Sunteți pe pagina 1din 83

2012

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE TEOLOGIE BAPTISTĂ


1 Brad Cristian Consilierea spirituală a persoanelor dependente de alcool
2 Danilov Viorica Incluziunea socio-educaţională a copiilor cu cerinţe educaţionale
speciale
3 Dinicel Ion Asistenţa socială a persoanelor vârstnice
4 Grozea Alina- Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi
Georgiana
5 Ioniţă Anca Loredana Factorii care determină abandonul şcolar în societatea
contemporană
6 Lazar Anica Implicaţiile avortului din punct de vedere social, medical,
psihologic şi spiritual
7 Pîrjolea Alin-Marinel Şomajul – flagel al societăţii contemporane
8 Stoica Ionela Nicoleta Consilierea spirituală a tinerilor dependenţi de droguri
9 Tănase Geanina Violenţa domestică. Implicarea asociaţiilor în ajutorarea
Cristina victimelor

10 Tudor (Radoi) Nela Conflicte în familie. Rezolvarea lor în conformitate cu Cuvântul lui
Dumnezeu

2012
INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST, BUCUREŞTI - ZI
1 Bârsan Bogdan Dinamica Bisericilor Baptiste: Un studiu comparativ între
Emanuel Bisericile din mediul urban şi rural
2 Cornu Ştefan O perspectivă evanghelică asupra convertirii creştine
3 Gubernu Andrei Relevanţa hermeneuticii apostolice pentru hermeneutica
Laurentiu evanghelica contemporană
4 Marica Iosif Dreptatea lui Dumnezeu si justificarea păcătosului. O perspectivă
evanghelică contemporană
5 Medrea Dan-Ovidiu Slujirea în echipă. O paradigmă necesară pentru o Biserică
relevantă
6 Pascaru Andrei Rolul culturii în viaţa şi slujirea creştină
7 Rusnac Adrian Conducerea colegială a Bisericii Creştine după Evanghelie din
contemporaneitate
8 Stoica Timotei Importanţa ucenicizării şi mentorarii în slujirea pastorală
9 Turcu Ovidiu Studiu comparativ asupra conceptului de “chip al lui Dumnezeu în
om” în teologia răsăriteană şi cea protestantă
10 Vararu Betuel Doctrina mântuirii în teologia lui Jean Calvin. Provocari
contemporane

2012
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE TEOLOGIE BAPTISTĂ
Disertaţii
1 Andrei Adrian Mihail Evanghelia şi tinerii în mediul urban
2 Bărbulescu Laurenţiu Apologetica creştină şi afirmarea adevărului în postmodernitate
3 Boştiog Vasile Metafore prevalente care descriu natura Bisericii în confesiunile
ortodoxă, catolică şi protestantă: un studiu comparativ istorico-
dogmatic asupra eclesiologiei creştine în teologia celor trei
confesiuni
4 Dragan Nicolae Harul lui Dumnezeu şi modelul Domnului Isus în slujirea socială a
Bisericii
5 Fusea Daniel Richard Wurmbrand – viaţa, gândirea şi impactul unui erou al
credinţei contemporane
6 Gurgaş Eugen-Leonard Valoarea Creaţionismului Ştiinţific în cultura postmoderna
7 Paduret Marian Daniel Metode contemporane de proclamare a Evangheliei în context
islamic; O strategie de misiune pentru musulmanii din România
8 Stoica Florin Reguli homiletice în trecerea de la textul biblic la cuvântul
proclamat
9 Şerban Andrei Raportarea adolescentului la Dumnezeu şi pericolele lumii
postmoderne O perspectivă Evanghelică
10 Ştefănică Dragoş Duhul Sfânt în liturghia ortodoxă: prezenţă şi proclamare
11 Tamaş Felix Doctrina despre mântuire în teologia puritanului John Owen
12 Zafiris Daniel Ucenicia creştină şi viaţa sportivă

2011
INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST, BUCUREŞTI - ZI
1 Baci Cristian-loan Divinitatea si Mesianitatea Domnului Isus Hristos reflectata in
expresia "EGO EIMI" din evanghelia dupa Ioan
2 Balcan Sergiu Principii de slujire pastorala evidenţiate in Epistola Apostolului
Pavel către 1 Timotei
3 Budan Irinel Elementele etice in cartea Leviticul: relevanta lor in epoca
contemporana.
4 Carabas Vichentie Imaginea Domnului Isus in Psalmii Mesianici
5 Cocariu Daniel Charles H. Spurgeon, prinţul predicatorilor din secolul al XlX-Iea:
secrete ale succesului in predicarea Evangheliei
6 Giuroniu Marius Dialogul dintre credinţa si alte forme culturale
7 Iubas Ionel O perspectiva biblica asupra închinării, in Bisericile sec. I din Asia
Mica
8 Nica lon-Ilie Slujirea pastorala - echilibrul intre viata de Biserica si
viata de familie
9 Popa Valeriu Provocări esenţiale ale moralităţii evanghelicilor in
Contemporaneitate
10 Rebega Nicolae Paradigme misionare contemporane desprinse din viata si lucrarea
lui Hudson Taylor
11 Tecsa Iulian- Erori majore in Teologia Martorilor lui Iehova
Ciprian

2011
INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST, BUCUREŞTI - ID
1 Baluta Adrian Metodologii contemporane de plantare a bisericilor in mediu urban
2 Cociuba Daniel Dinamica bisericii misionare in comunicarea Evangheliei ca mod de viata
3 Faur Malidia Repere teologice si medicale in consilierea muribundului
4 Ivan Emanuel Influenta valorilor iudeo-crestine in gândirea europeana
5 Luca Gabriel Ionel Evanghelizarea romanilor din diaspora in contextual 'Marii Trimiteri` apostolice
6 Simionescu Mircea Alternative de optimizare a comunicării in situaţii de criza
7 Tiplea Nicolae Cristian Educaţia creştina in Bisericile evanghelice nou plantate
8 Zamfiroiu Florin-Ovidiu Suveranitatea lui Dumnezeu si suferinţa umana in lumina cârtii Iov

2011
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE

TEOLOGIE BAPTISTA

Disertaţii
1 Crisan Samuel Comparaţie intre tipologiile de interpretare a pneumatologiei in gândirea părinţilor
apostolici si pana in teologia contemporaneităţii evanghelice
2 Fisteag Emanuel-lancutu Rolul publicaţiilor teologice in perioada moderna in formarea gândirii Creştine
3 Iordache Florentin Eugen Evanghelizarea creştina intr-o lume tehnologizata
4 Marchis Laurentiu Voicu Centralitatea Cuvântului in gândirea si viata puritana
5 Moise Marin
6 Neneata Teofil Profilul pastorului evanghelic in postmodernitate
7 Popa Nistor Pneumatologia Lucana. O analiza a persoanei si lucrării Duhului Sfant
in Evanghelia dupa Luca si Faptele Apostolilor
8 Pop Florin Principii ale evanghelizării si misiunii intre Martorii lui lehova
9 Rusu Otniel Relevanta teologiei si a praxis-ului principalilor lideri ai mişcării
pietiste pentru Bisericile Evanghelice Contemporane
10 Vararu Betuel Doctrina despre Suveranitatea lui Dumnezeu in Institutio Christianae
Religionis a lui Jean Calvin

2010
INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST, BUCUREŞTI - ZI
1 Ciocu Zaharia Libertatea în Cristos în Epistola către Galateni
2 Coman Adrian-Mădălin Importanta relaţiilor interpersonale în rezolvarea cnzel. umane şi în
promovarea valorilor creştine
3 Constantin Cătălin-Ilie Tema legământului în teologia Vechiului Testament
4 Dragu Beniamin Frica de Domnul în cartea Proverbelor
5 Feiereisz Dorin Dorel Relaţia dintre valorile etice şi principiile teologice în predica de pe
munte
6 Ionescu Sergiu Nicolae Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. Un studiu comparativ între
Teologia Ortodoxă şi Teologia Protestantă
7 Niţulescu Valeriu Interlinear Ebraic-Român la cartea Judecători cap. 1-10
8 Pop Horia Mihai Importanţa Disciplinei spirituale a postului în creşterea spirituală a
credincioşilor şi a Bisericii creştine
9 Rad Lucian Vasile Preilustrarea împărăţiei Mesianice prin intermediul monarhie
Teocratice a lui David
10 Toma Marius Studiul comparativ asupra doctrinei păcatului în teologia
reformatorilor Martin Luther şi Jean Calvin
11 Uţină Daniel Bogdan Perspectiva biblică asupra parousiei în comparaţie cu
paradigma dispensaţionalistă; rolul acesteia în sfera
eclesiologiei
12 Vale Marian Teologia despre păcat în cartea Judecători
13 Zărnescu Emanuel Dinamica darurilor spirituale în structura ontologică a Bisericii
contemporane
14 Zărnescu Marius Consilierea biblică, o metodă de comunicare a Cuvântului lui
Dumnezeu

2010
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE
TEOLOGIE BAPTISTĂ
Disertaţii

1 Bertalan Dionisie Teologia biblică a creaţiei; revelaţia de Sine a lui Dumnezeu în


creaţie
2 Colda Teodor-Ioan Comunitatea Ioanină între lumi înspre o teologie politică a
Evngheliei lui Ioan
3 Cotleţ Neculai Vorbirea în limbi - o analiză istorică, biblică şi teologică din
perspectiva penticostală
4 Cociubei Florin Emanuil Caracterul teologic al pietăţii reflectat în cartea Psalmilor
5 Cociubei Mihai Călin Beniamin Profeţii mesianice în cartea profetului Isaia
6 Cuc Alin Francis Schaeffer (1912-1984) O evaluare a trăirii, gândirii influenţei
sale în mediul evanghelic
7 Ilutan Ştefan "Relativismul etic, o critică creştină asupra principalei» influenţe în
etica seculară modernă şi contemporană**

2010
INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST, BUCUREŞTI - ID
1 Băloi Ioan-Ilie Principii fundamentale în teologia si trăirea creştină la Reformatorii
Radicali
2 Mânzat Cristian Daniel Teologia Titlului "Fiului Omului" în Evanghelia după Matei
3 Poşta Daniel Ilegalităţi în arestarea, judecarea şi condamnarea lui Isus
2009
INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST, BUCUREŞTI - F.R.

