Sunteți pe pagina 1din 1

01.10.2016 Contabilitatebancar:1.1.

SistemulbancaralRM

1.1.SistemulbancaralRM
DaccptareaindependeneinRMsaobinutn1991concomitentseformeaziunsistembancardupmodelul
statelordezvoltate(Anglia,SUA,Austria)formatdin2nivele:
IBNM
IIBncilecomerciale
ConformLegiicuprivirelaBNMbancacentralndeplineteurmtoarelefuncii:
1.organizareacirculaieibanilorpeteritoriulRM,emisiuneabancnoteloristabilitateacursuluimonetarnraportcu
valutastrin
2.creditareabncilorcomercialeialtorinstituiifinanciarcreditare
3.organizareaachitrilorntrebncilecomercialeprinintermediulcentruluideprocesarealinformaiei
4.eliberareaautorizaiilor,reglementarea,supraveghereaiefectuareacontroluluiactivitiiinstituieibancarei
financiare
5.dirijareaigestionarearezervelorvalutareastatului
6.elaborareapoliticiimonetarcreditare
7.reprezentareaRMnrelaiilebncilorcentralealealtorstateiorganismefinanciarinternaionale.
BNMiprezintdriledeseamnumainfaaParlamentuluiinfptuieteactivitateasanconformitatecu
legeaRMcuprivirelaBNM.
Bncilecomercialeialteinstituiifinanciarerealizeaznemijlocitoperaiunilebancare.Creditareaidecontrile
suntfunciiledebazalebncilorcomercialensnafardeacesteabncilepotefectuaalteoperaiicarenu
contravinlegislatieinvigoarenRMicaresuntprevzutenstatutullor.

http://moodle.usm.md/moodle/mod/page/view.php?id=20943 1/1