Sunteți pe pagina 1din 9

Pentru cea mai bună vizualizare a lecţiei, apăsaţi tasta F5

Efectele curentului electric


Trecerea curentului electric prin conductori produce efect
magnetic, efect termic(Joule) , şi efect chimic

Efectul magnetic al curentului electric- constă în


apariţia unui câmp magnetic-în jurul conductoarelor străbătute
de curent electric- deviind acul magnetic al busolei
 O bobină străbătută de curent electric se comportă
ca un electro-magnet: atrage corpurile din fier
Schema
electrica a +
circuitului
este: baterie bobină

Când în bobină se introduce


un miez de fier, proprietăţile
magnetice sunt mai intense
În apropierea unui conductor
străbătut de curent electric acul
magnetic al busolei se orientează
tangent la linia de câmp magnetic- şi
nu mai indică Nordul !-efect magnetic

Sensul liniilor de
câmp magnetic Circuit deschis
produs de un curent
electric rectiliniu se
determină cu regula Circuit închis
burghiului

 *
 Efectul magnetic depinde de
sensul curentului electric: dacă
inversăm polaritatea bateriei din
circuit, acul magnetic al busolei
deviază în sens invers
Pe baza efectului magnetic
funcţionează :Electromagneţii, soneriile ,
motoarele electrice (de exemplu motorul
de casetofon, bormaşină, etc), alternatorul
hidrocentralelor,
macarauaElectromagnetică

Efectul Electrotermic (numit


şi efect Joule)-constă în
încălzirea conductoarelor
străbătute de curent electric
 Unele aparate funcţionează atât pe baza efectului electrotermic(Joule)
,cât şi pe baza efectului magnetic, de exemplu uscătorul de păr (care
încălzeşte aerul, dar îl şi ventilează), maşina de spălat automată (care
încălzeşte apa înainte de a porni motorul electric)
1.Efectul termic(Joule) constă în încălzirea
conductoarelor străbătute de curent electric
Căldura(Q) degajată de un conductor cu rezistenta R
străbătut de un curent de intensitate I în timpul t are
formula: Q  R  I 2
t
 Cel mai mult se încălzesc rezistoarele din crom-nichel (de formă
spiralată,subţiri şi lungi ) de la reşouri ,radiatoare ,uscătoare de
păr(de exemplu), şi filamentele din wolfram ale becurilor.
 Cel mai puţin se încălzesc cablurile de alimentare(din cupru) ale
aparatelor electrice
 Conductoarele se încălzesc indiferent de sensul
curentului electric:dacă schimbăm polaritatea
bateriei din circuitul becului,acesta luminează
şi se încălzeşte la fel
 Cu cât intensitatea curentului electric printr-un
conductor este mai mare, cu atât mai intense sunt
efectele termice ,magnetice şi chimice produse
 În caz de scurtcircuit, siguranţa fuzibila se topeşte şi curentul electric se
întrerupe, evitându-se astfel un incendiu sau distrugerea aparatelor electrice
Efectul chimic constă în apariţia unor transformări chimice în
substantele lichide conductoare străbătute de curent electric –şi depunerea
unei mase(m) de substanţe chimice la electrodul negativ(catod)-
Disociatia electrolitica este separarea substantelor ionice in ioni pozitivi si negativi,
iar dirijarea acestora spre electrozi se numeste electroliza
Legea I a electrolizei:masa depusă e proporţională cu sarcina electrică(Q)
transportată: m  K  Q , sau : m  K  I  t ( fiindca Q  I  t )
K =echivalentul electrochimic al substantei ; t=timp ; I=intensitate c.e. I  U
R
 Efectul chimic(Electroliza) are numeroase aplicaţii:
 obţinerea si purificarea metalelor(aluminiu,cupru)
 Argintarea unor obiecte(lănţişoare ,etc)
 Realizarea unor materiale care nu ruginesc(tabla zincată)
 Realizarea discurilor de pick-up

Instalatie
de
electroliza
Exerciţii - scrieţi răspunsul pe caiet

•1. I. Pistolul de lipit funcţionează pe baza efectului


A)termic; B)magnetic; C)chimic ; D)Joule si magnetic
•II. Uscătorul de păr funcţionează pe baza efectului: A) termic
,B)magnetic ;C)chimic ;D)Joule si magnetic; E) Joule si chimic
• III.Ventilatorul funcţionează pe baza efectului :
A)termic; B)magnetic; C)chimic; D)Joule si magnetic
• IV. Câtă căldură degajă un radiator cu rezistenţa R=22W
conectat la tensiunea U=220V timp de 5 minute?
• 2. Explicaţi de ce pistoalele de lipit cu transformator coborâtor de
tensiune(care coboară tensiunea de la 220V la 3V) topesc mai repede
aliajul de lipit decât pistoalele de lipit fără transformator dar care
funţionează direct la 220V( la tensiune mai mare !!)
3. Aluminiul se obtine prin electroliza bauxitei (echivalentul electrochimic:
K  0,110-6 Kg / C
O Instalatie de electroliza cu rezistenta electrica R=11W e conectata la
tensiunea U=220V. Ce masa de aluminiu se depune la catod in timp de o ora?
4. I. Ce rol are siguranţa fuzibilă din locuinţe?
II. Este bine ca firul conductor al siguranţei să
fie foarte gros? A) Da , B) Nu , C) Depinde de
temperatura din locuinţă. Explică de ce !

 5. Este bine ca un turist


rătăcit să folosească busola
în apropierea liniilor de înaltă
tensiune? A) Da , B) Nu ,
C) Depinde de temperatura
Explică de ce !

 6. I. Ce material se încălzeşte mai mult atunci când e


străbătut de curent electric? :a)cupru , b) aluminiu ,
c) wolfram , d) fier
 II. Prin Efectul Electrotermic se încălzesc mai mult
conductoarele(cablurile) cu grosimea: a)mică( subţiri)
, b)mare , c)medie , d)toate se încălzesc la fel
7. Efectul termic al curentului electric depinde de sensul curentului electric?
Dar efectul magnetic ? Daca da, Explicaţi cum depinde! (Daţi exemple)
8. Explicaţi de ce, chiar şi într-un circuit serie, nu toţi conductorii se încălzesc la fel
•9. In imagine sunt două circuite, unul deschis si altul închis
I. De ce acul magnetic indică direcţii diferite în cele două circuite ?
 II. In care din cele două circuite acul magnetic indică Nordul corect:
a) în circuitul deschis ; b) în circuitul închis ; c) depinde de puterea
becului ; d) în amândouă ; e) în niciunul
 III. Reprezentaţi liniile de câmp magnetic in jurul punctelor A si B

A B
Circuit Circuit
deschis închis
ATENŢIE:
Pentru cea
mai bună
vizualizare a
lecţiei de tip
ppt, apăsaţi
tasta F5
Această lecţie face parte dintr-un set de lecţii pentru
gimnaziu şi liceu destinat îmbunătăţirii predării fizicii cu
ajutorul calculatorului. Lectiile informatizate pot conţine
simulări ale proceselor fizice, experimente virtuale,animaţii ,
imagini sugestive,şi sunt concepute şi pentru a fi mai
atractive pentru elevi.
Orice sugestie, observaţie sau întrebare despre această
lecţie puteţi trimite prin e-mail pe adresa autorului :
laurentziu_roshu@yahoo.com
Prin observaţiile dvs. puteţi contribui la perfecţionarea
acestui set de lecţii .Vă mulţumesc
Lecţia poate fi importată în AEL, si apoi lansată dintr-un
singur click simultan pe toate calculatoarele reţelei.