1. Coltuc Petre Modelul predicării creştine în cartea Faptelor Apostolilor


2 Florín Călin Transmiterea valorilor creştine absolute prin evanghelizare
contextual relativismului postmodern
3 Florin Marin Paraschiv Aspectele teologice majore în cartea Eclesiastul
4 ParaschiV Costel Rezonanţa mesajului profetic al lui Ieremia în Biserica din
perioada postmoderna
5 Petruţ Daniel-Cristian Gândirea teologică a lui Augustin reflectată în doctrina despre
Trinitatea Divină

2009
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE
TEOLOGIE BAPTISTĂ
1 Bucur Cristina Traducerea cărţii: Literary Forms in the New Testament - Forme
Literare în Noul Testament - de James L. Bailey şi Lyle D. Vander
Broek
2 Ivanc Lidia Traducerea cărţii: Biserica La Superlativ
O remodelare radicală în jurul Evngheliei şi comunităţii
de Tim Chester şi Steve Timmis
3 Toma Alina O viziune biblică asupra educaţiei copiilor în procesul de formare
a caracterului

2009
UNIVERSITATEA BIBLICĂ DIN ROMÂNIA
1 Iancu Cristian Rolul educaţiei creştine în formarea caracterului religios al
tinerilor

2009
INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST FACULATATEA
DE TEOLOGIE ADVENTISTĂ
1 Dinu Marinel Muzica în închinarea creştină colectivă şi personală
2 Grigore Lucian Forma organizatorică a Bisericii Primare
2009
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE
TEOLOGIE BAPTISTĂ

TEZE DE DOCTORAT

1Bozian Petru Diversitatea Creştinismului Protestant şi imperativul unită


creştine

2008
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE
TEOLOGIE BAPTISTĂ
TEZE DE DOCTORAT

1 Iuga Romică Dinamica misiunii în Bisericile Creştine Baptiste din


Romania contemporană

2006
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE TEOLOGIE BAPTISTĂ
TEZE DE DOCTORAT

1 Malancea Mihail O paradigmă contemporană evanghelică a misiunii creştine printre


musulmanii din Asia Centrală Postsovietică
2009
INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST, BUCUREŞTI - ZI

Nr. Crt NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢA


1. Andone Cosmin Strategii de consiliere a învăţăturii şi credinţei creştine în
Bisericile afectate de învăţături false
Studiu exegetic asupra primelor două capitole din Epistola 1 Pavel
către Tit (Tit 1:1-2:10)
2 Arseni Adrian Lecţii din trecut. Aspecte teologice si spirituale în Epistola către
Evrei cu implicaţii practice asupta Bisericii de azi
3 Baltă Adrian Semnificaţia numelor lui Dumnezeu în Pentateuchul lui Moise.
4 Bârsoianu, Laurenţiu Modalităţi de comunicare a mesajului profetic în cartea Ieremia
5 Bobora Adrian-Ioan Teologia şi metoda pedogogică a Domnului Isus Evanghelia după
Matei
6 Drăguşin Puiu-Cătălin Importanţa rugăciunii în slujirea pastorală şi în predicare
7 Faur Viorel Nicolae Modelul etosului creştin în Epistolele Pastorale 1 şi 3 Timotei
8 Fişteag Emanuel Iancuţu Evanghelizarea şi integrarea noilor convertiţi în Biserică
9 Gogoşoiu Florian-Ilie Suveranitatea lui Dumnezeu şi responsabilitatea umană
Evanghelism
10 Hârlea David Formarea de ucenici ea împlinire a marii încredinţări oferi de
Hristos Bisericii
11 Mitroi Silviu Cornel Conceptul mântuirii în cartea profetului Isaia
12 Rusu Otniel Depăşirea Crizelor generate de Mişcarea Feministă Biserica din
contemporaneitate
13 Savu Alexandru Plantarea de Biserici Evanghelice în nordul judeţul Dâmboviţa

2009
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE
TEOLOGIE BAPTISTA
DISERTATII

1 Chiriluță Corneliu Consilierea Biblica: O paradigma contemporana in procesul


formarii de ucenici
2 Dejen Emanoel Cultul sfinţilor in Tradiţia Creştina Un studiu Istorico-Dogmatic din
perspective evanghelica
3 Fat Valentin Rolul mărturisirilor de credinţa in definirea identităţii baptiste
4 Ghioanca Bisericile emergente vestice din perspective baptista romaneasca
Constantin
5 Macoveiciuc Continuitate si diversitate doctrinara intre penticostalismul classic si
Constantin charismatismul actual
6 Onoriu Emanuel Bisericile Evanghelice Protestante Rrome. O prezentare istorica si
doctrinara
7 Oprea Radu Istoria si contribuţia grupurilor mici in Bisericile Evanghelice
8 Poptelecan Alin Discipline spirituale in predica de pe munte
9 Suciu Simion Preotul Iosif Trifa si întemeierea Oastei Domnului
10 Sotir Nicolae O analiza comparative a învăţăturii Ordo Salutis in istoria .. teologia
reformata
11 Serban Viorel Dimensiunea relaţionala a personalităţii si lucrării apostolului
Pavel

2008
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE

TEOLOGIE BAPTISTA

1 Ardelean Mariana Rut străina care intra in moştenirea poporului Israel


2 Arjan Floarea Daniela Studiu comparative asupra doctrinei justificării prin credinţa la
reformatori si Biserica Catolica in prima jumătate a secolului
XVI
3 Boata Elisabeta Începutul misiunii creştine in China si provocările ei
contemporane
4 Bojenescu Marinela -
5 Burghelea Izabela Marta -
6 Cimpoaie Marius Cosmin -
7 Cozma Olga Traducerea cărţii din franceza: "Maturite spirituelle de l'eglise de
Philippes" de Alain Larroque
8 Criclivii (Jaju) Oxana Misiune creştina printre hinduşi
9 David (Jurca) Lavinia Simbolurile Bisericii
10 Ilie Cornel -
11 Lincan Marta Moise ca om de stat si profet
12 Mardare (Dumitru) Maria Principii si metode in evanghelizarea tinerilor si adolescenţilor in
Manuela perioada postmoderna
13 Mereuta Emanuel De la fobie la reverenţa: Remediul crizelor generate de teamă
14 Miron Cristina Valeria Traducerea din limba engleza in limba romana a cărții "Growing
Your Faith by Giving It Away" de R York Moore
15 Nica Simona-Eliza Crizele generate de conflicte in familie si rezolvarea lor din
perspective biblica
16 Pitea (Nistoroiu) Anca Aspecte distinctive intre invatatura Domnului Isus si invatatura
Dorina lui Mahomed
17 Purcaci Pavel Traducerea cărții: "Revisting Paul's doctrine of justification (O
reconsiderare a doctrinei lui Pavel despre justificare)" de Peter
Stuhlmacher
18 Rosca (Angelescu) Oana Traducerea din limba engleza in limba romana a cârtii "I Belive"
(Cred) de Alister McGrath
19 Spataru Cecilia Lucrarea de misiune in triburile amazoniene din Jungla Peruana
20 Vasile Ioana Rela Rugăciunea, o disciplina spirituala dinamica in viata celor
credincioşi
21 Mangu Florin Teoriile antice ale creaţiei si implicaţiile lor ontologice
22 Nedelea Ana-María Rolul Profetului Ieremia in istoria poporului israel
23 Nedelea Marinela Vestea buna pentru cei săraci

2008
INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST, BUCUREŞTI - ZI
Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE UCENJÀ
crt.
I Cicai Florin Ruben Postul şi rugăciunea: discipline spirituale practicate de
credincioşi în postmodernitate
2 Colda Teodor loan Teologia Exodului în Evanghelia după loan ca bază pentru
dialogul iudeo-creştin despre mântuire
3 Hârlea Beniamin Lucrătorul de tineret relevant în contemporaneitate
4 Jurcă Teofil Gabriel Rolul colaboratorilor misionari. Misiunea apostolului Pavel un
model pentru misiunea contemporană
5 Moisuc Ciprian Fecioara Maria în creştinism din perspectiva evanghelica
6 Sava Andrei Credibilitatea evangheliilor canonice în etosul postmodernității
7 Bereski Gabriel Soteriologia biblică reflectată în teologia reformatorilor
8 Szilgyi Zsolt Anton Luther şi principiile teologice ale Reformei Protestante

2008
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE
TEOLOGIE BAPTISTĂ
DISERTAŢII

Nr. NUME AUTOR TITLU DISERTAŢIE


crt. M' ' ' ' '

1 Ciobanu Marius Înţelegerea Evanghelică in contrast cu doctrina adventistă în ce


priveşte starea sufletului după moartea trupului
2 Dimitriu loan Disidenţa anabaptista. Un studiu istorico-dogmatic asupra
grupurilor separatiste reformatoare din secolul al XVI-lea
3 Fairas Sorin Tehnologia modernă a transmiterii şi utilizării informaţiei şi
spiritul evanghelic
4 Florescu Florin Studiul comparativ sinoptic asupra pericopelor săptămânii
patimilor Mântuitorului din Evangheliile sinoptice
5 Grigoriciuc Daniel Botezul în Duhul Sfanţ - ulterioritate versus simultaneitate
6 Murariu Petru Formarea Canonului Noului Testament Criterii ale canonizării
Emanuel
7 Pârvu Cornel Perspectiva Evanghelică asupra Hamartologiei Ortodoxe
8 Stan Marilena Începuturile scrisului în limba română şi impactul scrierilor lui
Coresi, Dosoftei şi Antim Ivireanu în dezvoltarea spiritualităţii
româneşti
9 Ştefan Raul Andrei Bazele teologice ale formării de ucenici şi importanţa acesteia
pentru viaţa creştinului contemporan
10 Topală Valerian Sergiu Sexualitatea umană şi căsătoria creştină

2007
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA
DE TEOLOGIE BAPTISTA
DISERTAŢII

Nr. Crt NUME AUTOR TITLU DISERTAŢIE


1 Damian Liviu John Warwick Montgomery şi necesitatea istoriei în susţinerea
adevărului teologic. Tratat de epistemologie teologică
evidenţialistă
2 Gacea Aurel Intre simbolism şi sacramentalism. O analiză istorică a rânduielilor
botezului şi Cinei Domnului în teologia baptistă
3 Mihnea Georgeseu Evreii şi Reforma
4 Oprişanu Samoil Pneumatologia paulină în Galateni
5 Pesclevei Cezar Motivul întrupării Logos-ului la Atanasie
6 Ureche Pavel Voinţa liberă la Sfântul Augustin. De libero arbitrio

2007
INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST, BUCUREŞTI - ZI
Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢĂ
crt.
1 Ardelean Radu Viziunea creaţiei din perspectiva creaţionist-ştiinţifică
2 Bota Marcel Conceptul şi practica paulină în activitatea de evanghelizare
3 Căeriu Marian Imaginea biblică a Bisericii lui Hristos: Prezentarea
metaforelor ecleziale din cadrul Noului Testament
4 Dumitru Costin Adrian Paralelă între Creaţionismul biblic şi Creaţionismul ştiinţific
5 Dumitru Trifu
Împărăţia lui Dumnezeu în evangheliile sinoptice
6 Ghigea Daniel Argumente fundamentale care susţin Creaţionismul ştiinţific
7 Ghioancă Constantin Predicarea creştină în perioada postmodernă
8 Iluţan Ştefan Proclamarea divinităţii Domnului Isus în Evanghelia lui Ioan
9 Mezin Ion Daniel Predicarea expozitivă
10 Mija Ion Cristian Evanghelizare în context majoritar ortodox românesc
11 Molcuţ Daniel Limbajul dragostei divine în scrierile apostolului Ioan
12 Petrica Ciprian Iosif Importanţa păstorului în lucrarea de predicare şi ucenicizare în
biserica locală
13 Pop Vasile Alin Proclamarea evanghelistică în România postcomunistă
14 Sandu Ninel Adrian Comunicarea eficientă, cheia rezolvării conflictelor în căsnicie
15 Ţifrea Teodor Dragostea în evangheliile sinoptice
16 Zaharia Cristian Ionel Importanţa darunlor spirituale în funcţionarea şi dezvoltarea
bisericii locale

2007
INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST, BUCUREŞTI - F.R.

Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢĂ


crt.
1 Clapa Gheorghe Rolul Bisericii Baptiste din Negrileşti în răspândirea credinţei
baptiste pe Valea Someşului
2 Gavriloni Dan Rolul evanghelizării în creşterea Bisericii
Gheorghe
3 Gliga Marius loan Conceptul vechi-testamentar al poporului lui Dumnezeu în contextul
marilor imperii antice
4 Hurgoiu loan Călin Mesajul teologic al cărţii Zaharia

2007
FACULTATEA DE TEOLOGIE BAPTISTA, BUCUREŞTI

Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢĂ


crt.
1 Anghel Constanţa Păgânizarea creştinismului nou-testamentar
2 Anghelache Măria Principii şi metode de predare pentru învăţătorii de şcoală duminicală
Magdalena
3 Bădăluţă-Ionescu Laura Doctrina despre mântuire în creştinism şi islam, studiu
comparativ asupra soteriologiei
4 Boancă Rebeca Consilierea spirituală a adolescenţilor consumatori de droguri
5 Buduleanu (Crosman) Consilierea spirituală reflectată în Biserica primară şi în
Adelina societatea contemporană
6 Cerî Daniela Etiologia divorţului — o abordare creştină
7 Cimpoae Marius-Cosmin Teologia dragostei şi a martirajului în viaţa şi lucrarea lin RICHARD
WURBRAND
8 Ciopaşiu Mihail Modelul predicării Domnului Isus în Evanghelia după Ioan
9 Ciopaşiu Ştefan Rolul argumentului biblic în antisemitismul cult românesc
10 Circu Diana Starea finală în teologia creştină
11 Cosma Gabriela Elena Consilierea adolescentului în situaţiile de crize emoţionale şi relaţionale
~ in .„ii,.

