia.
CAP. II
Competena de soluionare a contestaiilor.
Decizia de soluionare
ART. 209
Organul competent
(1) Contestaiile formulate mpotriva deciziilor de impunere, a
actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere,

deciziilor pentru regularizarea situaiei emise n conformitate cu


legislaia n materie vamal, a msurii de diminuare a pierderii
fiscale stabilite prin dispoziie de msuri, precum si mpotriva
deciziei de reverificare se soluioneaz de ctre:
a) structura specializat de soluionare a contestaiilor din
cadrul direciilor generale ale finanelor publice judeene sau a
municipiului Bucureti, dup caz, n a cror raz teritorial i au
domiciliul fiscal contestatarii, pentru contestaiile care au ca
obiect impozite, taxe, contribuii, datorie vamal, accesorii ale
acestora, msura de diminuare a pierderii fiscale, n cuantum de pn
la 3 milioane lei, precum i pentru contestaiile ndreptate mpotriva
deciziilor de reverificare, cu excepia celor emise de organele
centrale cu atribuii de inspecie fiscal;
b) structura specializat de soluionare a contestaiilor din
cadrul direciei generale a finanelor publice judeene sau a
municipiului Bucureti, dup caz, competent conform art. 36 alin. (3)
pentru administrarea contribuabililor nerezideni care nu au pe
teritoriul Romniei un sediu permanent, pentru contestaiile formulate
de acetia, ce au ca obiect impozite, taxe, contribuii, datorie
vamal, accesorii ale acestora, msura de diminuare a pierderii
fiscale, n cuantum de pn la 3 milioane lei, precum i pentru
contestaiile ndreptate mpotriva deciziilor de reverificare, cu
excepia celor emise de organele centrale cu atribuii de inspecie
fiscal;
c) Direcia general de soluionare a contestaiilor din cadrul
Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, pentru contestaiile care
au ca obiect impozite, taxe, contribuii, datorie vamal, accesoriile
acestora, precum i msura de diminuare a pierderii fiscale, n
cuantum de 3 milioane lei sau mai mare, pentru contestaiile formulate
de marii contribuabili, precum i cele formulate mpotriva actelor
enumerate n prezentul articol, emise de organele centrale cu
atribuii de inspecie fiscal, indiferent de cuantum.
-------------Alin. (1) al art. 209 a fost modificat de pct. 83 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast modificare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
(2) Contestaiile formulate mpotriva altor acte administrative
fiscale se soluioneaz de ctre organele fiscale emitente.
(3) Contestaiile formulate de cei care se consider lezai de
refuzul nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal se
soluioneaz de ctre organul ierarhic superior organului fiscal
competent s emit acel act.
(3^1) Competena de soluionare a contestaiilor prevzut la
alin. (1) se poate delega altui organ de soluionare prevzut la alin.
(1), n condiiile stabilite prin ordinul preedintelui Ageniei
Naionale de Administrare Fiscal. Contestatorul i persoanele
introduse n procedura de soluionare a contestaiei sunt informai cu
privire la schimbarea competenei de soluionare a contestaiei.
-------------Alin. (3^1) al art. 209 a fost introdus de pct. 84 al art. I din

ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011,

publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626


din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
(4) Contestaiile formulate mpotriva actelor administrative
fiscale emise de autoritile administraiei publice locale, precum i
de alte autoriti publice care, potrivit legii, administreaz creane
fiscale se soluioneaz de ctre aceste autoriti.
(5) Cuantumul sumelor prevzute la alin. (1) se actualizeaz prin
hotrre a Guvernului.
ART. 210
Decizia sau dispoziia de soluionare
(1) n soluionarea contestaiei, organul competent se pronun
prin decizie sau dispoziie, dup caz.
(2) Decizia sau dispoziia emis n soluionarea contestaiei este
definitiv n sistemul cilor administrative de atac.
ART. 211
Forma i coninutul deciziei de soluionare a contestaiei
(1) Decizia de soluionare a contestaiei se emite n form scris
i va cuprinde: preambulul, considerentele i dispozitivul.
(2) Preambulul cuprinde: denumirea organului nvestit cu
soluionarea, numele sau denumirea contestatorului, domiciliul fiscal
al acestuia, numrul de nregistrare a contestaiei la organul de
soluionare competent, obiectul cauzei, precum i sinteza susinerilor
prilor atunci cnd organul competent de soluionare a contestaiei
nu este organul emitent al actului atacat.
(3) Considerentele cuprind motivele de fapt i de drept care au
format convingerea organului de soluionare competent n emiterea
deciziei.
(4) Dispozitivul cuprinde soluia pronunat, calea de atac,
termenul n care aceasta poate fi exercitat i instana competent.
(5) Decizia se semneaz de ctre conductorul direciei generale,
directorul general al organului competent constituit la nivel central,
conductorul organului fiscal emitent al actului administrativ atacat
sau de nlocuitorii acestora, dup caz.
CAP. III
Dispoziii procedurale
ART. 212
Introducerea altor persoane n procedura de soluionare
(1) Organul de soluionare competent poate introduce, din oficiu
sau la cerere, n soluionarea contestaiei, dup caz, alte persoane
ale cror interese juridice de natur fiscal sunt afectate n urma
emiterii deciziei de soluionare a contestaiei. nainte de
introducerea altor persoane, contestatorul va fi ascultat conform art.
9.
(2) Persoanele care particip la realizarea venitului n sensul
art. 205 alin. (5) i nu au naintat contestaie vor fi introduse din
oficiu.
(3) Persoanei introduse n procedura de contestaie i se vor

