Sunteți pe pagina 1din 14

ROMNIA

JUDEUL CLUJ
CONSILIUL JUDEEAN

Nr. 28692/13.12.2016

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotrre pentru aprobarea Organigramei i a Statului de funcii pentru
Spitalul Clinic de Boli Infecioase Cluj-Napoca

I. Motivul adoptrii proiectului de hotrre:

Stabilirea numa rului de personal, a salariilor de baza s i a celorlalte elemente ale


sistemului de salarizare, conform legislatiei n vigoare, se face n vederea realiza rii obiectivelor,
programelor s i proiectelor stabilite.
n baza prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraia
public local republicata , cu modifica rile s i completa rile ulterioare, consiliul judetean are ca
atributie aprobarea statului de functii pentru institutiile s i serviciile publice, societa tile comerciale
precum s i regiile autonome de interes judetean.
Conform prevederilor art. 104 alin. (2) lit. a) coroborat cu alin. 1 lit. a) din Legea nr.
215/2001 privind administraia public local republicata , cu modifica rile s i completa rile
ulterioare, pres edintele consiliului judetean ntocmes te s i propune spre aprobare consiliului
judetean, organigrama s i statul de functii pentru aparatul propriu de specialitate precum s i pentru
institutiile s i serviciile publice, societa tile comerciale s i regiile autonome de interes judetean.
La solicitarea Spitalului Clinic de Boli nfectioase Cluj-Napoca, nregistrata sub numa rul
28543/2016, se propune aprobarea Organigramei s i a Statului de funcii.
n Organigrama i Statul de funcii aprobat prin Hota ra rea Consiliului Judeean Cluj nr.
145/2015, exista un numa r total de 699 posturi, din care n aparatul de specialitate al spitalului
595 i 104 de medici rezideni.
n Organigrama i Statul de funcii propus vor fi 724 posturi, cu 25 posturi mai mult.
Numa rul de posturi n aparatul de specialitate al spitalului cres te cu 10 posturi de la 595 posturi
la 605 posturi iar numa rul posturilor de medici rezidenti cres te cu 15 de la 104 la 119 posturi,
medicii rezidenti fiind repartizati de Ministerul Sa na ta tii.
n consecina , numrul total de posturi din Organigrama i Statul de Funcii ale Spitalului
Clinic de Boli nfecioase Cluj-Napoca va fi de 724 posturi, din care n aparatul de specialitate al
spitalului 605 i 119 de medici rezideni.
Modifica rile solicitate sunt urma toarele:

A. MODIFICRI DE STRUCTUR
Conducerea Spitalului Clinic de Boli nfecioase Cluj-Napoca a solicitat i a obinut avizul
conducerii Ministerului Sa na ta ii, nr.X/A/58727/VVV/4015/11.10.2016 pentru modificarea i
completarea Structurii organizatorice iar Consiliul Judetean Cluj prin Hota ra rea nr.277 din
29.11.2016 a aprobat aceste modifica ri. Astfel se propune modificarea Organigramei s i a Statului
de functii a Spitalului Clinic de Boli nfecioase Cluj-Napoca, dupa cum urmeaza :

1
1.- Cabinet boli infecioase aduli, poziia .1.20 n statul de funcii;
- Cabinet boli infecioase copii, poziia .1.21 n statul de funcii;
- Cabinet boli infecioase dispensarizare HAV aduli, poziia .1.22 n statul de funcii;
- Cabinet boli infecioase dispensarizare HAV copii, poziia .1.23 n statul de funcii;
- Cabinet boli infecioase dispensarizare HV/SDA aduli, poziia .1.24 n statul de
funcii;
- Cabinet boli infecioase dispensarizare HV/SDA copii, poziia .1.25 n statul de
funcii;
se nlocuiesc cu:
- Cabinete boli infecioase aduli, poziia .1.20 n statul de funcii;
- Cabinete boli infecioase copii, poziia .1.21 n statul de funcii;
- Cabinete boli infecioase HV/SDA aduli, poziia .1.22 n statul de funcii;
- Cabinete boli infecioase HV/SDA copii, poziia .1.23 n statul de funcii;
2. Se nfiineaz Unitatea de transfuzie sanguina (UTS) la poziia .8 n statul de funcii care
va functiona n subordinea managerului, fa ra personal propriu, conform prevederilor
Ordinului nr. 1224/2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unitilor de
transfuzie sanguin din spitale;
3. Se nfiineaz n structura Ambulatoriului integrat al spitalului un Cabinet n specialitatea
chirurgie vasculara , la poziia . 2.8 n statul de funcii;
4. Se desfiinaz din structura Ambulatoriului integrat al spitalului Cabinetul toxicologie
clinica , de la poziia . 2.10 n statul de funcii.

B. TRANSFORMRI DE POSTURI ca urmare a ndeplinirii condiiilor de promovare

n cursul anului 2016 conducerea spitalului, ca urmare a ndeplinirii de ca tre ocupanii


