Sunteți pe pagina 1din 1

Studiul 2(design 2)

2.Validare de criteriu intre unele scale CPI si Performanta academica


Parcurgeti acelasi demers al cercetarii de validitate de criteriu(validitate predictiv) a celor 4
scale de personalitate(date Q) obtinute prin aplicarea Inventarului de personalitate CPI prin
calcularea cu ajutorul SPSS 18 a coeficientilor de corelatie liniara bivariata Pearson pe
esantionul de studente la psihologie(N=90) in raport cu indicatorii globali de performanta
academica(MS1, MS2 si M-anuala).
Dupa ce obtineti outputul de mai jos(Tabelul 2, matricea de intercorelatie dintre datele Qchestionar i date C-criteriu), formulati urmatoarele:
Tema cercetarii(T):
Ipoteza cercetarii(H1):
Tabelul 2: matricea de intercorelatie:
Validare de criteriu intre scalele CPI(AC,AI,IE i PY) si mediile semestriale si anuala
Intercorelatii date Q i date C
scala AC_CPI
Pearson Correlation
Activ prin conformism Sig. (2-tailed)
N
scala AI_CPI
Activ prin
independen

Pearson Correlation

scala IE_CPI
Eficient intelectual

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)
N
Sig. (2-tailed)
N

scala PY_CPI
Sim psihologic

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Media sem
1
Media sem 2

Media
anual

0,202

0,284**

0,287**

0,056

0,007

0,006

90

90

90

0,247*

0,226*

0,270*

0,019

0,032

0,010

90

90

90

0,427**

0,415**

0,488**

0,000

0,000

0,000

90

90

90

0,256*

0,268*

0,316**

0,015

0,011

0,002

90

90

90

Apoi la:
Rezultate si concluzii:
Interpretati coeficienii de corelaie(validitate de criteriu), de determinare si mrimea
efectului, dupa modelul de redactare a rezultatelor si concluziilor Studiului 1(design 1) de
cercetare a validitatii de construct, intitulat:
Studiu 1 de Validitate de construct, intre scale sau factori de personalitate diagnosticati
cu acelai chestionar sau cu chestionare diferite
Avand Tema:
Relaia dintre tipurile IAS(Investigativ, Artistic,Social-ce alctuiesc codul modal de interese
al profesiei de psiholog) stabilite cu ajutorul Chestionarul tipologic Holland, pe de o parte,
precum i relaia dintre tipurile IAS de interese H i factorul PY-simtul psihologic investigat
cu ajutorul Inventarului de personalitate CPI, pe de alta parte.