Sunteți pe pagina 1din 26

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

Anul 177 (XXI) - Nr. 597

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTRRI SI ALTE ACTE
Luni, 31 august 2009
SUMAR

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE


CENTRALE
167. - Instructiuni ale viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, privind
scoaterea din functiune, valorificarea si casarea bunurilor n unittile Ministerului Administratiei
si Internelor
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
CENTRALE
MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
INSTRUCTIUNI
privind scoaterea din functiune, valorificarea si casarea bunurilor n unittile Ministerului
Administratiei si Internelor
Avnd n vedere prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat
n active corporale si necorporale, republicat, cu modificrile si completrile ulterioare, ale
Hotrrii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fr plat si de valorificare
a bunurilor apartinnd institutiilor publice, cu modificrile si completrile ulterioare, ale
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat
n active corporale si necorporale, cu modificrile ulterioare, aprobate prin Hotrrea Guvernului
nr. 909/1997, cu modificrile si completrile ulterioare.ale Ordonantei Guvernului nr. 112/2000
pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor
corporale care alctuiesc domeniul public al statului si al unittilor administrativ-teritoriale,
aprobat prin Legea nr. 246/2001, ale Ordonantei de urgent a Guvernului nr. 95/1999 cu privire
la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate n administrarea institutiilorpublice de
aprare, ordine public si sigurant national, aprobat cu modificri prin Legea nr. 28/2001, cu
modificrile si completrile ulterioare, ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea public si
regimul juridic al acesteia, cu modificrile si completrile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului
nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea si mprosptarea produselor din rezervele proprii ale
fortelor destinate aprrii nationale, aprobat prin Legea nr. 50/1999, cu modificrile si
completrile ulterioare, ale Hotrrii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie public din Ordonanta de
urgent a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie public a
contractelor de concesiune de lucrri publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificrile si completrile ulterioare, si ale Regulamentului privind organizarea si desfsurarea
procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, precum si a celor scoase din

rezervele proprii, aflate n administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobat prin


Hotrrea Guvernului nr. 81/2003, cu modificrile si completrile ulterioare.
n temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 30/2007 privind
organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobat cu modificri prin
Legea nr. 15/2008, cu modificrile ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emite urmtoarele
instructiuni:
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. - (1) Prezentele instructiuni reglementeaz n mod unitar organizarea si
desfsurarea n unittile si structurile Ministerului Administratiei si Internelor a urmtoarelor
activitti:
a) disponibilizarea bunurilor;
b) scoaterea din functiune a mijloacelor fixe;
c) valorificarea bunurilor, altele dect cldiri si terenuri;
d) casarea mijloacelor fixe;
e) declasarea si casarea bunurilor materiale, altele dect mijloacele fixe.
(2) Prevederile prezentelor instructiuni se aplic pentru bunurile aflate n uzul curent si
pentru celedin rezervele proprii, dup efectuarea operatiuniide trecere la uzul curent, n
urmtoarele conditii:
a) bunurile nu pot fi mprosptate sau pstrarea lor n depozite ar duce la deprecieri ori
stri periculoase de orice fel, stabilite prin analize si ncercri n laboratoare si poligoane
specializate, potrivit normelor de specialitate;
b) bunurile nu mai sunt necesare, au devenit excedentare sau atipice, nu mai sunt
prevzute n nzestrarea unittilor, nu se mai fabric sau din cauza uzurii fizice sau morale nu
mai corespund destinatiei sijac obiectul nlocuirii cu tehnic performant.
Art. 2. - n sensul prezentelor instructiuni, termenii si expresiile de mai jos au
urmtoarele semnificatii:
a) bunuri- produsele, echipamentele si orice alte obiecte de orice fel si cu orice fel de
descriere, cu exceptia cldirilor si terenurilor;
b) bunuri materiale, altele dect mijloace fixe - categoria de bunuri care cuprinde:
obiectele de inventar, materialele, piesele de schimb si alte bunuri care nu sunt considerate
mijloace fixe si care sunt stabilite prin reglementrile n vigoare;
c) mijloace fixe - obiecte singulare sau complexe de obiecte ce se utilizeaz ca atare si
ndeplinesc cumulativ urmtoarele dou conditii:
1. au valoare mai mare dect limita stabilit de reglementrile legale n vigoare;
programele informatice (produse software), indiferent de valoare, sunt asimilate mijloacelor fixe
n ceea ce priveste regimul scoaterii din functiune;
2. au o durat normal de utilizare mai mare de un an;
d) bunuri aflate la uzul curent - mijloacele fixe si bunurile materiale, altele dect mijloace
fixe reprezentnd tehnica si materialele asigurate potrivit prevederilor tabelelor de nzestrare n
timp de pace si a altor norme de dotare si consum, care se gsesc asupra structurilor si se

folosesc pentru ndeplinirea misiunilor operative sau n cadrul procesului de pregtire a


personalului;
e) bunuri din rezervele proprii- produsele greu de aprovizionat sau cu ciclu lung de
fabricatie, care se asigur din productia intern sau din import, acestea incluznd:
1. stocurile de sigurant: se constituie potrivit nivelurilor stabilite prin ordine si
instructiunide specialitate, pentru executarea unor ntretineri si reparatii neprevzute n conditii
de exploatare normale sau pe timpul ndeplinirii misiunilor specifice;
2. rezervele de nlocuire: se constituie pentru diferite categorii de tehnic si materiale la
nivelul fiecrei structuri, potrivit nivelurilor stabilite prin normele de nzestrare din timp de pace,
n functie de misiunile specifice;
3. rezervele de mobilizare: se realizeaz, din timp de pace, potrivit nomenclatorului si
nivelurilor maxime stabilite, n conditiile legii, de ctre fiecare unitate pentru dotarea structurilor
subordonate care se nfiinteaz sau se completeaz, corespunztor sarcinilor de
mobilizareprevzute n cadrul organizatoric de rzboi;
4. rezerva operativ: se constituie prin ordin al ministrului si se asigur de ctre directiile
de specialitate, potrivit domeniului de competent, precum si de ctre inspectoratele generale,
potrivit nivelurilor aprobate, pentru dotarea unittilor nou-nfiintate, completarea consumurilor
structurilor pe timpul participrii la operatiuni n afara teritoriului national, la nlturarea
efectelor urmrilor unor situatii de urgent sipe timpul actiunilor specifice n timp de rzboi, n
limita unei perioade de timp stabilite;
f) bunuri scoase din functiune - mijloacele fixe scoase din functiune, mijloacele fixe
atipice sau excedentare, chiar dac sunt n stare de functionare, precum si alte bunuri, n starea n
care se afl, declasate sau clasate;
g) bunuri atipice - mijloacele fixe care au fost aprobate pentru scoatere din nzestrarea
unittilor Ministerului Administratiei si Internelor, de ctre Consiliul de Supraveghere a
nzestrrii, piesele de schimb aferente, precum si alte bunuri care nu mai pot fi utilizate conform
destinatiei;
h) bunuri excedentare - mijloacele fixe si alte bunuri materiale care depsesc necesarul
prevzut n tabelele de nzestrare sau nevoile unittii detintoare;
i) scoaterea din functiune a mijloacelor fixe - scoaterea definitiv din utilizare a
mijloacelor fixe care au ndeplinit conditiile stabilite prin prezentele instructiuni si care se
realizeaz prin ntocmirea, avizarea si aprobareadocufnentelor prevzute n acest scop;
j) declasarea unor bunuri materiale, altele dect mijloacele fixe - trecerea bunurilor de la
starea de utilizare corespunztoare destinatiei acestora la starea de casare n cazurile cnd sunt
ndeplinite conditiile stabilite prin prezentele instructiuni, operatiunea realizndu-se prin
ntocmirea, avizarea si aprobarea documentelor prevzute n acest scop;
k) disponibilizare - activitatea de stabilire a bunurilor ce nu mai sunt necesare unittii
care le are n administrare si se propun spre a fi puse la dispozitie, spre folosinta altor unitti din
Ministerul Administratiei si Internelor sau spre valorificare;
l) valorificare - activitatea de punere n vnzare prin proceduri de atribuire, conform
reglementrilor n vigoare, a bunurilor disponibilizate sau a componentelor acestora obtinute n
urma dezmembrrii;
m) casare - totalitatea operatiunilor de dezmembrare, demolare, demontare, desfacere,
tiere, spargere si alte asemenea operatiuni care se efectueaz astfel nct bunurile n cauz s-si
piard forma initial ca obiect de sine stttor si s nu mai poat fi folosite potrivit destinatiei
pentru care au fost create; pentru animalele de serviciu si reproductie care au contactat boli

incurabile ori tare fizice, se procedeaz potrivit msurilor stabilite de ctre personalul care
ndeplineste atributii de medic veterinar oficial n unittile Ministerului Administratieisi
Internelor, cu respectarea prevederilor legale privind protectia animalelor;
n) tineret n crestere- tineret canin si cabalin, cu vrste cuprinse pn la 1 ansi 6 luni la
cini si pnla 3 ani mpliniti la cai;
o) redistribuire - transferul ntre unittile Ministerului Administratiei si Internelor, pe
baz de ordin de distributie, al bunurilor care nu mai sunt necesare unittii detintoare;
p) valoarea de nlocuire - costul de achizitie a unui bun similar.
CAPITOLUL II
Disponibilizarea bunurilor
Art. 3. - (1) Mijloacele fixe aflate n stare de functionare, indiferent de durata de
folosint, care nu mai sunt necesare unittilor n a cror administrare se afl pot fi valorificate
conform prevederilor art. 23, numai dac au devenit disponibile n urma procesului de
redistribuire ntre unitti din structura Ministerului Administratiei si Internelor.
(2) Sedisponibilizeaz si bunurile materiale, altele dect mijloacele fixe, care nu mai sunt
necesare unittilor Ministerului Administratiei si Internelor, cu exceptia celor care sunt rezultate
din procesul de reparatii si care fac obiectul valorificrii direct ca deseuri sau sunt reintrodusen
utilizare dup efectuarea reparatiilor.
Art. 4. - Rapoartele de disponibilizare se ntocmesc conform modelelor prevzute n
anexele nr. 1a si 1b.
Art. 5. - (1) Consultarea structurilor Ministerului Administratiei si Internelor, n vederea
disponibilizrii unor mijloace fixe si bunuri materiale, altele dect mijloace fixe de resortul
Directiei logistic, Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei sau Directiei
medicale, aflate n administrare proprie sau a structurilor subordonate, se realizeaz astfel:
a) ordonatorii tertiari de credite din subordinea ordonatorilor secundari de credite
transmit acestora din urm propunerile de disponibilizare a mijloacelor fixe si a celorlalte bunuri
materiale; ordonatorii secundari de credite supun consultrii structurilor Ministerului
Administratiei si Internelor ce ar putea fi interesate de preluarea bunurilor propunerile de
disponibilizare a bunurilor din aparatul propriu, precum si pentru cele aflate n administrarea
ordonatorilor tertiari de credite din subordinea lor;
b) ordonatorii tertiari din finantarea ordonatorului principal de credite transmit
propunerile de disponibilizare structurilor Ministerului Administratiei si Internelor ce ar putea fi
interesate de preluarea bunurilor respective;
c) transmiterea propunerilor de disponibilizare se poate face n scris si prin e-mail, atunci
cnd nivelul de clasificare permite aceast form de comunicare;
d) termenul n care structurile Ministerului Administratiei si Internelor au obligatia s
rspund solicitrilor privind disponibilizrile este de 15 zile.
(2) n situatia existentei unor optiuni de preluare care necesit redistribuirea bunurilor
ntre unittile din finantarea direct a ordonatorului principal de credite ai cror conductori au
calitatea de ordonatori tertiari de credite, precum si/sau unittile ai cror conductori au calitatea
de ordonatori secundari de credite, se solicit Directiei logistice, Directiei generale pentru
comunicatii si tehnologia informatiei sau Directiei medicale, dup caz, emiterea ordinelor de
distributie aferente.

