Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Materialele prelegerilor

2. Ie. Zota, V. Vataman. Morfopatologie generală, Chișinău, 2010

3. Vinay Kumar și coaut. Robbins patologie: bazele morfologice și fiziopatologice ale


bolilor, ediția a 9-a. București, Editura Medicală CALLISTO, 2015

4. Vinay Kumar et al. Robbins Basic Pathology, 9th ed, Elsevier, 2013

5. Robbins and Cotran. Pathologic basis of disease 6, 7, 8th editions

6. Harsh Mohan. Textbook of Pathology, 6th edition, New Delhi, 2010

7. Klatt, Edward C. Robbins and Cotran Atlas of Pathology, 2th ed., Elsevier, 2010

8. A. Strukov , V. Serov. Anatomia patologică, Chișinău, 1999

9. Damjanov Ivan. Pathology Secrets, 3rd edition, 2009

10. Струков А. И., Серов В. В. Патологическая анатомия. Москва, 2015

11. Пауков В. С. Патологическая анатомия. Москва, 2015

12. Основы патологии заболеваний по Роббинсу и Котрану в 3 т., перевод с англ.,


Москва, 2014

13. Иван Дамианов. Секреты патологии. Москва, 2006

14. Пальцев М. А. и соавт. Атлас по патологической анатомии. Москва, 2003

15. Клатт Э. Атлас патологии Роббинса и Котрана. Москва, 2010

Suplimentar pentru facultatea de Stomatologie


16. Simona Stolnicu (red.). Patologia orală. Tîrgu-Mureș, 2005 University Press

17. Ștefania Crăițoiu și coaut. Cavitatea orală. Morfologie normală și patologică. Note de
curs. Ed. med. București, 1999

18. Harsh Mohan. Essential Pathology for dental students, 4th edition, New Delhi, 2011

S-ar putea să vă placă și