Sunteți pe pagina 1din 45

POIM 2014-2020

ANEXA 1.1.B Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

ANEXA II

Formatul pentru transmiterea informaiilor privind un proiect major

PROIECT MAJOR
FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONAL/FONDUL DE COEZIUNE

INVESTIII N INFRASTRUCTUR/PRODUCTIVE

Titlul proiectului <type='S' maxlength=255 input='M'>

CCI <type='S' maxlength=15 input='S'>


POIM 2014-2020
ANEXA 1.1.B Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

A. ORGANISMUL RESPONSABIL PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI MAJOR I CAPACITATEA SA

A.1. Autoritatea responsabil pentru cererea de proiect (autoritatea de management)

A.1.1. Nume: <type='S' maxlength='200' input='M'> (1)

A.1.2. Adres: <type='S' maxlength='400' input='M'>

A.1.3. Numele persoanei de contact <type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.4. Funcia persoanei de contact <type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.5. Telefon: <type='N' input='M'>

A.1.6. E-mail: <type='S' maxlength='100' input='M'>

(1) Legend pentru caracteristicile cmpurilor:


tip: N = Numr, D = Dat, S = ir, C = Caset pentru selectare, P = Procent
introducerea datelor: M = Manual, S = Selecie, G = Generat de sistem
maxlength = Numrul maxim de caractere, inclusiv spaiile

A.2. Organismul/organismele (1) responsabil(e) de implementarea proiectului (beneficiar/beneficiari (2))

A.2.1. Nume: <type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.2. Adres: <type='S' maxlength='400' input='M'>

A.2.3. Numele persoanei de contact <type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.4. Funcia persoanei de contact <type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.5. Telefon: <type='N' input='M'>

A.2.6. E-mail: <type='S' maxlength='100' input='M'>

A.3. Detalii privind ntreprinderea (a se completa doar pentru investiiile productive)

A.3.1. Numele ntreprinderii:

< type='S' maxlength='200' input='M'>

A.3.2. Este ntreprinderea o IMM (3) ? <type='C' input=M>

Da Nu

A.3.3. Cifra de afaceri (valoare n milioane EUR i an):

A.3.3.1. Valoare n milioane EUR <type='N' input='M'>

A.3.3.2. An <type='N' input='M'>

(1) Dac exist mai multe organisme responsabile de implementare, includei informaii privind beneficiarul principal (ceilali vor fi
menionai la punctul A.5).
(2) n cazul unui proiect PPP n care un partener privat va fi selectat dup aprobarea operaiunii s fie beneficiar, n conformitate cu
articolul 63 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, aceast seciune trebuie s cuprind informaii privind organismul de
drept public care iniiaz operaiunea (i anume autoritatea contractant).
( ) Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).
3
POIM 2014-2020
ANEXA 1.1.B Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

A.3.4. Numrul total de persoane angajate (valoare i an):

A.3.4.1. Numrul persoanelor angajate <type='N' input='M'>

A.3.4.2. An <type='N' input='M'>

A.3.5. Structura grupului:

Capitalul sau drepturile de vot ale ntreprinderii sunt deinute, n proporie de cel puin 25 %, de o ntreprindere
sau de un grup de ntreprinderi care nu corespunde definiiei unei IMM? <type='C' input='M'>

Da Nu

Indicai numele i descriei structura grupului.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

A.4. Capacitatea organismului responsabil cu implementarea proiectului, menionndu-se capacitatea sa


tehnic, juridic, financiar i administrativ (1)

A.4.1. Capacitatea tehnic (v rugm s furnizai cel puin un rezumat al expertizei necesare pentru implementarea proiectului i
s precizai numrul persoanelor cu o astfel de expertiz disponibile n cadrul organizaiei i alocate proiectului)

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

A.4.2. Capacitatea juridic (indicai cel puin statutul juridic al beneficiarului care permite implementarea proiectului, precum i
capacitatea sa de a ntreprinde aciuni legale, dac este necesar).

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

A.4.3. Capacitatea financiar (v rugm s confirmai cel puin capacitatea financiar a organismului responsabil pentru
implementarea proiectului, pentru a demonstra c acesta este n msur s garanteze lichiditile necesare pentru o
finanare adecvat a proiectului, astfel nct s se asigure implementarea cu succes a acestuia i funcionarea n viitor, n
plus fa de celelalte activiti ale organismului)

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

A.4.4. Capacitatea administrativ (ca informaii minime, v rugm s indicai cel puin proiectele finanate de UE i/sau
proiectele comparabile realizate n cursul ultimilor zece ani i, n absena unor astfel de exemple, s indicai dac nevoile de
asisten tehnic au fost luate n considerare; v rugm s menionai existena unor mecanisme instituionale precum
unitatea de implementare a proiectului (UIP) capabil s implementeze i s deruleze proiectul i, dac este posibil,
includei organigrama propus pentru implementarea i derularea proiectului).

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

A.5. Furnizai informaii cu privire la toate acordurile instituionale relevante cu pri tere pentru
implementarea proiectului i exploatarea cu succes a facilitilor care au fost planificate i eventual
ncheiate

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

(1) n cazul unui proiect PPP i n cazul n care partenerul privat nu a fost nc selectat, aceast seciune ar trebui s conin criteriile
minime de calificare care trebuie s fie ndeplinite pentru preselecie n ofert i o justificare a acestor criterii. Cererea trebuie, de
asemenea, s descrie toate procedurile instituite pentru elaborarea, monitorizarea i gestionarea proiectului PPP.
POIM 2014-2020
ANEXA 1.1.B Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

A.5.1. Oferii detalii cu privire la modul n care va fi gestionat infrastructura dup ncheierea proiectului (i anume, numele
operatorului; metode de selecie administrare public sau concesiune; tip de contract etc.).

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

B. DESCRIEREA INVESTIIEI I AMPLASAREA EI; EXPLICAIE PRIVIND COERENA CU AXELE PRIORITARE RELEVANTE
ALE PROGRAMULUI (PROGRAMELOR) OPERAIONAL(E) N CAUZ I PRIVIND CONTRIBUIA PRECONIZAT LA
REALIZAREA OBIECTIVELOR SPECIFICE ALE AXELOR PRIORITARE RESPECTIVE I LA DEZVOLTAREA SOCIOECO
NOMIC

B.1. Programul (programele) operaional(e) i axele prioritare

ICC al PO Axa prioritar a OP

PO 1<type='S' input='S'> Ax prioritar a PO 1<type='S' input='S'>

PO 1<type='S' input='S'> Ax prioritar a PO 1<type='S' input='S'>

PO 2<type='S' input='S'> Ax prioritar a PO 2<type='S' input='S'>

PO 2<type='S' input='S'> Ax prioritar a PO 2<type='S' input='S'>

B.1.1. Proiectul figureaz pe lista proiectelor majore din programul (programele) operaional(e)? (1) <type='C' input='M'>

Da Nu

B.2. Clasificarea activitilor din cadrul proiectului (2)

Cod Sum Procent

B.2.1. Cod (coduri) pentru dimensiunea <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'>
domeniu de intervenie
(Ar trebui s se foloseasc mai <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'>
multe coduri dac, pe baza unui
calcul pro rata, sunt vizate mai <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'>
multe domenii de intervenie)
<type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'>

<type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'>

B.2.2. Cod pentru dimensiunea form de <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'>
finanare
(n unele cazuri pot fi relevante <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'>
mai multe coduri a se furniza
procentele stabilite pe baza unui
calcul pro rata)

B.2.3. Cod pentru dimensiunea teritorial <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'>
(n unele cazuri pot fi relevante
mai multe coduri a se furniza <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'>
procentele stabilite pe baza unui
calcul pro rata)

(1) Conform articolului 102 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
(2) Anexa I la Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei din 7 martie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul
european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i
Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul european de
dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, n ceea ce
privete metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbrile climatice, stabilirea obiectivelor de etap i a intelor n
cadrul de performan i nomenclatura categoriilor de intervenie pentru fondurile structurale i de investiii europene (JO L 69,
POIM 2014-2020
ANEXA 1.1.B Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

8.3.2014, p. 65).
POIM 2014-2020
ANEXA 1.1.B Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

Cod Sum Procent

B.2.4. Cod pentru mecanismul de aplicare <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'>
teritorial

B.2.5. Cod pentru dimensiunea obiectiv <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'>
tematic
(n unele cazuri pot fi relevante
mai multe coduri a se furniza
procentele stabilite pe baza unui
calcul pro rata)

B.2.6. Cod pentru dimensiunea econo <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'>
mic (cod NACE (1))
(n unele cazuri pot fi relevante
<type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'>
mai multe coduri a se furniza
procentele stabilite pe baza unui
calcul pro rata)

B.2.7. Cod pentru dimensiunea amplasa <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'>
ment (NUTS III) (2)
(n unele cazuri pot fi relevante
<type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'>
mai multe coduri a se furniza
procentele stabilite pe baza unui
calcul pro rata)

B.2.8. Natura investiiei (3) (a se completa <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'>
doar pentru investiiile productive)

B.2.9. Produsul n cauz (4) (a se completa <type='N' input='S'> <type='N' input='M'> <type='P' input='G'>
numai pentru investiiile productive)

(1) NACE-Rev.2, cod cu 4 cifre: Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European i al Consiliului (JO L 393,
30.12.2006, p. 1).
(2) Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European i al Consiliului (JO L 154, 21.6.2003, p. 1) astfel cum a
fost modificat. A se utiliza codul NUTS III cel mai detaliat i mai relevant. n cazul n care un proiect vizeaz mai multe
zone individuale de nivel NUTS III, se va lua n considerare utilizarea codului NUTS III sau coduri superioare.
(3) Construcie nou = 1; extindere = 2; transformare/modernizare = 3; schimbarea localitii = 4; creare prin preluare = 5.
(4) Nomenclatura combinat (NC), Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).