(3) Rapoartele de disponibilizare ntocmite de ctre unittile din finantarea direct a


ordonatorului principal de credite ai cror conductori au calitatea de ordonatori tertiari de
credite, vizate pentru control financiar preventiv propriu de ctre compartimentele financiare
proprii, se nainteaz, dup caz, la Directia logistic, Directia general pentru comunicatii si
tehnologia informatiei sau Directia medical, mpreun cu solicitrile unittilor interesate de
preluarea bunurilor respective sau corespondenta aferent consultrii.
(4) Rapoartele de disponibilizare ntocmite de unittile subordonate ordonatorilor
secundari de credite ai cror conductori au calitatea de ordonatori tertiari de credite, vizate
pentru control financiar preventiv propriu de ctre compartimentele financiare proprii, se
nainteaz la structurile de specialitate spre analiz. Structurile de specialitate le difuzeaz spre
consultare unittilor subordonate, precum si altor structuri ale Ministerului Administratiei si
Internelor.
(5) Pentru tineretul canin si cabalin pn la vrsta de intrare n serviciu si animalele de
serviciu care, potrivit constatrilor personalului ce ndeplineste atributii de medic veterinar
oficial pentru unittile Ministerului Administratiei si Internelor, nu au sau si-au pierdut
aptitudinile de serviciu, rapoartele de disponibilizare, fntocmite de unittile detintoare n
conditiile prevzute la alin. (4), se nainteaz la directia medical, prin ordonatorul secundar de
credite, pentru promovare spre consultarea altor unitti din structura Ministerului Administratiei
si Internelor.
Art. 6. - (1) Directia Logistic, Directia general pentru comunicatii si tehnologia
informatiei si Directia medical analizeaz cererile de redistribuire primite si emit ordine de
distributie n baza documentelor transmise de ctre unittile din finantarea direct a
ordonatorului principal de credite ai cror conductori au calitatea de ordonatori tertiari de
credite si de ctre ordonatorii secundari de credite.
(2) Directia logistic, Directia general pentru comunicatii si tehnologia informatiei si
Directia medical, n functie de competente, promoveazrapoarteie de disponibilizare cu bunurile
neredistribuite ale unittilor prevzute la alin. (1), ca anexe la un raport explicativ privind
disponibilizarea si valorificarea acestora, pentru a fi aprobate. Raportul explicativprezentat
ordonatorului principal de credite se vizeaz pentru control financiar preventiv propriu de ctre
persoana desemnat din cadrul Directiei generale financiare si se avizeaz pentru legalitate de
ctre directorul Directiei juridice. Pe toate filele lucrrii prezentate se aplic stampila
ordonatorului principal de credite.
(3) Dup aprobarea lor de ctre ordonatorul principal de credite, rapoartele de
disponibilizare cu bunurile neredistribuite se restituie de ctre Directia logistic, Directia
general pentru comunicatii si tehnologia informatiei, respectiv Directia medical unittilor
emitente, n vederea valorificrii.
(4) Pentru bunurile rmase neredistribuite structurile de specialitate cu atributii
logistice/similari promoveaz ordonatorilor secundari de credite rapoartele de disponibilizare cu
bunurile unittilor din structur, ca anexe la un raport explicativ privind disponibilizarea si
valorificarea acestora, pentru a fi aprobate.
(5) Ordonatorii secundari de credite analizeaz rapoartele de disponibilizare primite de la
ordonatorii tertiari de credite, le transmit spre consultare unittilor subordonate si emit ordine de
distributie n baza documentelor transmise de acestia.
(6) Raportul explicativ prezentat ordonatorului secundar de credite se avizeaz pentru
legalitate de ctre compartimentul juridic propriu si se vizeaz pentru control financiar preventiv
propriu. Pe toate filele lucrrii prezentate se aplic stampila ordonatorului secundar de credite.

CAPITOLULUI
Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe
Art. 7. - (1) Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe cu durata normal de utilizare
ndeplinit sau nainte de expirarea duratei normale de utilizare se aprob astfel:
a) de ctre ordonatorul principal de credite pentru unittile din finantarea direct a
acestuia si ai cror conductori au calitatea de ordonatori tertiari de credite, precum si pentru
unittile ai cror conductori au calitatea de ordonatori secundari de credite si administreaz
nemijlocit bunuri;
b) de ctre ordonatorul secundar de credite pentru unittile din subordine ai cror
conductori au calitatea de ordonatori tertiari de credite.
(2) Organul financiar al structurii care aprob scoaterea din functiune acord viza pentru
control financiar preventiv propriu.
Art. 8. - (1) Mijloacele fixe pot fi scoase din functiune dac au durata normal de
utilizare ndeplinit, cu exceptia celor prevzute la art. 11.
(2) Pentru scoaterea din functiune si verificarea strii mijloacelor fixe, ordonatorul de
credite care are n evident mijloace fixe stabileste prin dispozitie zilnic/ordin de zi pe
unitate/document similar o comisie tehnic format din 2-3 specialisti n domeniu, care
analizeaz fiecare mijloc fix n parte si n functie de starea constatat, nainteaz propuneri de
utilizare n continuare sau de scoatere din functiune.
(3) Utilizarea fn continuare se aprob de ctre ordonatorul de credite care are n evident
mijloacele fixe, pe baza propunerilor formulate n scris, pentru fiecare mijloc fix, de ctre
comisia tehnic de verificare a acestora, cu exceptia celor care pot afecta protectia vietii, a
snttii si a mediului, pentru care sunt necesare si documente emise de organismele abilitate n
acest sens, care s certifice c starea tehnic permite exploatarea n continuare n sigurant.
(4) Mijloacele fixe pot fi scoase din functiune dac, potrivit legii, au durata de utilizare
ndeplinit si numai dac ndeplinesc cel putin una dintre urmtoarele conditii:
a) costul reparatiei depseste 60% din valoarea de nlocuire a mijloacelor fixe respective.
Aceast prevedere se aplic pentru mijloacele fixe a cror stare tehnic initial poate fi restabilit
prin nlocuirea componentelor uzate;
b) nu mai prezint sigurant n functionare ntruct si-au ndeplinit normele de utilizare
exprimate, dup caz, n mii kilometri, mii ore de functionare, numr de lovituri, prevzute prin
normativele tehnice n vigoare sau instructiunile constructorului, iar prin reparare nu mai pot fi
readuse la parametrii tehnici impusi de normativele sau instructiunile mentionate;
c) nu mai pot fi reparate din cauza lipsei pieselor de schimb necesare sau inexistentei
capacittilor de reparare a mijloacelor respective, precum si n situatiile cnd nu exist materiale
necesare ntretinerii si functionrii acestora;
d) organele autorizate de organismele abilitate din stat si cele de metrologie au interzis
folosirea sau exploatarea n continuare, ca urmare a modificrii parametrilor functionali si de
sigurant;
e) cnd mijloacele fixe au devenit inutilizabile datorit avariilor sau distrugerilor
provocate de accidente, incendii, calamitti naturale ori alte ntmplri neprevzute si de
nenlturat, n situatia n care costul reparatiei depseste 60% din valoarea de nlocuire a
mijloacelor fixe respective, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (2);

f) nu mai pot fi utilizate bunurile scoase din nzestrare, asa cum provin din constructie,
unittile nemaiavnd acest drept;
g) au devenit excedentare ca urmare a depsirii necesarului prevzut n tabelele sau
normele de nzestrare sau nu mai sunt necesare unittilor.
Art. 9. - Nu se propun pentru scoaterea din functiune mijloace fixe care, desi au
ndeplinit durata normal de utilizare, se gsesc n una dintre urmtoarele situatii:
a) starea tehnic permite exploatarea lor n continuare;
b) din ratiuni militare sau economice se justific mentinerea acestora n functiune, chiar
dac costul reparatiei depseste 60% din valoarea de nlocuire;
c) sunt strict necesare unittilor Ministerului Administratiei si Internelor si nu sunt
posibilitti de nlocuire, iar prin reparatii si reconditionri mai pot fi folositeo anumit perioad.
Art. 10. - (1) Scoaterea din functiune a animalelor de serviciu se efectueaz cnd
ndeplinesc una dintre urmtoarele conditii:
a) pierderea aptitudinilor corespunztoare unei categorii de serviciu, prin depsirea
limitei de vrst ori nendeplinirea criteriilor zootehnice stabilite pentru animalele de serviciu sau
tineretul n crestere;
b) contractarea unor boli incurabile sau existenta unor tare dobndite, stabilite de ctre
personalul care ndeplineste atributii de medic veterinar oficial n unittile Ministerului
Administratiei si Internelor.
(2) Animalele care au depsit limita de vrst pentru serviciu, dar si pstreaz capacitatea
de munc si au o stare de sntate bunpot fi mentinute n aceeasi categoriede serviciu, pn la
limita posibilittilor normale de munc.
(3) Animalele de reproductie care nu mai ndeplinesc criteriile zootehnice pentru a fi
mentinute n aceast categorie ntruct nu mai dau randamentul stabilit prin norme se scot din
functiune concomitent cu propunerea de valorificare conform prevederilor art. 23.
(4) Scoaterea din functiune a animalelor de serviciu la nivelul unittilor detintoare se
face n baza documentelor sanitar-veterinare emise de personalul care ndeplineste atributii de
medic veterinar oficial n unittile Ministerului Administratiei si Internelor, iar avizarea tehnic a
listelor de scoatere din functiune pentru toate animalele de serviciu din dotarea unittilor
ministerului se realizeaz de Directia medical.
Art. 11. - (1) Mijloacele fixe care au durata normal de utilizare nendeplinit se propun
pentru scoaterea din functiune numai dac ndeplinesc una dintre urmtoarele conditii:
a) cnd exist aprobare pentru executarea unor obiective noi de investitii sau pentru
dezvoltarea capacittilor existente, al cror amplasament afecteaz unele cldiri, instalatii sau
alte mijloace;
b) cnd cldirea prezint pericol evident de pierdere a stabilittii, aspect constatat de
inspectorul de specialitate din cadrul serviciului de control al calittii n constructii si consemnat
n procesul-verbal de inspectie ncheiat n acest sens;
c) cnd prin expertizarea constructiei expertul tehnic fundamenteaz si propune decizia
de interventie privind demolarea total a cldirilor ce prezint risc n exploatare sau risc seismic;
d) cnd mijloacele fixe au devenit inutilizabile naintea expirrii duratei normale de
utilizare, ca urmare a uzurii morale si fizice avansate, precum si n situatiile cnd au fost avariate
sau distruse, indiferent de cauza;
e) nu mai sunt necesare unittilor Ministerului Administratiei si Internelor;

