Sunteți pe pagina 1din 5

RAPORT DE ANCHETĂ SOCIALĂ

1. Date de identificare a beneficiarului

Nume şi prenume:
Locul şi data naşterii:......................................................................................................................
CNP:...............................................................................................................................................
Măsura de protecţie:.......................................................................................................................
În baza:............................................................................................................................................
Reprezentant legal: ........................................................................................................................
Şcolarizare:.......................................................................................................................................
Religia: ............................................................................................................................................

2. Date despre familie

Numele şi prenumele mamei:.........................................................................................................


Data naşterii:.....................................................................................................................................
Părinţi:...............................................................................................................................................
BI/CI:..................................................................................................................................................
Domiciliul legal:...................................................................................................................................
Domiciliul fără forme legale:................................................................................................................
Stare civilă:.........................................................................................................................................
Cetăţenie:............................................................................................................................................
Etnie:...................................................................................................................................................
Nivel de şcolarizare:.............................................................................................................................
Ocupaţie:.............................................................................................................................................

Numele şi prenumele tatălui: ...........................................................................................................


Data naşterii:.......................................................................................................................................
Părinţi: ...............................................................................................................................................
BI/CI: ..................................................................................................................................................
Domiciliul legal: .................................................................................................................................
Domiciliul fără forme legale: ................................................................................................................
Stare civilă: .........................................................................................................................................
Cetăţenie: ...........................................................................................................................................
Etnie: ...............................................................................................................................................
Nivel de şcolarizare: ...........................................................................................................................
Ocupaţie: ............................................................................................................................................

Informaţii suplimentare despre părinţi:


.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Alţi membri ai familiei:

Nr.
Nume şi prenume Data naşterii Rol Ocupaţie Observaţii
crt.

Alte aspecte referitoare la membrii familiei:


.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Informaţii despre membrii familiei lărgite:


.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat o legătură de ataşament:

Numele şi prenumele: .....................................................................................................................


Calitatea de: ......................................................................................................................................
Data naşterii:.......................................................................................................................................
Părinţi: ...............................................................................................................................................
BI/CI: ..................................................................................................................................................
Domiciliul legal: .................................................................................................................................
Domiciliul fără forme legale: ................................................................................................................
Stare civilă: .........................................................................................................................................
Cetăţenie: ...........................................................................................................................................
Etnie: ...............................................................................................................................................
Nivel de şcolarizare: ...........................................................................................................................
Ocupaţie: ............................................................................................................................................

Observaţii/Informaţii suplimentare:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

3. Date despre locuinţă

Forma de proprietate: ................................................................................................................


Număr de camere / număr de persoane: ...................................................................................
Bucătărie: ...................................................................................................................................
Baie: ...........................................................................................................................................
Dependinţe: ................................................................................................................................
Electricitate: ................................................................................................................................
Încălzire: ......................................................................................................................................
Apă curentă: ...............................................................................................................................
Stare de igienă a locuinţei: .........................................................................................................
Mobilier: ......................................................................................................................................
Alte dotări: ..................................................................................................................................
Curte şi împrejurimi: ....................................................................................................................
Pericole pentru copii: ...................................................................................................................

Locuinţa este prevăzută cu :

□ Aragaz ; □ Maşină de spălat; □ Aspirator; □ Frigider; □ Radio/Televizor;

□ Computer/PC

Alte dotări:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

4. Situaţie financiară / cheltuieli lunare de întreţinere a familiei

Venituri lunare: ......................................................................................................................


- stabile: ......................................................................................................................

- ocazionale: ................................................................................................................

Costuri aproximative de întreţinere: ............................................................................................

Situaţii care necesită cheltuieli deosebite: ..................................................................................


.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

5. Starea de sănătate a familiei


.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

6. Climatul familial
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

7. Observaţii/ informaţii suplimentare:


.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

9. Concluzii si propuneri:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Nume şi prenume persoană faţă de care copilul a dezvoltat o legătură de ataşament:


...............................................................................................................................................
Semnătura:......................................................
Data: ................................................................

Asistent social : ....................................................................................................................


Semnătura:......................................................
Data:..................................................................