Sunteți pe pagina 1din 2

Laborator 5 - Proiectarea Algoritmilor:

Metoda Divide et Impera

Obiective
Familiarizarea cu o serie de algoritmi specifici metodei Divide et Impera.
Implementarea n C++ a unor algoritmi pornind de la specificarea
acestora n pseudocod.
Dezvoltarea capacitatii de aplicare a algoritmilor asupra unor exemple.

Breviar teoretic, exemple

A se vedea notele de curs.

Probleme obligatorii
1. O problema de acoperire: O suprafata patrata cu lungimea laturii n =
2k , k 1, este divizata ca o tabla de sah n patrate unitare. Unul
dintre aceste patrate unitare este deja acoperit. Sa se arate cum se
poate acoperi suprafata ramasa cu placi de forma:

2. Problema turnurilor din Hanoi.


3. Cautare binara, recursiv.
4. Cautare binara, nerecursiv.

Probleme suplimentare
1. Inmultirea numerelor mari - algoritmul Karatsuba.

Desf
asurarea laboratorului
1. Prezentarea obiectivelor laboratorului.
2. Aplicarea algoritmilor ce urmeaza a fi implementati asupra unor exemple, ce vor fiind utilizate ulterior ca date de test.
3. Implementarea n C++ a problemelor obligatorii, pentru care algorimtii
sunt dati n mare masura, n notele de curs; fiecare problema rezolvata
este cuantificata ca activitate de laborator.
4. Problemele suplimentare si problemele obligatorii nerezolvate raman ca
tema de casa.