Sunteți pe pagina 1din 3

Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor

ORDIN Nr. 140


din 16 decembrie 2016
pentru modificarea i completarea Condiiilor minime de funcionare a abatoarelor de capacitate mic,
aprobate prin Ordinul preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana
Alimentelor nr. 35/2011
Publicat n: Monitorul Oficial Nr. 1.056 din 28 decembrie 2016
Vznd Referatul de aprobare nr. 7.639 din 4 noiembrie 2016, ntocmit de Direcia General Sanitar
Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor din cadrul Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru
Sigurana Alimentelor,
n temeiul Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European i al Consiliului Uniunii
Europene de stabilire a principiilor i a cerinelor generale ale legislaiei alimentare, de instituire a
Autoritii Europene pentru Sigurana Alimentar i de stabilire a procedurilor n domeniul siguranei
produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 852/2004/CE al
Parlamentului European i al Consiliului Uniunii Europene de stabilire a unor norme generale de igien
care se aplic alimentelor, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 853/2004/CE al
Parlamentului European i al Consiliului Uniunii Europene de stabilire a unor norme specifice de igien
care se aplic alimentelor de origine animal, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului (CE) nr.
854/2004/CE al Parlamentului European i al Consiliului Uniunii Europene de stabilire a normelor
specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animal destinate consumului
uman, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 882/2004/CE al Parlamentului European
i al Consiliului Uniunii Europene privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea
conformitii cu legislaia privind hrana pentru animale i produsele alimentare i cu normele de sntate
animal i de bunstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului (CE) nr.
2.073/2005/CE al Parlamentului European i al Consiliului privind criteriile microbiologice aplicabile
alimentelor, al Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009/CE al Parlamentului European nr. 142/2011 i al
Consiliului de punere n aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009/CE al Parlamentului European i
al Consiliului Uniunii Europene de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animal
care nu sunt destinate consumului uman, i al Regulamentului (CE) nr. 1.375/2015/CE al Parlamentului
European i al Consiliului Uniunii Europene de stabilire a normelor specifice aplicabile controalelor
oficiale privind prezena de Trichinella n carne,
avnd n vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonana Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea
activitii sanitar-veterinare i pentru sigurana alimentelor, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 215/2004, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul art. 3 alin. (3) i art. 4 alin. (3) din Hotrrea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea i
funcionarea Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor i a unitilor din
subordinea acesteia, cu modificrile i completrile ulterioare,
preedintele Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor emite urmtorul
ordin:
Art. I - Condiiile minime de funcionare a abatoarelor de capacitate mic, aprobate
prin Ordinul preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor nr.
35/2011, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 585 din 18 august 2011, se modific i se
completeaz dup cum urmeaz:
1. La articolul 1, literele b) i c) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"b) cerine n domeniul bunstrii animalelor i al biosecuritii;
c) cerine privind identificarea, nregistrarea animalelor i asigurarea trasabilitii animalelor i a
produselor de origine animal rezultate."
2. La articolul 2, literele b) i c) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"b) numr redus de animale - numrul maxim de animale care pot fi sacrificate la nivelul abatoarelor de
capacitate mic, incluznd tierile de urgen, astfel:

(i) abatoare de capacitate mic:


