Sunteți pe pagina 1din 1

ORDIN nr.

231 din 25 septembrie 2012pentru aprobarea


Normelor metodologice privind organizarea i efectuarea inventarierii
patrimoniului n unitile Ministerului Administraiei i Internelor
EMITENT MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELOR
Publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 28 septembrie 2012

Avnd n vedere prevederile Legii contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu


modificrile i completrile ulterioare, i ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate public, cu modificrile i completrile ulterioare,
ale Normelor privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de
natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul
ministrului finanelor publice nr. 2.861/2009, i ale Ordinului ministrului
finanelor publice nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile,n
temeiul art. 7 alin. (5) i (7) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
30/2007privind organizarea i funcionarea Ministerului Administraiei i
Internelor, aprobat cu modificri prin Legea nr. 15/2008, cu modificrile i
completrile ulterioare,ministrul administraiei i internelor emite urmtorul
ordin:Articolul 1Se aprob Normele metodologice privind organizarea i
efectuarea inventarierii patrimoniului n unitile Ministerului Administraiei i
Internelor, prevzute n anexa care face parte integrant din prezentul
ordin.Articolul 2(1) Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I.(2) La data intrrii n vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului de
interne nr. 334/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea i efectuarea inventarierii patrimoniului n unitile Ministerului
Administraiei i Internelor*) se abrog.