posturilor a condiiilor de promovare preva zute de Ordinul Ministerului Sa na ta ii nr. 1470/2011
pentru aprobarea criteriilor privind angajarea i promovarea n funcii, grade i trepte profesionale
a personalului contractual din unitile sanitare publice din sectorul sanitar s i a Legii nr. 95/2006
privind reforma n domeniul sntii, republicata cu modifica rile s i completa rile ulterioare, a
aprobat promovarea acestora.
n acest sens ca urmare a obinerii a gradului de principal pentru personalul medical, a
absolvirii studiilor superioare universitare de lunga durata s i a ndeplinirii condiiilor de
promovare n gradul profesional imediat superior pentru personalul din compartimentul juridic,
resurse umane, achizitii, administrativ, financiar-contabilitate, propunem aprobarea
transformrii urma toarelor posturi:
transformarea a 1 post de consilier juridic II din cadrul Compartimentului juridic, cod
COR 261103, pozitia .1/1 n statul de functii, n consilier juridic I, cod COR 261103, cu
aceeai poziie n statul de funcii;
transformarea a 1 post de economist I din cadrul Serviciului RUNOS i RP, cod COR
263101, pozitia .3/3 n statul de functii, n economist specialist IA, cod COR 263101,
pozitia .3.1/3 n statul de functii;
transformarea a 1 post de economist I din cadrul Compartimentului Achizitii Publice, cod
COR 263101, pozitia .7/1 pct. 3-4 n statul de functii, n economist specialist IA, cod COR
263101, pozitia .2 pct. 1-3 n statul de functii;
transformarea a 1 post de muncitor calificat II - lctu, cod COR 821201, din cadrul
Serviciului Administrativ - Activitate de ntreinere Cla diri, nstalaii Apa , Lumina i
ncalzire, pozitia .7/4/9 n statul de funcii, n muncitor calificat I lctu, cod COR
821201, poziia .7/3/3-4;

2
transformarea a 1 post de muncitor calificat III - telefonist, cod COR 422304, din
cadrul Serviciului Administrativ Deservire posturi fixe tehnice, pozitia .7/5/6 n statul
de funcii, n muncitor calificat II telefonist, cod COR 422304, poziia .7/4 pct. 6-7 n
statul de functii, centrala telefonica ava nd peste 400 de posturi telefonice n funcie,
exclusiv posturile telefonice din derivaie;
transformarea a 1 post de muncitor calificat IV- telefonist, cod COR 422304, din cadrul
Serviciului Administrativ Deservire posturi fixe tehnice, poz. .7/5 pct.7-12 n statul de
funcii, n muncitor calificat III telefonist, cod COR 422304, poziia .7/4/8 n statul de
functii, centrala telefonica ava nd ntre 50 s i 400 de posturi telefonice n funcie, exclusiv
posturile telefonice din derivaie;
transformarea a 2 posturi de asistent medical,(PL) cod COR 222101 din cadrul Sectiei
Clinice Boli nfecioase V - Copii pozitia .1.5/19-20 n statul de funcii, n asistent medical
principal (PL) cod COR 222101 poziia .1.5/16-20 n statul de functii;
transformarea a 2 posturi de asistent medical, (PL) cod COR 222101 din cadrul
Compartimentului Terapie ntensiva pozitia .1.6/15-17 n statul de funcii, n asistent
medical principal (PL) cod COR 222101 poziia .1.6/13-20 n statul de functii;
transformarea a 1 post de asistent medical principal, (PL) cod COR 222101 din cadrul
Laboratorului de Analize medicale pozitia .1.14/28-34 n statul de funcii, n asistent
medical principal (S) cod COR 226905 poziia .1.14/15-20 n statul de functii;
transformarea a 1 post de asistent medical principal, (PL) COR 222101 din cadrul
Laboratorului de Analize medicale pozitia .1.14/28-34 n statul de funcii, n asistent
medical principal (S) cod COR 226905 poziia .1.14/15-21 n statul de functii;
transformarea a 0.5 post de asistent medical, (M) cod COR 222101 din cadrul
Laboratorului de Analize medicale pozitia .1.14/35 n statul de funcii, n asistent
medical principal (PL) cod COR 222101 poziia .1.14/28-34 n statul de functii;
transformarea a 1 post de tehnician aparate electromedicale, (S), cod COR 321102 din
cadrul Laboratorului Radiologie i magistica medicala pozitia .1.15/1/1-2 n statul de
funcii, n tehnician aparate electromedicale principal (S) cod COR 321102 poziia
.1.15/1/1 n statul de functii;
transformarea a 1 post de asistent medical principal, (PL), cod COR 222101 din cadrul
Cabinetului Chirurgie i Ortopedie nfantila pozitia .2.28/3 n statul de funcii, n asistent
medical principal (S), cod COR 226905 poziia .2.28/3 n statul de functii;
transformarea a 1 post de asistent medical, (PL), cod COR 222101 din cadrul
Cabinetului Ginecologie nfantila pozitia .2.33/2 n statul de funcii, n asistent medical
principal (PL), cod COR 222101 poziia .2.33/2 n statul de functii;
transformarea a 1 post de economist I din cadrul Biroului Financiar Contabilitate, cod
COR 263101, pozitia .1/4 n statul de functii, n economist specialist IA, cod COR
263101, pozitia .1/2-4 n statul de functii.

C. DESFIINRI, NFIINRI DE POSTURI


Pentru o organizare mai buna a activita tii n cadrul Spitalului Clinic de Boli nfectioase Cluj-
Napoca se propune:
desfiinarea a 2 posturi vacante de muncitor calificat-liftier IV, cod COR 834309, din
cadrul Serviciului Administrativ - Deservire Posturi fixe tehnice pozitia .7/5 /7-12 n statul
de functii;
nfiinarea a 1 post de ofer II, cod COR 832201, n cadrul Serviciului Administrativ -
Deservire Posturi fixe tehnice pozitia .7/4/12-14, deoarece spitalul urmeaza sa
achiziioneze o maina pentru transportul bolnavilor internai n spital, astfel reduca ndu-se
cheltuielile aferente transportului bolnavilor cu salvarea;