1. porcine, ovine sau caprine - 200 de capete/lun;
2. bovine - 40 de capete/lun;
3. orice combinaie a acestor specii, dar care nu depete 5 UVM/zi;
(ii) centrele de sacrificare:
1. porcine, ovine sau caprine - 100 de capete/lun;
2. bovine - 20 de capete/lun;
3. orice combinaie a acestor specii, dar care nu depete 2,5 UVM/zi;
(iii) puncte de sacrificare la nivelul fermei:
1. porcine, ovine sau caprine - 50 de capete/lun;
2. bovine - 10 capete/lun;
3. orice combinaie a acestor specii, dar care nu depete 1,5 UVM/zi;
c) UVM - unitate vit mare, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului
European i al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rural acordat din Fondul european agricol
pentru dezvoltarea rural (FEADR):
1. tauri, vaci i alte bovine de mai mult de 2 ani i ecvine de mai mult de 6 luni - 1,0 UVM;
2. bovine ntre 6 luni i 2 ani - 0,6 UVM;
3. bovine mai mici de ase luni - 0,4 UVM;
4. ovine i caprine - 0,15 UVM;
5. scroafe de reproducie mai mari de 50 kg - 0,5 UVM;
6. alte porcine - 0,3 UVM."
3. La articolul 2, dup litera c) se introduc dou noi litere, literele d) i e), cu urmtorul cuprins:
"d) centru de sacrificare - abator de capacitate mic ce este dotat cu spaii i faciliti adecvate, n care
se desfoar activiti pentru recepia, cazarea i tierea unui numr redus de animale, precum i pentru
livrarea crnii i a organelor rezultate n uniti nregistrate sanitar-veterinar i pentru sigurana
alimentelor de pe teritoriul naional;
e) punct de tiere la nivelul fermei - abator de capacitate mic integrat fermei, care este dotat cu spaii
i faciliti adecvate n care se desfoar activiti pentru tierea animalelor crescute n ferma proprie i
pentru livrarea crnii i a organelor rezultate n uniti nregistrate sanitar-veterinar i pentru sigurana
alimentelor de pe teritoriul naional".
4. La articolul 3 alineatul (2), litera j) se abrog.
5. La articolul 3 alineatul (2), litera k) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"k) n cazul n care la nivelul abatoarelor de capacitate mic se sacrific bovine i ovine adulte este
necesar existena spaiului de frig pentru depozitarea carcaselor pn la primirea rezultatelor privind
testarea pentru encefalopatiile spongiforme transmisibile;".
6. Articolul 4 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 4 - (1) Medicii veterinari oficiali care evalueaz unitatea n vederea autorizrii acesteia, n funcie
de dimensiunea spaiilor, echipamentelor, facilitilor existente coroborate cu capacitatea de sacrificare
trebuie s ncadreze abatorul n conformitate cu prevederile art. 2 lit. b), nefiind permis acordarea unor
derogri de la etapele tehnologice privind sacrificarea, respectiv de la fluxul tehnologic.
(2) Animalele destinate sacrificrii trebuie s fie obligatoriu identificate i nsoite de certificat sanitarveterinar, documentul privind informaiile pentru lanul alimentar, precum i de alte documente de
identificare conform legislaiei n vigoare."
7. Dup articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 5, cu urmtorul cuprins:
"Art. 5 - (1) Carcasele/Semicarcasele/Sferturile i organele obinute n urma sacrificrii n centrele de
sacrificare i punctele de sacrificare la nivelul fermei vor fi comercializate pe teritoriul naional ctre
mcelrii, carmangerii, restaurante, cantine, pensiuni turistice i magazine alimentare.
(2) Certificarea de sntate public veterinar a crnii i marca de sntate care se aplic pe
carcasele/semicarcasele/ sferturile i organele obinute n urma abatorizrii n abatoare de capacitate
mic, centre de sacrificare i puncte de tiere integrate la nivelul fermei trebuie s fie n conformitate cu
prevederile Ordinului preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor
nr. 10/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilete procedura pentru marcarea i
certificarea sanitar veterinar a crnii proaspete i marcarea produselor de origine animal destinate
consumului uman, cu modificrile i completrile ulterioare.

(3) Carnea i organele obinute la nivelul abatoarelor de capacitate mic pot face obiectul schimburilor
intracomunitare sau exportului ctre ri tere, cu respectarea prevederilor legislaiei sanitare veterinare i
pentru sigurana alimentelor n vigoare.
(4) Confecionarea mrcilor de sntate se realizeaz conform procedurii stabilite n Ordinul
preedintelui Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor nr. 10/2008, cu
modificrile i completrile ulterioare."
Art. II - Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, i intr n vigoare la 30 de
zile de la data publicrii.
Preedintele Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor,
Radu Roati Chean
_____________