Sunteți pe pagina 1din 106

.-..:..

281

l?Dio,t. i...2..ulreni il . u.i .....,


J.l
U 6.. ~ n ipe numita mai sus qi aici
d ~Ja 1. it q.,f i i..
~e)1
la 1 ,l}l se ve aflai ntru care ndejde milii i da-
rului celui de sevrit, lsndu-ve, blagoslovenia n6-
str archieresc ve trimitem pururea fiind de tot bi-
nele voitoriu i ferbinte ctr Dumnedeu rugtoriu.
10 Sibiiu} Martie 1162.
(L. S.) Dionisiu Novacovici m. p.
Pe adres:
Pravoslavnicilor cretini neunii din pzitul dela
Dumnedeu tot scaunul 'I'almaciului, Iubiilor voue n
Christos fii cu de grab se se dea.
Se nierg fr nici o zbav pe tot scaunul din
sat n sat, se se cetesc i publicluesc subt
glob archieresc unde s'ar zbovi.

In vestigaiune
n causa unei certe pentru unire ivite ntre preotul
ortodox romn Dumitru Szuszin trecut singur la
unire cu biserica romano-catolic fi ntre poporul ro-
mn ortodox din comuna Magogea} cf:mtz'tatul Solnoc-.
Dobca de adi}}
remas f',nn adi credincios' bisencei
J

sale strmosesci. J

(Traducere din textul original scris n Iimba latin.)

Ilustrissimi, Spectabili, Magnifici, Generoi, Str


lucii i Nobili Domni, Domni de noi cu umilin
Preaiubii i Preastimai !
Facem -cu umilin cunoscut Pretitulailor Domni,
Domniilor V6stre, c am primit cu cuviincius respect
sigilul despre citai i certificatori a Spectabilului -i
Generosului Domn Ladislau Palotkai, al doilea jude
28

..
- 282 ~

suprem din Inclitul comitat SoInocul interior, din


partea i n persona Nobilului Szuszin alias popa Du-
mitru, preotul legiuit dela biserica unit de ritul
grecesc din Mag6gea !;ticare e de urmtoriul cuprins:
In anul 1762, Ianuarin 14, s'a _extradat prin La-
dislau Palotkai, jude suprem n comitatul Solnocul
interior, sigiiui pentru citai i certificatori, adrno-
niatori i atestatori exponeni pentru partea i n
pers6na Onorabil ului Nobil Szuszin popa Dumitru,
preot la biserica unit de ritul grecesc din Mag6gea,
sub pedeps de 12 floreni renei, n mijlocul cruia
era sigilui aceluiai jude suprem, al Nobililor, cu otie
alb pus, patent i legitim confecionat i emanat;
care sigil noi primindu-l, cu supunere cuvenit voind
a satisface petiiunei acusatorului ISUS numit, n acest
an curent, 11'62, n a 8-a 4i a lunei lui Februariu,
am eit n posesiunea Mag6gea din Inclitul comitat
Solnocul interior i ne-am aedat n casa Nobilu-
lui Ignat Hango din 4iosa posesiune nobilitar Ma-
g6gea i acolo, in vigorea sigilului menionat, n pl'e-
senta celor legitim citai, s'au citat martorii mai jos
nsemnai, i dup ce s'au jurat pe sacramentul cel
mai mare, s'au examinat asupra cestiunilor puse
nainte de exponentul antenumit, i dup-ce am cer-
cetat i ne-am convins despre starea adevrat a
lucrului, acesta o-am descris precum urmez ; el'
ce.-
stiunile exhibite nou erau de urmtorea - ten6re :
In anul proxim expirat, 1761, n diua a 29-a
a lunei lui Iuliu.
(Traducere din textul original scris n limba magiar.)
1. Scie martorul apriat i abunsema, vedut a
seu audit'a abunserna, c pe Domnia Sa Nobilul Szu-
szin alias. popa Dumitru; locnitoriu n Mag6gea, n
acest Nobil comitat Solnocul interior, parochnl unit
de ritul grecesc, funcionatoriu n acum amintita Ma-

--;- 283

g6gea, ,n strada public -a satului, n regiunea ca-


selor de o parte a Nobilului Kupsa Simeon i a
curii Domniei Sale Kokh Maria, care curte de present o
stpnesce Spectabilul Domn Korodi Ferencz, el' de
alt parte a casei i curii providului Petrucz Gavriil,
iobagiul Mriei Sale Fiscului regiu : : cine a srit
asnpra lui, cine l'a atacat mai ntiu i dup aceea,
cine l'a btut, cine l'a sngerat pe exponentul, cum
l chiam, unde locuesce?
2. Dup-ce exponentul a fost atacat, plmuit:
scie a bunsem., vedut'a, audit'a, c acela spre ape-
rarea sa s'ar fi sculat i al' fi lovit i btut pe ata-
catoriul seu, seu d6r' neputudu-se apra, ar fi stri-
gat "tlhariu ".?
3. Scie, vedut'a fasionatoriul, fost'a de fa
atunci, cnd la strigarea aceluia de "tlhariu" , hod-
nogiul jurat de atunci al stenilor Nobili, pe serma-
nul exponent l'a prins i l'a dus la locuina sa i
acolo l'a legat? . .
4. Hodnogiul jurat al acelor Nobili, numai sin-
. gur a fcut acesta seu fostu-i-au ntr'ajutoriu i mai
muli locuitori Nobili i proti din sat? Dac da: cine?
ci au putut fi i invoitu-s'au cu toii ca se prind
pe exponentul?
. . 5. Dup-ce exponentul a fost prins: cu ce feliu de
cuvinte necuviinciose i nu la loc, seu cu ce feliu de
njurturi defimtore l'au tractat, cine anume? Apoi
cine l'au legat, cine l'au trimis i l'au dus la locu-
ina nobilitar din Dee a Domnului jude procesual
Korodi Ferencz? De acolo cum a fost eliberat? Se
spun martorul dup credina lui cea drept, dim-
preun cu t6te mprejurrile, ce au venit nainte.
Ul'mez fasiunile martorilor.
l-ul. martor. Nobilul Michail Kupsa, cam de
47, 'de ani, fasionez aa : "Cnd s'a ntmplat plmu-
28*

. ,
- 284-

irea exponentului n anul i luna mai sus specificat


sein, cci am fost de fa dela nceput; carea - Ia p.
1 -~- s'a ntmplat aa, c: ednd noi vre o-civa ini
jde a cror nume nu-mi aduc aminte) n locul nu-
. mit mai sus pe nisce grindi, au venit acolo i Dom-
niile lor, exponentul Nobilul popa Dumitru Szui'lzin
i Nobilul Gavriil Pap, betrnul, cari nc eqend n-
tre noi, am vorbit mpreun un restmp ; deodat, nse
numai, ntre mai multe vorbe, se aduce nainte i afa-
cerea legii romnesci, ce acum decurge, ntre cari cu-
vinte i dice Domnul printe Dumitru, c: "acesta", aa
dice, "bun sfel'it nu va avea", la ceea-ce i respunse
Domnia Sa G:;tvriil Pap: "ba bun sfrit va avea,
pentru-ce ar ave reu"; Ia acesta i-a '4is popa, c:
va fi ceea- ce s'a ntmplat i la Cusdriora", la ce
i-a respuus Gavriil Pap: "ba aceea nu va fi, numai
voi nu minii atta, cci nici pn acum nu ar fi
fost nimic, dac voi nu ai fi minit atta". Intre
cuvintele acestea fiind vorb i despre Pravil, diee
popa romnesce numitului Gavriil Pap, c: "minii
voi," aa dice, "mgari ce suntei". La acesta Ga-
vriil Pap sculndu-se, merse la exponentul i-i qise
Domniei Sale: li Da noi suntem mgari, minim,
ceea-ce facem?" aa dice, ... "mam-ta!" i atunci ri-
dicndu-i mna, l'a i plmuit odat pe exponentul
popa Dumitru. Cu aceea Gavril a venit lng mine
i a stat puin i nici exponentul n'a qis nimic, nici
n'a njurat nderept pe Gavril, ci - la P: 2 - a n-
ceput a striga: "tlhariu" i atunci am i apucat m-
neca cmeii lui Gavril, dar neputndu-o prinde
bine, s'a smuls din mna mea i a fugit acas. La
acea strigare de "tlhariu" , - la p. 3 - sosind acolo i
hodnogiul Nobililor Nobilul Kupsa Bumb dimpreun
cu mai muli ali 50-60 de 6meni, au nceput a se
sftui, ce se fac. Vequi nse numai, c numitul hod-
- 285 -

nogiu prinde braul exponentului i-'] duce ctr casa


sa, dar eu nu am mers cu dnii. Ce au fcut dup
aceea, eu nu sciu. La ,p. 4. Precum am qis hodno-
giul era cu mai multi ini cnd a dus cu sine pe
exponentul; nu-mi aduc nse aminte de .numele mai
multora, dar despre Dmian Petrucz, Marian Petruez,
Petru Bota, Urs Kupsa belrnul, Ioan Buzure, Marc
Onyisze, Ioan Rcz, George i Toder Bota sciu, c au
fost acolo : unii strigau se de pace popii, cci nu fac
bine c'l prind, cea mai mare parte nse striga s-']
prind pentru strigarea de "tlhariu", dei celalalt
fugise, - i astfel l'au prins. La p. 5: nimic. i
aceea seiu, la mprejurri, c atunci, cnd Gavril a
plmuit pe exponentul, acesta a scuipat jos pe pmnt
i a dis, c ,,'i iese i snge din gur", dar eu, ce e
drept, n'am vedut, pentru-c nici nu m'am uitat acolo."
Al 2-lea martor, Nobilul Marian Petruez, de 46
de aui, la p. 1. 2. 3. i 4. a fasionat ca i proximul
precedent, martorul Mihaiu KUf.'sa; adugnd la p 5.
dice : cit "atunci, cnd hodnogiul a dus cu sine pe
exponentul, eu nu i-am petrecut; ce au fcut cu el,
eu nu seiu; dar a d6ua qi hodnogiul me chem la
sine ca se merg la Domnul jude suprem i se-i ra-
portez: cum au umblat cu popa; atunci popa nu
era legat, ei numai n arest, drept, sub straj, la ce
exponentul dise hodnogiului, c Domnia' Sa acolo nu
ede, ci seu se-l slobod seu s-I lege i s-l trimit
la Domnul jude procesual, pentru-c nelegat nici nu
va merge, la ceea-ce hodnogiul l i legar i dn
du-mi-l n mn legat, l'am dus la Dee, la Domnul
jude -procesual i raportnd i Mrii Sale Domnului
jude suprem, aa l'au eliberat de acolo pe expo-
nentul fr nici o chezeie",
Al 3-lea martor, Nobilul lrimie Bata, cam de
24 ani i
- 286-

Al 4-lea martor, -Nobilul T6der Sart6, cam" de


43 ani, ambii cu o gndi. i cu o inim au fasionat
la t6te punctele aa : "Noi la aceste ntrebri nu
scim se respundem altceva, dect, c, scim aceea, c
n anul i. diua amintit audnd mare larm la lo-
cul specificat din vecintate, am mers i Doi acolo
i am vedut, c hodnogiul Nobililor, Nobilul Kupsa
Bumb, punnd mna pe Domnia Sa exponentul, l'a
prins de un braiu, lar noi sciricind : ce lucru este
acesta, ni s'a spus, c Nobilul Gavriil Pap, betrnul,
sfdindu-se cu Domnia Sa exponentul, l'a plmuit
pe Domnia ~a exponentul, iar exponentul strignd
pentru acesta "t.lhal'in", acela a fugit, iar pe ace-
sta l'a prins hodnogiul; apoi am audit pe hodnogiul
dicend : "no printe, pentru-ce ai strigat "tlhariu"
fr caus, i dac nu scii se ne spui causa, te
prind". Atunci vedurm, c exponentul scuip n
palm i art hodnogiului scuipatul -- era sngios ~
dicend, c pentru aceea a strigat tlhariu, pentru c
Gavriil Pap l'a plmuit i'i iese snge din gur. Dei
era de fa cea, mai mare parte a satului, totui nu
ne aducem aminte de numele mai multora dect de
Petru i Marian Petrucz, Petru, Georgiu i T6der
Bota, Ioan Rcz i Marc Onyisze, dintre cari de Kupsa
Urs ne aducem aminte, c a 4is, c "se IIU prind
pe popa, dac n'au putut prinde i pe celalalt, pen-
tru-c nu va fi lucru bun", dar cea mai mare parte
strignd sel prind numai, hodnogiul l'a prins i l'a
dus cu sine la casa sa; ce au fcut cu densul apoi,
nu cim, pentru-c noi nu i-am petrecut, Am audit
ns a dona di, c pe exponentul l'au dus legat la
judele procesual, iar de acolo cum a scpat, nc nu
. scim, pentru-c nu am fost acolo."
Al 5-lea martor, T6der Petrucz alias Tageno ai
Miolenes, Nobil, cam de 40 ani, fasionez la P: 1.
- 287

astfel : "Cnd s'a ntmplat plmuirea Domniei Sale


exponentului, la anul, dina i locul mai sus scris, am
fost acolo; sciu Re spun aceea.: c pe cnd edeam
vre-o-civa iui acolo n drumul satului pe nisce
gringi dimpreun cu exponentul popa Dumitru i
Nobilul Gavriil Pap, betrnul, i vorbeam, ... deodat
se aduce nainte i certa ce acum decnrge ntre ro-
mni din causa religiunii, ntre cari vorbe dise Dom-
nia Sa exponentul, c, "se pote, se veg nc Dom-
nia Sa popi i romni de cei neunii i spensurai",
la ceea-ce Gavriil Pap i-a rspuns, c "se sue el
pe capul aceluiav ; la acesta i-a dis popa, c "pe
cel ce se las de. Pravil l bate Dumuedeu", la
ceea-ce i-a respuns Gavriln: "dar nu noi ne lsm de
ea, ci tocmai voi ve lsai i nu ve inei de cuprin-
sul ei"; la acesta popa i-a reflectat, c "gen, ei toc-
mai precum se dice n ea se in de .Pravil", la
ceea-ce iar i-a respuns Gavril, c "bine ar fi se ve
inei aa, dar nu ve inei". La acesta mniindu-se
exponentul, gise lui Gavriil Pap : "mini", dice, "m-
gariu. ce eti"; atu nci Ga.vriil merse la popa i- i dise :
"dar eu mintesc, sum mgariu ?" i a plmuit odat
bine. pe popa i cu aceea a fugit, iar exponentul, -
la P: 2., '- nimic dicend altceva, a nceput a striga tl-
hariu". Incepend nse a se aduna mai muli 6meni,
eu i-am lsat acolo. Ce au fcut apoi, nu sciu ; am
audit inse dela alii, c hodnogiul a prins pe expo-
nentul si , l'a dus la casa sa, iar a d6ua di, l'au ex-
certat la Domnia Sa judele procesual, de unde cum
a scpat, nu sciu."
Al 6-lea martor, Nobilul Ioan Szirb, cam de 70
de ani, tasionez la P: 1. i 2. ca i proximul prece-
dent -al 5-lea martor T6der Petruoz, adugnd la
P: 3 i la celelalte puncte: ,,'Seiu i aceea, c dup-ce
exponentul a strigat' "tlhariu", a venit acolo hod-
- 1SS ~.

nogiul Nobililor Kupsa Bumb, caci fiind i eu acolo,


am vedut, i fiind-c Gavriil Pap fugise, a prins pe
exponentul, i tiind cu dnsul i jumetate din steni,
. de a cror tuturor nume acum nu-mi pot aduce
aminte, dimpreun cu mai muli steni l'au dus la
casa hodnogiului, iar a d6ua q,i m audit, c l'au
dus la Domnul jude procesual, la Dee, de unde apoi
cum a scpat, nu sciu."
Al 7-lea martor) .Nobilul George Bota, cam de
60 de ani, - la p. 1. i 2. - a fasionat ca i, al 5-lea
martor Teodor Petrucz, tinerul, ear' la p. 3. tIa
celelalte n acest mod: "Sciu i aceea, pentru-c
am vedut chiar cu ochii mei, c la strigarea de
"t.lhariu" a Domniei Sale exponentului, sosind acolo
i hodnogiul Nobililor, Nobilul Kupa Bumb, dimpreun
cu altii, a prins- pe exponentul i dimpreun cu
vre-o civa ni 'l-a du"! la casa sa, unde precum
am audit, '1 au pus n arest, el" a d6ua q,i 'l-au dus
la domnul jude procesual, de unde cum a scpat,
nu sciu. Sciu nc i aceea, la mprejurri, c ex-
ponentul scuipnd n palm, ni-a artat la vre-o
civa ini, c pentru aceea a strigat "tlhariu" ,
pentru-c Gavriil 'l-a plmuit i i iese snge din
gur; 'i-a i fost rou scuipatul, cci uitndu-me i
eu, am vedut acesta. -
Al 8-lea martor, Nobilul Kupa Bumb, cam de 30
de ani, la t6te punctele fasionez astfel: "Eu la t6te n-
trebrile acestea nu sciu se rspund altceva, dect aceea
ce am audit dela alii, cci eu atunci n'am fost de fa,
adec, c locuitoriul de aici, Nobilul Gavriil Pap, n
anul, q,iua i locul de sus sfdindu-se cu exponentul,
acela a dat o palm. exponentului i cu aceea a
fugit,er' exponentul a strigat "tlhariu ", la: care
strigare de "tlhariu" sosind i eu acolo, ne-am
sftuit mpreun cu mai muli steni i jurai: ce ar
/

S de fcut i am aflat, c dup-ce Gavriil Pap. a


. fugit deja, el" exponentul nu ne-a putut arta snge,
atunci pentru-ce a strigat "tlhariu",. de aceea se
arestm pe popa; atunci eu ca hodnogiu dimpreun
cu primarul Gavriil Petrucz i cu Ioan Buzure,
Pinte Achim i Marc Onyisze jurai, am dus pe ex-
ponentul la casa mea i am pus straj lng el,
dar' nu 'l-am legat, care i mind acolo, a doua 4i
am voit se trimitem la domnul jude suprem: ce se
facem n privina lui. dar' exponentul a nceput a
pretinde: ca ori se '1 trimitem i pe Domnia Sa la
Mria Sa i nc legat, ori se-'l slobodim, cci dnsul
acolo nu ede, er' noi necuteznd a-'I slobodf numai
aa, 'l-am legat, cci nelegat n'a voit se merg nici
decum i astfel 'l-au dus la Dee, Ia domnul jude .
procesual, doue strji, de unde, precum am audit
dela strji, a fost eliberat numai aa, fr nici o
chezeie, la porunca domnului [ude-suprem.
n diua urmtore, adec a 9-a a lunei I anul
menionat continundu-se.
n casa i posesiunea amintit,

Al 9-1ea martor, Nobilul Urs Kupa, betrnul,


cam de 44 ani, .
Al Ifl-lea, martor, Nobilul T6der Bota, de ani
circa 65, '
Al Il-lea martor, Nobilul Mare Onyisze, de circa
4() ani,
Al 12-lea martor, Nobilul Petru Bata, betrnul,
cam de 64 ani,
Al l3-1ea martor, Nobilul Pinte Bota, cam de
46 ani I
29

/ .
Al 14-1ea martor, Nobilul Ioan Buzure, cam de
40 de ani, acesti ese martori cu o gur i cu o
inim au fasionat la t6te punctele acestea astfel: n Noi la
t6te ntrebrile acestea nu scimse respundem altceva,
cci, atunci cnd s'a certat Domnia Sa exponentul
cu Gavriil Pup, n'am fost acolo; care a fost de
vin, nu scim ; dar' am audit aceea, c exponentul
la locul i diua de sus, a strigat" tlhariu", la care stri-
gare sosind i noi acolo. se vorbea, c nobilul Gavriil
Pap, betrmil.. a plmuit pe Domnia Sa exponentul i
pentru aceea a strigat acesta" tlhariu ", la ceea-ce sf-
tuindu-se stenii: ce se fac, de6re ce Gavriil Pap a
fugit, ore se prind pe popa) - am dis eu i Urs
Kupa, se lase n pace pe popa, pentru-c nu-']
pot prinde dac odat celalalt a fugit; dar' sf- el'
tuindu-se stenii, hodnogiul dimpreun cu vre o ctva
ini au dus pe exponentul la casa hodnogiului, acolo
'l-au pus n arest, er a d6ua 4i 'l-au dus la domnul
jude procesual la Dee, de unde apoi cum a scpat,
nu scim, nici n'am audit.
(Traducere din textul original scris n limba latin.)

Acesti martori specificai n cele premise, 14 la


numr, sunt 6meni de s6rte i condiiune prescris,
fiecare locuesce i este aedat n propria sa poriune
posesionar n amintita posesiune Mag6gea, din
menionatul comitat Solnocul-interior.
Toi i fiecare, pe temeiul premenionatului nostru
sigil naintea n6str citai, n mod legiuit jurai i
examinai, au fasionat n modul artat,
Actele relative la seria acestei incuisiiuni ~
atestri, dup-cum s'a fcut de noi, s'au scris I
expedat cu umilin Pretitulai Domniilor V 6stre dup
cea mai bun a n6str credin pentru aprarea ne-
cesar n viitoriu a drepturilor cuvenite adnotatului
- 291 -

exponent, ntrindu-le cu propriul :.ostru sigil I CU


subscrierile proprii.
Altcum poftind Pretitulai Domniilor V 6stre vie
ndelungat,
Dat la anul, diua i locul notat,
,Suntem ai Pretitulai Domniilor V6stre umilii servi:
Josephus 1 ... dai m. p., I losephus ... essi m. p.,
Asesor jui at al Inclitului co- Asesor jurat al Inclitului co-
mitat Solnocul interior mitat Solnocul interior.
(Dinafar rubru, traducere dup textul original scris n limba latin.)
Ilustrissimilor, pectabililol', Magnificilor, Gene-
roilor, Mriilol' i NobiHlor Domni, Domnilor comite
. suprem i vice-comitelui, totodat Nobililor judectori
i celoralali Domni asesori j urai i notari ai comi-
tatului Solnoeul-interior, Domnilor n6ue cu umilin
Preaiubii i Preastimai.
Anul 1762. Presentat prin Ladislau Palotkai,
jude-suprern alcomitatului Solnocul-interior.
(L. S.) . (L. S.)

Extras din un decret de toleranta.


,
(Traducere dup un manuscript vechiu n limba latin fr dat.)
Extract al decretului aulic de toleran extradat
la 18 Septembre 1782, Nr. 7510 i 528 a proto-
colelor magistratuali.
La ntrebarea Excelsului Guberniu reg., c: cum
ar fi se se proceda n casuri, cnd familii ntregi
s'ar despri dela credina catolic, se respunde n
numele Maiest.ii Sale Sacratissime. Instruciunea nor-
mativ extradat n 22 Maiu 1782 trebue strict
observat i silit fiecare pers6n seu familie a se
supune n casa bisericei la o instruciune de 6 septe-
29*
292 -

mni, el" intertenia unor asemeni 'se se procure n


jumtate din averea deficienilor, ceealalt jumtate
din venitul parochului catolic.respectiv, din culpa cruia
privit6re la instruciunea defectu6s au urmat trecerea. -
Unde nse mai multe familii seu comune ntregi ar
trece, acolo se se exmit din partea episcopului un
brbat piu cu diurn de 2 fl i la primirea doctrinei
dela acela, se se ",constrng nsui comuna prin
oficialii locali. U nul din cei 2 floreni se'] sol vesc
comunitatea, er' celalalt eclesia, care pe credincioi
nu 'i-a instruat de ajuns.
Nu este de lips nse ca cei-ce usez de aceste
instrucii se locuesc n casa ecIesiastic, ci se pot
aeda i n case rustice ; deficienii se nu se re-
ctig prin arest !leU for, ci 'prin instruciune
suficient, pentru-c nt6rcerea adevrat prin in-
struciune suficient i prin exemplu bun se pore
ajunge. (L. S. Vedut. Exemplar autentic).