comunica toate cererile i declaraiile celorlalte pri. Aceast


persoan are drepturile i obligaiile prilor rezultate din raportul
de drept fiscal ce formeaz obiectul contestaiei i are dreptul s
nainteze propriile sale cereri.
(4) Dispoziiile Codului de procedur civil referitoare la
intervenia forat i voluntar sunt aplicabile.
ART. 213
Soluionarea contestaiei
(1) n soluionarea contestaiei organul competent va verifica
motivele de fapt i de drept care au stat la baza emiterii actului
administrativ fiscal. Analiza contestaiei se face n raport de
susinerile prilor, de dispoziiile legale invocate de acestea i de
documentele existente la dosarul cauzei. Soluionarea contestaiei se
face n limitele sesizrii.
(2) Organul de soluionare competent pentru lmurirea cauzei poate
solicita punctul de vedere al direciilor de specialitate din minister
sau al altor instituii i autoriti.
(3) Prin soluionarea contestaiei nu se poate crea o situaie mai
grea contestatorului n propria cale de atac.
(4) Contestatorul, intervenienii sau mputerniciii acestora pot
s depun probe noi n susinerea cauzei. n aceast situaie,
organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat sau
organului care a efectuat activitatea de control, dup caz, i se va
oferi posibilitatea s se pronune asupra acestora.
(5) Organul de soluionare competent se va pronuna mai nti
asupra excepiilor de procedur i asupra celor de fond, iar cnd se
constat c acestea sunt ntemeiate, nu se va mai proceda la analiza
pe fond a cauzei.
ART. 214
Suspendarea procedurii de soluionare a contestaiei pe cale
administrativ
(1) Organul de soluionare competent poate suspenda, prin decizie
motivat, soluionarea cauzei atunci cnd:
a) organul care a efectuat activitatea de control a sesizat
organele n drept cu privire la existena indiciilor svririi unei
infraciuni a crei constatare ar avea o nrurire hotrtoare asupra
soluiei ce urmeaz s fie dat n procedur administrativ;
b) soluionarea cauzei depinde, n tot sau n parte, de existena
sau inexistena unui drept care face obiectul unei alte judeci.
(2) Organul de soluionare competent poate suspenda procedura, la
cerere, dac sunt motive ntemeiate. La aprobarea suspendrii, organul
de soluionare competent va stabili i termenul pn la care se
suspend procedura. Suspendarea poate fi solicitat o singur dat.
(3) Procedura administrativ este reluat la ncetarea motivului
care a determinat suspendarea sau, dup caz, la expirarea termenului
stabilit de organul de soluionare competent potrivit alin. (2),
indiferent dac motivul care a determinat suspendarea a ncetat sau
nu.
(4) Hotrrea definitiv a instanei penale prin care se
soluioneaz aciunea civil este opozabil organelor fiscale
competente pentru soluionarea contestaiei, cu privire la sumele
pentru care statul s-a constituit parte civil.

ART. 215
Suspendarea executrii actului administrativ fiscal
(1) Introducerea contestaiei pe calea administrativ de atac nu
suspend executarea actului administrativ fiscal.
(2) Dispoziiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului
contribuabilului de a cere suspendarea executrii actului
administrativ fiscal, n temeiul Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificrile ulterioare. Instana competent poate suspenda
executarea, dac se depune o cauiune de pn la 20% din cuantumul
sumei contestate, iar n cazul cererilor al cror obiect nu este
evaluabil n bani, o cauiune de pn la 2.000 lei.
(3) n cazul suspendrii executrii actului administrativ fiscal,
dispus de instanele de judecat n baza prevederilor Legii nr. 554/2004,
cu modificrile i completrile ulterioare, toate efectele actului
administrativ fiscal sunt suspendate pn la ncetarea acesteia.
-------------Alin. (3) al art. 215 a fost introdus de pct. 85 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
CAP. IV
Soluii asupra contestaiei
ART. 216
Soluii asupra contestaiei
(1) Prin decizie contestaia va putea fi admis, n totalitate sau
n parte, ori respins.
(2) n cazul admiterii contestaiei se decide, dup caz, anularea
total sau parial a actului atacat.
(3) Prin decizie se poate desfiina total sau parial actul
administrativ atacat, situaie n care urmeaz s se ncheie un nou
act administrativ fiscal care va avea n vedere strict considerentele
deciziei de soluionare.
(3^1) Soluia de desfiinare este pus n executare n termen de
30 de zile de la data comunicrii deciziei, iar noul act administrativ
fiscal emis vizeaz strict aceeai perioad i acelai obiect al
contestaiei pentru care s-a pronunat soluia de desfiinare.
-------------Alin. (3^1) al art. 216 a fost introdus de pct. 86 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
(4) Prin decizie se poate suspenda soluionarea cauzei, n
condiiile prevzute de art. 214.
ART. 217
Respingerea contestaiei pentru nendeplinirea condiiilor
procedurale
(1) Dac organul de soluionare competent constat nendeplinirea
unei condiii procedurale, contestaia va fi respins fr a se

proceda la analiza pe fond a cauzei.


(2) Contestaia nu poate fi respins dac poart o denumire
greit.
ART. 218
Comunicarea deciziei i calea de atac
(1) Decizia privind soluionarea contestaiei se comunic
contestatorului, persoanelor introduse, n condiiile art. 44, precum
i organului fiscal emitent al actului administrativ atacat.
(2) Deciziile emise n soluionarea contestaiilor pot fi atacate
de ctre contestatar sau de ctre persoanele introduse n procedura de
soluionare a contestaiei potrivit art. 212, la instana
judectoreasc de contencios administrativ competent, n condiiile
legii.
------------Alin. (2) al art. 218 a fost modificat de pct. 33 al art. I, Seciunea
1 din ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
603 din 31 august 2007.
(3) n situaia atacrii la instana judectoreasc de contencios
administrativ competent potrivit alin. (2) a deciziei prin care s-a
dispus desfiinarea, ncheierea noului act administrativ fiscal ca
urmare a soluiei de desfiinare emise n procedura de soluionare a
contestaiei se face dup ce hotrrea judectoreasc a rmas
definitiv i irevocabil.
-------------Alin. (3) al art. 218 a fost introdus de pct. 87 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
TITLUL X
Sanciuni
ART. 219
Contravenii
(1) Constituie contravenii urmtoarele fapte:
a) nedepunerea la termenele prevzute de lege a declaraiilor de
nregistrare fiscal sau de meniuni;
b) nendeplinirea la termen a obligaiilor de declarare prevzute
de lege, a bunurilor i veniturilor impozabile sau, dup caz, a
impozitelor, taxelor, contribuiilor i a altor sume, precum i orice
informaii n legtur cu impozitele, taxele, contribuiile, bunurile
i veniturile impozabile, dac legea prevede declararea acestora;
-------------Litera b) a alin. (1) al art. 219 a fost modificat de pct. 88
al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie 2011. Aceast modificare intr n
vigoare la 15 zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al
Romniei, respectiv 17 septembrie 2011, conform art. III din acelai
act normativ.
-------------