B.3. Descrierea proiectului

B.3.1. V rugm s furnizai o scurt descriere a proiectului (maximum 2 pagini) (prezentai situaia existent, aspectele care vor
fi abordate, instalaiile care urmeaz s fie construite etc.), o hart care s indice zona proiectului (1), date de geoloca
lizare (2) i principalele componente ale proiectului, nsoite de o estimare a costurilor individuale totale (fr defalcarea
costurilor pe activiti).

n cazul investiiilor productive, trebuie s se furnizeze, de asemenea, o descriere tehnic detaliat care s
includ: activitile vizate i principalele lor caracteristici, instituia, principalele activiti i principalele
elemente ale structurii financiare a ntreprinderii, principalele aspecte ale investiiei, descrierea tehnologiei i
echipamentului de producie i descrierea produselor.

< type='S' maxlength='7000' input='M'>

(1) n cazul unui PPP n care partenerul privat nu a fost nc selectat i are responsabilitatea de a asigura amplasarea, solicitantul nu are
obligaia s furnizeze o hart care s indice zona proiectului.
(2) V rugm s furnizai n apendicele 5 date de geolocalizare n format vectorial, coninnd poligoane, linii i/sau puncte, dup caz, pentru
POIM 2014-2020
ANEXA 1.1.B Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

a reprezenta proiectul preferabil n format de fiier.


POIM 2014-2020
ANEXA 1.1.B Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

B.3.2. Acest proiect reprezint o etap a unui proiect major (1) ? <type='C' input='M'>

Da Nu

B.3.3. n cazul n care proiectul reprezint o etap a unui proiect de ansamblu, oferii o descriere concis a etapelor prevzute
pentru implementare, artnd n ce mod aceste etape sunt independente una de alta din punct de vedere tehnic i financiar.
Indicai care au fost criteriile utilizate pentru divizarea proiectului n etape. V rugm s indicai partea din proiectul de
ansamblu (sub form de procente) care este acoperit de aceast faz. n cazul n care proiectul este cofinanat din mai
multe programe operaionale, indicai programele operaionale corespunztoare diverselor pri i alocarea proporional.

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

B.3.4. A aprobat Comisia n trecut o parte din acest proiect major? <type='C' input=M>

Da Nu

Dac da, v rugm s furnizai numrul CCI al proiectului major aprobat.

< type='S' input='S'>

Dac acest proiect este o parte a unui proiect major cu mai multe etape a crui prim etap s-a desfurat n
perioada 2007-2013, v rugm s furnizai o descriere a obiectivelor fizice i financiare ale etapei precedente,
inclusiv o descriere a implementrii primei faze, i s confirmai c proiectul este sau va fi gata s fie folosit n
conformitate cu obiectivul propus.

< type='S' maxlength='10500' input='M'>

B.3.5. Proiectul face parte dintr-o reea transeuropean care a fcut obiectul unui acord la nivelul Uniunii? <type='C' input='M'>

Da Nu

Dac da, v rugm s furnizai detalii i trimiteri la legislaia relevant a UE (2).

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

B.3.6. n cazul investiiilor productive, este investiia:

(i) reglementat de articolul 3 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului
European i al Consiliului (3) ? <type='C' input='M'>

Da Nu

(1) Un proiect major care a nceput n perioada de programare 2007-2013, n cursul creia au fost finalizate una sau mai multe etape ale
proiectului, iar acest proiect reprezint o etap care va fi efectuat i finalizat n perioada de programare 2014-2020, sau un proiect
care a nceput n perioada de programare 2014-2020, pentru care acest proiect reprezint o etap care va fi finalizat, n timp ce
etapa urmtoare va fi finalizat n perioada de programare actual sau urmtoare.
(2) Pentru energie: este proiectul definit ca proiect de interes comun n temeiul Regulamentului nr. 347/2013 privind liniile directoare
pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE i de modificare a Regulamentelor (CE)
nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 i (CE) nr. 715/2009? Pentru transport: este proiectul reglementat de Regulamentul (UE)
nr. 1315/2013 privind orientrile Uniunii pentru dezvoltarea reelei transeuropene de transport i de abrogare a Deciziei
nr. 661/2010/UE?
( ) Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de
3

dezvoltare regional i dispoziiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiiile pentru cretere economic i locuri de munc i
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 289).
POIM 2014-2020
ANEXA 1.1.B Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

Dac da, v rugm s explicai cum contribuie la crearea i meninerea locurilor de munc (n special
pentru tineri)

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

(ii) reglementat de articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013? <type='C'
input='M'>
Da Nu
Dac da, v rugm s explicai cum contribuie la prioritile de investiii stabilite la articolul 5 alineatele (1)
i (4) din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 i, dac investiia respectiv implic cooperarea ntre
ntreprinderi mari i IMM-uri, cum contribuie la prioritile de investiii de la articolul 5 alineatul (2) din
regulamentul respectiv.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

B.4. Obiectivele proiectului i coerena cu axele prioritare relevante ale programului (programelor)
operaional(e) n cauz i contribuia preconizat la realizarea obiectivelor i rezultatelor specifice ale
axelor prioritare respective i contribuia preconizat la dezvoltarea socioeconomic a zonei acoperite
de programul operaional.

B.4.1. Care sunt principalele obiective ale proiectului? V rugm s le enumerai i s oferii o scurt explicaie

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

B.4.2. V rugm s oferii detalii privind coerena proiectului cu axele prioritare relevante ale programului (programelor)
operaional(e) i privind contribuia preconizat la atingerea indicatorilor de rezultat n cadrul obiectivelor specifice
prevzute de axele prioritare respective

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

B.4.3. V rugm s explicai cum va contribui proiectul la dezvoltarea socioeconomic a zonei acoperite de programul operaional

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

B.4.4. V rugm s precizai ce msuri au fost planificate/luate de ctre beneficiar pentru a asigura utilizarea optim a infras
tructurii n faza de exploatare

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

C. COSTUL TOTAL I COSTUL ELIGIBIL TOTAL

C.1. V rugm s completai tabelul de mai jos, lund n considerare urmtoarele aspecte

1. Costurile neeligibile cuprind: (i) cheltuielile efectuate n afara perioadei de eligibilitate; (ii) cheltuielile
neeligibile n temeiul normelor UE i naionale aplicabile (iii) alte cheltuieli neprezentate pentru cofinanare.
NB: Data de ncepere a eligibilitii cheltuielilor este data de transmitere a programului operaional Comisiei
sau data de 1 ianuarie 2014, fiind reinut data care survine mai devreme (1).
2. Provizioanele pentru cheltuieli neprevzute nu pot depi 10 % din costul total fr cheltuieli neprevzute.
Aceste provizioane pentru cheltuieli neprevzute pot fi incluse n costurile eligibile totale utilizate pentru
calcularea contribuiei planificate a fondurilor.
3. O ajustare a preurilor poate fi inclus, dup caz, pentru a acoperi o inf laie estimat n cazul n care
costurile eligibile sunt exprimate n preuri constante.
4. TVA-ul recuperabil nu este eligibil. n cazul n care TVA-ul este considerat eligibil, v rugm s oferii
explicaii.

(1) Cu excepia cazului n care trebuie s aplice norme specifice proiectului, de exemplu, privind ajutorul de stat.
POIM 2014-2020
ANEXA 1.1.B Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

5. Costul total trebuie s includ toate costurile ocazionate de proiect, de la planificare pn la supervizare, i
trebuie s includ TVA-ul, indiferent dac este recuperabil sau nu.

6. Achiziionarea de terenuri neconstruite i de terenuri construite cu o sum mai mare de 10 % din


cheltuielile eligibile totale ale operaiunii n cauz, n conformitate cu articolul 69 alineatul (3) litera (b) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. n cazuri excepionale i justificate corespunztor, se poate autoriza un
procent mai ridicat pentru operaiunile privind conservarea mediului.

7. Costurile eligibile totale nainte de luarea n considerare a cerinelor stabilite la articolul 61 din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Costuri
Costuri totale Costuri eligibile Procent din costu
n EUR neeligibile (1)
(A) (B) (C) = (A) (B) rile eligibile totale

Input Input Calculate Calculat

1 Onorarii legate de planifi <type='N' in <type='N' in <type='N' in <type='P' in


care/proiectare put='M'> put='M'> put='G'> put='G'>

2 Cumprare terenuri <type='N' in <type='N' in <type='N' in <type='P' in


put='M'> put='M'> (6) put='G'> put='G'>

3 Cldiri i construcii <type='N' in <type='N' in <type='N' in <type='P' in


put='M'> put='M'> put='G'> put='G'>

4 Instalaii i maini sau echi <type='N' in <type='N' in <type='N' in <type='P' in


pamente put='M'> put='M'> put='G'> put='G'>

5 Cheltuieli neprevzute (2) <type='N' in <type='N' in <type='N' in <type='P' in


put='M'> put='M'> put='G'> put='G'>

6 Ajustarea preurilor (dac <type='N' in <type='N' in <type='N' in <type='P' in


este cazul) (3) put='M'> put='M'> put='G'> put='G'>

7 Publicitate <type='N' in <type='N' in <type='N' in <type='P' in


put='M'> put='M'> put='G'> put='G'>

8 Supervizare n cursul exe <type='N' in <type='N' in <type='N' in <type='P' in


cutrii lucrrilor de con put='M'> put='M'> put='G'> put='G'>
strucii

9 Asisten tehnic <type='N' in <type='N' in <type='N' in <type='P' in


put='M'> put='M'> put='G'> put='G'>

10 Subtotal <type='N' in <type='N' in <type='N' in <type='P' in


put='G'> put='G'> put='G'> put='G'>

11 (TVA (4)) <type='N' in <type='N' in <type='N' in <type='P' in


put='M'> put='M'> put='G'> put='G'>

12 TOTAL <type='N' in <type='N' in <type='N' in <type='P' in


put='G'> (5) put='G'> put='G'> (7) put='G'>

V rugm s furnizai cursul de schimb i referina (dac este cazul)

< type='S' maxlength='875' input='M'>

Dac avei comentarii cu privire la oricare dintre elementele de mai sus (de exemplu, nu sunt luate n calcul
cheltuielile neprevzute, TVA-ul eligibil), v rugm s le menionai mai jos.
POIM 2014-2020
ANEXA 1.1.B Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

