Sunteți pe pagina 1din 1

ANALIZA SWOT- MOZAICUL

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


 Dezvoltă capacitatea de ascultare,  Elevul îşi imaginează că propria
vorbire, cooperare, gândire creativă şi contribuţie la sarcina de grup nu poate
rezolvare de probleme; fi stabilită cu precizie.
 Întărirea coeziunii grupurilor,
ameliorarea comunicării şi dezvoltarea
capacităţii de a facilita achiziţionarea
cunoştinţelor de către colegi;
 Anihilarea tendinţei de instruire a unor
ierarhii în grupuri, întrucât elevii cu
abilităţi deosebite învaţă de la ceilalţi
în aceeaşi măsură în care ei îşi ajută
colegii să înţeleagă şi să-şi însuşească o
subtemă.
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
 Dezvoltarea capacităţii de a lucra în  Evitarea propriilor responsabilităţi.
echipă;
 Soluţionarea problemei este atât
profitul grupului,cât şi al fiecărui
individ;
 Grupul dă posibilitatea testării ideilor.