Lit. b^1) a alin. (1) al art. 219 a fost abrogat de pct. 13


al art. I, Cap. I din ORDONANA DE URGEN nr. 46 din 13 mai 2009, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 25 mai 2009.
------------Lit. b^2) a alin. (1) al art. 219 a fost eliminat prin abrogarea ORDONANEI
DE URGEN nr. 192 din 25 noiembrie 2008, publicate n MONITORUL OFICIAL nr.
815 din 4 decembrie 2008 de ctre art. 14 din ORDONANA DE URGEN nr. 226 din
30 decembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 30 decembrie
2008.
------------Lit. b^3) a alin. (1) al art. 219 a fost eliminat prin abrogarea ORDONANEI
DE URGEN nr. 192 din 25 noiembrie 2008, publicate n MONITORUL OFICIAL nr.
815 din 4 decembrie 2008 de ctre art. 14 din ORDONANA DE URGEN nr. 226 din
30 decembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 30 decembrie
2008.
c) nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 56 i art. 57
alin. (2);
d) nerespectarea obligaiei prevzute la art. 105 alin. (8);
e) neducerea la ndeplinire a msurilor stabilite potrivit art. 79
alin. (2), art. 80 alin. (4) i art. 105 alin. (9)*);
------------Lit. e) a alin. (1) al art. 219 a fost modificat de pct. 35
al art. I, Seciunea 1 din ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007.
------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform alin. (1) al art. II din ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007, articolul I
intr n vigoare la 3 zile de la data publicrii prezentei ordonane,
cu excepia pct. 34-36, care intr n vigoare la 30 de zile de la data
publicrii, i a pct. 38, care intr n vigoare la 1 ianuarie 2008.
f) nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 53;
g) nerespectarea obligaiei nscrierii codului de identificare
fiscal pe documente, potrivit art. 73;
h) nerespectarea de ctre pltitorii de salarii i venituri
asimilate salariilor a obligaiilor privind completarea i pstrarea
fielor fiscale;
i) nendeplinirea obligaiilor privind transmiterea la organul
fiscal competent sau, dup caz, la tere persoane a formularelor i
documentelor prevzute de legea fiscal, altele dect declaraiile
fiscale i declaraiile de nregistrare fiscal sau de meniuni;
j) nerespectarea de ctre bnci a obligaiilor privind furnizarea
informaiilor i a obligaiilor de decontare prevzute de prezentul
cod;
k) nerespectarea obligaiilor ce-i revin terului poprit, potrivit
prezentului cod;
l) nerespectarea obligaiei de comunicare prevzute la art. 154
alin. (9);
m) refuzul debitorului supus executrii silite de a preda bunurile

organului de executare spre a fi sechestrate sau de a le pune la


dispoziie acestuia pentru a fi identificate i evaluate;
n) refuzul de a prezenta organului financiar-fiscal bunurile
materiale supuse impozitelor, taxelor, contribuiilor datorate
bugetului general consolidat, n vederea stabilirii realitii
declaraiei fiscale;
o) nereinerea, potrivit legii, de ctre pltitorii obligaiilor
fiscale, a sumelor reprezentnd impozite i contribuii cu reinere la
surs;
p) reinerea i nevrsarea n totalitate, de ctre pltitorii
obligaiilor fiscale, a sumelor reprezentnd impozite i contribuii
cu reinere la surs, dac nu sunt svrite n astfel de condiii
nct, potrivit legii, s fie considerate infraciuni;
r) refuzul de a ndeplini obligaia prevzut la art. 52 alin.
(1).
s) nerespectarea obligaiei prevzute la art. 109^1 alin. (5^1).
------------Lit. s) a alin. (1) al art. 219 a fost introdus de pct. 9 al art.
II din ORDONANA nr. 8 din 23 ianuarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 54 din 23 ianuarie 2013.
(2) Contraveniile prevzute la alin. (1) se sancioneaz astfel:
a) cu amend de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru persoanele
fizice, i cu amend de la 25.000 lei la 27.000 lei, pentru persoanele
juridice, n cazul svririi faptelor prevzute la alin. (1) lit. c);
b) cu amend de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru persoanele
fizice, i cu amend de la 5.000 lei la 7.000 lei, pentru persoanele
juridice, n cazul svririi faptei prevzute la alin. (1) lit. d);
c) cu amend de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru persoanele
fizice, i cu amend de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele
juridice, n cazul svririi faptei prevzute la alin. (1) lit. e) i
f);
d) cu amend de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice,
i cu amend de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice,
n cazul svririi faptelor prevzute la alin. (1) lit. a), b), g)m);
------------Lit. d^1) a alin. (2) al art. 219 a fost eliminat prin abrogarea ORDONANEI
DE URGEN nr. 192 din 25 noiembrie 2008, publicate n MONITORUL OFICIAL nr.
815 din 4 decembrie 2008 de ctre art. 14 din ORDONANA DE URGEN nr. 226 din
30 decembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 30 decembrie
2008.
------------Lit. d^2) a alin. (2) al art. 219 a fost eliminat prin abrogarea ORDONANEI
DE URGEN nr. 192 din 25 noiembrie 2008, publicate n MONITORUL OFICIAL nr.
815 din 4 decembrie 2008 de ctre art. 14 din ORDONANA DE URGEN nr. 226 din
30 decembrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 30 decembrie
2008.
e) cu amend de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru persoanele
fizice, i cu amend de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele

juridice, n cazul svririi faptelor prevzute la alin. (1) lit. n)r), dac obligaiile fiscale sustrase la plat sunt de pn la 50.000
lei inclusiv;
f) cu amend de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele
fizice, i cu amend de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele
juridice, n cazul svririi faptelor prevzute la alin. (1) lit. n)r), dac obligaiile fiscale sustrase la plat sunt cuprinse ntre
50.000 lei i 100.000 lei inclusiv;
g) cu amend de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru persoanele
fizice, i cu amend de la 25.000 lei la 27.000 lei, pentru persoanele
juridice, n cazul svririi faptelor prevzute la alin. (1) lit. n)r), dac obligaiile fiscale sustrase la plat sunt mai mari de
100.000 lei;
------------Lit. h) a alin. (2) al art. 219 a fost abrogat de pct. 13 al art.
I, Cap. I din ORDONANA DE URGEN nr. 46 din 13 mai 2009, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 347 din 25 mai 2009.
i) cu amend de la 10.000 lei la 50.000 lei n cazul svririi
faptei prevzute la alin. (1) lit. s).
------------Lit. i) a alin. (2) al art. 219 a fost introdus de pct. 10 al art.
II din ORDONANA nr. 8 din 23 ianuarie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 54 din 23 ianuarie 2013.
------------Alin. (2) al art. 219 a fost modificat de pct. 36 al art. I, Seciunea
1 din ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
603 din 31 august 2007.
------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform alin. (1) al art. II din ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007, articolul I
intr n vigoare la 3 zile de la data publicrii prezentei ordonane,
cu excepia pct. 34-36, care intr n vigoare la 30 de zile de la data
publicrii, i a pct. 38, care intr n vigoare la 1 ianuarie 2008.
(3) n cazul persoanelor fizice nedepunerea la termenele prevzute
de lege a declaraiilor de venit constituie contravenie i se
sancioneaz cu amend de la 50 lei la 500 lei.
-------------Alin. (3) al art. 219 a fost modificat de pct. 88 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast modificare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
(4) n cazul asocierilor i al altor entiti fr personalitate
juridic, contraveniile prevzute la alin. (1) se sancioneaz cu
amenda prevzut pentru persoanele fizice.
(5) Nedepunerea la termen a declaraiilor fiscale pentru
obligaiile datorate bugetelor locale se sancioneaz potrivit Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare.

(6) Sumele ncasate n condiiile prezentului titlu se fac venit


la bugetul de stat sau bugetele locale, dup caz.
ART. 219^1*)
Contravenii n cazul declaraiilor recapitulative
(1) Constituie contravenii urmtoarele fapte:
a) nedepunerea la termenele prevzute de lege a declaraiilor
recapitulative reglementate la titlul VI din Codul fiscal;
b) depunerea de declaraii recapitulative incorecte ori
incomplete.
(2) Contraveniile prevzute la alin. (1) se sancioneaz astfel:
a) cu amend de la 1.000 lei la 5.000 lei n cazul svririi
faptei prevzute la alin. (1) lit. a);
b) cu amend de la 500 lei la 1.500 lei n cazul svririi faptei
prevzute la alin. (1) lit. b).
(3) Nu se sancioneaz contravenional:
a) persoanele care corecteaz declaraia recapitulativ pn la
termenul legal de depunere a urmtoarei declaraii recapitulative,
dac fapta prevzut la alin. (1) lit. b) nu a fost constatat de
organul fiscal anterior corectrii;
b) persoanele care, ulterior termenului legal de depunere,
corecteaz declaraiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei
impozabile.
(4) n cazul aplicrii sanciunii amenzii prevzute la alin. (2),
contravenientul are posibilitatea achitrii n termen de 48 de ore a
jumtate din minimul amenzii, agentul constatator fcnd meniune
despre aceast posibilitate n procesul-verbal de constatare i
sancionare contravenional.
-------------Art. 219^1 a fost modificat de pct. 89 al art. I din ORDONANA nr. 29
din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2
septembrie 2011. Aceast modificare intr n vigoare la 15 zile de la
data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform alin. (6) al art. II din ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie 2011,
prevederile art. I pct. 89 sunt aplicabile faptelor constatate dup
data intrrii n vigoare a prezentei ordonane, cu excepia faptelor
svrite n legtur cu serviciile intracomunitare. Prevederile art.
I pct. 89 se aplic faptelor n legtur cu serviciile
intracomunitare, svrite dup data intrrii n vigoare a prezentei
ordonane.
Prin DECIZIA CURII CONSTITUIONALE nr. 101 din 28 februarie 2013, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 22 mai 2013, s-a admis excepia de
neconstituionalitate a dispoziiilor art. II alin. (6) din Ordonana
Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea i completarea Ordonanei Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, constatndu-se c
acestea sunt neconstituionale.
Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUIA ROMNIEI republicat n

MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziiile din


legile i ordonanele n vigoare, precum i cele din regulamente,
constatate ca fiind neconstituionale, i nceteaz efectele juridice
la 45 de zile de la publicarea deciziei Curii Constituionale dac,
n acest interval, Parlamentul sau Guvernul, dup caz, nu pun de acord
prevederile neconstituionale cu dispoziiile Constituiei. Pe durata
acestui termen, dispoziiile constatate ca fiind neconstituionale
sunt suspendate de drept.
n concluzie, ncepnd cu data de 22 mai 2013, dispoziiile
invocate mai sus sunt suspendate de drept, urmnd s-i nceteze
efectele juridice n data de 7 iulie 2013, dac legiuitorul nu
intervine pentru modificarea prevederilor atacate.
ART. 219^2
Contravenii i sanciuni la regimul
Registrului operatorilor intracomunitari
(1) Constituie contravenie efectuarea de operaiuni
intracomunitare de ctre persoanele care au obligaia nscrierii n
Registrul operatorilor intracomunitari fr a fi nscrise, conform
legii, n acest registru.
(2) Contravenia pentru fapta prevzut la alin. (1) se
sancioneaz cu amend de la 1.000 lei la 5.000 lei.
------------Art. 219^2 a fost introdus de pct. 7 al art. XI din ORDONANA DE URGEN
nr. 54 din 23 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23
iunie 2010. Aceast completare intr n vigoare n termen de 10 zile
de la intrarea n vigoare a prezentei ordonane de urgen, conform
art. XII din acelai act normativ.
-------------Art. 220 a fost abrogat de pct. 90 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31
august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast abrogare intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012,
conform art. III din acelai act normativ.
ART. 221
Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor
(1) Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor se fac
de ctre organele fiscale competente.
(2) Sanciunile contravenionale prevzute la art. 219-220 se
aplic, dup caz, persoanelor fizice sau persoanelor juridice. n
cazul asocierilor i al altor entiti fr personalitate juridic,
sanciunile se aplic reprezentanilor acestora.
------------Alin. (2) al art. 221 a fost modificat de pct. 14 al art. I, Cap. I
din ORDONANA DE URGEN nr. 46 din 13 mai 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 347 din 25 mai 2009.
(3) Constatarea i sancionarea faptelor ce constituie
contravenie potrivit art. 220 se fac de personalul de specialitate
din cadrul Ministerului Finanelor Publice i al unitilor sale
teritoriale, cu excepia sanciunii privind suspendarea autorizaiei
de antrepozit fiscal, care se dispune de autoritatea fiscal

competent, la propunerea organului de control.


(4) Contraveniile prevzute la art. 219 alin. (1) lit. b) se
aplic pentru faptele constatate dup data intrrii n vigoare a
prezentului cod.
(5) n cazul aplicrii sanciunii amenzii potrivit art. 219 i
220, contribuabilul are posibilitatea achitrii n termen de 48 de ore
a jumtate din minimul amenzii prevzute n prezentul cod, agentul
constatator fcnd meniune despre aceast posibilitate n procesulverbal de constatare i sancionare contravenional.
ART. 222
Actualizarea sumei amenzilor
Limitele amenzilor contravenionale prevzute n prezentul cod pot
fi actualizate anual, n funcie de evoluia ratei inflaiei, prin
hotrre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanelor Publice.
ART. 223
Dispoziii aplicabile
Dispoziiile prezentului titlu se completeaz cu dispoziiile
legale referitoare la regimul juridic al contraveniilor.
TITLUL XI
Dispoziii tranzitorii i finale
ART. 224
Dispoziii privind regimul vamal
Neplata la termenul legal a impozitelor, taxelor sau altor sume ce
se datoreaz, potrivit legii, n vam atrage interzicerea efecturii
altor operaiuni de vmuire pn la stingerea integral a acestora.
-------------Art. 225 a fost abrogat de pct. 90 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31
august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast abrogare intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012,
conform art. III din acelai act normativ.
-------------Art. 226 a fost abrogat de pct. 90 al art. I din ORDONANA nr. 29 din 31
august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 2 septembrie
2011. Aceast abrogare intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2012,
conform art. III din acelai act normativ.
ART. 227
Dispoziii privind funcionarii publici din cadrul organelor
fiscale
(1) n exercitarea atribuiilor de serviciu funcionarii publici
din cadrul organelor fiscale sunt nvestii cu exerciiul autoritii
publice i beneficiaz de protecie potrivit legii.
(2) Statul i unitile administrativ-teritoriale rspund
patrimonial pentru prejudiciile cauzate contribuabilului de
funcionarii publici din cadrul organelor fiscale, n exercitarea
atribuiilor de serviciu.
------------Alin. (3) al art. 227 a fost abrogat de litera b) a art. III din LEGEA
nr. 324 din 20 octombrie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 22
octombrie 2009.

-------------Alin. (4) al art. 227 a fost abrogat de pct. 91 al art. I din


ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast abrogare intr n vigoare la data de 1
ianuarie 2012, conform art. III din acelai act normativ.
-------------Alin. (5) al art. 227 a fost abrogat de pct. 91 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast abrogare intr n vigoare la data de 1
ianuarie 2012, conform art. III din acelai act normativ.
-------------Alin. (6) al art. 227 a fost abrogat de pct. 91 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast abrogare intr n vigoare la data de 1
ianuarie 2012, conform art. III din acelai act normativ.
-------------Alin. (7) al art. 227 a fost abrogat de pct. 91 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast abrogare intr n vigoare la data de 1
ianuarie 2012, conform art. III din acelai act normativ.
-------------Alin. (8) al art. 227 a fost abrogat de pct. 91 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast abrogare intr n vigoare la data de 1
ianuarie 2012, conform art. III din acelai act normativ.
-------------Alin. (9) al art. 227 a fost abrogat de pct. 91 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast abrogare intr n vigoare la data de 1
ianuarie 2012, conform art. III din acelai act normativ.
-------------Alin. (10) al art. 227 a fost abrogat de pct. 91 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast abrogare intr n vigoare la data de 1
ianuarie 2012, conform art. III din acelai act normativ.
-------------Alin. (11) al art. 227 a fost abrogat de pct. 91 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast abrogare intr n vigoare la data de 1
ianuarie 2012, conform art. III din acelai act normativ.
ART. 228
Acte normative de aplicare