< type='S' maxlength='1750' input='M'>


POIM 2014-2020
ANEXA 1.1.B Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

C.2. Verificarea conformitii cu normele privind ajutoarele de stat

Considerai c acest proiect implic acordarea de ajutoare de stat? <type='C' input='M'>

Da Nu
Dac da, v rugm s completai tabelul de mai jos ( ): 1

Numrul ajutorului
Valoarea ajutorului Valoarea total a Intensitatea ajutoru de stat/numrul de
(EUR) n echivalent costurilor eligibile lui nregistrare al ajuto
subvenie brut (1) (EUR) (2) (n %) rului cu exceptare pe
categorii

Schem de ajutor apro <type='N' in <type='N' in <type='P' in <type='N' in


bat sau ajutor individual put='M'> put='M'> put='M'> put='M'>
aprobat

Ajutor care intr sub in <type='N' in <type='N' in <type='P' in <type='N' in


cidena unei reglementri put='M'> put='M'> put='M'> put='M'>
de exceptare pe categorii

Ajutor n conformitate <type='N' in <type='N' in <type='P' in <type='N' in


cu decizia privind servi put='M'> put='M'> put='M'> put='M'>
ciul de interes economic
general (3) sau cu regula
mentul privind serviciile
publice de transport ru
tier de cltori (4)

Totalul ajutorului acordat <type='N' in Nu se aplic Nu se aplic Nu se aplic


put='G'>
(1) Echivalent subvenie brut (ESB) nseamn valoarea actualizat a ajutorului exprimat ca procent din valoarea actualizat
a costurilor eligibile, calculat la data acordrii ajutorului pe baza ratei de referin aplicabile la data respectiv.
(2) Normele privind ajutorul de stat cuprind dispoziii privind costurile eligibile. n aceast coloan, statele membre ar trebui
s indice cuantumul total al costurilor eligibile pe baza normelor privind ajutoarele de stat care au fost aplicate.
(3) Decizia 2012/21/UE a Comisiei din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind
funcionarea Uniunii Europene n cazul ajutoarelor de stat sub form de compensaii pentru obligaia de serviciu public
acordate anumitor ntreprinderi crora le-a fost ncredinat prestarea unui serviciu de interes economic general (JO L 7,
11.1.2012, p. 3).
(4) Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European i al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind
serviciile publice de transport feroviar i rutier de cltori i de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 i nr.
1107/70 ale
Consiliului (JO L 315, 3.12.2007, p. 1).

Dac nu, v rugm s explicai n detaliu argumentele care au stat la baza stabilirii faptului c proiectul nu
implic acordarea de ajutoare de stat (2). V rugm s furnizai aceste informaii pentru toate grupurile de
beneficiari poteniali ai ajutorului de stat, de exemplu, n cazul unei infrastructuri, pentru proprietar,
constructori, operator i pentru utilizatorii infrastructurii. Dac este cazul, v rugm s indicai dac motivul
pentru care considerai c proiectul nu presupune ajutor de stat este c (i) proiectul nu vizeaz o activitate
economic (inclusiv activiti n domeniul public) sau c (ii) destinatarul (destinatarii) sprijinului beneficiaz de
un monopol legal pentru activitile relevante i nu sunt activi n alt sector liberalizat (sau vor ine contabiliti
separate n cazul n care sunt activi n alte sectoare).

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

C.3. Calcularea costurilor eligibile totale

Costurile eligibile totale, dup luarea n considerare a cerinelor stabilite la articolul 61 din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013, ar trebui s fie utilizate pentru a verifica dac proiectul a atins pragul pentru a fi considerat un
proiect major, n conformitate cu articolul 100 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(1) Aceast cerere nu nlocuiete notificarea ctre Comisie n temeiul articolului 108 alineatul (3) din tratat. O decizie pozitiv a Comisiei cu
privire la proiectul major, n temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, nu constituie o autorizare a ajutorului de stat.
(2) Serviciile Comisiei au oferit orientri statelor membre pentru a facilita evaluarea atunci cnd investiiile n infrastructur implic un
ajutor de stat. n special, serviciile Comisiei au pregtit grile de analiz. O comunicare privind noiunea de ajutor este n prezent n curs
de pregtire. Comisia invit statele membre s foloseasc grilele de analiz sau alte metode pentru a explica de ce consider c sprijinul
POIM 2014-2020
ANEXA 1.1.B Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

nu
implic acordarea unui ajutor de stat.
POIM 2014-2020
ANEXA 1.1.B Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

V rugm s alegei opiunea corespunztoare i s completai informaiile cerute. Pentru operaiunile care nu
genereaz venituri, alegei metoda de la articolul 61 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013 i stabilii aplicarea pro rata a veniturilor nete actualizate la 100 %.

Metoda aleas de autoritatea de management pentru


Metoda de calculare a veniturilor nete poteniale sectorul, subsectorul sau tipul de operaiune n cauz (1)
(bifai numai o caset)

Calcularea venitului net actualizat <type='C' input='M'>

Metoda forfetar <type='C' input='M'>

Metoda ratei de cofinanare reduse <type='C' input='M'>

(1) Conform articolului 61 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Calcularea veniturilor nete actualizate [articolul 61 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Valoare

1. Costurile eligibile totale nainte de luarea n considerare a cerinelor stabilite la <type='N' input='G'>
articolul 61 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (n EUR, neactualizate)
[Seciunea C.1.12(C)]

2. Aplicarea pro rata a venitului net actualizat (%) (dac este cazul) = (E. 1.2.9) <type='N' input='M'>

3. Costurile eligibile totale dup luarea n considerare a cerinelor stabilite la arti <type='N' input='M'>
colul 61 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (n EUR, neactualizate) = (1) *
(2)
Valoarea maxim a contribuiei publice trebuie s respecte normele privind ajutoarele
de stat i cuantumul total al ajutorului acordat raportat mai sus (dac este cazul)

Metoda forfetar sau metoda ratei de cofinanare reduse [articolul 61 alineatul (3) litera (a) i articolul 61
alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Valoare

1. Costurile eligibile totale nainte de luarea n considerare a cerinelor stabilite la <type='N' input='G'>
articolul 61 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (n EUR, neactualizate)
[Seciunea C.1.12(C)]

2. Rata forfetar pentru venitul net, astfel cum este definit n anexa V la Regula <type='N' input='M'>
mentul (UE) nr. 1303/2013 sau n actele delegate (RF) (%)

3. Costurile eligibile totale dup luarea n considerare a cerinelor stabilite la arti <type='N' input='M'>
colul 61 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (n EUR, neactualizate) = (1)
(1-RF) (*)
Valoarea maxim a contribuiei publice trebuie s respecte normele privind ajutoarele
de stat i cuantumul total al ajutorului acordat raportat mai sus (dac este cazul)

(*) n cazul metodei ratei de cofinanare reduse, aceast formul nu este aplicabil (rata forfetar este ref lectat de rata de
cofi nanare a axei prioritare, ceea ce d natere unei finanri FEDR/FC mai reduse) i costurile eligibile totale sunt
egale cu suma menionat la punctul 1
POIM 2014-2020
ANEXA 1.1.B Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

D. STUDIILE DE FEZABILITATE EFECTUATE, INCLUSIV ANALIZA OPIUNILOR, I REZULTATELE

D.1. Analiza cererii

V rugm s furnizai un rezumat al analizei cererii, inclusiv estimri privind rata de cretere a cererii, pentru a
demonstra necesitatea proiectului, n conformitate cu abordarea prevzut n anexa III la prezentul regulament
(Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu). Cel puin urmtoarele informaii ar trebui s fie incluse:

(i) metodologia utilizat pentru proiecii;

(ii) ipoteze i date de referin (de exemplu, traficul n trecut i estimri privind traficul n viitor n absena
proiectului);

(iii) proiecii pentru opiunile selectate, dac este cazul;

(iv) aspectele privind oferta, inclusiv analizarea ofertei existente i a evoluiilor preconizate

(infrastructur); (v) efectul de reea (dac este cazul).

n cazul investiiilor productive, descriei pieele-int i furnizai un rezumat al analizei cererii, inclusiv rata de
cretere a cererii, defalcat, dup caz, pe state membre i separat, pe ri tere luate n ansamblu.

< type='S' maxlength='10500' input='M'>

D.2. Analiza opiunilor

D.2.1. V rugm s descriei pe scurt opiunile alternative luate n considerare n studiile de fezabilitate (maximum 2-3 pagini) n
conformitate cu abordarea prevzut n anexa III la prezentul regulament (Metodologia de realizare a analizei cost-
beneficiu). Cel puin urmtoarele informaii ar trebui s fie incluse:

(i) costurile de investiie totale i costurile operaionale pentru opiunile luate n considerare;

(ii) opiunile privind mrimea (n raport cu criterii tehnice, operaionale, economice, sociale i de mediu) i
opiunile privind amplasarea infrastructurii propuse;

(iii) opiuni tehnologice pe componente i pe sistem;

(iv) riscurile pentru fiecare alternativ, inclusiv riscurile legate de efectele schimbrilor climatice i condiiile
meteorologice extreme;

(v) indicatorii economici pentru opiunile luate n considerare, dac este cazul (1);

(vi) tabel recapitulativ prezentnd toate avantajele i dezavantajele opiunilor luate n considerare.

n plus, n cazul investiiilor productive, oferii detalii privind capacitatea [de exemplu, capacitatea ntreprinderii
nainte de investiie (n uniti pe an), data de referin, capacitatea dup investiie (n uniti pe an), estimare
privind rata de utilizare a capacitii].