f) bunurile au fost scoase din nzestrare si nu mai pot fi utilizate, unittile nemaiavnd
acest drept;
g) cnd exist hotrre judectoreasc privind restituirea terenului ctre persoane
ndrepttite, n conditiile legii, pentru cldirile situate pe aceste terenuri.
(2) Situatia bunurilor avariate sau distruse mentionate n cuprinsul lit.d) face obiectul
cercetrii administrative, potrivit reglementrilor legale n vigoare privind rspunderea material
n Ministerul Administratiei si Internelor.
Art. 12. - Mijloacele fixe care provin din confiscri, au fost abandonate sau sunt intrate
potrivit legii, n proprietatea privat a statului, cu situatia juridic clarificat, si care nu fac
obiectul introducerii n dotarea unittilor, al transferului fr plat ctre alte institutii publice sau
al valorificrii, se propun pentru declasare si casare.
Art. 13. - (1) Listele mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din functiune se ntocmesc
de ctre compartimentele de resortul crora sunt aceste mijloace, cu participarea nemijlocit a
specialistilor care cunosc caracteristicile tehnico-functionale ale bunurilor respective. n cazul
aparaturii medicale este obligatoriu avizul organelor de specialitate din structura Directiei
medicale.
(2) Propunerile pentru scoaterea din functiunea constructiilor se fac n baza avizelor
tehnice de desfiintare emise de Serviciul controlul calittii n constructii din cadrul Directiei
logistice.
(3) Activele corporale de natura mijloacelor fixe care fac parte din domeniul public al
statului se scot din functiune numai dup aprobarea hotrrii Guvernului de trecere a acestora din
domeniul public n domeniul privat al statului, n conformitate cu prevederile Ordonantei
Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si
valorificare a activelor corporale care alctuiescdomeniul public al statului si al unittilor
administrativ-teritoriale, aprobat prin Legea nr. 246/2001, si ale Legii nr. 213/1998 privind
proprietatea public si regimul juridic al acesteia, cu modificrile si completrile ulterioare.
(4) Proiectele de acte normative sunt nsotite de lista prevzut n anexa nr. 2b, avizat de
structurile abilitate, documentatia justificativ prevzut la art. 16, extrasul de carte funciar al
imobilului, documentul de detinere, planul de situatie si planul de ncadrare n zon, vizate de
oficiul judetean de cadastru si publicitate imobiliar.
(5) Dup publicarea n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a hotrrii Guvernului de
trecere a mijlocului fix n domeniul privat al statului, Directia logistic emite autorizatia de
desfiintare pentru constructii si instalatii.
(6) Lucrrile de desfiintare a obiectivelor de constructii amplasate n imobile
reprezentnd monumente si ansambluri istorice, arheologice, de arhitectur, art si cultur si cele
din zonele lor de protectie se autorizeaz potrivit prevederilorlegale n vigoare privind protectia
bunurilor imobile cu valoare de patrimoniu.
(7) Pentru scoaterea din functiune a mijloacelor fixe se ntocmesc liste separate, pe
compartimente de activitate, potrivit modelelor prevzute n anexele nr. 2a, 2b si 2c.
(8) Lista al crei model este prevzut n anexa nr. 2a se ntocmeste pentru scoaterea din
functiune a mijloacelor fixe si casare direct enumerate la art. 20 lit. b.
(9) Lista prevzut n anexa nr. 2b se ntocmeste pentru scoaterea din functiune a
constructiilor.
(10) Lista prevzut n anexa nr. 2c se ntocmeste pentru scoaterea din functiune a
mijloacelor fixe, altele dect cldiri, aflate n stare de functionare, pentru care, conform
reglementrilor n vigoare, urmeaz a se aplica procedurile de valorificare.

Art. 14. - (1) Listele mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din functiune, ntocmite
potrivit prevederilor art. 13, se prezint conductorului unittii care are calitatea de ordonator de
credite si are n subordine gestiunile materiale de resortul crora surit mijloacele fixe propuse
pentru scoaterea din functiune.
(2) La primirea listelor cu propuneri, conductorul unittii numeste, prin ordin de zi pe
unitate/dispozitie zilnic/document similar, o comisie de analiz compus din 3-5 persoane din
care, obligatoriu, fac parte: seful formatiunii logistice/similar, seful compartimentului de resortul
cruia sunt bunurile respective, precum si alti specialisti care cunosc caracteristicile si regulile de
folosire ale acestora.
(3) Gestionarii nu pot face parte din comisia de analiz, dar sunt obligati s prezinte
bunurile si s dea relatii si explicatii referitoare la existenta si starea acestora.
Art. 15. - (1) Comisia de analiz verific la fata locului starea bunurilor propuse pentru
scoaterea din functiune, pe de o parte, si conformitatea datelor cuprinse n documentatia
referitoare la acestea, pe de alt parte, consemnnd n coloanele corespunztoare din lista
mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din functiune rezultatul analizei efectuate.
(2) Dup ce a fost avizat si semnat de comisia de analiz, lista cu propuneri, vizat
pentru control financiar preventiv propriu de ctre organul financiar propriu si avizat pentru
legalitate, se prezint conductorului unittii care are calitatea de ordonator de credite pentru a o
semna si adispune, dup caz, urmtoarele:
a) naintarea acesteiala directiile centrale de specialitate cu atributii logistice, pentru
avizaretehnic si prezentarea, spre aprobare, ordonatorului principal de credite pentru unittile
din finantarea direct a ordonatorului principal de credite ai cror conductori au calitatea de
ordonatori tertiari de credite, precum si pentru unittile ai cror conductori au calitatea de
ordonatori secundari decredite si administreaz nemijlocit bunurile respective;
b) naintarea acesteia la ordonatorii secundari de credite pentru avizare tehnic si
aprobarea ordonatorului secundar de credite, de ctre unittile care fac parte din structura
acestora.
(3) n cazul mijloacelor fixe propuse pentru scoatere din functiune n conditiile art. 11 lit.
e), ordonatorii secundari de credite aprob listele mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din
functiune numai dup epuizarea tuturor posibilittilor de redistribuire la unittile din subordine
sau la celelalte unitti ale Ministerului Administratiei si Internelor.
Art. 16. - (1) Listele mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din functiune trebuie s fie
nsotite, dup caz, de urmtoarele documente justificative:
a) raportul tehnic justificativ din care s rezulte explicit motivele pentru care mijloacele
fixe sunt propuse pentru scoaterea din functiune (pierderea caracteristicilor tehnice sau
performantelor, starea fizic a acestora, defectiuni majore, dac mai sunt n stare de functionare
sau nu, plus dotare, devenite atipice etc), ntocmit de seful compartimentului de resortul cruia
sunt mijloacele fixe n cauz, verificat de seful formatiunii logistice/similar si semnat de
conductorul unittii;
b) documentul fegal de evident a exploatrii, respectiv cartea tehnic, livretul, carnetul,
fisa de evident a functionrii sau alt asemenea document, pentrumijloacelefixe a cror durat
normal de utilizare este stabilit prin norme;
c) devizul estimativ de reparatii ntocmit de organe de specialitate din unitate. n situatia
cnd unittile nu dispun de specialisti, unittile Ministerului Administratiei si Internelor
specializate n reparatii asigur consultant de specialitate la cererea expres a beneficiarului sau
se apeleaz la operatori economici specializati;

d) autorizatie acordat de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub


Presiune si Instalatiilor de Ridicat, denumit n continuare ISCIR, procese-verbale ale Comisiei
Nationale pentru Controlul Activittilor Nucleare, buletinele de verificare metrologic,
documente de expertizare ale Registrului Auto Romn/Autoritatea Feroviar Romn - AFER
sau ale unittilor autorizate de acestea, documente ale altor organisme abilitate, din care s
rezulte c mijloacele fixe respective nu mai pot fi reparate ori s-au interzis folosirea si
exploatarea lor n continuare, ca urmare a modificrii parametrilor de sigurant;
e) raportul justificativ prin care se solicita Directiei logistice eliberarea autorizatiei de
desfiintare a constructiilor. Raportul justificativ se nainteaz pe cale ierarhic si trebuie s fie
nsotit de fisa cu datele tehnice ale constructiei, fotografii ale obiectivului, copia documentului
de aprobare a investitiei al crei amplasament impune demolarea ori avizul tehnic de desfiintare
emis de Serviciul controlul calittii n constructii din cadrul Directiei logistice pentru
constructiile existente ce prezint pericol evident de pierdere a stabilittii, risc n exploatare sau
risc seismic;
f) procesul-verbal de cercetare administrativ, pentru mijloace fixe degradate datorit
exploatrii/manipulrii/pstrrii necorespunztoare, precum si pentru cele avariate sau distruse,
indiferent de cauz; n situatia cnd la data ntocmirii procesului-verbal de scoatere din functiune
cercetarea administrativ nu este ncheiat, se anexeaz actul de constatare tehnic, din care s
rezulte natura si cauza degradrii mijlocului fix;
g) actul de constatare tehnic sau fisa utilajului, pentru instalatii, utilaje sau alte mijloace
fixe de acest gen, din care s rezulte natura si cauza uzurii;
h) carnetele de serviciu si foile matricole, certificatele sanitar-veterinare, foile de
observatii si tratament, buletinul de analiz, referatele instructorilor sau conductorilor calificati n
probleme de dresaj, pentru animalele de serviciu;
i) n cazul mijloacelor fixe care au fost scoase din nzestrare prin hotrre a Consiliului de
Supraveghere a nzestrrii al Ministerului Administratiei si Internelor, la raportul justificativ se
anexeaz copia acestui document.
(2) Documentele justificative mentionate la lit. a) - i) se asigur prin grija
compartimentelor prevzute la art. 13 alin. (1) si nsotesc, ca anexe, listele mijloacelor fixe
propuse pentru scoatere din functiune, urmnd ca dup aprobarea acestora s fie returnate
unittilor.
Art. 17. - (1) Listele mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din functiune se avizeaz
din punct de vedere tehnic, dup caz, astfel:
a) de ctre directorul Directiei logistice, Directiei generale pentru comunicatii si
tehnologia informatiei sau Directiei medicale, fiecare pentru bunurile de resortul propriu, pentru
listele ntocmite de unittile din finantarea direct a ordonatorului principal de credite ai cror
conductori au calitatea de ordonatori tertiari de credite, precum si pentru listele ntocmite de
unittile ai cror conductori au calitatea de ordonatori secundari de credite si administreaz
nemijlocit bunuri si se vizeaz pentru control financiar preventiv propriu de ctre persoana
desemnat din cadrul Directiei generale financiare;
b) de ctre seful compartimentelor de specialitate ale ordonatorilor secundari de credite,
pentru unittile din subordine, si se vizeaz pentru control financiar preventiv propriu de ctre
sefii organelor financiare ale ordonatorului secundarele credite;
c) pentru armamentul din dotarea proprie, precum si pentru cel provenit din confiscri sau
intrat, potrivit legii, n proprietatea privat a statului, indiferent de competenta de aprobare,

