Sunteți pe pagina 1din 9

Date de intrare (suprastructura)

bst (m)
1.15
lst (m)

1.15

*dimensiunile sectiunii stalpului

Eforturi la baza stalpului


(nivelul superior al fundatiei)
Gruparea fundamentala
N
(kN)
2460

Hx
(kN)
47.42

Hy
(kN)
0

N
(kN)
1410

Hx
(kN)
297

Date fundatie
Csf (m)
S1 (m)
S2 (m)
S3 (m)

-0.4
0.2
0.2

Cota superioara fundatie


Grosime placa (pardoseala)
Grosime straturi placa-fundatie
Grosime straturi deasupra talpii fundatiei

pconv (kPa)

250

Presiune conventionala de baza

ML(y) (kNm)
178.76

MB(x) (kNm)
0

Gruparea speciala
Hy
(kN)
10

ML(y) (kNm)
3373

MB(x) (kNm)
122

Predimensionare fundatie

* obs- predimensionarea fundatiei se efectueaza considerand forta axiala din gruparea fundamentala cu un spor de 20% (greutatea aproxim

B (m)
Tip fundatie
L (m)
D'f (m)
Df min (m)
Df (m)

4.11
4.11
2.18
1.1
2.18

B=(1.2NEd)/(0.8*pconv), B- latimea fundatiei


patrata
In conditiile in care fundatia se prefigureaza a fi patrata, lungimea fundatiei v
Latimea fundatiei, pentru fundatie patrata L=B altfel, se considera preliminara L=1.2B
Adancimea de fundare D'f este calculata ca fiind egala cu suma straturilor de deasupra funda
Df min reprezinta adancimea minima de fundare recomandata de studiul geo
max (D'f; Dfmin)

Estimare preliminara excentricitati


Gruparea Fundamentala
eB (m)
0.050
eB= ML/N
eL (m)
0.000
eL= MB/N

excentricitatea incarcarii de calcul (ML(My)) fata de axa longitudinala a talpii


excentricitatea incarcarii de calcul (MB(Mx)) fata de axa transversala a talpii

Gruparea Speciala
eB (m)
1.520
eL (m)
0.055

excentricitatea incarcarii de calcul (ML(My)) fata de axa longitudinala a talpii


excentricitatea incarcarii de calcul (MB(Mx)) fata de axa transversala a talpii

eB= ML/N
eL= MB/N

Verificare preliminara excentricitati


Gruparea fundamentala
limitarea excentricitatilor in Gruparea Fundamentala corespunde conditiei ca rezultanta incarc
OK
eB B/6
OK
eL L/6
Estimare arie comprimata (arie activa)
AcL (mp)
25.30
Ac=1.5(L-2eL)B
AcB (mp)
24.68
Ac=1.5(B-2eB)L
AcL/ (BL)
150%
AcB/ (BL)
146%
Gruparea speciala
(eB/B)2 + (eL/L)2 1/9

Reconsiderare sectiune!

Estimare arie comprimata (arie activa)


AcL (mp)
24.63
Ac=1.5(L-2eL)B
AcB (mp)
6.57
Ac=1.5(B-2eB)L
AcL/ (BL)
146%
AcB/ (BL)
39%
Rconsiderare sectiune
B (m)
5.10

excentricitatile in Gruparea Speciala sunt perm

L (m)

5.10

Estimare preliminara excentricitati


Gruparea Fundamentala
eB (m)
0.043
eL (m)
0.000
Gruparea Speciala
eB (m)
1.269
eL (m)
0.046
Verificare preliminara excentricitati
Gruparea fundamentala
OK
eB B/6
OK
eL L/6
Estimare arie comprimata (arie activa)
AcL (mp)
39.02
Ac=1.5(L-2eL)B
AcB (mp)
38.36
Ac=1.5(B-2eB)L
AcL/ (BL)
150%
AcB/ (BL)
147%
Gruparea speciala
(eB/B)2 + (eL/L)2 1/9

OK

Estimare arie comprimata (arie activa)


AcL (mp)
38.31
Ac=1.5(L-2eL)B
AcB (mp)
19.60
Ac=1.5(B-2eB)L
AcL/ (BL)
147%
AcB/ (BL)
75%

Estimare preliminara presiuni la nivelul terenului


Estimarea preliminara a presiunilor se efectueaza considerand
Gruparea fundamentala
Toate presiunile la nivelul terenului, in Gruparea Fundamentala, trebuie sa fie pozitive. In caz
p1 (kPa)
167.411
p1=V/(BL)+ 6ML/(B2L)+ 6MB/(BL2)= V/(BL) (1+ 6eB/B+ 6eL/L)
p2 (kPa)
151.239
p2=V/(BL)- 6ML/(B2L)+ 6MB/(BL2)= V/(BL) (1- 6eB/B+ 6eL/L)
p3 (kPa)
167.411
p3=V/(BL)+ 6ML/(B2L)- 6MB/(BL2)= V/(BL) (1+ 6eB/B- 6eL/L)
p4 (kPa)
151.239
p4=V/(BL)- 6ML/(B2L)- 6MB/(BL2)= V/(BL) (1- 6eB/B- 6eL/L)
Verificare preliminara presiuni la nivelul terenului
0 p1 pconv
0 p2 pconv
0 p3 pconv
0 p4 pconv
Gruparea speciala
p1 (kPa)
363.085
p2 (kPa)
-62.610
p3 (kPa)
347.688
p4 (kPa)
-78.007