3
nfiinarea a 1 post de muncitor calificat telefonist II, cod COR 422304, n cadrul
Serviciului Administrativ - Deservire Posturi fixe tehnice, pozitia .7/4/6-8 deoarece n
cadrul Ambulatoriului ntegrat s-a achiziionat o centrala telefonica care are peste 400 de
posturi, exclusiv posturile telefonice din derivaie, iar activitatea se desfaoara n doua
ture;
desfiinarea a 1 post vacant de muncitor necalificat, COR 941201, din cadrul Serviciului
Administrativ Bloc Alimentar pozitia .7/6/ 6-11 n statul de funcii;
nfiinarea a 1 post de muncitor calificat II buctar, COR 512001, poziia .7/5/3-6 n
cadrul aceluiai serviciu, necesar pentru asigurarea regimurilor alimentare;
desfiinarea a 2 posturi vacante de medic primar, specialitatea ORL, cod COR 221107, din
cadrul Cabinetului ORL poziia .2.9/1-2 n statul de funcii;
nfiinarea a 0,5 post de medic specialist, specialitatea boli infecioase, cod COR 221201,
n cadrul Seciei Clinice Boli nfecioase - Aduli, poziia .1.1/ 4-5;
nfiinarea a 0,5 post de medic specialist specialitatea boli infecioase,cod COR 221201,
n cadrul Seciei Clinice Boli nfecioase - Aduli, poziia .1.2 /4;
nfiinarea a 0,5 post de medic specialist specialitatea boli infecioase, cod COR 221201,
n cadrul Seciei Clinice Boli nfecioase - Aduli, poziia .1.3/4;
nfiinarea a 0,5 post de medic specialist specialitatea boli infecioase, cod COR 221201,
n cadrul Seciei Clinice Boli nfecioase V - Aduli, poziia .1.4/4;
Mentiona m ca nfiinarea posturilor de medici specialiti, specialitatea boli infecioase este
necesara , deoarece spitalul se confrunta n ultimii ani cu o adresabilitate crescuta a pacienilor.
Prin caracterul de sezonalitate a bolilor infecioase, n anumite perioade ale anului, cum ar fi
sezonul virozelor respiratorii i gripei sau sezonul infeciilor digestive sau nepa turile de ca pue,
numa rul pacienilor poate ajunge la peste 100/zi, n condiiile n care redirijarea acestor cazuri
spre alte clinici nu este posibila , fiind vorba de patologie specifica infecto-contajioasa .
desfiinarea a 1 post vacant de ngrijitoare, cod COR 532104, din cadrul Seciei Clinice Boli
nfecioase Aduli, pozitia .1.2/19-23 n statul de functii;
desfiinarea a 1 post vacant de ngrijitoare, cod COR 532104, din cadrul Seciei Clinice Boli
nfecioase V Aduli, pozitia .1.4/ 20-24 n statul de functii;
nfiinarea a 1 post de brancardier, cod COR 325801, n cadrul Seciei Clinice Boli nfecioase
Aduli,pozitia .1.2/24 n statul de functii;
nfiinarea a 1 post de brancardier, cod COR 325801, n cadrul Seciei Clinice Boli nfecioase
V Aduli pozitia .1.4/24;
nfiinarea posturilor de brancardier este necesara deoarece trebuie asigurat transportul
pacienilor internai din saloane spre diverse locatii din spital, transportul decedatilor la morga
spitalului, preluarea pacientului din camera de garda i transportul acestuia n seciile clinice din
spital, cu respectarea circuitelor i evitarea bolnavilor cu boli transmisibile.
desfiinarea a 0.5 post vacant de medic specialist, specialitatea boli infecioase, cod COR
221201, din cadrul Sectiei Clinice V- Copii, poziia .1.5 /7 n statul de funcii;
nfiinarea a 0,5 post de medic primar specialitatea boli infecioase, cod COR 2211107, n
cadrul Compartimentului Clinic HV/SDA, poziia .1.7/1-3 n statul de functii. Bolnavii
diagnosticati cu virusul HV/SDA prezinta la internare boli severe necesita nd izolare n
saloane individual, n acest sens activitatea seciei a crescut considerabil iar consultaiile
medicale iniiale i consilierea pentru persoanele expuse care prezinta risc infecios pentru
HV, consultaiile medicale pentru infecii sau afeciuni intercurente la pacienii cu HV i
instruirea pacienilor n vederea iniierii de tratament antiretroviral, evaluarea eficienei i
aderena la tratament, impun nfiinarea a 0,5 post de medic primar.
desfiinarea a 1 post vacant de medic primar, specialitatea pediatrie, cod COR 221107, din
cadrul Cabinetului Pediatrie, poziia .2.26/1-7 n statul de funcii;

