Sunteți pe pagina 1din 1

CONCURSULȘCOLARNAȚIONALDECOMPETENȚĂȘIPERFORMANȚĂ

2
017-2
018
CLASAPREGĂTI
TOAREȘICLASELEI
-VI
II
FĂRĂTAXĂDEPARTI
CIPARE!
ETAPAI
:
COMPER-COMUNICARE:19I
ANUARIE2
018
COMPER-MATEMATICĂ:2
6IANUARI
E2018

ETAPAAI
I-A:
COMPER-
COMUNICARE:16MARTI
E2018
COMPER-
MATEMATICĂ:2
3MARTIE201
8

ETAPANAȚI
ONALĂ:
COMPER-COMUNICARE:11MAI2
018
COMPER-MATEMATICĂ:1
8MAI2018

ORGANIZATORI:
MINI
STERULEDUCAȚI
EINAȚI
ONALE
FUNDAȚIAPENTRUȘTII
NȚEȘIARTEPARALELA45(FSAP)
CONFORM PROTOCOLULUIDECOLABORARENR.419/
19.06.
2016

PARTENERI:
EDITURACARTEAROMÂNEASCĂEDUCAȚIONAL
SOCIETATEADEȘTII
NȚEMATEMATI
CEDI
NROMÂNIA
UNIUNEASCRI
ITORI
LORDINROMÂNI
A(USR)

WWW.
CONCURSURI
LECOMPER.
RO