< type='S' maxlength='10500' input='M'>

D.2.2 V rugm s menionai criteriile luate n considerare pentru selectarea celei mai bune soluii [clasificndu-le n funcie de
importan i de metoda de evaluare, innd cont de rezultatele evalurii privind vulnerabilitatea fa de schimbrile
climatice i ale evalurii riscurilor i de procedurile EIM/ESM, dup caz (a se vedea seciunea F de mai jos] i justificai, pe
scurt, opiunea aleas n conformitate cu anexa III la prezentul regulament (Metodologia de realizare a analizei cost-
beneficiu) (2)

< type='S' maxlength='7000' input='M'>

(1) n cazul n care diferitele opiuni prezint realizri i externaliti diferite (presupunnd c toate opiunile au acelai obiectiv), de
exemplu, n cazul proiectelor privind deeurile solide, se recomand s se efectueze o analiz cost-beneficiu simplificat pentru toate
opiunile principale, pentru a selecta cea mai bun alternativ i parametrii economici ai unui proiect, cum ar fi valoarea actualizat
net economic ar trebui s fie factorul decisiv n procesul de selecie.
(2) n cazul unui proiect PPP, aceast seciune ar trebui s includ o justificare a alegerii metodei de achiziii publice, inclusiv prin intermediul
unei analize a raportului calitate-pre, folosind elemente de comparaie rezonabile din sectorul public.
POIM 2014-2020
ANEXA 1.1.B Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

D.3. Fezabilitatea opiunii selectate

Oferii un scurt rezumat privind fezabilitatea opiunii selectate care s fac referire la urmtoarele dimensiuni
eseniale: aspectul instituional, tehnic, de mediu, emisiile de gaze cu efect de ser, efectele i riscurile
schimbrilor climatice pentru proiect (dac este cazul), precum i alte aspecte, innd cont de riscurile
identificate pentru a dovedi fezabilitatea proiectului. V rugm s completai tabelul fcnd trimitere la
documentele relevante.

D.3.1 Aspectul instituional

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

D.3.2. Aspecte tehnice, n special amplasarea, capacitatea nominal a infrastructurii principale, justificarea domeniului de aplicare
i a dimensiunii proiectului n contextul cererii estimate, justificarea alegerilor fcute cu privire la evaluarea riscurilor de
dezastre naturale i climatice (dup caz), estimarea costului de investiie i a costului operaional

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

D.3.3. Aspecte de mediu i aspecte privind atenuarea schimbrilor climatice (emisii de gaze cu efect de ser) i adaptarea la acestea
(dac este cazul)

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

D.3.4. Alte aspecte

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

V rugm s completai tabelul de referin de mai jos

Dimensiuni eseniale ale studiilor de fezabilitate (sau ale Referine (documente justificative i capitolul/seciunea/
planului de afaceri n cazul investiiilor productive) pagina la care pot fi gsite informaii specifice)

Analiza cererii < type='S' maxlength='1750' input='M'>

Analiza opiunilor < type='S' maxlength='1750' input='M'>

Aspecte instituionale < type='S' maxlength='1750' input='M'>

Aspecte tehnice < type='S' maxlength='1750' input='M'>

Aspecte de mediu, adaptarea la schimbrile climatice < type='S' maxlength='1750' input='M'>


i atenuarea efectelor acestora i rezistena n faa de
zastrelor (dac este cazul)

Alte aspecte < type='S' maxlength='1750' input='M'>

Pe lng elementele sintetice care trebuie prezentate, aceast cerere trebuie s fie nsoit de documentul privind studiile
de fezabilitate de la apendicele 4.

E. ANALIZA COST-BENEFICIU, INCLUZND O ANALIZ FINANCIAR I ECONOMIC, I EVALUAREA RISCURILOR

Prezenta seciune ar trebui s se bazeze pe anexa III la prezentul regulament (Metodologia de realizare a analizei
cost-beneficiu). Pe lng elementele sintetice care trebuie prezentate, aceast cerere va fi nsoit de documentul complet
privind analiza cost-beneficiu de la apendicele 4.
POIM 2014-2020
ANEXA 1.1.B Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

E.1. Analiza financiar

E.1.1. V rugm s furnizai o scurt descriere a metodologiei (maximum 2-3 pagini) [descrierea conformitii cu anexa III la
prezentul regulament (Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu) i cu seciunea III (Metoda de calculare a venitului
net actualizat al operaiunilor generatoare de venituri nete) din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei (1)
i excepii de la aplicarea acestor metodologii; toate ipotezele principale privind costurile operaionale, costurile de nlocuire
a capitalului, veniturile i valoarea rezidual, parametrii macroeconomici utilizai, etapele luate n considerare n
calcule, datele utilizate pentru a efectua analiza] i principalele constatri ale analizei financiare, inclusiv rezultatele
analizei viabilitii financiare pentru a demonstra c proiectul nu va rmne fr lichiditi n viitor (v rugm s
confirmai angajamentul beneficiarului proiectului, al proprietarilor i/sau al autoritilor publice de a finana
investiia, costurile operaionale i costurile de nlocuire i, dac este posibil, furnizai tabelele privind viabilitatea
financiar care s prezinte proieciile privind fluxurile de numerar pentru perioada de referin):

< type='S' maxlength='10500' input='M'>

E.1.2. Principalele elemente i parametri utilizai n analiza cost-beneficiu pentru analiza financiar (toate valorile trebuie s fie
exprimate n EUR) (2)

Principalele elemente i parametri Valoare

1 Perioada de referin (ani) <type='N' input='M'>

2 Rata de actualizare <type='P' input='M'>


financiar (%) (1)

Trimitere la documen
tul analizei
Valoare actualizat (va
Principalele elemente i parametri Valoare neactualizat cost-beneficiu
loare actualizat net)
(capitol/seciune/pa
gin)

3 Costurile de investiie totale, fr <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> < type='S' max
provizioanele pentru cheltuieli ne length='500' in
prevzute put='M'>

4 Valoarea rezidual <type='N' input='M'> <type='N' input='M'> < type='S' max


length='500' in
put='M'>

5 Venituri <type='N' input='M'> < type='S' max


length='500' in
put='M'>

6 Costuri de funcionare i de nlo <type='N' input='M'> < type='S' max


cuire (2) length='500' in
put='M'>

Aplicarea proporional a veniturilor nete actualizate (3)

7 Venituri nete = venituri costuri <type='N' input='G'> < type='S' max


de funcionare i de nlocuire + length='500' in
valoarea rezidual = (5) (6) + (4) put='M'>

(1) Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al
Parlamentului European i al Consiliului de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul
social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i afaceri
maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social
european, Fondul de coeziune i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime (JO L 138, 13.5.2014, p. 5).
(2) Toate cifrele trebuie s corespund documentului privind analiza cost-beneficiu. Analiza cost-beneficiu ar trebui s fie ntocmit n euro
sau n moneda local, indicndu-se n mod clar rata de schimb.
POIM 2014-2020
ANEXA 1.1.B Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

8 Costuri de investiie totale veni <type='N' input='G'> < type='S' max


tul net = (3) (7) length='500' in
put='M'>

9 Aplicarea pro rata a venitului net <type='P' input='G'> < type='S' max
actualizat (%) = (8)/(3) length='500' in
put='M'>

n cazul n care TVA-ul este recuperabil, cheltuielile i veniturile ar trebui s se bazeze pe cifre fr TVA.
(1) De preferin n termeni reali.
(2) n sensul articolului 17 din Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei.
(3) Nu se aplic: 1) n cazul proiectelor care sunt supuse normelor privind ajutoarele de stat, n sensul articolului 107 din tra
tat (a se vedea punctul G1), n temeiul articolului 61 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; 2) n cazul n
care este utilizat rata forfetar [articolul 61 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013] sau rata de cofi
nanare redus [articolul 61 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]; i 3) n cazul n care suma valorilor ac
tuale ale costurilor operaionale i de nlocuire este mai mare dect valoarea actual a veniturilor, proiectul nu este consi
derat ca generator de venituri, caz n care punctele 7 i 8 pot fi ignorate i aplicarea pro rata a venitului net actualizat ar
trebui stabilit la 100 %.

E.1.3. Principalii indicatori ai analizei financiare n conformitate cu documentul privind analiza cost-beneficiu.

Trimitere la docu
Fr sprijin din partea Cu sprijin din partea Uniu
mentul privind analiza
Uniunii nii suport cost-beneficiu (capitol/
A B seciune/pagin)

1. Rata de rentabilitate finan <type='P' RRF (C) (1) <type='P' RRF (K) (2) < type='S' max
ciar (%) input='M'> input='M'> length='500' in
put='M'>

2. Valoare actualizat net <type='N' VFNA (C) <type='N' VFNA (K) < type='S' max
(euro) input='M'> input='M'> length='500' in
put='M'>

(1) RRF(C) nseamn rentabilitatea financiar a unei investiii.


(2) RRF(K) nseamn rentabilitatea financiar a capitalului naional.

n cazul n care un proiect major prezint o rentabilitate financiar crescut, i anume RRF(C) este
considerabil mai mare dect rata de actualizare financiar, v rugm s justificai contribuia Uniunii n
conformitate cu anexa III la prezentul regulament.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

n cazul investiiilor productive, furnizai rezultatele calculrii RRF(Kp) (1) i comparai-le cu valorile de referin
naionale privind rentabilitatea preconizat n sectorul respectiv.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.1.4. Strategia de tarifare i accesibilitatea din punct de vedere economic (dac este cazul)

E.1.4.1. n cazul n care se preconizeaz c proiectul va genera venituri prin instituirea de tarife sau de taxe suportate
de utilizatori, v rugm s furnizai detalii privind sistemul de taxare (tipul i nivelul taxelor, principiul sau
legislaia Uniunii pe baza crora au fost instituie taxele).

< type='S' maxlength='1750' input='M'>


POIM 2014-2020
ANEXA 1.1.B Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

(1) RRF(Kp) nseamn rentabilitatea financiar a capitalului iniiatorului de proiect.