listele mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din functiune se transmit ierarhic si se avizeaz
din punct de vedere tehnic si de compartimentul de specialitate din Directia logistic.
(2) Listele ntocmite de unittile din subordinea ordonatorilor secundari de credite, care
se avizeaz si de ctre directiile centrale de specialitate cu atributii logistice, se nainteaz ctre
acestea dup ce au fost avizate din punct de vedere tehnic de compartimentul de specialitate al
ordonatorului secundar de credite, vizate pentru control financiar preventiv propriu de ctre sefii
organelor logistice si financiare de la nivelul ordonatorului secundar de credite si avizate pentru
legalitate de ctre compartimentul juridic al ordonatorului tertiar de credite, cu exceptia
animalelor de serviciu si a aparaturii medicale.
(3) n cazul mijloacelor fixe propuse pentru scoatere din functiune n conditiile art. 11 lit.
e), directiile centrale de specialitate cu atributii logistice si dau acordul pe listele mijloacelor
fixe propuse pentru scoaterea din functiune numai dup verificarea derulrii procedurilor de
redistribuire de ctre unittile din finantarea direct a ordonatorului principal de credite ai cror
conductori au calitatea de ordonatori tertiari de credite, precum si de ctre unittile ai cror
conductori au calitatea de ordonatori secundari de credite.
Art. 18. - (1) Conductorii unittilor/compartimentelor care avizeaz din punct de vedere
tehnic listele cu propuneri, atunci cnd apreciaz c unele mijloace fixe nscrise n liste nu
trebuie supuse acestei operatiuni, sunt obligati s fac precizri, n scris, privind modul de
repunere n functiunea respectivelor bunuri.
(2) n cazul cnd se considera necesar, se verific pe teren starea mijloacelor fixe propuse
pentru scoaterea din functiune si realitatea datelor consemnate n documentele ntocmite n acest
scop.
Art. 19. - (1) Dup derularea procedurilor cuprinse la art. 17, listele mijloacelor fixe
propuse pentru scoaterea din functiune se prezint, ierarhic, spre aprobare, ordonatorului
principal, respectiv secundar de credite, de ctre unittile/compartimentele ai cror sefi le
avizeaz din punct de vedere tehnic, nsotite de un raport justificativ/de prezentare privind
cauzele care determin scoaterea din functiune a mijloacelor fixe respective, care se avizeaz
pentru legalitate de ctre directorul Directiei juridice/compartimentul juridic al ordonatorului
secundar de credite si se vizeaz pentru control financiar preventiv propriu de ctre persoana
desemnat din cadrul Directiei generale financiare/compartimentul financiar contabil al
ordonatorului secundar de credite.
(2) Pe toate filele listelor mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din functiune se
aplic stampila ordonatorului principal de credjte, respectiv secundar de credite.
(3) n cazul mijloacelor fixe propuse pentru casare direct, directiile centrale de
specialitate cu atributii logistice, atunci cnd consider necesar, fac precizri cu privire la casarea
centralizat a acestora, specificnd centrele desemnate n acest sens. Bunurile se predau la
centrele de casare mpreun cu listele mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din functiune,
aprobate de cei n drept, si copiile rapoartelor justificative.
(4) Centrele de casare, la primirea bunurilor enuntate la alin. (3), emit documentele legale
de primire, dup care dispun formarea unei comisii compuse din specialisti cu experient n
domeniu, procednd la casarea propriu-zis a bunurilor.
Art. 20. - Prin raportul justificativ, ntocmit n conditiile art. 19, se propune aprobarea
scoaterii din functiune a mijloacelor fixe, simultan cu una dintre urmtoarele operatiuni:
a) aplicarea procedurilor de valorificarea mijloacelor fixe scoase din functiune, altele
dect cldiri si terenuri;

b) casarea direct, n cazul urmtoarelor bunuri improprii valorificrii:


1. armamentul si aparatura electronooptic uzat, din dotarea proprie, precum si bunurile
cu regim de corp delict", cu situatia juridic clarificat n urma unei hotrri judectoresti
rmase definitiv;
2. mijloacele de geniu-chimic cu utilizare strict militar;
3. mijloacele fixe care au fost avariate sau distruse prin accidente, incendii, calamitti
naturale ori n alte mprejurri neprevzute si de nenlturat si ale cror costuri de reparatie
pentru repunerea n stare de functionare, stabilite potrivit reglementrilor specifice, depsesc
60% din valoarea de nlocuire a acestora;
4. mijloacele fixe cu durat normal de utilizare depsit/nedepsit si care, din cauza
uzurii fizice si morale avansate, nu mai corespund din punct de vedere tehnico-economic si al
sigurantei n exploatare sau sunt generatoare de noxe ori a cror functionare contravine altor
reglementri legale n vigoare, precum si cele devenite atipice;
5. bunuri utilizate n activitatea aeronautic, cu resursa de exploatare expirat;
6. aparatura radiofonic, aparatura radiotelefonic, echipamente si statii radio si
radioreleu, aparatura de secretizare, prti sau ansamble din acestea ori componente speciale care,
prin procedura de valorificare, ar conduce la furnizarea de informatii cu caracter secret;
7. mijloacele specifice de control si supraveghere a traficului rutier - aparatur radar,
etiloteste, etilometre etc. - microscoape si stereomicroscoape, aparatur pentru analize fizicochimice si de biologie judiciar, sisteme de implementare si comparare automat a
urmelor/impresiunilor, sisteme audio/video, aparatur foto si de prelucrare a fotografiilor,
mijloace tehnice de determinare a falsurilor;
8. animalele de serviciu care au contractat boli incurabile ori tare fizice, cu respectarea
conditiilor prevzute la art. 10 lit. b);
9. mijloacele specifice de supraveghere si control al trecerii frontierei: aparate cu
raze X pentru controlul bagajelor si coletelor postale; aparate cu raze X pentru controlul
scrisorilor si trimiterilor postale; detectoare portabile de substante explozive; aparate de detectare
a drogurilor; inventarul de complet al laboratoarelor criminalistice; spectografe pentru detectarea
si identificarea drogurilor si explozibililor; echipamente pentru nregistrarea rapid a
amprentelor; truse de msurare a densittii; echipamentele de supraveghere aflate n dotarea
autospecialelor de supraveghere a frontierei pe principiul termoviziunii, dup delotizarea
acestora; echipamente radiologice, altele dect cele medicale; echipamentele criminalistice aflate
n dotarea autolaboratoarelor criminalistice, dup delotizarea acestora.
Art. 21. - Dup aprobarea de ctre ordonatorul principal, respectiv secundar de credite a
listelor mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din functiune, Directia logistic, Directia
general pentru comunicatii si tehnologia informatiei sau Directia medical, precum si
ordonatorii secundari de credite desfsoar urmtoarele activitti:
a) restituie unittilor emitente listele mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din
functiune, n vederea demarrii procedurilor de valorificare de ctre unittile detintoare, potrivit
reglementrilor n vigoare, a mijloacelor fixe scoase din functiune, altele dect cldiri si terenuri;
b) stabilesc si comunic, prin adresa de restituire a listelor mijloacelor fixe propuse
pentru scoaterea din functiune, destinatia si modul de folosire a mijloacelor fixe a cror scoatere
din functiune nu a fost aprobat, conform art. 18.
Art. 22. - Dup primirea listelor mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din functiune,
aprobate, unittile care detin mijloacele fixe desfsoar urmtoarele activitti:

a) valorific mijloacele fixe scoase din functiune, altele dect cldiri si terenuri, n
conformitate cu prevederile art. 23;
b) caseaz/demoleaz mijloacele fixe a cror casare/demolare direct a fost aprobat.
CAPITOLUL IV
Valorificarea bunurilor, altele dect cldiri si terenuri
Art. 23. - Bunurile, altele dect cldiri si terenuri, se valorific n starea fizic n care se
afl sau ca bunuri rezultate n urma dezmembrrii sau demolrii lor, astfel:
a) prin licitatie public deschis cu strigare, selectie de oferte, negociere direct, n
conditiile Regulamentului privindorganizarea si desfsurarea procedurilor pentru valorificarea
bunurilor scoase din functiune, precum si a celor scoase din rezervele proprii, aflate n
administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.
81/2003, cu modificrile si completrile ulterioare;
b) prin valorificare direct fr organizare de licitatie, n cazul n care productorul sau alt
ofertant accept schimbarea bunului cu altul nou avnd aceeasi destinatie si caracteristici
tehnico-functionale cel putin egale cu ale bunului schimbat, aceast schimbare fiind supus
acceptrii productorului sau a altui ofertant;
c) prin transmitere fr plat la alte institutii publice sau la unitti de cult apartinnd
cultelor religioase recunoscute n Romnia.
Art. 24. - (1) Armamentul n stare de functionare, cu regim de corp delict", cu situatia
juridic clarificat, care nu poate intra n dotarea structurilor Ministerului Administratiei si
Internelor se valorific n conformitate cu reglementrile cu caracter intern privind evidenta,
evaluarea n vederea valorificrii, asigurarea dotrii cu armament si munitii a persoanelor fizice
si institutiilor publice, precum sidestinatia armamentului, munitiilor si materialelor explozive,
provenite din confiscri sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului.
(2) Armamentul cu regim de corp delict" aflat la starea de casare poate fi valorificat, n
conditiile legii, n vederea transformrii acestuia n obiecte de panoplie sau de muzeu, dac
exist solicitri n acest sens, dup informarea n scris a Ministerului Culturii, Cultelor si
Patrimoniului National, respectiv a directiilor judetene pentru cultur, culte si patrimoniu cultural
national.
SECTIUNEA I
Valorificarea prin vnzare sau schimb a bunurilor
Art. 25. - (1) Dup aprobarea listelor cuprinznd mijloacele fixe propuse pentru scoaterea
din functiune, respectiva rapoartelor de disponibilizare a bunurilor materiale, altele dect
mijloace fixe, ordonatorii secundari de credite si unittile din finantarea direct a ordonatorului
principal de credite ai cror conductori au calitatea de ordonatori tertiari de credite dispun
unittilor din subordine care detin bunurile respective valorificarea acestora prin vnzare,
organizat n conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea si desfsurarea
procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, precum si a celor scoase din
rezervele proprii, aflate n administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 81/2003, cu modificrile si completrile ulterioare.