4
nfiinarea a 1 post de medic specialist specialitatea anestezie i terapie intensiva , cod COR
221201, n cadrul Compartimentului de Terapie ntensiva , poziia .1.6/3-4 n statul de
functii, necesar datorita creterii incidentei bolilor infecioase tropicale (malaria, febre
hemoragice, febra tifoida , infecia cu virusul Ebola i Zika);
desfiinarea a 1 post vacant de de sora medical, (M) cod COR 322102 din cadrul Seciei
Clinice Boli nfecioase V - Copii poziia. .1. 5 /22 n statul de funcii;
nfiinarea a 1 post de asistent medical principal (PL) cod COR 222101 n cadrul Seciei
Clinice Boli nfecioase V - Copii poziia .1.5/16-20 n statul de funcii;
desfiinarea a 1 post vacant asistent medical principal (S), cod COR 226905, din cadrul
Cabinetului de Oftalmologie copii pozitia .2.30/4 n statul de functii;
nfiinarea a 1 post de asistent medical principal (S) cod COR 226905, n cadrul
Compartimentului Terapie ntensiva pozitia .1.6/6-12 n statul de functii;
desfiinarea a 1 post vacant de asistent medical principal (PL), cod COR 222101, din cadrul
Cabinetului de Neuropsihiatrie nfantila , pozitia .2.31/4-5 n statul de functii;
desfiinarea a 1 post vacant de asistent medical (PL), cod COR 222101, din cadrul
Cabinetului de Ginecologie nfantila , pozitia .2.33/2-3 n statul de functii;
nfiinarea a 2 posturi de asistent medical principal (PL), cod COR 222101, n cadrul
Compartimentului de Terapie ntensiva pozitia .1.6/1/12-20 n statul de functii;;
desfiinarea a 0.5 post vacant de medic primar, specialitatea pediatrie, cod COR 221107, din
cadrul Cabinetului Pediatrie, poziia .2.26/1-7 n statul de funcii;
nfiinarea a 0.5 post de medic specialist specialitatea boli infecioase, cod COR 221201, n
cadrul Compartimentului Clinic HV/SDA, poziia .1.7/4 n statul de funcii;
desfiinarea a 1 post vacant de bie, cod COR 532101, din cadrul Laboratorului Recuperare,
medicina Fizica s i Balneologie, pozitia .1.16/21-22 n statul de functii;
desfiinarea a 1 post vacant de medic primar, specialitatea oftalmologie, cod COR 221107,
din cadrul Cabinetului de Oftalmologie pozitia .2.13/1-6 n statul de functii;
nfiinarea a 1 post de brancardier, cod COR 325801, n cadrul Spitalizare de zi (Boli
infectioase, HV/SDA) pozitia .1.9/8 n statul de functii, necesar pentru a asigura transportul
pacientilor internai din saloane spre diverse locatii din spital, preluarea pacientului din
camera de garda i transportul acestuia n sectiile clinice din spital, cu respectarea circuitelor
i evitarea bolnavilor cu boli transmisibile infecto- contagioase;
nfiinarea a 1 post de farmacist, cod COR 226201, n cadrul Farmaciei, pozitia .1.11/2 n
statul de functii. La Ambulatoriul ntegrat al Spitalului, activitatea i volumul serviciilor din
cadrul farmaciei a crescut considerabil. Anual n cadrul farmaciei se gestioneaza un volum de
medicamente i materiale sanitare de peste 8 milioane lei din care aproximativ 5.5 milioane
sunt pentru doua programe naionale ale ca ror destinaie i circuite trebuie asigurate potrivit
legislatiei specifice pentru fiecare program.
desfiinarea a 1 post vacant de asistent medical principal (PL), cod COR 222101, din cadrul
Cabinetului de Chirurgie generala, pozitia .2.7/4-7 n statul de functii;
nfiinarea a 1 post de asistent medical principal (PL), cod COR 222101, n cadrul punctului
de lucru Sterilizare pozitia .1.12/1-2 n statul de functii, deoarece activitatea se desfa oara n
2 ture, seciile chirurgicale din Ambulatoriul ntegrat i Compartimentul de Terapie ntensiva
au nevoie de truse sterile ata t n tura de dimineaa ca t i n tura de dupa masa ;
desfiinarea a 1 post vacant de chimist principal, cod COR 211301, din cadrul Laboratorului
de Analize Medicale, poziia .1.14/10-14 n statul de funcii;
nfiinarea a 1 post de biolog specialist, cod COR 213114, n cadrul Laboratorului de Analize
Medicale, poziia .1.14/14, necesar pentru asigurarea serviciilor medicale de cea mai buna
calitate i cu impact pozitiv asupra pacienilor;

5
desfiinarea a 2 posturi vacante de medic primar, specialitatea obstetrica -ginecologie, cod
COR 221107, din cadrul Cabinetului Obstetrica Ginecologie poziia .2.3/1-7 n statul de
funcii;
nfiinarea a 1 post de medic specialist specialitatea radiologie, cod COR 221201, n cadrul
Laboratorului de Radiologie i magistica medicala , poziia .1.15/4-6 n statul de functii,
deoarece Spitalul Clinic de Boli nfecioase Cluj-Napoca a pus recent n funciune un nou aparat
de ultima generaie, n cadrul Ambulatoriului ntegrat, un mamograf digital cu ecograf pentru
ecografie mamara i un Computer tomograf digital;
desfiinarea a 1 post vacant de asistent medical principal (PL), cod COR 222101, din cadrul
Laboratorului recuperare, medicina fizica i balneologie pozitia .1.16/7-19 n statul de
functii;
nfiinarea a 1 post de asistent medical principal (PL), cod COR 222101, n cadrul
Cabinetului de Chirurgie Vasculara pozitia .2.8/2 n statul de functii;
desfiinarea a 3 posuri vacante de asistent medical principal (PL), cod COR 222101, din
cadrul Cabinetului de pediatrie, pozitia .2.26/9-13 n statul de funcii;
nfiinarea a 1 post de asistent medical principal (PL), cod COR 222101, pozitia .1.17/1-2
n cadrul Laboratorului de explora ri funcionale;
nfiinarea a 1 post de asistent medical principal (S), cod COR 226905, n cadrul Cabinetului
Antirabic pozitia .1.26/1 n statul de functii;
nfiinarea a 1 post de asistent medical principal (PL), cod COR 222101, n cadrul
Cabinetului Antirabic pozitia .1.26/2 n statul de functii, deoarece n cadrul spitalului este
organizat Centrul Antirabic din jude care asigura tratamentul i profilaxia antirabica n regim
de urgena. Pa na n prezent numa rul pacienilor care au beneficiat de servicii este de 1205 iar
aceste servicii nu pot fi limitate, datorita caracterului de urgenta medicala a rabiei.
desfiinarea a 1,5 posturi vacante de medic primar specialitatea interne cod COR 221107 din
cadrul Cabinetelor Medicina nterna pozitia .2.1/1-8 n statul de functii;
nfiinarea a 1 post de medic primar specialitatea cardiologie, cod COR 221107, n cadrul
Cabinetului de Cardiologie poziia .2.2/1-2 n statul de functii, deoarece adresabilitatea
bolnavilor la cabinetele de cardiologie n cadrul Ambulatoriului ntegrat este n continua
cretere, tratamentul bolnavilor cu afeciuni cardiologice i eliberarea concediilor medicale se
poate face doar de ca tre medicul specialist, aceasta reprezenta nd o urgena din punct de
vedere al administra rii tratamentului care nu suporta ama nare;
nfiinarea a 0.5 post de medic primar specialitatea endocrinologie, cod COR 221107, n
cadrul Cabinetului de Endocrinologie poziia .2.5/1-3 n statul de functii, deoarece
adresabilitatea bolnavilor la cabinetele de endocrinologie n cadrul Ambulatoriului ntegrat
este n continua cretere, tratamentul bolnavilor cu afeciuni endocrinologice i eliberarea
concediilor medicale se poate face doar de ca tre medicul specialist, aceasta reprezenta nd o
urgena din punct de vedere al administra rii tratamentului care nu suporta ama nare;
nfiinarea a 1 post de medic specialist specialitatea reumatologie, cod COR 221201, n
cadrul Cabinetului de Reumatologie, poziia .2.4/2-3 n statul de functii, deoarece
specialitatea de reumatologie este o specialitate deficitara la nivelul centrului medical Cluj,
determina nd astfel liste de ateptare cu un numa r foarte mare de bolnavi.
desfiinarea a 1 post vacant de medic specialist, specialitatea obstetrica -ginecologie, cod
COR 221201, din cadrul Cabinetului Obstetrica Ginecologie poziia .2.3/1-7 n statul de
funcii;
nfiinarea a 1 post de medic specialist specialitatea gastroenterologie, cod COR 221201, n
cadrul Cabinetului Gastroenterolgie poziia .2.16/2 n statul de functii;
desfiinarea a 1 post vacant asistent medical principal (PL), cod COR 222101, din cadrul
Cabinetului Ortopedie i traumatologie pozitia .2.6/2-3 n statul de functii;