Punctele
explicaiunr'i Decretului de toleran din 22 Maiu
I782 emanate din inerea comisiuniior din I4 Iuliu
I782 la patentatele Nr. 352 a Protacleior insertelor
n tenrea comisiunei Ar. 530 se public de nou.
1. Nu este permis nimnui a trece dela religia
catolic, dect aceluia, care s'a supus unei instruc-
iuni de 6 septmni n casa religionar i pe lng
aceea se p6te legitima cu testimoniu legitim.
2. Se se interdic sub cea mai strict obser-
vare preoilor acatolici a primi pe cineva ntre cre-
dincioii, sei fr legitima premergere, cu att mai
puin se cuteze a administra cuminectura cuiva de
religiunea catolic.
- 293-

a. Preoii unii, cari trec la schism, se se n-


strueze la Bla pentru instruciune, poporul n se se
se instrueze cu blndee n loc.
4. In contra acelora, cari ar trece dela reli-
giunea catolic numai din petularr seu numai ca se

I
incunjure censura, n acel cas se demand a se ob-
serva Aprob. Const. partea 1. titula 5.
5., Copii catolicilor trecui, nscui nainte de
trecere, pn cnd se afl n anii discreiunei, se se ,
cresc n religi unea catolic.
6. In contra seducetorilor se se nvestigeze din
cas n cas, se se sciresc chiar dela aceia, cari au
trecut i sub pedepsa responsabilitii se demnd a
se procede conform rig6rei legilor.
Aceste puncte se se pzesc in viitoriu i se se
publice n tot locul n trebi religi6se pentru ncun-
jurarea unor explicaiuni stngace.

Nr. 16aO, 6 Aprilie, 1780.


Ordinatiuni
, bisericesci
dup protocolul ordinaz'unz'lor aflat n archivul pa- _
rochial din Ortie.
Cu milostivire arat nlatul crescul guber-
nium, precum a sa preaosfinit chesaro-cresc i
apostolicesc mrire prin milostivul seu decretum,
care a eit la 11 Martie anul curgetoriu, cu milosti-
vire bine i-a plcut a porunci, ca toi preoii se fac
protocolum n care se scrie tote poruncile mper-
tesci i gubernialicesci.
Nr. 4679, 26 Septembre, A. 1780..
Cu 'milostivire poruncesce nlatul cresc guvern,
c de acum nainte, cari omeni se judec se nu se mai
globesc cu bani, ~up vin se vor canon! cu btae.
- 294 -

Nr. 4857, 14 Septembre, A. '1780.


Cu milostivire arat nlatul cresc gubernium,
, precum a sa preaosfinit chesaro-cresc i apostoli-
cesc mrire cu milostivire bine i- a plcut a po-
runci, ca preoii' neunii se nu indrsnesc a cununa
omeni de doue legi,
,i noi tare ve poruncim se nu cutezai a cu-
nuna omeni de doue legi nici din alte parochii.
S'au dat n Si b i i u, 10 Novembre 1780.
Ioan Popooici,
vicari neuniilor.
Nr. 6371. 7 Deeembre, A. 1780.
Cu milostivire arat nltatul crescul gubernium,
precum a sa preaosfinit cliesaro-cresc i aposto-
licesc mrire prin, milostivul seu decretum, care a
eit la 16 Novembre anul curgetoriu, cu milostivire
bine i-a plcut a porunci, ca preoii neunii se 'nu,'
cuteze a boteza copii de legea papistesc seu unit. :
i noi cu trie ve poruncim se nu botezai copii
de alte legi; fiete-care om se boteze la popa de
legea sa.
S'au dat n H o n doI, 30 Decembre, A. 1780.
Ioan Popouici,
vieari neuniilor.
Nr. 141, 18 Ianuariu, A. 1781.
Cu milostivire arat nlatul crescul gubernium,
precum a sa: preaosfinit chesaro-crese i aposto-
licesc mrire prin milostivul seu paten, care a eit
la 22 Dechemvrie, anul trecut, cu milostivire bine
i-a plcut a porunci, ca novitiuii, cari se duc la,
mnstiri se nu fie slobod a da mnstirei seu bise- ,
!'

ricei mai mult dect 1500 de florini, pentru. c ce


va fi mai mult se va ntorce la rudenii i contrac-
tuul se va strica.
~ 295-

Nr. 3445, 15 Maiu, A. 1781.


Cu milostivire arat nlatul crescul gubernium,
precum a sa preaosfintit chesaro-crese i apostoli-
(!esc' mrire prin milostivul seu decretum, care a
~it la 25 Aprilie a. c. cu milostivire bine' ia plcut
a. porunci: c fr scirea mperii nici dela o lege
se' nu se mai ia bisericile.
Nr. 4533, 16 Iuniu, A. 1781.
Cu milostivire arat inlatul crescul guber-
numi i poruncesce, ca preoii neunii se nu cuteze
a cununa ctane impertesci, numai care va ave
carte de slobodire dela regementul seu.
Pzii preoilor nlatele porunci se nu cdei
la mare pedeps. -
S'au dat n Sibiiu, 10 August 1781.
Ioan Popouici,
vieari neuniilor.

Nr. 6239, 6240, 27 August 1781.


Cu milostivire arat nlatul crescul guberniurn,
precum preamilostivului nlatului i puternicului
peratului nostru Iosif al doilea, cum partea politi-
esc aa noi cea bisericesc~ cu credinci6s ascultare
jnrm~nt,ul credinii n6stre mprii sale se punem.
Jurmnt.
Eu N. N. jur pe Dumnedeul cel viu adevrat
i vecinic i cu credin fgduesc, cumc la nlatul
i puternicul Domnul Domnul Iosif al doilea, din mila
lui Dumnedeu ales mpratul romanilor, craiul erii
nemtesci, Ierusalimului, erii unguresci, Bohemiei,
archipovuitoriul Austriei, povuitoriul Lotharingiei,
- M6-
marele prinip al erii Ardealului i Domnu 1Domnu
prinipul meu legiuit i motean mie milosti v i
turor motenilor lui n t6t viea mea drept i
culttoriu supus slug voiu fi, pretinilor lui prie
voiu fi, neprietinilor neprietin,mpotriva mper
sale i motenilor lui. sfinte fee, cinste, mrire i
ruin, nici pe dos nici pe fa ceva reu nu v
socoti,' nici altora aa a face invetoriu i sftuito
seu ajutoriu riu voiu fi, ci nsumi eu de a vede
a nelege, c alii spre rutatea mprii, moteni
seu a erilor umbl, unele ca acestea seu eu nsu
au prin alii mprii sale de vreme voiu face
scire i aa unele ca acestea ruti i acar ce fe iu
de pagube dup putina mea le voiu ncunjura i'
mpedeca. El' mpotriv binele i folosul nlatei
mprii sale i moteni lor sei din ct voiu pute voiu
ajuta, aa se-'mi ajute Dumnedeu, spsanie sufletului
se-'mi de, Amin. '
Care jurmnt a credinii la 30 de dile alui Oc_--=-.,,~_
..,
tomvrie prin protopopi i deputatui la Sibiiu ll"~-
intea nostr deplin s'au dat.
Ioan Popovici,
vicari neuniilor.
Nr. 8719i 18 Deeembre, A. 1781.
Cu milostivire arat nltatul crescul guberoiu
precum a sa preaosfiutit chesarc ,ci'Msc i aposto-:
licesc mrire prin milostiv 01 S,:\1j reu. riptum, care
eit la 28 Novembre a. c. cu u.ilostivire bine 'i-
plcut a porunci, ca sbor ,leU adunare de lege f
scirea mprii se nu se iac:L
S'au dat n Hondol 30 Decheinvre A. 1781.
Ioan Popovici,
vicari,
- 297'-

Nr. 734, 5 Februarie A. 1782.


Iplatul cresc . gubernium cu milostivire arat,
precum a sa preaosfinit chesaro-cresc i apos-
tolicesc mrire prin milostivul seu decretum, care a
eit la 16 Ianuarie a. C., cu milostivire bine i-au
plcut a porunci, ca se se dea numrul preoilor.
S'au dat n H o n d o I, 26 Februarie, A. 1782.
Nr. 1412, 7 ~artie 1782.
Cu milostivire aratnlatul crescul gubernium,
precum a sa preaosfinit chesaro-cresc i aposto-
licesc mrite prin milostivul seu decretum, care a
eit la 14 Februarie a. C., cu milostivire bine i-a
, plcut a porunci, ca toi preoii se aib protocolul
gata, i cnd va pofti cinstita tabl, se se duc se-l arte.
S'au dat n Si b i in, 24 Aprilie, 1782. .
Ioan J:opovici,
vicari,
Nr. 8122, 29 Novembre, 1781.
Aicea cu milostivire arat nlatul crescul gu-
erniurn, precum preaosfinitul nlatul i puternicul
arele monarchul i mpratul nostru Iosif al doilea
c mare milostivire au druit cretinesca toleran a
sa la legea ssesc, calvinesc i legii grecesci cei
ne unite.
Acesta milostiv toleran s'au trimis din mna
nostr la Sibiiu, 9 Maiu, 1782.
Ioan Popouici,
vicari.
,Nr. 4151, 20 Iulie, 1782.
Cu milostivire arat nlatul crescul gubernium,
precum a sa preaosfinit chesaro-cresc i aposto-
Iicesc mrire prin milostivul seu rescriptum, care a
eit la 22 Maiu a. C., cu milostivire bine i-au plcut
a porunci," ca nimenea npotriva legilor se nu fal':-l
30
. - 29S-

hule seu desmntri ' dela. unie, nici dela unie se nu


se primese pn n'ar mplini. cele ese sptmni
la examen..
Acest milostiv rescriptum s'a trimis la toi per-
tru inere.
, S'au dat n Sibiiu, 5 Septembre, 1782.
Ioan Popooici,
vicari ..
Nr. 7883, 2~ Octobre, A. 1782.
Cu milostivire aratnlatul crescul guvernium,
precum a sa preaosfinit chesaro-cresc i aposto-
Iicesc mrire prin milostivul seu decretum, care a
eit la 20.Iulie a. c.:., cu milostivire bine i a plcut
a porunci, ca nici decum dela catolici seu dela unie
se nu se primesc pn n'ar mplini cele 6. septemni
la examen .
.Preoilor se nu facei mpotriva nalatelor
runci.
S'au dat n H o n d o l, 10 Decembre 1782.
Ioan Popovici J

t vicari.
~L ~I Nr" 8516, 22 Octobre, A. 1782.
. Cu milostivire aratnltatul crescul guberoiu
precum a sa preaosfinit ehesaro-crese i aposto-
licesc mrire prin milostivul seu decretum, care a
eit la 18 Septembre a. c., cu milostivire bine i-a
plcut a poruncr, ca nici decum dela unie nimenea
se nu se primese pn nu va mplini cele ese sep-
tmni la examen, i clugrilor seu preoilor, cari 01'
nvea examenul, se aib diurna lor pe, qi un zlot.
Preoi se pzii nlata porunc.
S'au dat n HondoI, 10 Decembre, 1782.
Ioan Popooici,
vieari,
, I

- 299,

Nr. 6984, 12 Nov~mbre" A.. 1782,


Cu milostivire arat nlatul crescul gubemium,
precum a sa preaosfinit - ohesaro-cresc i aposto-
licesc mrire prin milostivul seu patens, care a eit
la 20 August a. tr., cu milostivire bine i-a plcut a
hOU\l', t6te pricinile cari se' afl ntre unii i neunii
romni n cuprindere a 10 punctumuri.
Care milostiv paten pentru romni la toi
s'au dat.
Sibiiu,'24 Aprilie 1783.
Ioan Popovici J

vicari neuniilor,
Nr. ,1838, 18 Martiu 1783.
Cu milostivire arat nlatul crescul gubernium, ,
precum a sa preaosfinit ehesaro-cresc i aposto-
Iicesc mrire prin milostivul seu decretum, care a'
eit "la 2'&-februarie a. C., cu milostivire bine 'i-au
plcut a porunci, ca se nu se prea nmultesc preoii
i supernumerari se nu se fac."
S'au dat n H o n d o l 10 Aprile, 1783.
Ioan .Popootci,
vicariul neuniilor.
Nr.2042, 14 Martiu, li. 1783.
, Cu milostivire arat nlatul cr~scul 'gubernium,
precum a sa preaosfintit chesaro-cresc i aposto-.
~esc mrire prin milostivul seu decret, care a eit
la 5 Martie a. C'" cu milostivire bine 'i-au plcut a
porunci, ca nimenea sub nici un nume se nu adune
bani.
Voi preoi se pzii acest porunc.
S'au dat n Sibiiu 30 Aprile 1783.
Ioan Popooici,
vicariul neuniilor,
30* '
- 300-

Nr. 3061, 29 Aprile A. 1783.


Cu milostivire arat nlatul creseul gubernium,
precum a sa preaosfinit chesaro-eresc i apostoli-
cesc mrire cu milostivire bine 'i-a plcut a porunci,
ca nimenea din legea catolicesc seu unit se nu fie
primit la legea neunit, nice se-l cuminece, nice la
m6rte a ngropa pn n'a mplini cele ese sptmni
la examen. .
Ve poruncim preoilor se riu facei mpotriva
nlatei porunci.
S'au dat n H o n doI, 26 Iuliu A. 1783.
Ioan Popouici,
vicari.
Nr. 3072, 5 Maiu A. 1783.
Cu milostivire arat nlatul crescul gubernium,
precum a sa preosfinit chesaro-cresc i apostoli-
cesc mrire Ia 9 Aprile a. C:, cu milostivire bine
i-au plcut a porunci, care om a fost odat unit se
nu cuteze preoii neunii nimic a le sluji pn vor
mplini cele 6 sptmni la examen.
Vedei preoi, se nu facei mpotriva nlatelor
poruncI.
.S'au dat n Hondol, 2.6 Iulie A. 1783.
Ioan Popovicz~
VICan.
~r. 3197, 6 Mai A. 1783.
Cu milostivire arat nlatul crescul gubernium,
precum a sa preaosfinit chesaro-cresc 'i aposto-
licesc mrire la 16 Aprilie a. c. cu milostivire bine
i-a plcut a porunci, ca nimerea se nu mai ndrs-
nec a primi' 6meni dela catolici seu dela unie pn
- 301 -

TIU vor mplini cele ese sptmni la examen. supt


neiertat canon.
Care preot va mai trece nlatele porunci, se va
lipsi de preoie.
S'au dat n H o n do l, 28 Iulie A. 1783.
Ioan Popovici,
vicariul neuniilor.
Nr. 3343, 8 Maiu A. 1783.
Cu milostivire arat nlatul crescul gubernium,
precum a sa preaosfinit chesaro-cresc ~i aposto-
Iicesc mrire la 9 Aprilie a. c., cu milostivire bine
'i-au plcut a porunci, unde sunt omeni mcar ce
feliu de lege i n'ar ave pop au de alt parochie
au vreunui pop nu s'ar ine, acolo popii papistai
seu popii unii se slujasc fr nici o v tema re
de lege.
S'au dat n Hondol 28 Iulie A. 1783.
Ioan Popouici,
~ . vicari neuniilor.
Nr. 6824, 11 Septembre A. 1783.
Cu milostivire arat nlatul crescul gubernium,
precum a sa preaosfinit chesaro-cresc i aposto-
licesc mrire prin milostivul seu deoretum, care a
eit la 16 August a. C., cu milostivire bine i-au plcut
a porunci, 6menii cari vor cde n greeal de curvie
se nu se globesc cu bani.
Nr. 9876, 18 Decembre A. 1783.
Cu milostivire arat nlatul crescul gubernium,
precum a sa preaosfinit chesaro-cresc i aposto-
licesc mrire prin milostivul seu rescriptum, care a
eit la 20 Novembre a. tr., cu milostivire bine i-au
plcut a porunci, care preoi vor mai primi 6meni
dela catolicie seu dela unie fr mplinirea celor ese
- 302-

septemni la instrucie,' forte se se pedepsesc cu mi-


renii mpreun. .' .
Preoi se nu facei mpotriva nlatelor porunci,
c Ia mare pedeps vei cdea.
S'au dat n Hondol, 20 Ianuariu 1784.
Ioan Popouici,
vicari neuniilor.
Nr. 10167,.29 Novembre A. 1783.
Cu milostivire poruncesce nlatul crescul gu-
bernium, ca ori Ia ce investigaie seu mcar ce feliu
de treb 01' fi chemai protopopii dela cinstita tabl,
se fie datori a merge i s'asculte.
i noi cu trie poruncim i preoii se fie ascul-
ttori cinstitei table.
S'au dat n Hondol 20 Ianuariu A. 1784.

1784 = Ioga 18 Novembre. S'au cercat proto-


colul acesta i s'au aflat, cumc nici una porunca
nostr s'au dat i nice s'au lsat.
Gedeon Nichitici J

episcop neuniilor Ardelului.

Nr. 1, Anul 1784, 20 Dechemvrie s'au trimis poruncile.


Aceste preanlate porunci s'au trimis dela prea-
osfistiitul nostru Gedeon Nichitici prin protopopul
Lazar Stef neunit, s'au dat preoilor celor neunii .
. Ndejd uim cunoscut a fi Cucerniciei Vostre, pre-
cum preamilostivul' mouarchul nostru cu ajutoriul
preaputernicului Dumnedeu dup preandursta pur-
tare de grij, care au avut i are pentru credincioii
supuii sei, din osebita printesc mila sa bine au
/' - 303-

voit a hotr vldic de legea grecesc neunit, pentru


care pricin Exelenia Sa Domnul arcxiepiscopul i
metropolitul Carloveului fcnd obicinuita i legi uita
nsciinare, au ales i au numit pe smerenia n6str
la luna lui Novembre n 6 dile a anului trecut i
acesta prin Preainltatul crescul gubernium, consilier
al preaslvitei cancelrii unguresci i ardelenesci de
curte s'au ntrit la mai sus datum. nse preaindu-
ratul monarchul nostru cu preamilostiv diplom au
druit la care fie a se face obicinuita i l~iuita in-
M.ala~ rnduind Inlatul chesaro-crescul guvernium
prin milostivul seu decretum dela 24/13 Iuniu a. c.
a se severi la urmt6rea luna lui IIJ!iu q.iua 1 la
acest pod6b a instalaii smerenii n6stre ca un p-
rinte pe tii sei, ca se luai ostenel a veni cu un ~
preot seu nefiind cu greu i fr pgubirea lucrului
care avei, mcar cu doi din protopopiatul vostru cu
o q.i mai nainte de terminul cel mai sus dis. Aa
mila prea puternicului Dumnedeu se fie cu cucernicia.
ta pururea remind.
S'au dat n Sibiiu, 19 Iuniu 1784.
Gedeon Nichitici J

episcop neunit al ArdeIului.


Nr. 6.
Dup trimiterea blagoslovenii nostre cei archi-
pstoresci poftindu ve tot fericirea cea sufletesc i
trupesc a o dobndi, ve nsciinez, c forte de lips
este noue a sci nu eru . iilor 01' te a
fiete-cnu sat i ~e;ul E!eoilor celor neunii din
protopopiatul vostru. entru aceea ve poftim i ve
i poruncim, ca dup forma cea adus aieea fcnd
nsemnare seu conscripie familiilor celor neunite i
preoilor celor neunii, fr t6t zbava se trimitei
la noi n Sibiiu anume cu un preot de isprav seu
- 304-

cu un crsnic de treb. Aa fcnd milapreapu-


ternicului Dumnedeu se fie cu cucernicia ta pururea
remind.
S'au dat n Sibiiu, 5 dile Iulie 1784.
Gedeon Nichitici.
Nr. 11262.
Noi Preaosfinitul, chesaro-cresc i apostoli-
cesc mrire mpratului i craiului Germaniei, U n-
garii, Bohemii i a Ierusalimului, Archiducului Au-
striei, a ducului Burgundii a mare principatului Ar-
delului Gubernium, preaosfintita chesaro-cresc i
apostolicesc mrire ~iinn~e prea groza:
vele silnicii a tulburtoriulu nemnlui romn~ i
mpreJurstrile acelora, mcarc aceia din faptele cele
rele fcute s'au fcut pre de grele pedepse vrednici, dac
se vor socoti acelea dup puterea legilor. Inse a sa prea-
osfinit chesaro-cresc mrire prin milostivul seu
decret dela a lunii lui Noemvrie, din nscuta sa
milostivire tuturor, cari cu pace se vor ntorce la lo-
curile lcaurilor sale i n pace se vor nt6rcela
casele sale, bine au voit cu milostivire a le drui ob-
tesca amnestie, adec iertciune, mpreun i comisie
crMsc a l:gouit n faa Exeltniei Sale Domnului
Grofu Antoniu Iankovich i a Domnului Genel;ariu-
lui Depapila pentru cercarea seu investigaia prime-
lor resoole, adec a tulburrii, dup cum crescul
gubernium cu puterea alteia- patente date la 11 No-
emvrie de toi crora se cuvine nu'l lipsise mai na-
inte a nsciina. Pentru ca se cuprind sfatul mai
zdravine pentru acel sferit fcuse spre ndejdea c-
petrii milii i a iertciunii dela a sa preeosfinit
mrire, aa i acum tot acelora cu numele cel er-
esc a preaosfinitei mririi sale amnestia cea de ob-
~te, adec iertciune vestesce i publicluesce prin
puterea acestei patente, de acum poruncind, ca se se
silesc a fi vrednici de mila acesta.Chesaro-crMsca
sa mrire a se ntorce la locurile lcauri lor sale cu
pace, armele i altele asemenea acestora unelte se le
pue jos i se le lase, pre sine n pace se se dea i n
linisce se se aede .i din locurile n care s'au bgat
i ascuns se iase, i n casele sale cu pace se se ie
i mai pe urm de t6te adunrile i nvrjbirile fie I'v f

se opresc i prin aceste de pedepsa. aceea va scpa, rv \


care neertare iar atepta pe cei ce al' fi n tulburri. \j'V~
Din crescul guvernium al marelui principat Arde- "" il
lului. U '"
. Dat n Sibiiu, 30 Noemvrie 1784.
Br. Samuil de Bruckenlal, David Szekely,
Guvernator. Cancelar,
Br. Anlonie ')osika.
Eu ca un archipstoriu al vostru printesce ve
art i ve nve precum milostiva mprie au dat
iertciune tuturora, cari cu pace se vor nt6rce la
casele sale, ~i comisie au rnduit dup cum mai pe
larg ai neles din patenta cresc a crei 'original
este la mine latinesce, er cea romnesc este ace-
sta. Pentru aceea iubiii mei fii ve aeda! cu pace
I la casele vostre, i punei jos i lsai armele. Eu
aa ve sftuesc i ve nv, ca se putei fi vrednici
de mila acesta mai sus dis.
S'au dat n Mihaileti, 27 Noemvrie 1784.
. Gedeon Nichitici~
episcopul neunit al Ardelului.