(2) Conductorul unittii organizatoare numeste cu cel putin 30 de zile nainte de data
deschiderii procedurii o comisie format din minimum 3 membri cu experient profesional si
probitate moral. Acestia trebuie s fie specialisti din domeniul logistic, juridic si financiar.
(3) Procedura de valorificare se poate organiza si prin bursele de mrfuri.
Art. 26. - Pretul initial de vnzare se stabileste conform precizrilor cuprinse n anexa nr.
3, de ctre comisiade evaluare constituit n acest scop. Aceasta ntocmeste un raport de evaluare
conform modelului prevzut n anexa nr. 4, care se supune aprobrii conductorului unittii ce
are calitatea de ordonator de credite, potrivit prevederilor art. 10 din Regulamentul privind
organizarea si desfsurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune,
precum si a celor scoase din rezervele proprii, aflate n administrarea Ministerului Administratiei
si Internelor, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 81/2003, cu modificrile si completrile
ulterioare.
Art. 27. - (1) n situatia n care bunurile nu au putut fi valorificate n conformitate cu
prevederile art. 23 lit. a), acestea pot fi valorificate direct fr organizare de licitatie, conform
prevederilor art. 23 lit. b), cu aprobarea ordonatorului superior de credite, prin schimbarea
acestora cu bunuri noi avnd aceeasi destinatie si caracteristici tehnico-functionale cel putin
egale cu ale bunului schimbat.
(2) n situatia prevzut la alin. (1) diferentele de pret se aprob de ordonatorul superior
de credite, la propunerea ordonatorului de credite care are bunurile n administrare, pe baza
testrii pietei efectuat de persoanele cu atributii logistice desemnate de acesta.
(3) Valorificarea direct fr organizare de proceduri de valorificare poate fi aprobat
nainte de desfsurarea altei proceduri, de ctre ordonatorul principal de credite, la propunerea
motivat, transmis pe cale ierarhic de ordonatorul de credite n a crui administrare nemijlocit
se afl acestea.
(4) Propunerea prevzut la alin. (3) trebuie s cuprind criterii de eficient tehnicoeconomic, precum si documente care s ateste existenta confirmrii productorului sau a
potentialilor ofertanti privind realizarea operatiunii de schimb.
Art. 28. - Sumele ncasate din vnzarea ca atare sau din valorificarea materialelor
rezultate n urma demolrii, dezmembrrii sau dezafectrii unor mijloace fixe sau din vnzarea
unor bunuri au destinatia prevzut de dispozitiile legale n vigoare.
SECTIUNEA a 2-a
Transmiterea fr plat a bunurilor
Art. 29. - (1) Bunurile scoase din functiune sau disponibilizate, aflate n stare de
functionare, care nu au fost valorificate n conformitate cu prevederile art. 23 lit. a) si b), se
supun procedurii de transmitere fr plat. n acest sens, Directia logistic, Directia general
pentru comunicatii si tehnologia informatiei, Directia medical, respectiv ordonatorii secundari
de credite, n baza comunicrilor primite de la unittile detintoare, informeaz prin intermediul
publicittii alte institutii publice sau unitti de cult apartinnd cultelor religioase recunoscute n
Romnia care ar putea fi interesate despre posibilitatea prelurii fr plat a bunurilor respective
aflate n stare de functionare.
(2) Publicitatea n vederea transmiterii fr plat a bunurilor scoase din functiune care nu
au fost valorificate se realizeaz pe internet astfel:

a) pe pagina web a fiecrui ordonator secundar de credite, inclusiv pentru structurile din
subordinea sa, respectnd reglementrile interne, emise la nivelul ordonatorului secundar de
credite, pentru activitatea de publicare pe internet;
b) pe pagina web principal a Ministerului Administratiei si Internelor
- www.mai.gov.ro - pentru unittile din aparatul central si ordonatorii tertiari de credite din
finantarea ordonatorului principal de credite, n conformitate cu Metodologia de lucru pentru
actualizarea site-ului web al Ministerului Administratiei si Internelor, aprobat de conducerea
ministerului. Publicarea pe pagina web central a ministerului se face numai cu avizul Directiei
informare si relatii publice, care transmite, n format electronic, Directiei generale pentru
comunicatii si tehnologia informatiei lista mijloacelor fixe destinate transmiterii fr plat, n
vederea publicrii;
c) n afara datelor de identificare a bunurilor respective - categoria, marca, tipul, seria de
identificare pentru mijloacele fixe, respectiv denumirea si cantitatea pentru celelalte bunuri - se
mentioneaz: unitatea detintoare, adresa, persoanele de legtur, coordonatele acestora. Aceste
liste se transmit si pe suport magnetic unittilor desemnate s avizeze continutul paginilor web;
d) anunturile prevzute la lit. a) si b) se public pe internet timp de 30 de zile.
(3) Pentru animalele de serviciu si de reproductie care, potrivit constatrilor personalului
ce ndeplineste atributii de medic veterinar oficial pentru unittile Ministerului Administratiei si
Internelor, si-au pierdut aptitudinile specifice si nu au fost valorificate conform prevederilor
prezentelor instructiuni, unitatea care detine n evident aceste animale asigur publicarea ofertei
pentru cedarea cu titlu gratuit si ntr-un ziar de mare tiraj.
Art. 30. - Solicitrile de preluare fr plat a bunurilor scoase din functiune se adreseaz
direct ordonatorului de credite care le administreaz.
Art. 31. - Pentru bunurile cu specific strict militar se informeaz numai institutiile
publice din sistemul de aprare, ordine public si sigurant national, Politia Comunitar si
serviciile publice de paza din cadful consiliilor judetene.
Art. 32. - (1) Bunurile solicitate n scris n termenul maxim de 30 de zile de la data
comunicrii se transmit, fr plat, de ctre unittile detintoare, pe baz de proces-verbal de
predare-preluare, ntocmit conform modelului prevzut n anexa nr. 5, aprobat de ordonatorul
principal de credite al institutiei publice care a solicitat s i fie transmis bunul respectiv, precum
si de ordonatorul de credite care l are n administrare si vizat pentru control financiar preventiv
propriu de ctre organul financiar al acestuia.
(2) Solicitrile de preluare fr plat a bunurilor scoase din functiune, formulate de
autorittile administratiei publice locale, se avizeaz de prefect si se nsotesc de hotrrea
consiliului local sau a consiliului judetean, dup caz, din care s reias necesitatea si destinatia
bunurilor respective.
Art. 33. - n cazul transmiterii fr plat sau vnzrii vehiculelor, unittile detintoare au
obligatia s predea, odat cu mijlocul de transport, cartea de identitate avehiculului, din care s
rezulte radierea din evident a numerelor de nregistrare de ctre Baza pentru Asigurarea Tehnic
a Misiunilor din cadrul Directiei economico-administrative, n conformitate cu prevederile
normativului privind asigurarea tehnic de autovehicule.
Art. 34. - n situatia n care mijlocului de transport valorificat nu i-a fost eliberat carte
de identitate, structura detintoare are obligatia de a elibera noului proprietar o adeverinta din
care s rezulte c vehiculul a fost nregistrat n sistem propriu M.A.I. si care serveste pentru
nmatriculare organelor abilitate conform legii.

Art. 35. - (1) Animalele de serviciu si de reproductie care, potrivit constatrilor


personalului ce ndeplineste atributii de medic veterinar oficial pentru unittile Ministerului
Administratiei si Internelor, si-au pierdut aptitudinile specifice si nu au fost valorificate conform
prevederilor prezentelor instructiuni se pot ceda cu titlu gratuit ctre persoane fizice sau juridice,
n termen de 15 zile de la data parcurgerii procedurilor de valorificare, la solicitarea acestora, pe
baza aprobrii ordonatorului de credite. Documentul care st la baza cedrii cu titlu gratuit la
persoane juridice/fizice este procesul-verbal de predare-preluare, al crui model este prevzut n
anexa nr. 5a.
(2) Unitatea care detine n evident animalele prevzute la alin. (1) asigur publicitatea
pentru cedarea cu titlu gratuit, n conditiile prevzute la art. 29 alin. (3).
(3) Msurile prevzute la art. 10 alin. (1) lit. b) privind animalele de serviciu si de
reproductie care au contractat boli incurabile sau tare fizice ori nu au putut fi cedate cu titlu
gratuit potrivit alineatelor precedente se stabilesc, potrivit constatrilor proprii, de ctre
personalul de specialitate prevzut la alin. (1), cu respectarea prevederilor legale privind
protectia animalelor.
(4) Prevederile prezentului articol se aplic si tineretului canin si cabalin, cu vrste
cuprinse pn la 1 an si 6 luni la cini si pn la 3 ani mpliniti la cai, care prezint deficiente de
crestere si dezvoltare, lipsa caracterelor de ras, lipsa aptitudinilor de serviciu, retivitate.
Art. 36. - (1) Mijloacele de transport care nu au fost vndute prin licitatie, selectie de
oferte sau negociere direct, valorificate direct fr organizare de licitatie ori care nu au fost
transmise fr plat altor institutii publice sau unittilor de cult religios recunoscute n Romnia
pot fi valorificate, cu aprobarea ordonatorului de credite care le are n administrare, prin
operatori economici autorizati care au ca obiect de activitate achizitionarea de materiale
refolosibile. n acest sens se solicit, n scris, oferte de pret de la operatorii economici autorizati
care au ca obiect de activitate achizitionarea de materiale refolosibile, respectiv activitti de
colectare si/sau tratare a vehiculelor scoase din uz, n conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1)
din Hotrrea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor^ scoase din uz, cu
modificrile si completrile ulterioare. n acest sens, la nivelul fiecrei unitti detintoare de
astfel de vehicule se constituie o comisie care analizeaz ofertele tinnd cont inclusiv de
eventualele cheltuieli de transport, urmnd ca negocierea de pret s se fac cu operatorul
economic care a depus cea mai bun ofert. n situatia n care pe raza judetului/municipiului
Bucuresti nu este autorizat dect un singur operator economic, negocierea se face cu acesta.
(2) Scderea din evidenta contabil a bunurilor care se valorific astfel se face n baza
procesului-verbal de negociere, a avizului de nsotire a mrfii si a facturii la care se anexeaz
copie dup certificatul de distrugere emis n conditiile specificate n art. 11 alin. (3) din
Hotrrea Guvernului nr. 2.406/2004, cu modificrile si completrile ulterioare, de ctre
operatorul economic specializat si autorizat care a preluat vehiculul.
(3) Certificatul de distrugere n original se foloseste pentru radierea din circulatie a
mijlocului de transport.
Art. 37. - (1) Bunurile materiale, altele dect mijloacele fixe, ce nu au putut fi
valorificate n conformitate cu prevederile art. 23 se declaseaz si caseaz conform prezentelor
instructiuni.
(2) n cazul mijloacelor fixe scoase din functiune, ce nu au putut fi valorificate n
conformitate cu prevederile art. 23, acestea se caseaz conform prezentelor instructiuni si se
valorific, sub form de deseuri, prin operatori economici autorizati care au ca obiect de
activitate achizitionarea de materiale refolosibile. nainte de casarea mijloacelor de transport,