In functie de tipul incarcarii (centrica sau exce

In Gruparea Speciala se admit presiuni negative cu conditia reconsiderarii presiunilor maxime

Verificare preliminara presiuni la nivelul terenului


0 p1 pconv
0 p2 pconv
0 p3 pconv
0 p4 pconv

In functie de tipul incarcarii (centrica sau exce

Recalcularea preliminara a presiunilor maxime la nivelul terenului in cazul in care apar si presiuni negative
pef,max,x (kPa)
378.403
pef,max,x= 2N/(3cxL); cx=B/2-eB
pef,max,y (kPa)
193.536
pef,max,y= 2N/(3cyB); cy=L/2-eL
pef,max,xy (kPa)
pef,max,y= (2N/(3cxL)+ 2N/(3cyB))/2?
Verificare preliminara a presiunilor recalculate la nivelul terenului
pef,max,x 1.4 pconv

pef,max,y 1.4 pconv


pef,max,xy 1.6 pconv
Dimensionare fundatie
Date fundatie
Csf (m)
-0.40
S1 (m)
0.20
S2 (m)
0.20
S3 (m)
1.30
S4 (m)
0.10
L (m)
5.1
B (m)
5.1
H (m)
2.55
H1 (m)
1.25
Hf (m)
1.15
bp (m)
0.35
bp1(m)
0.10
ls (m)
1.15
l0 (m)
2.05
bs (m)
1.15
b0 (m)
2.05

Verificare suplimentara, literatura este neclara

Cota superioara fundatie


Grosime placa (pardoseala)
Grosime straturi placa-fundatie
Grosime straturi deasupra talpii fundatiei
Grosime straturi beton egalizare

Calcul la Starea Limita de Deformatii(SLD), SLU-ppl


ppl(kN/m2)=
830.01
ppl=ml(BN1+qN2+cN3)- constructii fara subsol
B
5.1
latura mica a bazei fundatiei (pentru fundatii cu baza circulara sau poligonala, latura echivale
ml
1
coeficient adimensional al conditiilor de lucru (depinde de natura terenului de fundare)
'
45

18
media ponderata a greutatilor volumice de calcul a straturilor de sub fundatie pe o adancime
c
valoarea de calcul a coeziunii de sub baza fundatiei
q
31.59
N1
3.660
coeficienti adimensionali de capacitate portanta, definiti in functie de valoarea de calcul a ung
N2
15.639
N3
14.639

cu un spor de 20% (greutatea aproximativa a fundatiei ca procent al fortei axiale) si un coeficient de siguranta de 20% pentru presiunea conventionala de baza

a a fi patrata, lungimea fundatiei va fi egala cu latimea altfel, se va considera un spor initial de 20% fata de latime
sidera preliminara L=1.2B
uma straturilor de deasupra fundatiei, a lungimii minime de incastrare a stalpului (1.2 lst) si o grosime preliminara a talpii de 40cm
ata de studiul geo

)) fata de axa longitudinala a talpii (paralela cu latura L)


)) fata de axa transversala a talpii (paralela cu latura B)

)) fata de axa longitudinala a talpii (paralela cu latura L)


)) fata de axa transversala a talpii (paralela cu latura B)

unde conditiei ca rezultanta incarcarilor sa cada in interiorul samburelui central al sectiunii talpii fundatiei

le in Gruparea Speciala sunt permise in limita a B/3, respectiv L/3

unilor se efectueaza considerand o fundatie paralelipipedica de baza B L si inaltime D si o greutate volumica a betonului de 22kN/m3 (beton +paman
tala, trebuie sa fie pozitive. In caz contrar, fundatia se mareste

tipul incarcarii (centrica sau excentrica), presiunea conventionala va fi inmultita cu 1.0;1.2 sau 1.4

a reconsiderarii presiunilor maxime si verificarea acestora in raport cu presiunile admise. Excentricitatile au fost verificate in prealabil.

tipul incarcarii (centrica sau excentrica), presiunea conventionala va fi inmultita cu 1.2;1.4 sau 1.6

presiuni negative

In ipoteza in care apar si presiuni negative, presiunile maxime se recalculeaza

Verificare suplimentara, literatura este neclara

tura este neclara

ara sau poligonala, latura echivalenta B se calculeaza cu relatia B=F, unde F este aria bazei fundatiei de forma data
atura terenului de fundare)

or de sub fundatie pe o adancime de B/4

unctie de valoarea de calcul a unghiului de frecare interioara a pamantului de sub baza fundatiei

a conventionala de baza

ui de 22kN/m3 (beton +pamant)

e in prealabil.

e recalculeaza