Fiindc n rndul logodnelor pn acum au fost


ohiceiu la biserica nostr, c cei ce se logodesc i pe
urm prndu-le reu - au logodnicului au logodnicei-
i vrend se se lase de logodn, pan acum avea pe-
31
,1 ~-

dec 'dela mai marele bisericei si


, "
se silea fr voia
au unuia au altuia a se severl cstoria cu cununie.,
'mcar c cunoscut lucru este cucerniciei vostre din
Molitvelnic, c tocmai n vremea cununii la ntreba-
rea preotului pre mirele i pre miresa voesce unul
pre altul a lua.: i respundnd deoparte, c nu voesce,
atunci se desleg unul de ctr altul, dar 'ntm-
plndu-se vre-o logodn ntre vre-un voinic i o fat, '
au fcut logodn, ceea-ce silindu-se la cstorie a
fcut rscol la prea naltul i mpertescul scaun,
ceIace, cu milostivire a poruncit, ca nimenea din cei
logoditi cindu-se se Jie slobodi a se cstori cu alt
fa" la judecat pentru acesta nimenea se nu-i trag.
Acest porunc mpertesc ni s'au dat dela pre~-
slvita general comand a Ardelului la 6 Martie a.
,c. i dela nltatul crescul gubernium la 12 August,
a. c. cu adaugatul n copie decret dela preaslvita
cancelaria curii unguresci ardelenesci precum i dela
Domnul Exelenia Sa archiepiscopul i metropolitul
Carloveului n a creia puteri i noi ve poruncim, -
ca logodne .fcndu-se i cindu-se logodnicii, se fie
, -slobodi dela acea logodire far de nici o pricin
seu pedec., Lng, acesta nu m ndoesc a ve fi
cunoscut, precum n rndul cstorii rudenii avnd - ,
cine-va vre-o ndol seu pricin, precum la antece- .:
sorii nostrii, aa i acum se scii a fi n voiaarchie-
reului, pe unii ca aceia pentru -hotrre se-i ndrep-,'
tai la noi. Pn acum mai multe nsciinri i po-
r.unci v'am trimis la care nici un rspuns primind.
pn n 15' dile se facei noue nsciinare., Aa f- , '
cnd mila preaputernicului Domnedeu se fie cu cu-
cernicia Ta pururea remind. .
S'au dat m Abrudbnya 7 Dechemvrie 178-1:.,
Gedeon: Nechitici. \. \ ..
- 307 - . '

Cu mila lui Drnuncdu, Ccr/con preavoslavnid


episcop neuniilor Ardelului i prilor lui mpreu ...
nate, - preacucernicului Kir Lazar protopopului neunit
i tututuror preavosJavnicilor cretini, cari se afl 'n
protopopiatul Oretii : dela Dumnedeu mil i dela
smerenia nostr molitv i blagoslovenie trimitem.
De multe ori pn acum prin scrisori i pe unde
m'am ntmplat a fi prin graiul nostru v'am nsciin-
at i v'am nvat, ca aedndu-ve cu pace i cu
linisce la casele vostre, se nt6rcei t6te lucrurile, care
s'au nstrinat dela stapnitorii si i s'ar afla la. voi
i v'ai fgduit, c t6te le vei da. Prin care fg-
, duin ncredinndu-me, c vei da, am fost ncredinat
pe nlatul crescul gubernium prin scrisore, c vei
da t6te cte s'ar afla la voi; acum dac veq&nd, c
acelea nu se adun, sunt silit a ve dojeni, c ori-ce
s'ar afla la voi din cele nstrinate lucruri, haine,
unelte, scule, bani, vite i ori-ce pn la o a mai'
mic, se dai stpnitorilor dela cine s'au nstrinat,
c pn nu vei nt6rce, cu nimica nu se p6te n-
'drepta sufletul acelora, nici nu se p6te erta. Pentru
aceea s'au rnduit dela chesaro-cresca comisie un
comisarius pentru stringerea acelor lucruri nstrinate,
ca se vie la sate. Deci dac va veni, se dai la Domnul
comisari fr t6t pricina. Er cine nu va asculta
pOl'lilDCaacesta i va clca-o, acela va rmne sub
afurisenia sufletului seu, i n lumea acesta de pe-
deps nu va scpa. S'au dat la curte 'scris numele
comisariului, care va veni in sat se mergei cu dn-
sul n t6te satele cetind porunca acesta mai sus nu-
mitului episcop Gedeon Nichitici.
Ve nsciintez prin acesta, c am primit o milos-
tiv porunc dela nltata chesaro cresca comisie
dela Belgrad dela 24 Februarie a. c., prin care arat,
c ar fi neles precum unii dintre rebelii nu s'au
31*
- 308 -

ntors la casele sale i umbl prin pduri, locuri as-


cunse, dar fiindc chiar gridul mprtesc pentru
ntrirea pcii i a liniscei, ca f{lr de nici un feliu
de pedeps se se ntorc la casele sale, pentru aceea
ni s'au poruncit, ca se art acest mil; aa dar cu
numele mrii sale chesaro-creseii i apostolicescii
mriri nlatului crescului gubernium se vestesci
acest mil, ca cei ce se afl prin codrii rtcii i
prin muni i prin locuri ascunse, se vin Ia casele
sale, c nu vor ave nici o pedeps. Aa dar po
runcesc, ca se te silesei, ca acesta se vestesci i se
vie retciii la locurile sale i de implinirea acesteia
se ne nsciinezi.
S'au dat n Si b ii u, 22 Februarie 1785.
Gedeon' Nichitici.
Nr. 165.

Cu mila lui Dumnedeu, Gedeon pravoslavnic


episcop neunit al Mare principatul al Ardelului.
Preacucernicului Kir Lazar protopopului neunit,
preoilor) clericilor i tuturor pravoslavnicilor cretini
neunii, cari se afl n protopopiatul Ortiei : dela
Dumnedeu mil i dela noi molitv i blagloslovenie
trimitem.
Cu ct mai mult greutate am simit n postul
acesta contenirea mncrii i a beuturii i cu sl-
birea trupului, cu afacerea pocinii i sdrobirea inimii,
cu atta acum mai mult ne-am uurat i ne-am
folosit socotind, c M@ntuitoriul nostru Iisus Chritos
pentru noi 6menii s'au ntrupat, au ptimit, au rbdat
ocar, btae, legtur, scuipare, chinul, restignirea, sin-
gur m6rtea cu ocar prin care ne-a mntuit de pe-
catul osndii cel strmoesc i de celelalte t6te pe-
- 309-

cate; i aa t6te dup scrb spre bucurie urmnd,


dup biruirea morii i a iadului nvierea lui Christos
cea de a treia di
. , cu mrire i isbnd, ceea-ce ne-au
pricinuit n6ue dup greutatea ce am fost rbdat,
uurarea, dup scrb bucurie i dela osndire isb-
vire; se cade dar n diua acesta a Domnului se. ne
bucurm i se ne veselim, c numai acest mare bu-
curie i veselie ne-au solvit n6ue, i fii lui Ddeu a
ne chema ne-au dat puterea' ,dup cuvntul evanghe-
listului Ioan dicnd : "Ci pe el au primit, au dat
lor putere a fi fii lui Dumnedeu". Pentru acesta cu
ndoit dar si ndoit mil si cu ndoit bucurie fiind
mngiai, ~e ludm i. se 'mrim pe Christos cel ce
a nviat, bucuria acestei prznuiri dup cuvntul pro-
rocului David, se o amestecm cu fric i cu cutremur,
pzindu-ne aa n faptele cele bune cretinesci, ca se
nu perdem darul fiilor lui Dumnedeu.
Pentru acesta i noi prtai fiind cu iubirile
n6stre de Christos de acest bucurie, graduul din
inim poftim petrecerea acestui prasnic a-'J ave cu
bucurie i mulmit; se ludai pe Christos ce a.
nviet din mori i se pi'lzii temeiul acestei. faceri de
bine a lui Christos, adec dragostea,' c pentru dra-'
gostea ce a avut Dumnedeu ctr om, a rbdat
Christos patimile i a nviet a treia di ; acest dar,
temeiu, dragostea Ve sfatuim ca se avei ctr Ddeu
din t6t puterea 'sufletului i a inimii i ctr apro-
pele seu asemenea, adec dragoste ctra cei mai. mari,
prin, care se nelege supullerea i ascultarea prea-
naltei povuiri mprtesei, Ulai marilor stpnirilor
i ndreptt orilor erii, stpnitorilor locurilor i dra-
goste ctr t6te naiunile 'cretinesci, ferindu-ve, ni-
merui reu nu numai a nu face, ci nici a cugeta.
Acesta \ este folosul i bucuria de obte tuturor, care
se putei ave rugm pe Christos cel ce a nviet, ca
'.- 31'0 -

'se ve" druesc sntate pacinic, viet.: mil i mai


pe urm mpria ceriului, care toi se o dobndii
din tot inima poftim.
S'au dat in Sibiiu, 2 Aprile 1785.
Gedeon Nichitz"ci.

Nr. 172.
, .
Dup puterea milostivului intimatului a nla,
tului crescului Gubernium dela 3 Martie. sub NI'.
719 poruncit6re, ca toi preoii se fac protoc6le i
cernd slvitele magistraturi, se le dea nainte, cu tot
dinadinsul poruncim, ca tuturora preoilor din proto
popiatul Vostru se poruncesci, Cit protoc6le tot
preotul se' fac precum s'au fost i mai nainte po-
runcit dela nlatul crescul guvernium la 6 Aprile
A'1780 supt NI'7 1680 i n ,7 q.ile .Martiu 178'2
/
supt ,NI'. 1412 i n '1 q.ile Octomvrie A. 1783 supt
NI'. 7633. Prin vicariul Ioan. Popovici protopopul
. Hondolului vi s'au nsciinat t6te poruncile, cari s'au
dat i se vor da -dela noi,prin voi se le scrie i ce-
rndu-le 'sl,vitele magistraturi seu tablele locurilor, se
,le dee nainte. !

Pentru-c v'am poruncit, ca la adunare'a cea' /


, hotrt a protopopi lor i vice-protopopilor se fie' la
" 27' Ap:ril~.la Sibiiu, care trebue 'negreit a se rn-
plint ; pentru aceea dup porunca nlatului cres-
eului gu bernium ve' poruncim, ca dela domnul vice-
pan circulaului se cei i se iai pau pentru slo-
bod i nempedecat venirea vostr la Sibiiu.
S'au dat n Sibiiu, 7 Aprile 17,85.
Gedeon Nichiti~i,
- au
Nr. 262.
Preacucernice protopope Kir Laeare /
Pentru-c nlatul crescul gubernium prin mi-
lostivu] seu intimat dela 19 Aprile a. c. supt NI'.
2767 bine a voit ntru asernnarea prea milostivii
mpertescii ordinaii a porunci, ca la locurile n
cari se afl fundaii n bani seu n moii pentru
spital, ca se se grijasc copii cei Ipedai, betegi,
ologi, sraci, dup adugatul aicea formulariu se se
scrie. Pentru aceea, dup puterea acestei porunci vei
ave datorie drept i curat, dup formulariu a lua n
scris n protopopiatul vostru, unde se afl, cu nsem-
narea fundatorilor, fundaiilor, veniturilor i cheltue-
lilor, cari se afl spre inerea spitalurilor i sus nu-
mitelor fee i fr zbav Ia noi a trimite.
S'au dat n Sibiiu, 3 Iuniu 1785.
Gedeon Nichitici.
Nr. 392.

Preacucernice protopope ki'r. Lazare /


Pentru-c nlatul gubernium prin milostivul
seu intimat dela 2,6 Iulie a ..c. supt' Nrul 9622 fcut
renduel pentru V'enitul tolei, adec patrafirul preo-
ilor neunii i dela a sa chesaro-cresc mrire n-
trit , mi-au vestit i formulare mi-au trimis dup
care preoii datori vor fi a urma, i mai mult dect
scrie n tolar a nu ndrsni a lua. Pentru aceea
trimit formularele Nr. 32 din care vei ave datorie din
t6t parochia un formulariu i t6te cu de-adinsul a
pune se poruncesci, ca dup puterea lui venitul se
aib al patra firului. i acesta nc nlatul crescul
gubernium poruncesce dup Pt'eanalta rnduel m-
pertesc, fiindc "ntre romni s'au obictnuit la pras

1,
-312 -
nice, la botezuri, la: ngropciuni, la nunt~ f6rte mari
. ospee n mncri i n beuturi fr sern a se face
de unii se srcesc cu acesta; pentru aceea acelea.
se se desrdecineze dintre norod, fiinc porunca bi-
sericesc nu e una cu aceea i din obiceiul a da i
face. una ca aceea, mesele au fost numai la sraci
se se fac, dar' dup aceea omenii unii cu alii au
nceput a Re ospeta i pe sraci au uitat detot:. c _
mai bine gazde se vor face lipsnd acelea i preoilor
ce se cuvine mai lesne dup formulariu vor mplini.
Aa dar preoilor se poruncesce, ca se se silesc a
desvea pe parochienii sei de ospetrile i beuturilel
fr de socotel la mai sus numitele prilegiuri i se
se strice acelea, i aa ei singuri vot cunosce, c
adaug bunul seu, dar nu scade. Pentru care pricin
i la adugatul tolar s'au dat porunc.
Sibiiu,'20 August 1785.
Ghedeon Nichz"tici.
Nr. 399.
Preacucernice protopope kir. Lasare I
Pentru-c nlatul cresc gubernium prin mi-
lostivul seu intimat dela 2 August a. c. supt Nrul
4862 i 5848 mi-au intimluit pentru cei-ce se nnec,
pentru cei-ce singuri se spensur, pentru cei-ce din
aburul fntinilor de mult nchise i pentru cei- ce
din aburul mustului end ferbe biruindu-se, cade la
stricciunea vieii i comunicluita patent cresc
cu mijlociri cu cari se se p6t ajuta aceia, pol'un-
cindu-mi, ca toi preoii se vesteso i se nsemneze,
ca cu mijlocirile ce se pun aici nainte se se folo-
sesc .i se nu se sparie cel-ce ajut ia acesta, c va.
fi infam, adec necinstit, - pentru aceea vei ave da-
torie a vesti la toi preoii din protopopiatul vostru
i ei la toi poporenii se arete i se sftuesc, adec,
313 -
';-.',

(
pentru. cei-ce se nnec, - scond pennecatul fiind
nc VIU, aa se-i lijut~: se-i slobod snge din vna
grumadului, el' neputndu-se slobodi dela acela, ',slo-
bodindu-i dela o mn,' .seu dela picior' 8 seu 10
uncii. Neaflndu-se brbiu, se-i lase .snge pn la
venirea lui. Scond pe nnecatul din ap, se-l des-
brace' de hainele lui cele ude i tergndu-l, 'cu 'alte
haine '! uscate' seu cu oluri se-l acopE'fe i iindu-i
nrile tare, se-i sufle. n gur i prin foi, seu prin
vrful unei teci tiate, seu prin camii se sufle n
edut, seu cristir de thac se-i fac, peptul i mnile
ncet i 'J.in se apese. .i cu ln se ajute, cu crpe
calde de ln seu de flos tot trupul se-i frece, n pat
cald se-l pue i doi omeni sntoi lng el se se culce,
ca se-i incldesc trupul celui nnecat, se-l pue pe
pat presrat cu cenu cald de patru degete de
gras. Dup slobodirea sngelui se dee betegului
spirt la nas seu tbae uscat se i sufle la nas i din
spirtul acela vr'o cteva picturi amestecudu-le cu
ap s-i dea se bee n gur. Aceste mijlociri de fo-
losesc, a se face i, acelor; .cari singuri se spnsur,
, Pentru-ca jse se. mntuesc c'eibetegii i, primej-
duii din aburul crbunilor, la aer slobod s-i aduc,
iind nrile s-i sufle in gur, stl.nge se-i slobod, cu
ap prospet pe fa i pe pept se-l stropeso, n nas'
oet tare Sb-~ dea i aceia nasul se-i frece,' cu, crpe
calde se frece" cristir de tabac se-i fac.
Acesta mai pe larg 'va areta slavita tabl. a
varmegii, dupcum vor vesti la. aburul ferb erei
mustului i de' aburul fntnilor celor de mult nchise, "
ca se nu se prirnejduesc.
, .'.
Se nve~i a urma poruncei acesteia tot norodul.
S'au dat in Media, 7 Septei.nvrie.1785 .
. Gedeo Nichitici.
,. .:32

.(
- 314-
Nr. 568.
.Preacucermce protopope Kir Lasare I
Pentru-c dela nlatul crescul guberllium am
primit un milostiv intimat dela 18 Noemvrie a. c.
subt Nr. 8998 prin care arat, c din re.resentaia
vestitei table a varmeghii Belgradului de jos, dela
16, Noemvrie, .au neles, precum popii, mai vrtos
cei romnesci, .naintea norodului lorui ncredinat
fac strmbe i nedrepte tlcuiri la milostivile porunci
mprtesei date prin slobod mutarea locuitorilor, i
precum ar turna de acolo, acea mil a mperatu lui
ar fi prin iobagie, ca slujbe se nu mai fac, i ve-
stita tabl silindu-se fi aduce pe norod la ntrega buna
nelegere i la ndreptare, nici pe stpnirea var-
meghii n'au ascultat.. Pentru aceea inalatul crescul
gubernium mi-a intimluit, ca cumplit i supt grea
pedeps nfricoare artnd, se ve sftuesc, ca se nu
ndrsnesc cineva din preoi asemenea ceva a cerca,
nici ~ preanaltele porunci m pertesci a le schi-
mos! chiar adevrata lor nelegere. Aadar dup
puterea acestei milostive porunci tare se poruncesce
tuturor preoilor -din protopopiatul vostru. ca se nu
ndrsnesc naintea naltelor rndueli ceva a cerca,
nici a face, nici a tlcui reu i strmb, nici a schi-
mosi dela adevrata lor nelegere, c unii ca aceia
cu pedepsa neertat Re vor pedepsi, dup cum s'a
pedepsit popa Ioan dela Micsasa care in' anul trecut
naintea preanaltelor rndueli a urmat, sfatul nostru
n'a ascultat, pentru care la prinsore a cdut i a
se despopt s'au judecat, cel ce la 13 Noemvrie se va
despopl prin noi i miren va remnea spre mplinirea
rnduitei lui pedepse. Precum acesta ai primit i la
toi preoii ai vestit i vor face indestul poruncii se
ne nsciinai. S'au dat. n Sibii:J, 9 Noemvrie 1785.
Gedeon JVichitz"ci.
;
7
- 315-

Nr.70.

Preacucernice protopope Kir Lasare /


Pentru c am primit dela nlatul crescul gu-
bernium un milostiv intimat dela 5 Ianuariu a. c.
supt NI'. 10202 intemeiat, preamilostivul decretul
eresc dela 27 Noemvrie a. tr. prin care arat, c
a sa chesaro-cresc mrire, bine a voit a ngdui,
ca mirii cei dispensluii n scopul pentru grele pri-
cini de proclamaie n cele dintiu Dumineci se pue
jurmntul, c nu sunt legai seu logodii cu alte
fete, slvita tabl a varmeghii, cu cari se se p'6t
cununa. Aa dar tabla pe departe, ca prilor se
nu fie cheltuel i se nu urmeze primejdie din z-
bav, atuncea se pue jurmentul naintea judecii
mirenesci a locului, adec naintea sfatului seu sol-
g bireului, cu cari se se pot cununa, viind cu aceea
la noi, acesta la toi preoii i norodul a vesti vei
ave datorie nsciinndu-ne precum ai mplinit acesta.
S'au dat n Sibiiu 27 lanuariu 1786.
Gedeon Nichitici.
Nr. 32 i 176.

Pentru-c naltul cresc guvern prin milostivul


seu intimat dela 6 Dechernvrie A. 1785 supt NI'. 10137
mi a comunicluit prin care se poruncesce, c c-
direa caselor i colindele, ce s'au obicinuit n sera de
Crciun, de Anul Nou i de Bobotez, se se ridice i ~~
se nu se mai fac; pentru aceea dup puterea ace-
stei prea nalte porunci vei ave datorie a vesti n
tot protopopiatul teu la preoi, ca cdirile caselor i
colinde la mai sus numitele srbtori se nu se mai
fac, fiind oprite. Acesta dar numai dect vei ave
32*
.' ,

- 316

datorie a vesti la toi preoii din protopopiatul vo-


stru i dela diua .primirei acesteia pn la 14 4ile
precum ai vestit, n6ue se respundi,
Sibiiu,' 27 Februariu 1786.

Nr. 187.
Fiindc a sa preaosfinit chesaro-cresc I a-
postolicesc mrire prin milostivul seu decret dela
16 Ianuarie a. c. Nr. 1 H6 i nlatul cresc gu-
vern mie coruunicluit i exemplare tiprite .mie
'mi-au trimis din cari er trimit unul. cu milostivire
,bine au voit a intimlui, cii ar fi neles, c uni
din preoi se nchipuesc a ave dreptate de pe pa-
rochienii sei pentru clcarea datoriilor i' stavilelor
legii cu bani i cu alt pedePS~l trupesc sepedep-
sesc, care lucru fiind i mpotriva canonelor, a oprit.
Dup naltele rndueli au poruncit prea inalta po
menit chesaro-cresc mrire, ca partea preoesc
se nu mai ndrsnesc cu bani i cu 'btei pe trup a
pedepsi pe parochianii sei, ci cu sftuirea i cu n-
vetura i ndemnarea I buna i nelepta dojan
se, certe' i se ndrepteze pe parochienii sei, cu bani
i cu btei nici decum, c f6rte tare se vor strnge
a da sern nemplinitorii poruncei acesteia. El" de
cumva dintr'o ntmplare n'ar pute cu sftuirea a
folosi, pentru-ca prin aceea se nu se ntmple vr'o
reutate, atuncea se-i arete la domnii, la din-getorii
locului i se atepte dela dnii indestulare. Aadar
dup puterea mai sus pomenitei porunci vei ,HVe
datorie la toi preoii din protopopiatul teu a' vesti,
i ca aa se urmeze a porunci, n6ue referluind de
mplinirea acesteia.
S'au-dat n Sibiiu, 5 Martiu 1786.
Gedeo Nichz"tic'';.
\

~ 317

Nr. 241.
Preacucernice proto,pope Kir Lasare ndue iubite /
Dintr'o ntmplare venind la audul nlii sale
preaosfinitei ehesaro-oresci mriri pentru ~
cstori te" din.tre cari una fugit fiind .i cea rmas
. i lsat fa a se cstori cu alt fa voind mai
nainte de dovedirea vieii i morii cei fugite, prea
nalta pomenita mrire dup cercetare la Excelenia
Sa la domnul arcliepis.copul i metropolitul Carlo ~ I
veului i de acolo representluindu-ee, dup can6nele
bisericii grecesci nennite a resritului, muerea brba-
tului celui fugit lsat, seu a muerii cei fugite br-"
batului cel lsat, nedovedind muerea mortea celui
fugit, .a nu se pute cstori cu alt fa. Acesta;
. pomenit mrire aprobluind bine au voit cu pute-
rea milostivului seu-decret dela 2 Iulie 1785 prin
nalta general comando dela 29 Iulie 1785 i prin I
\
puterea altui decret mprtesc dela 8 Februariu
1786 snpt NI:. 1667 prea naltul cresc guvern la
9 Martie c. c. supt Nrul acela mie a' eonaunicluf a
.poruncit, 'ca fugind brbatul vreuneia mueri seu
muerea vreunuia brbat i vrnd faa cea lsat cu
alt fa a se cstori, se fie oprit a nu se cstorf
. pn ce nu va dovedi m6rtea feii cei fugi te. Aa
dar dup puterea acestei porunci mprtesei vei
aVA datorie a vesti la toi preoii din protopopiatul
vostru .i lor se poruncesci, ca se nu ndrsneec pe
,,<o fa lsat dela partea cea lsat i fugit a
slobodi spre cstorie cu alt' fa fr dovedirea
morii cei fugite i acesta n protocolul morilor preo-
tul se o' pue "i precum preacucernicia ta aa i
preoii e mplinesc, noue referluind de primirea i
vestirea acesteia. S'au dat in 'Sibiiu, 20 Martiu 1t576.'
Gedeo Nichiici.

L
- 318-

Nr. 256.

Preacucer.nice protopd/le Kir. Laeare I


Fiindc preaosfihita chesaro-cresca mrire prin ~
illildstivul seu decret dela 16 Ianuarie- ~'prin inti-
matul a naltului cfescului g'ubernium dela 1 Martiu
. c;, sub NI'; 1113c6munieluit, 'bine au voit.a
tehau! :
. 1. Tot lucrul legii, 'precum este: -ridicarea, di-
, rigerea, mrirea bisericilor, iproci, i mcar ce n-
greunri de ale legii, ca stpnirea diregetorilor var-
meghiilor i a magistraturilor s'e ndrepte, se ren-
duesci, ca acolo se se caute i se se judece n naltul
cresc guvern, se ngduesce rspunsul numai ntm-
plarea aceea, unde domnii diregetori n'au. fcut din
destul.
/
2. Tote clcfll'ile de ale legii de acuma nainte
n chipul clcrilor celor orenesei se' vor socot i
ntre prii se -vor trctlui, care lipsesc n uriciu-
nea legii.
3. Clctorii de rnduelile cele normalicesci n
lhcm;ile cele bisericesci i ntru ale legii, se vor da
sub acie' ficuesc, i domnii diregtori varmeghii i
a magistraturilol' fr de a face mai nainte scire la
li'lt:atul crescul gu'vei'n se' ingduesce de t6te de
acest felin de pricini,' el' execuia sentinii cei pu-
])licluite se mpedec numai ntru ntmplrile cele
strinse judectoresci i dup sine pedepsa' trupului
aducetore. .
4. Tot aceti deregetori a varmeghiilor i a ma-
gistraturilor, neuniilor de. legea grecesc n locurile
acelea, unde biserici i cole n'au, fr de a mai face
repres'<:hil:aie, vor pute da ngduin spre aceea cu
319 -

cheltuiala sa nc a le mri, a le direge i nc i


din nou a le face. Pentru acesta ntre ntmplri ca
acestea ntre obtile i preoi aa a urma se pove-
uii, nou referluind de implinirea acesteia.
S'au dat n Si b j i u, 27 Martie 1786.
Gedeon Nichitici.
Nr. 344

Preacucernice protopope Kir Lasare /


Fiindc Domnul episcopul nostru la 12 Ianua-
rie a. c. la toi protopopii i la preacucernicia ta au
trimis porunc. dup puterea preaulatelor rndueli
mprtesei, Q.L,t.9.' Qii cei-ce sunt preoii n Va-
larma dl.lp~ amnestie se opresc de tot. slujba preo"
esc[t i parochienesc: nse acum preasfinitul D01ll-
nul episcopul nostru nelegnd, c unii preoi din
cei ce sunt preoii n Valachia, dup amnestie, adec,
prevarieatori, ndrsnesc peste porunca i rnduiala
mpertesc a sluji, pentru aceea la 28 Maiu a. c.
din Carlovit au trimis la consistoriu porunc, ca prin
cerculariu se se nsciineze toi protopopii se oprese
pe prevaricatori de t6t slujba preoesc i parochie-
nesc. Aa dar preacucerniciu ta datoriu vei fi dup
puterea numitei porunci archieresci dela 12 Ianuarie
a. c. dat i ntru preanlatelor rndueli mper-
tesci ntemeiat a opri pe prevaricatori de alt slujb
preoesc i parochienesc i, a urma dup po~unCa
mai sus pomenit, ntr'alt chip sub greapedeps, ue-
bgnd sam, vei cde i silit vei rspunde, aa i
mila lui Christos s~ fie cu preacucernicia ta.
S'au dat n Si b i i u, 22 Iunie 17.86.
Protopopul Ioachim..
, ,

- 320-

Nr. 357.