indiferent de modalitatea aprobat odat cu scoaterea din functiune, structura detintoare poate
desfsura procedura prevzut la art. 36, privind predarea acestora la operatorii autorizati s
primeasc vehicule scoase din uz, n conditiile reglementarilor n vigoare.
(3) Bunurile transmise fr plat sau vndute se scad din evident conform
reglementrilor contabile n vigoare.
(4) n cazul transmiterii fr plat sau vnzrii autovehiculelor care nu au crti de
identitate, unitatea detintoare achit taxa perceput de Registrul Auto Romn de la
titlul II Bunuri si servicii", articolul bugetar 20.30 Alte cheltuieli" alin. 20.30.30 Alte
cheltuieli cu bunuri si servicii".
(5) n cazul mijloacelor de transport auto, de mobilitate naval si ci ferate valorificate n
conditiile prezentelor instructiuni se respect prevederile legale privind radierea numerelor de
nregistrare sau de nmatriculare, dup caz.
(6) La predarea-primirea fr plat a bunurilor, conductorii unittilor care au calitatea de
ordonator de credite, mpreun cu sefii compartimentelor financiar-contabile, rspund de
nregistrarea n evidentele contabile a operatiunilor privind iesirea, respectiv intrarea n gestiune
a bunurilor.
(7) La ntocmirea documentelor aferente operatiunii de transmitere fr plat - raport de
disponibilizare, proces-verbal de predare-preluare - n coloana destinat valorii de transmitere se
trece valoarea de intrare contabil a bunurilor n cauz.
CAPITOLUL V
Casarea mijloacelor fixe
Art. 38. - Casarea mijloacelor fixe se aprob de ctre ordonatorul superior de credite
bugetare, dup caz.
Art. 39. - (1) Casarea mijloacelor fixe din gestiunile unittilor care sunt administrate
nemijlocit de ordonatorii secundari de credite, precum si cele din gestiunile unittilor din
finantarea direct a ordonatorului principal de credite ai cror conductori au calitatea de
ordonatori tertiari de credite se realizeaz de ctre o comisie stabilit n acest scop si cu
aprobarea ordonatorului de credite care are n evident mijloacele fixe.
(2) Lista ntocmit conform modelelor prevzute n anexele nr. 2a si 2b pentru mijloacele
fixe aprobate la scoatere din functiune cu casare direct, respectiv conform modelelor prevzute
n anexa nr. 6 pentru cele care au fost aprobate la scoatere din functiune cu aplicarea procedurilor
de valorificare si nu au putut fi valorificate n conformitate cu prevederile legale n vigoare,
aprobat potrivit competentelor legale, constituie documentul n baza cruia se execut casarea.
Ulterior, comisia nominalizat n list ntocmeste procesul-verbal de casare pe care l prezint
spre aprobare ordonatorului de credite al unittii gestionare, vizat pentru control financiar
preventiv propriu de organul financiar al aceleiasi unitti. Procesul-verbal de casare este
documentul prin care se scad din evidenta contabil bunurile casate si se nregistreaz
materialele rezultate.
Art. 40. - Mijloacele fixe, cu exceptia celor aprobate direct pentru casare/demolare
conform art. 20lit. b), se propun pentru casare numai dac au fost scoase din functiune si nu au
putut fi valorificate sau transmise fr plat n conditiile prezentelor instructiuni.
Art.41. - Mijloacele fixe care fac obiectul unei cauze civile sau penale se propun pentru
casare numai dup ce hotrrea instantei de judecat a rmas definitiv si irevocabil.

Art. 42. - (1) Listele cu propunerile de casare a mijloacelor fixe se ntocmesc, conform
modelului prevzut n anexa nr. 6, pe compartimente de specialitate, de ctre persoanele care tin
evidenta acestora, la ordinul/dispozitia sefilor compartimentelor de resortul crora sunt bunurile
respective. n cazul aprobrii casrii directe n conditiile art. 20 lit. b), nu se mai ntocmesc liste
cu propuneri, casarea executndu-se n baza listei mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din
functiune, aprobat de ordonatorul principal sau secundar de credite.
(2) Confirmarea ndeplinirii conditiilor prevzute la art. 40 pentru casarea mijloacelor
fixe se face de ctre seful compartimentului de resortul cruia sunt bunurile respective, prin
avizarea listelor cu propuneri de casare.
Art. 43. - (1) Listele cu propuneri de casare se verific si se semneaz de ctre seful
formatiunii logistice/similar, se vizeaz pentru control financiar preventivpropriu de ctre
organul financiar, dup care se prezint conductorului unittii care are calitatea de ordonator de
credite, nsotite de propuneri privind componenta comisiei de casare.
(2) Propunerile privind comisia de casare se fac avndu-se n vedere faptul c trebuie s
fie compus din minimum 3 persoane, dintre care cel putin dou s aib cunostinte de
specialitate.
(3) Gestionarii din a cror gestiune sunt bunurile, precum si contabilii care tin evidenta
gestiunii respective nu pot face parte din comisia de casare.
(4) Dup obtinerea acordului conductorului unittii, persoanele desemnate n
compunerea comisiei de casare se nscriu n capitolul corespunztor din listele cu propuneri de
casare.
(5) n cazul lipsei de personal cu cunostinte de specialitate n domeniu, conductorul
unittii poate solicita numirea n comisia de casare a mijloacelor fixe a unor persoane din alte
structuri ale Ministerului Administratiei si Internelor.
Art. 44. - (1) Listele cupropuneri de casare se nsotesc n mod obligatoriu de un raport
explicativ privind propunerile de casare, care trebuie s motiveze, succint, ndeplinirea cerintelor
prevzute la art. 40.
(2) Raportul explicativ se ntocmeste de seful compartimentului de resortul cruia sunt
mijloacele fixe n cauz, verificat de seful formatiunii logistice/similar si semnat de conductorul
unittii.
(3) Raportul explicativ ntocmit pentru listele ce contin bunuri provenite de la corp
delict" se avizeaz pentru legalitate de compartimentul juridic al unittii.
Art. 45. - La primirea listelor cu propuneri de casare vizate de seful organului financiar,
conductorul unittii care are calitatea de ordonator tertiar de credite le semneaz si le nainteaz
esaloanelor superioare nvederea obtinerii aprobrii ordonatorului principal sau secundar de
credite, dup caz.
Art. 46. - (1) Listele cu propuneri de casare se avizeaz din punct de vedere tehnic, dup
caz, de directorul Directiei logistice, Directiei generale pentru comunicatii si
tehnologiainformatiei, Directiei medicale, fiecare pentru bunurile de resortul propriu, si respectiv
de adjunctii pentru logistic/similar, seful compartimentului medical si seful compartimentului
transmisiuni si informatic din cadrul unittilor ai cror conductori au calitatea de ordonator
secundar decredite.
(2) Listele mentionate la alin. (1) se vizeaz pentru control financiar preventiv propriu,
potrivit competentelor, de ctre persoana desemnat din cadrul Directiei generale financiare,
respectiv seful organului financiar al ordonatorului secundar de credite.

(3) Cu ocazia avizrii, unittile mentionate la alin. (1) pot desemna, dac apreciaz
necesar, un delegat care s asiste la executarea casrii propriu-zise. Numele delegatului
mputernicit se nscrie pe lista cu propuneri de casare.
(4) Delegatul mputernicit are urmtoarele atributii:
a) urmreste si controleaz modul de executare operatiunii de casare, n
sensulrespectrii prevederilor prezentelor instructiuni si a dispozitiilor tehnice de casare
elaborate de unittile centrale de specialitate cu atributii logistice;
b) n situatii justificate, poate dispune sistarea actiunii, despre care raporteaz imediat
unittii centrale de specialitate care l-a desemnat si care decide n consecint;
c) confirm prin semnarea procesului-verbal de casare c operatiunea de casare propriuzis a materialelor s-a efectuat cu respectarea reglementrilor legale n vigoare.
Art. 47. - (1) Dup respectarea procedurilor cuprinse la art. 46, listele cu propuneri de
casare se prezint spre aprobare ordonatorului principal sau secundar de credite, dup caz, de
ctre unittile/compartimentele care le-au avizat din punct de vedere tehnic, nsotite de un raport
justificativ privind cauzele care determin casarea bunurilor respective, care se vizeaz pentru
control financiar preventiv propriu de persoana desemnat din cadrul Directiei generale
financiare, respectiv organul financiar al ordonatorului secundar de credite si se avizeaz pentru
legalitate de ctre directorul Directiei juridice, respectiv seful compartimentului juridic al
ordonatorului secundar de credite.
(2) Pe toate filele listelor cu propuneri de casare se aplic stampila ordonatorului
principal sau secundar de credite, dup caz.
Art. 48. - (1) Listele cu propunerile de casare, aprobate de ordonatorul principal sau
secundar de credite, se restituie de ctre unittile centrale de specialitate cu atributii logistice,
respectiv de organele de specialitate ale ordonatorului secundar de credite, unittilor care le-au
naintat, n vederea executrii casrii propriu-zise.
(2) Pentru mijloacele fixe a cror casare nu a fost aprobat, organele care au avut
competenta de avizare sunt obligate s comunice, prin adresa de restituire, destinatia si modul de
folosire a bunurilor n cauz.
Art. 49. - (1) Casarea propriu-zis a mijloacelor fixe se execut de ctre comisia care a
fost numit de ordonatorul principal sau secundar de credite, cu ocazia aprobrii listei cu
propunerile de casare. Modificarea componentei comisiei se face numai n cazuri bine justificate,
cu aprobarea ordonatorului principal sau secundar de credite, dup caz.
(2) n cazul demolrii constructiilor, comisia de casare urmreste ca operatiunile efective
s se realizeze n regie proprie sau prin intermediul unor ntreprinderi specializate, cu respectarea
legislatiei n domeniu.
(3) Casarea propriu-zis a mijloacelor fixe de natura armamentului si tehnicii de lupt se
poate face si de ctre operatorii economici autorizati n producerea si comercializarea de astfel de
mijloace tehnice, conform legii, n baza unui contract ncheiat ntre operatorul economic
autorizat si unitatea detintoare a bunurilor n cauz, cu respectarea reglementrilor privind
achizitiile publice.
(4) Casarea propriu-zis a vehiculelor rutiere se poate executa numai la unittile din
structur autorizate n acest sens. La nivelul Ministerului Administratiei si Internelor, unitatea
autorizat este Baza de Asigurare Tehnic a Misiunilor din cadrul Directiei econom ico-ad m i n
istrati ve.
Art. 50. - (1) Comisia de casare a mijloacelor fixe are urmtoarele obligatii:

