Sunteți pe pagina 1din 4

Alexandru Lapusneanul relatia dintre doua personajede Costache

NegruzziOpera literara Alexandru Lapusneanul


este o nuvela romantica de inspiratieistorica, a fost publicata in perioada
pasoptista, in primul numar al Daciei literare in anul1840, este prima
nuvela istorica din literatura romana.
Nuvela istorica are ca tema
lupta pentru putere, evocarea artistica a celei de-
ad o u a d o m n i i a l u i A l e x a n d r u L a p u s n e a n u l ( 1 5 6 4 - 1 5 6 9 )
e v i d e n t i a z a l u p t a p e n t r u impunerea autoritatii domnesti si urmarile
detinerii puterii de un catre un domnitor crudsi tiran. Naratorul este
omniprezent si obiectiv.Paragraful initial al nuvelei prezinta revenirea la tron
a lui Lapusneanul iar frazelefinale reflecta sfarsitul tiranului. Naratiunea se
desfasoara cronologic prin prezentarea secventelor
narative.A c t i u n e a n u v e l e i e s t e p u s a p e s e a m a u n o r
p e r s o n a j e c e a u c a r a c t e re f o a r t e puternice fapt ce reiese din evolutia
conflictului, conflict ce evidentiaza lupta pentru putere intre domnitor si
boieri.Te x t u l n a r a t i v e s t e i m p a r t i t i n p a t r u c a p i t o l e c a re p re z i n t
a m o m e n t e l e subiectului
. Fiecare capitol contine cate un
motto,
care constituie replici memorabileale personajelor.In capitolul I
,

Daca voi nu ma vreti, eu va vreau

este raspunsul dat deL a p u s n e a n u l s o l i e i d e b o i e r i c a re i i


c e r u s e r a s a s e i n t o a rc a d e u n d e a v e n i t p e n t r u c a poporul nu il
vrea.
In capitolul al II-lea
,

Ai sa dai sama, Doamna!


este amenintarea pe carevaduva unui boier decapitat o adreseaza
doamnei Ruxanda deoarece aceasta nu ia nici oatitudine impotriva
crimelor sotului sau.
In capitolul al III-lea,
Capul lui Motoc vrem

este cererea poporului care ilconsidera pe Motoc vinovat pentru toate


nemultumirile multimii.
In capitolul al IV-lea,
De ma voi scula, pre multi am sa popesc si eu

esteamenintarea rostita de Lapusneanul care, bolnav, fusese


calugatit potrivit obiceiurilor vremii si astfel pierduse puterea
domneasca.
Domnitorul Alexandru Lapusneanul si doamna Ruxanda sunt
personalitatiistorice
despre care scriitorul se documenteaza din Letopisetul Tarii Moldovei de
GrigoreUreche, dr modifica unele date istorice, pentru ca personajele sa
ilustreze in nuvela douatipuri umane opuse.
Alexandru Lapusneanul este personajul principal
al nuvelei, este un personajexceptional ( calitati si defecte iesite din
comun) care actioneaza in situatii exceptionale(scena uciderii boierilor,
scena pedepsirii lui Motoc, scena mortii domnitorului
otravit)Ac e s t a i n t r u c h i p e a z a t i p u l d o m n i t o r u l u i t i r a n s i c r u d , a r
e c a l i t a t i s i d e f e c t e puternice.
Doamna Ruxanda este un personaj secundar
, d e t i p ro m a n t i c , c o n s t r u i t i n a n t i t e z a c u L a p u s n e a n u l , e a e s t e
b l a n d a i n c o m p a r a t i e c u d o m n i t o r u l c a re e s t e t i r a n , caracterul ei
este slab fata de caracterul tare al domnitorului, ea nu actioneaza din
vointa proprie nici cand cere sotului sa inceteze cu crimele nici cand il
otraveste. Caracterul
slaba l D o a m n e i Ru x a n d a s c o a t e i n e v i d e n t a , p r i n c o n t r a s t , c a r a
c t e r u l t a re s i v o i n t a l u i Lapusneanul.C o n fl i c t u l n u v e l e i p u n e i n
l u m i n a p e r s o n a l i t a t e a p u t e r n i c a a p e r s o n a j u l u i principal.
Pricipalul conflict
este de ordin politic lupta pentru putere intre domnitor si