Preacucernice pratopope Kir Lazare /


Din pricina Reinenilor pentru sfinirea maslului
asupra unui bolnav ct se' pltesc, pentru-c nu este
n stolariu artat ct se se pltesc, cu preoii de
acolo cunoscut 'au fcut noue nlatul cresc guvern
taxa ct. se plteac un bolnav unui preot cnd se
va' chema la sfinirea maslului, cruia ntru urmarea
naltului cresc guvern prin milostivul seu intimat
din 6 Aprilie a. c. sub NI'. 2402 mi-au aretat cum-
c, de ctr norma fcut stolariului nu se pote
mica, er nici opresc pe preoii dela osfintirea mas-
lului, i cnd vor fi chemai, se merg, plata eri ,
n'au nsemnat. Pentru aceea, dup porunca acestui
intimat, preaoucerniciile vostre nsciinnd, ca, f'e are-
tai preoilor din protopopiatul vostru, cum, c po.t
face sfinirea maslului cnd vor fi chemai. Aa f-
cnd i de 'primirea i 'de vestirea acesteia nsciinn-
du-ne, mila puternicului Dumnedeu se fie cu voi.
S'au dat n Si b i i u, 13/2 Iulie 1786.
Gedeon Nichitzcz'.
Nr. 352.

Preacucermce protopope Kir Lasare /


Dup-ce aa fiind ntrega dieces seu episcopa-'
tul nostru ntr 3..1. de protopopiate i ntru 940
parochii ~i peste acestea. nc . ntru 41 parochii
adec ntru tot 981 mprit, i despre aedarea lor
planum seu eonscripie fcut la 10 Ianuariu a. c.
naltului crescului gubernium am trimis i prea-
ludatul guvern sub 10 Februariu a. c. NI'. 431 cur-
ii mprtesei pentru cercetarea i ntrirea i "'ae-
dmnt au trimis. Deci acuma naltul crescul gu-
- 321

vem prin intimatrfl seu din 18 Maiu a. c. NI'. 3462


trimiendu-mi i decretum mprtesc tiprit la 18
Aprilie a. c. mi-au artat, pl'eeum a sa preanlata
mrire rnpertescn JIU numai cei 31 protopopiate i

I ~}-
981 parochii, dup-cum am fost noi rnduit i ae-
qat ':li mprit, i ca Re remn aa au poruncit, ci
'pe deasupra au rnduit i acesta, precum de acum
nainte vor fi datori lJoporenii pr~ilor sei n tQ.t ~~.
anul pentru traiul lor a da cte o ferdel de. gru I tv1'
seu d6ue de cucuruz, vduvele pe jumtate seu in ~ I I
curgetoriu preiu cu bani a plti, carele ca se aib
statornicie a sa i ornenilor fete-crei parochie se
nsciineze, la cinstita tabl asemenea acestei consig-
naii alta o am trimis, poftind dup preanalta po-
runc, ca dintru tisturii Rei pe' unul se rnduesc i
mpreun cu sfinia ta Ia t6te locurile se vestesc,
pentru care tistul nsciinndu-Ie i cu dnsul nso-
indu-le din loc n loc 6menilor putei vestl i spre
cuviincios ascultare i mplinirea naltei aedri c-
tr binele vostru i a tuturor razmtorie a-l sftul
i aa dup adugata consignaie de nainte cu pa-
rochia preoii aeqai aa i satele cu numrul case-
lor, care sunt n protopopiatul ten vei nelege, i dEl
den~ii grijr\ i sam ai 8e dai. Pentru primireacreia
i mplinirea poruucitului comision nsciinare ai
se-mi faci.
Si b i i u, 22 Iulie 1786.
Gedeon Nichitici.
NI'. 395.
Preacucernice protopope Kir Lasare /
Crescul guvernpl'in intimatul seu deJa 30 Iu-
lie H. c. NI'. 6408 mi-a artat, precum mrirea prea
osfinita sa fcnd din prilej o ntrebare pentru li-
tiile seu umblarea n dilele praznicelor .cu prapori,
33
- 322-

6re nu s'ar putea aeda umblarea litiilor la noi lai


cei neunii ? n puterea rescriptului mprtesc dela
30 Iulie a. c. NI'. 6408 acest statornici i nemi-
cat au fcut i, ntrit terguel,' ca ntr'un an se
se p6t umbla cu litiile de patru-ori, iar nici de cum
mprejurul hotarului parochii se ias, adec ntiu
la 6 Ianuarie, a d611a la qiua Pascilor, a treilea
dup prilejul vremii, la evanghelistul Marcu 'i
a patra la hramul bisericei, ca!e mpertesc ren-
duel artndu-i i trimindu-i un exemplar pentru
bun ndreptare, vei ave datorie tuturor preoilor din
. protopopiatul teu a nsciina, ca se se ntrarmeze
aedrei acesteia, care i stpnirii politicesci este po
runcit luare de sem ntru petrecerea ruduelii ace-
steia a purta, i cei cari mai nainte Iitii al'. face, 'ca
pe trectorii aeqeri acesteia inmulitorii obiceiu-
rilor bisericesci, spre darea rspunsului se vor trage
.i pedeps vor lua.
Sibiiu, 29 Iulie 1786.
Gedeon Nichz'tic'i.
Nr. 411.
Preacucernice protopope I{ir Lasare I
Inlatnl crescul guberniurn priu milostivul seu
.... sub NI'. 6893 n copie ... precum mrirea sa
preaosfinit bine a voit pentru umblarea cu crucea
la Bobotez a face acesta milosti vire, ca clerul cel
neunit, precum pn acuma, aa i de acum nainte,
n vremea Bobotezii se pot umbla cu crucea prin
case i pentru aceea numai trei, creari dela paro-
chienii sei vor ave, er care ar voi peste tot anul
n fiete-care sptmn se li se sfinesc ap, vor plti
n tot anul preotului seu trei fiorini ese creari, pre-
cum i n stolariul dela 23 Septemvrie A. 1784 supt
- 323 -.

Nr. 10981 a fost ntrit' Inlimea sa mpertesc.


Pentru aceea vei ave datorie tuturor -preoilor din
protopopiatul teu acest milosti v porunc a o areta.
Si b i i u, 22 .August 1786.
Gedeon Nickitici.
Nr. 441.

Preacucermce protoPdPe Kir Lasare /


Inlatul crescul gubernium prin intimatul seu
.dela 11 Maiu a. c. NI'. 4364 au artat n6ue, precum
a sa preaosfinit chesaro-cresc mrire bine au voit
prin decretumul seu milostiv din 25 Aprilie 1786
Nr. 4364 fcut a porunci, ca t6te pricinile n treba
cinului preoescvntmplate i spre indreptarea preo-
ilor fol6se, adec chiar numai acele pricini, cari se
fac mpotriva cinului preoesc ntre preoi i stap-
niri le bisericesci, se se judece .naintea consistoriumului
episcopesc:Pentru aceea ntru urmarea mpertescei
porunci ve poveuesc, ca pricinile preoilor cele du-
. hovriicesci i bisericesci, cele mai mici, cu consistoriu-
mul vostru, precum i pn' acuma dup chipul
rnduelii n6stre la 10 Septembre A, 1784 Nr. 103
la voi trimis se judecai, i dup asemnarea vinii
cu can6nele acolo nsemnate se-i canonii ; er' cele
mai mari, vinoviile i greelele lor, care din firea
sa sub judecat numai episcopului, consistoriului sunt
supui, se le artai n6ue cu tote faptele i mpregiu-
rrile lor. Aa dar de primirea acestei rndueli fcut
vestirea tuturor preoilor n protopopiatul vostru n-
, sciinndir-ne, mila preaputernicul Dumnedeu pururea
se remn cu voi i noi, suntem
Sibiiu, 8 Septemvrie A.1'186.
Gedeon Nichitici.
33*
324

Nr. 249.

l!reacucernice pr,ofopope Kir Lasare /

Inlatul er eseul gubernium, prin arttorea


scrisorii a sa din 2 Maiu a. c., dup calendarul cel
nou, subt Nr. 3966, ne-a nsciintat, precum-c m-
rirea a sa preaosfinit au poruncit, ca de acum
nainte, nici preot, nici cantor se fie, care nu va
nva la c6la normalicesc i nu va Rrt.a dela
dasclul seu atestat despre acest nvtura. Pentru
aceea prin acesta i-se nsciinez, ca tuturor preotilor
i 6menilor din: protopopi atu l teu se faci de scire i
nici pe unul dinainte la preoie se nu trimiti" care
nu are atestat dela dasclii normalioesci. i aa despre
primirea acestui cerculariu ne vei face relaie.
8ibi iu, 7 Maiu 1787.
Gedeon Nichitici.
.Nr. 359 .

. Preacucernice jJrofopope Kir Lasare /

Fiindc nltatul crescul gubernium .prin mi-


lostivu] .seu intimat dela 18 Octomvrie a. c. 811 pt Nr.
11605 la smerenia nostr trimis arat din preami-
lostivul preanaltul decret mprtesc dela 1 Octombre
curgetoriu, precnm a sa preaosfinit ohesaro-cresc
mrire ntelegnd precum supuilor sei din era acesta
. pribegi rea n alte eri nu s'a curmat, ci de nou cu
I grmada' se face, n'au lipsit, care lucrn forte spre
neplcere fiind i vrnd a se mpedeca i a se opri
acest feliu de pribegire, bine au voit a porunci. ca
i prin partea preoesc se se nsciinteze omenii ara-
tndu-se ,greutatea acestei clcri de lege, Re se do-
- 325-

jeuesc, ca se se prsesc de tot felul de pricini de


pribegi re, dup-cum de pe adugatul tiprit rom-
nesce patent mpertesc, ba chiar i mai luminat va
cun6sce tot supusul greutatea acestei clcri.

Act
dela episcopul Gerasim rlaamouici, pentru ntroducerea
unui diacon n cqmuna Rhu.

NI'. 6. P. H.
Tuturor, ori de ce stare i vrednicie, crora se
cuvine, facem nsciinare, precum arttoriul acesteia,
Nicolae Carpinianu din Rhu, slvit varmeghia
Sibiiului i protopopiatul Sas-Sebe-ului, dup adusele
atestaturnurile sale dela mai susludata varrneghie
din 3 a lunei lui Martie 1788 sub Nr: 870, asemenea
dela - protopopul locului i dela sat, cumc cu toii
l poftesc se le fie diacon la biseric pentru ajutoriul
celorlali preoi, i dela t6te greutile satului l vor
scuri, dup-cum se vede sub NI'. 6 n protocolul
chirotonitilor a. C., aa i noi, ndreptndu-l mai na-
inte la nvtura trebuineios, si vedend vrednicia
lui, mai pe urm l'am sfinit cli~con ia 18 a lunei
trecute Octomvl'ie, si
, n diua
,. de astdi, dela noi se
ntresce a fi diacon n satul mai sus numit, la.
Chrarnul S,..tul Luca Evangelistul, poru nci ndu-i-se , ca
ntru t6te se-i porte cinstea sa dup-cum se cade,
i .se fie c:u pild bun naintea norodului ; asemenea
i norodul pe dnsul siVI aib la. cinste i sub seu-
tint dup mai sus pomenit fgduina lor. i
preoii' cei de acolo nc se-'! cunosc, i dintru tote
- 326-

cele-ce va slugi cu' dnii de mpreun', partea ce i


se va cuveni ca la un diac0!1,'se-'i deie i fresce se
tresc.
S'au dat n Sibiiu, 1789, Decemvrie 3.
Pravoslavnic episcop al neuniilor n marele Pr.
Ardealului
(S. S,) Gherasim Adamovici. ,
Pe dosul documentului original se afl scris: Prodnxit Testimo-
nium Anno 1790 die 18 Aprilie. .
Michail Sillmann)
Commissarius Proces. et Rectificator.

Un atestat de cualifteaiuue preoesc din


anul 1790.
Arttoriul acesteia, Ilie Popovici, dela Ortie,
.slvit scaunul Ortii, de legea grecesc neunit,
precum fiind aicea o vreme n Sibiiu spre nv,tura
cretinesc, care se cuvine fiete-cruia preot a o
nva spre mai bun ntemeiare a credintei n6stre,
i nvnd, s'au examinluit de mine cel mai njos
isclit, i am aflat a fi n veat tot n vettura cre-
tinesc cea mai nsus pomenit, i de ctr cinstitul
_consistoriu n rnduial, Pe lng care au mai adugat
nvnd i cele patru specii ale aritmeticei.. Drept
aceea ntresc cu isclitura i pecetea mea.
Si b i i u, n ". Octomvl'ie 1790. "
(L. S.) Radu Tempea m, po,
al colelor neunite naionaliceti din '
Ardeal Director.
327

.
Rugarea
locuitorilor din Ortie ctr episcopul Dionisiu de
Buda) pentru a nu-'i constrnge la pltirea 'unui p-
ment .eciesiastic din banii eclesiei, ci a-i mai amna
cu soioirea pn vor pute face preiul din alt loc,

Illustrissime ac Reverendissime Domine D-ne et


Episcope Nobis Gratiosissime!

Innumerabiles nostrae neccessitates, recte tramite


ducunt ad Vestrae Illustritatis Paternum amorem,
duum ordinationes Vestrae Illustritatis nuperas, in-
tuitu Parochi, et Fundi Parochialis, ob renitentiam
Domini ,jenye Mulyu, in, effectum deducere haud
possemus etenim posteaquam apud Magistratum Szsz-
vrosiensem Fundum pro Parocho sollicitassemus,
non' deficit idem Magistratus Fundum illum, quem
prioribus etiam temporibus nostrae Ecclesiae desig-
naverat, denno gratiose decernere, q~em Domiuus
Jenye Mulyu sibi ipsi pl'O Villa propria retinere
'attentat, cum praejudicio Miserae plebis Valachicae
Szszvrosiensis. Instamus itaque I1Iustritati Vestrae
quam hurnillime, dignetur Sortem Nostram panper-
rimam gratiose considerare, exq.. Congesto Templi,
ejus Fundi pretium exsolvere facultare, priusqnam
alinnde eandem summam aequirere possemus, et D-no
Jenye Mulyu demandare, ut ejus Fundi Summam
non ultra extendat, qnam ut 'pro eo prins exsolverat
- 328-

alioquin Ecelesiasticum Nostrum Pastoremomittere


cogimur, Gratiam et Favorem humillirne Praes ..:..
tolantes persistimus.
Illustritatis Vestrae-
Servi humillirni
1nco1ae et 1llhabitatores Szsz-
vrosienses, in Felso Olhszer
habitantes.
Ad Illustrissimum Dvnurri Dominum Dyonisium
Episcopum Budense et Dvnum D-num Nostrum Patro-
num Gratiosissimum.
Humillimum Memoriale
Introscriptorum.

Un document din anul 1777 privitoriu la


dreptul Macelarilor din Braov-Scheiu.
Nos Maria Theresia
DEI Gratia Romanorllm Imperatrix Vidua ac
Germaniae Apostolica Hungariae, . Bohemiaeque Re-
gina, Archi-Dux Austriae, Dux Burgundiae, Magna
Princeps Transylvaniae, Comes Tyrolis, Goritiae &
Sieulorum. Memoriae commendamus ten ore praesen-
tium significantes quibus expedit Universis: Quod
Fideles Nostri, Nobis Sincere, et respective Dilecti
Illustris S. R. 1. Comes Carolus Te1eki de Szek,
Status & Regii Nostri per Haereditariuru Nobis Mag-
num 'I'ranssylvaniae Principatum GuberniiConsi1ia-
rius, utrobique Actua1is Intimus, ac Cancellarius
Noster per antelatum Magnum Principatum Nostrum
- 329-

Partesque eidem reincorporatas Provincialis Regius;


Generosi porro Michael de Bruckenthal, Adamus
Neres de Nagy Vrao & Michael de Sonnenberg,
Secretarii Nostri Guberniales; nec non Michael de
Ahlefeld & Antonius Biro de Pollyn, Cancellariae
Nostrae Regiae in Transylvauia Provincialis Rege-
stratores retulerint Nobis: Qualiter Iidem alias Literas
Nostras Sibi ipsis praeceptorie sonantes et directas,
Summo quo decuit honore & obedienia receperint
i Il haec verba :
MARIA THERESIA DEI Gratia Romanorum
Imperatrix Vidua, ac Germaniae Apostolica Hunga-
riae, Bohemiaeque Regina, Archi-Dux Austriae, Dux
Burgundiae, Magna I'rinceps Transy lvaniae, Comes
Tyrolis Goritiae, & Sioulorum. Fidelrbus Nostris lllu-
stri 8. R. 1. Comiti Carolo 'I'eleki de Szek, Status,
& Regii Nostri per Haereditarium Nobis Magnum
Transsy lvaniae Principatum Gubernii Consiliario utro-
bique actuali Intimo ac Cancellario Nostro, per an-
telatum Magnum Prineipaturu Nostrum, Partesque ei-
dem reincorporatas Provinciali Regio; Generosis porro
Michaeli de Bruckenthal, Adamo Weres de Nagy-
Vrad, & Michaeli de Sonnenberg Secretariis Nostris
Gubernialibus; nec non Michaeli de Ahlefeld & An-
tonio Biro de Pollyu, Cancellariae Nostrae Provin-
cialis Transylvaniae Regestratoribus Nobis Sincere
& respective Dilectis; Gratiam Nostram Caesareo Re-
gioque Principalem ! Exponitur lVIajestati Nostrae in
personis Strenuorum Lanionum Walachicorum Bol-
gal'-Szegiensium Numere 28. Qualiter iidem paribus
quarundam Literarum Altissimae videlicet Resolutionis
Nostrae Regiae vVienae Die Octava Octobris Anni
1777. ad Regium Nostrum Gubernium l'a... ne ema-
cellationis Carnium emanat, nec non Ordinationis
Gubernii Regii sub numero 5285 Cibinii Vigesima
34
- 330-

prima Novembris Anni currentis 1777 ad Magistra-


tum Coronensem, ad praefatam Resolutionem No-
stram Regiam factae, plurimum indigerent, essentque
iisdem, paria earundem Literarum Summe neoessaria.
Proinde Vobis harum serie committimus & manda-
mus firmiter, quatenus acceptis praesentibus, Statim
Vos, veI alter Vestrum praeseri ptas Literas diligen-
tel' requirere, ac reinvenire, requisitarumque, ac 1'e-
inventarum tenorem & continentiam de verbo ad verbum
sine diminutione et augmento, veriationeque prorsus
aliquali describentes in Transumpto Literarum Vestra-
rum annotatis Lanionibus Valachicis Bolgr-Szegien-
sibus J urium suorum uberiorem futuram ad Caute-
lam necesar. sub Sigillo NostroJudiciali, et authen-
tico, eoque Transsylvanico prnes Gubernium Nostrum
Regium habito, mod o consveto extradare modis om-
nibus debeatis, ac teneamini, eaveatis tamen 'ne dolus,
aut fraus, hac in parte contingat aliqualis. Secus non
facturi. Datum in Libera Regiaque Civitate Nostra
. Saxoncali Cibiniensi. Die Vigesima Septima Mensis
Novembris, Anno Domin! MJ!le~imo, Septingentesimo,
Septimo. Erantq ue Eaedem Literae nostrae, Sigillo
-nostro authentico, eoque Transsylvanico ab extra,
super eera rubra ductili impraessive munitae, clau-
.seque, confectae, & emanatae, ac praescriptis Fidelibus
-Nostris in dorso earnndem ab una hoc mod o intitulato :
Fidelibus Nostris, Illustri S. R 1. Corniti Carolo Te-
leki de Szek, Strtus, et Regii Nostri in Haeredita-
rio Nobis Magno Transylvaniae Principatu Gubernii
Consiliario, utrobique actuali Intimo, ac per eundem
Magnum Principatum, partesque eidem reincorpo-
ratas Cancellario Nostro Provinciali Regio, Genero-
sis porro : Michaeli de Bruckeuthal, Adamo Weres
'de V arad, et Michaeli de Sonnen berg, Secretariis
Nostris Gubernialibus, nec nOD Michaeli de Ah1e-
- 331 -

feld, et Antonio Biro de Pollyn, Regestratol'ibus,


et Conaervatoribus Archivi Nostri Gubernialis Tran-
sylvanici, Nobis Sincere, & respective Dilectis, pro
parte) et in personis St1'enuorum Lanionum Valachi-
corum Bolgr-Szegiensium Numero 28 paulo inferi-
us ad calcem scriptura erat, Requisitor. Partibus
, vero ab altera infra praescriptnrn Sigillum Nostrum.
Lect. Corr. Introscriptorum Instrumentorum exqui-
sitio concreditur Tit. Domino Antonio Biro Regestra-
tori Guberniali Cibinii 27-ma Novembris A. 1777
per Michaelem de Sonnenberg Secretarium Gube1'-
nialem. Cui quidem Mandate Nostro idem Regestrator
Noster, uti tenebatur, et par est obedire, Satisfacere-
que volens in hoc Anno Millesimo Septigentesimo
Septuagesimo Septimo, Die vero vigesima, Octava
Mensi~ Novembris, post diligentem in Archivo Can-
cellariae Nostrae factam Investigationem, et requi-.
sitionem, praescriptas Literas inter acta, anni cur-
rentis sub numeris Aulice 1601) Protocollari autem
Guberniali 5285. reinvenisse Nobis retulit, quarum
tenor, et quidem: Primarum, altissimae nimirum Re-
solutionis Nostrae Sequitur in hunc modum : Sacra-
tissimae Cesareo - Regiae, et Apostolicae Majestatis,
Dominae Dominae Nostrae Clementisimae Nomine,
Regio in Magno Principatu Transylvaniae Guber-
nio intimandum! Ruminatis argumentis, in consequen-
tiam Beuigni Decreti de dato duo decima Decembris,
anni proxime evoluti, circa querelas Lanionum Va-
lachicorum Bolgr-Szegiensium, contra Magist1'atum
Coronensem motas medio Informationis prealaudati
Regii Gubernii de dato duo decima Septembrie anni
currentis Numero 4154 allatis, prodit, Supplicantibus
per ipsum Magistratum Coronensem Anno adhuo 1671.
J us emacellandiCarnes, ideo plane concessum esse,
quia Laniones ejates, publice, Carnem bububm,. nee
84*
- 332 -

pretio determinato, nec in Sufficienti Quuntitate, sub-


ministrare, potuerunt, imo ex alio Instrumente in
Supplici LibeIlo, penes preacitatum Decretum subtrac-
tura secunda remisso, doceri, Lanionibus Bolgr-Sze-
giensibus Jus emacellandi, non prout Magistratus ad-
serit, restricte ad non nuIla Individua, atque ad Dies
vitae tributum, verum potius indultum ipsis fuisse,
ut Numerus, qui tune plane ad 31. lndividua as-
cenderat, maneat, et ubi unus horum defecerit, alter
Surrogari posset. Quibus proinde Stantibus, et 1'e-
flectendo ulterius, quod Laniones Cehales per tot aunos,
et preasertim dum in Vicinia Valachia res pecuaria
ah turbas vigentes restricta fuisset, cum Bolgr-Sze-
gielll>ibu8' concurrere, imo plane ad tantum numerum
augeri potuerint ; Altefata sua Majestas benigne de-
erevit, ut Valachi Bolgr-Szegienses, porro quoque
in Jure Carnes emacellandi manuteneantur, ad re-
stringendam tamen exorbitantem, ipais quoqlle preajudi-
oiosam concurrentiam 79. Individuorum dum emo-
desnis 28. Possessoribus qnidam defecerint, nec hea-
redes, multominus alii, .quincunque iu horum locum
tamdiu suscipiantur donec numerus eorum, Saltem
ad 14. Individua reductus fuerit, imo ' interea etiam
non Singulus in Seorsivo, Sed omnes 28. in quatuor
decim tantum Macel'lis, Carnes vendendi facultatem
habeant, In cujus proinde altissimae mentis comple-
mentum prealaudatum Regirim Gubernium ad Ma-
gistratum Coronensem congruu disponet, cum adnexo,
ut Lanionibus Cehu libus quoque intimetur. de me-
Iiori illorum Subsistentia, etiam concurrentibus Va-
lachis, provideri posse, si ad Contubernium Novos
Magistros per aliquot annos non assumserint haeque :
ratione numerum concurrentium, Distractioni, atque
lucro, defalcatis Erogationibus, ernergenti, magis at-
tempera re stnduerint. Cui in reliquo Eadem altissima,
-333 -