6
nfiinarea a 1 post de asistent medical principal (PL), cod COR 222101, n cadrul
Cabinetului Endocrinologie pozitia .2.5/7-9 n statul de functii;
desfiinarea a 1 post vacant de medic primar, specialitatea toxicologie, cod COR 221107,din
cadrul Cabinetului deToxicologie clinica poziia .2.10 n statul de funcii;
nfiinarea a 1 post de medic specialist, specialitatea chirurgie generala , cod COR 221201,
poziia .2.7/3-4 n statul de functii, deoarece adresabilitatea bolnavilor la cabinetele de
chirurgie generala din cadrul Ambulatoriului ntegrat este n continua cres tere;
desfiinarea a 1 post vacant de asistent medical (PL), cod COR 222101, din cadrul
Cabinetului Urologie pozitia .2.8/4 n statul de functii;
nfiinarea a 1 post de asistent medical (PL), cod COR 222101, n cadrul Sa li Tratament
pozitia .2.38/1 n statul de functii;
desfiinarea a 1 post vacant de asistent medical principal (PL), cod COR 222101, din cadrul
Cabinetului Oftalmologie pozitia .2.13/7-10 n statul de functii;
nfiinarea a 1 post de asistent medical principal (PL), cod COR 222101, n cadrul
Cabinetului Neurologie pozitia .2.12/8-10 n statul de functii;
desfiinarea a 1 post vacant de medic primar, specialitatea dermatovenerologie, cod COR
221107, din cadrul Cabinetului Dermatovenerologie, poziia .2.14/1-5 n statul de funcii;
nfiinarea a 1 post de medic specialist specialitatea alergologie, cod COR 221201, n cadrul
Cabinetului Alergologie i munologie Clinica Aduli, poziia .2.18/2 n statul de functii;
desfiinarea a 1 post vacant de asistent medical (PL), cod COR 222101, din cadrul
Cabinetului Psihiatrie pozitia .2.15/11 n statul de functii;
nfiinarea a 1 post de asistent medical (PL), cod COR 222101, n cadrul Cabinetului
Gastroenterologie pozitia .2.16/3-4 n statul de functii;
desfiinarea a 0,5 post vacant de medic specialist, specialitatea alergologie i imunologie
clinica , cod COR 221201, din cadrul Cabinetului Alergologie i munologie Clinica Aduli,
poziia .2.18/2 n statul de funcii;
nfiinarea a 0,5 post de medic primar, cod COR 221107 n cadrul Cabinetului Cardiologie,
poziia .2.27/1 n statul de functii, pentru ntregirea normei;
desfiinarea a 1 post vacant de asistent medical principal (PL), cod COR 222101, din cadrul
Cabinetului Medicina Muncii pozitia .2.20/2 n statul de functii;
nfiinarea a 1 post de asistent medical principal (PL), cod COR 222101, n cadrul
Cabinetului Hematologie pozitia .2.19/2-3 n statul de functii;
desfiinarea a 1 post vacant de medic primar, specialitatea pediatrie, cod COR 221107, din
cadrul Cabinetului Pediatrie, poziia .2.26/1-7 n statul de funcii;
nfiinarea a 1 post de logoped, cod COR 226603, n cadrul Cabinetului Logopedie, poziia
.2.36/1; Este necesar nfiintarea unui post de logoped pentru Cabinetele pentru copii din
cadrul Ambulatoriului ntegrat, deoarece acesta poate realiza activita i de indentificare,
evaluare, diagnosticare i reeducare a tulbura rilor de vorbire, limbajul oral i scris, comunica ri
cu ajutorul mijloacelor, instrumentelor i tehnicilor adaptate la nevoile pacientilor.
desfiinarea a 1 post vacant de asistent medical principal (PL), COR 222101 din cadrul
Laboratorului Radiologie i magistica medicala poz. .1.15/1 pct. 3-8 n statul de funcii,
nfiintarea a 1 post de tehnician aparate electromedicale (S) COR 321102 poziia .1.15/1/
2 n statul de functii; Ava nd n vedere achiziionarea de ca tre unitate a unui Computer
Tomograf este necesara anagajarea de personal de specialitate n cadrul Laboratorului de
Radiologie i magistica Medicala pentru a putea ajuta medicul radiolog care n funcie de
patologia bolnavului n anumite situaii va trebui sa efectueze anumite manopere medicale
cum ar fi: injectarea de substana de contrast sau contrastul oral, manopere care necesita
prezena tehnicianului de laborator cu studii superioare.

