Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DIN BUCURETI Anul universitar_____________

Facultatea ______________________________ Anul de studiu_______________


Domeniul ______________________________ Grupa__________
Programul de studiu ______________________________ Forma de nv. IF , I F R , I D
Forma de finanare: Buget / Tax

F I D E N SC R I ER E A N U A L
- St u d i i u n i v er si t a r e d e l i c en -
1.Numele i prenumele______________________________________________________________________ fiul (fiica)
(din certificatul de natere)

lui____________________________________i al______________________.________

2.Numele i prenumele din buletinul de identitate___________________________________________________________

3.Carte / Buletin de identitate seria nr. eliberat de ___________________________________


la data . . valabil pn la data de

CNP
4.Cetenia____________, etnia _____________, starea civil: cstorit () / necstorit().

5. Starea social Orfan (de un printe sau de ambii prini)


special: Provenit din case de copii
Provenit din familie monoparental

6.Data naterii: . . , l ocul naterii___________________________________________.

7.Domiciliul actual: Tara_______________________________Localitatea_____________________________________


judetul/sectorul____________________________, Str.________________________________nr.__________,bl. _____,
sc.______, ap._______Cod potal_______,
8.Telefon (cu prefix) / , Tel.mobil ,
e-mail______________________________.

9.Sunt student () i la Universitatea _________________________________________________________________


Facultatea_________________________________________________specializarea_____________________
________________________, cu tax / fr tax, n anul _______.

10.Am absolvit Universitatea________________________________________________________________


Facultatea______________________________________________________specializarea ______________
_________________________ cu tax / fr tax, promoia_____________ cu/ fr examen
de finalizare sesiunea___________________ nr. ani de studiu finanai .

11.Domiciul prinilor: Localitatea___________________________________, str.____________________,


nr.________, bl._______, sc.____, ap.____ Telefon (cu prefix) / .

12.Ocupaia prinilor: Tata_________________________________, Mama__________________________

13.Numele i prenumele susintorului legal____________________________________________ funcia i


locul de munc_______________________________________________________.

Datele personale sunt prelucrate de Universitatea din Bucureti, pentru diferite rapoarte statistice,
conform Legii nr.677/2001, modificat i completat de Legea 102/2005.

Data_________________________ Semntura___________________