Gratia sua Cesareo-Regia ac Principali benigne pro-


pensa manet. Datum Vienae die Octava Octobris,
Anno Millesimo, Septigentesimo Septuagesimo Septimo.
Et subscriptum erat a Dextris T. B a Reischach, a
Sinistris vero Alexander Horvth. Erantque Eaedem
hae Literae Nostrae, Sigillo Nostro Aulico super
.hostia ru bra impressive munitae, .ela useque confectae,
et emanatae, ac parte ab altera Regio Nostro in
Transsylvauia Gubernio hoc modo intitulatae:
Sacratissimae Caesareo - Regiae & Apostolicae
Majestatis Regio in Magno Transilvaniae Principatu
Guberno Consignandum. Secundarum vero Concep-
tus ut pote: Ordinationis Gubernialis sub praecitato
Numero 5285. in complementum praescriptae Reso-
lutionis Nostrae Magistratui Coronensi exaratae, con-
tinentia taliter sequitur : 5285 M eL g istr atu i C o-
I' o n e n s i 21-a 9-b r i S 1777. Altissima Resolutio
Regia Benigno Decreto Aulico, ad dernissam Gu-
bernii Informationern, circa Lnnionum Valaehicorum
Bolgr-Szegieneium querelas sub 12-a 7-mbl'is anni
currentis Majestati Suae Sacratissimae Substratam,
8-a Octobris Anni decurrentis emanato, contenta com-
municatur O-vris per extensum in apographo pro
notitia, et directione, debitaque observantia nec non
necessaria tam Lanionnm Cehalium, quam Bolgar.
Szegiensium n viatione. Et subscriptum erat inferius
Sonnenberg.
Duarnm quidem praescriptarum modo praevio in
Archivo Gubernii Nostri Regii requisitarum, et rein-
ventarum Literarum tenores, et continentias, de verbo
ad verbum sine diminutione. & augmento. Variatio-
neque prorslls nliquali transumi, praesentibusque Li-
teris Nostris in Scribi facientes, praenotatis Strenuis
Lanionibus Valachicis Bolgr-Szegicnsibue uberiorem
futuram ad Cautelam necessarias, Sub Sigillo Nostro
- 334-

J udiciali, & authentico, eoque in Cancellaria Nostra


Regia-. Provinciali Transsylvanica habito extradandas
duximus, & coneedendas. Datum in Libera Regiaque
Civitate Nostra Saxonioali Cibiniensi. Die Vigesima
Noua Mens.. Novembris. Anno Domini Millesimo
Septingentesimo Septuagesimo, Septimo. .

(L. S.)
Lect: Collat: et Extra-
dat: per Antonium Biro
Cancellariae Regiae Pro-
vincialis Tranniae Re-
gestratorem.
Hae Copia ColIata cum suo Originali de Verbo
ad Verbum, congruit,quo Super attestantur Coronae .
20-a X-bris 1777.
.. Prigell. Ioannes Barani m. p.
C. Reg. - Distr.-30-d Contr. Cons. Fis. Bartzensis,

Nro 2.
-L. a.

Catra comitetul de pacifleaiune al


Romnilor.
n mpregiurrile de fa, cnd cele mai nalte
interese i cele mai sfinte drepturi att' ale fiecrui
ceten i ale naiunilor ntregi, ct i ale tronului
i ale dinastiei, se afl n mare primejdie din pricina
ntrtrilor i turburrilor unei partide faci6se, care
pentru a-i mulumi scopurile sale egoistice, luorez
neobosit prin ntrebuinare de putere i sil, ca se
~3.5 -\-

rstorne ordinea civil i liniscea, i se, aduc cea


mai nfiortore confusiune, precum i ca se ie ne-
. contenit terorismul i ntrtarea deosebite lor naio-
naliti ntre dnsele, pe care a mpins-o la cel. mai
nalt grad, datoria tuturor binecugettorilor ceteni
ai statului i prieteni ai ordinei i ai Iiniscei publice
precum i ai sfintelor drepturi ale erii i ale 'tronu-
lui, 'este de a se mpotrivi nemesuratelor clcri ne-
legiuite ale acelei partide, i pentru restabilirea o\,-
dinei i a Iiniscei, precum i pentru asigurarea ade-'
veratei liberti i egaliti a tuturor usionalitilor
a se pune n posiiune de aprare cuviincios mpr~-
ti 'la acelei partide i atacurilor ei.
Spre acest sfrit Excelenia Sa D. Generariul
Comandante al erei, pe. temeiul proclamaiei .din 18
a lunei curgetore ce a slobodit ctr t6te jurisdiciu-
nile, i ctr locuitorii Transilvaniei, i n puterea
.guvernului erii, ce in vrtutea acelei proclamaii a
primit. pe ct timp vor inea mpregiurrile extrabr-
dinare de acum, ctr acesta lund n bgare de'
sem, c att naiunea romn, ct i cea ssesc n
multe chipuri i-au exprimat voina i singure de
sine au fcut propunere, a gsit cu cale, de a oren-
dui, ca se le Iac o recrutaie din amndoue . natiu-
nile, in cercurile de jurisdiciune i n satele ce sunt
n disposiiune, spre a completa corpurile de trupe
patriotice ce se afl n er, a1ec: al treilea bata-
lion din regimentul de infanteri .Lainingen Nro. 31.
ntiul i al treilea batalion .din regimentul de infan-
terie Archiducele Karl Ferdinand Nro. 51, trei com-
panii ale batalionului al treilea din regimentul de'
infanterie Cavalerul de Turski Nro, 62, trei divisii .
, . din batalionul de grenadiri Barou Uraka, p-recum i'
spre a se forma o divisie de reserv pentru regimen-
tul Laiuingen, i alta pentru regimentul Archiducele .
336 -

Karl Ferdinand, pentru care tote se cere un numr


trebuincios de 3745 6meni, i tot deodat se se for-
meze din nou un batalion de Jageri in numer de
1253 6meni, i prin porunca dela 22 Octombre 1848
Nro. 4300 i dela 25 Octobre Nro. 4321 a nsr-
cinat cu aducerea la ndeplinire a acestei orndueli
pe Comitetul de aprrea erei ce s'a ntocmit de
ctr Exelenia Sa sub preedinta subt nsemnatu lui.
In urmarea acestia, fiind-c populaia ssesc
ctr cea romn, n cercurile de jurisdiciune ce
stau astdi n disposiiunea Exeleniei Sale, este cam
ca 1 ctr 4, se hotresce, ca completarea numite-
lor trupe ale erei dimpreun i cu reservele ce tre-
bue se se formeze n numrul trebuincios de 3745,
se se faqi't numai din populaia romn; el'
noul ba-
talion de Jageri, care se va numi batalionul de Ja-
geri saso-transilvani, se va forma .numai din popula-
ia sesc.
Ct pentru presentaia i asentaia. recrutelor
dup acest masstab, se hotresce i se public urm-
t6rele 'reguli, care se vor pzi fr smintel i se
vor aduce Ia ndeplinire fr cea mai mic ntrdiere :
1. Locuri de asentaie se hotrsc: Sibiiul,
Braovul, Mediaul, Sas-Sebeul i HaeguL
2. Imprirea quantumului de recrute, ce fie-
care cerc e dator a presenta la locurile de asentaie
dup deosebirea naiunilor, se va vedea n tabela
de mprire ce se altura aici. Fiind-c naiunea
comitatului Belgradului de jos este deosebit, i a
Belgradului de sus i mai deosebit, pentru pl'esen-
taia recrutelor din acest comitat nu se hotresce
loc deschilinit, ci rmne ca satele se-i aleg dup
voie cel mai apropo loc din cele cinci locuri de
asentaie
- 337-

3. Recrutaia celor 1253 6meni, ce cad pe


naiunea ssesc pentru batalionul de Jageri sai, se
va ndeplini de ctr Universitatea naiunei ssesci
prin subordinatele jurisdiciuui de scaune i districte,
afar de districtul Bistriei, care nu se cuprinde
acu m ntre cercurile ce sunt n disposiiunea Exce-
leniei sale D. Generariu Comandante. cci acesta
are se-i dea contingentul seu la trupele ce sunt
aedate in partea despre med-nopte a Transilvaniei.
Recrutaia celor 3745 6meni ce cad pe natiu ...
nea romn pentru complectarea tril pelor erii
pentru formarea reservelor, se va aduce la ndepli-
nire de ctr Comitetul romn prin T'ribunii oren-
duii pentru cercurile romne prin nelegere cu ju-
risdictiunile ssesci, care au se priveghieze, ca se nu
se impedece ndeplinirea presentaiei recrutelor, n
ct se atinge acesta de cercurile jurisdiciunilor lor.
4. Att uuiversitatea naiunei ssesoi i subor-
dinatele sale jnrisdiciuni, ct i Comitetul romn i
ornduiii Tribuni romni, lund n bgare de sem
si la i mpregiurrile de fa, cnd lucrul nu ert cea
mai mic ntrdiere, trebue se aduc la ndeplinire
presentaia recrutelor cu astfel de grab neprecur-
mat diua i n6ptea, uet tot reerutaia se fie fr
smintel svrit la 6 Novembre, i tot quantumul
de recrute att dela sai, ct i dela romni se se
presenteze pn atunci negreit. Spre acest sfrit.:
. 5. J urisdiciunile ssesci i 'I'ribunii romni
sunt datori ca mai ntiu se caute i se cerceteze pe
recrute n locurile pretoriale prin doctorul cercului
seu prin altul spre a presenta la comisiile de asen-
taie, n locurile de asentaie, numai 6meni sntoi,
puternici i buni de slujba soldesc ; i pentru-ca
se se pot alege cei mai huni, totdeuna se aduc
pe jumtate mai muli omeni, dect e ndatorat
35
, -
- 338
dup mprire a da fiecare jurisdiciune seu .sat, In
astfel de chip, spre pild, un loc, care are se dea
dece re crute, e dator se duc la Jocul de asentaie,
cel puin 15 6meni alei cu ngrijire de ctr mai
marele respecti v al locului i de ctr doctorul, i
aflai de buni pentru slujb.
6. Spre a se pute urma recrutatia cu nepre-
curmare i a nu se pricinui deodat prea mare n-
bulzial, jurisdiciunile i Trihunii vor ngriji, ca n-
dat ce se va aduna un quantum de recrute numai
dect se-I trimit la locul de asentaie, fr' a atepta
ca se se strng tot quantumul ce e dator se' dea
cercul ntreg ..
7. Spre a nu risipi prea mult puterile garni-
s6nelor militare, nu se vor ntrebuina comendi mi-
litare pentru escorta rea recruilor la locurile de asen-
taie; ~i acesta escortaie se va face din partea ci-
vil prin paznicii lor seu prin garditi..
8. Din partea jurisdiciunilor i a Tribunilor
se vor trimite recruii la locurile de asentaie tot-
deuna cu o nsemnare, n care se va cuprinde nu-
mele, vrsta, locul nascerii, naionalitatea recrutelor,
si
, starea n care s'au aflat de doctor.
9. Despre o -parte pentru a ave mai muli
6meni din care se se aleg recruii, i despre alt
parte pentru a insufla 6menilor mai mult aplecare,
pentru starea militar, vrsta de primire. pentru re-
crui se ntinde dela 18-lea an pn la al 38-lea,
msura mrimei se cobor la 5 uchuri, se d plat
ndoit pe -tot diua cte 8 CI'. argint) i timpul ca-
pitulaiei se hotresce numai 3 ani cu deosebitul
folos) c timpul slujbei ce se petrece n resboiu, sol-
datului cu capitula ie i se socotesce ndoit, nct spre,
pilda, ese, luni de slujb n rsboiu, se socotesc un
- 339

an ntreg, i un an i jumtate petrecut n resboiu,


se socotesce drept tot timpul capitulaiei de trei ani.
10. Asentaia n locurile de asentaie' se face.
de ctr Comisiile de asentaie deocamdat fr' a se
mpri n vre un regiment; 'asemenea i aprovisio-
narea din diua ncetrei pn la mprire se face
la. olalt nem prit, .
11. Indat ce s'a presentat quantumul de re-
crute i s'au asentat, se trimit t6te de ctr Comisiile
de asentaie sub escort cu viincios Ia Sibiiu spre a
se mpri mai departe i a se trimite Ia deosebitele
corpuri de trupe, afar de recrutele naionalitii ro-
mane din Media, care sunt hotrte pentru comple-
tarea trupelor erii. - Ce se atinge de recrutele
-naionalitii ssesci pentru batalionul de J agheri,
aceste t6te se trimit la Sibiiu.
Excelenia Sa dl Generalul Comandante ateptnd
cu ncredinare att dela jurisdioiuni ct i dela po-
poraia ssesc i romn, ca lund n bgare de
sem- naltele interese despre care se lucrez n tempul
de fa pentru mentuirea patriei i a tronului, i
pentru aprarea drepturilor i a libertilor, att ale
naiunei romne, ct i acelei ssesci, vor ntrebuina
t6te mij16cele spre a sprijini cu t6t rvna dorinele
sale, i vor. adnce la ndeplinire completarea; k. k.
trupe pn la hotrtul termin negreit, nvit pe
Comitet ca fr cea mai mic .ntrdiere se ia me-
surile cele mai, potrivi te i se se ntrebuineze t6t
puterea influentei sale spre a ndeplini aceste orn-
dueli ale Exceleniei Sale ct se va pute mai curnd
i mai punctual.
Sibiiu, 26/14'Octob1'e 1848.
Pfersman, m. p.
F. M. A,
340 ..:.-.

Documente
relative la biseriea gr.ort. romn din Fgra-J.
Sub titlul "Biserici vechi romnesci n tera Fgraului"
am publicat nc n nr. 36 a. tr. al "Telegrafului romn"
o diplom a principelui Transilvaniei Mihail Apaffy de dto
Tnrda, n ] O Octobre Hi94 prin carea 'i-s'a conces prmci-
pelui Constantin Brancoveanu din era romnesc de a cldit
n Fgiira: n strada Braovului din material solid o biseric
pentru romnii din Fgra, cari atunci erau cu toii greco-
orientali.
Dup-ce o parte din Romnii din Fgra au trecut la
unire cu biserica romane-catolic, biserica Brancoveanului la
anul 1761 a fost predat n mod oficios credincioilor romni
gr.vca., a cror proprietate este i astdi.
In urm 'acesti romni, rmai n legea strmoeso
gr.-O'rt.,: la anul 1783 'i -au cldit o biseric nou in strada
grecilor n apropierea pieei Fgraului. Turnul acestei bi-
serici l'au acoperit cu tinichea la, anul 1791. i a inut
acest tinichea pn la anul 1896 In acest an noi credincioii
parochieni ai acestei biserici am tocmit cu un mestru se ne
acopere turnul bisericii din nou cu tinichea aIb. Cnd s'a.
nceput lucrarea noi am pregtit un act istoric comemorativ
despre nfiinarea i trecutul acestei biserici, ca acest docu-
ment s-I aedm n un glob din turnul bisericei pentru ur-
mtori. Cnd au ajuns lucrtorii cu drmarea coperiului
vechiu pn sus la cruce, au aflat n globul de sub cruce
n un toc de tinichea d6ue acte scrise cu litere ci riie.
Aceste acte noi leam transcris cu litere latine spre
uurarea cetirei pentru urmtori. Apoi dimpreun cu actul
nostru istoric le-am aedat att pe cele originale cu litere
cirilice, ct i transcrierea lor cu litere latine n tocul cel
vechiu de tinichea, i cu acestea le-am pus n globul de sub
crucea cea nou.
Dup acestea crucea a fost sfinit n biseric n 4/16
Septembre 1896 n presena mai multor parochieni prin pa-
rochul Nicolae Aron din comuna nvecinat Galai, nvitat
Ia acesta.
Meterii ndat au luat crucea sfinit i pe un timp
f6rte frumos o au nlat splendid strlucit6re pe vrful tur-
nului n presena nostr a parochienilor adunai acolo, cari
- Mi -

cu pietate i ptruni i iusprai de un' taioic s~mementd'B


r eligiositate i sperane,imploriim n sufletul nostru timpuri
mai bune i nfloritore pentru mult ncercatul nostru neam i
sfnta nostr biserica.
Actele amintite mai sus sunt urmtor-ele':
1.

La antilDomllu) ni 17S3.
Cu vrerea iajutoriul 'a totputerrrieului 'i pl'"e1fr-
bunului D-qeu, care .prin graia i slobodenia prea
milostiv nlatului mprat Iosif III .Il-lea ral rmle-
nilor i altor eri mpreunate s'a pus temelie adec
fundament i s'a fcut ncest sf. bis. de rituul 'i
legea grecesc . neunit : a resritului cu cheltuia la
seu milostenia a unora din orenii i poporenii sf,
bis. i i a altor cretini, buni din alte pri, pe cari
'i-au ndemnat D-qeu Rpre acest prere -de bine su
fletesc. Fiind intru acest vreme i an gubernator
marele principe al erii Ardelului Escelenia Sa Ba-
ron Bruckenthal i cpitan mare a Fgraului i di-
strictului seu Grof Beldi I6zsef. Vldic neunit ne-
fiind n acest an, dar vicare clerului acestuia Ioan
Popovici de la HoJdori protopop nFgi\l'a $i
acestei Eparchii"Popa Bucur, popa Popovici i al
doilea preotul i parochul vpopa George Petrascu,
Gosimnn bis. '. , .. '. jnpn Pana .Nyerges curatori
mari seu titori jup Vaslake Nyerges jupuul G.'
Korodi cel l)etrll al Doilea mai mici .Iup. Jemln Isae
'i jupnul VasaleNyerges cel ti ner, -eare mai mult
dect toi din oreni a dat ajutor cu milostivirea
la acest ,8f. bis. Er la anul 1791 's'a ridicat i 's'a
fcut acest turn din zid n sus cu lemnul i coperi-
ul blechilor, Imper tia nliei-sale LeoPQIdal 'III.
fiind gubernator eri Ardelului :Eseel. S'a Bnffy 8:e-
..orge,dar MIdic de legea .grecesc neunit lprea

)
/
- 342-

sfinia sa Gerasim Adamovici, protopop i preot n


Fgra George Petracu, Dascl DIu 'Andrei Suvai-
lovici dnd tot blecbiul de poman care s'a pus pen-
tru ,D-IOl'- cinstii jupn George Korodi cel tiner.
Apoi la meterii de lemn i de blechiu i la cheltu-
ial alt t6t a turnului care s'a fcut i s'a isprvit'
au dat alii de cinste negustori i din meteri cinsti-
tului ehului a Timarilor i din' alte orauri cari ~u
vrut, unii 'cte 100 de zl. unii cte 50, alii cte 25,
fieste-care dup putin i pe cum rau ndemnat,
Dvdeu, cu ,a. crora ajut~rin .s'au sevrit acest turn
prin vrerea lui D-qeu, dup acesta s'au fcut parca
nurile mprejur i s'au tinciuit t6t biserica pe din
afr pentru care lucru ca se se scie cnd s'au n-
tmplat la 0 vreme a se mai direge s'au scris aicea
acestea i' s'au bgat nchise ntr'acest bumb la luna
Iulie 18, a. 1791 prin
Popa George Petrascu
din Fgra. '

t II.
Tuturor celor ce se va ntmpla a vede acesta
scrisore facem insciintare, noi cei mai jos isclii, ca
se se scie, cum Tatl, Fiul i Sfntul Duch, sfnta
Troi, un Dumnedeu adevrat cu milostivire au
cutat spre naionul neuniilor, ce se numesc adeve- ,
rai pravoslavnici cretini i fiif bisericei rsritului,
i prin prea neleptul i de mare laud vrednic m-
perat Iosif II. au ridicat la cinste acest neam i' l'a
fcut primit asemenea altor nemuri, dndu-le slobo-
denie ntrit cu decret ea se zidese biserici i se
aib preoi i t6Ut irimonia leg,ii. i. a ritului seu
deplin, se pot ave ,i mplini dup obiceiu, trimitnd
i .~Idic pe sema acestui. rit, pe 'domnul ..Dionise
343