(1) n aplicarea prezentului cod, Guvernul adopt norme


metodologice de aplicare, n termen de 30 de zile de la data
publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a legii de
aprobare a prezentei ordonane.
(2) Formularele necesare i instruciunile de utilizare a acestora
privind administrarea creanelor fiscale se aprob prin ordin al
preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal*).
------------Alin. (2) al art. 228 a fost modificat de pct. 38 al art. I, Seciunea
1 din ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr.
603 din 31 august 2007.
------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Conform alin. (1) al art. II din ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007, articolul I
intr n vigoare la 3 zile de la data publicrii prezentei ordonane,
cu excepia pct. 34-36, care intr n vigoare la 30 de zile de la data
publicrii, i a pct. 38, care intr n vigoare la 1 ianuarie 2008.
Conform alin. (8) al art. II din ORDONANA nr. 47 din 28 august 2007,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007,
reglementrile emise pn la intrarea n vigoare a prezentei ordonane
n temeiul art. 228 alin. (2) din Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedur fiscal, republicat, rmn aplicabile pn la data
aprobrii actelor normative de aplicare prevzute n modificrile
cuprinse n prezenta ordonan.
(2^1) Pentru aplicarea Codului de procedur fiscal, preedintele
Ageniei Naionale de Administrare Fiscal poate emite ordine.
------------Alin. (2^1) al art. 228 a fost introdus de pct. 15 al art. I, Cap. I
din ORDONANA DE URGEN nr. 46 din 13 mai 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 347 din 25 mai 2009.
(2^2) Prin ordin al ministrului administraiei i internelor i al
ministrului finanelor publice se pot emite norme pentru administrarea
creanelor fiscale ale unitilor administrativ-teritoriale sau, dup
caz, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor.
-------------Alin. (2^2) al art. 228 a fost introdus de pct. 92 al art. I din
ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626
din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
(3) Formularele necesare i instruciunile de utilizare a
acestora, pentru administrarea impozitelor i taxelor locale, se
aprob prin ordin comun al ministrului administraiei i internelor i
ministrului finanelor publice.
(4) Formularele necesare i instruciunile de utilizare a
acestora, privind realizarea creanelor bugetului general consolidat
administrate de alte organe, se aprob prin ordin al ministrului de
resort sau al conductorului instituiei publice, dup caz.
-------------Alin. (5) al art. 228 a fost abrogat de pct. 93 al art. I din

ORDONANA nr. 29 din 31 august 2011,

publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 626


din 2 septembrie 2011. Aceast completare intr n vigoare la 15 zile
de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, respectiv 17
septembrie 2011, conform art. III din acelai act normativ.
ART. 229
Scutirea organelor fiscale de plata taxelor
Organele fiscale sunt scutite de taxe, tarife, comisioane sau
cauiuni pentru cererile, aciunile i orice alte msuri pe care le
ndeplinesc n vederea administrrii creanelor fiscale, cu excepia
celor privind comunicarea actului administrativ fiscal.
ART. 230
nscrierea creanelor la Arhiva Electronic de Garanii Reale
Mobiliare
Pentru creanele fiscale administrate de ctre Ministerul
Finanelor Publice, acesta este autorizat ca operator care, prin
unitile sale teritoriale, ca ageni mputernicii, s nscrie
creane cuprinse n titluri executorii la Arhiva Electronic de
Garanii Reale Mobiliare.
ART. 231
Dispoziii privind termenele
Termenele n curs la data intrrii n vigoare a prezentului cod se
calculeaz dup normele legale n vigoare la data cnd au nceput s
curg.
ART. 232
Confiscri
(1) Confiscrile dispuse potrivit legii se duc la ndeplinire de
ctre organele care au dispus confiscarea. Confiscrile dispuse de
procurori sau de instanele de judecat se duc la ndeplinire de ctre
Ministerul Finanelor Publice, Ministerul Administraiei i Internelor
sau, dup caz, de ctre alte autoriti publice abilitate de lege,
prin organele competente, stabilite prin ordin comun al conductorilor
instituiilor n cauz, iar valorificarea se face de organele
competente ale Ministerului Finanelor Publice, conform legii.
(2) n situaia n care confiscrile dispuse de procurori sau de
instanele de judecat privesc sume exprimate n moned strin,
sumele se vor converti n lei la cursul de schimb comunicat de Banca
Naional a Romniei, valabil la data rmnerii definitive a msurii
confiscrii.
(3) Sumele confiscate, precum i cele realizate din valorificarea
bunurilor confiscate, mai puin cheltuielile impuse de ducerea la
ndeplinire i de valorificare, se fac venit la bugetul de stat sau
bugetele locale, dup caz, conform legii.
ART. 233
Constatarea faptelor ce pot constitui infraciuni
Constatarea faptelor ce pot constitui infraciuni n
condiiile art. 296^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i
completrile ulterioare, este de competena organelor fiscale din
cadrul Ageniei Naionale de Administrare Fiscal. Procesul-verbal
ntocmit constituie mijloc de prob n condiiile art. 214 din Codul
de procedur penal.

