Sunteți pe pagina 1din 3

Exemplu plan de prevenire şi protecţie:

Lucrări de tencuit pe schele

Descrierea zonei de evaluare/postului de lucru:

Locul de muncă pe schele are caracter temporar şi mobil. Lucrătorul trebuie să aducă materiale, unelte şi echipament pe diferitele niveluri ale schelei pentru a aplica mortarul şi vopseaua. Au loc şi mici lucrări de reparaţie la ferestre şi pervazuri. Se desfăşoară şi câteva operaţii de la sol.

Lucrători:

Accesul la locul de muncă este permis doar lucrătorilor şi ucenicilor. Este interzis accesul femeilor gravide şi al lăuzelor în zonă. Ucenicii pot lucra doar sub supravegherea unui lucrător experimentat.

Echipamente de muncă:

Malaxor, unelte, instalaţii de ridicat, schele, scări, echipamente electrice.

Materiale şi agenţi chimici:

Mortar umed, mortar uscat, vopsele pe bază de apă (pentru pereţi) şi solvenţi organici (pentru ferestre), lemn.

Organizarea muncii:

După ridicarea schelei, lucrătorii încep să aplice mortarul pe pereţi. Pentru aceasta, mortarul este pregătit la sol cu ajutorul unui malaxor electric. Mortarul este apoi ridicat la diferitele niveluri ale construcţiei într-o găleată cu ajutorul unei instalaţii de ridicat. Odată ce mortarul s-a uscat suficient, se aplică un strat final. Apoi se aplică vopseaua. Pentru a profita de schela deja ridicată, se execută reparaţii minore şi lucrări de vopsire la ferestre, pervazuri, streşini.

şi lucrări de vopsire la ferestre, pervazuri, streşini. Pericol/Neconformităţi Risc Măsuri/Acţiuni în

Pericol/Neconformităţi

Risc

Măsuri/Acţiuni în scopul realizării măsurii

Responsabilitate

Termen limită

Verificat

Căderea de la înălţime

5

Verificarea stabilităţii schelei şi conformităţii cu cerinţele legale

Angajator

Înainte de

În curs de realizare

operaţiune

Alunecări, împiedicări şi căderi

4

Verificarea schelei înainte de începerea activităţii de către o persoană competentă şi păstrarea evidenţei acestor inspecţii interne.

Şef de şantier

Zilnic

În curs de realizare

Căderea de pe schele

5

Instalarea de balustrade intermediare şi inferioare

Şef de şantier

Imediat

În curs de realizare

Instalarea de scări de siguranţă pentru accesul pe diferitele

Pericol/Neconformităţi

Risc

Măsuri/Acţiuni în scopul realizării măsurii

Responsabilitate

Termen limită

Verificat

   

platforme

     

Verificarea podinelor înainte de utilizare (grosime minimă de 5 cm).

Verificarea abaterii maxime a podinelor (nu trebuie să depăşească 1 cm la 1 m lungime de scândură)

Achiziţionarea (sau închirierea) de schele metalice certificate în conformitate cu prevederile legale

Expunerea la mortar uscat

3

Instruirea lucrătorilor în ceea ce priveşte modul de manipulare a mortarului astfel încât să se reducă formarea prafului

Şef de şantier

Anual

În curs de realizare

Asigurarea EIP (măşti de protecţie) în cazul în care nu se poate evita expunerea la praf prin schimbarea procedurii tehnice de execuţie

Permanent

Scurgerea de mortar

3

Asigurarea EIP (ochelari de protecţie) pentru a preveni accidentarea ochilor

Şef de şantier

Permanent

În curs de realizare

Asigurarea EIP (mănuşi de protecţie) pentru a preveni expunerea pielii la mortar

Zilnic

Asigurarea cremei de protecţie după spălare

Zilnic