12 Dragomirescu Tabita împărăţia lui Dumnezeu şi Biserica în teologia creştină


13 Drimbe Romelia Rebeca Creştinul şi comunicarea virtuală
14 Fedosei (Căeriu) Larisa Soţia liderului spiritual: Reacţia umană şi alternativa divină la
Beatrice stress
15 Gabăr Marius Mişcări carismatice şi problemele lor teologice
16 Gherman Estera Paradigma lui Moise în ilustrarea unei vieţi de comunicare cu
Dumnezeu
17 Grigorescn Dan Florin Înţelegerea Dreptăţii şi a ordinii sociale la Emil Brunner
18 Gruia Alina Manuela De la confort la slujire: Biserica aflată la răscrucea dintre influenţa
filozofiilor seculare şi împlinirea mandatului creştin
19 Huzui Daniela Oana Consilierea persoanelor cu sindrom post-avort
20 Maftei-Jităreanu Viorica Dinamica eficientă asupra relaţiilor dintre părinţi şi copii în
familia creştină
21 Măciucă Sorina Metode de prezentare a evangheliei preadolescenţilor
Adelina
22 Măgurcanu Lidia Romelia Consilierea cuplului creştin aflat în crizele generate de violenţa
domestică
23 Moaşa Adela Metodologia Domnului Isus aplicată în mentorare şi
comunicare
24 Moaşa Cosmina O perspectivă generală asupra relaţiei dintre Biserică şi
25 Moaşa Cosmina Simona O perspectivă generală asupra relaţiei dintre Biserica şi
Organizaţiile Parabisericeşti în misiune
26 Negoiţă Marta Diana Asistenţa socială şi religioasă în cazurile de tulburări mentale: între
integrare socială şi soteriologie

27 Nica Emanuela Etica şi escatologia aşteptării în teologia creştină: o paralelă între


aşteptarea înainte de căsătorie si aşteptarea Mirelui ceresc
28 Orhcian (Ciopaşiu) Claudia Educaţia copiilor in familia creştină. Principii şi metode
Cetina
29 Pamp Viorela De la suferinţa la binecuvântare
30 Stan Rebeca Emanuela Metode contemporane de evanghelizare: evanghelizarea prin grupurile
mici

2006

INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST, BUCUREŞTI - ZI

Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢĂ


crt
1 Bălan Vasile Paradigma misionară a apostolului Pavel şi ecoul acesteia în
contemporaneitate
2 Boingeanu Corneliu Autoritatea mesagerului Evangheliei zugrăvită în slujirea
profetică a lui Ezechiel
3 Borcea Flavius Botezul şi umplerea cu Duhul Sfânt. O dezbatere sistematică a
doctrinei despre Duhul Sfânt în teologia baptistă
4 Cârlescu Silviu Principii şi metode în evanghelizarea creştină
5 Chiriluţă Corneliu Dinamica pastorală a consilierii creştine: manifestarea darului
spiritual al păstoririi în consiliere
6 Fodorean Daniel Lexicon ebraic-român pentru studiul Vechiului Testament
7 Gresinger Emil Concepţii filosofico-creştine privitoare la viaţa după moarte
8 Malancea Mihai Conceptul biblic despre familie reflectat în viaţa de familie a
păstorului
9 Nistoroiu Andi Sebastian Închinarea în cartea Psalmilor
10 Păun Gabriel A fi în Cristos în teologia paulină din cartea Romani
11 Poptelecan Alin Studiu comparativ asupra doctrinei Bisericii din diferite
perspective creştine
12 Sotir Nicolae Convertirea apostolului Pavel în viaţa şi scrierile sale
13 Suciu Simion Cărturarii Israelului antic: privire de ansamblu şi reprezentarea
lor în evangheliile sinoptice
14 Şerban Viorel Imaginea Domnului Isus Hristos în înţelegerea apostolului Pavel
15 Treica Marcel Imaginea lui Isus în Qur'an în lumina Noului Testament

2006
INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST, BUCUREŞTI – F.R.

Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢĂ


Crt.
1 Bucşanu Alexei Modalităţi de răspândire a evangheliei în Republica Moldova după
destrămarea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
2 Căprar Timotei Suferinţele apostolului Pavel pentru răspândirea evangheliei
3 Chiciudean-Bubeck Vasile Organizarea unei biserici evangheliitice— rolul serviciilor
divine în Evanghelizare
4 Cojoc Cristian Misiunea ca strategie de înviorare spirituală a Bisericii baptiste
din România
5 Crişan Daniel Impactul unor conducători de seamă asupra poporului în
Vechiul Testament
6 Crişan Florin Importanta Propovăduirii crucii lui Hristos în evanghelizare
7 Dobrin Emanuel O prezentare antitetică între dimensiunea cosmică a păcatului prin
Adam şi suficienţa harului divin prin Hristos în Romani 5: 12-21
8 Filat Sergiu Propovăduirea evangheliei prin tabere creştine
9 Gag Ionel Limbajul figurativ în predicarea evangheliei
10 Moş-Man Cornel Doctrine controversate în creştinism
11 Nedelcu Viorel Consilierea spirituală a persoanelor dependente de alcool
12 Pârvu Cornel Răspândirea credinţei creştine baptiste în Ardealul de nord; rolul
bisericii Gârbău
13 Popescu Ion Buna rânduială în biserică şi rolul ei în evanghelizare în epistolele
pastorale 1 Timotei, 2 Timotei si Tit
14 Porumb Iulian Evanghelizarea prin intermediul internetului— oportunitati, limite şi
perspective

2006
FACULTATEA DE TEOLOGIE BAPTISTA, BUCUREŞTI

Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢĂ


crt
1 Amariei Daniela Nicoleta Centralitatea învăţăturii despre mântuire în parabolele
Domnului Isus
2 Amariei Marius Ionuţ Interpretarea adventistă a aspectelor ispăşirii: satisfactio,
susbstitutio, propitiatio
3 Andrei Anna-Maria O introducere în teologia şi gândirea lui Augustin
4 Burghelea Beatrice Principii biblice în rezolvarea crizelor rezultate din căsătoriile
interculturale
5 Căpăţână Eugenia Închinarea prin muzică şi calitatea relaţiei cu Dumnezeu
6 Căpăţână Pavel Boala şi vindecarea în lumina Bibliei
7 Cărăbaş Antonela Israel, poporul ales al lui Dumnezeu
8 Crosman (Cioflec) Teodora Perspectiva educaţiei creştine formale în procesul de formare a
copiilor
9 Cruceru Luiza Anxietatea— o abordare din pespectiva consilierii noutetice
10 Grecu Tatiana Universul interior al relaţiilor spirituale dintre adolescenţii
postmoderni şi Dumnezeu
11 Manea Lavinia Consilierea tinerilor în epoca postmodernă
12 Mocanu Robert Viaţa şi lucrarea apostolului Petru
13 Moreh Raluca Singurătatea – o abordare psiho-socială şi creştină
14 Mreană Ilinca Suveranitatea şi glorificarea lui Dumnezeu exprimate prin
misiunea creştină
15 Necula Emanuel Consilierea spirituală a adolescenţilor victime ale violenţei
domestice
16 Negruţă Raluca Criza adolescenţei în contextul postmodernităţii— aspecte
moral-spirituale
17 Nitescu Raluca Autoritatea Sfintei Scripturi în familia creştină
18 Onea Andra Alina Codul deontologic al misionarului
19 Popa Costel Cristian Perspectiva reformatorilor şi a descendenţilor lor asupra doctrinei
predestinării
20 Savu Vasilică Cosmin Starea sufletului după moartea trupului. Concepţii greşite.
Concepţia biblică
21 Sora Anişoara Contribuţia creştinismului evanghelic la reabilitarea dependenţilor
de alcool
22 Strachinaru Isabela Aspecte culturale şi religioase din cultura islamică ce
facilitează misiunea creştină
23 Tulimianu Samuel Adrian Managementul relaţiilor dintre lucrătorii consacraţi, membrii
bisericii şi vizitatori şi importanţa lor pentru dinamica bisericii
24 Parpalova Svetlana Mişcarea monastică în Biserica creştină
2005
INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST, BUCUREŞTI - ZI

Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢĂ


cri
1 Borcea Timotei Teologia şi practica rugăciunii în Luca şi Faptele Apostolilor
2 Botnaru Andrei Interlinear ebraic-român la cartea Deuteronom, capitolele 12-24
3 Carabeţ Vitalie Sfinţirea şi desăvârşirea mântuirii: John Wesley şi George
Dumitru Whitefield
4 Colcer Gheorghe Importanţa apologeticii în evanghelizare
5 Fălimaş Mihai Liviu Perspectiva paulină asupra doctrinei înfierii
6 Georgescu Mihnea Israel— poporul ales. Problema antisemitismului şi a alegerii
Israelului în scrierile profetice şi în antichitatea elenistă
7 Herman Costel Gabriel Interlinear ebraic-român la cartea Deuteronom, capitolele 25-34
8 Nagy Dan Florin Mesajul cărţii Amos
9 Palanciuc Timotei Valentin Cunoaşterea voii lui Dumnezeu. 0 abordare teologică a călăuzirii
10 Radu Liviu Elisei Preparatio Evangelica în Galateni 4:4
11 Stan Ion Dezvăluirea şi împlinirea Noului Testament
12 Ciornei Adrian Lucian Formarea de ucenici prin educaţie teologică
2005
INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST, BUCUREŞTI - F.R.

Nn NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢA


crt.
1 Aostăcioaei Titi Consilierea tinerilor ce trec prin crize emoţionale: între umanism
secular şi creştinism biblic
2 Astancăi Severus Lucrarea în echipă şi efectul ei dinamizator asupra creşterii bisericii
3 Bâra Daniel Principii de conducere evidenţiate prin personalitatea şi lucrarea lui
Moise
4 Chiria Pavel Marian Principii fundamentale privind apărarea credinţei, ilustrate în viaţa
şi activitatea profetului Ilie
5 Iuga Vasile Rolul „rămăşiţei" în perpetuarea liniei mesianice iudaice
6 Grigorescu Sergiu Relaţia soţ-soţie văzută în lumina relaţiei Cristos- Biserică

2005
FACULTATEA DE TEOLOGIE BAPTISTĂ, BUCUREŞTI

Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢA


crt.
1 Amateesei Mihaela Rugăciunea în suferinţă şi reprezentarea ei literară în opera lui
Vasile Voiculescu
2 Bel Daniela Cristina O strategie de misiune creştină în contextul animismului african
3 Ciobanu Marius O evaluare a poziţiei reformate cu privire la doctrina predestinării
4 Cireş Magdalena O perspectivă misionară pentru romi (turcii ţigani) şi ruşii-
lipoveni din Dobrogea de Nord
5 Covaci Lavinia Rolurile femeii creştine în familie din perspectiva apostolului
Pavel
6 Dărău Andreea Botezul şi Cina Domnului. O abordare istorică şi doctrinară
7 Dobre Magdalena Cristina Reintegrarea socială a delincvenţilor — o responsabilitate pentru
biserică
8 Dogărel Mădălina Căsătoria şi familia contemporană redefinite prin prisma Scripturii
9 Gozob Laurentiu Florin Ucenicizarea şi formarea liderilor de tineret după modelul lui
Isus Hristos
10 Iuga Ileana Importanţa învierii pentru teologia creştină
11 Oprea Matilda Studiu asupra statutului femeii în tradiţiile creştină, iudaică şi
islamică
12 Panca Emanuel Rolul comuniunii în creşterea spirituală individuală şi colectivă
13 Pelmuș (Butnaru) Evelinne Misiunea creştină printre musulmani: o strategie pentru
Monica convertirea femeilor
14 Pop Paul Influenţa puritanismului în literatura engleză a secolului al X VII-
lea: John Bunyan, John Milton şi condiţia umană
15 Pungili Simona Rolul femeii în ucenicie
16 Retevoescu Persida Paradigme misionare contemporane în India
17 Scorcia Carmen Angela Universul spiritual al persoanelor cu deficienţă auditivă acută
18 Ștefan Raul Andrei Perspectiva biblică a raportului dintre biserică şi cultură
19 Tănăsescu Roxana Perspectiva Noului Testament asupra ispitirii în comparaţie cu
Mădălina literatura teologică a lui C. S. Lewis
20 Tîrgolî Nina învăţătura Noului Testament despre darurile spirituale şi relevanţa
lor în biserica de astăzi