a) s verifice, obiect cu obiect, pentru a se convinge dac bunurile au fost propuse pentru
casare ca urmare a ndeplinirii conditiilor prevzute la art. 40;
b)s urmreasc existenta ansamblurilor, subansamblurilor, prtilor componente si a altor
elemente ale bunurilor respective, inclusiv a celor din inventarele de complet. n cazul cnd se
constat lipsa nejustificat a unora din acestea, bunurile n cauz se caseaz numai dup
executarea cercetrii administrative;
c) s execute casarea propriu-zis, potrivit normelor tehnice n vigoare si s stabileasc
prtile componente, piesele si materialele refolosibile ce trebuie recuperate;
d) s resping de la casare bunurile care nu ndeplinesc conditiile stabilite la art. 40;
e)s verifice dac listele cu propuneri de casare au toate avizele si aprobrile prevzute la
art. 46 si 47;
f) s si desfsoare activitatea n prezenta tuturor membrilor comisiei, pe timpui
operatiunii de casare;
g) s evalueze componentele - ansambluri, subansambluri, piese etc. - rezultate n urma
dezmembrrii care pot fi folosite n starea n care se afl sau prin reconditionare;
h) s ntocmeasc procesul-verbalde scoatere din functiune si casare a mijloacelor fixe/de
declasare si casare a unor bunuri, conform modelului prevzut n anexa nr. 7, si s l supun
aprobrii celor n drept.
(2) n cazul demolrii constructiilor, comisia de casare ndeplineste obligatiile de la alin.
(1) lit.a), b), d), e), g), h).
Art. 51. - (1) Casarea propriu-zis a mijloacelor fixe se execut n unitatea n a crei
evident sunt bunurile respective.
(2) Unittile centrale de specialitate cu atributii logistice si ordonatorii secundari de
credite pot dispune, dup caz, ca operatia de casare a unor mijloace fixe s se efectueze n centre
de casare, n functie de cantitatea si regimul bunurilor, economicitatea si operativitatea actiunii,
posibilittile tehnice sau alte criterii de acest gen.
(3) n situatia n care ordonatorul de credite are n administrare mijloace fixe pentru care
nu are capacitatea tehnic de a efectua operatiuni de dezmembrare si casare, se organizeaz
proceduri de achizitie a unor astfel de servicii.
(4) n cazul unittilor care au scos din functiune mijloace fixe de mobilitate naval sau
ci ferate si care nu au putut fi valorificate n conformitate cu prevederile legale n vigoare,
acestea solicit fonduri care s le permit organizarea unei proceduri de achizitie pentru prestarea
de servicii pentru lucrarea de dezmembrare si casare efectiv. Aceste operatiuni se execut n
prezenta comisiei de casare a unittii detintoare.
(5) Demolarea constructiilor de orice fel se face n conditiile prezentelor instructiuni, cu
respectarea avizelor stabilite de dispozitiile legale referitoare la protejarea si valorificarea
materialelor, obiectelor, instalatiilor si altor elemente de interes istoric, artistic, documentar,
memoriafsau tehnico-stiintific.
(6) Un exemplar al documentelor care s ateste aprobarea pentru demolarea constructiei
si efectuarea acesteia se nainteaz Directiei logistice pentru actualizarea evidentei de cadastru.
Art. 52. - Mijloacele fixe existente n afara unittii se caseaz acolo unde se gsesc, dac
aducerea lor n unitate genereaz cheltuieli suplimentare sau nu este posibil.
Art. 53. - Operatiunile de dezmembrare, demontare, desfacere, tiere, spargere sau alte
modalitti de casare a bunurilor se fac conform normelor tehnice n vigoare, astfel nct obiectul
s si piard forma initial, asigurndu-se recuperarea ansamblurilor, subansamblurilor si pieselor
componente, care pot fi folosite n starea fizic n care se afl sau prin reconditionare.

Art. 54. - (1) Prtile componente - ansambluri, subansambluri, piese etc. - rezultate n
urma operatiunii propriu-zise de casare, care pot fi folosite n starea fizic n care se afl sau prin
reconditionare, se identific si se evalueaz de ctre comisia de casare.
(2) Evaluarea prtilor componente se face avndu-se n vedere utilitatea, pretul pietei,
valoarea bunurilor din aceeasi grup de produse cu caracteristici identice/similare, gradul de
uzur.
Art. 55. - (1) Piesele si materialele rezultate n urma operatiunii de casare care nu sunt
necesare unittilor pot fi valorificate conform prevederilor cap. IV sectiunea 1.
(2) Materialele de natura deseurilor rezultate n urma procesului de casare, care nu sunt
necesare unittii, se pot valorifica direct, prin operatori economici autorizati, careau ca obiect de
activitate achizitionarea de astfel de materiale.
Art. 56. - Materialele care nu se pot folosi n cadrul unittilor Ministerului Administratiei
si Internelor si nici nu se pot valorifica prin operatorii economici autorizati careau ca obiect de
activitate achizitionarea de astfel de materiale se distrug, consemnndu-se despre aceasta n
procesul-verbal ncheiat de comisia de casare. Distrugerea bunurilor se face cu respectarea
normelor legale n vigoare privind protectia mediului.
Art. 57. - (1) Rezultatul operatiunii de casare propriu-zis se consemneaz ntr-un
proces-verbal ntocmit conform modelului prevzut n anexa nr. 7. Tabelele cuprinse n modelul
de proces-verbal de scoatere din functiune si casare a mijloacelor fixe/de declasare si casare a
unor bunuri materiale se completeaz, dup caz, numain situatia n care comisia de casare
constat existenta unor bunuri carefac obiectul acestora. Comisia de casafe semneaz pe fiecare
fil a procesului-verbal.
(2) Procesul-verbal de scoatere din functiune si casare a mijloacelor fixe/de declasare si
casare a unorbunuri se nregistreaz la secretariatul unittii unde s-a executat casarea.
(3) Casarea propriu-zis a animalelor de serviciu se efectueaz n prezenta comisiei
stabilite de conducerea unittii detintoare si a medicului veterinar oficial din structurile
Ministerului Administratiei si Internelor specializate. Scderea din gestiunea unittii detintoare
se face n baza procesului-verbal de predare-primire ntocmit cu ocazia executrii operatiunii de
eutanasiere, al crui model este prevzut n anexa nr. 7a.
Art. 58. - Documentatia privind casarea bunurilor cuprinde urmtoarele acte:
a) procesul-verbal de scoatere din functiune si casare a mijloacelor fixe/de declasare si
casare a unor bunuri materiale, dup caz;
b) listele cu propuneri de casare sau, dup caz, listele mijloacelor fixe propuse pentru
scoaterea din functiune, avizate si aprobate de cei n drept;
c) delegatia de mputernicire a delegatului desemnat conform prevederilor rt. 46 alin.
(3);
d) documentele de predare pentru bunurile care au fost predate la unittile care au ca
obiect de activitate achizitionarea de astfel de materiale. n cazul casrii unor autovehicule n
documente se consemneaz seria sasiului predat.
Art. 59. - (1) Procesul-verbal de scoatere din functiune si casare a mijloacelor fixe/de
declasare si casare a unor bunuri materiale se ntocmeste n dou exemplare si, mpreun cu
anexele, dup vizarea pentru control financiar preventiv propriu de ctre organul financiar
propriu, se supune aprobrii conductorului unittii care are calitatea de ordonator de credite.
(2) Dup aprobare, cele dou exemplare se stampileaz pe fiecare fil, exemplarul nr. 1 se
pred la compartimentul financiar-contabil, iar exemplarul nr. 2 rmne la compartimentul
logistic de resortul cruia sunt bunurile respective.

Art. 60. - Scderea din evident a bunurilor casate si nregistrarea n evident a


ansamblurilor.subansamblurilor, pieselor componente si a celorlalte materiale refolosibile
rezultate se face pe baza procesului-verbal de scoatere din functiune si casare a mijloacelor
fixe/de declasare si casare a unor bunuri, semnat, vizat si aprobat de cei n drept.
Art. 61. - Justificarea predrii unor materiale sau piese la unittile care au ca obiect de
activitate achizitionarea de asemenea materiale sau piese se face potrivit reglementrilor privind
evidenta cantitativ-valoric n unittile Ministerului Administratiei si Internelor.
CAPITOLUL VI
Declasarea si casarea unor bunuri materiale, altele dect mijloacele fixe
Art. 62. - (1) Declasarea si casarea unor bunuri materiale, altele dect mijloacele fixe, se
aprob de ordonatorul superior de credite bugetare, dup caz.
(2) Nu se propun pentru declasare si casare bunurile materiale, altele dect mijloacele
fixe rezultate dinprocesul de reparatii sau ca urmare a ndeplinirii normelor de utilizare si care
sunt retrase ca deseuri - piese de schimb, materiale - s care se valorific prin operatori
economici autorizati care au ca obiect de activitate achizitionarea de materiale refolosibile, n
starea n care se afl, n conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea si
desfsurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, precum si a celor
scoase din rezervele proprii, aflate n administrarea Ministerului Administratiei si Internelor,
aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 81/2003, cu modificrile si completrile ulterioare.
Art. 63. - Bunurile materiale, altele dect mijloacele fixe, se propun pentru declasare si
casare numai dac ndeplinesc cel putin una dintre urmtoarele conditii:
a) au ndeplinit durata deserviciu si au devenit inutilizabile ca urmare a gradului avansat
de uzur, iar prin reconditionare nu mai pot fi readuse la parametrii corespunztori sau nu mai
prezint sigurant sau precizie n exploatare, iar repararea nu este posibil prin nlocuirea unor
prti sau piese cu altele noi;
b) piesele de schimb necesare reparatiei nu mai sunt fabricate de ctre productori si nici
nu se mai gsesc n reteaua comercial;
c) au un grad avansat de uzur sau sunt depsite din punctul de vedere al continutului,
aceste conditii fiind aplicabile pentru filme, pelicule de cinema, diafilme, diapozitive, discuri
fotografice, crti, brosuri, pliante, bunuri de reprezentare, planse, stampile, sigilii, insigne si
altele asemenea, cu exceptia celor care prezint interes documentar istoric;
d) organismele abilitate - metrologie, ISCIR - au constatat c nu se mai pot repara, au
interzis folosirea sau exploatarea n continuare, ca urmare a modificrii parametrilor functionali
si de sigurant la aparatura sau sculele a cror functionare, potrivit iegii, este supus avizului
acestor organe;
e) au fost disponibilizate si nu au putut fi valorificate n conditiile legislatiei n domeniu;
f) a fost interzis utilizarea n procesul de instructie, fiind declarate periculoase, prin
dispozitii ale Directiei logistice pe baza rezultatelor analizelor fizico-chimice, verificrilor de
laborator si tragerilor experimentale periodice. Aceast conditie se aplica munitiilor, explozivilor,
materialelor de geniu si chimice;
g) nu au dat rezultate corespunztoare n urma activittilor de experimentare, avizare sau
omologare. Aceast conditie seaplic modelelor experimentale, prototipurilor si seriilor zero;
h) provin din confiscri sau sunt intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului armament, munitii, mijloace explozive si de dare a focului si chimice periculoase - cu situatia

juridic clarificat si care nu fac obiectul introducerii n dotarea unittilor, a transferului fr


