Sunteți pe pagina 1din 3

MODUL 40 – CALITATEA SERVICIILOR DE NURSING

CURS I
DIMENSIUNILE CALITĂȚII ÎNGRIJIRILOR DE SĂNĂTATE

Definiții ale terminologiei


Calitate
1. Totalitatea însușirilor și laturilor esențiale în virtutea cărora un lucru este ce este,
deosebindu-se de celelalte lucruri.
2. În sens larg: însușire (bună sau rea), fel de a fi (bun sau rău).
3. În sens restrâns : caracteristică bună, însușire pozitivă.
4. Ansamblul caracteristicilor unei unități, care îi conferă capacitatea de a satisface
necesitățile cunoscute și potențiale ale utilizatorilor (ISO 8402/1995).
Nursing
1. îngrijire.
2. Știința și arta de a îngriji cu competență, respect și demnitate ființa umană.
Serviciu
1. Acțiunea, faptul de a servi, de a sluji; formă de muncă prestată în folosul, interesul
cuiva.
2. Ocupația pe care o are cineva în calitate de salariat; slujbă.
Pacient = persoană sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate.
Îngrijiri de sănătate = servicii medicale, servicii comunitare și serviciile conexe
actului medical acordate de furnizorii se servicii de sănătate, de instituțiile de sănătate.
Intervenție medicală = orice examinare, tratament sau alt act medical în scop
diagnostic preventiv, terapeutic sau de reabilitare și care sunt acordate de un medic sau alt
furnizor de servicii medicale.
Îngrijiri terminale = îngrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament
disponibile, atunci când nu mai este posibilă îmbunătățirea prognozei fatale a stării de
boală, precum și îngrijirile acordate în apropierea decesului.
Instituțiile de îngrijiri de sănătate sunt: spitalul, instituțiile pentru pentru persoane cu
dizabilității, camine/spitale/rezidențe pentru vârstnici, CMI.

Suport de curs: Dr. Simion Mariana – SPS ”Christiana” Tîrgovişte 1


MODUL 40 – CALITATEA SERVICIILOR DE NURSING
CALITATE ÎN SERVICIILE DE SĂNĂTATE
Cauzele interesului:
- mizele economice;
- mize professionale;
- mize sociologice;
- mize politice;
- restrângerea resurselor;
- controlul cheltuielilor.


Necesitatea găsirii celor mai bune servicii de sănătate cu costuri bune și fără efecte
negative.
Definiții calitate servicii de sănătate (CSS)
1. Existența celei mai bune sănătăți și a satisfacției populației, șinând cont de
constrângerile tehnologiei, resurselor și specificul consumatorilor.
2. Gradul în care serviciile de sănătate pentru indivizi și populație cresc posibilitatea
obținerii rezultatelor așteptate și sunt compatibile cu cunoștințele professionale actuale.
3. Calitatea este caracteristica unui produs sau serviciu care determină nivelul de
excelență (OMS).
Proprietățile CSS
1. Accesibilitatea îngrijirii
Este prima componentă a unui serviciu medical de calitate și se abordează din 4
puncte de vedere:
a. organizatoric – organizarea activității de îngrijire astfel încât să fie disponibilă 7
zile/săptămâna și 24 ore/zi. Explică necesitatea colaborării;
b. geografic – amplasarea clădirilor serviciilor de îngrijire cât mai aproape de
domiciliul clienților populației pe care o deservesc;
c. financiar - serviciile de sănătate să fie accesibile financiar pentru populație. În
România: asigurări de sănătate, contribuție proprie, coplată;
d. psihologic – cunoaștere reciprocă, compatibilitate psihologică, empatie între
furnizor și client.
2. Specificitatea îngrijirii
Derivă din caracteristicile serviciilor de sănătate. Acestea sunt:

Suport de curs: Dr. Simion Mariana – SPS ”Christiana” Tîrgovişte 2


MODUL 40 – CALITATEA SERVICIILOR DE NURSING
a. intangibile – nu pot fi testate înainte de furnizarea lor;
b. heterogene – variază de la un furnizor la altul;
c. inseparabile – producerea și consumul lor sunt simultane.
3. Continuitatea îngrijirilor
Este asigurată printr-o bună esercitare a practicii medicale și organizarea pe nivele
a serviciilor:
- îngrijire în spital/domiciliu/CMI/comunicate;
- în spital există ture cu medic și asistente, permanent;
- îngrijirile la domiciliu au program în funcție de solicitări;
- CMI au program de consultații și program de vizite la domiciliu.
4. Eficacitatea îngrijirii
Semnifică capacitatea organizației sau a sistemului de a atinge cele mai bune
rezultate în îmbunătățirea stării de sănătate, prin acordarea celor mai bune îngrijiri. De
aceea se face evaluarea fiecărui serviciu.
5. Eficiența
Reprezintă capacitatea organizației de a obșine cele mai bune rezultate prin
intermediul celor mai bune îngrijiri, dar cu costuri reduse.
6. Optimizarea
Reprezintă realizarea unui echilibru între costurile serviciilor de sănătate și
rezultatele obținute.
7. Legitimitatea
Semnifică acordarea de îngrijiri de sănătate în conformitate cu principiale sociale
exprimate prin norme, reglementări, legi și valori.
8. Echitatea
Semnifică acordarea îngrijirilor de sănătate fiecărui membru al societății în funcție
de nevoile sale.

Suport de curs: Dr. Simion Mariana – SPS ”Christiana” Tîrgovişte 3