------------Art. 233 a fost modificat de pct. 10 al art. XI din ORDONANA DE URGEN


nr. 54 din 23 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23
iunie 2010.
ART. 233^1
Colaborarea cu organele de urmrire penal
(1) n situaia n care sunt date sau indicii temeinice cu privire
la pregtirea sau svrirea unor infraciuni ce vizeaz bunuri
prevzute la art. 135 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i
completrile ulterioare, ce intr n sfera de aplicare a accizei,
organele de urmrire penal pot efectua activiti de constatare,
cercetare i conservare de probe.
(2) n situaia prevzut la alin. (1) organele de urmrire penal
solicit de ndat organelor cu atribuii de control din cadrul
Ageniei Naionale de Administrare Fiscal efectuarea de verificri
fiscale conform obiectivelor stabilite.
(3) La solicitarea organelor de urmrire penal, cnd exist
pericol de dispariie a unor mijloace de prob sau de schimbare a unei
situaii de fapt i este necesar lmurirea urgent a unor fapte sau
mprejurri ale cauzei, personalul desemnat din cadrul Ageniei
Naionale de Administrare Fiscal efectueaz verificri fiscale.
(4) n cazuri temeinic justificate, dup nceperea urmririi
penale, cu avizul procurorului, poate fi solicitat Ageniei Naionale
de Administrare Fiscal efectuarea de verificri fiscale, conform
obiectivelor stabilite.
(5) Rezultatul verificrilor prevzute la alin. (2)-(4) se
consemneaz n procese-verbale, care constituie mijloace de prob.
Procesele-verbale nu constituie titlu de crean fiscal n nelesul
art. 110.
------------Art. 233^1 a fost introdus de pct. 11 al art. XI din ORDONANA DE
URGEN nr. 54 din 23 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 421 din
23 iunie 2010.
ART. 234
Abrogat.
------------Art. 234 a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 100 din 12
aprilie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 15 aprilie 2013,
care introduce pct. 7 al art. I din ORDONANA nr. 16 din 23 august 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012.
ART. 235
Dispoziii tranzitorii privind nregistrarea fiscal
(1) Persoanele prevzute la art. 72 alin. (4), care sunt deja
nregistrate, au obligaia de a depune declaraia de nregistrare
fiscal n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a
prezentului cod.
(2) Codurile de identificare fiscal i certificatele de
nregistrare fiscal atribuite anterior intrrii n vigoare a
prezentului cod rmn valabile.
(3) Persoanele nregistrate n registrul contribuabililor la data

intrrii n vigoare a prezentului cod, al cror domiciliu fiscal


difer de sediul social, n cazul persoanelor juridice, sau de
domiciliu, n cazul persoanelor fizice, dup caz, au obligaia de a
depune declaraia de nregistrare fiscal n termen de 90 de zile de
la intrarea n vigoare a prezentului cod. n caz contrar se consider
valabil ca domiciliu fiscal ultimul domiciliu sau sediu declarat.
ART. 236
Dispoziii tranzitorii privind soluionarea cererilor de
rambursare a taxei pe valoarea adugat
Cererile de rambursare a taxei pe valoarea adugat, depuse
potrivit legii privind taxa pe valoarea adugat i nesoluionate pn
la data intrrii n vigoare a prezentului cod, se soluioneaz
potrivit reglementrilor n temeiul crora au fost depuse.
ART. 237
Dispoziii tranzitorii privind inspecia fiscal
Inspeciile fiscale ncepute nainte de data intrrii n vigoare a
prezentului cod se vor continua potrivit procedurii existente la data
cnd au fost ncepute. n aceste condiii, msurile dispuse prin
procesul-verbal de control au valoare de act administrativ fiscal.
ART. 238
Dispoziii tranzitorii privind soluionarea contestaiilor
(1) Contestaiile depuse nainte de data intrrii n vigoare a
prezentului cod se soluioneaz potrivit procedurii
administrativjurisdicionale existente la data depunerii contestaiei.
(2) n situaia contestaiilor aflate n curs de soluionare
formulate mpotriva actelor de control prin care au fost reverificate
aceeai perioad i acelai tip de obligaie fiscal i pentru care
din instrumentarea cauzelor penale de ctre organele competente nu
rezult existena prejudiciului, se vor menine obligaiile stabilite
anterior.
ART. 239
Dispoziii tranzitorii privind executarea silit
Executrile silite, n curs la data intrrii n vigoare a
prezentului cod, se continu potrivit dispoziiilor acestuia, actele
ndeplinite anterior rmnnd valabile.
ART. 240
Intrarea n vigoare
Prezentul cod intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2004.
Dispoziiile titlului X "Sanciuni" intr n vigoare la data de 10
ianuarie 2004.
ART. 241
Conflictul temporal al actelor normative
Reglementrile emise n temeiul ordonanelor i ordonanelor de
urgen prevzute la art. 242 rmn aplicabile pn la data aprobrii
actelor normative de aplicare a prezentului cod, prevzute la art.
228, n msura n care nu contravin prevederilor acestuia.
ART. 242
Abrogri
La data intrrii n vigoare a prezentului cod se abrog:
a) Ordonana Guvernului nr. 82/1998 privind nregistrarea fiscal a

pltitorilor de impozite i taxe, republicat n Monitorul Oficial al


Romniei, Partea I, nr. 712 din 1 octombrie 2002, cu modificrile i
completrile ulterioare;
b) Ordonana Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de ntocmire i
depunere a declaraiilor de impozite i taxe, republicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 121 din 24 martie 1999, cu
modificrile i completrile ulterioare;
c) Ordonana Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanelor
bugetare, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
582 din 14 august 2003, cu modificrile i completrile ulterioare;
d) Ordonana Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 227 din 30 august
1997, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 64/1999, cu
modificrile i completrile ulterioare;
e) Ordonana de urgen a Guvernului nr. 13/2001 privind soluionarea
contestaiilor mpotriva msurilor dispuse prin actele de control sau
de impunere ntocmite de organele Ministerului Finanelor Publice,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 62 din 6
februarie 2001, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
506/2001, cu modificrile i completrile ulterioare;
f) Ordonana Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare
a creanelor bugetelor locale, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 66 din 2 februarie 2003, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 358/2003;
g) pct. 5 din cap. I al anexei la Legea nr. 117/1999 privind taxele
extrajudiciare de timbru, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, cu modificrile i completrile
ulterioare;
h) art. 3 din Legea nr. 87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale,
republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 545 din 29
iulie 2003*1);
___________
*1) Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003,
a fost abrogat prin Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea i combaterea
evaziunii fiscale, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea
I, nr. 672 din 27 iulie 2005.
i) art. IV alin. (1)-(5) din Ordonana Guvernului nr. 29/2004 pentru
reglementarea unor msuri financiare, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 116/2004, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004;
j) art. 246 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie
2003;
k) art. 61 alin. (3) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al
Romniei, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
180 din 1 august 1997, cu modificrile i completrile ulterioare*2);
__________
*2) Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romniei, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, a
fost abrogat prin Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romniei,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 350 din 19

