Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Conturile de gestiune au caracteristica generală că la sfârşitul


exerciţiului financiar nu apar în bilanţul contabil, deoarece datele şi
informaţiile pe care le reflectă au fost deja înregistrate în contabilitatea
financiară.( ADEVARAT)

2. Ca prima etapa a calculului costului o reprezinta etapa de colectare a


costurilor directe pentru fiecare produs, serviciu, lucrare in parte.
(ADEVARAT)

3. Contabilitatea de gestiune cuprinde următoarele domenii de studiu:


previziunea costurilor ( bugetul de costuri al organizaţiilor), calculaţia
costurilor ( colectarea şi repartizarea consumurilor, stabilirea costului
pe unitate de rezultat final), contabilitatea costurilor ( înregistrarea în
conturi a costurilor), organizarea sistemului informaţional al costurilor
(inclusiv sistemul de raportări către utilizatori legitimi a informaţiei
contabile), contabilitatea centrelor de responsabilitate, analiza
costurilor (ADEVARAT)

4. INTR-O ORGANIZATIE purtatorul de cost este reprezentat de întreaga


producţie fizică sau o parte a ei, de întregul volum delucrări (servicii,
inclusiv de natură comercială) sau o parte a acestora. Purtător de cost
poate fi:o unitate de rezultat final al activităţii entităţii patrimoniale
(un bun economic); o unitate de rezultat intermediar; o parte omogenă
a activităţii entităţii patrimoniale (o comandă, o serie, un lot).
(ADEVARAT)

5. Principalul instrument al previziunii costurilor la nivelul organizatiei


deste bugetul de costuri. (ADEVARAT)

6. Obiectul calculatiei costurilor il reprezinta produsele, lucrarile sau


serviciiloe care rezulta din activitatea unei organizatii. )ADEVARAT)

7. Esenţa fluxului de operaţiuni ale contabilităţii de gestiune o reprezintă


colectarea şi repartizareaconsumului de resurse, inclusiv a blocării de
resurse, în scopul producerii de bunuri economice (produse,
lucrări,servicii). (ADEVARAT)

8. Din punct de vedere al modului de repartizare si includere in costul


obiectelorde calculatie se clasifica in: costuri directe si costuri variabile
(FALS)

9. Din punct de vedere al importantei exista 3 categorii de bugete: bugete


de baza, bugete rezultate si bugetul investitiilor (ADEVARAT)