Sunteți pe pagina 1din 2

Reduceri comerciale primite de la furnizor.

Facturare si includerea in baza impozitului


Analizam astazi cazul unei firme producatoare de mobila care primeste o reducere comerciala
din partea furnizorului la achizitia materiei prime. Reducerea este facturata separat prin factura.
Vom vedea daca acest discount se inregistreaza in contul 709 sau 767 si daca venitul sta la baza
calcului impozitului pe venitul microintreprinderilor de 3%. In plus, vom stabili in ce masura ar
trebui inregistrata aceasta reducere in contabilitate in cazul in care s-ar face pe aceeasi factura cu
materiile prime.

Solutia consultantului:
La art. 51 alin. (4) din reglementarile contabile aprobate prin OMFP 3055/2009 se precizeaza:
"Reducerile comerciale primite ulterior facturarii, respectiv acordate ulterior facturarii, indiferent
de perioada la care se refera, se evidentiaza distinct n contabilitate (contul 609 Reduceri
comerciale primite, respectiv contul 709 Reduceri
comerciale acordate), pe seama conturilor de terti."
La alin. (6) al aceluiasi articol se prezinta definitia reducerilor financiare, ca fiind "sconturi de
decontare acordate pentru achitarea datoriilor inainte de termenul normal de exigibilitate.
Reducerile financiare primite de la furnizor reprezinta venituri ale perioadei indiferent de
perioada la care se refera (contul 767 "Venituri din sconturi obtinute")."
In codul fiscal , la punctul 14 din normele date in aplicarea art. 112^7 se stabileste baza
asupra careia se va aplica procentul de impozit de 3%:
"Baza impozabila asupra careia se aplica cota de 3% este reprezentata de totalul veniturilor
trimestriale care sunt inregistrate n creditul conturilor din clasa a 7-a Conturi de venituri, cu
exceptia celor inregistrate in:
- Veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
- Veniturile aferente costurilor serviciilor ii curs de executie;
- Veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
- Veniturile din subventii de exploatare;
- Veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare ;
- Veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobinzi si/sau penalitati de intirziere, care
au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
- Veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele
produse bunurilor denatura stocurilor sau a activelor corporale proprii."
Din cele prezentate rezulta urmatoarele:
- reducerile comerciale primite de un client al unui furnizor, ulterior facturii de bunuri, se
evidentiaza distinct in contabilitate prin creditul contului 609 "Reduceri comerciale primite" in
corespondenta cu debitul contului 401.
La functiunea contului 609 din reglementarile contabile se arata:
"In creditul contului 609 "Reduceri comerciale primite" se inregistreaza:

- valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturarii (401)."


Asadar, nota contabila aferenta reducerilor comerciale primite ulterior facturii de bunuri este
urmatoarea:
401 = 609
4426 = 401 cu suma TVA in rosu
sau 401 = 4426 cu suma TVA in negru.
Se observa ca in clasa 7 (care reprezinta baza pentru aplicarea impozitului de 3%) nu se va
include si contul 609, desi este un cont de pasiv si isi incepe functiunea prin creditare.
- reducerile financiare se primesc doar in situatia unor plati efectuate inainte de data scadentei.
Acestea se inregistreaza in contul 767 la data facturii primite pentru reducerea financiara, iar
inregistrarea contabila este urmatoarea:
401 = 767
4426 = 401 cu suma TVA in rosu
sau 401 = 4426 cu suma TVA in negru.
La functiunea contului 767 din reglementarile contabile se arata:
"In creditul contului 767 "Venituri din sconturi obtinute" se inregistreaza:
- valoarea sconturilor obtinute de la furnizori sau alti creditori (401, 404, 462, 512)"
Asadar, contul 767 intra in baza de calcul pentru impozitul microintreprinderilor.
Pe aceeasi factura cu materia prima nu se poate factura decit reducerea comerciala, cea
financiara (care, asa cum am arata mai sus, se acorda doar pentru plati inainte de scadenta - nu si
la scadenta) se va factura intotdeauna pe o factura distincta de factura de marfa.
Daca reducerea comerciala se va factura pe aceeasi factura cu materia prima, atunci in
contabilitatea cumparatorului materia prima se va inregistra cu pretul diminuat cu reducerea
comerciala, deci reducerea nu se va mai inregistra distinct, separat in contabilitate.
Exemplu:
- pe o factura se primesc suruburi 10 kg * 3 lei / kg = 30 lei si TVA 7.2 lei
Pozitia a doua din aceeasi factura se refera la o reducere comerciala de 10%, adica: minus 3 lei si
TVA minus 0.72 lei
Valoarea totala a facturii este de: baza 27 lei si TVA 6.48 lei = 33.48 lei
Materia prima se va inregistra in contabilitate nu la pretul de 3 lei/kg, ci la pretul de 2,7 lei (adica
27 lei : 10 kg):
301 = 401 27 lei (10 kg * 2,7 lei / kg)
4426 = 401 6,48 lei
Rreducerea comerciala facturata pe aceeasi factura cu produsele se inregistreaza in contabilitate
prin faptul ca reduce pretul de inregistrare al produsului.
Acest aspect este stipulat la art. 51 alin. (3) din Reglementarile contabile aprobate prin OMFP
3055/2009 :
"Reducerile comerciale acordate de furnizor si inscrise pe factura de achizitie ajusteaza in sensul
reducerii costul de achizitie al bunurilor."