aprilie 2006.
l) cap. III "Contravenii i sanciuni" din Legea nr. 87/1994 pentru
combaterea evaziunii fiscale, republicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003, cu modificrile
ulterioare*3).
___________
*3) Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003,
a fost abrogat prin Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea i combaterea
evaziunii fiscale, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea
I, nr. 672 din 27 iulie 2005.
NOT:
Reproducem mai jos dispoziiile tranzitorii i finale ale actelor
normative modificatoare ale Ordonanei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedur fiscal, republicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005, precum i nota de
transpunere a directivelor, care nu sunt ncorporate n textul
republicat al acesteia.
1. Art. II din Legea nr. 158/2006 privind aprobarea Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 165/2005 pentru modificarea Ordonanei Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur fiscal, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 444 din 23 mai 2006:
"Art. II. - (1) Dispoziiile prezentei legi intr n vigoare la 30
de zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea
I, i se aplic actelor de procedur ndeplinite ncepnd cu aceast
dat. Prin excepie, dispoziiile art. 109^1 din Ordonana Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile
i completrile ulterioare*1), se aplic de la data de nti a lunii
urmtoare celei n care a intrat n vigoare prezenta lege.
___________
*1) Art. 109^1 a devenit n forma republicat art. 112.
(2) Suspendarea executrii actului administrativ fiscal dispus de
organul de soluionare a contestaiei nainte de intrarea n vigoare a
prezentei legi continu s i produc efectele pn la soluionarea
contestaiei."
2. Art. III i IV din Ordonana Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea i
completarea Ordonanei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur
fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 675
din 7 august 2006, rectificat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 742 din 31 august 2006, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 505/2006, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 1.054 din 30 decembrie 2006.
"Art. III. - Prezenta ordonan intr n vigoare la 30 de zile de
la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, cu
urmtoarele excepii:
a) dispoziiile art. 174^19 i 174^24 de la pct. 36 al art. I*2),
care intr n vigoare la 3 zile de la data publicrii n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I;
__________
*2) Art. 174^19 i 174^24 au devenit n forma republicat art. 197
i art. 202.
b) pct. 2-4*3), 9*4), 12*5) i 36*6), cu excepiile prevzute la

lit. a), ale art. I, care intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2007.
__________
*3) Pct. 2 se refer la art. 31 alin. (1) lit. a1) devenit n
forma republicat art. 31 alin. (1) lit. b); pct. 3 se refer la art.
31 alin. (1) lit. c) devenit n forma republicat art. 31 alin. (1)
lit. d); pct. 3^1 se refer la art. 33 alin. (2); pct. 4 se refer la
art. 36 alin. (3).
*4) Pct. 9 se refer la art. 69 alin. (1) lit. e) devenit n forma
republicat art. 72 alin. (1) lit. e).
*5) Pct. 12 se refer la art. 109 alin. (7) i (8) devenit n
forma republicat art. 111 alin. (7) i (8).
*6) Pct. 36 se refer la art. 174^1-174^26 devenite n forma
republicat art. 179-204.
Art. IV. - (1) Pe data intrrii n vigoare a prezentei ordonane
se abrog dispoziiile art. 261 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind
reforma n domeniul sntii, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006.
(2) Pe data de 1 ianuarie 2007 se abrog:
a) dispoziiile art. 70 din Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare;
b) dispoziiile art. 9 alin. (2) i ale art. 12 alin. (2) din Legea nr.
359/2004 privind simplificarea formalitilor la nregistrarea n
registrul comerului a persoanelor fizice, asociaiilor familiale i
persoanelor juridice, nregistrarea fiscal a acestora, precum i la
autorizarea funcionrii persoanelor juridice, cu modificrile i
completrile ulterioare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004;
c) dispoziiile art. 171^1 alin. (4) teza a doua*7) din Ordonana Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, precum i cu cele aduse prin
prezenta ordonan".
___________
*7) Art. 171^1 alin. (4) a devenit n forma republicat art. 175
alin. (4).
3. Nota de transpunere a directivelor din cuprinsul Ordonanei
Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea i completarea Ordonanei Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 675 din 7 august 2006, rectificat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 742 din 31 august
2006, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 505/2006,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1054 din 30
decembrie 2006:
"Art. I pct. 36*8) din prezenta ordonan transpune Directiva
Consiliului 76/308/CEE privind asistena mutual n materie de
recuperare a creanelor privind anumite cotizaii, drepturi, taxe i
alte msuri, publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene
nr. L 073 din 19 martie 1976, amendat prin: Directiva Consiliului
79/1071/CEE i Directiva Consiliului 2001/44/CE .
____________
*8) Pct. 36 se refer la art. 174^1-174^26 devenite n forma
republicat art. 179-204.

Art. I pct. 36*9) din prezenta ordonan transpune i Directiva


Comisiei 2002/94/CE de stabilire a normelor de aplicare a anumitor
dispoziii din Directiva Consiliului 76/308/CEE , publicat n
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 337 din 13 decembrie 2002,
cu excepia anexelor I-IV, care vor fi transpuse prin ordin al
ministrului finanelor publice pentru aprobarea formularelor utilizate
pentru recuperarea creanelor, n sensul cap. XIII din titlul VIII al
Codului de procedur fiscal."
____________
*9) Pct. 36 se refer la art. 174^1-174^26 devenite n forma
republicat art. 179-204.
----