Sunteți pe pagina 1din 1

Contractual de vanzare-cumparare

Vanzarea-cumpararea este un contract prin care una dintre parti - vanzatorul - stramuta
proprietatea unui bun al sau asupra celeilalte parti - cumparatorul - care se obliga in schimb a
plati vanzatorului pretul bunului vandut (art. 1294 C. civ.).
1. Vanzarea este un contract sinalagmatic (bilateral),
2. Vanzarea este un contract cu titlu oneros
3. Vanzarea este un contract comutativ
4. In principiu, vanzarea este un contract consensual
5. Vanzarea-cumpararea este un contract translativ de proprietate