Novacovici, cari mai nainte de acesta n vremea


reposatei Maria 'I'her-sia, mpertes, nu numai c
erau oprii, dar multe i nespuse necasuri trgeam
noi neuniii fii' bisericei rsritului, precum ~i aicea
n Fgra. C fostu-s'a milostivit Constantin Ba-
sarab Brancovean, prineip de Roma, care a fost
Vod n era Romnesc i a zidit biserica cea din
ulia chivrarilor pe sema norodului fiilor bisericei
rsritului, mpodobindu-o cu tot felul de cri i
cu clopote, i norodul nostru au i mai mpodobit-o
cu tot felul de scule i od6re sfinte. Nu dnp lung
vreme, ntemeindu-se unaia in Ardeal. mpratul
nostru au dat acesta biseric se fie metropolie pe
sema uniilor i noi am rmas la o cas cu crile,
sculele i od6rele n6stre, unde fceam noi slujb ca
i n biseric. Dara nt-meindu-se unaia, mult su-
perare au tras i mult jaf i pagub le-au fcut, c n
multe rnduri ne-au jefuit biserica nostr, acolo unde
ineam, dic, puin ca la pre 5000 de zloi, carti,
odjdii sc~mpe, potire, candele i cdelni tot de
argint, dar ic6ne scumpe i alte multe ce s'au pre-
uit pe uor ntru acesta sum. i era oprit se nu
inem n Fgra nici preot nici capelan pe ritul
nostru i dintre fgreni fr de preot s'au ngropat
morii lor. C pe cel unit nu-'l primea nici cum. AII,ii
ct cpta un preot neunit l luau ntre furci de fer,
ntre mcaue i ntre mueri ncrcate cu petrii i aa
petreceau pe preot i pe mortul, ca se nu prind pe
preot i se-'i fac suprare. Precum i n anul 1761
venind un general, Bucov cu mulime de 6ste i
forte cumplit fiar slbatic asupra neunitilor, s'au
artat, care au fcut militria i au ars mnstirile
pela t6te satele de pe sub margini, care era prin
pduri de se odichnea, clugri muli i bolnavi
~uli se tmduiau la acele mnstiri. Acest general
- 344-
fiind I n Fgra, mult rutate a fcut neuniilor,
furci a fcut i le-a. ridicat n mijlocul terglllui, ca
pe cei ce nu se vor pleca la unaie se-': spnsure,
i i-au prins i i-au ngrozit i 'i-au btut fr de
mil, i sosind atunci i vldicul Dionisie dela m-
perie a ruinat pe Bucov, dicndu- 'i, c Iucr ce
nu 'i-a poruncit mpria i tot norodul neunit din
Fgra, care nu era prin acela era fugit se scape de
morte, el' care ra unit ave cinste. i de spusurat
pe nimenea JlU au spensurat, dar f6rte cumplit i-au
btut i pe grecii negutori i-au globit cu 180 adec
o sut optdeci de floreni nemesci cu care au plM,it
6 boi 'grai la ctane. i nefiind fiindu-i n grab
au fcut dumnelui jupn Vasalache Nyerges din F-
gra i au pus banii acetia pentru ora pn cu
vreme la vre-o civa ani i-au primit fr dobnd.
Er acest general fiind n Sibiiu ntr'una din dile a
eit la preumblare cu crua sa i din deprtarea
lui Dumnedeu, diavolul s'a apropiat i a fcut spaim
cailor lui i l'au strivit cu crua pn ce a cutat
Re piar ca un diavol cu morte grabnic. Er noi
am fost rnduii se mergem la biseric n Beclen.
i cu mult cheltuial' am mers n Gala. In Gala
era o biseric mic de lemn, vechie, prost, i noi
cu' cheltuiala nostr am fcut asta acolo n sat, i am
umblat la Galatz 20 de ani; cine ax pute spune !le-
(,3;surile i frica trece rei Oltului i cheltuiala, c era
podul slab i rupt i ceva de vrea ploua, tot cu
luntrea i C1:1 cinul trebuia se trecem i totdeuna
se pltim la mers i la ntors, i pe ulia Ga-
latului era tin mare i ochiuri ca acelea, ct multe
vite de a seracilor au perit acolo, i noi i familia
nostr ct ne-am chinuit acolo, nu se p6te crede.
Apoi la. anul 178'1 n 4ilele Exceleniei Sale
.Gubernatorul Baron, von Bruckenthal i n focpi-
- 345-
tnia mriei Sale Grof Beldy i n vicarieia sfiniei
Sale printelui Ioan Popoviciu dela HoIdor a c-
petat mil mpertesc se fac biseric n Fgra i
aa am scpat de Galatz i a deschis biseric n
casa Boroescilor, n ulia GreciIor. O ce bucurie, o
ce prere bun, o ce dragoste era atunci, preot-pro-
topop era Bucur i cu dasclul Andreiu. Acestia i
n Galatz au petrecut mpreun cu noi la t6te ne-
casurile. Era jupnii bisericei Enachie Arpai cel
btrn, era Ioan Oncea cel btrn, era jupn Pan
Nerges, curator era jupn Iordache Petru, f6rte osr-
dios patron al bisericei, era jupn Korodi i ai-
derea jupn Vasalache Nyerges, asemenea toi socoteu
unde se afle loc, de zidirea bisericei i unii vor sta
la un loc, alii la celalalt loc i nici de cum airea
nu s'au putut nvoi, fr aici pe funduul Borosesoi- -
lor. Fiind dar stpn pe acest fundu Dumnealui
jupn Pan Boro au mijlocit tare jupn Iordache,
avnd prietenie cu Pan Boro i i-au promis fun-
duul pe sema bisericei, ns~ sub acest condio,
fiind-c aceea cas unde facem noi slujb o au dat-o
unei nep6te a Dumnia-lui dela o sor a Dumnia-lui i
s-i cumpere alt fundu unde se i se mute casa
acolo i de va fi atuncia vrednic funduul unul ca
i altul, se fie pace, er de va fi acesta mai mult
vrednic, se i se ntorc copilei. D-lui jupn George
Korodi, avnd mare osirdie se vag biserica pornit,
a avut un fundu peste uli i cu cas pe dnsul,
i o au dat-o poman de s'au fcut schimb cu fun-
duul Borsosescilor i s'a hotrt se se mai dea i
.vre-o trei sute bani adaus. Atuncia Andreiu dasclul
cu jupn Iordache ntiu au fcut ncepere i au
adus 6 stnjni de petr la fundament, al doilea
jupn Nicolae Harompotor 2 stnjni, jupn Nicolae
Fitochie 3 stnjni apoi s'au pornit i ali mai muli,
36
care cu un stnjn care cu 2, cine cu ct au vrut,
er la anul 1783 ~'u nceput fundamentul bisericei
cu mare bucurie norodului i jupn Korodi cu
jupn Vasalache au ajutat cu multe sute la ridicarea
bisericei i jupn Iordache a ajutat n multe renduri.
Dasclul Andreiu a fost lutor de sem lng' jupn
Pan la plata lucrtorilor, la' stnsul varului, la rm-
sur i la t6t materia. ce a fost de lips la bise-
rica acesta. A ajutat bine jupn George Fogarai cu
cteva sute i ali multi dintre tineri, cari sunt scrii
la lada bisericei, a, ajutat bine i sf. Sa printele
Popa George Petrascu, dup-ce a' venit la noi n
multe rnduri. A ajutat birie familia Sarloescilor
cu 500 zloi, a ajutat bine' F'urstum din Bucuresci
cu 600 zloi i a fost paler de zid Iohann' Mtiller,
i jupn Ioui Isaie a fcut tmpla altariului. .
. La 1791 n dilele Domnului Gerasim si. Exce-
leniei SaleG. Ba~:fy G. G. s'a apucat nainte co-
periul turnului la care jupn Gheorghi Korodi a
dat. tot blechiul ce a trebuit, jupn Nyerges Vasalache
cel tiner a pus 100, er n multe rnduri a ajutat
i. jupn Vasalache cel btrn a dat ferul ce a trebuit
la acesta biseric, a ajutat bine jupn Mateiu Roea
100. .Iupn G. Fogarai 100. Ioni Purcelea 50. I
George Navrea 25, Serban Tutean 25 i unii mai muli,
cari sunt scrii la lada bisericei. Au fost paler de
lemn jupn Martin din Braov, care a fcut numai
turnu. Plata a fost 200 fl. Paler de blech a fost
Andreas Marchelinda, el' din Brasov, care a avut
plat 350, i la 10 Iulie 1791 s'a' ridicat fusul tur-
nului cu ciga care s'a adus. din pdurea dela Cri-
halma, pe care s'au cheltuit pn n' Fgra 12 zloi I

numai. pentru lemnul fusului. i trichtrariul a ridi-


cat crucea la 22 Iu'lie la 1791.
Pe acesta' vreme a fost numai cpitnie, care
.- 347 ~
. )

a fost Domnia Sa Par> Istvu Fogarai, acesta a fost


bun patron bisericei nostre nc dintru nceput ..
Slbindu-se aa jupn Pan Nyerges auntrat ngos- .
mnia dlui jupn Vasalache cel betru, el' Nyerges;
unde tot , casabisericei se aduc jupn George Ko-
rodi f6kurator cu jupn Vasalache mai ,sus 'pomenit .
..Apoi curatolirpa~ mici jupn Ioni Isae, jupn Va-
salaclie Nyerges cel tiner, jupn Mateiu Roea. Pe
acesta vreme s'au lovit Turcii cu Muscalii. Acum stau
la -Stillstand. Acesta-i btaia dela 1787 . Mult magazin
a 'dat' Ardelul nct s'a, fost fcut mare scumpete;
ntiu ferdela de gru a fost cu 2 zloi 30; o ferdel
secar 1.18; CU0Ul"UZ 1 15;, o ferdel orz a fost cu 36
- cruceri, un car de fen cu 50 zloi. O sut, de jipi
de secar cu 1 zlot, o gin cu 15 cr., un pund
de carne 7, cr., de rmtor cu 8 er.c care acuma s'a
mai eftinit ceva, uIt pund carne de vit 5 cr., de ri-
mator 7 cr., o gin 12 cr., o ferdel gru frumos
1.30. Cupa de' vin 12, mai de .rnd 8 cr., cupa de
unt 1 fi. ,Pe vremea aceea au umblat bani de aram
stiucu ,3 b., potori, stiucu de 2 b., cruceri stiucu de
11/2 groi, de 1/ ban stiucu i de 1/2 bani i bani
de hrtie ce s'au numit banco-cettel un stiuc de 5
zloi, mai mic nu. Apoi de 25, 30, 50 de 100 i
mai mare. O ferdel secar 1 zlot, o ferdel cu-
curuz 1 zlot, o ferdel orz 18 CI'. In vremea res-
miriii s'au fost schimbat domniile ear.. c aici in
Jfi'igftra .s'a pomenit Tabl 'viei-cpitan i f6kpitan,
er atuncia s'au fcut Tabla Fgraului, vrmegye,
i tote sc6lele ssesci i, vrrnegye dela Metis, To-
rea eu t6te satele era supqse la Fgra, n .4ilele
lui. Iosif Imperatului .: Er dup morteaTui Iosif s'au
ridicat Impratul Leopold i ~varmegye ,s'a dus din
, ,
Fgra i s'au fcut er scolele jrsesci i 'tabla F
, .grasul cum a fost si mai nainte.
I I
In 179:0, s'a cu-
'

"36*
- 348-

tremurat pmntul f6rte tare i n 1791 s'au fcut


bucate destule preste t6te locurile. In anul 1790 a
chemat D deu pe protopopul Bucur i 8'3: ngropat
n biseric de a drepta parte lng strana drept,
de a creia lipsire tot norodul s'a ntristat, fiind om
prea b un i dulce la cuvnt, Tare a fost osr-
dios pentru zidirea bisericei. i n locul dereg-
toriei sfini ei Sale a ntrat Sf. Sa prrintele popa
G. Petrascu,. care este er prea bun, osrdios la
slujba bisericei dimpreun cu dasclul Andreiu,
mai sus pomenitul dascl, normal al negutorilor
Fgraului, de supt a cruia nvtur muli diaci
i preoi au eit proeopsii. .
i cnd s'a cumprat funduul Boroeeilor s'a pus
zidul bisericei, tocmai n mieduin, n dos. i fiind jup,
Pan Nyerges goman, s'a milostivit ca un vecin bun i
i cretin i au mai dat n dosul bisericei din grdina
sa i din curtea Dumneialui n lungul funduului
Dlui din uli pn n fundul grdinei de cte 5
coi de lat din zid ctr Dlui ca se fie ntru veci-
nica pomenire pentru sufletul Dumnialui, a gzdoiei
i a tuturor rmielor Dlor. Aiderea i dumnialui
rposatul jup. Nicolae Harompotor precum vine zi-
dul turnului ctr apus, din zid pn n grdina
popii sailor, car,e este cumprat dela Galea, a dat'o
bisericei n6stre, ca se fie ntru vecinica pomenire
pentru sufletul d-lui i a tuturor rmielor d-lui i
jup. Nicolae Harompotor cel tiner, a dat un poli-
candru de aram. i er J up. Korodi 'cel btrn a
fcut singur clopotul cel de fi mji, i dumneaei ju-
pnesa Stncua .sora jup, Korodi, soia jupnului
Vasalache Nyerges a fcut clopotul cel de 4 mji,
n care a fost materia bisericei ntr'nsul o a pl-
tit-o domnia-ei i fiind clopotul de 4 mji cu t6t
cheltuiala Dumniaei ca se fie ntru pomenire pentru
- 349--

sufletul Domniei el, a jupnului, a fiului i il tuturor


rmielor D-Ior.
Acest scrisore s'a fcut cu cuvntul tuturor
curatorilor i pe plcerea tuturor, ca cei ce se _vor
ntmpla a vedea i a ceti acesta, se-i aduc aminte
de nemurile acestea, aici nsemnate, i se-i spue
rmielor ce se vor ntmpla, precum am ptimit
noi pentru lege n veacurile n6stre, er de vei cu-
n6sce ceva neplcere ntru lucrrile n6stre, nn ne
defimai, i ve silii a nmuli casa bisericei, ca se
avei fuudu a noi i a face t6te pe plcere i se
avei la mare cinste pe 6menii cei nvai i cu ex-
periene, dela aceia ies sfaturile cele de indreptare
i t6t procopsela pruncilor i cinstea i podoba obtei,
i acestea cu grab s'au scris, prin mine mai mult
pectosul i smeritul ntre dasclii norrnaliceci, care
mai josjne voi iscli.
S'au dat n Fgra, 22 Iulie 1791.

- - Curator
Vasalache Selar,
gosmanul bisericei.

Andrei ovzwvzdu)
boer de mrgineni i dascl se6lei normaliceci a
negu. neunii din Fgra i locuitor n Fgra,
soia mea Anica, soia jup. G-ge Strezea neme de
Copacel, care m aflu locuitor n Fgra pe fun-
duul ce mi l'a -druit Impratul Iosif al doilea
lng cetate ctr rsrit cu fundul casei etr
rsrit n grdina comandanului.
- 350

III.

La .anul DomnuJui
-
IS96.
Sub Arcpipstoria Inalt Prea-Snitului Domn
j;" Miron Romanul,
archiep,iscop i metropolit al Romnilor greco-ortodoxi din
,if Transilvania i Ungaria,
e, i sub
Pre-graiosa domnie a Maiestii Sale gesare i Re- .
gesci Apostolice
Francisc Iosif 1.
Parochia romn greco-ortodox din Fgra a
existat i exist n continuu din' cele mai vechi tem-
puri de cnd sunt cretini .n inutul erei Oltului.
Este aici cea mai veche parochi cretin.
La anul 1469 a existat aici la Fgra o' epis-
copie romn greco-ortodox numit de Galai, nga-'
latiensis", al crei episcop era Macarie.
Oonstantin Brancoveanul, principele erei rom-
nesci, carele avea domeniul dela Smbta-superior
din tera Oltului i cel dela Poiana Merului, a cptat
cu diploma dat din Turda, n 10 August 1694, dela
MichltiLA paffy 'princi pele Transilvaniei ~ncesiu nea,"
a se zidesc in Fgra pentru parochia rowmn
greco-ortodox, de care pe atunci se ineu toti Ro-
mnii, o biseric din material solid.
Acest biseric s'a i cldit, .in locul unde se
afl i adi, n strada Braovului, la anul 1697.
La anul 1700 o parte dintre' Romnii in Un-,
garia i Transilvania au trecut la unire eu biserica
roman o-catolic, la carea 'au trecut i o parte dintre
Romnii din Fgra. ,
..:: 351 -

In puterea i n sensul legilor de atunci, ce-i


fovorisau, Romnii trecu i la unire au pretins pen-
tru sine biserica Bl'ancoveanului ce Ii-s'a si dat fr
ns ca greoo-ortodoxii se il abdia definitiv' de dreptul
i folosina acelei biserici.
Dup multe certe i lupte nverunate: ' biserica
Braneoveanului n se a fost ocupata de Unii, definitiv
numai cu intervenirea autoritilor publice la anul
61 pe timpul protopopulni Sofronie,
Vechii cretini romni greco-ortodoxi rmai
astfel fr biseric, dup mult rugminte i stil-
ruin' neinfrnt. la anul 1782 au cptat concesiune
se-i cldesc o biseric nou.
Erau atunci 251 familii romne greco-ortodoxe,
cari au cotribuit cu trei mii (3000) floreni la cldi-
rea bisericei.' Celelalte lipse s'au acoperit din con-
tribuiri i mil adunat dela binefctori.
-Cldirea bisericei s'a inceput n 1 August 1783
cnd s'a, spat fundamentul pe locul unde se afl
biserica i adi, in strada Grecilor, n apropierea pieei
Fgraului. '
Turnul cldirei finite nc n acel an, s'a aco-
perit cu tinichea, mai tr4iu,. la anul 1791.
i a inut acest tinichea pn la anul 1896,
cnd stricndu-se de tot coperiul cel vechiu al tur-
nului: noi parochienii dela 1896 l-am dat jos i afar
de singurul lemn din mijloc, n vrful cruia este
aedat crucea din vrful turnului, l'am fcut ntreg
din nou i l'am acoperit tot cu tinichea prin me-
strul paler Nag6 Istvn din Racoul-de-jos pentru
'suma de 1000 fi. v. a.
Ne-avnd parochia nostr banii aceia, suma o'
am luat imprumut, dela, banca romni "Furnica"
din Fgra, la carea am depus ca zlog trei obli-
- M:2 -
gai de stat dup rscumprarea regalelor de crcl-
mrit, cari obligaii le-a cptat parochia nostr n
acest an, ca competen
A a sa dela stat.
Imprumutul se va replti pB rnd din intere-
sele obligatiunilor zlogite i din arunc pe parochieni,
cari adi sunt numai 120 de familii, mai mult 6meni
sraci.
Cnd s'a dat la 1896 coperiul cel vechiu jos,
n globul de sus al turnului de sub cruce am aflat
n un toc de tinichea d6ue scrisori cu litere cirile
scrise de protopopul de atunci George Petracu : i
aedate n globul de sub crucea turnului la anul
1791. Acele hrtii le punem acuma napoi n turn
tot I! locul unde s'au aflat i pe lng ele mai pu"
nem i din- partea nostr tot n tocul' cel vechiu de
tinichea acest descriere a nostr, ca se- se scie fasele
prin care a trecut sfnta nostr biseric i mult cer-
cata nostr parochie." "
La anul 1783, cnd s'a cldit acest sfnt bi-
seri CIi , erau 251 "familii (pater familias) romne greco- "
ortodoxe, cei mai muli negutor] cu stare, cci pe _
atunci negoul era n mnile greco-ortodoxilor, (ne-
gutori numii i greci).
Protopop, cnd s'a cldit biserica la anul 1783,
a fost Bucur Stefan i paroch" era George Petracu.
Curatori au fost negutorii Ignaiu Arpai, Pan
Nyerges, George Korodi senior, Nicolae Fetoiu i
George Arpai.
Protopopul Bucur a funcionat ca atare pn la
1790, urmnd dup el ca protopop dela 1790-1800
George Petrascu.
Ca protopopi au funcionat apoi Vasile Harem-
potor, dela 1800 1804; dup aceea: Vasile Kis,
supranumit i Csiezken, dela anul 1804-1819; -
Simion ~riu, dela 1819-1840; - .:.eorge Gi-
tp.ariu, dela 1841-18~ i dels 1846 pn la 1884
Petru Popescu, carele s a retras n pensiune. La
1884 s'a denumit de administrator protopresbiteral
i parochial Iuliu Dan, nscut din Zernesci, carele
la 1886 a fost ales definitiv i este i adi ca proto-
presbiter i paroch,
Ca parochi locali au funcionat George Petracu,
dela 1783-1790; Vas. Harompotor, dela1792-1800;
Toma Banciu, dela 1806-1811; S,imionGinar,!b dela
1818-1&19; George Ginaru, dela 11)26-1841; Pe-
tru Popescu, dela 1846-1847; Vasile Lei-cu', dela
1855-1870'. Dela 1870 ncoce respectivul protopres-
biter ndeplinesce i funciunea de paroch, deore-ee
numrul parochienilor a tot scdut i de atunci n-
c6ce cu timpurile devenite pentru noi tot mai aspre,
parochienii nostri au tot srcit i aa nu mai pot
ine i paroch deosebit, ce de altfel nici nu e de lips,
Locul unde s'a cldit biserica s'a cumptat la
anul 1782 dela neguetoriul romn Pan Boro cu
300 fi. ung., er conducerea cldirei bisericei o a
ndeplinit mestrul pler din Fg1'3 Iohann Multer
pentru suma de 400 fl, ung.
Locul i casa de col s'a cumprat dela nepoii
lui Pan Nyerge, anume Censtantiru i Ioan' Toma:
cu suma de 900 fi. la anul 1800 i 1808.
Daruri binevoit6re mai nsemnate s'au fcut bise-
ricei i colei n6stre din partea urmtorilor i anume:
Clopotele s'au fcut la anul 1791 cu suma de
1474 fi. 32 cr. ung. spre a crora acoperire au d-
ruit negutorii:
L George Korodi 100 fi.
2'. Vasilache elariu' 100 fi.
3. George Fogarasi 100 fi.
Au druit i alii sume mai mici. Colecta ~e afl
n' archiv,
31
354 -

4. La anul 1813 Ioan Visea it druit 200, fi:


pentru spesele zugrvirei. bisericei.
5, La anul 1825 Ioan Moldovan a testat 500 fi.'
,6. La anul 1824 neguetoriul Ioan Zamfir i
soia sa Ana au 'fcut cripta pe spesele lor i pe la
anul 1859 au druit bisericei casa de sub Nr.: 165
de -lrig biseric,
7.. La 1826 George Korodi a facut din al seu
cola, cci se stricase.
8. La 1831 Agi Sivu a fcut foiorul pe, spe-
sele sale.
9. La 1832 Stefan Fogaras a fcut paraclisul. .
10. La 1836 Ana Szevesztrenyi. a donat bise-
ricei 300 fi.
, IL La 1837 Ua Ioan .Vpsitoru a donat bi-
sericei 500 fi.
12'. La 1847 Ioan Kis-sa a druit 33 galbeni.
13., La -1876 George Boer morarul. a druit
un loc de 2 jugere.:
_ 14, La 1880 Toma Moldovan a druit un
agru de 10 feldere, i _ .
15, La 1889 advoeatul Ilarie Duvlea a' donat
500' fi.
Aqi parochia n6str,' afar de obligaiile de stat
numite mai' sus, alt avere mictore nu are. Reali-
ti are numai casa de col cu d6ue ncperi i o
tind i o alt cas mic lng biseric tot cu 2
, odi i o buctrie mic', apoi mai are un loc mic
de cas, un loc de 1 ferdel de artur n cmp i
cimiterul comun cu greco-catolicii.
In anul 1883, la Rusalii, -cnd s'a inutehramul
bisericei, s'a serbat n mod' festiv' jubileul de 100 de
ani dela Cldirea acestei biserici:
Parochieni ai acestei biserici au fost i cpitanii
,. supremi ai distr~ctului F~graului: Ioan Bran de
" .
- 355 -

Lemenyi .(1861-1865), ns~ut din Zerne sci, i cp-


tamil suprem. Ioan cav. de Pucariu (1865-1867),
nscut din Sohodol (Bran), apoi Ioan Codru .9rgu-
anul," nscut n Drgu, carele a' fost vice-cpitan
al acestui district (1862-1878.) i Ioan Turcu, nscut
din Zernesci, carele dup alte funciuni dela 1874
nc6ce a fost i protonotar (1884-1896) al acestui
comitat i carele a compus i acest descriere.' ,

Acum. la anul, 1896 n acest comitat nu mai


sunt Romni n nici o functiune mai nalt. Nu este
nici un jude regesc nici cdmite suprem, nici vice-
comite i nici prim-pretori n cercuri.
/ , Mai' este n Fgra numai un singur negutor I .

romn 'i i acela nceptor, el'


parochieni mai cu
stare abia mai avem doi, trei .
1 _ ,

Cu firma credin n Dumnedeu, cu. alipire ne-


clintit ctr neamul nostru 'romnesc i ctr sfnta
nostr biseric romn greco-ortodox i cu puternica
iubire ctr patrie, sperm, c vor verii i pentru
nemul i biserica nostr timpuri mai bune, ce se dea
bunul .Dumnedeu - att spre binele nostru, ct i spre
binele erei.
A4i sunt n curs banii de" bronz: de un filer i
de o' jumtate de filer ; de nickel: de 10 i 20 fileri;
de aram: de 1 crucer, ce valorez 2 fileri; de' argint:
.de 1 coron, care are val6re de 100 fileri, tot de ar-
gint: de 1 floren, care are val6re de 2 corone ; de
aur: de 10 i 20 cor6ne i de un galben imperial
cam 11 cor6ne. Apoi mai sunt bani de hrtie de
5, 10, 50, 100 i 1000 floreni bucata. Preul mr-
furilor se socotesce adi dup floreni i cruceri (1 fi. =
100 cruceri). Cost: un hectolitru de gru 5 fl., de
secar 3 fl., de cucuruz 3 fi. 50 C1:., de oves 2 fi.
40 C1'., . de picioici .bune 1 fl., mai. slabe . ~Q el'.
37*
- 356-

Carnea de vit cost kgramul 40 cr., cea de rm-


tori 40 cr., de viel 30 el'. i cea de oie 26 cruceri.
Oue se vend cam 6 de 10 el'. Litra de vin vechiu
de mas cost 50 cr., de' cel nou 36 cruceri.
Dintre vitele prsite de economii din comitatul
acesta, o, preche de boi buni cost dela 250 floreni
pn la 35'):fi. v. a. i mai bine. O vac cost
dela 40.,...,..80fl., un cal dela 50-150 fl., un berbece
6 fl. i unt! 6ie sterp cam 4 fi. 50 CI'. Ingrijirea
vitelor i cu deosebire a cailor este i adi primitiv
i ct de negles.
Locuitorii romni din comitatul Fgraului
trese n genere din economie de cmp i de vite,
din :p~dur~ri i din industrie de cas. Prima' cale
ferat s'a deschis in acest comitatn 20 Noemvre
1892 dela Sibiiu la Fgra, .unde este' i adi ultima
gar" cci alt cale ferat aici pn acum nu s'a mai
cldit.
Despre ce, ca se scie i cei viitori am fcut i
sub-scriem acest descriere.. .
Din edin~ comitetului parochial romn greco
ortodox. .
~g'a, n 2/14 Septemhre 1886.
tI... S.) Iuliu lJ'an m. p.,
protopop.
Membrii comitetului parochial:
Ioa1 Turcu ro" p., Ioan Dejenariu m, p.,
protonotar comit. pensionat. comptabilul nFurnicei".
Ioas Ciora; m. p., Iosif Ciora m. p.,
argsitor. argsitor ..
Arito iora m, p., George Ciora m. P'
argsitor.
- 357 -

Apoi mai sunt membrii ai comitetului parochial,


cari mpedecai fiin~ nu s'au' presentat Ia subscriere,
i adec: Nicolae Toma, David Berlea, Tanase Boer,
Ioan englea.
Avem col confesional elementar cu patru
desprminte conduse de un nv tor, cruia i dm
pe an .300 floreni, salar i cuartir liber n edificiul
eolei.
Ioan Berescu m. p.,
nvtor,
Ioan Turcu m. p., ioan Dejenariu m. p.,
membru al comitetului pa- membru al comitetului par.
rochial,
Cu ocasiunea subscrierii a acestui document
membrul comitetului parochial Iosif Ciora su bsorie
15 fi. pentru spesele acoperirii turnului i a mai dat
nainte 30':fI. pentru o hain de biseric.
iosif Ciora m. p.
La dorina "Societii argsitorilor romni din
Fgra" se constat, o acest societate, eare adi are
4!J membri, a druit bisericei n6stre praporul cel
mare de mtas grea, ce a costat 350 fi. v. a.
D. u. s.
Ioan Turcu m. p., Ioan Dejenariu m. p.,
membru al comitetului pa- membru al comit. parochial i
rochia!. notar al comit.

