Sunteți pe pagina 1din 1

Caracterizarea familiei după parametrii grupului

Familia mea este constituită din trei persoane: mama, fratele și eu. Mama a finisat
studiile la Școala Pedagogică din or.Cahul însă în prezent nu lucrează pe această specialitate ,
fratele este student la Școala Profesională Nr. 2 din Cahul, iar eu studentă la Universitatea de
Stat ,,B.P. Hasdeuˮ. Referitor la sarcina grupului, în cadrul acesteia, nu există o sarcină
specifică. Pe lîngă faptul că asigură educația copiilor, aceasta ajută la formarea personalității
acestora. De asemenea, în acest caz se enumeră și natura relațiilor din aspect emotiv, din
perspectiva acesteia pot spue că în cadrul familiei predomină relații de prietenie și respect.
În ceea ce privește procesele de interacțiune, predomină înțelegerea între membrii
familiei și ajutorul reciproc.
Structura grupului. În familie se evedențiază respectul copiilor față de mamăși invers.
Este dezvoltat sentimentul de ,,noiˮ , deoarece există unele norme acceptate și respectate
unanim; de asemenea există și unele tradiții de familie.
Eficiența de grup este caracterizată prin faptul că familia oferă în primul rînd sentimentul
de siguranță, urmat de faptul că oferă cunoștințe.
Coeziunea de grup se observă în îndeplinirea unei acțiuni eficiente datorită cunoașterei
reciproce, deoarece la îndeplinirea sarcinii fiecare își va aduce aportul în dependență de
abilitățile ce le deține.