7
nfiinarea a 6 posturi de registrator medical, cod COR 330401 n cadrul Compartimentului
de Evaluare i Statistica medicala , la pozitia .6/11-20 n statul de functii, posturi necesare
pentru introducerea informaiilor i procedurilor operaionale necesare utiliza rii i
funciona rii dosarului electronic de sa na tate (DES) al pacientului. Conform Ordinului
Ministerului Sa na ta tii nr. 1.123/2016 pentru aprobarea datelor, informaiilor i procedurilor
operaionale necesare utiliza rii i funciona rii dosarului electronic de sa na tate (DES) al
pacientului datele s i informaiile medicale se certifica prin semna tura electronica i se
transmit n sistemul DES prin intermediul aplicaiilor informatice sau prin intermediul
portalului DES. Din motive justificate datele care nu pot fi transmise on-line ca tre sistemul DES
se salveaza local n aplicaiile informatice utilizate de furnizorii de servicii medicale i se
transmit n maxim 5 zile calendaristice. Datele i informaiile medicale n sistemul DES sunt
organizate i structurate pe module i nu pot fi prelucrate de ca tre medici n sistemul
informatic.
nfiinarea a 1 post de infirmier, cod COR 532103, n cadrul Compartimentului Clinic
HV/SDA, pozitia .1.7/13-17, post necesar n vederea asigura rii unei ngrijiri de calitate a
pacienilor. Atribuiile infirmierei vin n nta mpinarea nevoilor de baza ale pacienilor, asigura
nsoirea i transportul pacienilor precum i mobilizarea acestora n vederea prevenirii
escarelor. Aceasta categorie de personal auxiliar lucreaza n colaboare i sub responsabilitatea
asistentului medical, n echipe pluridisciplinare, asigura nd igiena personala , hidratarea i
alimentaia corespunza toare a bolnavilor.
nfiinarea a 1 post de brancardier, cod COR 325801 n cadrul Compartimentului Clinic
HV/SDA, pozitia .1.7/22 n statul de functii. nfiinarea acestui post este necesara pentru
asigurarea transportului pacienilor internai din saloane spre diverse locatii din spital,
transportul decedailor la morga spitalului, preluarea pacientului din camera de garda i
transportul acestuia n sectiile clinice din spital cu respectarea circuitelor i evitarea
bolnavilor cu boli transmisibile infecto- contagioase.
nfiinarea a 1 post de ngrijitoare, cod COR 532104, n cadrul Serviciului de Anatomie
Patologica , pozitia .1.19/5, post necesar n vederea asigura rii n bune condiii a activita ii din
cadrul serviciului. Pa na n prezent cura enia n acest spaiu era asigurata prin rotaie de ca tre
personalul auxiliar din cadrul seciilor clinice. Din luna iunie 2016 Serviciul de Anatomie
Patologica s-a extins iar suprafaa totala este de 450 mp.
nfiinarea a 1 post de medic specialist cod COR 221201 pozitia .2.8/1 n cadrul Cabinetului
de Chirurgie Vasculara . n prezent, abordarea afeciunilor vasculare periferice n fazele iniiale
de boala este deficitara , deoarece mijloacele moderne de investigaii i tratament necesare
unui astfel de demers sunt scumpe i sunt disponibile n puine locaii. Singura secie de profil
din jude care funcioneaza n cadrul Spitalului Clinic de Urgena Judeean Cluj are un numar
redus de paturi, n care sunt internate prioritar cazurile avansate. De asemenea, aceasta secie
deservete i judetele limitrofe, astfel ca majoritatea pacienilor aflai in stadiile incipiente de
boala nu pot beneficia de investigaii, tratamente i urma rire de specialitate. Afeciunile
vasculare sunt predominant cronice, al ca ror prognostic scade odata cu evoluia bolii, prin
urmare momentul instituirii este un factor cheie al succesului terapeutic. Serviciile medicale
chirurgicale oferite n prezent n cadrul Ambulatoriului ntegrat cuprind doar consultaii n
specialitatea chirurgie medicala , respectiv: consultaii de specialitate, efectuarea de mica
intervenie sub anestezie locala (extrageri de corpi stra ini, traumatisme minore la nivelul
membrelor), efectuarea de pansamente periodice. Spitalul si propune promovarea unei
aborda ri moderne a cazurilor de specialitate de chirurgie generala i vasculara cu realizarea
unei colabora ri ntre specialistul n chirurgie generala s i vasculara .

8
D. REORGANIZAREA UNOR COMPARTIMENTE

1. n cadrul Compartimentului Achizitii Publice se desfa s oara activita ti complexe care