2005
INSTITUTUL TEOLOGIC „TIMOTHEUS", BUCUREŞTI
Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢA
crt
1 Cristinescu Daniel Unsul în cartea Psalmilor dintr-o perspectiva canonică

2005
INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST,

CERNICA, ILFOV

Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢA


crt.
1 Atomei Rubin Valorile biblice şi transmiterea lor în secolul XXI
2 Butuc Onisim Conceptul de „rămăşiţă" în Vechiul şi Noul Testament
3 Cîmpeanu Daniela Domnul Isus şi familia Sa
4 Lupu Dumitru O istorie a mişcării catare
2004
FACULTATEA DE TEOLOGIE BAPTISTĂ, BUCUREŞTI

Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢĂ


crt
1 Alecsoaie Geanina Rolul preoţiei în planul universal de mântuire. Studiu comparativ
între poporul Israel şi Biserică
2 Bădoiu Cornelia Moduri de înţelegere ale manifestărilor Duhului Sfant în diferite
confesiuni creştine
3 Copoţ Anca Paradigma creştină contemporană de misiune printre
musulmani
4 Coroamă Corina Conflictul conştiinţei prezentat în operele shakespeariene
Macbeth şi Hamlet şi în capitolul 7 al Epistolei către Romani
5 Cretu Alexei Influenţe creştine în etica socială şi politicile publice
6 Hoffman Dina Natura umană şi păcatul originar în teologia lui Augustin
7 Honţ Ana Religia şi misiunea în cadrul islamului
8 Iliescu Violeta Paradigma postmodernă a misiunii creştine printre studenţi
9 Leu Laura Identitatea naţională a poporului Israel în Vechiul Testament
10 Măgureanu Samuel Viziunea apostolului Pavel asupra închinării în 1 şi 2 Corinteni
11 Mihalache Tatiana Simona Raporturi familiale tradiţionale în mari civilizaţii: ebraică şi
romană
12 Mititelu Elena Cinstirea lui Dumnezeu prin post: o strategie de misiune în
Biserica Răsăriteană
13 Nasture Florin Strategii de evanghelizare şi aspecte specifice ale etniei romilor (2
exemplare)
14 Pecheanu Fibia Adela La metaphore de l'Eglise
15 Popovici Mihaela Paradigme misionare ale Bisericii apostolice şi ecoul acestora în
contemporaneitate
16 Sava Adela Monica Importanţa consilierii spirituale în perioada adolescenţei
17 Stan Daniela Paradigma misionară aplicată persoanelor cu handicap auditiv
18 Stoian Liliana Elena C. S. Lewis — metamorfoza ateului în apologet creştin
19 Tamaş Felix Alternativă la lucrarea cu adolescenţii în Biserica mileniului III
20 Tañase Violeta Oficiul profetic al lui Samuel
21 Tomoioagă Daniela María Logodna şi căsătoria privite prin prisma cărţii Cântarea Cântărilor
22 Ursachi Estera Viaţa de dincolo de moarte în Sfânta Scriptură şi în poemele
homerice
23 Văran Adriana Chipul lui Dumnezeu ca misiune umană
24 Vişan Olga Specificul comunicării la copiii instituţionalizaţi între 3-7 ani
25 Vîlcu Marius 0 perspectivă asupra educaţiei copiilor în cadrul familiei din
mileniul III
26 Grigoruţă Simona Rugăciunea...
27 Hangan Daniela Monica Conducerea în biserica creştină

2004
INSTITUTUL TEOLOGIC „TIMOTHEUS"

Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢA


cri.
1 Ştefănescu Marius Suveranitatea lui Dumnezeu asupra Israelului în Epistola către
Romani

2004
INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST din
CERNICA, ILFOV

Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢĂ


crt.
1 Istrate Florin Pavel — model de comunicare a Evangheliei
2 Luţă (Ghioaldă) Graţiela O apologie modernă a doctrinei biblice despre Creaţie
Doina
3 Purice Beniamin O istorie a teologiei sanctuarului în adventism
4 Săndulache Sorin Mihai Corelaţii între convingerile religioase şi un stil de viaţă sănătos
5 Szanto (Csergezan) liona Spiritualitatea practică în familia creştină
Ildiko

2004

INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST, BUCUREŞTI - ZI

Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢĂ


crt.
1 Alb Voinea Impactul slujirii pastorale în societatea contemporană
2 Alexe Mihai Bogdan Cele patru cauze ale salvării din teologia lui Jean Calvin
3 Amateesei Ionuţ Dimensiunile cosmice ale mântuirii în Epistola lui Pavel către
Romani
4 Avram Samuel Valentín Dinamica spirituală a consilierii în raport cu psihoterapia
5 Bledea Ilie Autoritatea Bibliei în teologia creştină
6 Boruga Ion Sabin Rolul Seminarului Teologic Baptist în răspândirea Evangheliei
în ţară
7 Cîmpean Beniamin Introducerea predicii şi importanţa ei în procesul predicării
8 Costin Marius Constantin înţelegerea credinţei în teologia lui Pavel
9 Cornea Petru Principiile etico-religioase ale Decalogului regăsite în învăţătura
Domnului Isus
10 Dragomir Florin Interlinear ebraic-român la cartea Deuteronom
11 Fişteag Ieremia Daniel Concepţiile mileniste şi efectul lor în viaţa bisericii
12 Gârboni Adrian Importanţa alegerii textului biblic în cadrul predicării narative
13 Gheorghe Radu Apocalipsa, analiză gramaticală şi interlinear
14 Miclea Marius Disciplină creştină
15 Mogoş Beniamin Repere biblice ale planului lui Dumnezeu de misiune în lume
16 Pau Tiberiu Daniel Managementul lucrării din cadrul Bisericii
17 Patru Daniel Cristian Apologetică creştină într-o lume postmodernă
18 Sfercoci Emanuel Tineretul şi dezvoltarea Bisericii contemporane
19 Vlăduţ Titus Teologia lui Pavel despre rolul dragostei frăţeşti în părtăşia Bisericii
(1 Corinteni)

2004
INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST, BUCUREŞTI- F.R.
Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢĂ
crt.
1 Cheptene Ion Filosofia gândirii de „sus" în dinamica vieţii creştine
2 Condorachi Victor Conceptul metanoia în consilierea spirituală
3 Filat Vasile Propovăduirea Evangheliei prin sport
4 Ţăran Mihai Importanţa perspectivei creştine în definirea unei poziţii etice cu
privire la avort

2004
INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST, BUCUREŞTI -
SECŢIA MAGHIARA

Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢĂ


crt.
1 Atilla Toth Conducerea Bisericii după modelul lui Isus
2 Otto-Karoly Kis Practica şi teologia Cinei Domnului în Bisericile Baptiste Maghiare
din România

2003

INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST, BUCI RESTI - ZI

Nr. N UME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢA


crt
1 Bancsov Zoltan Roland Principii hermeneuiice pentru interpretarea Noului Testament
2 Boca Lucian Grigore Rolul grupurilor de părtăşie în dinamica bisericilor baptiste din
România
3 Câmpean Radu Daniel
■ " ■ ■■
Privire de ansamblu asupra misiunii creştine din Asia se sud* est
4 Cigher Dumitru Sorin Revitalizarea bisericii locale prin rugăciune şi post
5 Dobren Ion Pionierii credinţei baptiste în Valea Almăjului
6 Drimbe Dan Amiel Studiu expoziţional asupra cărţii Iona
7 Duma Vasile Slujirea pastorală reflectată în lucrarea lui Cristos
8 Fairais Sorin Interlinear Ebraic-Român la cartea Iosua, cap. 13-24
9 Fişteag Mihai Familia creştină şi rolul ei în societatea contemporană
10 Guler Sorin Adrian Interlinear Ebraic-Român la cartea Iosua, cap. 1-12
11 Ologeanu Ruben Cristologia ortodoxă. Analiză şi critică
12 Popa Nistor Cadrul istorico-geografîc, sociocultural şi religios al
monarhiei unite
13 Preda Teofil Adrian Suferinţa şi rolul ei în maturizarea şi sfinţirea creştinului. Un
comentariu asupra semnificaţiei suferinţei în Epistola 1 Petru
14 Raca Pârvu loan Interlinear Ebraic-Român la cartea Neemia
15 Ragazan loan Cătălin Teologia cuvântului şi critica teologiei naturale. Contribuţii ale
lui Karl Barth în la reformularea teologiei protestante
contemporane
16 Tanc Daniel Ovidiu Chipul lui Dumnezeu în om în accepţiunea teologiei protestante
contemporane
17 Todor John Providenţa divină în cartea Estera
18 Tudorache Victor Mişcarea baptistă a rromilor din România
19 Văduva Marius Esenţa slujirii pastorale în context eclesial
20 Vlad Octavian Rolul profetic al iui Ilie şi Elisei în istoria monarhică a poporului
Israel

2003
INSTITUT! L TEOLOGIC BAPTIST, BUCUREŞTI - F.F.
Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢA
crt.
1 Cărăbaş Antonie Imaginea lui Hristos în jertfa de ispăşire
2 Cîrstenoiu Titu Strategia contemporană de misiune în mediul rural
3 Dumitrescu Siminic Evanghelizarea în mediul rural
4 Ilieş Cornel Evanghelia creştina în viata şi lucrarea apostolului Pavel

2003
INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST, BUCUREŞTI -
SECŢIA MAGHIARA

Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢĂ


cri.
1 Albert Istvan Zsolt Examinarea fenomenului charismatic în mişcarea charismatică din
Transilvania
2 Bodi Barna Conceptul judecăţii în escatologie
3 Boroş luliu Mihai Conceptul păstrării sfinţilor în har în teologia baptiştilor maghiari din
România
4 Boroş Robert Conceptul Sola Scriptura în teologia Reformei
5 Borzasi Pal Zoltan Viaţa şi activitatea lui Cserepka Janos
6 Fazekas Gyorgy Cartea Eclesiastul — căutarea sensului vieţii
7 Fekete Csaba Critica biblică şi teologică a concepţiilor protestante despre sfinţire
8 Olah Lajos Omul în perspectiva creaţiei sale după chipul şi asemănarea lui
Dumnezeu
9 Pusok Daniel Învăţătura lui Aurelius Augustinus, John Calvin şi Karl Barth despre
botez
10 Raina Otto Analiza teologiei sacramentale a bisericii romano-catolice din
perspectivă protestantă
11 Sallai Jakab Imaginea de sine în consilierea creştină
12 Szabo Andras Pastorul ca şi plantator al bisericii
13 Zoltan Biro Cunoaşterea lui Dumnezeu în teologia lui Karl Barth şi Vladimir
Lossky