boieri. In aceasta lupta doamna se situeaza in opozitie cu sotul ei nefiind de


accord cucruzimea acestuia. Prin actiunile lor, cele doua personaje se
situeaza pe pozitii
diferite,L a p u s n e a n u l , fi u d e b o i e r , l u p t a i m p o t r i v a b o i e r i l o r , i a r
d o a m n a Ru z a n d a , fi i c a d e domnitor, obligata sa se marite cu
Lapusneanul, este de partea celorlalti boieri.
Scenele care infatiseaza relatiile dintre cele doua personaje
redau lupta pentruimpunerea autoritatii domestic, deoarece cruzimea
personajului principal contrasteaza
cu blandetea doamnei. Relatia cu doamna Ruxanda este construita pe antite
za romanticaangelic-demonic. Atitudinile adoptate de Lapusneanul
fata de doamna Ruxanda refl ectafalsitatea lui. Se casatorise cu ea ca sa
atraga inimile oamenilor din popor
ca sa atragainimile norodului ,
gesturile si cuvintele rostite de domnitor in scena discutiei
cudoamna Ruxanda, evidentiaza falsitatea lui in relatia sot-sotie. Mai
intai ii saruta mana,apoi se intristeaza si reactioneaza violent la
rugamintea ei, ducand mana la pumnal, dar sestapaneste si ii promite
un leac de frica.
Se bucura cu cruzime de spaima doamnei
carel e s i n a s e l a v e d e re a c a p e t e l o r b o i e r i l o r u c i s i
Femeia tot femeie, zise Lapusneanul zambind, in loc sa se bucure, ea se
sperie.
In ultimul capitol, insistentele boierilor si amenintarea sotului ca ii va ucide
fiul, odetermina pe doamna Ruxanda sa il otraveasca pe
Lapusneanul, acest lucru scoate inevidenta faptul ca este un character
slab si poate fi manipulate de boieri in situatii limita,cand viata fiului sau este
in pericol.
Personajele din cuplu
sunt caracterizate
direct,
d e c a t r e n a r a t o r , d e a l t e personaje, autocaracterizare si
indirect
p r i n f a p t e , l i m b a j , g e s t u r e , a t i t u d i n e , comportament, relatii cu
alte personaje.
Naratorul realizeaza, in mod direct
, p o r t r e t u l fi z i c a l d o m n i t o r u l u i p r i n descrierea vestimentatiei
(imbracaminte) specifice epocii
Purta coroana Paleologilor, si peste dulama poloneza de catifea stacojie,
avea cabanita turceasca.
Imbracamintea si podoabele doamnei refl ecta conditia sociala
specifi ca epociiera incinsa cu un colan de aur, ce se inchia cu mari paftale
de matostat, impregiurate cu pietre scumpe.De asemenea, naratorul
utilizeaza epitetele de caracterizare care sustin antitezadintre
domnitor
tiranul, nenorocitul domn
si sotia sa
gingasa Ruxanda, bunadoamna.
Pentru caracterizarea doamnei, naratorul foloseste comparatia
Ea insa eratrista si tinjitoare, ca floarea expusa arsitii soarelui.
Caracterizarea indirecta
se realizeaza prin limbaj, in scena rugamintii doamneic a t re d o m n i t o r d e
a i n c e t a c u o m o r u r i l e , s e o b s e r v a a c e l a s i c o n t r a s t i n t re c e l e
d o u a personaje, doamna are o atitudine blanda si supusa, se adreseaza sot
ului cu
bunul meudomn
in timp ce domnitorul raspunde violent spunandu-i
muiere nesocotita.
Replicile lui Lapusneanul
sunt memorabile, raspunsul dat boierilor

Daca voi nu ma vreti, eu va vreau

scoate in evidenta vointa acestuia, de asemenea amenintarea

De ma voi scula, pre multi am sa popesc si eu


reda dorinta de razbunare, raspunsul
Prosti, dar multi !
evidentiaza inteligenta personajului.In proza romantica, tensiunile
exterioare plaseaza personajele intr-o relatie deantiteza, din acest
punct de vedere se poate vorbi despre contrastul dintre
Lapusneanul, personaj istoric ce incalca orice pricipii religioase si morale
in scopul de a pastra putereasi doamna Ruxanda, blanda sotie cre da
dovada de bunatate si compasiune fata de cei aflati in suferinta.