presupun prega tirea s i organizarea licitatiilor, derularea procedurii de atribuire, ntocmirea
planului anual de achizitii, realizarea achiziiilor directe prin folosirea catalogului electronic
SEAP ceea ce presupune un volum mare de munca .
Deasemenea, deciziile n domeniul achizitiilor publice trebuie sa fie deosebit de
responsabile s i elaborate n termenii ra spunderii legale. Aceste elemente presupun implicit
asumarea unor responsabilita i majore dat fiind faptul ca vizeaza functionarea spitalului din punct
de vedere al dota rii cu aparatura , medicamente, materiale sanitare, echipamente, precum i
achiziia de alimente, consumabile, materiale de cura enie, dezinfectani i materile de ntreinere.
Toate aceste activita i presupun angajarea bugetului de venituri i cheltuieli al unita ii, fiind
necesar un control direct al directorului finaciar contabil i o colaborare zilnica ntre
departamente.
Astfel, se propune reorganizarea Compartimentului Achizitii Publice, poziia .7/1 n
statul de funcii, n Birou Achiziii Publice, pozitia .2 n statul de functii s i trecerea din
subordinea s efului Serviciului Administrativ n subordinea Directorului financiar-contabil.
Postul vacant de consilier juridic IA poziia .7/1 n statul de functii se desfiineaz s i se
nfiineaz 1 post de ef birou, cod COR 121107, pozitia .2/1 n statul de functii.
2. Spitalul Clinic de Boli nfecioase Cluj-Napoca este unitate pavilionara iar activitatea
Serviciului Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare s i Relatii cu Publicul se desfa oara n
doua cla diri, iar accesul la informatiile n Ambulatoriul ntegrat trebuie sa fie bine organizat s i
reglementat. Astfel structura Serviciului Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare i
Relaii cu Publicul, pozitia .3 n statul de functii va cuprinde doua compartimente:
- Compartiment Resurse Umane, Normare, Organizare i Salarizare pozitia .3.1 n statul de
functii;
- Compartiment Relaii cu Publicul pozitia .3.2 n statul de functii.

Mentiona m ca toate modifica rile solicitate se ncadreaza n normativul de personal calculat


conform Ordinului Ministerului Sa na ta ii nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de
personal pentru asistena medical spitaliceasc, precum i pentru modificarea i completarea
Ordinului ministrului sntii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal.
Preciza m faptul ca n situaia acestui proiect de hota ra re sunt incidente urma toarele
prevederi, n a ca ror implementare i aplicare a fost elaborat acest proiect, dupa cum urmeaza :
art. 91 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c) i art. 104 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) din Legea nr.
215/2001 a administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Legea-cadru nr. 284/2010, privind salarizarea unitar a personalului pltit din fonduri
publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
art. 3 alin. (2) i ale art. 57 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic legislativ
pentru elaborarea actelor normative, republicat cu modificrile i completrile
ulterioare;
Ordonana de Urgena nr. 83/2014 privind salarizarea personalului pltit din fonduri
publice n anul 2015, precum i alte msuri n domeniul cheltuielilor publice cu
modificrile i completrile ulterioare;

9
Ordonana de Urgena nr. 57/2015 privind salarizarea personalului pltit din fonduri
publice n anul 2016, prorogarea unor termene, precum i unele msuri fiscal-bugetare cu
modificrile i completrile ulterioare;
Ordinul Ministrului Sa na ta ii nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal
pentru asistena medical spitaliceasc, precum i pentru modificarea i completarea
Ordinului ministrului sa na ta ii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor
de personal;
Ordinul Ministerului Sa na ta ii nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind
angajarea i promovarea n funcii, grade i trepte profesionale a personalului
contractual din unitile sanitare publice din sectorul sanitar;
Ordinul Ministrului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale i al Preedintelui nstitutului
Naional de Statistica nr. 1.832/2011 privind aprobarea Clasificrii ocupaiilor din
Romnia - nivel de ocupaie (ase caractere) cu modifica rile i completa rile ulterioare.
II. Impactul socio-economic : nu este cazul.
III. Impactul financiar asupra bugetului judeului : modifica rile solicitate se vor face cu
ncadrarea n cheltuielile de personal preva zute n bugetul de venituri s i cheltuieli aprobat.
IV. Impactul asupra reglementrilor interne n vigoare: la data de la care prezenta
hota ra re va produce efecte se abroga Hota ra rea Consiliului Judeean Cluj nr. 145 din 25.05.2015
privind aprobarea Organigramei s i a Statului de funcii pentru Spitalul Clinic de Boli nfectioase
Cluj-Napoca.
V. Consultri derulate n vederea elaborrii proiectului de hotrre: nu este cazul.
VI. Activiti de informare public privind elaborarea proiectului de hotrre: nu
este cazul.
VII. Msuri de implementare necesare, respectiv modificrile instituionale i
funcionale preconizate :
Managerul Spitalului Clinic de Boli nfectioase Cluj-Napoca n calitate de ordonator de
credite va respecta prevederile corespunza toare din legislaia privind salarizarea personalului
pla tit din fonduri publice s i cele care reglementeaza stabilirea numa rului maxim de posturi.
Modifica rile solicitate nu impun modificarea Regulamentului de organizare s i functionare a
Spitalului Clinic de Boli nfectioase Cluj-Napoca.
VIII. Concluzii, constatri i propuneri:
ina nd cont de argumentele prezentate mai sus, considera m necesar i oportun proiectul
de hota ra re pentru aprobarea Organigramei s i a Statului de funcii pentru Spitalul Clinic de Boli
nfectioase Cluj-Napoca.
n acest sens a fost elaborat un proiect de hota ra re care este ataat prezentului referat, de
Serviciul Resurse Umane, persoana de contact fiind doamna Rodica Gazsi, ef al serviciului, ca i
compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeean Cluj.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hota ra re ntocmit, conform
procedurilor preva zute de Regulamentul de organizare i funcionare a Consiliului Judeean Cluj,
n vederea supunerii lui spre aprobare, n prima edina ordinara a Consiliului Judeean Cluj.