POIM 2014-2020
ANEXA 1.1.B Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

E.1.4.2 Taxele acoper costurile operaionale, inclusiv costurile de ntreinere i de nlocuire ale proiectului (1) ?
<type='C' input='M'>

Da Nu
V rugm s furnizai detalii cu privire la strategia de tarifare. Dac rspunsul este nu, v rugm s indicai
proporia n care vor fi acoperite costurile operaionale i sursele de finanare a costurilor care nu sunt
acoperite. n cazul n care se acord ajutor pentru operare, v rugm s oferii detalii. n cazul n care nu sunt
avute n vedere taxe, explicai cum vor fi acoperite costurile operaionale.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.1.4.3. n cazul n care taxele variaz de la un utilizator la altul, sunt ele proporionale cu utilizarea diferit a
proiectului/consumul real? (V rugm s furnizai detalii n caseta pentru text) <type='C' input='M'>

Da Nu

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.1.4.4 Sunt taxele proporionale cu poluarea cauzat de utilizatori? (V rugm s furnizai detalii n caseta pentru text)
<type='C' input='M'>

Da Nu

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.1.4.5 A fost luat n considerare accesibilitatea taxelor pentru utilizatori? (V rugm s furnizai detalii n caseta
pentru text) <type='C' input='M'>

Da Nu

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.2. Analiza economic

E.2.1. V rugm s furnizai o scurt descriere a metodologiei (maximum 2-3 pagini) [descrierea conformitii cu actul de punere
n aplicare privind metodologia analizei cost-beneficiu i excepii de la aplicarea metodologiei, principalele ipoteze formulate
cu ocazia evalurii costurilor (inclusiv elementele de cost relevante luate n considerare costurile de investiie, costurile de
nlocuire, costurile operaionale), beneficiile economice i externalitile, inclusiv cele legate de mediu, de atenuarea
schimbrilor climatice (inclusiv, dup caz, emisiile de gaze cu efect de ser suplimentare, n echivalent CO2) i de rezistena
la schimbrile climatice i la catastrofe], precum i a principalelor constatri ale analizei socioeconomice i s explicai
relaia cu analiza impactului asupra mediului (a se vedea seciunea F de mai jos), dac este cazul:

< type='S' maxlength='10500' input='M'>

E.2.2. Precizai beneficiile economice i costurile identificate n analiz, precum i valorile care le-au fost atribuite:

Valoare total
Beneficiu Valoare unitar (dup caz) % din beneficiile totale
(n euro, actualizat) (1)

< type='S' maxlength='200' < type='S' maxlength='50' <type='N' input='M'> <type='P' input='M'>
input='M'> input='M'>

Total CALCULAT 100 %

(1) Inclusiv majorarea costurilor pe parcursul duratei de via economic a proiectului datorit efectelor schimbrilor climatice i ale altor
dezastre naturale (dac este cazul).
POIM 2014-2020
ANEXA 1.1.B Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

Valoare total
Costuri Valoare unitar (dup caz) % din costurile totale
(n euro, actualizat)

< type='S' maxlength='200' < type='S' maxlength='50' <type='N' input='M'> <type='P' input='M'>
input='M'> input='M'>

Total CALCULAT 100 %

(1) Suma valorilor actualizate ale costurilor i beneficiilor prezentate n tabel trebuie s fie echivalent cu valoarea actualizat
net economic.

E.2.3. Principalii indicatori ai analizei economice n conformitate cu documentul privind analiza cost-beneficiu

Trimitere la documentul privind analiza cost-


Principalii parametri i indicatori Valori
beneficiu (capitol/seciune/pagin)

1. Rata de actualizare social (%) <type='P' input='M'> <type='S' maxlength='500' input='M'>

2. Rata de rentabilitate economic (%) <type='P' input='M'> <type='S' maxlength='500' input='M'>

3. Valoare actualizat net economic (n <type='N' input='G'> < type='S' maxlength='500' input='M'>
EUR)

4. Raport cost-beneficiu <type='N' input='G'> <type='S' maxlength='500' input='M'>

E.2.4. Impactul proiectului asupra ocuprii forei de munc

Indicai numrul de locuri de munc ce vor fi create [exprimate n echivalent norm ntreag (ENI)].

Durata medie a acestor locuri de munc


Numrul locurilor de munc create n mod Nr. (ENI)
(luni) (1)
direct: (A)
(B)

n timpul fazei de implementare <type='N' input='M'> <type='N' input='M'>

n timpul fazei de exploatare <type='N' input='M'> <type='N' input='M'>

Numrul locurilor de munc create n mod in Nr. (ENI) Durata medie a acestor locuri de munc (luni)
direct: (numai pentru investiii productive): (A) (B)

n timpul fazei de exploatare <type='N' input='M'> <type='N' input='M'>

Numrul locurilor de munc meninute <type='N' input='M'> nu se aplic


(numai pentru investiii productive)

(1) n cazul locurilor de munc permanente, indicai permanente n loc de durata n luni.

n plus, pentru investiiile productive, precizai impactul preconizat al proiectului asupra ocuprii forei de
munc n alte regiuni din Uniune i indicai dac contribuia financiar a fondurilor nu determin o pierdere
substanial de locuri de munc n alte locaii din Uniune, lund n considerare considerentul 92 din RDC,
POIM 2014-2020
ANEXA 1.1.B Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

precum i normele privind ajutoarele de stat regionale.


POIM 2014-2020
ANEXA 1.1.B Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.2.5. Identificai principalele beneficii i costuri care nu pot fi cuantificate/monetizate:

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.3. Evaluarea riscului i analiza de senzitivitate

E.3.1. V rugm s furnizai o scurt descriere a metodologiei i o sintez a rezultatelor, incluznd principalele riscuri identificate

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.3.2. Analiza de senzitivitate

Indicai modificarea procentual aplicat variabilelor testate:

Prezentai efectul estimat (sub form de modificare procentual) asupra rezultatelor indicilor de performan
financiar i economic.

Variaia valorii actualizate Variaia valorii actualizate


Variaia valorii actualizate
Variabil testat nete financiare [VANF(K)] nete financiare [VANF(C)]
(%) (%) nete economice (VANE) (%)

<type='S' maxlength='500' <type='P' input='M'> <type='P' input='M'> <type='P' input='M'>


input='M'>

Care variabile au fost identificate ca fiind critice? Precizai ce criteriu s-a aplicat i menionai impactul
variabilelor-cheie asupra principalilor indicatori VANF, VANE.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Care sunt valorile de comutare ale variabilelor critice? V rugm s furnizai o modificare procentual
estimativ pentru ca VANF sau VANE s fie egal cu zero pentru fiecare variabil critic identificat.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

E.3.3. Evaluarea riscurilor

V rugm s prezentai un scurt rezumat al evalurii riscurilor, incluznd o list a riscurilor la care este expus
proiectul, matricea riscurilor (1) i interpretarea sa, precum i strategia de atenuare a riscurilor propus i
organismul responsabil de atenuarea principalelor riscuri cum ar fi depirile de costuri, ntrzierile, deficitul de
cerere; ar trebui s se acorde o atenie special riscurilor de mediu, riscurilor legate de schimbrile climatice i
riscurilor legate de alte dezastre naturale.

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

E.3.4. Evaluri suplimentare efectuate, dac este cazul

Dac s-a efectuat distribuia probabilitii variabilelor critice, analiza cantitativ a riscului sau opiuni pentru a
evalua riscul climatic i au fost luate msuri, v rugm s furnizai detalii mai jos.

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

(1) n cazul unui proiect PPP, ar trebui s fie inclus matricea riscurilor repartizate conform dispoziiilor PPP (dac s-a organizat
licitaia pentru operaiune) sau repartizarea prevzut a riscurilor conform dispoziiilor PPP (dac nu s-a organizat nc o licitaie
pentru operaiune).
POIM 2014-2020
ANEXA 1.1.B Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

F. ANALIZA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, INND CONT DE NEVOILE DE ADAPTARE LA SCHIMBRILE CLIMATICE
I DE ATENUARE A EFECTELOR ACESTORA, PRECUM I REZISTENA N FAA DEZASTRELOR

F.1. Coerena proiectului cu politica de mediu

F.1.1. Descriei modul n care proiectul contribuie la obiectivele politicii de mediu i le ia n considerare, inclusiv n ceea ce privete
schimbrile climatice (ca orientare, v rugm s avei n vedere urmtoarele aspecte: eficiena resurselor, conservarea
biodiversitii i a serviciilor ecosistemice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser, rezistena la efectele schimbrilor
climatice etc).

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.1.2. Descriei modul n care proiectul respect principiul precauiei, al aciunii preventive, principiul conform cruia daunele
aduse mediului trebuie remediate cu prioritate la surs i principiul poluatorul pltete.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.2. Aplicarea Directivei 2001/42/CE a Parlamentului European i a Consiliului (1) (Directiva SEA)

F.2.1. Proiectul este pus n aplicare ca urmare a unui plan sau program, altul dect programul operaional? <type='C' input='M'>

Da Nu
F.2.2. n cazul n care rspunsul la ntrebarea F.2.1 este da, v rugm s precizai dac planul sau programul respectiv a fcut
obiectul unei evaluri strategice de mediu, n conformitate cu Directiva SEA <type='C' input='M'>
Da Nu
Dac rspunsul este nu, v rugm s furnizai o scurt explicaie:

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

Dac rspunsul esteda, v rugm s furnizai un rezumat fr caracter tehnic (2) al raportului de mediu i
informaiile solicitate la articolul 9 alineatul (1) litera (b) din directiva respectiv (fie un link internet, fie o
copie electronic).

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.3. Aplicarea Directivei 2011/92/CE a Parlamentului European i a Consiliului (3) (Directiva EIM)

F.3.1. n cazul nendeplinirii condiionalitii ex-ante privind legislaia n domeniul mediului (Directiva 2011/92/UE i
Directiva 2001/42/CE), n conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, demonstrai legtura cu
planul de aciune convenit

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.3.2. Proiectul este inclus n anexele la Directiva EIM (4) ?


Anexa I la Directiva EIM (trecei la ntrebarea F.3.3)
Anexa II la Directiva EIM (trecei la ntrebarea F.3.4)
Niciuna dintre cele dou anexe (trecei la ntrebarea F.4) oferii explicaii mai jos.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

(1) Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri i
programe asupra mediului (JO L 197, 21.7.2001, p. 30).
(2) Elaborat n temeiul articolului 5 i al anexei I la Directiva 2001/42/CE.
(3) Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte
publice i private asupra mediului (JO L 26, 28.1.2012, p. 1).
(4) Dac proiectul const n mai multe lucrri/activiti/servicii care sunt clasificate n grupuri diferite, informaiile ar trebui s fie completate
POIM 2014-2020
ANEXA 1.1.B Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

separat pentru fiecare sarcin a investiiei.


