Sunteți pe pagina 1din 6

ÎMPĂRŢIREA – operaţia inversă înmulţirii

1. Aflaţi rezultatul împărţirilor, folosind tabla înmulţirii, ca în modelul dat.


2 x 6 = 12 12 : 6 = 2 sau 12 : 2 = 6

6 x 3 = 18 18 : 3 = __ 18 : 6 = __

9 x 4 = 36 36 : 4 = __ 36 : 9 = __

9 x 3 = 27 27 : 3 = __ 27 : 9 = __

2. Bianca are 20 de baloane. Ea le împarte colegilor ei.


Află câţi colegi au primit baloane, dacă le împarte:
a) 2 baloane; b) 4 baloane; c) 5 baloane.

3. Calculaţi, folosind legătura cu înmulţirea:


a) 12 : 2 = ___ b) 21 : 3 = ___ c) 14 : 2 = ___
27 : 3 = ___ 10 : 2 = ___ 30 : 3 = ___
14 : 2 = ___ 24 : 3 = ___ 15 : 3 = ___

4. Află jumătatea numerelor: 8; 14; 18; 4.

5. Află treimea numerelor: 12; 9; 24; 30.

6. Deîmpărţitul este 21, iar împărţitorul 3. Care este câtul?

7. Alexandra are 24 de timbre. Raluca are de 3 ori mai puţin.


Câte timbre au cele două fete împreună?

8.La câtul numerelor 18 şi 3 adaugă câtul numerelor 27 şi 3.

9. Cu cât este mai mic câtul numerelor 20 şi 2, decât produsul numerelor 6 şi 3?


10. Completaţi casetele cu numere potrivite:
2 x 3 = 36 : ___ 36 : 4 = ___ : 9
42 : 7 = 24 : ___ __ : 5 = ___ x 1

11. La produsul numerelor 6 şi 8, scade câtul numerelor 36 şi 4.

12. Calculaţi:
a) 48 : 6 = b) 42 : 7 = c) 28 : 4 =
45 : 5 = 72 : 8 = 24 : 6 =
64 : 8 = 54 : 9 = 60 : 10 =
36 : 4 = 56 : 8 = 80 : 8 =

13. Gabriela a cules 20 de ghiocei, iar Irina, 25 de ghiocei. Ele au făcut


buchete de câte 5 ghiocei. Câte buchete au împreună?

14. De câte ori este mai mic câtul numerelor 63 şi 9 decât produsul
numerelor 5 şi 7?
AFLAREA UNUI NUMĂR NECUNOSCUT
1. Află numărul necunoscut:
m x 4 = 36 n:9=7 72 : p = 8

8 x a = 72 54 : b = 6 c:7=8

42 : d = 7 6 x e = 18 f:8=9

2. Mă gândesc la un număr. Îl înmulţesc cu 8 obţin 72.


La ce număr m-am gândit?

3. Mă gândesc la un număr. Îl împart la 6 obţin 8.


La ce număr m-am gândit?

4. Numărul 63 îl împart la un număr şi obţin 9.


La ce număr l-am împărţit?

5. Calculează:
23 + 8 : 4 = 37 + 42 : 6 + 17 =
18 –12 : 3 = 55 - 45 : 9 - 31 =
63 : 9 x 6 = 28 : 4 + 9 x 2 =
15 + 18 : 3 : 2 = 24 + 42 : 7 x 2 =
60 – 70 : 1 x 0 = 33 + 42 : 6 x 4 =
6. Calculaţi:
2x9+1= 10 x 9 - 4 = 32 : 8 + 8 =
2 x (9 + 1) = 10 x (9 - 4) = 32 : (8 + 8) =
( 36 + 18) : 6 = ( 36 – 18) : 6 = ( 54 + 27): 9 =
( 30 + 5) : 5 = ( 30 – 5 ) : 5 = ( 68 – 26): 6 =
( 48 + 32) : 8 = ( 56 – 35): 7 = ( 96 – 48): 8 =

7. Calculaţi, respectând regulile învăţate:


a) 88 – 60 : (14 - 8) + 2 x 8=
b) 72 : (27 – 18) + 5 x (13 - 6)=
c) (18 + 18 : 3) : 6 + 1 + 54=
d) (45 + 25) : 7 – (16 + 8) : 8=
e) (58 + 14) : 8 + 10=
f) (72 : 8 + 7) : 4 + 81 : 9=
g) 68 – 56 : (14 - 6) + 2 x 7=
h) 38 + 3 x 9 – (50 : 10 + 7 x 5)=

8. Folosind parantezele rotunde, rezolvaţi:


a) Cu cât este mai mare suma numerelor 46 şi 29 faţă de suma numerelor
31 şi 29?

b) Cu cât este mai mare diferenţa numerelor 89 şi 52 faţă de diferenţa


numerelor 52 şi 25?

c) De câte ori este mai mare suma numerelor 26 şi 28 faţă de câtul


numerelor 72 şi 9?
9. Efectuează şi spune dacă propoziţiile următoare sunt adevărate sau false:
a) (8 x 9 – 56) : 8 = 2

b) (23 + 3 x 9) – 4 x 7 = 28

c) (74 + 15 : 5 – 7) + 14 : 7 = 63

d) 82 – (7 - 48 : 8) x 0 = 0

10. Anca are 28 de globuri roşii şi 8 globuri albe. În Pomul de Crăciun pune
câte 4 globuri pe fiecare ramură. Câte ramuri a împodobit Andreea?

11. Într-o livadă sunt 40 de nuci, de 5 ori mai puţini pruni, şi de 2 ori mai
mulţi peri decât pruni. Câţi pomi sunt în livadă?

12. Marius are colecţia sa 42 de maşinuţe. Dan are de 7 ori mai puţine, iar
Mihai de 3 ori mai multe decât Dan. Câte maşinuţe au în total copiii?
13. Calculaţi, respectând ordinea operaţiilor:
72 : 9 – 54 : 9 = 36 : 4 – 28 : 4 =
56 : 8 – 48 : 8 = 45 : 5 – 25 : 5 =
63 : 7 – 42 : 7 = 27 : 3 – 18 : 3 =

14. Andrei cumpără 12 lalele şi 15 garoafe. El oferă colegelor bucheţele


formate din 3 flori.
Câte colege are Andrei?

ÎMPĂRŢIREA LA 10 SAU 100


1. Calculaţi:
20 : 10 = 400 : 10 = 230 : 10 =
40 : 10 = 400 : 100 = 410 : 10 =
60 : 10 = 50 : 10 = 380 : 10 =
80 : 10 = 500 : 100 = 740 : 10 =
90 : 10 = 900 : 100 = 620 : 10 =

2. Află numerele:
a) cu 10 mai mici decât 70; 170; 700; 770;

b) de 10 ori mai mici decât 70; 170; 700; 770.

c) cu 100 mai mici decât 170; 700; 770;

b) de 100 ori mai mici decât 700; 400; 500.