PREEDINTE
Alin TIE

p.Director general, Sef Serviciu Financiar-Contabil: Cristina S chiop


S ef serviciu RU: Rodica Gazsi
ntocmit, consilier SRU: Simona Man

10
ROMNIA
JUDEUL CLUJ
CONSILIUL JUDEEAN

PROIECT DE H O T R R E
pentru aprobarea Organigramei i a Statului de funcii pentru
Spitalul Clinic de Boli Infecioase Cluj-Napoca

Consiliul Judeean Cluj, ntrunit n edina ordinara ;


Ava nd n vedere Referatul de aprobare cu nr.28692 din data de 13.12.2016 la Proiectul de
hota ra re pentru aprobarea Organigramei s i a Statului de funcii pentru Spitalul Clinic de Boli
nfectioase Cluj-Napoca propus de preedintele Consiliului Judeean Cluj, domnul Alin Tis e, nsotit
de Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judetean Cluj nr.28692/2016 s i Raportul Comisiei de specialitate nr...........................;
T ina nd cont de:
nota de fundamentare a Spitalului Clinic de Boli nfectioase Cluj-Napoca privind
aprobarea Organigramei s i a Statului de functii al spitalului nr.17923/2016, nregistrata
la Consiliul Judeean Cluj sub nr. 28543/2016;
n conformitate cu prevederile:
art. 91 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c) i art. 104 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) din Legea nr.
215/2001 a administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Legii-cadru nr. 284/2010, privind salarizarea unitar a personalului pltit din fonduri
publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legii nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
art. 3 alin. (2) i ale art. 57 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic legislativ
pentru elaborarea actelor normative, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Ordonanei de Urgena nr. 83/2014 privind salarizarea personalului pltit din fonduri
publice n anul 2015, precum i alte msuri n domeniul cheltuielilor publice, cu
modificrile i completrile ulterioare;
Ordonanei de Urgena nr. 57/2015 privind salarizarea personalului pltit din fonduri
publice n anul 2016, prorogarea unor termene, precum i unele msuri fiscal-bugetare,
cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordinului Ministrului Sa na ta ii nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de
personal pentru asistena medical spitaliceasc, precum i pentru modificarea i
completarea Ordinului ministrului sa na ta ii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea
normativelor de personal;
Ordinului Ministerului Sa na ta ii nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind
angajarea i promovarea n funcii, grade i trepte profesionale a personalului
contractual din unitile sanitare publice din sectorul sanitar;
Ordinului Ministrului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale i al Preedintelui
nstitutului Naional de Statistica nr. 1.832/2011 privind aprobarea Clasificrii
ocupaiilor din Romnia nivel de ocupaie (ase caractere) cu modifica rile i
completa rile ulterioare;

Fiind ndeplinite procedurile preva zute de art. 44-45 coroborat cu art. 94-98 din Legea
administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

11
n temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraiei publice
locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

hotrte:

Art. 1. Se aproba Organigrama i Statul de funcii pentru Spitalul Clinic de Boli nfectioase
Cluj-Napoca, cuprinse n anexele nr. 1 i 2 care fac parte integranta din prezenta hota ra re.
Art. 2. La data de la care prezenta hota ra re produce efecte, se abroga Hota ra rea Consiliului
Judeean Cluj nr. 145 din 25.05.2015 privind aprobarea Organigramei i a Statului de funcii
pentru Spitalul Clinic de Boli nfecioase Cluj-Napoca.
Art. 3. Ordonatorul de credite al Spitalului Clinic de Boli nfecioase Cluj-Napoca are
obligaia respecta rii prevederilor corespunza toare din legislaia privind salarizarea personalului
pla tit din fonduri publice s i cele care reglementeaza stabilirea numa rului maxim de posturi.
Art. 4. Cu punerea n aplicare a prevederilor prezentei hota ra ri se ncredineaza
preedintele Consiliului Judeean prin Direcia Generala Buget-Finane, Resurse Umane, Direcia
Juridica i conducerea Spitalului Clinic Clinic de Boli nfectiose Cluj-Napoca.
Art. 5. Prezenta hota ra re se comunica prin intermediul secretarului, n termenul preva zut
de lege, Direciei Generale Buget-Finane, Resurse Umane, Direciei Juridice, Spitalului Clinic de
Boli nfectioase Cluj-Napoca, precum i Prefectului Judeului Cluj i se aduce la cunotina publica
prin afiare la sediul Consiliului Judeean Cluj, precum i pe pagina de internet www.cjcluj.ro.

Contrasemneaz:
PREEDINTE, SECRETAR AL JUDEULUI,
Alin TIE Simona GACI

Nr.. din decembrie 2016

Prezenta hotrre a fost adoptat cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi,
astfel: voturi pentru, voturi contra, . abineri i . nu au votat

12
ROMA NA
JUDETUL CLUJ
CONSLUL JUDETEAN
Direcia General Buget-Finane,
Resurse Umane
Nr.28692/2016

Raport
al Proiectului de hotrre pentru aprobarea Organigramei i a Statului de funcii pentru
Spitalul Clinic de Boli Infecioase Cluj-Napoca

n conformitate cu prevederile art. 44 coroborat cu art. 98 din Legea administraiei publice


locale nr. 215/2001, republicat cu modificrile i completrile ulterioare, Direcia Generala Buget-
Finane, Resurse Umane n calitatea sa de compartiment de resort din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeean Cluj, a analizat proiectul de hota ra re pentru aprobarea
Organigramei s i a Statului de funcii pentru Spitalul Clinic de Boli nfectiose Cluj-Napoca, propus
de ca tre domnul Alin Tie - preedinte al Consiliul Judeean Cluj - i a constatat ca acesta
ndeplinete condiiile de necesitate i oportunitate.
Pentru aceste motive propunem analizarea i supunerea spre aprobare a proiectului de
hota ra re amintit n prima edina ordinara a Consiliului Judeean Cluj, conform procedurilor
preva zute de Regulamentul de organizare i funcionare al Consiliului Judeean Cluj.

p.DIRECTOR GENERAL,
EF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL
Cristina chiop

S ef serviciu RU: Rodica Gazsi


ntocmit, consilier SRU: Simona Man

13
14