POIM 2014-2020
ANEXA 1.1.B Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

F.3.3. n cazul n care proiectul se ncadreaz n anexa I la Directiva EIM, includei urmtoarele documente (ca apendicele 6) i
utilizai caseta pentru text de mai jos pentru informaii i explicaii suplimentare (1):
(a) rezumatul fr caracter tehnic al raportului EIM (2).
(b) informaii privind consultrile cu autoritile de mediu, cu publicul i, dac este cazul, cu alte state membre,
efectuate n conformitate cu articolele 6 i 7 din Directiva EIM.
(c) decizia autoritii competente emise n conformitate cu articolele 8 i 9 din Directiva EIM (3), inclusiv
informaii cu privire la modul n care aceasta a fost pus la dispoziia publicului.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.3.4. n cazul n care proiectul se ncadreaz n anexa II la respectiva directiv, a fost realizat o evaluare a impactului asupra
mediului? <type='C' input='M'>
Da Nu
Dac rspunsul este da, v rugm s includei documentele necesare enumerate la punctul F.3.3.
Dac rspunsul este nu, v rugm s oferii urmtoarele informaii:
(a) determinarea solicitat la articolul 4 alineatul (4) din Directiva EIM (cunoscut sub denumirea de
decizia de ncadrare);
(b) pragurile, criteriile sau examinrile de la caz la caz care au permis s se ajung la concluzia c nu este
necesar o EIM (aceast informaie nu este necesar n cazul n care este deja inclus n decizia
menionat la punctul (a) de mai sus].
(c) argumentarea faptului c proiectul nu are efecte semnificative asupra mediului, inndu-se seama de
criteriile relevante de selecie enumerate n anexa III la Directiva EIM (aceast informaie nu este
necesar dac este deja inclus n decizia menionat la punctul (a) de mai sus].

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.3.5. Aprobarea de dezvoltare/autorizaia de construcie (dup caz)

F.3.5.1. Proiectul se af l deja n faza de construcie (exist cel puin un contract de lucrri)? <type='C' input='M'>

Da* Nu
F.3.5.2. Aprobarea de dezvoltare/autorizaia de construcie a fost deja acordat pentru acest proiect (pentru cel puin un
contract de lucrri)? <type='C' input='M'>

Da Nu (*)

(*) Proiectele aflate n faza de construcie (rspuns da la ntrebarea F.3.5.1.) i fr aprobare de dezvoltare/autorizaie de
construcie pentru cel puin un contract de lucrri la momentul prezentrii cererii Comisiei Europene nu pot fi acceptate
de ctre Comisie

F.3.5.3. n cazul unui rspuns afirmativ (la ntrebarea de la punctul F 3.5.2), la ce dat?

<type='D' input='M'>

F.3.5.4. n cazul unui rspuns negativ (la ntrebarea de la punctul F 3.5.2), cnd a fost introdus cererea oficial pentru
aprobarea de dezvoltare?

<type='D' input='M'>

(1) Informaiile suplimentare ar trebui s se concentreze asupra anumitor elemente ale procedurii EIM care sunt importante pentru
proiect (de exemplu, analiza datelor, studii i evaluri, consultri suplimentare cu autoritile competente i cu publicul, stabilirea
msurilor suplimentare de compensare/atenuare, decizia suplimentar de ncadrare etc., atunci cnd ar putea fi efectuate
modificri ale proiectului), procedur care trebuie s fie efectuat n special n cadrul unor procese de aprobare a dezvoltrii n mai
multe etape.
(2) Elaborat n temeiul articolului 5 i al anexei IV la Directiva 2011/92/UE.
( ) n cazurile n care procedura EIM a avut drept rezultat o decizie obligatorie din punct de vedere juridic, pn la emiterea aprobrii de
3

dezvoltare n conformitate cu articolele 8 i 9 din Directiva 2011/92/UE, statele membre se angajeaz n scris s acioneze n timp util
POIM 2014-2020
ANEXA 1.1.B Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

pentru a se asigura c aprobarea de dezvoltare este emis cel trziu nainte de nceperea lucrrilor.
POIM 2014-2020
ANEXA 1.1.B Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

F.3.5.5. n cazul unui rspuns negativ ((la ntrebarea de la punctul F 3.5.2), indicai etapele administrative parcurse pn
n prezent i descriei etapele rmase:

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.3.5.6. La ce dat este ateptat ultima decizie (sau decizii)?

<type='D' input='M'>

F.3.5.7. Menionai autoritatea sau autoritile competente care au acordat sau vor acorda aprobarea de dezvoltare:

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.4. Aplicarea Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale i a speciilor de faun i f lor
slbatic (1) (Directiva privind habitatele); evaluarea efectelor asupra siturilor Natura 2000

F.4.1. Este posibil ca proiectul s aib efecte negative semnificative, fie individual, fie n combinaie cu alte proiecte, asupra
siturilor incluse sau care urmeaz s fie incluse n reeaua Natura 2000? <type='C' input='M'>

Da Nu

F.4.2. Dac rspunsul la ntrebarea F.4.1. este Da, v rugm s furnizai:

1. decizia autoritii competente i evaluarea corespunztoare realizat n conformitate cu articolul 6


alineatul (3) din Directiva privind habitatele;

2. dac autoritatea competent a stabilit c proiectul are efecte negative semnificative asupra unuia sau mai
multor situri incluse sau care urmeaz s fie incluse n reeaua Natura 2000, v rugm s furnizai
urmtoarele informaii:

(a) o copie a formularului standard de notificare Informaii ctre Comisia European n conformitate cu
articolul 6 alineatul (4) din Directiva privind habitatele (2), astfel cum a fost notificat Comisiei (DG
Mediu); i/sau

(b) un aviz al Comisiei conform articolului 6 alineatul (4) din Directiva privind habitatele n cazul
proiectelor care au efecte semnificative asupra habitatelor i/sau speciilor prioritare i care sunt justificate
de motive cruciale de interes public major, altele dect sntatea uman i sigurana public sau de
consecine benefice primordiale pentru mediu.

F.4.3. n cazul n care rspunsul la ntrebarea F.4.1 este nu, v rugm s anexai declaraia prevzut la apendicele 1,
completat de ctre autoritatea competent, i o hart indicnd amplasarea proiectului i a siturilor Natura 2000. n cazul
unui proiect major care nu se refer la infrastructur (de exemplu, achiziionarea de echipamente), acest lucru ar trebui
explicat n mod corespunztor n continuare i, n acest caz, nu este obligatoriu s anexai o astfel de declaraie.

type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.5. Aplicarea Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European i a Consiliului (3) (Directiva-cadru privind
apa); evaluarea efectelor asupra corpurilor de ap

F.5.1. n cazul nendeplinirii condiionalitii ex-ante corespunztoare, n conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013, demonstrai legtura cu planul de aciune convenit.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

(1) Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale i a speciilor de faun i flor slbatic
(JO L 206, 22.7.1992, p. 7.).
(2) Versiune revizuit adoptat de comitetul Habitate la 26.4.2012. http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/mana gement/
guidance_en.htm#ar t6
(3) Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politic comunitar
n domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).
POIM 2014-2020
ANEXA 1.1.B Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

F.5.2. Proiectul implic o nou modificare a caracteristicilor fizice ale unui corp de ap de suprafa sau modificri ale nivelului
corpurilor de ap subterane care deterioreaz starea unui corp de ap sau care mpiedic atingerea unei stri bune a
apei/unui potenial bun al apei? <type='C' input='M'>

Da Nu
F.5.2.1. Dac rspunsul este da, v rugm s furnizai evaluarea impacturilor asupra corpului de ap, precum i o
explicaie detaliat a modului n care toate condiiile prevzute la articolul 4 alineatul (7) din Directiva-cadru
privind apa au fost/vor fi ndeplinite.

Proiectul este rezultatul unei strategii naionale/regionale privind sectorul relevant i/sau al unui plan de
management al bazinului hidrografic care ine seama de toi factorii relevani (de exemplu, o opiune mai bun
din punct de vedere al mediului, efectele cumulative, etc.)? Dac rspunsul este da, v rugm s furnizai
detalii complete.

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

F.5.2.2. Dac rspunsul este nu, v rugm s anexai declaraia prevzut la apendicele 2, completat de autoritatea
competent. n cazul unui proiect major care nu se refer la infrastructur (de exemplu, achiziionarea de
echipamente), acest lucru ar trebui explicat n mod corespunztor n continuare i, n acest caz, nu este
obligatoriu s anexai o astfel de declaraie.

type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.5.3. V rugm s explicai coerena proiectului cu obiectivele planului de management al bazinului hidrografic care au fost
stabilite pentru corpurile de ap relevante.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.6. Dac este cazul, informaii privind respectarea altor directive privind mediul

F.6.1. Aplicarea Directivei 91/271/CEE a Consiliului (1) (directiva privind tratarea apelor urbane reziduale) proiecte n
sectorul apei urbane reziduale

1. V rugm s completai apendicele 3 din formularul de cerere (tabel privind conformitatea cu directiva
privind tratarea apelor urbane reziduale).
2. V rugm s explicai modul n care proiectul este coerent cu planul sau cu programul asociat cu punerea n
aplicare a directivei privind tratarea apelor urbane reziduale.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.6.2. Aplicarea Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European i a Consiliului (2) (directiva-cadru privind gestionarea
deeurilor) proiecte n sectorul gestionrii deeurilor

F.6.2.1. n cazul nendeplinirii condiionalitii ex-ante corespunztoare, n conformitate cu articolul 19 din


Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, demonstrai legtura cu planul de aciune convenit.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.6.2.2. V rugm s explicai modul n care proiectul ndeplinete obiectivele stabilite la articolul 1 din directiva-cadru
privind deeurile. n special, artai modul n care proiectul este coerent cu planul relevant de gestionare a
deeurilor (articolul 28), ierarhia deeurilor (articolul 4) i modul n care proiectul contribuie la realizarea
obiectivelor de reciclare pentru 2020 [articolul 11 alineatul (2)].

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

(1) Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (JO L 135, 30.5.1991, p. 40).
(2) Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deeurile i de abrogare a anumitor
POIM 2014-2020
ANEXA 1.1.B Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).


