Sunteți pe pagina 1din 3

Totalizarea 2 (CS) 19.

CS Perioadele ciclului celular caracteristice


hepatocitului sunt:
1.CS Transmiterea IG se bazeaza -Go; si in anumite conditii G1 > S > G2 > Mitoza
-Replicare si mitoza
20. CS Parioadele ciclului celular caracteristice
2. CS Realizarea IG se bazeaza pe: celulelor STEM sunt:
-transcriptie si tanslatie -G1 > S > G2 > Mitoza

3. CS Pastrarea IG se bazeaza pe: 21. CS La ecuatorul celulei sunt identificati 23 de


-reparatie bivalenti in:
-metafaza meiozei reductionale
4. Gena ADN-polimerazei
-codifica pentru sinteza ADN-polimerazei 22. CS La ecuatorul celulei sunt depistati 46 crs
bicromatidieni in:
5. Gena Met-ARNt -metafaza mitozei celulelor somatice
-codifica sinteza ARNt pentru metionina
23. CS La formarea complexului de iniţiere a
6. Gena ARNr 28S transcripţiei principalii participanţi acţionează în
-codifica pentru sinteza ARNr 28S ordinea următoare:
-TFIID, A, B, F, ARN-polimeraza II, E, H
7. Gena catalazei
-codifica pentru sinteza catalazei 24. CS Exonii genelor de clasa II se caracterizează:
-conţin informaţia despre un domeniu proteic
8. Gena COL1A1
-codifica pentru sinteza colagenului 25. CS Celula ce intră în meioză este:
-gametocitul I
9. Gena H2B
-codifica pentru sinteza histonei H2B
Totalizarea 2 (CM)
10. Gena peptidil-transferazei
-codifica pentru sinteza peptidil transferazei 1 CM Elemente ale genelor de clasa I
-promotor, partial transcris
11. Gena INSR -terminator
-codifica pentru sinteza receptorului insulinic -secvente codante
-secvente necodante
12. CS Produsul transcriptiei genelor nucleare este:
-preARN 2 CM Etape ale expresiei genei Insulinei pot fi:
-transcriptie
13. CS Produsul translatiei este: -translatie
-polipeptidul -CAP-are
-PoliA-adenilare
14. Transcriptia asigura -splicing
-realizarea IG
3. CM Etape ale reparatiei BER pot fi:
15. Translatia asigura: -completarea golului cu dNTP
-realizarea IG -ligarea fragmentului cu reintregirea mol de ADN
-inlaturarea bazei modificate
16. Replicarea asigura:
-transmiterea IG
4. CM Selectati componentele aparatului de
17. Reparatia asigura transcriptie a genelor pentru actina
-pastrarea IG -ARN-polimeraza II
-CTP
18. CS Perioadele ciclului celular caracteristice -UTP
neuronului sunt: -AND
-G0
-ATP
15. CM Selectati componentele aparatului de -ARNt
transcriptie a genei pentru Ca++ATPaza -ARNm
-ADN
-ARN-polimeraza II 22. CM Selectati componentele aparatului de -
-TFIIA translatie
-TAFs -ribozom
-ATP -ARNm
-CTP -ARNt
-UTP -Val
-Met
16. CM Selectati componentele aparatului de - -Pro
procesare a ARNm -His
-PolyA-polimeraza -Arg
-G-transferaza -Trp
-ATP
-preARNm 23. CM Selectati componentele aparatului de -
translatie
17 . CM Selectati componentele aparatului de -Situs A
replicare -Situs P
-ADN -Situs R
-ATP -Situs T
-dATP
-ADN-polimeraza 24. CM Selectati componentele aparatului de --
-Helicaza translatie
-Val-ARNt
18. CM Selectati componentele aparatului de - -Ser-ARNt-sintetaza
replicare -40S
-Topoizomeraza -60S
-ORI -RF
-dCTP -eIF3
-ADN polimeraza
-AND 25. CM Evenimente ale profazei mitotice sunt:
-condensarea crs
19. CM Selectati componentele aparatului de -formarea fusului de diviziune
reparatie NER
-ADN cu un dimer pirimidinic 26. CM Formula crs 2n=4c este caracteristica
-ADN polimeraza celulelor in perioadele:
-endonucleaza -metafaza mitozei
-dATP -metafaza I
-dGTP -profaza I
-dCTP -profaza mitozei
-G2
20. CM Selectati componentele aparatului de - -S
reparatie BER
-ADN cu o baza modificata 27. CM Formula crs 2n=2c este caracteristica
-ADN-polimeraza celulelor in perioadele:
-dATP - G1
-dCTP - Anafaza II
-dGTP

21. CM Selectati componentele aparatului de -


translatie
-Ala
-Val
-Ser
28.CM Selectaţi proprietăţile codului genetic
-colinear 34. CM Apoptoza este caracteristică:
-fără virgule -senescenţei
-nesuprapus -perioadei postnatale
-multiplu -celulelor somatice normale
-degenerat -perioadei prenatale
-specific
-triplet
-universal 35. CM Ochiul replicativ conţine:
două catene lider
29. CM La un pacient cu diabet zaharat lipseşte două helicaze antisens
Insulina. Evaluaţi cauzele posibile. mai multe fragmente Okazaki
-mutaţii în boxa CAAT
-mutaţii în secvenţa poliA
-defectul G-transferazei
-mutaţii în secvenţa lider
-mutaţii în boxa TATA

30. CM Pacientul C.N. suferă de diabet determinat


de defectul Receptorului insulinic (RINS). Evaluaţi
cauzele posibile ale defectului:
-defect RNP U1
-defect în matrurizarea RINS
-mutaţii în unul din intronii genei
-mutaţii în unul din exonii genei

31. CM ADN-polimeraza participă la următoarele


procese:
-Replicarea ADN nuclear
-Replicarea ADN mitocondrial
-Reparaţia NER
-Reparaţia replicativă
-formarea legăturilor fosfodiesterice
-polimerizarea dNTP

32. CM Telomeraza
-formează legături fosfodiesterice
-alungeşte capătul 3 al ADNului cromozomial
-polimerizează dNTP
-citeşte o matriţă ARN
-este o ADN polimerază

33. CM Celulele supuse apoptozei pot fi:


neuroni
-celule epiteliale
-celule embrionare
-celule endoteliale
-celule ale epidermisului