Sunteți pe pagina 1din 1

Denumirea societatii...................

Tel...............; Fax.............

Nr......................... din data de ....................

ADEVERIN DE VENIT

Societatea ............................, avnd sediul social n


.......................................Strada............................................, Nr....., Bloc ......., Et......., Sc........, Ap.......jude / sector
...., cod de identificare fiscal ............, nregistrat la Registrul Comerului sub nr. ...........................,
certificm prin prezenta faptul c avem ncheiat contractul ........................................................... (tip contract) cu numarul ............................ din data
de ................................ (denumit in continuare Contract), cu PFA ................................................, avand cod de inregistrare fiscala ...................,
ncheiat pe durat:

nedeterminat,

determinat, n vigoare de la data de .......................pna la data de.... avnd un venit lunar de (se va indica mai jos) :

Lunile / An
(se vor completa lunile si anul aferente
veniturilor incasate in ultmele 6 luni)

Medie venit (n cifre) RON


net ncasat
pe ultimele
6 luni (n litere) RON

* Se va completa venitul net cu caracter de permanen. In cazul in care venitul este compus din parte variabila si fixa, se va completa numai partea fixa. A
NU se include veniturile, avnd caracter ocazional (de exemplu: prime/sporuri anuale/trimestriale). A NU se include TVA.

Confirmam ca remuneratia prevazuta in prezenta adeverinta este platita in mod regulat, in baza relatiei de colaborare stabile care exista intre societatea
noastra si persoana pentru care a fost emisa adeverinta.

Venitul este / nu este afectat de urmtoarele obligaii: ......................................................................................................................................................

La data emiterii prezentei adeverinte, nu avem in vedere incetarea contractului si nici nu avem cunostinta despre existenta vreunui caz de incetare, din orice motiv, a
acestuia. Ne asumm ntreaga responsabilitate cu privire la datele menionate n acest document i confirmm c persoanele semnatare ale acestei
adeverine angajeaz rspunderea noastr cu privire la realitatea informaiilor cuprinse n prezenta. S-a eliberat prezenta adeverin pentru a-i servi la ING
Bank.

Reprezentani legali
Nume i Prenume CNP Semntura
(funcie)
1

n calitate de reprezentant legal, confirm c sunt autorizat/ s semnez n mod individual prezenta adeverin. (Se va bifa doar n cazul n care
adeverina este semnat de un singur reprezentant al societii

Semntura

L.S.

ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucureti figureaza in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal cu notificarile nr. 1568,
nr.10127, respectiv cu notificarea nr.30590 pentru scopul autentificarii clientilor bancii.
Prin prezenta, reprezentantii legali ai angajatorului isi dau acordul expres in vederea prelucrarii datelor lor cu caracter personal (nume si prenume, CNP) si
sunt informati cu privire la drepturile de care dispun si pe care si le pot exercita n temeiul Legii nr. 677/2001, in special: dreptul de informare, dreptul de
acces la date, dreptul de interventie si dreptul de opozitie.

RPD/ADV/v.02/06.2014