Sunteți pe pagina 1din 2

Planificarea financiar a ntreprinderii

1. Bugetul veniturilor

Indicatori
Preul, P
Cantitatea, Q
Venitul, V= P*Q

Suma, lei
605
10 700
6 473 500

2. Bugetul Produciei
St0 + Qp = Qx +Stpf; Qp= (Qx+ Stpf) - Sto

Indicatori
Sto
Qx
Stpf
Qp

Suma, uniti
1 500
10 700
1 000
10 200

3. Bugetul cheltuielor
(de producie, consumul materialelor, retribuirea muncii i consumuri indirecte)

Indicatori

Suma

1.Cantitatea produciei, Qp
2.Preul materii prime
3.Preul 1m3
Cheltuieli directe de produce (1*2)+(1*3)
Total

10 200
22 lei
88 lei
2 244 000+ 897 600
3 141 600 lei

Retribuirea muncii

Indicatori

Suma

Qp
Nr. de ore pentru a produce Qp
Suma acordata pentru Qp produs

10 200 unitai
20 400 ore
1 224 000 lei

Consumuri indirecte de producie

Indicatori

Suma

Uzura
Salarii
alte cheltuieli

30 000
1 150 000
130 000

Indicatori

Suma

Materiale
Salarii
cheltuieli indirecte
Total cheltuieli

3 141 600 lei


1 224 000 lei
290 000 lei
4 655 600 lei

4. Bugetul cheltuielilor comerciale 150 000 lei


5. Bugetul Cheltuielilor generale i administraive
Bugetul Cheltuielilor generale i
administraive
Salarii
Uzura
Total

Suma, lei
410 000
15 000
425 000

Rezultatele financiare
Venitul V. 6 473 500lei
Costul V. - 5 360 600 lei
Profitul Brut
Cheltuieli administrative
Cheltuieli comerciale
Profit operational
Dobinzi
Profit net

1 112 900
425 000
150 000
537 900
32 000
505 900

Bilantul ntreprinderii
Active
ATL net
Stocuri de prod.
Stocuri de materiale
Creane comerciale
Mijloace banesti
Total activ

Suma
195 000
171 400
280 000
425 000
102 000
1 173 400

Pasive
Capital propriu
Profit net
Datorii comerciale
Datorii financiare

Suma
920 000
537 900
134 500
150 000

Total pasiv

1 173 400