2003
FACULTATEA DE TEOLOGIE BAPTISTA, BUCUREŞTI

Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢA


crt.
1 Alboiu Emanuel Hermeneutica propriului destin în Jurnalul şi Memoriile lui Mircea
Sebastian Eliade
2 Alboni Nicoleta Larisa Personaje feminine enigmatice în oprea lui Mircea Eliade
3 Andreli-Şurlea Opinii despre moarte şi lumea de dicolo în folclorul românesc
Geannina
4 Anghel Marilena Nostalgia paradisului în literatura română. Cazurile Mihai
Eminescu, Mircea Eliade şi Nichifor Crainic
5 Bizon Irina Vasile Voiculescu — poezia de dragoste
6 Boteanu Mirela Elemente de antropologie în Vechiul Testament şi folclorul
românesc
7 Bucoveanu Daniela Bucureştiul în proza fantastică postbelică a lui Mircea Eliade
Cristina
8 Ciobanu N. Marius Criza sexualităţii în viaţa adolescenţilor
9 Cîrstean Daniela Împărăţia lui Dumnezeu versus împărăţia lui Satan. Un studiu al
antonimiei celor două împărăţii în Noul Testament şi în literatura
română veche
10 Constantin Anda Maria Dialogul dintre creştinism şi islam — comunicarea mesajului creştin
11 Dima Magdalena Consilierea persoanelor aflate în criză de sarcină
12 Dohanici Deliana Doctrina despre păcatul originar
13 Dumitrescu Simona Experienţe de morală şi spiritualitate creştină în opera lui Vasile
Gabriela Voiculescu
14 Hoescu Elena Relaţia mentor-ucenic în Noul Testament şi importanţa ei în
dinamica bisericii. Studiu de caz Pavel-Timotei
15 Ilie Anişoara Tema dragostei şi a prieteniei în scrierile lui Ioan şi ale lui Thomas
Hardy
16 Ionescu Bogdan Eclesiologia lui Martin Luther
17 Mihalacbe Dana Mlădiţa Un studiu despre adaptarea transculturală a misionarilor
români
18 Miu Anca Daniela Naşterea şi moartea (praguri ale existenţei veşnice)
19 Negruţă Manuela Studiu privind necesitatea, metodologia şi implicaţiile
evanghelizării copiilor din România
20 Olteanu Mariana Alina Revelaţia - - un mijloc de cunoaştere
21 Paicu loan Specificul nunţii în folclor şi în Scriptură
22 Petrescu Marilena Intelectualul în opera lui Camil Petrescu
23 Piţigoi Ileana Evoluţie sau Creaţie?
24 Predescu Dorina Tinerii - - parte vitală a dinamicii bisericii în misiune
25 Profirescu Fiorentina Cuvântul dincolo de semn. Aspecte ale cuvântului în opera Iui
Nichita Stănescu şi în scrierile apostolului Ioan
26 Purea Olimpiu Cristian Religiosul în opera lui Tudor Arghezi
27 Raţiu Monica Psihologia cuplurilor în proza lui Liviu Rebreanu
28 Răducanu Sethiana Datini, obiceiuri, legende şi superstiţii în Maglavit
29 Sava Simona O viziune asupra feminităţii din perspectivă musulmană şi biblică
30 Şerban Adina Graţiana Valori transculturale ale familiei
31 Ştrango Camelia Vasile Voiculescu — poet religios
32 Teodoro iu Paula Ivona Mass-media audiovizuală: o paradigmă misionară contemporană
33 Tulimianu Mihaela Etic şi estetic în basmul popular românesc
34 Vînătoru Angela Obstacole în calea înaintării Evangheliei în fereastra 10/40
35 Voicilă Corina Emanuela Spectacolul nunţii în folclorul românesc
36 Voicu Alina Tabăra creştină: o strategie contemporană de evanghelizare a
adolescenţilor
37 Zamfir Carmen Soluţia divină pentru crizele adolescenţei
2003
INSTITUTUL TEOLOGIC „TIMOTHEUS", BUCUREŞTI

Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢĂ


crt.
1 Bădulescu Cornelia Problematica adolescenţei şi soluţiile biblice ale consilierii
2 Bădulescu Florin Tipuri ale Domnului Isus în Vechiul Testament
2003
INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL, BUCUREŞTI

Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢĂ


crt.
1 Igaş Claudiu Mirel Rolul şi importanţa educaţiei creştine în formarea
adolescentului; factori răspunzători: familia, comunitatea,
biserica
2 Luca Daniela Corina Lucrarea femeii în biserică din perspective teologiei pauline
3 Nedelcu Florin Rolul imnului hristologic din Coloseni 1:15-20 în combaterea
ereziilor din Colose
4 Izvernar Samuel loan Copilul maltratat
2003
INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST, CERNICA,
ILFOV
Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢĂ
crt.
1 Badea Luminiţa Monica Opera eminesciană şi înnoirea lirismului românesc
2 Bunghez Ciprian Fănel Imaginea lui Dumnezeu şi a diavolului în Biblie şi în creaţia
populară românească
3
Burcea Nelu Etică şi finanţe în Sfânta Scriptură
4 Câmpeanu Alina Roxana Imaginea copilăriei în universul mahalalei la G. M. Zamfirescu
5 Chirileanu Renata George Bacovia — de la simbolism la modernism
Manuela
6 Costandache Semnificaţii teologice ale operei lui Ion Heliade Rădulescu
Magdalena
7 Creta Marius Nelu Dezvoltarea doctrinei sanctuarului în Biserica Adventistă de Ziua a
Şaptea. 0 abordare istorico-dogmatică
8 Diaconu Iosif întâlnirea ca realizare a umanului
9 Graur Simona Psalmii arghezieni între imanent şi transcendent
10 Iftode Alfred Rafael Mijloace expresive de redare a superlativului în proza lui Ion
Creangă
11 Ionescu Ramona Iuliana Portretul unei doamne a liricii româneşti: Elena Farago
12 Istrate Adrian Dimensiunile spirituale ale actului evanghelistic
13 Lupu (Istrate) Gabriela Fenomenul eretic: terminologie şi tratare în Biserica primară până
la schisma din 1054
14 Miclău Doriana Laura Ipostaze ale fantasticului în proza lui Mircea Eliade
15 Mocanu Rebeca Semnificaţii ale luminii în opera poetică a lui Lucian Blaga
16 Moraru Ramona Claudia Lirica erotică eminesciană şi Cântarea Cântărilor
17 Olariu Daniel O critică asupra criticii sursei. Studiu în Pentateuh
18 Smarandache Alina Semantismul apei în contextul structurilor ritual-ceremoniale
nupţiale
19 Suceveanu Vasilica Rodica Imaginea satului şi a ţăranului în primul roman predian
20 Şerban Claudia Florena Semnificaţii ale vegetalului în creaţia lirică eminesciană
21 Tănase Magdalena Iulia Bipolaritatea filosoficului şi a religiosului în dramaturgia lui
Lucian Blaga
22 Toader Eduard Claudiu Oralitatea stilului lui Ion Creangă
23 Tica Natalia Sentimente, idei, imagini religioase în poezia lui Vasile
Voiculescu
24 Varadi Robert Pastoraţia, între profesie şi stil de viaţă
2002
INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST, BUCUREŞTI - ZI

Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢĂ


crt.
1 Agheniţei Adrian Dimensiunea ontologică şi funcţională a Bisericii ca „trup" în gândirea
paulină
2 Baltă Ciprian Corneliu Conceptul pocăinţei în cartea Psalmilor
3 Geabou Mihail Lemuel Supremaţia lui Hristos în iconomia lui Dumnezeu potrivit imnului
hristologic din Coloseni 1:15-20
4 Gheorghiţă Cornel Persecuţiile Imperiului Roman asupra creştinilor din primele trei secole
şi impactul lor asupra Bisericii
Gherman Marius Istoria baptiştilor din Valea Bistrei
Goicovici Emanuel Daniel Istoria formării naţiunii israelite
5 Handaric Claudiu Emanuel Disputa dintre iconoclaşti şi iconoduli în Biserica răsăriteană
6 Ivan Marius Cosmin Relevanţa şi adevărul Evangheliei într-un context postmodern
7 Medrea Iov Corneliu Rolul evanghelizării generaţiei viitoare în dinamica Bisericii
8 Prială Samuel Samuel — restauratorul teocraţiei
9 Răsădea Ioan Studiu comparativ asupra doctrinei mântuirii din diferite perspective
creştine
10 Român Ionuţ Daniel Avraam, părintele credincioşilor
11 Stoian Dorel Impactul postmodernismului asupra vieţii de zi cu zi a creştinului
12 Stoian Iulian Rolul relaţiilor interpersonale în formarea caracterului creştin
13 Stoica Florin Paradigma contemporană a misiunii printre evrei
14 Şchiopu Vitalie Ereziile trinitare şi cristologice în perioada patristică
15 Toader Cristian Prefigurarea eristică în sărbătorile cu pelerinaj şi sărbătoarea sabatului
16 Ungur Radu Iulian învăţătura despre păcat în cartea Psalmilor
17 Viţonescu Gabriel Vasile Contribuţia profesorilor de la Seminarul Teologic Baptist la dezvoltarea
doctrinară a bisericilor baptiste

2002
INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST, BUCUREŞTI - F.F.

Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢA


crt.
1 Botnar Florinel Iosif Uneltele evanghelistului în evanghelizarea personală
2 Chiciudean Elian Leono Studiu exegetic asupra cărţii Rut
3 Filip Cornel Princimi biblice ale dinamicii bisericii în Faptele Apostolilor
4 Moise Silviu Consilierea spirituală a familiei în Biserica Baptistă
5 Popa Adrian Reabilitarea socială şi spirituală a persoanelor care s-au convertit
în penitenciar
6 Răducan Gheorghe Un model amilenist în escatologia creştină
7 Scurtu Daniel Interlinear ebraic-român la cărţile Amos şi Iona
8 Şerban loan Suferinţele îndurate de credincioşii baptişti în judeţul
Hunedoara
9 Ţone George Plantarea de biserici evanghelice în contextul majoritar ortodox
din sudul României în perioada postcomunistă
2002
FACULTATEA DE TEOLOGIE BAPTISTĂ, BUCUREŞTI

Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢĂ


crt
1 Breazu Petre Contextualizarea teologiei creştine in lumea islamică
2 Buzoianu Liliana Rolul bisericii locale in reabilitarea persoanelor private de libertate
3 Constantinescu Marta Perspectivă misionară asupra copiilor defavorizaţi
4 Costache Silvia Cristina Misiunea creştină în zonele neevanghelizate
5 Ghiaburcu Iuliana Paradigma misionară aplicată generaţiei tinere
6 Grigoraş Mihaela împlinirea profeţiilor mesianice în Noul Testament
7 Iacob Manuela Misiunea bisericii prin implicare comunitară
8 Ilie Daniela Perspectiva creştină asupra comportamentului problematic al
adolescenţilor
9 Iurcec Denise Nunta în Bucovina
10 Marc Flavia Mihaela Misiunea creştină printre femeile musulmane
Medreana
11 Marin Maria Ecaterina Consilierea spirituală a copiilor în context eclesial
12 Necula Simona Africa de Vest, un obiectiv al Marii Trimiteri
13 Pampiloiu Diana Alexandra Hortensia Papadat-Bengescu, explorator al feminităţii
14 Rotar Alina Loredana Romanul lui Sorin Titel între Tradiţionalism şi Experienţa Noului
Roman
15 Stelian Lidia Maria Prototipul biblic al femeii misionare din perspectiva Noului
Testament
16 Tache (Oanţă) Florentina Procesul de disciplinare a copiilor în contextul educaţiei spirituale
Evelina
17 Vîrdău Adriana Cristina Conţinutul Evangheliei prin prisma termenilor „evanggelion",
„kerygma" şi „martureo"
18 Vuc Daniela Obiceiuri de naştere la români