Aceste documente s'au pus cu crucea deodat


n globul din vrful turnului i s'au aedat aeolo sus
pe turn n 4/16 Septembre 1896.
Fgra, n 21 Apl'ile 1.897.
t. Ioan Turcu J.

protonotar comitatens pensionat.


~.c 35S'-

Pentru completarea' coleciunei de documente


referitore la,Jbiserica din Fgra adaugem ulterior
aci i documentul emanat dela Mlchail. Apafi, men-
ionat n ntroducerea acestor documente, mai adau-
gend un extras din Urbariul eriiFgraului-despre
onorariele, ce se plteau din partea 'unor comuniti
bisericesci, de. ale nostre din era Fgraului -,prin-
cipelui Re timpul lui Miehail Apafi, - , '
IV.
Noa Michael 4-paffy Electus Transilvaniae Princeps, ac .
r

Georgius Banffy de Losontz Transilvaniae et Partium .Regni


Hungariae eidem aniiexarum . Gubermitor, Comitatuum Colo-
aiensiset Dobocensis Comes, Civitatisque Kolosvr Capitaneus
ubique supremus ; -;- Stephanus , Naltzi Comitatuum. Hunya-"
diensis et de Zarand supremus Comes ; --.Gregorius Bethlen
Militiae Transilvanicae Gereralis, Comitatus de KukulO Comes,
Sedis Siculicalis Udvarbely," Arcisque et Districtus Fogaras
Oapitaneus ubiqne supremus ic- Alexius BethlenRegni Tran-
silvaniae 'Prae~idens, Comitatus Szolnok Interioris Comes su-
premus; -,... 'Nicolaus Bethlen Cancellarius Regius, Comitatus
Maramaros Comes, Arcis Huszt Capitaneus ubique Supremus; .
- Samuel Keresztesi Comita tus .Albensis Comes supremus ; -
et omnes Suae Saerae Caesareo - Regiaeque Majestatis' in
,TranE'ilvania Consiliarii-; .et- Stephanus V espremi '.Ecclesi~rum
Reformatorum in Trania Superintendens ; Damus pro memo~ia
per praesentes omnibus quorl1m. interest, m~dernis pariter ac
Posteritati i Quod cum 'Celsissimus Princeps ac Dominus D.o~
minus Brankovan Cantachuzenus DEI GraiaValaehiae, Trans-
.alpinae Vojvoda ae Haeres perpetuus, Dominus et Frater
Nobis Colendiseimus, nos per Gr6sum Dominum Theodorum
Ladislaum. Dindar, suum Secretarium fraterne requisivisset,
ut Suae Celeiudini permitteretur, ut Templum Graecanicae
Religioais, q~od. nune in Oppido Fogaras, -sola per Leges
Regni exercitii solidi templi Parochiae et Scholae jure gaudet

F
1
359 -
..

tanquam dictae Religionis ; itta Clementissimo DEO dispo-


nente, in Trannia nunc Primaria Membra et Nutritores no-
mine totius Ecclesiae Reformatae Transilvanicae dicto Domino
Principi permittimus his Conditionibus:
I-mo. Ne hoc ullo modo, vei nunc, veI imposterum in
Reformatae Religionis in Fogaras Juri, uti et J urisdictioni,
ql1a hactenus Reformati Superintendentes in Sacerdotes Grae-
canicae Religionis in 'Trannia usi sunt, praejudicium trahatur ;
imo teueatur dictus Dominus Princeps ac Succesores pro
omnipossibili Reformatae Religionis in illo loco juri ; imo toti
etiam 'I'ransilvanicae Ecclesiae Reformatae: bonus Amicus
Adjutor ac Patronus esse. -
2-do. Ne aedificium -aliquod nimis crassis et valde altis
parietibus fieri curet ob respectum Arcis, cujus fortitudini hac
etiam in parte consuli. et' prospici debet. - .
Ris praemisis ac servatis, saepe memora tus Dominus
Princeps in Nomine Domini aedificet; Cui nos omnem a Coelo
Benedictionem preeamur ; et in hujus negotii firmamentum
ac perpetuam memoriam dedimus has Nostras Litteras sub
sigilis Nostris' et subseriptionibus nomine saepefatae Ecclesiae
Reformatae Transilvanicae. '-
Datura in Oppido 'I'horda, Die Decima Mensis Octobris
Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Nonagesimo Quarto.
Michael A.pajfi m. p,' (L. S.). Georgius Bnffy m. p. guber-
nator (L. S.) Stephanus Naltzi m. p. (L. S.). Gregorius Be-
thlen m, p. (L. S.) Alezius Bethlen m. p. (L. S.) Nicolaus
Bethlen m. p. Cancellar (L. S.) Samuel Kereeetesi m. p (L. S.)
Stephanus Veszpremi m. p. Episcopue Reformat (L. S.)
Praesentem Copiam e~ veris et authenticis Originalibus
suspicioni omni carentibus .extractam iisque in omnibus punctis,
Articulis et clausulis conformem esse, fide mediante attestor.
Sigl. Coronae die 19 Febr. A. 1774.
(L. S.) Gregorius de Hermann m. p,_
Notar: Corou:
MO
v.
",Holloraria"~
Az udvarbirak szeken levf boer assesorok mind itt az
udvarhoz val6 jdszgban mint penig l;]u:umlilakon es Also-

/
-
Komenn minden ujesztenddben
faeientes in summa taller 48.
Iten Fogaras
tartozn~k ket-ket

videken ket Olahe!'!R~e.sek


tallerral

is szoktak
kontribulni szemelyekrl husz-husz forinttal az kettoje fi. 40.
Ugyan az Fgrs.' foldiQ1.h..12aP9k is szoktak annnatim
adni florenos 100.- szsz forintot.
Mi~den jobgybol val6 Olh pap mikor papp teszikad
eo - Herczegsegeknek fi. 15 - ha penig, b013r nemzetbol
val6 fel annyi fi. 7.50, zabotis adnak capitatim Cub. 1 k.
egy-egy koblot, de innet excipilvn az ket esperestet s ket
assesort.
Minde,1il (o, Ela,i,. szokott adni honorariumot fi. 15 -
tiaen ot forintokat,
A salMJ'Qmfo,zo mikor volt. taller 1.0.,
A revesz is mikor voit taHeros 10.
A eerkorcsmrosok honorariuma liol egy hol egy mas-
kepeu volt, -
A cziganyok
_..-... vajdaja is SZOKOttadni taller
_. -"- ro:
Kemeny Jnosnak lhlm 18 szlasig valo' czignya,
mindenik szlas hat-hat forinttal tartozott, meIy teszen fi. 108.
A Barcz~i c2;igans;ok is tartoznak batvanezer" send~Iy
szeggel annuatim.
A Fg~ gor02ok minden ujesstenddberi egy Skarlat
szdnyeggel. .
A srknyi pap szeR tiszta- bnzval annak Cub. 10 k.
kikeszitett lenfvel 300.
-- 361 -

Colectiune
,
d.e cari i :r::rl.a.n 1.'-sorise vech.i.
I.
{Jiaslov mare, n limba slavon , tiprit n
anul 1642.
2.
(Jar te romnesc de nvNtur
, Duminecile
peste an fi la praznice mpertesci i la svnii Mari.
Cu disa si cu tot cheltuita lui Vasile Voivodul
) J

fZ' domnul erii Moldovei din multe scrzpturi tlmcit


din limba siouenesca pe limba romnesc de Varlaam
Metropolitul de era Moldovei)' n tipogra/ia dom-
nesc) n Mnstina a trii steli n Iai) dela Chr. I643.
D6n~ exemplare a acestei cri, diferind nnul
de altul n privina ntocmirii paginei 1., ce conine
titulul crii, i n privina tipariului aceleiai pa-
gine, se par a deriva din ediii deosebite. Arangia-
rea titulului crii la un exemplar, ce se pare mai
vechiu. este mai simpl, avnd ncadrati sus pe pa-
gina 1. pe trei sni ierarchi, d e-adrepta pe sntul
George 'i de-a stnga alt snt; er al II-lea exem-
plariu, al crui titlu este tiprit cu un tipariu mai
perfecionat, are pe pagina titlului sus ncadrat pe
DI Christos, la cornurile paginei pe snii patru
evangeliti, apoi Petru i Pavel,' Gavriil i Maria
Preacurata Feci6r alternnd de-a dreapta i de-a
stnga, i jos snii trei Ierarchi.
3.
Noul Testament seu Impacana cu lumea
cea nou a lui Isus Ch1'istos Domnului nostru. Is-
vodit cu mare socotina din lsvod grecdsc i slouenesc
pe limba romeesc cu ndemnarea i porunca dim-
;;8
- 362 ..-

jreun cu tdt cheltuela a mriei Sale George RakotzYJ


.craiul Ardelului "iprocia.
Tip.ritu-s' au ntru a Mri~i Sale tiPografie din-
tu nou n ArdeI n cetatea Eelgradului) anii dela
1tt~uparea Domnului i Mentuitoriului nostru Isus
Chs. I648) luna lui Ianuariu 20.
4.
Un fragment din o ea-.:tevecbe. Ti-
pariul i hrtia este dup felul Testamentului Nou,
tiprit n Belgrad la a. 1648,' Sunt folosite cuvinte,
cocon) om maior, mirome-miresme, pdpa. Conine
nvtura despre credin, simbolul credinei explicat,
nvtura despre taine, fapte .hune. cele, 10 porunci
dupa feliul unui catechism. "
5 ..
~criul de aur. Carte 'de propovedanie la
morz~ scs din scripturile snte cu porunca i n-
aemnarea Mri Sale APaji Mz'chaiu c'J'aiul Arde-,
/
lului) tiprit n tipogra/ia nou n cetate n Sas-
Seoe, anul I68] Septembre Il.
Conine '1'5 predici. "Pr~doslovia Ia Mria Sa
Craiul" se ncheie cu cuvintele: "slugi mai mici i
plecai ai Mriei Tale Popa Ioan din Vin , cu toi .
Notopopii ~ cu, tot soborul Romnilor, din J\rdeal".,
6.
CH 'Oda AClTOVQria TOV iv ariolr; ndTQor;
, Jwavvov TOV XQV606TOflOV. ;.
Divina missa sancti patris nostri lohannis Chry-
sostomi.
Venetiis 111CLXXXIIl.
A pud ')ulianos.
Superorum~permissu c. privilegiis.
- 363

In cartea acesta se cuprinde liturgia sntului


. Ioan Gur-de-aur, tiprit frumos pe hrti fin, n
limba elin pe paginele din stnga, i n limba latin
pe paginele din dreapta; er' la finea crii se afl
n manuscris frumos aceiai liturgic n limba romn.
Dup scrisore i limb judecat acest manuscript, trebue
se tie adugat cu mult mai trdiu dect textele ti-
prite n limba elen i latin.
7.
Evhologion, ce se tjice Molitvelnic) ne Popa
Ioan din Vin. Doue exemplare bine conservate. La
unul din ele sunt legate mpreun i alte 3 cri
respective fragmente, i adec:
a) Mai multe predic'Z:la mori/ _
b) Renduela Diacoistvelor fi cu a vozglaseniilor)
. care se dic la liturgia si renduela Vecerniei si a
Utrenz'ei))scdse fi ntocmite de pe limba slavones; pe
limba romnesc cu blagoslovenia prea-osfinitului
Rir Varlaam archiePiscop i mitropolit Belgradului
iprocia. Acum nti s'au tiprz't ntru folosul fi ntru
Pravoslavnicei rumnescii biserici) ca toi preoii fi
diaconii ca se pot cunsce pe lesne de a slugz) cum
se cade) pe orenduela lor.
n scaunul Metropoliei Bel G?'adului tiPrindu-se.
Anii Domnului I689.
c) nvetur preoilo?' pe scurt de -Jeptetaine ale
bisericii cu drepte dovediri din Pravila Sfinilor Pa-
rini. Acum tiprita n tjilele prea luminatului fi
nltatului Domn si oblduz'toriu a tt tera Rum-
nesca Ioan Consta~tin B. B. Voevodul) 'cu porunca
fi tot cheltuela a Preaosfinitului Mz'tropolit Rir
Teodosie. In tz'pografia domnesc, n sfnta EPiscoPie
dela Buee, .
La anul dela zidirea lumii 72IO.
,
38*
o
364 -

Pe pagina' a d6ua sub ic6na Domnului Christos


se afl urmtorele stichuri :
Domne, Iisuse, pzesce n sfnta Mitropolie
Pre al nostru Printe i n ve eul ce va se fie,
Pre Teodosie VIdic al erii Romnesci,
C~ Ia un gnd s'au unit cu marii Basarabe,
De au scos la lumin aceste epte taine sfinte
i le-a. mprit la 'preoi, se le ia forte aminte,
Ca. pre tr'nsele se sfineso norodul crestinesc
i se-'! duc la frumsea ta Raia cea ceresc.
, ,,(1

Plecatul poslusnic:
Mitro/an) episcop.
Dup o "predoslovie ctr preoi", urmez n
acest crticica stttore din 31 foi nenumerisate
(nepaginate), nvturi despre taine, i n legtur
cu taina cuminecturei se dau nvturi despre pre-
gtirea Pascilor.
mpreun mai e legat un mic manuscris, care
conine ntrebri ce le pune preotul la spovedanie.
i o molitv (rugciune) apocrif pentru alungarea
demonilor rei dela casele 6menilor. .

8.
Un fragment din o carte, ce conine ndrumri
pentru preot la spovedanie In el se afl cuvinte,
ca: sudui) biseric catolic) = bi seric de resrit,

9.
Viea i petrecerea sfinilor, Tomul 1.,
carte tiprit la a. 1682 n Iai de Metropolitu] Do
siteiu, dela care avem i Psaltirea n versuri; din
acest tom nc lipsesc unele foi la nceput i la fine,
remneud numai 333 foi, adec viea Sntilor dela
- 365 -

14 Septembrepn Ia 19 Februariu, dintre cari pn


Ia finea lui Decembre foile sunt numerisate sus, er
dela Ianuariu ncolo sunt numerisate jos.
Tipariul apare mai vechiu: de cum este tiprirea,
ceea-ce se explic prin mpregiurarea, c tipografia,
ce o primise Dositeiu dela Ioachim metropolitul din
Moscva, a trebuit se ne folosit i nvechit.
Pe lng text se afl pe margine glosseexplica-
tive istorice, limbistice, cuvinte sinonime, precum:
ishoc, .explicat pe margine = smoch'ne uscate)' ver-
de hiart Ia foc, explicai a pe margine = chz'ure-
chiZfri)' prundul apei = ermure / bob selbatic, ce-i
qic slonesnic = lupinus sativus; romn --:- remlean ;
c-i era fie e barba = stuh6s)' petrecnd erenesce
la via = prostesce)' urnrariul ce-i dic orariu =
Plafcj' propdit = prbufit) mperatului r= boieriu-
lui " templa Davirlui = catapetisma altariului " so-
mar = torlia; privtariu = dobndariu; protictorii
= latinesce, nume boeresc, spregenitoriu; ilectrul =
brustin chichribaru, Tot pe margine: SpU'l' istoricii
. cum corabia au despica: via veduvii n due fi' se
ved pn asttji la arigrad; Vlanul Devorii = fe-
redeul la Vavilon. Pe -margine se mai afl i' adause
de text indicate prin semnul unei stelue 'precum:
i neputend cu silogisme filosoficesci, apuc cu des-
merdri, adugat pe margine: i cu mg-ulitul.
Dec glosele acestea de pe margine n'ar avea
asemenare aa de mare cu tipariul textului insusi al
crii, uor ar putea crede cineva, c sunt scrise cu
A e cineva mai trdiu dup tiprirea crii,
cuvinte, ca: gzdui, om ticit) crru
rc, acmu, uorouesce, astrucat , apoi din
tactic: l'au scosu-l, l'au nvitatu-l, . s., a .
a conchide a fi limbagiu ardelenesc; dar
iunile de laud Ia finea vieii unor sni
- 366 ....:..

mal nsemnai, ne aduce, aminte de Psaltirea n ver-


SUrI alui Dositeiu, metropolitul Moldovei.
La viaa Sntului Ioan Damaschin la f6ia 194
-gl'ecesce ct i romnesce se afl d. e. urmatorear u-
gciune etr Preacurata Fecior Maria:
. Domnit6re preacurat, ce ai nscut fr prihan',
Pre Dumnedeu, precum se 'cade, i cu fecioria 'ntreg,
Pentru sfintele ic6ne 'mi-s'a tiatu-mi drepta
Sfinia Ta sci i pizma, pentru care 'mi fac le oci (?)
Srguesce de-mi ajut i-mi iselesce direpta
Celui .de \subt direpta, cei dintru tine intrupat,
Multe puteri, ce sci face ii prin t6t rugmintea: .
i' ndreapt-m: acesta r6g-l se o iselesc
i-i fac cntri, cum 'i place i ntrupatului din tine,
Cu ncheieturi socotite se le scriu precum se cade
Desvrit se fie cretintii drepte,
, C de t6te i-se pote, lui Dumnedeu eti maic.
La f6ia 144 n descrierea, vieii Sntului Amfi-
lochie, ntrerupndu-se textul, este intercalat urm-
t6rea observare:
Din sabornic mai prea manuit am scris,
Aceste cuvinte intercalate sunt tiprite ea cela-
lalt text; er de mn se afl scris pe margine
la un loc:
"Scris'am eu cel mai mult pectos dect t6t
lumea Mateiu Voilean si me rog tuturor' se rugai
pe Domnul pentru mine. 1741. . Me rog tot cela-ce
va ceti pe acesta scrisore, se dic : Dunrnedeu se-l
ierte" .
Apoi la alt loc: ,,,Eu logofet Matei
am scns :
Acesta am scris, ca se se scie, c m u
- mea am cheltuit eu la mnstirea Draguului
pilri m'am pomenit aici i umblnd pri
, .

367 -

locuri a venit vremea tiind de' 22 de ani; anul 1741,.


i n a, 1742, 1743 am edut aici; i er Mateiu
Voileanu am scris i n anul 1746 Martie 14."
Cartea acesta s'a aflat la preotul greco -oriental
Ioan,' Fgran din Dragu, care se afl nc n
via.
10.
nvettur sfnt) adec sfintei z dumne-
t/eescii Litu~gzi,
Tlcuire de pe limba grecesc pe, limbc rom-
, nesc de Eremia Cacavela dascal, cu porunca mrii
ISale Prealuminatului Domn Ioan Antioch Constantin
Voevoda.
Tipritu-s'au n Iai n tiparnia domnesc) Valeat
7205,' dela Christos /697 .lUna Mai n 20.
Acesta este titlul' crtii, el' pe pagina urmtore .
"Stichuri pe stema erii:
"Capul cel de bour de pe chip se cunosce,
"Aretnd puterea erii, cum se tocmesce,
"Pe vrfuri de muni locuind se veq.
"S6rele diua i noptea luna, i dau raz.
Tlrrnez : "predoslovia" care se ncheie aa: "Al
mrii tale mai mic plecat slug Lu pul Bogdan Hatman.
Cuprinsul crii st din nvturi n form de
.ntrebri i rspunsuri despre nsemntatea liturgiei
i ale singuraticelor acte din ea, despre cunoscinele
pregtit6re la trepta preoiei i' alte taine. Cartea
este destinat pentru pregtirea candidailor la trepta
preoesc.
11.
Octoicb, ce se t/ice Osmoglasnic, care acum
nti s'au tiparz't din porunca i tot cheltue/a
Prealuminatului Domn Ioa Constantin Basarab
Voivoda. Mitropolit fiind a tot era' KirTeodosie.
- 368 -

Textul stichirilor din Octoich ~ preste. tot n


limba slavon ; numai titula crii I pe pagina ur-
mtore :
"Stichuri politice 10 asupra stemei prea lumina-
tului, slvitului i blagocesti vului Domn Ioan Con
stantin B. Basarab Voevod'"; apoi o adres ctr
principele Constantin Basarab la nceputul crii i
adresa ctr clerul nalt, la finea crii, ambe scrise
de Mitrofan, episcopul Buzeului ; n textul crii nu-
mai ndrumrile tipicale sunt n limba romn.
Cartea, precum se vede din adresa - devoiune
ctr principele, a existat ca manuscris n usul bi-
sericilor, i acum pentru ntia-or s'a tiprit cu
notiele i ndrumrile de tipic de asupra stichiri-
lor n limba slav. Cartea acesta n forma presen-
trii ei, ne d o ic6n clar despre procesul de
emancipare al Iim bei romne de limba slav n bi-
seric.
12.
Penteeostariu, carele are ntru sine slujba
ce i se cuvine lui. Care acum nti s'au tiprit din
porunca -fi tot cheltuila Prea-luminatului Domn
.Ioan Constantin Basarab Voivoda. Mitropolit fiind
a tt era Kir Teodosie. i s'au tiprit n Sfnta
EPiscoPie dela Buzeu n anul dela zidirea .lumii 729.
Pentecostariul este o continuare a tipririi de
cri biserioesci tot prin Mitrofan, Episcopul Buzu-
. lui. El este tiprit n anul urmtoriu dup. tiprirea
Octoichului mare i arat un progres n folosirea
limbei romnesci ; in el afar de ndrumrile de ti,
pic mai sunt ti prite n limba romn i unele pri
din textul propriu al crii, precum sinaxarele . a.
Precuvntarea la Pentecostariu, care ca i la
Octoich contine, o adres de laud ctr Domnul
310 -

Mitropolit fiind a tta era Kir Teodosie. i s'a


tiprit n snta Episcopie dela Buzeu n anul del.
zidirea lumii 7208.
Acest:1 carte este ntru t6te dup feliul
"Pentecostariul ",
14.
Liturgieriu n limba slav cu indrumril
de tipic n limba romn; lipsind foile dela incepu
nu se p6ty 'areta anul tiprirei ; dar fiind acela'
tipariu i acela'i sistem ca la Octoich, Pentecostarj
. i Triodion edat n Buzeu, cu siguran se p6
afirma) c i ~cest Liturgieriu este din acela'i tim
cu' numitele cri i de aceea 'i provenien.
,
,
15.
Trei Liturgiere vechi cu textul 'n Iim
romn peste tot. dela care lipsind foile dela ncepu
nu se scie anul i locul tiprirei. Dup format i ti-
pariu se present ca i Liturgieriul precedent.
Aceste trei Liturgiere se asemnez mult unul c
.altul dup exteriorul tipariului, fr se fie egale; ,
par a fi acelea'i n ediii deosebite.
16.
Molitvelnic n textul slaven, cu titlii i
drumri de tipic in limba romn dup felinl O
toichului, Penticostariului, 'I'riorlionului tiprit 1
Buzu. Acest carte nc este tiprit n Buze
ceea-ce, perdut fiind foia sa cu titlul, se pote ve
din Precuvntare.
Aici cetim urmtorele :
"De aeest dar carte, ce este de mare tre
n tote dilele i n tot cesul, _veqend smerenia n6str
c suntem preoii er-ei nostre lipsii i nc mai ale
- 371 -

c cele mai dinainte tiprite nu sunt cu tipicul ro-


mnesc, drept aceea m'am ndemnat de o am tiprit
ClI tate nvturile romnesci pentru nelegerea tu-
turor, acum n dilele Prealuminatului Domn Ioan
Constantin Basarab Voevoda, fiind Archiereu i Mi-
tropolit a tat era Ungro-Vlachiei Preasfinitul P-
rintele nostru Kir 'I'eodosio, ca se fie de acea treb
.!
a mntuirii lor, a tuturor celor, ce sunt dai pre
sem ",
17.
Testamentul nou. Tipariu mic. In lipsa
foiei, ce port titlul crii, .se vede din Precuvntarea,
ce st din o adres, ctr Domnul erii, Ioan Cons-
tantin Basarab i este subscris de Ieremonachul
Antim Ivirenul, c edarea n tipariu -a crii este lu-
crarea numitului Ieromonach.

