Sunteți pe pagina 1din 2

Vasc Simina

ETALONAREA UNUI TERMOMETRU

Etalonarea unui termometru cu lichid

1. Obiectiv: Etalonarea unui termometru cu lichid


2. Aparatura necesară: • Termometru etalon, • Termometru neetalonat cu lichid, • Vas cu apă, •
Încălzitor electric, • Stative, cleme, agitator.

3. Aspecte teoretice : Temperatura este mărimea fizică ce caracterizează starea de încălzire a unui
corp. Unitatea de măsură a temperaturii în S.I. este Kelvinul dar se foloseşte pe scară largă şi
unitatea de temperatură “gradul Celsius”. Aparatul ce măsoară temperatura este termometrul.
Cele mai obişnuite termometre sunt cele cu lichid (mercur, alcool) şi cele electronice. Operatia
de etalonare a unui aparat (de ex. termometru) constă în punerea în corespondentă a
indicatiilor aparatului cu valorile mărimii fizice măsurate. (ex. lungimea coloanei de lichid cu
temperatura sau tensiunea electrică generată de termocuplu cu temperatura).Valorile mărimii
fizice se determină cu un aparat etalonat.

4. Modul de lucru: Montajul experimental este redat în figura 1. Deoarece dependenta lungimii
coloanei de lichid de temperatură este liniară (direct proportională), este suficientă etalonarea
termometrului cu lichid la două temperaturi. Imersează în vasul cu apă termometrul de etalonat
şi termometrul de referintă, apa având temperatura camerei. Aşteaptă ca temperatura indicată
de termometrul etalon să fie stabilă. Omogenizează apa din vas cu agitatorul. Marchează cu
creionul nivelul coloanei de lichid a termometrului neetalonat, obtinându-se primul punct de
etalonare corespunzător temperaturii t1. Încălzeşte apa din vas cu termoplonjorul până la cca 65
°C după care opreşte încălzirea. Omogenizează, urmăreşte stabilizarea temperaturii pe
termometrul etalon. Marchează cu creionul nivelul coloanei de lichid pe termometrul de
etalonat, obtinându-se punctul t2. Termoplonjorul se imersează în apă şi apoi se introduce în
priză, iar la deconectare, se scoate din priză şi apoi din apă! Măsoară lungimea L a segmentului
dintre t1 şi t2 cu liniarul sau cu hârtia milimetrică . Împarte lungimea segmentului dintre t1 şi t2
în t2-t1 părti egale, obtinând o diviziune corespunzătoare unui grad Celsius. Realizează scala
termometrului de etalonat între 0°C -60°C pe hârtie milimetrică.

4. Măsurători:
L=120mm
t1=12°C
t2=60°C
L1°C=L/(t2-t1)
L1°C=120mm/(60°C-12°C)=2,5mm L1=2.5mm/°C
Surse de erori:
Temperatura apei nu este conform cu cea a camerei.
Apa nu a fost omogenizata constant.
Apa a fost incalzita peste 65°C.