2001
INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST, BUCUREŞTI - ZI

Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢĂ


crt.
1 Aninoiu Doru Integritate sau compromis. Analiză critică a vieţii şi activităţii a
trei mari judecători: Ghedeon, Iefta, Samuel
2 Cârpean Daniel Teologia închinării în biserica baptistă contemporană
3 Cârpean Gheorghe Principii teologice de bază în mişcarea puritan-pietistă
4 Dandu Florin Interlinear ebraic-român ia cartea Numeri 19-36
5 Erdic Daniel Apocalipsa. Analiză gramaticală şi interlinear
6 Filip Florin Influenţa mişcării puritan-pietiste asupra predicării creştine
7 Ignat Sorin Principii hermeneutice pentru interpretarea Vechiului
Testament
8 Mateescu Aurel Unitatea bisericii în eclesiolgia creştină
9 Mitu Constantin Studiu exegetic al cărţii Galateni
10 Mihalcea Răzvan Doctrina perseverenţei în cartea Evrei
11 Paşcan Radu Conceptul biblic al unirii cu Hristos
12 Petrescu Alin Conceptul pocăinţei în perioada preexilică
13 Pop Vladimir Interlinear ebraic-român ia cartea Numeri 1-18
14 Roşca Titel Răspândirea credinţei baptiste în Banatul de Sud
15 Silvestru Aurel Plantarea de biserici în mediul urban
16 Stancu loiachim Asemănări şi deosebiri privind întruparea Domnului Isus Hristos
şi a doua Sa venire
17 Tulpan Viorel Conceptul de pedeapsă în Pentateuh
18 Ţuţ Daniel Teologia căderii
19 Vasile Iulian Exegeza Epistolei către Coloseni

2001
INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST, BUCUREŞTI - F.F.

Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢĂ


crt
1 Constantin Emil De Ia simplu pescar la apostol al Domnului. Evoluţia personalităţii
lui Petru
2 Dolea Gigel Orientări şi tendinţe în interpretarea escatologică
3 Ghiţă Marian Aspecte ale conceptului „desăvârşirii" prezentate în scrierile
apostolului Pavel
4 Iacob Florin înţelegerea doctrinei justificării prin credinţă între Reformă si
contemporaneitate. Implicaţiile teologice ale diverselor accepțiuni.
5 Jurca Titus Învăţătura Noului Testament despre căsătorie in contextul
primului secol A.D.
6 Moise Marin O strategie misionară creştină printre rromii din România
7 Petre Cezar Gabriel Portretul lui Mesia în cartea profetului Isaia
8 RUSU Eusebiu Atributele lui Dumnezeu
9 Toma Marian Justificarea în Epistola lui Pavel către Romani
10 Trasca Viorel Istoria bisericilor creştine baptiste din judeţul Teleorman

2001
FACULTATEA DE TEOLOGIE BAPTISTA, BUCUREŞTI

Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢĂ


crt
1 Constantin Casandra Chip şi asemănare dincolo de ...
2 Constantin Sânziana Semnificaţia doctrinei predestinării în gândirea reformatorilor şi a
urmaşilor lor
3 Chirea Gina Providenţa lui Dumnezeu şi provocarea rugăciunii în cadrul acesteia
4 Dumitrescu Ana Maria Rolul bisericii în formarea identităţii de sine la adolescent în
contextul crizei morale
5 Mladinovici Florentina Menirea bisericii în misiunea pentru copii
6 Mureşan Adina Mircea Eliade — experienţa numită Eros în primele romane ale
prozatorului
7 Olteanu Daniela Divinitatea lui Isus Hristos în Evangheliile sinoptice
8 Orboiu Adina Creştinarea Americii Latine. Opţiune sau impunere
9 Parpenii Galina Darurile Duhului Sfânt
10 Pop Aurel Florin Creaţia biblică — problematica ei

11 Scorcia Rebeca Importanţa comunicării în prevenirea şi rezolvarea conflictului


12 Sora Anişoara Scăderea toleranţei familiei faţă de membrii săi vârstnici
13 Vasilioglu Luminiţa Consilierea spirituală a persoanei aflate în depresie
14 Vizireanu Mihai Semnele revenirii lui Hristos
15 Vodă Alina Interacţia între cultură şi misiune din perspectiva Noului Testament.
Studiu de caz pe Camerun

2000
INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST, BUCUREŞTI - ZI
Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢĂ
crt.
1 Baltă Petru Adrian Studiu exegetic asupra epistolei 1 Timotei
2 Barbu Aurelian Petru Istoria bisericilor baptiste din Socolari şi Slatina Nera
3 Bădrăgan Sorin Persoanele Trinităţii în scrierile lui Ioan
4 Bârlea Claudiu Providenţa divină în viaţa slujitorului lui Dumnezeu
5 Cocîrţeu Ioan Susţinerea predicii — scop împlinit al pregătirii homiletice
6 Damian Ion Viaţa de rugăciune a apostolului Pavel
7 Drăgan Ovidiu Ionel Pregătirea şi elaborarea unei predici
8 Dumitru Ion Predica ocazională în slujirea mesagerului divin
9 Gacea Sergiu Gabriel Importanţa persoanei lui Isus Hristos în soteriologia
reformatorilor
10 Groze Remus Rolul bisericii locale în dezvoltarea unei strategii de misiune
mondială
11 Indru Beniamin Falimentul moral şi reabilitarea slujitorului Evangheliei
12 Mercioniu Daniel Dinamica relaţiei Israel — Biserică
13 Negreau Daniel Gavril Studiu exegetic al cărţii Tit
14 Nichita Narcis Daniel Răspândirea credinţei creştine baptiste în judeţul Neamţ
15 Petric Marius Daniel Relevanţa mesajului creştin în lumea contemporană
16 Puicar Georgel Liviu Studiu exegetic asupra cărţii 2 Petru
17 Savin Ion Imnurile cristologice în opera lui Pavel
18 Sîntoiu Viorel Interiiniar ebraic-român la cartea Osea
19 Timiş Laurenţiu Grigore Lucrarea Duhului Sfânt în viaţa creştinului potrivit teologiei
pauline
20 Vădean Emil Ioan Dihotomia ecumenismului: inclusivismul şi exclusivismul
2000
INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST, BUCUREŞTI - F.F.
Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢĂ
crt.
1 Fer Mircea Conceptul creştin privind viaţa adolescentului
2 Gârlea Alin Piedici în calea evanghelismului, în contextul
contemporaneităţii, în Oltenia de sud-vest
3 Jernovei, Eugen Rugăciunea - - în biserica nou-testamentară şi în viaţa creştină
(principii şi practică)
2000
FACULTATEA DE TEOLOGIE BAPTISTĂ, BUCUREŞTI

Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢĂ


crt.
1 Alexandra Elena Cristina Abandonul persoanelor vârstnice — un fenomen în creştere
2 Baron Diana Aspecte psiho-sociale ale personalităţii delincvente
3 Butoi Mirela Mihaela Particularităţi dialectale ale graiului din localitatea Rast
(judeţul Dolj)
4 Câmpean Adrian Marius Botezul — rit de iniţiere al Bisericii
5 Ciopaşiu Ligia Istoria şi teologia celor 95 de teze ale lui Luther
6 Cocârţău Magdalena Rituri magice în cadrul obiceiurilor de naştere şi funcţia lor
7 Cojan Ion Delincventa juvenilă
8 Corbu Lizeta Poezia lui Octavian Goga
9 Dinu Mihai Ştefan Elemente precreştine şi elemente creştine în desfăşurarea ritualului de
înmormântare
10 Dobrescu Ana Atena Simbolistica mărului în cele trei ipostaze: sămânţă, arbore şi fruct
11 Dohanici Deliana Particularităţi dialectale ale graiului din localitatea Ostrovu-
Antoanela Corbului, judeţul Mehedinţi
12 Gavrilovici Cecilia Natura şi istoria disciplinei în cadrul bisericii anabaptiste timpurii
13 Gogoi Manuela Comunicarea la persoanele cu deficienţă audio-vizuală
14 Gruia Simona Georgea Reprezentarea morţii şi a lumii de dincolo în folclorul românesc
15 Hapenciuc Marilena Misiune şi evanghelizare
16 Iancu Marius Particularităţi dialectale ale graiului din localitatea Fârtăţeşti,
judeţul Vâlcea
17 Iuriciuc Claudia Particularităţi dialectale ale graiului din localitatea Străoane
(judeţul Vrancea)
18 Malaciu Daniela Măsuri de prevenire şi de combatere a fenomenului recidivei
19 Marin Lavinia Georgiana Simbolul în poezia lui Bacovia
20 Marinescu Mihai Arhaisme — în texte religioase contemporane
21 Matei Roxana Nicoleta Octavian Goga — între tradiţie şi modernitate
22 Măgureanu Daniel Comunicarea mesajului creştin adolescenţilor
23 Măran Ana Poezia obiceiurilor calendaristice în raport cu ocupaţiile agrare ale
poporului român
24 Mehedinţi Luminiţa Familia modernă — între deznădejde şi speranţă
25 Mitroi Cătălin O examinare a avertismentelor cuprinse în Epistola către Evrei,
capitolele 6 şi 10
26 Moisă Gabriela Cauzele care duc la instituţionalizarea copiilor în România
27 Moldovan Lidia Preoţia universală şi preoţia specifică

28 Percepţia socială asupra vârstnicilor - intre distorsiune


Moraru Corina
29 Poezia obiceiurilor calendaristice în raport cu ocupaţiile
Negreţ Claudia
tradiţionale
ale poporului român
30 Ologeanu Eduard
Emanuel Ispăşirea prin Cristos - punctul crucial al credinţe, creştine
31
Olteanu Florentina Naşterea si moartea – praguri de trecere dintr-o lume intr-alta
32 Paczanovski Steluţa
Dimitrie Anghel — opera
Loredana
33
Pascali Carmen Aurelia Ameliorarea dependenţei persoanelor vârstnice prin servicii
socio-medicale la domiciliu

34 Impactul principiilor teologice calviniste asupra vieţii politico-


Pavel Cristian
sociale europene
35
Pop Gabriela Sanda Particularităţi dialectale ale graiului din localitatea Poiana Blechii
(judeţul Sălaj)

36 Popescu Diana Motivaţia învăţării la şcolarul mic. Factori de influenţă şi


Florentina
dezvoltare

37
Prodan Geta Opinii ale deţinuţilor despre copiii străzii
38
Radomir Florina Aspecte ale acordului în limba română (cu aplicaţii pe texte
munteneşti)
39
Rotari Aliona Implicaţiile creştinismului şi ale asistenţei sociale în problema
avortului
40
Sandu Saida Obiceiuri de nuntă la români
41
Sârbu Emanuel Adrian Cunoaşterea viitorului în cultura populară românească;
avantaj
sau capcană?
42
Spătaru Tatiana Glossolalia Noului Testament
43
Şandru Daniela Alternativele existenţei: creaţie sau evoluţie
44
Ştef Alina Angelica Particularităţi dialectale ale graiului din localitatea Berghin
45
Truţa Elena Felicia Specificul şi funcţia metaforei în ghicitori
■ ■ —■

46
Vlaşin Alexandru Servicii sociale comunitare pentru persoanele vârstnice
1999
INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST, BUCUREŞTI - ZI

Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢĂ


crt
1 Alecsei Gheorghe David, protagonistul monarhiei teocratice în Israel
2 Athorbei Peter Rong Makur Ezra, cărturarul restaurării postexilice
3 Banaru Dan Actele profetice în mesajul divin transmis prin leremia
4 Bertalan Dionisie Concepte despre cristologie în înţelegerea reformatorilor
5 Borugă Florin Imaginea robului suferinţei în cartea Isaia
6 Dăduică Lucian Istoria răspândirii credinţei baptiste în Bucovina
7 Demeanic Leonid Răspândirea credinţei baptiste în raioanele Briceni, Edinet, Ocniţa
din Nordul Moldovei
8 Dejeu Emanuel Muzica creştină şi comunicarea Evangheliei
9 Dordea Adrian Abordări de bază ale escatologiei cu privire la mileniu
10 Fratoştiţeanu Dorel Răspândirea credinţei baptiste în Sudul Olteniei
11 Ghinescu Ştefan Tradiţie şi reforma sacramentelor în secolul 16
12 Hanganu Marius Interliniar ebraic-român la cartea Levitic, capitolele 1-14
13 Iosub Florin Problema răului în teologia patristică
14 Mocanu Florin Interliniar de traducere cursivă la cartea Levitic, capitolele 15-
27
15 Nedved Petru Răspândirea credinţei baptiste în Oltenia de Nord
16 Neiconi Adrian Plan anual de predicare din Evanghelii
17 Scorobete Ovidiu Studiu exegetic asupra epistolei lui Iuda
18 Spiridon Dumitru Remus Interliniar ebraic-român la cartea Cântarea Cântărilor
19 Stremţan Nicu Zaharia Interliniar ebraic-român la cartea Zaharia
20 Talpoş Mihail Cristian Vindecările în lumina Sfintelor Scripturi
21 Urs Remus loan Studiu exegetic asupra primei epistole a lui Ioan
22 Valeu Claudiu Eugen Istoria răspândirii credinţei baptiste în judeţul Sibiu
1999

INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST, BUCUREŞTI - F.F.

Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢA


Crt
1 Aftinescu Eugen Exegeza epistolelor apostolului Pavel; 1 & 2 Tesaloniceni
2 Căprar Liviu Rolul viziunii în creşterea Bisericii
3 Chioresco Grigore Glossolalia biblică
4 Drimbe Daniel Evanghelismul în biserica locală
5 Gireadă Ion Răspunsul biblic la învăţăturile şi practicile martorilor
6 Iordache Costică Simbolisme în cartea Apocalipsa
7 Jernovei Gheorghe Istoria bisericilor evanghelice baptiste din regiunea Cernăuţi,
Bucovina de Nord, Ucraina
8 Mânzat Petru Portretul păstorului în viaţa şi activitatea apostolului Pavel
9 Murariu Petre Suferinţa — binecuvântare sau blestem
10 Ologeann Nicolae Regatul lui Iuda în perioada supravieţuirii între Reformă şi idolatrie
11 Pidoima Gheorghe Învăţătura biblică cu privire la dărnicie
12 Roşu Ion Preotia în lumina Sfintelor Scripturi
1999
FACULTATEA DE TEOLOGIE BAPTISTĂ, BUCUREŞTI

Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢĂ


crt.
1 Andrescu Patricia Gabriela Monografia dialectală a satului Prilipeţ
2 Arghir Simona Cina Domnului în teologia catolică şi baptistă
3 Bahnea Marta Evanghelismul într-o lume în continuă schimbare
4 Becsuk Florin Conflictul dramatic în romanele de referinţă ale lui Liviu
Rebreanu: Ion, Răscoala, Pădurea spânzuraţilor
5 Bogdale Lisse Rut Modernizarea vocabularului bisericesc. Neologisme în Noul şi
Vechiul Testament
6 Caraman Maximilian Particularităţi dialectale ale graiului din localitatea Drăguş
7 Câmpean Claudiu Principiile fundamentale ale teismului biblic
8 Covaci Ileana Particularităţi dialectale ale graiului din localitatea Fărău
9 Dragomir Dan Bujor Suferinţa lui Dumnezeu
10 Gheorghe Ionela Cristina Particularităţi ale graiului din localitatea Comana
11 Gherghieş Liliana Daniela Soteriologia lui Jonathan Edwards
12 Giubega Graţiana Nevoile copilului cu deficienţe psiho-motorii şi implicarea
familiei în satisfacerea acestora
13 Ilieş Simona Biserica şi societatea în raport permanent
14 Lelutiu Dorina Particularităţi dialectale ale graiului din localitatea Cîrţişoara
15 Magorca Marinela Simona Particularităţi dialectale ale graiului din localitatea Frătăuţii
Vechi
16 Mihu Daniela Alina Elemente de tragic în dramaturgia lui Lucian Blaga
17 Murat Florin Gabriel Persoana şi lucrarea lui Dumnezeu Tatăl
18 Poroh Veronica Particularităţi dialectale ale graiului din localitatea Topraisar
19 Ratescu Măria Elemente conservatoare în limbajul bisericesc — Noul
Testament
20 Rotariu Mihaela Creştinism şi societate în viziunea augustiniană
21 Sanduleac Ioan Factorii Reformei
22 Suciu Maria Particularităţi dialectale ale graiului din localitatea Bobota
23 Suciu Marta Particularităţi dialectale ale graiului din localitatea Ciucea
24 Ştir Gheorghe Poezia lui Tudor Arghezi între certitudine şi căutare
25 Tărnăucean Cristina Veridicitatea Bibliei

1998

INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST, BUCUREŞTI - ZI


SI FACULTATEA DE TEOLOGIE BAPTISTĂ, BUCUREŞTI
Nr. crt. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢĂ
1 Ardelean Ben-Oni Interlinear ebraic-român la cartea Exod. Traducerea cursivă a
capitolelor 28-40 din cartea Exod
2 Arnăuţ Lazăr Divinitatea Domnului Isus Hristos in Evanghelia după Ioan
3
Barbu Codin Studiu exegetic asupra epistolei 2 Timotei
4 Bercean Dana Rozalia Particularităţi dialectale ale graiului din localitatea Brusturi
5 Bruda Daniel Suveranitatea lui Dumnezeu şi responsabilitatea omului
Burlacu Constantin Interlinear ebraic-român la cartea Eclesiastul

6
7 Copriva Adolf Răspândirea credinței baptiste printre cehii din România
8 Căpăţână Gina Principii biblice ale comunicării în vederea fericirii cuplului
Conjugal
9 Câmpean Gheorghe Crucea Domnului Isus Hristos prezentată în Noul Testament
10 Chiforeanu loan Lucrarea bisericilor creştine baptiste din România după anul 1989
11 Chindea Mirela Flexiunea nominală în evoluţia de la latină la română
12 Chiosa Marina Obiceiurile de înmormântare la moldoveni
13 Cruceru Viorci Raţionamentul creaţionismului
14 Cuzman loan Locul de închinare în lumina Sfintelor Scripturi
15 Fechete Claudiu Exilul babilonian — experienţă crucială a istoriei poporului
evreu
16 Gag Pavel Restaurarea rămăşiţei israelite
17 Gheorghe Sorin Costul slujirii profetice prin prisma vieţii şi activităţii
profetului Ieremia
18 Massini Egizia Eutanasia — între legalitate şi controverse
19 Mincu Simion Anghel Duminica — adevărata zi de închinare
20 Mutaşcu Daniela Flexiunea verbală în evoluţia de la latină la română
Mariana
21 Ochiş Florin Conceptul justificării prin credinţă
22 Ologeanu Lucian Motivaţii ale evanghelizării în perioada contemporană
23 Oros loan Studiu exegetic asupra Epistolei 1 Petru
24 Oselischi Lina Romanul popular Alexandria — probleme de vocabular
25 Pascu Magdalena Impactul etic şi social produs de Reforma lui Martin Luther şi
Jean Calvin
26 Pavel Nicolae Lucrarea şi întruparea Cuvântului
27 Pinca Beniamin Sensul autorităţii în creştinismul contemporan în etică şi
Limbaj
28 Pînzaru Camelia Adjectivul şi categoria comparaţiei in evoluţia de la latină la Română
Rodica
28 Popa Elisabeta Mirela Particularităţi ale graiului din localitatea Talpoş (Valea Crișului
Negru)
30 Pop Gheorghe Florín Eterna cruce din inima lui Dumnezeu
31 Radu Valeriu Declinul monarhiei israelite ilustrat în istoria Regatului de Nord
32 Rauca Ovidiu Interlinear ebraic-român la cartea Exodul. Traducere cursivă a
capitolelor 1-13 din cartea Exodul
33 Saviuc Samoil O strategie de misiune
34 Sencovici Gina María Particularităţi dialectale ale graiului din localitatea Furduieşti
35 Serdenciuc Corneliu Sfântul lui Israel în viziunea profetului Isaia
36 Stanger Daniel Interlinear ebraic-român la cartea Exodul, capitolele 14-27
37 Suciu Teodor Botezul şi Cina Domnului
38 Ştefănescu Claudia Simona Răspândirea credinţei baptiste în judeţul Olt
39 Şurlea Claudia Eclesiologia lui Jean Clavin
40 Trîmbiţaş Cătălin Modele de slujire în Biserica Ortodoxă şi Biserica Baptista
41 Tuţac Samuel Profeţia lui Daniel. O panoramă a istoriei lumii
42 Ungureanu Natalia Răspândirea credinţei baptiste în Bucovina de peste Prut,
Raionul Noua Suliţă
43 Vasile Ion O istorie a botezului creştin
44 Vuc Viorel Superioritatea Domnului Isus Hristos în lumina Epistolei către
Evrei

1997
INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST, BUCUREŞTI - ZI

Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢĂ


crt.
1 Alexa Liviu Legămintele lui Dumnezeu cu oamenii
2 Anăstăsoaie O. Dilema avortului
3 Andronache S. Numele lui Dumnezeu In Genesa
4 Agheniţei A. Ierusalimul in istoria planului de mântuire
5 Baciu M. Consideraţii etice ale imaginii femeii din perspectivă biblică
6 Bâlc S. Interlinear ebraic-român: Genesa 39-50
7 Banu Paul Conceptul ispăşirii cristice
8 Bodi Caius Revelaţia specială a lui Dumnezeu
9 Boşca Aurel Interlinear ebraic-român: Genesa 1-15
10 Bruda Alexandru Principii şi metode pedagogice în activitatea învăţătorului
divin
11 Cazacu Irinel Importanţa crucii în teologia creştină
12 Chideşa M. Studiu analitic: Epistola lui Iacov
13 Chiş I. Impactul personalităţii lui Charles G. Finney asupra lucrării de
evanghelizare
14 Condrea A. Biserica în teologia lui Pavel
15 Cucereavîi S. Isus şi iudaismul
16 Dandu P. Rolul femeii israelite în învăţătura Vechiului Testament
17 Enache D. Doctrinele evanghelice ale reformei lui Martin Luther
18 Fleicuş A. Doctrina îndumnezeirii omului în teologia lui Dumitru
Stăniloaie
19 Mihoc Teofil Semnificaţia epocii judecătorilor în istoria poporului Israel
20 Miu T. Profeţii mesianice în Vechiul Testament
21 Moisa E. Biserica şi îndeplinirea marii însărcinări apostolice
22 Oprea Radu Interlinear ebraic-român: Genesa 28-38
23 Pană Cristian Abordarea teologică a ispitei şi a încercării în Noul Testament
24 Popovici S. Istoria Bisericii Baptiste din Chişinău
25 Rada D. Imaginea lui Mesia în Cortul întâlnirii şi jertfele mozaice
26 Sandu P. Istoria răspândirii credinţei baptiste în Oraşul Ungheni
27 Sfercoci Valentin Contextul istoric al seminţiei mesianice
28 Spătărelu G. Influenţe idolatre prezente în viaţa religioasă a poporului Israel
29 Şerban C. Doctrina învierii în escatologia generală
30 Ursu M. Interlinear ebraic-român: Genesa 16-27
31 Vatamaniuc M. Cetăţile de destinaţie ale epistolelor pauline în context socio-
cultural şi istoric
32 Vîntu Ion Scripturile în viaţa şi activitatea pământească a lui Isus

1996
INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST, BUCUREŞTI - ZI
Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢĂ
Crt
1 Arghir David Studiu analitic asupra epistolei către Efeseni
2 Cheon Sek Metodele ucenicizării lui Isus în Evanghelia după Marcu
3 Coltea Florin Dovezi ale învierii Domnului Isus
4 Covaci Cătălin Comparaţie între creştinism şi islam
5 Dugulescu Cristian Viaţa şi activitatea evanghelistică a lui Billy Graham
6 Dumitru Viorel Postul şi rugăciunea în trezirea spirituală
7 Florea Nicolae Semnificaţia crucii în Bisericile Baptistă şi Ortodoxă
8 Kollar Mihai Aportul Epistolei lui Iacov la învăţătura creştină
9 Marcu Cornel Un model al planului de predicare
10 Nicola Edmond Studiu devotional asupra Pentateuhului
11 Pădurean S. Interpretări în escatologia personală
12 Păştean Titus Studiu analitic: Fîlipeni şi Filimon
13 Pîrv Ion Strategia ucenicizării
14 Stănescu Victor Evoluţia doctrinei Trinităţii în perioada patristică
15 Şarlea Daniel Duhul Sfânt în Faptele Apostolilor
16 Toma Lucian Studiu analitic: Galateni