POIM 2014-2020
ANEXA 1.1.B Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

F.6.3. Aplicarea Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European i a Consiliului (1) (directiva privind emisiile industriale)
Proiecte care necesit acordarea unei autorizaii n temeiul directivei respective

V rugm s explicai modul n care proiectul respect cerinele Directivei 2010/75/UE, n special obligaia de a
opera n conformitate cu o autorizaie integrat pe baza celor mai bune tehnici disponibile (BAT) i, dac este
cazul, cu valorile-limit pentru emisii stabilite n directiva respectiv.

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

F.6.4. Orice alte directive relevante privind protecia mediului (v rugm s oferii explicaii mai jos)

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

F.7. Costul msurilor luate pentru a atenua i/sau a compensa efectele negative asupra mediului, n special
ca urmare a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului sau a altor proceduri de evaluare
(cum ar fi directiva privind habitatele, directiva-cadru privind apa, directiva privind emisiile
industriale) sau ca urmare a cerinelor naionale/regionale

F.7.1. n cazul unor astfel de costuri, au fost ele incluse n analiza cost-beneficiu? <type='C' input='M'>

Da Nu
F.7.2. n cazul n care aceste costuri sunt incluse n costurile totale, v rugm s estimai proporia costului msurilor luate
pentru a reduce i/sau a compensa efectele negative asupra mediului.

% <type='P' input='M'>

V rugm s explicai pe scurt msurile

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.8. Adaptarea la schimbrile climatice i atenuarea efectelor acestora i rezistena n faa dezastrelor

F.8.1. Explicai modul n care proiectul contribuie la obiectivele legate de schimbrile climatice, n conformitate cu Strategia UE
2020, incluznd informaii privind cheltuielile legate de schimbrile climatice, n conformitate cu anexa I la Regulamentul
de punere n aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

F.8.2. Explicai modul n care au fost luate n considerare riscurile legate de schimbrile climatice, aspectele privind adaptarea i
atenuarea, precum i rezistena n faa dezastrelor.

[Pentru orientare, v rugm s luai n considerare urmtoarele ntrebri: Cum s-a evaluat volumul externalitii
gazelor cu efect de ser (GES) i costul extern al CO2? Care este costul ascuns al gazelor cu efect de ser i cum
a fost integrat n analiza economic? A fost luat n considerare o alternativ cu mai puine emisii de dioxid de
carbon sau bazat pe surse regenerabile de energie? S-a realizat o evaluare a riscurilor sau o analiz a vulnerabi
litii n etapa de pregtire a proiectului? Aspectele legate de schimbrile climatice au fost luate n considerare
n cadrul evalurii strategice de mediu i al evalurii impactului asupra mediului i au fost verificate de ctre
autoritile naionale competente? Cum au fost luate n considerare aspectele climatice n analiza i ierarhizarea
opiunilor relevante? Cum ine seama proiectul de strategia naional i/sau regional de adaptare la schimbrile
climatice? Proiectul, n combinaie cu schimbrile climatice, va avea efecte pozitive i/sau negative pentru
mediul nconjurtor? Schimbrile climatice au inf luenat locaia proiectului?] (2)

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

(1) Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea i
controlul integrat al polurii) (JO L 334, 17.12.2010, p. 17).
(2) Pentru orientri suplimentare privind adaptarea/rezistena la schimbrile climatice, v rugm s consultai orientrile DG CLIMA pentru
managerii de proiect: http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_managers_en.pdf i
documentele de orientare EIM/SEA: http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm
POIM 2014-2020
ANEXA 1.1.B Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

F.8.3. Explicai ce msuri au fost adoptate n cadrul proiectului pentru a asigura rezistena la variabilitatea climatic actual i la
schimbrile climatice viitoare

[Pentru orientare, v rugm s luai n considerare urmtoarele ntrebri: n ce mod au fost luate n considerare
schimbrile climatice la elaborarea proiectului i a componentelor acestuia, de exemplu cu privire la forele
externe (i anume vnt, zpad, diferenele de temperatur) i efectele acestora (de exemplu, valurile de cldur,
scurgeri, riscul de inundaii precum i perioadele de secet prelungit care afecteaz, de exemplu,
caracteristicile solului)]

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

G. PLAN DE FINANARE PREZENTND SUMA TOTAL A RESURSELOR FINANCIARE PREVZUTE I SUMA PREVZUT
PENTRU CONTRIBUIA DIN PARTEA FONDURILOR, A BEI I A TUTUROR CELORLALTE SURSE DE FINANARE,
PRECUM I INDICATORII FIZICI I FINANCIARI PENTRU MONITORIZAREA PROGRESELOR, LUND N CONSIDERARE
RISCURILE IDENTIFICATE

G.1. Suma total a resurselor financiare prevzute i suma prevzut pentru contribuia din partea
fondurilor, a BEI i a tuturor celorlalte surse de finanare

G.1.1. Surse de cofinanare

Costurile de investiie totale ale proiectului sunt suportate din urmtoarele surse:

dintre care
Sursa de finanare a costurilor de investiie totale (EUR) (pentru infor
mare)

Contribuie
Costuri totale Sprijin din partea Contribuie Alte surse (a se mprumuturi din
public naional
[C.1.12.(A)] Uniunii (1) (sau echivalent) privat naional preciza) partea BEI/FEI:

(a) = (b) + (c) +


(b) (c) (d) (e) (f)
(d) + (e)

<type='N' in <type='N' in <type='N' in <type='N' in <type='N' in <type='N' in


put='G'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'> put='M'>

(1) Sprijinul din partea Uniunii ar trebui s corespund sumei specificate n acordul menionat la articolul 125 alineatul (3) li
tera (c).

G.1.2. Planul anual de cheltuieli eligibile totale care trebuie declarate Comisiei (indicator financiar pentru monitorizarea
progresului)

Cheltuielile eligibile totale care trebuie s fie declarate Comisiei sunt prezentate mai jos sub form de procent
anual n EUR (cu titlu indicativ). n cazul unui proiect major cofinanat de mai multe programe operaionale,
planul anual de finanare este prezentat separat pentru fiecare program operaional. n cazul unui proiect major
cofinanat din mai multe axe prioritare, planul anual de finanare este prezentat separat pentru fiecare ax
prioritar.

Cheltuieli
(n EUR) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
eligibile totale

Axa priori <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' <type='N' in
tar a PO1 input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> input='M'> put='G'>

Axa priori
tar a PO1

Axa priori
tar a PO2

Axa priori
tar a PO2
POIM 2014-2020
ANEXA 1.1.B Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

G.1.3. Alte surse de finanare la nivelul Uniunii

G.1.3.1. Acest proiect a fcut obiectul unei cereri de sprijin din partea Uniunii din orice alt surs (buget TEN-T, MIE,
LIFE+, Orizont 2020, alte surse de finanare din partea Uniunii)? <type='C' input='M'>

Da Nu

Dac da, v rugm s oferii detalii (programul UE n cauz, numrul de referin, data, suma solicitat, suma
acordat etc.):

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

G.1.3.2. Este acest proiect complementar oricrui proiect deja finanat sau care urmeaz s fie finanat de FEDR, FSE,
Fondul de coeziune, MIE sau o alt surs de finanare din Uniune? <type='C' input='M'>

Da Nu

Dac da, v rugm s oferii detalii (sursa contribuiei UE, numrul de referin, data, suma solicitat, suma
acordat etc.):

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

G.1.3.3. Acest proiect a fcut obiectul unei cereri de mprumut sau de atragere de capital din partea BEI/FEI? <type='C'
input='M'>

Da Nu

Dac da, v rugm s oferii detalii (instrumentul financiar n cauz, numrul de referin, data, suma solicitat,
suma acordat etc.):

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

G.1.3.4. S-a depus o cerere de sprijin din orice alt surs la nivelul Uniunii (inclusiv FEDR, FSE, Fondul de coeziune, BEI,
FEI sau alte surse de finanare din Uniune) pentru o etap anterioar a acestui proiect (inclusiv etapele de
fezabilitate i de pregtire)? <type='C' input='M'>

Da Nu

Dac da, v rugm s oferii detalii (sursa contribuiei UE, numrul de referin, data, suma solicitat, suma
acordat etc.):

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

G.1.4. Realizarea infrastructurilor va fi asigurat printr-un parteneriat public-privat (PPP) (1) ? <type='C' input='M'>

Da Nu

Dac da, v rugm s descriei forma parteneriatului public-privat (i anume, procesul de selectare a
partenerului privat, structura PPP-ului, dispoziii privind proprietatea asupra infrastructurii, inclusiv la ncetarea
PPP-ului, la termenul prevzut sau altfel, modalitile de repartizare a riscurilor etc.). n plus, furnizai
rezultatele calculrii RRF (Kp) i comparai-le cu valorile de referin naionale privind rentabilitatea preconizat
n sectorul respectiv.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>


POIM 2014-2020
ANEXA 1.1.B Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

(1) n sensul articolului 62 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.


POIM 2014-2020
ANEXA 1.1.B Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

G.1.5. n cazul n care vor fi folosite instrumente financiare (1) pentru finanarea proiectului, v rugm s descriei forma instru
mentelor financiare (instrumente de capitaluri proprii sau de datorie):

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

G.1.6. Impactul sprijinului din partea Uniunii asupra implementrii proiectului

Sprijinul din partea Uniunii:

(a) va accelera implementarea proiectului? <type='C' input='M'>

Da Nu
Dac da, v rugm s indicai cum i n ce msur va accelera implementarea. Dac nu, v rugam s oferii
explicaii.

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

(b) va fi esenial pentru implementarea proiectului? <type='C' input='M'>

Da Nu
Dac da, v rugm s precizai n ce msur va contribui la implementare. Dac nu, v rugm s justificai
necesitatea sprijinului din partea Uniunii.

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

G.2. Indicatori de realizare (2) i indicatori fizici pentru monitorizarea progreselor

V rugm s enumerai n tabelul furnizat indicatorii de realizare, inclusiv indicatorii comuni, astfel cum se
specific n programul (programele) operaional(e) i ali indicatori fizici pentru monitorizarea progreselor.
Volumul de informaii va depinde de complexitatea proiectelor, dar ar trebui s fie prezentai doar indicatorii
principali.