plat ctre alte unitti publice sau al valorificrii;
i) au devenit inutilizabile ca urmare a uzurii morale sau fizice avansate, precum si n
situatiile cnd au fost avariate sau distruse, indiferent de cauza;
j) piesele de schimb care au devenit atipice ca urmare a scoaterii din nzestrare a
mijloacelor de transport si utilajelor;
k) bunurile de resortul echipamentului, distribuite conform normelor legale n vigoare,
dup ndeplinirea duratei minime de serviciu, pe baza analizei si propunerilor comisiei de
inventariere;
l) bunurile de natura echipamentului devenite atipice;
m) tineretul canin si cabalin, cu vrste pn la 1 an si 6 luni la cini si pn la 3 ani
mpliniti la cai, care prezint tare dobndite ca urmafe a unor boli incurabile.
Art. 64. - (1) Listele cu propunerile de declasare si casare a unor bunuri materiale, altele
dect mijloacele fixe, se ntocmesc de ctre compartimentele/persoanele care tin evidenta
acestora, cu consultarea, acolo unde situatia o impune, si a specialistilor care cunosc
caracteristicile tehnico-functionale ale bunurilor respective.
(2) Propunerile se ntocmesc dup cunoasterea si analizarea rezultatelor inventarierii,
ntocmindu-se lste separate pe compartimente de activitate si pe nivele de competent, potrivit
modelului prevzut n anexa nr. 8, care se prezint conductorului unittii care are calitatea de
ordonator de credite, n vederea semnrii si naintrii ctre esaloanele superioare.
Art. 65. - (1) La primirea listelor cu propuneri, conductorul unittii care are calitatea de
ordonator de credite numeste, prin ordinde zi pe unitate/dispozitie zilnic/document similar,
ocomisie de analiz compus din minimum 3 persoane, din care fac parte n mod obligatoriu:
seful formatiunii logistice/similar, seful compartimentului de resortul cruiasunt bunurile n
cauz, precum si alti specialisti care cunosc caracteristicile tehnice si functionale ale acestora.
(2) Gestionarii din a cror gestiune sunt bunurile, precum si contabilii care tin evidenta
gestiunii respective nu pot face parte din comisia de analiz, dar sunt obligati s prezinte bunurile
si s dea explicatii referitoare la existenta si starea acestora.
Art. 66. - (1) Comisia de analiz verific la fata locului starea bunurilor propuse pentru
declasare si casare, pe de o parte, si datele cuprinse n documentatia referitoare la acestea, pe de
alta parte, dup care completeaz coloanele corespunztoare din lista cu propunerile de declasare
si casare, ntocmit conform modelului prevzut n anexa nr. 8, si o semneaz.
(2) Listele de declasare si casare a bunurilor materiale, altele dect mijloacele fixe,
avizate si semnate de comisia de analiz, vizate pentru control financiarpreventiv propriu de
ctre organul financiar, se aprob de ordonatorul superior de credite.
(3) Pentru armament, munitii, mijloace de marcare a focului, explozivi si materiale
explozive, din dotarea proprie, precum si pentru cefe provenite din confiscri sau intrate, potrivit
legii, n proprietatea privat a statului, indiferent de competenta de aprobare, listele cu propuneri
pentru declasare si casare, avizate de seful structurii logistice si vizate pentru contrai financiar
preventiv propriu de seful compartimentului financiar-contabil de la nivelul ordonatorilor
secundari de credite, se transmit ierarhic si se avizeaz din punct de vedere tehnic si de
compartimentul de specialitate din cadrul Directiei logistice. Cu ocazia avizrii, aceasta poate
desemna, dac apreciaz necesar, un delegat care s asiste ia executarea casrii propriu-zise.
Numele delegatului mputernicit se nscrie pe lista cu propuneri pentru declasare si casare.

Art. 67. - Listele cu propunerile de declasaresi casare a unor bunuri materiale, altele
dect mijloacele fixe, se nsotesc, n mod obligatoriu, dup caz, de urmtoarele documente
justificative:
a) tabele cu seriile armamentului si ale altor materiale nseriate;
b) fise de lot semnate pentru conformitate, ale bunurilor - munitii, explozivi, materiale
chimice - care au fost interzise de la trageri, depozitare sau n procesul de instructie;
c) liste nominale, pentru publicatii;
d) procese-verbale ncheiate cu ocazia experimentrilor, avizrilor sau omologrilor, n
cazul modelelor experimentale, prototipurilor si seriilor zero;
e) buletine de verificare metrologic, documente de autorizare ISCIRetc;
f) alte documente stabilite de directiile centrale de specialitate cu atributii logistice;
g) raportul tehnic justificativ din care s rezulte explicit motivele pentru care bunurile,
altele dect mijloacele fixe, sunt propuse pentru declasare si casare: pierderea caracteristicilor
tehnice sau a performantelor, starea fizic a acestora, defectiuni majore, dac mai sunt n stare de
functionare sau nu, plus dotare, devenite atipice etc; raportul tehnic justificativ se ntocmeste de
seful compartimentului de resortul cruia sunt bunurile n cauza, se verific de seful formatiunii
logistice/similar si se semneaz de conductorul unittii;
h) carnete de serviciu si foi matricole, certificate sanitare veterinare, foi de observatii
sitratament, buletin de analiz, referate ale instructorilor, conductorilor calificati n probleme de
dresaj, pentru animaleje de serviciu.
Art. 68. - n cazul bunurilor materiale, altele dect mijloacele fixe, a cror casare intr n
competenta de aprobare a ordonatorului principal sau secundar de credite, dup caz, listele cu
propuneri de declasare se avizeaz din punct de vedere tehnic si se vizeaz pentru control
financiar preventiv propriu, conform prevederilor art. 46, 47 si art. 66 alin. (3).
Art. 69. - (1) Dup aprobarea de ordonatorul principal sau secundar de credite, listele
ntocmite conform modelului prevzut n anexa nr. 8 cu propuneri de declasare si casare se
restituie unittilor de la care s-au primit, n vederea executrii casrii propriu-zise, valorificrii
materialelor rezultate si scderii din evident a bunurilor casate.
(2) Pentru bunurile ale cror declasare si casare nu au fost aprobate, organele care au
obligatia de avizare trebuie s comunice, prin adresa de restituire a listelor, destinatia si modul de
folosire a bunurilor n cauz.
Art. 70. - (1) Casarea propriu-zis a bunurilor materiale, altele dect mijloacele fixe, se
execut de ctre o comisie numit prin ordin de zi pe unitate/dispozitie zilnic/document similar
de ctre conductorul unittii careare calitatea de ordonator de credite, compus din minimum 3
persoane, dintre care cel putin dou persoane trebuie s aib cunostinte de specialitate.
Gestionarii nu pot face parte din comisia de casare, iar scderea din evident a bunurilor casate si
nregistrarea deseurilor rezultate se fac n baza procesului-verbalde casare ntocmit de comisia de
casare, avizat pentru control financiar preventiv propriu de organul financiar si aprobat de
conductorul unittii care are n evident bunurile casate.
(2) Casarea propriu-zis a bunurilor materiale, altele dect mijloacele fixe, de natura
armamentului, tehnicii de lupt, munitiilor, materialelor explozive si de dare a focului,
materialelor chimice periculoase, se poate efectua si de ctre operatorii economici autorizati n
producerea si comercializarea de astfel de mijloace tehnice,conform legii, pe baza unui contract
ncheiat ntre operatorul economic si unitatea detintoare a bunurilor n cauz, cu respectarea
reglementrilor privind achizitiile publice.

(3) n cazul lipsei de personal cu cunostinte de specialitate n domeniu, conductorul


unittii poate solicita numirea n comisia de casare a unor persoane din alte structuri ale
Ministerului Administratiei si Internelor.
Art. 71.- Comisia de casare a bunurilor materiale, altele dect mijloacele fixe, are
urmtoarele obligatii:
a) s verifice, obiect cu obiect, dac bunurile propuse pentru casare ndeplinesc conditiile
prevzute la art. 63;
b) s execute casarea propriu-zis, potrivit normelor tehnice n vigoare, si s stabileasc
care sunt materialele refolosibile ce trebuie recuperate;
c) s resping de la casare bunurile care nu ndeplinesc conditiile stabilite la art. 63;
d)s verifice dac listele cu propuneri de declasare si casare au toate avizele si aprobrile
necesare;
e) s ntocmeasc procesul-verbal de casare a bunurilor, conform modelului prevzut n
anexele nr. 7 si 7a si s l supun aprobrii celor n drept.
Art. 72. - (1) Casarea propriu-zis a bunurilor materiale, altele dect mijloacele fixe, se
execut n unitatea n a crei evident sunt bunurile respective.
(2) n functie de specificul bunurilor, organele care avizeaz listele cu propuneri de
declasare pot dispune ca operatiunea de casare s se execute n anumite unitti/centre de casare.
Art. 73. - (1) Operatiunile de dezmembrare, desfacere, tiere, spargere sau alte modalitti
de casare se fac conform normelor tehnice n vigoare astfel nct obiectul s si piard forma
initial, asigurndu-se recuperarea materialelor refolosibile.
(2) Exceptie fac deseurile de echipamente electrice si electronice, cafe se predau centrelor
de colectare n starea fizic n care se afl, n conformitate cu prevederile Ordonantei de urgent
a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor aprobat cu modificri prin Legea nr.
426/2001, cu modificrile si completrile ulterioare, si ale Hotrrii Guvernului nr. 448/2005
privind deseurile de echipamente electrice si electronice.
(3) Materialele refolosibile rezultate n urma casrii se nscriu n procesul-verbal de
casare si se nregistreaz n evidenta contabil a unittii, urmnd a primi destinatia conform
prevederilor legislatiei n vigoare.
Art. 74. - (1) Materialele care nu se pot folosi n cadrul unittilor Ministerului
Administratiei si Internelor si nici nu se pot valorifica prin operatorii economici autorizati careau
ca obiect de activitate achizitionarea de astfel de materiale se distrug, consemnndu-se despre
aceasta n procesul-verbal de casare a mijloacelor fixe/de declasare si casare a unor bunuri
materiale. Distrugerea materialelorcare intr n aceste categorii se face cu respectarea normelor
legale n vigoare privind protectia mediului.
(2) Dup caz, deseurile pot fi predate gratuit sau contra cost operatorilor economici
autorizati s le distrug, conform prevederilor legale n vigoare.
Art. 75. - Dup efectuarea operatiunii de casare propriu-zis se aplic n mod
corespunztor prevederile art. 57-61.
Art. 76. - (1) Unittile au obligatia s opereze n contabilitate modificrile aprute n
urma dezmembrrii mijloacelor fixe scoase din functiune si casate si s evidentieze n conturi
distincte sumele rezultate din valorificarea acestora.
(2) Veniturile realizate din valorificarea bunurilor potrivit prezentelor instructiuni au
destinatia prevzut de dispozitiile legale n vigoare.
CAPITOLUL VII

Dispozitii finale
Art. 77. -Anexele nr. 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 7a si 8 fac parte integrant din
prezentele instructiuni.
Art. 78. - Prezentele instructiuni se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Viceprim-ministru,
ministrul administratiei si internelor,
Dan Nica
Bucuresti, 30 iulie 2009.
Nr. 167.

S-ar putea să vă placă și