1996
FACULTATEA DE TEOLOGIE BAPTISTĂ, BUCUREŞTI
Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢA
crt.
1 Uzun Ana Baptiştii din spaţiul ex-sovietic

1995
INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST, BUCUREŞTI - ZI

Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢĂ


crt.
1 Ardelean loan Aspecte doctrinar-cristologice în gândirea alexandrină şi antiohiană
2 Cartacai Flavius Studiu exegetic al capitolului 7 din Romani
3 Covaci Sorin Tendinţe majore în interpretarea pildelor
4 Dimitriu loan Contribuţia Şcolii duminicale la creşterea bisericii
5 Dragomir Iosif Conceptul biblic al educării copiilor
6 Dragu Petru Viaţa şi lucrarea celor doisprezece apostoli
7 Deliu Ionut Monografia Bisericii Baptiste din Buteni
8 Lăpujan Ştefan Educarea copiilor în familia creştină
9 Lupu Adrian Îngerii în imaginea Sfintelor Scripturi
10 Malancea Ion Răspândirea credinţei baptiste în raionul Ştefan-Vodă
(Republica Moldova)
11 Mezin Ilie Elementele artistice ale închinării din Vechiul Testament
12 Mirăuţă Iosif Arta sfatuirii în activitatea păstorului
13 Peleaşe Carmin Interpretarea Psalmilor
14 Popovici Trandafir Arborele genealogic al Mântuitorului
15 Silion Viorel Un glosar la Biblia tradusă de Dumitru Cornilescu
16 Spătaru Slavic Chipul lui Dumnezeu în formarea caracterului creştin
17 Stancu George Semnificaţia vindecărilor Domnului Isus
18 Taloş Călin Perspectiva teologică asupra soteriologiei
19 Tărăbugă Ilie Istoria baptiştilor din Valea Timişului
20 Vancea Florin Tehnici homiletice; Chestionar homiletic
21 Vântu Vasile Răspândirea credinţei baptiste în oraşul Bălţi
1995
FACULTATEA DE TEOLOGIE BAPTISTĂ, BUCUREŞTI

Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢĂ


crt.
1 Manea Simona Etica împărăţiei lui Dumnezeu
2 Novac Mirela Beatris Vocabularul lui Miron Costin

1994
INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST, BUCUREŞTI - ZI

Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢĂ


cri.
1 Badea Pavel Caracterul permanent al Marii însărcinări apostolice
2 Balint P. Înviorarea spirituală din secolele VII-VIII în Biserica din
Transilvania
3 Balog I. Doctrina mântuirii la diferite religii
4 Birgean Marius Sfinţirea în creşterea vieţii spirituale a credinciosului
5 Budimir S. Istoria baptiştilor din Clisura Dunării
6 Căpăţână S. Implicarea bisericii în creşterea noilor convertiţi
7 Chirla M Ispăşirea în jertfa Domnului Isus
8 Cojan I. Slujitorii Bisericii
9 Cordoş M. Contextul cultural şi comunicarea Cuvântului lui Dumnezeu
10 Costea S. Eficienţa în biserica locală
11 Cuzea G. Conceptul de închinare în Noul Testament
12 Duţu V. Mişcarea carismatică în lumina Noului Testament
13 Faur A. Divinitatea lui Isus în hristologia secolelor I-V d. H.
14 Fodorean D. Lexicon ebraic-român
15 Furdui D. Raportul dintre Scriptură şi tradiţie
16 Gherle M. Moise — antetip al Domnului Isus
17 Grişca P. Numele lui Dumnezeu în Vechiul Testament
18 Hortvath F. Începuturile Evanghelismului modern
19 Iancu C. Perspectiva biblică asupra imaginii lui Dumnezeu în om
20 Jude V. Înviorarea spirituală în bisericile locale
21 Korotaş P. Mesajul Epistolei către Filipeni
22 Kovacs I. Viaţa şi activitatea lui Toth Mihaly
23 Malancea M. Conceptul biblic despre familie reflectat în viaţa de familie a
pastorului
24 Mânzat Nicolae Păcatul în viaţa Bisericii
25 Miron I. Lexicon ebraic-român
26 Mirăuţe I. Rolul femeii în Biserică
27 Morcan Iosif Doctrina Dumnezeirii în creştinism. Sfânta Treime
28 Nămesnic S. Dărnicia creştină în scrierile apostolului Pavel
29 Păcurar G. Lexicon ebraic-român
30 Şandru N. Cadrul juridic în care a funcţionat Cultul Creştin Baptist din România
31 Taloş Vasile Organizarea Cultului Creştin Baptist din România
32 Tămaş Vasile Păcatul prezentat de Domnul Isus în Predica de pe Munte
33 Tătaru S. O introducere la epistolele pastorale
34 Ţepeneu M. Lexicon ebraic-român
35 Ureche P. Revelaţia progresivă a conceptului de Dumnezeu în Pentateuh
36 Vasiliu C. Misticismul oriental în lumina creştinismului biblic

1993
INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST, BUCUREŞTI - ZI

Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢĂ


crt.
1 Badea Mircea Genesa în lumina descoperirilor arheologice
2 Balaciu Ioan Preoţia biblica
3 Bărnuţ Daniel Dicţionar grec-român
4 Belciu Busuioc Viaţa şi lucrarea misionară a Sf. Apostol Petru
5 Bertalan Petru Viaţa şi activitatea fratelui Ilonka Mihaly
6 Bodor Alexandru Escatologia biblică în concepţia teologică baptistă din
România
7 Borzasi G. Imaginea lui Hristos în istoria lui Iosif
8 Borzasi I. Portretul predicatorului Evangheliei
9 Boingeanu Dan Învăţăturile şi practicile New Age în lumina Sfintelor Scripturi
10 Boingeanu Corneliu Autoritatea mesagerului Evangheliei zugrăvită în slujirea
profetică a lui Ezechiel
11 BozianPetru Problema suferinţei credinciosului prezentată în cartea Iov
12 Cîmpean I. Cortul întâlnirii
13 Cioară Gh. Venirea Domnului Isus văzută în Epistola lui Petru
14 Chisălită C. Hristos în Săptămâna Patimilor

15 Clintoc Viorel Viaţa de rugăciune a Mântuitorului


16 Cotrău I. Învierea morţilor în lumina Noului Testament
>

17 Dragomir S. Fericirile în Predica de pe Munte


18 Dugulescu P. Implicarea socială a bisericii
19 Ficuţ L. Concepţii aşa-zise creştine, secte şi noi curente
i i —

20 Gergely P.
A . . i i , 1
■ -i i i i

Împărăţia lui Dumnezeu în pildele lui Hristos


21 Geabou P. Ziua de odihnă în lumina Sfintelor Scripturi
22 Gongola M. Cauzele şi începutul reformei lui Martin Luther
23 Hnatiuc D. Echiparea sfinţilor
24 Hubert S. Dicţionar grec-român
25 Iovan V. Practicarea închinăciunii în Noul Testament
26 Istoc T. Călătoriile misionare ale apostolului Pavel
27 Iuga Viorel Pregătirea pentru viaţa de familie
28 Iuga Romică Evanghelizarea după modelul suprem
29 Jurca I. Evanghelizare personală
30 Kovacs Jozsef Dicţionar grec-român
31 Lapugean Alexandru Mântuirea prin credinţă
32 Mariş Daniel Închinarea în Vechiul Testament
33 Mihuţ M. Minunile Domnului Isus Hristos
34 Molnar N. Viaţa de familie în lumina Sfintelor Scripturi
35 Morar A. Profeţii împlinite în Evanghelia după Matei
36 Morcan Iosif Doctrina Dumnezeirii
37 Nicola D. Predicare expoziţională
38 Olariu G. Darurile Duhului Sfânt
39 Ologeanu T. Biserica Noului Testament
40 Pecheanu Elisei Mesia In cartea Psalmilor
41 Poplăcean Beniamin Abecedarul ucenicizării creştine
42 Puie G. Ieşirea din Egipt şi călătoria poporului Israel prin pustiu
43 Purei I. Decăderea monarhiei israelite
44 Puştan Arcadie Crizele vieţii umane văzute prin prisma activităţii pastorale
45 Râncu I. Conceptul disciplinei in bisericile creştine baptiste
46 Rusu I. Evanghelizarea în Biserica primară
47 Rusu T. Comunicarea Cuvântului la Apostolul neamurilor
48 Slăvoacă V. Apărarea creştinilor de influenţele filosofiei gnostice (sec. 11)
49 Ştefanuţi I. Biserica plantatoare
50 Szabo M. Viaţa şi activitatea pionierului credinţei baptiste: Kornya
Mihalyi
51 Tinco Ilie Sărbătorile Domnului din Vechiul Legământ
52 Totoş I. Cele şapte biserici sau evaluarea Bisericii de către Domnul
slavei
53 Ţifrea M. Treziri spirituale în vremea monarhiei lui Israel
54 Ţole I. Împărăţia lui Dumnezeu în cele patru Evanghelii
55 Vekas Z. Slujirea în Biserică de la începuturile ei
56 Vereş E. Botezul nou-testamentar
57 Vereş T. Portretul Domnului Isus în jertfele mozaice
58 Vrâncuţa I. Creşterea bisericii
59 Zaharia loan Faţete ale portretului Domnului Isus în Evanghelia după Ioan
1991
INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST, BUCUREŞTI - ZI

Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢĂ


cri.
1 Gergely Istvan Conceptul neprihănirii în Predica de pe Munte
2 Marian Alexandru Metode de evanghelizare
3 Sporea Gheorghe Comunicarea în viaţa de familie

1990
INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST, BUCUREŞTI - ZI

Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢĂ


crt.
1 Matei Eugen Implicaţiile faptului creaţiei pentru credinciosul contemporan
2 Megyesi Az egi madarakra tekintunk

1988
INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST, BUCUREŞTI - ZI

Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢĂ


crt
1 Balaciu loan Problema răului şi răspunsul lui Dumnezeu
2 Boingeanu Corneliu Imaginea mesagerului Evangheliei în slujba profetică a lui
Ezechiel
3 Borzasi Istvan Imaginea Domnului Isus Hristos în Vechiul Testament
4 Cordoş Marcel Darurile duhovniceşti
5 Iuga Viorel Pastorul şi colaboratorii
6 Molnar Nicolae Demnitatea mesianică a lui Isus Hristos în Săptămâna
Patimilor
7 Rusu loan Pastorul şi disciplina în biserică
8 Szabo Mihaly Mântuirea omului
9 Ţifrea Marin Caracterul hristocentric al propovăduirii creştine

1984
INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST, BUCUREŞTI - ZI

Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢĂ


crt
1 Boingeanu Dan Predica de evanghelizare
2 Decean Romul Închinăciunea prin rugăciune în bisericile creştine baptiste
3 Gongola Mihai Creşterea bisericii
4 Ologeanu Teofil Din Gheţimani la Golgota; patimile lui Isus

1982
INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST, BUCUREŞTI - ZI

Nr. NUME AUTOR TITLU LUCRARE DE LICENŢA


crt.
1 Cioară Gh. Istoria misiunii în judeţul Bihor
2 Cocar Daniel Învierea Domnului Isus Hristos
3 Hnatiuc Dorin Cele şapte biserici din Apocalipsa
4 Puie Gavril Pildele referitoare la împărăţia lui Dumnezeu
5 Purel Ioan Pildele Domnului Isus despre mântuire
6 Tămaş Vasile Rugăciunea în Noul Testament
7 Zaharia Ioan Problema suferinţei şi a vindecării în lumina Sfintelor Scripturi