Valoarea-int
PO (CCI) Ax prioritar Denumire indicator Unitate de msur pentru proiectul Anul-int
major

<type='S' in <type='S' in Comun: <type='S' Comun: <type='S' <type='S' in <type='N' in


put='S'> put='S'> input='S'> input='S'> put='M'> put='M'>
Altul: <type='S' in Altul: <type='S' in
put='M'> put='M'>

G.3. Evaluarea riscurilor

V rugm s prezentai un scurt rezumat al principalelor riscuri care pun n pericol reuita implementrii fizice
i financiare a proiectului i msurile propuse de atenuare a riscurilor

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

(1) n sensul articolului 37 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.


POIM 2014-2020
ANEXA 1.1.B Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

(2) n conformitate cu articolul 101 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
POIM 2014-2020
ANEXA 1.1.B Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

H. CALENDARUL IMPLEMENTRII PROIECTULUI MAJOR

n cazul n care se preconizeaz c perioada de implementare va fi mai mare dect perioada de


programare, trebuie s fie furnizat calendarul etapelor pentru care se solicit sprijin din fonduri
pentru perioada 2014-2020

H.1. Calendarul proiectului

V rugm s oferii mai jos calendarul pentru dezvoltarea i implementarea proiectului de ansamblu i s
anexai un calendar rezumativ al principalelor categorii de lucrri (de exemplu, un grafic Gantt, dac este
disponibil). n cazul n care cererea se refer la o etap a proiectului, indicai n mod clar n tabel elementele
proiectului de ansamblu pentru care se solicit sprijin prin prezenta cerere:

Data de ncepere Data de finalizare


(A) (1) (B) (1)

1. Studii de fezabilitate (sau planul de afaceri n cazul in <type='D' input='M'> <type='D' input='M'>
vestiiilor productive):

2. Analiz cost-beneficiu: <type='D' input='M'> <type='D' input='M'>

3. Evaluarea impactului asupra mediului: <type='D' input='M'> <type='D' input='M'>

4. Studii de proiectare: <type='D' input='M'> <type='D' input='M'>

5. Elaborarea documentaiei (documentaiilor) de lici <type='D' input='M'> <type='D' input='M'>


taie:

6. Procedura (procedurile) de ofertare: <type='D' input='M'> <type='D' input='M'>

7. Achiziia de terenuri: <type='D' input='M'> <type='D' input='M'>

8. Aprobarea de dezvoltare: <type='D' input='M'> <type='D' input='M'>

9. Etapa/contractul de construcie: <type='D' input='M'> <type='D' input='M'>

10. Etapa de exploatare: <type='D' input='M'> <type='D' input='M'>

(1) Dac proiectul a fost deja finalizat, indicai data exact, dac proiectul se afl doar n faza de planificare, indicai cel puin
luna i anul.

H.2. Maturitatea proiectului

V rugm s descriei calendarul proiectului (J.1) n ceea ce privete progresul tehnic i financiar i nivelul
actual de maturitate a proiectului, n cadrul urmtoarelor rubrici:

H.2.1. Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, conceperea proiectului etc.):

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

H.2.2. Aspecte administrative, oferind detalii cel puin privind autorizaiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare,
deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziia de terenuri (dac este cazul), achiziiile publice etc.:

< type='S' maxlength='1750' input='M'>


POIM 2014-2020
ANEXA 1.1.B Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

H.2.3. Achiziii publice:

Completai tabelul de mai jos.

Data finalizrii Data semnrii Trimitere la


Tipul de Valoare (real Organism Data publicrii evalurii ofer contractului Jurnalul Oficial
Denumirea
contract (lucrri/ sau preconi responsabil ofertei (real au telor (real sau (real sau preco al UE etc.), dac
contractului produse/servicii) zat pentru contract preconizat) preconizat) nizat) este cazul

<type='S' in <type='S' in <type='N' in type='S' max <type='D' in <type='D' in <type='D' in type='S' max
put='M'> put='S'> put='M'> length='300' put='M'> put='M'> put='M'> length='00' in
input='M' put='M'

H.2.4. Aspecte financiare (decizii de angajament n ceea ce privete cheltuielile publice naionale, mprumuturi solicitate sau
acordate, etc. a se furniza referine):

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

H.2.5. n cazul n care proiectul a nceput deja, indicai starea de evoluie a lucrrilor:

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

I. PROIECTUL FACE OBIECTUL UNEI PROCEDURI JURIDICE PENTRU NERESPECTAREA LEGISLAIEI UNIUNII? <type='c'
input='m'>

Da Nu
Dac da, v rugm s furnizai detalii i s justificai contribuia propus din bugetul Uniunii n aceast
privin:

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

J. NTREPRINDEREA A FOST N TRECUT SUPUS SAU ESTE N PREZENT SUPUS UNEI PROCEDURI (1) DE RECUPERARE
A SPRIJINULUI UNIUNII CA URMARE A DELOCALIZRII UNEI ACTIVITI DE PRODUCIE N AFARA ZONEI VIZATE
DE PROGRAM? <type='c' input='m'>

Da Nu
Dac da, v rugm s furnizai detalii i s justificai contribuia propus din bugetul Uniunii n aceast
privin:

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

K. ROLUL JASPERS N PREGTIREA PROIECTULUI

K.1. A contribuit Jaspers la pregtirea oricrei pri a acestui proiect? <type='C' input='M'>

Da Nu
POIM 2014-2020
ANEXA 1.1.B Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

(1) n temeiul articolului 71 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1303/2013.
POIM 2014-2020
ANEXA 1.1.B Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

K.2. Descriei elementele proiectului care au beneficiat de intervenia JASPERS (de exemplu, conformitatea
privind aspectele legate de mediu, contractele de achiziii publice, examinarea descrierii tehnice,
analiza cost-beneficiu).

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

L. STATUTUL PROIECTULUI N RAPORT CU ARTICOLUL 102 DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013

L.1. n cazul n care proiectul este prezentat n conformitate cu procedura prevzut la articolul 102
alineatul (2), a fost proiectul supus unei analize a calitii efectuat de experi independeni? <type='C'
input='M'>

Da Nu

Dac da, v rugm s furnizai detalii i s justificai modificarea procedurii de transmitere a proiectului ctre CE:

< type='S' maxlength='1750' input='M'>

M. REZUMATUL REVIZUIRILOR FORMULARULUI DE CERERE N CAZUL N CARE PROIECTUL MAJOR FACE OBIECTUL
UNEI MODIFICRI

< type='S' maxlength='3500' input='M'>

N. AVIZUL AUTORITII NAIONALE COMPETENTE

Confirm c informaiile menionate n prezentul formular sunt precise i corecte.

Denumire <type='S' maxlength=255 input='M'>

Semntur (semntur electronic prin intermediul <type='S' input='G'>


SFC2014)

Organizaie (Autoritatea/autoritile de management) <type='S' maxlength=1000 input='M'>

Data <type='D' input='G'>


POIM 2014-2020
ANEXA 1.1.B Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

Apendicele 1 (1)

DECLARAIA AUTORITII RESPONSABILE CU MONITORIZAREA SITURILOR NATURA 2000

Autoritatea responsabil . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .

dup examinarea cererii de proiect. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. ... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. .

pentru proiectul care va fi situat la . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .

declar c proiectul nu este de natur s aib efecte semnificative asupra unui sit NATURA 2000, din urmtoarele
motive:

Prin urmare, evaluarea corespunztoare n conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva 92/43/CEE a
Consiliului (2) nu a fost considerat necesar.

Se anexeaz o hart la scara 1:100 000 (sau la scara cea mai apropiat), care indic localizarea proiectului, precum i,
dac este cazul, siturile NATURA 2000 vizate.

Dat (zz/ll/aaaa): .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .

Semntur: .. .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .

Nume: .. .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .

Funcie: . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .

Organism: .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .
(Autoritatea responsabil pentru monitorizarea siturilor NATURA 2000)
tampil oficial:

(1) Declaraia din apendicele 1 trebuie s includ numele sitului (siturilor) n cauz, numrul de referin, distana la care este situat
proiectul fa de cel mai apropiat sit (cele mai apropiate situri) Natura 2000, obiectivele de conservare i justificarea faptului c
proiectul (fie individual, fie n combinaie cu alte proiecte) nu este de natur s aib efecte negative semnificative asupra sitului
(siturilor) Natura 2000 incluse sau care urmeaz s fie incluse n reeaua Natura 2000, i, dac este cazul, o decizie administrativ.
( ) Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale i a speciilor de faun i f lor slbatic (JO L
2
POIM 2014-2020
ANEXA 1.1.B Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

206, 22.7.1992, p. 7).


POIM 2014-2020
ANEXA 1.1.B Ghidul Solicitantului OS 1.2. i 2.7

Apendicele 2

DECLARAIA AUTORITII COMPENTENTE RESPONSABILE CU GESTIONAREA APELOR (1)

Autoritatea responsabil . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .

dup examinarea cererii de proiect. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. ... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. .

pentru proiectul care va fi situat la . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .

declar c proiectul nu deterioreaz starea corpului de ap i nu mpiedic atingerea unei stri bune a apei/unui potenial
bun al apei din urmtoarele motive:

Dat (zz/ll/aaaa): .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .

Semntur: .. .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .

Nume: .. .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .

Funcie: . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .

Organism: .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .
[Autoritate competent identificat n conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din directiva-cadru privind apa]

tampil oficial:

(1) n conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 23 octombrie 2000
de stabilire a unui cadru de politic comunitar n domeniul strategiei apelor (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).
Apendicele 3

STUDII DE FEZABILITATE (SAU PLANUL DE AFACERI N CAZUL INVESTIIILOR PRODUCTIVE) I


ANALIZA COST-BENEFICIU (CONFORM CERINELOR DE LA PUNCTELE D I E)

Apendicele 4

HART INDICND ZONA PROIECTULUI I DATE DE GEOLOCALIZARE (ASTFEL CUM SE PREVEDE N


SECIUNEA B.3.1)

Apendicele 5

DOCUMENTAIA SOLICITAT LA PUNCTUL F.3.3

S-ar putea să vă placă și