18.
Oetoieb acum dinti talmeit pe limba ro-
mnese spre inelegerea de obte, i tiprit ntru al
24 de ani a inlatei domnii a Prea-Luminatului
oblduitoriu a tot ,
Tera romnesc Ioan Constantin
B. Basarab Voeuod; cu tot cheltuiala Preaslinitului
mitropolit Kir Antim Ivirtnul in sfnta M,z"tropolie '
a Tergovitii la anul dela Christos I7I2 de .George
Radoviei.
Acesta este' titlul crii, er, pe pagina urm-
tore cetim:
"Asupra peceii stiehuri politice,
A rii romnesci cu bun ferice,
Acest semn al crucii, ce corb ivesee,
Domnului Constantin Christos -l gtesce,
S-i fie spre paz cu bun voire,
i s-I ndelunge ntru stpnire"
39 :;<
372

19,
Psaltira prorocului i mpcYatului David
acum ntr' acest chiP tiprit n tlilele Preanlatului
Domn ioan Grigorie Ghica Voetiod, cu cheltuiala i
blafoslovenia Preasjinitului Mitropolit al Ungro-
Vlachiei Kir Stefan) n' sfnta Mitropolie n Bucu-
resci, la anul dela facerea lumii 7243) de cucerni-
eul ntre preoi popa Stoica. Iacovi tiPograf
Cartea are format mic cu text sla vonesc i nu-
mai la fine este Polieleul" (Robii, robii pe Domnul)
n limba romn.
20.
tJazanii de prznu'ire la tOte praz1zicele cele
dumnetjeescz' ale lui Ilie Miniat.) care de isnov s'au'
tlmcit dup limba grecesc pe limba romnesc n
dilele Prea-luminatului
)
si Prea-nltatului domnul
),

nostru Ioan Michaiu Racovita Voeuod ntru a doua


domnie a mariei sale aici ~ Tera Romnesc, Cu
blagoslovenia i tta cheltuiala Preasjinitului Mitro-
polit Kir Neofit dela O-it a tt era romnesc i
exarch. Plaz'urilor;
i s'au dat n tipariu n tiPografia cea nou
a sfintei Mz'tropolii. La anul dela eidirea lumiz'
725.
21.

Sinopsis adec cuprinderea n scurt a cei


vechi i a cei nouc scripturz~ a celui dintru sfini
Printelui nostru Atanasie cel mare) Patriarchu!
Alexandrz'ei, tiprit acum fntiu romnesce n tjz'lele
Prealumz'natului Domn ioan Nicolae Constantin Ca-
ragea Voeuod, cu blagoslovenia i tta cheltuela Prea-
sjiniei Sale iubitoriului de Dumnetjeu Filaret, epis-
copul Rmnicului) n snta EpiscoPie a Rmnicului; n

j:\. ,-
- 373 -

tipografia cea nou) ce s'au fcut cu cheltuz'ala Prea-


sfiniei Sale.
La anii dela Christos q83.
Sau tiprit de DimitJ'ie Mihaiu Popouici Ti-
pograful Rimnicenul.
Cuprinsul crii este o introducere n crile
sntei scripturi.
22.
Preoia seu ndreptarea preoilo?'. care s'a ti-
PMit acum de nou n tlilele Prea-blagocestivului iJ1a-
relui MonaJ'chului si Preaos/intz'tului si ntru tot mi-
lostivului mperatul~i Romii l;sif al )doilea Domn)
Domn) .fiind gubernator (erii Ardealului Excelen-ia
Domnului. George Grof Ban/i.
. n vremea acesta nefiind episcop Neunit n Ar-
deI) fiind vicarius clerului 'ileunit C Ioan Popovici
de Hondol i cu Blagoslovenia C. Consistorium.
S au tiprit n vestita cetate cresc a Sibiiului)
la:.tipografia Neu1ZZ/llorFetru Bart n anul q89.
(Intiu n Beciu la a. q86) er acum n Sibiiu la .
a. q89.)
Jlto.rul acestei "crl uie ", aa numit n "pre~
doslovi ". a fost dasclul Radul DjJ.ma, cntreul
bisericii Braovului.
La finea crii se afl urmtorea not: "S'au
diortosit prin smeritul ntre dascli George Haines,
Sibiianul,
23.
Desvoltele i telcuitele Evullgelii a
Dsemineciior, a serbatorilor si a ore-crora dile sore
, .J .1 f'
trebuina caticheilor i a dasclilor neunii) ce se
afl n mare principatul Ardelului.
Prin Dimitrie Eustatieoici, directorul cdlelor
numite naionalicescz~n limba romnesoa puse fi in-
- ~--'~-.--~--...
.....

- 374-

tocmite cu blagoslovenia Preas/indului, Domnului


Gerasim Adamovici, Jpiscopul 'neunifilor n Ardeal,
Sibii, la Petru Bar!, .chesaro,crescul, privilegiatul
tiPograf a crilor colasticesci neunite romnesci,
I79
\ In' a natii la "Inainte cuvntaref se cuprind ur-
mtorele : ' . '. , ,
"Acesta snt carte, ce se chiam Tlcul a c-
teva sfin~ evangelii poveuitore spre buna proco-
psel colelor Naionului neunit, s'au cetit i revedeluit
dup prea n 1'1,1 ta porunc a nlatului criescului
gubernium prin Consistoriumul Neuniilor a Epar-
chiei Ardealului si neaflnd nici o smintel seu m-
potrivire sfintei credinte. ci, nc de mare trebuin
a fi, o socotim i vrednic a se tipri. Sibiiu 1789.
Consistoriumul, Neuniilor Episcopesc a Epar-
chiei n mare Principatul Ardealului ". '
. . , I

24,
Pravoslavnica invettnr acum nt~
tiprit pe limba r;mnesc, do'rrm fiind Ioan Ale-
xandru Constantin/ Moru. Mitropolit Dositeiu, anul
1794, n Bucuresci.. Tipograf Dimitrie Petrovici.
25. -
Uarte folosit6re de suflet, nveturli
ctr duch,ovnic, can6nele sfntului Ioan Pustnicului,
sftuire cir cel-ce se ispoveduesce, tlmCit din
limba greeesc, domn 'fii~d Ioan Alexandru Constan-
tin Moru Voevod, Mitropolit Dositeiu, la anul 1799,
tiprit de Stanciu Popa i de Dimitrie Petrovici.
, . I

26.
A celui ntru sjinz' . .Erintelui nostru Ioan
Damaschin, descoperire cu ameru:ntu1
a pravoslavnicei credine tlmcit din limba
I -
, - 375 -

'linlsc, domn fiind ... '\.lexandru Constantin Moru"..


itropolit a t6t Moldavia Veniamin, Tipografia sfintei
itropolii, n Iai, la anul 1806, luna lui Iunie.
I

27.
'(J~tavasieriu tipritu-s'au prin tocmirea de-'
rtosirea lui Laurente ')eromonach Dimitrievici.
Rupt fiind. f6ia prim, nu se p6te sci anul, cnd
tiprit. I "

Are format mic i tipariu mrunt.


28.
(Juveittarea n cinstea Exceleniei Sale Ioan
Bobb, Vldicului F~'igraului, inut' n Blaiu la a.
1809 de Dimitrie Vaida de Sosmez, canonic ecle-
siarch i rector clerului celui tiner, cu tipariul semi-
nariului, 1813. '
29.
Biblia, adec Dumnetjeesca Scriptur a legz'z'
vechi i a ce'i nout.
Cu cheltuila Rusesienescii societi a biblz'ei, n
Sanct-Petersburg, n ti/Jo[(ra/ia lui Nic. Grecia, n a.
I8I9J August I5 (jile. 2 tomuri.
30.
Scurt Apendice la Istoria iui Petru
Maior esut de Teod"or.Aaron) la Buda) cu ti-
pqriul c. universiti din Pesta, I828-- dedicat de
autor prin o adres - Preacinstitului -fi de bun
gen nscutului Domn Atanasie Grabovsky de Apadea)
precum -fi la mrita deputaia/ care administriz
fundu-furile naionale de legea grecesc) alesului con-
de"'utat
:r s. a. a sciintetor Marelui Mecenas si r:"'rti
J, J

nitoriu spre cunoscerea patronii cu umilz'te blndee


ncredinat.
376

3I.
Deregetoriul bunei ereseere spre '
dreptarea multor prini i bun folosul tinerime: ro
mne . esut de Damaschin T Bojinca n Crz'me
Ung-ariei i alturatele ei pri jurat advocat.
Diredorium bonae educationis; n Buda la er
esca tipog-ra/ia Universitii Unguresci) 183) cu
dedicaie n limba romn i latin la adresa: Co
legiul preparandicese din Arad.
Cartea acesta a fo"" proprietatea lui Teodor
Aaron. dela care, precunl 'tf' suris pe ea, o-a primit
nepotul seu, Dimitrie Aaron.

Man'seripte.
I.
Trei manuscripte vechi n -Iimba paleoslav,
format cuart mic, legate n score, done din ele
scrise pe hrtie, er unul pe pergament. Ele se par
a deriva de prin secolul al X VI-lea; de un interes
i mai mare ar pute fi, dac' s'ar adeveri, c sunt
copii dup manuscrise i mai vechi.
2.
Manuscris n limba romn de cuprins variat,
. format cuart, n legtur uor, care dup t6te sem-
nele din afar nu p6te fi mai de curnd, dect din
secolul al 17-lea. Fiind[mprumutat acest manuscris
dlui profesor 1. Bogdan, nu putem de ast-dat areta
cuprinsul lui.
.3 ..
Molz'tvelnic, mariuscris romnesc din anul 1716
de "Vasile, feciorul lui Muste Ionu din Corueani,
anume cel mai mic".
- 377

4.
Manuscris, format cuart mic, legat n table cu
pele,' ce este, intitulat: 'n1nveturi cretinesci, ce se
cuprind n 40 c~pete, "indicate la nceputul .manu-
scriptului dimpreun cu cuprinsul lor, d. e. "Pentru
credin, cap 1; Pentru care sfrit s'au zidit omul,
cap. ~ j Pentru desftarea lumii, cap. 3; Pentru
morte, cap. 4; Pentru judeul de apoi, cap. 5 j" i
aa mai departe pn la capul 40: "Pentru cte
daruri are rugciunea".
La nceputul seriei Il in unte este indicat anul
cnd s'a scris: 1732. .
La fine st scris: "Hoc librum est Rudolphi,
. filius Rudolpbi Iereos veI sacerdos de Bolgarszegi
coronensis 1732 die 20 maj".
Pe tabla din urm a legturei n partea din
1; ntru se afl scris de alt. mn urmtorea noti:
n a,nno 1787 mense Augusti prima die contiget
v , le esse bie coronae pro lustrando ratiocinio mer-
'i': cantili cum patre in Focsian habito. Et 10 hujusce
'iterum Deo juvante reversus sum Buchurestinum,
nde sitnotum. Iohanues Vlad", apoi ou scrisore
mai betrnesc, Georgius Vlad. ,
Acelai text se afl. aci. i, n limba grecesc,
subscris de Vlad, tata i fiu.
Acest manuscris, care s'a aflat la parochul din'
Predeal n Bran, este scris, precum se vede, de un
preot din Scheiu n Braov cu numele Rudolf seu
Radu, i ctig interes ndat-ce cu temeiu putem
presupune, c este o copie dup o carte seu manu-
scris mai vechiu, i mai ales, cnd titulul scrierei:
"Inveturile cretinesci"; ne aduce aminte de nn ca-
techism ve chiu romnesc, ce s'a tiprit n Braov pe
la anul 1560. ..
1..
40
378

5.
Manuscris legat n table de score, format cuart,
scris de monachul Visarion din schitul Brezei, nceput
la anul 1737 i terminat la 1762. Conine Acatistele:
al Nscetorei de Dumnedeu, al, Domnului Christos,
al snilor ngeri, al Patimilor, al. sntului Nicolae
i canonul "Uspeniei, care se cetesce n sfnta Mer-
curi" .
6.
Manuscris. n li romnesc, ngrijit i legat
frumos n scdre, <ti 191 foi, format folio, e sens
n anul I74 7 i conine Te/cuirea evatzgeliilor dup
Teofilact, archiepiscopul Bulgariei. Cartea s'a pstrat
la familia preoesc Pucariu n Sohodolul Branului.

7.
TrioduI, sens cu scurtri i litere arunca
spre ntrebuinare n biseric. Scrierea, araugiare
stichirilor, pn i folosirea negrelei roie la iniiale,
la titluri i la ndreptrile tipicale -- este o imitaie
dup tipariu admirabil, fcut C:U atta ngrijir
nct la prima vedere crede omul, c e tipariu, For-
matul este dup feliul "Tri6delor tiprite " , asemenea
i legtura n sc6r cu piele se vede a fi fost una
dintre cele mai luxuriose, cci pe partea din afar
a primei sc6re se mai cun6sce aurela, mcar c
cartea se vede a fi cel puin din prima jumtate a
seculului al XVIII-lea. Lipsind cteva foi dintiu,
nu se p6te Bei unde i prin cine s'a scris. Din u-
serunrile marginale identice la foile 84 i 171, de
cuprinsul: "Scris-am eu cutarele om din cutare sat
Geleni din mila lui Dumnedeu" ~ s'ar vede, c -scrii- .
torul din evlavie a voit se remn necunoscut.
- 379-

Triodul acesta manuscr Ia .preotul


tefan Russu din Nasna, car dela socrul
cnsului Vasiliu Hodoiu, p clandul mare.
8.
ain 112 foi,' din-
er 32 de alt
preste an fr
ii s'a perdut, cu
conservat. Partea
87 si, 1788 de Erei
rinsul crii, care se
siunea istori6relor din
-ipt ctig n interes
, frumos i cete, la
erise cu v psea i Ii-

9.
1ra smintelii, adec nceperea fi pri-
rprtirii a d6ue biserici a resritului si a
i este titlul unui manuscris de 314 pagini
cuart, care tractez n mod polemic cinci
ale desbin rei i punctele de diferin ntre
v turile bisericei rsritului i apusului. Manu-
sul este bine conservat i legat n score cu pele;
crisorea este frum6s i legi bil, avnd titulele ca-
itIelor i a literilor iniiale scrise rou cu imitaia
ipariului.
Introducerea la acest manuscris, care este o tra-
ducere veche din grecesce dup cartea lui Ilie Mi-
iat, Episcopul Cernichei i al Cala britei n Pelopo-
nes, e de urmtoriul cuprins:
"Cartea I".
"De. cele ce s'au ntmplat n vremea lui Igna-
i Fotie, patriarsii arigradului".
40*
380 --

Cap 1.
slvite, ca se
desi 'esce a
apus li, adec
irilo, ':ogme10
mulmesc i n
iscodirea ceea cu
ticlose desghineri
care s'au ntempla~~~
triarsii rigradulu.
biserica lui D-q.eu,
ii' nu puin ntrista
cin unei glcevi m
astdi. Dac' precum
norodul era desghinat
tie i altul cu Fotie i, ucrun
pizmuire, aa.cei-ce le-au scris au
mult ale sale patime, ca se arete partea c
nea mai drept i alii viitori i urmtori
ii. Acesta fcnd, unnl crednd unuia istori
tul altuia, zugrvesc acest istorie fie-care!
plcerea lor, artnd nu dup adevr, ci fie
rele dup plcerea lui, ci pentru acesta cu greI
a .ounosce adevrul, care cu t6te acestea tot se
nosce i se arat la ochii gn,duI!li, ce sunt net r
burai de pizmuire ved curat i-socotesc drept. Pri
mesce dar acesta; pe ct .am putut' cu iubirea de
adeverin ca se aleg din Istoria acestei trebi, car
n multe feliuri o au scris Istoricii".
'O alt traducere de mai trdiu a
cri n limba romnesc s'a fcut i tiprit la Iai,
la anul 1844, de Veniamin Costachi Proin Mitropo
Iit al Moldovei, pe cnd se afla n mnstirea 81a-
tina. Cu "Pea1ra, Sminttlii" mpreun mai sunt legate
la olalt n' cartea' ,n6str urmtorele manuscrise ::'
- 381-

a) Invetur pentru cele I2 Vineri' Mari care


J

cnd este s-i pentru


,
ce pr-icz'n-isunt asedate si n ce
.1 J .J

cluj s'au aflat" 12 pagini manuscris;


b) Voroua dela Bela , Tircou adec dela Bz'serz'ca
Alb 2 pagin~. " "
c) Mai multe tractate sub diverse titule pn
la pag. 617 t6te cu privire la punctele de diferin,
ctr biserica de rsrit i cea de' apus.
, In lips de date despre proveniena acestei
~ri vom reproduce unele nsemnri aftt6re pe
11e de pe legtur, din care se vede prin cte 10-
]l'i a fost i prin cte mni a. trecut cartea acesta
timp de una sut de ani,
Insemnri pe carte nirate aci n rend chrono-
gic: .
. 1.' La anul 1789 Nov. 3 de cnd s'au stricat
pela grecilor i s'au dus la biserica cea nou.
2. Acest carte, care cuprinde ntru densa mai
ulte vistierii ale sufletescii doctorii, de care nemul
rintescii mele patrii s'a tlmcit prin cea de lut
na mea cea nevrednic, care carte umplendu-se I

focul dnlgostii si chir Savva Marcea a o trebui


ntru sine, acum 'a hrzit-o printele popii Cr-
m , parochul din Agnita, Petru, ca se aib datoria
pomeni la jertfa cea nesngerat pentru iertarea
catelor din neam i, neamul Dumnealui.
S'au dat n Braov, 1790 Maiu 10, Savva (d6ue
vinte nu se pot ceti), dat de a me.H bunvoe. Savva.
Fiind de fa i eu dasclul Radu Duma, cn-
, bisericei Brasovului.
etul , Martor.
3. "Acest carte s'au petrecut cetindu-se tot
mine popa Savvul Deiorenul din satu1 Merghin-
ale i s'au petrecut la anul 1792, i am nsemnat
nd in Agnita, 1792, Maiu 28 qiIe.
- 382-

4. "Popa Savva Popovici ot Reinari, asesor


consistorial 1812".
5. ,,1...a anul 1812 Aprilie 5 dile a cetit acest
carte t6t popa Crciun Fechetici ot oimu Names-
nic Protopopiatului de sus al Ceti1ii de Balt i a-i
fi scris i mai mult, dar{t se recea mmlig.". -
6. "Acest carte s'au ceti i e mine preotul
Michail Moldovan, parochul pravoslavnic grecesc la
(nelegibil) 1812 Dechemvrie".
7. "M'am nvrednicit i eu mult, pctosul
1
nevrednicul la bietele btrneele mele cele de 7
de ani i 40 de dile, de am cetit pe acesta snt
carte i am aflat muli mrcini nghimpoi ntr'ns
dar clestele credinei cei pravoslavnice le trage di
gura hulitorilor ca pe mseea cea plin de dure
din gura celui ce simte durerea.
Smeritul i mult pctosul Teodor Dbea, p
roch n Daneiu, 1813 Ianuarie n 24".
8. "Pentru ace st carte s'au luat dela rm
alta.
Voina Pitiiu,paroch Bolgarszekului''.
9. "Ioan Gheaja m. p. Protopop Varmeg
Belgradului de sus am cetit ntru acesta carte i El
scris 6 Februarie 1834".
10. "La anul 1837 i 1838, 20 Fevruarie a
hotrt cetirea. Stoicovici parochul (nelegibil)".
Cartea acesta manuscris s 'a aflat la paroch
Vasiliu Hodoiu din lclandul mare, care probabil
a primit dela socrul seu, rposatul protopresbiter
Paloiului, Nicolau Gheaja; er la mna nostr
ajuns prin mijlocirea inteligentului paroch din Nas
Stefan Rw;;su, care este ginere al parochului Vasil
Hodoiu,
- 383-

10.
Manuscript romnesc din anii 1811-1813: n folio,
ce st din d6ue pri: una de 30 foi, scrise "prin
smerenia i nevrednicia mea mult pctosul i mai
smeritul Ioan Zichil ot Sohodol" er alta de 29 foi:
"de mna mea a pctosului. i smeritului Ioan Sin
Bucur Zecheriu n Sohodolnl Brannlui in anul 1811
August 7",
Cuprinsul manuscriptului sunt pred'ici ba sate pe
istoria evangeliilor i a vieii snilor. Manuscriptul
acesta se distinge prin frumsea literilor iniiale dela
tituli i nceputul capitulelor, cari prin desemnuri
lineale i n colori intercalez flori, animale, mai
ales erpi i alte figuri.
11.
Ubronograf, ce se tfice scrierea anilor, care
'cris acum n tfileie Prea-inlatului imperat
siriei Franciscus cel dintiu) prin ostenela mea
n jos numitul. Braov 8 Februarie 1823. Con-
ntin Gridovici.
S'au nceput a se scrie acest carte la 12 No-
emvrie i au luat sfrit la 7 Februarie".
Manuscriptul acesta, ce se vede a fi fost deco-
piat dup altul, const din 501 fee n folio mare,
legate solid, cuprinde Istoria biblib ncepend cu fa-
cerea lumii) istoria mperz'ilor asirice, persice, ma-
cedonice, sirice, a Romanilor) istoria bizantin i n-
cheie cu sz'nodul dela Florena, cu su bscrierile celor
ce au luat parte, cuprinderea Brusei prin Turci, i
"ca se se scie cnd s'au zidit vestita Veneia i ci
principi adec domni au fost pn acum", numin-
du-i pe toi cu indicarea anilor cnd au domnit,
pn la a. 1763.
384

La finea crii se afl urmt6rele versuri Acro-


stichone, din a cror iniiale iese numele Constantin.
Gridovici:
Cu adevr nici odat n'am iubit mai tare,
Gresc n. credin! .c acest ser,
O frumos istori n'a fost ca se-mi plac,
Rvna cine are se o eitesc tat.
Sunt 'n?redinat, c plasoforia din destul lund
Inima s-i salte punndu-i n gnd;
'I'ot folosul ved, c dobndii,
Dintr'acest carte, ca ce o cetii.
Adevrat i lacrimile nc ncep a-l prelinge!
Omul ct de tare nu-l pote nvinge,
Necurmatele bti totdeuna audind,
Vrsri de snge nici odat nelipsind,
,Din pricin unii pentru er n rsboiu perir ,

Isbnda pe urm tot o dobndir,


Isprvind dar acestea eu- m dau rugrii,
Cerind pr~ cetitoriu se m dea ertrii.

n Mai incolo rog pre ceti tori u1, c de se va


templa vre-o greel a afla, se nu hulesc. ci cu
hul blndeelor se o trec cu vederea, c precu
ceriul cu anevoie este a se vedea fr de r.ori, aa
i scriitorul cu neputin este a nu i se ascunde
vre-o greel (mai vrtos ameit fiind' de multa seri-
s6re) subt perdeaoa ochilor.
Fii sntoi."
Constantin Gridovici ID. P:

----~.~~.-----
(
\